BileĢen Cas No Konsantrasyon Osha Pel ACGIH TLV-TWA Karbon dioksit 38-9 >% ppm ppm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BileĢen Cas No Konsantrasyon Osha Pel ACGIH TLV-TWA Karbon 124-5.000 5.000 dioksit 38-9 >%99.995 ppm ppm"

Transkript

1 KARBONDĠOKSĠT ( CO 2 ) 1- KĠMYASAL ÜRÜN VE ġġrket TANIMI Ürün Adı : Karbondioksit Ticari Adı : Karbondioksit Kimyasal Adı : Karbondioksit EĢ Anlamlı Sözcükler : Karbonik anhidrit, karbonik asit (gaz) Formülü : CO 2 Kimyasal Familyası : Asit anhidritleri Telefon : Genel : (0232) (pbx) Acil Durum : (0532) Acil Durum : (0532) Firma Adresi : GüneĢ Sınai Gazlar Ġmalat ve Ticaret Ltd. ġti Sokak No:7 Çınarlı/ĠZMĠR 2- BĠLEġĠM/BĠLGĠ Bu bölüm sadece üretim materyallerini kapsar. Özellikle kaynak ve kesme kullanımı sırasında üretilen yan ürün hakkında bilgi için 3, 8, 10, 11, 15, 16 bölümlerine bakınız. Bu ürünün özel karıģımları için her bileģeninin Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyin. KarıĢımlar için önemli bilgiyi Bölüm 16 da bulabilirsiniz. BileĢen Cas No Konsantrasyon Osha Pel ACGIH TLV-TWA Karbon dioksit 38-9 >% ppm ppm 3- TEHLĠKENĠN TANIMI Acil Durumun Gözden Geçirilmesi DĠKKAT! Yüksek basınçlı sıvı ve gaz. Hızlı boğulmaya sebep olabilir. Solumayı ve kalp atıģını arttırabilir. Sinir sistemine zarar verebilir. Soğuk ısırmasına neden olabilir. Baygınlığa ve kendinden geçmeye neden olabilir. Kurtarmaya ekibinin tam teģekküllü hava tüplerini kullanmaları önerilir. 1

2 Koku : Keskin bir kokusu yoktur. EġĠK LĠMĠT DEĞERĠ : TLV-TWA, 5.00 ppm. (ACGIH,1998). TLV-TWA, 15 min STEL, ppm. ACGIH, kaynak dumanı için, aksi olmadıkça bu ürünle birlikte kaynak iģlemi sırasında oluģabilecek (NOC) sınıflandırmasına girmemesi durumunda 5mg/m 3 lük TLV-TWA, sağlığı tehdit eden koģulların kontrolünde,güvenli ve tehlikeli konsantrasyonların ince çizgileri arasında kalmayacak Ģekilde kılavuz olarak kullanılmalıdır. Tek bir seferde (Akut) yüksek miktarda maruz kalma durumunda görülen etkiler : NEFES ALMA : Karbondioksit gazı, ortamdaki yaģamsal oksijeni azaltan etkiye sahip boğucu bir gazdır. Ayrıca psikolojik olarak aktif, dolaģımı ve nefes almayı etkiler. Orta miktarda konsantrasyonlar baģ ağrısına, kiģinin kendinden geçmesine, baygınlığa, burun ve boğazın sızlamasına, hızlı hızlı solumaya, kalp atıģlarının hızlanmasına, tükürük bezlerinin hızlı çalıģmasına, kusmaya ve bilincin yitirilmesine neden olur. Oksijen konsantrasyonunun ortamdan kaybolması ölüme neden olur. DERĠ TEMASI : Buhardan zarar gelmemektedir. Soğuk gaz, sıvı veya katı karbondioksit Ģiddetli soğuk yakmasına neden olabilir. YUTMA : Muhtemelen maruz kalma yolu mevcut değildir. Bu ürün normal sıcaklık ve basınçta bir gazdır. GÖZ TEMASI : Buhardan zarar gelmemektedir. Soğuk gaz, sıvı veya katı karbondioksit Ģiddetli soğuk yakmasına neden olabilir. Tekrar edilen (Kronik) yüksek miktarda maruz kalma durumda görünen etkiler : - Bir zarar görülmemektedir. Yüksek miktara maruz kalmanın diğer etkileri : - Retina, salgı bezleri ve merkezi sinir sistemine zarar verebilir. Yüksek dozdan ötürü ağırlaģmıģ sağlık durumu : - Toksitoloji (zehir bilimi) ve karbondioksitin fiziksel ve kimyasal özellikleri aģırı dozun mevcut sağlık durumunu muhtemelen ağırlaģtırmadığını belirtmektedir. 2

3 Ġnsan sağlığına olası tehlike değerlendirmesiyle ilintili önemli laboratuar bilgileri : - DiĢi farelerin gebelikleri sürecince farklı zamanlarda 24 saatliğine havadaki karbondioksitin %6 ya çıkarılması durumunda kalp bozukluklarında bir artıģ olduğunu tek bir çalıģma göstermiģtir. Kanserojen özelliği : - Karbondioksit, NTP, OSHA ya da IARC tarafından kansorejen listesine alınmamıģtır. 4- ĠLK YARDIM TEDBĠRLERĠ NEFES ALMA : Karbondioksite maruz kalan kiģiyi hemen temiz havaya çıkartın. Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın. ġayet nefes almada güçlük çekiyorsa, suni teneffüs eğitimi almıģ bir personel suni teneffüs yapabilir. Bir doktor çağırın. DERĠ TEMASI : Soğuk buhar ya da katı karbondioksite deri teması ile maruz kalan kiģiyi hemen 41 0 C yi (105 0 F) geçmeyen ılık suyun bulunduğu ılık bir yere götürün. Daha fazla miktara maruz kalması durumunda CO 2 ile kirlenmiģ elbiseyi çıkarın ve ılık duģ yaptırın. Doktor çağırın. YUTMA : Muhtemelen maruz kalma yolu mevcut değildir. Bu ürün normal sıcaklık ve basınçta bir gazdır. GÖZ TEMASI : Soğuk buhar ya da katı karbondioksite deri teması ile maruz kalma durumunda, en az 15 dakika gözleri ılık suyla iyice yıkayın. Tüm göz yüzeyinin iyicene yıkandığından emin olmak için göz kapaklarını iyice açık tutun. Hemen bir göz doktoruna görünün. DOKTORA NOTLAR : Özel bir panzehiri yoktur. Yüksek dozun tedavisi semptomların kontrolüne ve hastanın klinik durumuna göre yapılır. 5- YANGIN SÖNDÜRME TEDBĠRLERĠ Parlama Noktası (Test Metodu) Otomatik TutuĢma Sıcaklığı Uygun değil Uygun değil 3

4 Havada Alev Alabilir Limitler (Hacimce %) DüĢük Uygun değil Yüksek Uygun değil Söndürme araçları : - Karbondioksit alev almaz. Yangının etrafını çevrelemek için uygun bir araç kullanın. Özel yangınla mücadele prosedürleri : DĠKKAT! Yüksek basınçta sıvı ve gaz. Tüm personeli tehlike bölgesinden tahliye edin. En uzak mesafeden tüpleri soğuyana kadar hemen su ile ıslatın, sonra risk yoksa tüpleri yangın bölgesinden uzaklaģtırın. Tam teģekküllü oksijen tüpleri kurtarma ekipleri tarafından istenebilir. Tesis itfaiyecileri OSHA 29 CFR ye uymak zorundadır. OlağandıĢı yangın ve patlama tehlikeleri : - Yangın ısısı tüplerde basınç yaratır ve yırtılmasına neden olur. Tüpün hiçbir kısmı 52 0 C (125 0 F) den daha yüksek bir sıcaklığa tabi olmamalıdır. Karbondioksit tüpleri bir emniyet vanası ile donatılmıģtır. (Ġstisnalar DOT tarafından yetkilendirildiği yerlerde geçerlidir.) Tehlikeli yanma ürünleri : - Bilinmiyor. 6- KAZARA BOġALTMA TEDBĠRLERĠ Materyalin boģaltılması veya dökülmesi durumunda alınacak tedbirler : DĠKKAT! Yüksek basınçta gaz sıvı ve gaz. Karbondioksit boğucu bir maddedir. Oksijensizlik öldürebilir. Tüm personeli tehlike bölgesinden tahliye edin. Gerekli yerlerde tam teçhizatlı oksijen tüplerini kullanın. Risksiz yapabilecekseniz, sızıntıyı kapatın. Bölgeyi havalandırın yada tüpleri iyi havalandırılmıģ bölgeye taģıyın. Özellikle kapalı bölgelerde tekrar giriģlere izin vermeden önce gerekli oksijeni test edin. 4

5 Atık yoketme metodu : - Civar çevreyi kirletmemesi için atığı önleyiniz. Personeli uzaklaģtırınız. Devlet ve yerel yönetmelikler tam uyum içinde, çevresel olarak kabul edilebilir. biçimde herhangi bir ürünü, kalıntıyı, kullandıktan sonra atılan taģıyıcıları (konteynr) atın. Gerekirse yardım için yerel tedarikçinizi çağırın. 7- TAġIMA DEPOLAMA Depolamada alınan önlemler : - Uygun havalandırma ile depolayın ve kullanın. Tüpleri düģürmemek ya da devrilmemesi içindik olarak yerleģtirerek sıkı bir Ģekilde güvence altına alın. Vana emniyet baģlığı yerinden elle çevirerek sıkıca sıkıģtırın. Sıcaklığın 52 0 C (125 0 F) ı geçmeyecek yerlerde depolayın. Uzun süreli periyotlarda dolu tüpleri depolamak için ilk giren-ilk çıkar envanterini uygulayın. TaĢımada alınan önlemler : - Tüpleri zarar görmemesi için koruyun. Tüpleri taģımak için uygun bir taģıma aracı kullanın; tüpleri sürüklemeyin, yuvarlamayın, kaydırmayın ya da düģürmeyin. Tüpleri emniyet kapaklarından kaldırmaya teģebbüs etmeyin; bu kapak sadece vanayı korumak için takılmıģtır. Asla emniyet kapağı giriģlerine yabancı bir cisim (Ġngiliz anahtarı, tornavida, manivela v.s.) sokmayın, bunları yapmak vanaya zarar verebileceği gibi sızıntı yada sebep olabilir. AĢırı sıkılmıģ yada paslı paslı vanaları sökmek için ayarlanabilir kayıģlı boru anahtarı kullanın. Vanayı yavaģça açın. Vana açmak için zorlanıyorsa kullanmaktan vazgeçin ve satıcınızla (tedarikçinizle) temasa geçin. Asla alev uygulamayın ya da tüpün herhangi bir bölümünü ısıtmayın. Yüksek sıcaklıklar tüpe zarar verebilir ve emniyet vanasının ilk seferde bozulmasına neden olabilir. Karbondioksit kullanımındaki diğer uyarılar içi 16. Bölüme bakınız. Depolama ve taģıma hakkında daha fazla bilgi için Compressed Gas Association (CGA) broģürü P-1 Safe Handling of Compressed Gases In Containers a bakınız. 8- MARUZ KALMA KONTROLLERĠ / KĠġĠSEL KORUNMA Havalandırma / Mühendislik kontrolleri : LOKAL BOġALTMA: Gerekirse, çalıģanların nefes aldığı alanda karbondioksit konsantrasyonunu ölçmek için bir lokal boģaltma sistemi kullanınız. MEKANĠK (genel) : Mutlak Ģartlar altında, karbondioksiti maruz kalınacak limit altında tutmak için genel boģaltma havalandırması kabul edilebilir. ÖZEL : Uygulanmıyor. 5

6 DĠĞER : Uygulanmıyor. SOLUNUMLA ĠLGĠLĠ KORUNMA : Normal kullanım altında istenmiyor. Kapalı alanlarda bir hava destekli solunum cihazı kullanılmalıdır. Solunumla ilgili korunma OHSA 29 CFR e uyumlu olmalıdır. DERĠYLE ĠLGĠLĠ KORUNMA : Tüpleri taģırken yalıtkan neopen eldiven, kaynak için kaynak eldiveni kullanın. ĠĢ eldivenlerini kullanın. GÖZLE ĠLGĠLĠ KORUNMA : Tüpleri taģırken emniyet gözlüklerini kullanın. OHSA 29 CFR e uygun olanı seçiniz. Kesim ve kaynak iģlerinde karbondioksit veya karbondioksit karıģımlarını kullanırken bölüm 156 daki koģullara bakınız. DĠĞER KORUYUCU EKĠPMAN : Tüp taģımak için metatarsal (çelik burunlu) ayakkabı. OSHA 29 CFR ve ile uyumlu olanı seçiniz. Kaynak için Bölüm 16 ya bakınız. Koruyucu ekipmanla bakılmadan, asla elektrik yüklü bölümlerine dokunmayınız. 9- FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL ÖZELLĠKLER Moleküler ağırlık Spesifik ağırlık (hava=1) 70 0 F ( C) ve atm de Gaz yoğunluğu lb/ft 3 (1.833 kg/m 3 ) 70 0 F ( C) ve atm de Sıvı yoğunluğu (doyurulmuģ) 47.6 lb/ft 3 (762 kg/m 3 ) 70 0 F ( C) ve 1atm de Buhar basıncı 70 0 F ( C) de 838 psig (5778 kpa) Suda çözünürlüğü 0.90 Hacim/hacim (v/v) 70 0 F ( C) ve atm de Miktarca buharlaģma yüzdesi 100 BuharlaĢma oranı (Bütil Asetat=1) Yüksek. ph 3.7 (Karbonik asit için) SüblimleĢme noktası F ( C) (1 atm de) GÖRÜNÜM, KOKU VE DURUM : 6

7 Renksiz, kokusuz, hafif asidik gaz. Öyle ya da böyle hafif, keskin koku ve acı tat hissedilir. 10- KARARLILIK VE REAKTĠVĠTE Kararlılık Kararsız Kararlı UyuĢmazlık (Uzak tutulacak metaryaller) Alkali metaller, toprak alkali metalleri, metal asetilidler, krom, F (550 0 C) nin üzerinde titanyum, F (750 0 C)nin üzeride uranyum, F (775 0 C) nin üzerinde magnezyum. Tehlikeli ayrıģma bileģikleri -Elektrik boģalmaları, yüksek sıcaklıklar karbondioksiti karbon monoksit ve oksijene ayrıģtırır. Polimerizasyon tehlikesi GerçekleĢebilir GerçekleĢemez SAKINILACAK DURUMLAR : Bilinmiyor. TOKSĠKOLOJĠK (ZEHĠR) BĠLGĠLER Kaynak prosesinde tehlikeli durumlar ve gazlar oluģabilir. (Bölüm 16 ya bakınız.) Karbondioksit boğucu bir gazdır. Öncelikle solunumu etkiler sonra solunum depresyonuna neden olur. Yüksek konsantrasyon narkoz etkisi yapar. Semptomlar aģağıdaki gibidir. ETKĠ KONSANTRASYON Nefes alıp verme hızı yavaģça artar % 1 Nefes alıp verme hızı normal seviyenin %50 üzerine çıkar. Uzayan bir Ģekilde CO 2 ye maruz kalma durumu % 2 baģ ağrısına ve yorgunluğa neden olur. Nefes alma hızı normal oranın iki misline çıkar ve güçlükle hareket edilir. Zayıf narkotik etki. ĠĢitmede % 3 bozukluk, baģ ağrısı, kan basıncında ve nabız atıģında artıģ. Nefes alma hızı normalden yaklaģık dört misli artar, zehirlenme semptomları görülmeye baģlar ve hafif %4-5 boğulma hissedilir. Farkına varılabilir karakteristik keskin koku. Çok güçlükle nefes alıp vermek, baģ ağrısı. 7

8 EKOLOJĠK BĠLGĠLER Ekolojik olarak ters etki olması beklenmemektedir. Karbondioksit, ozon tabakasına Zaralı herhangi bir 1. Sınıf ve 2. Sınıf kimyasal maddeleri içermemektedir. Karbondioksit DOT tarafından deniz kirletici maddeler listesine alınmamıģtır. TASFĠYE HUSUSLARI ATIK TASFĠYE METODU : Artık ya da kullanılmayan kısmı tasfiye etmeye (atmaya) kalkıģmayın. Tüpü tedarikçiye geri gönderin. TAġIMA BĠLGĠLERĠ Dot / Imo nakliye adı Karbondioksit Tehlike sınıfı Tanımlama numarası Ürünün rapor edilebilen miktarı(ro) 2.2 UN 1073 Uygulanmıyor Nakliye etiket(ler)i. Plaka (Ġstendiğinde) TutuĢturucu olmayan gaz TutuĢturucu olmayan gaz ÖZEL NAKLĠYE BĠLGĠSĠ : Tüpler, iyi havalandırılmıģ bir araç içinde güvenli bir Ģekilde taģınmalıdır. Aracın havalandırılmayan, çevresi sarılmıģ bir bölümünde tüplerin taģınması ciddi emniyet tehlikelerini doğurabilir. Satıcının izni olmaksızın nakliyatı yapılan basınçlı gaz tüplerinin doldurulması [ 49 CFR (b) ] no lu yasaya göre suçtur. MEVZUAT BĠLGĠLER AĢağıda seçilmiģ mevzuatlar bu ürünü uygulanabilir. Bütün Ģartlar tanımlanmamıģtır. Bu ürünün kullanıcıları devlet ve yerel yasalara uymakla sorumludurlar. 1. TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ tarih ve22387 Sayılı Resmi Gazete 2. TEHLĠKELĠ KĠMYASALLAR YÖNETMELĠĞĠ tarih ve Sayılı Resmi Gazetesi 8

9 Azot yukarıdaki iki yönetmeliğe göre de sınıflandırmaya girmektedir. DĠĞER BĠLGĠLER Bu ürünün tüm konteynerleri ile tedarik edilen tüm etiket ve talimatları okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olunuz. ĠLAVE GÜVENLĠK VE SAĞLIK TEHLĠKELERĠ : Kaynak kesme proseslerinde Karbondioksit ve Karbondioksit içeren karıģımları kullanmak bazı ilave tehlikeler yaratabilir. DUMANLAR VE GAZLAR : Sağlığınız için tehlikeli olabileceği gibi ciddi akciğer rahatsızlıklarına da neden olabilir. BaĢınızı dumandan uzak tutunuz. Dumanları ve gazları solumayınız. Yeterli havalandırmayı sağlayınız, soluma bölgesinde genel anlamda dumanları ve gazları uzak tutunuz. Kısa süreli olarak fazla miktarda dumana maruz kalma durumunda baģ dönmesi, bulantı, burunda kuruluk ve boğaz ve gözlerde kaģıntıya da benzer rahatsızlıklara neden olabilir. Dumanlar ve gazlar basit bir Ģekilde sınıflandırılamazlar. Gaz miktarı ve tipi, çalıģılan metale ve kullanılan proses, prosedür, ekipman ve teçhizata bağlıdır. Muhtemelen tehlikeli materyaller eritici maddelerde elektrotlarda ve diğer materyallerde bulunabilir. Kullandığınız her materyal için bir MSDS alınız. Havadaki kirleticiler/bulaģıcılar dumanların ve gazların tehlikelerini arttırabilirler. Temizlemeden ve yağ sökmeden gelen bu tür bir kirletici olan klorlanmıģ hidrokarbon buharı özel bir risk oluģturur. Klorlu hidrokarbonların- oldukça zehirli olan fosgen meydana çıkarabileceğinden bulunduğu ortamda elektrik arkları kullanmayınız. Boya, kaplama, galvanizleme gibi metal kaplamalar ısıtıldığında zararlı dumanları meydana getirebilmektedir. Temizleme materyallerinden kalan artıklar da zararlı olabilmektedir. Fosfat kalıntıları (pas giderici, temizleme hazırlıkları)- oldukça zehirli olan fosfin meydana çıkarabileceğinden, fosfin kalıntıların bulunduğu ortamda ark çalıģmalarından uzak durunuz. Dumanların ve gazların miktarı ve içeriğini bilmek için ortamdan hava numuneleri alınız. Bu numuneleri analiz ederek/ettirerek ihtiyacınız olan solunumun korunması ile ilgili ne önlemler alacağımızı belirleyebilirsiniz. Önerilen bir numune alma yöntemi çalıģanın kaskının içinden ya da nefes aldığı alandan hava almaktır. Üreticinin ürünün nasıl kullanılacağına dair hazırladığı kullanım talimatlarını, kaynak ve kesme iģleminde kullanılan ürünlerin üzerindeki uyarı etkilerini okuyup anlayınız. HEKĠME NOTLAR : 9

10 Akut : Gazlar, dumanlar ve tozlar gözdelerde, akciğerlerde, burunda ve boğazda tahriģe neden olabilmektedir. Kaynak ile ilgili proseslerde birleģtirilen bazı zehirli gazlar akciğer ödemine, boğulmaya ve ölüme neden olabilir. Akut, fazla miktarda maruz kalındığında gözlerin sulanması, burun ve boğaz tahriģi, baģ ağrısı, baģ dönmesi, nefes almada zorluk, sık sık öksürük ya da boğaz ağrısı gibi iģaretler ve semptomlar içerir. KRONĠK : Hava kirleticilerin uzun uzun içe çekilmesi, solunması, akciğerlerde toplanmalarına, göğüs röntgenlerinde yoğun koyu bölgelerin de görünebileceği bir duruma neden olabilir. Bu değiģikliğin Ģiddeti maruz kalınan süresinin uzunluğu ile orantılıdır. Görünen değiģiklikler semptomlar ve azalan fonksiyonları ya da hastalığın belirtileri ile de birleģmez. Buna ilaveten, röntgen filmindeki değiģiklikler sigara içme gibi çalıģma ile alakalı olmayan faktörlerden de kaynaklanabilir. Kaynak operasyonları için koruyucu kıyafet ve ekipman : KORUYUCU ELDĠVENLER : Kaynak eldiveni giyiniz. GÖZ KORUYUCUSU : Bir kask veya filtre lensli bir yüz koruyucu maske kullanın. Lensleri ANSĠ Z49.1 den Diğerlerini korumaya gerek olduğu durumlarda OSHA 29 CFR1910,33 den seçiniz. DĠĞER KORUYUCU EKĠPMAN : El yüz ve vücut koruyucuları giyin. Gerektiğinde giyilir. Bu yardım radyasyondan küçük kıvılcımlardan ve elektrik Ģokundan korur. Minimum koruma bir yüz maskesi ve izole edilmiģ bir çift eldiven içerir. Ġlave koruyucular için kol koruyucuları, önlükler, omuz koruyucuları, Ģapkalar, koyu dayanıklı iģ elbiseleri düģünülebilir. TAġIMA, DEPOLAMA VE KULLANIMIN DĠĞER TEHLĠKELĠ DURUMLARI : Yüksek basınçlı sıvı gaz. Boru tesisatı ve karģı basınca dayanıklı olarak uygun olarak tasarlanmıģ ekipman kullanın. Oksijen yetersizliğinden dolayı hızlı boğulmaya neden olabilir. Uygun bir havalandırma ile depolayın ve kullanın. CO 2 havadan ağır bir gazdır. Karbondioksit, zemine yakın etrafı çevrili boģluğun zeminine yakın yerde toplanmaya, hava ile yer değiģtirip havayı yukarıya doğru itmeye eğilim gösterir. Bu durum ortamda zemine yakın bölgelerde oksijenin azalmasına neden olur. Kapalı alana giriģten önce ortamı havalandırın. Her kullanımdan sonra tüp ya da boru hattı vanalarını kapatın. Tüpler boģaldığında dahi vanaları kapatın. Ters akıģı önleyin. Tüpten gelen herhangi bir hatta ya da boru hattında bir emniyet vanası ya da diğer koruyucu bir düzen kullanın. Tüpün üzerinde ark oluģturmayın. Bir ark yanığından oluģan bir kusur yırtılmasına/patlamasına neden olabilir. Tüpü yer koymayın ya da tüpün elektrik akımının üzerinde bir parçası olmasına imkan vermeyiniz. Asla basınçlı sistem üzerinde çalıģmayınız. Eğer bir sızıntı varsa, tüpün ya da tankın vanasını kapat. Hattı veya tüpü emniyete alın, yasal mevzuatlara göre çevresel tedbirlerini alın, sonra sızıntıyı ortadan kaldıracak tedbirleri almaya giriģin. Elektrik kaynağı uygulamalarının içinde ve civarında basınçlı gaz tüplerini kullanırken tüpleri asla yere koymayınız. 10

11 KARIġIMLAR : Ġki ya da daha fazla gazı ya da sıvılaģtırılmıģ gazları karıģtırarak ilave, tahmin edilemeyen tehlikeler yaratabilirsiniz. KarıĢımı gerçekleģtirmeden önce her bileģim için emniyet bilgilerini temin edin ve değerlendirin. Unutmayın, gazlar ve sıvılar ciddi yaralanma ve ölüme sebebiyet verebilecek özelliklere sahiptir. TEHLĠKE RATING SĠSTEMLERĠ NEPA RATINGLERĠ Sağlık TutuĢabilirlik Bozunabilirlik Özel SA (CGA, bu kriteri Basit Boğucu (SA) olarak anımlanmasını önermektedir.) HMIS RATINGLERĠ Sağlık TutuĢabilirlik Bozunabilirlik

BileĢen Cas No Konsantrasyon Osha Pel ACGIH TLV-TWA Argon 7440- Sürekli 37-1 >%99 kararsız Basit durumda boğucu

BileĢen Cas No Konsantrasyon Osha Pel ACGIH TLV-TWA Argon 7440- Sürekli 37-1 >%99 kararsız Basit durumda boğucu ARGON ( AR ) 1- KĠMYASAL ÜRÜN VE ġġrket TANIMI Ürün Adı : Kreojenik Sıvı Argon Ticari Adı : Sıvı Argon Kimyasal Adı : Argon EĢ Anlamlı Sözcükler : Argon (Kreojenik sıvı) Formülü : Ar Kimyasal Familyası

Detaylı

BileĢen Cas No Konsantrasyon Osha Pel ACGIH TLV-TWA Azot 7727- Sürekli 37-9 >%99 kararsız Basit durumda boğucu

BileĢen Cas No Konsantrasyon Osha Pel ACGIH TLV-TWA Azot 7727- Sürekli 37-9 >%99 kararsız Basit durumda boğucu AZOT ( N 2 ) 1- KĠMYASAL ÜRÜN VE ġġrket TANIMI Ürün Adı : Kreojenik Sıvı Azot Ticari Adı : Sıvı Azot Kimyasal Adı : Azot EĢ Anlamlı Sözcükler : Azot (Kreojenik sıvı) Formülü : N 2 Kimyasal Familyası :

Detaylı

BileĢen Cas No Konsantrasyon Osha Pel ACGIH TLV-TWA Sürekli Basit Asetilen >%99 kararsız boğucu Durumda gaz TEHLĠKENĠN TANIMI

BileĢen Cas No Konsantrasyon Osha Pel ACGIH TLV-TWA Sürekli Basit Asetilen >%99 kararsız boğucu Durumda gaz TEHLĠKENĠN TANIMI ASETĠLEN ( C 2 H 2 ) 1- KĠMYASAL ÜRÜN VE ġġrket TANIMI Ürün Adı : Asetilen, Çözülmüş Ticari Adı : Asetilen Kimyasal Adı : Asetilen EĢ Anlamlı Sözcükler : Asetilen, ethine, ethyne, narcylene Formülü : C

Detaylı

BileĢen Cas No Konsantrasyon Osha Pel ACGIH TLV-TWA 7782- Sürekli Sürekli Oksijen 44-7 >%99 kararsız kararsız durumda durumda

BileĢen Cas No Konsantrasyon Osha Pel ACGIH TLV-TWA 7782- Sürekli Sürekli Oksijen 44-7 >%99 kararsız kararsız durumda durumda OKSĠJEN ( O 2 ) 1- KĠMYASAL ÜRÜN VE ġġrket TANIMI Ürün Adı : Oksijen Ticari Adı : Oksijen Kimyasal Adı : Oksijen EĢ Anlamlı Sözcükler : Uygulanmıyor Formülü : O 2 Kimyasal Familyası : Uygulanmıyor Telefon

Detaylı

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARĠKÇĠ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:6, 34843 Maltepe İstanbul

Detaylı

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARĠKÇĠ TANIMLAMA Ürün Adı : İzocam Tekiz Mineral Yün Yalıtımlı Çatı ve Cephe Panelleri & Kombi Paneller Üretici : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Altayçeşme Mah.

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

Aktif Ġçeriği CAS No. % W/W Maruz Kalma Limiti. Reynoutria spp. YOK 20 YayınlanmamıĢtır

Aktif Ġçeriği CAS No. % W/W Maruz Kalma Limiti. Reynoutria spp. YOK 20 YayınlanmamıĢtır 1.ġĠRKET VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : Tasarım Kodu: Üretici Firma: Marrone Bio Innovations 1.2 Ürünün TanımlanmıĢ ve Önerilen Ġlgili Kullanım Alanları Kullanım Alanı: Doğal Biyoprotektan 1.3 Güvenlik

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON Plastic Welder Epoksi

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON Plastic Welder Epoksi 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı MSDS Güvenlik Bilgi Formu Ürün Adı: Devcon Plastic Welder (Aktivatör) Bu ürün aşağıdaki parti no larında bulunmaktadır: 22045 2 Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi Madde OSHA

Detaylı

Cas No EC No Risk ve Güvenlik Terimleri Diflubenzuron 480 35367-38- 252-529-3 R 20/22/48/50/53 S2/13/20/21/60/61

Cas No EC No Risk ve Güvenlik Terimleri Diflubenzuron 480 35367-38- 252-529-3 R 20/22/48/50/53 S2/13/20/21/60/61 1. ÜRÜN ve ġġrket TANITIMI Ürün Adı : Voltaj 48 SC Kullanım Amacı : Larvasit Kimyasal Grubu : Benzoylphenylurea Ruhsat Sahibi : Hazar Çevre Sağlığı Hiz. Ticaret Yılmaz HASGÜL Adres : İnönü Cad. No:550/B

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Krom 6+ Test Kiti ÜRÜN KODU: CB5125 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) 1. KİMYASAL ÜRÜN & ŞİRKET TANIMI Ürün Adı: SPT-1657 Ürün tanımı: Tek komponentli Poliüretan yapıştırıcı Fabrika:. SAMHO CHEMICAL CO. LTD. Adres: 241-2, Chongwon-ri, Mado-myun, Hwasung-City Kyunggi-do,

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Presumptive Phenolphthalein Blood Test Kit Ürün Kodu CB8126 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuvar Ürünleri İmalat Danışmanlık

Detaylı

KURUBUZ. Bileşimi / Safsızlıklar : Ürün sınıflandırmasını etkiliyecek herhangi bir madde veya safsızlık içermemektedir

KURUBUZ. Bileşimi / Safsızlıklar : Ürün sınıflandırmasını etkiliyecek herhangi bir madde veya safsızlık içermemektedir KURUBUZ 1- KISA TANITIM Ürün Adı : Kurubuz ( Karbondioksit, katı ) Kimyasal Formülü : CO 2 Kullanım alanları : Gıda maddelerinin korunması, soğutulması ve dondurulması amacıyla kullanılır. Ayrıca özel

Detaylı

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARĠKÇĠ TANIMLAMA Ürün Adı : İzocam Tekiz Poliüretan Yalıtımlı Çatı ve Cephe Panelleri & Fibro Paneller Üretici : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Altayçeşme Mah.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC)

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC) Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: DESOMED EURO Kimya San. Ve Ticaret A.Ş. Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad. No:33 Torbalı / ĐZMĐR Tel: 0.232.853 97

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU LIGHT NEUTRAL BASE OIL

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU LIGHT NEUTRAL BASE OIL Formun Düzenlenmesinde Kullanılan Mevzuat Bu Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EC ve 26 Aralık 2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Tehlikeli maddeler ve müstahzarlara iliģkin güvenlik bilgi

Detaylı

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI. 2. BĠLEġĠMĠ / ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI. 2. BĠLEġĠMĠ / ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı : Silastar Ürün Kullanım Alanı : İç / dış cephe duvarların astarlanması ġirket/ġģ Sahibinin Tanıtımı Üretici

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SITROMAT Ürün

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU KALDOIL KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI

MALZEME GÜVENLİK FORMU KALDOIL KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI MALZEME GÜVENLİK FORMU KALDOIL KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI 1. MALZEMENİN TANIMI 1.1 MALZEMENİN ADI: KALDOIL 1.2 MALZEMENİN KULLANIM ALANI Soğuk Uygulanabilir Asfalt Tamir Malzemesi Üretiminde Kullanılan

Detaylı

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır.

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır. 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Malzeme Adı : Teknobond 200 P A Bileşen Malzemenin Kullanım Amacı : Su İzolasyonu 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA GENEL BİLGİ İhtiva Ettiği Tehlikeli

Detaylı

1.3. Firmanın Tanıtımı: HEKTAŞ TİC. T.A.Ş G.O. S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sok. 41480 Gebze / KOCAELİ Acil durum Telefonu: 0 262 751 14 12

1.3. Firmanın Tanıtımı: HEKTAŞ TİC. T.A.Ş G.O. S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sok. 41480 Gebze / KOCAELİ Acil durum Telefonu: 0 262 751 14 12 FORM NO : INS.036 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: INSEKTİSİT(BÖCEK İLACI ) 1.3. Firmanın

Detaylı

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444 Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Telefon ++49 +5664/9496-0 Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No : 1/5 1. MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde / Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı SIVAMATİK 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Kullanımı Çimento esaslı hazır sıva 1.3 Şirket/İş

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU ( MSDS )

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU ( MSDS ) MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU ( MSDS ) 1. MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI FIRMA ADI : Plastik Çelik 5-10 Dakika Epoksi Yapıştırıcı : 404 Kimya San. ve Tic. A.Ş. Merkez: Merkez Mahallesi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ASETİK ASİT CAS NO: 64-19-7 EC NO :200-580-7 R:10-35 S: 23.2-26-36/37/39-45

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ASETİK ASİT CAS NO: 64-19-7 EC NO :200-580-7 R:10-35 S: 23.2-26-36/37/39-45 TEKKİM KİMYA Sayfa No : 1/5 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :Asetik Asit çözeltisi %80 Formülü : CH 3 COOH Firma : TEKKİM KİMYA Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224)

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP CRYSTAL Ürün

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP BOOSTER ENZİMLİ

Detaylı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı 01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M872 Kimyasal Adı : Kullanım Alanları : Soğutma ve Proses Suyu Sistemleri İçin Brom Bazlı Klor Aktivatörü Üretici Firma : Agora

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR SÜLFAT LİKİT 1) MADDE VE ŞİRKET TANIMI Ürünün Tanımı: Demir (II) Sülfat likit Ürün İsmi: TUROKS D2S Üretici/ Tedarikçi Firma: Turoksi Kimyevi Maddeleri San. Tic. Ltd.

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Gram s Lugol Çözeltisi ÜRÜN KODU CB6075 02 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuvar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 57-55-6 Kullanım alanları : Polyester üretiminde, kozmetik sanayisinde,

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu VERSACHEM Süper Şeffaf Silikon Conta

MSDS Güvenlik Bilgi Formu VERSACHEM Süper Şeffaf Silikon Conta 1 Ürünün Tanıtımı Ürün Adı: Ürün Tipi: VersaChem Super Clear Silicone Gasket Maker (Süper Şeffaf Silikon Conta) Silikon Bu ürün aşağıdaki stok kodlarında bulunmaktadır: 73009 2 Bileşimi/İçindekiler Hakkında

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

: TOPMATIC. Kod: Revizyon: 3 Yayın Tarihi: 21 Ekim Kimyasal Bileşimi / Bileşimdeki Tehlikeli ve Sağlığa Zararlı Maddeler Hakkında Bilgi

: TOPMATIC. Kod: Revizyon: 3 Yayın Tarihi: 21 Ekim Kimyasal Bileşimi / Bileşimdeki Tehlikeli ve Sağlığa Zararlı Maddeler Hakkında Bilgi 1. Ürünün ve Firmanın Tanımı Ürünün ticari ismi Firmanın tanımı : Endüstriyel Bulaşık Makineleri için Sıvı Deterjan Sadece profesyonel kullanım içindir. : Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti. Altayçeşme

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu VERSACHEM 4 Dakika Çelik Epoksi

MSDS Güvenlik Bilgi Formu VERSACHEM 4 Dakika Çelik Epoksi 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: Versachem 4 Dakika Çelik Epoksi SERTLEŞTİRİCİ Bu ürün aşağıdaki stok kodlarında bulunmaktadır: 44209 2 Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi Maruz Kalma Limitleri

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP ALKOL BAZLI

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU BS-5 ASFALT YAPIŞTIRICISI KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI

MALZEME GÜVENLİK FORMU BS-5 ASFALT YAPIŞTIRICISI KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI MALZEME GÜVENLİK FORMU BS-5 ASFALT YAPIŞTIRICISI KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI 1. MALZEMENİN TANIMI 1.1 MALZEMENİN ADI: BS-5 ASFALT YAPIŞTIRICISI. 1.2 MALZEMENİN KULLANIM ALANI Bitümlü Sıcak Karışım (BSK),

Detaylı

TRILUB GMP EPP 1526 402001

TRILUB GMP EPP 1526 402001 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı, Ürün Adı : Trilub GMP EPP 1526 Artikel Numarası : Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti Organize

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı

01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M841 Kimyasal Adı : - Kullanım Alanları : Kazan Sistemleri İçin Sülfit Bazlı Oksijen Tutucu Üretici Firma : Agora Kimya Sanayi

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 5 MSDS No. 283540-908187 V002 Revizyon tarihi: 12.04.2011

Detaylı

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI. 2. BĠLEġĠMĠ / ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI. 2. BĠLEġĠMĠ / ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Kullanım Alanı : 1068 Promanto Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı : Isı yalıtım levhası yapıştırılmasında

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1503 Ürün Adı INTERFLEX PRIMER (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ,

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SOFT SENSITIVE

Detaylı

TRILUBOIL GMP-EP

TRILUBOIL GMP-EP Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı, Ürün Adı : TRILUBOIL GMP-EP 9-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti Organize

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP AC Ürün Kodu

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON Marin Plastik Macun Epoksi

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON Marin Plastik Macun Epoksi 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: Ürün Tipi: MSDS Güvenlik Bilgi Formu Devcon Marin Plastik Macun Epoksi Bu ürün aşağıdaki parti no larında bulunmaktadır: 80345 2 Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün Adı : HMPlus Mikronütrient Şirket : Kayhan ÜNLÜALP HidroMetan Biyogaz ve Arıtma Teknolojileri 1768 Sokak No:4/5 Karşıyaka İZMİR Acil Telefon numarası

Detaylı

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı 01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M856 Kimyasal Adı : - Kullanım Alanları : Proses ve Açık-Yarı Açık Soğutma Suyu Sistemleri İçin Taş Önleyici ve Korozyon İnhibitörü

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

MADDE/MÜSTAHZAR ADI: AVA CLEAN ULTRA ÇAMAġIR SUYU DAĞ ESĠNTĠSĠ. 1-MADDE/MÜSTAHZAR ve ġġrket/ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI

MADDE/MÜSTAHZAR ADI: AVA CLEAN ULTRA ÇAMAġIR SUYU DAĞ ESĠNTĠSĠ. 1-MADDE/MÜSTAHZAR ve ġġrket/ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI 1-MADDE/MÜSTAHZAR ve ġġrket/ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI 1.1 Madde/Müstahzar Adı : Ava Clean Ultra Çamaşır Suyu Dağ Esintisi Madde/Müstahzar Kullanımı: Çamaşır ağartıcı, dezenfekte amaçlı temizlikte kullanılır.

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS 27 NA PT B

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS 27 NA PT B BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EWG ve DIN ISO sayılı yönetmeliklere uygundur.

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EWG ve DIN ISO sayılı yönetmeliklere uygundur. 1.ġĠRKET ve MATERYAL BĠLGĠLERĠ MGBF No 018B Ürün adı Karbondioksit ( Soğutulmuş ) Kimyasal Formülü ġirket Bilgileri CO2 BARİT MADEN TÜRK A.Ş. Tesisleri Organize Sanayi Bölgesi yanı Karpuzsekisi Köyü Hacılar

Detaylı

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10006 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, Çamaşır yumuşatıcısı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON 60 Saniye Epoksi

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON 60 Saniye Epoksi 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: Ürün Tipi: Devcon 60 Saniye Epoksi (Sertleştirici) Sertleştirici Bu ürün aşağıdaki parti no larında bulunmaktadır: 21245, 21305, 21445 2 Bileşimi/İçindekiler Hakkında

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1501 Ürün Adı INTERFLEX (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım İKİ BİLEŞENLİ, POLİSÜLFİT DERZ DOLGU MALZEMESİ MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU BĠTÜMLÜ BAĞLAYICI Fm 2 B 2

ÜRÜN GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU BĠTÜMLÜ BAĞLAYICI Fm 2 B 2 Sayfa No : 1/6 1 MADDE /MÜSTAHZAR VE ġġrketġn TANIMI 1.1 Madde / Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı: Bitümlü bağlayıcı Fm 2 B 2 Cas No : Karışım (bkz. Bölüm.2) EINECS No : Karışım (bkz. Bölüm.2) 1.2 Madde

Detaylı

1.3. Firmanın Tanıtımı: HEKTAŞ TİC. T.A.Ş G.O. S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sok. 41480 Gebze / KOCAELİ

1.3. Firmanın Tanıtımı: HEKTAŞ TİC. T.A.Ş G.O. S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sok. 41480 Gebze / KOCAELİ FORM NO : FUNG.014 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: FUNGUSİT(MANTAR İLACI ) 1.3. Firmanın

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON H2 Hold Epoksi

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON H2 Hold Epoksi 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: Ürün Tipi: H2 Hold Epoksi (Sertleştirici) Epoksi Sertleştirici Bu ürün aşağıdaki parti no larında bulunmaktadır: 22445 2 Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi Madde

Detaylı

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARĠKÇĠ BĠLGĠLERĠ MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 91/155 EC ye göre Malzeme Güvenlik Formu Firma: BULDAÇ YAPI SİSTEMLERİ İNŞ. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Ticari Adı: Technowool Ürün Adı: Technowool

Detaylı

Adres: Organize Sanayi Bölgesi No: 32, 06850 Hasanoğlan/ Ankara, Türkiye

Adres: Organize Sanayi Bölgesi No: 32, 06850 Hasanoğlan/ Ankara, Türkiye Rev. No :01 Sayfa :1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Ticari Adı: Rigips Makina Plus Sıva Alçısı Kullanım Alanları: Her türlü yüzey üzerine (beton, brüt beton, tuğla, bimsblok, gazbeton vb.)

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP MIX RINSE PLUS

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ AMONYAK KAÇAĞI TALİMATI REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 09.04.2013 TEHLİKELERİN TANIMI İnsan Sağlığı Amonyak, solunması durumunda zehirleyici, vücuda temas halinde

Detaylı

Bileşenler Kons%w/w EEC No Cas No Tehlike işareti Tehlike sınıflandırması Bordo Bulamacı 74-8011-63-0 Xn,N R20,R41,R50/53 Dolgu maddesi 26 - - - -

Bileşenler Kons%w/w EEC No Cas No Tehlike işareti Tehlike sınıflandırması Bordo Bulamacı 74-8011-63-0 Xn,N R20,R41,R50/53 Dolgu maddesi 26 - - - - Sayfa 1 / 5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: FUNGİSİT (MANTAR İLACI ) 1.3. Firmanın Tanıtımı: HEKTAŞ

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No : 1/5 1. MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde / Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı FUGAMATİK 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Kullanımı Çimento esaslı flex derz dolgusu 1.3

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ASETON

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ASETON EC NO:20662-2 8 Sayfa No : 1/5 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :Aseton Formülü : CH 3 COOH 3 Firma Telefon : 0 (224) 243 21 71 Acil Telefon : 05382084672 : TEKKİM KİMYA Organize Sanayi Bölgesi. Mavi

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. 1 Malzemenin Tanımı: 2 Tehlikelerin Tanıtımı. 3 Bileşeni / İçindekiler hakkında bilgi. 4 İlk Yardım Önlemleri

Güvenlik Bilgi Formu. 1 Malzemenin Tanımı: 2 Tehlikelerin Tanıtımı. 3 Bileşeni / İçindekiler hakkında bilgi. 4 İlk Yardım Önlemleri Güvenlik Bilgi Formu 1 Malzemenin Tanımı: Ürün Bilgileri: Ticari İsmi: Buttek Makale Numarası: Malzemenin Uygulanması / Sertleştirici ajanın hazırlanması İmalatçı /Tedarikçi: Tek Metal Profil San. Ve Tic.

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu VERSACHEM AERO BLACK SILICONE (Aero Siyah Silikon)

MSDS Güvenlik Bilgi Formu VERSACHEM AERO BLACK SILICONE (Aero Siyah Silikon) 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Üretici Adı: VERSACHEM Ürün Numarası: 27388 Ticari Adı: Aero Siyah Silikon Genel Kullanım: Kürleştiğinde tehlikeli değildir. Atmosferdeki nemle kürleşir; kürleşirken sirke

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bölüm 1 Ürün Firma tanımı Ürün ismi Ürün kodu Firma ismi Adres SELULOZiK TiNER TN200.00.0000 Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 32.sokak no:51 Kazan/ANKARA Telefon 0312 815

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ETİL ASETAT CAS NO: 141-78-6 EC NO :205-500-4

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ETİL ASETAT CAS NO: 141-78-6 EC NO :205-500-4 TEKKİM KİMYA Sayfa No : 1/5 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :Etil asetat Formülü :C 4H 8O 2 Firma : TEKKİM KİMYA. Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad.8.Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224) 243 21 71

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUESTEAM A 12

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUESTEAM A 12 Sayfa No : 1/5 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1 Madde veya Ürünün Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Adı : Organik kimyasallar karışımı CAS No : EINECS No : Kullanım Alanları : Kazan

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU BETEX SATEN PERDAH ALÇISI

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU BETEX SATEN PERDAH ALÇISI Sayfa : 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Adı: Saten Perdah Alçısı Kullanım Alanları: Elle uygulanan, yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat perdah alçısıdır. Üretici Firma: Saint-Gobain

Detaylı

MALZEME EMNİYET BROŞÜRÜ

MALZEME EMNİYET BROŞÜRÜ 1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMI Ürün Adı : ÇEKOMASTİK 888 ŞEFFAF ve RENKLİ SİLİKON (Asedik) Firma Adı : ÇEKOMASTIK KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş. Akça Burgaz Mevkii Hadımköy Kavşağı Alüminyumcular Sanayi Sitesi C-2 Blok

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 6 MSDS No. 177760 V001 Revizyon tarihi: 18.02.2009

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No. 1 / 6 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1. Madde/KarıĢımın kimliği Tanımı, PVC CAS No. 9002-86-2 EC No. 1.2. Madde veya karıģımın belirlenmiģ kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. Kimyasal Ürün / Firma Bilgileri Ürün Adı: CYABOND MDF PROFİL YAPIŞTIRMA SETİ cyanoacrylate yapıştırıcı Kimyasal Esası: Ethyl-2-cyanoacrylate ester Moleküler formül: C6H7NO2

Detaylı

GÜVENLiK BiLGi FORMU

GÜVENLiK BiLGi FORMU GÜVENLiK BiLGi FORMU SODYUM BĠKARBONAT 1. MADDE VE ġġrketġn TANITIMI 1.1 ÜRÜN BĠLGĠLERĠ Kimyasal Adı : Sodyum Bikarbonat Kimyasal Formülü : NaHCO 3 EC no. : 205-633-8 REACH Kayıt no. : 01-2119457606-32-0008

Detaylı

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu İlk Hazırlama Tarihi: Şubat 2013 Düzenleme No : 00 Uras Tekstil Kimya Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Bağlar Mah. Fidan Sok. No:2/C Bağcılar/İstanbul Tel : +90 212 489

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıcı Bilgiler Ürün Kodu 1103 Ürün Adı HYFIX FLEXIL (A Bileşeni) İKİ BİLEŞENLİ, LİF TAKVİYELİ, ÇİMENTO BAZLI KİMYASAL VE FİZİKSEL Tanımlama/ Kullanım SU YALITIM MALZEMESİ

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu

ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu İlk Hazırlama Tarihi: Şubat 2013 Düzenleme No : 00 Uras Tekstil Kimya Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Bağlar Mah. Fidan Sok. No:2/C Bağcılar/İstanbul Tel : +90 212 489

Detaylı

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) 1. KİMYASAL ÜRÜN & ŞİRKET TANIMI Ürün Adı: SUA-7675 Ürün tanımı: Poliüretan yapıştırıcı Fabrika:. SAMHO CHEMICAL CO. LTD. Adres: 241-2, Chongwon-ri, Mado-myun, Hwasung-City Kyunggi-do, Kore Telefon Numarası:

Detaylı

Posta kutusu 11 62, D Melsungen Telefon /9496-0, Fax /

Posta kutusu 11 62, D Melsungen Telefon /9496-0, Fax / Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++ 5664/9496-8444 2.Bileşimi

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON UW Islak Yüzey Tamir Macunu Sertleştirici

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON UW Islak Yüzey Tamir Macunu Sertleştirici 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı MSDS Güvenlik Bilgi Formu Üretici Adı: ITW DEVCON Ürün Numarası: X0016 Ticari Adı: DEVCON Islak Yüzey Tamir Macunu SertleĢtirici Adres: BAY 150 SHANNON IND. ESTATE SHANNON,

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu VersaChem Rear View Mirror Adhesive

MSDS Güvenlik Bilgi Formu VersaChem Rear View Mirror Adhesive 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: Ürün Tipi: (Dikiz Aynası Yapıştırıcı) Aktivatör Bu ürün aşağıdaki parti no larında bulunmaktadır: 11109 2 Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi Bileşen Kısaltma ACGIH;

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Bulaşık Makinası Parlatıcısı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Bulaşık Makinası Parlatıcısı Sayfa No : 1/4 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : - 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Bulaşık makinaları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Baskı tarihi : 05/11/2010

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Baskı tarihi : 05/11/2010 Sayfa: 1/5 BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞIRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı: GBF No: SDS_003R_CLP Kimyasal tanımı: Cas No. 007440-37-1 EC No. 231-147-0 Index No. - 1.2.

Detaylı

SODYUM HİPOKLORİT CAS NO : 7681-529-9

SODYUM HİPOKLORİT CAS NO : 7681-529-9 Sayfa No : 1/5 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı Formülü Firma : Sodyum Hipoklorit 6-15 % (w/w) : NaOCI : TEKKİM KİMYA Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224) 243 21

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU JP- 8, F-34

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU JP- 8, F-34 Sayfa No : 1/7 1 MADDE /MÜSTAHZAR VE ŞİRKETİN TANIMI 1.1 Madde / Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı: Askeri Jet Yakıtı, Kerosen Tipi Turbin Yakıtı. Cas No : 8008-20-6 EINECS No : 232-366-4 1.2 Madde / Müstahzarın

Detaylı

1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO

1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO 1. VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO KULLANIM ALANI Textil ağartılması, ev ve çamaşırhanelerde beyazlatıcı olarak, su klorlanması ve genel dezenfektasyon

Detaylı

TRILUBGREASE TEMP LX - MSG 692-460 801029

TRILUBGREASE TEMP LX - MSG 692-460 801029 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı, Ürün Adı : TRILUBGREASE TEMP LX - MSG 692-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic.

Detaylı