ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU"

Transkript

1 SOMA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİ TURGUTALP BALPINAR MEVKİİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara, Haziran 2008

2 Proje Sahibinin Adı SOMA BELEDİYESİ Adresi Soma Belediye Başkanlığı, SOMA/MANİSA Telefon ve Faks Numaraları 0 (236) (236) Projenin Adı Soma Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi:(İli, İlçesi, Beldesi, Mevkii) Manisa İli, Soma İlçesi, Turgutalp Balpınar Mevkii Raporu Hazırlayan Kuruluşun/Çalışma Grubunun Adı ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. Adresi Reşit Galip Cad. No: 120, 06700, Gaziosmanpaşa-ANKARA Telefon ve Faks Numaraları e-posta 0 (312) (pbx) 0 (312) Rapor Sunum Tarihi... /... / 2008

3

4

5 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFASI İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ EKLER LİSTESİ Sayfa I IV V V l. PROJENİN TANIMI VE AMACI l.1. Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Amaçları, Önem ve Gerekliliği 1 I.2. Projenin Fiziksel Özellikleri, İnşaat ve İşletme Safhalarında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin Tanımı 4 I.3. Projeden Kaynaklanabilecek Önemli Çevresel Etkiler 7 I.4. Yatırımcı Tarafından Araştırılan Ana Alternatiflerin Bir Özeti ve Seçilen Yerin Seçiliş Nedenlerinin Belirtilmesi 13 I.4.1. Genel Değerlendirme 13 I.4.2. Alternatiflerin Kıyaslanması 13 II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.1. Proje Yeri ve Alternatif Alanların Mevkii, Koordinatları, Yeri Tanıtıcı Bilgiler 15 III. PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ III.1. Nüfus Durumu 19 III.2. Jeolojik ve Hidrojeolojik Özellikler 20 III.2.1. Genel Jeoloji 20 III.2.2. İnceleme Alanı Jeolojisi 21 III.2.3. Hidrojeolojik Özellikler 23 III.2.4. Maden ve Mineral Kaynakları 23 III.2.5. Hidrolojik Özellikler 24 III.3. Doğal Afet Durumu ve Depremsellik 25 III.4. Proje Alanının Meteorolojik Özellikleri 26 III.5. Flora ve Fauna 27 i

6 Sayfa III.6. Hava Kalitesi 28 III.7. Termal ve Jeotermal Su Kaynakları 29 III.8. Toprak Özellikleri, Arazi Kullanımı ve Mülkiyet Durumu 29 III.8.1. Toprak Özellikleri 29 III.8.2. Arazi Kullanımı 30 III.8.3. Mülkiyet Durumu 32 III.9. Mimari ve Arkeolojik Miras 32 III.10. Proje Alanının Hassasiyet Derecesi 32 IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı 34 IV.1.1. Proje İçin Kullanılacak Alan Üzerine Olası Etkiler 34 IV.1.2. Doğal Kaynakların Kullanımı 36 IV.1.3. Kirleticilerin Miktarı, Çevreye Rahatsızlık Verebilecek Olası Sorunların Açıklanması ve Atıkların Minimizasyonu 36 IV.2. Yatırımın Çevreye Olan Etkilerinin Değerlendirilmesinde Kullanılacak Tahmin Yöntemlerinin Genel Tanıtımı 38 IV.2.1. Hava Kalitesine Etkiler 38 IV.2.2. Su Kalitesine Etkiler 38 IV.2.3. Gürültü 39 IV.2.4. Toprak ve Jeolojik Yapı Üzerine Etkiler 39 IV.2.5. Flora ve Fauna Üzerine Etkiler 39 IV.2.6. Sosyo-Ekonomik Çevre Üzerine Etkiler 40 IV.3. Çevreye Olabilecek Olumsuz Etkilerin Azaltılması İçin Alınması Düşünülen Önlemlerin Tanıtımı 40 IV.3.1. Su Kaynaklarının Korunması 40 IV.3.2. Hava Kalitesinin Korunması 40 IV.3.3. Gürültü 41 V. HALKIN KATILIMI V.1. Projeden Etkilenmesi Olası Halkın Belirlenmesi ve Halkın Görüşlerinin ÇED Çalışmasına Yansıtılması için Önerilen Yöntemler 42 V.1.1. Projeden Etkilenmesi Muhtemel Yöre Halkının Tanıtımı 42 V.1.2. Halkın ÇED Sürecine Katılımı için Kullanılan Yöntemler 42 V.2. Görüşlerine Başvurulması Öngörülen Diğer Taraflar 43 V.3. Bu Konuda Verilebilecek Diğer Bilgi ve Belgeler 43 ii

7 Sayfa VI. TEKNİK OLMAYAN ÖZET 44 EKLER 48 KAYNAKLAR 52 RAPORUN HAZIRLANMASINDA GÖREV ALANLAR 54 iii

8 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo I.1. Atıksuların Arıtılması ile İlgili Ülkemizdeki Durum 2 Tablo I.2. Soma İlçesi Coğrafi Verileri 4 Tablo I.3. (SKKY-Tablo 21.4): Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 4: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 6000 Kg/Gün den Büyük, Nüfus 8 > ) Tablo I.4. Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri İkincil Arıtmaya İlişkin Deşarj Limitleri 9 Tablo I.5. Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinden İleri Arıtıma İlişkin Deşarj Limitleri 9 Tablo I.6. Toprakta Kullanılabilecek Stabilize Arıtma Çamurunda Müsaade Edilecek Maksimum Ağır Metal Muhtevaları 10 Tablo I.7. AB Direktifi 91/271/EEC Uyarınca Hassas Alanlar İçin Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinden Deşarj Gereklilikleri 11 Tablo I.8. Yönetmeliklerin Öngördüğü Deşarj Kriterleri 12 Tablo III.1. Manisa İli ve İlçelerinin 1990 ve 2000 Yılı Nüfusları ile, Yıllık Nüfus Artış Hızları 19 Tablo III.2. Soma İlçesi Maden Varlığı 24 Tablo III ve 2006 Yılları Arasında Ölçülen SO 2 ve PM Değerleri 28 Tablo III.4 SO 2 ve PM Sınır Değerleri 28 Tablo III.5. Manisa ve Soma Arazi Varlığı Tablosu 30 Tablo III.6. Manisa İli ve Soma İlçesinin Arazi Sınıfları 30 Tablo III.7. Soma İlçesi Orman Alanları Dağılımı 32 Tablo III.8. Soma İlçesi Arkeolojik ve Doğal Sit Alanları 33 Tablo IV.1. Kapsamlaştırma Matrisi İnşaat Aşaması 35 Tablo IV.2. Kapsamlaştırma Matrisi İşletme Aşaması 36 iv

