Kısmi En Küçük Kareler Regresyon Yöntemi Algoritmalarından Nipals ve PLS - Kernel Algoritmalarının Karşılaştırılması ve Bir Uygulama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kısmi En Küçük Kareler Regresyon Yöntemi Algoritmalarından Nipals ve PLS - Kernel Algoritmalarının Karşılaştırılması ve Bir Uygulama"

Transkript

1 Dokz Eylül Üniversiesi İkisdi ve İdri Bilimler Fkülesi Dergisi, Cil:4, Syı:, Yıl:009, ss.7-8. Kısmi En Küçük Kreler Regresyon Yönemi Algorimlrındn Nipls ve PLS - Kernel Algorimlrının Krşılşırılmsı ve Bir Uyglm Elif BULUT Aylin ALIN Alınm Trihi :Myıs-008, Kbl Trihi:Hzirn-009 Öze Kısmi en küçük kreler regresyon, kısmi en küçük kreler nlizi (KEKK) ve çokl doğrsl regresyon nlizinden olşn çok değişkenli isisiksel bir yönemdir. Kısmi en küçük kreler yönemi ile fzl syıd oln ve rlrınd çokl doğrsl bğlnı blnn çıklyıı değişkenler, bğımlı ve çıklyıı değişkendeki değişimi büyük ölçüde çıklyn dh z syıd ve rlrınd çokl doğrsl bğlnı sorn olmyn yeni değişkenlere (bileşen) indirgenmekedir. Elde edilen bileşenlere çokl doğrsl regresyon nlizi yglnrk regresyon modeli olşrlmkdır. B çlışmmızd kısmi en küçük kreler regresyon yönemi lgorimlrındn NIPALS ve PLS-KERNEL lgorimlrın değinilerek, bir yglm üzerinde sonçlr rışılmkdır. Anhr Kelimeler: Kısmi en küçük kreler regresyon, NIPALS, PLS-KERNEL JEL Sınıflndırm Kodlrı: C00, C800 Comprison of Pril Les Sqres Regression Mehod Algorihms: Nipls nd PLS-Kernel nd An Appliion Absr Pril Les Sqres Regression (PLSR) is mlivrie sisil mehod h onsiss of pril les sqres nd mliple liner regression nlysis. Explnory vribles, X, hving mliollineriy re reded o omponens whih explin he gre mon of ovrine beween explnory nd response vrible. These omponens re few in nmber nd hey don hve mliollineriy problem. Then mliple liner regression nlysis is pplied o hose omponens o model he response vrible Y. There re vrios PLSR lgorihms. In his sdy NIPALS nd PLS-Kernel lgorihms will be sdied nd illsred on rel d se. Keywords: Pril Les Sqres Regression, NIPALS, PLS-Kernel JEL Clssifiion Codes: C00, C800 Arş. Gör. DEÜ, Fen Edebiy Fkülesi İsisik Bölümü, Yrd. Doç. Dr. DEÜ, Fen Edebiy Fkülesi İsisik Bölümü

2 .Giriş Dokz Eylül Üniversiesi İkisdi ve İdri Bilimler Fkülesi Dergisi, Cil:4, Syı:, Yıl:009, ss.7-8. Veri kümesinde çıklyıı değişken syısının çok olmsı değişkenler rsınd çokl doğrsl bğlnı probleminin olm ihimlini güçlendirmeke ve değişken syısının gözlem syısındn çok olmsı d sırdn en küçük kreler regresyonn kllnılmz kılmkdır. Çokl doğrsl bğlnı problemi, ypıln nlizler sonnd elde edilen en küçük kreler kesiriilerinin vryns değerlerinin büyük olmsın ve hminlerin gerçek değerlerinden zklşmsın neden olmkdır. Böyle bir drmd kllnılbileek lernif bir yönem oln kısmi en küçük kreler regresyon 960 lı yıllrd Hermn Wold rfındn gelişirilmiş olp, boy indirgemenin emel lındığı kısmi en küçük kreler nlizi ve çokl doğrsl regresyon yönemlerinden olşmkdır. Çokl doğrsl bğlnı problemini ordn kldırmd, değişkenlerin gözlem syısındn çok oldğ ve gözlemlerin değişken syısındn çok oldğ drmlrd kllnılbilen isisiksel bir yönemdir. KEKK nlizinde, rlrınd çokl doğrsl bğlnı oln çıklyıı değişkenler, lgorimlr yrdımıyl hem bğımlı değişkendeki değişimi hemde çıklyıı değişkenlerdeki değişimi çıklyk, doğrsl bğlnı problemi ordn klkmış oln çıklyıı değişken syısındn dh z syıd bileşene indirgenmekedir. B indirgeme işleminde Lindgren ve Rännr (998) ın çlışmlrınd d beliriği gibi NIPALS, SIMPLS, UNIPAL, SAMPLS ve KERNEL lgorimlrı kllnıln lgorimlrdn bir kçıdır. Y olmk üzere iki değişken mrisi ile de ilgilenilmeke olp mç X ' Y kovryns mrisini en çoklyn bileşen syısını blmkır. Frklı veri ypılrı için bir çok lgorim gelişirilmişir, örneğin gözlem syısının değişken syısındn çok oldğ drmd kllnıln lgorimlr oldğ gibi değişken syısının gözlem syıındn çok oldğ drmd kllnıln lgorimlr d mevr. KEKK lgorimlrınd çıklyıı ( X ) ve bğımlı ( ) B çlışmmızd klsik lgorim olrk d bilinen NIPALS ile değişken syısının gözlem syısındn çok oldğ drm için gelişirilen PLS-Kernel lgorimsın değinilerek, iki lgorimnın Ondokz Myıs Üniversiesi Beden Eğiimi Meslek Yüksek Oklndn lınn veri kümesine yglnmsı ile elde edilen sonçlr verilmekedir. Çlışmmızd mrisler koy ve büyük, vekörler ise koy ve küçük hrf ile göserilmişir. Mrisin rnspoz ise simgesi ile göserilmişir. 8

3 Bl ve Alın / Kısmı En Küçük Kreler Regresyon Yönemi. NIPALS ve PLS-KERNEL Algorimlrı.. NIPALS Algorimsı (Non-Liner Ierive Pril Les Sqres) Klsik, sndr lgorim olrk d bilinen NIPALS, KEKK in emelini olşrmkdır ve ek bğımlı değişken (KEKK) ve çok bğımlı değişken (KEEK) drmlrınd kllnılbilmekedir. Kovryns mrisini en çoklyn bileşenleri elde emeyi mçlyn lgorimd üm bileşenler ynı nd elde edilmez. Her bir dımd ek bir bileşen ve b bileşene i ğırlık ve yük değerleri elde edilmekedir. Algorim isenilen bileşen syısı elde ediline yd X mrisi sıfır mrisi oln sonlndırılır. Çlışmmızd Höskldsson (988) rfındn verilen lgorim ele lınmışır. Ayrı Hellnd (00), Kowlski ve Geldi (986) b kond çlışn önemli isimler rsınd yer lmkdır. NIPALS yinelemeli bir lgorim olp N K boyl X, çıklyıı değişkenler mrisi ve N P boyl Y, bğımsız değişkenler mrisi ile ilgilenmekedir. Brd, K : çıklyıı değişken syısını, P : bğımlı değişken syısını vermekedir. Algorimd bileşen syısını gösermeke olp =,,, A dır. İlk dımd orjinl mrisler ( X = X, Y = Y) in kllnıldığı lgorim şğıdki dımlrdn olşmkdır. Adım : Bğımlı değişken çok syıd ise b değişkenlerden olşn Y mrisinin en yüksek vryns ship oln sün y d ilk sün, bğımlı değişken syısı ek ise direk o değişken sün vekörü olrk lınır. Adım : X in Y nin ilgili bileşeni üzerine regresyonndn X ve w = X ile rsındki kovrynsı en çoklyn w ğırlık vekörü ( ) elde edilir. Adım : w w ile w vekörü normn bölünerek boy olk şekilde ölçeklendirilir. Adım 4: = X w eşiliği ile X in ilgili bileşeni, w ğırlık vekörü ile X in doğrsl bir kombinsyon olk şekilde hesplnır. Adım 5: bileşeninin Y yi modellemedeki kkısını çıklyn ğırlık = Y ile Y nin üzerine regresyonndn elde edilir. vekörü ( ) Adım 6: ğırlık vekörü normn bölünerek boy olk şekilde ölçeklendirilir. Yni hesplnır. 9

4 Dokz Eylül Üniversiesi İkisdi ve İdri Bilimler Fkülesi Dergisi, Cil:4, Syı:, Yıl:009, ss.7-8. Adım 7: Y için ilgili bileşen (yeni), ğırlık vekörü ile Y nin Y ile hesplnır. doğrsl bir kombinsyonn olşrk şekilde ( ) Adım 8: Adım de kllnıln değeri ile Adım 7 de kllnıln (yeni) değeri rsınd bir ykınsm sğlnıp sğlnmdığın bkılır. B ykınsm, 6 iki vekörün frkının normnn 0 gibi sıfır çok ykın bir değer olmsı ile espi edilir. B ykınsm sğlnır ise sonrki dımlr geçilerek lgorim sonlndırılır, ksi kirde Adım 7 de elde edilen (yeni) değeri Adım de yerine koylrk lgorimy devm edilir. Adım 9: X in ilgili bileşeni üzerine regresyonndn, bileşenin çıklyıı değişken üzerindeki ekisini ifde eden yük vekörü p, X ile elde edilir. ( ) Adım 0: Y nin ilgili bileşeni üzerine regresyonndn, bileşenin bğımlı değişken üzerindeki ekisini ifde eden yük vekörü q, Y ile elde edilir. ( ) Adım : Hem X hem de Y için bileşenler yrı hesplndığındn bileşenler rsınd zyıf bir ilişki olmk. B drm ordn kldırmk için her bir bileşen için Y nin ilgili bileşeni nın X in ilgili bileşeni üzerine regresyonndn elde edilen içsel bir ilişkiyi nımlyn b ksyısı b = ile hesplnır. ( ) Adım : Elde edilen bileşenler ve yükler bğımlı ve çıklyıı değişkeni modellemede kllnılmkdır. Sırsıyl çıklyıı ve bğımlı değişken X = TP ve Y = BTC ile modellenmekedir. Algorimnın b dımınd bir sonrki bileşeni elde emek için kllnılk oln X + ve Y + rık mrisleri X X p + ve Y Y b + ile hesplnmkdır. Algorimy çıklyıı değişkenlerdeki ve bğımlı değişkenlerdeki değişimin büyük bir kısmı çıklnıny kdr devm edilir. Algorim ihiyç dyln en z syıd bileşen syısını vermekedir... PLS-KERNEL Algorimsı Değişken syısı gözlem syısındn çok oldğ y d gözlem syısı değişken syısındn çok oldğ drmd NIPALS lgorimsı çok fzl zmn

5 Bl ve Alın / Kısmı En Küçük Kreler Regresyon Yönemi lbilmekedir. B drmlrd kllnılmsı önerilen Kernel lgorimlrı mevr. Lindgren vd. (99), De Jong ve Ter Brk (994) gözlem syısının değişken syısındn çok oldğ drmd kllnılmk mı ile kernel lgorimlrı gelişirmişlerdir. Rännr vd. (994) ise değişken syısının gözlem syısındn fzl oldğ drmd kllnılk oln bir kernel lgorimsı gelişirmişlerdir. B çlışmd b kernel lgorimsı üzerinde drlkır. PLS-Kernel lgorimsı, K nın N ye göre çok fzl oldğ drm ( K >> N) için gelişirilmiş hızlı bir KEKK regresyon lgorimsıdır. Algorimd X X ve Y Y birlikelik mrisleri ve b mrislerin çrpımındn elde edilen X X YY kernel mrisi kllnılmkdır. B mris değişken syısındn bğımsız olp, dh z syıdki gözlem syısın bğlı oldğ için bize dh küçük bir mris ile çlışm imknı vermekedir. Algorim d N N boyl X X ve Y Y birlikelik mrislerinin indirgenmesi emel lınmk ve b özellik her seferinde dh büyük mris oln X ve Y mrislerinin indirgenmesine dynn NIPALS lgorimsın kıysl PLS- Kernel lgorimsını dh hızlı ve belleke dh z yer kplyn bir lgorim hline geirmekedir. Orijinl X ve Y mrisleri ile bşlnn lgorimd şğıdki dımlr izlenerek bileşenler ve ğırlıklrı elde edilmekedir. NIPALS lgorimsın benzer olrk bileşen syısını gösermeke olp =,,, A dır. Adım : X X ve Y Y birlikelik mrislerinin çrpımındn X X YY kernel mrisi elde edilir. Adım : B mrise özdeğer yrışırmsı yglnmsı ile elde edilen en yüksek öz değere krşılık gelen özvekör, X değişkeninin nı bileşen olşrmkdır. değerini ( ) Adım : Adım de elde edilen bileşeni normn bölündüken sonr elde edilen yeni bileşen yeni ile Y Y birlikelik mrisinin çrpımındn, bğımlı değişkene i bileşeni elde edilir. Adım 4: Klsik lgorimdkine benzer olk şekilde bileşen değerlerini elde emek için, Adım ve Adım de elde edilen bileşen değerleri şğıdki şekilde ekrr ölçeklendirilir.

6 -geçiş w w = -ölçek -ölçek = = Dokz Eylül Üniversiesi İkisdi ve İdri Bilimler Fkülesi Dergisi, Cil:4, Syı:, Yıl:009, ss.7-8. ( F F ) -geçiş = E -geçiş w w E ( w w ) -geçiş Tekrr ölçeklendirmeyi sğlmk için vekörü kllnılmkdır. geçiş olrk nımlndırıln geçiş + X + G X X G ve Y + Y + G Y Y G Adım 5: X eşilikleri ile indirgenmiş birlikelik mrisleri elde edilmekedir. Brd G = I dır. Adım 6: Ağırlık mrisi W ve yük mrisleri P ve C yi olşrk vekörler şğıdki eşiliklerle elde edilir. w p = X = = ( X )( ) ( Y )( ) B dımlrl, A bileşen sysı elde edilineye kdr lgorimy devm edilir. PLS-Kernel lgorimsı değişken syısının gözlem syısındn çok oldğ drmd NIPALS lgorimsın kıysl dh hızlı bir lgorimdır. Bğımlı değişken syısının ek oldğ drmd ise vekörlerinin ykınsmsı ek yinelemede sğlndığı için NIPALS lgorimsı PLS-Kernel lgorimsın erih edilmekedir.. Uyglm Çlışmmızd kllnıln veri kümesi 006 yılınd spor ile ypıln bir çlışm olp Ondokz Myıs Üniversiesi Beden Eğiimi Meslek Yüksek Okl ndn lınmışır. Ölçümler vü ikiye bölünerek sğ ve sol rf için elde edilmişir. Açıklyıı değişkenler mrisi, kol çevre genişliği, ön kol çevre genişliği, el çevresi, ylk çevresi, diz çevresi, bk çevresi, yk çevresi, kol znlğ, el znlğ, yk znlğ, krın yğ kıvrımı klınlığı, kürek kemiği znlğ gibi sğlı soll elde edilen 7 değişkenden olşmkdır. Bğımlı

7 Bl ve Alın / Kısmı En Küçük Kreler Regresyon Yönemi değişkenlerimiz ise dikey sıçrm ve çif yk üzerinde ileriye doğr sıçrm olrk iki nedir. B drmd X mrisi ( 7), Y mrisi ( ) olmkdır. Uyglmd mç, hem çıklyıı değişkendeki hemde bğımlı değişkendeki değişimin büyük kısmını çıklyk, birbirinden bğımsız bileşenler elde ederek regresyon nlizini ypmkır. Algorimlr MATLAB progrmınd yzılrk sonçlr hesplılmışır... NIPALS Algorimsı Ypıln nliz sonnd lgorimnın X çıklyıı değişkenler mrisi sıfır mrisi olny kdr devm emesiyle, 7 çıklyıı değişkenden ve bğımlı değişkenden elde edilen bileşenin çıklyıı değişkenlerdeki ve bğımlı değişkenlerdeki değişimin mmını çıkldığı görülmüşür. NIPALS lgorimsı ile elde edilen bileşene i bileşen, ğırlık ve yük değerleri Tblo-Tblo 5 ile verilmekedir. T. Tblo. X değişken mrisi için bileşen mrisi ( ) , , , , , ,0000 Bileşenler syı çıklyıı değişkenden dh z ve birbirlerine dik olmkdır. Tblo. T için ğırlık mrisi ( W ). w w w w 8 w 9 w

8 Dokz Eylül Üniversiesi İkisdi ve İdri Bilimler Fkülesi Dergisi, Cil:4, Syı:, Yıl:009, ss.7-8. T = XW eşiliğinde de ifde edildiği gibi, bileşenler W ğırlık mrisi ile X in doğrsl birleşimini olşrmkdır. Ağırlık değeri iser negif iser poziif olsn büyüklüğü, çıklyıı değişkenin bileşene kkısını gösermekedir. Tblo. Bileşenler için yük mrisi ( P ). p p p p 8 p 9 p Yük mrisi, bileşen mrisi ile çrpılrk 4 X = TP eşiliği ile X i modellemede kllnılmkdır. Yük değerleri, bileşenin çıklyıı değişkeni çıklm mikrını gösermekedir. Tblo 4. Y değişken mrisi için bileşen mrisi ( U ) C. Tblo 5. U için ğırlık mrisi ( ) bileşenlerinin ksine bileşenleri kendi içlerinde birbirlerine dik olmmkl birlike bir y d dh öneki dımd elde edilen bileşenlerine = 0, > b için b. bileşenleri ile ğırlıklrı ise Y = UC dikir. ( ) eşiliğinde de ifde edildiği gibi bğımlı değişkeni modellemede kllnılmkdır. Ağırlık değerinin fzl olmsı bileşenin bğımlı değişkeni modellemedeki kkısının fzl oldğn ifde emekedir.

9 Bl ve Alın / Kısmı En Küçük Kreler Regresyon Yönemi.. PLS-Kernel lgorimsı Pls-Kernel lgorimsı son elde edilen değerler şğıd verilmekedir. Tblo 6. X değişken mrisi için bileşen mrisi ( T ). 8 Spor PLS-Kernel lgorimsınd X değişken mrisi için elde edilen bileşen vekörleri normn bölünerek boylrı bir olk şekilde ölçeklendirilmekedir. Ölçeklendirilmeyen bileşen değerleri ile bileşenler için elde edilen ğırlık ve yük değerleri NIPALS lgorimsınd elde edilen değerlerle ynı olmkdır. Tblo 7. Y değişken mrisi için bileşen mrisi ( U ) Tblo 8. U için ğırlık mrisi ( C ) Tblo 7 ve Tblo 8 ile verilen mrislerin yorm NIPALS lgorimsındki gibi ypılmkdır. Bileşenleri elde eiken sonr ikini dım regresyon nlizidir. Regresyon şmsınd ilk 0 bileşen lınrk, hngi bileşenlerin modelde klmsı gerekiğini belirlemek için ekli çprz geçerlilik yönemi yglnmışır. Her bir bğımlı değişken için, bileşenlere i R değerleri, h kreler oplmlrı,

10 Dokz Eylül Üniversiesi İkisdi ve İdri Bilimler Fkülesi Dergisi, Cil:4, Syı:, Yıl:009, ss.7-8. PRESS (Predied REsidl Sm of Sqres) değerleri ve 0 bileşen için gerçekleşirilen vryns nlizi sonçlrı Tblo 9 d verilmekedir. Tblo 9. Kısmi en küçük kreler regresyonn i ANOVA sonçlrı.. Dikey Sıçrm için vryns nlizi sd Kreler Kreler Toplmı Orlmsı F P Regresyon 9 47,77 8,64 5,94 0,000 H 0 0,40,00 Toplm 9 68,7 Dikey sıçrm için model seçimi ve geçerlilik Bileşen X Değişim H Kreler R Toplmı PRESS 0, ,687 0,65 509,99 0, ,9 0, ,7 0,50 85,090 0,6964 5,97 4 0, ,65 0, ,67 5 0, ,58 0, ,4 6 0,5945,7 0, ,99 7 0, ,968 0, ,68 8 0, ,7 0, , 9 0, ,98 0,9896 8, 0 7,008 0, ,0 Tekli çprz geçerlilik yönemi, sırsı ile her bir gözlemin modelden çıkrılrk geri kln gözlemler ile model krmy dynmkdır. Ank, çıkrıln gözlemler ekrr yerine konmkdır. Öneğin,. gözlem çıkrılrk model krldkn sonr,. gözlem çıkrıldığı zmn. gözlem ekrr yerine konmkdır. Çıkrıln her bir gözlemin o gözlem olmdn krln model yrdımı ile hmin edilerek, b hminlere i h kreler değerlerinin oplnmsı ile o modele i PRESS değeri elde edilmekedir. Tblo 9-9b de verilen PRESS değerlerinden dolyı bileşenin her bğımlı değişkeni de hmin emede yeerli oldğ görülmekedir. B bileşenler çıklyıı değişkenlerdeki değişimin % 6.7 sini, dikey sıçrm ve çif yk üzerinde öne sıçrm değişkenlerindeki değişimin ise sırsı ile % 98.4 ve %97.4 ünü çıklmkdır. 6

11 Bl ve Alın / Kısmı En Küçük Kreler Regresyon Yönemi Tblo 9b. Kısmi en küçük kreler regresyonn i ANOVA sonçlrı.. Çif yk üzerinde öne sıçrm için vryns nlizi sd Kreler Kreler F P Toplmı Orlmsı Regresyon 9 0, , ,4 0,000 H 0 0,0540 0, Toplm 9 0,597 Çif yk üzerinde öne sıçrm için model seçimi ve geçerlilik Bileşen X Değişim H Kreler R PRESS Toplmı 0, ,4007 0,504 0,60 0,6405 0, , , ,50 0,0784 0, , , ,8098 0, , , , , , ,5945 0, ,95 0, , ,0446 0,9590 0, , ,0064 0, , , ,0540 0, , ,059 0,9744 0, Sonç B çlışmd çıklyıı değişkenler rsınd çokl doğrsl bğlnı problemi oldğnd kllnıln KEKK regresyon inelenmişir. KEKK regresyon lgorimlrındn NIPALS ve değişken syısının gözlem syısındn çok oldğ drmd önerilen PLS-Kernel lgorimlrı seçilerek, çlışmd kıs b lgorimlrın nımı verilmiş ve bir veri kümesine yglnmsı sonnd elde edilen değerler rışılmışır. Her iki lgorimd X Y kovryns mrisini en çoklmy dynırken ve benzer sonçlrı verirken rlrınd ki frk hız ve zmn olrk ifde edilmekedir. Rännr vd. (994) n beliriği gibi, değişken syısının gözlem syısındn çok oldğ veri kümesi için PLS-Kernel lgorimsı NIPALS lgorimsın kıysl dh hızlı çlışmkdır. 7

12 Dokz Eylül Üniversiesi İkisdi ve İdri Bilimler Fkülesi Dergisi, Cil:4, Syı:, Yıl:009, ss.7-8. Kynkç De Jong, S., Ter Brk, C.J.F. (994). Commens on he Kernel Algorihm. Jornl of Chemomeris, 8, Hellnd, S. I. (00). Some Theoreil Aspes of Pril Les Sqres Regression. Chemomeris nd Inelligen Lborory Sysems, 58, Höskldsson, A. (988). PLS Regression Mehods. Jornl of Chemomeris,, -8. Kowlski, B.R., Geldi, P., (986). Pril Les Sqres Regression-A Toril. Anlyi Chimi A, 85, -7. Lindgren, F., Geldi, P., Wold, S. (99). The Kernel Algorihm for PLS. Jornl of Chemomeris, 7, Lindgren, F., & Rnnr, S. (998). Alernive Pril Les-Sqres (PLS) Algorihm. Perspeive in Drg Disovery nd Design, // Rännr, S., Lindgren, F., Geldi, P., Wold, S. (994). A PLS Kernel Algorihm For D Ses Wih Mny Vribles nd Fewer Objes. Pr: Theory nd Algorihm. Jornl of Chemomeris, 8, -5. Wold, H. (985). Pril Les Sqres. Enylopedi of Sisil Sienes. New York: Wiley, 6,

KISMİ EN KÜÇÜK KARELER REGRESYONU YARDIMIYLA OPTİMUM BİLEŞEN SAYISINI SEÇMEDE MODEL SEÇME KRİTERLERİNİN PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

KISMİ EN KÜÇÜK KARELER REGRESYONU YARDIMIYLA OPTİMUM BİLEŞEN SAYISINI SEÇMEDE MODEL SEÇME KRİTERLERİNİN PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI Ekonometri ve İstatistik Sayı:15 2011 38-52 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KISMİ EN KÜÇÜK KARELER REGRESYONU YARDIMIYLA OPTİMUM BİLEŞEN SAYISINI SEÇMEDE MODEL

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA

Detaylı

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012 SAYI 83 ARALIK 2012 ÖZEL ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ümi Özlale Alper Karakur Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapaılması İçin Poliika Önerileri Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı Finansal İsikrar ve Finansal

Detaylı

İç boşluk - türler ve normlar

İç boşluk - türler ve normlar İç boşluk - türler ve normlr İç boşluk, monte edilmemiş bir rulmnın iki bileziğinin frklı yönlere itildiklerinde hreket edebildiği mesfedir. Rdyl ve eksenel boşluk olrk yrılmktdır. Rdyl boşluk rulmnın

Detaylı

BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI

BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY ECONOMIC RESEARCH FORUM WORKING PAPER SERIES BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI Melike Bildirici Ümi Bozoklu Working Paper 09 June 200 TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme için Alfa İndirgeme Yöntemi (α-i ÇKKV)

Çok Kriterli Karar Verme için Alfa İndirgeme Yöntemi (α-i ÇKKV) Çok Krierli Karar Verme için Alfa İndirgeme Yönemi (α-i ÇKKV) Florenin Smarandache Universi of New Meico College Road, Gallup NM 87, USA E-posa: smarand@unm.edu ÖZET Bu makalede, Saa nin Analiik Hierarşi

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k YÖNET M VE EKONOM Y l:00 Cilt:0 Sy : Cell Byr Üniversitesi..B.F. MN S lt n rl k Yrd. Doç. Dr. Kn YRLIO LU Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Ekonometri Bölümü, ZM R ÖZET Geçme y d klmn n söz konusu oldu u skor

Detaylı

Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma

Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma * ** ÖZET: Üst düzey yöneticilerin sahip olması gereken yetkinlikler hem uygulayıcılar hem de ilgili araştırmacılar için yeni bir inceleme alanı olarak kabul

Detaylı

YILDIZLARIN İÇ YAPI MODELLERİ

YILDIZLARIN İÇ YAPI MODELLERİ YILDIZLARIN İÇ YAPI MODELLERİ INTRODUCTION TO STELLAR ATMOSPHERES AND INTERIORS EVA NOVOTNY - Model B: Konvekif Zarf ve Radyaif Çekirdek - Yayınlanmış Tablolardan Elde Edilen Poliroik İçyaı Modelleri -

Detaylı

III.4.KONDANSATÖRLER, SIĞA, DİELEKTRİK

III.4.KONDANSATÖRLER, SIĞA, DİELEKTRİK 63 III.4.KONDANSATÖRLER, SIĞA, DİELEKTRİK III.4.0l. KONDANSATÖR, SIĞA Yük deplyn sistemlerden ln kndnstörler çeşitli elektrik devrelerinde yygın lrk kullnılmktdır. Örnek lrk kndnstörler; rdy lıcılrının

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK * ÖZET Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin

Detaylı

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ . BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ Akışknlr mekniğinin birçok probleminde reket yoktur. Bu tip problemlerde durn bir kışkn içinde bsınç dğılımı ve bu bsınç dğılımının ktı yüzeylere ve yüzen vey dlmış cisimlere

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 591 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA JOB SATISFACTION IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS: A CASE STUDY ON THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC

Detaylı

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.1, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:1, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 18.02.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 21.12.2006

Detaylı

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014, 1(2), 103-129 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2014, 1(2), 103-129 Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger-

Detaylı

DİJİTAL ELEKTRONİK VE MİKROİŞLEMCİLER

DİJİTAL ELEKTRONİK VE MİKROİŞLEMCİLER YNİ SERVİNİ JNET SERVİNİ İJİTL ELEKTRONİK VE MİKROİŞLEMİLER II (ikinci) Sınıf Elekroeknik Mesleği Elekronik ve Telekomüniksyon Elekro Teknisyeni Manasır, 20 ii ijial Elekronik ve Mikroişlemciler II (İkinci)

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Adnan KAN & Ahmet AKBAŞ * Özet Bu çalışmanın amacı liselerde öğrenim gören öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarını ölçmeye

Detaylı

The Effects of Different Correlation Types on Goodness-of-Fit Indices in First Order and Second Order Factor Analysis for Multiple Choice Test Data

The Effects of Different Correlation Types on Goodness-of-Fit Indices in First Order and Second Order Factor Analysis for Multiple Choice Test Data Elementary Education Online, 6(), 54-79, 007. İlköğretim Online, 6(), 54-79, 007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects of Different Correlation Types on Goodness-of-Fit Indices in First

Detaylı

Farklı Normalizasyon Yöntemlerinin TOPSIS te Karar Verme Sürecine Etkisi

Farklı Normalizasyon Yöntemlerinin TOPSIS te Karar Verme Sürecine Etkisi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 13 Sayı: 2 Nisan 2013 ss. 245-257 Farklı Yöntemlerinin TOPSIS te Karar Verme Sürecine Etkisi The Effects of Different Normalization Methods to Decision Making

Detaylı

3. BÖLÜM: EN KÜÇÜK KARELER

3. BÖLÜM: EN KÜÇÜK KARELER 3. BÖLÜM: EN KÜÇÜK KARELER Bu bölümde; Kilo/Boy Örneği için Basit bir Regresyon EViews Denklem Penceresinin İçeriği Biftek Talebi Örneği için Çalışma Dosyası Oluşturma Beef 2.xls İsimli Çalışma Sayfasından

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

ELEMANLARI DENK KÜMELER OLAN VE HER FARKLI İKİ ELEMANININ SİMETRİK FARKINI İÇEREN KÜMELERİN ELEMAN SAYILARININ EN BÜYÜK DEĞERİ

ELEMANLARI DENK KÜMELER OLAN VE HER FARKLI İKİ ELEMANININ SİMETRİK FARKINI İÇEREN KÜMELERİN ELEMAN SAYILARININ EN BÜYÜK DEĞERİ ÖZEL EGE LİSESİ ELEMANLARI DENK KÜMELER OLAN VE HER FARKLI İKİ ELEMANININ SİMETRİK FARKINI İÇEREN KÜMELERİN ELEMAN SAYILARININ EN BÜYÜK DEĞERİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: ATAHAN ÖZDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN: DEFNE

Detaylı