Yayın Adı Yayın Tarihi Sayfa Tiraj Yayın Türü DOKUZ SÜTUN Yerel TÜRKİYE'NİN TEK KADIN 'YANGIN DEDEKTİFİ'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yayın Adı Yayın Tarihi Sayfa Tiraj Yayın Türü DOKUZ SÜTUN 22.07.2009 16 5500 Yerel TÜRKİYE'NİN TEK KADIN 'YANGIN DEDEKTİFİ'"

Transkript

1 BASIN SERVİSİ HABER ÖZETİ DOKUZ SÜTUN Yerel TÜRKİYE'NİN TEK KADIN 'YANGIN DEDEKTİFİ' Türkiye'nin tek kadın'yangın dedektifi'yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de yangınlar konusunda istatistik tutulmaması yüzünden yangın miktarlarının net olarak belirlenemediğini, ancaktahmini olarak her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını söyledi.türkiye'nin tek kadın"yangın dedektifi" Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek YüksekOkulu Ġtfaiyecilik ve YangınGüvenliği Programı ÖğretimÜyesi Yrd. Doç. Dr. SaadetAlkıĢ, Türkiye'de her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangınçıktığını bildirdi.yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ,yaptığı açıklamada, Türkiye'de yangınlar konusundaistatistik tutulmaması yüzünden yangın miktarlarının netolarak belirlenemediğini, ancak tahmini olarak her yılyaklaģık 100 bin irili ufaklıyangın çıktığını söyledi. Sonyıllarda, kaza sonucu çıkanyangın sayısında, halkın bilinçlenmeye baģlaması nedeniyle azalma olduğunaiģaret eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, yangınların genellikle iģyerlerinde yangın algılamasistemi, yağmurlama sistemibulunmamasından kaynaklandığını vurguladı.ġģ yerlerinde yangın tüpleri, yangın hortumları ve dolaplar olmasına rağmen kullanmasını bilen kiģiler olmadığı için yangın sırasında bualetlerin iģe yaramadığınadikkati çeken Yrd. Doç. Dr.AlkıĢ, Ģöyle konuģtu:"ġģ yerlerinde çıkan yangınlarda iģçiler söndürmekyerine panik nedeniyle kaçmayı tercih ediyorlar. Çünkübu kiģiler eğitilmemiģ. Yangınmalzemelerini kullanmasınıbilmiyorlar. Halbuki kaçmakyerine mevcut aletlerle yangın söndürülmeye çalıģılsayangın büyümeden önlenir.büyük iģ yerlerinde yangınyayılmadan önce 15 dakikalık süre var. Ġtfaiye ekiplerigelene kadar bir Ģeyler yapılmazsa yangın çok çabuk büyüyor."'kundaklamaninmevsġmġ VAR'Bazı büyük yangınlarınbelli mevsimlerde çıktığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ,kundaklama yangınlarınınmevsimsel olduğunu söyledi.bu tür yangınların genellikle yıl sonu veya yıl baģlarında çıktığını bildiren AlkıĢ,Kasım ve Mart ayları arasında sıklıkla kundaklama olduğunu ve bunların genelliklevergi aylarında, depo sayımlarında, stok fazlalığının bulunduğu durumlarda, sahtemalların bulunduğu yerlerdeçıktığını kaydetti. Kundaklama yangınlarında kar zarardurumunun da etken olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr.AlkıĢ, kırsalda ise istediği kızıalamayan damat adayının kızın ailesine zarar vermek içinbir yerleri yaktığını ifade etti.alkıģ, araç yangınlarının iseyakılacak aracın yeni tekerleklerinin değiģtirilmesi, araçiçindeki değerli malzemelerinalınmasından sonra çıkarıldığını bildirdi.kundaklama yangınlarınıngece, iģ yerlerinin kapalı olduğu saatlerde ve özelliklepazar günleri çıktığına dikkatiçeken AlkıĢ, geçen yıl Türkiye'de 50 büyük yangının20'sinin kundaklama sonucuçıktığını belirtti.alkıģ, görevlerinin suç delillerini bulmak olduğunu,hiçbir suçun delilinin yok edilemeyeceğini söyledi.yangının çıkmasını önlemek için özellikle yangın güvenlik kurallarına uyulmasıve insanların eğitilmesi uyarısında bulunan AlkıĢ, Ģöyledevam etti: "Yangınlarda insanlar yanarak ölmez.

2 Ancakyangının olduğu ortamdayangının kaçmaya izin vermediği durumlarda insanlarzehirlenerek ölür. Örneğin,Bursa ġevket Yılmaz DevletHastanesinde çıkan yangında meydana gelen ölümlergibi. Evlerde ise çok çabuksöndürülebilecek yangınlarfark edilmediğinde kısa zamanda büyür. Normal biroturma odası, 3.5 dakikaiçinde alevlere teslim olur.oda tamamen yanar. Bu nedenlerden dolayı gerekli önlemleri almak ve yangın söndürme konusunda eğitimliolmak gerekiyor." GÜNBOYU Ulusal Gazeteler İLK VE TEK KADIN YANGIN DEDEKTİFİ ilk ve tek kadınyangın dedektifiyrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, ülkemizin tek kadın yangın dedektifi. Türkiye'de yılda yaklaģık100 bin yangın çıktığını anlatan AlkıĢ, halkın bilinçlendirilmesiyle bu sayının azaldığını söyleditürkiye'nin tek kadın"yangın dedektifi" Akdeniz Üniversitesi TeknikBilimler Meslek Yüksek OkuluĠtfaiyecilik ve Yangın GüvenliğiProgramı Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de her yıl yaklaģık 100 binirili ufaklı yangın çıktığını bildirdi. Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ,Türkiye'de yangınlar konusunda istatistik tutulmaması yüzünden yangın miktarlarınınnet olarak belirlenemediğini,ancak tahmini olarak her yılyaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını söyledi.kaçmayin, PANĠĞEKAPILMAYINSon yıllarda, kaza sonucuçıkan yangın sayısında, halkınbilinçlenmeye baģlaması nedeniyle azalma olduğuna iģaret eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ,yangınların genellikle iģ yerlerinde yangın algılama sistemi,yağmurlama sistemi bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı. ĠĢ yerlerinde yangıntüpleri, yangın hortumları vedolaplar olmasına rağmen kullanmasını bilen kiģiler olmadığıiçin yangın sırasında bu aletlerin iģe yaramadığına dikkatiçeken Yrd. Doç. Dr, AlkıĢ, Ģöyle konuģtu: "ĠĢ yerlerinde çıkan yangınlarda iģçiler söndürmek yerine panik nedeniyle kaçmayı tercih ediyorlar.çünkü bu kiģiler eğitilmemiģ.yangın malzemelerini kullanmasını bilmiyorlar. Halbukikaçmak yerine mevcut aletlerle yangın söndürülmeye çalıģılsa yangın büyümeden önlenir. Büyük iģ yerlerinde yangınyayılmadan önce 15 dakikalıksüre var. Ġtfaiye ekipleri gelenekadar bir Ģeyler yapılmazsayangın çok çabuk büyüyor."kundaklamaninmevsġmġ VARBazı büyük yangınların bellimevsimlerde çıktığını ifadeeden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, kundaklama yangınlarının mevsimsel olduğunu söyledi. Butür yangınların genellikle yıl sonu veya yıl baģlarında çıktığınıbildiren AlkıĢ, Kasım ve Martayları arasında sıklıkla kundaklama olduğunu ve bunlarıngenellikle vergi aylarında, depo sayımlarında, stok fazlalığının bulunduğu durumlarda,sahte malların bulunduğu yerlerde çıktığını kaydetti. Kundaklama yangınlarında kar zarar durumunun da etken olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, kırsalda ise istediği kızıalamayan damat adayının kızın ailesine zarar vermek içinbir yerleri yaktığını ifade etti.alkıģ, araç yangınlarının ise yakılacak aracın yeni tekerleklerinin değiģtirilmesi, araç içindekideğerli malzemelerin alınmasından sonra çıkarıldığını bildirdi.kundaklama yangınlarının gece, iģ yerlerinin kapalıolduğu saatlerde ve özelliklepazar günleri çıktığına dikkatiçeken AlkıĢ, geçen yıl Türkiye'de 50 büyük yangının 20'sinin kundaklama sonucu çıktığını belirtti.alkıģ, görevlerinin suç delillerini bulmak olduğunu,hiçbirsuçun delilinin yok

3 edilemeyeceğini söyledi. ISTANBUL SON SAAT Yerel TÜRKİYE'DE YILDA 100 BİN YANGIN ÇIKIYOR Türkiye'de yılda 100 bin yangın çıkıyor Türkiye'nin tek kadın "yangın dedektifi" olan Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını bildirdi. 3TE ISTANBUL SON SAAT Yerel TÜRKİYE'DE YILDA 100 BİN YANGIN ÇIKIYOR TÜRKĠYE'DE YILDA 100 BĠN YANGIN ÇIKIYOR (BaĢtaraft 1. sayfada) Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de yangınlar konusunda istatistik tutulmaması yüzünden yangın miktarlarının net olarak belirlenemediğini, ancak tahmini olarak her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını söyledi. Son yıllarda, kaza sonucu çıkan yangın sayısında, halkın bilinçlenmeye baģlaması nedeniyle azalma olduğuna iģaret eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, yangınların genellikle iģ yerlerinde yangın algılama sistemi, yağmurlama sistemi bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı. ĠĢ yerlerinde yangın tüpleri, yangın hortumları ve dolaplar olmasına rağmen kullanmasını bilen kiģiler olmadığı için yangın sırasında bu aletlerin iģe yaramadığına dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, Ģöyle; konuģtu: j "ĠĢ yerlerinde çıkan yan-l gınlarda iģçiler söndürmek yerine panik nedeniylekaçmayı tercih ediyorlar. Halbuki kaçmak yerine, mevcut aletlerle yangın1 söndürülmeye çalıģılsa yangın büyümeden önlenir. Büyük iģ yerlerinde! yangın yayılmadan önce 15 dakikalık süre var. Ġtfaiye ekipleri gelene kadar bir Ģeyler yapılmazsa yangın çok çabuk büyüyor." Bazı büyük yangınların belli mevsimlerde çıktığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, kundaklama yangınlarının mevsimsel olduğunu söyledi. Bu tür yangınların genellikle yıl sonu veya yıl baģlarında çıktığını bildiren AlkıĢ, Kasım ve Mart aylan arasında sıklıkla kundaklama olduğunu ve bunlann genellikle vergi aylarında, depo sayımlarında, stok fazlalığının bulunduğu durumlarda, sahte malların bulunduğu yerlerde çıktığını kaydetti

