ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT(ATY)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT(ATY)"

Transkript

1 ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT(ATY) REFUSE DERİVED FUEL(RDF) SOLİD RECOVERED FUEL(SRF) Prof.Dr. Kadir ALP İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Maslak/Sarıyer/İstanbul 1

2 Program Tanımlar Yasal Durum ATY Sınıflandırması ATY Üretimi ATY karakterizasyonu ve sınıflandırma ATY Üretiminde Kullanılacak Atık Kodları ATY Kullanıcıları ATY Kullanımı ve etkileri ATY Üretim Maliyetleri Avrupa da ve Türkiye de ATY Üretim ve Kullanım Potansiyeli Lisanslı tesis sayısı Lisanslı kullanıcı sayısı 2

3 Bu sunum Çevre ve Orman Bakanlığı nca oluşturulan ATY Özel İhtisas Komisyonu tarafından üretilen materyaller kullanılarak hazırlanmıştır. 3

4 ATY ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU Komisyon üyeleri Dr. Kadir ALP(İTÜ) Dr. Aysel ATIMTAY(ODTÜ) Dr.Ülkü YETİŞ(ODTÜ) Dr. Şenol YILDIZ(İSTAÇ) Oğuz AYDİNÇ(Nuh Çim.-TCMB) Aksel CESUR(İZAYDAŞ) Canan DEMİRÖZ(TÇMB) Çevre ve Orman Bakanlığı Betül DOĞRU Ahmet VARIR 4

5 TANIM "Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY)" teriminin herhangi bir resmi tanımı mevcut değildir ve ülkeden ülkeye farklı şekilde yorumlanmaktadır. Atık terimi, evsel atıklar ve ticari atıklar için genel bir terimdir ve İngilizce konuşan ülkelerde, RDF (Refuse Derived Fuel) genellikle, evsel atıkların, ticari atıkların veya endüstri -proseslerinden çıkan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların içinden ayrılmış yüksek ısıl değere sahip olan kısmından türetilen yakıtlar için kullanılmaktadır. 5

6 TANIM Evsel atıktan türetilmiş yakıtlar için kullanılan başka terimler de bulunmaktadır. Örnek olarak; Tehlikesiz Katı Atıklardan Türetilmiş Yakıt (SRF- Solid Recovered Fuel), Geri Kazanılmış Yakıt (REF-Recycled Fuel), Kağıt ve Plastik Yakıt (PPF- Paper Plastik Fuel) ve Prosesle İşlenmiş Yakıt (PEF-Processed Engineered Fuel) gibi. 6

7 TANIM SRF, REF, PDF, PPF ve PEF, genellikle geri kazanılamayacak kadar kirlenmiş olan, evsel atığın yanabilir kuru kısmını (örneğin, plastikler ve/veya kağıt) ifade etmektedir. Bu yakıtlar, karışık atık kısımlarından türetilmiş ATY ye nazaran, yakıldığında daha yüksek ısıl değere, düşük nem oranına ve düşük kül miktarına sahiptir[cen/ts 15359:2006]. 7

8 İSİMLENDİRME Evsel Katı Atıklardan elde edilen kalorifik değeri yüksek kısımlarla ilgili olarak Refuse Derived Fuel (RDF) Recovered Fuel (REF), Solid Recovered Fuel(SRF) Packaging Derived Fuel (PDF), Paper and Plastic Fraction (PPF) ve Processed Engineered Fuel (PEF) terimleri kullanılmaktadır. 8

9 İSİMLENDİRME Endüstriyel atıklardan(lastik ve solventler gibi) özel proses adımları ile belirli kalitede üretilmiş atıklara da Tire Derived Fuel(TDF) Secondary Fuel(SF), Substitute Fuel(SF) ve Substitute Liquid Fuel (SLF) gibi adlar verilmektedir 9

10 TANIM SRF CE N/TS da verilen özelliklere sahip, yakma ve beraber yakma tesislerinde enerji geri kazanımı için kullanılan ve tehlikesiz atıklardan üretilmiş katı yakıt olarak tanımlanır. 10

11 ATY üretiminde Kullanılan Atıklar A.Evsel Katı Atıklar B.Endüstriyel Atıklar Plastik ve kağıt/karton atıkları( ticari ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan) Ambalaj atıkları Üretim atıkları Atık Lastikler, Biyokütle atıkları Bitkisel atıklar(sap, saman, kabuk vb), Kontamine olmamış ahşap atıkları Kağıt ve kağıt üretimi atık çamurları Kurutulmuş evsel atıksu arıtma çamurları Tekstil atıkları, Hayvansal atıklar Araçların parçalanmasından oluşan atıklar (automative shredder residues - ASR) 11

12 ATY Üretiminde Kullanılan Atıklar Yüksek kalorifik değere sahip tehlikeli atıklar Atık yağlar, Endüstriyel çamurlar, Emprenye edilmiş ağaç talaşları Atık solventler Halı atıkları ve kırpıntılar Tekstil Çocuk bezi üretim atıkları Anod çamurları 12

13 13

14 Dies ist ein Beispiel-Diagramm Input of the SRF-treating plant 14 Stand 01/04

15 Dies solid ist recovered ein Beispiel-Diagramm fuel/ SRF/ Fluff 15 Stand 01/04

16 ATY NİN AVANTAJLARI ATY ısıl bakımdan linyit ile mukayese edilebilir ATY teknolojik ve ekolojik olarak işlenebilir İlave CO2 ve CH4 emisyonuna yol açmaz Sera gazlarının etkisinin azaltılmasına katkı sağlar Depolama sahalarının daha uzun süre kullanımına imkan verir Kaynak kullanımını azaltır İlk yatırım ve işletme maliyetlerinde azalmaya imkan verir 16

17 Isıl değere göre standardize edilmiş eser element Envanteri Dies linyit(mavi) ist ein Beispiel-Diagramm and SRF (kırmızı) mg/kj olarak 100,0000 Cd Tl Hg Sb As Pb Cr Co Cu Mn Ni V Zn Be Se Te 10,0000 1,0000 [mg/kj] 0,1000 0,0100 0,0010 0,0001 0,

18 ATY Sınıflandırması ATY üretimi ve kullanımına yönelik düzenlemeler ATY nin belirli özelliklere sahip olacak şekilde üretilecek ve kullanılacak şekilde sınıflandırılmalarını gerektirmektedir. Böylece hem ATY üretiminde kullanılabilecek atık türleri ve kodları hem de bu atıkların fiziksel ve kimyasal (boyutları, katı,sıvı ve macunumsu formları, kalorifik değerleri,nem, halojen ve ağır metal içerikleri vb) yapılarına göre ATY türleri belirlenebilecek ve standardize edilebileceklerdir. 18

19 Avrupa Birliği nde Hukuki Çerçeve AB ye üye ülkelerde yapılan uygulamalar hakkındaki araştırmalar, Avrupa Birliğin de ATY nin üretimini ve kullanılmasını etkilemekte olan atık yönetimi, enerji politikaları ve aşağıda bahsedilen alanlarda farklılıklar bulunduğunu göstermektedir: Atık yönetim politikası; ATY nin tanımı; Kalite kriterleri; Ürün veya atık olma koşulları (statüsü); Yetkilendirme prosedürü; Birlikte yakıldığında (uçucu madde) salım sınırları; ve Enerji politikası. 19

20 Atık Yönetim Politikası AB ye ve üye ülkelerin mevzuatlarında, çöp depolama sahasına gönderilecek evsel atık artan oranda sınırlandırılırken, bazı ülkelerdeki birleştirilmiş atık yönetim politikasının stratejik bir parçası olarak evsel atık üretiminden elde edilen atıktan türetilmiş yakıt ve ondan yararlanılma durumu önemle gösterilmiştir: 20

21 Atık Yönetim Politikası Halihazırda geri-dönüştürme ve gübreye-dönüştürmede (yani, Avusturya, Almanya, Hollanda, ve Finlandiya) göreceli olarak yüksek seviyelere ulaşan Üye Ülkelerde ATY üretimi ortak nokta olarak görünmektedir, çünkü kaynağında ayırma işleminin en verimli şekilde yapılması geride sadece ATY üretimi için uygun olan ve geri dönüştürülemeyen atık malzemeler bırakmaktadır. Bu bağlamda, mekanik ve biyolojik atık arıtma tesisleri, Çöp Depolama Sahası Direktifiyle uyum içinde olmasını sağlayacak bir yol olarak, kalan atığın biyolojik olarak bozunur kısmını kararlı (stabil) hale getirme gibi daha özel bir amaçla kullanılabilir. Böyle koşullarda kalan atığın biyolojik bozunmaz olan bileşeni; geri-dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya ek yakıt olarak yakılabilir. Ve kararlı hale getirilmiş biyolojik atık, bozunabilirliğindeki azalma dolayısıyla Çöp Depolama Sahası Direktifi ndeki hedeflerin kapsamından çıkacak ve çöp depolama sahasına gönderilecektir. MBT deki büyüme, üye ülkelerin, Çöp Depolama Sahası ve Atık Yakma Direktifi çerçevesinde "işlenmiş" terimininden ne anladıkları ölçüsünde olacaktır. 21

22 Atık Yönetim Politikası MBT 'nin kütlesel atık yakma hususunda daha esnek bir çözüm olarak önerilmesi için gayet iyi nedenler de mevcuttur. Sadece prosesin biyolojik arıtma safhası modüler yapılmakla kalmayıp (karışık atığın işlenmeyi bırakıp, kaynağında-ayırılmış atığı gübreye çevirme işlemine dönmeyi mümküm kılmak için), ayni zamanda birlikteyakma tesislerinde ATY'nin kullanılması, yoğun sermaye gerektiren özel atık yakma (veya ısıl arıtma) tesislerine yatırım yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. ATY'nin termik tesislerde birlikte-yanması da, kitlesel atık yakma kapasitesinin sınırlı olduğu ülkelerde (ör. Finlandiya) geniş uygulama alanları bulmaktadır. 22

23 ATY nin üretimi ve kullanılması hususunda kalite standardı Avrupa Atık İşleme Tesisleri Federasyonu - EURITS tarafından yayımlanan standardlar uygulanmaktadır. Finlandiya ve İtalya daki ATY ile ilgili kalite standardları 23

24 ATY için kalite standardları (EURITS, 2003) İtalya Finlandiya 1 ) Karakteristik Birim DL 7 Kalite Sınıfı I II Su % <25 Isıl değeri KJ/kg 15,000 Kül % 20 Klor % (m/m) 2) <0.15 <0.50 <1.50 Kükürt % (m/m) 2) <0.20 <0.30 <0.50 Azot % (m/m) 2) <1.00 <1.50 <2.50 Potasyum ve sodyum 3) % (m/m) 2) <0.20 <0.40 <0.50 Aluminyum % (m/m) 2) Civa Mg kg <0.1 <0.2 <0.5 Kadmiyum mg kg <1.0 <4.0 <5.0 Kurşun mg kg Bakır mg kg Manganez mg kg Krom mg kg Çinko mg kg Nikel mg kg Arsenik mg kg- 1 9 Kadmiyum+Civa mg kg- 1 ÇOB Atık Yönetimi Sempozyumu ATY 24

25 İzin Prosedürü Tehlikeli ve tehlikesiz atıkları diğer atıklarla birlikte yakan (co-incineration) işletmeleri, her ülkede lisans veren ilgili otoritelerden konuyla ilgili olarak izin ya da lisans almak zorundadır. Endüstriyel proseslerde ATY nin birlikte yakılması için de, IPPC Direktifi gerekleri doğrultusunda lisans alınması zorunludur 25

26 İzin Prosedürü Bazı ülkelerde, izin prosedürünün içinde, çevresel değerlendirme ve kamuoyu araştırması da yer almaktadır (ör.; İspanya, Birleşik Krallık). Bazı ülkeler, basitleştirilmiş yetkilendirme prosedürleri oluşturarak (ör. İtalya), veya bu uygulamayı destekleyecek özel yönetmelikler yayınlayarak (ör. Portekiz), gerek bu işe özel, gerekse endüstriyel tesislerde evsel atıklardan ve diğer atıklardan hazırlanan ATY nin kullanılmasını ilgili düzenlemelerle etkin bir şekilde teşvik etmektedirler 26

27 İzin Prosedürü Türkiye de ise Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve Atık Yakma Direktiflerinin açıklama getirdiği bir lisans süreci olup 3 yıllık süreyle atık yakıt kullanımına izin verilmektedir. Lisans süresince atık yakıt kullanan çimento fabrikaları kontrol ölçümlerini yaptırarak raporlama yapmakta ve Çevre Bakanlığı nezaretinde atık yakıt kullanımı gerçekleştirilmektedir. 27

28 Kirletici Madde Emisyon Standartları ATY yakan çimento tesisleri için konulan emisyon standartları (ELV-Emission Limit Values), Tehlikeli Atıkları Birlikte Yakma Direktifi çerçevesi uyarınca, ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Avrupa'da ikincil yakıtların çimento tesislerinde birlikte yakıldığı durumlarda, tipik emisyon standartları verilmiştir. 28

29 Enerji piyasası ve iklim değişiklikleri Enerji piyasasında meydana gelen değişiklikler, atığın bir enerji kaynağı olarak daha yaygın kullanılma ihtimalini etkilemektedir. Enerji piyasası serbestleştikçe, bu piyasa daha fazla rekabet içinde olacaktır. AB üye ülkeleri, karışık atıktan enerji üretilmesine gerçekten yardımcı olacak destek projelere ya halihazırda sahiptirler ya da gerçekleştirmek için planlama yapmaktadırlar. Kyoto protokolü hedefine ulaşmak için, biyolojik atıklar (örneğin kereste atıkları) Finlandiya gibi ülkelerde anahtar rol oynayacaktır. Bazı ülkelerde (örneğin İtalya), Yenilenebilir Enerji Direktifi (2001/77/EC) tarafından kapsanmamış olmasına rağmen, ATY den üretilen elektriğin, "yenilenebilir enerji" olarak kabul edilmesi gerektiği konusundaki tartışmalar sürmektedir. 29

30 Atığı yakmak yerine geri dönüştürmenin iklim değişiklikleri üzerindeki etkileri (Smith vd., 2001) 30

31 ATY nin Statüsü Çimento fırınlarında kullanılan ek yakıtlar için şartnamelere bağlı olarak ön arıtmadan geçmiş tehlikeli atıkların, hala bir atık olarak var sayılıp, sayılmayacağı konusunda belirli bazı AB ye üye ülkeler arasında tartışmalar mevcuttur. Örneğin, Birleşik Krallık ta, "Cemfuel" olarak hazırlanan atığın içeriği bir atık mıdır veya yakıt mıdır üzerinde bir tartışma mevcuttur. 31

32 ATY nin Statüsü Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, Birleşik Krallık Çevre Temsilciliğinin sınıflandırma sistemini desteklemiş ve Atık Direktifi gereğince Cemfuel atık statüsünde kalmıştır. Diğer üye ülkeler de (örneğin; Belçika ve Fransa), kalitesinin kontrolu ve kirletici madde salım kontrolunun yanında, ikincil yakıt hareketleri üzerinde sıkı bir denetim sağlamak ve kayıt altında tutmak için, atık olarak kalmasını tercih etmişlerdir. Bu sonuncu stratejik kararın, bu tür malzemelerin fiyatlarını, bunları ek yakıt olarak kullanan endüstriler için, oldukça aşağı çektiği veya eksi değere düşürdüğü öne sürülmüş ve bu tartışmalara yol açmıştır. Bu türden atık malzeme yakan bir şirketin böyle bir yakıt için para vermesi gerekmeyecek, aksine atığın bertaraf edilmesi için üstüne para alacaktır. 32

33 ATY Sınıflandırması Katı Atıklardan Türetilmiş Yakıtlar" ile ilgilenmek üzere Nisan 2000 tarihinde oluşturulan CEN çalışma grubu tarafından getirilen katı atıklardan türetilmiş yakıtlar için sınıflandırma sistemi CEN/TSE 15359:2006:E Standartı olarak yayınlanmıştır 33

34 ATY Sınıflandırması Bu şekilde standardize etme yaklaşımı ATY üretim teknolojilerinin belirlenmesine, bu alanda faaliyette bulunacak kuruluşların teknolojik yeterliliklerinin ve lisanslandırma ihtiyaçlarının kolaylaştırılmasına, ATY kullanıcılarının da proses ve teknolojik alt yapıları ile ilişkili olarak hangi ATY türlerini kullanabileceklerinin belirlenmesinde yararlı olacaktır. 34

35 SRF çevrimi-kabul noktasında uygulanan sınıflar ve özellikler ((CEN/TC 343 göre ) 35

36 ATY Sınıflandırması ATY kalitesi çevresel (emisyonlar), Kullanıcı için işletme riski(teknolojik) ve ekonomik kriterlere göre belirlenmektedir. Anahtar parametreler ekonomik kriterler olarak ısıl değer, teknolojik kriter olarak klor ve emisyon kriteri olarak da civa parametreleri öne çıkmıştır. SRF Özellikleri ve Sınıflandırılması na yönelik olarak prcen15359 dokümanında verilen metodolojiye göre oluşturulmuş sınıflandırma her parametre için beş sınıf içermektedir. 36

37 Katı atıklardan türetilmiş yakıtlar için (ATY) sınıflandırma sistemi (CEN/TS 15359:2006:E) Sınıflandırılacak özellik Net kalorifik değer (NCV) İstatistiksel Birim Sınıflar ölçü Ortalama değer MJ/kg (ar) Klor (Cl) Ortalama değer % (d) Sınıflar Hg (Hg) Medyan Yüzde (80nci dereceden) mg/mj (ar) Sınıflar

38 Evsel Atıklardan ATY Üretim Prosesleri Evsel atıklardan ATY hazırlamada kullanılan temel prosesler; Kaynağında ayırma, Mekanik ayırma ile gruplama, Ebad küçültme(dilimleme, parçalama ve öğütme), Ayırma ve eleme, Karıştırma(harmanlama), Kurutma ve pelletleme, Paketleme ve Depolama 38

39 Evsel Atıklardan ATY Üretim Prosesleri Evsel katı atıklardan yüksek kalorili ATY üretimi için iki farklı teknoloji geliştirilmiştir. Mekanik Biyolojik Arıtma Tesisleri Kuru Stabilizasyon Prosesleri Mekanik Biyolojik Ön Arıtma tesislerinde metaller ve inert katılar ayrılarak, organik kısımlar da elenerek kompostlaştırma gibi ilave stabilizasyon adımları için uzaklaştırılırlar. Böylece yüksek kalorifik değere sahip atık fraksiyonları olan kağıt, plastik ve tekstil gibi kuru bileşenler elde edilir. 39

40 Evsel Atıklardan ATY Üretim Prosesleri ATY kuru stabilizasyon prosesi ile de üretilebilir. Bu, inert ve metalleri alındıktan sonra kalan atıkların, bir kompostlaştırma adımından sonra etkili bir şekilde kurutulması(ve stabilize edilmesi) ile gerçekleştirilmektedir. Böylece yüksek kalorifik değere sahip ve yakma amaçlı kullanıma uygun bir ATY elde edilmektedir. Yüksek kalorifik değere sahip ürün elde eden ve Almanya da geliştirilen bu proses ticari olarak Trockenstabilat adı ile bilinmektedir. Ambalaj malzemelerinden elde edilmiş ATY(Packaging derived fuel (PDF)) veya işlenmiş yakıt( process engineered fuel (PEF)) genellikle kaynağında ayrılmış ve örnek olarak içecek madde ambalajı olarak kullanıldığı için geri kazanılması mümkün olmayan karton ve kaplanmış karton gibi malzemelerden veya PVC ile kirletilmiş PE/PET şişelerden ATY ye göre daha yüksek ısıl değere sahip yakıtlar elde edilebilmektedir. 40

41 Evsel Atıklardan ATY Üretim Prosesleri Ülke İşlem Tipi ATY Oluşturma Oranı,% Avusturya MBT 23 Belçika MBT Finlandiya MT Değişken Hollanda MT 35 İngiltere MT

42 MBT Metodolojisine Göre ATY Dies Üretimi ist ein Kütle Beispiel-Diagramm Dengesi (Değerler kütle % olarak verilmiştir) Ticari Atıklar = 100% Evsel Katı Atık = 100% 20 % 22,8 % Biyolojik arıtma MWI Biyolojik arıtma 50 % 6,2 % 10 % metal su MWI 10 % metal 2,5 % su 9 % 50 % ATY ATY 28,5 % 42

43 Endüstriyel Atıklardan ATY Üretimi Çok sayıda endüstriyel atık, ikame yakıt veya ikincil yakıt olarak Avrupa ülkelerinde kullanılmaktadır. Bunlar; Ticari ve endüstriyel faaliyetlerden gelen kağıt/karton ve plastikler Ambalaj atıkları veya standard dışı ürünler Atık lastikler Biyokütle atıkları (Sap ve saman, kontamine olmamış ahşap atıkları, kurutulmuş arıtma çamurları) Tekstil atıkları Eski araç sökümünden elde edilen atıklar ve Tehlikeli atıklar(yüksek ısıl değere sahip ) atık yağlar Endüstriyel çamurlar Atık emdirilmiş ağaç talaşları ve atık solventler 43

44 Katı ve sıvı atık yakıtların hazırlanmasında kullanılan atık türleri konusunda bazı örnekler [ Langenkamp ve Nieman, 2001; Scori, 2002;Eucopro, 2003;[Pretz, vd., 2003;[TWG, 2004] Hazırlanacak atık yakıtın türü Katı atık yakıt Atığın türü Macun-kıvamlı atıklar (ağırlıklı olarak tehlikeli atıklar) Örnekler Yüksek viskoziteye sahip çözücüler, yağ tortuları, damıtım artıkları, endüstriyel çamurların işlenmesinden elde edilen çamurlar (mekanik endüstri, kimyasal endüstri, ilaç endüstrisi, vb.), boya ve vernik tortuları, mürekkep tortuları, poliol, zamklar, reçineler, gres ve hayvansal yağlar, diğer macun atıklar. Toz atıklar (temel olarak tehlikeli atıklar) Katı atıklar (temel olarak tehlikeli atıklar) Sıvı atık yakıt hazırlamak için uygun olmayan sıvı atıklar (temel olarak tehlikeli atıklar) Tehlikesiz katı atıklar Karbon siyahı, toner tozu, boyalar, kullanılmış katalizörler, yüzey-aktifler, diğer tozlar Kirlenmiş polimerler, emdirilmiş odun talaşı, atık su arıtmadan gelen çamurlar, reçineler, boyalar, zamklar, kullanılmış aktif karbon, kirlenmiş topraklar, hidrokarbon çamurları, kirlenlmiş emici-maddeler (absorbent), kimyasal ve ilaç endüstrisinden organik artıklar, kullanılmış plastik ambalaj, atık kereste, diğer katı atıklar Polimerleşme tehlikesi bulunan sıvılar Evsel ve ticari atıklar, ambalaj atıkları, ahşap, kağıt, mukavva, mukavva kutular (02, 03, 15, 17, 19, 20), tekstil atıkları, lifler (04, 15, 19, 20), plastikler (02, 07, 08, 12, 15, 16, 17, 19, 20), diğer malzemeler (08, 09, 15, 16, 19) karışık toplanmış atıklardaki yüksek kalorifik değere sahip kısımlar (17, 19, 20), inşaat yapım ve yıkım atıkları, kentsel atıkların kaynağında ayırılmış kısımları, ticari ve endüstriyel atıklar 44

45 Katı ve sıvı atık yakıtların hazırlanmasında kullanılan atık türleri konusunda bazı örnekler [ Langenkamp ve Nieman, 2001; Scori, 2002;Eucopro, 2003;[Pretz, vd., 2003;[TWG, 2004] Harmanlama (karışım) ile elde edilen sıvı atık yakıtlar Akışkanlaştırma ile elde edilen sıvı atık yakıtlar Emülsiyonlardan sıvı atık yakıtlar Organik sıvı atık yakıt Organik sıvı atık yakıt Organik sıvı atık yakıt Çözücüler, ksilenler, toluenler, beyaz alkol, aseton, temizleyici ve yağ giderici çözücüler, petrol artıkları, damıtım artıkları, şartname-dışı organik sıvı ürünler Kullanılmış çözücüler, macun-kıvamlı organik atıklar, (mürekkep tortular, boya tortuları, yapıştırıcı atıkları, vb.), petrol artıkları, boya tozu gibi toz atıklar, filtre birikintileri, organik kimyasal sentez artıkları, bitkisel ve hayvani yağlar, kullanılmış iyon-değişimli reçineler, damıtım artıkları, güzellik endüstrisi atıkları Mekanik ve metalurji endüstrilerinden yağ emülsiyonları, petrolün arıtılması ve ürünlerinin biriktirilmesi ve depolanmasından kaynaklanan petrol ihtiva eden atıklar ve çamurlar, petrolün damıtılmasından, rejenerasyonundan, üretim hatalarından kaynaklanan atıklar, gres gibi macun atıklar, mürekkep ve yapıştırıcı atıkları, boy tozu gibi toz atıklar, yıkama tozu atıkları, kostik gibi kullanılmış bazlar, kullanılmış yağlar 45

46 Dies ist ein Beispiel-Diagramm ATY Üretimi Prosesi Akım Şeması 46 Stand 01/04

47 47

48 48

49 Sıvı ve yarı sıvı tehlikeli atıklardan katı yakıtın hazırlanması örnek üretim şeması [Eucopro, 2003] 49

50 Sıvı atık yakıtın viskozitesi ayarlanarak hazırlanması için örnek üretim şeması [Eucopro, 2003] 50

51 Sıvı ve yarı sıvı atıklardan emülsiyonların hazırlanması için örnek üretim şeması [Eucopro, 2003; TWG, 2004] 51

52 ATY Üretim Tesisleri Teknolojileri ATY üretiminde kullanılan atık türüne göre belirli kalitede ATY üretmek üzere kurulacak tesislerde standart ünitelerin yer alması gerekmektedir. En geniş anlamda bu tür ünitelerin kombinasyonları ele alınmış ve incelenmiştir. Bu kombinasyonlar ATY üreticilerinin lisanslandırılması sırasında dikkate alınacaklardır. 52

53 Karışık evsel katı atıktan ATY üretim tesisi genel akım şeması 53

54 Organik atık içermeyen karışık ve nemli katı atıklardan ATY üretimi 54

55 Organik atık içermeyen karışık katı atıklardan Kurutma Gerektirmeyen ATY üretimi 55

56 Tek tip atıktan ATY üretimi (kurutma işlemi gerektirmeyen) 56

57 Hacimli atık içermeyen tek tip atıktan ATY üretimi 57

58 Evsel ve Endüstriyel Kaynaklı Üretilen ATY Kalitesi ATY Isıl Değer Kül,% Klor(% w) Sülfür(%w) Nem(%w) Kaynağı (MJ/kg) Evsel , atıklar Evsel ,3-1 0,1-0, Ticari atıklar Endüstriyel atıklar Hafriyat atıkları <0,1-0,2 <0, , <0,1 <0,

59 Avrupa da Üretilmiş ATY lerin Kalitelerinin Mukayesesi 59

60 Avrupa da Üretilmiş ATY lerin Kalitelerinin Mukayesesi(Devam) 60

61 Avrupa Ülkelerinde ATY Üretim Potansiyeli Avrupa Birliği Ülkelerinde tehlikesiz ve tehlikeli atıklardan ATY üretimi yapan tesislerin sayısı ve kapasiteleri 1970 li yıllardan sonra petrol bunalımı dolayısı ile hızla artmıştır. Günümüzde İklim değişikliğine neden olan CO2 gibi sera gazları dolayısı ile bazı sektörlerin ATY Kullanımını tercih etmeleri de kapasitelerin artırılmasında etkili olmaktadır. 61

62 Ülke Bilinen tesislerin sayısı Bilinen kapasite (kt/yıl) Tehlikeli Tehlikesiz Tehlikeli Tehlikesiz Belçika 12 Y Danimarka 4 13 Almanya Yunanistan 0 0 İspanya Fransa 54 Y İrlanda 2 Y İtalya Lüksemburg 0 Y Hollanda 1 Y Avusturya 8 10 Portekiz 0 Y 165 Finlandiya İsveç Y Y Birleşik Krallık Y Y İzlanda 1 Y Norveç 2 Y TOPLAM 140 Y: Mevcut fakat herhangi bir veri yok Not: Bu tablo içindeki rakamlar, tesislerin veya kapasitelerin gerçek değerlerini yansıtmıyor olabilir. Buna yolaçan başlıca nedenler olarak; piyasa ÇOB çok2011 hareketli Atık Yönetimi ve rakamlar Sempozyumu çokaty kısa zaman içinde değişiyor ve/veya bazı konularda TWG tarafından herhangi bir veri sağlanamadı. İçinde rakam bulunmayan tablo hücreleri 62 için herhangi bir bilgi sağlanamadı.

63 2005 yılı için Avrupa'da tehlikesiz katı atıklardan türetilmiş yakıt (ATY) piyasası tahmini/potansiyeli [Pretz vd., 2003] Ülke Üretim Tüketim - İhracat/İthalat + Δ 2000 kt/yıl toe/yıl kt/yıl toe/yıl kt/yıl toe/yıl % Belçika veri yok veri yok 0 Danimarka 0 0 Almanya Yunanistan veri yok veri yok İspanya veri yok veri yok Fransa İrlanda veri yok veri yok İtalya veri yok veri yok Lüksemburg veri yok veri yok Hollanda Avusturya veri yok veri yok 400 Portekiz veri yok veri yok Finlandiya veri yok veri yok 100 İsveç Birleşik Krallık veri yok veri yok İzlanda Norveç 0 0 Belçika veri yok veri yok Toplam Notlar: toe/yıl = yıl başına ton petrol eşdeğeri (katı-atıklardan geri-kazanılmış yakıtın ısıl değeri olarak 21 MJ/kg varsayılmıştır, Finlandiya ve Hollanda'da bu değerden düşük olmasına, ve petrolün ısıl değer olarak 42 MJ/kg olmasına rağmen). Δ 2000 = 2000 yılından gelen fark katı atıklardan geri kazanılmış yakıtın (ATY), hiç bir şekilde Avrupa Birliği dışına ihraç edilmediği varsayılmıştır. Bu tablodaki değerler bilgi verme amaçlıdır, ve tüm Avrupa Komisyonu genelinde ortak kullanılan kararlaştırılmış tanımlara karşılık gelmemektedir. Not: Bu çizelge içindeki rakamlar tesisler veya kapasite hakkında gerçeği yansıtmıyor olabilir. Buna yolaçan başlıca nedenler olarak; piyasa 63 çok hareketli ve rakamlar çok kısa zaman içinde değişiyor ve/veya bazı konularda TWG tarafından herhangi bir veri sağlanamadı. İçinde rakam bulunmayan tablo hücreleri için herhangi bir bilgi sağlanamadı.

64 ATY Üretiminde İzin Verilecek Atık Kodları Ülke koşullarına göre ATY üretiminde kullanımına izin verilecek atıkların kodları belirlenmelidir. Aşağıda bu amaçla önerilen 5 ana kategori halinde atık kodları verilmiştir. 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 ATY Kalitesinin İzlenmesi ATY üretimi yapan tesisler atık kodu lisanslarına göre ve kapasitelerine göre ürettikleri ATY lerin kalitesini numune alarak analizle belirlemek mecburiyetindedir. 70

71 71

72 72

73 ATY ÜRETİMİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ATY nin üretimi, en az iki farklı tipte çevresel etkilerin ortaya çıkmasına neden olur: Süreçte kullanılan enerjinin tüketiminden ortaya çıkan yükler (çoğunlukla elektrik veya tesiste yada şantiyede buhar üretimi) Prosesten ortaya çıkan atıkların havaya atılması (mekanik işlemlerden dolayı ortaya çıkan partiküller, kurutma veya presleme proseslerinden ortaya çıkan buharlar) veya prosesten çıkan atıksuların (yıkama veya sıyırma işlemleri gibi su içeren prosesler) alıcı ortama boşaltılmasıdır. 73

74 Koku ve hijyen problemlerinden dolayı ortaya çıkan olumsuz etkiler (mikrobiyolojik kirleticiler) atık maddelerinin işlendiği her safhada meydana gelebilir. Bu etki, hızlı biyolojik parçalanmaya tabi tutulan organik maddelerin oranının bir fonksiyonudur. 74

75 VOC, Koku Ve Toz Atıkların ön işlemeye tabi tutulmasından kaynaklanan hava emisyonları, işlenen atık tipine ve kullanılan süreçlere bağlıdır. Emisyon izleme ve raporlama işlemi, ulusal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir. VOC, koku ve toz emisyonları için azaltma teknikleri gerektiğinde uygulanır. Toz genellikle, torba filtrelerle azaltılır. Ses ve koku için karşı önlemler değerlendirilmelidir. VOC'yu azaltma teknikleri, diğer tekniklerin yanı sıra biyolojik işlemleri, aktif karbonu ve termal işlemleri içerir 75

76 Variller Ve Metaller Manyetik separatörler ile ayrılan metaller ilgili yönetmelik gereklerine uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Taşımada kullanılan varil vb. metal kaplar öncelikle lisanslı varil yıkama/geri dönüşüm tesislerine gönderilmelidir. Bunun tercih edilmediği durumda lisanslı bertaraf tesisine gönderilmesi esastır. 76

77 Atıksu ATY hazırlama tesislerinden kaynaklanan her türlü atıksular ilgili mevzuat çerçevesinde deşarj edilirler. ATY hazırlama tesislerinin atık kabul ve depolama ünitelerinden yağmur suyu ile oluşacak atıksuların toplanması ve ilgili mevzuat çerçevesinde arıtılması esastır. 77

78 Çevresel Etkileri Değerlendirme Metodolojisi ATY için çevreyle ilgili sorunlarda ve konularda karar verme sürecine yardımcı ve destek olması amacıyla bir takım yöntemler belirlenmiş bulunmaktadır. Konunun doğası gereği, eldeki mevcut sorunlara ve amaçlara, uygun olan yöntemin seçiminde genel olarak aşağıda belirtilmiş bulunan ve birbirleriyle örtüşen özellikler arz eden en az dört farklı metodoloji uygulanmaktadır. Çevresel etki değerlendirmesi ÇED; Risk analizi; Yaşam döngüsü analizi (LCA); ve Madde akış analizi (MFA). 78

79 ATY üretimi ve kullanımı için sistem şeması (Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü, CO5087-4, 2003) (*E/M: enerjinin girişi ve/veya malzeme kaynakları) 79

80 ATY Tüketen Sektörler ve Etkileri 80

81 Ana Teknolojiler ve Ağır Metallerin Dağılımı Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre, atıktan türetilmiş yakıtlar termik enerji santralleri, kağıt endüstrisi, çimento sektörü ve yüksek fırınlarda kullanılabilmektedir [Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü, CO5087-4, 2003] 81

82 ATY Ekonomisi ATY Üretim Tesislerinin Yaklaşık Maliyetleri ATY Üretiminde kullanılacakteknolojiler ve bunların yaklaşık maliyetleri ayrı ayrı verilmiştir. 82

83 Karışık evsel katı atıktan ATY üretim tesisinde kullanılan ekipmanların yaklaşık fiyatları (İSTAÇ A.Ş., 2010) *Belirtilen fiyata elektrik ve panolar, mekanik ve elektrik montajı, nakliye ve işletmeye alma hizmetleri ile tesisin yapılacağı arazi ve tesisin inşaat giderleri dahil değildir. Kullanılan Ekipmanlar Kapasite (t/saat) Yaklaşık Fiyatlar Poşet parçalayıcılı döner elek Kaba kırıcı (ön parçalayıcı) Magnetik separatör Balistik separatör Son parçalayıcı Kurutucu Konveyörler 750 /m /m Vibration Cute Hava sınıflandırıcı Eddy akımlı separatör TOPLAM* - 83

84 Katı atıktan ATY üretim tesisi yatırım maliyeti ve işletme giderleri (Nuh Çimento A.Ş., 2010) Yatırım&İşletme Yaklaşık Fiyatlar ATY tesisi yatırım maliyeti Personel giderleri Su giderleri Koku giderici kimyasal Elektrik gideri Bakım gideri Laboratuar gideri 9,54 /t 0,1 /t 2,5 /t 4,40 /t 5,0 /t 1,98 /t 84

85 Organik atık içermeyen karışık ve nemli atıklardan ATY üretim tesisinde kullanılan ekipmanların yaklaşık fiyatları (İSTAÇ A.Ş., 2010) * Belirtilen fiyata elektrik ve panolar, mekanik ve elektrik montajı, nakliye ve işletmeye alma hizmetleri ile tesisin yapılacağı arazi ve tesisin inşaat giderleri dahil değildir. Kullanılan Ekipmanlar Kapasite (t/saat) Yaklaşık Fiyatlar Kaba kırıcı (ön parçalayıcı) Magnetik separatör Balistik separatör Son parçalayıcı Kurutucu Konveyörler 750 /m /m Vibration Cute Hava sınıflandırıcı Eddy akımlı separatör TOPLAM* 1.5 M - 85

86 yaklaşık fiyatları (İSTAÇ A.Ş., 2010) Belirtilen fiyata elektrik ve panolar, mekanik ve elektrik montajı, nakliye ve işletmeye alma hizmetleri ile tesisin yapılacağı arazi ve tesisin inşaat giderleri dahil değildir. Kullanılan Ekipmanlar Kapasite (t/saat) Yaklaşık Fiyatlar Kaba kırıcı (ön parçalayıcı) Magnetik separatör Balistik separatör Son parçalayıcı Konveyörler 750 /m /m Vibration Cute Hava sınıflandırıcı Eddy akımlı separatör TOPLAM* - 86

87 Tek tip atıktan ATY üretim tesisinde kullanılan ekipmanların yaklaşık fiyatları (İSTAÇ A.Ş., 2010) * Belirtilen fiyata elektrik ve panolar, mekanik ve elektrik montajı, nakliye ve işletmeye alma hizmetleri ile tesisin yapılacağı arazi ve tesisin inşaat giderleri dahil değildir. Kullanılan Kapasite Yaklaşık Fiyatlar Ekipmanlar (t/saat) Kaba kırıcı (ön parçalayıcı) Son parçalayıcı Konveyörler 750 /m /m TOPLAM* 0.5 M - 1 M 87

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY 1 1. GİRİŞ Çevre koruma, 20. yüzyılın tüm yer küreyi etkileyen çevre sorunları nedeniyle gelişmiş toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir.

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Aynur KEMİRTLEK İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. E-posta:akemirtlek@istac.com.tr 1.GİRİŞ Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

Tıbbi atıklar, sağlıkla ilgili işlemler sırasında oluşan atıklardır. Bu atıkların

Tıbbi atıklar, sağlıkla ilgili işlemler sırasında oluşan atıklardır. Bu atıkların Tıbbi Atık Stratejileri Nelerdir? EN/ISO Normları Nelerdir? Avrupa da Birlik? ABD nin Yaklaşımı? Ülkemizde Durum? Doç. Dr. İbrahim Halil ÖZEROL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI Kasım 2014 Çimento Üretimi Çimento yarı mamulü olan klinker; kireçtaşı, marn ve kil gibi hammaddelerin öğütülüp homojenize

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

Organik Solvent Kullanılarak Yapılan Yüzey İşlemleri için Kılavuz ŞUBAT 2014

Organik Solvent Kullanılarak Yapılan Yüzey İşlemleri için Kılavuz ŞUBAT 2014 Organik Solvent Kullanılarak Yapılan Yüzey İşlemleri için Kılavuz ŞUBAT 2014 Sayfa1 (117) İçindekiler Tablosu Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1. Kılavuzun amaç ve kapsamı...6 2. Yasal gereklilikler...

Detaylı

(GS-VER-PDD)A. Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir.

(GS-VER-PDD)A. Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir. THE GOLD STANDARD: Gold Standard Gönüllü Dengeleme Projeleri Proje Tasarım Dokümanı (GS-VER-PDD)A Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: http://www.cdmgoldstandard.org info@cdmgoldstandard.org

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU-

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- NL Agency/Hollanda Grontmij Nederland B.V. Ankara, Ekim- 2010 Yetki Başlık : Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği Projesi Sonuç Raporu Proje

Detaylı