İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZENOBİYOTİKLERİN BİYOLOJİK AYRIŞABİLİRLİĞİNİN ENZİMATİK OLARAK İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZENOBİYOTİKLERİN BİYOLOJİK AYRIŞABİLİRLİĞİNİN ENZİMATİK OLARAK İNCELENMESİ"

Transkript

1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZENOBİYOTİKLERİN BİYOLOJİK AYRIŞABİLİRLİĞİNİN ENZİMATİK OLARAK İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ İ. Serden BAŞAK Bölüm : Çevre Mühendisliği Program : Environmental Biotechnology Tez Danışmanı : Tez Eş Danışmanı: Prof. Dr. Derin ORHON Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR TEZ GÖNDERİM EYLÜL 2010

2 DOKTORA TEZİ İŞİN ADI Zenobiyotiklerin Biyolojik Ayrışabilirliğinin Enzimatik Olarak İncelenmesi YÜKLENİCİ: İ. Serden Başak İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2010-İstanbul. Bu doktora tezi Projem İstanbul kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hazırlatılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz

3 İTHAF Bu çalışmayı aileme, kardeşime ve eşime ithaf ediyorum. ii

4 ÖNSÖZ Öncelikle doktoram sırasında, her türlü yardımı, desteği ve fikirlerini esirgemeyen, yol gösteren sayın danışmanım Prof. Dr. Derin Orhon ve eş danışmanım Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR e derin teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, Prof. Dr. Oya OKAY, Prof. Dr. Seval SÖZEN, Prof. Dr. Nazik ARTAN, Prof. Dr. Dilek HEPERKAN, Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU, Doç. Dr. Güçlü İNSEL ve Prof. Dr. Dr. Karl-Werner Schramm a bana zaman ayırdıkları, karşılaştığım sorunların çözümüne yardımcı oldukları ve yaptıkları açıklamalar için teşekkür ederim. Senem TEKSOY a ise tez yazımı sırasında vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür ederim. Her zaman desteğini hissettiğim, bugünlere gelmeme yardımcı olan aileme de teşekkür etmeyi borç bilirim. Son olarak, eşim ve aynı zamanda da dostum Dr. Serap ŞAHİN BAŞAK a zor çalışmam sırasında gösterdiği anlayış ve destek için teşekkür ederim. Bu çalışma, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Projem İstanbul tarafından desteklenmiştir. Çalışmanın orjinali İngilizce olup, Türkçesi orjinalinden tercüme edilmiştir. Eylül 2010 Tez Yazarı İ. Serden Başak Yüksek Mühendis iii vi

5 İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER... KISALTMALAR. TABLOLAR LİSTESİ... ŞEKİLLER LİSTESİ.. SUMMARY... ÖZET GİRİŞ Tezin Amacı 2. ZENOBİYOTİKLER VE PAH LAR Zenobiyotiklerin Tanımı. 2.2 Zenobiyotiklerin Kaynakları PAH ların Tanımı 2.4 PAH ların Kaynakları Hava Su Atık Su ve Aktif Çamur Toprak Gıda B[a]A nın Kaynakları PAH ların Toksisitesi B[a]A nın Toksisitesi PAH Risk Değerlendirmesi PAH ların Akibeti Hava Su Arıtma Tesisleri Sediman ve Toprak PAH lar ile İlgili Yönetmelikler Arıtma Atık Su Atık Su Arıtma Tesislerindeki Toplam PAH Seviyeleri Atık Su Arıtma Tesislerindeki B[a]A Seviyeleri PAH ların Arıtma Yöntemleri Kompostlaştırma Kuvvetlendirici (Enricher) Biyoremediasyon Hücre Dışı Enzim Eklenmesi PAH ların Ayrışması Biyolojik Ayrışma Kimyasal Ayrışma... iv vi vii viii x xi vii iv

6 Reaktivite Dönüşüm Ürünleri Zenobiyotiklerin Biyodegrasyonu PAH ların Biyodegrasyonu Mikrobiyel Metabolizma Etkileyen Faktörler Kemotaksi PAH Karışımlarında Etkileşimler Aktif Çamur Modellemesi ASM) ASM ASM ASM MATERYAL & YÖNTEM Reaktör İşletimi Doldur & Boşalt Reaktör Ardışık Kesikli Reaktör PAH Araştırması İçin İstanbul da Seçilen Arıtma Tesisleri Analizler Standart Parametreler Respirometrik Analizler Enzim Analizleri PAH Analizleri FAME Analizi PHA Analizleri DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA Doldur & Boşalt Reaktör B[a]A nın Akut Etkisi Standart Parametreler Respirometrik Analizler Doldur & Boşalt Setlerin Model Sonuçları Ardışık Kesikli Reaktör B[a]A nın Kronik Etkisi Standart Parametreler PAH Sonuçları AKR deki PAH Sonuçları İstanbul daki Atık Su Arıtma Tesislerindeki PAH Sonuçları Enzim Sonuçları FAME Sonuçları Respirometrik Sonuçlar Model Sonuçları SONUÇLAR... REFERANSLAR... ÖZGEÇMİŞ viii v

7 KISALTMALAR AMES : Salmonella typhimuriumeski haline döndürme testi ASM : Aktif Çamur Model B[a]A : Benzo[a]anthracene B[a]P : Benzo[a]pyrene b H : İçsel solunum Hızı CA : Kromozom anomalileri h : Saat KOİ : Kimyasal Oksijen İhtiyacı DA : DNA nınmaddesi DM : Kuru madde DW : Kuru ağırlık k h : S H1 için Hidroliz Hızı K S : X H büyümesi için Yarı Doygunluk Sabiti K STS : Depolama Yarı Hız Sabiti k STO : Maksimum PHA Depolama Hızı K X : S H için hidroliz Yarı Hız sabiti OHM/TADS : Petrol ve Tehlikeli Maddeler/Teknik Destek Veri Sistemi PAH : Polisiklik Aromatik Hidrokarbon PHA : Polihidroksialkanoat r G : PHA Üzerinde Maksimum Çoğalma Hızı SCE : Kardeş kromatid değişimi S H : Başlangıç Hidroliz Olabilen KOİ SRT : Çamur Tutma Süresi S S : Başlangıç Kolay Ayrışabilir KOİ AKM : Askıda Katı Madde UDS : Planlanmamış DNA sentezi UAKM : Uçucu Askıda Katı Madde Y H : Dönüşüm Oranı Y STO : PHA Depolama Dönüşüm Oranı : X H için Maksimum Çoğalma Hızı μ Hmaks ix vi

8 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo 2.1 : PAH'ların eş anlamlıları, kimyasal formülleri, CAS kayıtları, EPA tehlikeli atık kodları ve OHM/TADS özellikleri... Tablo 2.2 : ABD Çevre Koruma Ajansı (USEPA) tarafından listelenen 16 PAH'ın kimyasal ve fiziksel özellikleri... Tablo 2.3 : Karakteristik PAH moleküler tanı oranları... Tablo 2.4 : Bazı temsili PAH'ların nihai ürünlerinin toksisitesinin LD 50 değerleri.. Tablo 2.5 : PAH bileşikleri açısından ekotoksisite eşiği konsantrasyonlarının (μg/l) karşılaştırması... Tablo 2.6 : B[a]A nın toksisitesi... Tablo 2.7 : PAH'ın farklı kurumlar tarafından geliştirilen göreli güçlerinin karşılaştırması... Tablo 2.8 : AB ve Amerika'daki içme suyu yönetmeliği... Tablo 2.9 : AB'nin farklı ülkelerinde arıtma çamurundaki organik kontaminantların konsantrasyon starndartları... Tablo 2.10 : PAH konsantrasyonlarının Fransız rehber değerleri ve 10 seneden uzun bir süre boyunca biriken maksimum giriş değerleri... Tablo 2.11 : 2005 senesinde arıtma çamuru üretimi ve alan, nüfus verileri... Tablo 2.12 : Farklı ülkelerdeki atık su arıtma tesislerinin arıtma çamurlarında bulunan toplam PAH... Tablo 2.13 : Farklı ülkelerdeki atık su arıtma tesislerinin arıtma çamuru ve atık sularında bulunan B[a]A... Tablo 2.14 : PAH'ları ayrıştıran bakteriler... Tablo 2.15 : ASM3 te karbon kullanımı için kullanılan matrisin basitleştirilmiş gösterimi... Tablo 3.1 : OECD besin solüsyonunun kompozisyonu... Tablo 3.2 : Toprak ve çamur örneklerindeki redoks süreçleri... Tablo 4.1 : Doldur & boşalt reaktörlerin detayları... Tablo 4.2 : Eş zamanlı büyüme ve depolamanın matris gösterimi... Tablo 4.3 : Set 1.1 Set 7 ye ait kinetik parametre sonuçları... Tablo 4.4 : Set 8 Set 13 detayları... Tablo 4.5 : D&B ve AKR için AKM, UAKM ve So/Xo değerleri... Tablo 4.6 : D&B ve AKR deki KOİ giderimi... Tablo 4.7 : ARK deki aktif çamur ve atık sudaki B[a]A miktarları... Tablo 4.8 : İstanbul daki atık su arıtma tesisilerinde PAH değerleri... Tablo 4.9 : AKR deki dehidrogenaz enzim sonuçları... Tablo 4.10 : FAME analiz sonuçları... Tablo 4.11 : Eş zamanlı büyüme ve depolamanın matris gösterimi... Tablo 4.12 : Set 8 ve Set 9 model sonuçları.. Tablo 4.13 : Set 9, Set 10, Set 11 ve Set 12 model sonuçları Tablo 4.14 : Set 9, Set 12 ve Set 13 model sonuçları vii x

9 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil 2.1 : ABD Çevre Koruma Ajansı (USEPA) tarafından listelenen 16 PAH'ın yapıları... Şekil 2.2 : PAH'ların kimyasal yapıları ve toksikolojik özellikleri... Şekil 2.3 : İlgili B[a]A diol epoksitlerinden karbonyum iyonu oluşumu için hesaplanan ΔE deloc değerleri... Şekil 2.4 : PAH'ların çevredeki akıbeti, toksisitesi ve iyileştirilmesi... Şekil 2.5 : 1995 senesinde AB'deki nüfus yoğunluğu... Şekil 2.6 : PAH'ların çevresel akıbetinin şematik temsili... Şekil 2.7 : ABD Çevre Koruma Ajansı (USEPA) tarafından listelenen 16 PAH'ın ve benzenin elektron lokalizasyon enerjileri... Şekil 2.8 : Mantar ve bakterilerle PAH ayrışmasının üç temel yolu... Şekil 2.9 : Heterotrof organizmalar için ASM 3 prosesleri.. Şekil 3.1 : Pepton karışımının aklimasyon süreci... Şekil 3.2 : Ardışık kesikli reaktörün (AKR) tasarım ayrıntıları... Şekil 3.3 : Işık sızdırmaz reaktörler ve pepton karışımı için soğutucu kutu... Şekil 3.4 : AppliTek Ra-Combo Respirometre... Şekil 3.5 : Farklı örneklerde farklı renkler... Şekil 3.6 : ABD Çevre Koruma Ajansı (USEPA) tarafından listelenen 16 PAH'ın sıralaması... Şekil 3.7 : Rotary buharlaştırıcı... Şekil 3.8 : Bandelin Sonopuls sonikatör... Şekil 3.9 : ThermoSavant, ModulyoD Freeze kurutucu... Şekil 4.1 : Set nin respirometrik sonuçları... Şekil 4.2 : Set e ait respirometrik sonuçları... Şekil 4.3 : Set 5 7 nin respirometrik sonuçları ve Set 1 ile karşılaştırılması... Şekil 4.4 : Set 1.2 ve Set 3.2 için respirometre sonuçları... Şekil 4.5 : Set 1.1 ve Set 1.2 kontrol setleri olan peptone karışımının model sonucu... Şekil 4.6 : Set 1.2 (kontrol) PHA model sonucu. Şekil 4.7 : Set 2 model sonucu... Şekil 4.8 : Set 3.1 ve 3.2 model sonucu... Şekil 4.9 : Set 3.2 PHA model sonucu. Şekil 4.10 : Set 4 model sonucu... Şekil 4.11 : Set 5 model sonucu... Şekil 4.12 : Set 6 model sonucu... Şekil 4.13 : Set 7 model sonucu... Şekil 4.14 : ARK deki aktif çamur ve atık sudaki B[a]A miktarları... Şekil 4.15 : Modelleme için seçilen OTH sonuçları... Şekil 4.16 : Set 8 ve Set 9 için OTH sonuçları viii xi

10 Şekil 4.17 : Set 9, Set 10, Set 11 ve Set 12 OTH sonuçları. Şekil 4.18 : Set 9, Set 12 ve Set 13 OTH sonuçları. Şekil 4.19 : Set 8, Doldur & boşalt, respirometre ve PHA modellemesi... Şekil 4.20 : Set 9, 21. gün respirometreve PHA modellemesi... Şekil 4.21 : Set 10, 1. gün B[a]A respirometre ve PHA modellemesi... Şekil 4.22 : Set 11, 3.gün B[a]A respirometre ve PHA modellemesi... Şekil 4.23 : Set 12, 21. gün B[a]A respirometre ve PHA modellemesi... Şekil 4.24 : Set 13, B[a]A sız 5. gün, respirometreve PHA modellemesi xii ix

11 ENZYMATIC EVALUATION OF XENOBIOTIC BIODEGRADATION SUMMARY In this study, activated sludge taken from İstanbul ISKI Paşaköy Biological Treatment Plant, acclimated to synthetic peptone mixture for 6 months. Benzo[a]anthracene (B[a]A) was selected as model xenobiotic and the effect of B[a]A to the acclimated activated sludge was investigated. B[a]A is a toxic and carcinogen polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) and generated via cigarette smoke, diesel exhaust, commercial solvents etc. B[a]A is also listed in Environmental Protection Agency (EPA) priority pollutant list. The response of activated sludge to B[a]A was observed with dehydrogenase enzyme test. The microorganism in the activated sludge use dehydrogenase enzyme to biodegrade B[a]A. The acute and chronic effect of B[a]A to the acclimated activated sludge, were performed and monitored through respirometric studies as well as conventional parameters. The peptone mixture acclimated activated sludge operated 10 sludge ages for acute and chronic effects. Different B[a]A loads used in the acute effect. The acute and chronic effect was estimated by using a multi-component model and results were evaluated in comparison with peptone acclimated systems. The one important results were the change of the kinetic characteristics. The most important result of the chronic test was, the change of the activated sludge species. In the chronic test, the amount of B[a]A in activated sludge and wastewater monitored through high performance liquid chromatography (HPLC). The PAH levels in Istanbul s two different treatment plants influent were also investigated. xiii x

12 ZENOBİYOTİKLERİN BİYOLOJİK AYRIŞABİLİRLİĞİNİN ENZİMATİK OLARAK İNCELENMESİ ÖZET Bu çalışmada, İstanbul İSKİ Paşaköy Biyolojik Arıtma Tesisi nden alınan aktif çamur 6 ay süre ile sentetik pepton karışımına aklime edilmiştir. Benzo[a]anthracene (B[a]A), model zenobiyotik olarak seçilmiş ve B[a]A nın aklime edilmiş aktif çamur üzerindeki etkisi incelenmiştir. B[a]A, toksik ve karsinojen bir polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) olup sigara dumanında, dizel araçların eksoz dumanında, yangın sonucu çıkan dumanlarda, ticari solventlerde vb. bulunmaktadır. B[A]A, Amerika daki Çevresel Koruma Ajansı (EPA) tarafından öncelikli kirleticiler listesinde yer alan 16 PAH tan biridir. Aktif çamurun B[a]A olan etkisi dehidrogenaz enzim testi ile izlenmiştir. Dehidrogenaz enzimi, aktif çamurdaki mikroorganizmalar tarafından B[a]A nın biyolojik olarak parçalanmasında kullanılmaktadır. B[a]A nın aklime aktif çamura akut ve kronik etkisi respirometrik ve konvansiyonel parametrelerle izlenmiş ve incelenmiştir. Sentetik pepton karışımına aklime edilmiş aktif çamur tüm kronik ve akut testler boyunca 10 çamur yaşında çalıştırılmıştır. Akut etki için farklı B[a]A yüklemeleri kullanılmıştır. Akut ve kronik etki çoklu bileşen modeliyle incelenmiş, sonuçlar pepton karışımına alışık sistemle karşılaştırılmıştır. Model sonucunda kinetik karakteristiklerdeki değişiklikler ortaya konmuştur. Kronik testin en önemli sonuçlarından bir diğeri ise aktif çamurda bulunan mikroorganizma türlerindeki değişimdir. Kronik testte ayrıca yüksek performans likit kromatografi (HPLC) cihazı ile aktif çamurda ve atık suda B[a]A ölçümü yapılmıştır. Ayrıca İstanbul un Avrupa ve Anadolu yakalarında bulunan iki farklı atık su arıtma tesisi giriş sularında da PAH ölçümleri gerçekleştirilmiştir. xiv

13 xv

14 1. GİRİŞ Zenobiyotik bileşiklerin biyolojik ayrışması son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Bu bileşiklerin kaynağı giderek artan miktarlarda bulunabilen ve çoğunlukla endüstriyel faaliyetlerde hammadde veya katkı maddesi olarak kullanıldıktan sonra çevreye deşarjı yapılan kimyasal maddelerdir. Sentetik ve toksik kökenleri, yüksek miktarlarda üretilmeleri, kanserojen etkileri ve çevrede varlıklarını uzun süre korumalarından dolayı oldukça ilgi görmektedirler. Ayrıca, çevrede zorlukla belirlenebilen düşük konsantrasyonları, canlılar ve biyolojik arıtma sistemleri üzerindeki tam olarak bilinmeyen ve toksik etkileri, biyolojik ayrışma çalışmalarının bu bileşikler üzerine odaklanmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) olan ve aerobik ortamlarda petrol sızıntılarında, orman yangınlarında ve egzozda yüksek miktarlarda üretilen Benzo[a]anthracene (B[a]A) adlı zenobiyotiğin enzimatik etkisini araştırmaktır. PAH'lar çevredeki en önemli kirleticilerindendir. Dört benzen halkasıyla aerobik ortamlarda buharlaşmaya karşı dayanıklı olduğundan ve dörtten fazla halkaya sahip olan PAH'ların aksine suda çözünebildiğinden B[a]A, model PAH olarak seçildi. Dört benzen halkası ayrıca, biyolojik ayrışmanın dörtten fazla halkaya sahip olan PAH'lara göre daha hızlı ve kolay olmasını sağlar. Çalışmada, B[a]A'nın akut ve kronik etkisi incelendi. Akut etki için doldur boşalt reaktörlerde farklı B[a]A konsantrasyonları kullanılarak incelendi. Kronik etki için ise ardışık kesikli reaktör (AKR) ve sabit B[a]A konsantrasyonu kullanıldı. Doldur & boşalt reaktörde de, ardışık kesikli reaktörde de respirometrik yöntem uygulandı. Ayrıca, aktif çamurlardaki depolama ürünü olan PHA ölçüldü. Kinetik ve stokiyometrik katsayılar modifiye edilmiş ASM 3 modeli kullanılarak belirlendi. Bunun için Aquasim yazılımı kullanıldı. 1 6

15 1.1 Tezin Amacı Bu çalışmada, İstanbul'daki bir biyolojik arıtma tesisinden alınan aktif çamur ve Fluka marka B[a]A adlı zenobiyotik kullanıldı. 10 çamur yaşına sahip olan aktif çamur, evsel atık suyla benzer özelliklere sahip sentetik pepton atık suyuyla aklime edildi. Aklimasyon işlemi, aktif çamurun atık suya B[a]A eklenmemiş haldekidavranışını incelemek amacıyla gerçekleştirildi. B[a]A'ya aklimasyon süreci respirometrik çalışmalarla izlendi. Buna paralel olarak gerçekleştirilen dehidrogenaz enzimatik test ile birlikte nicel PAH analizleri, depolama ürünleri (PHA), kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) ve diğer bazı geleneksel parametrelerin analizleri gerçekleştirildi. Ardışık kesikli reaktörün stabil durumu sırasında FAME analiz yöntemiyle türlerin belirlenmesi için B[a]A'lı ve B[a]A'sız atık sulardan birer numune alındı. Ayrıca İstanbul'daki iki farklı atık su arıtma tesisinde HPLC metodu ile USEPA (ABD Çevre Koruma Ajansı) öncelikli kirleticiler listesinde yer alan 16 ayrı PAH incelendi. Tüm deneylerde başka PAH ların kontaminasyonunun önlenmesi için sadece cam malzemeler kullanıldı. 21 7

16 2. ZENOBİYOTİKLER VE PAH'LAR 2.1 Zenobiyotiklerin Tanımı Bir Zenobiyotik, ortaya çıktığı organizmanın normal bileşeni olmayan bir kimyasaldır (veya, daha genel olarak, kimyasal bir karışımdır) [1]. Zenobiyotikler, insanlar tarafından sentezlenmeden önce çevrede varolmayan, bütün bir biyolojik sisteme yabancı olan maddeler, yani yapay maddelerdir. Zenobiyotik terimi, Yunanca'da 'yabancı' anlamına gelen 'ξένος (xenos)' ve 'yaşam' anlamına gelen 'βίος (bios, vios)' sözcükleriyle Yunanca daki '-τικός, -ή, -ό (tic)' sıfat ekinden türetilmiştir [2]. Zenobiyotikler ayrıca normalden çok daha yüksek konsantrasyonlarda bulunan maddeleri de kapsayabilir. Özellikle antibiyotikler gibi ilaçlar insan bedeninde zenobiyotiklerdir, çünkü insan bedeni zenobiyotik üretmediği gibi, normal diyetin bir parçası da değildir. Doğal bileşikler de, insanlardaki hormonlarının atık su artıma tesislerinin çıkış yerlerinde bulunan balıklar tarafından alınmasında veya bazı organizmalar tarafından yırtıcı hayvanlara karşı koruma olarak üretilen kimyasal savunma maddelerinde olduğu gibi başka bir organizma tarafından alınmaları durumunda zenobiyotiğe dönüşebilirler. Zenobiyotik terimi sadece ilaçlarla kanserojenleri değil, aynı zamanda kimyasal, petrokimyasal maddeleri, pestisitleri ve plastikleri de içerir. Genellikle fenolik bileşikler, dioksinler, poliklorlu bifeniller ve bunların biyota üzerindeki etkileri için kullanılır. Piyasada bulunan kimyasal maddelerin sayısı civarındadır ve bu sayı her sene 2000 kadar artmaktadır. Yaklaşık olarak 'den fazla zenobiyotik bulunmaktadır. Bu bileşikler, insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyen toksik ve kanserojen etkileri ve çevre ile biyolojik sistemlerdeki yüksek dayanıklılıkları nedeniyle çevreyi giderek daha fazla tehdit etmektedirler. Zenobiyotikler, hammadde ve katkı maddesi gibi pek çok endüstriyel üretim sürecinde kullanılıp, sonrasında çevreye deşarj edilirler. Bu nedenle, toksisitelerinin değerlendirilmesi ve arıtma sistemleri üzerindeki etkilerinin araşırılması büyük önem taşır. Zenobiyotiklerin belirlenmesinin zorluğu, çevrede düşük konsantrasyonlarda bulunmalarından kaynaklanır [3, 4]. 31 8

17 2.2 Zenobiyotiklerin Kaynakları Zenobiyotikler çevreye evsel deşarj veya endüstriyel deşarj olarak bırakılırlar. Zenobiyotikler, endüstriyel deşarjlar, pestisit uygulamaları, düşük ısıda yanma ve tarım ilacı üretimiyle, ilaç ve kişisel bakım ürünleri, ev kimyasallarının kullanımı, yağış suları, atmosferden gelen yağış, trafikte araçların egzoslarından kaynaklanan gazlar ve yapı malzemelerigibi pek çok kaynağa sahiptirler [3, 5]. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) içeren atık sular çevredeki en önemli zenobiyotik kaynaklarından biridir [6]. 2.3 PAH'ların Tanımı Bir zenobiyotik sınıfı olan PAH'lar, organik maddenin piroliz olmasıyla sürekli olarak üretildiklerinden, çevrede bulunan benzersiz kontaminantlardır [7, 8]. PAH'lar, iki ile yedi arasında değişen ve çoğunlukla petrol aktivitelerinden elde edilen aromatik halkalar tarafından oluşturulan 70 doğal ve antropojenik (insan kaynaklı) organik bileşik içerir. 20. yüzyılda fosil yakıtlarının yanmasıyla, antropojenik PAH üretimi oldukça artmıştır. Trafik ve fosil yakıtlarının yanması gibi başlıca antropojenik kaynakların yanında volkanik patlamalar ve orman yangınları gibi doğal kaynaklar da bulunmaktadır. PAH'lar, doğrusal, açılı veya kümelenmiş düzenlerdeki birleşmiş benzen halkalarından oluşmaktadırlar ve yalnızca karbon ve hidrojen atomları içermektedirler. Ancak azot, sülfür ve oksijen atomları da genellikle PAH'larla birlikte gruplanan heterosiklik aromatik bileşikleri oluşturmak için benzen halkalarında bunların yerini kolayca alabilir [8]. Toksisiteleri nedeniyle 16 adet PAH, ABD Çevre Koruma Ajansı (USEPA) tarafından sucul ve karasal ekosistemlerde izlenmesi gereken başlıca kirleticiler olarak listelenmiştir [9] (Şekil 2.1). 41 9

18 Şekil 2.1 : ABD Çevre Koruma Ajansı (USEPA) tarafından listelenen 16 PAH'ın yapıları [6]. Ayrıca, alkil gruplarla değiştirilen PAH'lar normalde çevrede PAH'larla bir arada bulunurlar. PAH grubunun tamamı ve ilgili bileşikler polisiklik aromatik bileşikler olarak da adlandırılırlar. PAH'lar, toksisiteleri, kalıcılıkları ve çevresel yaygınlıkları nedeniyle derinlemesine araştırılmışlardır [10, 11, 12]. Tablo 2.1 de USEPA da yer alan 16 PAH ın eş anlamlıları, kimyasal formülleri, CAS kayıtları, EPA tehlikeli atık kodları ile OHM/TADSsunulmuştur. 52 0

19 Tablo 2.1 : PAH'ların eş anlamlıları, kimyasal formülleri, CAS kayıtları, EPA tehlikeli atık kodları ve OHM/TADS özellikleri [6, 7, 13, 14]. Acenapthene Eş anlamlı(lar) 1,2-Dihydroacenaphthylene 1,8-dihydroacenapthaline 1,8-ethylenenapthalene 1,2-dihydroacenapththylene Kimyasal formül CAS kaydı EPA tehlikeli atık OHM/TADS C 12 H Veri yok Acenaphthylene Cyclopenta[d, e]naphtlhalene C 12 H Veri yok No data Anthracene Anthracin, Green oil, Tetra olive NZG, Antracene oil C 14 H Veri yok B[a]A B[a]P Benzo[b]fluoranthene Benzo[k]fluoranthene Benzo[g,h,i]perylene Benzo[j]fluoranthene Crysene Fluoranthene Benz[a]anthracene, 1,2-benzanthracene, Benzo[b]phenanthrene, 2,3-benzophenanthrene, tetraphene Benzo[d,e,f]chrysene, 3,4-benzopyrene, 3,4-benzpyrene, Benz[a]pyrene, BP 3,4-Benz[e]acephenanthrylene, 2,3-benzfluoranthene, 3,4-benzfluoranthene, Benzo[e]fluoranthene 8,9-Benzfluoranthene, 8,9-benzofluoranthene, 11,12-benzofluoranthene, 2,3,1,8-binaphthylene, Dibenzo[b,j,k]fluorene 1,12-Benzoperylene BPE 10,11-Benzofluoranthene, Benzo-12,13-fluoranthene, Dibenzo[a,j,k]-fluorene, 7-8,benzofluoranthene, B[j]F 1,2-Benzophenanthrene, Benzo[a]-phenanthrene, 1,2-Benzphenanthrene, Benz[a]phenanthrene, 1,2,5,6-dibenzonaphthalene Ortho,Biphenylene methane, Diphenylenemethane, 2,2-methylene biphenyl, 2,3-benzidene C 18 H U C 20 H Veri yok C 20 H Veri yok C 22 H Veri yok Veri yok C 20 H Veri yok Veri yok C 18 H U050 Veri yok C 13 H Veri yok Veri yok Phenanthrene Phenanthren C 14 H Veri yok Veri yok Pyrene Benzo[d,e,f]phenanthrene C 16 H Veri yok Veri yok 8-pyrene Dibenz[a,h]anthracene Dibenz[a,h]anthracene, DB[a,h]A, DBA, Dibenz[a]anthracene C 22 H U063 Veri yok 62 1

20 Tablo 2.1 : PAH'ların eş anlamlıları, kimyasal formülleri, CAS kayıtları, EPA tehlikeli atık kodları ve OHM/TADS özellikleri (Devam) [6, 7, 13, 14]. Indeno[1,2,3- c,d]pyrene Naphthalene Eş anlamlı(lar) Indenopyrene, IP, Ortho-phenylene, 1,10-[orthophenylene]pyrene 1,10-[1,2-phenylene]pyrene 2,3-orto-phenylene pyrene Albocarbon; Camphor Tar; Dezodorator; Mighty 150 Mighty RD1; Moth Balls; Moth flakes; Naftalen; Kimyasal EPA tehlikeli CAS kaydı formül atık OHM/TADS C 22 H U137 Veri yok C 10 H No data Veri yok PAH lardaki hidrofobiklik ve elektrokimyasal stabilitenin artışı, benzen halkalarının sayısının ve PAH molekülünün açılarının artışıyla ilişkilidir. Yüksek molekül ağırlığına sahip PAH'lar, düşük molekül ağırlığına sahip PAH'lardan daha kalıcı ve dayanıklıdırlar. PAH'ların doğal çevredeki stabilitesi ve dağılımı, aromatik halkaların yapılanışıyla ve fiziko-kimyasal özelliklerden etkilenmektedirler [12, 15, 16]. Düşük molekül ağırlığına sahip PAH'lar, yüksek molekül ağırlığına sahip akrabalarına göre suda daha fazla çözünürken ve daha uçucuyken, yüksek molekül ağırlığına sahip PAH'lar, düşük molekül ağırlığına sahip bileşiklere göre daha fazla hidrofobiklik gösterirler. Hidrofobiklik farkı ayrıca Tablo 2.2'de gösterilen oktanolsu ayrılım (K OW ) katsayısı ve toprak organik karbon katsayısıyla (K OC ) da yansıtılmaktadır. Bu fiziko-kimyasal özellikler PAH'ların çevresel davranışını büyük ölçüde belirlemekte ve aktarımla devrimidüşük molekül ağırlığa sahip PAH'lar için, daha ağır PAH'lara göre daha hızlı olacağına işaret eder [12]. 72 2

21 Tablo 2.2 : ABD Çevre Koruma Ajansı (USEPA) tarafından listelenen 16 PAH'ın kimyasal ve fiziksel özellikleri [12,17]. Halka sayısı Molekül ağırlığı Suda çözünebilirlik (mg/l) Buhar basıncı (Pa) Log K OW Log K OC Naphthalene x Acenaphthylene x Acenaphthene x Fluorene x Phenanthrene x Anthracene x Pyrene x Fluoranthene x B[a]A x Chrysene x Benzo[b]fluoranthene Benzo[k]fluoranthene x B[a]P x Dibenzo[a,h]anthracene x Indeno[1,2,3-cd]pyrene Benzo[g,h,i]perylene x PAH ların Kaynakları PAH'lar çevreye genellikle yanardağlardan, orman yargınlarından, yerleşim alanlarındaki odun sobalarından, kömür katranından, kreozottan ve otomobillerle kamyonların egzozlarından çıkan havayla karışmaktadır. Yüzey suyuna ayrıca endüstriyel tesislerden ve atık su arıtma tesislerinden deşarj yoluyla girebilirler ve/veya bölgedeki depolama konteynerlerinden tehlikeli atık alanlarında bulunan toprağa karışabilirler. PAH'lar insanlara ayrıca gıda kaynakları yoluyla da bulaşabilmektedirler. Pek çok çalışmada, çeşitli çevresel örneklerdeki PAH kaynakları, çeşitli moleküler tanı oranlarıyla niteliksel olarak belirlenmiştir. Örneğin, yaygın olarak kullanılan konsantrasyon oranlarından biri anthracene (Ant)/[Ant + phenanthrene (Phe)]'dir ve bu oran, 0.10'dan düşükse yanmamış fosil yakıtı göstergesi sayılırken, 0.10'u geçerse yanma kaynağını belirtmektedir. Buna benzer pek çok başka oran bulunur (Tablo 2.3) ve bu oranlar petrojenik veya pirojenik kökeni, yakıt veya odun yakımını ya da trafikle ilgili kaynağı ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır [18, 19, 20]. 82 3

22 Tablo 2.3 : Karakteristik PAH moleküler tanı oranları [18, 20]. Petrojenik Pirojenik Ant/(Ant + Phe) < 0.1 > 0.1 B[a]A/(B[a]A + Chr) < 0.2 > 0.35 Flt/(Flt + Pyr) < 0.4 > 0.4 IP/(IP + BPE) < 0.2 > 0.2 Yakıt yanması Çim / kömür / odun yanması Flt/(Flt + Pyr) > 0.5 IP/(IP + BPE) > 0.5 Trafikten bağımsız Trafik B[a]P/BPE < 0.6 > 0.6 Bazı araştırmacılar bu oranları arıtma çamuruna karışan PAH'ların kaynaklarının nitelendirilmesi için kullanmaktadırlar [20, 21, 22]. Ancak bazı araştırmacılar ise, başlıca iki nedenden dolayı bu tür bir kullanımın uygun olmadığını iddia etmektedirler: (1) Atık suların taşınması sırasında gerçekleşen karıştırma ve homojenizasyon; (2) Atık suların çeşitli arıtma adımlarında geçtiği arıtma işlemleri. Bu iki parametre, PAH'ların moleküler tanı oranlarının kanalizasyon çamurlarında uygun olmayan kullanımıyla ilgili yukarıda belirtilen açıklamayı kanıtlamak için ele alınmaktadır. Atık su karıştırma ve homojenizasyon, belediye ve evsel atık sularla endüstriyel atık sularını, küçük işletmelerin (örneğin, araba yıkama) ve sağlık tesislerinin atık sularını, kanalizasyon sularını, ıslak ve kuru atmosfer çöküntülerini alabilir. Ayrıca, büyük atık su arıtma tesisleri (AAT) şehirlerin tamamından, yani farklı PAH kaynaklarının bulunabileceği, birbirine çok uzak olan yerlerden atık su alabilmektedirler [20, 23]. Bu bileşikler her yerde bulunan eksik yanma ürünleri olduklarından, PAH'lar çevreye kolaylıkla yayılmaktadırlar. PAH'lar, hava, toprak, sediment, su, yağ, katran ve gıda malzemeleri de dahil olmak üzere çok çeşitli çevresel örneklerde tespit edilmişlerdir. İşleme, yanma ve fosil yakıtlarının atılması gibi endüstriyel aktiviteler genellikle PAH'ların büyük ölçüde kirlenmiş alanlardaki varlığıyla ilişkilidir. Endüstriyel alanlardaki PAH kontaminasyonu çoğunlukla depolardan dökülen ve sızan maddelerle bu yakıt/petrol ürünlerinin taşınması, işlenmesi, kullanımı ve atılmasıyla ilişkilidir [15, 24-37] Hava Hava kökenli PAH'ların başlıca doğal kaynakları orman yangınları ve yanardağlardır. Atmosferik PAH'ların en büyük kaynağı, yerleşim alanlarındaki odun sobalarından, 92 4

23 eksik yanma (piroliz) ve kontrolsüz emisyondur. Diğer önemli sabit antropojenik kaynaklar arasında endüstriyel güç üretimi, yakma, kömür katranı, kok kömürü ve asfalt üretimiyle petrolün katalitik parçalanması yer almaktadır [6]. Tütün dumanı, havalandırmasız, ışık ve ısı yayan kerosen oda ısıtıcıları ile gazlı pişirme ve ısıtma aletleri kapalı alanlarda havada bulunan PAH'ların en önemli kaynaklarıdır. Sabit kaynaklar yıllık toplam PAH emisyonunun %80'ini oluştururken, geriye kalanını hareketli kaynaklar oluşturmaktadır. En önemli hareketli PAH kaynakları, benzinli ve dizel motorlardan çıkan taşıt egzozudur [6, 12, 16] Su Kompleks PAH karışımları bataklık kömürü, kömür ve petrol bakımından nispeten zengindir. Bu bileşikler sucul ortamlara belediye atık su deşarjları, kentsel yağmur suyu akışı, kömür depolama alanlarından gelen atıklar, odun işleme tesisleriyle diğer endüstrilerden gelen atık sular, petrol sızıntıları ve diğer petrol ürünleri üzerinden ulaşmaktadır yılında, dökülen petrolün sucul ortamlara 1.7x10 5 ton PAH arttırımında bulunduğu hesaplanmıştır. Bu kaynak, küresel bakımından diğer tüm girişimleri geride bırakmaktadır [6, 38]. 20 Nisan 2010 tarihinde Deepwater Horizon sondaj platformunda meydana gelen patlamada petrol endüstrisi tarihinde denizde meydana gelen en büyük petrol sızıntısıdır. 15 Temmuz 2010 tarihinde, 4.9 milyon varil ( m 3 ) ham petrol döküldükten sonra sızıntı, akış kaynağının kapatılmasıyla durdurulmuştur. Kapatılmadan önce delikten günde (8400 m 3 /g) petrol sızdığı hesaplanmıştır. Günde varil (9900 m 3 /g) civarında başlayan ve akışı besleyen hidrokarbon rezervuarının yavaş yavaş tükenmesiyle azalan günlük akış hızının zamanla hafiflediği tahmin edilmektedir [39] Atık Su ve Aktif Çamur Endüstriyel ve evsel atık sular PAH bakımından zengindir. İkincil arıtım bazı PAH'ları gidermekte, ancak çoğu kanalizasyon arıtma tesislerinin çıkışlarından sucul ortamlara bırakılmaktadırlar. Yapılan bir çalışmada işlenmemiş, ham kanalizasyon suyunun 100 ile 500 ppb, kanalizasyon çamurunun 200 ile 1750 ppb toplam PAH içerdiği, kentsel alanlardan ve anayollardan gelen yağmur sularının yüksek

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.)

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.) 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (30/11/2012tarihlive28483sayılıResmîGazete

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY 1 1. GİRİŞ Çevre koruma, 20. yüzyılın tüm yer küreyi etkileyen çevre sorunları nedeniyle gelişmiş toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir.

Detaylı

ULUSAL UYGULAMA PLANI

ULUSAL UYGULAMA PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE (KOK LAR) İLİŞKİN STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ İÇİN ULUSAL UYGULAMA PLANI Proje No. GF/TUR/03/008 Prof. Dr. Altan Acara Ulusal Proje Koordinatörü

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

GAZLI ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE BENZEN AYŞENUR SARITAŞ

GAZLI ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE BENZEN AYŞENUR SARITAŞ GAZLI ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE BENZEN AYŞENUR SARITAŞ 1.BENZEN NEDİR? Benzol olarak da bilinen benzen renksiz bir sıvıdır. Benzen havaya çok hızlı bir şekilde karışır ve suda çok az çözünür. Benzen yüksek

Detaylı

Ekolojist olmak istiyorum!

Ekolojist olmak istiyorum! Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi 2011-1-TR1-LEO05-27987 Ekolojist olmak istiyorum! Ekoloji bağlamında Kimya, Mühendislik, Biyoloji ve Mimari www.eco-matrix.com Bu yayın, Hayat Boyu Öğrenme

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

İçerik. İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı...4. 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?...

İçerik. İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı...4. 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?... İçerik İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı.............................................4 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?............................................6

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

Hava Kirliliği. Giriş. Sürdürülebilir Kalkınma ve Hava Kirliliği Arasındaki İlişki. Yrd.Doç.Dr. Aysun Sofuoğlu

Hava Kirliliği. Giriş. Sürdürülebilir Kalkınma ve Hava Kirliliği Arasındaki İlişki. Yrd.Doç.Dr. Aysun Sofuoğlu Hava Kirliliği Yrd.Doç.Dr. Aysun Sofuoğlu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü Giriş Rio Zirvesi (1992), Madde 4; Sürdürülebilir Kalkımayı başarabilmek için çevrenin korunması gelişme

Detaylı

SAYI: 101 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 101 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 101 DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK BÜLTENİ DSİ TEKNİK BÜLTENİ Sahibi DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sorumlu Müdür Dr. Yusuf Z. GÜRESİNLİ Yayın Kurulu Dr. Yusuf Z. GÜRESİNLİ Kadri YAŞAR

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN)

Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN) IP Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN) 2000-2010 GRI Versiyon 3.0 Gösterge Protokolleri Seti: EN IP Çevre Performans Göstergeleri Unsur: Malzemeler Unsur: Biyoçeşitlilik T E M E L T E M E L EN1 EN2

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı