TÜRKİYE DE VE AVRUPA DA ÇAMUR KURUTMA TESİSLERİ VE KOKU GİDERİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE VE AVRUPA DA ÇAMUR KURUTMA TESİSLERİ VE KOKU GİDERİMİ"

Transkript

1 TÜRKİYE DE VE AVRUPA DA ÇAMUR KURUTMA TESİSLERİ VE KOKU GİDERİMİ Evsel veya endüstriyel atıksu arıtma tesislerinden arıtma işlemleri sonucunda ortaya çıkan, çok az katı içeren bulanık sıvı haldeki malzemeler arıtma çamuru olarak adlandırılır. Benzer şekilde içme suyu arıtma tesislerinden ve diğer birçok farklı endüstriyel prosesten elde edilen askıdaki maddelerin çökmesiyle oluşan Katı Madde (KM) içeriği yüzdesi çoğunluğu sıvı olan malzemeler de çamurdur (ıslak çamur genelde %0,5-1,5 KM içerikli/thin sludge %0,5-1,5 DS content). Arıtma prosesinin önemli bir kısmı olan yoğunlaştırma işleminden sonra elde edilen yoğunlaştırılmış çamur (yoğun çamur %3-6 KM içerikli/thick sludge %3-6 DS content) yine çok yüksek oranda su ihtiva eder; ancak çeşitli yöntemler ve farklı farklı ekipmanlar ile mekanik ve kimyasal olarak yoğunlaştırılmış olan bu çamurun susuzlaştırma işleminden geçirilmesi sonucunda elde edilecek çamur keki (susuzlaştırılmış çamur keki: örneğin %18-30 KM içerikli/dewatered sludge cake, i.e. %18-30 DS content) olarak adlandırdığımız, daha katı kıvamdaki çamurun içeriğinde yine yaklaşık %70-82 oranında su bulunur. Atıksu cinsi ve arıtma prosesine göre susuzlaştırma yöntemlerine, kullanılan koagülan maddelere ve kullanılan susuzlaştırıcı ekipmanlara ve diğer etkenlere göre susuzlaştırma verimi değişir. Genellikle ekonomik olarak %20-30 katı madde içerikleriklerine kadar susuzlaştırılabilen ve çamur keki adı verilen nemli toplak kıvamındaki bu malzemenin daha kolay ve daha ekonomik olarak uzaklaştırılması, yani depolama sahalarına veya değerlendirileceği ortama ekonomik olarak taşınabilmesi için çamur keki içindeki nem oranının mümkün olduğunca azaltılması amacıyla çamur kurutma yöntemleri geliştirilmiştir. Amerika ve Avrupa da 1960 yıllarda çevre sağlığına verilen önem üniversitelerde bilimsel olarak ele alınmış ve pratikte evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri kurulmaya başlanmıştı. Buna paralel olarak paslanmaz çelik ve diğer malzeme ve ekipmanların geliştirilmesi de çevre sağlığına yapılan yatırımlara paralel olarak her geçen gün gelişmekteydi. Atıksu arıtma işleminden elde edilen çamurların susuzlaştırılmasında torbalı (chamber) filtre presler ve daha sonraları bantlı (belt) tipi preslerin kullanılması, elde edilen daha katı çamurların kurutulmasında da kurutma yatakları veya çamur kekinin (çoğu kez kireç ile de karıştırılarak) araziye serilmesi en yaygın uygulama şekliydi. Yurdumuzda özellikle İTÜ İnşaat Fakültesi nde 1970 başlarında verilmeye başlanılan su temini, atıksu arıtma tesisinin işlendiği Çevre Sağlığı derslerinde ve pratikte de atıksu arıtma tesislerinin önemsenerek yapılmaya başlandığı 1980 li yıllardan sonra çamur kurutma sistemi olarak o

2 zamanki şartlarda uygulanabilen tek yöntem, genellikle atıksu arıtma tesisleri içinde ayrılmış bir alanda az yükseklikli çevre duvarı, serilmiş kum tabanı ve drenaj sistemi ile teşkil edilen kurutma yataklarıydı. Çamur cinsine ve arıtma yöntemine göre çamur kurutma yataklarından çıkan kötü koku maalesef önlenemiyordu. Kurutulmaya çalışılan yatağa serilmiş çamur kekinin kurumaya yüz tutmuş olsa bile ilk yağmurda tam anlamıyla kurutulması mümkün olmuyordu. Zaten çamur susuzlaştırma yöntemleri de genelde torbalı filtre presler ile yapılmaya çalışılıyordu. Atıksu arıtma tesislerinin (verimli çalışmasalar da) yapılmış olması bir başarı olmakta ve çamur konusu ise göz ardı edilen bir konu olarak yıllarca adı konulamayan bir problem olmaya devam etmekteydi. Yurdumuzda son senedir atıksu arıtma tesisi kapsamında çamurun da arıtılmasının en baştan itibaren arıtma prosesinin önemli bir parçası olarak dikkate alınması gerekliliği anlaşılmıştır. Kurutulmuş çamurun değerlendirilmesi, yani araziye serilmesi imkanı varsa tarımda A sınıfı kuru çamurun kullanılabilmesi veya yakıt olarak yakma tesislerinde veya çimento vb. fabrikalarda yakılarak ısı elde edilmesi şeklinde değerlendirilmesi ve özellikle son yıllarda yakma sonucu elde edilen ısı ile elektrik türbini yardımıyla ısıdan elektrik enerjisi elde etme uygulamaları da her geçen gün artmaktadır.

3 Son 20 yıldır, genellikle evsel atıksu arıtma tesislerinden çıkan susuzlaştırılmış çamur kekinin kurutulması ihtiyacı önem kazanmıştır. Çamur kekinin kurutulması gereksinimi esas olarak EU yönetmeliklerinin öncülüğünden kaynaklanmaktadır, zira depolama sahaları ancak organik madde içeriğinin % 5 değerinin altında bulunan katı atıkları kabul etmektedir. Ayrıca çamur kekinin belli bir katılığa erişmiş olması istenmektedir. Kurutulmuş çamuru ekonomiye yaklaşık 2500 KCal değerinde bir yakıt olarak kazandırılması, çamur keki depolama sahalarının her geçen gün kapasitelerini aşıyor olması vb nedenlerle çamur kurutmanın önemi her geçen gün artmaktadır. Çamur kurutma işlemleri oldukça karmaşık bir takım işlemlerden meydana gelir ve bu işlemlerin doğal bir sonucu olarak zehirli gaz ve kirli hava deşarj edilir. Çamur kurutma sistemi ile birlikte çıkan kokunun kontrol edilmesi ve arıtılıp zarar verici içeriklerinin giderilmesi amacıyla koku arıtma tesisleri de her türlü çamur kurutma sisteminin ilk yatırımında önemli bir ünite ve maliyet olarak mutlaka düşünülmelidir. Atıksu arıtma tesislerinde koku kontrolü ve giderimi için çamur kurutma sisteminden atılan kirli havanın, aynı zamanda mümkünse çamur kurutucudan önce susuzlaştırılmış çamur kekinin depolandığı ve kurutulmuş çamurun depolandığı hacimlerden yayılan gazların arıtılması amacıyla koku kaynağında oluşup yayılan kirli havanın arıtılarak temizlenmesinde bazı yeni teknolojilerin yanı sıra genelde biyolojik koku arıtma sistemleri kullanılmaktadır. Çamur kurutma tesisinden kurutma prosesi sırasında atılan ve çevreye yayılan, ekipmanlarda korozif etki yaparak hasar veren ve en önemlisi, tesiste ve çevredeki insanların sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşan bu emisyon gazlarının ve kötü kokuların kontrol altına alınarak etkisinin azaltılması amacıyla, ilk adım olarak atıksu arıtma tesisinden çıkan zehirli gaz ve kötü koku yayan kaynaklar, bulundukları bina içinde tamamen kapalı ortamlarda tutulmalıdır. Çamur depolama, kurutma ve kuru çamurun alındığı ve depolandığı hacimlerde devamlı hava sirkülasyonu yapılır. Koku kontrolü ve giderimi için ortam havasını emerek kirli havanın saatte, örneğin 7 defa dışarı atılarak devrettirilmesi şeklinde tasarlanabilir. Bu amaçla kullanılan fanlar ve kanallar yardımıyla emilen zehirli gaz, kötü kokular gibi arıtılacak kirli hava, emilen hava miktarına ve özelliğine göre fotoiyonizasyon, biyolojik veya kimyasal hava püskürtmeli yıkayıcılar (scrubber) gibi farklı farklı metotlar kullanılarak arıtılır. Koku arıtma sistemine karar vermeden önce kirli hava ölçümleri yapılmalı ve bütün parametreler aletsel olarak da belirlenmelidir. Bu konuda yaygın olarak kullanılan Avrupa da geçerli ATV M204E gibi şartnamelerden de faydalanılmalıdır. Bu yazıda özellikle Avrupa da ve aynı zamanda yurdumuzda en yaygın şekilde kullanılmakta olan çamur kurutma sistemleri ve bu uygulamalardaki koku kontrolü ve koku giderimi metotlarına kabaca değinilecektir. Türkiye de sadece EU çevre koruma standartlarını yakalayabilmek için gelecek 10 senede 70 milyar euro bir bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer bir deyişle, EU standartlarına uyum çerçevesinde yaklaşık 76 milyon nüfuslu Türkiye, 81 ildeki toplam 3600 belediye, 400 e yakın organize sanayi bölgesi ve birçok endüstriyel tesisin yanı sıra oteller vb. özel yatırımlar da çevre sağlığı açısından atıksu arıtma tesislerini kurmak durumundadır. Bu konuda yeni teknolojilere ve enerji verimli tesislere oldukça ihtiyaç duyulacaktır.

4 Avrupa da ve yurdumuzda kullanılan çamur kurutma teknolojilerine ve farklı farklı çamur kurutma sistemlerinde kullanılan metotlara bağlı olarak çıkan kirli ve zararlı havanın arıtılarak giderilmesi yöntemlerine kısaca değinmek gerekirse; Bantlı (Belt Dryer) tip çamur kurutucular, özellikle tesisin kurulacağı alanın sınırlı olduğu yerlerde avantajlıdır. Ayrıca yüksek miktarda çamur keki kabul edebilme imkanı ve sürekli otomatik çalışabilmesi de diğer sistemlere göre ayrıca bir avantaj sağlar. Toz patlaması ve yangın tehlikesi yok denecek kadar azdır. Bu sistemlerde daha az yedek parçaya ve daha az aşınan parçaya ihtiyaç duyulması ile daha kolay ve problemsiz bir işletme sağlanabilmektedir. Sistem çok kısa sürede çalıştırılıp durdurulabilir, insan dikkati gereksinimi en az seviyededir. Bant tipi çamur kurutucularda amaçlanan kuru çamurun % Katı Madde içeriği en az % 90 mertebelerinde olmalıdır. Tarımda kullanılmaya izin verilen A sınıfı kuru çamur elde edilebilir. İlk yatırım maliyeti yüksek olsa da işletme maliyetleri üretici firmanın imalat kalitesine de bağlı olarak nispeten daha azdır. Bu tip bantlı termal çamur kurutucular ve ilgili konularda dünyada ve yurdumuzda faaliyet gösteren firmalara alfabetik sıra ile örnek vermek gerekirse: Arasya Ltd.Şti., Arbiogaz A.Ş., Arges Ltd.Şti., Andritz/BDS, Bellmer GmbH, BINDER, Degremont Ltd., DORSET DE, SEVAR (Haarslev) GmbH/SEVAReco, HUBER SE/BT, INNOPLANA AG/Innodry, Kahl GmbH, Komline-Sanderson, KRÜGER (VEOLIA)/BioCon, Redco Ltd.Şti., Siemens, STC (Agbar Env.-Suez-Degremont), Stela (Laxhuber) GmbH/Bandtrockner,Therma-Flite, THERMO SYSTEM GmbH, Watropur AG. (Ref. IFAT 2014 Catalogue). Bant tipi kurutucularda koku arıtımı için dikey konumlu kirli hava yıkama kulesi (vertical scrubber) ve biyofiltre kullanılır. Belt tipi çamur kurutucularda çamurun kurutulması için çok yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulmuyor olması, koku arıtımı açısından önemli bir avantaj sağlar; zira daha az buharlaşma ve aynı zamanda organik maddelerin ve alüminyum tuzlarının daha az parçalanıyor olmasına sebep olur. Toz çıkışı çok azdır. Bu durumda kimyasal püskürtmeli yıkayıcılar ve biyofiltrenin birlikte uygulanması, koku arıtımı için en iyi sonucu vermektedir. Çamur kurutucu kurutmayı sağlayan sıcak havanın sirkülasyonu ile kapalı bir çevrim (closed loop) şeklinde projelendirilirse, hava, bir kondensatör yoğunlaştırıcıdan geçtiğinde tekrar ısınmadan önceki hava (gaz) sıcaklığı yaklaşık 40 C değerlere kadar soğur. Bu sayede biyofiltre için daha fazla bir soğutma işlemine gerek kalmaz. Belli bir miktar havanın bu çevrimden dışarı verilmesi ve bir kirli hava temizleyicisi ile arıtılması gerekir. Kondensatörden atılan bu kirli havanın sıcaklığı 40 C değerinin altına düşmüş olacaktır. Dolayısıyla atık havanın biyofiltre ile temizlenmesi için ayrıca bir soğutma işlemine gerek kalmaz. Son yıllarda uygulanan hem belt tipi çamur kurutuculardan hem de bu tesislere uygulanmış olan koku arıtım sistemlerinden çok başarılı ve ekonomik işletme olanağı sağlayan oldukça verimli sonuçlar alınmıştır.

5 Güneş enerjisi (Solar Dryer) kullanılarak çalıştırılan kurutucular, çamur kekinin sera benzeri basit bir yapının içinde sera taban betonu üzerine uygun bir şekilde serilmesi ve karıştırılması ve bu sayede çamur kekinin her bir zerresinin devamlı sıcak hava ile teması sağlanarak içindeki nemin atılması şeklinde kabaca tarif edilebilir. Bu tip çamur kurutucuların kullanım alanı çok sınırlıdır; zira güneşli ve sıcak iklimlerde daha ekonomiktir, güneş olmadığında çamur kurutulamaz. Sınırlı güneş alma imkanı varsa bir takım ilave tedbirler alınır. Örneğin taban ısıtması veya sera içine sıcak hava takviye edilmesi vb. ek tedbirlere ihtiyaç olur; ki bunlar oldukça maliyetli sistemlerdir. Sera yapıların kaplama malzemeleri için de özel polikarbon plakalar kullanılır. Bu kurutma sisteminin diğer bir dezavantajı da çok geniş bir alana ihtiyaç duymasıdır. Örnek vermek gerekirse ufak bir şehir atıksu arıtma tesisinden elde edilen yaklaşık %22-25 KM içerikli çamur kekinin serilmesi ve karıştırılması için en az 3 ve hatta 4 gözlü ve her bir seranın yaklaşık m (max. 18 m.) genişlikli ve yaklaşık ve hatta 180 m. uzunluğunda yan yana teşkil edilecek sera yapılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Solar tip çamur kurutucu sistemlerden elde edilecek kuru çamurun % Katı madde içeriği de devamlı değişim gösterir. Genelde % katı madde içeriklerine ulaşılabilmektedir. Çamur yakılacak ise %65 katı madde içerikli kuru çamurun alev alabileceği de dikkate alınarak uygun yakma sistemi en baştan seçilmelidir. Özellikle atıksu arıtma tesislerinden elde edilen çamurun kurutulması için Bantlı, Solar, Akışkan Yataklı, Tamburlu, Turbo vb. herhangi bir çamur kurutma sistemine karar vermeden önce, en ekonomik bir şekilde ve yüksek verimde (ekipman seçimi, gerekirse mevcut atıksu arıtma tesisinin en baştan ele alınarak rehabilite edilmesi) yoğunlaştırılması, daha sonra çamur kurutucu sistemin kabul edebileceği gerekirse (örneğin, Digester sonrasında susuzlaştırıcıdan önce AirPrex biyolojik fosfor giderimi sistemi kullanılabilir. Bu sayede fosfor %90 giderilirgübre olarak değerlendirilir-polielektrolit kullanımı azalır, susuzlaştırma verimi yaklaşık %5 kadar artar) yeni teknolojilerin de yardımıyla en fazla % katı madde içeriğine kadar susuzlaştırılması (çamur kurutucu tesisin kapasitesi azalacaktır), en uygun kurutucu sistemin seçilmesi (çamur içeriği, miktarı, dışarıdan enerji temini, enerji maliyetleri...), kuru çamurun en uygun yakma yöntemi ile yakılarak ısı elde edilmesi, ısının bir kısmının kurutucu sistemde kullanılması ve bir kısmının da elektrik türbinine verilerek elektrik üretimi... Görüleceği gibi atıksu arıtma tesisinin en başındaki kaba ızgaradan başlayarak bütün sistem komple ele alınarak değerlendirilmelidir. Bu SOLAR tip çamur kurutucularda dünyada ve yurdumuzda faaliyet gösteren firmalara alfabetik sıra ile örnek olarak, ACAT GmbH, Arasya Ltd. Şti., Arbiogaz A.Ş., Brown Bear Co., HUBER SE /SRT, I+M GmbH, IST GmbH,KRÜGER (VEOLIA)/Solia, Redco Ltd.Şti., Remondis A.Ş., Rothmaier GmbH, SOLAR TIGER AG-Rothmeier, THERMO SYSTEM GmbH, WVE GmbH firmaları verilebilir (Ref. IFAT 2014 Catalogue, literatür).

6 Solar tip çamur kurutucu tesislerinden çıkan kirli hava miktarı (air flow rate) m3/saat değerini aşabilen oldukça yüksek hava debilerine ulaşabilir. Buna karşın hava kirliliği daha azdır ve kirliliği genelde amonyak oluşturur. Amonyak, ortamdan mutlaka özel bir koku arıtım yöntemi kullanılarak arıtılarak uzaklaştırılmalıdır. Koku arıtımı bir bakıma amonyak giderimi ile sınırlı kalır. Amonyak giderimi için en iyi çözüm, sülfürik asit (H2SO4) kullanılarak (amonyum sülfat eldesi) uygulanan kirli hava kimyasal yıkayıcılarıdır. Kirli havanın aspiratörler/fanlar ile emilerek taşınması için oldukça fazla enerji tüketimi gerekir. Kirli havanın taşınması için kullanılacak toplama menfezleri ve boru sistemi de oldukça maliyetlidir ve bu sistemin dezavantajlarındandır. Solar tip çamur kurutucu tesislerinden çıkan kirli havanın yayılmasını önlemek amacıyla çamurun üzerine kimyasal püskürtme vb. daha basit çözümler de bulunmaktadır. Nispeten daha basit olan, en azından daha çok denenmiş ve bilinmeyeni daha az olan evsel atıksu arıtma tesislerinden elde edilen çamur keklerinin kurutulması yanı sıra organize sanayi bölgeleri için de solar tip çamur kurutma sistemleri düşünülebilir. Bu durumda daha detaylı ve titiz ön çalışmalar yapılmalıdır. Tabii burada en önemli konu, organize sanayi bölgesindeki fabrikaların deşarj ettiği atıksu cinsleri, kirlilik yükleri ve dolayısıyla atıksu arıtma tesisinden elde edilen çamur kekinin içeriği ve niteliğinin çok iyi etüt edilmesi gerekecektir. Solar tip çamur kurutucularda iklim şartlarına göre sadece eksenel yönde aspiratörler kullanılarak tavanda açılır-kapanır pencerelerden kirli havanın dışarı atılması da mümkündür. Ancak solar tip çamur kurutucuların yatırım kararı için iklim şartları çok iyi incelenmelidir. Ekonomi sağlamak adına sonuç alınamama riski bulunmak üzere çok fazla harcamalara sebebiyet verilebilir. Orta Avrupa da ve Türkiye de kış aylarında biriken daha nemli çamur ilkbaharda ciddi koku problemine sebep olabilir. Koku önlenmesi iklim şartlarına da bağlı olarak çamur tabakalarının 50 cm. yerine örneğin cm olarak serilmesi ile kısmen önlenebilir. Turbo (Turbo Dryer) sistem çamur kurutucularda kapalı ortam ve yüksek basınçlı olmaları nedeniyle özel önlemler alınmalıdır; aksi halde patlama riski bulunur. Birçok elemanın aşınma nedeniyle her yıl yenilenmesi gerekebilir. Bu da yatırımcının dikkate alması gereken önemli bir konudur. Bu tip kurutma sistemindeki dönen gövdenin balansı ve yataklama problemleri de ayrıca dikkate alınmalıdır. Bu sistemlerde koku arıtımı için özel metotlar uygulanarak gerekli önlemler alınmalıdır. Bu sistemde örneğin belt tipi kurutuculara göre daha çok toz çıkmakta, bu nedenle toz filtreleri kullanılarak atık hava içindeki katı zerreciklerin alınması önem kazanmaktadır. Eğer tozlar özel filtreler ile yeteri kadar tutularak alınamaz ise scrubber ünitelerinin çalışmalarını olumsuz etkileyecektir. Yani kirli hava ortamına kimyasallar veya su püskürtme metodu ile bir bakıma havanın yıkanması olarak tarif edebileceğimiz sistem, yani scrubber ünitelerinde tıkanmalar kaçınılmaz olacağından sık sık bakım gerekecektir. Toz uçacağı uzun mesafelerde özellikle nemli ve sıcak günlerde ciddi koku problemine sebep olabilecektir. Tambur tipi (Drum Type Dryer) çamur kurutucularda patlama ve gaz sıkışma riskleri yoktur. İşletmede özel bir dikkat istemez, özel yedek parçalara da gereksinim duymaz. Oksijen limitli, yüksek enerji ihtiyacı olacaktır. Sonuçta kurutulmuş çamur tarımda kullanılabilir.

7 Bu tip çamur kurutucularda dünyada ve yurdumuzda faaliyet gösteren firmalara alfabetik sıra ile örnek olarak ALLGAIER GmbH, Andritz Separation, AVA-Huep GmbH, EnviroMin Tech., Haarslev GmbH, NISHIMURA WORKS CO. Ltd., SCT, Siemens, Vandenbroek firmaları verilebilir (Re. IFAT 2014 ). Koku kontrolü daha zordur. Zira örneğin belt tipi çamur kurutuculara göre yüksek yüzey sıcaklığı daha çok koku yayılmasına neden olmaktadır. Çoğu kez yanık çamur kokusu alınır ve bunu arıtmak oldukça zordur. Bu tip çamur kurutucularda oldukça az sayıda ve başarılı koku giderim uygulamasına rastlanılmaktadır. Bantlı tip, solar tip ve tambur tip kurutucuların yanısıra aşağıdaki tip çamur kurutucular ve bununla ilgili konularda uzmanlaşmış firmalar da bulunmaktadır. Thin Layer/Turbo,...sisteli çamur kurutucular: (GIG Karasek GmbH, Buss-SMS GmbH, I+M GmbH, INNOPLANA, WOMM S.p.A.) un yanısıra Rack/Banked/Disc/Expeller/Vacuum/Fluidized-bed ve bazı diğer tip çamur kurutucular da bulunmaktadır (Komline Sanserson, Gouda GMF...). Turbo ve akışkan yataklı kurutucular, bantlı kurutuculara göre daha çok toz çıkarmaları nedeniyle ilk önce toz filtreleri ile tozların tutulması gerekir, aksi halde tozlar scrubberın tıkanmasına neden olur. Çamur kurutucu tesisini yapmaya aday firmalardan bu konuda yapılmış ve başarılı çalışan tesislerini mutlaka ziyaret etmek ve çalışan tesisin teknik olarak artılarını ve eksilerini tesis maliyetleri ile birlikte karşılaştırıp değerlendirmek gerekir; aksi halde yıllar önce görülmeye başlayan birçok çalıştırılamayan atıksu arıtma tesisi gibi çalışmayacak birçok çamur kurutma tesisi görmek maalesef kaçınılmaz olacaktır. Çamur kurutma işlemi için yukarıda özetle verilen farklı kurutma metotları vardır ve hepsinden istenmeyen kirli hava ve kötü kokular yayılmaktadır. Çamur kurutma tesislerinden çıkan kirli ve kötü kokan insan ve çevre sağlığı açısından da çok zararlı olan bu atık havanın en etkili ve ekonomik olarak giderilmesi yöntemlerinin başında biyofiltre teknolojisi gelmektedir. Biyofiltre ile koku arıtma işleminde kirliliği oluşturan maddelerin doğal yollardan zararsız maddelere dönüşmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir: - Ortam sıcaklığı - Nötr ph değeri - Normal basınç Amonyak, hidrojen sülfür veya suda eriyen merkaptanlar gibi maddelerin arıtılması amacıyla, biyofiltre ünitesi öncesinde kirli hava içine su veya kimyasal bazı karışımlardan müteşekkil farklı püskürtme metotları uygulanan yıkayıcılar (counter-current veya crosscurrent scrubbers) kullanılır. Çamur kurutma sisteminden çıkan kirli havanın temizlenmesi uygulamalarına bir örnek olarak, İstanbul İSKİ Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisi ndeki çamur kurutma ekipmanından

8 çıkan kirli havanın Tholander kimyasal yıkayıcı (scrubber) ve biyofiltre sistemi ile arıtılması verilebilir. Yaklaşık 20 milyon nüfuslu İstanbul da her biri en az 2 milyon N.E. kapasiteye sahip atıksu arıtma tesisleri bulunmaktadır. Bu tesislerden bir tanesi de Marmara Denizi ne deşarj yapan ve son teknolojilerin kullanıldığı modern, aynı zamanda oldukça büyük kapasiteli İSKİ Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi dir. Koku arıtımı konusunda dünya lideri Tholander firması, adı geçen bu İSKİ Ambarlı AAT için bir koku arıtma sistemi projelendirmiştir. Bu koku arıtma sistemi, proje ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilmiş, counter-current-srubber ve biyofiltre sistemlerinden oluşmaktadır. Kirli havanın arıtılması: Çamur kurutma tesisinden atılan kirli hava önce toplanmakta ve daha sonra iki kademeli koku arıtımı sistemi ile arıtılmaktadır. İlk etapta kirli hava bir ön arıtmaya tabi tutulmaktadır. Daha sonra çiğ noktasına (dew-point) kadar soğutularak counter-currentscrubber ünitesine verilmektedir. Scrubber içindeki elemanlar püskürtülen sıvı tarafından devamlı ıslak kalır. Ph kontrollü sülfürik asit ilavesi yüksek konsantrasyonlu amonyak counter-current- scrubber tarafından arıtılır. Counter-current-scrubber ünitesi korozyana dayanıklı termoplastik (PE) malzemeden imal edilmiştir. Kirli havanın tam olarak temizlenmesi, organik maddelerin ve koku yayan bileşenlerin tamamen yok edilmesi amacıyla biyofiltre ünitesi kullanılmıştır. Biyofiltre ünitesi modüler bir yapıya sahiptir. Biyofiltre sistemine alt kısmından, dağıtım haznesi kanalıyla verilen kirli hava biyofiltre ortamından düzgün yayılı bir halde yukarı yönde biyoortamdan geçerek arınmış olarak atmosfere dağılır. Bu arıtma sistemi kokunun mikroorganizmalar tarafından karbondioksit ve su olarak ikiye ayrılması ile tamamlanmış olur. Orta ve kuzey Avrupa da, evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde, örneğin Polonya da, Litvanya da, Almanya da, İsviçre de belt tipi çamur kurutucular; Orta ve Güney Avrupa da, örneğin Almanya da ve Güney Fransa da solar tip çamur kurutucular oldukça verimli çalışmaktadır. Yurdumuzda Antalya, Akhisar, Çerkezköy, Çorlu, Fethiye, İstanbul, İzmir, İzmit, Mersin, başta olmak üzere çok az sayıda olsa belt tipi, tambur tipi, solar tip çamur kurutucular çalışmaktadır. Koku arıtımında bazı yeni teknolojilere değinmek gerekirse, bir üniversite araştırma grubu tarafından geliştirilen ve patenti alınan yüksek performanslı ve çok verimli çalışan koku arıtımından söz edilebilir. Teknoloji, hidrokarbon gazlarının dış ortama verilmesi ve atmosfere karışması durumunda güneş ışığı altında reaksiyona girmeleri ve ufak zerrecikler haline dönüşerek %99 oranında temizlenerek yerküreye düşmeleri olarak özetlenebilir. Bu yeni buluş teknolojide enerji gereksinimi, diğer kirli hava ve koku arıtımı sistemlerine göre çok azdır. Bu fotokimyasal koku arıtımı sistemi her şeyden önce tabii bir kimyasal reaksiyondan ibarettir. Aşağıdaki fotoğrafta da görüleceği gibi, farklı modüllerden oluşan bu sistemin birçok avantajı bulunur. Her bir modülün, yukarıda açıklanan tabii fotokimyasal koku temizleme işleminde özel görevleri vardır. Kirli hava bir scrubber içinden geçirilir ve ozon ile zenginleştirilir ve daha sonra UV ışınlarına tabi tutulur. Su ihtiva eden bu karışım hydroxyl radicals (OH) oluşmasını sağlar. Daha sonra bu karışım havadaki organik bileşenler (VOC) ve diğer gazlar ile reaksiyona girer. Bu sayede havada yeni hava zerreciklerinin

9 (aerosol particuls) oluşması sağlanır ve bu zerrecikler aşağıdaki fotoğrafta görülen bir elektrostatik filtre ve katalizör yardımıyla tutulur. Fotoiyonizasyon teknolojisi ile çamur kurutma sistemlerinden çıkan kirli havanın arıtılması oldukça yeni bir teknolojidir. Bu sistemin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için arıtılması istenen kirli havaya ait en azından aşağıdaki verilerin doğru bir şekilde sağlanması gerekecektir: - Uygulama özellikleri - Hava miktarı - Sıcaklılar - Nem miktarı - Toz miktarı - Havadaki kirliliklerin listesi, tip ve konsantrasyonları - Kirli hava arıtımından beklenen verim. Ancak bu veriler sağlanırsa UV uygulamasının işe yarayıp yaramayacağı önceden araştırılır. En doğru yaklaşım ise önceden konu tesise veya çok benzer tesislerde pilot testler yaparak, bu yeni teknolojinin uygulanabilip uygulanamayacağının kararı ve uygulama imkanı gözüküyor ise eldeki verilere göre hesapların ve projenin yapılmasıdır. Yukarıda değinildiği gibi Fotoiyonizasyon prosesinde, atık gaz ve kirli hava ilk etapta bir toz filtresinden geçirilir ve sonra UV ışını ile kimyasal reaksiyon sağlanır. Bu sistemde kirli hava ozon ile karışacağı hava temizleyici ünitenin içine alınır. Ozon, kirli hava ile reaksiyona girerek daha büyük moleküllerin (toz) oluşmasını sağlar. Bu karışıma UV ışığı uygulandığında elektrik yükleri toz zerreciklerine temas eder ve tutularak koku ve kirli havanın devam etmekte olan hava akışından ayrılmalarını sağlar. Sonuçta koku moleküllerini birbirine yapışık tutan bağlar UV ışını etkisiyle kopacak ve aynı zamanda ilave oksitleyiciler oluşacaktır. Son etapta katalizör koku bileşenlerinin indirgenmesi sağlanacaktır, bu sayede oksitleyicilerin atmosfere salınması engellenecektir. UV uygulaması, amonyak giderimi için uygun olamayacağından toz gideriminden önce arıtılmalıdır. Amonyak giriş konsantrasyonunu düşürebilmek amacıyla bu koku sisteminin önünde bir kimyasal yıkayıcı veya yoğuşturucu teşkil edilmelidir. Böylelikle amonyak, bir kimyasal scrubber ile önceden giderilmiş olur. Yüksek miktarda toz, lamba yüzeylerine temas ettiğinde verim düşeceği için sık sık temizlenme ihtiyacı doğacaktır. Bu nedenle ilk önce tozdan arındırma işlemi yapılmalıdır. Fotooksidasyon (Photo-oxidizer) öncesinde tozdan arındırma işlemi için kuru filtre, siklon, scrubber kullanılır. Fotoiyonizasyon sistemi aşağıdaki gibi özetlenebilir. 1)Toz ayırıcılar (toz yükü, 20 mg/m³ değerinin üzerinde ise bag-house filter veya cyclone)

10 2)Eğer toz fazla değil ise NH3 giderimi için asit kimyasal püskürtmeli yıkayıcı (Acid chemical scrubber) 3)UV-fotooksidasyon (UV- Photo-oxidizer) 4)Ozon yayılmasını önlemek için Ozon-Katalyst 5)UV sonrasında biyolojik işlem uygulanmaz. Koku kontrol ve arıtma tesisinin projelendirilebilmesi için arıtılacak hava miktarı hesaplanabilir. Bunun yanında diğer veriler için deneyime de bağlı olarak atık gaz içeriğinde bulunan, örneğin amonyak ve ayrıca H2S ve merkaptanlar için bazı kabuller yapılabilir. Koku arıtımından sonra arıtılmış havanın bazı limit değerlerin altına düşmesi sağlanmalıdır. Bu verilere göre örneğin ph değeri 2-3 aralığında H2SO4 sülfürik asit (single stage counter current scrubber) püskürtmeli kirli hava yıkayıcı sistemi kullanılabilir. Bu sayede Amonyak ve Aminler oldukça yüksek bir verimle giderilir. Ancak asitlerde ve H2S te azalma sağlanamaz. Sera tipi çamur kurutucularda çoğunlukla Amonyak içeren oldukça yüksek miktarlardaki kirli havanın koku arıtımı fanlar, hava emici kanallar ve kimyasal scrubber koku arıtma ünitesi ile arıtılır. Kirli havanın emilip taşınması oldukça fazla miktarda elektrik harcanmasına neden olur. Ayrıca hava taşıma kanallarının da maliyeti dikkate alınmalıdır. Güneş enerjili sera tipi solar çamur kurutucularda hava miktarının m3/saat değerini aştığı durumlarda en azından iki adet ve birbirine paralel çalışacak dikey scrubber gaz yıkayıcı püskürtücüler kullanılabilir. Yerleşimleri için hava emici kanalların uzunluklarının optimum olabileceği konumlar seçilmelidir. Sera yapısının tavanında kullanılabilecek fanlar ve çatıda açılır pencereler de koku giderimi için kullanılmaktadır. Ancak koku arıtımını tam anlamıyla sağlamazlar. Özetlemek gerekirse, son yıllarda dünya genelinde ve özellikle Avrupa ülkelerinde yapılan uygulamalardan edinilen deneyimlere göre varılan sonuç; hemen hemen her koşulda diğer alternatif çamur kurutucular ile karşılaştırıldığında bant (BELT DRYER) tipi çamur kurutucuların ve iklim koşullarının elverdiği yerleşimlerde ise güneş enerjisi kullanılarak yapılan sera tipi (SOLAR DRYER) çamur kurutucuların en uygun çamur kurutma sistemleri olduğudur. Çok büyük atıksu arıtma tesisleri gibi ekstrem durumlar dışında bu durumun, yani bant tipi ve sera tipi çamur kurutucuların özellikle aşağıdaki şartlar dikkate alındığında Avrupa da olduğu kadar Türkiye için de en uygun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kurutucu sistemler içinde az yedek parça ve az aşınan parça ihtiyacı olan, aşınan parçaların mümkün olduğunca az olduğu, kapladığı alan açısından da mümkün olduğunca az oturum alanlı, kompakt sistemler tercih edilmelidir. Kullanılan malzemeler dayanıklı ve uzun ömürlü olmalıdır. Galvaniz kaplı çelik yerine paslanmaz çelik malzemeli kurutucular daha uzun ömürlüdür. Az ve çok kolay bakım gereksinimi, çok az insan dikkati ihtiyacı tercih edilmelidir. Kısa süre içinde imalatı, yerinde montajı yapılabilmeli ve işletmeye alınabilmeli, ayrıca sistem işletme sırasında kısa sürede çalıştırılabilmeli ve durdurulabilmelidir.

11 Makul ilk yatırım maliyeti ile birlikte işletme masrafları mutlaka kurutucu sistemi seçerken karşılaştırılmalıdır. Spesifik elektrik enerji ihtiyacı (kwh/kgh2o) Kesintisiz sürekli otomatik çalışma avantajı aranmalıdır. Temizleme işlemleri en kolay, hızlı ve emniyetli olmalıdır. Kurutma prosesinde orta sıcaklıklı kurutucular dikkate alınabilir, az soğutma suyu gereksinimi tercih edilmelidir, bantlı tip kurutucularda olduğu gibi çıkan ısının kurutucuda yeniden kullanılması sağlanmalıdır. Beklenen sene gibi ekonomik ömrü süresince çamur kurutucuların çok düşük işletme maliyetleri ile çalışabilmesi çamur kurutucu seçiminde dikkate alınmalıdır. İşletme sırasında toz çıkmayacak sistemler tercih edilmelidir. Atık kirli havanın en az dışarıya atılacağı sistemler araştırılmalı, koku arıtımının mutlaka kurutma prosesinin ilk baştan yapılması gereken bir ünitesi olduğu unutulmamalıdır. Çamur kekinin kurutucuya verileceği sistem de çok önemlidir. Kurutucu sistemin basit, sağlam, güvenilir ve kendini ispat etmiş bir sistem olması tercih sebebidir. Ön kurutmalı sistemler daha karmaşık olacağı için maliyetleri de artacaktır. Kurutulmuş çamur devamlı olarak aynı kalitede elde edilmelidir. ATEX yönetmeliği 94/9/EC şartlarını sağlıyor olması gerekir. Bant tipi çamur kurutucuların çok basit ve sağlam yapıları, kontrollü bir çalışma sistemi ile çalışıyor olması yanı sıra çevreleyen ortam oksijen konsantrasyonu diğer kurutma sistemlerinden çok daha emniyetli işletmelerini garanti etmektedir. Sera tipi kurutucularda çamur kekinin sera içine karıştırıcı sisteme verilmesi ve kurutulmuş çamurun seradan alınması önemlidir. Koku yayılması ve toz çıkması en aza indirilmeli, karıştırmanın homojen olarak yapılmasını sağlayan karıştırıcı ekipman tercih edilmeli, köşe ve kenarlardaki çamur kekleri de aynı şekilde verimli olarak karıştırılmalıdır. Sera içinde kuru çamurun muhafazası, yapışkan forma izin vermeden en uygun karıştırıcı sistemin seçilmesi de önemlidir. Karıştırma hızı ve birçok etken dikkate alınmalıdır. Dönen parçaların az aşınması, karıştırıcının aynı hatta hareket etmesini garanti edecek, örneğin zincirli sistemlerle teşkil edilmesi, çamur kalınlıklarına göre otomatik hareket imkanı vb. özellikler dikkate alınmalıdır. Elektrik kontrol sistemi karmaşık olmamalıdır. Kurutulacak çamur keki çok iyi incelenmelidir. Evsel atıksu arıtma tesislerinden elde edilen çamur kekinin özellikleri nispeten biliniyor olmasına karşın, endüstriyel atıksuların karıştığı evsel atıksu arıtma tesislerinden, örneğin tamamen deri sanayi gibi endüstriyel atıksu arıtma tesislerinden elde edilen çamur keklerinin kurutulması için çok daha titiz çalışmaların yapılması gerekir. Tesisi yapmaya aday firmaların yeterliliği incelenmeli, yurtiçinde veya yurtdışında çok benzer kurutma tesislerinin verimli çalışıp çalışmadığına mutlaka bakılmalıdır. Bu konuda teorik bilgi yanında pratik uygulama deneyimi sahibi olmuş uzmanların görüşü alınmalı, sadece kitaplarda yazanlar değil, en az birkaç sene benzer tesisleri başarıyla çalıştıran kişilerin ve firmaların görüşleri de dikkate alınmalı, işlettikleri tesisler yerinde incelenmeli ve edinilen bu bilgileri yurdumuz şartlarına göre uyarlamalıyız.

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres (Screw Press)

Detaylı

İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi

İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres

Detaylı

ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM)

ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM) ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM) Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1976 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 1992 yılında ilk etabının altyapıları tamamlanmış bir bölgedir. Toplam

Detaylı

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO KURUTMA-YAKMA TEKNOLOJİSİ KURUTMA TEKNOLOJİSİ Buss-SMS-Canzler Çamur Kurutma Yatay İnce Film Kurutucu

Detaylı

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı Çamuru neden kurutmalıyız? KM giriş= %25 KM çıkış= %75 Kurutma Ağırlık= 1000 kg Hacim= 1 m³ Ağırlık= 333 kg

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM ODAKLI ARITMA ÇAMURUNU DEĞERLENDİRME

GERİ DÖNÜŞÜM ODAKLI ARITMA ÇAMURUNU DEĞERLENDİRME GERİ DÖNÜŞÜM ODAKLI ARITMA ÇAMURUNU DEĞERLENDİRME Deniz KURT İşletmeler Müdürü 1 Başlıklar 1. Arıtma Çamurları 2. Türkiye deki Durum 3. Solar Kurutma Teknolojisi 4. Fethiye Solar Kurutma Tesisi 5. Dünyada

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

KOKU ARITIMI. Yapmakta olduğumuz başlıca koku arıtma sistemleri aşağıda verilmiştir.

KOKU ARITIMI. Yapmakta olduğumuz başlıca koku arıtma sistemleri aşağıda verilmiştir. KOKU ARITIMI Atıksu Arıtma Tesislerinde görülen kokunun kaynağı, atıksu ile beraber gelen kimyasallar ya da organik maddenin ayrışması sonucu oluşan gazlardır. Atıksulardan kaynaklanan koku sebebi olan

Detaylı

1. Çamur Susuzlaştırma

1. Çamur Susuzlaştırma TARİH: 11.03.2015 1. Çamur Susuzlaştırma Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun katı madde miktarının artırılması akabinde gelen arıtma ünitelerinde kullanılacak

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile Kirletilmiş Suları Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su Teknolojisi www.ayhandoyuk.com.tr Nisan 2015 www.ayhandoyuk.name www.aydowater.com.tr www.aydosu.com

Detaylı

HUBER Bant kurutucu BT Arıtma tesisi çamurunun kurutulması için

HUBER Bant kurutucu BT Arıtma tesisi çamurunun kurutulması için HUBER Bant kurutucu BT Arıtma tesisi çamurunun kurutulması için En yüksek enerji verimliliği Atık ısıdan faydalanmaya yönelik müşteriye özel tasarım Tam otomatik sistem Çok kolay kullanım Paslanmaz çelikten

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması Konular 1. Tanıtım 2. Kurutulmuş Biyolojik katı maddenin Avantajları 3. Etkileşimdeki unsurlar 4. Çamurun Isıl olarak Kurutulması 5. Çamur Kurutma Teknolojileri

Detaylı

HUBER Çamurun işlenmesi

HUBER Çamurun işlenmesi WASTE WATER Solutions HUBER Çamurun işlenmesi Filtreleme Yoğunlaştırma Susuzlaştırma Kurutma Değerlendirme... Hepsi tek bir elden Çamurun işlenmesi Yerel yönetimlere ve sanayi kuruluşlarına ait arıtma

Detaylı

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü Tehlikeli Atıkların Arıtılması Atık Suların Arıtılması Atık sudaki kirleticilerin arıtılması için kullanılan metodları genel olarak 3ana başlık altında toplamak mümkündür.

Detaylı

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İDOSB Atık Su Arıtma Tesisi, Kazlıçeşme de 500 yıldır faaliyet göstermekte olan tabakhanelerin, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne taşınma projesi kapsamında, 1989

Detaylı

DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ

DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ n Kurutma Biyokütle Biyogaz tesisi çıktısı Yonga Arıtma Çamuru Tavuk Gübresi Gıda atıkları vs. n Kompakt ve esnek n Peletleme tesisi n Sanitasyon n Çuvallama

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Prof. Dr. F. Dilek Sanin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Ankara Çamurun oluşumundan bertarafına

Detaylı

S2E. sludge2energy. Arıtma tesisi çamurunun değerlendirilmesine yönelik yenilikçi tasarımlar

S2E. sludge2energy. Arıtma tesisi çamurunun değerlendirilmesine yönelik yenilikçi tasarımlar S2E sludge2energy by HUBER & WTE Arıtma tesisi çamurunun değerlendirilmesine yönelik yenilikçi tasarımlar DünyA genelinde Termik Atık Değerlendirme Tesisi Zwentendorf, Avusturya Termik Atık Değerlendirme

Detaylı

CIP Sisteminin Avantajları

CIP Sisteminin Avantajları Gıda işletmelerinde spesifik hijyen sorunlarının çözümünde CIP temizleme yöntemi büyük bir öneme sahiptir. Uzun zamandan beri başarı ile uygulanmaktadır. Gıda işletmelerinin otomatik olarak temizlenmesini

Detaylı

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi)

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Hakkımızda Şirketimiz DEMİREKEN ENERJİ AŞ. 2012 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmayı hedef olarak benimsemiştir.

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 3. Endüstriyel Kirlenme Problemleri Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK 3.1. Endüstriyel Atık Kaynak ve Türleri Endüstriyel faaliyetlerin asıl amacı; üretim yapmak Endüstriyel

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA Doç. Dr. Eyüp DEBİK 09 Aralık 2013 1 Arıtma Çamuru Nedir? Atıksu arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurları, uygulanan arıtma

Detaylı

Biyogaz Sistem Mühendisliği

Biyogaz Sistem Mühendisliği 2013 Biyogaz Sistem Mühendisliği İÇİNDEKİLER: 1 Sistem Veri Özeti 2.Tesis Verileri ; Sistem Ana Akış diagramı 3.Sistem Ekonomik Göstergeleri, 4.Notlar, 5. Sistem Çalışma Prensibi 6. Biyogaz Ölçüm Ekipmanları

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA Dr. Tamer COŞKUN 13 Mart 2012 Havalandırma Gerekli gazları suya kazandırmak (gaz halinden çözünmüş forma dönüştürmek)

Detaylı

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. AKTİF KARBON NEDİR? TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. Bu nitelikler aktif karbona çok güçlü adsorpsiyon özellikleri

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Michael Lyko Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner 1 1 Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner Wiesbaden da tam otomatik SPIRA-CEL spiral sarım üretim hattının işletmeye

Detaylı

EM nin Katı Atık Toplama ve Gömme Alanlarındaki Yararları:

EM nin Katı Atık Toplama ve Gömme Alanlarındaki Yararları: EM nin Katı Atık Toplama ve Gömme Alanlarındaki Yararları: Katı Atıklar: Katı atıkların içinde %40 ila %60 organik madde vardır ve bu organik maddeyi doğanın çevrim yasası içinde mutlaka değerlendirmek

Detaylı

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Çevre Mühendisliğine GiriĢ Dersi Ders Notları HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Yrd. Doç Dr. Orhan CERİT Daha önceki derslerimizde, hava kirliliği çalıģmalarının üç parametresi bulunduğunu ifade etmiģtik. 1.Kirletici

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI

TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI Ahmet Çağrı GÖR Tıbbi Atık Bertaraf Şefi e-posta: agor@istac.istanbul İstanbul Aralık, 2016 İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI Dikkat! Tıbbi Atık TIBBİ ATIKLARIN

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. : 1.5 2.5 m/dak katod hareketi gerekir. Büyük yüzeyli parçalar için iki boyutlu hareket önerilir.

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. : 1.5 2.5 m/dak katod hareketi gerekir. Büyük yüzeyli parçalar için iki boyutlu hareket önerilir. SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları SATINE NİKEL KAPLAMA AK 5000 ÜRÜN TANIMI Satine Nikel AK 5000 prosesi, ince taneli ve mat görünümlü dekoratif nikel kaplamalar için kullanılmaktadır. Genel olarak parlak

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015 ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Hasan Çebi Nuh Çimento 2015 Özet Enerjiyi yoğun kullanan çimento tesisler yıllarca proses gereği attıkları ısılarını değerlendirmek için

Detaylı

Suyun Tekrar Kullanımı ve Isı Geri Kazanımı için HUBER çözümleri

Suyun Tekrar Kullanımı ve Isı Geri Kazanımı için HUBER çözümleri WASTE WATER Solutions Suyun Tekrar Kullanımı ve Isı Geri Kazanımı için HUBER çözümleri Binalar için komple çözümler Gri su arıtımı ve suyun geri kazanımı Bir bütün olarak atıksu arıtma ve yeniden değerlendirme

Detaylı

Ranteko. Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri. Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri. Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri

Ranteko. Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri. Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri. Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri Ranteko ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri Çamur Bertaraf Çözümleri Yenilenebilir Enerji Projeleri Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

DRYON. Mükemmel kalitede kurutma/soğutma

DRYON. Mükemmel kalitede kurutma/soğutma DRYON Mükemmel kalitede kurutma/soğutma Amaç Kurutma ve soğutma, sanayinin bütün alanlarında dökme ürünlerin işlenmesi için temel yöntemsel işlemlerdir. Tekrar işleme sevk edilmelerinden önce kum ve çakıl,

Detaylı

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM Semih Ferit Emekli 1960 Đstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden sonra ĐDMMA Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1980 81 döneminde mezun

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir.

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir. ENVİ-CLEAN Sistemi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere göre tesis atık sularının en iyi şartlara getirildikten sonra alıcı ortama verilmesi gerekmektedir. Bu konuda ülkemiz de Avrupa

Detaylı

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için 1 REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için Mod.CS5000-3E Peyniraltısuyu Konsantrasyonu için REDA Evaporatör ( 5.000l/h su uçurma

Detaylı

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Meteorolojik şartlar, hava kirliliğinin sadece can sıkıcı bir durum veya insan sağlığı için ciddi bir tehdit olduğunu belirler. Fotokimyasal dumanın negatif etkileri

Detaylı

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı hızla artmaktadır. Gıda miktarlarında, artan talebin karşılanamaması sonucunda

Detaylı

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Sayfa 1 TÜRKTAY 19-20 Ekim 2016 Ankara Yakma Tesisi Dizayn Parametreleri Yakma Kapasite si 35.000 ton/yıl Isıl Değer Enerji kurulu güç 86 Gj/saat 5,2

Detaylı

Lamella Tekniği Kullanım Nedenleri

Lamella Tekniği Kullanım Nedenleri Lamella Teknolojisi Lamella teknolojisi, su ve atık su arıtma sistemlerinde çöktürme ve yüzdürme işlemlerinde kullanılan, 100 yıl önce mühendislik ürünü olarak bilinmesine rağmen, uygulamada ürün geliştirilememesi

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne göre atık su; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden

Detaylı

Hava kanallı termal güneş panelli - Isı geri kazanımlı, Destek ısıtmalı, tam otomatik Meyve - Sebze Kurutma Kabini PSM 8Mini

Hava kanallı termal güneş panelli - Isı geri kazanımlı, Destek ısıtmalı, tam otomatik Meyve - Sebze Kurutma Kabini PSM 8Mini Hava kanallı termal güneş panelli - Isı geri kazanımlı, Destek ısıtmalı, tam otomatik Meyve - Sebze Kurutma Kabini PSM 8Mini Meyve ve sebzeler mevsiminde ziyan olmasın diye tasarlandı Hızlı ve sağlıklı

Detaylı

TAVUK GÜBRESİ KURUTUCU

TAVUK GÜBRESİ KURUTUCU Dorset POLLO TAVUK GÜBRESİ KURUTUCU Tavuk gübresinin kurutulması Kümes içerisindeki hava ile Dış ısı kaynağı ile Kompakt ve düşük bakım maliyetli Ön kurutmasız İnce tozda yüksek oranda azalma Pelet üretimi

Detaylı

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Die technische Anlagen der Deponiesickerwasserreinigung und Bespiele Kai-Uwe Heyer* *, Ertuğrul Erdin**, Sevgi Tokgöz** * Hamburg Harburg Teknik

Detaylı

RMS İSTASYONLARI NEDİR?

RMS İSTASYONLARI NEDİR? KERİM ÖZBEYAZ RMS İSTASYONLARI NEDİR? O Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bölgesel istasyonlardan orta basınçta gelen gazı müşterinin ihtiyaç duyduğu basınca düşürme ve faturalamaya baz alacak ölçümü yapmak

Detaylı

Pool Fresh!up. Sphere. VitroSphere nano. Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. NSF DIN. Certified to NSF/ANSI 61

Pool Fresh!up. Sphere. VitroSphere nano. Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. NSF DIN. Certified to NSF/ANSI 61 Pool Fresh!up Vitro Sphere VitroSphere nano Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. Geprüft nach DIN 19603 & KSW-Richtlinie DIN 19603 NSF Certified to NSF/ANSI 61 Genel sorun

Detaylı

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Psikometrik diyagram Psikometrik diyagram İklimlendirme: Duyulur ısıtma (ω=sabit) Bu sistemlerde hava sıcak bir akışkanın bulunduğu boruların veya direnç tellerinin üzerinden

Detaylı

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI Online teknik sayfa MKAS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MKAS Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER www.tematas.com İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. TEMATAŞ; 20 yılı aşkın tecrübeye sahip teknik kadrosu, profesyonel yönetim anlayışı ile işveren ve çalışan memnuniyetini sağlamayı kendisine

Detaylı

PERFECTION IN ENERGY & AUTOMATION ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI

PERFECTION IN ENERGY & AUTOMATION ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI MAYIS 2015 1 Kojenerasyon Nedir? Bugün enerji, insanların hayatındaki en önemli olgulardan birisi haline gelmiştir. Kojenerasyon fikri, tamamen enerji verimliliği

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

Ecol 2015-11-27 13:00:45

Ecol 2015-11-27 13:00:45 Ecol 2015-11-27 13:00:45 2 Makinelerin termografik, ultrason ve vibrasyon diyagnostiğinin yapılmasını sağlayan ekipmanlara sahip diyagnostik ekip, ayrıca teçhizat ve boru hatlarının videoendoskopisi için

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI SU VE ATIKSU lorem ARITIMI & ipsum GERİ KAZANIMI ekosistem mühendislik Kalıcı çözümler Ekosistem Mühendislik, geniş bir yelpazede Endüstriyel ve Evsel atıksu, içmesuyu, proses suyu arıtma ve geri kazanımı

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

KOKU KONTROL YÖNTEMLERİ. 1. Tesis türüne göre. Gıda Sanayii. Hayvan Çiftlikleri. Mezbaha ve Hayvansal Yan Ürünler

KOKU KONTROL YÖNTEMLERİ. 1. Tesis türüne göre. Gıda Sanayii. Hayvan Çiftlikleri. Mezbaha ve Hayvansal Yan Ürünler KOKU KONTROL YÖNTEMLERİ Bu Kılavuzda belirtilen yöntem ve teknikler uygulayıcılara fikir verme amaç ve niteliğinde olup hukuken bağlayıcı değildir. Söz konusu bilgiler hazırlandıkları dönemin teknolojik

Detaylı

DC FREE COOLING. Veri Merkezi Serbest Soğutma Yöntemleri. Osman Uzuner. Vakıfbank Merkezi Sistem Yönetimi Veri Merkezi Operasyon

DC FREE COOLING. Veri Merkezi Serbest Soğutma Yöntemleri. Osman Uzuner. Vakıfbank Merkezi Sistem Yönetimi Veri Merkezi Operasyon DC FREE COOLING Veri Merkezi Serbest Soğutma Yöntemleri Osman Uzuner Vakıfbank Merkezi Sistem Yönetimi Veri Merkezi Operasyon Gündem ve Giriş Gündem Vakıfbank hakkında Free Cooling Nedir? Free Cooling

Detaylı

Kazısız Boru Rehabilitasyonu için Yüksek Basınçlı Esnek Boru Hatları

Kazısız Boru Rehabilitasyonu için Yüksek Basınçlı Esnek Boru Hatları 1 Kazısız Boru Rehabilitasyonu için Yüksek Basınçlı Esnek Boru Hatları Raedlinger şirket grubu Raedlinger Raedlinger RWenergy Primus Line BBZ İnşaat Mekanik PV Sistemleri Kazısız Profesyonel Şirketi Mühendislik

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Yakup GÜLTEKİN Çevre Yönetim Müdürü 26.05.2016 Hidrolik Kapasite Debi Günlük Ort. m 3 /gün Saatlik Ort. m 3 /h Minimum Kuru Hava m 3 /h Maksimum Kuru

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi

Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi Serdar GÜLTEK Makine Müh., FPE, M.Sc. İş Güvenliği Uzmanı (A) Serkan KÜÇÜK Kimya Müh., M.Sc. İş Güvenliği Uzmanı (A) Toz Patlaması Parametreleri

Detaylı

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ Dr.Murat SOLAK Biyolojik Arıtma Yöntemleri Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. BİYOPROSESLER

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yanma Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr ÇEV 3016 Hava

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KOMPOZİT ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlara, kompozit ambalaj adı

Detaylı

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN 15.03.2010 Sayfa 1 / 10 İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/6 AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3252 H SUNKROM sert krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı sistemlere

Detaylı

M-U-T KOMPOST SİSTEMİNİN TARİFİ

M-U-T KOMPOST SİSTEMİNİN TARİFİ M-U-T KOMPOST SİSTEMİNİN TARİFİ A.) Kompostlama İşlemi M-U-T-Kyberferm (patentli) Kompost Teknolojisi M-U-T Kompostlama sistemi 3 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar ön işlem aşaması, Kyberferm ve son fermantasyon

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme Fırın Tasarımı Toz metalurjisinin çoğu uygulamalarında nihai ürün açısından yüksek yoğunluk öncelikli bir kavramdır. Toz yoğunlaştırması (densifikasyon) aşağıda

Detaylı

MBR HİZMETLERİ SUNUM DOSYASI

MBR HİZMETLERİ SUNUM DOSYASI MBR HİZMETLERİ SUNUM DOSYASI SUYLA OYUN OLMAZ!! En ileri teknolojiler dahi doğru mühendislik hizmeti ile birleştirilmediğinde atıl yatırımlara dönüşebilmektedir. Sektörde tamamladığımız tüm tesislerde

Detaylı

emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01

emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01 emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01 TÜM YIL BOYUNCA KESİNTİSİZ KONFOR. Yeni Daikin Emura duvar tipi klima ünitesi, mühendislik harikası ileri teknolojinin, simgesel

Detaylı

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA-İNŞAAT-ÇEVRE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Gaziteknik-Waterline Atıksu Arıtma sistemleri evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılmak üzere prosese göre projelendirilmektedir.

Detaylı

İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler

İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler 6. Türk Alman Su İşbirliği Günleri Mersin, 18-19 Ekim 2016 Fatih Onur Kebir PWT Wasser und Abwassertechnik

Detaylı