Misyonumuz doğanın ekolojik dengesini bozmadan, doğanın kendi ürettiği jeolojik ve jeotermal enerji mantığında bir sistem sağlamaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Misyonumuz doğanın ekolojik dengesini bozmadan, doğanın kendi ürettiği jeolojik ve jeotermal enerji mantığında bir sistem sağlamaktır."

Transkript

1

2 Misyonumuz doğanın ekolojik dengesini bozmadan, doğanın kendi ürettiği jeolojik ve jeotermal enerji mantığında bir sistem sağlamaktır. Doğanın binlerce yılda oluşturduğu fosil yakıtları dakikalar içerisinde oluşturan bir sistem.

3 Ekonomik gelişim ve nüfus artışı dünya rezervlerinin tüketilmesine neden oluyor ve gerisinde de devasa miktarlarda organik ve biyolojik atıklar bırakıyor. Böylelikle büyük bir enerji değeri olan atıklar hem sağlığa hem de çevreye zarar verecek atık olarak terkediliyor.

4 Peak Eco Energy bu atıkları kapalı devre bir piroliz sisteminde etkin, rantabıl, kullanılabilir, depolanabilir bir enerji kaynağına dönüştürüyor.

5 Peak Eco sisteminde üretilen enerji geleceğin çevre koşullarına uygun bir enerji üretimidir!

6 Tarihçe Yukarda resmi görülen ve 1999 yılında mucit Alf Johansson tarafından icat edilen sistem ThermoRec adı altında ilk prototipini 2000 yılında dizayn etmişti. Bu ilk protottipin reaktör uzunluğu 9 metre idi yılında mucit Alf Johansson'un vefatından sonra Volvo işbirliğiyle Peak Eco Energy adını alan sistem, atıklardan kömür, petrol ve gaz gibi temel elemntleri ayrıştıran patentli bir piroliz sistemidir. Sistemin fonksiyonelliği İsveç Teknik Enstitüsü (Swedish Technical Institute), ABB ve diğer resmi ve de özel kuruluşlar tarafından yapılan analiz ve testlerle tescillenmiştir.

7 VOLVO Pininfarina Fabrikası - Uddevalla / Sweden Peak Eco Energy 2010 yılında İsveç, Uddevalla da ki Volvo Pininfarina yönetim kurulunca alınan karara göre, sisteme olan inanç ve geleceğe yatırım için Volvo Pininfarina bünyesine alınmasına karar verilerek sistemin daha da modernize edilerek geliştirilmesi sağlanmıştır.volvo nun 2012 yılında Çinli Geely şirketine geçmesinden sonra, Geely şirketi Uddevalla da ki Pininfarina fabrikasının kapatılmasına karar vermiş ve Peak Eco, Pininfarina bünyesinden ayrılarak Volvo mühendisleri ve yöneticileri tarafından oluşturulan yeni ve bağımsız bir şirket ve yönetimle yoluna devam etmiştir.

8 2010 yılında Volvo tarafından yapılan ilk fizibilite çalışması oldukça olumlu sonuçlar vermiş ve şirketin Volvo bünyesine geçişi kabul görmüştür.

9 Peak Eco demo plant Bu aşamada Peak Eco daha verimli çalışabilen ilk proto tipinden daha modern ve küçük bir proto tipi yaparak testlerine başlamıştır. Volvo Pininfarina da yapılan tüm testler oldukça olumlu sonuçlar vermiş ve standard ebatlar için seri üretim kararı alınmıştır. Bugün için İsveç Lindköping Belediyesinden ilk sipariş alınmış ve üretim 2014 sonbaharında müşteriye teslim edilecektir.

10 Stirling Motor J eneratörleri Peak Eco Energy kendisini ısı ve enerji üretiminin geleneksel düşünce rekabetnin ortamında oldukça iddialı bir konumda bulmaktadır. Diğer eski sistemlerle kıyaslandığında Peak Eco sistemi enerji kazanımında temel prensipleri daha rasyonel ve etkin kullanmakta yenilikci bir sistemdir. Hem evsel hem de sanayi atıklarının tekrar enerjiye dönüşümünde ve kendi ürettiği enerjinin çok az kısmını kullanarak daha modern, verimli, ekonomik ve çevreci teknoloji ile enerji piyasasında yeni bir çığır açmıştır. proses sonrası çıkan ürünler yukardaki gibi stirling motor jeneratörlerinde elektriğe dönüştürülebilir.

11 ALGEMORE ALGEA - YOSUN Peak Eco Energy sisteme ilave olarak kendi laboratuvarında ürettiği ve patentendirdiği yüksek enerjiye sahip bir çeşit Algemore algea yosununun atık suyla bileşiminde hızla çoğalarak, büyük bir biyokütleye sahip olmasını gerçekleştirmiştir. Atık su ve yosun kombinasyonuyla elde edilen üründen Peak Eco işlemcisinde üretilen gaz hem yerel hem de otomobillerde kullanılabilen yüksek enerji değerine sahip çevreci bir gazdır ve uluslararası ekonomik değer taşımaktadır.

12 Hem çevresel nedenlerden, hem gelecekte petrol türevi enerji kaynaklarının yetersizliği hem de nükler enerji sistemlerine artan muhalefetten dolayı dünyada yenilikci ve akılcı enerji üretim kaynaklarına gerek duyulmaktadır. Peak Eco,daha yaşanır çevre ve sağlıklı bir dünya için akılcı enerji sistemleri ile kendi enerjisi kendi atığından üreten toplumlarda öncü bir rol üstlenmiştir. Her yıl enerjiye duyulan ve artan talepten dolayı kaynakların daha akılcı, daha yenilikçi, daha verimli ve daha çevreci kullanımı için bir amaç olmalıdır. Peak Eco tarafından üretilen ve yüksek konsantrasyonlu karbondioksitlerde oldukça hızlı büyüyen yosunlar enerji elde etmekte kullanılabildiği gibi gıda üretimimnde katkı maddesi olarak da kullanılabilir. Aynı zamanda biyodizel, biyoetanol ve biyobütanol üretimi için de oldukça idealdir.

13 Vizyon, Gerçeklik, Gelecek Peak Eco geleceğin yerel enerji sistemi

14 Peak Eco sistemi ile yerel ihtiyaçlar için üretici kendi atığı ile kendi elektiriğini üretme olanağına sahip olacak ve bu da daha ucuza enerji maliyetlerine neden olacaktır. Mobil, taşınabilir, gereksinime göre seri bağlantılarla kapasitesi artırılabilir Peak Eco sistemi ile üretici, sistemi istediği alana götürme ve elektrik üretimini yapma lüksüne sahip olacaktır. Bu konuda Peak Eco dünyada ilktir.

15 Peak Eco Energy Tekli işlemci kapasitesi: 2 ton/h x 24h/gün x 300/gün = ton/yıl (örnekleme; atık lastikler) işlenmemiş enerji içeriği 4,5 MW/ton = MW %10 üretim sırasında harcanan enerji = MW Teorik olarak elektrik üretiminde %30 bir etkinlikte elde edilen enerji = MW / yıl

16 Nukleer enerji dışında dünyadaki tüm elektrik üretimi yeryüzünün jeolojik ve jeotermal proseslerinden kaynaklı petrol, gaz, kömür, rüzgar, su ve güneşten geliyor. Petrol ve gaza olan talep artarken, nükleer ve kömüre olan talep azalmaktadır. Yeraltı kaynakların aşırı kullanımı aynı zamanda çevre sorunlarına da neden olmaktadır. Yine aşırı kullanım sonrası oluşan organik ve biyoljik atıkların ihtiva ettiği büyük oranlardaki enerjiler ise depolama alanlarına terk edilerek çağdaş dünyada israf ediliyor. İnsan yaşamı için temel koşul ve olmazsa olmazlardan biri temiz sudur. Ancak, kentleşmenin devam etmesiyle temiz su kaynakları da kirlenmekte. Gelecek için, kirlenmiş olan bu suların geri kullanımı için mümkün olan verimli ve gelişmiş metodlarla kanalizasyon arıtma işlemlerinin yapılması kaçınılmaz olacaktır. Dünya, çevreyi kirletmeyen güvenli ve alternatif enerji kaynakları arayışına yoğunlaşmış durumda. Bugün için, nükleer enerji, kömür ve petrol kaynaklı enrjinin dışında sadece su, rüzgar ve güneş seçenekleri görünüyor gibi. Dünya, yoğun bir şekilde çevreyi kirletmeyen,güvenli alternatif enerji kaynakları arayışı içinde. Rüzgar enerjisi pahalı dağıtım hatları ve çevre üzerindeki görsel etkiler nedeniyle sorun oluşturmaktadır. Güneş enerjisi ise geniş alanlara ve hava koşullarına bağlıdır. Büyük hidro elektrik enerji sistemleri hala yetersiz olmasına rağmen, doğal dengeleri değiştirebileceğinden dolayı çevresel sorunlarla ve protestolarla karşılaşılıyor. Peak Eco Energi sistemi organik atıklardan büyük oranda elektirik enerjisi üreterek, hem çevresel sorunlara neden olmuyor, hem de atıkların tekrar toplum yararına enerjiye dönüşmesini sağlıyor. Böylece hem ekonomi, hem de çevre kazanmış oluyor.

17 - Tüm çağdaş dünya kanalizasyon arıtma çamurları ve bunların neden olduğu masraflarla ilgili sorunlar yaşıyor. Bugün sorun olarak görülen ve büyük oranda enerji ihtiva eden bu atık çamurları, piroliz prensibi doğrultusunda Peak Eco Enerji sistemininde elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. - Kanalizasyon arıtma işlemleri içerdiği metal ve zehirli atıklardan dolayı maliyette sorunlar yaratmaktadır. Atıklar aynı zamanda fosfor gibi yararlı bitkisel besin maddeleri içerdiğinden ayrıştırma işleminde zararlı ve yararlı maddeleri arasında tercihsel dengeleme sorunu oluşmakta. - Peak Eco Enerji tekniği kanalizasyon suyuna oldukça yoğun lipid yağları içeren özel bir Algamore yosunu karıştırarak, yosunların atık su içindeki zehirli maddeleri nötralize etmesini sağlar. Aynı zamanda yosun içindeki yüksek enerji oranından dolayı da atık su çamurundaki enerji oranını artırır. Atık su içinde büyüyen yosunlar 24 saatte 8 kat artarak hammadde teminini de artırmış olur. - Kurutulmuş ve işlenmiş çamur Peak Eco işlemcisinin içinde karbon ve gaza dönüşür. İşlem sonrası elde edilen karbon yüksek besin değerine sahip fosfor ve azot atıklarını içerir. - Ayrıca, enerji miktarını artırmak için, yosunlu kanalizasyon atık çamurlarıyla birlikte, kurutulmuş tavuk, balık skatatları, zeytin çekirdeği, fındık kabuğu, pellet ve araç lastikleri gibi her türlü organik ve biyolojik atıkları, işleme tabi tutarak alınabilecek en yüksek enerjiyi alabilirsiniz. Bu nedenle sınırsız bir hammadde tedariğine sahipsiniz. - Evsel atıkların sistemde kullanılabilmesi için sistemde teknik ayarlamaların yapılması gerektiği gibi, önceden bir çöp ayrıştırmasının yapılmış olması da gerekir.

18 Gelecek Alternatif küresel enerji kaynaklar arayışlarında Peak Eco Sisteminin sunduğu imkanlar ve dünya pazarındaki rolü oldukça önemlidir. Sanayi toplumları büyüyen elektrik ihtiyaçlarına çözüm bulmak zorunda oldukları gibi çevresel etkileri de düşünmek zorundalar. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler yerel elektrik üretimleriyle ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar, dolayısıyla bu ülkelerde de Peak Eco Sistemi etkin bir şekilde kullanılabilir. Doğal kaynakların azılması ve de elektrik ihtiyacının sürekli artış göstermesinden dolayı Peak Eco gibi sistemlere olan ihtiyaç çok daha anlamlı olmakta. Bilindiği gibi dünya da elektrikli araç talepleri sürekli artmakta ve bunların şarj dolum istasyonlarına olan ihtiyaç da büyümekte, bu da yerel elektrik üretimin önemini daha da artırmakta. Çevresel etkilerinden dolayı nükleer enerji ve termik santrallerden vazgeçmek durumunda kalan dünyada, Peak Eco gibi sistemleri bir alternatif değil, bir zorunluluktur! Teknik Peak Eco Enerji sisteminin çalışma prensibi, yeryüzünün kendisi kadar eskidir. Buna Termal Dönüşüm İşlemi (Thermal Conversion Process TCP) denir. Bu, doğanın jeolojik ve jeotermal işleminin milyonlarca yıl alan sürecinin hızlandırılmış bir prosesidir. Doğanın binlerce yılda yapacağı bu termal dönüşüm işlemini, Peak Eco dakikalar içinde yapıyor. Basınç ve ısıyı control altında tutarak, dolum vanasından da argon gazı vererek, işlemci içindeki oksijen ekarte edilerek hammadde işleme tabi tutuluyor. Oksijensiz bir ortamda hammadde yüzlerce derecelik ısı altında yanma işlemi oluşmadan, içeriğindeki temel bileşenler olan gaz, petrol ve karbon elde ediliyor. Elde edilen bu bileşenler hammaddelerin ihtiva ettiği oranlar miktarında olur. Peak Eco kapalı bir sistem olduğundan dolayı herhangi bir atığı veya emisyonu yoktur.

19 Fonksiyon Peak Eco küçük ve etkili bir işlemcidir. Hem sabit, hem de mobil olarak kurulabilir. Sistemin gaz akışı, ısısı, besleme hızı, derecesi ve ayrıştırma süresi bilgisayar ile kontrol edilebilir. İstendiğinde internet üzerinden de sisteme bağlanılabilir. Birkaç adet Peak Eco işlemcileri yerel ihtiyaçlara uygun olarak aynı anda çalışabilir. Hammade akışları, sıvılar, gaz ve karbon hacimleri bilgisayar denetimiyle gözlemlenir. Peak Eco işlemcileri, gaz kompresörleri, gaz jeneratörleri, ısı değiştiricileri, ısıtma odaları veya ön ısıtma odalarıyla bağlantılı olarak planlanmıştır. Peak Eco işlemci ebatları: Uzunluk: maksimum 6 m Yükseklik: 2,6 m Genişlik: 2,3 m Gelecekte özel ihtiyaçları karşılayabilmek için sabit sistemlerin ebatları müşterinin ihtiyaçlarına göre büyültülerek kapasite artışı sağlanır. İşlemcinin sürekli çalışabilmesi için gerek duyduğu enerjiyi, termal dönüşümle elde etmiş olduğu gazdan alır. Peak Eco sadece çalıştırma sürecini başlatmak için sistem dışından verilecek elektrik veya gaza ihtiyaç duyar. Argon gazı, işlemci içindeki oksijeni tamamen sıfır noktasına yakın olarak yok etmek için kullanılır. İşlemcinin iç kaplaması aside karşı dayanıklı paslanmaz çelikten imal edilmiştir. İşlemcinin dış ısısı maksimum 40⁰C olacaktır. İşlemcinin iç ısısı ise 300 ile 815⁰C arasındadır. Sisteme beslenecek hammaddeler ufak parçacıklara ayrıştırılarak, sıkıştırılma yöntemiyle hammadde içindeki hava asgariye indirilir. Hammaddeler kurutma ünitelerinde ön işlemden geçerek nem oranı %20 nin altına indirilir. Sistemdeki ısı fazlası ön ısıtma odasını ısıtmak için kullanılır.

20 Lidköping, İsveç in güney-batı kısmında Vastergötland Bölgesinde yer alan nüfuslu ufak bir şehirdir. Lidköping Belediyesi, lağım sularının işlenerek enerjiye dönüştürlmesi amacıyla bir adet Peak Eco Enerji tesisi siparişi verdi. Yetkili laboratuvarlar tarafından yapılan tüm testlere dayalı yapılan hesaplamar şöyledir; Kapasite : Lidköping Belediyesi, yıllık kanalizasyon suyu ton 1 adet Peak Eco Enerji tesisi Yıllık lağım suyu: Ayrıştırılacak su oranı: Ayrıştırılmış lağım çamuru /posa: ton ton ton Gaz Petrol Karbon Black Toplam Toplam m Eneerji değeri/m3 (Mj) Enerji değeri toplam (Mj) Enerji değeri Kw Yukardaki değerlerde Algaemore yosunları yoktur Peak Eco işlemcisinin 24 saat kesintisiz çalışması durumunda: Elektrikli ısıtıcıların kapasitesi 1000 mm hammadde girişini 800⁰C ulaşmasını sağlar.

21 GAZ ANALİZİ - 500⁰ C Belediyenin lağım suyu atıkları yosun ilave edilmeden; Yıkama (scrubber) öncesi Yıkama (scrubber) sonrası Hidrojen: %12.4+/-0.4 hacim %10.1+/-0.4 hacim Metan: %15.1+/-0.2 %19.5+/-0.2 Karbondioksit: %29.9+/-0.1 %25.4+/-0.3 Oksijen: %0.2+/-0.1 %0.15+/-0.1 Nitrojen: %7.4+/-0.3 %3.4+/-0.3 Karbonmonoksit: %13.9+/-0.4 %16.6+/-0.4 Etilen: %7.6+/-0.5 %10.0+/-0.5 Etan: %2.3+/-0.2 %3.5+/-0.3 Propene: %2.6+/-0.3 %3.8+/-0.3 Propan: %0.5+/-.2 %0.67+/-0.2 C4: %1.3+/-0.2 %1.5+/-0.2 C5: %0.5+/-0.2 %0.5+/-0.2 Isı değeri: 19.5 Mj/m Mj/m3 Lidköping gibi aynı bölgede olan Skövde kentinde, dünyada sık kullanılan evsel atıkların çürütülerek gaz üretimini gerçekleştiren bir çöp atık şirketi bulunmakta. Çürütme işlemi sonrası enerjisi alınan bu evsel çöplerden geriye yine de az bir enerji değeri olmasına rağmen kullanılamayan ve çevresel sorunlara neden olan büyük miktarda çamur atığı bırakılmakta. Sorun olan bu çamur atığını Peak Eco Enerji sisteminde yaptığımız testlerde, şaşırtıcı bir şekilde ve aşağıda görülen tabloda olduğu gibi bu çamur atıklarının içinde hala oldukça fazla enerjinin olduğunu farkettik.

22 Önceden çürütülerek ve enerjisi tamamen alındığı sanılan lağım suyu çamur posasının, PEAK ECO işlemcisine tabi tutulması sonrası, atık içinde elde edilen inanılmaz enerji değerleri Gazı alınmış çürütülmüş çamur atığın PEAK ECO işlemcisinde elde edilen GAZ ANALİZ değerleri Çürütülmüş çamurun yıkama öncesi değeri Çürütülmüş çamurun yıkama sonrası değeri 580⁰C 580⁰C Hidrojen %15.0+/-0.5 hacim %15.3+/-0.5 hacim Metan %12.1+/-0.1 %14.9+/-0.1 Karbondioksit %23.2+/-0.2 %18.9+/-0.2 Oksijen %0.5+/-0.1 %0.5+/-0.1 Nitrojen %18.1+/-0.5 %22.6+/-0.5 Karbonmonoksit %13.8+/-0.4 %12.7+/-0.4 Etilen %5.4+/-0.8 %5.0+/-0.8 Etan %2.1+/-03 %2.0+/-0.3 Propene %2.3+/-0.3 %1.8+/-0.3 Propan %1.1+/-0.1 %0.4+/-0.1 C4 %1.1+/-0.2 %0.8+/-0.2 Isı değeri 16.0 Mj/m Mj/m3 Çürütülmüş çamurun Peak Eco işleminde üretim sonrası elde edilen gazın enerji değeri, normal şehir gazlarından daha fazla enerji ihtiva ettiği kanıtlandı. Peak Eco İşlemcisi çürütülmüş çöpten gaz alım tesislerinde de maksimum enerji elde etmek için tamamlayıcı ve etkili bir alernatiftir.

23 Bugünün atık bertaraf konsepti (!) Gazetelerde çıkan haberlere göre, yılda milyonlarca ton tavuk sakatatı denizlere dökülüyor. Bu sadece çok değerli enerji kaynaklarının heba edilmesinin örneğinden biridir. Aynı şekilde balık atıkları ve diğer hayvan sakakatlarında bu şekilde heba edilmesi yerine Peak Eco ile bu yüksek enerji ihtiva eden ürünlerin geri kazanım için değerlendirilmesi gerekmekte. Bu hayvansal sakaktlarda yüksek oranda temiz gaz ve karbon siyahı bulunmakta. Hatta lastik gibi organik maddeler de oldukça zengin enerji kaynağına sahiptirler. Volvo Pininfarina da yapılan tüm testlerde, bu tür organik maddelerden elde edilen petrol, gaz ve karbon siyahının jeneratörler, türbinler, yakıt hücreleri gibi diğer kaynakların kullanımıyla elde edilen enerji miktarı yıllık ile kwh elektrik kapasitesine sahip. ( ton lastik yıl ). Her yıl kenara atılan 1.4 milyar eskimiş araç lastiği çöplük dağları oluşturmaktadır. Bunların çoğu gömülüyor, denize atılıyor veya yakılıyor. Bu da çevre sorunlarına neden oluyor.

24 Gelişme süreci: Peak Eko Enerji, tüm dünyada ve çevre lehine atıkların gelecekte geri kazanılması için, uygulanabilir, büyük bir potansiyel enerji sürecini mümkün kılmıştır. Aynı zamanda, ücret karşılığı yerel elektrik taleplerinin karşılanacak olması da yatırımcı için çok cazip imkanlar sunmakta. Peak Eco Enerji, toplumların yerel ihtiyaçların piyasa taleplerine adapte olmaya çalışan, geleceğin alternatif enerjisin öncüsü olan teknoloji odaklı bir şirkettir. Potansiyeller: İsveç'te 290 belediye bulunmakta ve bunların çoğunluğu kanalizasyon sularından kalan çamur posasıyla ilgili hem çevresel sorunlarla, hem de büyük ekonomik sorunlarla başetmeye çalışıyorlar. Lidköping Belediyesine yapılan Peak Eco tesisinin üretime başlamasıyla birlikte, bunu hem İsveç'te ki diğer belediyelerin, hem de dünya genelinde birçok ülkenin belediye ve kurumlarınınn Peak Eco sisteminin potansiyel müşterileri arasında olacağından eminiz. Şu aşamada bile Almanya, Türkiye, Norveç, İsveç, Çin, Hindistan gibi ülkelerle distiribütörlük anlaşmaları yapılmış durumda.

25 PEAK ECO ENERJİ Örnek Müşteri Potansiyeli Yerel Yönetimler: Kendi atığından kendi elektriğini üretmek isteyen yerel yönetimler Kanalizasyon tesisleri: Kanalizasyon su posalarının işlenmesinde Mezabahalar, Tavukçuluk ve Balıkçılık Sanayileri: Hayvansal sakaktların işlenmesinde Orman ve Tarımcılık İşletmeleri: Zeytin çekirdeği,fındık kabuğu, gıda atıkları, orman ürünleri atıkları v.s. Enerji ve Isı Tesislerinde: Geri dönüşüm ve enerji depolama da önemli Sanayiler: Plastik, lastik, organik atıklar, kimyasal ve hastane atıkları v.s. gibi atıkların işlenmesinde Limanlar: Gemi ve tankerlerin limana bıraktığı atıkların işlenerek elektrik üretimi. Siteler: Büyük çaptaki sitelerin kendi atık su çamuru ve evsel atıklarının işlenerek, kendi elektriğini üretmek için

26 Peak Eco Enerji Özet Peak Eco çalışma grubu, mevcut ve gelecekteki piyasa gereksinimlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek piroliz sistemleri konusunda uzun yıllara dayanan tecrübe ve üst düzey bilgi birikimine sahiptirler.. Volvo Pininfarina fabrikasında, Volvo işbirliği içinde geliştirilen piroliz prototipinde çeşitli çamur, sakatat (mezbaha atıkları), pelet ve lastikler v.s. gibi malzemelerle yapılan testler başarılı sonuçlar vermiştir. Yerel kurum ve kuruluşlar hem atık geri dönüşümüyle çevresel sorunların çözülmesine, hem de bu geri dönüşümden elektrik enerjisi üretimini sağlayacaklar. Tüm dünya Peak Eco sistemlerinin potansiyel müşterileridir. Nispeten düşük bir yatırım karşılığında, kısa bir yatırım geri ödeme dönemi. Geleceğin enerjisi ile temiz çevre, güvenli ve temiz enerji!

27 VİZYON Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidro elektrik santralleri ve PEAK ECO geri dönüşüm enerjisi, geleceğin temiz çevre ve güvenli enerjisidir. GERÇEKLİK PEAK ECO ENERJİ tüm testlerden geçmiş ve kendisini kanıtlamış, hayali gerçek eden temiz ve çevreci bir enerji alternatifidir. GELECEK Tüm dünya geleceğini kurtarmak için fosil yakıtlar dışında, yenilenebilir, çevreyi kirletmeyen, aşırı tüketimden kaynaklı atıkların geri dönüşümüyle enerjiye dönüştürülebilen sistemlere yönelmek zorundadır.

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

Endüstriyel sistemler için akıllı çözümler. Uygulama Broşürü

Endüstriyel sistemler için akıllı çözümler. Uygulama Broşürü Endüstriyel sistemler için akıllı çözümler Uygulama Broşürü Uygulama alanları sayfa 10 Referanslar sayfa 14 Satış sonrası hizmetler sayfa 38 2 Uygulama Alanları Tüm uygulama alanları için doğru çözümler

Detaylı

Siemens Sürdürülebilirlik Raporu. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız.

Siemens Sürdürülebilirlik Raporu. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Siemens Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Siemens Sanayi

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ HAZİRAN 2009 ISBN: 978-605-89548-2-3 DEK-TMK YAYIN NO: 0011/2009 Baskı: EKC FORM OFSET - (0312) 342 16 16 Bu rapor Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ne ait

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES Orkun TEKE* Özet Yenilenebilir enerji konusunun bir ihtiyaçtan öte

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III İÇİNDEKİLER I. OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU... III A. Kuruluş... III B. Platformun Vizyonu ve Misyonu...

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

Fotovoltaik sistemler ve uygulamaları Celal Cezim,Elektronik Mühendisi (ccezim@hotmail.com) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim ve seminer etkinlikleri 2013 Konu başlıkları Güneşin oluşumu ve enerjisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012 tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI Revize Edilmiş Dördüncü Baskı Nisan 2012 Yayın No: MMO/581 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet

Detaylı

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı

SOĞUTMA. ticari ve konut uygulamaları için iklimlendirme

SOĞUTMA. ticari ve konut uygulamaları için iklimlendirme emura SOĞUTMA İKLİMLENDİRME ISITMA MERKEZİ SİSTEMLER ÜRÜN KALİTESİNDE LİDER FİRMA Daikin ticari, endüstriyel ve konut uygulamaları için yüksek enerji verimliliğine ve çok geniş bir seçim aralığına sahip,

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. Raporumuz Hakkında İçdaş ın bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2011-2012 yıllarına

Detaylı

Enerji verimliliği ve çevreye duyarlılık. İklim korumada yenilikçilik. Answers for the environment.

Enerji verimliliği ve çevreye duyarlılık. İklim korumada yenilikçilik. Answers for the environment. Enerji verimliliği ve çevreye duyarlılık İklim korumada yenilikçilik Answers for the environment. İçindekiler CEO dan mesaj 3 Özet 4 1. Eğilimler 6 2. Verimli enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı 8 Fosil

Detaylı

Tıbbi atıklar, sağlıkla ilgili işlemler sırasında oluşan atıklardır. Bu atıkların

Tıbbi atıklar, sağlıkla ilgili işlemler sırasında oluşan atıklardır. Bu atıkların Tıbbi Atık Stratejileri Nelerdir? EN/ISO Normları Nelerdir? Avrupa da Birlik? ABD nin Yaklaşımı? Ülkemizde Durum? Doç. Dr. İbrahim Halil ÖZEROL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

Türk-Alman Biyogaz Projesi. Suluova Biyogaz Tesisinin Teknik-Ekonomik Esaslarına İlişkin Rapor

Türk-Alman Biyogaz Projesi. Suluova Biyogaz Tesisinin Teknik-Ekonomik Esaslarına İlişkin Rapor Türk-Alman Biyogaz Projesi Suluova Biyogaz Tesisinin Teknik-Ekonomik Esaslarına İlişkin Rapor 1 Yayımlayan: Türk-Alman Biyogaz Projesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16.Kat B Blok Söğütözü Cad. 14E,

Detaylı

Sürdürülebilir Şehirler. Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme

Sürdürülebilir Şehirler. Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme Sürdürülebilir Şehirler Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme İçindekiler» Şehirler, gelecek için büyümenin itici güçleridir, ama aynı zamanda CO 2 emisyonlarında en büyük paya sahiptirler. Dünya

Detaylı

SERVIS NASIL OLACAK? Yarının servis dünyası ile ilgili perspektifl eri, diğerlerinin yanı sıra, sayfa 2, 3, 6, 7 ve 10 da bulabilirsiniz.

SERVIS NASIL OLACAK? Yarının servis dünyası ile ilgili perspektifl eri, diğerlerinin yanı sıra, sayfa 2, 3, 6, 7 ve 10 da bulabilirsiniz. A F T E R M A R K E T TİCARET, ATÖLYE VE MOTOR ONARIMI DERGİSİ www.mahle-aftermarket.com MAHLE Aftermarket news in bu sayısı da çözümlerle dolu. Gelecekte karşılaşılabilecek sorunlara ve araç servislerinin

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Aynur KEMİRTLEK İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. E-posta:akemirtlek@istac.com.tr 1.GİRİŞ Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları

Detaylı