ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT(ATY)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT(ATY)"

Transkript

1 ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT(ATY) REFUSE DERİVED FUEL(RDF) SOLİD RECOVERED FUEL(SRF) Prof.Dr. Kadir ALP İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Maslak/Sarıyer/İstanbul 1

2 Program Tanımlar Yasal Durum ATY Sınıflandırması ATY Üretimi ATY karakterizasyonu ve sınıflandırma ATY Üretiminde Kullanılacak Atık Kodları ATY Kullanıcıları ATY Kullanımı ve etkileri ATY Üretim Maliyetleri Avrupa da ve Türkiye de ATY Üretim ve Kullanım Potansiyeli Lisanslı tesis sayısı Lisanslı kullanıcı sayısı 2

3 Bu sunum Çevre ve Orman Bakanlığı nca oluşturulan ATY Özel İhtisas Komisyonu tarafından üretilen materyaller kullanılarak hazırlanmıştır. 3

4 ATY ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU Komisyon üyeleri Dr. Kadir ALP(İTÜ) Dr. Aysel ATIMTAY(ODTÜ) Dr.Ülkü YETİŞ(ODTÜ) Dr. Şenol YILDIZ(İSTAÇ) Oğuz AYDİNÇ(Nuh Çim.-TCMB) Aksel CESUR(İZAYDAŞ) Canan DEMİRÖZ(TÇMB) Çevre ve Orman Bakanlığı Betül DOĞRU Ahmet VARIR 4

5 TANIM "Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY)" teriminin herhangi bir resmi tanımı mevcut değildir ve ülkeden ülkeye farklı şekilde yorumlanmaktadır. Atık terimi, evsel atıklar ve ticari atıklar için genel bir terimdir ve İngilizce konuşan ülkelerde, RDF (Refuse Derived Fuel) genellikle, evsel atıkların, ticari atıkların veya endüstri -proseslerinden çıkan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların içinden ayrılmış yüksek ısıl değere sahip olan kısmından türetilen yakıtlar için kullanılmaktadır. 5

6 TANIM Evsel atıktan türetilmiş yakıtlar için kullanılan başka terimler de bulunmaktadır. Örnek olarak; Tehlikesiz Katı Atıklardan Türetilmiş Yakıt (SRF- Solid Recovered Fuel), Geri Kazanılmış Yakıt (REF-Recycled Fuel), Kağıt ve Plastik Yakıt (PPF- Paper Plastik Fuel) ve Prosesle İşlenmiş Yakıt (PEF-Processed Engineered Fuel) gibi. 6

7 TANIM SRF, REF, PDF, PPF ve PEF, genellikle geri kazanılamayacak kadar kirlenmiş olan, evsel atığın yanabilir kuru kısmını (örneğin, plastikler ve/veya kağıt) ifade etmektedir. Bu yakıtlar, karışık atık kısımlarından türetilmiş ATY ye nazaran, yakıldığında daha yüksek ısıl değere, düşük nem oranına ve düşük kül miktarına sahiptir[cen/ts 15359:2006]. 7

8 İSİMLENDİRME Evsel Katı Atıklardan elde edilen kalorifik değeri yüksek kısımlarla ilgili olarak Refuse Derived Fuel (RDF) Recovered Fuel (REF), Solid Recovered Fuel(SRF) Packaging Derived Fuel (PDF), Paper and Plastic Fraction (PPF) ve Processed Engineered Fuel (PEF) terimleri kullanılmaktadır. 8

9 İSİMLENDİRME Endüstriyel atıklardan(lastik ve solventler gibi) özel proses adımları ile belirli kalitede üretilmiş atıklara da Tire Derived Fuel(TDF) Secondary Fuel(SF), Substitute Fuel(SF) ve Substitute Liquid Fuel (SLF) gibi adlar verilmektedir 9

10 TANIM SRF CE N/TS da verilen özelliklere sahip, yakma ve beraber yakma tesislerinde enerji geri kazanımı için kullanılan ve tehlikesiz atıklardan üretilmiş katı yakıt olarak tanımlanır. 10

11 ATY üretiminde Kullanılan Atıklar A.Evsel Katı Atıklar B.Endüstriyel Atıklar Plastik ve kağıt/karton atıkları( ticari ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan) Ambalaj atıkları Üretim atıkları Atık Lastikler, Biyokütle atıkları Bitkisel atıklar(sap, saman, kabuk vb), Kontamine olmamış ahşap atıkları Kağıt ve kağıt üretimi atık çamurları Kurutulmuş evsel atıksu arıtma çamurları Tekstil atıkları, Hayvansal atıklar Araçların parçalanmasından oluşan atıklar (automative shredder residues - ASR) 11

12 ATY Üretiminde Kullanılan Atıklar Yüksek kalorifik değere sahip tehlikeli atıklar Atık yağlar, Endüstriyel çamurlar, Emprenye edilmiş ağaç talaşları Atık solventler Halı atıkları ve kırpıntılar Tekstil Çocuk bezi üretim atıkları Anod çamurları 12

13 13

14 Dies ist ein Beispiel-Diagramm Input of the SRF-treating plant 14 Stand 01/04

15 Dies solid ist recovered ein Beispiel-Diagramm fuel/ SRF/ Fluff 15 Stand 01/04

16 ATY NİN AVANTAJLARI ATY ısıl bakımdan linyit ile mukayese edilebilir ATY teknolojik ve ekolojik olarak işlenebilir İlave CO2 ve CH4 emisyonuna yol açmaz Sera gazlarının etkisinin azaltılmasına katkı sağlar Depolama sahalarının daha uzun süre kullanımına imkan verir Kaynak kullanımını azaltır İlk yatırım ve işletme maliyetlerinde azalmaya imkan verir 16

17 Isıl değere göre standardize edilmiş eser element Envanteri Dies linyit(mavi) ist ein Beispiel-Diagramm and SRF (kırmızı) mg/kj olarak 100,0000 Cd Tl Hg Sb As Pb Cr Co Cu Mn Ni V Zn Be Se Te 10,0000 1,0000 [mg/kj] 0,1000 0,0100 0,0010 0,0001 0,

18 ATY Sınıflandırması ATY üretimi ve kullanımına yönelik düzenlemeler ATY nin belirli özelliklere sahip olacak şekilde üretilecek ve kullanılacak şekilde sınıflandırılmalarını gerektirmektedir. Böylece hem ATY üretiminde kullanılabilecek atık türleri ve kodları hem de bu atıkların fiziksel ve kimyasal (boyutları, katı,sıvı ve macunumsu formları, kalorifik değerleri,nem, halojen ve ağır metal içerikleri vb) yapılarına göre ATY türleri belirlenebilecek ve standardize edilebileceklerdir. 18

19 Avrupa Birliği nde Hukuki Çerçeve AB ye üye ülkelerde yapılan uygulamalar hakkındaki araştırmalar, Avrupa Birliğin de ATY nin üretimini ve kullanılmasını etkilemekte olan atık yönetimi, enerji politikaları ve aşağıda bahsedilen alanlarda farklılıklar bulunduğunu göstermektedir: Atık yönetim politikası; ATY nin tanımı; Kalite kriterleri; Ürün veya atık olma koşulları (statüsü); Yetkilendirme prosedürü; Birlikte yakıldığında (uçucu madde) salım sınırları; ve Enerji politikası. 19

20 Atık Yönetim Politikası AB ye ve üye ülkelerin mevzuatlarında, çöp depolama sahasına gönderilecek evsel atık artan oranda sınırlandırılırken, bazı ülkelerdeki birleştirilmiş atık yönetim politikasının stratejik bir parçası olarak evsel atık üretiminden elde edilen atıktan türetilmiş yakıt ve ondan yararlanılma durumu önemle gösterilmiştir: 20

21 Atık Yönetim Politikası Halihazırda geri-dönüştürme ve gübreye-dönüştürmede (yani, Avusturya, Almanya, Hollanda, ve Finlandiya) göreceli olarak yüksek seviyelere ulaşan Üye Ülkelerde ATY üretimi ortak nokta olarak görünmektedir, çünkü kaynağında ayırma işleminin en verimli şekilde yapılması geride sadece ATY üretimi için uygun olan ve geri dönüştürülemeyen atık malzemeler bırakmaktadır. Bu bağlamda, mekanik ve biyolojik atık arıtma tesisleri, Çöp Depolama Sahası Direktifiyle uyum içinde olmasını sağlayacak bir yol olarak, kalan atığın biyolojik olarak bozunur kısmını kararlı (stabil) hale getirme gibi daha özel bir amaçla kullanılabilir. Böyle koşullarda kalan atığın biyolojik bozunmaz olan bileşeni; geri-dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya ek yakıt olarak yakılabilir. Ve kararlı hale getirilmiş biyolojik atık, bozunabilirliğindeki azalma dolayısıyla Çöp Depolama Sahası Direktifi ndeki hedeflerin kapsamından çıkacak ve çöp depolama sahasına gönderilecektir. MBT deki büyüme, üye ülkelerin, Çöp Depolama Sahası ve Atık Yakma Direktifi çerçevesinde "işlenmiş" terimininden ne anladıkları ölçüsünde olacaktır. 21

22 Atık Yönetim Politikası MBT 'nin kütlesel atık yakma hususunda daha esnek bir çözüm olarak önerilmesi için gayet iyi nedenler de mevcuttur. Sadece prosesin biyolojik arıtma safhası modüler yapılmakla kalmayıp (karışık atığın işlenmeyi bırakıp, kaynağında-ayırılmış atığı gübreye çevirme işlemine dönmeyi mümküm kılmak için), ayni zamanda birlikteyakma tesislerinde ATY'nin kullanılması, yoğun sermaye gerektiren özel atık yakma (veya ısıl arıtma) tesislerine yatırım yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. ATY'nin termik tesislerde birlikte-yanması da, kitlesel atık yakma kapasitesinin sınırlı olduğu ülkelerde (ör. Finlandiya) geniş uygulama alanları bulmaktadır. 22

23 ATY nin üretimi ve kullanılması hususunda kalite standardı Avrupa Atık İşleme Tesisleri Federasyonu - EURITS tarafından yayımlanan standardlar uygulanmaktadır. Finlandiya ve İtalya daki ATY ile ilgili kalite standardları 23

24 ATY için kalite standardları (EURITS, 2003) İtalya Finlandiya 1 ) Karakteristik Birim DL 7 Kalite Sınıfı I II Su % <25 Isıl değeri KJ/kg 15,000 Kül % 20 Klor % (m/m) 2) <0.15 <0.50 <1.50 Kükürt % (m/m) 2) <0.20 <0.30 <0.50 Azot % (m/m) 2) <1.00 <1.50 <2.50 Potasyum ve sodyum 3) % (m/m) 2) <0.20 <0.40 <0.50 Aluminyum % (m/m) 2) Civa Mg kg <0.1 <0.2 <0.5 Kadmiyum mg kg <1.0 <4.0 <5.0 Kurşun mg kg Bakır mg kg Manganez mg kg Krom mg kg Çinko mg kg Nikel mg kg Arsenik mg kg- 1 9 Kadmiyum+Civa mg kg- 1 ÇOB Atık Yönetimi Sempozyumu ATY 24

25 İzin Prosedürü Tehlikeli ve tehlikesiz atıkları diğer atıklarla birlikte yakan (co-incineration) işletmeleri, her ülkede lisans veren ilgili otoritelerden konuyla ilgili olarak izin ya da lisans almak zorundadır. Endüstriyel proseslerde ATY nin birlikte yakılması için de, IPPC Direktifi gerekleri doğrultusunda lisans alınması zorunludur 25

26 İzin Prosedürü Bazı ülkelerde, izin prosedürünün içinde, çevresel değerlendirme ve kamuoyu araştırması da yer almaktadır (ör.; İspanya, Birleşik Krallık). Bazı ülkeler, basitleştirilmiş yetkilendirme prosedürleri oluşturarak (ör. İtalya), veya bu uygulamayı destekleyecek özel yönetmelikler yayınlayarak (ör. Portekiz), gerek bu işe özel, gerekse endüstriyel tesislerde evsel atıklardan ve diğer atıklardan hazırlanan ATY nin kullanılmasını ilgili düzenlemelerle etkin bir şekilde teşvik etmektedirler 26

27 İzin Prosedürü Türkiye de ise Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve Atık Yakma Direktiflerinin açıklama getirdiği bir lisans süreci olup 3 yıllık süreyle atık yakıt kullanımına izin verilmektedir. Lisans süresince atık yakıt kullanan çimento fabrikaları kontrol ölçümlerini yaptırarak raporlama yapmakta ve Çevre Bakanlığı nezaretinde atık yakıt kullanımı gerçekleştirilmektedir. 27

28 Kirletici Madde Emisyon Standartları ATY yakan çimento tesisleri için konulan emisyon standartları (ELV-Emission Limit Values), Tehlikeli Atıkları Birlikte Yakma Direktifi çerçevesi uyarınca, ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Avrupa'da ikincil yakıtların çimento tesislerinde birlikte yakıldığı durumlarda, tipik emisyon standartları verilmiştir. 28

29 Enerji piyasası ve iklim değişiklikleri Enerji piyasasında meydana gelen değişiklikler, atığın bir enerji kaynağı olarak daha yaygın kullanılma ihtimalini etkilemektedir. Enerji piyasası serbestleştikçe, bu piyasa daha fazla rekabet içinde olacaktır. AB üye ülkeleri, karışık atıktan enerji üretilmesine gerçekten yardımcı olacak destek projelere ya halihazırda sahiptirler ya da gerçekleştirmek için planlama yapmaktadırlar. Kyoto protokolü hedefine ulaşmak için, biyolojik atıklar (örneğin kereste atıkları) Finlandiya gibi ülkelerde anahtar rol oynayacaktır. Bazı ülkelerde (örneğin İtalya), Yenilenebilir Enerji Direktifi (2001/77/EC) tarafından kapsanmamış olmasına rağmen, ATY den üretilen elektriğin, "yenilenebilir enerji" olarak kabul edilmesi gerektiği konusundaki tartışmalar sürmektedir. 29

30 Atığı yakmak yerine geri dönüştürmenin iklim değişiklikleri üzerindeki etkileri (Smith vd., 2001) 30

31 ATY nin Statüsü Çimento fırınlarında kullanılan ek yakıtlar için şartnamelere bağlı olarak ön arıtmadan geçmiş tehlikeli atıkların, hala bir atık olarak var sayılıp, sayılmayacağı konusunda belirli bazı AB ye üye ülkeler arasında tartışmalar mevcuttur. Örneğin, Birleşik Krallık ta, "Cemfuel" olarak hazırlanan atığın içeriği bir atık mıdır veya yakıt mıdır üzerinde bir tartışma mevcuttur. 31

32 ATY nin Statüsü Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, Birleşik Krallık Çevre Temsilciliğinin sınıflandırma sistemini desteklemiş ve Atık Direktifi gereğince Cemfuel atık statüsünde kalmıştır. Diğer üye ülkeler de (örneğin; Belçika ve Fransa), kalitesinin kontrolu ve kirletici madde salım kontrolunun yanında, ikincil yakıt hareketleri üzerinde sıkı bir denetim sağlamak ve kayıt altında tutmak için, atık olarak kalmasını tercih etmişlerdir. Bu sonuncu stratejik kararın, bu tür malzemelerin fiyatlarını, bunları ek yakıt olarak kullanan endüstriler için, oldukça aşağı çektiği veya eksi değere düşürdüğü öne sürülmüş ve bu tartışmalara yol açmıştır. Bu türden atık malzeme yakan bir şirketin böyle bir yakıt için para vermesi gerekmeyecek, aksine atığın bertaraf edilmesi için üstüne para alacaktır. 32

33 ATY Sınıflandırması Katı Atıklardan Türetilmiş Yakıtlar" ile ilgilenmek üzere Nisan 2000 tarihinde oluşturulan CEN çalışma grubu tarafından getirilen katı atıklardan türetilmiş yakıtlar için sınıflandırma sistemi CEN/TSE 15359:2006:E Standartı olarak yayınlanmıştır 33

34 ATY Sınıflandırması Bu şekilde standardize etme yaklaşımı ATY üretim teknolojilerinin belirlenmesine, bu alanda faaliyette bulunacak kuruluşların teknolojik yeterliliklerinin ve lisanslandırma ihtiyaçlarının kolaylaştırılmasına, ATY kullanıcılarının da proses ve teknolojik alt yapıları ile ilişkili olarak hangi ATY türlerini kullanabileceklerinin belirlenmesinde yararlı olacaktır. 34

35 SRF çevrimi-kabul noktasında uygulanan sınıflar ve özellikler ((CEN/TC 343 göre ) 35

36 ATY Sınıflandırması ATY kalitesi çevresel (emisyonlar), Kullanıcı için işletme riski(teknolojik) ve ekonomik kriterlere göre belirlenmektedir. Anahtar parametreler ekonomik kriterler olarak ısıl değer, teknolojik kriter olarak klor ve emisyon kriteri olarak da civa parametreleri öne çıkmıştır. SRF Özellikleri ve Sınıflandırılması na yönelik olarak prcen15359 dokümanında verilen metodolojiye göre oluşturulmuş sınıflandırma her parametre için beş sınıf içermektedir. 36

37 Katı atıklardan türetilmiş yakıtlar için (ATY) sınıflandırma sistemi (CEN/TS 15359:2006:E) Sınıflandırılacak özellik Net kalorifik değer (NCV) İstatistiksel Birim Sınıflar ölçü Ortalama değer MJ/kg (ar) Klor (Cl) Ortalama değer % (d) Sınıflar Hg (Hg) Medyan Yüzde (80nci dereceden) mg/mj (ar) Sınıflar

38 Evsel Atıklardan ATY Üretim Prosesleri Evsel atıklardan ATY hazırlamada kullanılan temel prosesler; Kaynağında ayırma, Mekanik ayırma ile gruplama, Ebad küçültme(dilimleme, parçalama ve öğütme), Ayırma ve eleme, Karıştırma(harmanlama), Kurutma ve pelletleme, Paketleme ve Depolama 38

39 Evsel Atıklardan ATY Üretim Prosesleri Evsel katı atıklardan yüksek kalorili ATY üretimi için iki farklı teknoloji geliştirilmiştir. Mekanik Biyolojik Arıtma Tesisleri Kuru Stabilizasyon Prosesleri Mekanik Biyolojik Ön Arıtma tesislerinde metaller ve inert katılar ayrılarak, organik kısımlar da elenerek kompostlaştırma gibi ilave stabilizasyon adımları için uzaklaştırılırlar. Böylece yüksek kalorifik değere sahip atık fraksiyonları olan kağıt, plastik ve tekstil gibi kuru bileşenler elde edilir. 39

40 Evsel Atıklardan ATY Üretim Prosesleri ATY kuru stabilizasyon prosesi ile de üretilebilir. Bu, inert ve metalleri alındıktan sonra kalan atıkların, bir kompostlaştırma adımından sonra etkili bir şekilde kurutulması(ve stabilize edilmesi) ile gerçekleştirilmektedir. Böylece yüksek kalorifik değere sahip ve yakma amaçlı kullanıma uygun bir ATY elde edilmektedir. Yüksek kalorifik değere sahip ürün elde eden ve Almanya da geliştirilen bu proses ticari olarak Trockenstabilat adı ile bilinmektedir. Ambalaj malzemelerinden elde edilmiş ATY(Packaging derived fuel (PDF)) veya işlenmiş yakıt( process engineered fuel (PEF)) genellikle kaynağında ayrılmış ve örnek olarak içecek madde ambalajı olarak kullanıldığı için geri kazanılması mümkün olmayan karton ve kaplanmış karton gibi malzemelerden veya PVC ile kirletilmiş PE/PET şişelerden ATY ye göre daha yüksek ısıl değere sahip yakıtlar elde edilebilmektedir. 40

41 Evsel Atıklardan ATY Üretim Prosesleri Ülke İşlem Tipi ATY Oluşturma Oranı,% Avusturya MBT 23 Belçika MBT Finlandiya MT Değişken Hollanda MT 35 İngiltere MT

42 MBT Metodolojisine Göre ATY Dies Üretimi ist ein Kütle Beispiel-Diagramm Dengesi (Değerler kütle % olarak verilmiştir) Ticari Atıklar = 100% Evsel Katı Atık = 100% 20 % 22,8 % Biyolojik arıtma MWI Biyolojik arıtma 50 % 6,2 % 10 % metal su MWI 10 % metal 2,5 % su 9 % 50 % ATY ATY 28,5 % 42

43 Endüstriyel Atıklardan ATY Üretimi Çok sayıda endüstriyel atık, ikame yakıt veya ikincil yakıt olarak Avrupa ülkelerinde kullanılmaktadır. Bunlar; Ticari ve endüstriyel faaliyetlerden gelen kağıt/karton ve plastikler Ambalaj atıkları veya standard dışı ürünler Atık lastikler Biyokütle atıkları (Sap ve saman, kontamine olmamış ahşap atıkları, kurutulmuş arıtma çamurları) Tekstil atıkları Eski araç sökümünden elde edilen atıklar ve Tehlikeli atıklar(yüksek ısıl değere sahip ) atık yağlar Endüstriyel çamurlar Atık emdirilmiş ağaç talaşları ve atık solventler 43

44 Katı ve sıvı atık yakıtların hazırlanmasında kullanılan atık türleri konusunda bazı örnekler [ Langenkamp ve Nieman, 2001; Scori, 2002;Eucopro, 2003;[Pretz, vd., 2003;[TWG, 2004] Hazırlanacak atık yakıtın türü Katı atık yakıt Atığın türü Macun-kıvamlı atıklar (ağırlıklı olarak tehlikeli atıklar) Örnekler Yüksek viskoziteye sahip çözücüler, yağ tortuları, damıtım artıkları, endüstriyel çamurların işlenmesinden elde edilen çamurlar (mekanik endüstri, kimyasal endüstri, ilaç endüstrisi, vb.), boya ve vernik tortuları, mürekkep tortuları, poliol, zamklar, reçineler, gres ve hayvansal yağlar, diğer macun atıklar. Toz atıklar (temel olarak tehlikeli atıklar) Katı atıklar (temel olarak tehlikeli atıklar) Sıvı atık yakıt hazırlamak için uygun olmayan sıvı atıklar (temel olarak tehlikeli atıklar) Tehlikesiz katı atıklar Karbon siyahı, toner tozu, boyalar, kullanılmış katalizörler, yüzey-aktifler, diğer tozlar Kirlenmiş polimerler, emdirilmiş odun talaşı, atık su arıtmadan gelen çamurlar, reçineler, boyalar, zamklar, kullanılmış aktif karbon, kirlenmiş topraklar, hidrokarbon çamurları, kirlenlmiş emici-maddeler (absorbent), kimyasal ve ilaç endüstrisinden organik artıklar, kullanılmış plastik ambalaj, atık kereste, diğer katı atıklar Polimerleşme tehlikesi bulunan sıvılar Evsel ve ticari atıklar, ambalaj atıkları, ahşap, kağıt, mukavva, mukavva kutular (02, 03, 15, 17, 19, 20), tekstil atıkları, lifler (04, 15, 19, 20), plastikler (02, 07, 08, 12, 15, 16, 17, 19, 20), diğer malzemeler (08, 09, 15, 16, 19) karışık toplanmış atıklardaki yüksek kalorifik değere sahip kısımlar (17, 19, 20), inşaat yapım ve yıkım atıkları, kentsel atıkların kaynağında ayırılmış kısımları, ticari ve endüstriyel atıklar 44

45 Katı ve sıvı atık yakıtların hazırlanmasında kullanılan atık türleri konusunda bazı örnekler [ Langenkamp ve Nieman, 2001; Scori, 2002;Eucopro, 2003;[Pretz, vd., 2003;[TWG, 2004] Harmanlama (karışım) ile elde edilen sıvı atık yakıtlar Akışkanlaştırma ile elde edilen sıvı atık yakıtlar Emülsiyonlardan sıvı atık yakıtlar Organik sıvı atık yakıt Organik sıvı atık yakıt Organik sıvı atık yakıt Çözücüler, ksilenler, toluenler, beyaz alkol, aseton, temizleyici ve yağ giderici çözücüler, petrol artıkları, damıtım artıkları, şartname-dışı organik sıvı ürünler Kullanılmış çözücüler, macun-kıvamlı organik atıklar, (mürekkep tortular, boya tortuları, yapıştırıcı atıkları, vb.), petrol artıkları, boya tozu gibi toz atıklar, filtre birikintileri, organik kimyasal sentez artıkları, bitkisel ve hayvani yağlar, kullanılmış iyon-değişimli reçineler, damıtım artıkları, güzellik endüstrisi atıkları Mekanik ve metalurji endüstrilerinden yağ emülsiyonları, petrolün arıtılması ve ürünlerinin biriktirilmesi ve depolanmasından kaynaklanan petrol ihtiva eden atıklar ve çamurlar, petrolün damıtılmasından, rejenerasyonundan, üretim hatalarından kaynaklanan atıklar, gres gibi macun atıklar, mürekkep ve yapıştırıcı atıkları, boy tozu gibi toz atıklar, yıkama tozu atıkları, kostik gibi kullanılmış bazlar, kullanılmış yağlar 45

46 Dies ist ein Beispiel-Diagramm ATY Üretimi Prosesi Akım Şeması 46 Stand 01/04

47 47

48 48

49 Sıvı ve yarı sıvı tehlikeli atıklardan katı yakıtın hazırlanması örnek üretim şeması [Eucopro, 2003] 49

50 Sıvı atık yakıtın viskozitesi ayarlanarak hazırlanması için örnek üretim şeması [Eucopro, 2003] 50

51 Sıvı ve yarı sıvı atıklardan emülsiyonların hazırlanması için örnek üretim şeması [Eucopro, 2003; TWG, 2004] 51

52 ATY Üretim Tesisleri Teknolojileri ATY üretiminde kullanılan atık türüne göre belirli kalitede ATY üretmek üzere kurulacak tesislerde standart ünitelerin yer alması gerekmektedir. En geniş anlamda bu tür ünitelerin kombinasyonları ele alınmış ve incelenmiştir. Bu kombinasyonlar ATY üreticilerinin lisanslandırılması sırasında dikkate alınacaklardır. 52

53 Karışık evsel katı atıktan ATY üretim tesisi genel akım şeması 53

54 Organik atık içermeyen karışık ve nemli katı atıklardan ATY üretimi 54

55 Organik atık içermeyen karışık katı atıklardan Kurutma Gerektirmeyen ATY üretimi 55

56 Tek tip atıktan ATY üretimi (kurutma işlemi gerektirmeyen) 56

57 Hacimli atık içermeyen tek tip atıktan ATY üretimi 57

58 Evsel ve Endüstriyel Kaynaklı Üretilen ATY Kalitesi ATY Isıl Değer Kül,% Klor(% w) Sülfür(%w) Nem(%w) Kaynağı (MJ/kg) Evsel , atıklar Evsel ,3-1 0,1-0, Ticari atıklar Endüstriyel atıklar Hafriyat atıkları <0,1-0,2 <0, , <0,1 <0,

59 Avrupa da Üretilmiş ATY lerin Kalitelerinin Mukayesesi 59

60 Avrupa da Üretilmiş ATY lerin Kalitelerinin Mukayesesi(Devam) 60

61 Avrupa Ülkelerinde ATY Üretim Potansiyeli Avrupa Birliği Ülkelerinde tehlikesiz ve tehlikeli atıklardan ATY üretimi yapan tesislerin sayısı ve kapasiteleri 1970 li yıllardan sonra petrol bunalımı dolayısı ile hızla artmıştır. Günümüzde İklim değişikliğine neden olan CO2 gibi sera gazları dolayısı ile bazı sektörlerin ATY Kullanımını tercih etmeleri de kapasitelerin artırılmasında etkili olmaktadır. 61

62 Ülke Bilinen tesislerin sayısı Bilinen kapasite (kt/yıl) Tehlikeli Tehlikesiz Tehlikeli Tehlikesiz Belçika 12 Y Danimarka 4 13 Almanya Yunanistan 0 0 İspanya Fransa 54 Y İrlanda 2 Y İtalya Lüksemburg 0 Y Hollanda 1 Y Avusturya 8 10 Portekiz 0 Y 165 Finlandiya İsveç Y Y Birleşik Krallık Y Y İzlanda 1 Y Norveç 2 Y TOPLAM 140 Y: Mevcut fakat herhangi bir veri yok Not: Bu tablo içindeki rakamlar, tesislerin veya kapasitelerin gerçek değerlerini yansıtmıyor olabilir. Buna yolaçan başlıca nedenler olarak; piyasa ÇOB çok2011 hareketli Atık Yönetimi ve rakamlar Sempozyumu çokaty kısa zaman içinde değişiyor ve/veya bazı konularda TWG tarafından herhangi bir veri sağlanamadı. İçinde rakam bulunmayan tablo hücreleri 62 için herhangi bir bilgi sağlanamadı.

63 2005 yılı için Avrupa'da tehlikesiz katı atıklardan türetilmiş yakıt (ATY) piyasası tahmini/potansiyeli [Pretz vd., 2003] Ülke Üretim Tüketim - İhracat/İthalat + Δ 2000 kt/yıl toe/yıl kt/yıl toe/yıl kt/yıl toe/yıl % Belçika veri yok veri yok 0 Danimarka 0 0 Almanya Yunanistan veri yok veri yok İspanya veri yok veri yok Fransa İrlanda veri yok veri yok İtalya veri yok veri yok Lüksemburg veri yok veri yok Hollanda Avusturya veri yok veri yok 400 Portekiz veri yok veri yok Finlandiya veri yok veri yok 100 İsveç Birleşik Krallık veri yok veri yok İzlanda Norveç 0 0 Belçika veri yok veri yok Toplam Notlar: toe/yıl = yıl başına ton petrol eşdeğeri (katı-atıklardan geri-kazanılmış yakıtın ısıl değeri olarak 21 MJ/kg varsayılmıştır, Finlandiya ve Hollanda'da bu değerden düşük olmasına, ve petrolün ısıl değer olarak 42 MJ/kg olmasına rağmen). Δ 2000 = 2000 yılından gelen fark katı atıklardan geri kazanılmış yakıtın (ATY), hiç bir şekilde Avrupa Birliği dışına ihraç edilmediği varsayılmıştır. Bu tablodaki değerler bilgi verme amaçlıdır, ve tüm Avrupa Komisyonu genelinde ortak kullanılan kararlaştırılmış tanımlara karşılık gelmemektedir. Not: Bu çizelge içindeki rakamlar tesisler veya kapasite hakkında gerçeği yansıtmıyor olabilir. Buna yolaçan başlıca nedenler olarak; piyasa 63 çok hareketli ve rakamlar çok kısa zaman içinde değişiyor ve/veya bazı konularda TWG tarafından herhangi bir veri sağlanamadı. İçinde rakam bulunmayan tablo hücreleri için herhangi bir bilgi sağlanamadı.

64 ATY Üretiminde İzin Verilecek Atık Kodları Ülke koşullarına göre ATY üretiminde kullanımına izin verilecek atıkların kodları belirlenmelidir. Aşağıda bu amaçla önerilen 5 ana kategori halinde atık kodları verilmiştir. 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 ATY Kalitesinin İzlenmesi ATY üretimi yapan tesisler atık kodu lisanslarına göre ve kapasitelerine göre ürettikleri ATY lerin kalitesini numune alarak analizle belirlemek mecburiyetindedir. 70

71 71

72 72

73 ATY ÜRETİMİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ATY nin üretimi, en az iki farklı tipte çevresel etkilerin ortaya çıkmasına neden olur: Süreçte kullanılan enerjinin tüketiminden ortaya çıkan yükler (çoğunlukla elektrik veya tesiste yada şantiyede buhar üretimi) Prosesten ortaya çıkan atıkların havaya atılması (mekanik işlemlerden dolayı ortaya çıkan partiküller, kurutma veya presleme proseslerinden ortaya çıkan buharlar) veya prosesten çıkan atıksuların (yıkama veya sıyırma işlemleri gibi su içeren prosesler) alıcı ortama boşaltılmasıdır. 73

74 Koku ve hijyen problemlerinden dolayı ortaya çıkan olumsuz etkiler (mikrobiyolojik kirleticiler) atık maddelerinin işlendiği her safhada meydana gelebilir. Bu etki, hızlı biyolojik parçalanmaya tabi tutulan organik maddelerin oranının bir fonksiyonudur. 74

75 VOC, Koku Ve Toz Atıkların ön işlemeye tabi tutulmasından kaynaklanan hava emisyonları, işlenen atık tipine ve kullanılan süreçlere bağlıdır. Emisyon izleme ve raporlama işlemi, ulusal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir. VOC, koku ve toz emisyonları için azaltma teknikleri gerektiğinde uygulanır. Toz genellikle, torba filtrelerle azaltılır. Ses ve koku için karşı önlemler değerlendirilmelidir. VOC'yu azaltma teknikleri, diğer tekniklerin yanı sıra biyolojik işlemleri, aktif karbonu ve termal işlemleri içerir 75

76 Variller Ve Metaller Manyetik separatörler ile ayrılan metaller ilgili yönetmelik gereklerine uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Taşımada kullanılan varil vb. metal kaplar öncelikle lisanslı varil yıkama/geri dönüşüm tesislerine gönderilmelidir. Bunun tercih edilmediği durumda lisanslı bertaraf tesisine gönderilmesi esastır. 76

77 Atıksu ATY hazırlama tesislerinden kaynaklanan her türlü atıksular ilgili mevzuat çerçevesinde deşarj edilirler. ATY hazırlama tesislerinin atık kabul ve depolama ünitelerinden yağmur suyu ile oluşacak atıksuların toplanması ve ilgili mevzuat çerçevesinde arıtılması esastır. 77

78 Çevresel Etkileri Değerlendirme Metodolojisi ATY için çevreyle ilgili sorunlarda ve konularda karar verme sürecine yardımcı ve destek olması amacıyla bir takım yöntemler belirlenmiş bulunmaktadır. Konunun doğası gereği, eldeki mevcut sorunlara ve amaçlara, uygun olan yöntemin seçiminde genel olarak aşağıda belirtilmiş bulunan ve birbirleriyle örtüşen özellikler arz eden en az dört farklı metodoloji uygulanmaktadır. Çevresel etki değerlendirmesi ÇED; Risk analizi; Yaşam döngüsü analizi (LCA); ve Madde akış analizi (MFA). 78

79 ATY üretimi ve kullanımı için sistem şeması (Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü, CO5087-4, 2003) (*E/M: enerjinin girişi ve/veya malzeme kaynakları) 79

80 ATY Tüketen Sektörler ve Etkileri 80

81 Ana Teknolojiler ve Ağır Metallerin Dağılımı Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre, atıktan türetilmiş yakıtlar termik enerji santralleri, kağıt endüstrisi, çimento sektörü ve yüksek fırınlarda kullanılabilmektedir [Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü, CO5087-4, 2003] 81

82 ATY Ekonomisi ATY Üretim Tesislerinin Yaklaşık Maliyetleri ATY Üretiminde kullanılacakteknolojiler ve bunların yaklaşık maliyetleri ayrı ayrı verilmiştir. 82

83 Karışık evsel katı atıktan ATY üretim tesisinde kullanılan ekipmanların yaklaşık fiyatları (İSTAÇ A.Ş., 2010) *Belirtilen fiyata elektrik ve panolar, mekanik ve elektrik montajı, nakliye ve işletmeye alma hizmetleri ile tesisin yapılacağı arazi ve tesisin inşaat giderleri dahil değildir. Kullanılan Ekipmanlar Kapasite (t/saat) Yaklaşık Fiyatlar Poşet parçalayıcılı döner elek Kaba kırıcı (ön parçalayıcı) Magnetik separatör Balistik separatör Son parçalayıcı Kurutucu Konveyörler 750 /m /m Vibration Cute Hava sınıflandırıcı Eddy akımlı separatör TOPLAM* - 83

84 Katı atıktan ATY üretim tesisi yatırım maliyeti ve işletme giderleri (Nuh Çimento A.Ş., 2010) Yatırım&İşletme Yaklaşık Fiyatlar ATY tesisi yatırım maliyeti Personel giderleri Su giderleri Koku giderici kimyasal Elektrik gideri Bakım gideri Laboratuar gideri 9,54 /t 0,1 /t 2,5 /t 4,40 /t 5,0 /t 1,98 /t 84

85 Organik atık içermeyen karışık ve nemli atıklardan ATY üretim tesisinde kullanılan ekipmanların yaklaşık fiyatları (İSTAÇ A.Ş., 2010) * Belirtilen fiyata elektrik ve panolar, mekanik ve elektrik montajı, nakliye ve işletmeye alma hizmetleri ile tesisin yapılacağı arazi ve tesisin inşaat giderleri dahil değildir. Kullanılan Ekipmanlar Kapasite (t/saat) Yaklaşık Fiyatlar Kaba kırıcı (ön parçalayıcı) Magnetik separatör Balistik separatör Son parçalayıcı Kurutucu Konveyörler 750 /m /m Vibration Cute Hava sınıflandırıcı Eddy akımlı separatör TOPLAM* 1.5 M - 85

86 yaklaşık fiyatları (İSTAÇ A.Ş., 2010) Belirtilen fiyata elektrik ve panolar, mekanik ve elektrik montajı, nakliye ve işletmeye alma hizmetleri ile tesisin yapılacağı arazi ve tesisin inşaat giderleri dahil değildir. Kullanılan Ekipmanlar Kapasite (t/saat) Yaklaşık Fiyatlar Kaba kırıcı (ön parçalayıcı) Magnetik separatör Balistik separatör Son parçalayıcı Konveyörler 750 /m /m Vibration Cute Hava sınıflandırıcı Eddy akımlı separatör TOPLAM* - 86

87 Tek tip atıktan ATY üretim tesisinde kullanılan ekipmanların yaklaşık fiyatları (İSTAÇ A.Ş., 2010) * Belirtilen fiyata elektrik ve panolar, mekanik ve elektrik montajı, nakliye ve işletmeye alma hizmetleri ile tesisin yapılacağı arazi ve tesisin inşaat giderleri dahil değildir. Kullanılan Kapasite Yaklaşık Fiyatlar Ekipmanlar (t/saat) Kaba kırıcı (ön parçalayıcı) Son parçalayıcı Konveyörler 750 /m /m TOPLAM* 0.5 M - 1 M 87

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ EK-2 01 01 01, Metalik maden kazılarından kaynaklanan 01 01 02, Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan 01 03 08, 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu

Detaylı

BELEDİYE ATIKLARININ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE EVSEL ATY OLARAK KULLANILMASI

BELEDİYE ATIKLARININ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE EVSEL ATY OLARAK KULLANILMASI BELEDİYE ATIKLARININ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE EVSEL ATY OLARAK KULLANILMASI 2017 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU -ATIKTAN ENERJİ oturumu- 27.02.2017 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği İSMAİL BULUT, CEO Türkiye Çimento

Detaylı

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1. Su giderme 2. Kurutma 3. Boyut küçültme 4. Yoğunlaştırma 5. Ayırma Su giderme işleminde nem, sıvı fazda gideriliyor. Kurutma işleminde nem, buhar fazda gideriliyor.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150/5812 03.03.2016 Konu: Geçici Faaliyet Belgesi İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - KÖMÜRCÜODA TESİSLERİ_1 İlgi: KÖMÜRCÜODA DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI- KÖMÜRCÜODA

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar 01 05 04 Temizsu sondaj ı ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ. Belge No: 2014/ 243

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ. Belge No: 2014/ 243 TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ EK-1 Belge No: 2014/ 243 İşbu Belge, 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri kazanımı Tebliği

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan)

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) EK III İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 Ulusal Emisyon Tavanlarının Belirlenmesi Ülkemizin, Ø Uzun Menzilli Sınırötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi (CLRTAP)

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Prof. Dr. F. Dilek Sanin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Ankara Çamurun oluşumundan bertarafına

Detaylı

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI Kasım 2014 Çimento Üretimi Çimento yarı mamulü olan klinker; kireçtaşı, marn ve kil gibi hammaddelerin öğütülüp homojenize

Detaylı

BATUHAN ATIK YÖNETİMİ

BATUHAN ATIK YÖNETİMİ BATUHAN ATIK YÖNETİMİ Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları 120120*:Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri 150110*:Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

Fıçı, Varil, IBC ve Tanklardan Atık Yağ Numunelerinin Alınması, Atık Yağ Analizleri ve Yaşanan Sorunlar. Erkan BAYSAL İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi

Fıçı, Varil, IBC ve Tanklardan Atık Yağ Numunelerinin Alınması, Atık Yağ Analizleri ve Yaşanan Sorunlar. Erkan BAYSAL İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi Fıçı, Varil, IBC ve Tanklardan Atık Yağ Numunelerinin Alınması, Atık Yağ Analizleri ve Yaşanan Sorunlar Erkan BAYSAL İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete No: 26952 R.G.

Detaylı

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İNŞ.YÜK.MÜH.YASİN ENGİN yasin.engin@gmail.com Şubat, 2015 İçerik Dünyada ve Türkiye de Çimento Üretimi CO 2 Emisyonu Sürdürülebilir Üretim Alternatif Hammaddeler

Detaylı

İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi Paylaşım Günleri Toplantısı. Selin AYAN

İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi Paylaşım Günleri Toplantısı. Selin AYAN İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi Paylaşım Günleri Toplantısı Selin AYAN 15.03.2016 Dünya da Çimento tüketimi son 10 yılda her yıl ortalama %7.4 artmıştır. Kaynak : Global Cement Report 10th Edition Türkiye

Detaylı

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 1 2 FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 3 İÇİNDEKİLER 1) TARİHÇE 2) ÇİMENTO nedir ve ÇİMENTO ÜRETİM PROSESİ 3) VERİMLİLİK UYGULAMALARI (Bu sunumda yer alan sayısal

Detaylı

Geri Dönüşüme Katıl,Dünyaya Sahip Çık İLERİ PİROLİZ

Geri Dönüşüme Katıl,Dünyaya Sahip Çık İLERİ PİROLİZ BİYO KÜTLE ENERJİ Geri Dönüşüme Katıl,Dünyaya Sahip Çık İLERİ PİROLİZ «Son balık tutulduğunda, Son kuş vurulduğunda, Son ağaç kesildiğinde, Son nehir kuruduğunda, Paranın yenilecek bir şey olmadığını anlayacaksınız!»

Detaylı

(Mülga:RG-23/12/ ) EK-1

(Mülga:RG-23/12/ ) EK-1 (Mülga:RG-23/12/2014-29214) EK-1 (Değişik:RG-13/4/2017-30037) EK-2 ATY Hazırlama Tesisleri İçin Gerekli Ekipmanlar Tablo 3 - Ekipman Listesi Ekipman Atık besleme ekipmanı ve bunker (iç veya dış karıştırmalı)

Detaylı

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜRKTAY, Ankara Ekim, 2013 Avrupa Birliği Atık Yönetim

Detaylı

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi)

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Hakkımızda Şirketimiz DEMİREKEN ENERJİ AŞ. 2012 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmayı hedef olarak benimsemiştir.

Detaylı

ATIK YÖNETİMİNDE İSTANBUL MODELİ

ATIK YÖNETİMİNDE İSTANBUL MODELİ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ATIK YÖNETİMİNDE İSTANBUL MODELİ Fatih HOŞOĞLU İstanbul, 6 Kasım 2017 29 İBB ŞİRKETİNDEN BİRİ İSTAÇ Türkiye nin önde gelen çevre yönetim şirketlerinden biridir.

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) Tesis Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE ANA

Detaylı

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ Şeyma Taşkan 1, Barış Çallı 2 1 MarmaraÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Programı, Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy,

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi YATAY (1) 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi 3. 1210/90/EEC Avrupa Çevre Ajansı Tüzüğü 4. 2008/90/EC Çevresel Suç Direktifi 5. 2007/2/EC INSPIRE Direktifi 6. 2004/35/EC

Detaylı

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN DÖNGÜSEL EKONOMİDEKİ ROLÜ

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN DÖNGÜSEL EKONOMİDEKİ ROLÜ TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN DÖNGÜSEL EKONOMİDEKİ ROLÜ Ağustos 2017 Döngüsel Ekonomi Nedir? Son yıllarda özellikle Avrupa Birliği nin çok önem verdiği döngüsel ekonomi (circular economy) ülkemizin gündeminde

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

Hereko. Kömürcüoda Evsel Atık Mekanik Biyolojik Ön İşlem ve Geri Dönüşüm Tesisi. Atıktan Enerjiye Çözümler Waste to Energy Solutions

Hereko. Kömürcüoda Evsel Atık Mekanik Biyolojik Ön İşlem ve Geri Dönüşüm Tesisi. Atıktan Enerjiye Çözümler Waste to Energy Solutions 1 1 Hereko Kömürcüoda Evsel Atık Mekanik Biyolojik Ön İşlem ve Geri Dönüşüm Tesisi Atıktan Enerjiye Çözümler Waste to Energy Solutions Hereko Atıktan Enerjiye Çözümler Waste to Energy Solutions Grup Şirketlerimiz

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

Sizce ne oldu da endüstriyel kirlilik kavramı önem kazandı???

Sizce ne oldu da endüstriyel kirlilik kavramı önem kazandı??? ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 1. Endüstriyel Çevre Kirliliği Tarihi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Sizce ne oldu da endüstriyel kirlilik kavramı önem kazandı??? GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇEVRESEL ATIKLAR

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

Atık depolama sahalarından kaynaklanan emisyonlar

Atık depolama sahalarından kaynaklanan emisyonlar Atık depolama sahalarından kaynaklanan emisyonlar 5 Ekim 2016 TASK-GHG Proje Ofisi, Ankara F. Betül DEMİROK 1 Atık (CRF Sektör 5) - Genel Bu sektör, atık depolama sahalarından kaynaklanan CH 4 emisyonları,

Detaylı

Miktarı sürekli artan tehlikeli atıkların çevreye kontrolsüz şekilde bırakılmasından dolayı ekosistem zarar görmektedir.

Miktarı sürekli artan tehlikeli atıkların çevreye kontrolsüz şekilde bırakılmasından dolayı ekosistem zarar görmektedir. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ A.Ş. TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ ve BERTARAF SİSTEMLERİ Bekir TOMBUL Çevre Yük. Müh. İÇERİK GİRİŞ TEHLİKELİ ATIĞIN TANIMLANMASI ENTEGRE TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ BERTARAF YÖNETİM SÜRECİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 08 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 09 Atık kum ve killer

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150/6119 12.07.2016 Konu: Geçici Faaliyet Belgesi HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 2 NOLU CAD. NO:10 ERENLER / SAKARYA İlgi: 09.06.2016 tarihli

Detaylı

Atıklardan Enerji Üretiminin Karbon Emisyonu Azaltımı Bakımından Önemi

Atıklardan Enerji Üretiminin Karbon Emisyonu Azaltımı Bakımından Önemi Atıklardan Enerji Üretiminin Karbon Emisyonu Azaltımı Bakımından Önemi Oğuz CA 1 RECYDIA A.Ş., Kemal paşa cad. o:4 Işıkkent, 35070, İzmir. E-posta: oguzcan@recydia.com Özet 2012 Yılı ve sonrası dönem Dünya

Detaylı

BEYAZ EŞYA ÜRETİM SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ

BEYAZ EŞYA ÜRETİM SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ BEYAZ EŞYA ÜRETİM SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ BARIŞ ÇALLI Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü http://enve.eng.marmara.edu.tr Türkiye de Beyaz Eşya Sektörü 1955 yılında

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ KİMYASAL ATIK YÖNETİMİ VE KİMYASAL ATIKLARIN DEPOLANMASI

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ KİMYASAL ATIK YÖNETİMİ VE KİMYASAL ATIKLARIN DEPOLANMASI MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ KİMYASAL ATIK YÖNETİMİ VE KİMYASAL ATIKLARIN DEPOLANMASI Tanımlar Atık Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150//5011 26.02.2015 Konu: Geçici Faaliyet Belgesi KOCAELİ ATIK ÜRÜNLERİ GERİ KAZANIM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KARTEPE ŞUBESİ Şevkatiye Mah. Ülker sok.no:106 Kartepe KARTEPE

Detaylı

Tesise Kabul edilen Atık Kodlarımız

Tesise Kabul edilen Atık Kodlarımız Tesise Kabul edilen Atık Kodlarımız 01 03 08 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 05 04 Temizsu sondaj çamurları

Detaylı

AVRUPA DA ATIK HİYERARŞİSİ GENEL DURUM, HEDEFLER ve POLİTİKALAR. Mahmut Özgür ŞAKI Avrupa Çevre Ajansı

AVRUPA DA ATIK HİYERARŞİSİ GENEL DURUM, HEDEFLER ve POLİTİKALAR. Mahmut Özgür ŞAKI Avrupa Çevre Ajansı AVRUPA DA ATIK HİYERARŞİSİ GENEL DURUM, HEDEFLER ve POLİTİKALAR Mahmut Özgür ŞAKI Avrupa Çevre Ajansı Avrupa Çevre Ajansı Kuruluş tarihi: 1994 Yer: Kopenhag Uzmanlaşmış AB ajansı Görev: Çevre hakkında

Detaylı

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Sayfa 1 TÜRKTAY 19-20 Ekim 2016 Ankara Yakma Tesisi Dizayn Parametreleri Yakma Kapasite si 35.000 ton/yıl Isıl Değer Enerji kurulu güç 86 Gj/saat 5,2

Detaylı

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA (TGD) Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman tasarruflu

Detaylı

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ GELECEK www.ekolojikenerji.com.tr

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir.

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir. TÜRKİYE DE ÇAMUR YÖNETY NETİMİ ve KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI Dr. Özgür ÖZDEMİR KASKİ Genel MüdürlM rlüğü Atıksu Dairesi Başkan kanı, Mart 2011 Türkiye de Atıksu nun işlenmesi

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ Belirlenmiş olan yerleşim bölgeleri için 2022-2041 dönemini kapsayacak entegre katı atık yönetimi planı hazırlanacaktır. Yönetim

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga,

TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar 030201*:Halojenlenmemiş

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/59339 22.01.2016 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği AŞUROĞULLARI ENDÜSTRİYEL ATIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İNÖNÜ MAHALLESİ DOKTOR ORHAN AKSOY CADDESİ NO:6 C/E BLOK PK:45140

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150//3467 02.10.2013 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. İlgi: P.K.12 35801 ALİAĞA İZMİR ALİAĞA / İZMİR 27.08.2013 tarihli ve

Detaylı

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN 28-29 /09 /2016 ANKARA Projenin Yürütücü Kuruluşu : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

Atıksu Yönetimi. Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL. İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: )

Atıksu Yönetimi. Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL. İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: ) Atıksu Yönetimi Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: inselhay@itu.edu.tr ) İÇERİK Atıksu Üretimi ve Karakterizasyonu Konvansiyonel Arıtma Yaklaşımı

Detaylı

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Aslı İşler, Enerji Ekonomisi Derneği Filiz Karaosmanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi 29 Mayıs 2013 İÇERİK Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz ve

Detaylı

Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 )

Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 ) Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 ) 25 Nisan, Side / Antalya Mine Koç, Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm Endüstri A.Ş., Kocaeli/Türkiye Yönetmelikler Katı Atıklar Çevre Kanunu 1983 Tehlikeli

Detaylı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı (10. Uluslararası Ekoteks ) (3 Mayıs 2017) Ahmet VARIR Atık Yönetimi Dairesi Başkanı 10 Yıllık Nüfus Artışı (2004-2014) 2014 2014 Kaynak: REC Türkiye, Veri kaynağı:

Detaylı

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... TUZLA DÜZCE KEMERBURGAZ ALMANYA GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT LİSTESİ SR. NO. GELİR KOD NO. HİZMETİN ADI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED RAPORU FORMAT BEDELİ

Detaylı

Akçansa Çimento. Evsel Atık Sorununa Sürdürülebilir Çözüm Önerisi

Akçansa Çimento. Evsel Atık Sorununa Sürdürülebilir Çözüm Önerisi Akçansa Çimento Evsel Atık Sorununa Sürdürülebilir Çözüm Önerisi Đçerik Atık Konusuna Çimento Çözümü Akçansa ve Sunduğu Çözümler Belediyeler Đçin Aksiyon Planı Ekler Atık Konusuna Çimento Çözümü Çimento

Detaylı

ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI

ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI Atık Akümülatörlerin toplanması Yönetmeliğin 12 nci maddesi Akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmeler Tali Bayiiler Araç Bakım

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM)

ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM) ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM) Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1976 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 1992 yılında ilk etabının altyapıları tamamlanmış bir bölgedir. Toplam

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

REW İstanbul 2011 Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Atık Yakma Eğitimi

REW İstanbul 2011 Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Atık Yakma Eğitimi REW İstanbul 2011 Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Atık Yakma Eğitimi Çimento Sektöründe Atıkların Ek Yakıt ve Alternatif Yakıt Hammadde Olarak Kullanılması CANAN DERİNÖZ GENCEL TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ

Detaylı

Ranteko. Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri. Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri. Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri

Ranteko. Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri. Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri. Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri Ranteko ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri Çamur Bertaraf Çözümleri Yenilenebilir Enerji Projeleri Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri

Detaylı

DENIZ SUYU YETERLIK TESTLERI

DENIZ SUYU YETERLIK TESTLERI ÇEVRE SEKTÖRÜ DENEYLER DENIZ SUYU YETERLIK LERI KODU ÇMO/DNZSU/06 ÇMO/DNZSU/07 YETERLL K CNS Denizsuyu Yeterlilik testi Denizsuyu Yeterlilik testi PARAMETRE LER Arsenik (As) Selenyum (Se) Civa (Hg) Kadmiyum

Detaylı

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN Kanunlar 1983: 2872 sayılı Çevre Kanunu 2006: 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Uluslararası Sözleşmeler 1994: Tehlikeli Atıkların

Detaylı

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Sedat Akar Turkoted Yönetim Kurulu Üyesi Biyogaz Nedir? Biyogaz, mikrobiyolojik floranın etkisi altındaki organik maddelerin oksijensiz bir ortamda çürütülmesi

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı 1 ŞİŞECAM ŞİRKET GRUPLARI

Detaylı

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU SÖZLÜK Aşağıda proje araştırmanızda karşılaşabileceğiniz kelime ve kelime grupları listelenmiştir. Anlayamadığınız yeni kelimeleri koçunuza ya da başka bir yetişkine sormayı lütfen unutmayın. KELİME-KELİME

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150//5134 24.04.2015 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi SOM ATIK DEPOLAMA LAB. İNŞ. SAN.VE TİC. A.Ş. ÇALTILIDERE KÖYÜ DÜMBÜLDEKTEPE MEVKİİ ALİAĞA ALİAĞA / İZMİR İlgi:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150/6158 11.08.2016 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi ÖNCÜ GERİ DÖNÜŞÜM HURDA OTOMOTİV İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ORHANİYE MAH. ORHANİYE KÜMEEVLERİ

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması Konular 1. Tanıtım 2. Kurutulmuş Biyolojik katı maddenin Avantajları 3. Etkileşimdeki unsurlar 4. Çamurun Isıl olarak Kurutulması 5. Çamur Kurutma Teknolojileri

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları. ÇEVKO Vakfı

Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları. ÇEVKO Vakfı Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları ÇEVKO Vakfı ORGANİK KATI ATIKLAR A M B A L A J A T I K L A R I N I N K O N T R O L Ü Y Ö N E T M E L İ Ğ İ AMBALAJ ATIKLARI Ambalaj Direktifi

Detaylı