ARITMA ÇAMURLARI BERTARAF YÖNTEMLERİ VE İŞLETME MALİYETLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARITMA ÇAMURLARI BERTARAF YÖNTEMLERİ VE İŞLETME MALİYETLERİ"

Transkript

1 ARITMA ÇAMURLARI BERTARAF YÖNTEMLERİ VE İŞLETME MALİYETLERİ Remondis Su ve Atık Su Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Deniz KURT Proje Müdürü 1

2 ARITMA ÇAMURLARI ve TÜRKİYE DEKİ GENEL DURUM 2

3 Arıtma Çamurları - Türkiye 2008 yılı verilerine göre Türkiye de, Evsel ve Kentsel AAT lerde Sanayi Tesislerinde Toplam : ton/yıl : ton/yıl : ton/yıl arıtma çamuru oluşmaktadır. Çamur yoğunlaştırma/ıslah işlemi uygulayan OSB sayısı: 23 adet (TÜİK 2008, Anket uygulanan OSB sayısı 97 dir.) İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Kayseri, Tokat, Eskişehir, Gaziantep ve Diyarbakır kentsel AAT lerde çamur çürütme sistemi bulunmaktadır. İzmir de ihale süreci devam ediyor yılında ton arıtma çamuru ( ton endüstriyel, ton evsel) çimento fabrikalarında ek yakıt olarak değerlendirildi. (Örn.: Bursa Çimento atık alımında ton başına 175 TL talep etmektedir. Nakliye masrafı üreticiye aittir.) İZAYDAŞ tarafından tehlikeli arıtma çamurunun bertarafı için istenen ücretler: Yakma işlemi: 650 TL/ton ; Düzenli depolama: 240 TL/ton 3

4 İstanbul da Çamur Yönetimi (Kaynak: İSKİ Genel Müdürlüğü) İSKİ tarafından işletilmekte olan evsel atık su arıtma tesislerinde 2010 yılında oluşan günlük çamur miktarı 300 ton civarında olup, bu rakamın gelecekte ton/güne ulaşacağı varsayılmaktadır. Tuzla İleri Biyolojik AAT: Günde kg arıtma çamuru oluşmaktadır. 300 ton/gün kapasiteli kurutucularda %25 lik yaş çamur %90 oranına kadar kurutularak çıkan ürün çimento fabrikalarına gönderilmektedir. Paşaköy İleri Biyolojik AAT: Günde kg arıtma çamuru oluşmaktadır. 200 ton/gün kapasiteli kurutucularda %25 lik çamur %90 oranına kurutularak çıkan ürün çimento fabrikalarına gönderilmektedir. Kojenerasyon ünitesinde üretilen 4,2 MW enerji ile tesis ihtiyacı karşılanmakta, elde edilen atık buhar kurutma ünitesinde kullanılmaktadır. 4

5 İstanbul da Çamur Yönetimi (Kaynak: İSKİ Genel Müdürlüğü) Ataköy İleri Biyolojik AAT: Çürütücülerden alınan çamur santrifüj dekantörlerle %25 oranında susuzlaştırıldıktan sonra çamur kurutma ünitesine iletilmektedir. Stabilize çamur, %25 lik çamur keki halinde kurutma ünitesine iletilmektedir. Çamur kurutma ünitesindeki 6 adet çamur kurutucu ile de %90 a kadar kurutulmaktadır. Ataköy Tesisinde Biyolojik arıtma sonucu oluşan m³/gün hacimli çamur, kurutma işlemine tabi tutularak 140 m³/gün hacme düşürülmektedir. 5

6 YASAL ÇERÇEVE ARITMA ÇAMURU BERTARAFI HAKKINDA İLGİLİ YÖNETMELİK MADDELERİ 6

7 GENEL ESASLAR Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (08/01/2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete) Arıtma çamuru: Kentsel atıksu arıtma tesislerinden çıkan ham veya stabilize olmuş çamuru, Kentsel atıksu: Evsel atıksu ya da evsel atıksuyun endüstriyel atıksu ve/veya yağmur suyu ile karışımını ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM - Esaslar Madde 5: f) Her türlü katı atık, arıtma çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su ortamlarına boşaltılmaları yasaktır. g) Uygun şartlarda kentsel atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamuru yeniden kullanılabilir. 7

8 ÖNCELİKLER ( tarihli Arıtma Çamurlarının Bertarafı konulu Valiliklere gönderilen Bakanlık yazısından) 1) Arıtma çamurunun miktarının azaltılması: Atıksu arıtma tesislerinin projelendirilmesi sırasında arıtma çamurunun nihai bertarafı dikkate alınarak uygun prosesin tercih edilmesi gerekmektedir. Atıksu arıtma tesislerinde ve işletmelerin üretim proseslerinde mevcut en iyi teknikler ( BAT ) kullanılarak oluşacak arıtma çamuru minimize edilebilir. 2) Arıtma çamurunun niteliğinin belirlenmesi: Öncelikli olarak arıtma çamurlarının tehlikeli olup olmadığının Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih sayılı R.G.) Ek-6 ya göre tespit edilmesi gerekmektedir. 8

9 GERİ KAZANIM VE BERTARAF A) Çamurun Geri Kazanılması: Atıkların öncelikle geri kazanılması esastır. Bu nedenle arıtma çamurlarının geri kazanım yöntemleri araştırılmalıdır. Arıtma çamurlarının geri kazanımına yönelik hususlar aşağıda verilmektedir: 1. Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel (kentsel) atık suların arıtılması sonucu oluşan arıtma çamurları stabilize edildikten sonra toprak düzenleyici olarak kullanılabilir. 2. Arıtma çamurlarının tehlikesiz olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu tür atıklar enerji geri kazanımı amacı ile lisans almış Çimento Fabrikalarında ek yakıt veya alternatif hammadde olarak kullanılabilir. 3. Arıtma çamurlarının tehlikeli olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu tür atıklar enerji geri kazanımı amacı ile lisans almış çimento fabrikalarında ilave hammadde veya ek yakıt olarak kullanılabilir. 9

10 GERİ KAZANIM VE BERTARAF 2 ve 3. maddelerde verilen çimento tesislerinde enerji geri kazanımı amaçlı olarak arıtma çamurunun ek yakıt şeklinde kullanılması için, öncelikle bu tesislerin işletme koşullarının etkilenmemesi için çamurun ön işleme tabi tutularak belirli bir oranda susuzlaştırılması gerekmektedir. Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik ( tarih sayılı Resmi Gazete) Tanımlar: Ham Çamur: 1) Evsel ya da kentsel atıksuları işleyen arıtma tesislerinden, evsel ve kentsel atıksulara benzeyen bileşimdeki atık suları arıtan diğer arıtma tesislerinden gelen arıtma çamurlarını, 2) Fosseptik tanklarından ve diğer benzer arıtma tesislerden gelen arıtma çamurlarını, 3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılanlar dışındaki diğer arıtma tesislerinden gelen arıtma çamurlarını, 10

11 GERİ KAZANIM VE BERTARAF Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik ( tarih sayılı Resmi Gazete) Tanımlar: Kentsel Atıksu: Evsel atıksu ya da evsel atıksuyun endüstriyel atıksu ve/veya yağmur suyu ile karışımını, Stabilize Arıtma Çamuru: Biyolojik ayrışabilirliğinin ve kullanımından kaynaklanan sağlık tehlikelerini önemli ölçüde azaltılmak üzere, biyolojik, kimyasal ya da ısıl işlemden, uzun süreli depolama ya da diğer uygun işlemlerden geçirilen evsel ve kentsel arıtma çamurlarını, Fırın kuru toprak: Kurutma fırınında 105 ºC de sabit ağırlığa gelmiş toprak kütlesini, Kuru madde: Arıtma çamurunun organik madde kaybını önlemek amacıyla kurutma fırınında 70 C de sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulması sonucunda geride kalan katı madde miktarını ifade eder. 11

12 GERİ KAZANIM VE BERTARAF Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Ham Çamurun Kullanma Yasakları Madde 5 Ham çamurun toprakta kullanılması yasaktır. Stabilize Arıtma Çamurunun Kullanma Sınırlamaları ve Yasakları Madde 6 Stabilize arıtma çamurunun kullanılmasında aşağıda belirtilen sınırlama ve yasaklara uyulması zorunludur. a) Stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanılabilmesi için EK I-B, EK I-C ve EK I-D de verilen değerlerin hiçbirinin aşılmaması şarttır. b) Stabilize arıtma çamurunun uygulanacağı toprakta ağır metal içeriği EK I-A da verilen değerleri aşamaz. Topraktaki ağır metal konsantrasyonlarından birinin dahi EK I-A da verilen sınır değerleri aşması durumunda, stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanılması yasaktır. j) Organik madde içeriği 40% dan az olan stabilize arıtma çamurları toprağa uygulanmaz. 12

13 Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik EK I A Topraktaki Ağır Metal Sınır Değerleri Ağır Metal (Toplam) 6 ph < 7 mg. kg -1 Fırın Kuru Toprak ph 7 mg. kg -1 Fırın Kuru Toprak Kurşun Kadmiyum 1 1,5 Krom Bakır Nikel Çinko Civa 0,5 1 13

14 Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik EK I B Toprakta Kullanılabilecek Stabilize Arıtma Çamurunda Müsaade Edilecek Maksimum Ağır Metal Muhtevaları Ağır Metal (Toplam) Sınır Değerler (mg. kg -1 kuru madde) Kurşun 750 Kadmiyum 10 Krom 1000 Bakır 1000 Nikel 300 Çinko 2500 Civa 10 14

15 Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik EK I C Toprakta Kullanılacak Stabilize Arıtma Çamurundaki Organik Bileşiklerin Konsantrasyonlarının ve Dioksinlerin Sınır Değerleri Organik Bileşikleri Sınır Değerler (mg. kg -1 kuru madde) AOX (Adsorblanabilen organik halojenler) 500 LAS (Lineer alkilbenzin sülfonat) 2600 DEHP (Diftalat (2-ethylhexyl)) 100 NPE (Nonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksilatların toplamını içerir.) 50 PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı) 6 PCB (28,52, 101, 118, 138, 153, 180 sayılı poliklorlu bifenil bileşiklerinin toplamı) 0,8 Dioksinler ng Toksik Eşdeğer. kg -1 kuru madde PCDD/F Poliklorlu dibenzodioksin/dibenzofuranlar

16 Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik EK I D Mikrobiyolojik Analiz Arıtma çamuruna uygulanan stabilizasyon yöntemi sonucunda E. Coli nin en az 2 Log10 (%99) indirgenmesi sağlanmalıdır. 16

17 GERİ KAZANIM VE BERTARAF m) 8/1/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde yer almayan endüstrilerin atıksularından elde edilen stabilize arıtma çamurları toprağa uygulanmaz. EK- III - Endüstriyel sektörler (Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği nin ekidir.) a) Süt ve Süt Ürünleri, b) Meyve, sebze ürünleri ile diğer gıda bitkilerinin işlenmesi c) Alkolsüz içeceklerin imalatı ve şişelenmesi, d) Patates işleme e) Et endüstrisi, f) Bira fabrikaları g) Alkol ve alkollü içeceklerin üretimi h) Bitkisel ürünlerden hayvan yemi imalatı i) Hayvan postu, derisi ve kemiklerinden jelatin ve tutkal imalatı j) Malt imalathaneleri k) Balık işleme endüstrisi l) Benzer Diğer Sektörler?? 17

18 GERİ KAZANIM VE BERTARAF n) Toprağa uygulanacak stabilize arıtma çamurunun ph değeri 6 8,5 arasında olmalıdır. o) Kapasitesi bir milyon eşdeğer nüfusun üzerinde olan tesislerde oluşan arıtma çamurlarının en az %90 kuru madde değerine kadar kurutulması esastır. Ancak arıtma çamuru üreticileri %90 kuru madde değerine ulaşmadan kullanımının teknik ve ekonomik açıdan uygun olduğunu belgelemesi durumunda Bakanlıkça %90 kuru madde değerine ulaşması şartı aranmaz.?? 18

19 GERİ KAZANIM VE BERTARAF B) Depolama Tesislerinde Bertaraf ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK tarih sayılı resmi gazete İKİNCİ BÖLÜM - Düzenli Depolama Tesisleriyle İlgili Genel Hükümler Düzenli depolama tesislerinin sınıflandırılması: MADDE 5 (1) Düzenli depolama tesisleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: a) I. sınıf düzenli depolama tesisi: Tehlikeli atıkların depolanması için gereken altyapıya sahip tesis. b) II. sınıf düzenli depolama tesisi: Belediye atıkları ile tehlikesiz atıkların depolanması için gereken altyapıya sahip tesis. c) III. sınıf düzenli depolama tesisi: İnert atıkların depolanması için gereken altyapıya sahip tesis. 19

20 GERİ KAZANIM VE BERTARAF İnert atık: Fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir değişime uğramayan, çözünmeyen, yanmayan, fiziksel veya kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik bozunmaya uğramayan veya temas ettiği maddeleri çevreye veya insan hayatına zarar verecek şekilde etkilemeyen ve toplam sızıntı kabiliyeti ve ekotoksisitesi önemsiz miktarda olan, özellikle yüzeysel su ve yeraltı suyu kirliliği tehlikesi yaratmayan atıklar. Arıtma çamurunun düzenli depolanması GEÇİCİ MADDE 4 (1) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV ünde tehlikesiz olarak sınıflandırılan arıtma çamurlarının, Ek-2 de verilen diğer tüm parametreleri sağlaması, ağırlıkça en az %50 kuru madde ihtiva etmesi, ön işleme tabi tutularak kötü kokunun giderilmesi ve atığın kararlı hale getirilmesi kaydıyla II. Sınıf düzenli depolama alanına kabulünde 1/1/2015 tarihine kadar Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) limit değerine uygunluk aranmaz. 20

21 II. SINIF DEPOLAMA TESİSLERİ İÇİN SINIR DEĞERLER (EK 2 B) Parametre Sınır Değer (mg/lt) Arsenik 0,2 Baryum 10 Kadmiyum 0,1 Toplam Krom 1 Bakır 5 Civa 0,02 Molibden 1 Nikel 1 Kurşun 1 Antimon 0,07 Selenyum 0,05 Çinko 5 Klorür 1500 Florür 15 Sülfat 2000 ÇOK (Çözünmüş Organik Karbon) 80 TÇK (Toplam Çözünen Katı)

22 GERİ KAZANIM VE BERTARAF Arıtma çamurunun azaltılması ÖNCELİKLER Çamurun analiz edilmesi Tehlikeli çamur Tehlikesiz çamur Kentsel AAT lerden kaynaklanan arıtma çamuru Çamur kurutma işlemi Kurutma ve stabilize etme işlemleri GERİKAZANIM Lisanslı çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanım Toprak iyileştirici olarak kullanım (E.N. 1 mio. AAT ler için 90% K.M. sağlanmalıdır.) BERTARAF 1. Sınıf Deponi 2. Sınıf Deponi (50% K.M.) 3. Sınıf Deponi (inert maddeler için) 22

23 Çamur Bertaraf Yöntemleri Stabilizasyon Şartlandırma Yoğunlaştırma Susuzlaştırma Kurutma Nihai Bertaraf 23

24 TÜRKİYE DEKİ GÜNCEL PROJELERİN DURUMU 24

25 Türkiye deki Projeler İzmir Çamur Çürütme ve Susuzlaştırma Tesisi İnşaatı ve İşletilmesi Projesi Bölge : Çiğli AAT, İzmir İşveren : İZSU Proje Değeri : 60 milyon TL (tahmini) Finansman : Özkaynak İhale bilgileri : 26 Ağustos 2010 da yapılan ihale KİK tarafından iptal edilmiştir. (Verilen teklifler, 53 milyon ile 127 milyon TL arasında değişmektedir.) Proje süresi : 3 yıl Çamur miktarı : m3/gün (6% KM) çürütme için, 800 m3/gün (25% KM) kurutma için Nihai ürün : KM 90% Çürütücü : m3/gün biyogaz üretimi Nihai ürünün kullanım alanı: Toprak iyileştirici ve gübre olarak kullanılacaktır. 25

26 Türkiye deki Projeler Gaziantep Arıtma Çamuru Termal Kurutma ve Yakma Tesisi Yapımı Bölge : Gaziantep İşveren : GASKİ Proje Değeri : 8,88 milyon TL Finansman : Özkaynak İhale tarihi : Yüklenici : Polyspin Makine Çamur miktarı: 120 m3/gün (%16-%18 KM) Hedef : 40% KM (yakma için), 90% KM (yakma ünitesinin çalışmadığı durumlar için) Proje süresi : 1 yıl (yapım) + 2 yıl (işletme ve bakım) 26

27 Türkiye deki Projeler Bursa Çamur Projesi 1. Kademe Doğu ve Batı Termal Çamur Kurutma Tesisleri Yapımı ve İşletilmesi İşveren : BUSKİ Finansman : Fransız Kalkınma Bankası İhale tarihi : 2011 de yapılması bekleniyor. Kapsam : 2 adet termal çamur kurutma tesisinin yapımı ve 1 yıl süre ile işletilmesi. Teklif (iptal edilen ihalede): Euro 27

28 Türkiye deki Projeler Bursa Doğu: Bursa Batı: Kapasite: 350 ton/gün Kurutma üniteleri: 2 veya 3 ünite Kuru madde: %20 KM (15% olabilir.) Hedef: %90 KM min. Kojenerasyon sistemi: Kurutma ünitesinin tam kapasite çalışırken ihtiyacı olan ısıyı 100% sağlayacak gaz motoru. Kapasite: 125 ton/gün Kurutma üniteleri: 1 ünite Kuru madde: %20 KM (15% olabilir.) Hedef: %90 KM min. Kojenerasyon sistemi: 2 MWe Gaz Motoru 28

29 Türkiye deki Projeler İnegöl Belediyesi ve İnegöl OSB Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Ünitesi İşveren Yüklenici Çamur projesinin değeri Çamur kurutma ünitesi Kojenerasyon üniteleri : İnegöl OSB Genel Müdürlüğü : Siemens ve Alke İnşaat İş Ortaklığı : 7 milyon USD : 75 ton/gün : 2 x 2 MW 29

30 Türkiye deki Projeler Antalya Arıtma Çamuru Termal Kurutma ve Kojenerasyon Tesisi İşveren : ASAT Finansman : Özkaynak Yüklenici : Andritz 3SYS AG - Borusan Güç Sistemleri San ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı Proje değeri: 6,5 milyon Euro Devreye alma : Eylül 2008 Çamur miktarı : kg/saat (tasarım) Gerçekleşen çamur miktarı: 110 ton/gün (KM 18%) - Hurma ve Lara Tesislerinden gelen çamur. Nihai ürün : kg/saat (KM 90%) Kurutucu tipi : Bant kurutucu Enerji ihtiyacı: 64 kw / 1000 kg buharlaşan su Nihai ürünün kullanımı: Toprak iyileştirici, Gübre, Yakıt 30

31 Türkiye deki Projeler GOSB (Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi) Atıksu Arıtma Çamuru Kurutma ve Yakma Tesisi Projesi İşveren İnşaat işleri (tahmini) Proje ömrü Arıtma tesisinin tasarım kapasitesi İhale tarihi : GOSB : 8 milyon TL : yıl : m3/gün (2 kademe) : 2011 de yapılması bekleniyor. 31

32 Türkiye deki Projeler Ödemiş AAT - Çamur Çürütme ve Biyogaz Tesisi İnşaatı İşveren : Ödemiş (İzmir) Belediyesi Kapsam : 290 m3/gün (1,5% KM) ön çöktürmeden gelen çamurun çürütülmesi ve biyogaz üretimi, 40 m3/gün (5,67% KM) peynir altı suyu ve 20 m3/gün (20% KM) gübrenin birlikte çürütülmesi ve biyogaz üretimi. Ön yeterlilik : Teknik teklif : Mali teklifler :

33 YURTDIŞINDAKİ UYGULAMALAR 33

34 Arıtma Çamurunun Bertarafı ve Geri Dönüşümü ABD'de arıtma çamurlarının yüzde 33'ünün arazide kullanıldığı, arazide kullanılan bu çamurların yüzde 67'sinin tarım alanlarında, yüzde 3'ünün orman alanlarında, yüzde 9'unun arazi rehabilitasyonunda, yüzde 9 unun yeşil alanlarda ve yüzde 12'sinin torbalanarak satılma yoluyla bertaraf edildiği belirtilmektedir. AB ülkelerinde arıtma çamurlarının tarımda kullanım oranı yüzde 36 düzeyinde olup, bu oran Danimarka, Fransa, İngiltere, Norveç, İsveç ve İspanya'da yüzde 50 civarındadır. Japonya'da ise ülkedeki nüfus yoğunluğu ve alanların azlığı nedeniyle, arıtma çamurlarının yüzde 60'lık bir bölümü yakılarak bertaraf edilmektedir. (İşgenç ve Kınay, 2005) 34

35 Çamur Bertaraf ve Koku Kontrol Ekipmanları Pazarındaki Gelişme Çamur bertaraf teknolojisi ile ilgili dünya pazarı 2008 sonu itibariyle 4,6 Milyar USD olarak tahmin edilmektedir yılında pazarın 5,8 Milyar USD a ulaşması bekleniyor. Yıllık bileşik büyüme oranı 4,6% olarak tahmin edilmektedir. (Kaynak: BCC Research - SLUDGE TREATMENT: THE GLOBAL MARKET (ENV010A), 2008) 35

36 REMONDIS PROJELERİ (Almanya ve Diğer Avrupa Ülkeleri) 36

37 REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG Su Temini Atıksu Bertarafı Atık Yönetimi IT Destekli Ağ/Şebeke Yönetimi Ham su kaynaklarının geliştirilmesi Su arıtma İçmesuyu dağıtımı Şebeke İşletme Atıksu arıtma Enerji geri kazanımı Deşarj Tesisleri Şebeke İşletme Evsel ve Endüstriyel atıksu çamuru ve artık ların bertarafı Enerji Yönetimi Kimyasallar GIS-Veri Yönetimi REPHOS BIORETH RECOMPLEX REBALANCE CASUL AquaDialog KoSIS MainControl 37

38 Arıtma Çamuru Yakma Kapasitesi Yakma Tesisi KM (t/yıl) YM (t/yıl) RWE Power AG Plant Berrenrath RWE Power AG Plant Weisweiler RWE Power AG Plant Wachtberg REMONDIS Lippewerk Lünen Innovatherm GmbH VERA GmbH MIBRAG mbh Mumsdorf MIBRAG GmbH Deuben Toplam t KM/yıl t YM/yıl 38

39 Arıtma Çamurunun Toprak İyileştirici Olarak Kullanımı 39

40 Referanslar - Almanya Flensburg AöR Debi: m 3 / yıl Eşdeğer Nüfus: kişi Arıtma çamuru bertarafı: t /yıl toprak iyileştirici olarak kullanılıyor. 40

41 Delmenhorst GmbH (Belediye şirketi) Debi: m 3 / yıl E.N.: kişi Arıtma çamuru bertarafı: t /yıl toprak iyileştirici olarak kullanılıyor. 41

42 EURAWASSER Nord GmbH, Rostock Debi: m³ / yıl E.N.: kişi Arıtma çamuru bertarafı: t /yıl toprak iyileştirici olarak kullanılıyor. 42

43 Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG, Cottbus Debi: m 3 /yıl E.N.: kişi Arıtma çamuru bertarafı: t /yıl toprak iyileştirici olarak kullanılıyor. 43

44 Coesfeld AAT Debi: m 3 / yıl E.N.: kişi Arıtma çamuru bertarafı: t /yıl toprak iyileştirici olarak kullanılıyor. 44

45 Hameln Şehri Debi: m³ / yıl E.N.: kişi Arıtma çamuru bertarafı: t /yıl toprak iyileştirici olarak kullanılıyor. 45

46 Münster Debi: m³ / yıl E.N.: kişi Arıtma çamuru bertarafı t / yıl toprak iyileştirici olarak kullanılıyor. Atık bertarafı t / yıl kum tutucu atığı 46

47 Mainz AöR E.N.: kişi Arıtma çamuru bertarafı: t / yıl kuru çamur t / yıl susuzlaştırılmış çamur Atık bertarafı: t / yıl kum tutucu atığı t / yıl ızgara atığı 47

48 ESN Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt a.d.w. E.N.: kişi Arıtma çamuru bertarafı: t / yıl toprak iyileştirici olarak kullanılıyor. 48

49 Ludwigsburg E.N.: kişi Arıtma çamuru bertarafı: t / yıl toprak iyileştirici olarak kullanım, kompost ve yakma 49

50 Esslingen E.N.: kişi Arıtma çamuru bertarafı: t / yıl termal kurutma 50

51 Wolfratshausen E.N.: kişi Arıtma çamuru bertarafı: t / yıl termal kurutma 51

52 Referanslar Uluslararası Danimarka Klintholm Nyborg Faborg Svendborg Vestforbraending Arıtma çamuru bertarafı: t / yıl termal kurutma 52

53 Belçika Aquafin Brüssel INASEP Arıtma çamuru bertarafı: t / yıl termal kurutma 53

54 Hollanda Den Haag Doordrecht Capelle a/d Ijssel Amsterdam Vallei en EEM Arıtma çamuru bertarafı: t / yıl termal kurutma 54

55 Fransa Lille Courcelles Cernay Valff Arıtma çamuru bertarafı: t / yıl termal kurutma 55

56 Avusturya Innsbruck Schwaz Kufstein Going Strass Arıtma çamuru bertarafı: t / yıl termal kurutma 56

57 Referanslar - Endüstriyel Currenta Leverkusen HIM Ciba VW HÖG Hamburg SOLVAY Infraserv Knappsack Arıtma çamuru bertarafı: - Yakma 57

58 REMONDIS PROJELERİ (Türkiye) 58

59 Mersin Karaduvar AAT Solar Kurutma (Pilot Tesis) İşletmeci: Remondis Su ve Atık Su Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Arıtma çamuru miktarı: ton/gün (30% KM) Çamur Kurutma Yöntemi: Solar Kurutma Karıştırıcı Tipi : Raylı Tambur Karıştırıcı (Yükseklik otomatik ayarlanabilir) Nihai ürün: ~80% KM Günde 10 ton çamur Pilot solar kurutma ünitesinde işlem görmektedir. Nihai ürün ve işlem görmemiş çamur belediyenin çöp depolama sahasına gönderilmektedir. Belediyeye herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Solar kurutma ünitesi: uzunluğu 80 m, aktif kullanım alanı 76 m, eni ise 12 m dir. 59

60 Mersin Karaduvar AAT Solar Kurutma 60

61 Mersin Karaduvar AAT Solar Kurutma Pilot Tesiste Yapılan Çalışmalar: Mersin atıksu arıtma tesisinde ön çökeltim çamuru ve biyolojik çamur, anaerobik çürütücülerden sonra dekantörlerde susuzlaştırılarak %30 KM muhtevasına getirilmektedir. Günlük ton civarındaki çamur kekinin 10 tonluk bir bölümü ise Pilot Solar kurutma ünitesine beslenmektedir. Yapılan denemeler neticesinde en verimli çamur keki serme yüksekliğinin cm. civarında olduğu tespit edildi. 61

62 Mersin Karaduvar AAT Solar Kurutma Pilot Tesiste Yapılan Çalışmalar: KM (%) KM (%) Eylül ayında yapılan denemeler boyunca 15 günlük ortalama sıcaklık 28 C olarak gerçekleşti. Çamur besleme miktarı günlük 10 ton olarak gerçekleşti. Çamur kekinin serilme yüksekliği ise 30cm olarak 10 0 denendi. Sonuç olarak 14. gün sonunda çamurun kuruluk değerleri %82 KM muhtevasına kadar ulaştı. 62

63 Mersin Karaduvar AAT Solar Kurutma Pilot Tesiste Yapılan Çalışmalar: Seri 1 Eylül ayında yapılan denemeler boyunca 15 günlük ortalama sıcaklık 23 C olarak gerçekleşti. Çamur besleme miktarı günlük 10 ton olarak gerçekleşti. Çamur kekinin serilme yüksekliği ise 20cm olarak denendi. Sonuç olarak 14. gün neticesinde çamurun kuruluk değerleri %81 KM muhtevasına kadar ulaştı. 63

64 Mersin Karaduvar AAT Solar Kurutma Pilot Tesiste Yapılan Çalışmalar: - Solar kurutma tesisinin işletilmesi için 2 personel günde ortalama 2 saat çalışmaktadır. - Bir adet loader ile besleme ve boşaltma işlemleri yürütülmektedir. Bu işlemler için loader günde ortalama 2 saat kullanılmaktadır. - Solar kurutma ünitesinde kullanılan elektrikli ekipmanların (karıştırıcı, fanlar vs.) toplam çektiği güç günlük 209 kwh civarındadır. Sonuç : Ünitenin aylık işletim masrafı TL/ay dır. Günlük 10 ton besleme yapıldığı göz önüne alındığında ton başına işletme maliyeti 10,10 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 64

65 Diğer Tesislerimizdeki Arıtma Çamuru Miktarları Bursa Doğu AAT Bursa Batı AAT Hamitler AAT Erbaa AAT Balıkesir AAT Fethiye AAT Siirt AAT Antalya OSB Yeşil Çevre AAT : ton/yıl : ton/yıl : ton/yıl : ton/yıl : ton/yıl : ton/yıl : ton/yıl : ton/yıl : ton (4 aylık arıtma çamuru miktarıdır.) Bursa da arıtma tesisi sahasında bulunan eski lagünler çamur kurutma amacı ile kullanılmakta olup, sadece Siirt tesisimizde çamur kurutma yatağı mevcuttur. Diğer tesislerden çıkan çamurlar belediyenin göstermiş olduğu alanlara veya deponilere gönderilmektedir. (Ayrıca bertaraf ücreti talep edilmiyor.) 65

66 ÖRNEK ÇALIŞMA: ANTALYA OSB ÇAMUR KEKİNİN SOLAR KURUTMA YÖNTEMLERİYLE BERTARAF EDİLMESİ 66

67 AOSB MEVCUT ÇAMUR BERTARAF SORUNLARI MEVCUT DURUM : Çamur Susuzlaştırma Yöntemi: Belt Press (2+1 adet) 15 m 3 /saat.adet Tesisten çıkan günlük çamur miktarı: t/gün. Çamur kekinin kuruluğu: % 25 KM 67

68 AOSB MEVCUT ÇAMUR BERTARAF SORUNLARI NİHAİ BERTARAF ALANLARINDAKİ SORUNLAR: Antalya ili ve çevresi, özellikle turistik ve tatil yöresi olması sebebiyle, depolama ve bertaraf alanları açısından hassas bir bölgedir. Bölgedeki depolama ve bertaraf alanları ile özel bertaraf tesisleri de dahil olmak üzere, tüm bertaraf tesisleri düşük teknolojili ve çoğunlukla vahşi depolama tarzında olup, uzun vadede sürdürülebilirliği olmayan tesislerdir. Düzenli depolama sahalarına %50 nin üzerindeki kuruluklarda tehlikesiz atıklar kabul edilirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi kendi yönetimindeki düzenli depolama tesisine yine kendi arıtma tesislerinden çıkan %90 kuruluktaki arıtma çamurlarını dahi dökülmesini kabul etmemektedir. 68

69 AOSB ÇAMUR BERTARAF YÖNTEMLERİ Termal Kurutma Teknolojileri : Dışarıdan bir ısı kaynağının kullanılması ile çamurun kurutulması prensibine dayanan yöntemlerdir. Isı kaynağı olarak petrol ve türevleri kullanılır. AVANTAJLARI : * Daha küçük alanlar kaplaması nedeniyle sıkışık üniteler arasına yerleştirilebilme. * Yüksek kuruluklara dış ortamdan bağımsız olarak çıkma imkanı. DEZAVANTAJLARI : * Isı kaynağı olarak petrol ve türevlerinin kullanılması nedeniyle yüksek maliyetler. * Isı kaynağına bağımlılık. Bu nedenle sürekli artan enerji dolayısıyla işletme maliyetleri. * İleri teknoloji gerektirmesi nedeniyle yüksek kurulum ve işletme maliyetleri. * Daha komplike olması nedeniyle işletme ve bakım için uzman kadro gereksinimi. 69

70 AOSB ÇAMUR BERTARAF YÖNTEMLERİ Solar Kurutma Teknolojileri : Tamamen temiz bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ile ısının elde edilmesi ve çamurun kurutulması prensibine dayanan yöntemlerdir. AVANTAJLARI : * Isıtma için herhangi bir enerji tüketimine gerek duyulmaması. * Düşük ve sabit işletme maliyetleri (Isı elde edilmesi için herhangi bir bağımlı kaynak kullanılmaması nedeniyle sürekli artan enerji maliyetlerinden etkilenmeme) * Kolay ve basitleştirilmiş işletme. * Tamamen çevreci ve sürdürülebilir bir çözüm. DEZAVANTAJLARI : * Kurulum alanı olarak daha büyük bir alana ihtiyaç duyması. * Dış ortam sıcaklıkları ve solar radyasyon gücüne bağlı olarak etkileşim. 70

71 AOSB ÇAMUR BERTARAF YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Çamur bertaraf yöntemlerinin değerlendirilmesinde en önemli unsur; ihtiyaç ve çözümün en ideal koşullarda örtüşüp örtüşmediğinin belirlenmesidir. Bu açıdan bakıldığında; 1. Tesisin, Antalya gibi, yılın çok büyük bir bölümünde güneş alan bir bölgede yer alması, 2. Tesisin kurulu olduğu arazi içinde yeterli derecede boş alanların bulunması ve bu alanların çamur susuzlaştırma binasının hemen yanında yer alması, 3. Uzun vadede işletme maliyetleri düşünüldüğünde, minimum enerji giderinin özellikle ticari amaçlarla kurulmuş OSB lerdeki önemi, 4. Sürdürülebilir ve çevreci bir yaklaşımın öneminin hem Türkiye de hem Dünyada çok daha fazla önem kazanması, 71

72 AOSB ÇAMUR BERTARAF YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ 5. Antalya bölgesinde seracılığın çok yaygın olması,bu sayede ileride yapılacak bakım, genişleme vs. gibi konuların sıkıntı yaşanmadan çözülebilmesi, Antalya OSB arıtma tesisi çamurlarının kurutulması için en ideal çözümün Solar Kurutma yöntemi olduğu kuşkusuz öne çıkmaktadır. 72

73 AOSB ÇAMUR BERTARAF YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ ANTALYA OSB ARITMA ÇAMURLARI BERTARAFI İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI (25 t/gün) Çamur Miktarı 25 t/gün, SOLAR KURUTMA TERMAL KURUTMA A. YATIRIM MALİYETİ (TL) B. İŞLETME MALİYETİ (TL/AY) B.1. ENERJİ GİDERİ (TL/AY) B.2. BAKIM ONARIM VE PERSONEL GİDERİ (TL/AY) B.3. ÇAMUR UZAKLAŞTIRMA MALİYETİ (TL/AY) ÇAMUR MİKTARI (TON/AY) TON BAŞINA İŞLETME GİDERİ (TL/TON) Tabloda sadece 1 aylık işletme maliyetleri hesaplanmasına rağmen hem ilk yatırım maliyeti hem de işletme giderleri açısından Solar Kurutma avantajlı çıkmaktadır. Bu nedenle yatırımın solar kurutma olarak yapılması, uzun vadede işletme giderlerinin çok daha düşük olacağı da göz önünde bulundurularak tercih edilmelidir. 73

74 AOSB SOLAR KURUTMA TESİSİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Kurulacak Solar Kurutma tesisinin çalışma yöntemi; Genel olarak bilindiği üzere Sera etkisi diye adlandırılan ve dış ortam etkilerini minimuma indirip solar radyasyondan en çok faydalanılmasını sağlayan yöntemdir. Bu sayede sera içerisindeki çamurun ihtiva ettiği su ve nemin buharlaştırılması sağlanır. Temel sera mantığının yanında geliştirilen karıştırma ve havalandırma sistemleriyle de çamur kuruluğunun %90 mertebelerine kadar ulaşması sağlanır. 74

75 AOSB SOLAR KURUTMA TESİSİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Kurulacak olan Meteoroloji İstasyonu sayesinde sera içi ve sera dışı bağıl nem ve iklim kontrolü yapılır ve elde edilen bilgiler PLC sistemine aktarılır. Bu sayede flaplar, vantilasyon, havalandırma gibi sistemler optimum şartlarda otomasyona bağlı olarak işletilir. Her ne kadar düzgün işletilen bir sistemde koku problemi olmasa da önlem olarak doğal malzeme içerikli biyofiltre uygulanır. 75

76 AOSB KURULACAK SOLAR KURUTMA İÇİN ÇALIŞMALAR Bilindiği üzere Solar kurutma tesislerinde; sezona, güneşli gün sayısına ve nem oranlarına bağlı olarak buharlaşma oranlarında farklılıklar ortaya çıkacaktır. Yapılan hesaplarda, kışın hem bağıl nemden hem de düşük solar radyasyondan dolayı buharlaşmanın yaz sezonuna göre daha düşük olacağı göz önüne alınmalıdır. Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık Ortalama Yüksek C ( F) 14.9 (59) 15.4 (60) 17.7 (64) 21.2 (70) 25.4 (78) 30.5 (87) 33.8 (93) 33.7 (93) 30.9 (88) 26.4 (80) 21.2 (70) 16.7 (62) 21.9 (71) Ortalama Düşük C ( F) 5.9 (43) 6.2 (43) 7.8 (46) 11.1 (52) 15.0 (59) 19.4 (67) 22.4 (72) 22.3 (72) 19.1 (66) 15.0 (59) 10.7 (51) 7.6 (46) 13.5 (56) Yağış mm (inches) (9.15) (6.33) 96.8 (3.81) 46.2 (1.82) 30.0 (1.18) 9.6 (0.38) 2.2 (0.09) 2.5 (0.1) 12.3 (0.48) 67.7 (2.67) (5.19) (10.37) 1,055.6 (41.56) Ortalama yağışlı gün

77 AOSB KURULACAK SOLAR KURUTMA İÇİN ÇALIŞMALAR Antalya OSB tesisinde üretilen %25 kuru madde içeren günlük 25 tonluk çamurun %90 kuru madde içeriğine kadar kurutulması için toplam 4 adet sera gerekmektedir. Antalya OSB tesisinden çıkan %25 kuru maddeye sahip çamur keki kamyonlara yüklenecek ve kurutma tesisine dökülmeden önce kantar tartımı yapılacaktır. İdareden, kantar tartımı yapılan çamur için birim ton başına ödeme alınacaktır. Kurutma tesisine giren %25 lik çamur kekinin kuruluk oranı %90 a yükseltilecektir. Kurutma tesisindeki havalandırma ve biyofiltreler sayesinde kurutma süreci boyunca herhangi bir koku problemi ile karşılaşılmayacaktır. %90 kuruluk oranına sahip çamur kekleri iş makinesi ile kamyona yüklenecek ve kantar tartımı yapılarak nihai bertaraf (yakma) için lisanslı çimento fabrikalarına götürülecektir. 77

78 AOSB KURULACAK SOLAR KURUTMA İÇİN ÇALIŞMALAR Çimento fabrikalarının kabul ettiği her ton çamur keki için bertaraf bedeli verilecektir. Bu bedel Remondis firması tarafından ödenecektir. Bu sayede arıtma tesisinden çıkan çamurun bertaraf edilmesine kadarki süreçte her işlem yönetmeliklere uygun olarak yapılacak, geçmişte bertaraf tesislerinde meydana gelen sıkıntılar yaşanmayacak ve sistem geri dönüşümlü olduğu için çok uzun vadede çözüm sağlayacaktır. 78

79 AOSB KURULACAK SOLAR KURUTMA İÇİN ÇALIŞMALAR Seralarda karıştırma ekipmanının yanı sıra besleme bunkeri, çamurun bunkerden sera içine aktarılmasını sağlayan hidrolik sistem, kurutulmuş çamurun siloya aktarılmasını sağlayan asansör sistemi ve konveyör ekipmanları, sistemin tam otomatik çalışmasını sağlayacaktır. 79

GERİ DÖNÜŞÜM ODAKLI ARITMA ÇAMURUNU DEĞERLENDİRME

GERİ DÖNÜŞÜM ODAKLI ARITMA ÇAMURUNU DEĞERLENDİRME GERİ DÖNÜŞÜM ODAKLI ARITMA ÇAMURUNU DEĞERLENDİRME Deniz KURT İşletmeler Müdürü 1 Başlıklar 1. Arıtma Çamurları 2. Türkiye deki Durum 3. Solar Kurutma Teknolojisi 4. Fethiye Solar Kurutma Tesisi 5. Dünyada

Detaylı

Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi

Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi Yasal Gerekliliklere Uygunluk! Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlar amurlarının n Toprakta Kullanılmas lmasına Dair Yönetmelik (03.08.2010 tarihli

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Prof. Dr. F. Dilek Sanin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Ankara Çamurun oluşumundan bertarafına

Detaylı

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; arıtma

Detaylı

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İDOSB Atık Su Arıtma Tesisi, Kazlıçeşme de 500 yıldır faaliyet göstermekte olan tabakhanelerin, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne taşınma projesi kapsamında, 1989

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM)

ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM) ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM) Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1976 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 1992 yılında ilk etabının altyapıları tamamlanmış bir bölgedir. Toplam

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; arıtma çamurlarının toprakta

Detaylı

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir.

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir. TÜRKİYE DE ÇAMUR YÖNETY NETİMİ ve KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI Dr. Özgür ÖZDEMİR KASKİ Genel MüdürlM rlüğü Atıksu Dairesi Başkan kanı, Mart 2011 Türkiye de Atıksu nun işlenmesi

Detaylı

REMONDIS Aqua International GmbH Sunumu

REMONDIS Aqua International GmbH Sunumu REMONDIS Aqua International GmbH Sunumu Su ve Altyapı Sistemlerinde Türkiye de İşletmecilik Deneyimlerimiz RETHMANN-Grup: Satışlar & Personel Satışlar 2009 in Mio. : 3,800 Satış ışlar 2010 in Mio. : 5,400

Detaylı

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Sedat Akar Turkoted Yönetim Kurulu Üyesi Biyogaz Nedir? Biyogaz, mikrobiyolojik floranın etkisi altındaki organik maddelerin oksijensiz bir ortamda çürütülmesi

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı Çamuru neden kurutmalıyız? KM giriş= %25 KM çıkış= %75 Kurutma Ağırlık= 1000 kg Hacim= 1 m³ Ağırlık= 333 kg

Detaylı

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres (Screw Press)

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması Konular 1. Tanıtım 2. Kurutulmuş Biyolojik katı maddenin Avantajları 3. Etkileşimdeki unsurlar 4. Çamurun Isıl olarak Kurutulması 5. Çamur Kurutma Teknolojileri

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

BELEDİYE ATIKLARININ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE EVSEL ATY OLARAK KULLANILMASI

BELEDİYE ATIKLARININ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE EVSEL ATY OLARAK KULLANILMASI BELEDİYE ATIKLARININ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE EVSEL ATY OLARAK KULLANILMASI 2017 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU -ATIKTAN ENERJİ oturumu- 27.02.2017 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği İSMAİL BULUT, CEO Türkiye Çimento

Detaylı

İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi

İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres

Detaylı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Konunun önemi Belediyelerin enerji kaynakları; Hidrolik Bio kütle Bu kaynaklardan belediyeler nasıl yararlanabilir, Yenilenebilir enerji

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

1. Çamur Susuzlaştırma

1. Çamur Susuzlaştırma TARİH: 11.03.2015 1. Çamur Susuzlaştırma Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun katı madde miktarının artırılması akabinde gelen arıtma ünitelerinde kullanılacak

Detaylı

ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ

ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ Ufuk SAYIN Demet ERDOĞAN 17 Haziran 2011-ICCI-İstanbul Atık Yönetimi Hiyerarşisi EHCIP KAAP Atık

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ Ahmet Musluoğlu BĠYOENERJĠ DERNEĞĠ Yönetim Kurulu II. BaĢkanı ahmet.musluoglu@biyoder.org.tr HOCHREITER BĠYOGAZ A.ġ.& BGA Enerji Yatırım A. ġ.

Detaylı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı Evsel Atıksu Akımı Katı Atık Akımı AB ye üyelik sürecindeki ülkemiz için de, halen tamama yakını düzenli depolama tesislerine gönderilen evsel katı atıklar içerisindeki biyolojik olarak bozunabilir (organik)

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

13. Arıtma Çamuru Yönetmelik Taslaklarının Hazırlanması (IP 13) Yönetmelik Değişikliği Önerisi

13. Arıtma Çamuru Yönetmelik Taslaklarının Hazırlanması (IP 13) Yönetmelik Değişikliği Önerisi 13. Arıtma Çamuru Yönetmelik Taslaklarının Hazırlanması (IP 13) Yönetmelik Değişikliği Önerisi Proje kapsamında yürütülen çalışma sonuçları değerlendirildiğinde arıtma çamurlarının toprakta sağlıklı bir

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

Ranteko. Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri. Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri. Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri

Ranteko. Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri. Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri. Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri Ranteko ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri Çamur Bertaraf Çözümleri Yenilenebilir Enerji Projeleri Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 10.12.2001 tarih ve 24609 sayı BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM - Toprak Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler

İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler 6. Türk Alman Su İşbirliği Günleri Mersin, 18-19 Ekim 2016 Fatih Onur Kebir PWT Wasser und Abwassertechnik

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Ekonomi Heyeti nin 4-7 Haziran 2013 tarihlerinde, Eyalet Başbakanı Erwin Sellering başkanlığındaki Türkiye gezisi

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Ekonomi Heyeti nin 4-7 Haziran 2013 tarihlerinde, Eyalet Başbakanı Erwin Sellering başkanlığındaki Türkiye gezisi Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Ekonomi Heyeti nin 4-7 Haziran 2013 tarihlerinde, Eyalet Başbakanı Erwin Sellering başkanlığındaki Türkiye gezisi Firma anketi I. FİRMA BİLGİLERİ Firma adı: Yetkili kişi:

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 Sunumun İçeriği Su Durumu ve Sektörlere Dağılımı Bakanlığımızın Görev Çerçevesi Çevre kanununda

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

Atıksu Yönetimi. Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL. İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: )

Atıksu Yönetimi. Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL. İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: ) Atıksu Yönetimi Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: inselhay@itu.edu.tr ) İÇERİK Atıksu Üretimi ve Karakterizasyonu Konvansiyonel Arıtma Yaklaşımı

Detaylı

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi)

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Hakkımızda Şirketimiz DEMİREKEN ENERJİ AŞ. 2012 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmayı hedef olarak benimsemiştir.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/3/2005 tarihli ve 25755

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Aktarma İstasyonları ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Genel Bursa İli Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, İnegöl,

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü Nisan 2010 Ankara ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre ve Orman Bakanlığı : Politika ve prensipleri belirleme, Mevzuat

Detaylı

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Ekonomi Heyeti nin 4-7 Haziran 2013 tarihlerinde, Eyalet Başbakanı Erwin Sellering başkanlığındaki Türkiye gezisi

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Ekonomi Heyeti nin 4-7 Haziran 2013 tarihlerinde, Eyalet Başbakanı Erwin Sellering başkanlığındaki Türkiye gezisi Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Ekonomi Heyeti nin 4-7 Haziran 2013 tarihlerinde, Eyalet Başbakanı Erwin Sellering başkanlığındaki Türkiye gezisi Firma anketi I. FİRMA BİLGİLERİ Firma adı: Yetkili kişi:

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

İAOSB İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İAOSB İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İAOSB İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Organize Sanayi Bölgelerinde Su ve Atıksu Yönetimi İAOSB Örneği Muammer KARADAŞ Çevre Y. Mühendisi Bölge Müdür Yardımcısı Yönetim İlk Genel Kurul 2003 yılında

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ MART 2017 SUNUM PLANI 1. Toprak Kirliliği İle İlgili Yapılmış Örnek Çalışmalara Ait Görseller 2. Sanayi Tesislerinde Risk Analizi ve

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

Anaerobik Arıtma ve Biyogaz Üretim Tesisi. Çağatay Arıkan-Ak Gıda Kalite Güvence Müdürü

Anaerobik Arıtma ve Biyogaz Üretim Tesisi. Çağatay Arıkan-Ak Gıda Kalite Güvence Müdürü Anaerobik Arıtma ve Biyogaz Üretim Tesisi Çağatay Arıkan-Ak Gıda Kalite Güvence Müdürü Ak Gıda yı Tanıyalım Ak Gıda bir Yıldız Holding kuruluşu 1996 da Sakarya Akyazı ilçesinde küçük bir tesisin alınması

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı hızla artmaktadır. Gıda miktarlarında, artan talebin karşılanamaması sonucunda

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA Doç. Dr. Eyüp DEBİK 09 Aralık 2013 1 Arıtma Çamuru Nedir? Atıksu arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurları, uygulanan arıtma

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ

DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ n Kurutma Biyokütle Biyogaz tesisi çıktısı Yonga Arıtma Çamuru Tavuk Gübresi Gıda atıkları vs. n Kompakt ve esnek n Peletleme tesisi n Sanitasyon n Çuvallama

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

ATIKTAN ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE EDİLMESİ

ATIKTAN ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE EDİLMESİ ATIKTAN ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE EDİLMESİ Nuri Azbar ÇMO İzmir Şubesi & Ege Üniversitesi, Çevre Sor. Uyg ve Ar. Merkezi, Izmir nuri.azbar@ege.edu.tr Atıktan Enerjiye «Atıktan Enerjiye» atıkların termal (yakma,

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU Doç.Dr. K.Süleyman YİĞİT*, Mustafa GÜNDÜZ**, Gülay ŞERİT** Yrd.Doç.Dr. Mustafa YEĞİN*, Muhammet SARAÇ** İlhan BAYRAM***, Ünal BOSTAN***, Hakan PİR**

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ESKİŞEHİR MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Eskişehir Atıksu

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Tekirdağ Ġli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, 17 Ocak 2011 ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Prof.Dr. AyĢe FĠLĠBELĠ Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO KURUTMA-YAKMA TEKNOLOJİSİ KURUTMA TEKNOLOJİSİ Buss-SMS-Canzler Çamur Kurutma Yatay İnce Film Kurutucu

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Yakup GÜLTEKİN Çevre Yönetim Müdürü 26.05.2016 Hidrolik Kapasite Debi Günlük Ort. m 3 /gün Saatlik Ort. m 3 /h Minimum Kuru Hava m 3 /h Maksimum Kuru

Detaylı

Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Enfaş A.Ş bir Sütaş Grup Şirketidir.) Aksaray Atık Bertaraf (Biyogaz) Tesisi Proje Bilgi Notu

Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Enfaş A.Ş bir Sütaş Grup Şirketidir.) Aksaray Atık Bertaraf (Biyogaz) Tesisi Proje Bilgi Notu Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş (Enfaş A.Ş bir Sütaş Grup Şirketidir.) Aksaray Atık Bertaraf (Biyogaz) Tesisi Proje Bilgi Notu Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus

Detaylı

REMONDIS SĐSTEM YAPI Çevre Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.

REMONDIS SĐSTEM YAPI Çevre Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. REMONDIS SĐSTEM YAPI Çevre Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. ATIK YÖNETĐMĐNDE DEV ĐŞBĐRLĐĞĐ REMONDIS SĐSTEM YAPI Çevre Teknolojileri A.Ş. REMONDIS SĐSTEM YAPI Çevre Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. 2 ŞĐRKET

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜRKTAY, Ankara Ekim, 2013 Avrupa Birliği Atık Yönetim

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ Ahmet Musluoğlu 2000 yılından beri biyogaz alnında çalışmaktadır. BİYOENERJİ DERNEĞİ Yönetim Kurulu II. Başkanı ahmet.musluoglu@biyoder.org.tr

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

Katı Atıkların ve Arıtma Çamurlarının Termal Bertarafı ile ilgili Yaklaşımlar

Katı Atıkların ve Arıtma Çamurlarının Termal Bertarafı ile ilgili Yaklaşımlar Katı Atıkların ve Arıtma Çamurlarının Termal Bertarafı ile ilgili Yaklaşımlar Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ozturkiz@itu.edu.tr AB ile Uyumlu Katı Atık Yönetimi Büyük Şehirler için;

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve 1 Dünya da OSB Organize sanayi bölgeleri kavramı dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulamaya konulmuştur. Türkiye de OSB Organize

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; alıcı ortam olarak toprak kirlenmesinin önlenmesi, kirliliğin giderilmesi, arıtma

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI YALOVA (MERKEZ) ATIKSU ARITMA TESİSİ İnce Izgara Montajı Konveyör Bant Çöktürme Havuzu Köprülü Döner Sıyırıcı ve Savaklar Havalandırma Havuzu Kollektör Sistemi ve Dalgıç Mikserler

Detaylı

Sanayi Destek Projeleri TDİ - OSB uygulama örneği

Sanayi Destek Projeleri TDİ - OSB uygulama örneği Sanayi Destek Projeleri TDİ - OSB uygulama örneği TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Ahmet Baban, Ceren Tosun, Mithat Sinan Binici 26-28 MAYIS 2016 CROWNE PLAZA /BURSA ÇTÜE ÇALIŞMA ALANLARI Temiz

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA (TGD) Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman tasarruflu

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER 2011 ATIK PİLLER Bu sunum; Atık Piller Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı

Detaylı