BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2009 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2009 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 29 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ-29

2 İÇİNDEKİLER Sunuş..1 A. Ocak-Haziran 29 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri...2 a) 1-Personel Giderleri 4 b) 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri...5 c) 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6 d) 5- Cari Transferler...7 e) 6- Sermaye Giderleri Bütçe Gelirleri...9 a) 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.1 b) 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.11 c) 5. Diğer Gelirler İlk Altı Aylık Gerçekleşmelerin Gelir Gider Karşılaştırılması Bütçe Giderlerinde Başlangıç Ödeneği ve İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler Bütçe Gelirlerinde Başlangıç Ödeneği ve İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler 14 B. Ocak- Haziran 29 Döneminde Yürütülen Faaliyetler..14 C. Temmuz- Aralık 29 Döneminde Planlanan Faaliyetler...16 D. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu...17 E. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 18

3 SUNUġ Üniversitemiz, 22 Mayıs 28 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kurulmuş olup, ilk bütçemiz 29 yılından itibaren kanunlaşarak kullanılmaya başlanmıştır. Çağdaş ve dinamik kadrosuyla her geçen gün büyümekte olan Üniversitemiz, bir an önce akademik ve idari yapılanmasını geliştirme çabası içinde eğitim faaliyetini sürdürmektedir. Yeni kampüs alanının belirlenmesinden sonra daha büyük projelerin gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanacaktır. İhtiyaçların karşılanması ve projelerin yürütülmesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kayıp ve kötüye kullanımın önlenmesi en önemli stratejimiz olacaktır. 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı 29 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan KAPLAN Rektör 1

4 A. OCAK HAZĠRAN 29 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1-BÜTÇE GĠDERLERĠ Bartın Üniversitesi 22 Mayıs 28 tarih ve 5765 sayılı Kanun ile kurulmuştur. İlk bütçe yılımız olması nedeniyle, 29 yılı ilk altı aylık bütçe gider karşılaştırmalarını alt hesaplar arasında ve aylık olarak aşağıdaki grafiklerde sunmuş bulunmaktayız. OCAK 29 BÜTÇE GĠDERLERĠ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.62 Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam ġubat 29 BÜTÇE GĠDERLERĠ 1.Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam MART 29 BÜTÇE GĠDERLERĠ 1.Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam NĠSAN 29 BÜTÇE GĠDERLERĠ 1.Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam

5 MAYIS 29 BÜTÇE GĠDERLERĠ 1.Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 11.8 Toplam HAZĠRAN 29 BÜTÇE GĠDERLERĠ 1.Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam Üniversitemiz 29 yılı ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde, gider dağılımında en büyük payın % 63.6 ile 1.Personel Giderlerine ait olduğu görülmektedir. Personel sayısındaki artışlar, yeni açılan fakülteler için hizmet binalarında yapılan bakım onarımlar, hizmet genişlemesi dolayısıyla artan proje ve ihaleler nedeniyle bütçe giderleri ilk altı ayda genel olarak yükselen bir seyir izlemiştir. İkinci ayda da artacak olan hizmete orantılı olarak yükselen seyrine devam ederek, Üniversitemiz giderlerine tahsis edilen bütçe rakamlarına ulaşılacağı tahmin edilmektedir. 3

6 Ocak-Haziran BÜTÇE GĠDERLERĠ GerçekleĢme (TL) 1.Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam Üniversitemiz bütçesinde 29 yılı giderleri için TL ayrılmıştır. İlk altı aylık dönemde TL harcama yapılarak % 25 lik gerçekleşme sağlanmıştır. Yukarıdaki tablo ve grafik incelendiğinde ise 29 yılı ilk altı aylık bütçe gider gerçekleşmelerinde dağılımda en büyük payı personel giderleri alırken bunu sırasıyla mal ve hizmet alım giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, sermaye giderleri ve cari transferler izlemektedir. 1. PERSONEL GĠDERLERĠ 28 Aralık sonu itibariyle 13 personeli bulunan Üniversitemiz, tarihinde ÖSYM nin KPSS sonucuna göre gerçekleştirdiği atamalar ile 31 idari personeli de bünyesine katarak personel ihtiyacının bir kısmını karşılamıştır. 29 yılı başlangıç ödeneği TL dir. Personel gider grubunun sadece 1.1 Memurlar ve 1.4 Geçici Personel alt hes ap la r ınd a gider gerçekleşmiştir. Ocak - Haziran dönemi itibariyle Üniversitemizde görev yapmakta olan 73 idari ve 1 akademik personel 4

7 için toplam TL gider yapılmış olup, başlangıç ödeneğine göre % 46 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 1. Personel Giderleri (TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam b) 2. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 29 yılının ilk altı ayında 2.1 Memurlar ve 2.4 Geçici Personel alt hesapları olmak üzere toplam TL gider gerçekleşmiştir. Başlangıç ödeneğine göre % gerçekleşme sağlanmıştır. 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam

8 c) 3. MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 29 yılı başlangıç ödeneği TL ve Ocak-Haziran gerçekleşmesi TL dir. Henüz başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme % dir. Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda alt hesaplar incelendiğinde, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde en büyük payı TL (% 5,23) ile 3.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları kapsamaktadır öğretim dönemi için Mühendislik ile İktisadi ve İdari Bilimler olmak üzere iki fakülte hizmete sunulmuş olması sebebiyle idari ve akademik personel sayısının artması, buna bağlı olarak sürekli yolluk harcamaları ve personel ilaç tedavi giderlerindeki artışlar sonucunda, 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak ayında 1.62 TL iken Haziran ayında TL ye ulaşmıştır. İlk altı aylık dönemde başlangıç ödeneğine göre % 24 lük bir gerçekleşme sağlanmış olsa da personel sayısındaki artışın devam edeceği ve hizmet genişlemesi düşünüldüğünde TL olan başlangıç ödeneğine yakın tutarda bir gerçekleşme beklenmektedir. 3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL) Ocak 1.62 Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam

9 d) 5. CARĠ TRANSFERLER Bu gider grubunda sadece 5.1 Görev Zararlarına ait bütçe kullanılmış, 5.3 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler alt hesabında başlangıç ödeneği olmasına karşın, ilk altı ayda gider kaydedilmemiştir. 5.Cari Transferler (TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam

10 e) 6. SERMAYE GĠDERLERĠ 29 Ocak-Haziran gerçekleşmesi TL ve başlangıç ödeneğine göre % 4,32 lik gerçekleşme sağlanmıştır. Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosu incelendiğinde alt hesaplarda en büyük payın TL ile 6.1 Mamul Mal Alımlarına ait olduğu görülmektedir. Gerçekleşen diğer Sermaye Gideri kalemi ise TL ile 6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Gideridir. 5.. TL başlangıç ödeneği olmasına karşın, ilk altı aylık gerçekleşmeler ile henüz bu miktarın % 4 ü kullanılmıştır. Ancak yeni hizmete sunulan fakültelerle beraber mevcut kampus alanının ihtiyaca cevap vermemesiyle, yeni kampus projesi giderek önem arzetmektedir. İlimizde orman arazilerinin geniş yer kaplaması ve çok hisseli arazilerin mevcudiyeti projeyi yavaşlatmaktadır. Kampüs projesinin tam olarak aktif hale geçmesiyle beraber 6. Sermaye Gideri başlangıç ödeneğinin, gerçekleşmeleri karşılayacağı tahmin edilmektedir. 6.Sermaye Giderleri (TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 11.8 Haziran Toplam

11 2- BÜTÇE GELĠRLERĠ OCAK 29 BÜTÇE GELĠRLERĠ 3.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Diğer Gelirler 193 Toplam ġubat 29 BÜTÇE GELĠRLERĠ 3.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Diğer Gelirler Toplam MART 29 BÜTÇE GELĠRLERĠ 3.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Diğer Gelirler Toplam NĠSAN 29 BÜTÇE GELĠRLERĠ 3.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Diğer Gelirler Toplam MAYIS 29 BÜTÇE GELĠRLERĠ 3.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Diğer Gelirler Toplam HAZĠRAN 29 BÜTÇE GELĠRLERĠ 3.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Diğer Gelirler 42 Toplam Üniversitemiz bütçe gelirleri ilk altı aylık gerçekleşmeler incelendiğinde, 4.2 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler haricinde gelir grubunda en büyük payın 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri alt hesabında olduğu görülmektedir. 9

12 BÜTÇE GELĠRLERĠ Ocak-Haziran GerçekleĢme (TL) 3.Teşebbüs ve Mülk. Geliri Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler Diğer Gelirler 2.27 Toplam yılı bütçe gelirleri tahmini TL ve ilk altı aylık bütçe gerçekleşmesi yaklaşık % 33 olarak gerçekleşmiştir. Dağılımda en büyük pay TL ile 4.Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler olmasına karşın, TL ile 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri alt hesap grubunun da toplam bütçe gelirindeki payı önemlidir. a) 3.TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 29 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ilk altı aylık bütçe gerçekleşmesi TL ve 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ile 3.6 Kira Gelirleri alt hesaplarından oluşmaktadır. Mal ve Hizmet Satış Gelirleri TL ile % 92,53 lük paya sahipken geriye kalan % 7,47 lik kısmı Kira Gelirleri TL ile kapsamaktadır. 3.TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2.54 Toplam

13 b) 4.ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER 4.Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler (TL) Ocak Şubat 698. Mart 698. Nisan Mayıs 54. Haziran Toplam

14 c) 5.DĠĞER GELĠRLER 5.1 Faiz Gelirleri ve diğer alt hesaplarda tanımlanamayan gelirlerden oluşmaktadır. 29 bütçe tahmininde bulunulmamasına karşın ilk altı aylık gerçekleşmede 2.27 TL lik gelir kaydedilmiştir. 5.Diğer Gelirler (TL) Ocak 193 Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 42 Toplam ĠLK ALTI AYLIK GERÇEKLEġMELERĠN GELĠR GĠDER KARġILAġTIRMASI Bütçe Giderleri (TL) Bütçe Gelirleri (TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam İlk altı aylık gelir gider karşılaştırması tablosu incelendiğinde, gerçekleşen gelirlerin genel olarak giderleri karşılamada yeterli geldiği görülmektedir. Haziranda gerçekleşen giderler, haziran gelirlerini geride bırakmıştır. Bu duruma artan personel sayısı dolayısıyla 12

15 maaş harcamalarındaki yükselme ve sermaye giderinde gerçekleşen artışın neden olduğu savunulabilir. 4- BÜTÇE GĠDERLERĠNDE BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ VE ĠLK ALTI AYLIK GERÇEKLEġMELER Bütçe Giderleri Başlangıç Ödeneği (TL) Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL) 1.Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam

16 5-BÜTÇE GELĠRLERĠNDE BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ VE ĠLK ALTI AYLIK GERÇEKLEġMELER Bütçe Gelirleri Başlangıç Ödeneği (TL) Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL) 3.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Diğer Gelirler 2.27 Toplam B. OCAK- HAZĠRAN 29 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 8-13 Mart tarihlerinde Üniversiteler Spor Federasyonunca Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen voleybol müsabakalarına kız ve erkekler kategorilerinde katılım sağlandı. 18 Mart 29 tarihinde İstiklal Marşımızın kabulü ve milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY u anma etkinlikleri düzenlendi Mart tarihlerinde Akdeniz Üniversitesince düzenlenen Tezhip yarışmasına Orman Fakültesinden 2, Meslek Yüksekokulundan 1 öğrencimizin katılımı sağlandı Mart tarihlerinde Hentbol takımımız, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen hentbol müsabakalarına katıldı. 3 Nisan tarihinde Nevruz Programı ve Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri düzenlenerek, konferans ve ağaç dikim töreni yapıldı. 14

17 15 Nisan tarihinde Üniversitemizin konferans salonunda Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi, Türkiye de Turizm Eğitimi ve Yaşanan Sorunlar, Kriz Ortamında Türkiye Turizmi Paneli düzenlendi. 2 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında Üniversite Tanıtım Günleri etkinliği Bartın il ve ilçelerinde bulunan ortaöğretim kurumları son sınıf öğrencilerinin üniversite ortamını tanımaları amacıyla tanıtım programları düzenlendi. 28 Nisan tarihinde tiyatro etkinliği düzenlendi. Üniversitemiz öğrencilerinin Ahşap Konak adlı oyunu Bartın Kültür Evinde ücretsiz olarak izlenilmesi sağlandı. 8 Mayıs tarihinde Üniversitemizin konferans salonunda Güvenlik ve Terör konulu konferans düzenlendi Mayıs tarihlerinde Gençlik Haftası ve Bahar Şenlikleri programı düzenlendi. (Müzik gurupları konserler verdi, halk oyunu ekipleri gösteriler sundu ve spor müsabakaları düzenlendi.) 27 Mayıs tarihinde Üniversitemiz konferans salonunda Pedagojik ve Ekolojik Yaklaşımla Düzenlenen Çocuk Mekânların da Avrupa Deneyimi konulu konferans düzenlenmiştir. 28 Mayıs tarihinde Bartın Üniversitesi konferans salonunda Kariyer Günleri toplantıları düzenlenmiştir Mayıs tarihlerinde Dünya Astronomi Yılı etkinliği düzenlendi. Dünya Astronomi Yılı, Gökkuşağındaki Sır, Yıldız Falcılığı ve Astroloji, Çıplak Gözle Gökyüzü gözlemi konularında konferanslar düzenlendi öğretim yılı mezuniyet programı Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlendi. Gençlik Haftası ve Bahar Şenlikleri ile Mezuniyet Programına katkı sağlayan kişi, resmi kurumlar ile firmalara teşekkür belgesi düzenlenerek dağıtıldı. 15

18 Üniversitemiz Kampüsündeki binaların 29 yılı için 1 aylık ( ) dönemi kapsayan 25 kişilik temizlik hizmeti alım işi için, yapılan ihale sonucunda ihale uhdesinde kalan Güvenlik şirketi ile tarihinde sözleşme imzalanmış olup, ihale , TL tutarındadır. Üniversitemiz Kampüsündeki binaların ısınma ihtiyacının karşılanması için 85 ton kömür alımı ihalesi tarihinde yapılmış olup, ihale 35.76,8 TL tutarındadır. Söz konusu dönemde Bartın Üniversitesi kampüs alanındaki hizmet binalarının bakım onarım ve tadilatı ile drenaj ve kanalizasyon bağlantısı yapım işi ihalesi düzenlenmiş olup, ihale KDV hariç ,5 TL tutarındadır. Aynı dönemde Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesi düzenlenmiştir. İhale KDV hariç , TL tutarında olup, henüz yüklenici firma ile sözleşme imzalanmamıştır. C. TEMMUZ- ARALIK 29 DÖNEMĠNDE PLANLANAN FAALĠYETLER Yeni dönemde yakıt, bilgisayar yazılım programları ve kampüs alanı için güvenlik sistemi alımı ile 21 yılı için güvenlik ve temizlik hizmet alımı ihaleleri yapılacaktır. Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin yeni öğretim dönemine hazır hale getirilmesi için bakım onarım ve tadilat çalışmalarına devam edilmektedir. Halen çalışmaları devam eden kampüs alanımızın belirlenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin takibine devam edilmekte olup, iyi bir proje ve yapılaşmaya yönelik çalışmalarımıza özveriyle devam edilecektir. Öğrenci kulüplerinin Üniversitemiz adına düzenlenecek faaliyetlerde etkin olarak yer almasını sağlama, konferanslar ve paneller düzenleme ve sportif faaliyetleri destekleme çalışmalarına devam edilecektir. Üniversitemizin 8 adet TÜBİTAK Projesi olup, yeni dönemde bu projelerin yürütülmesine devam edilecektir. Kütüphane, Rektörlük, Meslek Yüksek Okulu, kapalı spor salonu ve yemekhane binalarının sıva ve dış boyalarının yapılması, Rektörlük binası önünün ve otoparkın yeniden düzenlenmesi, araç ve yaya yollarının düzenlenmesi, istinat duvarları yüzeylerinin serpme sıva veya bitki örtüsü ile kaplanması işleri 29 yılı sonuna kadar ve ödeneğimiz ölçüsünde ihale veya personelimizin iş gücünden faydalanılarak öncelik sırasına göre yaptırılacaktır. 16

19 D-BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİ 28 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 29 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI * GERÇEK. ORANI ** (%) (%) PERSONEL GİDERLERİ , 46, MEMURLAR , 5, SÖZLEġMELĠ PERSONEL 15.,, ĠġÇĠLER,, 1 4 GEÇĠCĠ PERSONEL , 4, DĠĞER PERSONEL,, 1 7 MĠLLETVEKĠLLERĠ,, 1 8 CUMHURBAġKANI ÖDENEĞĠ,, 1 9 ĠSTĠHBARAT PERSONELĠ,, 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , 43, MEMURLAR , 5, SÖZLEġMELĠ PERSONEL 35.,, ĠġÇĠLER,, GEÇĠCĠ PERSONEL , 4, DĠĞER PERSONEL,, 2 7 MĠLLETVEKĠLLERĠ,, 2 9 ĠSTĠHBARAT PERSONELĠ,, 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , 24, ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.,, TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI , 37, YOLLUKLAR , 13, GÖREV GĠDERLERĠ ,, HĠZMET ALIMLARI , 21, TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ , 1, MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ , 11, GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ , 8, TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ , 25, FAİZ GİDERLERİ,, 4 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ,, 4 2 DĠĞER ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ,, 4 3 DIġ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ,, 4 4 ĠSKONTO GĠDERLERĠ,, 4 5 KISA VADELĠ NAKĠT ĠġLEMLERE AĠT FAĠZ GĠDERLERĠ,, 5 CARİ TRANSFERLER , 2, GÖREV ZARARLARI , 3, HAZĠNE YARDIMLARI,, 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER 175.,, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,, 5 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINDAN HANE HALKINA,, 5 6 YURTDIġINA YAPILAN TRANSFERLER,, 5 8 GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR,, 29 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 6 SERMAYE GİDERLERİ , 4, MAMUL MAL ALIMLARI , 22, MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ,, 6 3 GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI 15.,, GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRMASI,, 6 5 GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ ,, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ 5.,, 6 7 GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ , 2, STOK ALIMLARI,, 6 9 DĠĞER SERMAYE GĠDERLERĠ,, 7 SERMAYE TRANSFERLERİ,, 7 1 YURTĠÇĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ,, 7 2 YURTDIġI SERMAYE TRANSFERLERĠ,, 8 BORÇ VERME,, 8 1 YURTĠÇĠ BORÇ VERME,, 8 2 YURTDIġI BORÇ VERME,, 9 YEDEK ÖDENEKLER,, 9 1 PERSONEL GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ,, 9 2 KUR FARKLARINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ,, 9 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞĠ,, 9 5 DOĞAL AFET GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ,, 9 6 YEDEK ÖDENEK,, 9 7 YENĠ KURULACAK DAĠRE VE ĠDARELERĠN ĠHTĠYAÇLARINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ,, 9 8 MÜLTECĠ VE GÖÇMEN GĠDERLERĠ ÖDENEĞĠ,, 9 9 DĠĞER YEDEK ÖDENEKLER,, * =(29 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme-28 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme)/28 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme * 1 formülüyle hesaplanacaktır. ** 28 yılı için =28 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/28 Yılı GerçekleĢme Toplamı*1; 29 yılı için =29 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/29 Yılı BaĢlangıç Ödeneği*1 formülüyle hesaplanacaktır. 17

20 E- BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ 28 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 29 BÜTÇE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** TOPLAMI ORANI * (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , 32,81 1 Vergi Gelirleri,, 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler,, 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler,, 1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri,, 1 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler,, 1 5 Damga Vergisi,, 1 6 Harçlar,, 1 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler,, 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri,, 2 1 Genel Bütçeli İdarelerden,, 2 2 Özel Bütçeli İdarelerden,, 2 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan,, 2 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından,, 2 5 Mahalli İdarelerden,, 2 6 Diğer İşverenlerden,, 2 7 Çalışanlardan,, 2 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan,, 2 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları,, 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , 54, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , 52, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri,, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri,, 3 4 Kurumlar Hasılatı,, 3 5 Kurumlar Karları,, 3 6 Kira Gelirleri , 79, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,, 7. 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , 3, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar,, 4 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar , 3, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,, 4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar,, Proje Yardımları,, 4 6 Özel Gelirler,, 5 Diğer Gelirler ,, 5 1 Faiz Gelirleri ,, 5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 19 19,, 5 3 Para Cezaları,, 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler ,, 6 Sermaye Gelirleri,, Taşınmaz Satış Gelirleri,, 6 2 Taşınır Satış Gelirleri,, 6 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri,, 6 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri,, 8 Alacaklardan Tahsilat,, 8 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat,, 8 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat,, 9 Red ve İadeler (-),, 9 1 Vergi Gelirleri,, 9 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri,, 9 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,, 9 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler,, 9 5 Diğer Gelirler,, 9 6 Sermaye Gelirleri,,,, * =(28 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-27 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/27 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 1 formülüyle hesaplanacaktır. ** 27 yılı için =27 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/27 Yılı Gerçekleşme Toplamı*1; 28 yılı için =28 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/28 Yılı Başlangıç Ödeneği*1 formülüyle hesaplanacaktır. 18

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI UŞAK TEMMUZ-2009 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz-2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri 4 B. Bütçe Gelirleri 10 C. Finansman 14 II. 2016 YILI

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz-2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri 4 B. Bütçe Gelirleri 10 C. Finansman 14 II. 2015 YILI

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2014 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 201 6

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 201 6 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 21 YILI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 21 I. OCAK - HAZİRAN 21 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ/ 2011, KARABÜK GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 ncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ 2011 I. OCAK - HAZĠRAN 2011 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 TEMMUZ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 216/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü Evrak Tarih ve Sayısı: 12/07/2017-E.16343 T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü *BE6LCC3L* Sayı : 47972323-843.04. Konu : 2017 Yılı Kurumsal

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014) İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -214) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde;

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Tarih : / /2013 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....1 A. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... 1 A1. PERSONEL GİDERLERİ... 2 A2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ....4

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 217/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R İçindekiler GİRİŞ... 3 HARCAMA BİLGİLERİ... 4 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 6 A. Bütçe Giderleri... 6 01-Personel Giderleri:...

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

Temmuz KARAMAN

Temmuz KARAMAN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 0 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum Strateji ve Beklentiler Geliştirme Raporu Daire Başkanlığı Temmuz 2016 - KARAMAN İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27.12.2013 tarih ve 28864 mükerrer

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin

Detaylı

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir.

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir. Yönetici Sunuşu gerçekleştirilmesidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Giriş 5018 Sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunun 30.maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..... 05 I) OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.......07 a) BÜTÇE......07 01 PERSONEL......09 02 SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz 2011 Üst Yönetici Sunuşu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2013 2013 YILI KURUMSAL MALĠ

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı :B.3.2.ULU..7.82.-15/ TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : 6.1.26 Bilindiği üzere, 5437 Sayılı 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 25 tarih ve 264 sayılı

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı