Verilerle İMKB. Istanbul Stock Exchange by Figures

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Verilerle İMKB. Istanbul Stock Exchange by Figures"

Transkript

1 Verilerle İMKB Istanbul Stock Exchange by Figures

2 İçindekiler Content BAŞKANIN MESAJI 1 CHAIRMAN S MESSAGE HİSSE SENETLERİ PİYASASI 2 STOCK MARKET Hisse Senetleri Piyasası Tarihsel Gelişimi 4 Milestones of ISE Stock Market İşlem Hacmi ve İMKB 1 Endeksi (TL) 6 Traded Value and ISE 1 Index (TL) İşlem Hacmi ve İMKB 1 Endeksi (ABD $) 6 Traded Value and ISE 1 (US $) İMKB 1 ve İMKB 3 Endeksleri (ABD $) 7 ISE 1 and ISE 3 Indices (US $) İMKB Ana Sektör Endeksleri (ABD $) 7 ISE Main Sectorial Indices (US $) İşlem Hacmi (Yıllık Toplam - TL) 8 Traded Value (Yearly Total - TL) İşlem Hacmi (Yıllık Toplam - ABD $) 8 Traded Value (Yearly Total - US $) Hisse Senetleri Piyasası Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) 9 ISE Stock Market Daily Average Traded Value (TL) Hisse Senetleri Piyasası Günlük Ortalama İşlem Hacmi (ABD $) 9 ISE Stock Market Daily Average Traded Value (US $) Hisse Senetleri Piyasası Günlük Ortalama İşlem Miktarı 1 Daily Average Number of Stocks Traded Hisse Senetleri Piyasası Günlük Ortalama Sözleşme Sayısı 1 Daily Average Number of Contracts Traded Yıllar İtibariyle İşlem Gören Şirket Sayısı 11 Number of Companies Traded Şirketlerin Sektörel Dağılımı 12 Sectorial Breakdown of the ISE Companies Hisse Senetleri Piyasası Toplam Piyasa Değeri (TL) 13 ISE Market Capitalization (TL) Hisse Senetleri Piyasası Toplam Piyasa Değeri (ABD $) 13 ISE Market Capitalization (US $) Piyasa Değeri / Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 14 ISE Market Capitalization / Gross Domestic Product Sektörlere Göre Piyasa Değeri 15 Market Capitalization By Sector Halka Arz Adedi ve Tutarı 16 Total Number of and Revenue from Initial Public Offerings Halka Arzların Dağılımı 17 Breakdown of Initial Public Offerings Yabancı Yatırımcıların Halka Açık Piyasa Değeri İçindeki Payı 19 Share of International Portfolio Investors in the ISE Free Float Yabancılar Hesabına Gerçekleştirilen Hisse Senedi İşlemleri 19 Stock Transactions Realized on Foreign Investors Account İşlem Görme Oranı 2 Turnover Ratio Fiyat/Kazanç Oranı (ABD $) 2 Price/Earnings Ratio (US $) Piyasa Değeri / Defter Değeri 22 Market Value / Book Value Temettü Verimi 22 Dividend Yield Emir İletimi 23 Order Transmission Hisse Senetleri Piyasası Rekorları 24 Records of Stock Market Tahvil ve Bono Piyasası 26 Bonds and BIlls Market Tahvil ve Bono Piyasası Tarihsel Gelişimi 28 Milestones of ISE Bonds and Bills Market Tahvil ve Bono Piyasasındaki Menkul Kıymet Adedi 3 Number of Securities in Bonds and Bills Market Toplam İşlem Hacmi İçerisinde Tahvil ve Bono Piyasası ve 3 Tezgahüstü Piyasa Payı Share of Bonds and Bills Market and OTC Market within Total Traded Value Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı 31 Toplam İşlem Hacmi (ABD $) Outright Purchases and Sales Market Total Traded Value (US $) Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı Günlük 31 Ortalama İşlem Hacmi (ABD $) Outright Purchases and Sales Market Daily Average Traded Value (US $) Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı 33 Toplam İşlem Hacmi (ABD $) Repo-Reverse Repo Market Total Traded Value (US $) Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı 33 Günlük Ortalama İşlem Hacmi (ABD $) Repo-Reverse Repo Market Daily Average Traded Value (US $) Performans Endekslerinin Gelişimi -2 (TL Bazlı) 34 Performance Indices -2 (TL) Performans Endekslerinin Gelişimi 21- (TL Bazlı) 34 Performance Indices 21- (TL) Performans Endekslerinin Gelişimi -2 (ABD $ Bazlı) 35 Performance Indices -2 (US $) Performans Endekslerinin Gelişimi 21- (ABD $ Bazlı) 35 Performance Indices 21- (US $) Tahvil ve Bono Piyasası Rekorları 36 Records of Bonds and Bills Market GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARLA KARŞILAŞTIRMALAR 38 COMPARISON TO EMERGING MARKETS Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasaları 39 Emerging Stock Markets Tahvil-Bono Piyasaları Toplam İşlem Hacmi 4 Bonds and Bills Market Total Traded Value İşbu yayındaki veriler aksi belirtilmedikçe 3.9. itibariyledir. The data contained in this publication is presented as of September 3, unless otherwise stated.

3 Verilerle İMKB Istanbul Stock Exchange by FIgures Başkan ın Mesajı Chairman s Message Türk sermaye piyasasının gelişimine önemli katkılar sağlamış olan Borsamız, bu yıl kuruluşunun 25. yıldönümünü kutlamaktadır. Tüm çağdaş ve başarılı borsalarda olduğu gibi İMKB olarak ülkemiz ekonomisinin gelişimine katkıda bulunma çabalarımızın bir uzantısı da sermaye piyasamızın tanıtımı ve yatırımcılarımızın Borsamız faaliyetlerine ilişkin bilgilendirilmesinde üstlendiğimiz sorumluluktur. Bilgi ve istifadenize sunulan Verilerle İMKB yayını da bu gayretimizin bir ürünüdür. Bu yayının amacı, kuruluşunun 25. yılını kutlamakta olan Borsamız piyasalarındaki 25 yıllık gelişime pencere açmak, çeyrek asırlık süreçte Borsamızın ekonomide üstlendiği rolü ve performansını paylaşmaktır. Istanbul Stock Exchange (ISE) is celebrating its twenty-fifth anniversary this year. Since its inception, ISE has been in a hard work to promote the Turkish capital markets and contribute to investor awareness, as part of its efforts to play a part in the further development of the Turkish economy. A product of such efforts, this publication, entitled ISE by Figures, is aimed at presenting to you the progress of the Istanbul Stock Exchange in the last twenty-five years. I do hope that this publication serves to give you a better understanding of the ISE and that we can commemorate further anniversaries together. Happy anniversary! Bu amaç doğrultusunda, Borsamızı daha iyi tanıtma ve bilgilendirme sürecine etkin katkı sağlayacağına inandığım bu yayının arzu edilen faydayı sağlaması dileği ve nice 25 yılları birlikte kutlayabilmek umuduyla saygılarımı sunarım. Hüseyin ERKAN Istanbul Stock Exchange Chairman & CEO December Hüseyin ERKAN İMKB Başkanı Aralık 1

4 istanbul menkul kiymetler borsasi Hisse Senetleri Piyasası Stock Market 2

5 Verilerle İMKB Istanbul Stock Exchange by FIgures 3

6 istanbul menkul kiymetler borsasi Hisse Senetleri Piyasası Stock Market Hisse Senetleri Piyasası Tarihsel Gelişimi Milestones of ISE Stock Market 14 Temmuz Çift seans uygulaması Takas süresinin uzatılması (T+2) 21 Kasım Tam otomasyon Tüm hisse senetlerinde bilgisayarlı işlem sistemine geçiş 3 Ocak İlk işlem günü January 3 First trading day Ekim Takas süresinin 1 güne indirilmesi (T+1) 22 Ekim Lot altı işlemlerin başlaması October 6 Conversion of the settlement period to T+1 October 22 Introduction of odd-lot trades Aralık Ulusal Pazarın kuruluşu July 14 Double session Conversion of the settlement period to T + 2 November 21 Full automation Electronic trading system used for all stocks December 23 Establishment of the National Market 27 Kasım Gözaltı Pazarının kuruluşu November 27 Launch of the Watchlist Market Kasım Çok fiyat sürekli müzayede November 17 Multiple price - continuous trading 4 Ocak Rüçhan Hakkı Kuponu Pazarı ve Yeni Hisse Senedi Pazarı açılışı 3 Aralık İlk bilgisayarlı işlem January 4 Launch of the Rights Coupon Market and New Shares Market December 3 First electronic trading 2 Ocak Bölgesel Pazarın kuruluşu 6 Şubat Toptan Satışlar Pazarının kuruluşu 3 Nisan Yeni Şirketler Pazarının kuruluşu January 2 Establishment of the Regional Market February 6 Launch of the Wholesale Market 31 Temmuz Uzaktan erişimde ilk işlem July 31 First trade realized by remote access April 3 Establishment of the New Companies Market 4

7 Verilerle İMKB Istanbul Stock Exchange by FIgures 13 Ağustos Seans sürelerinin uzatılması 6 Aralık ExAPI üzerinden emir gönderimi August 13 Extension of the trading hours December 6 Order transmission on ExAPI Nisan Fiyat adımlarının küçültülmesi April 14 Reduction of price ticks 29 Ocak Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlere ilişkin uygulamaların başlatılması 1 Kasım Borsa Yatırım Fonları Pazarının kuruluşu January 29 Introduction of measures to ensure price stability November 1 Launch of the Exchange Traded Funds Market Şubat Açılış seansı uygulaması 7 Eylül 2. seans saatinin uzatılması February 2 Opening session introduced September 7 Extension of the second session trading hours 13 Ekim 1. seans saatinin uzatılması October 13 Extension of the first session trading hours 19 Ekim 2. seans saatinin uzatılması 13 Kasım Kurumsal Ürünler Pazarının açılması 2. seansta da Açılış Seansı uygulaması October 19 Extension of the second session trading hours November 13 Launch of the Collective Products Market Opening session introduced in the second session 3 Nisan Seans saatleri değişikliği 26 Temmuz Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede yöntemi 1 Ekim A, B, C sınıflandırması Tek Fiyat işlem yönteminin başlaması Gözaltı Pazarında seans süresi değişikliği 8 Ekim Emir iptalinin koşulsuz serbest bırakılması Sorgularda alıcı ve satıcı tarafların gösterilmemeye başlanması 1 Kasım Fiyat adımlarının küçültülmesi April 3 Change of trading hours July 26 Continuous trading with market maker October 1 A, B, C listing Single price continuous auction method introduced Trading hours changed for the Watchlist Market October 8 Order cancellation without restriction Counter-party information no longer revealed for executed orders November 1 Reduction of price ticks 5

8 istanbul menkul kiymetler borsasi İşlem Hacmi ve İMKB 1 Endeksi (Milyar TL) Traded Value and ISE 1 Index (TL Billion) İşlem Hacmi / Traded Value imkb 1 / ıse İşlem Hacmi ve İMKB 1 Endeksi (Milyar ABD $) Traded Value and ISE 1 Index (US $ Billion) İşlem Hacmi / Traded Value imkb 1 / ıse Aylık İşlem Hacmi (Milyar TL) / Monthly Traded Value (TL Billion) imkb 1 (Ocak 1986=1)/ISE 1 (January 1986=1) Aylık İşlem Hacmi (Milyar ABD $) /Monthly Traded Value (US $ Billion) İMKB 1 (Ocak 1986=1)/ISE 1 (January 1986=1) 6

9 Verilerle İMKB Istanbul Stock Exchange by FIgures İMKB 1 ve İMKB 3 Endeksleri (ABD $) ISE 1 and ISE 3 Indices (US $) İMKB Ana Sektör Endeksleri (ABD $) ISE Main Sectorial Indices (US $) imkb 1 / ıse 1 imkb 3 / ıse 3 İMKB 3 Endeksi yılından itibaren hesaplanmaya başlanmıştır. / ISE 3 Index started to be calculated in. imkb Sınai/ıse Industrials imkb Hizmetler/ıse Services imkb Mali/ıse Financials İMKB MALİ ve İMKB SINAİ Endeksleri yılında, İMKB HİZMETLER Endeksi yılında hesaplanmaya başlanmıştır. ISE FINANCIALS and ISE INDUSTRIALS Indices started to be calculated in and ISE SERVICES Index, in. 7

10 istanbul menkul kiymetler borsasi İşlem Hacmi (Yıllık Toplam - Milyar TL) Traded Value (Yearly Total - TL Billion) Milyon TL/ TL Million Milyon TL/ TL Million 2, 8 1, , 4,5 2, İşlem Hacmi (Yıllık Toplam - Milyar ABD $) Traded Value (Yearly Total - US $ Billion) 35 3 Milyon ABD Doları / US $ Million

11 Verilerle İMKB Istanbul Stock Exchange by FIgures Hisse Senetleri Piyasası Günlük Ortalama İşlem Hacmi (Milyon TL) ISE Stock Market Daily Average Traded Value (TL Million) 3. Bin TL (TL ) Bin TL (TL ) ,42, ,83, Hisse Senetleri Piyasası Günlük Ortalama İşlem Hacmi (Milyon ABD $) ISE Stock Market Daily Average Traded Value (US $ Million) Milyon ABD $ - US$ Million , ,47,46,

12 istanbul menkul kiymetler borsasi Hisse Senetleri Piyasası Günlük Ortalama İşlem Miktarı (Nominal Milyon TL) Daily Average Number of Stocks Traded (Nominal TL Million) Nominal (Bin TL) - Nominal ( TL) Hisse Senetleri Piyasası Günlük Ortalama Sözleşme Sayısı (Bin Adet) Daily Average Number of Contracts Traded (, )

13 Verilerle İMKB Istanbul Stock Exchange by FIgures Yıllar İtibariyle İşlem Gören Şirket Sayısı (*) Number of Companies Traded (*) (*)Borsa Yatırım Fonları dahil değildir. (*)Exchange Traded Funds are not included. 11

14 istanbul menkul kiymetler borsasi Şirketlerin Sektörel Dağılımı (Şirket Sayısı) Sectorial Breakdown of the ISE Companies (No. of Companies) 2 28,3% Mali Kuruluşlar Financial Institutions 58,4% İmalat Sanayii Manufacturing Industry 6,7% Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar, Wholesale and Retail Trade, Hotels and Restaurants 2,2% Elektrik, Gaz ve Su Electricity, Gas and Water 2,2% Teknoloji, Technology 1,3% Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama Transportation, Telecommunication and Storage,6% Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler Education, Health, Sports and Other Social Services,3% İnşaat ve Bayındırlık Construction and Public Works,% Madencilik Mining 28,3% Mali Kuruluşlar Financial Institutions 56,6% İmalat Sanayii Manufacturing Industry 5,9% Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar, Wholesale and Retail Trade, Hotels and Restaurants 1,3% Elektrik, Gaz ve Su Electricity, Gas and Water 3,3% Teknoloji, Technology 1,6% Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama Transportation, Telecommunication and Storage 2,% Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler Education, Health, Sports and Other Social Services,7% İnşaat ve Bayındırlık Construction and Public Works,3% Madencilik Mining 33,5% Mali Kuruluşlar Financial Institutions 49,2% İmalat Sanayii Manufacturing Industry 5,7% Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar, Wholesale and Retail Trade, Hotels and Restaurants 1,5% Elektrik, Gaz ve Su Electricity, Gas and Water 3,9% Teknoloji, Technology 2,4% Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama Transportation, Telecommunication and Storage 1,8% Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler Education, Health, Sports and Other Social Services 1,2% İnşaat ve Bayındırlık Construction and Public Works,6% Madencilik Mining 12

15 Verilerle İMKB Istanbul Stock Exchange by FIgures Hisse Senetleri Piyasası Toplam Piyasa Değeri (Milyar TL) ISE Market Capitalization (TL Billion) Milyon TL / TL Million Piyasa Değeri: Sermaye x En Son Kapanış Fiyatı / Market Capitalization=Equity x Closing Price Hisse Senetleri Piyasası Toplam Piyasa Değeri (Milyar ABD $) ISE Market Capitalization (US $ Billion) Piyasa Değeri: Sermaye x En Son Kapanış Fiyatı / Market Capitalization=Equity x Closing Price 13

16 istanbul menkul kiymetler borsasi Piyasa Değeri / Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ISE Market Capitalization / Gross Domestic Product Dünya / World Türkiye / Turkey 14

17 Verilerle İMKB Istanbul Stock Exchange by FIgures Sektörlere Göre Piyasa Değeri Market Capitalization by Sector 2 32,2% İmalat Sanayii Manufacturing Industry 45,3% Mali Kuruluşlar Financial Institutions 3,5% Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar, Wholesale and Retail Trade, Hotels and Restaurants 2,5% Elektrik, Gaz ve Su Electricity, Gas and Water 1,7% Teknoloji, Technology 14,7% Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama Transportation, Telecommunication and Storage,1% Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler Education, Health, Sports and Other Social Services,4% İnşaat ve Bayındırlık Construction and Public Works,% Madencilik Mining 29,4% İmalat Sanayii Manufacturing Industry 55,1% Mali Kuruluşlar Financial Institutions 2,8% Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar, Wholesale and Retail Trade, Hotels and Restaurants,6% Elektrik, Gaz ve Su Electricity, Gas and Water,9% Teknoloji, Technology 7,9% Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama Transportation, Telecommunication and Storage,8% Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler Education, Health, Sports and Other Social Services 2,3% İnşaat ve Bayındırlık Construction and Public Works,2% Madencilik Mining 25,% İmalat Sanayii Manufacturing Industry 53,2% Mali Kuruluşlar Financial Institutions 4,3% Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar, Wholesale and Retail Trade, Hotels and Restaurants 1,2% Elektrik, Gaz ve Su Electricity, Gas and Water,6% Teknoloji Technology 11,1% Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama Transportation, Telecommunication and Storage 1,% Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler Education, Health, Sports and Other Social Services 3,1% İnşaat ve Bayındırlık Construction and Public Works,6% Madencilik Mining 15

18 istanbul menkul kiymetler borsasi Halka Arz Adedi ve Tutarı Total Number of and Revenue from Initial Public Offerings Tutar (Milyon ABD $) / Volume (US $ Million) Adet / Number Tutar / Volume Adet / Number 16

19 Verilerle İMKB Istanbul Stock Exchange by FIgures Halka Arzların Dağılımı Breakdown of Initial Public Offerings %69 % %93 %61 1. %53 %4 5 %35 %34 %68 %75 %11 %9 %37 % %38 % Yerli Yatırımcılara Satılan Tutar (ABD $)/Total Value of IPOs Sold to Domestic Investors (US $) Yabancılara Satılan Tutar (ABD$)/Total Value of IPOs Sold to International Investors (US $) (*) Yabancı yatırımcı oranları % olarak gösterilmiştir. (*) Share of international portfolio investors is shown as percentage. 17

20 18 istanbul menkul kiymetler borsasi

21 Verilerle İMKB Istanbul Stock Exchange by FIgures Yabancı Yatırımcıların Halka Açık Piyasa Değeri İçindeki Payı (%) Share of International Portfolio Investors in the ISE Free Float 1% 9% 8% 7% 6% 5% 55% 54% 64% 49% 52% 57% 66% 65% 72% 67% 67% 68% 4% 43% 3% 41% 2% 1% % Yabancı / International Portfolio Investors Kaynak/Source: İMKB (- Şubat ) / ISE (-February ) Yerli / Domestic Investors Takasbank (Mart -Ekim ) / (March -October ) MKK (Kasım -Eylül ) / CRA (November -September ) Bu bilgi yılından itibaren hesaplanmaya başlanmıştır. / This information is available as from Yabancılar Hesabına Gerçekleştirilen Hisse Senedi İşlemleri Stock Transactions Realized on Foreign Investors Account %6 %5 % %3 %2 % Toplam İşlem Hacmi İçindeki Alış Oranı (%) / Ratio of Purchases in Total Traded Value Kaynak/Source: İMKB (- Şubat ) / ISE (-February ) Toplam İşlem Hacmi İçindeki Satış Oranı (%) / Ratio of Sales in Total Traded Value MKK (Mart -Eylül ) / CRA (March -September ) Bu bilgi yılından itibaren hesaplanmaya başlanmıştır. / This information is available as from 19

22 istanbul menkul kiymetler borsasi İşlem Görme Oranı (%) (-) Turnover Ratio (%) (-) İşlem Görme Oranı: İşlem Hacmi / Merkezi Kayıt Kuruluşu Saklama Bakiyelerine Göre Hesaplanan Günlük Ortalama Piyasa Değeri Value Turnover Ratio: Traded Value / Daily Average Market Capitalization Calculated on the Basis of Stocks Kept in Custody at Central Registry Agency. Fiyat/Kazanç Oranı (ABD $) (-) Price/Earnings Ratio (US $) (-) ABD $ Bazında Toplam Piyasa Değeri / Son Dört 3 er Aylık Dönem ABD $ Olarak Net Karlar-Zararlar Toplamı US $ based Total Market Capitalization / Sum of the US $ based Net Profits of the Last Four Quarters Yılından itibaren hesaplanmaya başlanmıştır. Started to be calculated in 2

23 Verilerle İMKB Istanbul Stock Exchange by FIgures 21

24 istanbul menkul kiymetler borsasi Piyasa Değeri/Defter Değeri (1988-) Market Value/Book Value (1988-) 9 8 8,31 7,7 7 6, , ,57 4,12 4,5 2,59 1,67 3,71 4,52 3,21 3,2 3,71 2,1 2,16 1,51 2,11 1,92 2,2 1, 1,72 1, yılı öncesi verileri Ulusal Pazar şirketlerini, 2 yılı sonrası verileri ise tüm şirketleri içermektedir Data for the years before 2 include companies traded on the National Market only, while data for 2 and after include all ISE companies. PD/DD= Piyasa Değeri/Defter Değeri / P/BV = Price/Book Value Temettü Verimi (%) (1986-) Dividend Yield (%) (1986-) TV= Temettü Verimi [(Nakit Net Temettü/Piyasa Değeri)*1] / DY= Dividend Yield [(Total Dividend/Market Value)*1] 22

25 Verilerle İMKB Istanbul Stock Exchange by FIgures 23 - Yılları Arası Emir İletimi Order Transmission Between 23 - Emir Sayısı / Number of Orders Emir Miktarı / Volume of Orders 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % % % 8% 6% 4% 2% % 1% 8% 6% 4% 2% % ExAPI Uzaktan Erişim (WAN) Lokal (local) ExAPI Uzaktan Erişim (WAN) Lokal (local) Emir Hacmi / Value of Orders İşlem Hacmi / Traded Value ExAPI Uzaktan Erişim (WAN) Lokal (local) ExAPI Uzaktan Erişim (WAN) Lokal (local) ExAPI (Exchange Application Programming Interface) (Borsa Uygulama Programlama Arayüzü) İMKB Hisse Senetleri Piyasası Alım-Satım Sistemi ile üyelerin merkezlerinde bulunan emir toplama sistemlerini elektronik bir altyapı, iletişim protokolü ve kullanım yöntemi ile bağlayan yapı. The ISE ExAPI is a messaging interface which enables the ISE members to automate their access to the ISE Stock Market Trading System in order to send orders electronically through an electronic infrastructure, a communication protocol and an operation method. The ISE ExAPI enables electronic transmission of orders between the member systems and the ISE Stock Market Trading System. 23

26 istanbul menkul kiymetler borsasi Hisse Senetleri Piyasası Rekorları (26 Kasım itibariyle) Records of Stock Market (as of November 26 th, ) İşlem miktarı en yüksek değerine ulaştı (nominal TL) Traded volume reached all time high (nominal TL) Sözleşme sayısı en yüksek değerine ulaştı The number of contracts reached all time high > 27> > > İşlem Hacmi ABD Doları cinsinden en yüksek değerine ulaştı Traded value in US$ reached all time high 3.39 milyon ABD $ US$ 3.39 million İşlem hacmi TL cinsinden en yüksek değerine ulaştı Traded value in TL reached all time high milyon TL TL million 24

27 Verilerle İMKB Istanbul Stock Exchange by FIgures ABD Doları bazlı İMKB 1 endeksi seans içinde en yüksek değerine ulaştı ISE 1 (US$) reached all time high during session 2.984,43 > TL bazlı İMKB 1 endeksi seans içinde en yüksek değerine ulaştı ISE 1 (TL) reached all time high during session , ABD Doları bazlı İMKB 1 endeksi en yüksek kapanış değerine ulaştı ISE 1 (US$) reached all time high at closing 2.973, TL bazlı İMKB 1 endeksi en yüksek kapanış değerine ulaştı ISE 1 (TL) reached all time high closing ,26 25

28 istanbul menkul kiymetler borsasi Tahvil ve Bono Piyasası Bonds and Bills Market 26

29 Verilerle İMKB Istanbul Stock Exchange by FIgures 27

30 istanbul menkul kiymetler borsasi Tahvil ve Bono Piyasası Bonds and Bills Market Tahvil ve Bono Piyasası Tarihsel Gelişimi Milestones of ISE Bonds and Bills Market 17 Haziran TBP nin açılması ve Kesin Alım-Satım Pazarının faaliyete geçmesi June 17 Inauguration of the Bonds and Bills Market and Launch of the Outright Purchases and Sales Market 17 Şubat Repo-Ters Repo Pazarının faaliyete geçmesi 1 Eylül Yatırım Fonları için aynı gün valörüyle Repo-Ters Repo Pazarında işlem yapma zorunluluğu getirilmesi February 17 Inauguration of the Repo-Reverse Repo Market September 1 Repo-Reverse Repo trades on behalf of investment funds became compulsory to be carried out through the Repo-Reverse Repo Market 3 Mayıs Elektronik Rapor Dağıtımının (ERD) başlaması 3 Temmuz Otomatik Tahvil Alım-Satım Sisteminin (OTASS) devreye alınması May 3 Start of Electronic Report Dissemination (ERD) July 3 Launch of the new Automated Trading System (ATS) 6 Ağustos Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonlarının portföy hesaplarına Borsada işlem gören kıymet alım satımı için Kesin Alım- Satım Pazarını kullanma zorunluluğu August 6 Security trades on behalf of investment trust/ investment funds portfolios became compulsory to be carried out through the Bonds and Bills Outright Purchases and Sales Market for the securities traded 2 Ocak DİBS Endekslerinin yayımlanmaya başlanması 26 Eylül Hazine tarafından ihraç edilen döviz ödemeli DİBS lerin işlem görmeye başlaması January 2 Government Debt Securities Indices started to be disseminated September 26 FX-denominated Government Debt Securities issued by the Turkish Treasury started to be traded 28

31 Verilerle İMKB Istanbul Stock Exchange by FIgures 2 Ocak Yeni seri DİBS endekslerinin yayımlanmaya başlanması January 2 New series of Government Debt Securities Indices started to be disseminated Nisan Temiz Fiyat uygulamasına geçilmesi April 15 Clean Price started to be used in price quotations 17 Mayıs Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarının faaliyete geçmesi 2 28 Şubat ISIN kodunun kullanılmaya başlanması February 28 International Securities Identification Number (ISIN) system started to be used 22 3 Eylül Kesin Alım-Satım Pazarı işlemlerinde Piyasa Yapıcılığı Sistemine geçilmesi September 3 Introduction of the Market Maker system for the Outright Purchases and Sales Market 18 Aralık TBP-API nin devreye alınması December 18 Bonds and Bills Market Application Programming Interface was introduced May 17 Launch of the Offerings Market for Qualified Investors 29

32 istanbul menkul kiymetler borsasi Tahvil ve Bono Piyasasındaki Menkul Kıymet Adedi Number of Securities in Bonds and Bills Market Kamu Menkul Kıymetleri / Government Bonds and Bills Özel Sektör Menkul Kıymetleri / Corporate Bonds Toplam İşlem Hacmi İçerisinde Tahvil ve Bono Piyasası ve Tezgahüstü Piyasa Payı (%) Share of Bonds and Bills Market and OTC Market within Total Traded Value (%) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % İMKB Tahvil ve Bono Piyasası/ISE Bonds and Bills Market Tezgahüstü Piyasa/Over the Counter Tezgahüstü Piyasa; banka ve aracı kurumlar tarafından İMKB dışında yapılan alım satım işlemlerini ifade eder. Over the Counter Market comprises purchases and sales carried out by banks and intermediary institutions outside ISE. 3

33 Verilerle İMKB Istanbul Stock Exchange by FIgures Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı Toplam İşlem Hacmi (Milyar ABD $) Outright Purchases and Sales Market Total Traded Value (US $ Billion) , Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı Günlük Ortalama İşlem Hacmi (Milyon ABD $) Outright Purchases and Sales Market Daily Average Traded Value (US $ Million)

34 32 istanbul menkul kiymetler borsasi

35 Verilerle İMKB Istanbul Stock Exchange by FIgures Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı Toplam İşlem Hacmi (Milyar ABD $) Repo-Reverse Repo Market Total Traded Value (US $ Billion) Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı Günlük Ortalama İşlem Hacmi (Milyon ABD $) Repo-Reverse Repo Market Daily Average Traded Value (US $ Million)

36 istanbul menkul kiymetler borsasi Performans Endekslerinin Gelişimi -2 (TL Bazlı) Performance Indices -2 (TL) Günlük / 3 Days 91 Günlük / 91 Days 182 Günlük / 182 Days Performans Endekslerinin Gelişimi 21- (TL Bazlı) Performance Indices 21- (TL) Günlük / 91 Days 182 Günlük/182 Days 273 Günlük / 273 Days 365 Günlük / 365 Days 456 Günlük / 456 Days 34

37 Verilerle İMKB Istanbul Stock Exchange by FIgures Performans Endekslerinin Gelişimi -2 (ABD $ Bazlı) Performance Indices -2 (US $) Günlük / 3 Days 91 Günlük / 91 Days 182 Günlük / 182 Days Performans Endekslerinin Gelişimi 21- (ABD $ Bazlı) Performance Indices 21- (US $) Günlük / 91 Days 182 Günlük / 182 Days 273 Günlük / 273 Days 365 Günlük / 365 Days 456 Günlük / 456 Days DİPNOTLAR Performans Endeksleri karakteristik vadede sürekli olarak yatırım yapılması halinde elde edilen toplam getiri hakkında fikir vermektedir. Eski Seri Performans Endeksleri, 29 Aralık tarihinde 1 kabul edilerek 2 Ocak tarihinde üç farklı karakteristik vadede yayınlanmaya başlanmıştır. Yeni Seri Performans Endeksleri, 2 Ocak 21 tarihinde 1 kabul edilerek bu tarihte beş farklı karakteristik vadede yayınlanmaya başlanmıştır. FOOTNOTES Performance Indices are used to give an idea about the total return of an investment made by buying the same characteristic government debt security continually. Old Series Performance Indices were accepted as 1 on December 29, and started to be published on January 2, in three characteristic durations. New Series performance indices were accepted as 1 on January 2, 21 and started to be published on this date in five characteristic durations. 35

THE TRANSITION WILL BE MAGNIFICENT!

THE TRANSITION WILL BE MAGNIFICENT! ISTANBUL STOCK EXCHANGE MAGAZINE KIŞ 2013 SAYI 4 İstanbul Menkul KıymetLER BoRSASI nın YAYInıdır ÜCRETSİZDİR / WINTER 2013 ISSUE 4 Publication of İMKB A COMPLIMENTARY COPY REGIONAL POWER, GLOBAL POINT

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ A Tipi Yatırım Fonu/ Ortaklığı Acenta Açığa Satış Açık Pozisyon Adi Hisse Senedi Ağırlıklı Ortalama Fiyat Alım Satıma Aracılık Anonim Şirket Apel Aracı Kuruluş A Type Mutual Fund/Investment

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF TREASURY INSURANCE SUPERVISORY BOARD ÖNSÖZ PREFACE SUNUŞ FOREWORD SİGORTA DENETLEME KURULU

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sunum Planı Türk Sermaye Piyasalarının ve İMKB nin Genel Görünümü Halka Arz Seferberliği

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 2014-2018 STRATEJİK PLAN EKİBİ Ahmet ALİYAZICI G. Şengül YILMAZ Faruk ÜNYELİ Elif MERCAN ÜNYELİ II Ticaret Borsaları rekabete dayalı güvenli bilgi dolaşımı

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013 Accelerating success. colliers INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

STOCK MARKET INDEXES AND TURKEY

STOCK MARKET INDEXES AND TURKEY Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3 Sayv.4 Yıl:2000 ÖZET HİSSE SENEDİ PİYASA ENDEKSLERİ VE TÜRKİYE Doç.Dr.Hüseyin DAĞLI* Hisse senedi piyasasındaki genel fiyat hareketleri,

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

1 2 3 4 12 13 14 15 Editör Editor Dünya hububat üretiminde 139 milyon tonluk artış beklentisi Değerli okurlar, Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 26 Eylül de açıkladı. Rapor, 2013/14

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2015 [] 02.04.2015 11:18:55 Genel Kurul Kararları Tescili 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş. 02.04.2015 11:14:08 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ

Detaylı

Sevgili Müşterilerimiz ve Dostlarımız, 2015 yılının bu ilk sayısında sizlere İstanbul A sınıfı ofis piyasası hakkındaki en son bulguları sunmaktayız.

Sevgili Müşterilerimiz ve Dostlarımız, 2015 yılının bu ilk sayısında sizlere İstanbul A sınıfı ofis piyasası hakkındaki en son bulguları sunmaktayız. NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Spring/Summer 2015 İlkbahar/Yaz 2015 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 2015 Yılı 2. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63. : yatirimciiliskileri@arcelik.

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63. : yatirimciiliskileri@arcelik. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 04.05.2015 17:24:42 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 DOĞAN KORKMAZ FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş. 04.05.2015 17:21:21 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ

Detaylı

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Raporu SPK SERMAYE PİYASASI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... İV GRAFİKLER... Vİ KISALTMALAR...Vİİ KURUL BAŞKANININ MESAJI... Vİİİ 1. SERMAYE PİYASASI KURULU... 1 1.1. MİSYON,

Detaylı

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. "Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede?" "Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız"

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede? Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız YILY KJANUARY YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 75 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2014 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS "Satıcılar organize oldu, alıcılar

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

BANKA PORTFÖYÜNDEKĠ KAMU BORÇLANMA SENETLERĠNĠN ULUSAL MEVZUAT VE ULUSLARARASI STANDARTLAR ÇERÇEVESĠNDE DEĞERLEMESĠ VE MALĠ TABLOLARDA SUNUMU

BANKA PORTFÖYÜNDEKĠ KAMU BORÇLANMA SENETLERĠNĠN ULUSAL MEVZUAT VE ULUSLARARASI STANDARTLAR ÇERÇEVESĠNDE DEĞERLEMESĠ VE MALĠ TABLOLARDA SUNUMU T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANABĠLĠM DALI BANKA PORTFÖYÜNDEKĠ KAMU BORÇLANMA SENETLERĠNĠN ULUSAL MEVZUAT VE ULUSLARARASI STANDARTLAR ÇERÇEVESĠNDE DEĞERLEMESĠ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3:

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: FAALİYET RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 2 Kısaca Takasbank 3 Özet Fİnansal Bİlgİler 3 2008 Yılı İçİnde Ana Sözleşme de Yapılan Değİşİklİkler ve Nedenlerİ 3 Ortaklık Yapısı, Sermayede ve

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

MAYIS 2012 / YIL:1, SAYI:5. TSPAKB Başkanı Atilla KÖKSAL. İş Yatırım Genel Müdürü İlhami KOÇ. Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Ali AĞAOĞLU

MAYIS 2012 / YIL:1, SAYI:5. TSPAKB Başkanı Atilla KÖKSAL. İş Yatırım Genel Müdürü İlhami KOÇ. Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Ali AĞAOĞLU MAYIS 2012 / YIL:1, SAYI:5 TSPAKB Başkanı Atilla KÖKSAL İş Yatırım Genel Müdürü İlhami KOÇ Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Ali AĞAOĞLU EDiTÖR Değerli okurlarımız, Sermaye Piyasaları konulu Mayıs

Detaylı

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya Haziran / June 2012 Sayı / Issue 12 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GAS MAKES A CLEAN FUTURE REAL DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR SÖYLEŞİ / INTERVIEW Abdullah Tancan EPDK Sibel Çetinkaya

Detaylı