BASEL II VE III KAPSAMINDA KOBİ LER VE KÜRESEL KRİZ -BAZI DEĞERLENDİRMELER-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASEL II VE III KAPSAMINDA KOBİ LER VE KÜRESEL KRİZ -BAZI DEĞERLENDİRMELER-"

Transkript

1 BASEL II VE III KAPSAMINDA KOBİ LER VE KÜRESEL KRİZ -BAZI DEĞERLENDİRMELER- Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

2

3 Basel Temel İlkeleri: Basel-I ve Basel-II İlişkisi

4 Basel II Üç Yapısal Blok Sermaye Yeterliliği 1. Yapısal Blok Minimum Sermaye Gereği Gerekli Sermayeyi Hesaplamak için Kurallar 2. Yapısal Blok Denetsel Gözden Geçirme Süreci Artan Denetleme Yetkisi 3. Yapısal Blok Piyasa Disiplin Gerekleri Artan İfşa Gerekleri Üç Yapısal Bloğa dayalı Yeni Düzenleyici Yapı

5

6 BANKALARIN YAPMALARI GEREKENLER

7 KOBİ LERİN YAPMALARI GEREKENLER

8 Satırbaşlarıyla Basel II ve KOBİ ler

9 BASEL II ETKİLERİ KOBİ lere açılan kredilerin Yeni Sermaye Uzlaşısından ne şekilde etkileneceği, banka tarafından kullanılacak yaklaşıma, KOBİ lerin satış büyüklüğüne, kullanılacak kredinin tutarına ve teminatların kalitesine göre değişmektedir. Bu çerçevede, kurumsal yönetişim ilkelerine önem vermeleri, bilanço yapılarını daha şeffaf ve muhasebe standartlarına uyumlu hale getirmeleri ve güçlü mali göstergeler oluşturmaya çalışarak iyi bir derecelendirme notuna sahip olmaları KOBİ lerin (diğer firmalar gibi) önümüzdeki dönemde krediye erişim imkanlarının temel belirleyicileri olarak görülmektedir. Ayrıca, kredi riskini azaltmakta kullanılmak üzere KOBİ lerin kredi karşılığı gösterdikleri teminatların kalitesi de açılacak kredinin fiyatı üzerinde doğrudan etkili olacaktır.

10 BASEL II ETKİLERİ Raporlama standartlarındaki sorunlar, denetim yetersizliği nedeniyle kayıt dışı çalışılması, kurumsal yönetişimdeki eksiklikler ve mali yapılarına ilişkin sorunların KOBİ lerin mevcut kredi kanallarına erişimlerini güçleştirdiği düşünülmektedir. Bu bağlamda yeni dönemin, KOBİ lerin önemli bir kısmı için ciddi yükler getirebileceği, ancak, koşulları sağlayan ve yüksek derecelendirme notuna, düşük temerrüt olasılığına ve Basel-II de öngörülen teminatlara sahip olanlar açısından bir fırsat olarak da değerlendirilebileceği düşünülmektedir.

11 GELENEKSEL KREDİLENDİRME Bankalarda, kredilendirmede Basel II öncesi genel kabul görmüş geleneksel yaklaşımda amaç iyi kredi vermektir. Bu çerçevede her firma, piyasa konusunda tecrübeli uzmanlarca incelenir, istihbaratı yapılır, sonuçta iyi çıkan firmalara kredi tahsis edilir. Bu krediler güvence için teminat altına alınır ve geri ödemeler izlenir. Böyle bir yapının risk odaklı olmaması nedeni ile de fiyatlama bankanın maliyetinin üzerine bir kar payı koyması yoluyla yapılır.

12

13 GELENEKSEL KREDİLENDİRME Geleneksel Yaklaşım Çok Önemli Sakıncalar Taşımaktadır Kredilendirme uzman görüşleri ile yapıldığı için sonuçlar subjektif olmakta, bir uzmanca kötü bulunan firma diğer bir uzmanca iyi bulunabilmekte, Kredilendirme, taşınan risklerin sayısallaştırılmasına dayanmadığı için riskler fiyatlanamamakta ve riskleri yönetebilen iyi firmalar bunun avantajlarından yararlanamamakta, Farklı bankaların farklı değerlendirme kriterleri bankacılık sektöründe ortak bir fiyatlamanın oluşmasını engellemektedir. Geleneksel yaklaşımın dezavantajlarının zaman içinde ortaya çıkması ile bankalarda geleneksel yaklaşım dan risk odaklı yaklaşıma doğru bir kayış başlamıştır.

14 KREDİLENDİRMEDE BASEL II YAKLAŞIMI Basel II ile birlikte iyi kredi nin subjektif yöntemlerle belirlenmesi sürecinden, kredinin çeşitli unsurları ile ne kadar riskli olduğunun belirlenmesi sürecine ve buna göre fiyatlama yapılmasına doğru bir geçiş yaşanmaya başlanmıştır. Yeni yaklaşımda iyi veya kötü kredi değil, riskli veya az riskli kredi vardır, bir kredinin riskli olması onun kötü olduğu anlamına gelmez, önemli olan kredinin riskinin iyi analiz edilmesi ve doğru fiyatlanmasıdır. Basel II çerçevesinde risklerin bankalarca daha iyi ölçülebilmesinin, riske dayalı fiyatlamayı da beraberinde getirmesi beklenmektedir. Riske dayalı fiyatlama, bankanın fiyatı aldığı riske göre belirlemesi, daha çok risk aldığı ürünleri daha pahalıya satarken, daha düşük riskli ürünleri daha ucuza satması olarak yorumlanabilir.

15 KREDİLENDİRMEDE BASEL II YAKLAŞIMI Daha geniş bir tanım olmakla birlikte KOBİ temsilcileri açısından kredi riski, firmaların kullandığı kredilerin bankalar üzerinde yarattığı risk olarak yorumlanabilir. Bu anlamda, riskliliğin ölçümü iki ana unsura dayanmaktadır; Kredi kullananın risklilik seviyesi ve kredi işleminin risklilik seviyesi. Kredi kullananın riski firma derecelendirme sistemi ile ölçülürken, İşlemin riski ise işlem çeşidi, teminat, vade, para birimi gibi unsurlar ile değerlendirilmektedir.

16 Basel II nin Risk Kategorileri Kredi riski borçlananın ya da karşı tarafın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeme riski. KOBİ ler ile yakından ilgili Piyasa riski döviz kurları, menkul değerler ve faiz oranları gibi olumsuz fiyat hareketleri riski KOBİ leri daha az ilgilendiriyor Operasyonel risk yetersiz ya da başarısız iç süreçlerden, insanlardan ve sistemlerden ya da dış olaylardan kaynaklanan zarar riski YENİ

17 KOBİ ler işletme faaliyetleri sırasında en çok finansman sorunlarıyla karşılaşmaktadırlar. Bu finansman sorunlarının temelinde KOBİ lerin özsermaye yapılarının zayıflığı yatmaktadır. Bağımsız derecelendirme kuruluşları ile bankalar tarafından derecelendirmeye tabi tutulacak olan KOBİ lerin değerlendirilecek olan özelliklerinin en başında sahip olduğu işletme sermayesi gelmektedir. Güçlü sermaye yapısına sahip KOBİ lere verilen kredilerin maliyetleri diğer KOBİ lere verilen kredilerle karşılaştırıldığında daha düşük olacaktır. Bu yapı doğal olarak güçlü sermayeli KOBİ lere avantaj sağlayacaktır.

18 Yaşanan sermaye sorunlarıyla birlikte KOBİ lerin yöneticilerinin finansman bilgilerinin yeterli olmaması ve bu konuda yetişmiş elemanlar istihdam edilmemesi de sorunu derinleştirmektedir. KOBİ lerin hemen hepsinde sahip / yöneticiler teknik kökenli olduğundan, finansman ve muhasebe konusunda çok az bilgiye sahiptirler. Bu tür bilgileri, uzman kişilerden sağlama imkanları da sınırlı olmaktadır.

19

20 BASEL II ve KOBİ ler * BU aşamadan sonra firmaları 2 önemli durak daha bekliyor(!): ONAY Bilgilenme, Değerlendirme, Teminatlandırma -FONLAMA Derecelendirme, Fiyatlama

21 BİLGİLENDİRME KOBİ ler ve Onay Süreçleri - BİLGİLENDİRME Yönetim, Yönetim yapısı, Personel, Amaçlar, Ürünler, Hizmet Gelişimi Muhasebe, Kontrol ve Risk Yönetimi Finansal Yönetim Sistemleri Üretim, Satış, Pazarlama Faaliyetleri, Pazar Konumu Müşteriler ve Tedarikçiler Güvenilirlik, Açık İletişim

22 TEMİNATLANDIRMA KOBİ ler ve Onay Süreçleri -TEMİNATLANDIRMA Nakit Nakit para Altın Ana endekslerde yer alan hisse senetleri Mevduat veya mevduat sertifikası Yatırım Fonları (belli risk özellikleri ve niteliklere haiz) Borçlanma Senetleri (derecelendirilmiş ve banka bonosu niteliğinde) ** önceki sistemden en önemli fark: İhraçcı kim olursa olsun, teminat olarak kullanılması düşünülen yatırım amaçlı edinilmiş olan borç senetlerinin derecelendirilmiş olmaları zorunluluğu; ve, gayrı menkul ipoteklerinin olağan ve hazır teminat olarak nitelendirilmemiş olmaları...

23

24 FİYATLAMA KOBİ ler ve Fonlama Süreçleri - FİYATLAMA Derecelendirmeye göre değişecek Değerlendirme Yöntemine göre değişecek Kullanılacak olan miktar ve zamanlamaya göre değişebilecektir. aynı şirket, aynı kredi, değişik bankalarda, farklı fiyatlama...!

25 Basel II ye Göre KOBİ Tanımlaması Yıllık cirosu en fazla 50 milyon Euro olan işletmelerdir. Bir bankadaki toplam nakit+gayrinakit kredisi > 1 milyon Euro KOBİ Ciro < 50 milyon Euro Bir bankadaki toplam nakit+gayrinakit kredisi < 1 milyon Euro Kurumsal Kurumsal-KOBİ Perakende-KOBİ Perakende

26 bankalar, faaliyetlerini 8 iş koluna ayırmak zorundadırlar

27 KREDİ FİYATINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER

28 KOBİ lerin karşılaşabilecekleri sorunlar Finansman KOBİ lerin özkaynak yapılarının zayıflığı (işletme sermayesinin önemi) Şeffaflık Risk odaklı fiyatlama Teminatlar Mali tabloların yeknesaklığı Mali tabloların kredilendirmeye uygun olmaması (negatif sermaye, zarar) Kayıt dışı işlemlerin bulunması Hem kredi kullananın hem de kredi işleminin riskliliği sebebiyle bankanın risk odaklı kredi fiyatlaması yapması Piyasada ağırlıklı olarak kullanılan teminatlar yerine Basel II (Standart Yaklaşım) çerçevesinde uygun bulunan teminatlar. (Halihazırdaki gerçek müşteri çek ve senetleri ile ortak ve grup şirketi kefaletleri Basel II çerçevesinde teminat kapsamına alınmamıştır.)

29 KOBİ ler - neler yapılmalı? Esas faaliyet konularında çalışılmalı, Sermaye yapısı sağlamlaştırılmalı, Kayıt dışı işlemler kayıt içine alınmalı, Uluslararası standartta, şeffaf mali tablolar hazırlanmalı, Bu doğrultuda da raporlama ve veri tabanı konularında gerekli teknoloji yatırımları yapılmalı, Özellikle finansman ve muhasebe konusunda uzman insan kaynağına yatırım yapılmalı, Kurumsal Yönetim kültürü, en üst düzey yöneticilerden tüm kurum çalışanlarına kadar yaygınlaştırılmalı, Basel II ile meydana gelecek değişikliklerin KOBİ lere yönelik etkilerinin farkında olunmalı ve bu doğrultuda da aksiyon alınmalı.

30 Basel II ye KOBİ ler, Nasıl Hazır Olabilir? Hesap ve kayıt düzenlerini geliştirerek Şeffaflığa ağırlık vererek Kurumsal yönetişim ilkelerini benimseyerek Risk yönetiminde etkinliği artırarak Teminat mekanizmalarından yararlanma konusunda adımlar atarak Derecelendirmeye önem vererek

31 KOBİ lerde Banka Sistemine Uyuma Yönelik Önlemler 1 Ana Faaliyet Konusu açık, net, tutarlı olarak tanımlanmalı, sunulmalı, odaklaşma sağlanmalı Özvarlık şirkete Özvarlık olarak konulmalı Stratejik Planlama (Üretim Yönetimi, Personel Yönetimi, Satış Yönetimi, Bilanço Yönetimi, Risk Yönetimi ayrı ayrı ve topluca) ayrı bir işlev olarak uygulamaya konulmalı, mümkünse ayrı bir birim olarak düzenlenmeli Daha çeşitli ve dinamik yönetilen bankacılık ilişkileri kurulması hedeflenmeli, bu ilişkilerin aktif yönetimini sağlayacak bir örgütlenme ve iş akışı tasarlanmalı, yürütülmeli, bu amaçla, Finansman işlevinin şirket içindeki diğer işlevlerden ayrı bir işlev olarak tanımlanması ve örgütlenmesi sağlanmalı

32 KOBİ lerde Banka Sistemine Uyuma Yönelik Önlemler 2 Bu önlem ve girişimlere ek olarak; Stratejik Raporlama (muhasebesel raporlama dışında hedefler ve gelişmelerle karşılaştırmalı analitik raporlama içeren şirket-içi ve şirket-dışı bilgilendirme)ya geçilmeli Satış ve (özellikle) Pazarlama, Tedarik ve Teknoloji (ve hatta Muhasebe, Personel, Satın Alma) işlevlerinin, birbirini tamamlayan ürün gruplarında faaliyet gösteren şirketlerde en az 3 en fazla 7 şirketlik gruplar olarak örgütlenerek; ölçek ve, operasyonal etkinlik(tasarruf) sağlanmalı (economies of SCALE) (economies of SCOPE) ÖLÇEK EKONOMİSİ ===> KAPSAM EKONOMİSİ

33 Orta vadede Basel II çerçevesinde zorlayıcı faktörler, KOBİ ler için alternatif finansman kaynakları yaratmayı şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla önemli hale getirecektir. Bu bağlamda söz konusu alternatif kaynaklar şu şekilde özetlenebilir;

34 DİĞER FİNANSMAN TEKNİKLERİ

35 (BASEL II BAĞLAMINDA) RİSK YÖNETİMİ BİLİNCİ ve UYGULAMA AÇISINDAN TÜRK ŞİRKETLERİNDEKİ DURUM

36 İÇERİK 1. Reel Sektörün Karşılaştığı Riskler ve Mevcut Durum 2. Reel Sektörde Risk Yönetiminin Önemi 3. Reel Sektöre Kaynak Aktarımı ve Yapılması Gerekenler

37 1.Reel Sektörün Karşılaştığı Riskler ve Mevcut Durum

38 REEL SEKTÖRÜN KARŞI KARŞIYA KALIDIĞI RİSKLER Regulasyon Riski Sektörü düzenleyen mevzuatta değişiklik Çevre koruma kanunlarında değişim İş Kanununda değişiklik Vergi Kanununda değişiklik Operasyonel Risk Makine/Ekipman Problemleri Hatalı Ürünler Hammadde/Girdi temininde aksaklıklar Grev İnsan kaynağı ya da sistemden kaynaklanan riskler Maruz Kalınan Riskler Ürün Piyasasındaki Riskler Müşteri Kaybetme Rekabet Artışı Ürüne Yönelik Talep Artışı Karşı Taraf Riski Mal satılan tarafların yükümlülüklerini yerine getirememesi Ülke riski Finansal Riskler Borçlanma Maliyetinde Değişim Kur oranlarında Değişim Enflasyon Likidite

39 Ülkemize ve piyasalarımıza özgü bazı koşullar şirketlerin karşı karşıya kaldıkları risklerin boyutunu artırmaktadır. Uzun vadeli yatırımlara yönelik kaynak yetersizliği Şirketlerin taşıdıkları piyasa riskini bertaraf etmelerini sağlayacak enstrümanların yetersizliği Mevzuat ve sektör standartlarının eksikliği Nakit yönetimi sistemlerinin yerleşmemiş olması (Yüksek likidite riski) Daha yüksek olasılıklı beklenmedik olay riski (event risk) Kaynak yaratılmasını sağlayacak piyasaların az gelişmiş olması

40 REEL SEKTÖRDE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI MEVCUT DURUM Gelişmiş Yönler Dinamik Rekabetçi Gelişimci Gelişmesi Gereken Yönler Kurumsallaşma Saydamlık Risk Yönetimi ve denetim Teknolojik yeniliklere açık

41 REEL SEKTÖRDE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI MEVCUT DURUM Risk Yönetimi ve Denetim Açısından Gelişmesi Gereken Yönler Bağımsız denetim, bağımsız derecelendirme ve iç kontrol mekanizmalarının kurumsal yapı içine yerleştirilmesi Riskleri belirleyen, ölçen, raporlayan altyapıların geliştirilmesi Risklerin açık şekilde muhasebe uygulamaları ve raporlamalar içine yerleştirilmesi Tüm bunları yerleştirecek know-how a sahip kadroların yetiştirilmesi

42 REEL SEKTÖRDE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI MEVCUT DURUM SPK tarafından tarihinde IMKB de işlem gören şirketlere yönelik olarak yapılan Kurumsal Yönetim Uygulama anketi sonuçlarına göre ; İMKB de işlem gören ve anketi cevaplayan 249 şirketten %52 si, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan risk yönetim ve iç denetim mekanizması na sahip olduğunu belirtmiştir. Bu oran İMKB-30 şirketleri için %69 a çıkmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula sunulmuş kamuyu bilgilendirme politikanız var mı? sorusu %77 oranında yok şeklinde cevaplanmıştır. Bu oran İMKB-30 şirketleri için %69 dur.

43 REEL SEKTÖRDE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI MEVCUT DURUM KREDİ RİSKİ OPERASYONEL RİSK PİYASA RİSKİ Ürün/servis alım satımından oluşan risklerin daha iyi incelenmesi. İşlem yapılan tarafların risk ve risk yönetimi açısından da değerlendirilmesi. Operasyonel faaliyetlerde oluşan hataları kontrol edecek bağımsız mekanizmalar ve iç denetimden sorumlu birimlerin geliştirilmesi. Piyasa riskini (faiz, kur) yöneten şirket sayısının artması. Piyasa riski yönetimi Piyasaların yeterince gelişmemiş olması, Hedge enstrümanlarının yetersiz olması, Finansal risklerin kontrolü ile ilgili bilgi yetersizliği Şirketin tümünde maruz kalınan riskleri merkezden bir bütün olarak değerlendirecek bir yapıya ihtiyaç bulunmaktadır.

44 2. Reel Sektörde Risk Yönetiminin Önemi

45 REEL SEKTÖR AÇISINDAN RİSK YÖNETİMİNİN ÖNEMİ Önümüzdeki dönemde; Toplam kredi hacminin oransal ve rakamsal olarak büyümesi Toplam kredilerde reel sektöre ve özellikle KOBİ lere aktarılacak payın artması Kredilerin vadesinin uzaması Ürün çeşitliliğinin artması Bankalardan reel sektöre danışmanlık hizmetinin artması Basel II standartlarının uygulanmaya başlaması Risk yönetiminin önemi artıracaktır...

46 REEL SEKTÖR AÇISINDAN RİSK YÖNETİMİNİN ÖNEMİ Kreditörler/ Bankalar Risk Derecelendirme Kuruluşları Yasal Düzenlemeler İç Denetim/ Bağımsız Denetim Risk-Getiri-Sermaye Hissedar Ortaklar Sermaye Yeterliliği İyi Fiyatlama Kar Hedefi Risk, getiri ve sermaye dengesinin kurulması üçüncü taraflar ve sermayedar açısından önemli olup daha iyi fiyatlama, karlılık ve sermaye yönetimi yapılmasını sağlayacaktır.

47 REEL SEKTÖRDE RİSK YÖNETİMİNİN YERLEŞTİRİLMESİ Etkin bir risk yönetimi, farklı risklerin firmanın nakit akışı, gelirleri ve aktif tabanında nasıl bir etki yaratacağının belirlenmesini sağlayacaktır. Firmanın maruz kaldığı tüm risklerin belirlenmesi (risk haritası) Riskin azaltılmasının yolları / risk ölçümleme ve etkin denetim Şirketin risk yönetimi politikasının ve stratejisinin belirlenmesi Risklerin gerçekleşme ihtimallerinin ve birbirleri olan etkileşiminin belirlenmesi Riskin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak maliyet

48 REEL SEKTÖRDE RİSK YÖNETİMİNİN YERLEŞTİRİLMESİ Kurumsal Yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi İç Denetim ortamının güçlendirilmesi Riski alan taraflardan bağımsız olarak oluşturulacak bir risk yönetimi fonksiyonu Bankalardan veya diğer uzman kuruluşlardan hizmet alınması Uzmanlaşmayı sağlamak üzere insan kaynağına yatırım Etkin risk yönetimi ve iç denetim sistemlerini şirketlerin kendi kurumsal yönetim ilkeleri içine yerleştirmesi, şirketlerin risklere karşı hazırlıklı olup riski daha iyi yönetmelerini sağlayacaktır.

49 3. Reel Sektöre Kaynak Aktarımı ve Yapılması Gerekenler

50 FİNANS SEKTÖRÜNDEN REEL SEKTÖRE KAYNAK AKTARIMI Bağımsız kredi dış derecelendirme kuruluşları Basel II uygulamaları ile birlikte bankalar kredi kullandırımında daha seçici olacak, risk ratingi yüksek, mali raporlamaları şeffaf ve güvenilir firmaları tercih edeceklerdir. Firmaları değerlendirirken bankaların içsel risk derecelendirme sistemleri önemli olacaktır. Az Riskli Firmalar Yüksek Riskli Firmalar Kredi maliyetleri düşecek Kredi maliyetleri yükselecek Bankalar riske daha duyarlı analizler yapacak (İçsel Risk Derecelendirme )

51 FİNANS SEKTÖRÜNDEN REEL SEKTÖRE KAYNAK AKTARIMI İlk Aşama Banka kaynaklarının firmalara yönlendirilmesinde seçim kriterleri daha fazla analiz ve karşılaştırmaya dayalı olacaktır. Maliyet (fiyat) şirketin güvenirliliği (riskliliği) ile ilişkilendirilecektir. Orta Vade Sermaye kullanımının etkinleşmesi ile ortaya çıkacak verimlilik artışı reel sektöre yönelik kaynak kullanımını artırabilecektir.

52 REEL SEKTÖR - YAPILMASI GEREKENLER Firma analizleri finansal ve niteliksel verilerin analizine dayalı olacak, firmanın kredi işlemi bu analizler çerçevesinde değerlendirilecek, firmanın risk derecesi kredinin türü, teminatı ve fiyatını doğrudan etkileyecektir. Reel sektör sadece kredi almak, finansman sağlamak açısından değil, şirketi daha verimli yönetmek, büyütmek, geliştirmek ve uluslararası rekabet açısından aşağıdaki hususlara önem vermelidir; Personel eğitimi ve kalitesi, risk yönetimi konusunda yetişmiş insan kaynağı Muhasebe altyapısının uluslararası standartlara göre düzenlenmesi, her türlü işlemin muhasebe içine alınması, uluslararası kabul görmüş standartlarda, güvenilir mali tablolar üretilmesi, doğru ve zamanında raporlama ve şeffaf bilgi akışının sağlanması

53 REEL SEKTÖR - YAPILMASI GEREKENLER Bağımsız denetim ve bağımsız derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmesi Finansal riskleri yönetecek, riskten korunma sağlayan ürünlerin öğrenilip daha etkin bir şekilde kullanılması (hedging imkanları) İç süreçlerin tüm iş akışlarını, risk ve kontrolleri içerecek şekilde oluşturulması Teknolojik altyapı yatırımları ile veri tabanı, ölçümleme, raporlama sistemlerinin etkin hale getirilmesi Satış ve pazarlama faaliyetleri, pazar konumu, rekabet avantajı, müşteriler ve tedarikçilerin her türlü risk açısından değerlendirilmesi Bu hususların kurumsal bir yapıda yönetim ilkeleri ile bir bütün içinde ele alınması, şirket politika ve stratejisinin bu çerçevede belirlenmesi, risk yönetimi ve denetimin bir kurum kültürü olarak yerleştirilmesi önemlidir.

54 KÜRESEL KRİZ VE BASEL II

55 KÜRESEL KRİZ VE BASEL II Basel Komitesi ise uygulandığı takdirde Basel II düzenlemelerinin maruz kalınan riski saptama ve değerlendirme konusunda uygun bir araç olduğu yolundaki değerlendirmesini sürdürmektedir. Bankacılık denetim ve gözetim kurallarının düzenlendiği Basel I ilkeleri ile mukayese edildiğinde, Basel II kurallarının, salt bankaların risk yönetimi süreçlerinin geliştirilmesine dönük doğru teşvikleri içermekle kalmayıp aynı zamanda kurumsal yönetim ve kontrol uyum mekanizmalarına da katkıda bulunduğunu ileri sürmektedir. Basel Komitesi, Basel II dışında çalışma yaptığı tüm konularda uluslararası standartları yaygınlaştırma hususunda stratejik bir açılım getirmiştir.

56 KÜRESEL KRİZ VE BASEL II Basel Komitesi Basel II konusundaki faaliyetini de sürdürmektedir. Komite tarafından yayımlanan son müzakere dokümanı (Proposed Enhancements to the Basel II Framework,BCBS, ) banka denetim ve gözetimi açısından Basel II nin halâ en yetkin metodoloji olduğunu, krize neden olan ters yöndeki birtakım teşvikleri kısıtlayıcı özellikler taşıdığını vurgulamaktadır. Mali piyasalarda yaşanan krizin belirginleştirdiği zayıf yönlerini gidermek üzere Basel Komitesi Basel II yapısını gözden geçirdiğini vurgulamıştır. Yeni düzenlemelerin bir kısmının 1 Temmuz 2009, kalanının da 2009 yılsonunda yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

57 KÜRESEL KRİZ VE BASEL II Küresel kriz, yasal sermaye yeterliliğinin belirlenmesinde başvurulan risk bazlı yaklaşımlara kuşkuyla bakılmasına yol açmıştır. Basel I kurallarının yetersizliği saptamasıyla geliştirilen Basel II nin adı kriz döneminde akla sadece eleştirilmek için getirilir olmuştur. Üzerinde tam anlamıyla uzlaşma sağlanması bir yana, olağanüstü dönemden önce de ciddi eleştiri ve tereddütlere konu olan Basel II yapısının mevcut durumdaki itibar kaybı, önemli değişiklikleri gerekli kılmaktadır. Yukarıda özetlenen yeni geliştirme ve iyileştirme önerileri dikkate alındığında, yeniliklerin Basel II nin temel felsefesinde ve metodolojilerinde farklılık oluşturmadığı görülmektedir. Basel II değişiklik önerilerinde üçlü yapı korunmuş, her yapısal blokta esin kaynağı kriz olan değişiklikler getirilmiştir.

58 KÜRESEL KRİZ VE BASEL II Yapılandırılmış bankacılık ürünlerinin alım-satımı mevcut krizin bankacılık sistemine ait temel sıkıntısı olarak algılandığından Basel Komitesi de Basel II ye dönük reform önerilerinde bu hususu ön planda tutmaktadır. Modellere yüksek derecede bel bağlanması işleyişe engel oluşturduğundan Basel Komitesi, çözümü yapılandırılmış ürünlerde risk ölçüm yöntemini köklü olarak ve model kullanımına yer vermeyecek şekilde değiştirmekte görmektedir. Bu defa da bu ürünler için standart yöntemle ilave sermaye yükümlülüğü getirmek gibi bir sonuç çıkmaktadır. Basel II nin temel övünç kaynaklarından olan risk ölçümünde model kullanarak riski gerçeğe daha yakın belirleme sürecini geriye götürecek alternatif basit yöntemin prestij kaybı yaratacağı düşünülmektedir.

59 KÜRESEL KRİZ VE BASEL II Basel Komitesi tarafından kamuoyu tartışmasına açılan değişikliklerin benimsenmesi halinde ulaşılacak yapı, Basel II nin ötesinde ve fakat Basel III olarak adlandırılamayacak bir düzenlemeyi gündeme getirecektir. Basel II yaklaşımının temel noktalarını muhafaza ettiğini, görünür aksamalara ilişkin geliştirmelerde bulunmakla yetindiğini saptadığımız önerilen yeni yapıyı, bu nedenlerle Basel 2½ olarak nitelemek de mümkündür. Konuyla ilgili olarak karşı tarafın görüşlerini yansıtması açısından ilginç ve güncel değerlendirmelerde, RMD nin sorununun hesaplamada kullandığı verinin uzunluğu veya kısalığı olmadığı belirtilerek, hesaplamanın geçmişe bakarak yapılmasının vak ayı umutsuz hale getirdiği, piyasalar bakımından geçmiş verinin geleceği tahmin etmede yeterli olmayacağı vurgulanmaktadır. Finansal piyasalar uç olayların etkisi altındadır; uç olaylar aynen Siyah Kuğular gibidir; ortaya çıkmadıkları sürece varlıklarından haberdar olunmaz.

60 KÜRESEL KRİZ VE BASEL II Gelişmiş hesaplama metodolojilerinin içeriğindeki model kullanımı, geçmişin verisine odaklanmayı gerektirmektedir. Buna karşın, tahmin modellerinin bu konudaki başarı oranları da dikkate alınırsa, ölçüm metodolojilerine ait sorgusuz bağımlılığın da değerlendirme konusu edilmesi gerekir. Geçmiş veriye bakarak saptanabilecek en mühim husus, tahmin modellerinin, sıklıkla ortaya çıkmayan, ancak sonuçları yıkıcı olan büyük kırımların neredeyse hiçbirini yakalayamamış olduğu bilgisidir.

61 KÜRESEL KRİZ VE BASEL II Mali piyasalardaki ağır güven kaybının yansıdığı bir boyut da bankacılık sisteminin denetimi ve gözetimi konusunda olmuştur. Mutabakat sürecinde çok tartışılan ve dünya çapında benimsenmesi konusunda ciddi aksamalar yaşanan Basel II düzenlemelerinin kriz döneminde genel güven zedelenmesi bağlamında uğradığı itibar kaybının yeniden kazanılması, yalnızca zamanın fonksiyonu değildir. Olağan koşullarda dile getirilen eleştirilerin, koşullar olağanüstü hâl alınca doğrudan ret gerekçesi olduğu görülmektedir. Bu bakımdan, kriz sonrası dönemde zenginleştirilmiş haliyle Basel 2½ formatına dönüştürülmüş yaklaşımın hiçbir şey olmamışçasına benimsenmesi beklenmemelidir. Olağan koşullar geri geldiğinde bankacılık gözetim ve denetiminde ve banka sermaye yönetimi konularında kökten değişikliklere gidilmesi olasıdır.

62 BASEL III Basel III olarak adlandırılan düzenleme değişiklikleriyle ulaşılmak istenen hedefler şu şekilde özetlenebilir; Kaynağı ne olursa olsun finansal ve ekonomik şoklara karşı bankacılık sisteminin dayanıklılığının artırılması, Kurumsal yönetişim ve risk yönetimi uygulamalarının geliştirilmesi, Bankaların şeffaflığının ve kamuya bilgi verme özelliklerinin artırılması, Mikro bazda yapılan düzenlemelerle bireysel olarak bankaların dayanıklılığının artırılması, Makro bazda düzenlemelerle finansal sistemin şoklara karşı direncinin artırılması.

63 BASEL III Yukarıda yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi için; Hâlihazırda kullanılan asgari sermayenin nicelik olarak artırılması, niteliğinde değişiklikler yapılması ve mevcut uygulamaya ilaveten risk bazlı olmayan, diğer bir ifadeyle muhasebesel bazlı bir asgari sermaye gerekliliği standardının getirilmesi, Tutulması gereken sermaye ihtiyacının ekonominin çevrim dönemlerine (cyclical) göre artırılabilmesi ya da azaltılabilmesi, Asgari likidite oranlarına yönelik düzenlemeler yapılması, Alım-satım hesaplarına (Trading Book) ilişkin sermaye yeterliliği hesaplamalarında değişiklik yapılması, Karşı taraf kredi riskinin (Counterparty Credit Risk) hesaplanmasına ilişkin değişiklik yapılması yönünde çalışmalar yapılmıştır.

64 BASEL III Bahsi geçen çalışmalar kısaca Basel III olarak isimlendirilmektedir. Esasında söz konusu revizyonlar etkileri itibarıyla ciddi finansal sonuçlara yol açsa da sermaye yeterliliği hesaplama felsefesinde önemli sapmalar meydana gelmemektedir. Başka bir deyişle; Basel III, Basel II gibi sermaye gereksinimi hesaplama yöntemini tümden değiştiren bir devrim değil ancak Basel II nin özellikle son finansal krizdeki gözlemlenen eksikliklerini tamamlayan bir ek düzenlemeler seti niteliğindedir. Bununla birlikte BIS tarafından bahsi geçen değişikliklerin Basel III başlığı altında yayımlanmış olması kamuoyunda Basel II nin tamamen yürürlükten kalktığı ve yerine Basel III kurallarının ikame edildiği izlenimine yol açmıştır. Ancak bu algılamanın yanlış olduğu üzerinde durulması gereken bir noktadır. Yukarıdaki hususlara ilave olarak belirtilmesi gereken önemli bir nokta da Basel III ün yeni finansal düzenlemelerin önemli bir parçası olsa da tek parçası olmadığıdır.

65 BASEL III Bu konudaki koordinasyon Finansal İstikrar Kurulu (Financial Stability Board) tarafından yapılmaktadır. Basel III olarak adlandırılan düzenleme değişikleriyle amaçlanan hususlar aşağıda biraz daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Daha Nitelikli Sermaye: Gerçekleştirilen düzenlemelerle ana sermaye ya da çekirdek sermaye bünyesinde en kaliteli sermaye kalemlerinin1 kalması sağlanmış, diğer bazı sermaye kalemleri ise2 ana sermaye hesaplamasında indirim kalemi olarak dikkate alınmıştır. Niceliği Artırılmış Sermaye: Çekirdek Sermaye Oranı3, Tier 14 oranı ve Toplam Yasal Sermaye oranı artırılmıştır. Bu kapsamda çekirdek sermaye oranı %7 ye; Tier 1 %8,5 e kademeli olarak yükseltilecektir. Ancak birinci kuşak sermaye oranının5 % 8,5 lik seviyesi bir asgari seviye olmaktan ziyade bazı konularda bankaların rahat hareket etmeleri (örneğin kar dağıtımında bankaların serbest hareket edebilmesi) için gerekli düzey olarak tespit edilmiştir.

66 BASEL III Sermaye Tamponu Oluşturulması: Ekonomik çevrimlerin pozisyonuna göre tutulması gereken sermaye düzeyi %0- %2,5 arasında ilaveye tabi tutulabilecektir. Risk Bazlı Olmayan Kaldıraç Oranı: Belirli dönüşüm oranlarıyla dikkate alınmış bilanço dışı kalemler ve aktifler toplamı ile ana sermaye arasında risk bazlı olmayan bir asgari oranın tesis edilmesi planlanmaktadır. Öngörülen kaldıraç oranı %36 olup, kademeli bir geçiş hedeflenmektedir. Likidite Düzenlemeleri: Asgari seviyeleri %100 olacak şekilde Likidite Karşılama Oranı ve Net İstikrarlı Fonlama Oranı isimli iki adet oranın düzenlemelere dâhil edilmesi planlanmaktadır e kadar süren geniş bir uyum süreci hedeflenmektedir. Karşı Taraf Kredi Riskinin ve Alım Satım Hesaplarına ilişkin sermaye yeterliliğinin hesaplanmasında hali hazırda devam eden değişiklik çalışmaları bulunmaktadır. Ancak Basel III olarak tabir edilen yeni düzenleme taslaklarının odak noktasını daha ziyade yasal sermayeye ilişkin çalışmalar oluşturmaktadır.

67 BASEL III Son olarak ifade etmek gerekir ki; esasında Basel III olarak lanse edilen yeni dönem düzenlemeleri yasal özkaynak hesaplamasına, finansal kaldıraca, likiditeye ve diğer konulara ilişkin düzenlemeler olmak üzere başlıklara ayrılabilir. Bunun yanı sıra ülkemiz mevzuatında henüz uygulaması bulunmayan (Çekirdek Sermaye-Common Equity)/(Risk Ağırlıklı Varlıklar-Risk Weighted Assets) oranı artırılmış; sermaye koruma tamponu (Capital Conservation Buffer) ve döngüsel sermaye (Countercyclical Capital) isimli oranlar ihdas edilmiştir. Söz konusu değişiklikler Basel II nin temel felsefesinden ciddi sapmalar göstermeyen ve yükümlülükleri daha da sıkılaştıran bir özellik göstermektedir. Adı geçen düzenlemelere tam uyumun sağlanmasının arasındaki dönemde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

68 BASEL III Basel Komitesi çalışmalarını Basel III ve ilgili denetime ilişkin sağlam standartların uygulanması alanlarında yoğunlaştırmayı planlamaktadır. Bununla birlikte aşağıda belirtilen alanlarda da çalışmalar devam etmektedir; Alım satım hesaplarının (trading book) temelden gözden geçirilmesi. Dışsal derecelendirme notlarının seküritizasyon işlemlerinde (sermaye hesaplamaları çerçevesinde) kullanılması ve etkileri. Sistematik olarak önemi haiz finansal kuruluşlara ilişkin politikalar geliştirilmesi. Büyük risklere ilişkin düzenlemeler. Sınır ötesi ( cross-border) bankacılık ilkelerinin geliştirilmesi. Etkin Bankacılık Denetiminin Temel İlkeleri nin krizinden çıkarılan dersler sonrasında gözden geçirilmesi. Standart uygulamaların ve güçlü işbirliğinin banka denetçileri ve denetim otoriteleri arasında geliştirilmesi

69 BASEL III Basel Bankacılık Komitesi tarafından sermaye ve likiditeye ilişkin getirilen yeni standartların yayılma etkisine bağlı olarak döviz kurlarında, emtia fiyatlarında ve küresel arz talep dengesinde değişikliklere neden olması da beklenen bir husustur. Makroekonomik Değerlendirme Grubu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sermaye yeterliliği oranında yapılacak %1 lik artışın kredi risk primlerinde ortalama 15 baz puanlık bir artışa neden olacağı tahmin edilmektedir. IMF ve BIS tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda üretilen tahminlerde ise gelişmekte olan ekonomilerin gelişmiş ekonomilerden daha çok etkilenmesi beklenmektedir.

70 BASEL III Bu finansal krizden çıkarılan açık derslerden birisi olası riskler için ayrılan ihtiyatların yetersiz olduğudur. Ayrıca küreselleşen sistemin birçok getirisi ile birlikte bazı zayıflıkları da beraberinde getirdiği, herhangi bir ülkenin finansal sistemindeki zayıflığın diğer ülkelere hızla yayılabileceği anlaşılmıştır. Basel Bankacılık Komitesi, yukarıda bahsi geçen hususları dikkate alarak sermaye ve likiditeye ilişkin yeni standartların uygulanmasına ilişkin takvimi açıklamıştır. Söz konusu takvime göre yeni standartlar 2013 Ocak ayı itibarıyla aşamalı olarak uygulamaya alınacak ve Ocak 2019 itibarıyla tam olarak uygulanacaktır.

71 BASEL III Türk Bankacılık sisteminin sermaye yapısı değerlendirildiğinde özkaynaklar içerisindeki sermaye benzeri kredilerin oranının düşük olduğu, buna mukabil ödenmiş sermaye, kar yedekleri ve dağıtılmamış karlar gibi çekirdek sermaye kalemlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Sektörün sermaye kalitesine yönelik değerlendirmede bulunmak üzere, Haziran 2010 tarihi itibarıyla özkaynakları oluşturan kalemlerin dağılımı izleyen sayfadaki tabloda verilmiştir. Özkaynak Kale.(Hazir. 2010) Tutar (Bin TL) Oran Ana Sermaye ,2% Ödenmiş Sermaye ,3% Yedek Akçeler ,4% Diğer ,5% Katkı Sermaye ,9% Üçüncü Kuşak Sermaye 0 0,0% Sermayeden İndir.Değerler (-) ,1% Toplam Özkaynak ,0

72 BASEL III Yukarıda verilen tablodan da anlaşılacağı üzere ana sermaye kalemi toplam özkaynakların %91,2 sini oluşturmakta olup katkı sermaye %9,9 gibi bir oranda gerçekleşmiştir. Ana sermayenin en önemli kalemleri olan ödenmiş sermaye ve yedek akçeler sırasıyla toplam özkaynakların %37,3 ve %50,4 ünü oluşturmakta olup sektörün yüksek kalitede sermaye ile çalıştığına işaret etmektedir. Basel III uygulamalarında özkaynak hesaplamalarından çıkarılacak olan üçüncü kuşak sermaye kalemi hali hazırda Türk Bankacılık Sektörü nde zaten bulunmamakta olup bu durum Ülkemiz Bankacılık sektörünü etkilemeyecektir. Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak Türk bankaları için sermaye yeterlilik oranı ve çekirdek sermaye yeterlilik oranı arasındaki farkın ABD ve Avrupa daki bankalara kıyasla daha az olacağı çok belirgindir. Konu daha çok Avrupa ve ABD deki bankalar açısından önem arz etmekte olup bu ülke bankalarının sermaye bileşenleri arasında çekirdek sermaye olarak tanımlanmayan ancak toplam sermayede yer alan tutarlar oldukça yüksektir.

73 BASEL III Daha önce de ifade edildiği üzere, Basel III te sermayenin niteliği ile ilgili değişikliklerin yapılmasının nedeni son finansal krizde banka bilançolarında sermaye olarak gözüken tutarların fonksiyonel olarak sermaye görevini yerine getirecek nitelikten uzak olmasının görülmesidir. Ayrıca Türkiye nin %8 olarak kabul edilen sermaye yeterlilik oranına ilave olarak 2006 yılında asgari %12 lik hedef oran belirlemesi kriz sürecinde Türk bankalarının sermaye sıkıntısı çekmemesinde en etkili proaktif önlemlerden biridir. Nitekim küresel krizde Türkiye, OECD ülkeleri arasında da bankacılık sektöründe kamunun sermaye desteğine ihtiyaç duymayan tek ülke olmuştur.

74 BASEL III Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı 2010 Haziran ayı itibarıyla %19,2 olup, yasal sınırın ve hedef oranın çok üzerindeki seyrini devam ettirmektedir. Bankacılık sektörünün aktif ve özkaynak karlılığı, 2010 yılı ikinci çeyreğinde sırasıyla %2,6 ve %19,1 düzeyindedir. Serbest sermaye/toplam özkaynaklar oranının artış eğilimini koruması ve toplam özkaynaklar kalemindeki artış eğilimi, SYR seviyesi ile birlikte sermaye yapısı anlamında güçlü bir görünüm ortaya koymaktadır19. Ülkemizde hali hazırda bir aylık vade dilimi için hesaplanmakta olan Likidite Oranı Basel III ile gündeme gelen Likidite Karşılama Oranı ile büyük ölçüde uyumludur.

75 BASEL III Esasında, Basel III kapsamındaki değişiklikler "içerik" bakımından incelendiğinde özellikle "likidite" ve "sermaye tamponu" ile ilgili hususların, BDDK tarafından kriz öncesinde alınan "proaktif önlemler" ile büyük ölçüde örtüştüğü görülmektedir. Örneğin, Basel-II'de İkinci Yapısal Blokta yer alan ve ölçümüne ilişkin her hangi bir standart belirlenmemiş olan likidite riskine ilişkin BDDK tarafından 2006 yılında çıkarılan Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe daha sonra eklenen asit-test oranı ile likidite riskinin ölçümüne ve yönetimine ilişkin esaslar getirilmiş olup, söz konusu düzenleme bankalarımızın küresel kriz döneminde önemli bir likidite sıkışıklığı yaşamadan faaliyetlerini devam ettirmelerine önemli katkı sağlamıştır. Benzer şekilde uygulanan İyi dönemde sık, krizde gevşet" felsefesi ile BDDK tarafından geliştirilen "Hedef Sermaye Yeterliliği Oranı" uygulaması ve özel karşılık hesaplamalarında yapılan öncül değişiklikler proaktif önlemler kapsamında değerlendirilebilir.

76 BASEL III Türkiye, gerek çok güçlü ve iyi denetlenen bankacılık sistemi gerekse geçmiş krizlerin tecrübeleri sonucunda oluşturulan esnek ve etkin likidite yönetimi genel çerçevesi ile küresel kriz dönemine oldukça hazırlıklı girmiştir. Bu kapsamda, TCMB tarafından yürütülen Para Politikası Çıkış Stratejisi ile kriz sırasında, döviz piyasalarına ve bankacılık sistemi döviz likiditesine yönelik olarak çeşitli tedbirler alınmıştır. Anılan düzenlemeler bugün Türk Bankacılık Sektörünün Dünyada parmakla gösterilecek duruma gelmesine büyük katkı sağlamış, TCMB nin ilave radikal önlem alma gereğini azaltmış ve kriz döneminde merkez bankası bilançosunun yapısı bozulmamıştır.

77 BASEL III Konu son olarak dışlama etkisi açısından değerlendirilebilir. Sermaye yeterliliğinin asgari seviyesinin yükseltilmesiyle aktifte plasman alanlarının daralması ya da birbirinin alternatifi plasman alanlarının arasındaki dağılımın değişmesi ihtimali ortaya çıkabilir. Örneğin SYSR nin asgari seviyeye yakın olduğu durumlarda aktifin daha doğru bir ifadeyle kredilerin ya da teminatsız kredilerin artırılamaması hususu gündeme gelebilecektir. Ekonominin içinde bulunduğu konjonktüre (Ekonomik büyümenin hızlanması ya da yavaşlaması) ve önceliklere (Büyüme veya enflasyonla mücadele) göre dışlama etkisinin sonuçları değişebilecektir.

78 BASEL III Ancak böyle bir analizin yapılabilmesi için öncelikle SYSR nin asgari seviyelere yakın olması gerekmektedir. Hâlbuki Ülkemizde anılan oran oldukça yüksek düzeylerde seyretmekte olup SYSR nin asgari seviyesinin büyüme üzerinde doğrudan olumsuz bir etkisinin olacağından bahsetmek mevcut durumda zordur. Dolayısıyla 2009 un içinde Ülkemizdeki bankaların aktiflerinin eski hızlarıyla büyüyememesinin nedeninin SYSR nin asgari seviyesindeki yükseklikten ziyade bankaların risklilik algılayışları ve makro ekonominin büyüme hızıyla ilgili olduğu düşünülmektedir.

79 BASEL III-ELEŞTİRİLER Bazı finansçılar görünürde 2008 de yaşanan krizin tekrar etmemesi için tasarlanan Basel III kurallarının bu krizin gerçek nedenini tanımlamakta başarısız olduğunu savunmaktadır. Basel III kurallarının, ABD de ve Avrupa da vergi mükelleflerinin paralarıyla kurtarılan mega bankalar tarafından karşılanmasının kolay olacağı ancak daha önceden sermaye yeterliliği oranını karşılamakta zorluk çeken yerel ticari bankaların yeni sermaye ve likidite yükümlüklerini karşılama da zorlanacağı ifade edilmektedir. David Daven 13 Eylül 2010 tarihli Büyük Bankalar Zaten Basel III Reformlarına Uymaktadır adlı makalesinde Lehman Brothers ın iflas ettiği gün itibarıyla Basel III kurallarına uyumlu olduğunu belirtmektedir. Nitekim Lehman Brothers iflasından beş gün önce Eylül 2008 de, Tier 1 sermaye oranının asgari gereksinimin yaklaşık üç katı olacak şekilde %11 olması ile övünmekteydi.

80 BASEL III-ELEŞTİRİLER OECD tarafından 26 Mayıs 2010 tarihi itibarıyla yayımlanan Basel III ün Ötesinde Düşünmek: Sermaye ve Likidite Ġçin Gerekli Çözümler adlı çalışmada da belirtildiği üzere birçok finans uzmanı ve bankacı Basel III kurallarının geçmiş krizdeki temel problem olan risk ağırlıklandırmasındaki hatalara ilişkin herhangi bir yenilik getirmemesini eleştirmektedir. Yüksek riske sahip portföylerin, değişik türev ürünler ve finansal matematiğin illüzyonu ile düşük riske sahip gibi gösterilmesinin ve sermaye yeterliliği hesaplamalarında bu şekilde dikkate alınmasının Basel II nin en zayıf halkası olarak ortaya çıktığı savunulmaktadır. Şöyle ki büyük bankaların Basel II sermaye gereksinimi kurallarını, herhangi bir düzenlemeye tabi olmayan ve Credit Default Swaps (CDS) olarak bilinen sigorta sözleşmeleri satın alarak dolandığı ve yüksek riskli portföylerin düşük riskli olarak gösterildiği savunulmaktadır.

81 BASEL III-ELEŞTİRİLER Yukarıda verilen hususlara ilave olarak uluslara arası piyasalarda Basel III ün uygulanma sürecine yönelik bazı endişeler de mevcuttur. Söz konusu endişelerden ilki Denetim Arbitrajı (Regulatory Arbitrage) oluşma ihtimalidir. Daha sıkı uygulamalar getiren her yeni düzenlemede olduğu gibi, Basel III standartlarının uygulanması sürecinde de, ülkeler arasında mevzuattan kaynaklanan yasal boşluklar bulunarak denetim arbitrajı imkânından yararlanmak için bankaların yoğun faaliyet göstereceği beklenen bir gelişmedir. Basel III ün küresel düzeyde başarı ile uygulanabilmesi için, dünyadaki tüm düzenleyici ve denetleyici otoritelerin ciddi bir şeklide koordinasyon halinde bulunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, Basel III de düzenlenen hususların yoğun olarak uygulandığı ülkelerden, daha az denetimin ve takibin yapıldığı ülkelere doğru bir kayış (arbitraj) gerçekleşecektir ki bu da daha önce ifade ettiğimiz gibi Basel III ten beklenen küresel düzeydeki sonucun alınamaması anlamına gelmektedir.

82 BASEL III-ELEŞTİRİLER Basel III ün uygulanma sürecine ilişkin endişelerden ikincisi yeni kuralların adaptasyon süreci ve piyasa tarafından kabul edilme seviyesidir. Bilindiği üzere, yeni kuralların uygulama maliyetini en aza indirebilmek amacıyla, Basel III te adaptasyon süreci görece uzun ve kademeli bir zamana yayılmıştır. Maliyeti azaltmasına karşın, bu kadar uzun bir geçiş süreci ile ilgili olarak bazı endişeler de ortaya çıkmaktadır.

83 BASEL III-ELEŞTİRLER Basel III ün uygulanma sürecine ilişkin endişelerden üçüncüsü ama belki de en önemlisi bankaların yeni standartlara uyum için geliştirecekleri strateji ve kararların ülke ve dünya ekonomisine etkilerine ilişkindir. Bankalar tarafından oluşturulacak bu uygulama strateji ve politikaları sermayenin arttırılması, kar payının dağıtılmayarak bünyede bırakılması, hazine işlemleri gibi sermaye yoğun faaliyetlerden daha az sermaye gerektiren bankacılık faaliyetlerine geçiş gibi faaliyet alanlarının değiştirilmesi, kaldıraç oranının azaltılması gibi değişik uygulamaları içerebilir. Bankaların bu konuda verecekleri kararların, faaliyette bulundukları ülkelerin ve dolayısıyla küresel çapta bankacılık sektörünün yapısını ve işlevini de önemli oranda etkileyeceği açıktır. Bu nedenle bu konuda alınacak stratejik kararlar yakın zamanda belki de küresel ekonomiyi etkileyecek en önemli dinamikler olacaktır.

Kriz Sürecinde Basel II de Öngörülen Değişiklikler

Kriz Sürecinde Basel II de Öngörülen Değişiklikler Bankacılar Dergisi, Sayı 65, 2008 Kriz Sürecinde Basel II de Öngörülen Değişiklikler 1. Giriş Hasan Candan * Ünlü iktisatçı Joseph Stiglitz, Basel II düzenlemelerinin temel felsefesini oluşturan özdenetim

Detaylı

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 İçerik 1. Basel uzlaşısı Basel ve tarihçesi Basel II kapsamı Basel III ün getirdiği yenilikler 2. Basel

Detaylı

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri 28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: 28.06.2012 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr İç denetim kredibilite kazandırır. Basel II Bankacılık Düzenlemeleri Son yıllarda globalleşme

Detaylı

Finansal Ekonometri. Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri

Finansal Ekonometri. Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri Finansal Ekonometri Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri RİSK Tanım (Oxford English Dictionary): Risk bir tehlike, kötü sonuçların oluşma şansı, kayıp yada şansızlığın ortaya çıkmasıdır. Burada bizim üzerinde

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI. Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012

SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI. Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 Operasyonel Risk ve Sigortacılık 1. Aşırı düzenleme 16. Siyasi sarsıntı ve baskılar 2. Doğal afetler 17. Yeni riskleri

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar;

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; Teknolojik gelişmeler ve liberalleşmelerin etkisiyle, mali kurumlar

Detaylı

Operasyonel Risk ve Sigortacılık

Operasyonel Risk ve Sigortacılık SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 Operasyonel Risk ve Sigortacılık 1. Aşırı düzenleme 16. Siyasi sarsıntı ve baskılar 2. Doğal afetler 17. Yeni riskleri

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI. Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı

KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI. Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI Fedon Hacaki Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı Uçak kazalarında olduğu gibi genellikle birçok şeyin aynı anda ters gittiğini ancak kaza gerçekleştikten sonra

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 31.03.2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30.06.2017 tarihi itibarıyla Fon'un

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 A. TANITICI BİLGİLER Portföye Bakış Halka Arz Tarihi 26.05.2017 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime

Detaylı

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma Panel: Özel Sektörün Büyümeye Yaklaşımı, Şirketler Kesiminden Uygulama Örnekleri İstanbul 8 Kasım 2007 Ülkemiz son 5 yılda hızlı bir büyüme

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2011 22 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel Finansal Piyasa Altyapıları (FPA) tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin iyi tesis edilmiş, açık, şeffaf ve zorlayıcı bir kanuni temele sahip

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Küresel Kriz ve Sermaye Piyasaları Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Sunum Akışı Küresel Krizin Oluşumu Kriz Neden Önlenemedi? Krize Karşı Tepkiler Düzenleyiciler Açısından Yapılması Gerekenler

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL

OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL 01.01.30.12.2016 HESAP DÖNEMİNE AİT A. TANITICI BİLGİLER OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Tedavül Oranı (%) PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Taslak): SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. NİN KURUCUSU OLDUĞU /YÖNETTİĞİ İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. NİN KURUCUSU OLDUĞU /YÖNETTİĞİ İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. NİN KURUCUSU OLDUĞU /YÖNETTİĞİ İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01 Ocak 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-5 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-5 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1-5 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5 A. TANITICI BİLGİLER Portföye Bakış Halka Arz Tarihi 02.08.2010 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

BASEL II. RİSK AĞIRLIK FONKSİYONLARI (Beklenmeyen Kayıplar)

BASEL II. RİSK AĞIRLIK FONKSİYONLARI (Beklenmeyen Kayıplar) BASEL II RİSK AĞIRLIK FONKSİYONLARI (Beklenmeyen Kayıplar) Temerrüde düşmemiş krediler için Basel II düzenlemelerinde Korelasyon Katsayısı, Vade ayarlaması, Sermaye Yükümlülüğü oranı, Sermaye yükümlülüğü

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

Denetleme Kurumu. BASEL II ve TEKNOLOJĐ. Ahmet Türkay VARLI Bilgi Yönetimi Daire Başkanı 31.05.2005

Denetleme Kurumu. BASEL II ve TEKNOLOJĐ. Ahmet Türkay VARLI Bilgi Yönetimi Daire Başkanı 31.05.2005 Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu BASEL II ve TEKNOLOJĐ Ahmet Türkay VARLI Bilgi Yönetimi Daire Başkanı 31.05.2005 Sunumda yer alan görüşler tamamen sunum yapan kişiye ait olup, kurumsal anlamda

Detaylı

01/01/ /12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU

01/01/ /12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU 01/01/2008 31/12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

BASEL II. Kurulu Bilgilendirme Sunumu Nisan 2007, Ankara

BASEL II. Kurulu Bilgilendirme Sunumu Nisan 2007, Ankara BASEL II TTGV Yönetim Y Kurulu Bilgilendirme Sunumu Nisan 2007, Ankara Sunum Planı Genel Olarak Basel Basel I-Basel II Yeni Standartların n Temel Çerçevesievesi Uygulamaya Geçiş Standart YöntemY Basel

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR 1.PERFORMANS DEĞERLEMESİ Karşılaştırma Ölçütü-Serbest Fon Getiri Değişimi 29/02/2012 1H 1A 3A 5A Merchants Capital 0.22% -0.98% -11.91% -15.29% KYD182 0.16% 1.26% 3.13% 3.56% 2.PİYASA RİSKİ VaR değer limiti,

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Aksi Belirtilmedikçe Tutarlar Türk Lirası (TL)

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Aksi Belirtilmedikçe Tutarlar Türk Lirası (TL) 01.01.30.12.2016 HESAP DÖNEMİNE AİT A. TANITICI BİLGİLER OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 31.03.2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler MALİ MUHASEBE VE FİNANS Çeşitli mali tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu, vb.) yapısı, terminoloji ve ilişkiler Tipik işlevleri, yaygın kullanılan muhasebe kayıtları, mali tablolarla ilişkileri ve kritik

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ NİSAN 2011 23 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

01/01/ /12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU

01/01/ /12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU 01/01/2008 31/12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2009 yıl sonunda 1.025.939 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2013-30.06.2013 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları Gündem 1. Basel II uygulama takvimi

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 5. HAFTA 1.)MALİ PİYASALARIN ULUSLAR ARASI DÜZEYDE ENTEGRASYONU 1.1.Mali Piyasalarda Yaşanan Entegrasyon: Uluslar arası düzeyde

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi 14 Nisan 2010 İstanbul Durmuş YILMAZ Genel Olarak Çıkış Stratejileri 2 Genel Değerlendirme Çıkış stratejileri, kriz sırasında

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.09.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. SİRKÜLER RAPOR 2006-32

ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. SİRKÜLER RAPOR 2006-32 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2006-32

Detaylı

1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TURKISH BANK A.Ş. 1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU A-BANKAMIZDAKİ GELİŞMELER 1-ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Bankamızın 2009 yıl sonunda 1.025.939 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2017 31 Mart 2017 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri Net faiz geliri Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Performans Sunuş Raporu

Performans Sunuş Raporu GEL Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit-Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun Unvanı 23/05/2017 Tarihi İtibariyle Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu Şeklinde Değiştirilmiştir.

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Fon Toplam Değeri 2.155.647 Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman,

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı