Ballıkayalar Vadisi (Gebze-Kocaeli) nin Florası

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ballıkayalar Vadisi (Gebze-Kocaeli) nin Florası"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), , (3), , 2006 Ballıkayalar Vadisi (Gebze-Kocaeli) nin Florası Galip AKAYDIN 1, Edibe ÖZMEN 2 ve Barış ÖZÜDOĞRU 1 1 H. Ü., Eğitim Fakültesi, OFMA Bölümü, 06800, Beytepe, Ankara 2 H. Ü., Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06800, Beytepe, Ankara (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Özet: Bu çalışma, Kocaeli il sınırları içerisinde bulunan Ballıkayalar Vadisinin florası ile ilgilidir. Çalışma alanı Akdeniz ve Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgelerinin geçit zonunda ve Davis tarafından Türkiye Florası nda uygulanan grid sistemine göre A2 karesinde yer almaktadır. Arazi çalışmaları sonucunda toplanan bitki örneklerinin değerlendirilmesi sonucunda 74 familyaya ait 247 cins, 403 tür, 7 alttür ve 6 varyete olmak üzere 416 takson tespit edilmiştir. Bu taksonların 15 i endemik olup, endemizm oranı %3.6 dır. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları ve oranları;108 takson, % 25.9 Akdeniz-, 3 takson, %0.72 İran-Turan-, ve 56 takson, % 13.4 Avrupa-Sibirya fitocoğrafya bölgesinin elementi şeklindedir. 167 takson, % 40.1 ise geniş yayılışlı veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenlerdendir. Tespit edilen taksonların 7 si Pteridophyta, 409 u ise Spermatophyta divizyosuna aitttir. Anahtar Kelimeler: Flora, Ballıklayalar, Gebze, Kocaeli, Türkiye. Flora of Ballıkayalar Valley (Gebze-Kocaeli) Abstract: This study is concerned with flora of Ballıkayalar Valley, which is present in the city limits of Kocaeli. The research area falls in the transition zone between Mediterranean- and Euro-Siberian phytogeographic regions and A2 square in grid system adopted by Davis in Flora of Turkey. At the end of evaluation of plant samples collected from the field, 247 genus and 416 taxa as 403 species, 7 subspecies and 6 varieties belong to 74 families, have been determined. 15 of these taxa are endemic and endemism ratio is 3.6 %. Distribution and ratio of taxa according to phytogeographic regions are, 108 taxa Mediterranean element with a ratio of 25.9 %; 3 taxa Irano-Turanian element with a ratio of 0.72 % and 56 taxa Euro-Siberian element with a ratio of 13.4 %. Besides, 167 taxa have been identified as multi-regional or of unknown-phytogeographic origin with a ratio of 40.1 %. 7 of identified taxa belong to divisio Pteridophyta and also 409 of them belong to divisio Spermatophyta. Keywords: Flora, Ballıkayalar, Gebze, Kocaeli, Turkey 1.Giriş Ballıkayalar Vadisi, Kocaeli il sınırları içerisinde Gebze ilçesine yaklaşık 8 km. uzaklıktadır. Çalışma alanının çevresinde Tavşanlı, Pelitli, Köseler, Balçık ve Muallim yerleşim merkezleri yer almaktadır (şekil 1). Akdeniz ile Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgelerinin geçit zonunda bulunan araştırma alanı, Türkiye florasında kullanılan grid sistemine göre A2 karesinde bulunmaktadır [1]. Kocaeli yarımadası, içinde bulunduğu Marmara bölgesi gibi geniş anlamda Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında bir geçit iklim tipine sahiptir. Bu iklim karakterini en iyi şekilde bölgenin bitki örtüsü üzerinde görmek mümkündür. Akdeniz ikliminin hâkim bitkilerinden olan maki elemanları ile nemli Karadeniz ikliminin meydan verdiği öksin elemanları Kocaeli yarımadasında yan yana görülürler. Bölge iklimine Akdeniz özelliğini kazandıran, burada da kışların ılık ve en yağışlı mevsim olmasıdır. Kış aylarının Akdeniz etkisi, Gebze de kendini kuvvetli hissettirmektedir. Yarımadada yaz yağışlarının nispeten en düşük olduğu yerlerden biri de maki elemanlarının türce en zengin yayılış gösterdiği kesim içinde yer alan Gebze dir. Genel olarak, Akdeniz iklimi, yazların sıcak ve hemen hemen kurak, buna karşılık kışların ılık ve yağışlı geçmesiyle bilinir. Bu iklim tipi

2 G. Akaydın, E. Özmen ve B. Özüdoğru adını aldığı Akdeniz kıyılarında olduğu gibi, Ege ve Marmara bölgelerinde de etkilidir. Ancak Marmara Bölgesi nde, ekim sonundan mart başına dek süren kış mevsimi biraz daha soğuk geçer. Yarı-nemli olarak nitelendirilebilen ve kış yağışları ağırlıkta olan yöre iklimi, yayvan ve sert yapraklı odunsu bitki formlarının gelişimi için uygun olanaklar sağlamaktadır. Maki ve yalancı maki şeklinde adlandırılan bitki örtüsü formları, özellikle üzerinde yaz kuraklığının etkili hissedildiği kalkerli kayalar üzerinde görülmektedir [2]. Şekil 1. Çalışma alanı ve yakın çevresi. Ballıkayalar Vadisi içerisinde bu alana özgü meteoroloji ölçüm istasyonu yoktur. Bu nedenle, bu çalışmada alana 10 km. mesafedeki 130 m. rakımlı Gebze meteoroloji istasyonunun faaliyette olduğu dönemi verileri esas alınmıştır. Yörede yıllık ortalama sıcaklık 13.2 C dir. Ortalama en yüksek sıcaklık 27.9 C ile Ağustos ayında, ortalama en düşük sıcaklık 1.1 C ile Şubat ayında tespit edilmiştir. En düşük sıcaklık ise 12.0 C ile Şubat, en yüksek sıcaklık ise 36.1 C ile Temmuz ayında kaydedilmiştir. Yörede yıllık ortalama toplam yağış miktarı 636 mm dir. Ortalama en çok yağış 99.4 mm ile Aralık ayında, ortalama en az yağış ise 12.2 mm ile Ağustos ayında tespit edilmiştir. Günlük bazda en çok yağış 77.3 mm ile Haziran ayında, en az yağış ise 22.7 mm ile Mart ayında kaydedilmiştir [3]. Ballıkaya Formasyonu belirgin bir açısal uyumsuzluk üzerinde, genelde alt düzeyler de bazaltik lav mercekleri içeren, kızıl bordo renkli çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı nöbetleşmesinden oluşmuştur. Yanal olarak izlendiğinde, yerine göre çakıltaşı, yerine göre kumtaşı ve yerine göre de kumlu çamurtaşı ağırlıklıdır. Karasal bir çökelim olan birim, değişik akarsu fasiyeslerini kapsar. İçerdiği bazalt ara katkıları ise, Triyas başlarındaki havzalaşmaya bağlı etkinleşen başlangıç volkanizmasını kanıtlar. Ballıkaya Formasyonu için kırmızı renk belirgindir. Kumtaşı, şeyil açık kırmızı veya eflatun, dolerit taze yüzeyde koyu mor veya siyahımsı kırmızı görülür. Çoğu kesitlerde kumtaşı ve şeyil ardalanması vardır. Çakıltaşı içerisinde köşeli az yuvarlaklaşmış, kötü boylanmış kuvars, radyolarit, kireçtaşı granit ve temele ait diğer parçalar sıkıca tutturulmuştur. Genellikle orta kalın katmanlıdır. Kumtaşı ve şeyilin bulunduğu kısımlar genelde daha ince katmanlı görülür. MTA etüdlerinde Formasyonun yaşı, Permiyen-Alt Triyas olarak kabul edilmiştir [4]. 280

3 Ballıkayalar Vadisi (Gebze-Kocaeli) nin Florası 2. Materyal ve Metot D.Akd Akd :Doğu Akdeniz elementi : Akdeniz elementi Çalışma alanının florasını belirlemek Avr.-Sib. : Avrupa-Sibirya elementi amacıyla 2004 yılı boyunca değişik vejetasyon End. : Endemik dönemlerinde yapılan yaklaşık 10 arazi İr.-Tur. : İran-Turan elementi çalışma gezisi sonunda alandan 719 bitki Ök. :Öksin örneği toplanmıştır. Toplanan örnekler G.A. : Galip Akaydın herbaryum materyali haline getirilmiş ve Türkiye Florası [1, 5-6] esas alınarak teşhis 4.Bulgular edilmiştir. Teşhisinde zorlanılan yada şüpheye düşülen örnekler için Flora Europae [7] adlı Bitki toplanan istasyonlar eserden yararlanılmıştır. Teşhis edilen bitki örnekleri Doç. Dr. Galip Akaydın tarafından1. Pınarlık mevkii, Kanyon girişi. Kayalıklar, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde çalılıklar, su kenarları, - 80 m. oluşturulan herbaryumda muhafaza 2. Kocamezarlık mevkii, maki açıkları, kurak edilmektedir. Alanda yetiştiği tespit edilen taksonların A2 karesi için yeni kayıt olup3. yamaçlar, m. Karıncalı Tepe mevkii, Ayvalık Dere olmadıkları değişik literatürler [8-14] çevresi, makiler, çayırlıklar, m. kullanılarak kontrol edilmiştir. 4. Taşlı Tepe mevkii, Dikenli Dere çevresi, Makalede bitki toplanan istasyonlar bir makiler, m. liste halinde verilmiştir. Floristik listede5. Taşlı Tepe mevkii, Kovantaş Dere-Gürgen kullanılan tür ve tür altı taksonlardan sonra, Dere birleşimi, nemli çayırlar, m. sırası ile istasyon numarası, tarih, toplayıcı ve6. Taşlı Tepe çevresi, ağaçlandırma alanı, örnek numarası, endemizm durumu, makiler, çayırlar, m. fitocoğrafik bölgesi bilinenlerden ait oldukları7. Tavşantepe mevkii, Kovantaş Dere çevresi, fitocoğrafik bölgeler, varsa tehlike kategorileri makiler, dere kenarları. çayırlıklar, m. [15] belirlenmiş ve IUCN 2001 versiyonuna8. Üçdereağzı mevkii. çayırlar, dere kenarları, göre güncellenmiştir [16]. 120-I50 m. Bitki listesi verilirken Eğreltiler, Açık9. Kanyon içi, Ballıkaya Deresi çevresi, Tohumlular, Kapalı Tohumlular (İki Çenekliler kayalıklar, çayırlar, kurak yamaçlar, m. ve Tek Çenekliler) evrimsel sırası izlenmiş, 10. Ballıkaya Tepesi çevresi, nemli vadiler, ancak bu gruplar kendi içlerinde Familya, Cins çalılıklar, m. ve Tür bazında alfabetik olarak sıralanmıştır. 11. Söğütlüce Dere mevkii, kayalıklar, çalılıklar, Listedeki bitkilerden yetiştirme (kültür formu) çayırlıklar, dere kenarları, m. olanlar (*) ile, A2 karesi için yeni kayıt olanlar12. Çardaktepe mevkii, makileı, kayalıklar, 150- ise (**) ile işaretlenmiştir. 200 m. 3. Kullanılan Kısaltmalar : Akdeniz elementi Bitki Listesi: PTERIDOPHYTA Adiantaceae Adiantum capillus-veneris L., 9, , G.A. 8818, 9, , G.A Aspleniaceae Asplenium onopteris L., 9, , G.A. 8271, 9, , G.A A. trichomanes L., 9, , G.A. 8269, 9, , G.A 8812, 9, Ceterach officinarum (DC.) Lam. & DC., 9, , G.A Equisetaceae Equisetum ramosissimum Desf., 11, , G.A Polypodiaceae Polypodium vulgare L. subsp. prionodes Rothmaler, 9, , G.A P. vulgare L. subsp. vulgare, 9, , G.A SPERMATOPHYTA GYMNOSPERMAE (CONIFEROPHYTA) Cupressaceae *Cupressus sempervirens L., 2, , G.A Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus, 1, , G.A. 8226, 3, , G.A Ephedraceae Ephedra campylopoda C.A. Meyer, 9, , G.A E. major Host, 11, , G.A. 9998, 9, , G.A,

4 G. Akaydın, E. Özmen ve B. Özüdoğru Pinaceae *Pinus maritima Mill., 6, , G.A ANGIOSPERMAE (MAGNOLIOPHYTA) DICOTYLEDONES (MAGNOLIOPSIDA) Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L., 1, , G.A Anacardiaceae Pistacia lentiscus L., 2, , G.A P. terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.) Engler, 11, , G.A D. Apiaceae (Umbelliferae) Bupleurum setaceum Fenzl., 2, , G.A End. D. Eryngium creticum Lam., 11, , G.A. 9386, 11, , G.A D. Lagoecia cuminoides L., 2, , G.A Tordylum apulum L., 2, , G.A. 8654, 2, , G.A Turgenia latifolia(l) Hoffm., 2, , G.A.10095, 9, , G.A Araliaceae Hedera helix L., 11, , G.A. 9059, 9, , G.A Asteraceae Anthemis altissima L., 2, , G.A A. tinctoria L. var. pallida D.C., 4, , G.A. 8413a. A. tinctoria var. tinctoria, 4, , G.A. 8413b. Bellis perennis L., 6, , G.A. 8474, 6, , G.A B. sylvestris Cyr., 2, , G.A. 8289, 3, , G.A Calendula arvensis L., 1, , G.A Carduus pycnocephalus L. subsp. pycnocephalus, 2, , G.A Carlina corymbosa L., 11, , G.A. 9389, 1, , G.A C. lanata L., 1, , G.A Centaurea cyanus L., 3, , G.A C. diffusa Lam., 2, , G.A C. iberica Trev., 2, , G.A C. solstitialis L. subsp. solstitialis, 1, , G.A. 9396, 11, , G.A C. urvillei D.C. subsp. armata Wagenitz, 1, , G.A D. Chondrilla juncea L. var. juncea, 8, , G.A Chrysanthemum segetum L., 3, G.A Cichorium intybus L., 11, , G.A Cirsium creticum (Lam.) d Urv. subsp. creticum, 11, , G.A D. C. polycephalum D.C., 8, 125 m, , G.A End. D. CR Cnicus benedictus L. var. benedictus, 3, , G.A Conyza albida Wild., 9, , G.A Crepis foetida L. subsp. foetida, 9, , G.A C. foetida L. subsp. rhoeadifolia (Bieb.) Čelak., 2, , G.A C. micrantha Czer., 2, , G.A. 8397, 2, , G.A Crinitaria linosyris (L.) Less., 2, , G.A Crupina crupinastrum (Moris) Vis.,2, , G.A. 8607, 2, , G.A Evax pygmaea (L.) Brot., 2, , G.A Hedypnois cretica (L.) Dum.-Cours., 2, , G.A Hypochoeris glabra L., 1, , G.A. 8229, 9, , G.A Inula graveolens (L.) Desf., 9, , G.A D. I. germanica L., 11, , G.A I. heterolepis Boiss., 6, , G.A D. I. salicina L., 6, , G.A. 9072, I. viscosa (L.) Aiton, 8, , G.A D. Jurinea consanguinea DC., 2, , G.A J. mollis (L.) Reichb., 10, , G.A. 8900, 2, , G.A Lapsana communis L. subsp. intermedia (Bieb.) Hayek, 7, , G.A. 8686, Leontodon crispus Vill. subsp. asper(waldst. & Kit) Rohl. var. asper, 10, , G.A L. hispidus L. var. hispidus, 7, , G.A Av.- Sib. L. tuberosus L., 4, , G.A. 8440, 2, , G.A Logfia arvensis (L.) 8, , G.A L. gallica (L.) Cosson&Germ., 6, , G.A Matricaria chamomilla L. var. recutita (L.) Grierson, 3, , G.A Pallenis spinosa (L.) Cass., 10, , G.A Picris pauciflora Willd., 1, , G.A Pilosella auriculoides (A.F.Lang) Sell&West, 8, , G.A Pulicaria dysenterica (L.) Bernh, 9, , G.A Scolymus hispanicus L., 2, G.A Scorzonera laciniata L. subsp. laciniata, 5, , G.A S. sublanata Lipschitz, 4, , G.A D. Senecio castagneanus DC., 6, , G.A End. D. LC S. vernalis Waldst. &Kit., 8, , G.A. 8978b. S. vulgaris L., 8, , G.A. 8978a. Silybum marianum (L.) Gaertner, 2, , G.A Sonchus oleraceus L., 9, , G.A Taraxacum gracilens Dahlst., 2, , G.A DD. T. pseudobrachyglossum van Soest, 3, , G.A End. NT Tripleurospermum oreades (Boiss.) Rech., var. oreades 4, , G.A **T. parviflorum (Willd.) Pobed., 6, , G.A Xeranthemum annuum 10, , G.A. 9086b. X. cylindraceum Sm., 10, , G.A. 9086a. Betulaceae Alnus glutinosa (L.) Gaertner subsp. glutinosa, 9, , G.A Boraginaceae Anchusa azurea Miller var. azurea,9, G.A

5 Ballıkayalar Vadisi (Gebze-Kocaeli) nin Florası A. leptophylla Roemer&Schultes subsp. incana (Ledeb.) Chamb., 2, , G.A End. Ir.-Tur. A. undulata L. subsp. hybrida (Ten) Coutinho, 4, , G.A Echium italicum L., 6, , G.A E. plantagineum L., 11, G.A E. vulgare L., 10, , G.A Heliotropium supinum L., 9, , G.A Lithospermum purpurocaeruleum L., 6, , G.A Myosotis ramosissima Rochel&Schultes subsp. ramosissima, 4, , G.A Neatostema apulum (L.) Johnston, 3, , G.A Onosma echioides L., 4, , G.A. 8426, 3, , G.A **O. isauricum Boiss.& Heldr., 2, , G.A End. Ir.-Tur. LC Brassicaceae(Cruciferae) Alyssum strigosum Banks&Sol. subsp. strigosum, 9, , G.A Aurinia saxatilis (L.) Devs. subsp. orientalis (Ard.) Dudley, 9, , G.A Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 2, , G.A Cardamine hirsuta L., 1, , G.A Cardaria draba subsp.(l)desv. draba, 9, , G.A Clypeola jonthlaspi L., 2, , G.A Nasturtium officinale R. Br., 9, 08, , G.A. 8804, 11, , G.A Raphanus raphanistrum L., 12, , G.A Sisymbrium officinale (L.) Scop., 4, , G.A. 8779, 2, , G.A S. polyceratium L., 1, , G.A Turritis glabra L., 9, , G.A Campanulaceae Asyneuma linifolium (Boiss. & Heldr.) subsp. linifolium, 11, , G.A End.D.LR(lc) Campanula lyrata Lam. subsp. lyrata 6, , G.A End. LC. Legousia hybrida (L.) Delarbre, 2, , G.A L. speculum-veneris (L)Chaix, 2, , G.A Cannabaceae Humulus lupulus L., 9, , G.A Caprifoliaceae Sambucus ebulus L., 11, , G.A Caryophyllaceae Arenaria leptoclados (Reichb.) Guss., 4, , G.A **Dianthus andronakii Wor. ex Schischk., 1,13, 07, 2004, G.A End. DD. 283 D. carthusianorum L., 2, , G.A D. corymbosus Sibth. & Sm., 10, , G.A. 9088, 12, , G.A D. pinifolius Sibth. & Sm., 7, G.A NT. **Holosteum umbellatum L. var. glutinosum (Bieb.) Gay.,3, , G.A **Minuartia glomerata (Bieb.) Degen subsp. glomerata, 4, , G.A Moenchia mantica subsp. mantica (L.) Bartl., 4, , G.A Silene alba (Miller) Krause subsp. divaricata (Reichb.) Walters, 9, 17,06,2004, G.A S. gallica L., 7, , G.A. 8668, 4, , G.A S. vulgaris (Moench)Garke var. vulgaris, 9, , G.A Velezia rigida L., 11, , G.A. 9050, 3, , G.A Chenopodiaceae Beta trigyna Waldst. & Kit., 8, , G.A Chenopodium murale L., 9, , G.A Cistaceae Cistus creticus L., 2, , G.A. 8660, 4, , G.A. 8791, C. salviifolius L., 7, , G.A. 8697, 4, , G.A Fumana thymifolia (L.) Verlot var. viridis (Ten.) Boiss., 2, , G.A Helianthemum salicifolium(l)miller, 2, , G.A Tuberaria guttata (L.) Fourr. var. plantaginea (Willd.) Gross., 4, , G.A Convolvulaceae Calystegia silvatica (Kit.) Griseb., 10, , G.A Convolvulus arvensis L., 2, , G.A C.betonicifolius Miller subsp. betonicifolius, 2, , G.A C. cantabrica L., 10, , G.A. 8881, 1, , G.A Cornaceae Cornus sanguinea L. subsp. australis (C.A. Meyer) Jáv., 6, , G.A Corylaceae Carpinus betulus L., 9, , G.A Crassulaceae Sedum album L., 9, , G.A S.litoreum Guss., 8, , G.A S. obtusifolium C.A. Meyer, 11, , G.A S. pallidum Bieb. var. bithynicum (Boiss.) Chamberlain, 11, , G.A Ök. S. pallidum Bieb. var. pallidum, 6, , G.A. 8473, 9, , G.A S. sartorianum Boiss. subsp. sartorianum, 1, , G.A Dipsacaceae Knautia degenii Borbas, 8, , G.A End. LC. K. orientalis L., 11, , G.A D. Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria, 2, , G.A. 8393b S. sicula L., 2, , G.A Tremastelma palaestinum (L.) Janchen, 2, , G.A. 8393a D. Ericaceae

6 G. Akaydın, E. Özmen ve B. Özüdoğru Arbutus andrachne L., 11, , G.A A. unedo L., 1, , G.A Erica arborea L., 3, , G.A. 8308, 4, , G.A. 8427, 6, , G.A E. manipuliflora Salisb., 1, , G.A. 8222, 12, , G.A Euphorbiaceae Andrachne telephioides L., 8, , G.A **Euphorbia cyparissias L., 4, , G.A Av.- Sib. E. falcata L. subsp. falcata var. falcata, 9, 08, , G.A E. falcata L. subsp. falcata var. galilaea (Boiss.) Boiss., 4, , G.A E. helioscopia L., 2, , G.A E. heterophylla L., 10, , G.A E. terracina L., 2, , G.A Mercurialis annua L., 9, , G.A Fabaceae (Leguminosae) Anthyllis vulneraria L. subsp. praepropera (Kerner) Bornm., 7, , G.A **Argyrolobium biebersteinii Ball, 11, , G.A Astragalus hamosus Lam.ex Willk.& Lange, 4, , G.A. 8788, Chamaecytisus supinus (L.) Link, 6, , G.A **Coronilla parviflora Willd., 6, , G.A. 8481, 2, , G.A D. Dorycnium graecum (L.) Ser., 10, , G.A. 8895, 6, , G.A Ök. D. pentaphyllum Scop. subsp. herbaceum (Vill.) Rouy, 10, , G.A Galega officinalis L., 9, , G.A Genista carinalis Gris., 6, , G.A G. lydia Boiss. var. lydia, 7, , G.A G. tinctoria L., 10, , G.A. 9083, 9, , G.A Lathyrus digitatus (Bieb.) Fiori., 7, , G.A D. L. nissola L., 4, , G.A. 8428, 2, , G.A L. undulatus Boiss., 4, , G.A End. Ök. NT Medicago arabica (L.) Huds., 9, 08, , G.A M. orbicularis (L.) Bart., 2, , G.A. 8615, 4, , G.A M. polymorpha L. var. vulgaris(benth.) Shinners, 2, , G.A Melilotus officinalis (L.) Desr., 11, , G.A Onobrychis armena Boiss.& Huet, 4, , G.A End. LC O. caput-galli (L.) Lam., 8, , G.A O. oxyodonta Boiss., 10, , G.A. 8887, 2, , G.A Ononis ornithopodioides L., 1, , G.A O. spinosa L. subsp. leiosperma (Boiss.) Sirj., 2, , G.A Pisum sativum L. subsp. elatius (Bieb.) Aschers & Graebn. var. elatius,3, , G.A Psoralea bituminosa L., 10, , G.A. 8889, 1, , G.A Scorpiurus muricatus L. var. subvillosus (L )Fiori, 2, , G.A Spartium junceum L., 10, , G.A. 8883, 11, , G.A Trifolium campestre Schreb., 2, , G.A. 8619, 7, , G.A T. fragiferum L. var. pulchellum Lange, 7, , G.A T. globosum L., 3, , G.A T. nigrescens Viv. subsp. petrisavii (Clem.) Holmboe, 9, , G.A T. pallidum Waldst. & Kit., 2, , G.A T. pilulare Boiss., 7, , G.A T. repens L. var. giganteum Lag.-Foss., 9, , G.A T. stellatum L. var. stellatum, 2, , G.A. 8403, 3, , G.A T. tomentosum L., 8, , G.A T. uniflorum L., 4, , G.A Vicia cracca L. subsp. cracca, 6, , G.A. 8476, 10, , G.A V. cracca L. subsp. gerardii 7, , G.A V. lathyroides L., 7, 08,05,2004, G.A Fagaceae Quercus coccifera L., 2, , G.A Q. petraea (Mattuschka) Liebl. subsp. iberica (Steven & Bieb.) Krassiln, 11, , G.A Q. robur L. subsp. robur, 6, , G.A Gentianaceae Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. perfoliata, 9, , G.A Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea, 11, , G.A C. erythraea Rafn subsp. rumelicum (Velen.) Melderis, 6, , G.A Geraniaceae Erodium ciconium (L.) L Hérit., 1, , G.A. 8237, 2, , G.A E. cicutarium (L.) L Hérit. subsp. cicutarium, 9, , G.A E. malacoides (L.) L Hérit., 2, , G.A Geranium asphodeloides Burm. subsp. asphodeloides, 5, , G.A G. dissectum L., 2, , G.A. 8292, 9, , G.A G. purpureum Vill., 2, , G.A. 8651, 12, 17, , G.A G. pyrenaicum Burm., 11, , G.A G. rotundifolium L., 6, , G.A G. tuberosum subsp. tuberosum, 8, , G.A Globulariaceae Globularia trichosantha Fisch. & Mey., 2, , G.A. 8399, 6, , G.A Hypericaceae(Guttiferae) Hypericum cerastoides (Spach) Robson, 4, , G.A. 8439, 6, , G.A H. olympicum L. subsp. olympicum, 11, , G.A D. H. perfoliatum L., 9, , G.A H. perforatum L., 11, , G.A. 9064, 7, , G.A Illecebraceae Herniaria glabra L., 12, , G.A. 9124, 8, , G.A Lamiaceae (Labiatae) Acinos rotundifolius Pers., 3, , G.A Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. chia (Schreber) Arcangeli, 2, , G.A A. orientalis L., 1, 13, 07, 2004, G.A **Ballota nigra L. subsp. nigra, 11, , G.A

7 Ballıkayalar Vadisi (Gebze-Kocaeli) nin Florası Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. glandulosa (Req.) P.W. Ball, 2, , G.A **Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare, 11, , G.A **Coridothymus capitatus (L.) Reichb., 2, , G.A Lamium purpureum L. var. aznavourii Gand. ex Aznav., 9, , G.A End. Ök.CR L. purpureum L. var. purpureum, 1, , G.A. 8238, Lycopus europaeus L., 11, , G.A , Mentha pulegium L., 3, , G.A M. spicata L. subsp. spicata, 2, , G.A. 9409, 11, , G.A M. suavolens Ehrh., 9, , G.A Origanum vulgare L. subsp. viride (Boiss.) Hayek, 11, , G.A Salvia tomentosa Miller, 11, , G.A S. virgata Jacq.,11, , G.A Ir.-Tur. Sideritis lanata L., 2, , G.A D. Teucrium chamaedrys L. subsp. chamaedrys, 2, , G.A T. scordium L. subsp. scordioides, 11, , G.A Thymus longicaulis C.Presl subsp. longicaulis var. subisophyllus (Borbas) Jalas, 9, , G.A Linaceae Linum bienne Miller, 2, , G.A L. corymbulosum Reichb., 2, , G.A L. nodiflorum L., 2, , G.A. 8626, 10, , G.A L. strictum L. var. spicatum Pers., 10, , G.A. 8897, 2, , G.A L. trigynum L., 10, , G.A Lythraceae Lythrum salicaria L., 9, , G.A. 9142, 11, , G.A Malvaceae Alcea pallida Waldst. & Kit., 1, 13, 07, 2004, G.A A. setosa (Boiss.) Alef., 2, , G.A D. Lavatera cretica L., 11, , G.A M. nicaeensis All., 2, , G.A M. sylvestris L., 2, , G.A. 8639, 8, , G.A Moraceae Ficus carica L. subp. carica, 11, , G.A Oleaceae Jasminum fruticans L., 6, , G.A. 8483, 3, , G.A. 8755, Ligustrum vulgare L., 10, , G.A. 8904, 6, , G.A Phillyrea latifolia L., 1, , G.A. 8225, 2, , G.A Onagraceae Epilobium hirsutum L., 9, , G.A. 9139, 3, , G.A Orobanchaceae Orobanche cernua Loefl., 3, , G.A. 8757, 7, , G.A O. ramosa L., 8, , G.A. 8771, 10, G.A Papaveraceae Hypecoum procumbens L., 11, , G.A Papaver rhoeas L., 2, , G.A Plantaginaceae 285 Plantago bellardii All., 4, , G.A D. P. coronopus L. subsp. commutata, 6, , G.A P. coronopus L. subsp. coronopus, 7, , G.A.9096 Av.-Sib P. lagopus L., 4, , G.A P. lanceolata L., 9, , G.A P. major L. subsp. major, 2, , G.A Platanaceae *Platanus orientalis L., 6, , G.A Plumbaginaceae Plumbago europaea L., 9, , G.A Polygalaceae Polygala monspeliaca L., 2, , G.A P. supina Schreb., 2, , G.A Polygonaceae Polygonum amphibium L., 11, , G.A P. salicifolium Brouss. ex Willd., 11, , G.A Rumex crispus L.,9, , G.A R. pulcher L., 7, , G.A R. tuberosus L. subsp. tuberosus, 4, , G.A Portulacaceae Portulaca oleracea L., 9, , G.A Primulaceae Anagallis arvensis L. var. arvensis, 4, , G.A A. arvensis L. var. caerulea (L.) Govan., 2, , G.A A. arvensis L. var. parviflora (Hoffmanns. & Link) Ces., 2, , G.A Cyclamen coum Miller var. coum, 1, , G.A Lysimachia punctata L., 3, , G.A Rafflesiaceae **Cytinus hypocistis L. subsp. kermesinus (Guss.) Wettst., 10, , G.A Ranunculaceae Anemone coronaria L., 1, , G.A Clematis vitalba L., 9, , G.A C. viticella L, 10, , G.A. 8913, 11, , G.A Delphinium peregrinum L., 11, , G.A Nigella arvensis L. subsp. glauca Boiss., 2, , G.A N. elata Boiss., 1, , G.A Ranunculus constantinopolitanus (DC.) Urv., 5, , G.A R. ficaria L. subsp. calthifolius (Reich.) Arc., 1, , G.A R. neapolitanus Ten., 7, , G.A R. repens L., 9, , G.A R. velutinus Ten., 4, , G.A Resedaceae Reseda lutea L. var. lutea, 2, , G.A Rhamnaceae Paliurus spina-christi Miller, 10, , G.A Rosaceae Agrimonia eupatoria L., 3, , G.A Crataegus microphylla C. Koch, 5, , G.A Ök. Flipendula vulgaris Moench., 6, , G.A Av.- Sib.

8 G. Akaydın, E. Özmen ve B. Özüdoğru Potentilla detommasii Ten., 2, , G.A. 8624, 3, , G.A P. inclinata Vill., 10, , G.A. 8905,11, , G.A. 9061a. P. recta L., 7, , G.A. 8689, 4, , G.A. 8790, 6, , G.A P. reptans L.,11, , G.A. 9061b. Pyracantha coccinea Roemer, 9, 08, , G.A. 8809, 10, , G.A Rosa canina L., 2, , G.A R. horrida Fischer,2, , G.A Rubus canescens DC. var. glabratus (Gordon) Davis & Meikle, 6, , G.A Euro.-Sib. R.sanctus Schreber, 8, , G.A Sanguisorba minor Scop. subsp. muricata (Spach) Brig., 2, , G.A Sarcopoterium spinosum (L.) Spach, 3, , G.A. 8307, 2, , G.A Rubiaceae Asperula arvensis L., 2, , G.A A. rumelica Boiss., 1, 13, 07, 2004, G.A A. tenella Heuffel ex Degen, 2, , G.A Crucianella angustifolia L., 9, , G.A Cruciata laevipes Opiz, 7, , G.A **Galium graecum L. subsp graecum, 7, , G.A D. G. verum L. subsp. verum, 10, , G.A. 8910, 1, , G.A Rubia peregrina L., 11, , G.A Sherardia arvensis L., 4, , G.A. 8438, 2, , G.A Salicaceae Populus alba L., 9, , G.A Santalaceae Osyris alba L., 1, , G.A Thesium arvense Horvátovszky, 4, , G.A Scrophulariaceae Bellardia trixago (L.) All., 10, , G.A. 8885, 2, , G.A Kickxia commutata (Bernh. Ex Reichb.) Fritsch subsp. graeca (Bory & Chaub.) R: Fernandes, 3, , G.A D. K. lanigera (Desf.) Hand.-Mazz., 2, , G.A **K. spuria (L.) Dumort. subsp. integrifolia (brot.) R. Frenandes, 2, , G.A Linaria genistifolia (L.) Miller subsp. genistifolia, 2, , G.A L. pelisseriana (L.) Miller, 4, , G.A. 8429, 7, , G.A Parentucellia latifolia (L.) Carvel subsp. latifolia, 3, , G.A Scrophularia canina L. subsp. bicolor (Sm.) Greuter, 2, , G.A D. S. cryptophila Boiss. & Heldr., 9, , G.A End. D. LC. Verbascum bugulifolium Lam., 6, , G.A. 8479, 7, , G.A **V. flavidum (Boiss.) Freyn & Bornm., 2, , G.A V. orientale (L.) All., 1, , G.A D. V. sinuatum L. var. sinuatum, 1, , G.A. 9391, 11, , G.A Veronica anagallis-aquatica L., 9, 08, , G.A V. hederifolia L., 9, , G.A V. montana L.,9, , G.A V. pectinata L. var. pectinata, 2, , G.A Solanaceae Solanum dulcamara L.,3, , G.A. 9448, 9, , G.A S. nigrum L. subsp. schultesii (Opiz) Wessely, 2, , G.A Ulmaceae Ulmus glabra Hudson, 11, , G.A Urticaceae Parietaria judaica L., 9, , G.A Urtica dioica L., 3, , G.A Valerianaceae **Valeriana dioscoridis Sm., 7, , G.A. 8477, 9, , G.A D. Valerianella pumila (L.) DC. & Lam., 4, , G.A V. rimosa Bast., 2, , G.A. 8398, 8, , G.A Violaceae Viola odorata L., 9, , G.A V. kitaibeliana Roem &Schult., 9, , G.A Vitaceae Vitis sylvestris Gmelin, 11, , G.A MONOCOTYLEDONES (LILIOPSIDA) Araceae Dracunculus vulgaris Schott, 9, , G.A D. Cyperaceae Bolboschoenus maritimus (L.) Palla var. maritimus, 9, , G.A **Carex acuta L., 7, , G.A C. brizoides L., 3, , G.A. 8734, 8, , G.A NT Isolepis cernua (Vahl) Roemer & Schultes, 7, , G.A Dioscoreaceae Tamus communis L. subsp. cretica (L.) Kit, 6, , G.A Iridaceae Crocus biflorus Miller subsp. biflorus, 3, , G.A D. C. pestalozzae Boiss., 1, , End. D. NT Iris sintenisii Jonka, 10, , G.A. 8880, 6, , G.A I. suaveolens Boiss. & Router, 4, G.A. 8445, 5, , G.A D. Romulea columnae Seb. & Mauri subsp. columnae, 3, , G.A Juncaceae Juncus acutus L., 12, , G.A. 9125a. J. articulatus L., 12, , G.A. 9125b. Liliaceae Allium scorodoprasum L. subsp. scorodoprasum, 1, , G.A A. sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon, 1, , G.A Asparagus acutifolius L., 1, , G.A. 8227, 11, , G.A A. officinalis L., 2, , G.A Colchicum lingulatum Boiss. & Spruner ex Boiss., 9, , G.A D. Gagea bithynica Pascher, 1, , G.A End. D. LC

9 Ballıkayalar Vadisi (Gebze-Kocaeli) nin Florası Muscari comosum (L.) Miller, 4, , G.A M. neglectum Guss., 1, , G.A. 8234, 9, , G.A M. tenuiflorum Tausch, 7, , G.A. 8688, 10, , G.A Ornithogalum comosum L., 2, , G.A O. fimbriatum Willd., 1, , G.A D. O. montanum Cyr., 8, , G.A D. O. orthophyllum Ten., 2, , G.A O. sigmoideum Freyn & Sint., 9, , G.A O. wiedemanni Boiss., 4, , G.A. 8444, 3, , G.A Ruscus aculeatus L. var. aculeatus, 1, , G.A Scilla autumnalis L., 2, , G.A , 11, , G.A Orchidaceae Ophrys apifera Hudson, 7, , G.A O. mammosa Desf., 5, , G.A. 8470, 2, , G.A D. **O. sphegodes Miller, 10, , G.A Orchis coriophora L., 2, , G.A O. laxiflora Lam., 8, , G.A O. purpurea Hudson, 2, , G.A O. tridentata Scop., 2, , G.A Serapias cordigera L., 7, , G.A. 8700, 3, , G.A **S. parviflora Parl., 8, , G.A S. vomeracea (Burm. fil.) Briq. subsp. laxiflora (Soó) Gölz et Reinhard, 8, , G.A S. vomeracea (Burm. fil.) Briq. subsp. orientalis Greuter, 4, , G.A D. Poaceae (Gramieae) Aegilops geniculata Roth., 12, , G.A Agrostis stolonifera L., 7, , G.A Anthoxanthum odoratum L. subsp. odoratum, 4, , G.A Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv., 11, , G.A Bromus arvensis L., 11, , G.A B. japonicus Thunb. subsp. japonicus, 2, , G.A Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard ex Dony subsp. rigidum var. rigidum, 1, , G.A Chrysopogon gryllus (L.) Trin. subsp. gryllus, 8, , G.A Cynosurus cristatus L.,12, , G.A C. echinatus L., 7, , G.A. 8695, 10, , G.A Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman, 2, , G.A Digitaria sanguinalis (L) Scop., 11, , G.A Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv., 8, , G.A Hordeum bulbosum L., 11, , G.A Koeleria cristata (L.) Pers., 9, , G.A Phalaris minor Retz, 4, , G.A. 8431, 7, , G.A Phelum bertolinii DC., 2, G.A P. subulatum (Savi) aschers.& Graebn. subsp. subulatum, 1, G.A Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel, 11, , G.A Polypogon viridis (Gouan) Breistr., 9, , G.A Setaria viridis (L) P. Beauv, 6, , G.A Stipa bromoides (L.) Dörfler, 11, , G.A Taeniatherum caput-medusae (L) Nevski subsp. asper (Simonkai) Melderis, 8, , G.A Tragus racemosus (L) All., 9, G.A Vulpia ciliata Dumort. subsp. ciliata, 7, , G.A V. muralis (Kunth) Nees, 8, , G.A Tartışma ve Sonuç Araştırma alanında 2004 yılında yapılan floristik çalışmalarda toplanan 719 bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucunda 74 familyaya ait 247 cins, 403 tür, 7 alt tür ve 6 varyete olmak üzere 416 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 7 si Pteridophyta, 409 u ise Spermatophyta divizyosuna aittir. Spermatophyta divizyosuna ait taksonların 5 i Gymnospermae(Coniferophyta), 404 ü Angiospermae (Magnoliophyta) alt divizyosuna aittir. Angiospermlerin ise 337 si Dicotyledones(Magnoliopsida), 67 si ise Monocotyledones (Liliopsida) sınıfındandır. Tablo 1 de görüleceği gibi, araştırma sonucunda tespit edilen taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şu şekildedir takson, (% 25.9) Akdeniz- 56 takson, (% 13.4) AvrupaSibirya elementi ve 3 takson, (%0.7) İran-Turan fitocoğrafik bölgesine aittir. 249 takson % 59.8 ise geniş yayılışlı veya fitocoğrafik bölgesi bilinmemektedir. Araştırma alanı Işık Dağı (Terkirdağ) Florası ile [17] kıyaslandığında her iki alanında Akdeniz fitocoğrafik bölgesinin etkisinde daha fazla kalmaları nedeniyle Akdeniz elementlerinin baskın olduğu, bununla beraber çalışma alanında Işık Dağına göre Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölge elementlerinin daha az olduğu görülmektedir. Araştırma alanının Akdeniz fitocoğrafik bölgesi ile Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesi arasında yer alması, bu bölge elementlerinin İran-Turan fitocoğrafik bölgesi elementlerinden

10 G. Akaydın, E. Özmen ve B. Özüdoğru belirgin bir şekilde daha fazla olmasını açıklamaktadır. Tablo 1. Araştırma alanında tesbit edilen taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılımı ile yakın çevresindeki çalışmanın karşılaştırılması. Fitocoğrafik bölgeler Çalışma alanı takson sayısı - yüzde Işık Dağı (Tekirdağ) florası takson sayısı - yüzde Akdeniz 108 % %26.5 İran Turan 3 % % 2.9 Avrupa - Sibirya 56 % %24.2 Araştırma alanında tespit edilen familyalar tür sayısı bakımından kıyaslandığında en büyük familyaların sırasıyla; Asteraceae 61 (%14.6), Fabaceae 40 (%9.1), Poaceae 26 (%6.2), Lamiaceae 20 (%4.8), Scrophulariaceae 17 (%4.1) ve Brassicaceae 11 (%2.6) şeklinde olduğu görülür. Sıralamada ilk 3 basamakta yer alan Asteraceae, Fabaceae ve Poaceae familyalarının Türkiye florasında da en büyük üç familya olmaları bu sıralamanın sebeplerinden biridir. Alandaki en büyük familyalar tablo 2 de görülmektedir Tablo 2. Araştırma alanında tespit edilen, tür sayısı bakımından en zengin familyaların yakın çevresindeki çalışma ile karşılaştırılması. Familyalar Çalışma alanı takson sayısı yüzde Işık Dağı (Tekirdağ) florası takson sayısı - yüzde Asteraceae 61 % %8.1 Fabaceae 40 % %10.4 Poaceae 26 % %3.9 Lamiaceae 20 % %3.9 Scrophulariaceae 17 % %4.2 Brassicaceae 11 % %3.2 Araştırma alanında en çok türe sahip olan cinsler tablo 3 te de görüldüğü gibi Trifolium (10), Euphorbia (6), Geranium (6), Ornithogalum (6), Plantago (6), Sedum (6) dur. Bunları 5 er türle Centaurea, Inula, Linum ve Ranunculus cinsleri izler. Türkiye florasında da çok sayıda türle temsil edilen Trifolium cinsi bu çalışmada ve Işık Dağı (Tekirdağ) Florası nda da tür sayısı bakımından zengin cinsler arasında yer almaktadır. Tablo 3. Araştırma alanında tespit edilen, tür sayısı bakımından en zengin cinslerin yakın çevresindeki çalışma ile karşılaştırılması. Cinsler Çalışma alanı takson sayısı Işık Dağı (Tekirdağ) takson sayısı Trifolium 10 6 Euphorbia 6 7 Geranium 6 4 Ornithogalum 6 2 Plantago 6 1 Sedum 6 - Centaurea 5 4 Inula 5 1 Linum 5 1 Ranunculus 5 4 florası 288

11 Ballıkayalar Vadisi (Gebze-Kocaeli) nin Florası Araştırma alanında yetiştiği saptanan 16 takson endemik olup, 20 takson ise A2 karesi için yeni kayıttır. Yapılan bu araştırmanın Kocaeli ili ve Türkiye florasına bir nebze katkıda bulunacağı gibi, bir bölümü tabiat Parkı içerisinde bulunan araştırma alanına gelen ziyaretçiler içinde bir bilgi kaynağı olabileceği düşünülmektedir. Teşekkür Bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenen 05A No lu proje kapsamında alınan mikroskoplar bitki örneklerinin teşhisleri için kullanılmıştır. Bu nedenle H.Ü. yöneticilerine teşekkür ederiz. Ayrıca Poaceae familyasına ait örneklerin teşhis ve kontrol aşamalarında yardımcı olan Prof. Dr. Musa Doğan a da katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 6. Kaynaklar 1. Davis, P.H., ( ). Flora of Turkey and The East Agean Islands, vol. 1-9, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh. 2. Dönmez, Y, (1979). Kocaeli Yarımadasının Bitki Coğrafyası, İ.Ü. Yayın No: 2620, Coğrafya Enstitüsü Yayın No: 112, İstanbul. 3. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, (1995). Gebze ye ait Sıcaklık ve Yağış Değerleri, Ankara. 4. Ketin, I., (1983). Türkiye Jeolojisine Genel Bir Bakış. İTÜ Matbaası, Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K., (1988). Flora of Turkey and The East Agean Islands, (suppl.) vol. 10, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh. 6. Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C., (2000). Flora of Turkey and The East Agean Island, (suppl.), vol. 11, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh. 7. Heywood, V.H., Tutin, G.T., Burges, N.A., al., ( ). Flora Europea, I-V, Cambridge Univ.Press. 8. Donner, J., ( 1985). Verbreitungskarten zu P.H. Davis Flora of turkey, 1-8 Linzer Biol. Beitr. 9. Yıldırımlı, Ş., (2000). The chorology of the Turkisch species of Boraginaceae family, OT Sistematik Botanik Dergisi, 7(2), Yıldırımlı, Ş., (2001). The chorology of the Turkisch species of Cactaceae, Callitrichaceae, Calycanthaceae and Campanulaceae families, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 8(2), Yıldırımlı, Ş., (2002). The chorology of the Turkisch species of Caryophyllaceae, Casuarinaceae,Celastraceae,Ceratophyllaceae families, Ot Sistematik Botanik Dergisi Kaynak, G., Günay, R., Tarımcılar, G., Benlioğlu, O., Yılmaz, Ö., (2003). New floristic records for the grid square A2 (Bursa) and B3 (Uluborlu-Isparta), Ot Sistematik Botanik Dergisi, 10(2), Baytop, A., (1969). Trakya Florası Üzerine Bazı Notlar. III. Quelques Notes sur la flore de la Turquie d Europe. III. İ.Ü. Ecz. Fak. Mec. 5: Özhatay, N., (1975). Türkiye Florasına Katkılar. Contrubition to the flora of Turkey- in- Europe. İ.Ü. Ecz. Fak. Mec.11: Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N., (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Van 100.Yıl Ü., Ankara. 16. IUCN Red List Categories: Version 3.1. Prepared by the IUCN Species Survival Comission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge. UK. 17. Eliçin, G., (1983). Işık Dağı (Ganos-Tekirdağ) nın Florası, İ. Ü. Yayın No:

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Cumhuriyet University Faculty of Science ISSN: 1300-1949 Science Journal (CSJ), Vol.34, No.1 (2013) Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Behlül GÜLER* 1, Handan ÇINAR 2, Ömer VAROL 3

Detaylı

Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti

Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti Cilt: 10 Sayý: 40 (2001), 12-16 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti Prof. Dr. Oya ZEREN Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði Bölümü,

Detaylı

Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR

Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR BAÜ Fen Bil. Enst. Derg. (2002).4.1 Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR Berna SANÖN, Fazıl ÖZEN Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Böliimii 10100 Balıkesir, TÜRKİYE ÖZET

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ. Seval Aknil MERALER

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ. Seval Aknil MERALER MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ Seval Aknil MERALER YIL: 2010 Sayfa: 56 Bu çalışmada, Mahlep (Prunus mahaleb L.) bitkisinin yaprak, çiçek, meyve, meyve

Detaylı

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ KURUPELĐT KAMPUS ALANI VE ÇEVRESĐNĐN FLORASI : II

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ KURUPELĐT KAMPUS ALANI VE ÇEVRESĐNĐN FLORASI : II SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ KURUPELĐT KAMPUS ALANI VE ÇEVRESĐNĐN FLORASI : II Fazıl ÖZEN Mahmut KILINÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 55139 Kurupelit, Samsun-TURKEY

Detaylı

NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY

NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2000). 2 (1) NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY Fazıl ÖZEN Balıkesir University Faculty of Science and Art Department of Biology 10100

Detaylı

NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY. Birol Mutlu 1

NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY. Birol Mutlu 1 NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY Birol Mutlu 1 Abstract: In this paper 28 species are reported as new records from A2, A3, B3, B4, B5, B6, B8, C3, C4, C5, C9 and C10 squares

Detaylı

KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District. İ.Ümit YAPICI 1 Hülya HOŞGÖREN 2 Ömer SAYA 3

KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District. İ.Ümit YAPICI 1 Hülya HOŞGÖREN 2 Ömer SAYA 3 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 191-196 191 KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District İ.Ümit YAPICI 1 Hülya

Detaylı

Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası. Flora of Isparta Kasnak Oak Nature Protection Area and District

Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası. Flora of Isparta Kasnak Oak Nature Protection Area and District Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Sayı 3, 48-65, 2015 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 48-65, 2015 Isparta Kasnak

Detaylı

*ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI. Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora

*ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI. Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora *ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora Yasemin ÖZONUR Biyoloji Anabilim Dalı Halil ÇAKAN Biyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUS FLORASI (ANTALYA-TÜRKİYE)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUS FLORASI (ANTALYA-TÜRKİYE) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(2),143-154 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUS FLORASI (ANTALYA-TÜRKİYE) Orhan ÜNAL Mustafa GÖKÇEOĞLU Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Detaylı

BARTIN KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE YETİŞEN BAZI DOĞAL BİTKİLERİN KENTSEL MEKANLARDA KULLANIM OLANAKLARI. Burçin EKİCİ

BARTIN KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE YETİŞEN BAZI DOĞAL BİTKİLERİN KENTSEL MEKANLARDA KULLANIM OLANAKLARI. Burçin EKİCİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2010, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 110-126 BARTIN KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE YETİŞEN BAZI DOĞAL BİTKİLERİN KENTSEL MEKANLARDA KULLANIM

Detaylı

BÖLÜM 7.3.2.4. Sucul Vejetasyon

BÖLÜM 7.3.2.4. Sucul Vejetasyon BÖLÜM 7.3.2.4. Sucul Vejetasyon İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... i KISALTMALAR... iii 7.3.2.4. Sucul Vejetasyon...7.3.2.4-1 7.3.2.4.1. Metodoloji...7.3.2.4-1 7.3.2.4.2. Örnekleme İstasyonları...7.3.2.4-3

Detaylı

BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI

BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI Doç. Dr. Ali ÇELİK, Prof. Dr. Ramazan MAMMADOV, Öğr. Gör. Olcay DÜŞEN, Araş. Gör. İdris ARSLAN Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ÖZET Denizli nin

Detaylı

KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ

KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi 7-10 Eylül 1998, SAMSUN Cilt I, 420-440 (1998) KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ ÖZET Akşehir, Eğridir ve Beyşehir Gölleri arasında kalan Kızıldağ

Detaylı

Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası

Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 3. Sayı, s. 407-425, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 3, p. 407-425, 2013 Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası Meryem Sümeyye Yılancı 1* Mehmet Sağıroğlu 1

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Contributions to the Flora of Büyükyayla (Eskişehir)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Contributions to the Flora of Büyükyayla (Eskişehir) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 011003 (15-24) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 011003 (15-24)

Detaylı

(*) Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Beytepe

(*) Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Beytepe AMAÇ: Araştırma alanının cep şeklinde Sovyetler Birliği toprakları içine doğru girinti yapmasına bağlı olarak Türkiye Florası için yeni olabilecek bitki türlerinin floraya kazandırılması, Floristik açıdan

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 101-113. Flora of Ulus Mountain (Balikesir/Turkey)

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 101-113. Flora of Ulus Mountain (Balikesir/Turkey) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 101-113 Research article/araştırma makalesi Flora of Ulus Mountain (Balikesir/Turkey) Özal

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 159-181

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 159-181 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 159-181 The vascular flora of Katırlı mountain (Bursa/Turkey) Eyüp ERDOĞAN 1, Gönül KAYNAK

Detaylı

14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ OZET:

14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ OZET: 14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Celalettin AYGÜN 1, Đsmail KARA 1, A. Levent SEVER 1, Đlker ERDOĞDU 1, A.Kadir ATALAY 1, Arife

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi)

FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi) TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi) Çanakkale Fen Lisesi

Detaylı

Tödürge Gölü (Sivas) ve Çevresi Florası

Tödürge Gölü (Sivas) ve Çevresi Florası C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (2009)Cilt 30 Sayı 1 Tödürge Gölü (Sivas) ve Çevresi Florası Necati ÇELİK 1, H. Aşkın AKPULAT 2 1 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Detaylı

ÖNEMLİ BALLI BİTKİLER VE İLLERE GÖRE YAYILIM ALANLARI

ÖNEMLİ BALLI BİTKİLER VE İLLERE GÖRE YAYILIM ALANLARI Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Amasya Ankara Cistus sp.(güneşgülü, Laden, Pamucak); Crataegus monogyna JACQ.(Adi Akdiken, Adi Alıç); Duacus carota L.(Yabani Havuç); Echium plantagineum L.(Sığırkuyruğu);

Detaylı

Kocaeli de Yayılış Gösteren Bitkilerin Endemikler ve Tehlike Sınıfları Yönünden Değerlendirilmesi. Fazıl ÖZEN & Arda ACEMİ

Kocaeli de Yayılış Gösteren Bitkilerin Endemikler ve Tehlike Sınıfları Yönünden Değerlendirilmesi. Fazıl ÖZEN & Arda ACEMİ Kocaeli de Yayılış Gösteren Bitkilerin Endemikler ve Tehlike Sınıfları Yönünden Değerlendirilmesi Fazıl ÖZEN & Arda ACEMİ Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 41380 Kocaeli-Türkiye

Detaylı

ÇİTLİ OVASI (ELAZIĞ) VE ÇEVRESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ

ÇİTLİ OVASI (ELAZIĞ) VE ÇEVRESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 5A0011 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7358

Detaylı

Kırka (Eskişehir) ve Çevresinin Damarlı Bitki Florası

Kırka (Eskişehir) ve Çevresinin Damarlı Bitki Florası Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Coruh University Orman Fakültesi Dergisi Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Cilt: 14, Sayı:1, Sayfa: 70-93,

Detaylı

Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TAK*²

Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TAK*² Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TA*² ¹Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Adıyaman - aztel@adiyaman.edu.tr ²ilis 7 Aralık Üniversitesi,

Detaylı

ERZURUM YÖRESİ SOĞAN TARLALARINDAKİ YABANCI OTLAR, YOĞUNLUKLARI, YAYGINLIKLARI VE TOPLULUK OLUŞTURMA DURUMLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

ERZURUM YÖRESİ SOĞAN TARLALARINDAKİ YABANCI OTLAR, YOĞUNLUKLARI, YAYGINLIKLARI VE TOPLULUK OLUŞTURMA DURUMLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Atatürk Ü.Zir.Fak.Derg. 28 (3), 433-440, 1997 ERZURUM YÖRESİ SOĞAN TARLALARINDAKİ YABANCI OTLAR, YOĞUNLUKLARI, YAYGINLIKLARI VE TOPLULUK OLUŞTURMA DURUMLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Hüseyin ZENGİN (1 ) ÖZET:

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84 Geophytes of Sof Mountain (Gaziantep/Turkey) Ergün ÖZUSLU *1, Elman ĐSKENDER

Detaylı

ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 15-17 Mayıs 2002 Cilt No : II Sayfa No:790-794 ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs

Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 3/3 (2010) 31-45 Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in

Detaylı

Akçaova Deresi (Ordu) Riparian Zonunun Makrofit Florası. The Macrophyte Flora of Akçaova River (Ordu) Riparian Zone

Akçaova Deresi (Ordu) Riparian Zonunun Makrofit Florası. The Macrophyte Flora of Akçaova River (Ordu) Riparian Zone Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:6, Sayı:2, 2016,1-13/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:6, No:2,2016,1-13 Akçaova Deresi (Ordu) Riparian Zonunun Makrofit Florası Tuğba BAYRAK ÖZBUCAK*, Beyhan TAŞ, Öznur ERGEN

Detaylı

BALABANDERE VADİSİ VE YAKIN ÇEVRESİ VEJETASYON ARAŞTIRMASI. Ulvi Erhan EROL

BALABANDERE VADİSİ VE YAKIN ÇEVRESİ VEJETASYON ARAŞTIRMASI. Ulvi Erhan EROL Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2008, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 103-122 BALABANDERE VADİSİ VE YAKIN ÇEVRESİ VEJETASYON ARAŞTIRMASI Ulvi Erhan EROL ÖZET SDÜ Orman

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97 Research article/araştırma makalesi The flora of Nigde University campus area and Akkaya

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KINIKLI KAMPÜSÜ (DENİZLİ) VE ÇEVRESİNİN FLORASI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KINIKLI KAMPÜSÜ (DENİZLİ) VE ÇEVRESİNİN FLORASI Sakarya Üni. Fen-Ed. Derg. (2007) 9 (1):47-65 ISSN: 1301-3769 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KINIKLI KAMPÜSÜ (DENİZLİ) VE ÇEVRESİNİN FLORASI 1 Mehmet ÇİÇEK, 2 Gürkan SEMİZ, 3 Ali ÇELİK 1 Ankara Üniversitesi, Fen

Detaylı

DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER Doç. Dr. Necmi Aksoy Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı & DUOF Herbaryumu TR-81620 Beçiyörükler-Düzce

Detaylı

Muğla Üniversitesi Yerleşke Fulorası

Muğla Üniversitesi Yerleşke Fulorası OT Sistematik Botanik Dergisi 16,1.79-96,2009-ISSN 1300-2953 Muğla Üniversitesi Yerleşke Fulorası Olcay CEYLAN Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 48070 Kötekli-Muğla- Türkiye oceylan@mu.edu.tr

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 9/1 (2016) 10-24

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 9/1 (2016) 10-24 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 9/1 (2016) 10-24 Flora of Çamucu Forest Enterprice area (Balya, Balıkesir/Turkey) atice YILMAZ *1, Gamze

Detaylı

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ*

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 261-266 KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* Mehmet BİLGEN Yaşar ÖZYİĞİT Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70 New distribution areas of Kadıncık shrub (Flueggea anatolica Gemici) determined

Detaylı

Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar Demir Yollarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Saptanması

Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar Demir Yollarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Saptanması Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 32, Sayı 3, 2016 Erciyes University Journal of Institue Of Science and Technology Volume 32, Issue 3, 2016 Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 189-203

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 189-203 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 189-203 Research article/araştırma makalesi Flora of North Dunes of Karpaz National Park (Cyprus)

Detaylı

ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY

ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY 85 ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY Yusuf KAYA Özkan AKSAKAL ** ÖZET Ülkemiz coğrafik konumu, fiziki yapısı tarihsel gelişimi vb.

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ Özet Ümit BUDAK 1, Osman YILMAZ 2 Bu çalışma Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü florasını belirlemek amacıyla 2014-2015 yılları arasında

Detaylı

Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 131-135, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Sabahaddin

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 6/1 (2013)

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 6/1 (2013) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 169-177 Research article/araştırma makalesi Flora of Dervişli (Eşme, Uşak/Turkey) and its surroundings

Detaylı

Güdül (Ankara) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri

Güdül (Ankara) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 26 / Sayı 2 / Temmuz 2006 / ss. 57-64 Güdül (Ankara) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri Received : 10.02.2006 Revised : 27.11.2006 Accepted :

Detaylı

SIRÇALI KANYONU FLORASI (SAFRANBOLU) Zafer FİLİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2007 ANKARA

SIRÇALI KANYONU FLORASI (SAFRANBOLU) Zafer FİLİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2007 ANKARA SIRÇALI KANYONU FLORASI (SAFRANBOLU) Zafer FİLİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2007 ANKARA Zafer FİLİZ tarafından hazırlanan SIRÇALI KANYONU FLORASI

Detaylı

Achillea grandifolia Friv. Beyaz civan perçemi

Achillea grandifolia Friv. Beyaz civan perçemi Achillea grandifolia Friv. Beyaz civan perçemi 40-100 cm boylu çok yıllık otlar. Gövdeler silindirik, sağlam, uzunlamasına çizgili, kısa yumuşak tüylü. Yapraklar kısa yumuşak tüylü ve salgılı-bezeli; orta

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi HACIKADIN VADİSİ FLORASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ANKARA/TÜRKİYE) Emine Burcu YEŞİLYURT Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstit

ÖZET Yüksek Lisans Tezi HACIKADIN VADİSİ FLORASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ANKARA/TÜRKİYE) Emine Burcu YEŞİLYURT Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstit ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HACIKADIN VADİSİ FLORASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ANKARA/TÜRKİYE) Emine Burcu YEŞİLYURT BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her hakkı saklıdır

Detaylı

The Effect of Different Improvement Methods on Botanical Composition of Secondary Succession Rangeland

The Effect of Different Improvement Methods on Botanical Composition of Secondary Succession Rangeland YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(3): 174-189 Geliş Tarihi (Received): 03.03.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.06.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Farklı Islah Yöntemlerinin

Detaylı

Erzurum ili fiğ (Vicia sp.) ekim alanlarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları

Erzurum ili fiğ (Vicia sp.) ekim alanlarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2012, 52(3:261-272 Erzurum ili fiğ (Vicia sp. ekim alanlarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları Ġrfan ÇORUH 1 SUMMARY Species, density and frequency of vetch

Detaylı

Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki itliliğinininin Belirlenmesi

Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki itliliğinininin Belirlenmesi Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki Biyoçeşitlili itliliğinininin Belirlenmesi AY-YILDIZ YILDIZ GRUBU GRUP ÜYELERİ : MÜZEYYEN M DÖNMEZD ŞADİYE ÖZTÜRK DANIŞMANLAR : Prof. Dr. Ahmet AKSOY Prof.Dr.. Turan

Detaylı

Ordu Ýli Boztepe Piknik Alanýnýn Florasý

Ordu Ýli Boztepe Piknik Alanýnýn Florasý ARAÞTIRMA NOTU Ordu Ýli Boztepe Piknik Alanýnýn Florasý Ekoloji 15, 59, 37-42 2006 Tuðba BAYRAK ÖZBUCAK Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Perþembe-ORDU Hamdi Güray

Detaylı

EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ

EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ Hasan YILMAZ 1 Faris KARAHAN 2 Özet: Sanayi devriminden sonra kıyısal alanlara ve deniz turizmine doğru talep artışı, dağlık

Detaylı

An Ethnobotanicaly Study in Madra Mountain (Balıkesir/İzmir) and Vicinity

An Ethnobotanicaly Study in Madra Mountain (Balıkesir/İzmir) and Vicinity Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1): 31-36, 2008 ISSN:1308-3961, www.nobel.gen.tr Madra Dağı (Balıkesir/İzmir) ve Çevresinde Etnobotanik Bir Çalışma Fatih SATIL 1* Ekrem AKÇİÇEK 2 Selami SELVİ 1

Detaylı

BÖLÜM 6. Artvin in Ballı Bitkileri

BÖLÜM 6. Artvin in Ballı Bitkileri BÖLÜM 6 Artvin in Ballı Bitkileri Özgür EMİNAĞAOĞLU, Hayal AKYILDIRIM BEĞEN, Güven AKSU Ballı bitkiler, balarısının bal üretmek için ziyaret ettiği çiçekli bitkilerdir. Arılar çiçeklerden polen taneleri

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 125-148

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 125-148 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 125-148 Research article/araştırma makalesi The Flora of Hasan (Aksaray Region, Turkey) Mountain

Detaylı

KÖYCEĞİZ-DALYAN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ BİYOLOJİK ZENGİNLİĞİNİN TESPİTİ VE YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI

KÖYCEĞİZ-DALYAN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ BİYOLOJİK ZENGİNLİĞİNİN TESPİTİ VE YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI KÖYCEĞİZ-DALYAN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ BİYOLOJİK ZENGİNLİĞİNİN TESPİTİ VE YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI KESİN RAPOR / EK-1 (Biyolojik

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ULUS DAĞI (BALIKESİR) FLORASI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖZAL GÜNER BALIKESİR, TEMMUZ 2012 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 9/1 (2016) 69-75

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 9/1 (2016) 69-75 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 9/1 (2016) 69-75 Contributions to flora of the Bodrum (Turkey) peninsula Hediye AKTAŞ AYTEPE *1, Ömer

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 17-29

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 17-29 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 17-29 Flora of Duatepe and its environment (Polatlı- Ankara/Turkey) Seher KARAMAN ERKUL *1,

Detaylı

FARKLI DÖNEMLERDE BİÇİLEN VAN YÖRESİ ÇAYIRLARININ BOTANİK YAPISI, SİLOLANMA ÖZELLİKLERİ VE YEM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE NO: VHAG-1849 (101V140)

FARKLI DÖNEMLERDE BİÇİLEN VAN YÖRESİ ÇAYIRLARININ BOTANİK YAPISI, SİLOLANMA ÖZELLİKLERİ VE YEM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE NO: VHAG-1849 (101V140) FARKLI DÖNEMLERDE BİÇİLEN VAN YÖRESİ ÇAYIRLARININ BOTANİK YAPISI, SİLOLANMA ÖZELLİKLERİ VE YEM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE NO: VHAG-1849 (101V140) Yard.Doç.Dr. Tülay DEMİRKUŞ Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ

Detaylı

Ege Bölgesi Geleneksel ve Organik Bağ Alanlarında Yabancı Ot Tür Yoğunluk Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması

Ege Bölgesi Geleneksel ve Organik Bağ Alanlarında Yabancı Ot Tür Yoğunluk Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Koray KAÇAN 1 Özhan BOZ 2 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2015, 52 (2):169-179 ISSN 1018 8851 Ege Bölgesi

Detaylı

Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet

Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet PEYZAJ MATRİS, YAMA VE KORİDORLARININ VEJETASYON FORMASYONLARINDAKİ FARKLILIKLARA DAYANARAK BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KAZDAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet Bu çalışma kapsamında

Detaylı

Sivrice (Elazığ) Çevresindeki Bitkiler Üzerinde Gelişen Külleme Fungus Türleri

Sivrice (Elazığ) Çevresindeki Bitkiler Üzerinde Gelişen Külleme Fungus Türleri Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12 (1):9-14 (2011) Artvin Çoruh University Faculty of Forestry Journal, 12 (1):9-14 (2011) Araştırma makalesi Research article Sivrice (Elazığ) Çevresindeki

Detaylı

The Flora of the İnegöl Mountain (Gümüşhacıköy/Amasya, Turkey) Cengiz YILDIRIM *1, Mahmut KILINÇ 2

The Flora of the İnegöl Mountain (Gümüşhacıköy/Amasya, Turkey) Cengiz YILDIRIM *1, Mahmut KILINÇ 2 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 3/2 (2010) 49-67 The Flora of the İnegöl Mountain (Gümüşhacıköy/Amasya, Turkey) Cengiz YILDIRIM *1, Mahmut

Detaylı

Araştırma (Research) Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti* Metin DEVECİ 1, Tuğba BAYRAK ÖZBUCAK 2, Gürkan DEMİRKOL 1

Araştırma (Research) Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti* Metin DEVECİ 1, Tuğba BAYRAK ÖZBUCAK 2, Gürkan DEMİRKOL 1 Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 107-116 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti* Metin DEVECİ 1, Tuğba BAYRAK ÖZBUCAK 2, Gürkan

Detaylı

SAROZ KÖRFEZİ KIYI ALANINDA HABİTAT SINIFLAMASI * Saroz Körfezi Kıyı Alanında Habitat Sınıflaması

SAROZ KÖRFEZİ KIYI ALANINDA HABİTAT SINIFLAMASI * Saroz Körfezi Kıyı Alanında Habitat Sınıflaması SAROZ KÖRFEZİ KIYI ALANINDA HABİTAT SINIFLAMASI * Saroz Körfezi Kıyı Alanında Habitat Sınıflaması Uğur Erhan KAYA Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı K. Tuluhan YILMAZ Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı ÖZET Saros

Detaylı

Ankara İli Aspir (Carthamus tinctorius L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Tespiti

Ankara İli Aspir (Carthamus tinctorius L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Tespiti Araştırma Makale / Research Article 2015:18(1): 19-23 Ankara İli Aspir (Carthamus tinctorius L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Tespiti English Title: Determination Of Weeds In Safflower (Carthamus

Detaylı

Erzincan ndaki Bazı Erozyonlu Alanlar ve Bu Alanların Dominant Bitki Türleri

Erzincan ndaki Bazı Erozyonlu Alanlar ve Bu Alanların Dominant Bitki Türleri Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 8 (2): 12-23, 2015 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Erzincan ndaki Bazı Erozyonlu Alanlar ve Bu Alanların Dominant Bitki Türleri Mustafa KORKMAZ

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15 Research article/araştırma makalesi Threat categories and endemism status of plants in

Detaylı

AKÇAKOCA (DÜZCE) İLÇESİNİN GENEL VEJETASYONU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

AKÇAKOCA (DÜZCE) İLÇESİNİN GENEL VEJETASYONU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKÇAKOCA (DÜZCE) İLÇESİNİN GENEL VEJETASYONU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Aslı DOĞRU KOCA 1, Şinasi YILDIRIMLI 2 1 Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 2 Botanik Anabilim Dalı Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online 3/1 (2010) 103-120. Contribution to the Flora of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey)

ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online 3/1 (2010) 103-120. Contribution to the Flora of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online 3/1 (2010) 103-120 Contribution to the Flora of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey) Arzu CANSARAN *1, M.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GÖLBAŞI NA ENDEMİK CENTAUREA TCHIHATCHEFFII FISH. & MEY. (SEVGİ ÇİÇEĞİ) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Aslı GÜNÖZ BAHÇE BİTKİLERİ

Detaylı

Flora of the Burdur lake surroundings (Turkiye) Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, Burdur, Turkey ---------- ----------

Flora of the Burdur lake surroundings (Turkiye) Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, Burdur, Turkey ---------- ---------- www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/2 (2013) 55-76 Flora of the Burdur lake surroundings (Turkiye) Abdullah ÇETİN *1, Neslihan ERDOĞAN 2,

Detaylı

ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER

ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER Y.Y.ü. Vet. Fak. Derg. 3 (1-2): 155-164,1992 ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER Yasin Altan

Detaylı

B3 (Isparta) Karesi çin Yeni Bitki Kayıtları

B3 (Isparta) Karesi çin Yeni Bitki Kayıtları S Ü Fen Ed Fak Fen Derg Sayı 23 (2004) 61-67, KONYA B3 (Isparta) Karesi çin Yeni Bitki Kayıtları Bedrettin SELV 1, inasi YILDIRIMLI 1 Özet: 2002 2003 yılları arasında Kirili (Isparta) daında yürütülen

Detaylı

NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI

NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI Eurasscience Journals Avrasya Terim Dergisi, 2016, 4 (1): 29-39 NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI İsmail Şenkardeş 1* ve Ertan Tuzlacı 2 1, 2) Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 4/2 (2011)

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 4/2 (2011) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 155-171 Research article/araştırma makalesi The Flora of Sarımsak Mountain and Korkun Valley

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 5/1 (2012) 43-62

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 5/1 (2012) 43-62 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/1 (2012) 43-62 Research article/araştırma makalesi The flora of region among Ahırlı-Yalıhüyük and Bozkır

Detaylı

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ BİTKİLERİ. Plants of East Mediterranean Region

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ BİTKİLERİ. Plants of East Mediterranean Region DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ BİTKİLERİ Plants of East Mediterranean Region Deniz KARAÖMERLİOĞLU Biyoloji Anabilim Dalı Atabay DÜZENLİ Biyoloji Anabilim Dalı ÖZET Bu çalışma Doğu Akdeniz Bölgesi nin sahip olduğu

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 140-145

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 140-145 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 140-145 Research article/araştırma makalesi Wild plants using as food of Kurucuova Town (Beyşehir,

Detaylı

Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Yörelerinde El Sanatlarında Yararlanılan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Araştırmalar

Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Yörelerinde El Sanatlarında Yararlanılan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Araştırmalar 1 Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Yörelerinde El Sanatlarında Yararlanılan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Araştırmalar Rıdvan POLAT 1, Fatih SATIL 2, Selami SELVİ 3 1 Giresun Üniversitesi, Espiye MYO, Tıbbi

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 6/1 (2013) Flora of Armutluçayır (Kastamonu/Turkey)

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 6/1 (2013) Flora of Armutluçayır (Kastamonu/Turkey) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 22-31 Research article/araştırma makalesi Flora of Armutluçayır (Kastamonu/Turkey) Münevver

Detaylı

Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Bir Araştırma

Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Bir Araştırma KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 2(7):13 28, 2012 ISSN: 1309 4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler

Detaylı

ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI

ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI Orman Bakanlığı Yayın No: 206 ISSN : 1300-7912 DOA Yayın No: 27 ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI ODC: 173.5 ; 174 ; 175 The Flora of Aladağ National Park Sedat TÜFEKÇİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet SAVRAN Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

LOCAL NAMES OF SOME USEFUL PLANTS FROM IĞDIR PROVINCE (EAST ANATOLIA)

LOCAL NAMES OF SOME USEFUL PLANTS FROM IĞDIR PROVINCE (EAST ANATOLIA) İstanbul Ecz. Fak. Mec. J. Fac. Pharm. İstanbul 40 (2008-2009) 40 (2008-2009) LOCAL NAMES OF SOME USEFUL PLANTS FROM IĞDIR PROVINCE (EAST ANATOLIA) E. ALTUNDAĞ 1, N. ÖZHATAY 2 S U M M A R Y An ethnobotanical

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 5/3 (2012)

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 5/3 (2012) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 98-122 Research article/araştırma makalesi Vascular Plant Diversity in Geyve Gorge (Sakarya/Turkey)

Detaylı

Folk medicinal plants of Silivri ( stanbul, Turkey)

Folk medicinal plants of Silivri ( stanbul, Turkey) Marmara Pharmaceutical Journal 15: 25-29, 2011. DOI: 10.12991/201115441 ORIGINAL RESEARCH Folk medicinal plants of Silivri ( stanbul, Turkey) Gizem Bulut ABSTRACT: In this study, the folk medicinal plants

Detaylı

Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi

Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi Yatık nadiren yükselici çok yıllık otsu bitkiler. Gövdeler 5-20 cm. Yapraklar eliptikten ovat-yuvarlağa doğru, 5-15 x 4-9 mm, tam veya uç kısma doğru testere dişil,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/3 (2014) 146-166

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/3 (2014) 146-166 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/3 (2014) 146-166 Flora of Tefenni district (Burdur/Turkey) Zekiye Ceren ARITULUK *1, Nurten EZER 1,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/3 (2009) 34-64

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/3 (2009) 34-64 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/3 (2009) 34-64 Flora of Kıbrıs Köyü Valley (Mamak-Ankara, Turkey) Serdar ASLAN *1, Mecit VURAL

Detaylı

Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması

Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2002, 12(1):37-40 Geliş Tarihi : 04.10.2001 Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması

Detaylı

Batı Sandal-Büyük Sorgun (MERSİN: Erdemli) Arasındaki Bölgenin Floristik Yapısı

Batı Sandal-Büyük Sorgun (MERSİN: Erdemli) Arasındaki Bölgenin Floristik Yapısı Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1): 17-29, 2009 ISSN:1308-3961, www.nobel.gen.tr Batı Sandal-Büyük Sorgun (MERSİN: Erdemli) Arasındaki Bölgenin Floristik Yapısı Fulya YÜCEOL, Ersin ÖZTÜRK, Ayşe

Detaylı

ağaç arbor belli bitkilerin yetiştirildiği alan - etum

ağaç arbor belli bitkilerin yetiştirildiği alan - etum Arboretum Arboretum terimi Latince "ağaç" anlamına gelen arbor sözcüğü ile "belli bitkilerin yetiştirildiği alan" anlamındaki - etum son ekinin birleşmesinden oluşur. Bilimsel araştırma ve gözlem amacıyla

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE BULUNAN BAZI DOĞAL VE KÜLTÜREL SİT ALANLARININ BİTKİ ÖRTÜSÜ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR İSHAK ORTAÇ BİYOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

YARIŞLI GÖLÜ (YEŞİLOVA-BURDUR) MAKROHİDROFİTLERİ

YARIŞLI GÖLÜ (YEŞİLOVA-BURDUR) MAKROHİDROFİTLERİ YARIŞLI GÖLÜ (YEŞİLOVA-BURDUR) MAKROHİDROFİTLERİ Erol KESİCİ.*Cevdan KESİCİ Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi ekesici@sdu.edu.tr ÖZET Yarışlı Gölü makrohidrofitleri(yüksek su

Detaylı

B3-C3 KARELERİ İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR Geliş tarihi (received)16.i.i996

B3-C3 KARELERİ İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR Geliş tarihi (received)16.i.i996 1 Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 1996 / Cilt 17 / 57-79. B. Mutlu (1), S. Erik (1) B3-C3 KARELERİ İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR Geliş tarihi (received)16.i.i996 ÖZET 1993-1995 yılları arasında

Detaylı