YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI"

Transkript

1 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Merve TANRIVERDİ Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr. Gül BAKTIR Şubat 2014

2 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Merve TANRIVERDİ Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr. Gül BAKTIR Şubat 2014

3 II Özgünlük Bildirisi 1. Bu çalışmada, başka kaynaklardan yapılan tüm alıntıların, ilgili kaynaklar referans gösterilerek açıkça belirtildiğini, 2. Alıntılar dışındaki bölümlerin, özellikle projenin ana konusunu oluşturan teorik çalışmaların ve yazılım/donanımın benim tarafımdan yapıldığını 3. Araştırma ve/veya anket çalışmaları için etik kurul onay yazısı alındığını bildiririm. İstanbul, 2014 Merve TANRIVERDİ

4 III YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI (ÖZET) Ülkemizde her yıl önemli sayıda çalışan iş kazasından hayatını kaybetmekte, sakat kalmakta veya maddi ve manevi zarara uğramaktadır. Bu sebeple milli ekonomimiz zarar görmekte ve ciddi kayıplar vermektedir. Yerel yönetimler 4857 sayılı İş Kanunu na göre işçi çalıştırdığı için, başta Belediye Kanunu olmak üzere, yasal düzenlemeler kapsamında görev alanına giren iş sağlığı ve güvenliği konusu da yerel yönetimleri yakından ilgilendirmektedir. İş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) çalışanlar, çalışan yakınları, iş yeri sahipleri ve toplumun her birimi için önemi tartışılamaz. Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları bakımından çözüm bekleyen, ciddi sorunlar vardır. Bu sorunların giderilmesinde; halka en yakın hizmet götüren Kamu idarelerinden biri olan Belediyeler gerek yasal yaptırımlarla, gerekse uygulama örnekleriyle öncü rol üstlenmektedir. Bu projede; İSG nin tanımı ve genel bilgileri, yerel yönetimler ve İSG ilişkisi, yerel yönetimlerde iş kazası ve meslek hastalığı riskleri ve yerel yönetimlerde kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesi gibi konulara yer verilmiştir. Anahtar sözcükler : İş Sağlığı ve Güvenliği, Yerel Yönetimler, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Riskleri

5 IV SUMMARY Every year in our country with a large number of important business crash, and de-escalation was killed remains material and moral damage or drop by. For some reason the national economy be damaged and cause serious losses. Local governments in Turkey, according to business to the Law, particularly for workers employed to Municipal Law, the legal regulations mandate, health and safety at work in the local governments close concern. Occupational Health and Safety (OHS) employees, employees' relatives, place of business owners, and community importance of each unit for discussion. In accidents at work and occupational disease solution for all pending, there are serious problems. in resolving these problems, public service that would take them to the nearest Public idarelerinden is one of the Municipalities of both legal sanctions, as well as plays a role in leading application examples. In this project, the definition of occupational health and safety (OHS) of' and the general information, local governments, and occupational health and safety (OHS) had to do with a car accident, the local administrations and professional disease risk, and local authorities to prevent accidents and occupational disease are on topics such as. Key words: Health and Safety at work, the Local Governments, work accident and occupational disease Risks.

6 İÇİNDEKİLER İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI... I Özgünlük Bildirisi... II ÖZET... III SUMMARY... IV BÖLÜM.1 GİRİŞ İSG NİN TANIMI VE GENEL BİLGİLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İş Kazası ve Meslek Hastalığı tanımı Ülkemizde İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistikleri BÖLÜM YEREL YÖNETİMLER VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLİŞKİSİ İşveren Olarak Yerel Yönetimler Yerel Yönetimlerin İSG Görevler BÖLÜM TANIMLAR TARİFLER İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İşyeri Hekiminin Görevleri İşyeri Sağlık Memurunun Görevleri İSG Birim Temsilcilerinin Görevleri YEREL YÖNETİMLERDE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI RİSKLERİ Mali Hizmetler Müdürlüğü ( Büro ) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (Büro )... 12

7 3.3.3 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Muayene-Enjeksiyon-Veteriner Hizmeti Sokak Hayvanlarıyla Mücadele Temizlik İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Yapı İşi (İnşaat-Hafriyat) Demir-Kaynak Atölyesi Marangoz Atölyesi Elektrik Atölyesi Kaporta Atölyesi Boya Atölyesi Tesisat Atölyesi İnşaat Atölyesi Büro çalışanları Şoförler Tamir Atölyesi Oto Elektrik Atölyesi Yıkama-Yağlama Atölyesi Döşeme Atölyesi Lastik Atölyesi Evlendirme Memurluğu (Büro) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Büro) Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Büro) Zabıta Müdürlüğü (Büro)... 17

8 Yazı İşleri Müdürlüğü (Büro) Park ve Bahçeler Müdürlüğü Büro Ağaç Nakil Aracı Kullanımı Bahçıvanlık Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Büro Arazi Çalışması Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü (Büro) Özel Kalem Müdürlüğü (Büro) Kütüphane Müdürlüğü (Büro) YEREL YÖNETİMLERDE KAZA VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ Fen İşleri Müdürlüğü Kişisel Koruyucu Kullanımı Kimyasal Risklerin Önlenmesi Malzeme Kaldırma Taşıma Bakım Onarım İşlerinde Güvenlik İş Ekipmanlarında Güvenlik Elektrik İşlerinde Güvenlik Yapı İşlerinde Güvenlik Kazı ve Yıkım İşlerinde Güvenlik Park ve Bahçe Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Tıbbi Atık Toplama Sağlık Hizmetlerinde Güvenlik... 23

9 Sokak hayvanları ile Mücadelede Güvenlik BÖLÜM İSG Sisteminin Toplam Kalite Sistemi İçindeki Yeri TS İçeriği İSG Politikası Planlama Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi Yasal Şartlar Hedefler ve Programlar Uygulama Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk, Hesap Verme ve Yetki Çalışanların Eğitim, Bilinç ve Yeterliliği İletişim, Katılım ve Danışma Dokümantasyon Oluşturma İşletme Kontrolü Acil Durum Hazırlığı Yangın Yangına Karşı Önceden Alınacak Güvenlik Önlemleri Yangın Mesai Saatleri İçinde Olursa Yapılacak İşler Yangın Mesai Saatleri Dışında Olursa Yapılacak İşler Yangın Kurum, Kuruluş, Tesisin Yanında Olursa Yapılacak İşler Yangın Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar Deprem Sağlık İlkyardımda Temel Kurallar... 32

10 4.5.2 Kanamalarda İlkyardım Kırıklarda İlkyardım Yanıklarda İlkyardım Göze Yabancı Cisim Kaçtığında İlkyardım Kimyasal Malzeme İle Temasta İlkyardım Eğitim Teorik Eğitimler Uygulamalı Eğitimler-Tatbikat BÖLÜM SONUÇ KAYNAKLAR... 35

11 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN TANIMI VE GENEL BİLGİLERİ Dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle işyerlerinde üretken faktör olan çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar iş verimini ve işletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem kazanmış ve üzerinde düşünülmesi gerekliliği doğmuştur. Bu aşamada yapılan çalışmalar sonucunda işyerlerinde çalışma düzenini ve koşullarını kapsayan birtakım kurallar ve kanunlar yürürlüğe konmuştur. Ancak geçen zaman içinde bu düzenlemelerin yetersiz olduğu görülmüş ve soruna daha değişik açılardan yaklaşılması gerekliliği baş göstermiştir. Bunun üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kavramı doğmuş, konuya bilimsel olarak yaklaşılmaya başlanmıştır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tıbbın, tekniğin ve diğer bilim dallarının çalışma alanı olmuştur. Teknolojik gelişmenin süreklilik arz etmesi nedeniyle her gün çalışma alanlarına katılan yeni işkolları, kimyasal maddeler, makine ve teçhizatlar bu konu üzerinde çalışmanın kesintisiz olmasını ve yeni teknoloji ile karşılaşılan yeni sorunların araştırılmasını ve çözümlenmeye çalışılmasını gerektirmektedir. [1] İş sağlığı işyerinin huzuruna ve verimliliğine doğrudan etkili olur. Bu nedenle işletmelerde verimlilik artışı için İSG imkanlarının geliştirilmesi gerekir. Çalışma hayatı; çalışanın bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik düzeyini belirleyen en önemli etkendir. İş sağlığı ve güvenliği sürekli gelişen ve değişen dinamik yapısı ile gelişmekte olan ülkelerde olduğu kadar gelişmiş sanayi ülkelerinde de toplumun gündemindedir. Avrupa Birliği adaylık sürecinde, iş sağlığı ve güvenliği alanında mevcut AB Direktiflerinin uyumlaştırılması ve Türk Mevzuatına kazandırılması çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği düzeyinin iyileştirilmesi ve yeni mevzuatların sahada başarı ve gönüllülükle uygulanmasının yaygınlaştırılması için sosyal tarafların katkı ve desteği büyük önem taşımaktadır. [2] Sosyal güvenlik ihtiyacı doğuran sebeplere risk denildiğinden toplumun önem verdiği ve bunların etkilerinden kurtarmaya benimsediği tehlikeler mesleki, fizyolojik, sosyoekonomik nitelik gösterir. İş kazası ve meslek hastalığı kapsamına giren mesleki riskler çalışma ortamından doğar veya çalışma ortamına bağlı olarak ortaya çıkar. Sosyal güvenlik sistemi bu tür tehlikelerle karşılaşanları yeniden çalışma gücüne kavuşturmak için önlem alır. Bu önlemler sağlık yardımları yanında, gider artışlarının önlenmesi, kişiye ve bakmakla yükümlü olduklarına gelir bağlanması şeklinde olur.[3]

12 2 1.1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İSG, iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Bunun için aşağıda iş kazası ve meslek hastalığı tanımları yapılmakta ve bunlarla ilgili ulusal veriler özetlenmektedir İş Kazası ve Meslek Hastalığı tanımı Ülkemizde İş kazasının yasal tanımı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 13. Maddesinde şu şekilde yer almaktadır. 1) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada işçi kaza anında çalışsın, çalışmasın, mesai dahilinde olsun, olmasın, işyerinde olması yeterli ve aranan tek şarttır. 2) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, 3) Sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 4) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 5) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun 3 maddesine göre ise; İş kazası: işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaydır. Şeklinde yer almaktadır. İş kazası, çalışma hayatında önceden tasarlanmamış, insanın canına ve malına zarar veren olaydır. Yasalara göre bir olayın iş kazası olabilmesi için: sigortalının iş yerinin bulunduğu sırada, onun tarafından yürütülmekte olan bir iş esnasında veya işverenin asıl işin dışında görevlendirdiği sırada, emzikli çalışanın çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanda, işverence sağlanan servis aracında olduğu sırada olan kazalar iş kazası sayılır. İş kazası çalışanın nitelikleri, kullandığı araç ve gereçler, çalışma ortamı açılarından değerlendirilir. Ülkemizde iş kazalarının daha çok erkeklerde, acemi ve küçük yaştaki işçilerde, maden, inşaat ve metal işkollarında olduğu bilinmektedir.

13 3 İş kazalarının sonuçları: *Çalışan kayıpları: bir iş kazası sonucunda çalışan bedensel, ruhsal, sosyal ve ekonomik bakımdan kayıplara yol açmaktadır. Kayıplar geçici, sürekli iş göremezlik veya ölüm şeklinde olabilmektedir. *İş yerinin kayıpları: iş kazası sonucunda üretim kaybı, işletmenin araç-gereç kayıpları, iş kazası sonucu işletmede güven sorunu (iş ve dış müşterilere karşı) tazminatlar gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. *Ulusal kayıplar: iş kazası sonucunda ilk yardım, yangın söndürme, kaza sonucunda sosyal sigorta masrafları ve harcamaları olmaktadır. Ülkemizde Meslek Hastalığının yasal tanımı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 1. Maddesinde şu şekilde yer almaktadır; Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük hali olarak tanımlanmaktadır. Bir kişinin çalışma hayatında karşılaştığı nedenlerle bir hastalığa yakalanması halini tespit yetkisi idarenindir. Meslek hastalıkları korunması mümkün olan hastalıklardır. İşyerlerindeki tehlikelerden korunmak için risklerin kaynağında kontrolü en etkili yaklaşımdır. İşyerinin havalandırılması, kapatma, ayırma veya kullanılan teknolojiyi değiştirme başlıca kontrol çeşitleridir. Çalışanların en az biçimde etkilenmeleri için kişisel koruyucu tedbirlerin alınması da (Kişisel koruyucu malzeme kullanımı gibi) diğer bir önlemdir. Ayrıca eğitim ve bazı muayenelerle kişilerin riskle karşılaşmamalarının önüne geçilmesi de önlemdir Ülkemizde İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistikleri İş kazası, işyerinde veya iş esnasında meydana gelen ve bir yaralanmayla sonuçlanan kazaları içine alır. İş makinesine elini sıkıştırma, işyerinin merdivenlerinden düşme, işyerinde çıkan yemekten zehirlenme, iş için bir toplantıya giderken yolda geçirilen trafik kazası vb. TÜİK araştırmasında 12 ay içinde istihdam edilenlerden % 2.3 u bir iş kazası geçirmiştir. Bu oran erkeklerde % 2.8 iken, kadınlarda % 1.3 olarak gerçekleşmiştir. Toplam iş kazası geçirenlerin % 81.6 ini erkekler oluşturmaktadır. İş kazası geçirenlerin sektörel dağılımları incelendiğinde; iş kazası geçirenlerin oranının en yüksek olduğu sektörün % 10.4 ile madencilik ve taşocakçılığı olduğu görülmektedir. Bunu % 5.2 ile elektrik, gaz ve su sektörü, % 4.3 ile inşaat sektörü izlemektedir. İşe bağlı sağlık sorunu veya meslek hastalığı işten veya çalışma şartlarından kaynaklanan veya iş nedeniyle kötüleşen hastalık, sakatlık, fiziksel veya ruhsal sağlık sorunlarını kapsar. TÜİK araştırmasına göre 12 ay içinde istihdam edilenlerden % 2.1 i çalıştığı işe bağlı bir rahatsızlık geçirmiştir. Bu oran erkeklerde % 2.4 iken, kadınlarda %1.6 dır. [ 4]

14 4 Sosyal Güvenlik Kurumu 2012 yılında gerçekleşen iş kazaları ve meslek hastalıklarının istatistiklerini yayınladı. İstatistiklere göre 2011 yılında sayısı olan iş kazaları, 2012 yılında %8,15 artarak oldu. Meslek hastalıkları geçiren çalışan sayısı ise 2011 yılında 697 iken, 2012 yılında gerileyerek 395 oldu. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu 745 kişi hayatını kaybetti ve çalışan sürekli iş göremez hale geldi. İş kazalarında ağırlığı erkekler oluştururken en çok iş kazası geçirenler iş kazasıyla yaş aralığındaki çalışanlar oldu. İş kazalarının ' ını erkekler geçirirken, bayan çalışanlar iş kazası geçirdi yılında 386 erkek çalışan meslek hastalığı vakası yaşarken, sadece 9 bayan çalışanda meslek hastalığı teşhisi kondu. Meslek hastalıklarının en sık görüldüğü yaş ise yaş arası olarak tespit edildi. Meslek grupları arasında iş kazası ve meslek hastalığı en çok madenlerde ve inşaatlarda çalışan nitelikli/niteliksiz personellerde görüldü. İstanbul ve Bursa iş kazalarında başı çekerken, en fazla meslek hastalığı 221 çalışanla Zonguldak' da tespit edildi. [5]

15 5 BÖLÜM 2 2. YEREL YÖNETİMLER VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) İLİŞKİSİ Yerel yönetimlerin (işyerlerinin çoğunlukla belediye sınırları içinde olmasından dolayı özellikle belediyelerin) İSG olan ilişkisi üç başlıkta toplanabilir: işveren olmalarından dolayı İş Kanununun İSG hükümleri, yasalarla görev olarak verilen konularda İSG ve toplumda öncü rol oynamalarıdır. 2.1 İşveren Olarak Yerel Yönetimler Yerel yönetimler görevlerini yapmak için memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve taşeron işçisi çalıştırırlar. İş Kanunun 81 nci maddesinde İSG düzenlenmiştir. Buna göre sanayiden sayılan işyeri bulunan Belediyeler 50 fazla işçi çalıştırdıklarında iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmakla, bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle ve sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler. Yeni düzenleme ile üç konu ortaya çıkmıştır: 1.İşyerinde iş hekimi ve iş güvenliği uzmanının çalışacağı bir birim oluşturulması, 2.İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin dışarıdan satın alınabilmesi, 3.Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin oluşturulabilmesi: bunlar ticaret şirketleri, vakıflar, dernekler yanında kamu kurum ve kuruluşları da olabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 57 nci maddesi uyarınca oluşturulan Tehlike Sınıfı Belirleme Komisyonunun görüşleri doğrultusunda işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları listesi (Resmi Gazete 25 Kasım 2009, Sayı: ) tebliğine göre az tehlikeli işler, tehlikeli işler ve çok tehlikeli işler olarak düzenlenmiştir. Belediyelerin faaliyetlerinde bu üç sınıfa giren işler bulunmaktadır.

16 6 2.2 Yerel Yönetimlerin İSG Görevleri Başta Belediyeler Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu olmak üzere yerel yönetimlerin yasalarla verilen görevleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliğine ait birçok hüküm bulunmaktadır. İşyerlerine ruhsat vermek için işyerlerinin İSG şartlarına uygun olup olmadığını kontrol görevi yerel yönetimlere aittir. Yerel yönetimler İSG konulan kurallarla göre görevlerini ve işlemlerini yapmak zorundadır. Ayrıca beldenin ve belde halkının esenlik hizmetlerini yerine getirmek de belediyenin görevidir sayılı Belediye Kanunu nda verilen yetki ve sorumluluk içinde itfaiye, acil yardım ve ambülans hizmetler (Madde 14-a), gayrisıhhi müesseselerin denetlenmesi (Madde 15-l, o) yer alır sayılı İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatına Dair Kanuna göre, ruhsat vermeye yetkili idareler (Madde,3) iznin verilmesi için yapılacak beyan ve incelemelerde aşağıda öngörülen genel kriterlere göre düzenlenecek yönetmeliği esas alarak; a) İnsan sağlığına zarar vermemek, b) Çevre kirliliğine yol açmamak, c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranmazlar. (Madde 4) İşyeri veya işletme açmak isteyen; işin özelliğine göre yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra başvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz ederler. Bu kanuna göre çıkarılan yönetmelikte işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerlerinin taşımak zorunda olduğu ilk şart iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması sayılmaktadır. (Madde 5/a) Ayrıca sinema, ekmek fırını, sıvılaştırılmış petrol gazı gibi özel yapı şeklini gerektiren yerlerin yapı kullanma iznini almaları, umuma açık istirahat ve dinlenme yerlerinin patlayıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üreten, satan vb yerler ile gaz dolum tesislerine belirli uzaklıkta olması şartları yönetmelikte sayılmıştır. Aynı maddeye göre yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder. Belediye İtfaiye Yönetmeliği ne göre itfaiye teşkilatının görevleri arasında İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek ve işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek sayılmaktadır. İmar Kanunu, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. ( Madde1 ) Kapıcı dairelerinin sağlık şartlarına uygun olarak yapılması (Madde 36), ayrıca yıkılacak derecede tehlikeli yapılar (Madde 39), arsalar, evler ve diğer yerlerde enkaz, birikinti, gürültü, ağım, çukur gibi kamu selametini tehdit eden unsurlar konusunda alınması gereken tedbirler (Madde 40) ve arsaların yola bakan kısımlarında (Madde 41) belediye sınırları içinde

17 7 belediyelerin, belediye sınırları dışında valiliklerin alacakları önlemler sayılmıştır. İnşaatlarda fenni mesullerin sorumluluğu (Madde 28) arasında çalışanların İSG sayılmamaktadır. Ancak yapı müteahhidi yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl süreyle Bakanlık tarafından iptal edilir (Madde 42) hükmüne göre, İSG sorumluluğu yapı müteahhidine aittir. Halka en yakın hizmet birimleri olarak yerel yönetimlerin İSG çalışmalarında özel sektöre öncülük etmesi İSG başarısı için önemlidir.

18 8 BÖLÜM TANIMLAR İş Güvenliği: İş kazalarını ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmak veya en aza indirmek, teçhizat üzerindeki hasarları önlemek ve üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla alınan tedbirlerin ve yapılan metotlu çalışmaların tümüne İş Güvenliği denir. Meslek Hastalığı: Çalışanların iş yaşantılarında karşı karşıya kaldıkları geçici veya sürekli iş görememe hali, ruh ve sağlık bütünlüklerinin bozulmasına Meslek Hastalığı denir. Risk (tehlike) : Çalışma ortam ve şartlarında var olan veya dış çevreden kaynaklanabilecek olumsuz koşulların çalışana, işyerine ve çevresine zarar verme potansiyelidir. Kişisel Koruyucu Donanım: Çalışanları bir veya birden fazla iş tehlikesine karşı korumak amacıyla çalışanlarca giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış malzemelerdir. Tatbikat: Bazı acil durumlarda yapılması gereken çalışmalara yönelik olarak alışkanlık sağlayabilmek amacıyla bir senaryo dâhilinde yapılan uygulamalı pratik eğitimlerdir. İç Eğitim: Çalışanların iş güvenliği bilgilerindeki eksiklikleri gidermek, düzeylerini yükseltmek, niteliklerini geliştirmek için periyodik olarak yapılan uygulamalı pratik eğitimlerdir. Dış Eğitim: Çalışanların iş güvenliği bilgilerindeki eksiklikleri gidermek, düzeylerini yükseltmek, niteliklerini geliştirmek için konusunda uzmanlaşmış diğer kişi, kurum ve kuruluşlarca yapılan eğitimlerdir. Önleme: Mesleki tehlikeleri önlemek veya azaltmak için işyerinde yapılan işlerin tüm aşamalarında planlanmış ve alınmış önlemlerin tümüdür. 3.2 TARİFLER İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (İSG Kurulu): İş kazalarını ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmak veya en aza indirmek, teçhizat üzerindeki hasarları önlemek ve üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla kurulmuş ve çalışanların sağlıklarını tehlikeye sokacak durumlarda, çözüm bulunması amacıyla başvurabilecekleri ekiptir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyeleri: *İşveren Vekili/Kurul Başkanı *İşyeri Hekimi *Personel ve Eğitim Müdürü *Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü *Sivil Savunma Uzmanı

19 9 *Makine Mühendisi *İşçi Sendika Temsilcisi *Memur Sendika Temsilcisi *Atölye Sorumlusu *Sağlık Güvenlik İşçi Temsilcisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu nun Görevleri: *İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği uygulama yönergesinin taslağını hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve uygulama yönergesinin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak. *İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek. *İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak. *İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek. *İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretim ile ilgili teklifte bulunmak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek. *Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulanmalarını kontrol etmek. *İşyerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek. *İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları ve gündemi tespit etmek, işverene teklifte bulunmak, planlanan gündemin yürütülmesini sağlamak ve uygulanmasını değerlendirmek. *4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek.

20 İşyeri Hekiminin Görevleri * Çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerini yaparak İŞE GİRİŞ/PERİYODİK MUAYENE FORMU kullanmak. * İşyerindeki iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı ve çalışanların sağlığının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunur, danışmanlık yapar ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek. * Özelliği olan çalışanları; gebe ve emzikli kadınları, on sekiz yaşından küçükleri, iki yaşından küçük çocuğu olan anneleri, meslek hastalığı veya şüphesi tanısı olanları, kronik hastalığı olanları, malul ve özürlüleri, alkolikleri, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanları, birden fazla iş kazası geçirmiş olanları yakın takip ve koruma altına almak. * Özürlülerin işe alınmaları, işyerinde oluşan bir kaza ya da hastalık sonrasında geçici ya da kalıcı iş göremezliği olanların işe başlamaları veya eski hükümlülerin gerekli sağlık muayenelerini yaparak uygun işe yerleştirilmeleri için rapor hazırlamak. * Sağlık nedeniyle üç haftadan uzun veya meslek hastalıkları veya iş kazaları nedeniyle veya sık tekrarlanan işten uzaklaşmalarda, işe dönüş muayenesi yapmak. * Kronik hastalığı olanları daha sık aralıklarla muayene eder, gerekli tetkikleri yaptırır ve koruyucu önlemlerin alınması hususunda gerekli işlemleri yapmak. * Gerekli laboratuvar tetkikleri ve radyolojik muayeneleri yaptırmak. * İşyerinde ilk yardım ve kurtarma çalışmalarının organizasyonunu yapmak, ilgili personelin eğitimini sağlar ve acil tedavi hizmetlerini yürütmek. * Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlayarak yayılmasını önleme ve aşılama çalışmaları yapmak. * İşyerinde kullanılan, tüketilen maddeleri kontrol ve izlemek için aralıklı olarak inceleme yaparak etmenleri belirlemek, değerlendirmek ve kontrol önlemleri geliştirmek. * Çalışma ortamı gözetimi ile ilgili olarak gerektiğinde ölçümler yapılmasını sağlayarak alınan sonuçların çalışanlar yönünden değerlendirmesini yapmak. * İşyerinin genel hijyen koşullarını devamlı izleyerek ve denetleyerek işyerindeki bütün birimlerin çalışanların sağlığını koruyup geliştirecek biçimde düzenlenmesi, çalışana sağlıklı bir ortamda ve yürütülen işin gerektirdiği kaloriyi karşılayacak nitelikte yemek sunulması, içme suyu imkanı sağlanması, soyunma odaları, banyo, lavabo ve tuvaletlerin bakımlı ve temiz olması ve genel temizlik donanımının temin edilmesi ve sürdürülmesi için gereğini yerine getirmek. * İş ve çalışanın uyumunu sağlamak için çalışanların sağlığının, yapılan iş ve işlemler ile çalışma ortamındaki çeşitli stres faktörlerinden olumsuz yönde etkilenmesi olasılığına karşı inceleme ve araştırmalar yapmak. * Meslek hastalığı veya şüphesi tanısı alan çalışanların izleme ve kontrolünü yapmak, SSK Meslek Hastalıkları Hastaneleri ile sürekli işbirliği içinde çalışmak.

21 11 * İşyerinde meslek hastalığı veya meslek hastalığı şüphesi tanısı alanların çalıştığı ortamda ve çalışanlarla ilgili inceleme yapmak. * Herhangi bir hastalık veya kaza ya da periyodik muayene sonrasında eski işinde çalışması sakıncalı bulunan çalışanın, mevcut sağlık durumuna uygun bir işte çalıştırılmasını sağlamak. * İş kazasına uğrayan ya da meslek hastalığına tutulan çalışanların rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışmak. * Eski hükümlü, malul ve özürlülerin işlerine uyumlarını sağlamak. * İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurul üyelerine, çalışanlara ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim verir ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak. * Çalışanların, zamanlarını etkin ve verimli biçimde değerlendirmeleri için eğitici, kültürel ve sportif etkinliklerle zenginleştirilmiş dinlenme imkânı sağlayacak çalışmalar yapmak. * İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve yıllık çalışma raporu hazırlayarak iş sağlığı ve güvenliği kuruluna göndermek İşyeri Sağlık Memurunun Görevleri * İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların saptanmasında, önceliklerin belirlenmesinde ve yapılacak çalışmalarda işyeri hekimine yardımcı olmak. * Çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili veri toplamak, kaydetmek, sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak. * İşyerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli vakaları hekime sevk etmek. *Çalışanların hastaneye sevk işlemlerini sağlamak, tedavisini izlemek ve rehabilitasyon hizmetlerine katılmak. * Yardımcı sağlık hizmetlerini planlamak, değerlendirmek, izlemek ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışmak ve gerekli kayıtları tutmak. * İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesin de işyeri hekimine yardımcı olmak. * İşyerinde çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. 1 1 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur. Tüm sistem

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: Tarih: 16 Aralık 2003 Sayı: 25318 BİRİNCİ

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. İlker Yılmaz, Doç. Dr. Sarp Üner,

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus D) Hipokrat 2) İşyerindeki güvenlik

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ

K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ T A N I M L A R İş sağlığı ve güvenliği: İş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ!

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! samsun Iş guvenlığı İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! İLK İ GERÇEKLEŞTİRMEK samsun Uzm. Dr. Hasan Rıza AYDIN Genel Sekreter Uzm. Dr. Ahmet A. İSMAİLOĞLU

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ

ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ 1 ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ; MADDE 1 - (a) Bu İç

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Basım Tarihi: Temmuz 2013 1. Revizyon Tarihi: 06.06.2014 2. Revizyon Tarihi: 15.03.2015 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. 1. Amaç: İşçi sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem ERMAN AKADEMİ İSG UZMANLIĞI HAZIRLIK SORULARI ACİL DURUM PLANLARI SORU 1 : "İş yerinde herhangi bir soruna yönelik, hazırlanacak eylem planı güvenlik önlemleri açısından en az..., kontroller için en az...,

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı