ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ"

Transkript

1 PAL-SU ARITMA TİSİSLİRİ SANAYİ ve TİCARİT LTD, ŞTİ, ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ Hazırlayan Kimya Mühendisi M. REŞİT PALABIYIKOĞLU Firma PAL-SU ASTIMA TESİSLER/ SANATİ VE TİC LTD.ŞTİ.

2 PAL-SU ARITMA TESİSLERİ SÂNAYİ vt TİCÂRİT LTD, ŞTİ, ATIKSUARİTMA TESİSLERİNE GENEL BAKIŞ Hızlı bir endüstrileşme sonucu üretilen atıksular alıcı ortamları kirletme tehlikesiyle başbaşa bırakmıştır. Doğadaki ekolojik denge aşırı derecede bozulmaya başlamıştır, Bu dengenin korunması için alıksuların alıcı ortamlara verilmeden önce antlıması zorunlu hale gelmiştir. Atıksularm özellikleri kaynaklarına bağlı olarak değişiklik gösterir, Aüksu içindeki kirletici dediğimiz maddeler su içinde erimiş İıalde olabileceği gibi katı madde halinde de bulunabilir. Bunların tanıtılması ve rapor edilmesinde belli başlı şu terimler kullanılır. BOI : Biyolojik Oksijen ihtiyacı KOI : Kimyasal Oksijen İhtiyacı AKM : Askıda Katı Madde Ağır Metaller Azot ve Fosfor türleri Bu kirleticilerin cinsleri dikkate alınarak zararsız hale getirilmesi için şu yöntemler kullanılır. a) Fiziksel, b) Biyolojik c) Kimyasal Bunlardan ; a) FİZİKSEL YÖNTEMLER : Genellikle suyun içindeki askıda bulunan katı maddelerin ortamdan ayrılmasını teinin eder. Genellikle kullanılan yöntemler Çöktürme, Flotasyon ve Süzme işlemleridir, b) BİYOLOJİK YÖNTEMLER : " ' ". Organik maddelerin bakteriler yardımıyla parçalanarak zararsız hale dönüştürerek ortamdan uzaklaştırılmasını amaçlar, Bu yöntem, ilgili, bakterilerin cinslerine göre de Aerobik ve Anaerobik olmak üzere iki gruba ayrılır/aerobik bakterilerin yaşamı ve faaliyetlerinin devamı için organik maddelere ilaveten havanın Oksijeninede ihtiyaçları vardır, Anaerobik bakteriler ise havasız ortamda faaliyet, gösterirler. Bu faaliyet sırasında istenmeyen koku meydana getirirler. Daha yaygın olan ve üzerinde duracağımız aerobik j'öntemdir.

3 PAL-SU ARİTMA TESlSİIrt SARAYİ # TİCÂRET LTD, ŞTİ. c) KİMYASAL YÖNTEM : Kimyasal yöntem ise fiziksel ve biyolojik yöntemlerle uzaklaşlınlmayan kirleticiler için kullanılır. Diğer taraftan arıtma işlemleri mükemmeliyet derecesine göre de üç sınıfla mttttalaa edilir, a) Birinci Derece Arıtma b) İkinci Derece Arıtma c) Üçüncü Derece Arıtma Birinci Derece Arıtmada genellikle atıksu içinde askıda bulunan yüzebilen katı maddelerin fiziksel yöntemlerle uzaklaştırılması amaçlanır. /- BİYOLOJİK ARITMA WNTEMLERJ : Bu tesislerin amacı suyun içinde çözünmüş olarak bulunan organik maddelerin biyolojik olarak zararsız hale getirilmesi ve gerek burada meydana gelen, gerek birinci derecede arıtmadan gelen katı maddelerin ayrılarak uzaklaştırılmasıdır. Bu işlem sırasında suda esasen mevcut olan veya mayalanan mikroorganizmalar atıksu içindeki organik maddeleri verilen Oksijenle Karbondioksit, su, yeni mikroorganizmalara dönüştürerek aliksuyu zararsız hale getirirler, Bunun için kullanılan sistemler genellikle su dağıtma, bîyojik tank sirkülasyon ve çöktürme kısımlarından ibarettir, Burada daha yaygın olarak kullanılan aerobik arıtma yöntemlerinden biyolojik aktif çamur ve biyolojik damlatmah filtrelerden söz edeceğiz, Lir.Biyolojik Damlatmah Filtreler : Genellikle sîlindirik beton yapı içinde belli bir seviyeye kadar doldurulan kırıktaş, çakıl, kömür, plastik gibi dolgu malzemesi üzerinden atıksu kesikli veya devamlı olarak geçirilir. Filtrenin altmdaki hava kanallarından tabii olarak yükselenen havarim oksijeni tesiriyle biyolojik arıtma işlemi başlar. Atıksu zamanla dolgu maddeleri üzerinde film tabakası oluşturur, bu aynı zamanda organik maddeleri absorblayıcı özellik arz eder. Zamanla kalmlaşan film tabakası filtreyi tıkayarak görevini yapmaz hale gelir ve anaerobik şartlar oluşur. Ancak dolgu maddesiyle, kalın film tabakası arasında oluşan anaerobik şartlar sonucu çıkan gazlar yardımıyla kalın film tabakası parçalanarak dolgu malzemesinden ayrılır ve çıkış suyuyla birlikte dışarı çıkar.

4 Böylece temizleme ameliyesi yeniden başlar. Burada elde edilen çamur zaman zaman giriş suyuyla birlikte filtrenin üst tabakasına verilerek biyolojik çamurun oluşması temin edilir, Damlatmah filtreler iki şekilde çalışır. Bunlar hızlı ve yavaş akışlı filtrelerdir. Tek avantajı sistem girişi organik yükün büyük değişimlerine karşın verimi değişmemektedir Biyolojik Aktif Çamur Yöntemi : Biyolojik aktif çamur yönteminde amaç atıksuyun içinde bulunan organik maddeleri Karbondioksit, Su 5 yeni bakterilere dönüştürmek olduğundan ve bunun içinde oksijen gerektiğinden biyolojik aktif çamur havuzuna giren su havalandırılır. Havalandırma sonucu organik maddeler aerobik bakteriler tarafından parçalanır. Bu işlem sonucu meydana gelen yeni ve ölü bakterilerin teşkil ettiği çamur çöktürme tankında çöklürülür ve bir kısmı ilk anlarda % 100, norma! şartlarda % oranında sirkülasyona tabi tutulur. Sirkülasyondan amaç biyolojik aktif çamur havuzunda belli bir oranda mikroorganizma konstrayonunu elde etmektir, Böylece bakteri miktarı artmakta organik madde mikroorganizma oranı azalmaktadır. Böylece tesisin verimi daha yüksek olmaktadır. Tesiste elde edilen fazla çamur, Çamur tasfiye ünitelerine sevk edilir. Bunlar sırasıyla, - Çamur Kurutma yalağı, «Çamur Çürütücüler, - Çamur Yoğunlaştırıcı, - Vakum filtre. Çamur burgu presleri, beli ve plakalı filtre presler Havalandırma tankında bekleme süresi değişken olup, çökeltme havuzlarında bu süre 3*4 saattir.

5 PAL-SU ARİTMA TESİSLERİ SANAYİ ve TİCÂRİT LTD, ŞTİ, ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI BİRİNCİ DERECE ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI Önce fiziksel arıtma tesislerinin tasarımını ele alacağız. l'elek: Genellikle kaba ızgara olarak adlandırılır. Bir kanal içinde belli aralıklarla belli bir eğimde yerleştirilir. Pratik tecrübeler sonucu kanal genişliği 0.40 m kanal derinliğiyse 0,50 m olarak alınmalıdır. Âtıksuyıın kanal içi akış hızı 20 m/saat olarak alındığında gerekli olan yüzey alan m 2 elde edilir. Elek kanalının eğimi genellikle % 0.1 ile % 0.5 arasında alınmalıdır. Elek kanalının içinde sıvı yüksekliği 0.30 m olmalı, herhangi bir tıkanıklık halinde ise % 40 «% 60 kabarma payı bırakılmalıdır. Bundan ötürü kanal derinliği genellikle 0,50 m alınması daha uygundur. Konulacak elek sayısı birkaç adet olabilir ve konulan elek çubuk aralıkları itibariyle farklı olmasında yarar vardır, HUBER ROTÀMAT otomatik ince ızgara makinalannın kullanılması, yüksek oranda katı madde tutma ve işletme ekonomisi sağlaması açısından tavsiye edilir, 2- KUM TUTUCULAR : Kum tutucularda yine akış hızı 20 m/saat olarak alınmalıdır. Beher kanal genişliği 0.4-0,6 m ve derinliği 0.5 m olmalıdır, Genelde m olarak alman derinlik herhangi bir tıkanıklık sonucu % 50 kabarma olasılığı gözönûne alınarak 0.5 m olmasında yarar vardır, Genelde tane büyüklüğü 0.1 mm nun olarak kabul edilir ve bunların tutulması amaçlanır. Burada hızın yüksek seçilmesiyle organik maddelerin kum parçalarıyla çökmesinin ve de kokunun önlenmesi amaçlanmıştır. Kum tutucu yapılırken iki göz olmasında yarar vardır, işletme anında sadece bir kanal çalışacak diğeri yedek olarak bekleyecektir. Ayrıca türbilansı önlemek için elde edilen uzunluğu % 20 fazlasını almak ve % 1-3 arasında eğim vermek gerekli olacaktır. Kum tutucu çıkışına bir haftalık kum toplama piti yapılmalı, bu pit yapılırken 0.30 ît/m 1 kum mevcut olacağı kabul edilerek pit hacmi haftalık olarak belirlenir. 3- YAĞ AYIRICILAR : Burada, amaç atıksuyla birlikle gelen yağların yoğunluk farkından istifade ederek yüzeyde toplanmasını tenlin etmek ve de biyolojik tasfiyede 5 ; ağ oranının belli bîr limitin altında tutulmasının teminidir. Aksı taktirde yağın fazlası biyolojik tasfiyede mikroorganizmaların sağlıklı gelişmesini ve çökeltme havuzlarının gerekli çamurun elde edilmesine engel teşkil eder,

6 PAL-SU ARITMA TISİİLİRİ SÂNAYİ vt TİCÂRET LTD, ŞTİ, 4- ÇÖKELTME HAVUZLARI : İlk çöktürmede yükselme hızı 1-2 m/saat olup, geneli L2 m/saattir. Genellikle çöktünne tankları dairesel ve dikdörtgen, kullanışı açısından dairesel daha elverişlidir. Beldeme süresi dakika olup, geneli 105 dakikadır. Dairesel tanklarda atıksuyun miktarı gözönüne alınarak silindirik yükseklik 1.9 m ile 2,9 m arasında değişmektedir, Tank taban eğimi genellikle % 0.8 olarak alınırsa da? rakamsal olarak 7-8 olması gerekmektedir. Çöktünne tanklarında elde edilecek çamur miktarı ve çamur haznesi için baz olarak atıksu için de 2 It/m 3 çamur kabul edilir ve toplanan çamur pompayla zaman zaman alınarak çamur tasfiye tesisine gönderilir, İyi bir çökeltme elde edildiği taktirde çamur konsantrasyonu % elde edilmediği taktirde % 0,5-1.5 oranlarında olacaktır. Çamur alma işleminin bir zaman ayarlayıcısı ile yapılması tesisin işletmesi açısından yararlıdır. Ayrıca tabana kazıyıcı koymak yararlı olacaktır. Mttmkflnse bunların merkezden tahrikli olmasında yarar vardır, İKİNCİ DERECE ARİTMA J ESİŞLERİNİN TASARIMI Biyolojik Arıtma Sisteminin Tasannu : Birinci bölümde bahsettiğimiz ELEK, ÖĞÜTÜCÜ, KUM TUTUCU, YAĞ AYIRICI, ve İLK ÇÖKELTME işlemlerini tamamlayan atıksu, biyolojik arıtma işlemi için aktif çamur havuzuna alınır. Burada amaç, organik maddelerin mikroorganizmalar yardımıyla ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Birinci derecede arıtma işlemini tamamlayan atıksu % 30 oranında (BOD ve SS bakımından) tasfiye edilmiş olarak biyolojik arıtma (aktif çamur) ünitesine gelir, Bu sistem üç üniteden ibarettir, (Şekil-1) - Havalandırma Havuzu (aktif çamur) - II, Çökeltme Havuzu - Çamur giderme Biyolojik aktif çamur yöntemleri : - Konvensiyonel, - Kademeli, -Uzatmalı, - Hızlı havalandırmalı proseslerdir, (BOD ; Biyolojik Oksijen ihtiyacı) (SS % Süspansiyon madde)

7 PAL-SU ARITMA TESİSLERİ SANAYİ ve TİCARİT LTD, ŞÛ Havalandınna Imıuzlan genellikle dikdörtgen şeklinde olmaktadır. Havalandırma havuzu derinliği 3,6 m ile 4,6 m arasında olmalıdır. Havalandınna havuzunda hava mekanik olarak 2 yolla temin edilir, 1 - Blower - hava dağıtım difüzörleri, 2- Yüzeysel havalandırıcılar, Havalandınna havuzlarında kalma süreleri 2-36 saatt olup, ki bu süreler prosesin tipine göre değişmektedir, Atıksuyun ihtiva ettiği BOI yüküne göre gerekli olan oksijen ve hava miktarı hesaplanmalıdır. Bir Kg, BOI uzaklaştırmak için gerekli olan oksijen miktarı 0,8-1.4 Kg arası olup ş pratik tecrübeler sonucu 1.2 Kg O2 BOD İdeal olmaktadır. Yine bir Kg BOFyı uzaklaştırmak için gerekli olan hava miktarı 50 m 3 ile 100 m 1 olup, genel olanı 70 m 3 dür. Sisteme verilecek hava Blower tarafından temin ediliyorsa havuz tabanına yerleştirilen hava dağıtım difuzörleriyle atıksu içine verilir, Hava dağıtım difllzörlerinde delik çaplan 3-4 mm olacak şekilde açılmalıdır. Gerekli olan Oksijen ise yüzeysel havalandırıcılar ile temin edilir. Biyolojik aktif çamur yönteminin, daha verimli olması için ortamda aktif çamur miktarının % 10 azot ve % 2 si kadarda fosforun bulunması gereklidir. Ortamda elde edilen aktif çamur çökeltme havuzunda çökeltilerek uzaklaştırılır, Buradaki reaksiyon şöylece gerçekleşir. Organik Madde O2 Mikroorganizma CO2 H2O Yeni Mikroorganizma Tasarım için kullanılan doneler (evsel atıklar için) kişi başına günlük su tüketimi (It/kişi-gün) ve kişi basma BOI yükü (mg/lt-kişi)'dh\ Su tüketimi, koşullara göre değişmektedir. Şöyleki ; Otel, kamping, ev, köy, de su tüketimleri farklı farklıdır. BOI yükü ise mg/it-kişi olarak alınmalıdır. Bazı kuruluşların yaptığı çalışma sonucu bu değer Türkiye için 40 mg/it-kişi olarak saptandığı ifade edilmişsede gerçeklilik derecesi tartışılır. Zira Türkiye için bu oran (52-64 mg/it-kişi) arasında değişmektedir. Tasanın anında kullanılacak yardımcı parametreler sırasıyla, F/m : Yükleme oranı E : Verim (Giderme oranı) (%) t : Bekleme suresi (havalandınna ve çökeltme için) (Saat) Her ne kadar bu.gibi tesislerin.tasarımı yapılmadan bir pilot (labaraluar) çalışmasında yaran var ise de, artık bazı değerler kesinlik kazanmıştır. Bu kadar detay bir çalışma zaman kaybından başka bir şey değildir.

8 PAL-SU ARITMA TESİSLERİ SANAYİ v«ticaret LTD, ŞTİ, Biyolojik aktif çamur yöntemiyle yapılan arıtma sistemlerinde çalışmanın verimli olması için çamur ilk önceleri tamamen (% 100) yeterli konsantrasyon temin edilince bu oran düşürülmelidir. Yani ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Bu çamur konsantrasyonu aktif çamur proseslerine göre değişmektedir. Ayrıca aktif çamurun oluşması için,ortam sıcaklığı da çok önemli bîr faktördür (22-28 C). Daha önce ifade ettiğimiz gibi oksijen ve hava miktarları gerçekçi olarak verilmiştir. Biyolojik aktif çamurun işlerlik kazanması için ortama ya hava ya da oksijen vermek gerekmektedir. Bunun için günlük BÜD yükü hesaplanır. Diyelim ki günlük BOD yükü 600 Kg/gün. Gerekli Oksijen : 600 x 1.2 = 720 KgO 2 /g0n Gerekli Hava : 600x70= mvgün Biyolojik ortamda hava veya oksijen verildiği taktirde ; - Mikroorganizmaların çoğalması ve yaşaması - İyi bir karışım yapması mg/lt O2 Konsantrasyonu temin etmesi gerekmektedir. Biyolojik ortamda elde edilen çamur ortamdan ayrılması çökeltme ile olur. Bu çökeltme İL Çökeltme olup, basit bir çökeltme değildir. Tasarımın çok iyi yapılması gerekir. Aksi taktirde çamur çöktürülemez. Biyolojik aktif çamur yönteminde biyolojik damlatmak filtrelerin kullanıldığını belirtmiştik, ayrıca oksidasyon hendeklerinde kullanılmaktadır, OKSİDASYÖN HENDEfClerinden kısaca bahsedelim. Genellikle arazilerin müsait olan alanlarda kurulur. Ayrıca verim oranı diğerlerine nazaran yüksektir, (% 95) Oksidasyon hendekleri uzun havalandırmalı biyolojik aktif çamur (18-36 saat) yöntemine girer. Ortam için gerekli olan hava veya oksijen bir rotor tarafından temin edilir. Rotor, oksijeni, gerekli olan karışımı ve sirkülasyonu temin etmek için kullanılır, Oksidasyon hendeklerinde bekleme süresi bir hayli uzun olup 5 1 Kg BOD'nin uzaklaştırılması için 4,5 m 3f lük bir hacme ihtiyaç vardır, Oksidasyon hendeklerinde yükleme oranı F/m = 0.1-0,3 olmalı ve çamur konsantrasyonu ise 2500 mg/lt olmalıdır. Rotor tarafından temin edilen oksijen miktan Kg BOI için 2.2 Kg Ö2 olmalıdır. Burada rotorun çapı ve boyu önemlidir. Şöyleki gerekli olan Kg oksijen için rotor çapı genellikle 0,7 m olarak alınmaktadır. Gerekli oksijen miktarının çapa oranı rotorun boyunu verecektir. Ayrıca rotorun dönmesiyle karışan hacim m başına 100 nl 3 olarak alınmalıdır. Dönen rotor m batmak ve randımanlı bir oksijen transferi için düşük devirde dönmesi (75 d/d) verimi arttıracaktır. Rotorun gücü ise m başına 1.5 Kw'dir. Toplam gücü ise boy x 1,5 Kw = Toplam güç elde edilir. Ayrıca oksidasyon hendeklerinin derinliği 0,9» 0,95 m alınmalıdır.

9 PAL-SU ARITMA TESİSLERİ SANAYİ v TİCÂRET LTD, ŞTİ, İKİNCİ ÇÖKELTME : Biyolojik aktif çamur ünitesini terk eden atıksıı ikinci çökeltme havuzuna alınır. Burada tasarını parametrelerin en önemlileri ; - Kalma süresi (saat) - Yükselme hızı (m/saat) Bu tip çökeltme havuzları dairesel veya dikdörtgen olarak dizayn elde edilirler. Ancak dairesel çökeltme havuzları daha kullanışlı olmalarından dolayı her zaman tercih edilir. Dairesel çökeltme havuzlarında kalma süresi min. 3 saat olmalıdır. Genelde kalma süresi 4 saattir Yükselme hızı ise genel literatürlerde öt - 0,8 m/saat olarak verilmişse de pratik tecrübeler sonucu bu değerin 0,5 m/saat olması uygundur, Dipte çökelen çamurun çamur piline alınması ve kazıyıcmoı kolay çalışmasını temin etmek için taban eğimi 8 olmalıdır. Litetaltir bu konuda 1/2 ve 1/1? oranlarında verilmektedir. Sifindirik kısmın yüksekliğiyse sistemin kapasitesine göre 1.2 m ile 2.9 m arasında değişmektedir. Dipte ise çamurun toplanması ve pompanın emişini rahat yapabilmesi için bir pit (çukur) yapılmalıdır. Bu pilin derinliği genelde m olabilir. Genişliği ise çökeltme havuzunun çapına bağlıdır. Bu tip havuzlarda su girişi yandan ve alttan olmalıdır. Ortada kullanılan besleme koridoru (feed weel)'nun üst çapı havuz çapının 1/2 oranında olacaktır. Şayet çamurun aşağıya yönelmesini temin için bir perde düşünülürse bunun çapı 0/3 olmalı ve derinliği I m alınmalıdır. Besleme zonu girişinde belli bir çamur sirkülasyonuna müsaade edilmelidir. Burada amaç flokların büyümesini ve çökelmeyi kolaylaştırmaktır. Küçük çaplarda sabit yarım köprü döner yarım kazıyıcı, büyük çaplarda sabit tam köprü, döner kazıyıcı sistemi tercih edilmelidir. Sirkülasyon hızı pompanın emişi, kazıyıcının dönme hızı çok iyi tesbit edilmelidir. Aksı taktirde flokların çökeltilmesi imkansızlaşır, Yani aşırı türbilansa müsaade edilmemelidir, Tarak çevresel hızı 4 ~ 6 cm/sn olmalıdır. Genelde literatür bu 7 cm - 12 cm/sn olarak verilmiştir. Çok yüksek olup, çamur çökeltmesini devamlı olarak engeller. ÇAMURUN UZAKLAŞTIRILMASI: Biyolojik aktif çamur proseslerinde elde edilen çamurlar genellikle üç yolla uzaklaştırılırlar.» Çamur kurutma yatakları, - Çamur Sıısuzlaşlırma filtreleri, (HUBER ROTAMAT Burgu Presleri, Belt ve plakalı filtre presler) - Çamur çürütme tesisleri.

10 PAL-SU ARITMA TESİSLERİ SANAYİ v TİGÂRİT!T* Uzaklaştırılacak çamur konsantrasyonu % 0.5-1,5 oranında katı madde ihtiva etmektedir. Görüldüğü gibi fazla suyun önceden alınması gerekir ve çamur konsantrasyonu % 3-5 oranına gelmesi temin edilmelidir. Ancak bu işlem ikinci bir ek ekipman yani yoğunlaştıncı (THICKENER) demektir. Bundan dolayı çamur kurutma yatağı % oranı sulu çamur için ideal bir yöntem olmaktadır. Çamur kurulma yalağının sağladığı kolaylıklar açısından tercih sebebidir. Sağladığı kolaylıklar sırasıyla ; - Mekanik aksam yok denecek kadar azdır, - İşletmesi çok kolaydır, «Enerji ihtiyacı yoktur. Çamur kurutma yatakları genellikle beton, dikdörtgen yapılar olup, burada süzme işlemini kum ve çakıl tabakaları temin eder. Çamur kurutma yalağının derinliği 1 m olmalıdır. Bunun 0.3 m'si çakıl, 0,2 m'si kum, 0.3 m'si çamur tabakası ve 0.2 m'si ise üst boşluk olarak bırakılmalıdır En alt kısma ise aralıklarla drenaj boruları yerleştirilmelidir, Genellikle evsel alıksu tasfiye tesislerinde (biyolojik aktif çamur) çanıur kurutma yatağının (asarımı için m 2 /kişi başına alan, alınması uygun görülmüştür. Tecrübeler sonucu 0.12 mvkişlideal olmakladır. Ayrıca çok nemli yerlerde kişi başına alınan alan m 2f dir. Çamur kurutma yalağına alınan sulu çamur, suyu süzüldükten sonra hava koşullarına göre 7 gün ile 30 arasında kurumaktadır. Genel olarak bir Çamur kurutma yatağında kuruma süresi 14-2! gün arasında değişmektedir. Çamur kuıutma yatağı tasarımı yapılırken bir kaç göz olarak düşünülmeli ve devamlı bîr göz boş ve yedek olarak bekletilmelidir. Çamur kurutma yatağına konulan kum tane çapı 1-3 mm, çakıl tane çapı mm olmalıdır. Tabana döşenecek drenaj boruları PVC veya normal künk borular olacaktır. Özel bir malzemeye ihtiyaç yoktur. Drenaj borularının çapı en az nun olmaldır. Çamur yalağının tabanı konik olmalı ve orta kısma büzler yerleştirilmelidir. En fazla tatbik edilecek çamur kalmhğı 30 cm.olmalı, aksi taktirde çamurun kuruma süresi uzayacaktır. Süzülen sular bir toplama çukurunda toplanacak ve bir pompa yardımıyla tekrar aktif çamur havuzuna geri döndürülecektir. Bu süzülen su? aktif-çamur yönteminde tasfiyenin verimini arttırmakta, organizmaların kısa sürede teşekkülene yardımcı olmaktadır. Eğer çamur İyi bir şekilde çürütülmüş ise kısa sürede, aksi taktirde uzun sürede kuruyacağı gibi kokuyada neden olacaktır. Genellikle Çamur kurutma sahaları küçük kapasiteli evsel atık ve kimyasal atıksıı tasfiye tesislerinde kullanılır. Büyük kapasiteli evsel atıksularda çamur çürütme sistemlerinden çamur zararsız hale getirilir. Küçük tesislerde ilk başta elde edilen çamur uzun süreli stabilizeye bırakılır Aktif çamurun fazlası ise çürültülür. Bu çürütme işlemi genellikle konvensiyonel, kademeli ve hızlı biyolojik proseslerde kullanılır.

11 PAL-SU ARİTMA TISİSLİRİ SANAYİ ve TİCÂRET LTD. ŞTL Çürütme sonucu elde edilen çamur kokusuz zararsız bir şekilde kurutulmak üzere Çamur kurutma sahasına alınır. Kurutulan çamur tabii gübre olarak kullanılır, Çamur Susuzlaşlırma (litreleri : Bunlar sırasıyla ; - Vakum filtre ve vakunı-belt filtreler - Pres filtreler (HUBER ROTAM AT Burgu Presleri, Belt ve plakalı filtre presler) Her ikiside mekanik aksam olup, işletme zorluklan mevcuttur. Bu üniteler kullanıldığı taktirde iyi bir süzülme elde edilmesi isteniliyorsa kesinlikle bir kimyasal madde ilavesi yapmak gerekecektir. Aksi taktirde filtreleme verimi düşük olmaktadır. (% 50-75) Kimyasal madde ilavesinde ise verim % 95 oranına çıkmaktadır, ÇAMUR ÇÜRÜTME : Çok büyük arıtma tesislerinde (evsel atık) ilk çökeltme havuzunda elde edilen çamur ile birlikte, biyolojik aktif çamur prosesinde elde edilen aktif çamurun fazlası çamur çürütmeye gönderilir. Genellikle bu metod, ilk çökeltme, uzatmalı havalandırma prosesi ve kademeli proseslerde elde edilen çamurların zararsız hale getirilmesinde kullanılır. Çamur çürütme yöntemi üç şekilde olmaktadır. - Havalı çürütme - Havasız çürütme - Isıtmalı havalı çürütme Havalı çürütme, Havasız çürütmeye nazaran.daha avantajlıdır. Avantajlarını sırasıyla belirtelim. 1 - Zenginleştirilmiş sıvı içinde BOD değeri çok düşüktür. 2- Kokusuz, biyolojik dengeli aynlmaya hazır çamur elde edilir. 3- Elde edilen çamur suyu tamamen geri kazanılır. 4- Çamur içindeki esas gübre kısmı daha fazla ayrılır. 5- Düşük maliyetlidir. Bu kadar avantajı olan bir sisteminde dezavantajları da vardır, Bunlar sırasıyla ; * Yüksek.enerji sarfiyatı, * İhtiyaç duyulan oksijen temini Ancak bu dezavantajlar, son zamanlarda geliştirilen proseslerde geçersiz bir hale getirilmiştir. Bu proseste yan ürün olaıak metan gazı elde edilmekte, ancak metanmda ayrılmaması bir dezavantaj olarak görünmekledir. Öyle görünüyorki havalı çürütme prosesinin kinetiği ve ekonomikliğinden ötürü ve daha fazla güvenilir olması nedeniyle havalı çürütmeye ilgisi arttırılacaktın Havalı çürütme aktif metodunun aynısıdır. Burada Karbondioksit, su ve amonyak oksijen île ayrışır. Aslında, % oranında dokuma hücreleri okside olup, parçalanırken % iner ve organik maddeler ise oksijen ile parçalanmazlar, ph değerini belli bir düzeyde tutmak için bir kimyasal madde ilavesi için bîr ekipman gerekli olabilir.

12 PAL-SU ARİTMA TESİSLERİ SÂNAYİ ye TİCARİT LTD. ŞTL Aktif çamur ve ilk çamur karıştırılarak çürütme ünitesine verildiği taktirde bu çamurun çürütme işlemi üç türlü yapılacaktır. Bunlar sırasıyla ; 1 - Uygun havali çürütme 2«Saf oksijenli havalı çürütme 3- Sıcak çürütme şeklînde olacaktır. sırasıyla; Havalı çürütmenin tasarımı için aşağıdaki parametrelere ihtiyaç vardır. Bu parametreler 1 - Oksijen ihtiyacı 2- Enerji ihtiyacı (karıştırma için) 3- Proses işletmesi 4- Bekleme zamanı 5- Proses yükleme donesi Yukarıdaki parametreleri sırasıyla açacak olur îsek? 1- Komple oksidasyon için! Kg BOI'nın uzaklaştırılması için 2 KgO 2 Oksijene ihtiyaç vardır. 2- Ortamda çözünmüş oksijen konsantrasyonu ise 1-2 mg/lt olmalıdır, 3- Eğer yüzeysel havalandırıcı kullanılır ise 30 Kw/lÜ00 m 3 için, hava ile karıştırma yapılacak ise yine 1000 ni 3 'ün 30 Kw enerjiye ihtiyaç vardır. Yani 1 m* için 0.05 Kw enerji gerekmektedir. 4- Eğer ısıtmasız ise? aynen aktif çamur yöntemi gibidir. Şayet ısıtmalı proses ise üstü kapalı olmalıdır. 5- Bekleme zamanı ise yaklaşık olarak 7-21 gün arasında değişmektedir. Bu sürenin değişmesi şu hallerde gerçekleşir. * Yalnız aktif çamur çürütülecek ise 7 gün * Yoğunlaştırılmış çamur - aktif çamur çürütülecek ise 12 gün * İlk çökelüne çamuru, kahnlaştırılmış çamur ve aktif çamur çürütülecek ise 21 gün olarak gerçekleşir. Çamur çürütme hacim hesaplanırken 0,06 m fl /kişi başına alınabilinir. Ayrıca çamur çürûtae hacminin literatürlerde havalandırma hacmini 2/3 oranında olması gereklidir. Ancak gelen atıksu bîr toplama havuzunda toplanıyor ve oradanda sisteme besleniyorsa bu koşullarda katı maddelerin ancak ancak % 20-30'u sisteme gelecektir. Bu husus gözönüne alınarak çamur çürütme hacmi'havalandırma hacminin 1 /6? sı olarak alınması uygun olacaktır.

13 PAL-SU ARİTMA TESİSLERİ SANAYİ vt TİCARET LTD. ŞTİ. Fabrikalarda (Endüstriler) kullanılacak sulardır. Genellikle bu proses sulan kireç, soda, alüm ilavesi filtrasyon sonucu elde edilirler. Kireç metoduyla suların hazırlanması iki yolla yapılır. * Soğuk kireç, * Sıcak kireç Her iki metodu birbirinden ayıran tek husus sıcaklık farkıdır. Her iki metod yoluyla suların sertlik dereceleri 7» 9 Fr indirilir. Bu değerler altında sertlik isteniliyorsa bir yumuşatıcı ilavesiyle su istenilen sertlik derecesine indirîlebilinir. Kireç ile birlikte soda ve alüm kullanılmasına hamsu etüd edildikten sonra karar verilmelidir. Filtt eleme : Genellikle içinde askıda katı madde bulunan, bulanık kirli suların ön temizleme işleminde kullanılır. Filtrelemede genellikle kum filtreleri kullanılır. * Basınçlı kum filtreleri. * Açık kum filtreler i. Ayrıca kokunun ve organik maddelerin de giderilmesi için aktif karbon filtreleri kullanılır. Dezenfekte ; Sağlığa zarar \eren mikroorganizmaların zararsız hale getirilmesi dezenfeksiyon işlemidir. Dezenfektan olarak günümüzde geçerli olan madde (Cl) klordur. İyot yüzme havuzlarında kullanılır. Ayrıca Ozonda kuvvetli bir dezenfektandır. Törkiyede genellikle % lo'luk (NaOCİ) aktif klor ihtiva eden Sodyumhypoklorit kullanılır. Çok özel hallerde gaz klor kullanılır. Klorlamada kullanılacak miktarlar ise : Korrozyon İçin 5 mg/lt Koku için 10 mg/ll Biyolojik arıtma için 7 mg/lt BOI giderilmesi için 1,5 mg/lt Böcek kontrolü için 0.3 mg/lt Yağ giderilmesi için 7 mg/lt Dezenfekta için 15 mg/lt Yukarıda fiziksel arıtma işlemleri tamamlandıktan sonra (dezenfeksiyon hariç) endüstri atıksuları yine biyolojik arıtma tesislerine alınır. Biyolojik arıtmada yine aktif çamur yöntemi kullanılır ve çamurun giderilmesiyle fıllrelente île yapılır. Tüm arıtma işlemini tamamlayan arıtılmış su dren edilmeden önce dezenfekte edilir ve alıcı ortama verilir.

14 PAL-SU ARITMA TİSİSLİRİ SÂNAYİ ve TİCARİT LTD. ŞTİ, KİRLETİCİ KAYNAKLARİ VE TESİSLERİ KİRLETİCİLER KAYNAKLARI TESİSLERİ ORGANİK MADDELER Evsel Alık Gıda End. Alıcı ortamdaki oksijen miktarım azaltmak için Floro'ya olumsuz etki. FENOLLER Petrokimya, Rafineri Gaz yıkama Tad ve kokuya etki ederler. AĞIR METALLER Metal Kapl. Kimyasal Mad, Alıcı ortamdaki canlılara, San. Gübre besinlere ve tesislerin çaiışmalarmı etkiler. AZOT VE FOSFAT Evsel Atık Gübre San. Nitıifikasyon ve yosun problemi KALICI ORG MAD, Deterjan, sabun, tekstil ve Zirai İlaç Fab.lan Köpük problemi suların kullanımına mani olmak. YAĞ PETROL Rafineri, Petrokimya Atm.oksijen transferine mani olur. Yangın tehlikesi. RENK-KATI MADDE Kağıt Sanayi Deri Sanayi Boya Sanayi Tasfiyede zorluk Tıkanma Birikinti.

15

16 AVRUPA VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE TÜRKİYE DE EVSEL ATIKSU STANDARTLARI. KİŞİ BAŞİNA B.O.I5: MgrAt. Kişi ARITMA TESİSİ ÇİKİSİ B.O.I 5 : 20 Mgr./Lt Kişi Konsantrasyonu : Mgr./Lt. TÜRKİYE'DE B.O.I 5 : Mgr./Lt. Kişi B.O.I 5 : 80 Mgr./Lt. Kişi Konsantrasyonu : Mgr./Lt. TÜRKİYE (İSTANBUL) DEŞARJ KİRİTERLERİ İSTENİLEN LİMİTLER B.O.I. 5 : K.I.O. : A.K.M. : YAĞ : P.H. : Bu kiriterlerin geçerlilik süresi 30/6/1993

17 AMERIKA STANDARTLARI AVRUPA STANDARTLARI Renk (Pt. Co) 3 15 Koku (T.O.N) Bulanıklık (Mg. Lt. Si Q>) PH. Arsenik (Mgr/Lt.) 0 0, ,2 0,01 3 1,0 6,5=9,2 0,05 Bor (Mgr/Lt.) 0 0 Kadmiyum (Mgr./Lt.) Krom (Mgr./Lt.) Siyanür (Mgr/Lt.) Nitrit (Mgr./Lt.) Gümüş (Mgr/Lt) Klorür (Mgr./Lt) Demir (Mgr./Lt.) Manganez (Mgr/Lt) Sülfat (Mgr/Lt.) Çinko (Mgr/Lt.) Dederjan ((Mgr./Lt) Fenol, (Mgr/Lt) 0,01 0,05 0, , ,3 0, ,5 0 0,01 0,05 0, ,1 0,

18 OTOMATİK ELEK fhuber ROTAMAT) AVANTAJLARI : 1- Kesintisiz çalışır, 2- Filtre malzemesi, herhangi bir belt vb. gerekmez, komple paslanmaz çelik. Çok az enerji harcar çok düşük rpm single drive ve motorludur. 3= Kendi kendini temizler, Döner çalışma sistemlidir. Otomatik geri yıkamalıdır. 4- Kompakt olup, dış ortamda herhangi bir yerde tutulabilir, Bina içi ve özel bir tertibat gerekmez. Çok az hacim kafidir. 5- Çıkan keki (up to 0 /o40 DR) direct ola» larak konteynıra boşaltır, 6- Sessiz çalışır. Titreşim yoktur. Aşınma yok denecek kadar azdır. Minumum bakım yeterlidir. AŞAĞIDAKİ DEZAVANTAJLARI ÖNLER : 1- Kesikli çalışmayı HUBER ROTOMAT Ro53 Önler. (Plate presslerde kesikli çalışma gibi,) 2- Yüksek miktarda aşınma, filtre tabakasını değiştirme ihtiyacı doğurur. Masraflıdır, (Belt veya plate preslerdeki gibi) 3- Devamlı (Manuel) insan gücü ile temizleme gerektirir. 4- Pressler için maliyeti fazlalaştıran aynca bir bina gerekecektir. 5- Kek'in uzaklaştırılması taşınması ilave bir maliyet ve zaman gerektirir. 6» Ses çıkarır, hızlı devirli olduğu için aşınma olur, (Santrifüjlerde,) AVANTAJLARI : 1- Kendinden geri yıkamalı sistemli Press tertibatı vardır. Makina komple otomatiktir. Açıkta monte edilir. 2= Kanala çok kolay bir şekilde yerleştirilir, Pompaya gerek yoktur. Montaj problemi yok, 3= Çok az rpm (az devirli) çok ekonomik, (çok az kw) 4- Kapalı ortam olduğu için koku yayılmaz, 5- Komple paslanmaz çelik, aşınma yok denecek kadar az, yedek parça ihtiyacı yok bakım minumumdur. 6- Çok miktarda tanecikler vb, (100 saçtankıldm 98 f ini alıyor.) 7- Kanal hidrolisinl etkilemez. ORTADAN KALDIRDIĞI MAHSURLAR 1» Temizlemeyi gerektirmez. Başına adam istemez. Pressleme içinde olduğu için tutulan maddeleri %40 f da sıkar ve nakliye masraflarını düşürür. 2- Diğer düz ızgara, santrifüj, hidroelek vb. ızgaralardan çok fonksiyoneldir. İşletme ve bakım açısından çok daha ekonomik ve çok uzun ömürlüdür.

19

20

21

22

23 ÇÖKELTME HAVUZU TİPLERİ

24 PAL.SU ARITMA TESİSLERİ SAN.VETİCLTaSTl

25

26

27

28

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres (Screw Press)

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi

İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 02.12.2013 Son çöktürme havuzları Biyolojik arıtmadan sonra arıtılmış atıksuyu biokütleden yerçekimi etkisi ile fiziksel olarak ayıran dairesel ya da

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Yakup GÜLTEKİN Çevre Yönetim Müdürü 26.05.2016 Hidrolik Kapasite Debi Günlük Ort. m 3 /gün Saatlik Ort. m 3 /h Minimum Kuru Hava m 3 /h Maksimum Kuru

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü Tehlikeli Atıkların Arıtılması Atık Suların Arıtılması Atık sudaki kirleticilerin arıtılması için kullanılan metodları genel olarak 3ana başlık altında toplamak mümkündür.

Detaylı

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ Dr.Murat SOLAK Biyolojik Arıtma Yöntemleri Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. BİYOPROSESLER

Detaylı

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA-İNŞAAT-ÇEVRE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Gaziteknik-Waterline Atıksu Arıtma sistemleri evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılmak üzere prosese göre projelendirilmektedir.

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

Arıtma çamuru nedir?

Arıtma çamuru nedir? Arıtma çamuru nedir? Atıksu arıtımında, fiziksel ve kimyasal arıtma süreçlerinde atıksu içinden yüzdürülerek veya çökeltilerek uzaklaştırılan maddeler Biyolojik arıtma sonucunda çözünmüş haldeki maddelerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA Doç. Dr. Eyüp DEBİK 09 Aralık 2013 1 Arıtma Çamuru Nedir? Atıksu arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurları, uygulanan arıtma

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 18.11.2013 BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTELERİ AKTİF ÇAMUR Biyolojik arıtma, atıksuda bulunan organik kirleticilerin, mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ SU ARITMA EKİPMANLARI SEMİNERİ MAKRO ÇEVRE KORUMA www.makrocevre.com.tr 1 SU NEDEN ARITILIR? Mevcut su kaynaklarının kirlenmesini engellemek Atık suyu tekrar

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar.

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar. VIIPOL CKS MEMBRAN TEMİİZLEME PROSEDÜRÜ 1.Giriş : Ne kadar iyi bir ön arıtma yapılırsa yapılsın, çalışan bir ters ozmoz ( RO ) sisteminde zaman içinde hamsu içinde bulunan ve ön arıtmadan geçebilen kolloidler,

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İDOSB Atık Su Arıtma Tesisi, Kazlıçeşme de 500 yıldır faaliyet göstermekte olan tabakhanelerin, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne taşınma projesi kapsamında, 1989

Detaylı

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile Kirletilmiş Suları Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su Teknolojisi www.ayhandoyuk.com.tr Nisan 2015 www.ayhandoyuk.name www.aydowater.com.tr www.aydosu.com

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI SU VE ATIKSU lorem ARITIMI & ipsum GERİ KAZANIMI ekosistem mühendislik Kalıcı çözümler Ekosistem Mühendislik, geniş bir yelpazede Endüstriyel ve Evsel atıksu, içmesuyu, proses suyu arıtma ve geri kazanımı

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü V-HAFTA 17.12.2015 1 SULARIN ARITILMASI

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN Prof.Dr. Özer ÇINAR İstanbul, Turkey 1 Izgaralar; Kaba ızgara İnce ızgara olmak üzere iki çeşittir. Kaba ızgaralar; Arıtma tesisinin en başında 40 mm den iri maddelerin

Detaylı

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve 1 Dünya da OSB Organize sanayi bölgeleri kavramı dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulamaya konulmuştur. Türkiye de OSB Organize

Detaylı

1. Çamur Susuzlaştırma

1. Çamur Susuzlaştırma TARİH: 11.03.2015 1. Çamur Susuzlaştırma Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun katı madde miktarının artırılması akabinde gelen arıtma ünitelerinde kullanılacak

Detaylı

Hakkımızda. bir deneyden yenilikçi bir şirkete..

Hakkımızda. bir deneyden yenilikçi bir şirkete.. Hakkımızda Başlangıç, Enes Kutluca, evinin garajında atık su arıtımı için alternatif teknoloji üzerinde çalışmaya başladı ve bu ARGE periyodu birkaç yıl boyunca sürdü. Gelişme, Enes Kutluca ve Enver Mısırlı

Detaylı

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1 YUMURTA TAVUKÇULUĞU Yumurta tavukçuluğu piliçlerde 20.haftadan sonra klavuz yumurta görülmesiyle başlar. Yumurta verimi 23. haftada

Detaylı

Automatic Self-Cleaning Filters.

Automatic Self-Cleaning Filters. FİLTERLAND OTOMATİK GERİ YIKAMALI FİLTRE Suda bulunan tortu ve partiküller; bulanıklığa, makina ve tesisatlarda tıkanmalara, enerji sarfiyatına ve bakteri üremesi için uygun ortam oluşumuna neden olmaktadır.

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. AKTİF KARBON NEDİR? TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. Bu nitelikler aktif karbona çok güçlü adsorpsiyon özellikleri

Detaylı

TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETME VE BAKIM TALİMATI (1000 KİŞİLİK PAKET ARITMA) ÜRETİM YILI : 2014 ÜRETİCİ FİRMA : AKSU ARITMA ZEMİN ARŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı

ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 2002 yılı I. Aşama için yaklaşık 4 milyon eşdeğer nüfusa hizmet vermek üzere inşa edilen Avrupa nın en büyük

Detaylı

JFIZIKSEL ARITIM. Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA

JFIZIKSEL ARITIM. Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA JFIZIKSEL ARITIM Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA Atıksu antma tesislerinde üç grup temel işlem ve süreç vardır. Bunlar : _ Fiziksel işlemler Kimyasal süreçler

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Tekirdağ Ġli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, 17 Ocak 2011 ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Prof.Dr. AyĢe FĠLĠBELĠ Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA Dr. Tamer COŞKUN 13 Mart 2012 Havalandırma Gerekli gazları suya kazandırmak (gaz halinden çözünmüş forma dönüştürmek)

Detaylı

GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak OSB bünyesinde artan sanayi kapasitesi göz önüne alınarak 600 m /gün kapasiteli ve faaliyette olan merkezi

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ESKİŞEHİR MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Eskişehir Atıksu

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER

BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER BİYOLOJİK YÖNTEMLERLE NÜTRİENT GİDERİMİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK Nütrient Giderimi Azot atıksularda çeşitli şekillerde bulunabilir (organik, amonyak, nitrit ve nitrat). Genel olarak

Detaylı

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA NASIL ÇALIŞIR? YAĞMUR SUYU NASIL TOPLANIR? Başta çatılar olmak üzere, açık alanlar otoparklar, yollar ve drenaj borularından toplanabilir. NERELERDE KULLANILIR?

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) kapsamında belirtilen şartları sağlayacak biçimde, Müessesemiz Ömerler Harici Karo Tesisleri Mevkiinde bulunan Paket Evsel Atıksu

Detaylı

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V.

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. 1 KHK lar ve Görevlerimiz 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 9 uncu maddesinin (ı) bendinde geçen İçme

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU Doç.Dr. K.Süleyman YİĞİT*, Mustafa GÜNDÜZ**, Gülay ŞERİT** Yrd.Doç.Dr. Mustafa YEĞİN*, Muhammet SARAÇ** İlhan BAYRAM***, Ünal BOSTAN***, Hakan PİR**

Detaylı

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı Çamuru neden kurutmalıyız? KM giriş= %25 KM çıkış= %75 Kurutma Ağırlık= 1000 kg Hacim= 1 m³ Ağırlık= 333 kg

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar 01 05 04 Temizsu sondaj ı ve

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI

SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI Son çökeltim havuzları, havalandırma havuzlarında teşekkül eden biyokütlenin çöktürülmesi maksadıyla yapılır. Son çökeltim havuzu hesapları daire planlı, merkezden beslenen

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne göre atık su; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden

Detaylı

ACICUP ASİTLİ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU

ACICUP ASİTLİ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU Kadıköy Sicil Ticaret : 20707 ACICUP ASİTLİ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU 1. Kaplama Pürüzlü a) Kaplama çözeltisinde anod partiküllerinin mevcudiyeti. b) Çözelti içerisinde çözünmeyen magnetik partiküllerin

Detaylı

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. : 1.5 2.5 m/dak katod hareketi gerekir. Büyük yüzeyli parçalar için iki boyutlu hareket önerilir.

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. : 1.5 2.5 m/dak katod hareketi gerekir. Büyük yüzeyli parçalar için iki boyutlu hareket önerilir. SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları SATINE NİKEL KAPLAMA AK 5000 ÜRÜN TANIMI Satine Nikel AK 5000 prosesi, ince taneli ve mat görünümlü dekoratif nikel kaplamalar için kullanılmaktadır. Genel olarak parlak

Detaylı

ARITMA SİSTEMLERİ SBR AQUATO PUMP AQUATO KOM AQUATO KOM-PAKT ARITMA SİSTEMİ. Yeni tesislere ve eski tesislerin. modernizasyonuna yönelik

ARITMA SİSTEMLERİ SBR AQUATO PUMP AQUATO KOM AQUATO KOM-PAKT ARITMA SİSTEMİ. Yeni tesislere ve eski tesislerin. modernizasyonuna yönelik ARITMA SİSTEMİ Yeni tesislere ve eski tesislerin modernizasyonuna yönelik tam organik atık su arıtma SBR ARITMA SİSTEMLERİ AQUATO PUMP AQUATO KOM AQUATO KOM-PAKT AQUATO ARITMA SİSTEMLERİ Avrupa'daki evlerin

Detaylı

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri VERİMLİ KÜMES SİSTEMLERİ Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri www.tavsan.com.tr Tek bir hava dağıtım ünitesinden kuru ısı. Sadece mükemmel! Kümesler için sıcak sulu ısıtma sistemleri Kümeste canlı sağlığı ve verimliliği

Detaylı

HAVUZLARDA OZON SİSTEMLERİ. www.atggroup.org atg@atggroup.org facebook.com/atghavuzozondezenfeksiyon +90 (216) 290 13 90

HAVUZLARDA OZON SİSTEMLERİ. www.atggroup.org atg@atggroup.org facebook.com/atghavuzozondezenfeksiyon +90 (216) 290 13 90 HAVUZLARDA OZON SİSTEMLERİ www.atggroup.org atg@atggroup.org facebook.com/atghavuzozondezenfeksiyon +90 (216) 290 13 90 Ozon Nedir? Dünyada bilinen en kuvvetli oksidandır Ozon Ne Kadar Güçlüdür? Klordan

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

YAĞ AYIRICILAR. Ayırıcıların Genel Çalışma Prensipleri

YAĞ AYIRICILAR. Ayırıcıların Genel Çalışma Prensipleri YAĞ AYIRICILAR Bina veya yapının pis su tesisatındaki sıvı atıkların ihtiva ettiği; katı yağ, sıvı yağ, nişasta, petrol gibi yanıcı atıklar; kum, tortu ve diğer zararlı maddeler bina veya yapı tesisatına,

Detaylı

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER www.tematas.com İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. TEMATAŞ; 20 yılı aşkın tecrübeye sahip teknik kadrosu, profesyonel yönetim anlayışı ile işveren ve çalışan memnuniyetini sağlamayı kendisine

Detaylı

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ Güncelleme: Eylül 2016 ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ DENEYİN AMACI: Sentetik olarak hazırlanmış bir boya çözeltisinden faydalanılarak elektrokoagülasyon işleminin

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

ICE HOCKEY KHANTY MANSIYSK/RUSYA KONTEK

ICE HOCKEY KHANTY MANSIYSK/RUSYA KONTEK ICE HOCKEY KHANTY MANSIYSK/RUSYA KONTEK KHANTY MANSISK HAVUZLARI SU HAZIRLIK TEKNİĞİ RAPORU 2004 yılında Kontek İnşaat tarafından Khanty Mansiysk Sibirya bölgesinde Buz hokeyi tesisleri kapsamında yapıldı.

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları AKIN KAPLAN Teknik Debi Mühendislik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Dr. MARTIN KASCHEK ItN Nanovation A.G Giriş Su kaynaklarının korunması

Detaylı

BIO-CEL MBR Modülleri ve Türkiye deki Uygulama Örnekleri

BIO-CEL MBR Modülleri ve Türkiye deki Uygulama Örnekleri BIO-CEL MBR Modülleri ve Türkiye deki Uygulama Örnekleri www.microdyn-nadir.com 1 İçerik 1 2 3 4 MBR Teknolojisine Genel Bakış Hollow Fiber ve Plaka Tip Modüllerin Karşılaştırılması BIO-CEL Batık MBR Modülü

Detaylı

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için 1 REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için Mod.CS5000-3E Peyniraltısuyu Konsantrasyonu için REDA Evaporatör ( 5.000l/h su uçurma

Detaylı

GESU ARITMA. Arıtma Prosesleri ve Örnek Tesisler Kataloğu. arıtmada güven ve tecrübe... ÇEVRE TEKNOLOJ LER

GESU ARITMA. Arıtma Prosesleri ve Örnek Tesisler Kataloğu. arıtmada güven ve tecrübe... ÇEVRE TEKNOLOJ LER GESU ARITMA ÇEVRE TEKNOLOJ LER arıtmada güven ve tecrübe... Arıtma Prosesleri ve Örnek Tesisler Kataloğu Şirket Tarihçesi Dünyada giderek artan nüfusla birlikte gelişen teknoloji ve hızlı sanayileşme,

Detaylı

PMS / MİNİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ

PMS / MİNİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ PMS / MİNİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ POLAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Astim Organize Sanayi Bölgesi (P.K. 105) AYDIN / TÜRKİYE TEL : +90 (256) 231 04 73 (pbx) FAX : +90 (256) 231 04 78 www.polatas.com.tr

Detaylı

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Die technische Anlagen der Deponiesickerwasserreinigung und Bespiele Kai-Uwe Heyer* *, Ertuğrul Erdin**, Sevgi Tokgöz** * Hamburg Harburg Teknik

Detaylı

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA İçerik 1. Sisteme Genel Bakış 2. Atık Su Kaynaklı Isı Pompası Isı Değiştiricileri ve Tasarımı 3. Atık Su Isı

Detaylı

T.A.I Dış Ticaret Ltd. ve PROMED International LTD. CO. şirketleri Japon NİKUNİ firmasının KTM pompalarının,

T.A.I Dış Ticaret Ltd. ve PROMED International LTD. CO. şirketleri Japon NİKUNİ firmasının KTM pompalarının, T.A.I DIŞ TİCARET,PROJE,MAKİNA,MÜHENDİSLİK VE ARITMA TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ Gülbahçe Mah.Ulubatlı Hasan Bulvarı.Ar-kur Kuzey Han Kat 7,No:707 Osmangazi BURSA TÜRKİYE Tel: +90-224-4437896 PROMED INTERNATIONAL

Detaylı

Havuz Mekanik Tesisat Hesabı

Havuz Mekanik Tesisat Hesabı Havuz Mekanik Tesisat Hesabı Havuz Bilgileri; Havuz boyutları=6x9m Havuz Alanı=44m2 Derinliği=.2m Projede TS 899 standartları ele alınmıştır. (TS 899; Yüzme havuzları, suyun hazırlanması, teknik yapım,

Detaylı

ÇEVRE VE ATIKSU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE VE ATIKSU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ATIKSU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Kanalizasyon Sistemi ve Bağlantı Şartları Bölgemizde yaklaşık 30 km. uzunluğunda kanalizasyon şebekesi ve 3 adet Atıksu Terfi Pompa İstasyonu bulunmaktadır. Üretime geçen

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI 55EWH-B Serisi Ürün No: 55 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 -

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 - Pnömatik Sistem Hava Kompresörü Tesisteki tüm pnömatik kapak ve vanaların operasyonunda kuru ve temiz havayı temin edecektir. Tank basıncına göre otomatik olarak devreye girip çıkacaktır. Gerekli emniyet

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİ MEKANİK İMALATLARIMIZ

SU ARITMA TESİSLERİ MEKANİK İMALATLARIMIZ BİO-MAK MARKALI SU ARITMA TESİSLERİ MEKANİK İMALATLARIMIZ BİO -MAK YATAY VE DÜŞEY MİLLİ HAVALANDIRICI: BİO -MAK DÖNER KÖPRÜLÜ ÇAMUR SIYIRICI: BİO -MAK FLOKULATÖR: BİO -MAK ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRICI: BİO -MAK

Detaylı

SU & ATIKSU GENEL BİLGİLER. Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur.

SU & ATIKSU GENEL BİLGİLER. Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur. SU & ATIKSU Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur. % 97,5 Tuzlu Su % 0,3 kullanılabilir su % 2,5 Temiz Su % 68,9 buzullar % 30,8 yüzey

Detaylı

RMF BSFT ATK 11 - Aktif Karbon Filtreleri

RMF BSFT ATK 11 - Aktif Karbon Filtreleri RMF BSFT ATK 11 - Aktif Karbon Filtreleri Aktif karbon filtreleri; sularda bulunan renk, koku, tad, eriyik halde bulunan gazları ve organik maddeleri arıtmakta ve özellikle klor gideriminde kullanılan

Detaylı

SIVI ATIKLAR. Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003

SIVI ATIKLAR. Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003 SIVI ATIKLAR Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003 Nüfus ve sanayi artışı Hızlı, düzensiz ve kontrolsüz kentleşme İşsizlik Doğal kaynakların hızla tüketimi Altyapı sorunları Tablo I 1995 2000 Toplam Belediye Sayısı

Detaylı