ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülbin ÇETİNKALE Cynodon dactylon (L.) Pers. ÇİM ALANLARINDA KENTSEL SU ARITIM SİSTEM ÇAMURLARINDAN YARARLANABİLME OLANAKLARI PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ADANA, 2009

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Cynodon dactylon (L.) Pers. ÇİM ALANLARINDA KENTSEL SU ARITIM SİSTEM ÇAMURLARINDAN YARARLANABİLME OLANAKLARI Gülbin ÇETİNKALE YÜKSEK LİSANS TEZİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI Bu tez./ /. Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği /Oy Çokluğu ile Kabul Edilmiştir. İmza... İmza İmza... DANIŞMAN ÜYE ÜYE Bu tez Enstitümüz Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında hazırlanmıştır. Kod No: Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ Enstitü Müdürü İmza ve Mühür Bu Çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: ZF2007YL12 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Cynodon dactylon (L.) Pers. ÇİM ALANLARINDA KENTSEL SU ARITMA SİSTEM ÇAMURLARINDAN YARARLANABİLME OLANAKLARI Gülbin ÇETİNKALE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI Danışman : Prof. Dr. Zerrin SÖĞÜT Yıl : 2009, Sayfa: 84 Jüri : Prof. Dr. Zerrin SÖĞÜT : Prof. Dr. Muzaffer YÜCEL : Doç. Dr. Zeynep ZAİMOĞLU çamurlarının Cynodon dactylon (L.) Pers ile kurulu çim alanlarda kullanılabilmesinin hedeflendiği bu çalışmada Batı Adana Atık Su Tesisi ile Çatalan İçme Suyu Tesisinden alınan arıtma çamurları kapak malzemesi olarak denenmiştir. Alan denemeleri üç blokta (80 cm x 320 cm), saksı denemeleri ise her tekerrürde 5 saksı olacak şekilde toplam 75 saksı içerisinde açık alanda yürütülmüştür. Çalışmada örnekler, arıtma çamurları uygulanan alanlardan son biçimle elde edilen bitki parçalarında her parsel ve tekerrüre göre gruplandırılarak alınmıştır. Atomik Absorbsiyon Spektrometresi kullanılarak yapılan analizlerde; bitkide ve toprakta biriken Nikel (Ni) toprakta 31 Mayıs 2005 tarihli sayılı Resmi Gazate de yayınlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ne göre sınır değerlerin üzerinde (75 mg/kg) iken, Bakır (Cu) ağır metal miktarı sınır değerlerin altında (140 mg/kg) çıkmıştır. Bitkide ele alınan kriterler; örtülülük, bitki boyu, sürgün çapı, kardeşlenme, yaprak ayası uzunluğu, yaprak ayası genişliği, yaprak yası uzunluğu/yaprak ayası genişliği indeksi, renk, çiçek başağı oluşumu, yabancı ot oluşumu ve yabancı ot çeşitliliğidir. Sonuç olarak incelenen kriterler çerçevesinde C. dactylon (L.) Pers. türünde herhangi bir olumsuz etki görülmemiştir. Anahtar Kelimeler: Atık Su, İçme Suyu, Cynodon dactylon (L.) Pers, Yeniden Kullanım. I

4 ABSTRACT MSc THESIS USABILITY OF SEWAGE SLUDGES FROM URBAN WATER TREATMENT SYSTEMS IN LAWN AREAS IN THE CASE OF Cynodon dactylon (L.) Pers. Gülbin ÇETİNKALE UNIVERSITY OF ÇUKUROVA INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES DEPARTMENT OF LANDSCAPE ARCHITECTURE Supervisor : Prof. Dr. Zerrin SÖĞÜT Year : 2009, Pages: 84 Jury : Prof. Dr. Zerrin SÖĞÜT : Prof. Dr. Muzaffer YÜCEL : Assoc. Prof. Zeynep ZAİMOĞLU This study investigated usability of sewage sludge in construction of lawn areas in the case of Cynodon dactylon (L.) Pers. Sludge samples were obtained from West Adana Sewage Treatment Plant and Çatalan Fresh Water Treatment Plant. Field studies were constructed as three blocks (80 cm x 320 cm); pot studies were constructed with 75 pots that consist of 5 pots in each repeat at open area. Samplings were taken by grouping the parcel and repeat number from the plant parts of last cut. Analyses were made by using Atomic Spectrofotometer. Quantity of Nickel (Ni) was found above the limits mentioned in the Regulation of Controlling Soil Pollution, (75 mg/kg), while Copper (Cu) levels were found under the limits (140 mg/kg). Plant growing performance under different conditions was investigated in terms of coverage, plant height, shoot diameter, shoot number, leaf length and width, leaf length/width index, color, flower spike formation, occurrence of weeds, and weed diversity. Both of sewage sludge applications doesn t showed negative effects on growing performance of C. dactylon (L.) Pers at open field and pot experiences. Key Words: Waste Water Sewage Sludge, Fresh Water Sewage Sludge, Cynodon dactylon (L.) Pers, Reuse. II

5 TEŞEKKÜR Yüksek lisans tez çalışmam boyunca maddi ve manevi her türlü olanak ve yardımlarını esirgemeyen, tez çalışma konusunun belirlenmesi ve başlatılmasında da her türlü yardımı sağlayan değerli danışman hocam Prof. Dr. Zerrin SÖĞÜT e çok teşekkür ederim. Bitki ve toprak örneklerimde analiz yapılmasında yardımcı olan Ekosistem Çevre Analiz Laboratuarları sahibi Sayın S. Özhan GEDİK e teşekkürlerimi sunarım. Laboratuarlarını kullanmama izin veren Doç. Dr. Sayın Zeynep ZAİMOĞLU ve laboratuar çalışmalarında yardım aldığım Arş. Gör. Seçil KEKEÇ e teşekkür ederim. Ayrıca sayısal verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde her türlü desteği sağlayan Prof. Dr. Zeynel CEBECİ ye, Prof. Dr. İ. Halil ELEKÇİOĞLU na ve Doç. Dr. Ekrem ATAKAN a çok teşekkür ederim. Tez ile ilgili tüm konularda maddi ve manevi her türlü yardımda bulunan arkadaşlarım Öğr. Gör. Sayın Elif BOZDOĞAN a ve Peyzaj Yüksek Mimarı Sayın Sema GÜLER e çok teşekkür ederim. Yüksek lisans çalışmam boyunca her türlü desteklerini benden esirgemeyen ve bana sabır gösteren değerli AİLEME çok teşekkür ediyorum. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ... I ABSTRACT... II TEŞEKKÜR... III İÇİNDEKİLER... IV ÇİZELGELER DİZİNİ... VI ŞEKİLLER DİZİNİ... VIII SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ... XI 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METOD Materyal Bitkisel Materyal Kapak Malzemesi ( ) Metod Örneklerin Alınması ve Analize Hazırlanması Örneklerde Analizlerin Yapılması Saksı ve Alan Denemelerinde Ele Alınan Kriterler Değerlendirme ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Alan Denemeleri Alanı Kapatma Oranı Bitki Boyu Sürgün Çapı Kardeş Sayısı Yaprak Ayası Uzunluğu Yaprak Ayası Genişliği Yaprak Ayası Uzunluğu/Yaprak Ayası Genişliği İndeksi Renk IV

7 Çiçek Başağı Oluşumu Yabancı Ot Oluşumu Yabancı Ot Çeşitliliği Saksı Denemeleri Alanı Kapatma Oranı Bitki Boyu Sürgün Çapı Kardeş Sayısı Yaprak Ayası Uzunluğu Yaprak Ayası Genişliği Yaprak Ayası Uzunluğu/Yaprak Ayası Genişliği İndeksi Renk Çiçek Başağı Oluşumu Yabancı Ot Oluşumu Yabancı Ot Çeşitliliği Toprakta Bakır, Nikel ve Asitlik Değerleri ile Bitkide Bakır ve Nikel Birikimleri SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ EKLER V

8 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 1.1. Avrupa Ülkelerinin Bazılarında 2005 Yılında Üretimi ve Yeniden Kullanım Oranları Tahmini Değerleri... 3 Çizelge 1.2. Bertaraf Yöntemleri... 4 Çizelge 3.1. Saksı Denemelerinde Kullanılan Ortamlar Çizelge 4.1. Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Bitki Boyuna (cm) Etkileri Çizelge 4.2. Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Cynodon dactylon Sürgün Çapına (mm) Etkileri Çizelge 4.3. Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Kardeş Sayısına Etkileri (adet/cm 2 ) Çizelge 4.4. Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Yaprak Ayası Uzunluğuna Etkileri (cm) Çizelge 4.5. Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Yaprak Ayası Uzunluğu/Yaprak Ayası Genişliği İndeksine Etkileri Çizelge 4.6. Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Çiçek Başağı Oluşumuna Etkileri Çizelge 4.7. Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Yabancı Ot Oluşumuna Etkileri Çizelge 4.8. Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Yabancı Ot Çeşitliliğine Etkileri Çizelge 4.9. Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Saksılarda Örtülülüğe Etkileri Çizelge Atık Su, İçme Suyu ve Bahçe Toprağı Karışımlarının Bitkilerde Bitki Boyuna Etkileri Çizelge Atık Su, İçme Suyu ve Bahçe Toprağı Karışımlarının Bitkilerde Sürgün Çapına Etkileri VI

9 Çizelge Atık Su, İçme Suyu ve Bahçe Toprağı ile Oluşturulan Karışımların Cynodon dactylon Türünün Kardeş Sayısına Etkileri Çizelge Atık Su, İçme Suyu ve Bahçe Toprağı ile Oluşturulan Karışımların Cynodon dactylon Türünün Yaprak Ayası Uzunluğuna (cm) Etkileri Çizelge Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Saksılarda Yaprak Ayası Uzunluğu/Yaprak Ayası Genişliği İndeksine Etkileri 63 Çizelge Çamurları ve Bahçe Toprağı ile Oluşturulan Karışımların Cynodon dactylon da Çiçek Başağı Oluşumuna Etkisi Çizelge Çamurları ve Bahçe Toprağı ile Oluşturulan Karışımların Cynodon dactylon Yetiştirilen Saksılarda Yabancı Ot Oluşumuna Etkisi Çizelge Çamurları ve Bahçe Toprağı ile Oluşturulan Karışımların Saksılarda Yabancı Ot Çeşitliliğine (adet) Etkisi Çizelge Atık Su ve İçme Suyu nun Kapak Malzemesi Olarak Kullanıldığı Parsellerdeki Bitkilerde Bakır ve Nikel Birikimleri (mg/kg) Çizelge Atık Su ve İçme Suyu Çamurlarının Uygulandığı Parsellerdeki Topraklarda Bakır ve Nikel Birikimleri (mg/kg) Çizelge Atık Su ve İçme Suyu Uygulanan Parsellerde Toprağın Asitlik Düzeyleri (ph) Çizelge Çamurları ve Bahçe Toprağı ile Oluşturulan Karışımlarda Yetiştirilen Cynodon dactylon Bitkilerinde Cu ve Ni Birikim Düzeyleri VII

10 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 1.1. Türkiye de Verildiği Ortamlara Göre Atık Miktarları... 2 Şekil 3.1. Deneme Alanından Genel Görünüm Şekil 3.2. Saksı Denemelerinden Bir Görünüm Şekil 3.3. Cynodon dactylon (L.) Pers. in Kurutulmuş Bitki Örneği ve Genel Görünümü.. 21 Şekil 3.4. Cynodon dactylon (L.) Pers. ile Oluşmuş Çim Yüzey (a) ve Çiçek Başağı (b) Şekil 3.5. Kullanılan Atık Su (a) ve İçme Suyu (b) Çamurları Şekil 3.6. Araştırmada Kullanılan Akış Şeması Şekil 3.7. Araştırma Alanı Deneme Deseni Şekil 4.1. Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Cynodon dactylon Türü ile Oluşan Çim Alanda Örtülülüğe Etkileri Şekil 4.2. Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Cynodon dactylon Türü ile Oluşan Çim Alanda Örtülülüğe Etkileri Şekil 4.3. Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Birinci ve İkinci Yıl Bitki Boyuna Etkileri Şekil 4.4. Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Cynodon dactylon Sürgün Çapına Etkileri Şekil 4.5. Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Kardeş Sayısına Etkileri Şekil 4.6. Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Yaprak Ayası Uzunluğuna Etkileri Şekil 4.7. Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Yaprak Ayası Genişliğine Etkileri Şekil 4.8. Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Yaprak Ayası Uzunluğu/Yaprak Ayası Genişlik İndeksine Etkileri Şekil 4.9. Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Renge Etkileri Şekil Uygulamalarının Renge Etkisi VIII

11 Şekil Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Çiçek Başağı Oluşumuna Etkileri Şekil Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Yabancı Ot Oluşumuna Etkileri Şekil Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Yabancı Ot Çeşitliliğine Etkileri Şekil Deneme Parsellerinde Görülen Yabancı Ot Türleri Şekil Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Saksılarda Örtülülüğe Etkileri Şekil Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Saksılarda Bitki Boyuna Etkileri Şekil Atık Su ve İçme Suyu Uygulamalarının Saksılarda Sürgün Çapına Etkileri Şekil Karışımlarda Cynodon dactylon Türünün Kardeş Sayısı Değişimleri Şekil Atık Su, İçme Suyu ve Bahçe Toprağı ile Oluşturulan Karışımlarda Cynodon dactylon Türünde Yaprak Ayası Uzunlukları Değişimleri Şekil Atık Su, İçme Suyu ve Bahçe Toprağı ile Oluşturulan Karışımlarda Cynodon dactylon Türünde Yaprak Ayası Genişlikleri Değişimleri Şekil Atık Su, İçme Suyu ve Bahçe Toprağı ile Oluşturulan Karışımlarda Cynodon dactylon Türünde Oluşan Yaprak Ayası Uzunluğu/Yaprak Ayası Genişliği İndeksi Değişimleri Şekil Atık Su, İçme Suyu ve Bahçe Toprağı ile Oluşturulan Karışımlarda Cynodon dactylon Türünde Oluşan Renk Değişimleri Şekil Karışımlarda Yetiştirilen Bitkilerde Renk ( ) Şekil Çamurları ve Bahçe Toprağı ile Oluşturulan Karışımlarda Yetiştirilen Cynodon dactylon da Çiçek Başağı Oluşumu IX

