Yayın Adı Yayın Tarihi Sayfa Tiraj Yayın Türü DOKUZ SÜTUN Yerel TÜRKİYE'NİN TEK KADIN 'YANGIN DEDEKTİFİ'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yayın Adı Yayın Tarihi Sayfa Tiraj Yayın Türü DOKUZ SÜTUN 22.07.2009 16 5500 Yerel TÜRKİYE'NİN TEK KADIN 'YANGIN DEDEKTİFİ'"

Transkript

1 BASIN SERVİSİ HABER ÖZETİ DOKUZ SÜTUN Yerel TÜRKİYE'NİN TEK KADIN 'YANGIN DEDEKTİFİ' Türkiye'nin tek kadın'yangın dedektifi'yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de yangınlar konusunda istatistik tutulmaması yüzünden yangın miktarlarının net olarak belirlenemediğini, ancaktahmini olarak her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını söyledi.türkiye'nin tek kadın"yangın dedektifi" Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek YüksekOkulu Ġtfaiyecilik ve YangınGüvenliği Programı ÖğretimÜyesi Yrd. Doç. Dr. SaadetAlkıĢ, Türkiye'de her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangınçıktığını bildirdi.yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ,yaptığı açıklamada, Türkiye'de yangınlar konusundaistatistik tutulmaması yüzünden yangın miktarlarının netolarak belirlenemediğini, ancak tahmini olarak her yılyaklaģık 100 bin irili ufaklıyangın çıktığını söyledi. Sonyıllarda, kaza sonucu çıkanyangın sayısında, halkın bilinçlenmeye baģlaması nedeniyle azalma olduğunaiģaret eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, yangınların genellikle iģyerlerinde yangın algılamasistemi, yağmurlama sistemibulunmamasından kaynaklandığını vurguladı.ġģ yerlerinde yangın tüpleri, yangın hortumları ve dolaplar olmasına rağmen kullanmasını bilen kiģiler olmadığı için yangın sırasında bualetlerin iģe yaramadığınadikkati çeken Yrd. Doç. Dr.AlkıĢ, Ģöyle konuģtu:"ġģ yerlerinde çıkan yangınlarda iģçiler söndürmekyerine panik nedeniyle kaçmayı tercih ediyorlar. Çünkübu kiģiler eğitilmemiģ. Yangınmalzemelerini kullanmasınıbilmiyorlar. Halbuki kaçmakyerine mevcut aletlerle yangın söndürülmeye çalıģılsayangın büyümeden önlenir.büyük iģ yerlerinde yangınyayılmadan önce 15 dakikalık süre var. Ġtfaiye ekiplerigelene kadar bir Ģeyler yapılmazsa yangın çok çabuk büyüyor."'kundaklamaninmevsġmġ VAR'Bazı büyük yangınlarınbelli mevsimlerde çıktığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ,kundaklama yangınlarınınmevsimsel olduğunu söyledi.bu tür yangınların genellikle yıl sonu veya yıl baģlarında çıktığını bildiren AlkıĢ,Kasım ve Mart ayları arasında sıklıkla kundaklama olduğunu ve bunların genelliklevergi aylarında, depo sayımlarında, stok fazlalığının bulunduğu durumlarda, sahtemalların bulunduğu yerlerdeçıktığını kaydetti. Kundaklama yangınlarında kar zarardurumunun da etken olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr.AlkıĢ, kırsalda ise istediği kızıalamayan damat adayının kızın ailesine zarar vermek içinbir yerleri yaktığını ifade etti.alkıģ, araç yangınlarının iseyakılacak aracın yeni tekerleklerinin değiģtirilmesi, araçiçindeki değerli malzemelerinalınmasından sonra çıkarıldığını bildirdi.kundaklama yangınlarınıngece, iģ yerlerinin kapalı olduğu saatlerde ve özelliklepazar günleri çıktığına dikkatiçeken AlkıĢ, geçen yıl Türkiye'de 50 büyük yangının20'sinin kundaklama sonucuçıktığını belirtti.alkıģ, görevlerinin suç delillerini bulmak olduğunu,hiçbir suçun delilinin yok edilemeyeceğini söyledi.yangının çıkmasını önlemek için özellikle yangın güvenlik kurallarına uyulmasıve insanların eğitilmesi uyarısında bulunan AlkıĢ, Ģöyledevam etti: "Yangınlarda insanlar yanarak ölmez.

2 Ancakyangının olduğu ortamdayangının kaçmaya izin vermediği durumlarda insanlarzehirlenerek ölür. Örneğin,Bursa ġevket Yılmaz DevletHastanesinde çıkan yangında meydana gelen ölümlergibi. Evlerde ise çok çabuksöndürülebilecek yangınlarfark edilmediğinde kısa zamanda büyür. Normal biroturma odası, 3.5 dakikaiçinde alevlere teslim olur.oda tamamen yanar. Bu nedenlerden dolayı gerekli önlemleri almak ve yangın söndürme konusunda eğitimliolmak gerekiyor." GÜNBOYU Ulusal Gazeteler İLK VE TEK KADIN YANGIN DEDEKTİFİ ilk ve tek kadınyangın dedektifiyrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, ülkemizin tek kadın yangın dedektifi. Türkiye'de yılda yaklaģık100 bin yangın çıktığını anlatan AlkıĢ, halkın bilinçlendirilmesiyle bu sayının azaldığını söyleditürkiye'nin tek kadın"yangın dedektifi" Akdeniz Üniversitesi TeknikBilimler Meslek Yüksek OkuluĠtfaiyecilik ve Yangın GüvenliğiProgramı Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de her yıl yaklaģık 100 binirili ufaklı yangın çıktığını bildirdi. Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ,Türkiye'de yangınlar konusunda istatistik tutulmaması yüzünden yangın miktarlarınınnet olarak belirlenemediğini,ancak tahmini olarak her yılyaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını söyledi.kaçmayin, PANĠĞEKAPILMAYINSon yıllarda, kaza sonucuçıkan yangın sayısında, halkınbilinçlenmeye baģlaması nedeniyle azalma olduğuna iģaret eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ,yangınların genellikle iģ yerlerinde yangın algılama sistemi,yağmurlama sistemi bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı. ĠĢ yerlerinde yangıntüpleri, yangın hortumları vedolaplar olmasına rağmen kullanmasını bilen kiģiler olmadığıiçin yangın sırasında bu aletlerin iģe yaramadığına dikkatiçeken Yrd. Doç. Dr, AlkıĢ, Ģöyle konuģtu: "ĠĢ yerlerinde çıkan yangınlarda iģçiler söndürmek yerine panik nedeniyle kaçmayı tercih ediyorlar.çünkü bu kiģiler eğitilmemiģ.yangın malzemelerini kullanmasını bilmiyorlar. Halbukikaçmak yerine mevcut aletlerle yangın söndürülmeye çalıģılsa yangın büyümeden önlenir. Büyük iģ yerlerinde yangınyayılmadan önce 15 dakikalıksüre var. Ġtfaiye ekipleri gelenekadar bir Ģeyler yapılmazsayangın çok çabuk büyüyor."kundaklamaninmevsġmġ VARBazı büyük yangınların bellimevsimlerde çıktığını ifadeeden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, kundaklama yangınlarının mevsimsel olduğunu söyledi. Butür yangınların genellikle yıl sonu veya yıl baģlarında çıktığınıbildiren AlkıĢ, Kasım ve Martayları arasında sıklıkla kundaklama olduğunu ve bunlarıngenellikle vergi aylarında, depo sayımlarında, stok fazlalığının bulunduğu durumlarda,sahte malların bulunduğu yerlerde çıktığını kaydetti. Kundaklama yangınlarında kar zarar durumunun da etken olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, kırsalda ise istediği kızıalamayan damat adayının kızın ailesine zarar vermek içinbir yerleri yaktığını ifade etti.alkıģ, araç yangınlarının ise yakılacak aracın yeni tekerleklerinin değiģtirilmesi, araç içindekideğerli malzemelerin alınmasından sonra çıkarıldığını bildirdi.kundaklama yangınlarının gece, iģ yerlerinin kapalıolduğu saatlerde ve özelliklepazar günleri çıktığına dikkatiçeken AlkıĢ, geçen yıl Türkiye'de 50 büyük yangının 20'sinin kundaklama sonucu çıktığını belirtti.alkıģ, görevlerinin suç delillerini bulmak olduğunu,hiçbirsuçun delilinin yok

3 edilemeyeceğini söyledi. ISTANBUL SON SAAT Yerel TÜRKİYE'DE YILDA 100 BİN YANGIN ÇIKIYOR Türkiye'de yılda 100 bin yangın çıkıyor Türkiye'nin tek kadın "yangın dedektifi" olan Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını bildirdi. 3TE ISTANBUL SON SAAT Yerel TÜRKİYE'DE YILDA 100 BİN YANGIN ÇIKIYOR TÜRKĠYE'DE YILDA 100 BĠN YANGIN ÇIKIYOR (BaĢtaraft 1. sayfada) Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de yangınlar konusunda istatistik tutulmaması yüzünden yangın miktarlarının net olarak belirlenemediğini, ancak tahmini olarak her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını söyledi. Son yıllarda, kaza sonucu çıkan yangın sayısında, halkın bilinçlenmeye baģlaması nedeniyle azalma olduğuna iģaret eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, yangınların genellikle iģ yerlerinde yangın algılama sistemi, yağmurlama sistemi bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı. ĠĢ yerlerinde yangın tüpleri, yangın hortumları ve dolaplar olmasına rağmen kullanmasını bilen kiģiler olmadığı için yangın sırasında bu aletlerin iģe yaramadığına dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, Ģöyle; konuģtu: j "ĠĢ yerlerinde çıkan yan-l gınlarda iģçiler söndürmek yerine panik nedeniylekaçmayı tercih ediyorlar. Halbuki kaçmak yerine, mevcut aletlerle yangın1 söndürülmeye çalıģılsa yangın büyümeden önlenir. Büyük iģ yerlerinde! yangın yayılmadan önce 15 dakikalık süre var. Ġtfaiye ekipleri gelene kadar bir Ģeyler yapılmazsa yangın çok çabuk büyüyor." Bazı büyük yangınların belli mevsimlerde çıktığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, kundaklama yangınlarının mevsimsel olduğunu söyledi. Bu tür yangınların genellikle yıl sonu veya yıl baģlarında çıktığını bildiren AlkıĢ, Kasım ve Mart aylan arasında sıklıkla kundaklama olduğunu ve bunlann genellikle vergi aylarında, depo sayımlarında, stok fazlalığının bulunduğu durumlarda, sahte malların bulunduğu yerlerde çıktığını kaydetti

4 ANTALYA EKSPRES Yerel TEK KADIN YANGIN DEDEKTİFİ' Tek kadın Tangın dedektifi' Türkiye'nin tek kadın "yangın dedektif!11 Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu itfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını bildirdi Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de yangınlar konusunda istatistik tutulmaması yüzünden yangın miktarlarının net olarak belirlenemediğini, ancak tahmini olarak her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını söyledi. Son yıllarda, kaza sonucu çıkan yangın sayısında, halkın bilinçlenmeye baģlaması. nedeniyle azalma olduğuna iģaret eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, yangınların genellikle iģ yerlerinde yangın algılama sistemi, yağmurlama sistemi bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı. ĠĢ yerlerinde yangın tüpleri, yangın hortumları ve dolaplar olmasına rağmen kullanmasını bilen kiģiler olmadığı için yangın sırasında bu aletlerin iģe yaramadığına dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, Ģöyle konuģtu: "ĠĢ yerlerinde çıkan yangınlarda iģçiler söndürmek yerine panik nedeniyle kaçmayı tercih ediyorlar. Çünkü bu kiģiler eğitilmemiģ. Yangın malzemelerini kullanmasını bilmiyorlar. Halbuki kaçmak yerine mevcut aletlerle yangın söndürülmeye çalıģılsa yangın büyümeden önlenir. Büyük iģ yerlerinde yangın yayılmadan önce 15 dakikalık süre var. Ġtfaiye ekipleri gelene kadar bir Ģeyler yapılmazsa yangın çok çabuk büyüyor." Kundaklamanın mevsimi var Bazı büyük yangınların belli mevsimlerde çıktığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, kundaklama yangmlannın mevsimsel olduğunu söyledi. Bu tür yangınların genellikle yıl sonu veya yıl baģlannda çıktığını bildiren AlkıĢ, Kasım ve Mart ayları arasında sıklıkla kundaklama olduğunu ve bunların genellikle vergi aylannda, depo sayımlarında, stok fazlalığının bulunduğu durumlarda, sahte malların bulunduğu yerlerde çıktığını kaydetti. Kundaklama yangınlarında kar zarar durumunun da etken olduğunu belirten Yrd Doç. Dr. AlkıĢ, kırsalda ise istediği kızı alamayan damat adayının kızın ailesine zarar vermek için bir yerleri yaktığını ifade etti. AlkıĢ, araç yangınlarının ise yakılacak aracın yeni" tekerleklerinin değiģtirilmesi, araç içindeki değerli malzemelerin alınmasından sonra çıkarıldığını bildirdi. Kundaklama yangınlarının gece, iģ yerlerinin kapalı olduğu saatlerde ve özellikle pazar günleri çıktığına dikkati çeken AlkıĢ, geçen yıl Türkiye'de 50 büyük yangının 20'sinin kundaklama sonucu çıktığını belirtti. AlkıĢ, görevlerinin suç delillerini bulmak olduğunu,hiçbir suçun delilinin yok edilemeyeceğini söyledi. Yangının çıkmasını önlemek için özellikle yangın güvenlik kurallarına uyulması ve insanların eğitilmesi uyarısında bulunan AlkıĢ, Ģöyle devam etti:'"yangmlarda insanlar yanarak ölmez. Ancak yangının olduğu ortamda yangının kaçmaya izin vermediği durumlarda insanlar zehirlenerek ölür. örneğin, Bursa ġevket Yılmaz Devlet Hastanesinde çıkan yangında meydana gelen ölümler gibi. Evlerde ise çok çabuk söndürülebilecek yangınlar fark edilmediğinde kısa zamanda büyür. Normal bir oturma odası, 3.5 dakika içinde alevlere teslim olur. Oda tamamen yanar. Bu nedenlerden dolayı gerekli önlemleri almak ve yangın söndürme konusunda eğitimli olmak gerekiyor."

5 ISTANBUL Yerel TÜRKİYE'NİN TEK KADIN 'YANGIN DEDEKTİFİ' ALKIŞ H & > '>,- ' Türkiye'nin tek kadın 'yangın dedektifi' AlkıĢ TÜRKĠYE'NĠN tek kadın "yangın dedektifi" Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Saadet AlkıĢ, Türkiye'de her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını bildirdi. Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yangınlar konusunda istatistik tutulmaması yüzünden yangın miktarlarının net olarak belirlenemediğini, ancak tahmini olarak her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını söyledi. Son yıllarda, kaza sonucu çıkan yarığın sayısında,;- halkırvbilinçlenmeye baģlaması nedeniyle azalma olduğuna iģaret eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, yangınların genellikle iģ yerlerinde yangın algılama sistemi, yağmurlama sistemi bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı. ĠĢ yerlerinde yangın tüpleri, yangın hortumları ve dolaplar olmasına rağmen kullanmasını bilen kiģiler olmadığı için yangın sırasında bu aletlerin iģe yaramadığına dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, Ģöyle konuģtu: "iģ yerlerinde çıkan yangınlarda iģçiler söndürmek yerine panik nedeniyle kaçmayı tercih ediyorlar. Çünkü bu kiģiler eğitilmemiģ. Yangın malzemelerini kullanmasını bilmiyorlar. Halbuki kaçmak yerine mevcut aletlerle yangın söndürülmeye çalıģılsa yangın büyümeden önlenir. Büyük iģ yerlerinde yangın yayılmadan önce 15 dakikalık süre var. itfaiye ekipleri gelene kadar bir Ģeyler yapılmazsa yangın çok çabuk büyüyor!' Bazı büyük yangınların belli mevsimlerde çıktığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, kundaklama yangınlarının mevsimsel olduğunu söyledi. Bu tür yangınların genellikle yıl sonu veya yıl baģlarında çıktığını bildiren AlkıĢ, Kasım ve Mart ayları arasında sıklıkla kundaklama olduğunu ve bunların genellikle vergi aylarında, depo sayımlarında, stok fazlalığının bulunduğu durumlarda, sahte malların bulunduğu yerlerde çıktığını kaydetti. Kundaklama yangınlarında kar zarar durumunun da etken olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, kırsalda ise istediği kızı alamayan damat adayının kızın ailesine zarar Vermek Ġçin bir yerleri yaktığını Ġfade etti. AlkıĢ, araç yangınlarının ise yakılacak aracın yeni tekerleklerinin değiģtirilmesi, araç içindeki değerli malzemelerin alınmasından sonra çıkarıldığını bildirdi. Kundaklama yangınlarının gece, iģ yerlerinin kapalı olduğu saatlerde ve özellikle pazar günleri çıktığına dikkati çeken AlkıĢ, geçen yıl Türkiye'de 50 büyük yangının 20'sinin kundaklama sonucu çıktığını belirtti. AlkıĢ, görevlerinin suç delillerini bulmak olduğunu,hiçbir suçun delilinin yok edilemeyeceğini söyledi. Yangının çıkmasını önlemek için özellikle yangın güvenlik kurallarına uyulması ve insanların eğitilmesi uyarısında bulunan AlkıĢ, Ģöyle devam etti: "Yangınlarda insanlar yanarak ölmez. Ancak yangının olduğu ortamda yangının kaçmaya izin vermediği durumlarda insanlar zehirlenerek ölür Örneğin, Bursa ġevket Yılmaz Devlet Hastanesinde çıkan yangında meydana gelen ölümler gibi. Evlerde ise çok çabuk söndürütebilecek yangınlar fark edilmediğinde kısa zamanda büyür. Normal bir oturma odası, 3.5 dakika içinde alevlere teslim olur. Oda tamamen yanar. Bu nedenlerden dolayı gerekli önlemleri almak ve yangın söndürme konusunda eğitimli olmak gerekiyor!'

6 ANKARA SON SÖZ Yerel ALKIŞ: TÜRKİYE'DE HER YIL YAKLAŞIK 100 BİN İRİLİ UFAKLI YANGIN ÇIKIYOR AlkıĢ: Türkiye'de her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıkıyor O Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de y angınlar konusunda istatistik tutulmaması yüzünden yangın miktarlarının net olarak belirlenemediğini, ancak tahmini olarak her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını söyledi. Son yıllarda, kaza sonucu çıkan yangın sayısında, halkın bilinçlenmeye baģlaması nedeniyle azalma olduğuna iģaret eden Yrd. Doç, Dr. AlkıĢ, yangınların genellikle iģ yerlerinde yangın algılama sistemi, yağmurlama sistemi bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı., >,.,. ANTALYA (A.A) - Türkiye'nin tek kadın "yangın dedektifi" Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını bildirdi. Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yangınlar konusunda istatistik tutulmaması yüzünden yangın miktarlarının net olarak belirlenemediğini, ancak tahmini olarak her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını söyledi. Son yıllarda, kaza sonucu çıkan yangın sayısında, halkın bilinçlenmeye baģlaması nedeniyle azalma olduğuna iģaret eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, yangınların genellikle iģ yerlerinde yangın algılama sistemi, yağmurlama sistemi bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı. ĠĢ yerlerinde yangın tüpleri, yangın hortumları ve dolaplar olmasına rağmen kullanmasını bilen kiģiler olmadığı için yangın sırasında bu aletlerin iģe yaramadığına dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, Ģöyle konuģtu: "ĠĢ yerlerinde çıkan yangınlarda iģçiler söndürmek yerine panik nedeniyle kaçmayı tercih ediyorlar. Çünkü bu kiģiler eğitilmemiģ. Yangın malzemelerini kullanmasını bilmiyorlar. Halbuki kaçmak yerine mevcut aletlerle yangın söndürülmeye çalıģılsa yangın büyümeden önlenir. Büyük iģ yerlerinde yangın yayılmadan önce 15 dakikalık süre var. Ġtfaiye ekipleri gelene kadar bir Ģeyler yapılmazsa yangın çok çabuk büyüyor." "KUNDAKLAMANIN MEVSĠMĠ VAR" Bazı büyük yangınların belli mevsimlerde çıktığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, kundaklama yangınlarının mevsimsel olduğunu söyledi. Bu tür y angın lar m genellikle yıl sonu veya yıl baģlarında çıktığını bildiren AlkıĢ, Kasım ve Mart ayları arasında sıklıkla kundaklama olduğunu ve bunların genellikle vergi aylarında, depo sayımlarında, stok fazlalığının bulunduğu durumlarda, sahte malların bulunduğu yerlerde çıktığını kaydetti. Kundaklama yangınlarında kar zarar durumunun da etken olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, kırsalda ise istediği kızı alamayan damat adayının kızın ailesine zarar vermek için bir yerleri yaktığını ifade etti. AlkıĢ, arayangınlarının ise yakılacak aracın yeni tekerleklerinin değiģtirilmesi, araç içindeki değerli malzemelerin alınmasından sonra çıkarıldığını bildirdi. Kundaklama yangınlarının gece, iģ yerlerinin kapalı olduğu saatlerde ve özellikle pazar günleri çıktığına dikkati çeken AlkıĢ, geçen yıl Türkiye'de 50 büyük yangının 20'sinin kundaklama sonucu çıktığını belirtti. AlkıĢ, görevlerinin suç delillerini bulmak olduğunu,hiçbir suçun delilinin yok edilemeyeceğini söyledi. Yangının çıkmasını Önlemek için Özellikle yangın güvenlik

7 kurallarına uyulması ve Ġnsanların eğitilmesi uyarısında bulunan AlkıĢ, Ģöyle devam etti: "Yangınlarda insanlar yanarak ölmez. Ancak yangının olduğu ortamda yangının kaç-, maya izin vermediği durumlarda insanlar zehirlenerek ölür. Örneğin, Bursa ġevket Yılmaz Devlet Hastanesinde çıkan yangında meydana gelen ölümler gibi. Evlerde ise çok çabuk söndürülebilecek yangınlar fark edilmediğinde kısa zamanda büyür. Normal bir oturma odası, 3.5 dakika içinde alevlere teslim olur.; Oda tamamen yanar. Bu nedenlerden dolayı gerekli önlemleri almak ve yangın söndürme ' konusunda eğitimli olmak gerekiyor." \l /\ ' BĠZĠM GAZETE Ulusal Gazeteler TÜRKİYE'DE YILDA 100 BİN YANGIN ÇIKIYOR Türkiye'dey uda 100 binyangın çıkıyortürkiye'nin tek kadın "yangındedektifi" olan Yrd. Doç. Dr.Saadet AlkıĢ, Türkiye'de heryıl yaklaģık 100 bin irili ufaklıyangın çıktığını bildirdiakdenġz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek YüksekOkulu Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de yangınlar konusunda istatistik tutulmaması yüzünden yangın miktarlarının net olarak belirlenemediğini, ancak tahmini olarakher yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklı yangın çıktığını söyledi.son yıllarda, kaza sonucu çıkan yangın sayısında, halkın bilinçlenmeye baģlaması nedeniyle azalma olduğuna iģareteden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, yangınların genellikle iģ yerlerinde yangın algılama sistemi, yağmurlama sistemi bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı. ORTADOĞU Ulusal Gazeteler TÜRKİYE'NİN TEK KADIN "YANGIN DEDEKTİFİ"NDEN YANGIN AÇIKLAMALARI Türkiye'nin tek kadın "yangındedektifinden yangın açıklamalarıyrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de yangınlar konusunda istatistik tutulmaması yüzünden yangınmiktarlarının net olarak belirlenemediğini, ancak tahmini olarak her yıl yaklaģık 100 bin irili ufaklıyangın çıktığını söyledi. Son yıllarda, kaza sonucu çıkan yangın sayısında, halkın bilinçlenmeyebaģlaması nedeniyle azalma olduğuna iģaret eden Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ, yangınların genellikle isyerlerinde yangın algılama sistemi, yağmurlama sistemi bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı.türkġye'nin tek kadın"yangın dedektifi" Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek YüksekOkulu Ġtfaiyecilikve Yangın Güvenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Saadet AlkıĢ,Türkiye'de her yıl yaklaģık100 bin irili ufaklı yangınçıktığını bildirdi.yrd. Doç.

8 Dr. Saadet AlkıĢ, AA muhabirine yaptığıaçıklamada, Türkiye'deyangınlar konusunda istatistik tutulmaması yüzünden yangın miktarlarınınnet olarak belirlenemediğini, ancak tahmini olarakher yıl yaklaģık 100 binirili ufaklı yangın çıktığınısöyledi.son yıllarda, kaza sonucuçıkan yangın sayısında,halkın bilinçlenmeye baģlaması nedeniyle azalmaolduğuna iģaret eden Yrd.Doç. Dr. AlkıĢ, yangınlarıngenellikle iģ yerlerindeyangın algılama sistemi,yağmurlama sistemi bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı.ġģ yerlerinde yangın tüpleri, yangın hortumları ve <-.._dolaplar olmasına rağmenkullanmasını bilen kiģilerolmadığı için yangın sırasında bu aletlerin iģeyaramadığına dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. AlkıĢ,Ģöyle konuģtu:"ġģ yerlerinde çıkan yangınlarda iģçiler söndürmekyerine panik nedeniylekaçmayı tercih ediyorlar.çünkü bu kiģilereğitilmemiģ.yangın malzemelerini kullanmasını bilmiyorlar. Halbuki kaçmak yerine mevcut aletlerle yangın söndürülmeye çalıģılsa yangınbüyümeden önlenir. Büyük iģ yerlerinde yangınyayılmadan önce 15 dakikalık süre var. Ġtfaiyeekipleri gelene kadar birģeyler yapılmazsa yangınçok çabuk büyüyor."kundaklamaninmevsġmġ VARBazı büyük yangınlarınbelli mevsimlerde çıktığınıifade eden Yrd. Doç.Dr. AlkıĢ, kundaklamayangınlarının mevsimselolduğunu söyledi. Bu türyangınların genellikle yılsonu veya yıl baģlarındaçıktığını bildiren AlkıĢ, Kasım ve Mart aylan arasında sıklıkla kundaklama olduğunu ve bunların genellikle vergi aylarında,depo sayımlarında, stokfazlalığının bulunduğu durumlarda, sahte mallarınbulunduğu yerlerde çıktığını kaydetti. Kundaklamayangınlarında kar zarardurumunun da etken olduğunu belirten Yrd. Doç.Dr. AlkıĢ, kırsalda ise istediği kızı alamayan damatadayının kızın ailesinezarar vermek için bir yerleri yaktığını ifade etti. AlkıĢ, araç yangınlarının iseyakılacak aracın yeni tekerleklerinin değiģtirilmesi,araç içindeki değerlimalzemelerin alınmasından sonra çıkarıldığını bildirdi. Kundaklama yangınlarının gece, iģ yerlerininkapalı olduğu saatlerde veözellikle pazar günleri çıktığına dikkatiçeken AlkıĢ,geçen yd Türkiye'de 50büyük yangının 20'sininkundaklamasonucu çıktığını belirtti.alkıģ, görevlerinin suç delillerini bulmakolduğunu, hiçbir suçun delilinin yokedilemeyeceğini söyledi.yangının çıkmasını önlemek için özellikle yangıngüvenlik kurallarına uyulması ve insanların eğitilmesi uyarısında bulunanalkıģ, Ģöyle devam etti:"yangınlarda insanlar yanarak ölmez. Ancak yangının olduğu ortamdayangının kaçmaya izin-vermediği durumlarda infsanlar zehirlenerek ölür.örneğin, Bursa ġevket Yılmaz Devlet Hastanesindeçıkan yangında meydanagelen ölümler gibi. Evlerde ise çok çabuk söndürülebilecek yangınlar farkedilmediğinde kısa zamanda büyür. Normal biroturma odası, 3-5 dakikaiçinde alevlere teslim olur.oda tamamen yanar. Bunedenlerden dolayı gerekli önlemleri almak veyangın söndürme konusunda eğitimli olmakgerekiyor." ZAMAN AKDENĠZ Yerel OTELLER, YANGIN RİSKİ ALTINDA Oteller, yangın riski altında Bursa ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde meydana gelen yangın sonrası bir rapor hazırlayan Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Antalya'deki 5

9 yıldızlı otellerin yangın konusunda risk altında olduğunu söyledi. KENAN BAġ ANTALYA Vi Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Antalya'daki 5 yıldızlı otellerin büyük çoğunluğunun yangın konusunda ciddi risk altında olduğu uyarısında bulundu. Bursa ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde meydana gelen ve 8 kiģinin ölümü ile sonuçlanan yangın sonrasında gözler, turizm kenti Antalya'ya çevrildi, ilçeleri ile birlikte 100'ün üzerinde 5 yıldızlı otele sahip Antalya'da yangın güvenliği konusunda iç karartıcı bir tablo ortaya çıktı. Bir dönem AÜ olarak otellerde bina risk çalıģması baģlattıklarını ancak talep gelmediği için durdurduklarını anlatan Saadet AlkıĢ, "Yangın güvenliğine karģı binaları muayene etme ekibi kurduk. Sadece Side'de çok hassas bir otel yöneticisi bu konuya eğildi ve gittik. 5 günlük bir çalıģmayla çamaģırhanesinden çatıdaki asansör kovalarına kadar çalıģmamızı yapıp o kiģiye raporu verdik. Açık yüreklilikle söyleyeyim, Antalya'daki 5 yıldızlı otellerin birçoğu Allah'a emanet bir vaziyette. Nereden biliyorum? Yangın çıkıyor ve bilirkiģi olarak çağrıldığım için." dedi. Bursa ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde meydana gelen yangın sonrası rapor hazırlayarak savcılığa teslim etmekle görevlendirilen Saadet AlkıĢ, Antalya'daki özel hastanelerin bir tanesinden bile binalarını inceleme talebi gelmediğini söyledi. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Antalya'da da çok sayıda özel hastane ve sağlık kuruluģu olduğuna dikkat çeken AlkıĢ, "Talep olmazsa gidip bakmamız mümkün değil." diye konuģtu. Hastanelerin estetik açıdan gözü okģamasına karģın yangın yönetmeliğine uygunluk açısından mutlaka muayene edilmeleri gerektiğini dile getiren AlkıĢ Ģunları söyledi: "Türkiye'deki hastane yöneticileri, yatilı okul ya da kalabalık iģyeri yöneticileri senede en az iki tane yangın tatbikatı yaptırsın ve binalarını muayene ettirsin." AlkıĢ, özellikle hastane yöneticilerine Ģu tavsiyede bulundu: "Buralar nitelikli yerler. Hastane yöneticileri bir günlerini ayırsın, hasta muayene etmeyi kesip binalarını muayene ettirsinler." ilçeleri ile birlikte 100'ün üzerinde 5 yıldızlı otele sahip Antai- ; ya'da yangın güvenliği konusunda iç karartıcı bir tablo ortaya çıktı. Buna göre turizm kentindeki otellerin fiziki aodan yangına karģı riskli. FOTOĞRAF: CĠHAN, LÜTFi AYKURT BURSA HAKĠMĠYET Yerel BİLİRKİŞİ İÇİN SUÇ DUYURUSU BilirkiĢi içinsuç duyurusu EMOf ġevket Yılmaz Hastanesindekiyangıola ilgili bilirkiģi atanan Yrd Doç. AlkıĢhakkında "kamuoyunu yönlendirici açıklamalarda bulunulmasa göreve iliģkin sımnaçıklanması fiillerini oluģturduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu, 8Resmi bilirkiģi heyetimin açıklamaları damahkemelik oluyor. EMO'dan bilirkiģi için suç duyurusuelektrik Mühendisleri Odası(EMO), ġevket Yılmaz DevletHastanesi'nde çıkan ve 8 kiģininyaģamını yitirdiği yangının ardından savcılığın talebiyle bilirkiģi olarak atanan Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler

10 Meslek Yüksekokulu öğretim üyesiyrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ hakkında suç duyurusunda bulundu.emo avukatı HayatiKüçük, Saadet AlkıĢhakkındaki suç duyurusu dilekçesini,bursa CumhuriyetBaĢsavcılığı'na gönderilmek üzere Ankara CumhuriyetBaĢsavcılığı'na teslim ettiklerini bildirdi. Suç duyurusu dilekçesinde, Yrd.Doç. Dr. Saadet AlkıĢ'ın, ġevket YılmazDevlet Hastanesi'ndeçıkan yangın sonrasıbursa CumhuriyetBaĢsavcılığı tarafından atanan bilirkiģiheyeti içinde yer aldığı, bu kiģinin yangından bir gün sonra heyetlebirlikte olay yerindeki incelemelerin ardından yazılı ve görsel basına çeģitli açıklamalardabulunduğu ve açıklamalarını aynı akģam televizyon programlarına katılmak suretiyle sürdürdüğü bildirildi.görevġ KÖTÜYEKULLANMAYrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ'ın, yaptığı açıklamalarda,"yangınla ilgili detaylı bir araģtırma yaptık. Elektrik kontağından oluģmuģ yangın söz konusu.ama herhangi bir kiģiye ya danedene dayalı bir hasar yok. Binanın yapısı bu tür hasarı vermekte. Bu binanın yapılmasıhastane yetkililerinin sorunu değil. Binayı yapan firmaların öncesine gidilmesi, güvenlik önlemlerini onların alması gerekiyordu" gibi ifadeler kullandığına değinilen dilekçede, Ģu görüģlere yer verildi:'"henüz bilirkiģi raporu dahihazırlanmadan, yangının çıkıģnedeni elektrik kontağına bağlanmıģ ve kimsenin sorumluluğu bulunmadığı, binanın yapılmasının öncesindeki firmalarınaraģtırılması gerektiği gibi sözlerle, soruģturmayla ilgili resmibilirkiģilik görevinin öte sindebilgileri kamuoyuna yansıtmıģtır. Resmi bilirkiģiler, TCK'yagöre kamu görevi isidirler veyaptıkları inceleme ve araģtırmasonucunda oluģan görüģlerinibir rapor haline getirerek, kendilerini atayan hakim ya da cumhuriyet savcısının yardımcısıkonumundadır. Görevleri iseçözüm uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren konularda,kendilerini bilirkiģi olarak atayan mercinin sorduğu sorularıaydınlatmaktır. Resmi bilirkiģilerin görevlerinin, bir soruģturma ya da kovuģturmaya yönelikolması nedeniyle, soruģturmayıya da yargılamayı etkilemeyecek Ģekilde hareket etmeleri vekendilerine verilen görevle ilgilibilgi ve belgeleri sır olarak saklama yükümlülükleri bulunmaktadır. Ġnceledikleri olayla ilgilikamuoyunu Ģu ya da bu Ģekildeyönlendirecek açıklamalardabulunmak bilirkiģilerin görevleriolmadığı gibi, böyle bir davranıģ, görevi kötüye kullanmasuçunu oluģturacaktır."suç duyurusu dilekçesinde,ayrıca bu olayın Yrd. Doç. Dr.AlkıĢ'ın güvenirliğini kaybetmesine neden olduğu gibi, davranıģının, "Görevi kötüye kullanma ve göreve iliģkin sırrınaçıklanması" fiillerini oluģturduğu öne sürüldü. (a.a) MERSĠN ÇUKUROVA Yerel "RAPORU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SAVCILIĞA VERECEĞİZ" Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ: "Raporu önümüzdeki hafta savcılığa vereceğiz" Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Bursa'da hastanede çıkan yangının ilk incelemelere göre binanın yapısının doğurduğu sakınca sonucu ortaya çıktığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, BursaMa, sekiz kiģinin hayatını kaybettiği ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi ile Ġlgili bir açıklama yaptı. Savcılık tarafından olay yerinde görevlendirilen AlkıĢ, elektrik kaynaklı yangında sıcak

11 gazların ortaya çıktığını belirterek, "Raporu önümüzdeki hafta savcılığa vereceğiz'' dedi. Yangında sekiz kiģinin hayatını kaybetmesinin çok üzücü olduğunu belirten AlkıĢ, bu tip olayların ardından inģaat mühendislerinin demeç vermesini eleģtirerek Ģunları söyledi: "Mevcut bir yangın yönetmeliği var. Ancak bu yönetmeliğe uyulmuyor. ĠnĢaat mühendisleri ve mimarlar yangından sonra kendilerini kurtarmak için halkta infial yaratacak demeçler vermesin. Projeleri onaylayanlar onlar.1' "Hastaları değil hastaneleri muayene etsinler" Yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, hastane yöneticilerinin hasta muayene etmeyi kesip hastanelerini muayene etmeleri gerektiğini söyledi. Saadet AlkıĢ, son yıllarda özel hastane sayısının arttığını söyleyerek, "Ama bugüne kadar hiçbir özel hastaneden binalarını incelememiz için bir talep gelmedi" dedi. Türkiye genelinde bugüne kadar beģ bin olay yeri inceleme personeline yangınla ilgili eğitim verdiklerini de anlatan AlkıĢ, Akdeniz Üniversitesi olarak 10 yıldır adli vakalarda bilirkiģilik yaptıklarını belirtti. "Bu anlamda akademik olarak bu iģi yapan tek üniversite Akdeniz Üniversitesi'dir" diyen AlkıĢ, 10 yıllık süre içinde bilirkiģi olarak gittikleri yüzlerce yangında ilk sırada büyük ihmallerin yer aldığını gördüklerini söyledi. "5 yıldızlı oteller Allah'a emanet" Bir turizm kenti olan Antalya'da her yıl binlerce turisti konuk eden 5 yıldızlı otellerin yangın güvenliği konusunda 'Allaha emanet1 olduğunu da vurgulayan AlkıĢ, "Bunu da otellerde çıkan yangınlara gittiğimiz Ġçin biliyoruz" diye konuģtu. Sadece estetiğe dayalı bina yapılmasının yanlıģ olduğunu anlatan AlkıĢ, yangın güvenliğinin ön planda olması gerektiğini söyledi. Bugüne kadar Antalya Side'de bulunan bir otelin yöneticisinin kendilerine baģvurduğunu anlatan AlkıĢ, "Sadece bir otel, yangında ne yapabilirim diye bize geldi" Ģeklinde konuģtu. "Yoğun bakımlar alt katta olmalı" Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuģan Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Abit Demircan ise hastanelerdeki yoğun bakımların birinci katta olması gerektiğini söyledi. Yoğun bakım hastalarının yardıma muhtaç hastalar olduğunu anlatan Demircan, sözlerine Ģöyle devam etti: "Ayrıca bu bölümde pek çok cihaz vardır. Kötü bir anda tahliyenin çabuk olması Ġçin yoğun bakımların altta olması gerekir." Akdeniz Üniversitesi'nde 700 yangın alarmı, 350 yangın deposu bulunduğunu anlatan Demircan, ısıya ve dumana duyarlı sistem sayesinde yangın güvenliği konusunda tedbirler aldıklarını belirtti. "Personele yıllardır yangınla ilgili seminer veriyoruz" diyen Demircan, Akdeniz Üniversitesi olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün genelgelerine uygun tedbirler aldıklarını ifade etti. Demircan, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir müdürün sadece yangınla ilgili görev yaptığını da sözlerine ekledi. (ĠHA) EKONOMĠK PUSULA Dergiler DR ÇELİK'E İSTİFA ÇAĞRISI Dr Çelik'e istifa çağrısıġevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde 8 kiģinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciasıyla ilgili soruģturma sürerken, Bursa Tabip Odası Sağlık Bakanlığına yazdığı mektupla BaĢhekim Dr. Osman Naci Çelik'in görevden alınmasını istedi.ġevket Yılmaz DevletHastanesi'nde çıkan yangın sonucu 8 kiģinin yaģamını yitirmesi üzerine baģlayanadli ve idari soruģturma sürüyor.sağlık Bakanı

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN AFAM İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ Hazırlayanlar : Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN Katkıda Bulunanlar : Sedat GÜNEġ Selcen ÖZCAN Muzaffer Baca

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AĢağıdaki yönerge 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır ve 30.01.2009 tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur.

Detaylı

ÖZEL HABER Mazlum VESEK. temsil edecek. 14 te Yedieminler de. 29 Kasım 2014 Cumartesi

ÖZEL HABER Mazlum VESEK. temsil edecek. 14 te Yedieminler de. 29 Kasım 2014 Cumartesi SAYFA 1 AKP Konak'ta Yıldırım depremi AK Parti Konak İlçe Teşkilatı, 7 Aralık ta yapılacak ilçe kongresi öncesinde şok bir iddia ile sarsıldı. Balçova İlçe Başkanı Temel Yıldırım'ın görevinden istifa ettirilip

Detaylı

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu Hastaneler Ġçin Afete (Depreme) Hazırlıklı Olma Kılavuzu hazırlayanlar: uyarlama koordinatörleri: uyarlama: danıģmanlar: çevirmenler: grafik tasanm:

Detaylı

Gelin sizden ders bizden

Gelin sizden ders bizden SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI Gelin sizden ders bizden Konak Belediyesi, Türk erkeklerle evlenen yabancı bayanlar için Türkçe dil kursu başlattı. Kurs Sorumlusu Küçüksayraç, Özelikle, Rusya ve Ukrayna

Detaylı

MILAS. Yıl: 11 Sayı: 3249 26 Nisan 2014 Cumartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil)

MILAS. Yıl: 11 Sayı: 3249 26 Nisan 2014 Cumartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 11 Sayı: 3249 Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip edin... farkı hissedin... MANDIRA FİLOZOFU

Detaylı

Hizmetler ilçelere de yayılıyor

Hizmetler ilçelere de yayılıyor 1Syf_Layout 1 4/27/15 7:43 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 MHP li Yaşar dan suç duyurusu MHP den Antalya Milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Aksu Belediye ve Büyükşehir

Detaylı

BÖYLE REZiLLiK görülmüş değil

BÖYLE REZiLLiK görülmüş değil SAYFA 01 Seni unutmuyacağız Cuma günü kaybettiğimiz KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, gözyaşları içinde defnedildi. Denktaşʼın kabrine Türkiyeʼden ve Rum kesiminden toprak döküldü SENİ ÇOK SEVMİŞTİK Tedavi gördüğü

Detaylı

18 Mart 2014 Salı. TESK Genel Başkanı Palandöken, yemek kartlarından yüzde 7 ila 11 arasında komisyon kesildiğini söyledi.

18 Mart 2014 Salı. TESK Genel Başkanı Palandöken, yemek kartlarından yüzde 7 ila 11 arasında komisyon kesildiğini söyledi. Çameli'de konuşan AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, "Denizlimiz de 10 yılda yaptığımız hizmetlere baktığımızda, geleceği hayal etmek çok da zor olmuyordur diye düşünüyorum.

Detaylı

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU MAYIS 2010 HAZIRLAYAN: İSTANBUL HALKEVİ SOSYAL HAK İZLEME BİRİMİ Eğitim: Hatice Allahverdi Sağlık: Erkut Güzel Barınma ve Kent: Başak Koramaz Çalışma yaşamı: Umar Karatepe

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI 18. ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI KONUġMALAR Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 2010 ĠLDEK Yürütme Kurulu Üyeleri (2009-2010) Prof. Dr. Asker KARTARI, Prof. Dr. Asaf VAROL,

Detaylı

Asistan hekimler imdat diyor!

Asistan hekimler imdat diyor! Bakan dan müjdeli haber bekliyoruz! TTB Heyeti, yeni Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu na sağlık alanında hemen karşılanması gereken 14 acil talebi iletti. Bakan da 14 Mart Haftası öncesinde hekimlere

Detaylı

TUZLA TERSANELER BÖLGESİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN YETERSİZLİĞİ ile İLGİLİ İDDİALAR HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU

TUZLA TERSANELER BÖLGESİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN YETERSİZLİĞİ ile İLGİLİ İDDİALAR HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU TUZLA TERSANELER BÖLGESİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN YETERSİZLİĞİ ile İLGİLİ İDDİALAR HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU I. GİRİŞ Son yıllarda ciddi oranlarda büyüme kaydeden ve 23. sırada iken

Detaylı

BÖTE (Bu Öğretmenliğin Tanımı Eksik) BÖTE Bölümleri ve Mezunlarının Sorunları ile Bu Sorunlar İçin Çözüm Önerileri

BÖTE (Bu Öğretmenliğin Tanımı Eksik) BÖTE Bölümleri ve Mezunlarının Sorunları ile Bu Sorunlar İçin Çözüm Önerileri BÖTE (Bu Öğretmenliğin Tanımı Eksik) BÖTE Bölümleri ve Mezunlarının Sorunları ile Bu Sorunlar İçin Çözüm Önerileri Hasan KARAL 1 Emine TĠMUÇĠN 2 Özet Üçüncüsü Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim

Detaylı

20 yıllık hayal GERÇEK OLDU

20 yıllık hayal GERÇEK OLDU SAYFA 01 Her gün en az 15 okula çat kapı yapacağım CAZİBE MERKEZİ OLACAK Çanakkale deki hedeflerini gerçekleştirdiğini hatırlatan Müdür Bardakçı, İzmir de de başarılı olacağını söyledi. Bardakçı, İzmir'i,

Detaylı

>> 4 te. 1 Aralık 2011 Perşembe. İçişleri Bakanlığı ndan Kocaoğlu na soruşturma!

>> 4 te. 1 Aralık 2011 Perşembe. İçişleri Bakanlığı ndan Kocaoğlu na soruşturma! SAYFA 01 Nefes kesen OPERASYON Topkapı Sarayı önünde dün tam bir can pazarı yaşandı. Suriyeli Samir Selam ismindeki kişi, uzun namlulu silahıyla rastgele ateş etti. İki kişiyi yaralayan Suriyeli Selam,

Detaylı

Dört kişiye mezar oldu!

Dört kişiye mezar oldu! SAYFA 01 Seyir halindeyken lastiği patlayan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı yönden gelen tırın altına girdi Dört kişiye mezar oldu! >> 3 TE Az sayıda öğretim üyesine sunulan Levin

Detaylı

GÜVENLİ HASTANE KAVRAMI DOÇ. DR. DOĞAÇ NİYAZİ ÖZÜÇELİK BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİK ŞEFİ

GÜVENLİ HASTANE KAVRAMI DOÇ. DR. DOĞAÇ NİYAZİ ÖZÜÇELİK BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİK ŞEFİ GÜVENLİ HASTANE KAVRAMI DOÇ. DR. DOĞAÇ NİYAZİ ÖZÜÇELİK BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİK ŞEFİ TÜRKİYE Deprem riski: Dünya 6. Türkiye ve Afet Dış Afetler Kimyasal Biyolojik

Detaylı

UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014

UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE UMKE 10. YILINDA DERNEKLEŞİYOR Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği UMKE-DER kuruluyor. UMKE gönüllüsü dostlar,

Detaylı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı GÜNCeL 3 HAber 2 GÜNdem 4 T. yaşam 5 PoLİTİKA PoLİTİKA 7 6 bölge 8 KÜrTÇe ekonomi 10 9 dünya 11 ramazan 12 bulmaca 13 SPor 14 HAber reklam 15 16 Kaya GATA'ya sevk edildi Nerede Eski Bayramlar (2) diyarbakır

Detaylı

Gönül gözüyle kulaç attılar

Gönül gözüyle kulaç attılar SAYFA 01 Gönül gözüyle kulaç attılar 10 YILDIR GİRMİYORDU www.sondakikagazetesi.com ÇOK BÜYÜK BİR HİZMET İZMİR Büyükşehir Belediyesi nin Torbalı, Menemen, Buca, Bornova, Konak, Karabağlar, Gaziemir, Narlıdere

Detaylı

BASINDA SAĞLIK - ŞUBAT - MART 2014

BASINDA SAĞLIK - ŞUBAT - MART 2014 BASINDA SAĞLIK - ŞUBAT - MART 2014 Herkese merhaba; Şubat ve Mart ayının basında sağlık köşesinde sağlıkla ilgili olabilecek bazı haberlerle birlikteyiz. Bugünlerde kimsenin sağlıkla ilgili gündeme bakacak

Detaylı

MILAS. Yıl: 11 Sayı: 3160 13 Ocak 2014 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) turunda

MILAS. Yıl: 11 Sayı: 3160 13 Ocak 2014 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) turunda Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 11 Sayı: 3160 13 Ocak 2014 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Ölümün böylesi Milas-Bodrum Havalimanı nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki

Detaylı

İZSU, ÇİĞLİ'DEKİ ARITMA TESİSİ SUYUNU, İÇME SUYU OLARAK SERVİS EDECEK. 7 Nisan 2014 Pazartesi

İZSU, ÇİĞLİ'DEKİ ARITMA TESİSİ SUYUNU, İÇME SUYU OLARAK SERVİS EDECEK. 7 Nisan 2014 Pazartesi Seçim döneminde kendisini derinden etkileyen olaylar yaşadığını söyleyen Başkan Zolan, Sivindik Mahallesi'ndeki bir mitingi buna örnek gösterdi. Başkan Zolan, "Bardaktan boşalırcasına yağan yağmura aldırış

Detaylı

Hükümet canımıza ot tıkıyor

Hükümet canımıza ot tıkıyor SAYFA 01 Ekmek teknesi tabut oldu Kavşaklarda çiçek satarak geçinen Cuman ailesi büyük bir felaket yaşadı. 2 yaşındaki kızı Asmin ile 3 yaşındaki yeğen Baranʼı arabada kısa süreliğine yalnız bırakan baba

Detaylı

SOMA İŞ CİNAYETİ/KAZASI GÖZLEM,AKTARIM VE TEKNİK İNCELEME RAPORU KASIM, 2014

SOMA İŞ CİNAYETİ/KAZASI GÖZLEM,AKTARIM VE TEKNİK İNCELEME RAPORU KASIM, 2014 SOMA İŞ CİNAYETİ/KAZASI GÖZLEM,AKTARIM VE TEKNİK İNCELEME RAPORU KASIM, 2014 BOĞAZİÇİ SOMA DAYANIŞMASI www.bogazicisomadayanismasi.boun.edu.tr facebook/bogazicisomadayanismasi @bogazicisomaya 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Konak yine sevindirdi

Konak yine sevindirdi SAYFA 01 Konak yine sevindirdi Konak Belediyesi ile Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı öğretim görevlileri ve öğrencileri, yaratıcı oyuncaklarla miniklerin gönlünü aldı www.sondakikagazetesi.com

Detaylı