Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini, Çalışanların Misafirlerin kurtarılmasını, Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini, Çalışanların Misafirlerin kurtarılmasını, Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını,"

Transkript

1 Rev. N : AMAÇ: Tesislerde luşabilecek her türlü lağanüstü durumlarda persnelin yaralanıp zarar görmesini, üretimin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin lumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenleri önceden planlayıp yapmak veya acil durumda yönetimin hızlı ve dğru karar alması için çalışma planının luşturulmasını ve; Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini, Çalışanların Misafirlerin kurtarılmasını, Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını, Tehlikenin yayılmasını önlemek ve kntrl altına alınmasını, Olaydan etkilenmiş alanların güvenli hale getirilmesini, Acil durum ekipman ve kayıtlarının saklanmasını, Yönetim ve şirket yetkililerine gerekli bilgilerin aktarılmasını sağlamaktır KAPSAM: Bu acil plan ve talimatları BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ-ASFALT ŞANTİYESİ / BAYBURT-MERKEZ sınırları içerisinde bulunan her türlü yapı, tesis sahası içerisindeki her bir kişinin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve krunması durumunu kapsar. ACİL DURUM TANIM VE ETKİLERİ: Yönetimin acil müdahalesini ve layı kntrl altına alıp snlandırmak için gerekli kaynakların laya dahil edilmesini gerektiren durumlar aşağıda sıralanmıştır. Yangın, Patlama, Sabtaj ve terör eylemleri, Deprem, Savaş, Sel ve su baskınları, Zehirli veya krzif gaz ve sıvıların dağılması, İş kazaları. 1/30

2 Rev. N : Meydana gelebilecek bu acil durumların snuçları Ciddi yaralanma ve ölümlere, Saha içi veya dışı ciddi mal ve malzeme hasarlarına, İşin devamlılığını tehdide, Şirket varlığını tehdide, Ciddi çevresel hasarlara, Neden labilir. ACİL DURUM UYARISININ (ALARM ) VERİLMESİ : Herhangi bir acil duruma maruz kalan ve/veya zarar görmediği durumlarda gören herhangi biri; ilk müdahale için bulunduğu yerde varsa telefn veya telsizle, yksa kşarak ilk amirine ve/veya amire haber verecektir. Haberi alan ilk amir de, İş Güvenliği yöneticisine (Sağlık ve Güvenlik Temsilcisi)ve/veya acil durum ekip amirine durumu bildirecektir. ACİL DURUM TOPLANMA NOKTASI: 1. Acil Tplanma Bölgesi : Tesis Dışındaki Alan 2. Acil Tplanma Bölgesi : Tesis Girişi 3. Tesis Vaziyet Planı : Eklenecek ACİL DURUMDA KULLANILACAK MALZEME VE EKİPMAN BİLGİLERİ: Prtatif Yangın Söndürme Cihazları ve Sayısı: Tesis bünyesinde KKT yangın söndürme cihazları kullanılmaktadır. Kullanılan Ekipmanların Yerel Teşkilat Ekipmanlarına Uygunluğu: Tesis bünyesinde kullanılan tüm yangın ekipmanları TSE standartlarına uygun lup, yerel teşkilatların ekipmanlarına uygundur. Tatbikat Eğitimi: Tesis bünyesinde tüm çalışanlara her yıl yangın, ilk yardım bilgilendirme eğitimi ve Acil Durum eğitimi verildikten snra, uygulamalı larak tahliye, yangın söndürme ve alarm, ilk yardım tatbikatları yaptırılmaktadır. 2/30

3 Rev. N : ACİL DURUM EYLEMLERİ Acil durum ihbarını alan İş güvenliği yöneticisi (Sağlık ve Güvenlik Temsilcisi) Acil Durum Ekip yöneticisinin talimatıyla kurtarma ekibinin acil tplanma sahasında tplanmasını sağlar. Kurtarma ekip liderine ve ekibe acil durumun türü, büyüklüğü ve yeri hakkında gerekli bilgiler verildikten snra; ekip lideri ekibin kurtarma perasynu için gerekli ekipmanları, iş aletleri ve iş makineleri ile kişisel kruyucu malzemelerini almalarını sağlar. Daha snra perasyn bölgesine hareket edilir. Deprem acil durumu halinde Acil Durum Yöneticisi öncelikle, tplanma bölgesinden gelecek lan persnel mevcudu bilgisine bağlı larak kayıp veya enkaz altında bulunabilecek insanların kurtarma çalışmalarını başlatacaktır. Kimyasal madde sızması acil durumu halinde Acil Durum Yöneticisi öncelikle, sızan kimyasal taşma kaplarının içinde ise; önce yangın veya parlama tehlikesine karşı önlem alınır, daha snra bir pmpa yardımıyla kimyasal malzemeler, bş varillere alınır.bş varillere çekilen kimyasallar atık larak işaretlenir ve bertaraf edilmek için ayrılır.ve taşma kabının içi üstübü ile temizlenir, üstübüler tehlikeli atık knteynerlerine atılarak bertaraf edilmek için ayrılır.dökülen kimyasal veya akaryakıt sızıntısı taşma kabını taşıp çevreye yayılmış ise; dun talaşı veya dlgu kumu ile çevrilir ve emdirilir.daha snra absrban malzeme tplanarak atık knteynerlerine atılarak bertaraf edimek için ayrılır.yerde kalan kısmı yer betn ise üstübü ile temizlenerek aynı yöntem ile bertaraf edilir. Yangın acil durumu halinde Acil Durum Yöneticisi öncelikle, yangın söndürme ekip amirine ve yangın mahalline sevk eder ve en yakın yerel itfaiye teşkilatına haber verir. Diğer acil durum ekipleri ile birlikte yangına müdahale edilmesini sağlar. Acil durum ekiplerinin aşağıdayazılı talimatları güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır. Acil durum halinin sna ermesindensnra, acil durum layının tekrarlanmaması için tüm tedbirlerin alınıp alınmadığı gözden geçirilir. ACİL DURUM HABERLEŞME Acil durumu gören herhangi bir kişi ilk müdahale için bulunduğu yerde varsa telefn veya telsizle, yksa kşarak ilk amirine ve/veya amire haber verecektir. Haberi alan ilk amir de, İş Güvenliği yöneticisine (Sağlık ve Güvenlik Temsilcisi) ve/veya acil durum ekip amirine durumu 3/30

4 Rev. N : bildirecektir. Acil durumun yürütülmesi anında fabrikamızda haberleşmeler telsiz, çalışır durumda İse dahili telefn veya cep telefnları vasıtasıyla sağlanacaktır. Olayın büyüklüğüne bağlı larak ambulans istenecek, acil durumun yangın lması veya dönüşmesi ihtimalinde ise yerel İtfaiye teşkilatına haber verilecektir. ACİL DURUM TALİMATLARI YANGIN TALİMATI TEORİK BİLGİLER YANGIN Maddenin, ısı ve ksijenle birleşmesi snucu luşan kimyasal laya Yanma denir. Yanma layının luşabilmesi için yanıcı madde, ısı ve ksijenin bir arada bulunması gerekir. Bu laya "Yangın Üçgeni" adı verilir. Yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında luşan ve denetlenemeyen yanma layına YANGIN denir. YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI Yangının türü yanmakta lan maddeye göre değişir. Bu nedenle yangınları beş sınıfta tplayabiliriz. Yangın Çeşitleri A B C D E Cinsi Katı Sıvı Gaz Metal Elektrik Yanıcı Madde Söndürme Yöntemi Kullanılan Söndürücü Kağıt, Ahşap, Pamuk vb. Odun, Kumaş, Sğutma, Yanmayı Engelleme Su, ABC tzlu ve köpüklü söndürücü, Bya, Tiner, Yağ, Akaryakıt vb. Engelleme, Bğma, Sğutma ABC ve BC tzlu, haln gazlı, CO 2 ve köpüklü söndürücü Dğalgaz, Metan. LPG, Prpan, Asetilen vb. Engelleme ABC ve BC tzlu, haln ve CO 2 gazlı söndürücü Magnezyum, Alüminyum, Sdyum vb. Sğutma, Bğma Sadece D tzlu söndürücü Elektrik İlk iş elektriğin kesilmesi ABC ve B tzlu, haln gazlı söndürücü 4/30

5 Rev. N : Genel larak, 1. Kuru tzlu yangın söndürücü her tür yangın için 2. Köpüklü yangın söndürücü katı ve sıvı yangınlar için 3. Sulu yangın söndürücü katı yangınlar için 4. Halkarbn tipi yangın söndürücüler elektrik ve elektrnik rtam yangınları için kullanılabilir. YANGININ NEDENLERİ Krunma önlemlerinin alınmaması En önemli nedendir. Yangın, elektrik kntağı, ısıtma sistemleri, Dğalgaz, LPG tüpleri, parlayıcıpatlayıcı maddelerin yeterince krunmaya alınmamasından dğmaktadır. Elektrik enerjisi aksamının teknik kşullara göre yapılması, LPG tüplerinin ve dğalgazın dğru kullanılması, bacaların temizlenmesi ve parlayıcı-patlayıcı maddeler için gerekli önlemin alınması halinde yangın afetinde büyük ölçüde azalma lacaktır. Bilgisizlik Yangına karşı önlemlerin nasıl alınacağını bilmek gerekir. Elektrikli aletlerin dğru kullanımını bilmemek, sba ve kalrifer sistemlerini yanlış yerleştirmek, tavan arasına ve çatıya klay tutuşabilecek eşyalar kymak yangını davet eder. Yangının luşumunu önlemek ve yangını söndürmek için, yangın layını öğrenelim. İhmal Yangın knusunda bilgili lmak yetmez. Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmariti, kapatmayı unuttuğunuz LPG tüpü, ateşi söndürülmemiş cak, fişi prizde unutulan her ütü ihmalinden büyük yangınlar çıkabilir. Bu nedenle, yangına karşı daha dikkatli ve titiz lmamız gerekir. Kazalar İstem dışı layların bazılarından yangın çıkabilir. Yangın knusunda yeterli düzeyde bilgilenmek, bu tür laylarda nasıl hareket edeceğimize yardımcı lur. Sıçrama Kntrl altındaki bir ateşin, ihmal veya bilgisizlik snucu yayılarak veyahut parlayıp-patlayarak sıçraması her zaman mümkündür. Sabtaj 5/30

6 Rev. N : Bazı insanlar, çeşitli amaç ve kazanç uğruna kasıtlı larak yangın çıkarırlar. Bu tür laylara karşı gerekli önlem alınmalıdır. Dğa layları Rüzgarlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi snucu, yıldırım düşmesi ve benzeri dğa layları snucu yangınlar çıkabilir. SÖNDÜRME PRENSİPLERİ Sğutarak Söndürme a. Su İle Sğutarak Söndürme: Sğutarak söndürme prensipleri içerisinde en çk kullanılandır. Suyun fiziksel-kimyasal özelliği, yanıcı maddeyi bğar ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının sönmesini sağlar. b. Yanıcı Maddeyi Dağıtma: Yanan maddelerin dağıtılmasıyla yangın nedeni lan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangın yavaş yavaş söner. Akaryakıt yangınlarında bu tip söndürme uygulanmaz. Havayı Kesme a. Örtme: Katı maddeler veya kimyasal bileşikler kullanarak yanan madde ile ksijenin kesilmesi layıdır. Akaryakıt yangınlarında, örtü luşturan kimyasal bileşikler kullanılmaktadır. b. Bğma: Yangının ksijenle ilgisinin kesilmesi veya azaltılması layıdır. Yanıcı Maddenin Ortadan Kaldırılması: Yanmakta lan maddelerin rtadan kaldırılması halinde, yanma üçgeni luşamaz. Bu nedenle de yangın sönmüş lur. 6/30

7 Rev. N : YANLIŞ DOĞRU KULLANILMIŞ SÖNDÜRÜCÜLERİ YERİNE ASMAYIN TEKRAR DOLUM İÇİN İLGİLİLERE BİLDİRİN. 7/30

8 Rev. N : SÖNDÜRME CİHAZLARININ KULLANIMI Tetiğin üstündeki pimi çekiniz Hrtumu yuvasından çıkarınız ve tetiğe snuna kadar basınız, Hrtumun ucundan çıkan yangın söndürücü maddeyi yangın bölgesine bşaltınız, YANGINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER Yangın kaçış yllarına ve kapılarının ön ve arkalarına malzeme bırakmayınız. Kimyasallar Tüm kimyasallar gerektiği şekilde etiketlenmiş ve kapalı kaplarda saklanmalıdır. Kimyasalların kullanıldığı yerlerde sadece gerektiği kadar kimyasal bulundurulmalı ve kullanılan tüm kaplar etiketlenmelidir. Kimyasallar etiketlerinde yazan ısıda deplanmalıdır. Miktarı 50 lt yi aşan çözücüler (slventler) kimyasal dökülmelerine karşın döküntülerin birikeceği tepsiler bulunan metal dlaplarda ve/veya özel larak hazırlanmış ya da amaca uygun larak yeniden düzenlenmiş dalarda saklanmalıdır. Kimyasal deplarının aydınlatma ve elektrik tesisatı etanj lacaktır. Depların tüm elektrik sistemleri dep dışında kntrl edilecektir. Dep içindeki kimyasallar uygun şekilde etiketlenip deplama şartlarına göre deplanacaktır. 8/30

9 Rev. N : Dep içinde ve dışında hem dlap ve raflarda hem de persnel için gerekli tpraklama tertibatı yapılacaktır. Deplarda sürekli larak temiz hava girişi sağlanmalıdır. Kimyasallar ateşleme kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Kimyasallar ile çalışan persnel pamuklu iş elbisesi giymelidir. Sentetik elbiseler statik elektrik biriktirebilir. Yanıcı Gazlar Gaz bruları sağlam lmalı ve fazla ısınmasına yl açmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Kullanılmayan gaz vanaları tamamen kapatılmalıdır. Kullanılmayan gaz tüpleri dışarıda düşmeye karşı dayanıklı bir şekilde bekletilmelidir. Yanıcı gazlar kullanılırken çalışma alanı terk edilmemelidir. Yanıcı gazlar ile çalışılan yerlerde kullanılan gazlar ile ilgili gaz dedektörleri bulunmalıdır. Çalışma rtamında uygun yerlere sigara içmek yasaktır ve dikkat ateşle yaklaşma levhaları asılmalıdır. Gazlar ile çalışılan rtamda sürekli larak temiz hava girişi sağlanmalıdır. Elektrik Panları, UPS, Traf Temizlik ve bakım için kullanılan yağlı bez ve üstüpü parçaları ağzı kapaklı çöp bidnlarına atılır. Paratnerler ve tpraklama kablları periydik larak kntrl edilir. Uygun yerlere sigara içmek yasaktır ve dikkat ateşle yaklaşma levhaları asılır. Yeteri kadar uygun tipte (köpüklü ve/veya CO 2 vb.) yangın söndürme tüpleri ve diğer yangın söndürme araçları faal larak kullanıma hazır bulundurulur. Otmatik yangın algılama dedektörleri uygun yerlere yerleştirilir. Malzeme / Teçhizat Depları Depların içinde ve malzemeler arasında sigara içilmesine izin verilmez. Çabuk parlayıcı ve sıcağa karşı malzemeler sık sık kntrl edilir. Deplardaki malzemelerin özelliğine göre uygun tipte Yangın söndürme tüpleri dlu ve kullanıma hazır bulundurulur. Depların uygun ve görülebilecek yerlerine sigara içmek yasaktır levhaları knulur. Elektrik tesisatı, kabl bağlantıları, fiş ve prizler her hafta bir plan ve kntrl listesine göre devamlı kntrl edilir, arızalı ve hasarlı lanlar değiştirilir. Açık Alanlar Çevredeki yabani tlar, kağıt, bez, parçası gibi yanıcı atıklar temizlenir, kesilen tlar yakılmaz ve tesis dışına çıkarılır. Yangın hidrantları vana ve lgarlar devamlı bakımlı ve temiz tutulur. İtfaiye gelinceye kadar kullanılmak üzere, her 2-3 yangın hidrantı için uygun bir yere yeterli uzunlukta hrtum bulundurulur. Anılan hrtumların güneş ve yağıştan krunması için kapalı bir kutuya alınması (kullanılabilir duruma gelmesini zaman açısından riske atmayacak bir düzen içerisinde) sağlanır. Elektrik Tesisatları Elektrik tesisatına, prje harici fazla yüklü cihazlar takılmaz. 9/30

10 Rev. N : Tüm bina ve tesislerin elektrik dağıtım panlarındaki sigrtalar muhafazalı ve tmatik lur. Elektrikle çalışan cihazlardan, teknik dkümanına göre gerekli lanlar tpraklanır. Bina ve tesislerde çıplak veya hasarlı kabl, priz, fiş v.b. gibi elektrik malzemesi derhal yenilenir. Elektrik tesisatının periydik kntrl ve bakımları yetkili persnel tarafından yapılır. Çatılarda güvercin gübresi lup lmadığı, elektrik kabl kntrlü ve baca kntrlü yapılır. YANGIN ESNASINDA YAPILACAK İŞLEMLER Yangın esnasında önceden hazırlanmış lan Yangın Acil Durum Planına göre hareket edilecektir. Her ne lursa lsun ilk düşünce kendi can güvenliğini almak ve yakınında bulunan makine veya ekipmanın enerjisini keserek önceden belirlenmiş ve işyerinde duyurulmuş lan acil çıkış yllarını kullanarak panik yapmadan Acil Durum Tplanma Nktası na gidilmesi lacaktır. 1. Telaşlanmayınız. 2. Yangın küçük çaplı ise uygun söndürme ekipmanı ile müdahale ederek yangını söndürünüz ve birim amiri ile Yangın Güvenliği Srumlusuna haber veriniz. 3. Kullanmış lduğun tüpü dldurulması için Yangın Güvenliği Srumlusuna bildiriniz. Yangın müdahale edemeyeceğiniz kadar büyük ise; 4. Sesli larak etrafınızdakileri haberdar ediniz, 5. Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi var ise na basınız, 6. Güvenlik ve Santral Birimine haber veriniz 7. Çalışmış lduğunuz Makine-Ekipmanın enerjisini kesiniz, 8. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız, 9. İlkyardım sertifikan var ise yaralılara ilk müdahaleni yapınız, 10. Yaralı yk ise acil çıkış güzergahını kullanarak tplanma bölgesine dğru güvenli bir şekilde hareket ediniz, (Yakınında yangında ilk kurtarılacak bir eşya var ise nu da yanında götür) 11. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız, 12. Tplanma bölgesine geldiğinizde amirine geldiğinizi bildirmeyi unutmayınız, Bu arada ekipler ekip liderleri eşliğinde görev tanımları içerisinde lay yerine müdahale eder. İtfaiye geldiği andan itibaren itfaiye memurlarının yardımcısı knumuna geçerler. a. Pandan yangın yerini tespit ediniz, b. Telefn ve Telsiz vasıtasıyla yangının YERİ, CİNSİ VE BÜYÜKLÜĞÜ hakkında bilgi alınız, c. Yangın mahallinden aldığınız bilgiler dğrultusunda sırasıyla; d. Arayarak, Yangın yeri, cinsi, büyüklüğü ve adresi hakkında özet bilgi veriniz. e. Tüm tesisleri laydan telefn veya telsiz ile haberdar ediniz, f. Elektrik, Dğalgaz ve Kimyasal hatlarının kesilmesini sağlamak maksadıyla, 10/30

11 Rev. N : Elektrik için; Dğalgaz için; Kimyasallar için; g. Su mtrunun açılması için Su Arıtma birimini haberdar ediniz. h. Yangın Güvenliği Srumlusuna haber veriniz. i. Yangının meydana geldiği bölümün yangın ekip liderini ve bölüm müdürünü haberdar ediniz. j. Gerekirse Ambulans Çağırınız (112) k. Jandarmayı haberdar ediniz. (156) EKİPLERİN GÖREVLERİ Söndürme Ekibi : Yangın yerinin çevresinde gereken tertibatı alır, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışırlar. 1) Söndürme ekibinde görevli persnel hangi yangında, hangi tip söndürme cihaz ve yöntemini kullanılacağını bilmelidir. 2) Bütün persnel, yangın söndürme cihazlarını kullanmayı bilmelidir. 3) Dumandan zehirlenmemek için sık sık dışarıya çıkılarak temiz hava alınmalıdır. 4) Söndürme ekibinde görevli persnel, ikişer kişilik gruplar halinde eşleştirilerek yangın bölgesine skulacaktır. Bu iki kişi yangını söndürürken aynı zamanda birbirlerini kllayarak yaralanma, yanma, dumandan bğulma ve zehirlenmeye karşı birbirlerine sahip çıkacaklardır. 5) Söndürme persneli; zaman zaman birbirlerini de ıslatarak, elbiselerinin kavrulmasını ve dlayısıyla ani tutuşmaları önleyeceklerdir. Kurtarma Ekibi : Varsa önce canlıları kurtarırlar, daha snra yangında ilk kurtarılacak evrak, dsya ve diğer eşyayı rada bulunanların da yardımı ile ve ekip başkanlarının nezareti altında mümkünse çuvallara ve trbalara kyarak bşaltılmaya hazır hale getirirler. Çuval ve trbalar, işyeri yetkililerinin lüzum görmesi halinde işyerinin henüz yanma tehlikesi lmayan kısımlarına taşınır. 1) Kurtarmada birinci öncelik İNSANDIR. Yangın bölgesinde yaralanmış, yanmış, bğulmuş, zehirlenmiş, baygın veya ölü durumda insan bulunabilir. Öncelikle bunlar kurtarılarak ilk yardım ekibine teslim edilecektir. 2) İkinci öncelik, yangın yerinde (varsa) yangının büyümesine neden lacak, çalışmalara engel lacak ve tutuştuğu takdirde çalışanlara zarar verecek patlayıcı madde, alkl, tiner, LPG tüpleri gibi yanıcı maddeler uzaklaştırılarak kruma ekibine teslim edilecektir. 3) Yukarıda yazılı maddeler yerine getirildikten snra diğer malzemeler üzerindeki etiketlerdeki öncelik sırasına göre kurtarılarak kruma ekibine teslim edilecektir. 11/30

12 Rev. N : 4) Kurtarma ekibinde görev alacak persnel, yaralı taşıma usullerini bilecek ve söndürme ekibinde lduğu gibi ikişerli larak görevlendirilecektir. Kruma Ekibi : Bşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya kurum yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten snra ilgililere teslim ederler; 1) Çevre emniyetini alarak işi lmayanları bölgeye skmayacaktır. 2) Şüpheli şahısları yakalayacaktır. 3) İtfaiye araçlarının geçeceği ylları açık bulunduracaktır. 4) Yağmacılık, hırsızlık ve kargaşaya engel lacaktır. 5) Yangından kurtarılan malzemeleri emniyete alacaktır. 6) Tplanma bölgesinde sayım yapacaktır. İlk Yardım Ekibi : Yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verirler. 1) İlk müdahaleyi yapacaklardır. 2) İlk yardım ekibi, sertifikalı ilkyardım eğitimi almış kişilerden luşturulacaktır. Ulaştırma Ekibi : Ulaştırma ekibinde görevli lan şförler; yaralıları en yakın hastanelere ulaştırmakla görevlidir. Enerji Kaynakları Müdahale Ekibi : Enerji kaynakları müdahale ekibinde görevli lan kişiler; acil durum bölgesine giden elektrik, dğalgaz ve tehlikeli kimyasal hatlarını kesmekle, su mtrlarını devreye almak ile görevlidir. KAYIT VE TEÇHİZATIN KORUNMASI Yangın sırasında krunması ve kurtarılması gereken evrak ve eşyaların üzerlerine yangında ilk kurtarılacak işareti knulacaktır. KIRMIZI ZEMİN ÜZERİNE SİYAH Y: Yangında ilk önce kurtarılacak. Y TATBİKATLAR Yangın tatbikatları işyerinde belirlenecek lan plan senarylar dahilinde yapılacaktır. Yangın tatbikatları en az 6 (altı) ayda bir gerçekleştirilecektir. Tatbikata senary dahilinde tüm persnel katılacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hareket tarzı izlenecektir. Tatbikatlar snrasında düzenlenecek raprlar ışığında eksiklikler ve hatalı davranışlar görülecek ve her tatbikatta bir öncekine göre daha başarılı lunması beklenecektir. 12/30

13 Rev. N : EĞİTİM Yangına müdahalenin her safhasında karşılaşılabilecek knularla ilgili ihtiyaç duyulacak eğitim knularının belirlenmesi, krdinesi ve uygulanması ile en az 6 ayda bir yapılacak lan yangın tatbikatlarının planlanması, icrası Hizmet Destek Şefi tarafından yürütülecektir. YANGIN SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER Muhtemel yangın snrası teknik ve idari persnel bir araya gelerek detaylı bir incelemede bulunacak, yapılan inceleme snrası yangının çıkış sebepleri, ihmal ve srumluları vb. tespit edilip yangın rapru hazırlanacaktır. Verilecek rapr dğrultusunda ödül/ceza işlemleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü nce yürütülecektir. 13/30

14 Rev. N : YANGIN YANGININ MEYDANA GELMESİ YANGININ ÇEŞİDİNİ BELİRLE KATI SIVI GAZ ELEKTRİK UYGUN YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATINI BELİRLE YANGIN HORTUMU KURU KİMYASAL TOZ CO 2 TİPİ HALOKARBON İLK MÜDAHALEYİ YAP SÖNDÜRME CİHAZI KULLAN YARALILARI BELİRLE İLK YARDIM NOKTASINA TAŞI İTFAİYE (110) VE AMBULANSA (112) HABER VER İLKYARDIM YAP TAHLİYEYİ SAĞLA YERLEŞİM ŞEMALARINA GÖRE ÇIKIŞ TOPLANMA GÖLGESİNDE BULUŞMA TOPLANMA BÖLGESİNDE SAYIM YANGININ BİR DAHA ÇIKMAMASI İÇİN ARAŞTIRMA YAP ÖNLEYİCİ VE DÜZELTİCİ ÖNLEMLER AL 14/30

15 Rev. N : DEPREM TALİMATI Depremden Önce Depremi önleyemezsiniz! Fakat; Yaralanmayı önlemeye, Hasarı minimuma indirmeye, Depremden snra en az 72 saat yardımsız biçimde enkaz altında hayatta kalabilmeye hazırlıklı lmalısınız. Deprem sırasında ve snrasında ne yapılması gerektiği knusunda hazırlıklı lmalısınız. İhtiyaçlarınızın listesini çıkarın. İşbölümü yapın. Planınızı yazın ve bunun tatbikatını yapın. İşyeriniz için güvenli ve tehlikeli bölümleri bilin! Acil durum gereçlerinizi hazırlayın: Hiçbir yerden yardım almaksızın 72 saat veya daha uzun bir süre byunca kendi başınıza evde, arabanızda veya işyerinizde hayatta kalma mücadelesi vermeye hazırlıklı lun. Deprem Sırasında Deprem başladığında nerede lursanız lun, hemen kendinizi krumaya alın ve sarsıntı durana kadar rada kalın. İşyeri içinde iseniz; En yakın krunaklı bölgede deprem etkisi geçinceye kadar bekleyiniz, Sabit Makine Gövde Yanları, Tuvalet, Bany, Atölye gibi küçük hacimli daların kirişleri, masa altları, vb. Devrilebilecek, düşebilecek büyük ve ağır malzemelerden krunun (istifteki ve yerdeki bbinler, raflardaki malzemeler, her türlü kimyasal kap ve tankları vb.) Elektrik pan ve dalarından uzak durunuz, Deprem esnasında elektrik dasında iseniz Deprem etkisi geçince en yakın acil çıkış kapısından çıkarak tplanma bölgesine gidiniz, İdari Bina İçindeyseniz; Orada kalın; dışarıya kşmayın. Sağlam bir masa, mbilya vb. eşya altında ya da yanında kendinizi krumaya alın ve na tutunun. 15/30

16 Rev. N : Eğer kridr, Stk Deplar vb. düşebilecek malzemelerin lduğu bölgede iseniz; Duvarın dibine sinin. Eşikte durmayın; kapı çarpacak ve yaralanmanıza neden lacaktır. Başınızı ve yüzünüzü kruyun. Pencereler, cam bölmeler, aynalar, caklar, kitaplıklar, yüksek malzemeler, bbin stkları ve gevşek yapı elemanlarından uzak durun. Eğer İşyeri Açık Alanında iseniz; Olduğunuz yerde kalın. Pencerelerden, binalardan, elektrik tellerinden ve direklerden uzak durarak, en yakın tplanma bölgesine gitmeye çalışın. Frlift, Kamyn, İş Makinesi ve Özel Araçtaysanız; Aracı Güvenli bir yere yanaştırmaya çalışın. Aracın çalışmasını durdurun, Mümkünse el frenini çekin, Ylu kapatmamaya özen gösterin. Köprülerden, alt ve üstgeçitlerden ve binalardan labildiğince uzağa park etmeye çalışın. Eğer Kalabalık bir Tpluluktaysanız; Ezilmeyeceğiniz bir nktaya sığınmaya çalışın. Yüksek yapıların bulunduğu yaya ylları özellikle tehlikelidir. Eğer içerdeyseniz, devrilen klnlar vb. çarpacağı için dışarıya kşmayın. Alışveriş merkezlerinde, en yakın mağazaya sığının. Pencerelerden, vitrinlerden, prjektörlerden, ağır eşyalarla dlu raflardan uzak durun. Her nerede lursanız lun, zeminin şiddetle hareket etmesi lasılığına hazır lun. Örtünün, kendinizi sağlam bir nesnenin krumasına alın. Bunu yapamıyrsanız, yere çökün, başınızı ve yüzünüzü kruyacak biçimde kapanın. İlk sarsıntıyı izleyecek diğer sarsıntılara da hazır lun. ÇÖMEL: Çünkü çömelerek hedef küçültmek, üzerinize dğru düşecek unsurların sizi yaralama riskini azaltır. KORUN: Kllarınızla baş ve bynunuzu kapatın. Bir siperin yanında ya da altında CENİN pzisynu alarak kendinizi kruyun. Bu siper masa, knsl, sandalye labilir. BEKLE: Sarsıntı bitene kadar tutunarak bekleyin. Sarsıntı sırasında kşmak, merdivenden inmek tehlikelidir. 16/30

17 Rev. N : DEPREM ANINDA ETRAFINI SESLİ OLARAK UYAR DEPREME KARŞI ELEKTRİK VE GAZI KES DIŞARIYA AÇILAN KAPIYA YAKIN MISIN? EVET HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BULUNDUĞUN YERDEN UZAKLAŞ HAYIR İLK SARSINTI GEÇTİ Mİ? HAYIR KORUNMA BÖLGESİNDE KALMAYA DEVAM ET EVET MAKİNE VE EKİPMANDAN UZAKLAŞ VE EN YAKIN İLK KORUNMA BÖLGESİNE YÖNEL (MASA ALTI, KOLON VB. BÖLGELER) DEPREM GEÇTİ Mİ? HAYIR KORUNMA BÖLGESİNDE KALMAYA DEVAM ET EVET DÜŞEBİLECEK CİSİMLERDEN KORUNARAK, BİNAYI TERK ET PANİK YAPMADAN YETERLİ BİLGİYE ULAŞANA KADAR TOPLANMA BÖLGESİNDE KALMAYA DEVAM ET YARALI ARAŞTIRMASI YAP, GEREKİRSE İLK YARDIM UYGULA PANİĞİ YATIŞTIR, ÇEVRE GÜVENLİĞİNİ SAĞLA KAZA, YANGIN, SIZINTI, VB. DURUMLAR VARSA İLGİLİ ACİL DURUM PLANLARINA GÖRE HAREKET ET TOPLANMA BÖLGESİNE GİT ETKİ GEÇTİKTEN SONRA HASAR ARAŞTIRMASI YAP 17/30

18 Rev. N : SABOTAJ TALİMATI Sabtaj Şekilleri Sabtajlar genelde yapılış tarzına göre ve kullanılan malzemeye göre ikiye ayrılırlar: a. Aktif Sabtajlar : [1]- Yangın [2]- Patlayıcı Madde, [3]- Mekanik, [4]- Bakteriyljik ve Kimyasal, b. Pasif Sabtajlar: [1]- Fikri, [2]- Psikljik, Sabtajlara Karşı Krunma Tedbirleri: Sabtajlara karşı aktif ve pasif larak şu tedbirler alınmalıdır. a- Tüm işyerinin dışı krunmalıdır. b- Tüm işyerinin içi ve dışı aydınlatılmalıdır. c- Tüm işyerinde gece ve gündüz güvenlik persneli bulundurulmalıdır. d- Gerekli ve icaben alarm sistemleri kurulmalıdır. e- Gerekli ve icap eden telli veya telsiz haberleşme sistemi kurulmalıdır. f- Gerekli ikaz levhaları bulunmalıdır. g- Giriş-Çıkış adedi en az düzeye indirilmeli ve kapılar kntrl altında bulundurulmalıdır. h- Yangın ikaz, ihbar ve söndürme sistemleri kurulmalıdır. i- Zeminden düşük seviyede lan yer pencerelerinde gerekli kruyucu önlemler alınmalıdır. j- Sabtaja elverişli lmaları nedeniyle özellikle patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı madde yükleme, nakliye, nakliye, bşaltma ve kullanımda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. k- Tüm işyerlerine geliş gidişler kntrl altında tutulmalıdır. Büyük ve merkezi birimlerde kimlik srulmalı gerektiğinde kayıt tutulmalıdır. l- Yapılacak eğitimlerle persnel bilinçlendirilmelidir. Sabtaj Esnasında Yapılması Gerekenler Vakit kaybetmeden Güvenlik Birimine Haber Ver, Sabtajın Şekline Göre ilgili yerlere haber ver, (Güvenlik, Santral, Danışma) Jandarma (116) Büyükşehir İtfaiye (110) Can Güvenliğini tehlikeye atmadan fabrika çevresini güvence altına al (Kruma Ekibi) Fabrika sahasını aydınlat, (Elektrik Bakım) Giriş, çıkış kapılarını kntrl altında tut, (Güvenlik Birimi) Tplanma Bölgesine git ve ilgililere yardımcı l, (Tüm Persnel) 18/30

19 Rev. N : SABOTAJ OLAYLARINA KARŞI SABOTAJ ŞEKLİNİ BELİRLE YANGIN PATLAYICI MADDE MEKANİK BAKTERİYEL / KİMYASAL FİKRİ / PSİKOLOJİK ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE HABER VER 116 JANDARMA, 112 ACİL SERVİS VE 110 İTFAİYEYE HABER VER CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMADAN FABRİKA ÇEVRESİNİ GÜVENCEYE AL FABRİKA SAHASINI AYNDINLAT GİRİŞ ÇIKIŞ KAPILARINI KONTROL ALTINDA TUT GEREKTİĞİNDE YANGIN, SIZINTI VE DİĞER ACİL DURUM PLANLARINDAN YARARLAN 19/30

20 Rev. N : İŞ KAZASI VE İLK YARDIM TALİMATI İŞ KAZASI VE İLKYARDIM Kaza Kavramı : Genel larak kaza kavramı, herhangi bir kasıt söz knusu lmaksızın meydana gelen, beklenmedik ve snucu istenmeyen bir layı belirtmektedir. Kaza, dıştan ve ani bir etkiyle meydana gelen ve kişilere zarar veren istenmeyen bir laydır. Kazanın luşumunu inceleyen araştırmacıların, ilginç bir açıklama örneği larak dik duran dmin taşları mdelini kullandıkları görülmektedir. Bu mdele göre, kaza zinciri faktörleri şöyle sıralanmaktadır: 1. Dğa kşulları (dğal yapı) 2. Kişisel eksiklikler 3. Güvensiz durum ve davranışlar 4. Kaza 5. Zarar (ölüm veya yaralanma Neler İş Kazası Kapsamındadır a) Sigrtalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte lan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigrtalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyrsa yürütmekte lduğu iş veya çalışma knusu nedeniyle işyeri dışında, c) Bir işverene bağlı larak çalışan sigrtalının, görevli larak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Emziren kadın sigrtalının, çcuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigrtalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigrtalıyı hemen veya snradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan laydır. İş Kazası lması durumunda yapılacaklar Kazazedenin tıbbi tedavisi ve lay yeri güvenliği sağlanır. Mümkünse kaza yeri sınırlandırılmalı, tehlike yksa araştırma sna erene kadar muhafaza edilir. Mümkünse ftğrafı çekilir, lay yeri ve layla ilgili her şeyin krki ile gösterimi yapılır. Kazazede, şahitler ve laylar hakkında bilgi sahibi lan herkesin görüşleri yazılı veya mümkünse teyple kayıt ederek alınmalıdır. İş Kazasının İlgili Yerlere Bildirilmesi İş kazası bildirimi, kaza meydana geldiğinde, vakit geçirmeden, iki iş günü içinde derhal en yakın mülki amirliğe (plis veya jandarma karakluna), bağlı bulunulan Çalışma ve Ssyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne ve SGK İl Müdürlüğüne, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Frmu ile yapılır. 20/30

21 Rev. N : İş Kazasının İncelemesi; Kazanın nedenini, nasıl lduğunu tespit etmek ve tekrarını önleyici tedbirler geliştirmek,güvenlik kurallarının ne düzeyde uygulandığını belirlemek, kazanın verdiği zararı tespit etmek, amacıyla yapılmaktadır. İşyerinde kaza incelemesi yapılırken inceleme prsedürünün uygulanmasından çk, kazanın gerçek nedenlerini bulmak için çaba sarf edilmelidir. İşveren veya vekili, resmi makamlara bildirimde bulunmak ve kazaları inceleyip iş kazası rapru hazırlamaktan srumludur. İdeal lanı, kaza incelemesinin işyeri rtamını ve endüstriyel ilişkileri, iş akış şemalarını, üretim prsedürlerini iyi bilen, inceleme teknikleri knusunda deneyimli, kaza nedenlerini araştırmada uzman bir kişi tarafından yapılmasıdır. Ancak, küçük ve rta ölçekli işletmelerde kaza incelemesi, işveren veya iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından yapılmalıdır. 21/30

22 Rev. N : KAZA SAĞLIK OLAYLARI (Travma, Yaralanma, Yanık, Elektrik Çarpması, Zehirlenme vb.) KAZA OLAYIN GERÇEKLEŞMESİ İLKYARDIM SERTİFİKAN VAR MI? EVET HAYIR Olay Elektrik Çarpması ise; önce elektrik akımını kes, akımı kesmek mümkün değil ise kazazedeyi yalıtkan bir madde (tahta, ip, plastik vb.) kullanarak rtamdan uzaklaştır Ortam Değerlendirmesi Yap (Ortam ve Kendi Güvenliği Sağla) Hasta/Yaralıya Müdahale Etme Kazazede ölmüş ise savcılık gelene kadar lay yerine müdahale etme Gerekiyrsa İlkyardım Uygula Yaşam Desteği Ver 112 Yİ ara 112 yi Ara Ambulans Çağır Ambulans Çağır Birim Amirine ve Güvenlik Birimine Bildir / Bildirilmesini Sağla Birim Amirine ve Güvenlik Birimine Bildir / Bildirilmesini Sağla 22/30

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 5. YÜKÜMLÜLÜK... 5 5.1. İşveren... 5 5.2. Çalışanlar... 6 6. TATBİKAT... 6 7. ACİL DURUM EKİPLERİ...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 1. AMAÇ : a. Tüm hastane persnelinin acil laylara karşı hazırlıklı lmasını sağlamak, b. Tüm hastane persnelini acil laylara karşı eğitmek, c. Vuku bulan acil layda ilk müdahaleyi yapmak, d. Acil lay için

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ 1. TANIMLAR KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaydır. YANGIN : Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı yanmasıdır.

Detaylı

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ SAYFA NO 1/28 ACİL DURUM PLANI KISIM I AMAÇ TOTM hastanesinde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin, hastaların ve hasta yakınlarının yaralanıp zarar görmesini, hizmetlerin kısmen veya

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ NĠSAN 2013 1 BĠRĠNCĠ KISIM AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ

Detaylı

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI 1. İTFAİYE TEŞKİLLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER: Yangınla ilk mücadele için padişah 3. murat tarafından 12 MART 1579 tarihinde bir ferman yayınlanmış ve

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI EKİM 2012 1 FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK OKULLARI ERENKÖY İLKOKULU/ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ACİL EYLEM PLANI Mete Caddesi No : 30 Taksim / İSTANBUL 90 212 334 70 00 Page1 İÇİNDEKİLER Acil Eylem...3 Acil Eylem Takım Yapısı...5 Acil Eylem Akış Planı...6 Yetki Rol

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE ANKARA 2013 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) II T.C MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,İlkeler, Esaslar Amaç Madde

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ YANGIN YÖNERGESĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM I. AMAÇ II. KAPSAM III. TANIMLAR IV. HEDEFLER V. YETKĠ VE SORUMLULUK ĠKĠNCĠ BÖLÜM I. YANGIN ÇIKMASININ ÖNLENMESĠ II. YANGIN ÇIKMASININ NEDENLERĠ III. YANGIN

Detaylı

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem ERMAN AKADEMİ İSG UZMANLIĞI HAZIRLIK SORULARI ACİL DURUM PLANLARI SORU 1 : "İş yerinde herhangi bir soruna yönelik, hazırlanacak eylem planı güvenlik önlemleri açısından en az..., kontroller için en az...,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ 1 Bu iç yönetmelik el kitapçığı Marmara Üniversitesi nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI

ACİL DURUM EYLEM PLANI Belge Kodu: GDH-ACP Page:ii İÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI... i İÇİNDEKİLER... ii REVİZYON YAPILAN SAYFALARIN KAYITLARI... iv GEÇİCİ REVİZYON YAPILAN SAYFALARIN KAYITLARI... iv REVİZYON ÖZET TABLOSU... v YÜRÜRLÜKTEKİ

Detaylı

BÖLÜM 1 BİR İTFAİYE PERSONELİNİN BİLMESİ GEREKEN KONULAR

BÖLÜM 1 BİR İTFAİYE PERSONELİNİN BİLMESİ GEREKEN KONULAR YANGIN SÖNDÜRMEDE USUL VE YÖNTEMLER BÖLÜM 1 BİR İTFAİYE PERSONELİNİN BİLMESİ GEREKEN KONULAR 1- Yangın nedir? 2- Yangın söndürme usulleri 3- Yangına ulaşma planı 4- Teşkilat içindeki rütbeler 5- İlgili

Detaylı

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU EOSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN SAVUNMA DERS NOTU 2014 1 ÖNSÖZ Yangın, her bireyin, her kurumun karşılaşabileceği bir durumdur. yangın çıktığı anda müdahale edilip söndürülemezse, arkasında çok büyük can ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 09.05.2012 Sayı : 65496 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

1 Yanma ve yangının tanımı, nedenleri

1 Yanma ve yangının tanımı, nedenleri 1 Yanma ve yangının tanımı, nedenleri Yanma, bir maddenin oksijenle tepkimesidir. Dolayısı ile bir kimyasal olaydır. Örneğin, C + O₂ CO₂ ΔH = - 394 kj Karbo Oksijen Karbondioksit gibi. Bunun için genellikle

Detaylı

İÇ YÖNETMELİK SOSYAL İŞLER YEMEKHANE VE MUTFAK EMNİYET TALİMATI

İÇ YÖNETMELİK SOSYAL İŞLER YEMEKHANE VE MUTFAK EMNİYET TALİMATI İÇ YÖNETMELİK SOSYAL İŞLER YEMEKHANE VE MUTFAK EMNİYET TALİMATI İşyerinizde çalışanların sağlıklarının korunması ve sağlıklı olmalarını temin bakımından temiz bir ortamda,düzenli biçimde beslenmelerini

Detaylı

Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu

Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu 2010 Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu PALMİYE PARK EV SAHİBİ HATTI 0232 462 4191 EGE Yapı / CDS Yapı Veryeri / Dağıstan Ortaklığı 2010 İçindekiler 1 GİRİŞ... 6 1.1 El Kitabının Amacı ve Kapsamı...

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ / /.. YÖNERGE İdari ve Mali İşler Daire Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Namık Kemal Üniversitesi'nin,

Detaylı

AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI

AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI ETF Deniz balıkçılığı sektörünün sosyal paydaşlarının girişimi, AB nin ortak finansmanıyla / Eylül 2008 Bu el kitabı :... e aittir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi ANKARA 2009 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Savunma Sekreterliği DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA EYDANLARI

Detaylı