12 Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil 5.1. Şekil 5.2. Çamurları ve Bahçe Toprağı ile Oluşturulan Karışım Saksılarında Yabancı Ot Oluşumları Çamurlarının Kapak Malzemesi Olarak Uygulandığı Parsellerde Biçilen Cynodon dactylon kısımlarında Ni ve Cu Birikim Miktarları (mg/kg) Çamurlarının Kapak Malzemesi Olarak Uygulandığı Parsellerdeki Topraklarda Ni ve Cu Birikim Miktarları (mg/kg) Çamurları ve Bahçe Toprağı ile Oluşturulan Karışımlarda Cynodon dactylon da Cu ve Ni Birikimi Düzeyleri Ortalamaları (mg/kg) Atık Su ve İçme Suyu Çamurlarının Kapak Malzemesi Olarak Kullanımının Cynodon dactylon da Etkileri Atık Su, İçme Suyu ve Bahçe Toprağı ile Oluşturulan Karışımların Cynodon dactylon da Büyüme Üzerine Etkileri X

13 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ Elementler As B C Ca Cd Co Cr Cu Fe K Mg Mn N Na Ni O 2 P Pb Zn Arsenik Bor Karbon Kalsiyum Kadmiyum Kobalt Krom Bakır Demir Potasyum Magnezyum Mangan Azot Sodyum Nikel Oksijen Fosfor Kurşun Çinko XI

14 Bileşikler NH 4 NO 3 Amonyum Nitrat Ölçü Birimleri ºC Santigrad cm Santimetre cm 2 Santimetrekare da Dekar EC Elektriksel İletkenlik gr Gram ha Hektar m 2 m 3 mm mg ml Metrekare Metreküp Milimetre Miligram Mililitre nm Nanometre (10-9 ) ph Hidrojen İyonu Yoğunluğu ppm Parts per million (hacim olarak milyonda kısım) kg Kilogram km Kilometre km 2 Kilometrekare t Ton XII

15 1. GİRİŞ Gülbin ÇETİNKALE 1. GİRİŞ Dünya nüfusunun giderek artması, sanayileşme ve kentleşmedeki gelişmeler sonucunda doğa tahrip olmuş ve insanoğluna cevap veremez hale gelmiştir. Nüfusun artmasına paralel olarak artan kentsel hizmetlerin sonucu açığa çıkan evsel ve endüstriyel atıklar da aynı oranda artmış ve bunların denizlere, göllere, çöp depolama alanlarına dökülmesi gibi yöntemlerle doğrudan doğaya bırakılması, çevrenin yanı sıra sağlık açısından da ciddi bir tehdit olarak ortaya çıkmıştır. Çevre ile canlılar arasındaki doğal dengenin herhangi bir sebeple bozulmasıyla oluşan çevre kirliliği karşısında insanoğlu kayıtsız kalmamış, verdiği zararın geç de olsa farkına vararak doğayı daha az tahrip etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak için çeşitli fikirleri tartışarak önlemler alma yolunda hızla ilerlemiştir. Çevreye ve doğaya zarar veren kirleticilerin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması konusu, günümüzde bilim adamları başta olmak üzere kirleticiyi oluşturan ve etkilenen çevrelerle yasa koyucular tarafından ciddiyetle ele alınmaktadır. Tartışılan fikirler ve alınan önlemler çerçevesinde bu konudaki gelişmeler her geçen gün biraz daha artmaktadır. Ele alınan sorunlar içinde en önemlisi atık sulardır. Atık sular; çevreye zarar veren kirleticileri kaynağına bağlı olarak çeşitli seviyelerde içinde bulundurmaktadır. Atık suların arıtılması ve yeniden kullanımı ile doğaya kazandırılması, arıtma sırasında ortaya çıkan çamurun (biyokatı) çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanımı ve bertarafı üzerinde çalışılan en önemli sorunlardandır. Atık su arıtımında, fiziksel ve kimyasal arıtma süreçlerinde atık su içinden uzaklaştırılan maddeler ile biyolojik arıtma sonunda çözünmüş haldeki maddelerin mikroorganizmalarca bünyelerine alınması ve sonra mikroorganizmaların sistemden yüzdürülerek veya çökeltilerek alınması sonucu ortaya çıkan % 0,25-12 oranında katı madde içeren akışkan özellikteki atıklar ham arıtma çamuru dur. Ham çamurlar stabilize edilerek ekolojik yönden kullanıma uygun hale getirilir, bu da işlenmiş arıtma çamuru veya kısaca arıtma çamuru olarak tanımlanır (Göçmez, 2006). Ülkemizdeki toplam atık su miktarı DİE (TÜİK) verilerine göre 2004 yılında 2,92 milyar m³ iken, bu miktar 2006 yılında yaklaşık 3,37 milyar m³ e ulaşmıştır. Bu 1

16 1. GİRİŞ Gülbin ÇETİNKALE miktarın büyük çoğunluğu için deniz ve akarsular alıcı ortam olarak kullanılmaktadır (Şekil 1.1). Uluslararası gelişme ve zorlamalar ile çevre bilincindeki artışa bağlı olarak gelecek on yıl içinde arıtılan atık su miktarının % 50 oranında artması, ortaya çıkan yıllık toplam arıtma çamurunun da dört katına (yaklaşık 12 milyon ton) ulaşması beklenmektedir (Göçmez, 2006) Denize Deşarj Göl-Gölete Deşarj Akarsuya deşarj Araziye Deşarj Baraja Deşarj Diğer * 46 * Diğer : Zerzemine, drenaj kanalına ve DSİ tahliye kanalına yapılan atıksu deşarjları Şekil 1.1. Türkiye de Verildiği Ortamlara Göre Atık Su Miktarları (ton) (DİE, 2006) Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin 2005 yılında ürettikler arıtma çamuru miktarının beklenenden daha fazla olduğu bildirilmektedir (Çizelge 1.1). Avrupa ülkelerinde kişi başına düşen arıtma çamuru miktarı en yüksek Danimarka, Lüksemburg ve Almanya dadır. İrlanda, Finlandiya ve İngiltere de arıtma çamurunun yeniden kullanımı diğer Avrupa ülkelerine göre daha fazladır. Yeniden kullanımda Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya da tarımsal amaçlarla kullanım yüksek düzeylerdedir. AB ülkelerinde arıtma çamurlarının tarımda kullanım oranı ortalama % 36 dır. ABD de ise üretilen yıllık arıtma çamurunun (5,30 milyon ton 2

17 1. GİRİŞ Gülbin ÇETİNKALE kuru madde) % 33 ü tarım ve saha düzenlemelerinde kullanılmaktadır (İşgenç ve Kınay, 2005). Çizelge 1.1. Avrupa Ülkelerinin Bazılarında 2005 Yılında Üretimi ve Yeniden Kullanım Oranları Tahmini Değerleri (Langenkamp ve ark, 2001) Ülkeler Ülke Nüfusu (milyon adet) Toplam Çamur Miktarı (ton kuru madde /km²) Kişi Başına Düşen Çamur Miktarı (kg/kişi.km 2 ) n Yeniden Kullanım Oranı (%) Almanya 82, ,13 50 Avusturya 8, ,09 35 Belçika 10, ,06 29 Danimarka 5, ,15 63 Finlandiya 5, ,12 72 Fransa 60, ,07 65 Hollanda 15, ,10 27 İngiltere 58, ,10 71 İspanya 39, ,11 54 İsveç 8, İrlanda 3, ,12 74 İtalya 57, Lüksemburg 0, ,14 74 Polonya 92, ,13 30 Yunanistan 10, ,03 7 çamurlarının bertarafı ülkemizde yeterli düzeyde olmasa da üzerinde önemle durulan bir konudur. Bu çamurlar genellikle daha önceden belirlenen döküm sahalarında depolanmakta veya kaçak olarak yerleşim yeri dışındaki boş arazilere dökülmektedir. Bunun yanında arıtma çamurlarının tarımda, biyolojik onarım çalışmalarında, göl ve denizlere deşarj edilerek bertaraf edilmeye çalışıldığı da bildirilmektedir (Göçmez, 2006). Adana kenti Batı Adana Atık Su Tesisi nden çıkan arıtma çamuru susuzlaştırıldıktan sonra kuruması için tesis içinde bulunan alana toprak zemin üzerine serilmekte iken; Çatalan daki İçme Suyu Tesisi nden çıkan arıtma çamuru da Sofulu Çöp Depolama Alanı na dökülerek bertaraf edilmektedir. Çizelge 1.2 de verilen arıtma çamurlarının bertarafında kullanılan yöntemler verilmiştir. 3

18 1. GİRİŞ Gülbin ÇETİNKALE Çizelge 1.2. Bertaraf Yöntemleri (Anonim, Tarihsiz) Bertaraf Açıklama Yöntemleri 1 Stabilizasyon n hacminin azaltılmasıdır. n içerisindeki organik maddeler fiziksel, kimyasal veya biyolojik yöntemlerle giderilir. 2 Şartlandırma Çamur suyunun alınmasıdır. 3 Yoğunlaştırma n hacminin azaltılarak daha küçük hale getirilmesidir. 4 Susuzlaştırma n su içeriğinin azaltılarak katı hale getirilmesidir. 5 Kurutma Çok fazla tercih edilmese de çamurun kurutma yataklarında kurutulmasıdır. 6 Nihai Bertaraf n düzenli depolanmasıdır. 7 Yeniden Kullanım Kimyasalla temizlenerek tarımda kullanım, kapak malzemesi olarak kullanım, gübre olarak kullanım çamurlarının bertarafı için önemli bir potansiyel olarak görülen tarımda kullanım sırasında çamurların bazı olumsuz yönleri ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birisi arıtma çamurları içindeki bitki besin elementlerinin, ticari gübrelerde olduğu gibi bitkiler tarafından hemen kullanılabilir formda olmamasıdır. Çamur içeriğindeki organik azot, organik maddenin mikroorganizma tarafından parçalanmasıyla ancak bitki tarafından alınabilir formlara dönüşmektedir. Amonyum ve nitrat azotundan oluşan inorganik azot ise bitkiler tarafından hemen kullanılabilmektedir. Çamur uygulamasının ilk yılında genellikle organik azotun % 50'si, ikinci yılında ise % 5-20'si yarayışlı formlara dönüşmektedir. Uygulamayı izleyen üçüncü ve dördüncü yıllarda ise mineralizasyon oranı düşmektedir (Kocaer ve ark., 2003). çamurları içinde çeşitli toksin maddeleri ve halk sağlığı için tehlike oluşturan patojenleri bulundurabilmektedir. Türkiye de arıtma çamurlarının tarım arazilerine uygulanmasıyla ilgili konular 14 Mart 1991 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve 31 Mayıs 2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği içinde ele alınmış ve arıtma çamurlarının tarımsal alanlarda kullanılması ile ilgili bazı özel önlemler belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı; Adana kenti atık ve içme suyu arıtma tesislerinden düzenli olarak çıkan arıtma çamurlarının yeniden kullanımı içinde Cynodon dactylon türü ile kurulu çim alanlardaki etkilerini belirlemektir. 4

19 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Gülbin ÇETİNKALE 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Aitken (1997), Çim Alanlarda Uygulamasının Ardından Kısa Dönemde Yaprak Yüzeyinde Ağır Metal Birikimi adlı çalışmasında sıvı arıtma çamuru uygulamasının bitkide ağır metal birikimini araştırmıştır. Agrostis capillaris ve Holcus lanatus türlerine hektara 0 (kontrol), 55 ve 110 m³ hesabıyla arıtma çamuru uygulamıştır. Denemede biçim yüksekliğine (kısa: 4 cm ve uzun: 13 cm) bağlı olarak bir günden başlayarak farklı sürelerde yapraklarda kuru madde ile Cu, Fe ve Pb birikimlerinin farklı olduğu ortaya konulmuştur. Çim bitkilerinin ağır metal içeriğinde önemli bir artış olmamıştır. Cu içeriğinde günde sonra 25 mg/kg azalma, Fe gün sonra 1000 mg/kg azalma olurken Pb gün sonra 30 mg/kg azalma görülmüştür. Sonuçta çamur uygulama oranı ve biçim uzunluklarının çimlerin büyümesinde önemli düzeyde etkili olduğu ortaya konulmuştur. Arcak ve ark. (2000), Ankara Atık Su Tesisi Çamurlarının Tarımda Kullanım Potansiyelinin Araştırılması adlı çalışmalarında farklı miktarlarda uyguladıkları arıtma çamurunun saksıda yetiştirdikleri arpa (Hordeum vulgare L. 'Tokak-501') bitkisine etkilerini araştırmışlardır. Çamur uygulamasının arpa bitkisinin kuru madde miktarını artırdığı ve bitkiye önemli oranda azot sağladığını, toprakta ise amonyum azotu, yarayışlı Cd ve Zn yu artırdığını fakat bitki tarafından Cu, Pb, ve Zn alımının yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır. Çimrin ve ark. (2000), Kentsel nun Tarımda Fosfor Kaynağı Olarak Kullanılması adlı çalışmalarında mısırda kimyasal gübre (triple süper fosfat) ile arıtma çamuru kombinasyonlarının fosfor (P) ve diğer bazı bitki besin elementlerine etkisini belirlemeyi amaçlamışlardır. Bu amaçla yapılan saksı denemesinde kireçli bir toprak kullanılmış; arıtma çamuru ve kimyasal gübre uygulamasının bitki kuru ağırlığı, toprak üstü aksam ağırlığı, bitkinin P, Zn ve Fe içeriğini önemli düzeyde artırdığı belirlenmiştir. Uygulamaların bitki kök kuru ağırlığı ve bitki Mn içeriğini önemli düzeyde etkilemediği, ancak bitki Cu içeriğini önemli olarak azalttığı saptanmıştır. Kombinasyonlar içerisindeki arıtma çamuru miktarı arttıkça bitkinin P içeriğinin azaldığı, ancak bu azalma P un tümünün 80 ppm arıtma çamuru ile verildiği uygulamaya kadar kendi aralarında istatistik olarak 5

20 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Gülbin ÇETİNKALE önemsiz olduğu bulunmuştur. Bu miktarda arıtma çamuru uygulanmasında ise bitkide P yeterli düzeyde ve istatistiksel olarak önemli düzeyde farklı bulunmuştur. Sonuçta arıtma çamurunun bitkinin P ihtiyacının bir kısmının karşılanmasında kullanılabileceği belirtilmiştir. Lo pez-mosquera ve ark. (2000), Kuzey Doğu İspanya da Süt Endüstrisi nun Çim Alanlarda Gübre Olarak Kullanılması: Toprak ve Bitkide Ağır Metal Seviyesi adlı çalışmalarında çim alanlarda toprak ve bitkilerde arıtma çamuru ve kimyasal gübre uygulamalarının etkilerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Dört yıl süreyle yapılan çalışma sonucunda topraktaki ağır metal içeriğinde kontrole göre arıtma çamuru ve kimyasal gübrelerle kombinasyonlarının önemli bir farklılık oluşturmadığı ortaya konulmuştur. Ancak toprakta Pb içeriği arıtma çamuru uygulamalarında önemli derecede düşük ortaya çıkmıştır. Topraktaki Cr birikim düzeyine ise arıtma çamuru dozundaki artış önemli derecede etkili bulunmuştur. Tuzlulukla ilgili değişkenlerin (K, NO - 3) de bitki dokularındaki Cr ve Zn konsantrasyonlarıyla bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Dört yıl boyunca uygulanan çamurun metal seviyelerinin bitki ve toprakta sınır değerleri içerisinde olduğu saptanmıştır. n uzun dönem gübre gibi kullanılması için yol gösterici ilkelerin geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Kocaer ve Başkaya (2001), Çamurlarının Araziye Uygulanması adlı çalışmada miktarları her geçen gün artan arıtma çamurlarının çevresel sorunlar yaratmaması için uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi gerektiğini; bu yöntemler içerisinde arıtma çamurlarının toprağa verilerek bertarafının tarımsal üretime ve ekonomiye katkısı bakımından üzerinde önemle durulması gereken yöntemlerden biri olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca arıtma çamurlarının tarımsal alanlar, ormanlık alanlar ve arazi iyileştirme amaçlı bozuk alanlarda kullanılabileceği belirtilmiştir. Türkmen ve ark. (2001), Kentsel nun Hıyarda Çıkış ve Fide Gelişimi Üzerine Etkisi adlı çalışmalarında kentsel arıtma çamurunun hıyarda (Cucumis sativus L.) çimlenme ve fide kalitesi üzerine etkilerini araştırmışlardır. Yapılan saksı denemesinde bahçe toprağı (2 kısım), yanmış çiftlik gübresi (2 kısım) ve pomza (1 kısım) ile hazırlanan karışıma; çiftlik gübresi miktarı ile oranlanarak arıtma çamuru uygulanmıştır. Ortamda ortaya çıkan arıtma çamuru + çiftlik gübresi 6

21 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Gülbin ÇETİNKALE oranlarının (40+0, 30+10, 20+20, ve 0+40) çimlenme oranı ve süresi, hipokotil uzunluğu, kotiledon genişlik ve uzunluğu, gerçek yaprak çıkış süresi, sürgün ve kök boyu, sürgün ağırlığı (yaş ve kuru) kök ağırlıkları (yaş ve kuru), yaprak sayısı ve yaprak alanına etkilerinin olumlu düzeylerde olduğu ortaya konulmuştur. Korboulewsky ve ark. (2002a), Kompostunda Büyüyen Beyaz Duvar Roketi nin (Diplotaxis erucoides) Biyolojik ve Ekofizyolojik Reaksiyonları adlı çalışmalarında arıtma çamuru kompostu ve mineral gübre uygulamasının sözkonusu bitkidedeki etkilerini kontrol bitkilerine göre karşılaştırmışlardır. Serada yapılan çalışmada arıtma çamuru kompostu uygulanan bitkilerde çiçeklenmenin geciktiği ve daha büyük kök sisteminin oluştuğu ortaya konulmuştur. Kompost ve gübre uygulamalarında biyokütle ve tohum veriminde artış olduğu bulunmuştur. Ayrıca bitkide ağır metal (Cu, Cd, Zn, Ni) dağılımı, çinko hariç en fazla köklerde sonra sırasıyla yapraklar ve gövdede olduğu, çinkonun ise tüm dokularda homojen dağıldığı belirlenmiştir. Brassicaceae familyasının birçok türünün aksine Diplotaxis erucoides türünün aşırı biriktirici olmadığı, arıtma çamuru kompostunun bitki büyümesinde gelişme sağlamasına rağmen, çiçeklenmede geciktirici etki yaptığı bildirilmiştir. Korboulewsky ve ark. (2002b), Asmada Kompostu Uygulamasının Çevresel Etkileri adlı çalışmalarında arıtma çamuru kompostunun üzüm bağlarında uygulanmasının güneydoğu Fransa da çevresel etkilerini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda, toprakta organik madde artışı olduğu, fakat ağır metal birikimlerinde artış olmadığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre uzun dönemde toprakta P birikiminin yüzey ve yeraltı suları için sorun doğuracak düzeye gelebileceğine dikkat çekilmiştir. Bozkurt ve Yarılgaç (2003), Kuru Koşullarda Uygulamalarının Elma Ağaçlarının Verim, Büyüme, Beslenme Statüsü ve Ağır Metal Birikimine Etkileri adlı çalışmalarında arıtma çamuru uygulamalarının (0, 10, 20, 40 ve 60 kg/ağaç) bitkide verim, gelişim, beslenme ve ağır metal birikimine etkilerini araştırmışlar ve 25 kg/ağaç düzeyinde çiftlik gübresi uygulaması ile karşılaştırarak değerlendirmişlerdir. Sonuçta arıtma çamuru uygulamasının meyve 7

22 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Gülbin ÇETİNKALE verimi, kümülatif verim etkinliği, sürgün gelişimi ve elma yapraklarında Mg, Fe, Mn ve Zn konsantrasyonlarını çiftlik gübresi uygulamasına göre önemli düzeyde artırdığı ortaya konulmuştur. En yüksek arıtma çamuru uygulaması (60 kg/ağaç) yapraklarda Fe (88,0 mg/kg dan 105,3 mg/kg a), Mn (44,2 mg/kg dan 75,5 mg/kg a) ve Zn (9,2 mg/kg dan 10,4 mg/kg a) miktarlarını artırmıştır. çamuru ve çiftlik gübresi uygulamalarının ağaç gövde gelişimi ve yapraklardaki P, K, Ca, Ni, Cr, Cd düzeylerinde istatistiksel olarak önemli bir farklılığa neden olmadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak uygulanan arıtma çamurunun ağaçlara zarar vermediği, ancak uzun dönemde toprak ve bitkide bazı ağır metallerin izin verilen sınır değerleri aşacağı noktasına dikkat çekilmiştir. Topçuoğlu ve ark. (2003), Toprağa Uygulanan Kentsel nun Domates Bitkisine Etkisi I. Bitki Besinleri ve Ağır Metal İçerikleri adlı çalışmalarında toprağa artan miktarlarda (0, 75, 150, 300, 600, 1200 gr/saksı) uygulanan iki farklı arıtma çamurunun (Gatab ve Akdeniz) bitkideki N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Cu, Pb, Ni ve Cd içeriğine etkilerini iki yıl süreyle araştırmışlardır. Uygulama sonucunda toprağa uygulanan düşük miktarlarda arıtma çamurunun bitki gelişimini olumlu etkilediği, fakat yinelemeli uygulamaların yüksek uygulama düzeylerinde fitotoksisite ve yüksek ağır metal içeriklerine neden olduğu belirlenmiştir. İkinci yılda bitki gelişiminde duraklama ve zehir etkisi ile bitkide Cd ve Pb gibi ağır metallerin insan sağlığı için izin verilen sınır değerleri aştığı ortaya konulmuştur. Her iki yılda da bitkide Cu ve Ni düzeyleri yüksek bulunmuştur. Yüksek düzeylerde (600 ve 1200 gr/saksı) Akdeniz arıtma çamuru uygulamalarında kontrol bitkilerinin yapraklarında 12 mg/kg Cu bulunurken, ilk yılda hemen hemen aynı düzeylerde (sırasıyla 10 ve 12 mg/kg) Cu miktarları saptanmış, ancak ikinci yıl sırasıyla miktarlar 16 ve 27 mg/kg a yükselmiştir. Gatab çamuru uygulamasında ise kontrolde 15 mg/kg olan Cu miktarları yüksek uygulamalarda (600 ve 1200 gr/saksı) ilk yıl sırasıyla 9 ve 18 mg/kg olarak belirlenmiş, ikinci yıl ise 600 gr uygulamasında 28 mg/kg bulunurken 1200 gr/saksı uygulamalarında bitkilerde zarar meydana gelmiştir. Ni yönünden yapılan ölçümlerde de Akdeniz arıtma çamurunun yüksek dozları (600 ve 1200 gr/saksı) ilk yıl kontrole göre (0,5 mg/kg) yapraklarda sırasıyla 0,4 ve 1,2 mg/kg Ni birikimine neden olmuştur. İkinci yıl kontrol bitki yapraklarında 8

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi EMRE CAN KAYA NAZLI ZEYNEP ARIÖZ AYŞENUR ŞAHIN ABDULLAH BARAN İçeriklerine Etkisi 1. GİRİŞ Tarımda kimyasal girdilerin azaltılması

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

Sunan: Ahmet Börüban Makina Mühendisi, Şirket Müdürü

Sunan: Ahmet Börüban Makina Mühendisi, Şirket Müdürü Sunan: Ahmet Börüban Makina Mühendisi, Şirket Müdürü KARE Mühendislik Çevre Teknolojileri Sanayi ve Tic. A.Ş. A.O.S.B. 23. Cadde no:28 ADANA /TURKEY Tel: +90 322 394 4464 E-mail: ahmet48@yahoo.com Web:www.kareeng.com

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti

Detaylı

İZMİR KÖRFEZİNİ SOLUCANLARLA TEMİZLİYORUZ

İZMİR KÖRFEZİNİ SOLUCANLARLA TEMİZLİYORUZ İZMİR KÖRFEZİNİ SOLUCANLARLA TEMİZLİYORUZ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-E Doruk TURANLI Doruk ÜNAL DANIŞMAN ÖĞRETMEN Nilüfer DEMİR İZMİR 2014 İÇİNDEKİLER 1.PROJENİN AMACI...2 2. İZMİR KÖRFEZİ...2 3. KALİFORNİYA

Detaylı

Kullandığımız çim tohumu karışımlarında yer alan türler ve özellikleri:

Kullandığımız çim tohumu karışımlarında yer alan türler ve özellikleri: Kullandığımız çim tohumu karışımlarında yer alan türler ve özellikleri: Karışımlarda kullandığımız türlerin karakteristik özellikleri ve avantajları kısaca burada açıklanmıştır. Karışımlarımız Genel olarak:

Detaylı

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU TERRA FARM ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ÜRÜNLERİN ORAN VE İÇERİK BİLGİLERİ BİR SONRAKİ SAYFADA VERİLMİŞTİR. Verilen değerler ürünlerimizde bulunan minimum değerlerdir Ürün İçerik Toplam

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir.

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir. TÜRKİYE DE ÇAMUR YÖNETY NETİMİ ve KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI Dr. Özgür ÖZDEMİR KASKİ Genel MüdürlM rlüğü Atıksu Dairesi Başkan kanı, Mart 2011 Türkiye de Atıksu nun işlenmesi

Detaylı

aşan ağır metaller... 445 Tablo 7.16 : Çamur keki ve eluat numunelerinde ilgili yönetmelik II. sınıf depolama tesisleri için

aşan ağır metaller... 445 Tablo 7.16 : Çamur keki ve eluat numunelerinde ilgili yönetmelik II. sınıf depolama tesisleri için TABLO LİSTESİ Tablo 1.1: Marmara Bölgesi AAT listesi... 2 Tablo 1.2: Karadeniz Bölgesi AAT Listesi... 14 Tablo 1.3: Ege Bölgesi AAT Listesi... 22 Tablo 1.4: Akdeniz Bölgesi AAT Listesi... 33 Tablo 1.5:

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr KASIMPATI (KRZANTEM) YETİŞTİRİCİLİĞİ-1

Detaylı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Hexaferm, organomineral gübre olarak adlandırılan yeni nesil bir gübre cinsidir.

Detaylı

Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını

Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını belirlemenin en iyi yolu yaprak-toprak analizleridir.

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ-1 Anavatanı

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 KALSİYUM

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

Atık Su Arıtma Çamurunun Clarkia amoena (Yer Açelyası) Türünde Bitki Gelişimi ve Çiçeklenme Üzerine Etkisi

Atık Su Arıtma Çamurunun Clarkia amoena (Yer Açelyası) Türünde Bitki Gelişimi ve Çiçeklenme Üzerine Etkisi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, Cilt 28, Sayı 2, 49-57 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Atık Su Arıtma Çamurunun Clarkia amoena (Yer Açelyası) Türünde Bitki Gelişimi ve Çiçeklenme

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

GENEL BAKIŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'

GENEL BAKIŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu' ORGANİK GÜBRE GENEL BAKIŞ Günümüzde yaklaşık 7 milyar insanın yaşadığı dünyada 1 milyardan fazla insan açlıkla mücadele etmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun belirlemelerine göre dünya nüfusunun

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

Araştırmanın yürütüldüğü vejetasyon periyodu boyunca N %1.38-1.82, P%0.15-0.25, K %0,7-1.43, Ca % 0.84-2.58, Mg %0.21-0.44 arasında değişimiştir.

Araştırmanın yürütüldüğü vejetasyon periyodu boyunca N %1.38-1.82, P%0.15-0.25, K %0,7-1.43, Ca % 0.84-2.58, Mg %0.21-0.44 arasında değişimiştir. ANTALYA BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN NAR (Punica granatum L.Çeşit: Hicaznar) YAPRAKLARINDAKİ BAZI BİTKİ BESİN MADDELERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ Cevdet Fehmi ÖZKAN¹ Türkan ATE޹ Ahmet Emin ARPACIOĞLU¹

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi

Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi E Işıl Demirtaş 1 Nuri Arı 1 Ahmet E. Arpacıoğlu 1 Cevdet F. Özkan 1 Harun Kaya

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

ORGANOMİNERAL GÜBRELERİ. Şubat 2014

ORGANOMİNERAL GÜBRELERİ. Şubat 2014 ORGANOMİNERAL GÜBRELERİ Şubat 2014 1 Hexaferm organomineral gübreleri nedir? Hexaferm organomineral gübreleri, organomineral gübre olarak anılan yeni cins bir gübredir. Organomineral gübrelerin özelliği;

Detaylı

KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI. Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02.

KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI. Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02. KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02.2005 ) Bu Bölgede Naturem'in Akdeniz Bölge Bayii Albi Tarım Ve Hayvancılık

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI No: 217 Menşe Adı Tescil Ettiren BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Geçici 1 inci Maddesi uyarınca Mülga 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında

Detaylı

HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE. Çabamız topraklarımız için. www.letafet.co

HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE. Çabamız topraklarımız için. www.letafet.co HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE Çabamız topraklarımız için www.letafet.co LETAMİN BASE HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE Letafet Uluslararası Pazarlama Gıda Satış

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı

Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı Docto-Zinc 15 Çinkonun Bitkilerdeki Fonksiyonu Çinko bitkilerde bulunan çoğu enzim sisteminde katalist olarak rol alır. Çinko içeren enzimler nişasta

Detaylı

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ *

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * Investigation About Seasonal Pollution Drainage Channels, Asagi Seyhan Samples Şevki İSKENDEROĞLU Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı

ÇİLEĞİN GÜBRELENMESİ

ÇİLEĞİN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

Ato Serisi. Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR. Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu. Demirin Topraktaki Yarayışlılığı

Ato Serisi. Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR. Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu. Demirin Topraktaki Yarayışlılığı Ato Serisi Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu Demir çoğu bitki enziminin önemli bir parçasıdır. Kloroplastlarda bulunur ve fotosentez metabolizmasında önemli

Detaylı

KENTSEL ATIK SU ARITIM ÇAMURUNUN KOMPOSTLAŞTIRILMASINDA İÇME SUYU ARITMA ÇAMURUNUN KULLANIMI

KENTSEL ATIK SU ARITIM ÇAMURUNUN KOMPOSTLAŞTIRILMASINDA İÇME SUYU ARITMA ÇAMURUNUN KULLANIMI KENTSEL ATIK SU ARITIM ÇAMURUNUN KOMPOSTLAŞTIRILMASINDA İÇME SUYU ARITMA ÇAMURUNUN KULLANIMI Prof. Dr. Zerrin SÖĞÜT Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

1. TOPRAK ANALİZLERİNE BAKIŞ...

1. TOPRAK ANALİZLERİNE BAKIŞ... İÇİNDEKİLER 1. TOPRAK ANALİZLERİNE BAKIŞ... 1 TOPRAKLAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 TOPRAK ANALİZLERİNİN AMACI ve TARIM YÖNÜNDEN ÖNEMİ... 2 TOPRAK ANALİZ YÖNTEMLERİ... 4 TOPRAK ANALİZLERİNDE HATA KAYNAKLARI...

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi

Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi Yasal Gerekliliklere Uygunluk! Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlar amurlarının n Toprakta Kullanılmas lmasına Dair Yönetmelik (03.08.2010 tarihli

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi FARKLI ORGANİK GÜBRELERİN DOMATES VE BİBER BİTKİSİNİN GELİŞİMİ İLE BESLENMESİNE ETKİSİ Feyza KOÇ Ankara Üniversitesi Fen Bilim

ÖZET Yüksek Lisans Tezi FARKLI ORGANİK GÜBRELERİN DOMATES VE BİBER BİTKİSİNİN GELİŞİMİ İLE BESLENMESİNE ETKİSİ Feyza KOÇ Ankara Üniversitesi Fen Bilim ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI ORGANİK GÜBRELERİN DOMATES VE BİBER BİTKİSİNİN GELİŞİMİ İLE BESLENMESİNE ETKİSİ FEYZA KOÇ TOPRAK ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her hakkı

Detaylı

b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2)

b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2) b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2) 1 2 Püskürterek uygulama Bitkiler gereksinim duydukları besin maddelerinin büyük

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli su kalite özellikleri ve bu özelliklere ilişkin sınır (standart) değerler uzun yıllar süren araştırma ve deneyimler

Detaylı

12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA

12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA 12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA TOPRAK EROZYONU Toprakların bulunduğu yada oluştuğu yerden çeşitli doğa kuvvetlerinin (rüzgar, su, buz, yerçekimi) etkisi ile taşınmasıdır. Doğal koşullarda oluşan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Taksonomi. Familya: Compositea Tür : Cichorium endive Çeşit : Cichorium intybus (witloof)

Taksonomi. Familya: Compositea Tür : Cichorium endive Çeşit : Cichorium intybus (witloof) Taksonomi Familya: Compositea Tür : Cichorium endive Çeşit : Cichorium intybus (witloof) Anavatanı Hindistan Türkmenistan Baykal Gölü Çevresi Sibirya D.Akdeniz Türkiye Ülkemizde Şikori Akdeniz Böglesinde

Detaylı

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ 1 KATI ATIK ÇEŞİTLERİ Evsel ve Kurumsal Çöpler Park ve Bahçelerden Bitkisel

Detaylı

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Âlim Çağlayan 1 Ertan Demoğlu 1 Besinlerin rolü Yeterli bir gübreleme programı sadece bütün besinlerin temel görevleri açık bir

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

ELMANIN GÜBRELENMESİ

ELMANIN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica)

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) SİSTEMATİKTEKİ YERİ Takım: Brassicales Familya: Brassicaceae Cins: Brassica Tür: B. oleracea var. italica SAĞLIK VE BESLENME YÖNÜNDEN Brokkoli, A ve C vitamini,

Detaylı

GREENMETRIC TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞTAYI KAPSAMINDA KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİNİN ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DENEYİMLERİ

GREENMETRIC TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞTAYI KAPSAMINDA KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİNİN ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DENEYİMLERİ GREENMETRIC TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞTAYI KAPSAMINDA KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİNİN ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DENEYİMLERİ Kilis 7 Aralık Üniversitesi Temsilcisi Yrd.Doç.Dr. Demet DEMİROĞLU (Kilis 7 Aralık

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU T. GÜNGÖREN 1, H. MADENOĞLU 1, M. SERT 1, İ.H. METECAN 2, S. ERDEM 1, L. BALLİCE 1, M. YÜKSEL 1, M. SAĞLAM 1 1 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

1. Giriş. 2. Toprak kompozisyonu. Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği. Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü

1. Giriş. 2. Toprak kompozisyonu. Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği.  Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği www.econewfarmers.eu 1. Giriş Tanıtım modülünden hatırlayacağınız gibi organik tarım en az sentetik girdi ile bitki yetiştirmek

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

LOGO. Doç. Dr. Esin SUZER. Prof. Dr. Aynur KONTAŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü

LOGO. Doç. Dr. Esin SUZER. Prof. Dr. Aynur KONTAŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü LOGO Doç. Dr. Esin SUZER Prof. Dr. Aynur KONTAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü Deniz Kirliliği İnsan kaynaklı ya da doğal etkiler sonucu ortaya çıkan,

Detaylı

Uluslararası Kompost Konferansı

Uluslararası Kompost Konferansı Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey Çöp Değil, Kompost TÜRKİYE ÇÖPÜNÜ DÖNÜŞTÜRÜYOR!

Detaylı

Buğday ve Arpa Gübrelemesi

Buğday ve Arpa Gübrelemesi Buğday ve Arpa Gübrelemesi Ülkemizde en geniş üretim alanı bulunan buğday ve arpa çok farklı toprak tiplerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak ph isteği bakımından hafif asitten kuvvetli alkalin

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

SIVI KULLANIM REHBERİ

SIVI KULLANIM REHBERİ SIVI KULLANIM REHBERİ 1 İnsanlığın Geleceği: Organik Tarım! İnsanlık için gıda temin etme konusu, günümüzün en acil sorunudur. Yaklaşık 4 milyon çocuk ve 500 milyondan fazla yetişkin açlık nedeniyle direnerek

Detaylı

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph)

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph) 10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph) Toprağın asitlik veya bazlık derecesinin göstergesidir Nötr veya nötral = 7.0 Asidik < 7.0 Alkali > 7.0 Bir toprağın asit veya alkali reaksiyon göstermesi toprak çözeltisindeki

Detaylı

Toprağa Bambu Odunkömürü Yerleştirmek Yoluyla Çay Bitkilerinin Gelişimini Teşvik Etmek

Toprağa Bambu Odunkömürü Yerleştirmek Yoluyla Çay Bitkilerinin Gelişimini Teşvik Etmek Toprağa Bambu Odunkömürü Yerleştirmek Yoluyla Çay Bitkilerinin Gelişimini Teşvik Etmek Tokai Üniversitesi, İnsan Refahı İçin Yüksek Teknoloji Okulu Biyolojik Bilimler ve Teknoloji Bölümü. Shizuoka, 2001.

Detaylı

Kimyasal gübrelerin uygulama yöntemleri en azından 3 nedenle önemlidir. Bunlar:

Kimyasal gübrelerin uygulama yöntemleri en azından 3 nedenle önemlidir. Bunlar: Kimyasal gübrelerin uygulama yöntemleri en azından 3 nedenle önemlidir. Bunlar: a)tohumun çimlenmesinden başlayarak olgunluk dönemine değin gübreden bitki etkin şekilde yararlanabilmelidir. Tohumun çimlenmesini

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Potasyum:

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ Belirlenmiş olan yerleşim bölgeleri için 2022-2041 dönemini kapsayacak entegre katı atık yönetimi planı hazırlanacaktır. Yönetim

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

Atık Su Arıtma Çamurlarının Süs Bitkisi Yetiştiriciliğinde Kullanımı

Atık Su Arıtma Çamurlarının Süs Bitkisi Yetiştiriciliğinde Kullanımı U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 1, 129-141 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Atık Su Arıtma Çamurlarının Süs Bitkisi Yetiştiriciliğinde Kullanımı Hülya AKAT¹, Gülbin

Detaylı

TEKNĠK RAPOR. KONU: MEVSĠMLĠK HERCAĠ MENEKġE (VIOLA SPP.) ÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ

TEKNĠK RAPOR. KONU: MEVSĠMLĠK HERCAĠ MENEKġE (VIOLA SPP.) ÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ TEKNĠK RAPOR KONU: MEVSĠMLĠK HERCAĠ MENEKġE (VIOLA SPP.) ÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ UYGULAMA Seramızda 30.11.2012 tarihinde solucan gübresi denemelerine baģlanmıģtır. Denemede 104*208 ölçülerindeki

Detaylı

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI - Zn 120 Çinkolu Gübre Çözeltisi Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 10 1 Lt/5 Lt Lignosulfanate Erken dönem uygulamaları ile meyve büyüklüğünde ve verimde artış sağlar. Nişasta sentezi, artar, azot metabolizması

Detaylı

TARIMIN YENİ GÖZDESİ: HİDROPONİK TARIM

TARIMIN YENİ GÖZDESİ: HİDROPONİK TARIM TARIMIN YENİ GÖZDESİ: HİDROPONİK TARIM Topraksız tarım ya da hidroponik tarım, toprak olmadan durgun su kültürü içinde uygulanan bir tarım biçimidir. Bitkiler topraktaki besinlerin yerine bitkinin ihtiyacı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir.

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir. ENVİ-CLEAN Sistemi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere göre tesis atık sularının en iyi şartlara getirildikten sonra alıcı ortama verilmesi gerekmektedir. Bu konuda ülkemiz de Avrupa

Detaylı