9 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil I.1. Bakırçay a Deşarj Noktası 6 Şekil II.1. Yer Bulduru Haritası 16 Şekil II.2. Proje Sahası Uydu Görüntüsü-I 17 Şekil II.3. Proje Sahası Uydu Görüntüsü-II 17 Şekil II.4. Proje Alanına Ait Görünüm 18 Şekil III.1. Manisa İli Maden Haritası 24 Şekil III.2. Manisa İli Depremsellik Haritası 26 EKLER LİSTESİ Ek A Proje Sahasının 1/ lik Harita Üzerinde Gösterimi 48 Ek B Tapu Senedi ve Resmi Kurum Yazışmaları 49 v

10 BÖLÜM I PROJENİN TANIMI VE AMACI

11 BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE AMACI I.1. Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Amaçları, Önem ve Gerekliliği Giriş Hızla artan kent nüfusu ve kent merkezlerinde yoğunlaşan ekonomik aktiviteler, kentleri ve çevresini önlenemez seviyelerde kirletmektedir. Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez şartı olan çevrenin korunması prensibine doğrudan hizmet etmektedir. Ülkemizde kentleşme ile birlikte başlayan alt yapı yatırımları, mevcut kentleşmenin gerisinde kalmıştır yılı itibariyle kentsel nüfusun %78 ine kanalizasyon şebekesi hizmeti ulaştırılmış, %31 inde ise atık su, arıtma tesislerinde arıtılarak alıcı ortama bırakılmıştır. Dünya genelinde herhangi bir kanalizasyon sisteminden yararlanma oranı 1990 yılında %55 den (2,9 milyar kişi) 2000 yılında %60 a (3,6 milyar insan) yükselmiştir yılı itibari ile 2,4 milyar insan kanalizasyon hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Bu insanların büyük çoğunluğu Asya ve Afrika da yaşamaktadır (Küresel Su Temini ve Kanalizasyon Değerlendirme Raporu). Türkiye deki Genel Durum Kanalizasyon sistemleri ve atıksuların arıtılması ile ilgili ülkemizdeki mevcut durum Tablo I.1 de verilmiştir. Tablodan da görüleceği gibi, 3225 belediyenin 2226 sında kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Bir başka deyişle, belediyelerimizin %69 u kanalizasyon şebekesine sahiptir belediyenin 322 sinde Atıksu Arıtma Tesisi hizmeti verilmektedir. Ayrıca 35 adet kentsel atıksu arıtma tesisinin inşaatı devam etmekte olup, 7 adet atıksu arıtma tesisi de ihale aşamasındadır. Ülkemizde faal olan toplam 107 adet OSB (Organize Sanayi Bölgesi) bulunmaktadır. Bunlardan 33 ünün Arıtma Tesisi bulunmakta olup, 9 OSB de Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı devam etmekte ve 3 OSB de de Atıksu Arıtma Tesisi ihale aşamasındadır. Diğer Organize Sanayi Bölgeleri Çevre Kanunu kapsamında, Atıksu Arıtma Tesislerini kanunda belirtilen sürelerde işletmeye almak zorundadırlar. Ülkemizde bulunan münferit sanayi tesislerinden 3195 adedinde Atıksu Arıtma Tesisi bulunmaktadır. Bu kapsamda ve ülkemizin Avrupa Birliğine uyum sürecinde çevre alanındaki mevzuat uyumlaştırma ve uygulamaya dönük yükümlülüklerini karşılayabilmesine destek sağlamak amacıyla, Avrupa Birliği tarafından sağlanan mali yardımın 2005 yılı programlaması altında çevre sektörüne yönelik olarak Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) tarafından Türkiye de 15 Belediye için Atıksu Arıtma Tesisi Hazırlanmasına Yönelik Teknik Yardım projesi başlatılmış bulunmaktadır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, ÇOB nin lehtar sıfatı ile yönettiği ve tüm ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile devam etmekte olan proje COWI Atıksu Konsorsiyumu tarafından yürütülmektedir. 1

12 Tablo I.1 Atıksuların Arıtılması ile İlgili Ülkemizdeki Durum (Nüfus ve Belediye Bilgileri, TÜİK, 2004 verilerinden alınmıştır.) Belediye Atıksu Temel Göstergeleri, TUİK Toplam belediye sayısı Anket uygulanan belediye sayısı Anket uygulanan belediye nüfusu Kanalizasyon şebekesi ile hizmet edilen belediye sayısı Kanalizasyon şebekesi ile hizmet edilen nüfusun toplam nüfusa oranı (%) Kanalizasyon şebekesi ile hizmet edilen nüfusun belediye nüfusuna oranı (%) Deşarj edilen atıksu miktarı (milyon m 3 /yıl) Atıksu arıtma tesisi sayısı Fiziksel Biyolojik Gelişmiş Atıksu arıtma tesisi toplam kapasitesi (milyon m 3 /yıl) Fiziksel Biyolojik Gelişmiş Atıksu arıtma tesislerinde arıtılan atıksu miktarı (milyon m 3 /yıl) Fiziksel Biyolojik Gelişmiş Atıksu arıtma tesisi ile hizmet edilen belediye sayısı Atıksu arıtma tesisi ile hizmet edilen nüfusun toplam nüfusa oranı (%) Kaynak : 2

13 Projenin genel amacı, Türkiye nin ileri düzeyde çevre korumasına ulaşması ve AB müktesebatına uyumun sağlanması ile Türkiye nin katılım sürecini hızlandırmaktır. Bu projenin temel amacı, atıksu sektörü kapsamındaki öncelikli projeler arasından Türk mevzuatı ve AB müktesebatına uygun yatırım projesi paketleri hazırlanmasıdır. Atıksu sektöründe Adıyaman, Akşehir, Aksaray, Bartın, Polatlı, Lüleburgaz, Merzifon, Siverek, Diyarbakır, Soma, Seydişehir, Çarşamba, Erzurum, Ceyhan ve Erdemli belediyeleri bu projeye dahil olmuşlardır. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar ile, Avrupa Birliği standartlarında proje paketlerinin (Master Plan, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, Fizibilite Raporu, Fayda-Maliyet Analizi, IPA Başvuru Formu vb. belgeler) hazırlanması ve bir proje havuzu oluşturulup, oluşturulan havuzdan projelerin önceliklendirme sıralarına göre Avrupa Birliği ne sunulması hedeflenmektedir. Önerilen tesisin ÇED gereksinimleri, projenin ÇED durumunu belirlemek amacıyla 85/337/EEC Konsey Direktifinin 97/11/EC ile düzeltilmiş haline göre yeniden değerlendirilmiş ve ÇED Raporu hazırlanmasına karar verilmiştir. ÇED Yönetmeliği, 25 (b) maddesine göre, uluslararası bir kredi söz konusu olması durumunda yatırımcının talebi üzerine söz konusu yatırım Ek I kapsamında değerlendirilebilir ve söz konusu proje ÇED Yönetmeliği Ek I hükümleri kapsamına girmese bile, ÇOB tarafından bu kapsamda bir değerlendirme yapılabilmektedir. Bu bağlamda, konsorsiyum bu proje kapsamındaki tüm atıksu arıtma tesislerinin ÇED Yönetmeliği Ek-I kapsamında değerlendirmesi konusunda ÇOB ye başvuruda bulunulmuş ve bu hususta Bakanlıktan olumlu görüş alınmıştır. Bu projenin sonucunda, Soma Atıksu Arıtma Tesisine ait Master Planı, Finansal ve Operasyonel Performans İyileştirme Değerlendirmesi (FOPIR), Fizibilite Çalışması, ÇED Raporu, Çevresel Yatırım Başvuru Formu, Tasarım Raporu, İhale Dosyaları ve yapılacak işlere ait tahmini maliyetleri hazırlanmış olacaktır. Soma Atıksu Arıtma Tesisi Projesi nin yürütülmesinde rollerin ve sorumlulukların tanımlanması amacıyla Soma Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) arasında tarihinde bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Önem ve Gereklilik: İlçede oluşan atıksu toplandıktan sonra İller Bankası projesi kapsamında inşaa edilen kolektör hattından hiçbir arıtma uygulanmadan doğruca Bakırçay'a deşarj edilmektedir. Bakırçay, 28 km'si Soma ilçesinde olmak üzere 120 km uzunluğunda bir çaydır. Gölcük Dağları'ndan doğup Çandarlı Körfezi'nden Ege Denizi'ne dökülmektedir. Bakırçay, kenarında bulunan tarım arazileri için sulama amaçlı kullanılmaktadır. Deşarj edilen atıksu organik ve biyolojik maddelerin neden olduğu kirlenmenin artmasına neden olmakta, halk sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ayrıca, suyun bölgede sulama suyu olarak kullanılması da olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Projenin amacı, atıksuların Bakırçay a verilmesi ile oluşan su kirliliğinin azaltılması, doğal çevre ve insan sağlığının korunması ve bu yolla çevre kalitesinin iyileştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, yapılacak olan atıksu arıtma tesisi ve alıcı ortamda kirlilik yüklerinin azaltılması yolu ile su ortamının yararlı kullanım amacının korunması, su ekosisteminin iyileştirilmesi ve insan sağlığına yönelik tehditlerin azaltılması ve böylelikle çevre kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmekte olup, Avrupa Birliği (AB) ve Türk Çevre Kanunu ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nde belirtilen arıtılmış atıksu deşarj standartlarına tümüyle uyulmuş olacaktır. 3

14 Bu ve benzer projelerle alıcı ortamın tüm özellikleri dikkate alınarak sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde koruma ve kullanmayı sağlayacak Havza Koruma Planı na ulaşılması hedeflenmektedir. I.2. Projenin Fiziksel Özellikleri, İnşaat ve İşletme Safhalarında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin Tanımı Öngörülen Soma AAT projesi Soma'nın ve aynı zamanda Soma'nın hemen batısında ve Soma'ya komşu nüfuslu küçük bir belediye olan Turgutalp'in atıksularının arıtılmasına yöneliktir. Soma için planlanan ilk AAT projesi (Kanalizasyon Tatbikat Projesi), Bilgilen San. Müh. Müş. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmış ve 1995 yılında İller Bankası tarafından onaylanmıştır. Onaylanan bu projede klasik aktif çamur sistemi önerilmiş, ancak proje gerçekleştirilememiştir. İller Bankası tarafından onaylanan kanalizasyon tatbikat projesinde, Turgutalp imar planının batı ucunda Bakırçay yanında yaklaşık 6 hektarlık bir alan Soma AAT yeri için uygun olarak tespit edilmiştir. Ancak seçilen alan çok parçalı özel mülkiyet olduğundan bu alanın kamulaştırılmasının sıkıntı yaratacağı öngörülmüştür. Bu nedenle Soma Belediyesi arıtma tesisi alanını İller Bankası tarafından seçilen alanın 500 m batısına kaydırma kararı almıştır. Söz konusu saha Turgutalp, Balpınar mevkiinde 3 pafta ve 424 parsel no lu alanda yer almakta olup, büyüklüğü 4,8 ha dır. Proje sahasına ait kamulaştırma işlemleri tamamlanmış olup, tapu Ek-B de sunulmaktadır. Ayrıca sahanın tarım dışı amaçla kullanımı için tahsis başvurusu yapılmış ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Müdürlüğü nün 11/03/2008 tarih ve 1120 sayılı yazısı ile sahanın tarım dışı amaçlı kullanılması uygun görülmüştür. Bahse konu yazılar Ek-B de sunulmaktadır. Ege Bölgesinin kuzeyinde bulunan Soma, Manisa ilinin 16 ilçesinden biridir. Manisa'nın kuzeyinde İzmir ve Balıkesir illeri ile komşu olan ilçe 39º11' kuzey enlemi ve 27 36' doğu boylamında yer alır. İlçe doğuda Kırkağaç ilçesi, batıda İzmir ili, Kınık ve Bergama ilçeleri, kuzeyde Balıkesir ili, Savaştepe ve İvrindi ilçeleri ve güneydoğuda Akhisar ilçesi ile çevrilidir. Soma ilçesi 826 km 2 toplam yüzölçümü ile Manisa ilinin %5,98'ini oluşturmaktadır. İlçede 5 belediye, 53 köy vardır. Bu beş belediyeden biri olan Turgutalp Soma ilçesinin küçük bir beldesidir. Belediyenin toplam alanı 12 km 2 dir. Turgutalp'in doğusunda Soma, batısında Kozanlı köyü, kuzeyde Hatun ve Dualar köyleri, güneyde ise Çamlıca Dağları bulunmaktadır. Tablo I.2 Soma İlçesi için ana coğrafi verileri özetlemektedir. Tablo I.2. Soma İlçesi Coğrafi Verileri Rakım Boylam Enlem Komşu İlleri Coğrafi Bölge Deniz seviyesinden ortalama yükseklik 175 m 27 36' Dogu 39º11' Kuzey Kırkağaç, Kınık, Bergama, Savaştepe, İvrindi, Akhisar Ege İlin Yüzölçümü (m 2 ) km 2 4

15 Soma İlçesinin Türkiye deki konumu ve projenin yeri hakkında detaylı bilgiler Bölüm 2 de verilmektedir. Alıcı Ortam ve Alıcı Ortamdaki Su Kalitesi İlçede oluşan atıksu toplandıktan sonra İller Bankası projesi kapsamında inşaa edilen kolektör hattından hiçbir arıtma uygulanmadan doğruca Bakırçay'a deşarj edilmektedir. Bakırçay, 28 km'si Soma ilçesinde olmak üzere 120 km lik bir çaydır. Gölcük Dağları'ndan doğup Çandarlı Körfezi'nden Ege Denizi'ne dökülmektedir. Bakırçay için en önemli kirleticiler; tarımsal aktivite - pestisit ve gübrelerin bilinçsizce kullanımı sonucunda bu maddelerin yüzey sularıyla nehre ulaşması; endüstri ve madencilik - ilçede bulunan özel madenlerin kömür yıkama amaçlı lavvar tesislerinde kullandıkları suların arıtılmadan ve şlam havuzlarına alınmadan deşarj edilmesi, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. nin soğutma sularının arıtılmadan deşarj edilmesi, zeytin yağı fabrikalarının ve süt fabrikalarının proses sularının arıtılmadan deşarjı; evsel atıksu - kolektör hattından ve Turgutalp Belediyesi'nden gelen atıksuların deşarjı Bakırçay, kenarında bulunan tarım arazileri için sulama amaçlı kullanılmaktadır. Deşarj edilen atıksu organik ve biyolojik maddelerin neden olduğu kirlenmenin artmasına neden olmakta, halk sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ayrıca, suyun bölgede sulama suyu olarak kullanılması da olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Şekil I.1 de Bakırçay a deşarj noktası gösterilmektedir. Atıksu deşarj noktasının yakınındaki Bakırçay suyunun kalitesi hakkında herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu nedenle de alıcı ortamın mevcut durumu için bir sınıflandırma yapmak mümkün değildir. Ancak, Bakırçay havzası için İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü elemanlarınca hazırlanan bir Bakırçay Havzası Kirlilik Etüdü Çalışması mevcuttur. Bu çalışmada; Manisa İli (Soma ve Kırkağaç) ile İzmir İlinden (Kınık ve Bergama) geçerek kuzeyde; Çandarlı Beldesi nden Ege Denizi ne dökülen ve tarımsal sulama açısından son derece önemli olan Bakırçay Nehri nde kirletici kaynaklar tespit edilmiş; kirletici kaynaklara, topografik yapıya, akarsu kollarına bağlı olarak 11 ayrı numune alma noktası belirlenmiştir. Bu noktalardan numune alma sıklığı, izleme süresi ve belirlenen parametrelere göre bir ölçüm-izleme ağı oluşturulmaya çalışılmış ve elde edilen sonuçlara göre nehir havzasının kirlilik analizi yapılmıştır. Bu doğrultuda, nehir üzerinde belirlenen noktalardan üçer aylık periyotlarla su numuneleri alınmış, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (SKKY) Çizelge 1 de yer alan parametrelerin analizleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Laboratuarında yapılmıştır. Bu çalışma neticesinde genel olarak tüm parametre değerlerinin SKKY Çizelge 1 e göre 4. sınıf su kalitesinde olduğu görülmüştür. Kirliliğin yoğun olarak Soma Termik Santralı proses ve soğutma sularından, evsel atıksulardan, zeytinyağı ve süt ürünleri vb. sanayi işletmelerinden, madencilik faaliyetlerinden ve tarımsal faaliyetlerden (ilaçlama, gübrelemeden) kaynaklandığı anlaşılmıştır. 5

16 Şekil I.1. Bakırçay a Deşarj Noktası AB direktifi hassas ve az hassas su kaynaklarına deşarj edilen atıksular için değişik arıtma türlerini gerektirmektedir. Direktifle ilgili Türkiye nin hassas ve az hassas alanları 2009 yılına kadar belirlenecektir. Aynı zamanda, ÇOB, AB Çevre Alanında Entegre Uyumlaştırma Stratejisi uyarınca en düşük maliyetli senaryoyu ( ) seçmiştir. Bu senaryoya göre, Marmara ve Ege sahil bölgeleri, Antalya ve İskenderun Körfezleri ve içme suyu kaynağına 100 km den daha yakında bulunan içme suyu havzaları hassas bölgeler olarak, diğer yüzey suları normal bölgeler olarak ve Boğaziçi ve Karadeniz'e deşarj yapılan tüm bölgelerle Karadeniz'e akan tüm akarsular az hassas bölgeler olarak sınıflandırılmıştır. Bakırçay genellikle sulama suyu amaçlı kullanılmaktadır. Deşarj noktasının aşağı kısmında içme suyu kaynakları olmadığından, Bakırçay ın varsayılan sınıflandırması normal olmaktadır. ÇOB 21 Mart 2008 tarihli alıcı ortamların sınıflandırılması konulu yazısında, normal su ortamlarına yapılan deşarjlarda üzerinde nüfus için ikincil arıtmaya azot arıtımı ilave edilecektir. Dolayısıyla, organik karbon ve azot giderimli ikincil bir arıtma tesisi gereksinimleri yerine getirebilir. Arıtma Prosesi Önceki kısımda da belirtildiği üzere Soma için planlanan ilk AAT projesi (Kanalizasyon Tatbikat Projesi), Bilgilen San. Müh. Müş. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmış ve 1995 yılında İller Bankası tarafından onaylanmıştır. Onaylanan bu projede klasik aktif çamur sistemi önerilmiş, ancak proje gerçekleştirilememiştir. Ancak Türkiye de 15 Belediye için Atıksu Arıtma Tesisi Hazırlanmasına Yönelik Teknik Yardım projesi kapsamında Soma AAT için fizibilite çalışmaları devam etmekte olup, önerilen bu sistemde 6

17 bir takım değişiklikler olması söz konusudur. Bu bağlamda prosesin nihai hali ile ilgili detay bilgiler ÇED Raporu nda sunulacaktır. Bilgilen San. Müh. Müş. Ltd. Şti. tarafından 1995 yılında hazırlanan Kanalizasyon Tatbikat Projesi nde önerilen arıtma prosesi hakkındaki bilgiler aşağıda verilmektedir. Proseste yer alan üniteler şunlardır: İnce Izgaralar Kum Tutucular Parshall Savağı Ön Çökeltme Havuzları Havalandırma Havuzları Son Çökeltme Havuzları Çamur Yoğunlaştırıcılar Aerobik Çamur Çürütücüler Belt-Presler I.3. Projeden Kaynaklanacak Önemli Çevresel Etkiler Önerilen projeden kaynaklanabilecek önemli çevresel etkiler inşaat ve işletme dönemi olarak değerlendirilmiştir. Bu dönemler aşağıda sunulmuştur; İnşaat dönemi: İnşaat dönemi içerisinde gerçekleştirilecek kazı, hafriyat ve genel çalışmalardan dolayı sınırlı miktarlarda hafriyat malzemesi, katı atık, sıvı atık ve gürültü meydana gelecektir. Yapılacak olan düzenlemeler neticesinde, atıkların uzaklaştırılması ve nihai deşarjı sırasında ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlar sağlanacaktır. Bu dönemde gerçekleştirilecek olan faaliyetler oldukça sınırlıdır. Bu sebeple inşaat döneminde çevresel bir risk görülmemektedir. İşletme dönemi: Bu dönem içerisinde meydana gelebilecek olası çevresel etkiler; kullanılacak olan motor ve pervaneler kaynaklı sınırlı bir gürültü, dönemsel olarak sinek ve koku sorunu, arıtma sistemi sonrası yoğunlaştırıcıdan açığa çıkacak olan katı atık ve arıtılmış su olacaktır. Çevresel etkiler ile ilgili daha detaylı bilgi Bölüm 4 de verilmiştir. 7

18 a) İlgili Türk Mevzuatına Göre Kriterler Arıtılmış sular Ülkemizde alıcı ortama verilen arıtılmış evsel atıksu kalitesi, Çevre Kanunu na dayalı olarak 4.Eylül.1988 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve en son değişikliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ile belirlenen evsel atıksuların alıcı ortama deşarj standartlarına uygun olmak zorundadır. Bu yönetmelik uygulamada çerçeve yönetmelik olarak işlerlik görmekle beraber çeşitli kurumların (İller Bankası, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları nın özel standartları) yürürlükte olan deşarj standartları da mevcuttur. Söz konusu yönetmelik (SKKY) Tablo 21.4 te belirlenen evsel kaynaklı atıksuların alıcı ortama deşarj standartları (N> kişi için) Tablo I.3 de verilmiştir. Tablo I.3. (SKKY-Tablo 21.4): Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 4: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 6000 Kg/Gün den Büyük, Nüfus > ) PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE 2 saatlik KOMPOZİT NUMUNE 24 saatlik Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ 5 ) mg/l Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) mg/l Askıda Katı Madde (AKM) mg/l ph Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ne ( tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayınlanan) göre: Kanalizasyon sisteminden gelen kentsel atıksu ( E.N. üzerindeki) hassas ve az hassas havzalar olarak sınıflandırılanların dışındakiler için ikincil arıtma veya eşdeğer bir arıtmaya tabidir. Atıksu arıtma tesisleri, atıksu ve alıcı ortamın kalitesine uygun şekilde tasarlanır. Az hassas havzalar için çevrenin olumsuz yönde etkilenmemesi durumunda birincil arıtma düşünülür. Hassas havzalar ve az hassas havzalar Yönetmelik Ek I de yer alan kriterlere göre belirlenir. Az hassas havzalar belirlenirken, deşarj edilen kirlilik yükleri, deşarj noktasına komşu bölgeler çevresindeki olası olumsuz çevre etkileri bakımından da değerlendirilir. Hassas ve az hassas havzalar, bu Yönetmeliğin kabulünden itibaren üç yıllık dönem içinde (2009 itibarı ile) Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Alıcı ortam ile ilgili olarak Yönetmelikte belirtilen deşarj kriterleri Tablo I.4 de, ileri arıtıma ilişkin deşarj kriterleri ise Tablo I.5 de gösterilmiştir. 8

19 Tablo I.4 Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri İkincil Arıtmaya İlişkin Deşarj Limitleri 1 Parametre Konsantrasyon (mg/l) Minimum arıtma verimi (%) Referans Ölçüm Metodu Nitrifikasyonsuz 2 Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı ( 20ºC de BOİ 5 ) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Toplam Askıdaki Katı Maddeler (TAKM) (Madde 8 (c)) (Madde 8 (c)) (10000 E.N. den fazla) 60 (Madde 8 (c)) ( E.N.) (Madde 8 (c)) (10,000 E.N. den fazla) 70 (Madde 8 (c)) ( E.N.) Homojen, filtre edilmemiş, çökeltilmemiş ham örnek 20ºC ±1ºC de beş günlük inkübasyondan sonra çözünmüş oksijen ölçümü. Nitrifikasyon inhibitörü ilavesi Homojen, filtre edilmemiş, çökeltilmemiş ham örnek Potasyum dikromat yöntemi Temsili örneğin 0,45 μm filtre ile filtrasyonu, kurutulması ve tartılması 105 ºC de kurutulmuş temsili örneğin santrifüjlenmesi ( g.da en az beş dakika) ve tartılması Tablo I.5 Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinden İleri Arıtıma İlişkin Deşarj Limitleri* Parametre Konsantrasyon (mg/l) Minimum Arıtma Verimi (%) Referans Ölçüm Metodu 2 mg/l P Toplam fosfor ( E.N.) Moleküler absorpsiyon 80 1 mg/l P spektrofotometre ( E.N. den fazla) 15 mg/l N Toplam azot 4 ( E.N.) Moleküler absorpsiyon 10 mg/l N spektrofotometre ( E.N. den fazla) 5 *Yerel şartlara bağlı olarak parametrelerin biri veya ikisi birden uygulanabilir.konsantrasyon değerleri veya arıtma verimleri uygulanacaktır. Kentsel atıksu arıtma tesislerine bağlı olmayan ve biyolojik olarak ayrışabilen atıksu oluşturan endüstriyel tesislerden alıcı ortama atıksu deşarjı izne tabidir (Yönetmelik Ek III). Atık çamur Her türlü katı atık, arıtma çamuru ve fosseptik çamurlarının alıcı su ortamlarına boşaltılmaları yasaktır. Kentsel atıksu arıtma tesislerinden çıkan uygun kalitedeki çamur yeniden kullanılabilir. Atıksu arıtma tesisi kaynaklı bir miktar katı atık meydana gelecektir. Bu atıklar biyolojik olarak stabil hale gelmiş aktif çamur kütlesinden ve diğer inert parçalardan meydana gelecektir. Meydana gelecek olan atıklar iki şekilde uzaklaştırılabilecektir. Bu yöntemlerden ilki doğrudan belediyeye ait katı atık depolama sahasına götürülmesi, diğer yöntem ise gübre amacı ile kullanılmasıdır. Bu uygulamaları sınırlayan yönetmelikler bulunmaktadır. Bu yönetmelikler Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği dir. Bu yönetmeliklere göre yaptırımlar aşağıda ayrı ayrı anlatılmıştır. 1 Kullanılacak olan konsantrasyon değerleri ya da arıtma verimleri 2 Eğer BOİ 5 ile bir başka parametre arasında korelasyon kurulabilirse, bu parametre BOİ 5 yerine başka parametre ile değiştirilebilir: toplam organik karbon (TOK) yada toplam oksijen ihtiyacı (TOİ) gibi 3 Yerleşim biriminin büyüklüğüne bağlıdır. Lagünlerden alınan örneklerin analizi filtre edilmiş örnekler üzerinde yapılmakla birlikte; filtre edilmemiş katı maddelerdeki toplam askıda katı madde konsantrasyonu 150 mg/l yi aşmamalıdır. 4 Toplam azotun anlamı: toplam Kjeldahl-azotu (organik azot + amonyak-azotu), nitrat (NO3 ) - azotu ve nitrit (NO 2 )-azotu 5 Alternatif olarak günlük ortalama 20 mg/l N yi aşmamalıdır. Bu şart atıksu arıtma tesisi biyolojik reaktörünün işleyişi esnasında 12 ºC yada daha yüksek ısıdaki suya uygulanacaktır. Sıcaklıkla ilgili koşullar yerine yerel iklim koşullarını gözönüne almak bağlamında işletme süresi ile ilgili kısıtlar uygulanabilir. Bu alternatif ancak EK II in yerine getirildiğinin gösterilmesi şartıyla uygulanır. 9

20 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (KAKY) Bu Yönetmelik, meskun bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıkların, park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atıklarının, evsel atık su arıtma tesislerinden elde edilen (atılan) arıtma çamurlarının, zararlı atık sınıfına girmeyen sanayi arıtma tesisi çamurlarının, hafriyat toprağı ve inşaat molozunun toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesine ilişkin esasları kapsar. Bu sebeple meydana gelecek olan olası arıtma çamurlarının depolanması durumunda bu yönetmelik hükümleri esas alınacaktır. KAKY madde 28 arıtma çamurlarının depolama tesislerindeki depolama kriterlerini vermektedir. Bu maddede Arıtma çamurunun depolanabilmesi için içinde bulunan su oranının %65 olması gerekir. Ancak depo yeri isletmecileri, çamurun su oranının daha fazla olması halinde, deponun stabilitesini bozmayacağı, koku problemi ortaya çıkarmayacağı kanaatine varırlarsa, su oranı %75 e kadar olan çamurları kabul edebilirler. denmektedir. Arıtma tesisinde bulunacak yoğunlaştırıcı ile atıklardaki su oranı istenilen boyutlara kadar indirilebilecektir. Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (TKKY) Bu Yönetmelik, toprak kirliliğine neden olan faaliyetler ile tehlikeli maddeler ve atıkların toprağa deşarjına, atılmasına, sızmasına ve evsel ve kentsel atıksuların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının ve kompostun; toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin teknik, idari esasları ve cezai yaptırımları kapsar. Meydana gelecek olan stabil arıtma çamurlarının gübre amacı ile kullanılması durumunda bu yönetmelik hükümleri geçerli olacaktır. TKKY EK I-B de stabilize arıtma çamurlarının toprakta kullanılabilmesi için gerekli sınır değerler verilmiştir. Bu sınır değerler Tablo I.6 da verilmiştir. Tablo I.6. Toprakta Kullanılabilecek Stabilize Arıtma Çamurunda Müsaade Edilecek Maksimum Ağır Metal Muhtevaları Ağır Metal (Toplam) Sınır Değerler (mg/kg fırın kuru materyal) Kurşun 1200 Kadmiyum 40 Krom 1200 Bakır 1750 Nikel 400 Çinko 4000 Civa 25 b) İlgili AB Mevzuatına Göre Standartlar Arıtılmış sular Yürürlükte bulunan AB Direktifi 1998/15 ile değişik Kentsel Atıksu Arıtımı konulu 21 Mayıs 1991 tarihli Konsey Direktifi dir. Söz konusu direktif, kentsel atıksuların toplanması, arıtılması ve deşarjı ile bazı endüstrilerden kaynaklanan atıksuların arıtılması ve deşarjı konularını düzenlemektedir. Bu direktifin amacı çevreyi atıksu deşarjının neden 10

21 olduğu olumsuz etkilerden korumaktır. Direktif, emisyon limit değeri yaklaşımını benimsemektedir. Hassas alanlar için belirlenen deşarj kriterleri Tablo I.7 de verilmiştir. Tablo I.7. AB Direktifi 91/271/EEC Uyarınca Hassas Alanlar İçin Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinden Deşarj Gereklilikleri Parametre 6 Konsantrasyon 7 Giren yükte minimum % azalma BOİ mg/l O %, %40, dağlarda > 1,500 m KOİ 125 mg/l O 2 75 % 10,000 E.N üzeri için 35 mg/l Toplam AKM 2,000-10,000 E.N için 60 mg/l E.N için 2 mg/l P Toplam Fosfor > E.N için 1 mg/l P Toplam Azot E.N için 15 mg/l N > E.N için 10 mg/l N Kaynak: Kentsel atıksu arıtma direktifi 90% 9 ; > 10,000 E.N. %70; 2,000-10,000 E.N. 80 % % Genel kural, hassas alan olarak tanımlananlar dışındaki tüm alanlarda ikincil arıtmanın gerekli olmasıdır. Hassas alanlarda bu kriterin karşılanması için besin maddelerinin ileri düzeyde arıtılmasını içeren ileri arıtma uygulanmalıdır. Atıksu arıtma prosesinin olumsuz etkilenmesini önlemek için sanayi kaynaklı atıksuların ön arıtımı gerekecektir. Kentsel atıksu arıtma tesislerince arıtımı yapılmayan ve biyolojik olarak ayrışabilir nitelikli atıksu üreten bazı endüstri sektörleri için özel bazı deşarj kriterleri geçerlidir. Atık çamur Tarım için kullanılan çamur, (Kanalizasyon atıklarının tarımda kullanılması halinde çevrenin ve özellikle toprağın korunması hakkında) 86/278/EEC AB Konseyi Direktifine uyumlu olmalıdır. Atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanan çamur, arıtılmış çamur tanımına girmekte olup, direktif uyarınca sadece tarım ve ağaçlandırma için kullanılabilmektedir. Çamur düzenli bir depolama alanına bertaraf edilirse, düzenli depolama sahalarında kabul edilecek katı atıklar maddesi altında [1999/31/EC direktifi] ve kirlilik düzeyini düşürme süreçlerinden arta kalan katı atıklar maddesi altında [75/442/EEC direktifi] geçen tariflere uygun olmalıdır. Böylece bu husus 1999/31/EC Direktifi, EK II de yer alan ölçülerle uyum içinde olmalıdır. 6 Konsantrasyon ya da % azalma uygulanır 7 Nüfus başına yükler, arıtma tesisine yıl boyunca giren maksimum haftalık yükler bazında hesaplanmalı, olağanüstü durumlar hariç, örn. şiddetli yağmurlarda. 8 Nitrifikasyonsuz BOİ 5 gerekliliği tekrarlanabilir korelasyonun kurulabilmesi halinde, bu parametre TOİ ya da TOK ile değiştirilebilir. 9 Opsiyonel gereklilik 10 Toplam azotun anlamı: Kjeldahl-azotu (organik azot + N + NH 3 -amonyak-azotu-), nitrat (NO 3 )- azotu ve nitrit (NO 2 )- azotunun toplamıdır. 11

22 c) Koku Ve Sinek Problemi Bu sorunu ortadan kaldırmak için projelendirme safhasından itibaren gerekli çalışmalar yapılacaktır. Havuzların içinde ölü bölgeler bırakılmayacak ve motor güçleri debiye göre emniyetli tarafta kalacak şekilde seçilecektir. Sahada meydana gelecek olan atık çamurlar bekletilmeden belediyeye ait katı atık depolama sistemine yada uygun olduğunun kanıtlanmasının akabinde gübre olarak kullanılmak amacı ile tarlalara götürülecektir. Gerek duyulur ise sahada ilaçlama yapılacaktır. Bu uygulamalar ile koku ve sinek sorunu en aza indirilecektir. Yönetmeliklerin Soma AAT İçin Öngörüleri AB direktifi hassas ve az hassas su kaynaklarına deşarj edilen atıksular için değişik arıtma türlerini gerektirmektedir. Direktifle ilgili Türkiye nin hassas ve az hassas alanları 2009 yılına kadar belirlenecektir. Aynı zamanda, ÇOB, AB Çevre Alanında Entegre Uyumlaştırma Stratejisi uyarınca en düşük maliyetli senaryoyu ( ) seçmiştir. Bu senaryoya göre, Marmara ve Ege sahil bölgeleri, Antalya ve İskenderun Körfezleri ve içme suyu kaynağına 100 km den daha yakında bulunan içme suyu havzaları hassas bölgeler olarak, diğer yüzey suları normal bölgeler olarak ve Boğaziçi ve Karadeniz'e deşarj yapılan tüm bölgelerle Karadeniz'e akan tüm akarsular az hassas bölgeler olarak sınıflandırılmıştır. Bakırçay genellikle sulama suyu amaçlı kullanılmaktadır. Deşarj noktasının aşağı kısmında içme suyu kaynakları olmadığından, Bakırçay ın varsayılan sınıflandırması normal olmaktadır. ÇOB 21 Mart 2008 tarihli alıcı ortamların sınıflandırılması konulu yazısında, normal su ortamlarına yapılan deşarjlarda üzerinde nüfus için ikincil arıtmaya azot arıtımı ilave edilecektir. Dolayısıyla, organik karbon ve azot giderimli ikincil bir arıtma tesisi gereksinimleri yerine getirebilir. Bu bağlamda Soma AAT için öngörülen deşarj kriterleri Tablo I.8 de verilmiştir. Tablo I.8. Yönetmeliklerin Öngördüğü Deşarj Kriterleri Parametre Birim SKKY (Tablo 21.4) 2 saatlik 24 saatlik Kons. KAAY* Tablo 1 Minimum Arıtma verimi (%) BOI5 mg/lt KOI mg/lt AKM mg/lt ph mg/lt *Yerel şartlara bağlı olarak, parametrelerin biri veya ikisi birden uygulanabilir. Konsantrasyon veya arıtma verimleri uygulanacaktır. 12

23 I.4. Yatırımcı Tarafından Araştırılan Ana Alternatiflerin Bir Özeti ve Seçilen Yerin Seçiliş Nedenlerinin Belirtilmesi I.4.1. Genel Değerlendirme Kanalizasyon tesisi ile toplanan kullanılmış suların halk sağlığı ve alıcı ortamın ekolojik dengesi açısından sakınca doğurmayacak şekilde uzaklaştırılmasını sağlamak için arıtılarak deşarj edilmesi gerekir. Evsel atıksuların arıtılmasında kullanılan prosesler genellikle Biyolojik Arıtma adı altında toplanırlar. Bu arıtma türünün temel prensibi bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların atıksudaki kirliliği meydana getiren organik maddeleri kullanarak üremeleri, dolayısıyla organik maddelerin sonuçta mikroorganizma kütlesi, enerji, su, CO 2 ve NH 3 gibi maddelere dönüşmesidir. Organik + mikroorganizma + oksijen yeni hücreler + CO 2 + NH 3 + H 2 O madde hücreleri Biyolojik arıtma aslında doğada kendi kendine olagelen bir olaydır. Arıtma teknolojisiyle bu olay kontrollü şartlar altında hızlandırılmış olur. Basit atıksu arıtma yöntemleri olarak adlandırılan stabilizasyon havuzları da büyük tabii havuzlarda suyun günlerce bekletilerek biyolojik arıtmanın kendi kendine oluşmasıdır. I.4.2. Alternatiflerin Kıyaslanması Önceki kısımda da belirtildiği üzere Soma için planlanan ilk AAT projesi (Kanalizasyon Tatbikat Projesi), Bilgilen San. Müh. Müş. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmış ve 1995 yılında İller Bankası tarafından onaylanmıştır. Onaylanan bu projede üç alternatif arıtma sistemi değerlendirilmiştir. Bu alternatifler şunlardır: Aktif Çamur Damlatmalı Filtre Oksidasyon Havuzu Yapılan değerlendirmede ilk tesis masrafı, işletme giderleri, işletme ve bakım kolaylığı, arazi ihtiyacı, inşaat süresi ve yapım kolaylığı, koku ve sinek problemi, tesis kademelendirilmesi gibi faktörler göz önüne alınmış ve sonuçta aktif çamur sisteminin en uygun alternatif olduğu sonucuna varılmıştır. Klasik ve uzun havalandırmalı aktif çamur sistemleri arasında yapılan değerlendirmede ise Soma nın nüfusunun yüksek olması ve uzun havalandırmalı sistemde enerji giderinin çok olacağı düşünülerek klasik aktif çamur seçeneği uygun bulunmuştur. Genel olarak bakıldığında; atıksu arıtma teknolojilerinde uygulanan alternatif teknolojiler aşağıda verilmektedir. Atıksu Arıtma Sistemi Alternatifleri Damlatmalı filtre Klasik aktif çamur Uzun havalandırmalı aktif çamur Kesikli biyolojik reaktörler 13

24 Geniş yataklı bio filmler Stabilizasyon havuzları İleri azot ve fosfor giderimli aktif çamur Çamur Arıtma Alternatifleri Yerçekimli çamur yoğunlaştırıcılar Mekanik yoğunlaştırıcılar Uzun havalandırmalı ile çamur stabilizasyon Aerobik çamur arıtımı stabilizasyon Anaerobik çamur arıtımı stabilizasyon Kimyasal çamur arıtımı stabilizasyon Çamur susuzlaştırma (belt press, santrifuj v.b.) Çamur kurutma yatakları Çamur Giderme Alternatifleri Tarımsal veya Ağaçlandırma (orman) da kullanımı Katı Atık tesislerinde depolama Yakma Atıksu arıtma proseslerinden en uygun proses alternatifinin seçimi için dikkate alınması gereken faktörler aşağıda özetlenmiştir. 1- Deşarj kriterlerini sağlaması 2- İşletme ve bakım kolaylığı 3- Yatırım maliyeti 4- İşletme ve bakım maliyeti 5- Debi ve kirlilik yüklerindeki sallanımlara karşı az etkilenmesi 6- Zehirli atıkların tutulması 7- Arazi ihtiyacı 8- İklim koşullarına uyumu 9- Topoğrafik ve jeolojik koşullara uyumu 10- Taşıdığı riskler COWI Atıksu Konsorsiyumu tarafından hazırlanmakta olan fizibilite ve proje raporları doğrultusunda arıtma prosesi ve ilgili alternatifleri belirlenmiş olacak ve ÇED raporunda ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecektir. İller Bankası tarafından onaylanan kanalizasyon tatbikat projesinde, Turgutalp imar planının batı ucunda Bakırçay yanında yaklaşık 6 hektarlık bir alan Soma AAT yeri için uygun olarak tespit edilmiştir. Ancak seçilen alan çok parçalı özel mülkiyet olduğundan bu alanın kamulaştırılmasının sıkıntı yaratacağı öngörülmüştür. Bu nedenle Soma Belediyesi arıtma tesisi alanını İller Bankası tarafından seçilen alanın 500 m batısına kaydırma kararı almıştır. Proje yeri gerek kot gerekse de atıksu kollektörünün uygunluğu nedeniyle tercih edilmiştir. Ayrıca seçilen saha arıtmadan sonra çıkış suyunun kolaylıkla Bakırçay a deşarj edilmesine olanak sağlayacaktır. Tüm bu nedenlerden dolayı seçilen saha dışında alternatif bir alan değerlendirilmemiştir. 14

25 BÖLÜM II PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU

26 BÖLÜM II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.1. Proje Yeri ve Alternatif Alanların Mevkii, Koordinatları, Yeri Tanıtıcı Bilgiler İller Bankası tarafından onaylanan kanalizasyon tatbikat projesinde, Turgutalp imar planının batı ucunda Bakırçay yanında yaklaşık 6 hektarlık bir alan Soma AAT yeri için uygun olarak tespit edilmiştir. Ancak seçilen alan çok parçalı özel mülkiyet olduğundan bu alanın kamulaştırılmasının sıkıntı yaratacağı öngörülmüştür. Bu nedenle Soma Belediyesi arıtma tesisi alanını İller Bankası tarafından seçilen alanın 500 m batısına kaydırma kararı almıştır. Söz konusu saha Turgutalp, Balpınar mevkiinde 3 pafta ve 424 parsel no lu alanda yer almakta olup, büyüklüğü 4,8 ha dır. Proje sahasına ait kamulaştırma işlemleri tamamlanmış olup, tapu Ek-B de sunulmaktadır. Ayrıca sahanın tarım dışı amaçla kullanımı için tahsis başvurusu yapılmış ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Müdürlüğü nün 11/03/2008 tarih ve 1120 sayılı yazısı ile sahanın tarım dışı amaçlı kullanılması uygun görülmüştür. Bahse konu yazılar Ek-B de sunulmaktadır. Proje sahasının 1/ lik harita üzerinde gösterimi Ek-A da verilmektedir. Proje sahasına ait yer bulduru haritası Şekil II.2 de, uydu görüntüleri Şekil II.2, Şekil II.3 de, ve proje alanına ait görüntü ise Şekil II.3 de verilmektedir. 15

27 Şekil II.1. Yer Bulduru Haritası 16

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

BÖLÜM VI PROJENİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI PROJENİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI PROJENİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ BÖLÜM VI. TEKNİK OLMAYAN ÖZET Ülkemizin, Avrupa Birliğine uyum sürecinde çevre alanındaki mevzuat uyumlaştırma ve uygulamaya dönük

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 1/15 GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 2/15 Gediz Havza Koruma Eylem Planı (2008) Gediz Havza Koruma Revize Eylem Planı

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİ

KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİ KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kentsel atıksuların toplanması, arıtılması ve deşarjı ile belirli endüstriyel sektörlerden

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Prof. Dr. F. Dilek Sanin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Ankara Çamurun oluşumundan bertarafına

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Die technische Anlagen der Deponiesickerwasserreinigung und Bespiele Kai-Uwe Heyer* *, Ertuğrul Erdin**, Sevgi Tokgöz** * Hamburg Harburg Teknik

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26047

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26047 Çevre ve Orman Bakanlığından: Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26047 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir.

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir. TÜRKİYE DE ÇAMUR YÖNETY NETİMİ ve KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI Dr. Özgür ÖZDEMİR KASKİ Genel MüdürlM rlüğü Atıksu Dairesi Başkan kanı, Mart 2011 Türkiye de Atıksu nun işlenmesi

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. BARTIN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ

MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ 247 ADA 104(KISMEN)- 105-106-107 (KISMEN) PARSELLER ZAİRE PAZARI (TOPTAN TİCARET) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANILARI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1 İçindekiler

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 1 Ergene Havzası Su Kalitesi İzleme Raporu

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bitlis ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis in kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması 21.yy da insanlığın en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Dünya nüfusundaki hızlı artışla beraber, doğal kaynakların

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Konunun önemi Belediyelerin enerji kaynakları; Hidrolik Bio kütle Bu kaynaklardan belediyeler nasıl yararlanabilir, Yenilenebilir enerji

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması Madde 7 (Mülga:RG-30/11/2012-28483) (4) Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK Kömür Madenciliğinin Çevresel Etkileri Kömür, organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca basınç ve ısıya

Detaylı

SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ

SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ SONUÇ VE DEĞERLENDİRME İÇERİK SUYUN ÖNEMİ TÜRKİYE DE SU AVRUPA BİRLİĞİ NDE SU KAYNAKLARI AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNİN ANA PRENSİPLERİ TÜRKİYE DE SU

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü Nisan 2010 Ankara ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre ve Orman Bakanlığı : Politika ve prensipleri belirleme, Mevzuat

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı