TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI"

Transkript

1

2 TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

3 BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan gazından elektrik üretimi : 3 (Toplam 51,73 MW ton CO 2 eşdeğeri) KAAP Projesi atık kompozisyonu belirleme çalışması sonucu (2006) 1 Yıllara göre tesis sayısı, hizmet verilen nüfus ve hizmet verilen nüfus oranı ÇOB 2011 yılı (1. çeyrek) verilerine göre atık bertaraf yöntemleri

4 AMBALAJ ATIKLARI Ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin son olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan geri kazanım hedefleri doğrultusunda ambalaj atıklarının toplatılması ve geri kazanılması piyasaya sürenlerin sorumluluğundadır. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına ilişkin maliyetlerin karşılanması için ekonomik işletmelerin hızla kayıt altına alınması büyük önem arz etmektedir. Piyasaya sürülen ambalajların geri kazanım oranları

5 AMBALAJ ATIKLARI Lisanslı ambalaj atığı toplama ayırma ve geri dönüşüm tesisleri

6 TIBBİ ATIKLAR 17 ilde Sterilizasyon tesisi bulunmaktadır. 10 ilde Sterilizasyon tesisi kurulma aşamasındadır. 54 il sterilizasyon tesislerinden hizmet almaktadır. Tıbbi Atıkların Bertarafında Uygulanan Yöntemler Tıbbi Atık Miktarları * 2010 yılında Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile tıbbi atıkların önişleme tabii tutulmadan depolanması yasaklanmıştır. Bu nedenle grafikte düzenli depolama yapılan tıbbi atıklar da kireçle gömme başlığı altında değerlendirilmektedir.

7 TIBBİ ATIKLAR Tıbbi Atık Bertaraf Durumu Sterilizasyon tesislerinin bulunduğu iller (17 il ) Sterilizasyon tesisi kurulma aşamasında olan iller (10 il ) Haritada sterilizasyon tesisinin bulunduğu il ile aynı renkte gösterilen illerin tıbbi atıkları ilgili sterilizasyon tesisine gönderilmektedir. (Toplam 54 il)

8 ATIK YAĞLAR Atık Yağ geri kazanım ve bertaraf miktarları

9 BİTKİSEL ATIK YAĞLAR yılları arasında toplanan bitkisel atık yağ miktarları yılları arasında bitkisel atık yağlardan elde edilen ürün miktarları

10 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER Geri Kazanım Tesisleri ve Çimento Fabrikalarında Ek yakıt Olarak Kullanılan ÖTL Miktarları Lisanslı ÖTL Geri Kazanım Tesisleri ve Geçici Depolama Alanları

11 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR yılı Şubat ayı sonuna kadar hurdaya ayrılan araç sayısı artışı Ülkemizde 2006 yılından 2010 yılı şubat ayı sonuna kadar toplam araç hurdaya ayrılmıştır.

12 ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK Atık elektrikli ve elektronik eşya toplama miktarları EŞYALAR (AEEE) AEEE işleme tesis sayıları

13 ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLER Atık pil toplama miktarları Atık akü toplama miktarları

14 PCB ve PCT İÇEREN ATIKLAR PCB yönetimiyle ilişkili tüm bilgi ve dökümanlar, duyurular, bilimsel yayınlar, envanter sistemi, analiz yöntemleri, gibi gerekli teknik bilgilerin yer alması ve Uluslar arası sözleşmeler, toplantılar, çalıştaylar gibi organizasyonların duyurulması, konuyla ilgili linklerin verilmesi ve online envanter sistemi girişlerinin yapılabilmesi maksadıyla hazırlanan PCB Yönetimi web sayfası adresinde hizmete açılmıştır.

15 Tehlikeli Atık Beyan Sistemini kullanan tesis sayısındaki yıllara göre olan artış TEHLİKELİ ATIKLAR 2009 yılı beyanlarına göre tehlikeli atık yönetimine ilişkin dağılım İl Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafından doğrulanmış sonuçlara göre 2009 yılı Türkiye geneli işlem gören Tehlikeli Atık Miktarı: * ton olarak belirlenmiştir. *Bu atıklara maden sektörü atık miktarları dahil edilmemiştir.

16 Cevher zenginleştirme tesisleri proses atıkları 91 tesisten yıllık olarak ton atık ortaya çıkmakta olup işlenen cevhere göre dağılımları aşağıda verilmektedir. MADEN ATIKLARI ve ARITMA ÇAMURU Çamur Kurutma Havuzlarında Bekletilen 7% Toprakta Kullanılan 8% Yakma 1% Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Olarak Kullanılan 1% Maden Sahalarında Dolgu Amacıyla Kullanılan 1% Geçirimsiz Zeminde Bekletilen 8% Düzenli Depolanan 22% Belediye Çöp Alanına Dökülen 52% BELEDİYELERDEN KAYNAKLANAN ARITMA ÇAMURUNUN YÖNETİMİ ENDÜSTRİDEN KAYNAKLANAN ARITMA ÇAMURUNUN YÖNETİMİ

17 Balık Çiftlikleri Modernize Edildi Taşınan Çiftlikler Taşınma Süreci Devam Edenler Hiçbir Başvuruda Bulunmayıp Faaliyetine Devam Edenler Toplam Muğla İzmir Antalya Mersin Aydın Hatay İstanbul Balıkesir Toplam

18 Numune Nokta Sayısı Yüzme Suyu Kalitesi Artıyor Yüzme Suyu Numune Alma Noktaları Yıllara Göre Dağılımı Yıllar Toplam Numune Noktası Yönetmeliğe Uygun Nokta Sayısı Toplam Uygun Uygun Olmayan Yönetmeliğe Uygun Olmayan Nokta Sayısı Yıllar

19 Kıyılarımızdaki hassas, az hassas ve gri su alanları belirlenmiştir.

20 MYTITURK (MİDYETÜRK)-(Ege Denizi ve Akdeniz de Midyelerde Kalıntı İzleme Projesi) MYTILOS/MYTIMED/MYTIAD/MYTIOR Projesi, Akdeniz de Fransa IFREMER Enstitüsü tarafından, midye nakli yoluyla kimyasal kirliliğin değerlendirilmesi üzerine çalışılan bir projedir yılları arasında Ülkemiz dışındaki tüm Akdeniz kıyılarında uygulanmış olup; 2011 yılında MYTITURK (MİDYETÜRK) adı ile, Ülkemiz Ege-Akdeniz kıyılarında, 17 istasyonda uygulanacaktır. Söz konusu projede, temiz bir denizel su ortamından alınan midyeler kirli kıyı sularına nakledilerek, m. derinliklerde dibe çapalanan ağ kafesler içerisinde yetiştirilmekte ve 3 er aylık periyotlarda dalgıçlar marifetiyle toplanarak; laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Midye olarak; aylık, 3 kg ve 50 mm lik Mytilus galloprovincialis ve g ve cm lik Brachydontes türlerinin kullanıldığı örneklerde, kimyasal kirletici (kurşun, kadmiyum, nikel, civa, DDT, DDD, DDE, HCH, PCBs, PAHs, deterjan, dioksin ve eter) seviyeleri tespit edilebilmektedir.

21 Kıyılarımızda 208 Noktada Kirlilik İzleniyor Marmara Akdeniz Karadeniz

22 Petrol kirliliklerine hazırlıklı olma ve acil müdahale 223 Kıyı tesisinden 200 adedinin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planları hazırlanmış ve Bakanlık tarafından onaylanmıştır. Acil müdahale planı hazırlayacak olan marina ve belediye limanlarından teşkil ikinci aşama taslak liste çalışmaları devam etmektedir. Bakanlık tarafından Tübitak Marmara Araştırma Merkezi ne yaptırılan Ulusal ve Bölgesel Acil Müdahale Planları ve bu çerçevedeki YAKAMOS Acil Durum Karar Destek Sistemi tamamlanmıştır. Kıyı tesislerinin deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri Bakanlığımız tarafından talep edilmiş olup, mevzuata uygunluklarının incelenmesi çalışması devam etmektedir. Petrol arama faaliyetlerinin deniz ve deniz çevresinde neden olabileceği çevresel etkilerini ve güncel uygulamalarını değerlendirmek üzere Bakanlığımız başkanlığında komisyon oluşturulmuş olup, çalışmalar devam etmektedir. Denizcilik Müsteşarlığı koordinasyonunda deniz kirliliklerinde acil müdahale kapsamında 10 kurum/kuruluş/firmaya yetki devri yapıldı.

23 Denizcilik faaliyetlerinden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi amacıyla; hedef, ilke ve politikaları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, denizlerimize sintine, balast suları, tehlikeli atıklar ve diğer atık, artık ve maddelerin yasadışı yollarla boşaltılmasını önlemek amacıyla Atık kabul tesisleri kurdurulmaktadır. Atık Kabul Tesisleri ATIK ALIM HİZMETİ VEREN BELGELİ LİMAN SAYISI

24 Gemi Kaynaklı İllegal Deşarjların Kontrolü Yetki Devri Genelgesi kapsamında ilgili kurumlarca kesilen ceza miktarları; Yıllar Cevre cezası uygulanan gemi sayısı Uygulanan toplam ceza miktarı YTL TL TL ,16 TL Gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin kontrolünde görevlendirilecek olan deniz kirliliği denetim personeli 2011 yılları arasında eğitime tabii tutularak sertifikalandırılacaktır. YASADIŞI DEŞARJ YAPAN GEMİ

25 FİNANSMAN VE PLANLAMA HİZMETLERİ Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve yaşanabilir bir çevre için projelere mali desteğin sağlanması faaliyetleri.

26 (TL-000) ADET/ TL ARITMA TESİSİ KATI ATIK TESİSİ ADET / TL ADET / TL 137 ADET / TL KANALİZASYON ADET / TL 4 ADET / TL MÜŞAVİRLİK HİZ ÇEV.KİR.GİD DERİN DENİZ DEŞARJI

27 HAVA KİRLİLİĞİNE YOL AÇAN SANAYİ TESİSLERİNİ KONTROL ALTINA ALIYORUZ Büyük Tesislere (A Grubu) verilmiş olan emisyon izinleri Küçük Kapasiteli (B Grubu) sanayi tesislerine verilen emisyon izni ile birlikte tarihleri arasında düzenlenen toplam emisyon izin belge sayısı yaklaşık dür.

28 EMİSYON PULU OLMAYAN ARAÇLARIN MUAYENESİ YAPILMAMAKTADIR Yapılan son mevzuat düzenlemesi ile 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıtların araç muayenesi yapılmamaktadır. Yetkili servislerin yanı sıra araç muayene istasyonlarına da ölçüm yetkisi verilmektedir yılı Mayıs ayı itibariyle 1334 istasyonda egzoz emisyon ölçümleri yapılmaktadır. Bakanlığımızın Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi düzenlemesi yetkisi 01 Nisan 2010 tarihi itibariyle Valiliklere devredilmiştir. Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi TSE Belgesine Sahip Yetkili İstasyonlar Araç Muayene İstasyonları 28

29 HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM ve İZLEME AĞINI GENİŞLETİYORUZ 81 İlde 118 istasyon ile hava kalitesini izliyoruz yılında Marmara Temiz Hava Merkezi ile birlikte 39 adet yeni istasyon kurulacaktır. İstasyon Sayısı yılında hava kalitesi Avrupa Birliği standartlarında toplam 209 istasyon ile izlenecektir.

30 HAVA KALİTESİ ALANINDA BÖLGELERDE ve BÜYÜKŞEHİRLERDE ALTYAPI VE KURUMSAL YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR. MARMARA BÖLGESİNE HAVA KALİTESİ ALANINDA KURUMSAL YAPILANDIRMA PROJESİ ( ) ile 1.Marmara Temiz Hava merkezi 2.Bölgesel Ağ yapısı (39 tane ölçüm istasyon) 3.Laboratuar (Kalibrasyon ve Analitik) kurulma çalışmaları devam etmektedir. BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ ( ) ile Konya İlinde 1. Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi 2. Hava Kalitesi Yönetimi 3. Halkın farkındalığının arttırılması ve eğitim çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

31 GÜRÜLTÜYÜ KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ETKİN DENETİMLER YAPIYORUZ TÜRKİYE GENELİ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DENETİM SAYISI Gürültü Şikayetleri (2009 Yılı) Gürültü Şikayetleri (2010 Yılı) Eğlence Yeri İşyeri, Atölye, İmalathane Konut Şantiye Sokak Eğlenceleri Sanayi Diğer Eğlence Yeri Konut Sokak Eğlenceleri Diğer İşyeri, Atölye, İmalathane Şantiye Sanayi Ulaşım

32 GÜRÜLTÜYÜ KONTROL ALTINA ALIYORUZ Çevresel Gürültü Eylem Planı ( ) hazırlanmıştır. Nüfusu in üzerindeki şehirler için; 2014 yılına kadar, Nüfusu arası şehirler için; 2019 yılına kadar, gürültü haritaları hazırlanacak ve harita sonuçlarına göre eylem planları oluşturularak uygulamaya konulacaktır.

33 Türkiye, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE TÜRKİYE ÇÖZÜME ORTAK OLUYOR Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ne 24 Mayıs 2004 tarihinde, Kyoto Protokolü ne ise 26 Ağustos 2009 tarihinde taraf olmuştur.

34 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANDI 3 Mayıs 2010 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu tarafında onaylanan Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesinde; Enerji, Sanayi, Ulaştırma, Tarım ve Ormancılık Atık gibi sektörlere ait kısa, orta ve uzun vadeli politika hedefleri belirlenmiştir.

35 Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projeleri kayıt altına alıyoruz İklim değişikliği ile mücadele amacıyla Gönüllü Karbon Ticareti kapsamında yürütülen projelerin kayıt altına alınması için elektronik bir kayıt sistemi kuruldu. Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği (7/8/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete) yayınlandı.

36 Elektronik Kayıt Sistemi

37 PROJE ÖZETİ Çevreye kirletici etkisi olan tüm sanayi tesislerinin Çevre İzin ve Lisans başvurularının bütüncül bir yaklaşımla, internet üzerinden, hızlı, doğru, akıcı, şeffaf ve kolay bir şekilde yapılabilmesi için tasarlanmış bir yazılım projesidir. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

38 PROJE ÖZETİ aynı zamanda -Avrupa Birliğinin elektronik ortamda sunulmasını öngördüğü 20 temel kamu hizmetinden biri olma özelliği taşıyan, -300 adet e-devlet projesi içerisinden Başbakanlığın öncelikli 11 e-devlet projesi olarak kabul edilen ve ilk uygulamaya geçen, -e-devlet kapısına entegre edilen, -13 ayrı yönetmelikte yer alan 5 çeşit çevre izni ve 17 çeşit lisansa ilişkin süreçleri tek yönetmelik altında toplayan, -Mevcut uygulamada radikal değişiklik getiren yeni bir uygulamayı eş zamanlı olarak elektronik ortama taşıyan, -İnternet bağlantısı olan her noktadan masa, ofis ihtiyacı duyulmaksızın 7 Gün 24 saat başvuru yapılması ve değerlendirilmesi imkanı sağlayan, -İzin sürecinin tamamında ıslak imzalı evrak ve dosya talep edilmeyen ve sadece elektronik yada mobil imza kullanılan, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

39 PROJE ÖZETİ aynı zamanda -İşletmecilerin başvurularını on-line olarak takip edebilmelerine imkan veren, -İşletmelere izin belgesi düzenlenmesiyle eşzamanlı olarak, bu bilgileri elektronik ortama taşıyan, -Kurum personelinin başvuruları süresi içerisinde değerlendirmesi noktasında oto kontrol sistemi oluşturan, -Başvuru aşamasında talep edilen 199 adet belgeyi 16 ya düşüren, -1 yılda verilen ortalama 2000 adet iznin elektronik ortamda verilmesi suretiyle, yaklaşık 2.5 Milyon "A4 boyutunda kağıt tasarrufu sağlayan, - e-devlet uygulamalarının Oscar ı e-türkiye (etr) Ödülleri nde, Kamudan iş dünyasına e- hizmetler kategorisinde 1. lik ödülüne layık görülen -II.OSB Çevre Zirvesinde, ödül ile onurlandırılan bir projedir. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

40 Başvuru Adresi ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BU PORTALA ULAŞILABİLECEK ADRESLER; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

41 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ONAYLAR - SÜREÇ ÇEVRE İZNİ Islak İmza Elektronik İmza Mobil İmza Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

42 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK AVANTAJLARI Sürecin tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilmesi; Eski uygulamada tüm izin / lisanslar için ihtiyaç duyulan yaklaşık 2.5 Milyon A4 (12,5 TON) boyutunda kağıttan tasarruf edilmesi anlamına gelecektir. 12,5 TON 30 ton (210 Adet) 5500 ton kw/h NE SAĞLANABİLİR? CO 2 gazının her yıl 35 ton daha fazla absorbe edilmesi 4 Kişiden Oluşan 28 Ailenin 1 Yıllık Su İhtiyacı 4 Kişiden Oluşan 34 Ailenin 1 Yıllık Elektrik İhtiyacı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

43 Çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte - Çevre denetiminin usul ve esaslarını, - Denetim yapacak personeli, - Çevre yönetim birimi/çevre görevlisini, - Çevre hizmeti konusunda yetkilendirilmiş firmaların nitelikleri ile yükümlülüklerini düzenlemektir. Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında 2004 yılından bu yana sanayi tesislerine birleşik denetimler yapılmaktadır. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

44 Bileşik denetimlerin sayısının artırılması ve il müdürlüklerimize de yaygınlaştırılması hedefiyle il müdürlüklerine 2006 yılından itibaren eğitimler verilmeye başlanmıştır Yılı Mart ayı itibari ile 81 il müdürlüğü personelinin eğitimi tamamlanmıştır. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

45 2010 yılında Bakanlık Merkez tarafından yapılan denetim sayısı ve uygulanan ceza miktarları aşağıdaki gibidir; Denetim Sayısı Ceza Miktarı (TL) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

46 ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI 12 Kasım 2010 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı, Çevre görevlilerinin nitelikleri, sorumlulukları ve belgelendirilmeleri Çevre danışmanlık firmalarına yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

47 ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında onaylanan çevre görevli sayıları ve çevre danışmanlık firmalarına verilen yeterlik belgesi sayıları aşağıdaki gibidir; Sayısı Çevre Görevlisi Belgesi 4800 Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi 408 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

48 İnsan sağlığı ve çevreyi tehlikeli kimyasallardan korumak için çok önemli adımlar atıyoruz... Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin Stockholm Sözleşmesi ne 12 Ocak 2010 tarihi itibariyle resmen taraf olduk. Asbestin kullanımını tamamen yasakladık. Ağır Metaller dahil 12 adet tehlikeli maddenin kullanımını 2011 yılı içinde yasaklıyoruz. Bazı tehlikeli kimyasallar ile pestisitlerin ticaretini 2012 yılında kontrol altına alıyoruz.

49 Kimyasalları kayıt altına alıyoruz Yılında; Türkiye Piyasasına arz edilen kimyasalların envanteri için veri girişi başlamıştır Yılında; 31 Mart tarihine kadar sunulan ham verilerin değerlendirmesi başlamıştır. Yıl sonuna kadar öncelikli kimyasallar listesi ve yüksek hacimde üretilen kimyasallar listesi yayınlanacaktır.

50 Kimyasallar piyasaya uygun etiket ve ambalajlar ile arz ediliyor T Toksik N Çevre için tehlikel i Difenilamin 100 kg EC No: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir - Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. -Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın -Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse bu etiketi gösterin) ABC Kimya Sanayi A.Ş., Söğütözü cad...tel:

51 Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (CLP) Tüzüğü nü uyumlaştırıyoruz 2011 Yılı içerisinde; Uyumlaştırma çalışmalarının tamamlanarak CLP Tüzüğü nün Türk Mevzuatına aktarılması planlanmaktadır.

52 Kimyasallar Bilgi Sistemi Çevresel Bilgi Sistemi Madde Envanteri Veri Girişi Seveso Bildirimi Güvenlik Bilgi Formu Envanteri

53 Seveso Bildirim Sistemi ile büyük endüstriyel kaza riski taşıyan tesisler tespit edildi Yönetmelik gereği, büyük endüstriyel kaza riski taşıyan tesislerin tespiti için bildirim sistemi kuruldu. Seveso Bildirim Sistemi adı verilen bu sistem, Çevre Bilgi Sisteminin yeniden yapılandırılması ile, adresine entegre edildi. Sistem sayesinde, büyük endüstriyel kaza riski taşıyan Seveso tesisleri tespit edilerek bulundurdukları tehlikeli madde miktarına ve cinsine göre Seveso kategorileri belirlenmektedir.bildirim sonucuna göre, Seveso kategorileri; kapsam dışı, alt seviyeli ve üst seviyeli kuruluşlar olmak üzere 3 e ayrılmaktadır. Alt ve üst seviyeli kuruluşların farklı sorumlulukları vardır.

54 Seveso Bildirim Sistemi ile büyük endüstriyel kaza riski taşıyan tesisler tespit edildi Şu ana kadar yapılan bildirimler sonucunda; 241 kuruluş alt seviyeli, 248 kuruluş üst seviye 1570 kuruluş ise kapsam dışı olarak belirlenmiştir. Güncelleme Tarihi: 05/05/2011

55 Seveso Bildirim Sistemi ile büyük endüstriyel kaza riski taşıyan tesisler tespit edildi Bakanlık olarak Seveso Bildirim Sistemi aracılığıyla Seveso kuruluşlarının kategorileri, hangi belediye yada il özel idaresine bağlı olduğu, hangi OSB de yerleşik olduğu, aynı zamanda kıyı tesisi olup olmadığı vb. birçok sorgulama yapılabilmektedir.

56 YENİ PROJELERİMİZ PROJE ÖNGÖRÜLEN BAŞLANGIÇ TARİHİ SÜRESİ 1 REACH Kimyasallar Projesi AĞUSTOS YIL 2 Seveso-II Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi Projesi SONU 2 YIL

57 Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine göre bazı sanayi tesislerinde ve Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik gereği atık yakma tesislerinde baca gazı emisyonlarının sürekli olarak ölçülmesi için sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması zorunlu kılınmıştır. Sürekli emisyon ölçüm sistemlerinde emisyon verilerinin sağlıklı olarak alınabilmesi için bu sistemlerin seçimi, kurulumu, kalibrasyonu, bakımı ve işletiminde dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunmaktadır. Sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin doğru olarak işletilmesini sağlamak, dolayısıyla güvenilir verilerin elde etmek amacıyla Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması, kalibrasyonu, işletilmesi ve bakımı konularını kapsayan bir tebliğ çalışması başlatılmıştır. Tebliğ çalışmasında ülkemizin AB ye üyelik süreci de göz önüne alınarak bir AB standardı olan Sabit Kaynaklarda Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinin Kalite Güvence Sistemi EN den azami seviyede ülkemizin şartları da dikkate alınarak ana kaynak olarak faydalanılmaktadır. Atıksu debisi m³/gün ve üzerindeki arıtma tesislerinin sürekli ölçüm sistemleri ile on- line olarak izlenmesi m3/gün ve üzerinde atık su deşarjına sahip arıtma tesisleri çıkışlarında kurulan sürekli ölçüm sistemleri ile ilgili olarak Genelge çalışması yürütülmektedir yılı sonuna kadar m3/gün ve üzerinde atık su deşarjına sahip arıtma tesisleri çıkışlarında kurulan sürekli ölçüm sistemlerinin Bakanlık veri işletim merkezine entegrasyonunu gerçekleştirerek anlık olarak izlenmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

58 Kirletici Salım Ve Taşınım Kaydı Akdeniz in Kara Kökenli Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü kapsamında Kirletici Salım ve Taşınım Kaydı (PRTR) sisteminin geliştirilmesi, bütün Akdeniz ülkelerince 1997 yılında kabul edilmiştir. Endüstriyel tesislerden kaynaklanan kirleticilerin salımlarına (hava, su, toprak gibi alıcı ortamlara bırakılması) ve taşınımlarına (arıtma, işleme v.b. faaliyetler) ilişkin bilgileri içeren ve düzenli aralıklarla raporlanan envanterin uluslararası tanımıdır. Söz konusu envanter, tesisten kaynaklanan kirleticilerin miktar ve kompozisyonuna ilişkin verilerle, bu kirleticilerin tesiste ve/veya tesis dışında havaya, suya ve toprağa salım ve taşınımı ile ilgili ayrıntılı bilgileri içermektedir. UNEP ile Kasım 2010 da imzalanan sözleşmeyle, 10 İl Müdürlüğümüzde (Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay) PRTR yazılımı ve veri tabanının kurulması ile raporlama sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar Şubat 2011 de başlatılmıştır ve Temmuz 2012 de tamamlanması hedeflenmektedir. Gürültü Ölçüm Cihazı ve Aksesuarları Alımı İl Müdürlüklerimizin gerçekleştirdiği denetime esas gürültü ölçümlerinde bir standardın oluşturulmasına ve ölçümlerin güvenilirliği ile data kalitesi ve kontrolünün artırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, İl Müdürlüklerimize 44 adet portatif ses düzeyi ölçme cihazı ve aksesuarlarının alımı işi ile ilgili olarak ihaleye çıkılmış, Ocak 2011 sonunda İl Müdürlüklerimize cihaz eğitimleri verilerek cihazlar teslim edilmiştir.

59 SU VE TOPRAK KALİTESİ İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı bünyesinde tarihinde kurulan Su ve Toprak Kalitesi İzleme Şube Müdürlüğü tarafından; Havza ve denizlerde su kalitesi konusunda ön değerlendirme çalışmaları yapmak ve izlenmesi gereken kirlilik parametreleri ve havzaları belirlemek, ulusal izleme ağını oluşturmak, Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun ekolojik ve kimyasal izleme ölçüm istasyon yerlerini ve numune alma noktalarını belirlemek, uluslar arası sözleşmeler kapsamında yapılacak raporlamaları ilgili odak noktasına iletmek, Havza ve denizlerde yapılan faaliyetlere ilişkin belirlenen parametrelerin izlenmesi sonucu ortaya çıkan verileri toplama, değerlendirme ve raporlama görevleri yürütülmektedir Ülkemizin AB üyelik sürecinde özellikle 2000/60/EC sayılı Su Çerçeve Direktifi (SÇD) nin uyumlaştırılması aşamasında, SÇD Madde 8 izleme gereklilikleri doğrultusunda alt yapı çalışmalarına başlanmıştır. YÜRÜTÜLEN PROJELER Türkiye de Su Kalitesinin İzlenmesine İlişkin Kapasite Artırma Projesi (TR 09 IB EN 03) olan IPA projesi yürütülmektedir. Projenin hedefi; SÇD ye yönelik B. Menderes Havzasında pilot uygulama yapılması, izlemeye yönelik mevcut mevzuatta boşluk analizinin yapılması, klavuz belgelerin hazırlanması, yüzeysel sularda biyolojik izleme konusunda kapasitenin arttırılmasıdır. SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI Ülke genelinde öncelikli 35 yüzeysel suda izleme noktası belirleme ve su kalitesinin izlenmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır. İzleme noktalarının tespit edilmesi ile sürdürülebilir su kalitesi izleme sisteminin kurulması için ihale süreci başlatılacaktır. B.Menderes Havzasında SÇD kapsamında, yeraltı ve yüzeysel sularda toplam 52 noktada su kalitesi izleme çalışmalarının yapılabilmesi için ihale süreci devam etmektedir. Ülke genelinde biyolojik izleme programları için altyapı çalışmalarının başlatılması, mevcut izleme programlarından elde edilen verilerin ulusal su kalitesi izleme ağına entegrasyonunun sağlanması Şube Müdürlüğünün hedefleri arasında yer almaktadır.

60 HAVA KALİTESİ İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Hava kirliliğinin doğru bir şekilde ölçülmesi, tüm illerimizde hava kirliliği politikaları oluşturulması ve bu politikalar çerçevesinde illerin hava kalitesinin bir önceki yılın değerlerinden daha iyi durumlara getirilebilmesi, sağlıklı ve yaşanabilir çevre için önemlidir. Bu amaçla Bakanlığımız tarafından yılları arasında 81 ilde hava kalitesi ölçüm istasyonları kurulmuştur. Bu istasyonların işletimi, bakım-onarım ve kalibrasyon hizmetleri Bakanlığımızca yürütülmektedir. Bugün itibariyle toplam 118 noktada hava kalitesi ölçümü yapılmaktadır. Ölçüm istasyonlarından alınan veriler adresinde eşzamanlı olarak yayınlanmaktadır. Avrupa Birliği mevzuatı kapsamında 2014 yılına kadar Türkiye genelinde 209 hava kalitesi izleme istasyonu kurulması ve ölçülen parametre sayısının artırılması hedeflenmektedir. Sağlık Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, Ankara da bulunan 8 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu, kalibrasyon laboratuarı ve analitik tartım odasına ait tüm cihazlar, donanımlar ve istasyonların bakım-onarım, kalibrasyon, veri değerlendirme ve raporlama işlerinin yürütülmesi Bakanlığımıza devredilmiştir. Marmara Temiz Hava Merkezi Projesi kapsamında kurumsal ve teknik kapasitelerin değerlendirilmesi, AQFD uygulamaları için gerekli altyapı ihtiyaçlarının ve Marmara Bölgesi Ağ Planlama kapsamında Marmara Bölgesinde bulunan illerimize 39 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu kurulması ile ilgili AB Projesinin Eğitim Bölümü Eylül 2009 da başlamış olup İhalesi 04 Temmuz 2011 tarihinde yapılacaktır. Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 36 İstasyon İstasyon Mobil İstasyon 2000 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 10 İstasyon 2006 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 6 İstasyon 2007 SAĞLIK BAKANLIĞI (RSHM) 8 İstasyon (ANKARA) 2007 DİLOVASI OSB 1 İstasyon 2007 İL MÜDÜRLÜKLERİ VE BELEDİYELER 11 İstasyon

61 LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZ HİZMETLERİ Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Çevre Referans Laboratuvarı kaliteli ve deneyimli kadrosuyla Kimya ve Yakıt laboratuvarlarında analiz hizmeti vermektedir. TS EN ISO/IEC Standardı nın gereklerini karşılayan laboratuvar ortamında, sürekli artan kalitede hizmet vermek, ölçüm ve analizleri doğru, güvenilir, hızlı ve ulusal/uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirmek amacı doğrultusunda hizmet veren Çevre Referans Laboratuvarı, hatasız profesyonel çalışmayı ilke edinmiş ve Türkiye çapında Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları için kalite çıtasını yükseltmiştir. Kimya Laboratuvarında; Su, Atık Su, Deniz Suyu, Toprak, Arıtma Çamuru, Katı Atık, Atık Yağ, Sediment numunelerinin Çevre Mevzuatı kapsamındaki ölçüm ve analizleri yapılmaktadır. Kimya Laboratuvarında teknolojideki son gelişmeler takip edilerek son model cihazlarla analizler yapılmaktadır. Yakıt Laboratuvarında; Sıvı Yakıt (Fuel-oil), Katı Yakıt (Kömür,Prina) kapsamında Kömürde Bünye Nemi Tayini, Kömürde Toplam Nem Tayini, Kömürde Kül Tayini, Kömürde Uçucu Madde Tayini, Sabit Karbon Tayini Kömürde Toplam Kükürt Tayini, Sıvı Yakıtta Toplam Kükürt Tayini, Kömürde Yanar Kükürt Tayini Kömürde Alt Isıl Değer Tayini, Kömürde Üst Isıl Değer Tayini,Sıvı Yakıtta Isıl Değer Tayini, Şişme İndeksi,Yoğunluk Tayini, Parlama Noktası Tayini, Kömür Numunesi Hazırlama analizleri yapılmaktadır. Seyyar su laboratuvarları Çevre Referans Laboratuvarına ait tam donanımlı Seyyar Su Laboratuvarlarında Çevre Mevzuatı kapsamında akarsu, göl, deniz gibi ortamlarda kirlilik izlemesi, Bakanlığımıza bağlı diğer birimlerle yapılan protokol ve projeler çerçevesinde kirlilik izlemesi, Arıtma tesislerinde Bakanlık içi birimlerle ortaklaşa yürütülen denetim çalışmaları büyük bir titizlikle yapılmaktadır. Çevre Referans Laboratuvarı na ait Zodiac bot ile yüzeysel sulardan numune alma işlemi hızlı, hatasız ve modern bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Akreditasyon TS EN ISO/IEC 17025:2005 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı kapsamında tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından toplam 51 parametrede akredite edilmiştir. Eğitim hizmetleri İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine ve özel sektöre; Su, Atık Su ve Yakıttan Numune Alma, Su, Atık Su, Yakıt Ölçüm ve Analizleri, Kalite Yönetimi eğitimleri düzenlenmektedir. Eğitimler sonucunda sınav düzenlenerek başarılı olan katılımcılar sertifikalandırılmaktadır.

62 YETERLİK VE KALİTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği ne göre, çevre mevzuatı kapsamında ölçüm ve analiz yapan özel ve kamu laboratuvarları yetkilendirilmektedir. Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik/Yeterlik Belgesine sahip laboratuvar sayısı 142 dir. Bu laboratuvarlardan 39 u Ön Yeterlik Belgesine sahiptir. Kamu laboratuvarlarının sayısı ise 42 dir. Belgeli Laboratuvarların kapsamlarındaki dağılım yandaki grafikte görülmektedir: adresindeki Laboratuvar Yeterlik Sorgulama sayfasından; yetkilendirilmiş Çevre Laboratuvarlarının kapsamlarına, yetki sürelerine, iletişim bilgilerine ulaşılabilmektedir. ÇEVRE ETİKETİ Ülkemizin AB ye uyum sürecinde, ulusal mevzuatımıza uyumlaştırılması zorunlu olan AB Ekoetiketi aynı ürün grubunda yer alan ve diğer ürünlere nazaran çevreye olan olumsuz etkileri azaltılmış ürünlerin üretilmesini ve özendirilmesini amaçlamaktadır yılından önce ülkemizde çevre etiketi sisteminin uygulamaya geçmesi hedeflenmektedir.

63 Su Kirliliği İle Mücadelede Planlı Dönem Atıksu Arıtımı Eylem Planı, Havza Koruma Eylem Planları, Nehir Havzası Yönetim Planlarını Hazırlayarak Su Kirliliği ile daha etkili mücadele ediyoruz.

64 Su Kalite Yönetiminde Münferit Çözüm Yerine Havza Ölçeğinde Çözüm Anlayışına Geçtik

65 AB Normlarına Uygun Entegre Nehir Havzası Yönetim Planları Hazırlıyoruz Büyük Menderes Nehir Havzası Yönetim Planı tamamlanmıştır.

66 Su Kalitesini AB Standartlarında İzlemeye Başladık Havza ölçeğinde ve kirletici kaynaklara odaklı izleme yaparak daha etkili tedbirler geliştiriyoruz.

67 İçmesuyu Ve Kullanma Suyunun Korunması İçin Havza Bazında Çalışmalara Başladık

68 AB Tarafından Desteklenen Çevre Yatırımları Projeleri 740 milyon avro toplam bütçeli 34 proje 2 İçmesuyu Arıtma, 14 Atıksu Arıtma Tesisi, 12 İçmesuyu + Atıksu Arıtma Tesisi, 6 Katı Atık Tesisi IPA Fonları kapsamında Avrupa Komisyonuna sunulmuş olup, 5 adet ek projenin 2011 yılının ilk yarısında sunulması planlanmaktadır. 32 Projenin AB Delegasyonu yetkilileri ile saha gezileri gerçekleştirilmiştir. Saha gezisi gerçekleştirilen projelerden 20 proje için Avrupa Komisyonu görüşleri alınmış olup, kalan 12 proje için görüşler beklenmektedir. Finansman Kararı Verilen projeler 2 Nisan 2009 da Ordu AAT, 21 Aralık 2010 da Erdemli Atıksu Projesi ve 13 Ocak 2011 de Doğubayazıt İçmesuyu Temini projesi için AB Komisyonu finansman kararları vermiştir.

69 Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Tip Projeler Hazırlandı Kirliliğin önlenmesi ve bertarafının sağlanması maksadıyla ihtiyaç duyulan 2500, 5000, 7500 ve eşdeğer nüfuslu yerleşim mahalleri için Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri Tip Uygulama Projeleri ve 500, 1000 ve 2000 Kişilik 6ºC (Soğuk İklim Şartları için) ve 10ºC (Normal ve Sıcak İklim Şartları için) alternatif sıcaklık ortamlarına uyumlu Yapay Sulak Alan Tip Projeleri hazırlatılmış olup, 275 Belediyeye Biyolojik AAT tip proje 247 Belediyeye Yapay Sulak Alan tip proje Toplam 522 Belediyeye tip proje verilmiştir.

70 Atıksuları Arıtılan Nüfus Yıldan Yıla Artıyor Atıksu Arıtma Tesisi ile hizmet edilen nüfusun Belediye Nüfusuna Oranı (%) Hedef

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2012 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2012YFR v2.01web 1 İçindekiler VİZYONUMUZ... 10 MİSYONUMUZ... 10 KALİTE POLİTİKAMIZ... 11 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY 1 1. GİRİŞ Çevre koruma, 20. yüzyılın tüm yer küreyi etkileyen çevre sorunları nedeniyle gelişmiş toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir.

Detaylı

ULUSAL UYGULAMA PLANI

ULUSAL UYGULAMA PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE (KOK LAR) İLİŞKİN STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ İÇİN ULUSAL UYGULAMA PLANI Proje No. GF/TUR/03/008 Prof. Dr. Altan Acara Ulusal Proje Koordinatörü

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013-1 - İçindekiler A- HAVA... 3-12 A.1. Hava Kalitesi... 12 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı