Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı"

Transkript

1 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : Faks : E-Posta : Website : Su ve Yüzeysel Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Hariç) Metaller İçin Ön İşlem Civa (Hg) Tayini AAS Soğuk Buhar Metodu Metaller İçin Ön İşlem Kadmiyum, Toplam Krom, Kobalt, Bakır, Demir, Kurşun, Potasyum, Mangan, Sodyum, Nikel Antimon, Gümüş, Kalay, Çinko, Kalsiyum, Magnezyum Tayini AAS Metodu Doğrudan Hava Asetilen Alev Metodu Metaller İçin Ön İşlem Alüminyum, Antimon, Arsenik, Kadmiyum, Toplam Krom, Kobalt, Bakır, Demir, Kurşun, Mangan, Gümüş, Kalay, Nikel, Selenyum, Baryum, Molibden Tayini AAS Metodu Grafit Fırın Metodu Metaller İçin Ön İşlem Selenyum Tayini AAS Metodu Hidrür Metodu SM 3030 B-K SM 3112 B SM 3030 B-K SM 3111 B SM 3030 B-K SM 3113 B SM 3030 B-K SM 3114 C

2 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/51) ( Su ve Yüzeysel Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Hariç) Devam) Metaller İçin Ön İşlem Alüminyum, Baryum, Kalsiyum, Molibden, Vanadyum Tayini AAS Metodu Doğrudan Diaztoksit Asetilen Alev Metodu SM 3030 B-K SM 3111 D Krom (Cr+⁶) Tayini- Kolorimetrik Metot Bor Tayini- Karmin Metot Toplam Siyanür / Siyanür Tayini Distilasyon Metodu Kolorimetrik Metot Florür Tayini İyon Kromotografi Metodu Distilasyon Metodu SPADNS Metot Nitrat/Nitrat Azotu Tayini İyon Kromotografi Metodu Spektrofotometrik Taram Metodu Nitrit/Nitrit Azotu Tayini İyon Kromatografi Metodu Kolorimetrik Metot Klorür Tayini İyon Kromatografi Metodu Argentometrik Metot Amonyum, Amonyum Azotu, Amonyak, Amonyak Azotu Tayini Distilasyon Metodu Fenat Metodu Sülfat Tayini İyon Kromatografi Metodu Türbidimetrik Metot SM 3500 Cr B SM 4500 B C SM 4500-CN C, E SM 4110 B,D SM 4500 F B,D SM 4110 B,D SM 4500 NO₃ B SM 4110 B,D SM 4500 NO₂ B SM 4110 B,D SM 4500 Cl B SM 4500 NH₃ B,F SM 4110 B,D SM 4500 SO₄ ² E

3 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/51) ( Su ve Yüzeysel Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Hariç) Devam) Silika Tayini - Molibdosilikat Metodu Renk Tayini Görsel Karşılaştırma Metodu Spektrofotometrik Metot Koku Tayini - Koku Eşiği Testi Tat Tayini - Tat Eşiği Testi İletkenlik Tayini- Laboratuvar Metot ph Tayini - Elektrometrik Metot Toplam Sertlik Tayini - EDTA Titrimetrik Metot Asidite Tayini- Titrasyon Metot Alkalinite Tayini- Titrasyon Metot Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot Toplam Organik Karbon Tayini- Yüksek Sıcaklık Yanma Metodu Toplam Fosfor / Orto Fosfat / Fosfat Fosforu Tayini Distilasyon Metodu Kalay Klorür Metodu Toplam Azot Tayini Persülfat Metodu Tayini Azotlardan Hesaplama İle Tayini Sıcaklık ( C) Tayini - Laboratuvar ve Saha Metodu SM 4500 SiO₂ C SM 2120 B,C SM 2150 B SM 2160 B SM 2510 B SM 4500 H+ B SM 2340 C SM 2310 B SM 2320 B SM 2130 B TS 5091 EN ISO 7027 SM 5310 B TS 8195 EN 1484 SM 4500 P B,D TS 7889 TS 7886 SM 4500-N C İşletme İçi Metot D-TL.223 SM 2550 B

4 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/51) ( Su ve Yüzeysel Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Hariç) Devam) Toplam Çözünmüş Katılar Tayini- 180 ( C) de Kurutulmuş Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini - 5 Günlük Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Testi Çözünmüş Oksijen Tayini- Azit Modifikasyon Metodu ve Membran Elektrot Metodu Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini Açık Reflaks Metodu Kapalı Reflaks Metodu SM 2540 C SM 5210 B SM 4500 O C,G SM 5220 C,B Deterjan Tayini Anyonik Yüzey Aktif Maddeler MBAS Metodu Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler CTAS Metodu Fenol Tayini Fenol İndeksi Tayini Distilasyon Metodu Kloroform Ekstraksiyon Metodu Doğrudan Fotometrik Metot Ham Petrol ve Petrol Türevleri / (Katran ve Petrol Kökenli Yağlar) Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini (GC/FID) Metodu Sülfür Tayini - Metilen Mavisi Metodu Toplam Kejdahl Azot Tayini- Makro Kejdahl Metot Yağ ve Gres Tayini Kısmi Gravimetrik Metot Sokslet Ekstraksiyon Metodu SM 5540 C,D TS 6227 ISO 6439 SM 5530 B,C,D TS EN ISO SM 4500 S₂ D SM 4500 Norg B SM 5520 B,D

5 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/51) ( Su ve Yüzeysel Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Hariç) Devam) Kalıntı (Bağlı) Klor / Serbest Klor ve Toplam Klor Tayini DPD Kolorimetrik Metot Permanganat İndeksi Tayini Organik Madde (KMnO4 Cinsinden), Oksitlenebilirlik İçin Sarfedilen Oksijen Miktarı Uçucu Organik Bileşiklerin GC/MS İle Tayini; Benzene, Bromobenzene, Bromochloromethane, Bromodichloromethane, Bromoform, N-butylbenzene, Sec-butylbenzene, Tert-butylbenzene, Carbon Tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroform, 2-Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene, 1,2-Dibromo-3-chloropropane, 1,2-Dibromoethane, Dibromomethane, 1,2-Dichlorobenzene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethane, 1,2-Dichloroethane, 1,1-Dichloroethene, Cis-1,2-dichloroethene, Trans-1,2-dichloroethene, 1,2-Dichloropropane, 1,3-Dichloropropane, 2,2-Dichloropropane, 1,1-Dichloropropene, Ethylbenzene, Hexachlorobutadiene, Isopropylbenzene, Para-isopropyltoluene, Methylene Chloride, Naphthalene, N-Propylbenzene, Styrene, 1,1,1,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, Tetrachloroethene, Toluene, SM 4500 Cl G TS 6229 EN ISO TS 6288 EN ISO 8467 EPA 8260 C EPA 5030 C

6 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/51) ( Su ve Yüzeysel Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Hariç) Devam) Uçucu Organik Bileşiklerin GC/MS İle Tayini;1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethene, 1,2,3-Trichloropropane, 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethylbenzene, Ortho-xylene, Meta-xylene, Para-xylene, İsopropylalchol, t-butil alchol, 1-Propanol, Propargly alchol, 2-Chloroethanol, 1,3 Dichloro-2-propanol, Alil alchol, Etil asetat, 1-butanol, Chloroasetonitril, Epikloridin, Pridin, 3-chloropropane nitril, Malononitril, Hegzachloroethane, Aseton, Iodometan, Karbondısulfur, 2-Chloroetil-vinilasetat, 2-Butanon-mek, 4-Metil-2-Pentanon, 2-Hegzanon Organoklorlu Pestisitlerin - GC/ECD İle Tayini; Aldrin, cis-chlordane, trans-chlordane (gamma), 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Dieldrin, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, alpha BHC, beta BHC, gamma BHC, delta BHC, Heptachlor, Methoxychlor Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların - GC/MS ve GC/FID İle Tayini; Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(a)pyrene, Chrysene, Dinbenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, 2-Methylnaphthalene, Naphthalene, Phenanthrene, pyrene EPA 8260 EPA 5030 EPA 8081 B EPA 3510 C EPA 8270 D EPA 8100 EPA 3510 C

7 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/51) ( Su ve Yüzeysel Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Hariç) Devam) Yüzen Maddeler Tayini- Gözlem Katran Kalıntıları ve Ağaç, Plastik Maddeler, Şişeler, Cam Kaplar, Plastik, Kauçuk Benzeri ve Diğer Yüzer Madde Tayini İşletme İçi Metot D-TL.237 SM 2530 B Jar Testi ASTM D Yağ Yüzdesi Tayini Sulu Ortamda Köpük Miktarının Belirlenmesi -Şişe Deneyi Değişebilir Sodyum Yüzdesi Sodyum Karbonat Kalıntısı Sodyum Absorpsiyon Oranı -Hesaplama Yöntemi Yoğunluk Tayini İşletme İçi Metot D-TL.211 TS 8417 İşletme İçi Metot D-TL.217 İşletme İçi Metot- D-TL.213 Renk Tayini - Su Rengi Muayene ve Tayini TS 6392 EN ISO 7887 Cr+³ Tayini Hesaplama Yöntemi İşletme İçi Metot D-TL.308 Fe+², Fe+³, Toplam Demir, Çözünmüş Demir Tayini Fenantrolin Metodu Ca Sertliği Tayini Titrimetrik Metot SM 3500 Fe B SM 3500 Ca B

8 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/51) ( Su ve Yüzeysel Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Hariç) Devam) Karbonat, Bikarbonat Alkalinitesi Tayini Metiloranj, Fenolfitalein Alkalinitesi Titrasyon Metodu Kloroformla Ayrışabilen Maddelerin Tayini Titrimetrik Metot İşletme İçi Metot D-TL.241 İşletme İçi Metot D-TL.245 Ozon Tayini İşletme İçi Metot D-TL.309 Tiyosiyanat Tayini-Spektrofotometrik Metot ORP Tayini Oksidasyon Redüksiyon Potansiyeli Ölçümü Serbest Karbondioksit Tayini Titrasyon Metodu Organofosforlu Pestisitlerin Tayini GC Metot PCB Tayini GC Metot Uçucu Yağ Asitlerin Tayini SM 4500 CN M SM 2580 B SM 2310 B EPA 8141 B EPA 3510 C EPA 3630 C EPA 8082 A EPA 3510 C EPA 3665 A SM 5560 C Siyanürik Asit Tayini Işletme İçi Metot PR.13-TL.46 Benzol (Benzen ve Türevleri) Tayini Halojensiz Organiklerin Tayini GC Metot Fenol Tayini GC Metot EPA 8015 D EPA 5021 A SM 6420 B EPA 8041 A EPA 3510 C

9 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/51) ( Su ve Yüzeysel Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Hariç) Devam) Metaller İçin Ön İşlem Ağır Metallerin Tayini (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Ce, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Se, Sb, SiO2, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Y, Zn) ICP-OES Metot Hidrazin Tayini Spektrofotometrik Metot SM 3030 B-K EPA ASTM D 1385 İnorganik Azotların Tayini Çözünmüş İnorganik Azot Tayini Hesaplama Metodu Işletme içi metot D-TL.233 Bromür, Bromat, Fosfat, İyodür Tayini İyon Kromatografi Metodu SM 4110 B, D Mg Sertliği Tayini Titrimetrik Metot SM 3500 Mg B Organakalaylı Bileşiklerin Tayini GC/ECD Metot Asetik Asit Tayini GC Metot TOK-Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu Toplam Çözünmüş Katı Tayini-Gravimetrik Metot Toplam Azot Tayini- Persülfat Metodu Toplam Azot Tayini Azotlardan Hesaplama ISO SM 5560 SM 5310 B SM 2540 C SM 4500 N C SM 4500 Norg B SM 4500 NO₃ B SM 4500 NO₂ B

10 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/51) ( Su ve Yüzeysel Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Hariç) Devam) Deniz Suyu Toplam Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot Kimyasal Oksiyen İhtiyacı (KOI) Tayini Titrasyon Metot Renk Görsel Karşılaştırma Metodu Spektrofotometrik Metot SM 2540 B TS 2789 SM 2120 B,C Renk Tayini-Su Rengi Muayene ve Tayini TS 6392 EN ISO 7887 Yüzen Maddeler - Gözlem Katran Kalıntıları ve Ağaç, Plastik Maddeler, Cam Kaplar, Plastik, Kauçuk Benzeri ve Diğer Parçalanabilir Organik Kirleticiler Tayini - 5 Günlük Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Testi ph Tayini- Elektrometrik Metot Tuzluluk Tayini - Elektriksel İletkenlik Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot Klorofil a Tayini- Klorofil a Derişiminin Spektrometrik Tayini Fenol Tayini- Temizleme Prosedürü Kloroform Ekstraksiyon Metot Direkt Fotometrik Metot Toplam Fosfor / Orto Fosfat / Fosfat Fosforu Tayini Distilasyon Metodu Kalay Klorür Metodu Toplam Azot Tayini Persülfat Metodu / Azotlardan Hesaplama İle İşletme İçi Metot -D-TL.237 SM 5210 B SM 4500 H+ B SM 2520 B TS 5091 EN ISO 7027 SM 2130 B TS 9092 ISO SM 5530 A,B,C,D SM 4500 P B,D TS 7889 TS 7886 SM 4500 N C İşletme İçi Metot D-TL.223

11 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/51) (Deniz Suyu Devam) Metaller İçin Ön İşlem Selenyum Tayini- AAS-Hidrür Metodu SM 3030 B-K Deniz Suyu Analizleri 3. Basım (Willey - VHC Klaus Grasshoff) SM 3114 C Metaller İçin Ön İşlem Kadmiyum, Toplam Krom, Bakır, Kurşun, Nikel, Kobalt, Çinko, Gümüş, Kalsiyum, Demir, Potasyum, Magnezyum, Molibden, sodyum, Antimon, Kalay - AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu Metaller İçin Ön İşlem Alüminyum, Baryum, Kalsiyum, Molibden, Vanadyum -AAS-Doğrudan diazotoksit Asetilen Alev Metodu SM 3030 B-K Deniz Suyu Analizleri 3. Basım (Willey - VHC Klaus Grasshoff) SM 3111 B SM 3030 B-K Deniz Suyu Analizleri 3. Basım (Willey - VHC Klaus Grasshoff) SM 3111 D Metaller İçin Ön İşlem Arsenik, Kadmiyum, Toplam Krom, Bakır, Kurşun, Nikel - AAS-Grafit Fırın Metodu Amonyak (NH₄), Amonyum, Amonyak Azotu, Amonyum Azotu Tayini - Ön Distilasyon Titrimetrik Metot - Fenat Metodu Çözünmüş Oksijen Tayini - Azit Modifikasyon Metodu ve Membran Elektrot Metodu Toplam Askıda Katı Madde Tayini C'de kurutma Gravimetrik Metot Ham Petrol ve Petrol Türevleri - Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini Bölüm 2: Çözücü Ekstrasyon ve Gaz Kromatografisi (GC/FID) Yöntemi Yağ Yüzdesi Tayini SM 3030 B-K Deniz Suyu Analizleri 3. Basım (Willey - VHC Klaus Grasshoff) SM 3113 B SM 4500 NH₃ B,C,F SM 4500 O C,G SM 2540 D TS EN ISO İşletme İçi Metot- D-TL.211 Yüzer Madde Tayini SM 2530 B

12 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/51) (Deniz Suyu Devam) Sulu Ortamda Köpük Miktarının Belirlenmesi -Şişe Deneyi Değişebilir Sodyum Yüzdesi Sodyum Karbonat Kalıntısı Sodyum Absorpsiyon Oranı -Hesaplama Yöntemi Yoğunluk Tayini TS 8417 Deniz Suyu Analizleri 3. Basım (Willey - VHC Klaus Grasshoff)İşletme İçi Metot D-TL.217 İşletme İçi Metot- D-TL.213 TRİX İndeksi Tayini - Hesaplama Metodu İşletme İçi Metot D-TL.246 Metaller İçin Ön İşlem (Deniz Suyu Analizleri Metodu) (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Ce, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Se, Sb, SiO₂, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Y, Zn) ICP-OES Metot İnorganik Azotlar-Çözünmüş İnorganik Azot Tayini Hesaplama Metodu SM 3030 B-K EPA Işletme içi metot D-TL.233 ORP Tayini -Oksidasyon Redüksiyon Potansiyeli Ölçümü SM 2580 B Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini Kapalı Reflaks Metodu Açık Reflaks Metodu SM 5220 C SM 5220 B Fenol Tayini -GC Metot SM 6420 B EPA 8041 A EPA 3510 C

13 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/51) (Deniz Suyu Devam) Organofosforlu Pestisitler Tayini Organoklorlu Pestisitler Tayini GC Metot PCB Tayini -GC Metot Metaller İçin Ön İşlemCiva (Hg) AAS -Soğuk Buhar Metodu Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) Tayini Titrimetrik Metot Nitrat Azotu Tayii Brusin Sülfat İle Tayin Sülfat Tayini İyon kromatografi Metodu Türbidimetrik Metot Klorür Tayini İyon Kromatografi Metodu Argentometrik Metot Toplam Çözünmüş Madde Tayini Gravimetrik Metot İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu EPA 8141 B EPA 3510 C EPA 3630 C EPA 8081 B EPA 8082 A EPA 3510 C EPA 3665 A SM 3112 B SM 3030 B-K TS 2789 EPA SM 4110 B, D SM 4500 SO₄ ² E SM 4500 SO₄ ² D SM 4110 B,D SM 4500 Cl B SM 2540 C SM 2510 B Jar Testi ASTM D Su - Atıksu (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Hariç) Nitrit, Nitrit Azotu Tayini - Kolorimetrik Metot İyon Kromatografi Metodu Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı - 5 Günlük Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Testi SM 4500 NO ₂ B SM 4110 B,D SM 5210 B

14 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/51) (Su - Atıksu (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Hariç) Devam) Renk Tayini - Görsel Karşılaştırma Metodu Spektrofotometrik Metot Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini Açık Reflaks Metodu Kapalı Reflaks Metodu Toplam Askıda katı Madde Tayini C'de kurutma Gravimetrik Metot Çökebilen Katılar Tayini Gravimetrik Metot Volümetrik Metot Toplam Katı Madde Tayini - Cam Yünü Süzgeçten Süzme Metodu Gravimetrik Metot Toplam Çözünmüş Madde Tayini Gravimetrik Metot Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot Yağ ve Gress -Sıvı Sıvı Ayırma Gravimetrik Metot -SoksletEkstraksiyon Metodu Fenol - Temizleme Prosedürü Kloroform Ekstraksiyon Metot Direkt Fotometrik Metot Deterjan - Metilen Mavisi Aktif Madde Tayini (MBAS) Deterjan - Kobalt Tiyosinat Aktif Madde Tayini (CTAS) Krom (Cr+⁶) Kolorimetrik Metot SM 2120 (B,C) TS 6392 EN ISO 7887 SM 5220 B, C SM 2540 D SM 2540 F SM 2540 B SM 2540 C SM 2540 E SM 5520 B, D SM 5530 A,B,C,D SM 5540 C SM 5540 D SM 3500 Cr B

15 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/51) (Su - Atıksu (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Hariç) Devam) Hidrokarbonlar - Gravimetrik Metot Tuzluluk - Elektriksel İletkenlik Elektriksel İletkenlik Amonyum, Amonyum Azotu, Amonyak, Amonyak Azotu Tayini - Fenat metodu Nitrat, Nitrat Azotu Tayini -İyon Kromotografi Metodu Spektrofotometrik Tarama Metodu Nitrit, Nitrit Azotu Tayini - Kolorimetrik Metot İyon Kromatografi Metodu Organik Azot - Makro Kejdal Metot Orto Fosfat ve Fosfat Fosforu - Kalay Klorür Metot Toplam Fosfor - Kalay Klorür Metot Florür - İyon Kromatografi Metodu Florür - SPADNS Metot Siyanür - Kolorimetrik Metot Toplam Siyanür - Kolorimetrik Metot Klorür Tayini İyon Kromatografi Metodu Argentometrik Metot Serbest Klor - İyodometrik Metot - DPD Kolorimetrik Metot Sülfat - Türbidimetrik Metot İyon Kromatografi Metodu SM 5520 F SM 2520 B SM 2510 B SM 4500-NH₃ B, C, F SM 4500 NO ₃ B SM 4110 B,D SM 4500 NO₂ B SM 4110 B,D SM 4500 Norg B SM 4500 P B, D TS 7886 SM 4500 P B, D TS 7889, TS 7886 SM 4110 B,D SM 4500 F D SM 4500 CN E SM 4500 CN C SM 4500 CN E SM 4110 B,D SM 4500 Cl B SM 4500 Cl B,G SM 4500 SO₄ ² E SM 4110 B,D

16 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 16/51) (Su - Atıksu (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Hariç) Devam) Sülfit - İyodometrik Metot Spektrofotomertik Metot Sülfür - Metilen Mavisi Metaller İçin Ön İşlem Gümüş, Kadmiyum, Kalsiyum, Toplam Krom, Kobalt, Bakır, Demir, Kurşun, Potasyum, Magnezyum, Mangan, Sodyum, Nikel, Antimon, Kalay, Çinko - AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metaller İçin Ön İşlemAlüminyum, Antimon, Arsenik, Baryum, Berilyum, Kadmiyum, Toplam Krom, Kobalt, Bakır, Demir, Kurşun, Mangan, Nikel, Molibden, Selenyum, Gümüş, Kalay - AAS-Grafit Fırın Metodu Bor - Karmin Metot Civa (Hg) Soğuk Buhar AAS Metodu Çözünmüş Oksijen - Azid Modifikasyon Metodu Çözünmüş Oksijen - Membran Elektrot Metodu Organoklorlu Pestisitler - GC/ECD İle Tayini; Aldrin, cis-chlordane, trans-chlordane(gamma), 4,4'-DDD, 4,4' DDE, 4,4'-DDT, Dieldrin, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, Endosulfan sulfate, Endrin, endrin aldhyde, Endrin ketone, alpha BHC, beta BHC, delta BHC, Heptachlor, Methoxychlor Balık Bio Deneyi - SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği SM 4500 SO₃ ² B,C SM 4500 S ² D SM 3111 B SM 3030 B-K SM 3113 B SM 3030 B-K SM 4500-B C SM 3112 B SM 4500-O C SM 4500-O G EPA 8081 B EPA 3510 C SKKY Tablo.1/EK-1 TS 5676

17 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 17/51) (Su - Atıksu (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Hariç) Devam) Değişebilir Sodyum Yüzdesi Sodyum Karbonat Kalıntısı Sodyum Absorpsiyon Oranı -Hesaplama Yöntemi İşletme İçi Metot D-TL.217 Atıksulardan Numune Alma TS ISO SM 1060 (B, C) Numunelerin Muhafaza, Taşıma ve Depolaması TS EN ISO İçin Kılavuz Yoğunluk İşletme İçi Metot- D-TL.213 Yüzen Madde Tayini Yağ Yüzdesi Tayini Fe+², Fe+³, Toplam Demir, Çözünmüş Demir Fenantrolin Metodu Cr+³ Tayini Hesaplama Metodu SM 2530 B İşletme İçi Metot- D-TL.211 SM 3500 Fe B İşletme içi metot D-TL.308 Mg Sertliği-Titrimetrik Metot SM 3500 Mg B Ca Sertliği -Titrimetrik Metot SM 3500 Ca B Karbonat, Bikarbonat Alkalinitesi Tayini Metiloranj, Fenolfitalein Alkalinitesi Titrasyon Metodu İşletme içi metot D-TL.241 ORP-Oksidasyon Redüksiyon Potansiyeli Ölçümü SM 2580 B

18 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 18/51) (Su - Atıksu (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Hariç) Devam) Tiyosiyanat Tayini Spektrofotometrik Metot Kloroformla Ayrışabilen Maddeler- Kloroformla Ayrışabilen Maddelerin Tayini SM 4500 CN M İşletme İçi Metot-D-TL. 245 Ozon Tayini Spektrofotometrik Metot Serbest Karbondioksit Titrasyon Metodu Fenol Tayini GC Metot Ham Petrol ve Petrol Türevleri / (Katran ve Petrol Kökenli Yağlar) Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini (GC/FID) Organofosforlu Pestisitler- GC Metot İşletme İçi Metot- D-TL.309 SM 2310 B SM 6420 B EPA 8041 A EPA 3510 C TS EN ISO EPA 8141 B EPA 3510 C EPA 3630 C Hidrazin- Spektrofotometrik Metot ASTM D 1385 İnorganik Azotlar-Çözünmüş İnorganik Azot Tayini Hesaplama Metodu Işletme içi metot D-TL.233 Bromür, Bromat, Fosfat, İyodür Tayini İyon Kromatografi Metodu PCB Tayini -GC Metot SM 4110 B, D EPA 8082 A EPA 3510 C EPA 3665 A

19 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 19/51) (Su - Atıksu (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Hariç) Devam) Benzol (Benzen ve Türevleri) Halojensiz Organikler Tayini GC Metot Siyanürik Asit Tayini EPA 8015 D EPA 5021 A Işletme içi metot PR.13-TL.46 Uçucu Yağ Asitleri Distilasyon Metodu Metaller İçin Ön İşlem Ağır Metaller (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Ce, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Se, Sb, SiO₂, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Y, Zn) ICP-OES Metot Silika Tayini - Molibdosilikat Metodu SM 5560 C SM 3030 B-K EPA SM 4500 SiO₂ C ph Tayini - Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sulu Ortamda Köpük Miktarının Belirlenmesi -Şişe Deneyi Metaller İçin Ön İşlem Arsenik, Selenyum - AAS-Hidrür Metodu Metaller İçin Ön İşlem Alüminyum, Baryum, Molibden, Kalsiyum, Vanadyum, Berilyum - AAS-Doğrudan Diaztoksit Asetilen Alev Metodu TS 8417 SM 3030 B-K SM 3114 SM 3030 B-K SM 3111 D Jar Testi ASTM D Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) Tayini Titrimetrik Metot Organakalaylı Bileşiklerin Tayini GC/ECD Metot TS 2789 ISO 17353

20 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 20/51) (Su - Atıksu (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Hariç) Devam) Atık ve Arıtma Çamuru Adsorblanabilir Organik Bağlı Halojenlerin (AOX) Tayini Metodu TOK-Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu Toplam Çözünmüş Katı Tayini Gravimetrik Metot Toplam Azot Tayini- Persülfat Metodu Toplam Azot Tayini Azotlardan Hesaplama Metodu Toplam Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot Katıların Elue Edilmesi - Atıkların Nitelendirilmesi Katıdan Özütleme Analizi Granül Katı Atıkların ve Çamurların Katı Özütlemesi BTEX - Toprak Kalitesi Uçucu Aromatik ve Halojenli Hidrokarbonların ve Sçilmiş Eterlerin Gaz Kromatografisi İle Kantitatif Tayini Statik Headspace Metodu Orjinal Numuneye Yapılan İşlemler Mineral Yağlar - Soxhlet Ekstraksiyonu Metodu Orjinal Numuneye Yapılan Ön İşlemler Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) Kadmiyum, Toplam Krom, Bakır, Kurşun, Nikel, Antimon, Çinko - AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu TS EN ISO 9562 SM 5310 B SM 2540 C SM 4500 N C SM 4500 Norg B SM 4110 B SM 4500 NO₂ B SM 2540 B TS EN EPA 5021 ISO SM 5520 E,F TS EN ISO TS EN TS EN SM 3111 B EPA 7000B

21 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 21/51) (Atık ve Arıtma Çamuru Devam) Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) Civa (Hg) AAS -Soğuk Buhar Metodu Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) Arsenik AAS-Hidrür Metodu Baryum, Molibden - Direkt Diazotoksit Asetilen Alevi Metodu Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) Antimon, Arsenik, Baryum, Kadmiyum, Toplam Krom, Bakır, Kurşun, Molibden, Nikel, Selenyum -AAS-Grafit Fırın Metodu TS EN SM 3112 B EPA 7471 B TS EN SM 3114 EPA 7061 A SM 3111 D EPA 7000B TS EN SM 3113 B EPA 7010 Fosfor Modifiye Bray ve Kurtz NO.1 Metodu TS 8338, TS 7889 SM 4500-P D Nem - Gravimetrik Metot Orijinal Numuneye TS 9546 EN Yapılan İşlemler TS ISO Toplam Azot-Titrimetrik Metot TS 8337 ISO Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) Tuzluluk Tayini - İletkenlik Metodu SM 2520 B TS EN Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) ph Tayini- Elektrometrik Metot Klorür - Argentometrik Metot İyon Kromatografi Metodu Florür - İyon Kromatografi Metodu SPADNS Metot Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) Çözünmüş Organik Madde Su Kalitesi Toplam Organik Karbon (TOK) ve Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayin Kılavuzu TS EN SM 4500 H+ B SM 4500 Cl B SM 4110 B,D SM 4110 B,D SM 4500 F D TS EN TS 8195 EN 1484 SM 5310 B

22 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 22/51) (Atık ve Arıtma Çamuru Devam) Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) Toplam Çözünmüş Katı - 180ᵒC de Kurutulmuş Toplam Çözünmüş Katılar Gravimetrik Metot Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) Fenol İndeksi Spektrofotometrik Metot Toplam Organik Karbon - Atıkların Özellikleri Atık Çamur ve Sedimentlerde Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini Orijinal Numuneye Yapılan İşlemler Poliklorlu Bifeniller - Gaz Kromotografisi İle Poliklorlu Bifeniller (PCB) Orijinal Numuneye Yapılan İşlemler LOI - Çamurların Özellikleri Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini Orijinal Numuneye Yapılan İşlemler Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) Kalsit Tayini Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) Ağır Metaller (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Ce, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Se, Sb, SiO₂, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Y, Zn) ICP-OES Metot Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) Cr+³ Tayini Hesaplama Metodu TS EN SM 2540 C TS EN TS 6227 ISO 6439 TS EN EPA 8082 A EPA 3540 C TS EN TS EN SM 2320 B İşletme İçi Metot-D-TL.214 TS EN EPA TS EN İşletme içi metot D-TL.308 Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu ORP-Oksidasyon Redüksiyon Potansiyeli Ölçümü Jar Testi TS EN SM 2580 B İşletme İçi Metot D-TL.265

23 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 23/51) (Atık ve Arıtma Çamuru Devam) Toplam Katı Madde Tayini -Gravimetrik Metot Fenol Tayini -GC Metot Sokslet Ekstraksiyon Metodu Toprakta Organik Madde Tayini (Walkley Black) Titrimetrik Metot SM 2540 G SM 6420 B EPA 8041 A EPA 3510 C TS 8336 Toprak Bünyesi -Suyla Doygunluk Tayini TS 8333 Atık Yağ Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu Sülfat Tayini İyon kromatografi Metodu Türbidimetrik Metot Gravimetrik Metodu Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) LAS (Lineer Alkil Sülfonatlar) MBAS Tayini Spektrofotometrik Metot Yağ Yüzdesi TOX Tayini-Kulometrik Metot Nonifenollerin Tayini GC Metot DEHP: Diftalat(2-ethylhexyl) Tayini GC Metot Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) Tiyosiyanat Tayini Spektrofotometrik Metot Klorür ve Toplam Halojenler İçin Ön İşlem - Bomba Metodu TS EN SM 4110 B, D SM 4500 SO₄ ² E SM 4500 SO₄ ² D TS EN İşletme İçi Metot- D-TL.97 İşletme İçi Metot-D-TL.211 İşletme İçi Metot D-TL.319 ASTM D 7065 EPA 3540 C (Ön İşlem) EPA 3620 C (Ön İşlem) EPA 3630 C (Ön İşlem) EPA 8270 D İşletme İçi Metot D-TL.448 EPA 5050

24 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 24/51) (Atık Yağ Devam) Ağır Metaller Ön İşlemler - Mikrodalga İle Asit Çürütme Metodu Kurşun, Kadmiyum, Krom - AASDoğrudan Hava Asetilen Metodu EPA 7000 B EPA 3051 A EPA Ağır Metaller Ön İşlemler - Mikrodalga İle Asit Çürütme Metodu Arsenik, Kadmiyum, Kurşun, Krom - AAS-Grafit Fırın EPA 3051 A EPA 7010 EPA Ağır Metaller Ön İşlemler - Mikrodalga İle Asit Çürütme Metodu Arsenik - Hidrür Metodu Klorür Titrimetrik Metot İyon Kromatografi Metodu EPA 3051 A EPA 7061 A EPA EPA 9253 EPA 9056 A EPA 5050 Toplam Halojenler Oksitleyici Mikrokulometre Metodu İyon Kromatografi Metodu EPA 9076 EPA 9056 A EPA 5050 Parlama Noktası Tayini ASTM D 93 PCB Tayini-İzolasyon Sıvıları-Poliklorlanmış Bifeniller (PCBs) İle Kirlenen Kapiler Kolonlu Gaz Kromatografisi İle Tayini Poliklorlu Bifeniller (PCB) Ön İşlem Ekstraksiyon Metodu Gaz Kromatografi (GC/ECD) Metodu Gaz Kromatografi (GC/ECD) Metodu Yoğunluk Kalsit Tayini TS EPA 3540 C EPA 8082 A TS EN TS EN İşletme İçi Metot-D-TL.213 SM 2320 B İşletme İçi Metot-D-TL.214

25 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 25/51) Petrol Türevi Atıklar, Diğer Yoğunluk Tayini İşletme İçi Metot- D-TL.213 Parlama Noktası Tayini ASTM D 93 Yağ Yüzdesi Tayini İşletme İçi Metot- D-TL.211 Ağır Metaller Ön İşlem Mikrodalga İle Asit Çürütme Metodu Arsenik Hidrür Metot Ağır Metaller Ön İşlem Mikrodalga İle Asit Çürütme Metodu Kadmiyum, Krom, Bakır, Nikel, Kurşun - Doğrudan Hava Asetilen Metodu Ağır Metaller Ön İşlem Mikrodalga İle Asit Çürütme Metodu Baryum - Doğrudan Diazotoksit Asetilen Alevi Metodu Ağır Metaller Ön İşlem Mikrodalga İle Asit Çürütme Metodu EPA 3051 A EPA 7061 A EPA EPA 3051 A EPA 7000 B EPA EPA 3051 A EPA 7000 B EPA EPA 3051 A EPA 7010 Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji Toplam Krom, Molibden, Kadmiyum, Nikel, Kurşun, Antimon - AAS-Grafit Fırın Metodu 22ᵒC ve 37ᵒC' da Toplam Koloni Sayımı Dökme Plak Metot Membran Filtrasyon Tekniği İle Toplam Koliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği İle Fekal Koliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği İle Pseudomonas aeruginosa Sayımı TS EN ISO 6222 SM 9222 B SM 9222 D TS EN ISO Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji E. coli Tayini - Membran Filtre Yöntemi SM 9221 F Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma TS EN ISO 19458

26 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 26/51) Mikrobiyoloji Su (T.C. Sağlık Bakanlığı insani Tüketim Amaçlı içme ve Kullanma Suları Yönetmeliği kapsamı hariç) Tatlı(göl gibi) ve Tuzlu(deniz) Su Kaynaklarında Mikrobiyoloji Su (T.C. Sağlık Bakanlığı insani Tüketim Amaçlı içme ve Kullanma Suları Yönetmeliği kapsamı hariç) Tatlı(göl gibi) ve Tuzlu(deniz) Su Kaynaklarında Mikrobiyoloji Su (T.C. Sağlık Bakanlığı insani Tüketim Amaçlı içme ve Kullanma Suları Yönetmeliği kapsamı hariç) Tatlı(göl gibi) ve Tuzlu(deniz) Su Kaynaklarında Patojenlerin Tayini Salmonella Tayini Zenginleştirme Yöntemi Membran Filtrasyon Patojenlerin Tayini Stafilokok Tayini Membran Filtrasyon Enterococcus ve streptecoc Tayini Membran Filtrasyon Tekniği TS EN ISO SM 9213 B SM 9230 C

27 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 27/51) Mikrobiyoloji Su (T.C. Sağlık Bakanlığı insani Tüketim Amaçlı içme ve Kullanma Suları Yönetmeliği kapsamı hariç) Tatlı(göl gibi) ve Tuzlu(deniz) Su Kaynaklarında Mikrobiyoloji Su (T.C. Sağlık Bakanlığı insani Tüketim Amaçlı içme ve Kullanma Suları Yönetmeliği kapsamı hariç) Tatlı(göl gibi) ve Tuzlu(deniz) Su Kaynaklarında Mikrobiyoloji Toprak/Sediment Mikrobiyoloji Su Mikrobiyoloji Su (T.C. Sağlık Bakanlığı insani Tüketim Amaçlı içme ve Kullanma Suları Yönetmeliği kapsamı hariç) Tatlı(göl gibi) ve Tuzlu(deniz) Su Kaynaklarında Clostridia Sporları Sülfit İndirgeyen Tayini Membran Filtrasyon Tekniği Sülfat İndirgeyen Bakteri Tayini Sıvı Besiyerinde Zenginleştirme Tekniği Lejyonella Tayini Çizgi Ekim Metot Heterotrofik Plak Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği Beggiatoa (Sülfür Bakterileri) Tayini Çizgi Ekim Metot TS 8020 EN TS 8019 EN TS ISO SM 9215 D SM 9240 C, D

28 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 28/51) Mikrobiyoloji Atık Su Mikrobiyoloji Deniz Suyu Mikrobiyoloji Sediment Mikrobiyoloji Atık Su Mikrobiyoloji Deniz Suyu (Yüzme Suyu) Mikrobiyoloji Tehlikeli Atık ve Arıtma Çamuru Mikrobiyoloji Su (T.C. Sağlık Bakanlığı insani Tüketim Amaçlı içme ve Kullanma Suları Yönetmeliği kapsamı hariç) tatlı(göl gibi) ve tuzlu(deniz) su kaynaklarında Mikrobiyoloji Atık Su Mikrobiyoloji Deniz Suyu Mikrobiyoloji Atık Su Beggiatoa (Sülfür Bakterileri) Tayini Çizgi Ekim Metot Beggiatoa (Sülfür Bakterileri) Tayini Çizgi Ekim Metot Beggiatoa (Sülfür Bakterileri) Tayini Çizgi Ekim Metot Heterotrofik Plak Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği Heterotrofik Plak Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği Lejyonella Tayini Çizgi Ekim Metot Lejyonella Tayini Çizgi Ekim Metot Lejyonella Tayini Çizgi Ekim Metot Patojenlerin Tayini Stafilokok Tayini Membran Filtrasyon Patojenlerin Tayini Salmonella Tayini Zenginleştirme Yöntemi Membran Filtrasyon SM 9240 C, D SM 9240 C, D SM 9240 C, D SM 9215 D SM 9215 D TS ISO TS ISO TS ISO SM 9213 B TS EN ISO 19250

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI)

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) OCAK 2012-ANKARA 0 / 32

Detaylı

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler Asitlik ve bazlık Asidik herbisistler Adsorplanabil ir organik halojenürler (AOX) Alüminyum İyonlaşmış ve serbest amonyak Anyonlar (Br,F,Cl,NO 2, NO 3, SO 4 ve PO 4 Antimon Arsenik Numunelerin sı İçin

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü Çevre analizleri Su, toprak ve havanın kalite kontrolü 02 Metrohm... Titrasyonda global pazar lideridir. Titrasyon, voltammetri ve iyon kromatografinin yer aldığı iyon analizleri metodlarına ek olarak

Detaylı

Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Fiziksel Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz UYGUN

Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Fiziksel Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz UYGUN Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi İçin Prensipler Gürültü TS 2607 ISO

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler

Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler Katalog Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler 2 GİRİŞ www.hach-lange.com.tr HACH LANGE Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER a) Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, b) Standart dışı ürünler, c) Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, d) Dökülmüş, niteliği bozulmuş

Detaylı

1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ. * İletkenlik. * Siyanür SM 4500 CN;E Spektrofotometre Bulanıklık

1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ. * İletkenlik. * Siyanür SM 4500 CN;E Spektrofotometre Bulanıklık 1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 7 Mart 2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazete'de revize edilen İnsani Tüketim

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Tarafından Yetkilendirilmiştir ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.)

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.) 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (30/11/2012tarihlive28483sayılıResmîGazete

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI EKİM 2012 İSTANBUL 01. Laboratuvar Güvenliği Doğru ve güvenilir analiz sonuçları elde etmek,

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN FAALİYET VEYA TESİSLER

ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN FAALİYET VEYA TESİSLER ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN FAALİYET VEYA TESİSLER (Ek:RG-24/2/2010-27503) EK-2 1.Enerji Endüstrisi 1.1 Termik ve ısı santralleri. 1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü

Detaylı

ÖNSÖZ. eğerli hekimler,

ÖNSÖZ. eğerli hekimler, Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi - TR0702.20-01/001) kapsamında hazırlanmıştır.

Detaylı