ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-III 6.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Eski BATI Yunan Pers Savaşları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-III 6.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Eski BATI Yunan Pers Savaşları"

Transkript

1 ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-III 6.Ders Dr. İsmail BAYTAK Eski BATI Yunan Pers Savaşları

2

3

4

5

6

7 İYONYA İHTİLALİ ve ONU İZLEYEN OLAYLAR İyonya Ayaklanması Aiolis, Doris, Kıbrıs ve Karya'nın birleşmesiyle, Önasya üzerindeki Akamenid İmparatorluğuhakimiyetine karşı geliştirdikleri, MÖ tarihleri arasında gerçekleşen askeri bir ayaklanmadır. Siyasal, ulusal ve ekonomik nedenlerden ötürü İSYAN MÖ.6.yy. da Yunan kentlerinin çoğu İonia PERS satraplığına girmiştir. Tiranlık bir hükümet şekli olmuş.. Olumsuzluklar Siyasal bağımsızlık yok, İyonya da ekonomik bunalım başlaması, Pers gümrük vergilerinin yüksek olması, Fenike rekabeti ve Mısır bozgunu, İyonyalılar ın Karadeniz kolonileri ile olan bağının kesilmesi, Byzantion, Kalkhedon, Perinthos un Pers boyunduruğundan çıkmak istemesi

8 İYONYA AYAKLANMASI Tarih MÖ Bölge Sonuç İyonya, Aiolis, Doris, Karya, Atina, Eretria, Kıbrıs Batı Anadolu, Kıbrıs Akamenid zaferi Taraflar Akamenid İmparatorluğu Aristagoras Charopinos, Hermophantus, Eualcides, Melanthius, Histiaeus, Phokaia lı Dionysius Komutanlar ve liderler Megabates, Artaphernes, Daurises, Hyamees, Otanes, Datis

9

10

11 MÖ. 5.yy da Yunan kentleri PERS saldırılarına karşı birleşmişlerdir. Persler, gelişmiş bir bürokrasi ve güçlü bir orduya sahiptirler. Pers hakimiyeti, Batı Anadolu dan Hindistan sınırlarına kadar ulaşmıştır. Büyük Kyros; Med-Lidya-Suriye-Filistin-Babil. Kral Dareius; Balkanlar ve Kuzey Karadeniz seferleri sonrası Tuna Irmağı nı aşarak Makedonya Krallığı nı haraca bağlamıştır. Persler Boğazlara ve TÜM Karadeniz e hakim olmuştur. Mısır daki Yunan Kolonisi Naukratis i de yıkmıştır. Yunan ve İon kentlerini ekonomik sıkıntılar içerisine girmiştir. Miletos öncülüğünde İon kentleri Perslere karşı ayaklanmıştır Atina ve Eretria kentlerinin destekleri ile PERS-YUNAN savaşları başlar

12 İYONYA İSYANI ve EPHESOS SAVAŞI Aristagoras ve Histiaeus adlı 2 TİRAN Perslerin desteği ile MİLETOS un başına geçerler. Aristagoras Perslere karşı Batı Anad. kentlerini SPARTA dışında çoğunu savaşa ikna etmiş. Aigina ve Korint gibi büyük donanma kentleri de katılmamıştır. Atina 20, Eretria da 1 gemi gönderir. Yunan ordusu Sardeis e saldırmıştır. Bunun üzerine Pers birlikleri toplanarak Efes de yunan birlikleri ile savaşmıştır. Artaphanes Sardeis satrabı :Pers kralı Dareius un kardeşidir. Pers ordusu Ephesos civarında İyonya ordusunu bozguna uğratır. 498 İyonlar kendi kentlerinde savaşa devam etmek üzere çekilirken Atinalılar ve Eratrialılar gemilere kaçmayı başardı ve Yunanistan'a döndüler

13 AYAKLANMANIN YAYILMASI Bu yenilginin ardından Atina ile İyonya arasındaki ittifak da çözülmüştü ve Perslerin karşısındaki kuvvet güç kaybetmişti. Atinalılar kentlerine döndüler ve Aristogaras'ın tüm mesajlarının yakarışlarına karşı İyonya'ya yardıma gitmediler İyonya kent birlikleri ayaklanmaya devam etmişlerdir. Kısmi bir başarı kazanmışlardır. Karya, Likya, Kıbrıs şehirleri de ihtilale katılır. PERSLER toparlanıp ilk olarak Kıbrıs daki Yunan şehirlerine saldırır. Miletos önderliğindeki Ege Ordusu 495 de Milet açıklarında LADE yakınlarında tekrar yenilmiştir. MÖ.494 de Persler MİLETOS u kuşatır. Halkı da sürgüne yollar. 6 yıl süren isyan sürecinde mücadeleyi Dareius çoğu kenti kendine bağlayarak sindirmiştir. Dareius tüm Batı Anadolu kentlerini yeniden düzene sokar,kalkındırır.

14 MARATON SAVAŞI Persler (Dareius) İyonya isyanını bastırdıktan sonra Grekleri cezalandırmak için Yunanistan a bir sefer düzenler. 492 de Mardonius komutasında bir donanmayı Atina ve Eretria üzerine göndermiştir. Mardonius Trak kabilelerindeki isyanı önledi. Makedonya Krallığı nı vasal devlet olarak PERS lere bağladı. Eretria nın yakılması üzerine Miletos SPARTA dan yardım ister. Olumsz Plataia kentinden gelen 1000 hoplit destekle Attika da Euripos koyunda Maraton Ovası nda Pers ordusunu yenilgiye uğratırlar. MÖ.490 Halk meclisi tarafından başkomutan seçilen Miltiades kişilik ordu ile kişilik Pers ordusunu taktikle kazanmıştır. Yunanlılar 7 pers gemisinialırlar. Artaphanes: Kilikya-Rodos-Naksos-Euboia-Eretria-ATİNA. Kleistenes-Hipparhos-Temistokles-Miltiades-Hippias-

15

16 Günümüzde Maraton Ovası Tarih MÖ Ağustos/Eylül 490 Bölge Sonuç Atina Platea Miltiades Kallimakhos Themistokles Aristides Atinalı Platealı 192 Atinalı [1] 11 Platealı (Heredot) ölü (modern tahminler) Maraton, Yunanistan Kesin Grek (Yunan) zaferi Taraflar Ahameniş İmparatorluğu Komutanlar ve liderler Datis Artephernes Güçler bin piyade süvari 600 trireme Kayıplar ölü 7 trireme (Heredot) [2] ölü (modern tahminler)

17

18 ARTEMİSİON ve TERMOPYLAE SAVAŞI Persler de II.Yunan seferi sırasında Dareius yerine Kserkes kral olur. Sardeis üzerinden Çanakkaleye devam ettiler. MÖ.480 de Harpalos adlı bir mühendis tarafından önden ve arkadan demirle birbirine bağlı gemilerden 2 köprü üzerinden Trakya ya geçildi. Atina ve Sparta öncülüğünde Karşı tarafta da Pers işgaline karşı HELLEN Birliği oluşturulmuştu Peloponnes, 3000 Yunan kuvveti, 300 spartalı. Komutan olarak Sparta kralı LEONIDAS yer almaktadır. Grekler Pers donanmasının 270 kadar Yunan gemisi ile Euboia Adası nın kuzeyinde Artemision Burnu nda yenilgiye uğrattı. Küçük bir Sparta birliği Termopylae de 7 gün boyunca bir geçidi savundu. EFIALTES adlı hain klavuz ile dağ yolundan Persleri geçirince Leonidas başarısız oldu. MÖ.480 ilk olarak BOIOTIA ve ardından ATINA kaybedilir.

19

20 SALAMİS DENİZ SAVAŞI Artemision deniz muharebesi ve Termopylae kara muharebesinden sonra Yunan kuvvetleri Korinthos ve Salamis Körfezi ne çekilmişlerdir. Aigina, Peloponnes,Kiklad adaları brlikleri ile 300 gemi kalmıştır. Pers ordusunun yarısı takipte yarısı da Atina Akropolünü yakmaktadır. Temistokles in stratejisi ile, Kserkses in aceleci tavrından dolayı 12 saat süren eylül savaşında MÖ 480 de Salamis de yapılan savaşta Pers ordusu yenilmiştir. Bu sırada Babil de ayaklanma çıkınca Mardonius ve kuvvetlerini burada bırakarak Anadolu ya geçmiştir.

21

22

23 Sparta kralı Pausanias tarafından yaptırılan ve üzerine savaşa katılan kentlerin ismi yazdırılan 3 ayaklı altın kazanın kaidesi İst.Sultan Ahmed meydanındadır. Yılanlı Sütun (Burmalı Sütun) İstanbul un Sultanahmet semtinde yer alan Hipodrom'dan (At Meydanı) kalan, birbirine dolaşmış üç piton yılanının tasvir edildiği bronzdan yapılmış Antik Yunan anıtı. İstanbul un Klasik döneminden günümüze kadar ulaşmış en eski büyük boyutlu anıttır. 29 boğumu günümüze ulaşan bronz sütun, MÖ 479'da Pers ordusu karşısında birleşen Yunan şehirlerinin kazandığı zafer anısına yapılmış ve Delfi'deki Apollo mabedine dikilmişti. Eserin İstanbul a İmparator Konstantin tarafından 324 yılında getirildiği kabul edilir. Şehri böceklere ve sürüngenlere karşı korumak için büyülü güçlere sahip olduğuna inanılırdı. Günümüze 5 metrelik bölümü gelebilmiştir; alt ve üst kısmı kırıktır. Yılanlı Sütuna ait yılan kafalarından ikisi kayıptır; üçüncü kafa İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndedir.

24

25

26 PLATAİA ve MYKALE SAVAŞLARI Atina da Temistokles yerine Ksantippos ve Aristeides geçtiler. Hellen Birliğini bozmak için çalıştılar. Hatta iskender kanalı ile Atina ya barış antlaşması için teklif Pers kuvvetleri, Boiotia ve Attika da Yunanlıları yenilgiye uğratır. Ancak Plateia da Spartalı Pausanias komutasındaki orduya yenilir. Bu savaş sırasında komutan Mardonius öldürüldü. 479 Yunan donanması Mykale limanında bulunan Pers donanmasına ani bir baskın düzenleyerek ateşeverdi. Persler geri çekilirken Batı Anadolu kentlerinin çoğu ayaklanarak özgür kalmıştır. Bu durum üzerine İonların önerisiyle 478 de Atina başkanlığında ATTİKA-DELOS deniz birliği kurulacaktır.

27 DELOS DENİZ BİRLİĞİ Hellen Birliği sonrası yeni hedefler ve tedbir amacıyla bu birlik kurulur. Atina öncülüğünde birliğin merkezi Athena Tapınağı merkezi DELOS 478/ kent devleti vardı. Perslerin Adalar ve denizlerdeki hakimiyetine son vermek. Sparta dışında tüm Yunan kentleri dahil olmuştur. Hellenlerin komutanı olarak Sparta kralı PAUSANIAS vardı. Persleri püskürtüp Trakya ve Boğazlara hatta BYZANTION a hakim olur Fakat bir tiran olarak hareket etmekteydi., Bu sebeple İonların önerisi üzerine donanmanın başına Atina getirildi. ARISTEIDES Atina birliğin hazinesini ve imkanlarını çıkarları için kullanmıştır. Bu durum Sparta ile Atina arasını iyice açmış ve PEL. Savaşı

28 EURYMEDON SAVAŞI ve KALLIAS ANTLAŞMASI Atina da Miltiades in oğlu KİMON Anadolu da Eurymedon Irmağı civarında Pers donanmasını yenilgiye uğratmıştır. 466 Doğu Akdeniz ticaretini elinde tutan FENİKE hakimiyetine son vermek ister. MÖ.450 de Mısır daki isyana destek vermiş. Yerine PERİKLES geçer. Persler ile anlaşma sağlamak zorunda kalmıştır. 449 Olympia Olimpiyatlarını 3 kez kazanan Kallias da burada old.için Bu antlaşma ile Batı Anadolu kent devletleri bağımsızlıklarını ilan eder. Maraton savaşı ile başlayan PERS-YUNAN savaşları son bulmaktadır.

29 PELOPONNES HARBİ MÖ.431 yıllarında partilerüstü büyük bir devlet adamı olan Perikles sağ ve sol kesim tarafından hedef alınarak harbe zorlanmıştır. 27 yıl sürmüştür. Pers savaşları sonrası Atina nın gerek siyasal gerekse ekonomik alanda güçlenmesi sparta ve Peloponneslileri kuşkulandırmıştır. Korint kentinin kendi kolonisi ile olan anlaşmazlığa Atinanın karışması, Atina ticarette ve sanayide iyice gelişmiş diğer şehirler rekabete bile girememişlerdir. Tüm batı ticaret yolları Atina donanmasının kontrolü altına girmiştir. Korintliler Mak.kralı Perdikkas ile birleşerek Atina ya karşı savaştılar. 446 da kurulan Peloponnes barışı bozulmuş oldu. Atina kralı Perikles Megara ya ambargo uyguladı. Sparta da Argos ve Korintlilerin yanında harbe giriyordu. Peloponnes <birliğinin başında SPARTA vardı hoplitlik bir ordusu vardı.

30 Atina nın ise Attika Delos Birliği güçleri, Sakız Midilli Korfu adası gemileri Atina donanması 400 gemi, Akdeniz de meydana gelen en büyük donanma gücü vardı. Kara ordusu hoplit, Mali durumu Peloponnes e göre kat ve kat iyiydi. Peloponnesliler bir kara harekatına güveniyorlar, Atina ise donanma gücünü kullanmak niyetindedir.

31 ARKHİDOMOS SAVAŞI (on yıl savaşları) Sparta kralı Arkhidamos Pelop..Birliği üyeleriyle MÖ 431 Attika seferi sırasında kenti yağmalar. Atinalılar geri çekilmelerine rağmen Naupaktos da deniz muharebesi ile bu birliği püskürtmüşlerdir. Yapılan savaşta Atinalılar üstün gelir. Veba salgınları sonrası Perikles yerine Kleion geçer. Sparta da da Arkhidamos yerine Brasidas geçer. Atinalılar Delion da yenilir. MÖ.423 te 1 yıllık ateşkes imzalanır her iki komutan da ölürler. MÖ.412 de Atinalı kral tarafından barış yapılır. NIKIAS BARIŞI İki taraf işgal ettiği bölgeleri terk edecek Sparta Atina nın liderliğini ve DELOS birliğini kabul edecektir.

32 SİCİLYA SEFERİ Atina da Alkibiades dönemi başlar. Argos kenti ile beraber Spartaya karşı savaş açar. Donanma ile bir sefere çıkar. Amaç: Sicilya daki Syrakuzai dir. Alkibiades vatan haini ilan edilir. Oda Sparta ya sığınır. Atina nın savaş planlarını onlarla paylaşır. Pers ordusu-syrakusai donanmaları Yunan kuvvetlerini MÖ.413 de yokeder.

33 NOTİON, ARGİNUSAİ, AİGOSTAMOL Savaşları Thukydides e göre Sparta donanması 427 de Notion dadır. Atina tehlikesini haber alan Sparta Perslerden (II.Dareios) yardım ister. Persler Notion ve Kolophon u alırlar. Atinalı Alkibiades ile Sparta donanması arasındaki savaşta Sparta kazanır. Alk. bu kez Perslere sığınmaktadır. Satrab Pharnabazos Spartalı Lysandros döneminde Atinalılarla mücadele devam etmektedir. Sonuç: Sparta üstünlüğü ile Atinalılar geri çekldiler. Aldıkları yerleri vererek Yunan Kentleri arasındaki liderlik Atinadan Spartaya geçmiştir.

34 KORİNTHOS Savaşı Peloponnes savaşları sonrasında Perslerde Dareios yerine Artakserkes Diğer oğul Satrap Kyros kardeşine karşı durur. Büyük bir ordu ile SUSA ya hareket eder. 401 Geri çekilen kyros kuvvetlerinden yunanlı Spartanın gücüne katılır. ONBİNLERİN DÖNÜŞÜ Anabasis Ksenophon un eseri Haliartos savaşı gerçekleşir. Atina Boiotia Korinthos Argos 4 lü ittifak Karşısında Spartalılar yine kazanırlar.pers kralının araya girmesiyle barış yapılır. KRAL BARIŞI Anadoludaki tüm Yunan kuvvetleri PERSlere bırakılmıştır.

35 İKİNCİ DELOS Birliği MÖ.378 de Spartaya karşı yeni bir deniz birliği kurulur. Birlik çok geçmeden dağılmıştır.

ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-III 7.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Eski BATI Yunan Pers Savaşları

ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-III 7.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Eski BATI Yunan Pers Savaşları ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-III 7.Ders Dr. İsmail BAYTAK Eski BATI Yunan Pers Savaşları PERS-HELLEN SAVAŞLARI Maraton Savaşı Persler için potansiyel tehlike olan ve lonia Ayaklanması'nı destekleyen

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI)

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI) HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders Dr. İsmail BAYTAK (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI) İskenderin ölümünden sonra imparatorluk 4 parçaya ayrıldı. Cassander Yunanistan'a, Creatus ve Antigonos Batı Asya'ya,

Detaylı

Antik Yunan Kentleri (Polis)

Antik Yunan Kentleri (Polis) Antik Yunan Kentleri (Polis) Batı dünyasında gerçek anlamıyla kentin gelişmesi ise Antik Yunan kentleri ile başlamıştır. Atina, Korent, Isparta, Siraküza ve Miletos gibi kentler, hem askeri ve ticari bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...11 ÖNSÖZ...13 GİRİŞ...15

İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...11 ÖNSÖZ...13 GİRİŞ...15 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...11 ÖNSÖZ...13 GİRİŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM MEZOPOTAMYA Coğrafya...21 Mezopotamya nın Yazı Öncesi Tarihi...22 Mezopotamya nın Siyasi Tarihi...25 Sumerliler...25 Uruk, Cemdet Nasr ve Erken

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

Mart 2016 March 2016 Yıl 9, Sayı XXV, ss Year 9, Issue XXV, pp DOI No:

Mart 2016 March 2016 Yıl 9, Sayı XXV, ss Year 9, Issue XXV, pp DOI No: Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Mart 2016 March 2016 Yıl 9, Sayı XXV, ss. 1155-1161. Year 9, Issue XXV, pp. 1155-1161. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh823 ESMA REYHAN TÜLİN

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

YUNANLILAR NASIL DENİZCİ OLDU?

YUNANLILAR NASIL DENİZCİ OLDU? YUNANLILAR NASIL DENİZCİ OLDU? Dr. Nejat Tarakçı Jeopolitikçi ve Deniz Tarihçisi Giriş Yunanistan'ın ilk sakinlerine Pelasgi, yani "deniz halkı" denirdi. Yarımadanın bu sakinleri kuzeyden göçen işgalcilerin

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

HELLEN VE ROMA TARİHİ

HELLEN VE ROMA TARİHİ 2013 GÜZ R 2186-1. Kaş ile Kemer arasındaki kıyı şeridi açıklarında ortaya çıkarılan ve kargosunda Tunç Çağı na ait eşyaların bulunduğu batığın ve bulunduğu yerin adı ) Karakıyı B) Kemerburnu C) Uluburun

Detaylı

Bu sırada, hanedanlığı 7. yüzyıla kadar uzanan Lidya da Kral Kroisos tahta çıkmıştı.

Bu sırada, hanedanlığı 7. yüzyıla kadar uzanan Lidya da Kral Kroisos tahta çıkmıştı. Eski Yunan Tarihine Giriş: 13. Dersin Metni 23 Ekim 2007 1. Bölüm: Pers İmparatorluğu nun Yükselişi Profesör Donald Kagan: Yunan polislerinin kendi başlarına buyruk yaşamalarını sağlayan yönetim sistemi,

Detaylı

1. Bölüm: Paralı Yunan Ordusu ve 10.000 lerin Yürüyüşü

1. Bölüm: Paralı Yunan Ordusu ve 10.000 lerin Yürüyüşü Eski Yunan Tarihine Giriş: 22. Dersin Metni 29 Kasım 2007 1. Bölüm: Paralı Yunan Ordusu ve 10.000 lerin Yürüyüşü Profesör Donald Kagan: 401 yılında ailedeki erkek çocukların küçüğü olan ve abisi Artakserkses

Detaylı

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 7.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Doğu Seferi HİNDİSTAN ve son demler)

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 7.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Doğu Seferi HİNDİSTAN ve son demler) HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 7.Ders Dr. İsmail BAYTAK (Doğu Seferi HİNDİSTAN ve son demler) Kısa sürede yerel satraplara boyun eğdirerek Hazar kıyılarına, oradan da Afganistan içlerine ulaştı. Bu fetihler

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur.

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Bilim Tarihi I Ders Notları ESKİÇAĞ DA BİLİM ANADOLU MEDENİYETLERİ Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Hititler Anadolu da kurulan

Detaylı

1. Bölüm: Perslere Karşı Elde Edilen Zaferinin Sonuçları

1. Bölüm: Perslere Karşı Elde Edilen Zaferinin Sonuçları Eski Yunan Tarihine Giriş: 14. Dersin Metni 25 Ekim 2007 1. Bölüm: Perslere Karşı Elde Edilen Zaferinin Sonuçları Profesör Donald Kagan: Persler Yunanistan a dönmeyi düşünmenin yanı sıra, başka şeylerle

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI BİRİNCİ D NYA SAVAŞI KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE BLOKLAŞMALAR BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN NEDENLERİ / Genel - Başlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ NİN

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

Sikkeler: (Sağda) Tanrısal gücün simgesi Ammon/Zeus un koç boynuzuyla betimlenen İskender. (Solda) Elinde kartal ve asa tutan Tanrı Zeus

Sikkeler: (Sağda) Tanrısal gücün simgesi Ammon/Zeus un koç boynuzuyla betimlenen İskender. (Solda) Elinde kartal ve asa tutan Tanrı Zeus T KİNİK 1 ANCAK ÖÜMÜN DURDURABİDİĞİ, DOĞUNUN V BATNN GNÇ İMPARATORU İSKNDR İN KİŞİİĞİ V SRİ K a yn a k 1 : H N U Y G A Amenhotep Tapınağı nda Amon-Ra ve firavun İskender rölyefi R Kay n a k 2 : Ğ Sikkeler:

Detaylı

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898)

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) 1897 Türk-Yunan Savaşı (TESELYA SAVAŞI) Teselya savaşları nın aslı Girit adası olayları ile başlamıştır, 1894 Haziran'ında Rumlar Halepa Sözleşmesi'nin uygulanmasını

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

Frigler Frigler Troya VII-a nın tahribinden (M.Ö. 1190) hemen sonra Anadolu ya Balkanlar üzerinden gelen Hint Avupa kökenli kavimlerden biridir. Frig tarihini Frigler in yeterli sayıda yazılı belge bırakmamış

Detaylı

İçindekiler Konu: Sayfa No: 1. Konusu I 2. Önsöz II 3. Özet IV 4. İçindekiler V Birinci Bölüm

İçindekiler Konu: Sayfa No: 1. Konusu I 2. Önsöz II 3. Özet IV 4. İçindekiler V Birinci Bölüm İçindekiler Konu: Sayfa No: 1. Konusu I 2. Önsöz II 3. Özet IV 4. İçindekiler V Birinci Bölüm Güç Kavramları Unsurları, Milli Güç Unsurları ve Vasıtaları 1. Milli Güce Giriş 1-1 2. Gücün Değerlendirilmesi

Detaylı

LİKYA DA PERSLER. ve İZLERİ

LİKYA DA PERSLER. ve İZLERİ LİKYA DA PERSLER ve İZLERİ Lykialılara gelince, Harpagos ordusu Ksanthos Ovası na indiği zaman, onlar da karşı koydular, bitmez tükenmez kuvvetlere karşı az sayı ile dövüştüler, yiğitlikle nam aldılar,

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir Kültür Turizmi ve İzmir Ümit ÇİÇEK Ege Bölgesi, Anadolu nun batısında, tarihin akışı içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, suyun hayat verdiği nehirleri ile bereketli ovalara sahip bir

Detaylı

Pharnabazos II Hakkında Yeni Bir Yorum. Gökhan Coşkun* A New Comment On Pharnabazos II

Pharnabazos II Hakkında Yeni Bir Yorum. Gökhan Coşkun* A New Comment On Pharnabazos II * ÖZET:Pharnabazos II, merkezi Daskyleion olan Hellespontine Phrygia sına M.Ö. 414 yılında satrap olarak atanmıştır. Daskyleion un Orta Akhaemenid Dönemi nin son satrabı olan Pharnabazos II M.Ö. 388 yılına

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ. Youtube Kanalı: tariheglencesi

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ.  Youtube Kanalı: tariheglencesi KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 20.08.2017 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Geçmiş İ.Ö. 5. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar Roma, bir yandan sınıf çatışmalarına sahne olurken öte yandan İtalya yarımadasındaki diğer

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

PERS VE GREKLERDE ORDU. Eren KARAKOÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİH ANABİLİM DALI ESKİÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

PERS VE GREKLERDE ORDU. Eren KARAKOÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİH ANABİLİM DALI ESKİÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PERS VE GREKLERDE ORDU Eren KARAKOÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİH ANABİLİM DALI ESKİÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MAYIS 2014 iv Pers ve Greklerde Ordu Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ESKİÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI PERS-GREK ASKERİ VE SİYASİ MÜNASEBETLERİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ESKİÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI PERS-GREK ASKERİ VE SİYASİ MÜNASEBETLERİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ESKİÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI PERS-GREK ASKERİ VE SİYASİ MÜNASEBETLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN CEVRİYE DOĞAN DANIŞMAN PROF. DR. İLHAMİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

10. HAFTA YUNANĐSTAN IN BAĞIMSILIĞI VE MEHMED ALĐ PAŞA ĐSYANI

10. HAFTA YUNANĐSTAN IN BAĞIMSILIĞI VE MEHMED ALĐ PAŞA ĐSYANI 10. HAFTA YUNANĐSTAN IN BAĞIMSILIĞI VE MEHMED ALĐ PAŞA ĐSYANI ÖNERĐLEN OKUMALAR: - Ağacan, Đbrahim Ç., Paşanın Adamları ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Ordu ve Modern Mısır, Đstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları,

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE G ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. II. binin sonlarında, nda, boğazlar üzerinden Anadolu'ya olan Deniz Kavimleri GöçG öçleri köklk klü değişikliklere ikliklere neden olur. Anadolu'nun

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? TRABLUSGARP BUGÜN HANGİ ÜLKEDİR? LİBYA İTALYA HARİTA DA OSMANLI DEVLETİNİ VE İTALYA TOPRAKLARINI GÖSTERİNİZ? Nurdan Gül Kökten İTAL YANIN TRABLUSGARP

Detaylı

URARTULAR. topografik özelliklerinden dolayı federasyon üyelerinin birbirleriyle bağları gevşekti.

URARTULAR. topografik özelliklerinden dolayı federasyon üyelerinin birbirleriyle bağları gevşekti. E T KİNLİK 5 URARTULAR U Y G A R L I K L A R T A R İ H İ - I A Y D A N D E M İ R K U Ş K AY N A K 1 : 178 (Lloyd, Seton, Türkiye nin Tarihi, Tübitak Yayınları, 2007, s. 106) K AY N A K 2 Hitit İmparatorluğu

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir.

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı AKADLAR M.Ö. 2350 2150 Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Samiler tarafından Orta Mezopotamya da Kral Sargon

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-IV 7.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Eski BATI Hellenistik Dönem (İskender İmparatorluğu)

ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-IV 7.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Eski BATI Hellenistik Dönem (İskender İmparatorluğu) ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-IV 7.Ders Dr. İsmail BAYTAK Eski BATI Hellenistik Dönem (İskender İmparatorluğu) Helenistik Dönem, Büyük İskender'in istilalarıyla başlayan Antik Dünya'da Grek etkisinin

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği I.DÜNYA SAVAŞI Sebepleri: a-almanya nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere ye rakip olması b -Fransa ve Almanya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi(fransa nın Sedan Savaşı nda

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume II (2016) N. RODGERS, Antik Yunan: Arkeoloji, Sanat ve Tarih Tutkunları için 1000

Detaylı

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations. Yaşar İsmet DEMİRÖZ

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations. Yaşar İsmet DEMİRÖZ www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume III (2017) T. R. MARTIN, Eski Yunan: Tarih Öncesinden Klasik Çağ a. İstanbul 2014.

Detaylı

Büyük İskender ve Perslerin İlk Karşılaşması: Granikos Savaşı

Büyük İskender ve Perslerin İlk Karşılaşması: Granikos Savaşı Persler Ön Asya da Med egemenliğine son verdikten sonra M.Ö 546 da Akdeniz kıyılarındaki Yunan kentlerini, 513 te Boğazları ve Trakya yı ele geçirmişler ve 492 ye gelindiğinde Makedonya Krallığı nı bağımlı

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

Napolyon un kendisini imparator ilan etmesi diğer Avrupa devletlerini kaygılandırdı (1804).İngiltere ve Rusya nın da dahil olduğu devletler Fransa ya

Napolyon un kendisini imparator ilan etmesi diğer Avrupa devletlerini kaygılandırdı (1804).İngiltere ve Rusya nın da dahil olduğu devletler Fransa ya Napolyon un kendisini imparator ilan etmesi diğer Avrupa devletlerini kaygılandırdı (1804).İngiltere ve Rusya nın da dahil olduğu devletler Fransa ya karşı ittifak oluşturdular. Osmanlı Devleti ise Napolyon

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders Dr. İsmail BAYTAK İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET I. GÖKTÜRK DEVLETİ (552-630) Asya Hun Devleti nden sonra Orta Asya da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Bumin Kağan

Detaylı

10. Ege ve Yunan Uygarlığı

10. Ege ve Yunan Uygarlığı 10. Ege ve Yunan Uygarlığı Ege ve Yunan uygarlığı, Ege Denizi ndeki adalar, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı ve Güney-Batı Anadolu da yaşayan toplulukların meydana getirdiği bir uygarlıktır. 10. Ege

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

NAVARİN OLAYI 20 Ekim 1827

NAVARİN OLAYI 20 Ekim 1827 NAVARİN OLAYI 20 Ekim 1827 Navarin bugün Yunanistan topraklarında kalan bir liman şehridir. 1460 yılından itibaren Osmanlıların elinde bulunan şehrin tarihi önemi; İngiliz, Fransız ve Rus gemilerinden

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

Hellespontus Region in the Context of Persian-Hellenic Relations in the 5 th Century BC: Cyzicus Example

Hellespontus Region in the Context of Persian-Hellenic Relations in the 5 th Century BC: Cyzicus Example MÖ V. Yüzyılda Pers-Hellen İlişkileri Bağlamında Hellespontos Bölgesi: Kyzikos Örneği Arş. Gör. Alican DOĞAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü alicandogan@mu.edu.tr Öz MÖ

Detaylı

CONSTATİNOPOLİS HİPODROMU

CONSTATİNOPOLİS HİPODROMU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI KLASİK ARKEOLOJİ CONSTATİNOPOLİS HİPODROMU YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN PROF. DR. KAMİL LEVENT ZOROĞLU HAZIRLAYAN NAHİT YILDIRIM

Detaylı

ABD Donanmasının kuruluşu ile Osmanlı nın ilgisi ne? CEMAL TUNÇDEMİR

ABD Donanmasının kuruluşu ile Osmanlı nın ilgisi ne? CEMAL TUNÇDEMİR ABD Donanmasının kuruluşu ile Osmanlı nın ilgisi ne? CEMAL TUNÇDEMİR ABD Donanmasının (US Navy), kuruluşunun 241 nci yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dennis Malone Carter ın

Detaylı

İktisat Tarihi II. IV. Hafta

İktisat Tarihi II. IV. Hafta İktisat Tarihi II IV. Hafta İnsan Bilgisinde Devrim - devam Çağdaş yabanlarda olduğu gibi eski çağlarda tıp kuramının özü büyüydü. II. Devrimden sonra Babil de doktorlar aynı zamanda rahipti. Mısır da

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

Eski Yunan Tarihine Giriş: 18. Dersin Metni. 8 Kasım Bölüm: Otuz Yıllık Barışın Korunması

Eski Yunan Tarihine Giriş: 18. Dersin Metni. 8 Kasım Bölüm: Otuz Yıllık Barışın Korunması Eski Yunan Tarihine Giriş: 18. Dersin Metni 8 Kasım 2007 1. Bölüm: Otuz Yıllık Barışın Korunması Profesör Donald Kagan: 30 yıl süren barışı sağlayan anlaşmalar 445 yılında imzalandı. Elbette hepimizin

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s. 321-331 Hacer ÇORUH 1 KYZİKOS DENİZ SAVAŞI Özet Kyzikos antik kenti bir Miletos kolonisi olup, Propontis de (Marmara Denizi)bir yarımada üzerinde kurulmuştur. Stratejik

Detaylı

Antik Yunan Tarihine Giriş: 21. Dersin Metni. 27 Kasım, 2007. 1. Bölüm: Savaştan Sonra Sparta Gücü

Antik Yunan Tarihine Giriş: 21. Dersin Metni. 27 Kasım, 2007. 1. Bölüm: Savaştan Sonra Sparta Gücü Antik Yunan Tarihine Giriş: 21. Dersin Metni 27 Kasım, 2007 1. Bölüm: Savaştan Sonra Sparta Gücü Profesör Donald Kagan: Tekrar hoşgeldiniz! Peloponessos Savaşı nın bittiğini belirtmek istiyorum. Dünya

Detaylı

ANADOLU'NUN GREK ANAKARASINA ETKİLERİ Derleyen: Ferruh Dinçkal

ANADOLU'NUN GREK ANAKARASINA ETKİLERİ Derleyen: Ferruh Dinçkal A N A D O L U A Y D I N L A N M A V A K F I 1 ANADOLU'NUN GREK ANAKARASINA ETKİLERİ Derleyen: Ferruh Dinçkal Klasik uygarlığın kökeni araştırılınca, klasik kültürün apaçık olarak ilk belirdiği yani kendilerine

Detaylı

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ TÜRKLERİN ANADOLU YU VATAN EDİNMESİ Anadolu nun Keşfi: *Büyük Selçuklu Devleti döneminde Tuğrul ve Çağrı Bey dönemlerinde Anadolu ya keşif akınları yapılmış ve buranın yerleşmek

Detaylı

İlkel Köyden Kente Geçiş Süreci

İlkel Köyden Kente Geçiş Süreci İlkel Köyden Kente Geçiş Süreci Yerleşik Yaşama Geçişte Buğdayın Önemi Buğday dayanıklı bir bitkidir. Zengin toprakta, fakit toprakta yetişir. Uzun süre saklanabilir. Besin değeri zengindir. Çeşitli şekillerde

Detaylı

Aynı Duvarda Düzlenmiş ve Düzlenmemiş Yüzeyler

Aynı Duvarda Düzlenmiş ve Düzlenmemiş Yüzeyler Aynı Duvarda Düzlenmiş ve Düzlenmemiş Yüzeyler PRİENE NİN KONUTLARI BERGAMA ANTİK KENTİ YUNAN DÖNEMİ ŞEHİR YAPISI MÖ 1050 yıllarından sonra ise genelde Polis adı verilen ilk kent devletleri kurulmaya

Detaylı

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 1, Temmuz/July 2014, ss

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 1, Temmuz/July 2014, ss Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 1, Temmuz/July 2014, ss. 163-168. Edward J. Erickson, Büyük Hezimet; Balkan Harpleri nde Osmanlı Ordusu, Çeviren: Gül Çağalı Güven, Türkiye

Detaylı

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa On5yirmi5.com Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa Barbaros Hayreddin Paşa Osmanlı Devleti tarihinin ünlü denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı Devleti'nin ilk kaptan paşasıdır. Yayın Tarihi

Detaylı

KİMON VE LYSANDER KİMON 1

KİMON VE LYSANDER KİMON 1 Tarih Okulu Yaz 2009 Sayı IV, 113-117. KİMON VE LYSANDER CORNELIUS NEPOS Çeviren: Gökhan KAĞNICI KİMON 1 1- Miltiades in oğlu Atinalı Kimon gençliğinin ilk yıllarında çok sıkıntı çekti. Çünkü babası, üzerine

Detaylı

ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI

ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI Barış BULUT 1 Bouvet Ocean Irresistible Bouvet gemisindeki

Detaylı