4 ANTALYA EKSPRES Yerel TEK KADIN YANGIN DEDEKTİFİ' Tek kadın Tangın dedektifi' Türkiye'nin tek kadın "yangın dedektif!11 Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu itfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını bildirdi Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de yangınlar konusunda istatistik tutulmaması yüzünden yangın miktarlarının net olarak belirlenemediğini, ancak tahmini olarak her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını söyledi. Son yıllarda, kaza sonucu çıkan yangın sayısında, halkın bilinçlenmeye baģlaması. nedeniyle azalma olduğuna iģaret eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, yangınların genellikle iģ yerlerinde yangın algılama sistemi, yağmurlama sistemi bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı. ĠĢ yerlerinde yangın tüpleri, yangın hortumları ve dolaplar olmasına rağmen kullanmasını bilen kiģiler olmadığı için yangın sırasında bu aletlerin iģe yaramadığına dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, Ģöyle konuģtu: "ĠĢ yerlerinde çıkan yangınlarda iģçiler söndürmek yerine panik nedeniyle kaçmayı tercih ediyorlar. Çünkü bu kiģiler eğitilmemiģ. Yangın malzemelerini kullanmasını bilmiyorlar. Halbuki kaçmak yerine mevcut aletlerle yangın söndürülmeye çalıģılsa yangın büyümeden önlenir. Büyük iģ yerlerinde yangın yayılmadan önce 15 dakikalık süre var. Ġtfaiye ekipleri gelene kadar bir Ģeyler yapılmazsa yangın çok çabuk büyüyor." Kundaklamanın mevsimi var Bazı büyük yangınların belli mevsimlerde çıktığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, kundaklama yangmlannın mevsimsel olduğunu söyledi. Bu tür yangınların genellikle yıl sonu veya yıl baģlannda çıktığını bildiren AlkıĢ, Kasım ve Mart ayları arasında sıklıkla kundaklama olduğunu ve bunların genellikle vergi aylannda, depo sayımlarında, stok fazlalığının bulunduğu durumlarda, sahte malların bulunduğu yerlerde çıktığını kaydetti. Kundaklama yangınlarında kar zarar durumunun da etken olduğunu belirten Yrd Doç. Dr. AlkıĢ, kırsalda ise istediği kızı alamayan damat adayının kızın ailesine zarar vermek için bir yerleri yaktığını ifade etti. AlkıĢ, araç yangınlarının ise yakılacak aracın yeni" tekerleklerinin değiģtirilmesi, araç içindeki değerli malzemelerin alınmasından sonra çıkarıldığını bildirdi. Kundaklama yangınlarının gece, iģ yerlerinin kapalı olduğu saatlerde ve özellikle pazar günleri çıktığına dikkati çeken AlkıĢ, geçen yıl Türkiye'de 50 büyük yangının 20'sinin kundaklama sonucu çıktığını belirtti. AlkıĢ, görevlerinin suç delillerini bulmak olduğunu,hiçbir suçun delilinin yok edilemeyeceğini söyledi. Yangının çıkmasını önlemek için özellikle yangın güvenlik kurallarına uyulması ve insanların eğitilmesi uyarısında bulunan AlkıĢ, Ģöyle devam etti:'"yangmlarda insanlar yanarak ölmez. Ancak yangının olduğu ortamda yangının kaçmaya izin vermediği durumlarda insanlar zehirlenerek ölür. örneğin, Bursa ġevket Yılmaz Devlet Hastanesinde çıkan yangında meydana gelen ölümler gibi. Evlerde ise çok çabuk söndürülebilecek yangınlar fark edilmediğinde kısa zamanda büyür. Normal bir oturma odası, 3.5 dakika içinde alevlere teslim olur. Oda tamamen yanar. Bu nedenlerden dolayı gerekli önlemleri almak ve yangın söndürme konusunda eğitimli olmak gerekiyor."

5 ISTANBUL Yerel TÜRKİYE'NİN TEK KADIN 'YANGIN DEDEKTİFİ' ALKIŞ H & > '>,- ' Türkiye'nin tek kadın 'yangın dedektifi' AlkıĢ TÜRKĠYE'NĠN tek kadın "yangın dedektifi" Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Saadet AlkıĢ, Türkiye'de her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını bildirdi. Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yangınlar konusunda istatistik tutulmaması yüzünden yangın miktarlarının net olarak belirlenemediğini, ancak tahmini olarak her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını söyledi. Son yıllarda, kaza sonucu çıkan yarığın sayısında,;- halkırvbilinçlenmeye baģlaması nedeniyle azalma olduğuna iģaret eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, yangınların genellikle iģ yerlerinde yangın algılama sistemi, yağmurlama sistemi bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı. ĠĢ yerlerinde yangın tüpleri, yangın hortumları ve dolaplar olmasına rağmen kullanmasını bilen kiģiler olmadığı için yangın sırasında bu aletlerin iģe yaramadığına dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, Ģöyle konuģtu: "iģ yerlerinde çıkan yangınlarda iģçiler söndürmek yerine panik nedeniyle kaçmayı tercih ediyorlar. Çünkü bu kiģiler eğitilmemiģ. Yangın malzemelerini kullanmasını bilmiyorlar. Halbuki kaçmak yerine mevcut aletlerle yangın söndürülmeye çalıģılsa yangın büyümeden önlenir. Büyük iģ yerlerinde yangın yayılmadan önce 15 dakikalık süre var. itfaiye ekipleri gelene kadar bir Ģeyler yapılmazsa yangın çok çabuk büyüyor!' Bazı büyük yangınların belli mevsimlerde çıktığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, kundaklama yangınlarının mevsimsel olduğunu söyledi. Bu tür yangınların genellikle yıl sonu veya yıl baģlarında çıktığını bildiren AlkıĢ, Kasım ve Mart ayları arasında sıklıkla kundaklama olduğunu ve bunların genellikle vergi aylarında, depo sayımlarında, stok fazlalığının bulunduğu durumlarda, sahte malların bulunduğu yerlerde çıktığını kaydetti. Kundaklama yangınlarında kar zarar durumunun da etken olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, kırsalda ise istediği kızı alamayan damat adayının kızın ailesine zarar Vermek Ġçin bir yerleri yaktığını Ġfade etti. AlkıĢ, araç yangınlarının ise yakılacak aracın yeni tekerleklerinin değiģtirilmesi, araç içindeki değerli malzemelerin alınmasından sonra çıkarıldığını bildirdi. Kundaklama yangınlarının gece, iģ yerlerinin kapalı olduğu saatlerde ve özellikle pazar günleri çıktığına dikkati çeken AlkıĢ, geçen yıl Türkiye'de 50 büyük yangının 20'sinin kundaklama sonucu çıktığını belirtti. AlkıĢ, görevlerinin suç delillerini bulmak olduğunu,hiçbir suçun delilinin yok edilemeyeceğini söyledi. Yangının çıkmasını önlemek için özellikle yangın güvenlik kurallarına uyulması ve insanların eğitilmesi uyarısında bulunan AlkıĢ, Ģöyle devam etti: "Yangınlarda insanlar yanarak ölmez. Ancak yangının olduğu ortamda yangının kaçmaya izin vermediği durumlarda insanlar zehirlenerek ölür Örneğin, Bursa ġevket Yılmaz Devlet Hastanesinde çıkan yangında meydana gelen ölümler gibi. Evlerde ise çok çabuk söndürütebilecek yangınlar fark edilmediğinde kısa zamanda büyür. Normal bir oturma odası, 3.5 dakika içinde alevlere teslim olur. Oda tamamen yanar. Bu nedenlerden dolayı gerekli önlemleri almak ve yangın söndürme konusunda eğitimli olmak gerekiyor!'

6 ANKARA SON SÖZ Yerel ALKIŞ: TÜRKİYE'DE HER YIL YAKLAŞIK 100 BİN İRİLİ UFAKLI YANGIN ÇIKIYOR AlkıĢ: Türkiye'de her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıkıyor O Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de y angınlar konusunda istatistik tutulmaması yüzünden yangın miktarlarının net olarak belirlenemediğini, ancak tahmini olarak her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını söyledi. Son yıllarda, kaza sonucu çıkan yangın sayısında, halkın bilinçlenmeye baģlaması nedeniyle azalma olduğuna iģaret eden Yrd. Doç, Dr. AlkıĢ, yangınların genellikle iģ yerlerinde yangın algılama sistemi, yağmurlama sistemi bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı., >,.,. ANTALYA (A.A) - Türkiye'nin tek kadın "yangın dedektifi" Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını bildirdi. Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yangınlar konusunda istatistik tutulmaması yüzünden yangın miktarlarının net olarak belirlenemediğini, ancak tahmini olarak her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını söyledi. Son yıllarda, kaza sonucu çıkan yangın sayısında, halkın bilinçlenmeye baģlaması nedeniyle azalma olduğuna iģaret eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, yangınların genellikle iģ yerlerinde yangın algılama sistemi, yağmurlama sistemi bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı. ĠĢ yerlerinde yangın tüpleri, yangın hortumları ve dolaplar olmasına rağmen kullanmasını bilen kiģiler olmadığı için yangın sırasında bu aletlerin iģe yaramadığına dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, Ģöyle konuģtu: "ĠĢ yerlerinde çıkan yangınlarda iģçiler söndürmek yerine panik nedeniyle kaçmayı tercih ediyorlar. Çünkü bu kiģiler eğitilmemiģ. Yangın malzemelerini kullanmasını bilmiyorlar. Halbuki kaçmak yerine mevcut aletlerle yangın söndürülmeye çalıģılsa yangın büyümeden önlenir. Büyük iģ yerlerinde yangın yayılmadan önce 15 dakikalık süre var. Ġtfaiye ekipleri gelene kadar bir Ģeyler yapılmazsa yangın çok çabuk büyüyor." "KUNDAKLAMANIN MEVSĠMĠ VAR" Bazı büyük yangınların belli mevsimlerde çıktığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, kundaklama yangınlarının mevsimsel olduğunu söyledi. Bu tür y angın lar m genellikle yıl sonu veya yıl baģlarında çıktığını bildiren AlkıĢ, Kasım ve Mart ayları arasında sıklıkla kundaklama olduğunu ve bunların genellikle vergi aylarında, depo sayımlarında, stok fazlalığının bulunduğu durumlarda, sahte malların bulunduğu yerlerde çıktığını kaydetti. Kundaklama yangınlarında kar zarar durumunun da etken olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, kırsalda ise istediği kızı alamayan damat adayının kızın ailesine zarar vermek için bir yerleri yaktığını ifade etti. AlkıĢ, arayangınlarının ise yakılacak aracın yeni tekerleklerinin değiģtirilmesi, araç içindeki değerli malzemelerin alınmasından sonra çıkarıldığını bildirdi. Kundaklama yangınlarının gece, iģ yerlerinin kapalı olduğu saatlerde ve özellikle pazar günleri çıktığına dikkati çeken AlkıĢ, geçen yıl Türkiye'de 50 büyük yangının 20'sinin kundaklama sonucu çıktığını belirtti. AlkıĢ, görevlerinin suç delillerini bulmak olduğunu,hiçbir suçun delilinin yok edilemeyeceğini söyledi. Yangının çıkmasını Önlemek için Özellikle yangın güvenlik

7 kurallarına uyulması ve Ġnsanların eğitilmesi uyarısında bulunan AlkıĢ, Ģöyle devam etti: "Yangınlarda insanlar yanarak ölmez. Ancak yangının olduğu ortamda yangının kaç-, maya izin vermediği durumlarda insanlar zehirlenerek ölür. Örneğin, Bursa ġevket Yılmaz Devlet Hastanesinde çıkan yangında meydana gelen ölümler gibi. Evlerde ise çok çabuk söndürülebilecek yangınlar fark edilmediğinde kısa zamanda büyür. Normal bir oturma odası, 3.5 dakika içinde alevlere teslim olur.; Oda tamamen yanar. Bu nedenlerden dolayı gerekli önlemleri almak ve yangın söndürme ' konusunda eğitimli olmak gerekiyor." \l /\ ' BĠZĠM GAZETE Ulusal Gazeteler TÜRKİYE'DE YILDA 100 BİN YANGIN ÇIKIYOR Türkiye'dey uda 100 binyangın çıkıyortürkiye'nin tek kadın "yangındedektifi" olan Yrd. Doç. Dr.Saadet AlkıĢ, Türkiye'de heryıl yaklaģık 100 bin irili ufaklıyangın çıktığını bildirdiakdenġz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek YüksekOkulu Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de yangınlar konusunda istatistik tutulmaması yüzünden yangın miktarlarının net olarak belirlenemediğini, ancak tahmini olarakher yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını söyledi.son yıllarda, kaza sonucu çıkan yangın sayısında, halkın bilinçlenmeye baģlaması nedeniyle azalma olduğuna iģareteden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, yangınların genellikle iģ yerlerinde yangın algılama sistemi, yağmurlama sistemi bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı. ORTADOĞU Ulusal Gazeteler TÜRKİYE'NİN TEK KADIN "YANGIN DEDEKTİFİ"NDEN YANGIN AÇIKLAMALARI Türkiye'nin tek kadın "yangındedektifinden yangın açıklamalarıyrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de yangınlar konusunda istatistik tutulmaması yüzünden yangınmiktarlarının net olarak belirlenemediğini, ancak tahmini olarak her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklıyangın çıktığını söyledi. Son yıllarda, kaza sonucu çıkan yangın sayısında, halkın bilinçlenmeyebaģlaması nedeniyle azalma olduğuna iģaret eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, yangınların genellikle isyerlerinde yangın algılama sistemi, yağmurlama sistemi bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı.türkġye'nin tek kadın"yangın dedektifi" Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek YüksekOkulu Ġtfaiyecilikve Yangın Güvenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Saadet AlkıĢ,Türkiye'de her yıl yaklaģık100 bin irili ufaklı yangınçıktığını bildirdi.yrd. Doç.

8 Dr. Saadet AlkıĢ, AA muhabirine yaptığıaçıklamada, Türkiye'deyangınlar konusunda istatistik tutulmaması yüzünden yangın miktarlarınınnet olarak belirlenemediğini, ancak tahmini olarakher yıl yaklaģık 100 binirili ufaklı yangın çıktığınısöyledi.son yıllarda, kaza sonucuçıkan yangın sayısında,halkın bilinçlenmeye baģlaması nedeniyle azalmaolduğuna iģaret eden Yrd.Doç. Dr. AlkıĢ, yangınlarıngenellikle iģ yerlerindeyangın algılama sistemi,yağmurlama sistemi bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı.ġģ yerlerinde yangın tüpleri, yangın hortumları ve <-.._dolaplar olmasına rağmenkullanmasını bilen kiģilerolmadığı için yangın sırasında bu aletlerin iģeyaramadığına dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ,Ģöyle konuģtu:"ġģ yerlerinde çıkan yangınlarda iģçiler söndürmekyerine panik nedeniylekaçmayı tercih ediyorlar.çünkü bu kiģilereğitilmemiģ.yangın malzemelerini kullanmasını bilmiyorlar. Halbuki kaçmak yerine mevcut aletlerle yangın söndürülmeye çalıģılsa yangınbüyümeden önlenir. Büyük iģ yerlerinde yangınyayılmadan önce 15 dakikalık süre var. Ġtfaiyeekipleri gelene kadar birģeyler yapılmazsa yangınçok çabuk büyüyor."kundaklamaninmevsġmġ VARBazı büyük yangınlarınbelli mevsimlerde çıktığınıifade eden Yrd. Doç.Dr. AlkıĢ, kundaklamayangınlarının mevsimselolduğunu söyledi. Bu türyangınların genellikle yılsonu veya yıl baģlarındaçıktığını bildiren AlkıĢ, Kasım ve Mart aylan arasında sıklıkla kundaklama olduğunu ve bunların genellikle vergi aylarında,depo sayımlarında, stokfazlalığının bulunduğu durumlarda, sahte mallarınbulunduğu yerlerde çıktığını kaydetti. Kundaklamayangınlarında kar zarardurumunun da etken olduğunu belirten Yrd. Doç.Dr. AlkıĢ, kırsalda ise istediği kızı alamayan damatadayının kızın ailesinezarar vermek için bir yerleri yaktığını ifade etti. AlkıĢ, araç yangınlarının iseyakılacak aracın yeni tekerleklerinin değiģtirilmesi,araç içindeki değerlimalzemelerin alınmasından sonra çıkarıldığını bildirdi. Kundaklama yangınlarının gece, iģ yerlerininkapalı olduğu saatlerde veözellikle pazar günleri çıktığına dikkatiçeken AlkıĢ,geçen yd Türkiye'de 50büyük yangının 20'sininkundaklamasonucu çıktığını belirtti.alkıģ, görevlerinin suç delillerini bulmakolduğunu, hiçbir suçun delilinin yokedilemeyeceğini söyledi.yangının çıkmasını önlemek için özellikle yangıngüvenlik kurallarına uyulması ve insanların eğitilmesi uyarısında bulunanalkıģ, Ģöyle devam etti:"yangınlarda insanlar yanarak ölmez. Ancak yangının olduğu ortamdayangının kaçmaya izin-vermediği durumlarda infsanlar zehirlenerek ölür.örneğin, Bursa ġevket Yılmaz Devlet Hastanesindeçıkan yangında meydanagelen ölümler gibi. Evlerde ise çok çabuk söndürülebilecek yangınlar farkedilmediğinde kısa zamanda büyür. Normal biroturma odası, 3-5 dakikaiçinde alevlere teslim olur.oda tamamen yanar. Bunedenlerden dolayı gerekli önlemleri almak veyangın söndürme konusunda eğitimli olmakgerekiyor." ZAMAN AKDENĠZ Yerel OTELLER, YANGIN RİSKİ ALTINDA Oteller, yangın riski altında Bursa ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde meydana gelen yangın sonrası bir rapor hazırlayan Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Antalya'deki 5

9 yıldızlı otellerin yangın konusunda risk altında olduğunu söyledi. KENAN BAġ ANTALYA Vi Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Antalya'daki 5 yıldızlı otellerin büyük çoğunluğunun yangın konusunda ciddi risk altında olduğu uyarısında bulundu. Bursa ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde meydana gelen ve 8 kiģinin ölümü ile sonuçlanan yangın sonrasında gözler, turizm kenti Antalya'ya çevrildi, ilçeleri ile birlikte 100'ün üzerinde 5 yıldızlı otele sahip Antalya'da yangın güvenliği konusunda iç karartıcı bir tablo ortaya çıktı. Bir dönem AÜ olarak otellerde bina risk çalıģması baģlattıklarını ancak talep gelmediği için durdurduklarını anlatan Saadet AlkıĢ, "Yangın güvenliğine karģı binaları muayene etme ekibi kurduk. Sadece Side'de çok hassas bir otel yöneticisi bu konuya eğildi ve gittik. 5 günlük bir çalıģmayla çamaģırhanesinden çatıdaki asansör kovalarına kadar çalıģmamızı yapıp o kiģiye raporu verdik. Açık yüreklilikle söyleyeyim, Antalya'daki 5 yıldızlı otellerin birçoğu Allah'a emanet bir vaziyette. Nereden biliyorum? Yangın çıkıyor ve bilirkiģi olarak çağrıldığım için." dedi. Bursa ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde meydana gelen yangın sonrası rapor hazırlayarak savcılığa teslim etmekle görevlendirilen Saadet AlkıĢ, Antalya'daki özel hastanelerin bir tanesinden bile binalarını inceleme talebi gelmediğini söyledi. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Antalya'da da çok sayıda özel hastane ve sağlık kuruluģu olduğuna dikkat çeken AlkıĢ, "Talep olmazsa gidip bakmamız mümkün değil." diye konuģtu. Hastanelerin estetik açıdan gözü okģamasına karģın yangın yönetmeliğine uygunluk açısından mutlaka muayene edilmeleri gerektiğini dile getiren AlkıĢ Ģunları söyledi: "Türkiye'deki hastane yöneticileri, yatilı okul ya da kalabalık iģyeri yöneticileri senede en az iki tane yangın tatbikatı yaptırsın ve binalarını muayene ettirsin." AlkıĢ, özellikle hastane yöneticilerine Ģu tavsiyede bulundu: "Buralar nitelikli yerler. Hastane yöneticileri bir günlerini ayırsın, hasta muayene etmeyi kesip binalarını muayene ettirsinler." ilçeleri ile birlikte 100'ün üzerinde 5 yıldızlı otele sahip Antai- ; ya'da yangın güvenliği konusunda iç karartıcı bir tablo ortaya çıktı. Buna göre turizm kentindeki otellerin fiziki aodan yangına karģı riskli. FOTOĞRAF: CĠHAN, LÜTFi AYKURT BURSA HAKĠMĠYET Yerel BİLİRKİŞİ İÇİN SUÇ DUYURUSU BilirkiĢi içinsuç duyurusu EMOf ġevket Yılmaz Hastanesindekiyangıola ilgili bilirkiģi atanan Yrd Doç. AlkıĢhakkında "kamuoyunu yönlendirici açıklamalarda bulunulmasa göreve iliģkin sımnaçıklanması fiillerini oluģturduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu, 8Resmi bilirkiģi heyetimin açıklamaları damahkemelik oluyor. EMO'dan bilirkiģi için suç duyurusuelektrik Mühendisleri Odası(EMO), ġevket Yılmaz DevletHastanesi'nde çıkan ve 8 kiģininyaģamını yitirdiği yangının ardından savcılığın talebiyle bilirkiģi olarak atanan Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler

10 Meslek Yüksekokulu öğretim üyesiyrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ hakkında suç duyurusunda bulundu.emo avukatı HayatiKüçük, Saadet AlkıĢhakkındaki suç duyurusu dilekçesini,bursa CumhuriyetBaĢsavcılığı'na gönderilmek üzere Ankara CumhuriyetBaĢsavcılığı'na teslim ettiklerini bildirdi. Suç duyurusu dilekçesinde, Yrd.Doç. Dr. Saadet AlkıĢ'ın, ġevket YılmazDevlet Hastanesi'ndeçıkan yangın sonrasıbursa CumhuriyetBaĢsavcılığı tarafından atanan bilirkiģiheyeti içinde yer aldığı, bu kiģinin yangından bir gün sonra heyetlebirlikte olay yerindeki incelemelerin ardından yazılı ve görsel basına çeģitli açıklamalardabulunduğu ve açıklamalarını aynı akģam televizyon programlarına katılmak suretiyle sürdürdüğü bildirildi.görevġ KÖTÜYEKULLANMAYrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ'ın, yaptığı açıklamalarda,"yangınla ilgili detaylı bir araģtırma yaptık. Elektrik kontağından oluģmuģ yangın söz konusu.ama herhangi bir kiģiye ya danedene dayalı bir hasar yok. Binanın yapısı bu tür hasarı vermekte. Bu binanın yapılmasıhastane yetkililerinin sorunu değil. Binayı yapan firmaların öncesine gidilmesi, güvenlik önlemlerini onların alması gerekiyordu" gibi ifadeler kullandığına değinilen dilekçede, Ģu görüģlere yer verildi:'"henüz bilirkiģi raporu dahihazırlanmadan, yangının çıkıģnedeni elektrik kontağına bağlanmıģ ve kimsenin sorumluluğu bulunmadığı, binanın yapılmasının öncesindeki firmalarınaraģtırılması gerektiği gibi sözlerle, soruģturmayla ilgili resmibilirkiģilik görevinin öte sindebilgileri kamuoyuna yansıtmıģtır. Resmi bilirkiģiler, TCK'yagöre kamu görevi isidirler veyaptıkları inceleme ve araģtırmasonucunda oluģan görüģlerinibir rapor haline getirerek, kendilerini atayan hakim ya da cumhuriyet savcısının yardımcısıkonumundadır. Görevleri iseçözüm uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren konularda,kendilerini bilirkiģi olarak atayan mercinin sorduğu sorularıaydınlatmaktır. Resmi bilirkiģilerin görevlerinin, bir soruģturma ya da kovuģturmaya yönelikolması nedeniyle, soruģturmayıya da yargılamayı etkilemeyecek Ģekilde hareket etmeleri vekendilerine verilen görevle ilgilibilgi ve belgeleri sır olarak saklama yükümlülükleri bulunmaktadır. Ġnceledikleri olayla ilgilikamuoyunu Ģu ya da bu Ģekildeyönlendirecek açıklamalardabulunmak bilirkiģilerin görevleriolmadığı gibi, böyle bir davranıģ, görevi kötüye kullanmasuçunu oluģturacaktır."suç duyurusu dilekçesinde,ayrıca bu olayın Yrd. Doç. Dr.AlkıĢ'ın güvenirliğini kaybetmesine neden olduğu gibi, davranıģının, "Görevi kötüye kullanma ve göreve iliģkin sırrınaçıklanması" fiillerini oluģturduğu öne sürüldü. (a.a) MERSĠN ÇUKUROVA Yerel "RAPORU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SAVCILIĞA VERECEĞİZ" Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ: "Raporu önümüzdeki hafta savcılığa vereceğiz" Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Bursa'da hastanede çıkan yangının ilk incelemelere göre binanın yapısının doğurduğu sakınca sonucu ortaya çıktığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, BursaMa, sekiz kiģinin hayatını kaybettiği ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi ile Ġlgili bir açıklama yaptı. Savcılık tarafından olay yerinde görevlendirilen AlkıĢ, elektrik kaynaklı yangında sıcak

11 gazların ortaya çıktığını belirterek, "Raporu önümüzdeki hafta savcılığa vereceğiz'' dedi. Yangında sekiz kiģinin hayatını kaybetmesinin çok üzücü olduğunu belirten AlkıĢ, bu tip olayların ardından inģaat mühendislerinin demeç vermesini eleģtirerek Ģunları söyledi: "Mevcut bir yangın yönetmeliği var. Ancak bu yönetmeliğe uyulmuyor. ĠnĢaat mühendisleri ve mimarlar yangından sonra kendilerini kurtarmak için halkta infial yaratacak demeçler vermesin. Projeleri onaylayanlar onlar.1' "Hastaları değil hastaneleri muayene etsinler" Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, hastane yöneticilerinin hasta muayene etmeyi kesip hastanelerini muayene etmeleri gerektiğini söyledi. Saadet AlkıĢ, son yıllarda özel hastane sayısının arttığını söyleyerek, "Ama bugüne kadar hiçbir özel hastaneden binalarını incelememiz için bir talep gelmedi" dedi. Türkiye genelinde bugüne kadar beģ bin olay yeri inceleme personeline yangınla ilgili eğitim verdiklerini de anlatan AlkıĢ, Akdeniz Üniversitesi olarak 10 yıldır adli vakalarda bilirkiģilik yaptıklarını belirtti. "Bu anlamda akademik olarak bu iģi yapan tek üniversite Akdeniz Üniversitesi'dir" diyen AlkıĢ, 10 yıllık süre içinde bilirkiģi olarak gittikleri yüzlerce yangında ilk sırada büyük ihmallerin yer aldığını gördüklerini söyledi. "5 yıldızlı oteller Allah'a emanet" Bir turizm kenti olan Antalya'da her yıl binlerce turisti konuk eden 5 yıldızlı otellerin yangın güvenliği konusunda 'Allaha emanet1 olduğunu da vurgulayan AlkıĢ, "Bunu da otellerde çıkan yangınlara gittiğimiz Ġçin biliyoruz" diye konuģtu. Sadece estetiğe dayalı bina yapılmasının yanlıģ olduğunu anlatan AlkıĢ, yangın güvenliğinin ön planda olması gerektiğini söyledi. Bugüne kadar Antalya Side'de bulunan bir otelin yöneticisinin kendilerine baģvurduğunu anlatan AlkıĢ, "Sadece bir otel, yangında ne yapabilirim diye bize geldi" Ģeklinde konuģtu. "Yoğun bakımlar alt katta olmalı" Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuģan Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Abit Demircan ise hastanelerdeki yoğun bakımların birinci katta olması gerektiğini söyledi. Yoğun bakım hastalarının yardıma muhtaç hastalar olduğunu anlatan Demircan, sözlerine Ģöyle devam etti: "Ayrıca bu bölümde pek çok cihaz vardır. Kötü bir anda tahliyenin çabuk olması Ġçin yoğun bakımların altta olması gerekir." Akdeniz Üniversitesi'nde 700 yangın alarmı, 350 yangın deposu bulunduğunu anlatan Demircan, ısıya ve dumana duyarlı sistem sayesinde yangın güvenliği konusunda tedbirler aldıklarını belirtti. "Personele yıllardır yangınla ilgili seminer veriyoruz" diyen Demircan, Akdeniz Üniversitesi olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün genelgelerine uygun tedbirler aldıklarını ifade etti. Demircan, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir müdürün sadece yangınla ilgili görev yaptığını da sözlerine ekledi. (ĠHA) EKONOMĠK PUSULA Dergiler DR ÇELİK'E İSTİFA ÇAĞRISI Dr Çelik'e istifa çağrısıġevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde 8 kiģinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciasıyla ilgili soruģturma sürerken, Bursa Tabip Odası Sağlık Bakanlığına yazdığı mektupla BaĢhekim Dr. Osman Naci Çelik'in görevden alınmasını istedi.ġevket Yılmaz DevletHastanesi'nde çıkan yangın sonucu 8 kiģinin yaģamını yitirmesi üzerine baģlayanadli ve idari soruģturma sürüyor.sağlık Bakanı

12 Recep Akdağ,Adli Tıp Kurumu'nün elindekiverilerin kesin ölüm nedeninibelirlemek için yeterli olmadığını açıkladı. Akdağ, kesin sonucun hasta dosyalarının incelenmesinden sonra netleģeceğinisöyledi.bġlġrkġġġ RAPORUBEKLENĠYORSağlık Bakanlığı'nm belirlediği 10 kiģilik özel ekibin çalıģmasısürerken, adli soruģturma kapsamında bilirkiģi olarak görevlendirilen Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. SaadetAlkıĢ, Ġlk incelemede yangınınçıktığı Radyoloji Bölümü'ndealgılama sistemi bulunmadığınısöyledi.aslanhan'dan BAKANAKDAĞ'A MEKTUPġevket Yılmaz DevletHastanesi'ndekĠ yangın tümtürkiye'deki sivil toplum kuruluģlarıyla birlikte Bursa'dakimeslek odaları ve sendikalarıda ayağa kaldırdı. Sağlık Bakanı Akdağ'a mektup yazan BursaTabip Odası BaĢkanı Dr. BülentAslanhan, faciadan iki sonuçs ıkarılması gerektiğini söyledi,l hjarıdan hizmet alım uygulaması ve taģeronlaģtırmadan vazj-'.eçilmesini isteyen Aslanhan,ır-yeri sağlık ve güvenlik birimif rinin de hızla yapılandırılmasık.erektiğini belirtti. Aslanhan,ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi BaĢhekimi Dr. Osman NaciÇelik'in, bütün uyarılara karģıgereken düzenlemeleri yapmadığını belirterek, "SoruĢturmalarınsağlıklı yürütülmesi, kamu vicdanının rahatlatılması ve benzerolaylarda kötü yöneticiliğe primverilmediğinin gösterilmesi açısından BaĢhekim'in hızla görevden alınması bir 'samimiyet'göstergesi olacaktır" dedi.tüm HASTANELERDENETLENECEKValilik de yangın faciasının ardından tüm hastaneleri denetlemekararı aldı. Vali Sahabettin Harput, hastanelerin teknik yetersizliklerini belirlemek amacıyla özelbir ekip kurulacağını açıkladı.ġevket.yltflazffftehastanesi'ndekġgangıntûmjtjftde üzüntüyle karģılanırken, Ġhmal" iddialarının ardı arkası kesilmiyor. ISTĠKLAL Yerel FACİANIN NEDENİ TESPİT EDİLDİ Facianın nedeni tespit edildi BilirkiĢi inceleme yaptı Bursa ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ndeki f adanın neden yaģandığına dair ilk bulgulara ulaģıldı. Savcılıkça görevlendirilen 3 kiģilik bilirkiģi ekibi tespitlerini açıkladı. Buna göre faciaya binanın projesinin sebep olduğu belirtildi Bursa ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ndeki facianın neden yaģandığına dair ilk bulgulara ulaģıldı. Yoğun bakımdaki 8 hastanın hayatını kaybettiği yangını incelemek için savcılık tarafından görevlendirilen 3 kiģiiik bilirkiģi ekibi tespitlerim açıkladı. Buna göre faciaya binanın projesinin sebep olduğu belirtildi. Akdeniz Üniversitesi Öğretini Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, yangının elektrik kontağından çıktığını dile getirdi. AlkıĢ, "Binanın yapısı bu tür hasar için olağan bir durum oluģturmuģ." ifadesini kullandı. "Binanın yapısından mı kaynaklanıyor?" sorusuna da, "Evet, binanın yapısından kaynaklanan bir durum." cevabını verdi. Bursa ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde meydana gelen yangında faciaya binanın projesinin sebep olduğu belirtildi. Hastanede 2004 yılında çıkan yangının ardından hazırlanan raporda da, mimari ve elektrik projesindeki olumsuzluklar bulunduğuna dikkat ÇekilmiĢ. Bursa Cumhuriyet Savcılığınca bilirkiģi olarak atanan Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Kurucusu Yrd. Doç. Dr. Saadet

13 AlkıĢ, aynı üniversitede elektrik yangınları konusunda çalıģmalar yapan öğretim görevlisi Recep Üçtepe ile Ġstanbul Adalet Komisyonu BaĢkanlığı'nda adli bilirkiģilik yapan Yunus Kızmaz, hastanedeki Ġlk Ġncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yangınla ilgili hastanede çok detaylı bir araģtırma yaptıklarını belirten AlkıĢ, Ģöyle konuģtu: "Emin olabilmek için çok güzel bir ÇalıĢma yapıldı. Burada elektrik kontağından oluģmuģ bir yangın söz konusu, ama herhangi bir kiģiye ya da nedene dayalı hasar yok. Binanın yapısı bu tür hasan vermekte olağan bir durum oluģturmuģtur. Yani 'o çalıģmıyordu', 'bu çalıģmıyordu' gibi afaki durumlarla infial oluģturmayalım." Bir gazetecinin 'Yangın binanın yapısından mı kaynaklanıyor?' yönündeki sorusuna, "Evet, binanın yapısından kaynaklanan bir durum." cevabını verdi. AlkıĢ, 'hastanede 4 yıl önce de yangın çıktığı hatırlatılarak, tedbirlerin neden alınmadığının sorulması' üzerine, Ģunları söyledi: "Bina içindeki önlemlerin çok iyi olduğunu gördük, sadece bir algılama sistemi noksan kalmıģ. O da proje aģamasında bu algılama sistemlerini koymamalarından kaynaklanıyor. Eğer duman algılama sistemini koymuģ olsalardı, belki biraz daha süre kazanı l ab Ġ l Ġrdi. Arna herkes canla baģla çalıģıp görevlerini çok güzel yerine getirmiģler." Gazetecilerin, 'kabloların kalitesinde bir bozukluk olduğu1 yönündeki iddialarla ilgili görüģlerini sormaları üzerine, AlkıĢ, Ģunlan kaydetti; "O hattı inceleyeceğiz. Kablolar, izolasyonları yanık halde." AlkıĢ, 'ġaftlar arasında izolasyon olsaydı ne olurdu?' yönündeki soruyu ise, "Evet, duman bu kadar yukarılara yayılmazdı." diye cevapladı. Hastanede 4 yıl önce çıkan yangının ardından Bursa Elektrik Mühendisleri Odasından 7 kiģilik ekibin hazırladığı raporda da binadaki eksikliklere vurgu yapılmıģ. Raporda, trafoların ve jeneratörlerin bulunduğu bölümde havalandırma bulunmadığı, sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı, kalitesiz malzeme kullanıldığı ve yeterli bakım elemimi bulunmadığının altı eı/jlmiģ. Rapora rağmen hiçbir çalıģma yapılmamıģ. Bursa Sağlık Müdürü Ġsmail Hakkı Çelik de, yangınla ilgili ilk Ġntihanın dumanın menfez yoluyla yukarıya çıktığı yönünde olduğunu açıkladı. Sağlık Hakanlığı müfettiģlerine yardımcı olmaları amacıyla görevlendirilen elektrik, inģaat ve kimya mühendisleri Ġle mimarlardan oluģan bilirkiģi heyeti, binada çok sayıda eksiklik tespit etti. Hazırladıkları raporu dün valiliğe teslim eden heyet adın;ı açıklama yapan ĠnĢaal Mühendisleri Odası Bursa ġubesi BaĢkanı Necaiı ġahin, tesisat, tadilat ve yangın algılama sistemlerinde aksaklıklar tespit edildiğini söyledi. ġahin, "Katlar arasındaki izolasyonda sorunlar var. Tadilatlar yapılmıģ ama tesisatlar bu düzenlemeye uydurulmamıģ. Yangın algılama sisteminin devrede olup olmadığı konusunda tereddütler var." dedi. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Genel BaĢkanı Musa Çeçen ise, insanların yoğun olarak bulunduğu bazı hastane, okul ve alıģveriģ merkezlerinde, 'Yandığında halojen gazı çıkarmayan kabloların' kullanılmadığı öne sürüldü. Çeçen, "Bu tür yerlerde bulunan insanların hayatı çok büyük tehlike altında yılında çıkarılan bir yönetmelikle bu tür yerlerde, yandığında halojen gazı üretmeyen kablo kullanılması zorunlu hale getirilmiģti. Ancak bu yönetmeliğe çok fazla uyulmadığı görüldü." ifadelerini kullandı. Ġstiklal TARAF Ulusal Gazeteler

14 HASTANE YANGININDA BİLİRKİŞİ HEYETİNE SUÇ DUYURUSU Hastane yangınında bilirkiģi heyetine suç duyurusuelektrik Mühendisleri Odası (EMO),Bursa ġevket Yılmaz DevletHastanesi'nde 26 mayısta çıkan ve sekizhastanın ölümüne neden olan yangınsonrası hastanede incelemede bulunan"bilirkiģi heyetf'nin yıldırım hızıylaaçıklama yapmalarını "büyük birtalihsizlik" olarak niteledi.bilirkiģi heyetinin, incelemelerininardından hastaneden henüz çıkmıģken"ihmallere iliģkin" açıklamalardabulunduğunu ve bu nedenle"güvenirliğini yitirdiğini" savunan EMOYönetim Kurulu BaĢkanı Musa Çeçen,"Gereğinin yapılması hususunda lhaziranda Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nabaĢvuracağız" dedi.çeçen, savcılık tarafından davet edilenbilirkiģi heyetinin incelemelerinin hemenardından basın mensupları ve kamuoyukarģısında tetkiklere dair açıklamayapmaması gerektiğini dile getirdi."tetkiklerini yaparken incelemeyietkileyecek, taraf durumunda olankiģilerle görüģmez, her türlü bilgiyeulaģma hakkına sahiptir, adaletin yerinegetirilmesi için kendisini etkileyecekkiģilerden uzak durmak durumundadır"diyen Çeçen, bilirkiģi heyetincehazırlanan rapora yer alan ve davasürecini etkilemeye açık bilgilerinsavcılığın bilgisi dıģında kamuoyuyla vebasınla pay lası l am ayacağını belirtti.sistemin çalıģmadığı açıklanmıģtısağlık Bakanlığı'nın belirlediği 10kiĢilik özel ekip araģtırmasınısürdürürken, savcının baģlattığı adlisoruģturma kapsamında bilirkiģi olarakantalya'dan Bursa'ya çağrılantürkiye'nin tek yangın uzmanı Yrd. Doç.Dr. Saadet AlkıĢ, incelemelerinin hemenardından yangının çıktığı RadyolojiBölümü'nde algılama sistemininbulunmadığım, hastane genelinde ise varolan sistemin Ģarjı olmadığı içinçalıģmadığını açıklamıģtı. AA BĠZĠM GAZETE Ulusal Gazeteler YANGIN RAPORU BİR HAFTADA TAMAMLANACAK Yangın raporu bir haftada tamamlanacak T AKDENĠZ Üniversitesi (AÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Kurucusu Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Bursa ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde 8 hastanın ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili raporu bir hafta içinde tamamlayarak savcıya teslim edeceklerini bildirdi. AlkıĢ, 8 hastanın ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili raporu bir hafta içinde tamamlayarak savcıya teslim edeceklerini bildirdi. BURSA MEYDAN Yerel

15 İHSAN BÖLÜK 3 rapor ve hazin tablo Devlet her yanıyla çürümüģ. Bu çürümüģ haliyle bile parazitlerin, kurtçukların, tırtılların iģtahını kabartıyor. Kamu olanaklarının yolsuzluklar, usulsüzlükler ve çalıp çırpmalarla yağmalandığı, "hiç çalmıyorum" diyenin de haksız Ģekilde bazı makamları iģgal ettiği bir süreci yaģıyor Türkiye. Geriye kalanlardan bir bölümü "neme lazım!" deyip seyrediyor, bir kısmı da "bal tutan parmağını yalar" deyip sıranın kendisine geleceği günü iple çekiyor....ve gün geliyor bir skandal veya faciayla ayaklar dolanıyor dolanmasına da, kısa sürede unutuluveriyor olanlar. O malûm çark yeniden eski hızında dönmeye devam ediyor. 8 kiģinin hayatını kaybettiği ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ndeki yangın sonrası uzmanlar tarafından kamuoyuna açıklanan 3 ayrı rapor da, bu tespitimize dayanak oluģturuyor. Ġlk rapor, akademik meslek odalarından... Raporu açıklayan; TMMOB Bursa Ġl Koordinasyon Kurulu Sekreteri, Elektrik Mühendisleri Odası Bursa ġubesi BaĢkanı Erdal Aktuğ. Birinci ve en önemli saptama: Hastanede yangın algılama sistemi var, fakat çalıģmıyor. Ġkincisi: Kablolar, yönetmeliğe uygun değil. Yangın çıkan bölümde mimariye uygun olmayan mekânlar sonradan oluģturulmuģ. Üçüncüsü: Kablo bacası mimari projeden farklı... Bloklar arasında yangın ve dumanı engelleyecek yangın kompartımanı ve önleyici yapılmamıģ. Dördüncüsü... Kablo bacasının yoğun bakım ünitesine gidecek Ģekilde konumlandırılması yanlıģ olduğu gibi, statik, elektrik, yangın ve tesisat projesiyle ilgili denetim yapılmamıģ. Olayla ilgili adli soruģturma yürüten savcının Akdeniz Üniversitesi'nden istediği inceleme heyetinde bulunan Yüksek Kimya Mühendisi Doç. Dr. Saadet AlkıĢ da, proje aģamasındaki hatanın bu sonucu doğurduğunu söyleyip ekliyor: "Duman dikey hareket edip üst katlarda birikir. ġaftlar arasında koruma olmaması ve yoğun bakımın üst katta bulunması buna sebep olmuģ." Doç. AlkıĢ'ın dikkat çektiği konu ise; Türkiye'nin çok iyi bir yangın yönetmeliğine sahip olduğu ancak yaptırım gücü olmadığı! AlkıĢ, soruna bir de ironik yaklaģıyor: "Biraz da binaları muayene etsinler!" Elektrik Mühendisleri Odası Genel BaĢkanı Musa Çeçen'in vurgusu ise Ģu yönde: "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik birçok binayı korumasız bırakırken, elektrik tesisatlarına standart getiren ve güvenlik tedbirleri içeren yeni Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliği de 4 yıldır yayımlanmayı bekliyor." Uyarılar dikkate alınmadan yayımlanan koruma yönetmeliğinin, bilime ve tekniğe uygun olmayan, kamu güvenliği ve sağlığı açısından oluģacak tehlikeleri önlemekten yoksun olan kısımları için EMO tarafından açılan dava ise halen DanıĢtay 10. Dairesi'nde devam ediyormuģ. Doç. Dr. AlkıĢ ile Musa Çeçen'in bahsettiği yönetmelik aynıysa eğer, aralarındaki çeliģki, sorunun baģka boyutunu oluģturuyor. ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi skandalmda elle tutulur ne var derseniz, onca plansızlığa rağmen yangın sırasında hastaları tahliye etmek için ter dökenlerin özverisi var. BaĢkaca bir tutar taraf yok. ĠHSAN BÖLÜK BURSA MEYDAN Yerel PROJE HATALARINDAN KAYNAKLANDI

16 Proje hatalarından kaynaklandı HASTANE yangınıyla ilgili soruģturmaya bilirkiģi olarak atanan Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, 8 hastanın yaģamını yitirdiği yangının proje aģamasındaki hatalardan kaynaklandığını söyledi. Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Kurucusu Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde 8 hastanın ölümüyle sonuçlanan yangına iliģkin, "Bina içindeki önlemlerin çok iyi olduğunu gördük, sadece bir algılama sistemi noksan kalmıģ. O da proje aģamasında bu algılama sistemlerini koymamalarından kaynaklanıyor" dedi. Yangınla ilgili sabahın erken saatlerinden beri hastanede çok detaylı bir araģtırma yaptıklarım belirten AlkıĢ, "Emin olabilmek için çok güzel bir çalıģma yapıldı. ġimdi bakın burada 8 can kaybı var. Bu 8 can kaybının sonuçlarını savcılık size otopsi sonuçlarıyla verir. Burada elektrik kontağından oluģmuģ bir yangın durumu söz konusu, ama herhangi bir kiģiye ya da nedene dayalı bir hasar yok. Binanın yapısı bu tür hasarı vermekte olağan bir durum yaratmıģtır. Umarım bu olay birçok hastane yöneticisinin de dikkatini çeker. Hastanelerini lütfen kontrol ettirsinler, hastaları değil, biraz da binaları muayene etsinler" dedi. BURSA OLAY Yerel ŞEVKET YDMAZ'DAKİ YANGININ ARDINDAN DÖRT KOLDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI BAKAN AKDAĞ, AKDE NİZ ÜNİVERSİ ġevket Ydmaz'daki yangının ardından dört koldan soruģturma baģlatıldı. Bakan Akdağ, Akdeniz Üniversitesinden gelen heyet ve TMMOB ön rapor hazırladı. Savcılık soruģturması sürüyor. PROJELENDĠRME YANLIġ... 8 kiģinin yaģamını yitirdiği yangının nedenleri ve sorumlularına iliģkin ilk ipuçları ortaya çıkmaya baģladı. Hem Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a sunulan, hem de Valilik e iletilecek Akdeniz Üniversitesi ile TMMOB'un hazırladığı ön raporlarda binadaki yanlıģlıklara vurgu yapıldı. BĠNALAR TEDAVĠ EDĠLMELĠ... Hastanenin teknolojik olarak geri olduğunu belirten Bakan Akdağ, 'Neden akıllı bina denildiğini anlamadım' dedi. Akdeniz Üniversitesi heyetine baģkanlık eden Yard. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ da hastalar kadar hastanenin de tedaviye ihtiyacı olduğunu kaydetti. 16 MADDELĠK HATA LĠSTESĠ... TMMOB Bursa Ġl Koordinasyon Kurulu ise yangına yol açan etkenleri 16 madde halinde sıraladı. Kabloların stardart olmadığının belirtildiği TMMOB raporunda, elektrik tesisatında topraklama yönetmeliğine uygun ĠT sisteminin kullanılmadığı ifade edildi. OKTAY KAYALAR CEM ÖZDEMĠR Ġ Ġ12 l ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde incelemeler yapan Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, faciaya yoğun bakım ünitesinin üst katta olmasının yol açtığını vurguladı. Hastanedeki önlemlerin iyi olduğunu kaydeden AlkıĢ, "Yalnız algılama sistemi yok. O da proje aģamasında konulmalıydı" dedi FACĠAYA BÜYÜK IOKTAYKAYALARĠCEM ÖZDEMĠR f evket Yılmaz Devlet Hasta nesi'ndeki dehģetin yankıları \J sürerken, faciayı soruģturan müfettiģlere yardıma

17 olmaları amacıyla görevlendirilen elektrik, inģaat ve kimya mühendisleri ile mimarlardan oluģan bilirkiģi heyeti ön rapor hazırladı. BilirkiĢiler, gördükleri aksaklıkları 16 madde halinde sıraladı. ĠnĢaat Mühendisleri Odası Bursa ġubesi BaĢkanı Necati ġahin, bilirkiģi heyetinin yaptığı incelemede hastanede teknik açıdan bazı sıkıntılar gördüklerini belirterek, bununla ilgili ön raporu Valilik'e vereceklerini söyledi. ġahin, konuya iliģkin kapsamlı raporun ise Önümüzdeki günlerde hazırlanacağını bildirdi. SORUġTURMA 2 AY SÜRECEK... Cumhuriyet BaĢsavcılığı da, 8 hastanın hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruģturmayı sürdürüyor. Yangın çıkıģ nedeninin çok detaylı bir araģtırma sonucu belirleneceği, bunun da yaklaģık 2 aylık bir zaman alacağı bildirildi. Yetkililer, öncelikle yangının elektrik kontağından çıkıp çıkmadığının, tesisatta hata olup olmadığının, hata varsa bunun taģeron firmadan mı yoksa hastane yönetiminden mi kaynaklandığının tespiti için bilirkiģi görüģünün önemli olduğunu vurguluyor. ÖLÜMLERĠN SEBEBĠ NE?.. Yetkililer ayrıca, 8 hastanın ölümünün dumandan mı, elektrik kesintisinden mi yoksa nakilden mi kaynaklandığının da soruģturma açısından çok önemli olduğuna değiniyor. Bu nedenle, otopsi raporu merakla bekleniyor. Dumanın yoğun bakım ünitesine gitmesini engelleyecek tesisatın yapılıp yapılmadığı yönündeki teknik detaylarla, yangına zamanında müdahale edilip edilmediği, kurtarma çalıģmalarında ihmal olup olmadığı da araģtırılan diğer konuların baģında geliyor. Bu sorulara yanıt ararken de, hastane ve itfaiye çalıģanları baģta olmak üzere ilgili kiģilerin ve kurum yetkililerin ifadelerine baģvurulacak. UZMANLAR HASTANEDE... Antalya'dan gelen iki öğretim görevlisi de, hastanede inceleme yaptı. Türkiye'nin akademik anlamda ilk yangın-patlama yeri araģtırmacısı olduğu bildirilen Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Kurucusu Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ ve öğretim görevlisi Recep Üçtepe'nin incelemeleri sırasında basın mensupları hastaneye alınmadı. Aynca, Bursa Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri Ġnceleme ġubesi ekipleri, yangının çıktığı ikinci bodrum kattaki tıbbi görüntüleme merkezinde inceleme yaptı. Polis, olay yerindeki yanan kablolardan ve diğer malzemelerden numune aldı. MUAYENE HĠZMETĠNE DEVAM... Öte yandan, ġevket Yılmaz Devlet Hastanesmde muayene ve tedavi hizmetleri dün normal olarak yürütüldü. Gerek muayene, gerekse tedavide herhangi bir sorun yaģanmazken, hastanenin tıbbi görüntüleme merkezi ile, hemodiyaliz, ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerindeki hizmetler ise durdu. Hizmetin verilemediği bu servisler, yangından en fazla etkilenen yerler oldu. ALKIġTAN ÖNEMLĠ SÖZLER: Biraz da binaları muayene etsinler Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Kurucusu Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, proje aģamasındaki hatanın yangını bu duruma getirdiğini belirterek, "Sadece hastaları değil, biraz da binaları muayene etsinler" dedi. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, "Çok detaylı bir araģtırma yaptık, sabahın erken saatlerinden beri çalıģıyoruz. Burada 8 can kaybı var, ölüm sebepleri adli tip raporları sonucunda belli olacak. Bu tip kuruluģların yetkilileri, yangın güvenlik yönetmeliklerini tam uygulamalı. Alt katta meydana gelen yangın, bizim konveksiyon dediğimiz sıcak gazların üst katlara taģınmasıyla büyüme yapmıģtır" Ģeklinde konuģtu. ALGILAMASĠSTEMĠ YOKMUġ... Bu acı olaydan birçok hastane yöneticinin ders alması gerektiğini de diren AlkıĢ, "Hastaları değil de biraz da binaları muayene etsinler. Proje aģamasındaki hata, yangını bu duruma getirmiģtir. Binanın yapısından kaynaklanan bir durum. Bina içindeki önlemlerin çok iyi olduğunu gördük. Sadece algılama sistemi noksan kalmıģ, o da proje aģamasında bunu koymamaktan kaynaklanıyor" dedi. Dumanların daima üst katlarda biriktiğini hatırlatan AlkıĢ, yoğun bakım ünitesinin üst katta olmasının faciaya sebep olduğunun altını çizdi. Ölenlere veda ġevket Yılmaz

18 Devlet Hastanesi'ndeki dehģet gecesinde yaģamlarını yitirenlerden 3'ü daha dün toprağa verildi. Solunum yetmezliği yüzünden 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman 61 yaģındaki 2 çocuk annesi Aliye Akok'un cenazesi, önce Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki evine getirildi. Talihsiz kadının cenazesi öğleyin Musababa Camii'nde kılınan namazın ardından Piremir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı acı kaderi paylaģan 56 yaģındaki bir çocuk babası Ġsmail Uysal da, olaydan iki gün önce beyin kanaması teģhisiyle yoğun bakıma alınmıģtı. Siteler Mahallesi'nde oturan Ġsmail Uysal'm cenazesi de Zeynel Abidin Camii'nde kılınan öğle namazının ardından YeĢilyayla Mezarlığı'na defnedildi. MustafakemalpaĢa Killik Köyünde oturan Ġbrahim Turgut da (63) dün toprağa verilenler arasındaydı. 7 HASTANE DOLAġMIġ Makine Mühendisi olan Umut Uysal (24) ise babasının cenazesini bulabilmek için tam 7 hastane dolaģtığını söylüyor. Uysal, "Yangını duyup hastaneye gittiğimizde, yoğun bakımda kalanların baģka yerlere sevk edildiğini söylediler. Bunun üzerine 3 saat 7 ayn hastane dolaģtık. Morglardaki cenazelere baktık ama babama ulaģamadık. Bunun üzerine tekrar ġevket Yılmaz Hastanesi'ne döndüğümüzde, babamı bu hastanenin morgunda bulduk" diyerek tepkisini dile getirdi. 16 maddelik ihmal raporu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bursa Ġl Koordinasyon Kurulu, faciayla ilgili hazırladığı ön raporu kamuoyuna duyurdu. ĠĢte ilk sırada yer alan hatalar zinciri 1-Hastanede 'Yangın algılama sistemi' var, ancak çalıģmıyor. 2-Mevcut elektrik tesisatının dizaynında kullanılan kablolar standart dıģı. 3-Yangın çıkan bölümde, mimari projeye uygun olmayan mekânlar ve fonksiyonlar sonradan oluģturulmuģtur. 4-Yoğun bakım ve yeni doğan ünitesinde pozitif basınç oluģturacak Ģekilde havalandırma tesisatının çalıģması gerekmektedir. Bu tür yapılarda yangın riski açısından gereken sistemlerin takviyesinin yapılması gerekir x65 cm ölçulerindeki kablo bacasından hem elektrik tesisatı hem de yangını daha da büyütebilecek oksijen gibi yakıcı gazların hatları geçirilmiģtir. 6-Kablo bacası doğrudan çıkıģ eksenli yerine zemin katta 90 derecelik iki dirsekle yatayda uzatılmıģ ve 'U' formu verilerek tekrar yükseltilmiģtir. 7- Kablo bacasında katlar arasında, alev ve dumanı engelleyecek ve geciktirecek 'y311' gm Ģiltesi, yangın Ģapı1 bulunmamaktadır. 8-Bloklar arasında yangın ve dumanın yaydımını engelleyecek 'yangın kompartımanları ve önleyiciler' yapılmamıģtır. 9-Kablo bacası müdahale kapaklan yangına dayanıklı olmayan malzemeden yapılmıģtır. 10-Kablo bacası müdahale kapağının 'yoğun bakım ünitesi içine açılacak Ģekilde konumlandırması yanlıģtır. 11-Mimarı, Statik, Elektrik, Yangın ve Mekanik Tesisat Projeleri, ilgili meslek odalarının mesleki denetimlerinden geçirilmemiģtir. 12-Bu tür kompleks ve teknolojik binalarda iģçi sağlığı ve iģ güvenliği ile iģletme güvenliği kapsamında ilgili mühendislerin tüm gün süreli istihdamları sağlanmalıdır. 13-Bu tür can ve mal kayıpları istenmiyorsa, kamu ve özel binaların mutlaka ticari kaygı gütmeyen ve bağımsız TMMOB'a bağlı ilgili odalarınca, yılda bir kez denetimlerinin yapılması gerekmektedir. 14-Hastanede ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri gibi birimlerdeki elektrik tesisatında 'topraklama yönetmeliği'ne uygun 'ĠT Sistemi' kullanılmamıģtır. 15-Bazı yangın koruma amaçlı ma eģik değeri artık akım anahtarı ve toroid akım trafolu röleler, devre dıģı bırakılmıģtın 16-Pano odalarında acil durum yönergeleri bulunmamaktadır. BilirkiĢi raporuna göıfe, yangın algılama sistemi çalıģmıyor, kablolar standart dm ve mimariye aykırı mekânlar ohıģtarulmııģ.hastane faciasında Ġl Koordinasyon Kurulu'nun teknik heyetince hazırlanan ön raporda ihmaller zinciri ortaya çıktı.

19 BURSA OLAY Yerel ŞEVKET YDMAZ'DAKİ YANGININ ARDINDAN DÖRT KOLDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI BAKAN AKDAĞ, AKDE NİZ ÜNİVERSİ ġevket Ydmaz'daki yangının ardından dört koldan soruģturma baģlatıldı. Bakan Akdağ, Akdeniz Üniversitesinden gelen heyet ve TMMOB ön rapor hazırladı. Savcılık soruģturması sürüyor. PROJELENDĠRME YANLIġ... 8 kiģinin yaģamını yitirdiği yangının nedenleri ve sorumlularına iliģkin ilk ipuçları ortaya çıkmaya baģladı. Hem Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a sunulan, hem de Valilik e iletilecek Akdeniz Üniversitesi ile TMMOB'un hazırladığı ön raporlarda binadaki yanlıģlıklara vurgu yapıldı. BĠNALAR TEDAVĠ EDĠLMELĠ... Hastanenin teknolojik olarak geri olduğunu belirten Bakan Akdağ, 'Neden akıllı bina denildiğini anlamadım' dedi. Akdeniz Üniversitesi heyetine baģkanlık eden Yard. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ da hastalar kadar hastanenin de tedaviye ihtiyacı olduğunu kaydetti. 16 MADDELĠK HATA LĠSTESĠ... TMMOB Bursa Ġl Koordinasyon Kurulu ise yangına yol açan etkenleri 16 madde halinde sıraladı. Kabloların stardart olmadığının belirtildiği TMMOB raporunda, elektrik tesisatında topraklama yönetmeliğine uygun ĠT sisteminin kullanılmadığı ifade edildi. OKTAY KAYALAR CEM ÖZDEMĠR Ġ Ġ12 l ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde incelemeler yapan Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, faciaya yoğun bakım ünitesinin üst katta olmasının yol açtığını vurguladı. Hastanedeki önlemlerin iyi olduğunu kaydeden AlkıĢ, "Yalnız algılama sistemi yok. O da proje aģamasında konulmalıydı" dedi FACĠAYA BÜYÜK IOKTAYKAYALARĠCEM ÖZDEMĠR f evket Yılmaz Devlet Hasta nesi'ndeki dehģetin yankıları \J sürerken, faciayı soruģturan müfettiģlere yardıma olmaları amacıyla görevlendirilen elektrik, inģaat ve kimya mühendisleri ile mimarlardan oluģan bilirkiģi heyeti ön rapor hazırladı. BilirkiĢiler, gördükleri aksaklıkları 16 madde halinde sıraladı. ĠnĢaat Mühendisleri Odası Bursa ġubesi BaĢkanı Necati ġahin, bilirkiģi heyetinin yaptığı incelemede hastanede teknik açıdan bazı sıkıntılar gördüklerini belirterek, bununla ilgili ön raporu Valilik'e vereceklerini söyledi. ġahin, konuya iliģkin kapsamlı raporun ise Önümüzdeki günlerde hazırlanacağını bildirdi. SORUġTURMA 2 AY SÜRECEK... Cumhuriyet BaĢsavcılığı da, 8 hastanın hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruģturmayı sürdürüyor. Yangın çıkıģ nedeninin çok detaylı bir araģtırma sonucu belirleneceği, bunun da yaklaģık 2 aylık bir zaman alacağı bildirildi. Yetkililer, öncelikle yangının elektrik kontağından çıkıp çıkmadığının, tesisatta hata olup olmadığının, hata varsa bunun taģeron firmadan mı yoksa hastane yönetiminden mi kaynaklandığının tespiti için bilirkiģi görüģünün önemli olduğunu vurguluyor. ÖLÜMLERĠN SEBEBĠ NE?.. Yetkililer ayrıca, 8 hastanın ölümünün dumandan mı, elektrik kesintisinden mi yoksa nakilden mi kaynaklandığının da soruģturma açısından çok önemli olduğuna değiniyor. Bu nedenle, otopsi raporu merakla bekleniyor. Dumanın yoğun bakım ünitesine gitmesini engelleyecek tesisatın yapılıp yapılmadığı yönündeki teknik detaylarla, yangına zamanında müdahale edilip edilmediği, kurtarma çalıģmalarında ihmal olup olmadığı da araģtırılan diğer konuların baģında geliyor. Bu sorulara yanıt

20 ararken de, hastane ve itfaiye çalıģanları baģta olmak üzere ilgili kiģilerin ve kurum yetkililerin ifadelerine baģvurulacak. UZMANLAR HASTANEDE... Antalya'dan gelen iki öğretim görevlisi de, hastanede inceleme yaptı. Türkiye'nin akademik anlamda ilk yangın-patlama yeri araģtırmacısı olduğu bildirilen Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Kurucusu Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ ve öğretim görevlisi Recep Üçtepe'nin incelemeleri sırasında basın mensupları hastaneye alınmadı. Aynca, Bursa Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri Ġnceleme ġubesi ekipleri, yangının çıktığı ikinci bodrum kattaki tıbbi görüntüleme merkezinde inceleme yaptı. Polis, olay yerindeki yanan kablolardan ve diğer malzemelerden numune aldı. MUAYENE HĠZMETĠNE DEVAM... Öte yandan, ġevket Yılmaz Devlet Hastanesmde muayene ve tedavi hizmetleri dün normal olarak yürütüldü. Gerek muayene, gerekse tedavide herhangi bir sorun yaģanmazken, hastanenin tıbbi görüntüleme merkezi ile, hemodiyaliz, ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerindeki hizmetler ise durdu. Hizmetin verilemediği bu servisler, yangından en fazla etkilenen yerler oldu. ALKIġTAN ÖNEMLĠ SÖZLER: Biraz da binaları muayene etsinler Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Kurucusu Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, proje aģamasındaki hatanın yangını bu duruma getirdiğini belirterek, "Sadece hastaları değil, biraz da binaları muayene etsinler" dedi. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, "Çok detaylı bir araģtırma yaptık, sabahın erken saatlerinden beri çalıģıyoruz. Burada 8 can kaybı var, ölüm sebepleri adli tip raporları sonucunda belli olacak. Bu tip kuruluģların yetkilileri, yangın güvenlik yönetmeliklerini tam uygulamalı. Alt katta meydana gelen yangın, bizim konveksiyon dediğimiz sıcak gazların üst katlara taģınmasıyla büyüme yapmıģtır" Ģeklinde konuģtu. ALGILAMASĠSTEMĠ YOKMUġ... Bu acı olaydan birçok hastane yöneticinin ders alması gerektiğini de diren AlkıĢ, "Hastaları değil de biraz da binaları muayene etsinler. Proje aģamasındaki hata, yangını bu duruma getirmiģtir. Binanın yapısından kaynaklanan bir durum. Bina içindeki önlemlerin çok iyi olduğunu gördük. Sadece algılama sistemi noksan kalmıģ, o da proje aģamasında bunu koymamaktan kaynaklanıyor" dedi. Dumanların daima üst katlarda biriktiğini hatırlatan AlkıĢ, yoğun bakım ünitesinin üst katta olmasının faciaya sebep olduğunun altını çizdi. Ölenlere veda ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ndeki dehģet gecesinde yaģamlarını yitirenlerden 3'ü daha dün toprağa verildi. Solunum yetmezliği yüzünden 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman 61 yaģındaki 2 çocuk annesi Aliye Akok'un cenazesi, önce Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki evine getirildi. Talihsiz kadının cenazesi öğleyin Musababa Camii'nde kılınan namazın ardından Piremir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı acı kaderi paylaģan 56 yaģındaki bir çocuk babası Ġsmail Uysal da, olaydan iki gün önce beyin kanaması teģhisiyle yoğun bakıma alınmıģtı. Siteler Mahallesi'nde oturan Ġsmail Uysal'm cenazesi de Zeynel Abidin Camii'nde kılınan öğle namazının ardından YeĢilyayla Mezarlığı'na defnedildi. MustafakemalpaĢa Killik Köyünde oturan Ġbrahim Turgut da (63) dün toprağa verilenler arasındaydı. 7 HASTANE DOLAġMIġ Makine Mühendisi olan Umut Uysal (24) ise babasının cenazesini bulabilmek için tam 7 hastane dolaģtığını söylüyor. Uysal, "Yangını duyup hastaneye gittiğimizde, yoğun bakımda kalanların baģka yerlere sevk edildiğini söylediler. Bunun üzerine 3 saat 7 ayn hastane dolaģtık. Morglardaki cenazelere baktık ama babama ulaģamadık. Bunun üzerine tekrar ġevket Yılmaz Hastanesi'ne döndüğümüzde, babamı bu hastanenin morgunda bulduk" diyerek tepkisini dile getirdi. 16 maddelik ihmal raporu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bursa Ġl Koordinasyon Kurulu, faciayla ilgili hazırladığı ön raporu kamuoyuna duyurdu. ĠĢte ilk sırada yer alan hatalar zinciri 1-Hastanede 'Yangın algılama

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SGK'LIYA DİŞ MÜJDESİ. Hürriyet

SGK'LIYA DİŞ MÜJDESİ. Hürriyet SGK'LIYA DİŞ MÜJDESİ Hürriyet-04.03.2010 ''DĠġ HEKĠMĠ HASTAYI SEVK ETME YETKĠSĠNE SAHĠP'' Dairenin kararında, ''Dolayısıyla diģ hekiminin sözü edilen yetkisine doğrudan müdahale sonucunu doğuran, http://www.hurriyet.com.tr/yasasinhayat/14000697.asp?scr=1

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI 2016 EĞİTİCİ EĞİTMENLİK EĞĠTĠCĠ EĞĠTMENLĠK Ġçindekiler Tablosu 1.Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi... 2 2.Yüksekte ÇalıĢma Eğitici Eğitimi...3-4 3.1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi...5-6 4.2. Seviye

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD İş sağlığı ve meslek hastalıkları Uzmanı TC Çalışma ve Sosyal

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI T.C. BURSA VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI BURSA AYLAR 1. Okul Sivil Savunma Kulübü tanıģma toplantısı 2.

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış

FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış FETÖ nün okullarına mülki amirlerin ricasıyla 200 ton demir gönderen fabrika müdürü, şirketini eleştiren esnaf hakkında FETÖ ü polislere istihbarat

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü Selçuk Üniversitesi Toplam 120 birim var: 27 birim > 50 (50 den çok çalışanlı) 50 birim 10 < < 50 (10 50 arası çalışanlı)

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 85 Tarih : 18.03.2015 Toplantıda Bulunanlar : 1- Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Güzel Sanatlar,

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 TEMMUZ 2017-31 TEMMUZ 2017 FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ. ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ. ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ TEMMUZ-2009 ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK YÖNETMELĠĞĠ 1.AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı itfaiyecilik mesleğinin

Detaylı

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 MART 2017-31 MART 2017 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM ORGANİZASYONU VE DOLULUK ORANLARI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 NİSAN 2017-30 NİSAN 2017 1. SİTE TANITIMI, VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No:2 813

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SĠTESĠ 2017 AĞUSTOS AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi

Detaylı

Oysa 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu önlemek ödemekten daha ucuzdur sloganı ile kamuoyuna sunulmuştu.

Oysa 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu önlemek ödemekten daha ucuzdur sloganı ile kamuoyuna sunulmuştu. Bugünlerde TESK tarafından hükümete gönderilen önerilerden biri de, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için kanun yayımı tarihinden itibaren 4 yıl sonraya

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ III.TOPLANTISI

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ III.TOPLANTISI NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ ÇALIġMALARI Prof. Dr. Yunus SÖYLET 6 KASIM 2009 GAZĠANTEP I.Toplantı, 18-19 Nisan 2009, Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul 118 Katılımcı; 23 Tıp Fakültesi

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU

SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU EK-1 Sayın..(1).(2) nin.(3) tarih ve..(4) sayılı yazısı ile.(5) dığı iddiasıyla. (6) hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Detaylı

TÜYAK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUM

TÜYAK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUM TÜYAK HAKKINDA TÜYAK; Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Yangından Korunma Derneği olmak üzere iki farklı tüzel kişilik altında fakat ayni amaçlara odaklanmış olarak faaliyette bulunmaktadır.

Detaylı

AKADEMISYENLERDEN 'KISIYE ÖZEL BASKANLIK OLMAZ' BILDIRISI

AKADEMISYENLERDEN 'KISIYE ÖZEL BASKANLIK OLMAZ' BILDIRISI Portal Adres AKADEMISYENLERDEN 'KISIYE ÖZEL BASKANLIK OLMAZ' BILDIRISI : www.radikal.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 10.03.2015 : http://www.radikal.com.tr/turkiye/akademisyenlerden_kisiye_ozel_baskanlik_olmaz_bildirisi-1310044

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK HEDEFLER Bu üniteyi çalıģtıktan sonra; Bu konunun sonunda Özel Hastaneler Yönetmeliği nde ve Ayakta

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI Ġzmir Ticaret Odası, 125. kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vitrin tasarımı yarıģması düzenledi. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim

Detaylı

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak Bu yıl 40 ıncısı kutlanan Turizm Haftası kapsamında Adıyaman Valiliği tarafından etkili bir turizm programı gerçekleştirildi. Aralarında üniversitemizin de bulunduğu çok sayıda kamu ve özel sektör kurumu

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

SECURITAS İTFAİYE, KURTARMA VE ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

SECURITAS İTFAİYE, KURTARMA VE ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ SECURITAS İTFAİYE, KURTARMA VE ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ Securitas İtfaiye Hizmetleri A.Ş. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Cevat Muratal İş Mrk. Kat:2 No: 15 06520 Balgat / Ankara / Türkiye www.securitasitfaiye.com

Detaylı

BODRUM EMNİYET MÜDÜRÜ HALUK BAŞ HAKKARİYE TAYİN OLDU

BODRUM EMNİYET MÜDÜRÜ HALUK BAŞ HAKKARİYE TAYİN OLDU BODRUM EMNİYET MÜDÜRÜ HALUK BAŞ HAKKARİYE TAYİN OLDU 2017 yılı Ocak ayından beri Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Haluk Baş, Emniyet Genel Müdürlüğü nün 2017 Normal Şark Atama Tayinleri kapsamında

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ELEKTRİK NEDENLİ YANGINLARIN TEMEL İNCELEMESİ VE ANTALYA DURUM ANALİZİ

ELEKTRİK NEDENLİ YANGINLARIN TEMEL İNCELEMESİ VE ANTALYA DURUM ANALİZİ ELEKTRİK NEDENLİ YANGINLARIN TEMEL İNCELEMESİ VE ANTALYA DURUM ANALİZİ OLAĞAN ELEKTRİK NEDENLİ YANGINLAR Tesisatlarımızda ve her gün kullandığımız cihazlarda meydana gelen arklar yüzünden başlarlar. -

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesine

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ DERSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ DERSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ DERSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu nda

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02. Günlük Haber Bülteni 05.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu 24. Dönem 4. Yasama Yılı 2014 (Rapor Komisyonun 29.01.2014 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.) ANKARA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK mad men VE season GÜVENLĠK 6 episode 10 ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Aslıcan GÜLER İSG Uzman

Detaylı

Kamplardaki sığınmacı sayısı 152 bin 51

Kamplardaki sığınmacı sayısı 152 bin 51 Kamplardaki sığınmacı sayısı 152 bin 51 Ocak 08, 2013-7:10:56 Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Bugün itibarıyla Suriye'den ülkemize gelmiş, kamplarımızda kalan sığınmacı sayısı 152 bin 51'dir'' dedi.

Detaylı

İsterlerse Hristiyan öğrencilerimize de din kültürü sorusu sorabiliriz

İsterlerse Hristiyan öğrencilerimize de din kültürü sorusu sorabiliriz Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, 8. sınıf öğrencilerinin girdiği ortak sınavlara ilişkin, "Sınav sonuçlarını, ocak ayının ilk haftası, hatta şunu söyleyebilirim, 2 Ocak Cuma 18.00'de

Detaylı

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201 4/28/11 12:14 PM Page 201 PARALEL OTURUM I SORULAR VE CEVAPLAR 5 soru-cevap:layout 1 201 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 202 202 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 203 IX. türkiye

Detaylı

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

AMBULANS VE ACĠL BAKIM TEKNĠKERĠ

AMBULANS VE ACĠL BAKIM TEKNĠKERĠ TANIM Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birden bire hastalanan insanları, gerektiğinde bulundukları yerde ilk tedavilerini yapıp,

Detaylı

ANKET-ARAġTIRMA- UYGULAMA ĠZĠN KOMĠSYONU

ANKET-ARAġTIRMA- UYGULAMA ĠZĠN KOMĠSYONU T. C. Ġ S T A N B U L V A L Ġ L Ġ Ğ Ġ Ġ s t a n b u l M i l l i E ğ i t i m M ü d ü r l ü ğ ü ANKET-ARAġTIRMA- UYGULAMA ĠZĠN KOMĠSYONU AYLIK FAALĠYET RAPORU ( HA ZĠR AN -E K ĠM AY LARI ARASI) KOMİSYON

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

V. Ulusal İlk Yardım Sempozyumu

V. Ulusal İlk Yardım Sempozyumu V. Ulusal İlk Yardım Sempozyumu Acil ve Afet Durumlarında İlk Yardımın Önemi Doç. Dr. Gürkan ERSOY Dokuz Eylül Hastanesi, Acil Tıp ABD, Öğretim Üyesi Herkes İçin Acil Sağlık Derneği, Genel Sekreteri İlk

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Her ayın ilk Perşembe günü düzenli olarak yapılan Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği, temmuz

Her ayın ilk Perşembe günü düzenli olarak yapılan Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği, temmuz TEMMUZ 2014 SAYI 27 FETHİYE MESLEK KURULUŞLARI GÜÇBİRLİĞİ KRUVAZİYER LİMANI İÇİN BİRARAYA GELDİ Her ayın ilk Perşembe günü düzenli olarak yapılan Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği, temmuz ayı toplantısında

Detaylı

MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER. Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu

MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER. Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu Acil Servis Basın ĠliĢkisi Ülkemizdeki yaklaģık her 6 hastadan

Detaylı

23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi

23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi 23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi Programın Amacı Gelişen teknoloji kapsamında bilgi, deneyim ve bilincin arttırılmasını sağlamaktır. Ayrıca seminer uzman konuşmacıların tecrübelerini katılımcılar ile

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01. Günlük Haber Bülteni 01.02.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MAYIS 2017 31 MAYIS 2017 FAALĠYET 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

Van daki köylerde çadır hayatı sona eriyor

Van daki köylerde çadır hayatı sona eriyor Van daki köylerde çadır hayatı sona eriyor Aralık 16, 2011-11:17:31 Deprem Danışma Kurulu toplantısına katılan Atalay, Van'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Van'daki depremden sonra yaklaşık

Detaylı

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Toplantı No: 1 Tarih: 12.10.2016 SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Komisyonumuz 10.10.2016 tarihinde saat 11:00-12:30 arasında, 11.10.2016 tarihinde saat 13:00-14:00 arasında ve 17:00-18:00

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSİ

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSİ TANIM Petrol ve doğalgazın bulunması, çıkarılması, depolanması ve nakledilmesi ile uğraşan ve bu konuda araştırmalar yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Petrol ve doğalgazın

Detaylı

27.05.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ

27.05.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 27.05.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız İle İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Arasında

Detaylı

Yönetmeliğin bir kısım hükümlerinin yürütmesi durdurulmuştur. Yönetmelik uygulamasında kararları gözden geçiriniz.

Yönetmeliğin bir kısım hükümlerinin yürütmesi durdurulmuştur. Yönetmelik uygulamasında kararları gözden geçiriniz. 27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği nin 22. maddesi ile 27.11.2010 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmeliğin bir

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Asansör Denetimleri

27. dönem çalışma raporu Asansör Denetimleri Asansör Denetimleri EMO İzmir Şubesi 125 Şubemiz ile Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi birlikteliğiyle yürütülen asansör periyodik denetim çalışmaları 27.dönemde de sürdürülmüştür. 2008-2009 yılları

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU

2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU 2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ ÖLÜ YARALI YARGISIZ ĠNFAZ Dur İhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik Güçleri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah 33 45

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Hatay Afet Planının Hazırlanması Projesi

Hatay Afet Planının Hazırlanması Projesi HATAY İL AFET ve ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Hatay Afet Planının Hazırlanması Projesi Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Teknik Destek Programı Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20 Düğünlerde Takılan Sahte Paralar Yüksek eğitimini tamamlamış, babası ticaretle uğraşan, annesi ise bir bankada görevli bulunan bir ailenin tek kızıydı. Okul arkadaşı ile evlenmeye karar vermişlerdi. Damat

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

2017 YILI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI

2017 YILI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBİL AVM 01 NİSAN 2017 30 NİSAN 2017 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

REVIZYON: 0 SAYFA : 1

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 SAYFA : 1 PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MART 2017 31 MART 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt

Detaylı

HASTA BAKIM HİZMETLERİ

HASTA BAKIM HİZMETLERİ HASTA BAKIM HİZMETLERİ Hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır. Hastanın bölüme kabulünde hasta/hasta yakını; o Kahvaltı ve yemek saatleri, o Hasta ve yakınının uyması gereken kuralları, o

Detaylı