Sa l k ve güvenli e girifl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sa l k ve güvenli e girifl"

Transkript

1 TURKISH version Sa l k ve güvenli e girifl Küçük işletmelerde sa lık ve güvenlik An introduction to health and safety Health and safety in small businesses

2 It s your business but we can help you look after it! Getting hurt at work or becoming ill through work is not a pleasant subject to think about. The reality is that 250 people a year lose their lives at work in Britain. In addition, around non-fatal injuries are reported each year, and an estimated 2.3 million suffer from ill health caused or made worse by work. The mistake is to believe that these things happen in highly unusual or exceptional circumstances that never occur in your workplace. This is not the case. Some basic thinking and acting beforehand could usually have prevented these things from happening. Implementing health and safety measures doesn t have to be expensive, time consuming or complicated, in fact, safer and more efficient working practices can often save money but, more importantly, they can help to save lives. This booklet shows you the kind of things which cause the more common accidents and harm to people s health. It lets you see what applies to your work activities, and tells you how you can get more help and information. This is especially important if you are in charge of work activities, eg you are an employer, because you have legal responsibilities.

3 flletme sizin, ama ona bakman za yard mc olabiliriz! İşte yaralanmak ya da iş nedeniyle hastalanmak gibi konuları düşünmek hoş de ildir. Gerçek şudur ki her yıl Britanya da 250 kişi işte ölmektedir. Buna ek olarak her yıl yaklaşık kişinin ölümle sonuçlanmayan bir kaza geçirdi i bildirilmekte ve tahminen 2,3 milyon kişinin sa lı ı da iş yüzünden bozulmakta ya da kötüye gitmektedir. Bu tür olayların sizin işyeriniz için hiçbir zaman sözkonusu olmayacak, son derece alışılmadık ve ola anüstü koşullarda gerçekleşti ini düşünmek hata olur. Durum böyle de ildir. Önceden bu konuda en basit düzeyde biraz düşünülmüş ve önlem alınmış olsaydı bu gibi olaylar genelllikle önlenebilirdi. Sa lık ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasının pahalı olması, zaman alması veya karmaşık olması gerekmez; tam tersine, daha güvenli ve etkin çalışma usülleri ço u kez masraflarınızı düşürebilir; ama, daha da önemlisi, bu tür önlemler hayat kurtarabilir. Bu kitapçıkta, sık rastlanan kazalara ve sa lık bozukluklarına yol açan nedenler açıklanmaktadır. Sizin iş faaliyetleriniz için nelerin geçerli oldu unu görmeniz sa lanmakta ve yardım ve bilgi için nerelere başvurabilece iniz belirtilmektedir. İş faaliyetlerinin başındaysanız, örne in, işveren konumundaysanız, bu konular özellikle önemlidir. Çünkü böyle bir durumda yasal yükümlülükleriniz olacaktır.

4 2 introduction Ten questions and answers for everyone What is health and safety all about? Preventing people from being harmed by work or becoming ill by taking the right precautions - and providing a satisfactory working environment. Why are there health and safety laws? Because health and safety at work is so important, there are rules which require all of us not to put ourselves or others in danger. The law is also there to protect the public from workplace dangers. Do health and safety laws apply to me? Yes. To all businesses, however small; also to the selfemployed and to employees. Who enforces health and safety law? Inspectors from the Health and Safety Executive (HSE) or your local authority. For example: HSE at factories, farms and building sites; local authorities in offices, shops, hotels and catering, and leisure activities. What do inspectors actually do? They visit workplaces to check that people are sticking to the rules. They investigate some accidents and complaints but mainly they help you to understand what you need to do. They enforce only when something is seriously wrong. Do I have to contact an inspector to get information? No. HSE operates a confidential telephone information service called Infoline which is open Monday-Friday between 8 am and 6 pm. Advice can be provided in Turkish. You can contact Infoline by telephone or fax , or hseinformation Alternatively you can write to HSE Information Services, Caerphilly Business Park, Caerphilly CF83 3GG. Do I need to register my business? It s likely you will if you employ anyone - contact Infoline. Do I need to have employers liability compulsory insurance? It s the law if you employ anyone - and you should display the certificate. See the free leaflet, Employers Liability Compulsory Insurance Act A guide for employers HSE40, available from HSE Books on or from Do I need to display any posters? Yes, the health and safety law poster (ISBN ) if you employ anyone. Alternatively you can provide your employees with individual copies of the same information in a free leaflet called Health and safety law - what you should know which is available in Turkish. The poster and leaflets are available from HSE Books. Do I have to report injuries at work? Yes, and other incidents. For information on which ones and who should report them, see page 42. It s your business so look after it!

5 Giriş 3 Herkes için on soru ve cevap Sa l k ve güvenli in amac nedir? Do ru önlemleri alarak insanların işte zarar görmelerini ya da hastalanmalarını önlemek ve tatmin edici bir çalışma ortamı sunmak. Neden sa l k ve güvenlik yasalar bulunuyor? İş sa lı ı ve güvenli inin son derece önemli olması nedeniyle, herkesin kendisini veya başkalarını tehlikeye sokmaması gerekti ini belirten kurallar vardır. Yasaların bir başka işlevi de halkı iş yerlerinin içerdi i tehlikelere karşı korumaktır. Sa l k ve güvenlik yasalar benim için de geçerli mi? Evet. Yasalar, ne kadar küçük olursa olsun, bütün işletmeler için geçerli oldu u gibi, serbest çalışanlar ve başkalarının yanında çalışanlar için de geçerlidir. Sa l k ve güvenlik yasalar n n uygulanmas n kim sa lar? Sa lık ve Güvenlik Örgütü (Health and Safety Executive HSE) ya da yerel yönetim müfettişleri. Örne in: fabrikalarda, çiftliklerde ve inşaat alanlarında HSE; ofislerde, dükkanlarda, otellerde ve yiyecek tedarik ve e lence yerlerinde yerel yönetim. Müfettifller tam olarak ne yapar? İş yerlerini ziyaret edip insanların kurallara uyup uymadı ı kontrol ederler. Bazı kaza ve şikayetleri de araştırırlar, ama esas olarak, yapmanız gerekenleri anlamanıza yardımcı olurlar. Ancak çok ciddi bir sorun oldu unda yürütmeye başvururlar. Bilgi almak için bir müfettifle baflvurmam gerekir mi? Hayır. HSE in Pazartesi den Cuma ya arasında açık olan, gizlilik içinde bilgi alabilece iniz, Infoline adlı bir danışma hattı vardır. Türkçe bilgi alabilirsiniz. Infoline a numaralı telefondan ya da numaraya faks ya da hseinformation adresine e- posta göndererek ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz, HSE Information Services, Caerphilly Business Park, Caerphilly CF83 3GG adresine mektup yazabilirsiniz. flletmemi kaydettirmem gerekir mi? Çalıştırdı ınız kimse varsa büyük olasılıkla gerekli olacaktır Infoline a danışın. Zorunlu, iflveren sorumlulu u sigortas yapt rtmam gerekli mi? Yanınızda herhangi bir kimseyi çalıştırıyorsanız yasal olarak gereklidir - sigorta belgesini sergilemeniz de gerekir tarihli Zorunlu, İşveren Sorumlulu u Sigortası Yasası: İşverenler İçin Bir Kılavuz HSE40 adlı ücretsiz broşüre bakın. Bu broşür numaralı telefondan HSE Yayınları ndan (HSE Books) ya da adresindeki İnternet sitesinden edinilebilir. Herhangi bir afifl sergilemem gerekli mi? Evet, yanınızda herhangi bir kimseyi çalıştırıyorsanız, sa lık ve güvenlik yasası afişini (ISBN ) sergilemeniz gerekir. Ya da, dilerseniz, çalıştırdı ınız kimselere Sa lık ve güvenlik yasaları - bilmeniz gerekenler adlı, Türkçesi de olan ücretsiz broşürü vererek de kendilerine aynı bilgileri verebilirsiniz. Afiş ve broşürler HSE Yayınları ndan edinilebilir. flte olan incinme ve yaralanmalar bildirmem gerekli mi? Evet. Ayrıca, başka olayları da bildirmeniz gerekir. Neleri bildirmeniz ve bu bildirimleri kimin yapması gerekti i konusunda s.43 e bakın. flletme sizin dolay s yla ona bak n!

6 4 further help How to get further help in Turkish This leaflet gives advice on the basics of health and safety. But you may need further advice on specific issues that affect your business. HSE produces a great deal of guidance in English; at present we have little available in Turkish, but we are working on it. Details of the Turkish information that is currently available are contained in this leaflet. In addition: HSE Infoline is a confidential telephone service that can provide free advice on health and safety issues in Turkish and many other languages. Contact Infoline on , say that you want to speak Turkish and they will normally have an interpreter online in 90 seconds. They will also be able to tell you what other Turkish publications are available. Business associations, Trades links and community associations etc are a good source of advice; HSE is working with these groups to help them advise you on health and safety. This leaflet includes details of some key English language leaflets. These may be of help if you have English-speaking staff or colleagues. As we produce new information in Turkish we will publish it on our website:

7 Giriş 5 Türkçe nas l daha fazla yard m alabilirsiniz? Bu broşür sa lık ve güvenlik konusunda temel bilgiler vermektedir. Ama işletmenize ilişkin belirli konularda daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz. HSE İngilizce yol gösterici bilgiler yayınlar; şu anda elimizde Türkçe fazla malzeme yoktur, ama çeviriler hazırlanmaktadır. Mevcut Türkçe bilgi kaynaklarının ayrıntıları bu broşürde verilmiştir. Bunlara ek olarak: HSE Infoline sa lık ve güvenlik konularında Türkçe ve birçok başka dilde gizlilik içinde bilgi alabilece iniz bir telefon hattıdır numaralı telefondan Infoline ı arayıp Türkçe konuşmak istedi inizi bildirirseniz normal olarak 90 saniye içinde bir tercüman telefona gelir. Bu danışma hattından size aynı zamanda başka hangi Türkçe yayınların oldu unu bildirebilirler. Asya kökenli toplulukların işletme birlikleri, ticari ilişki örgütleri, topluluk kuruluşları vb. bilgi almak için iyi kaynaklardır; HSE size sa lık ve güvenlik konularında yol göstermelerine yardımcı olmak için bu gruplarla çalışmaktadır. Bu broşürde bazı önemli İngilizce broşürlerin ayrıntıları vardır. İngilizce bilen çalışanlarınız ya da iş arkadaşlarınız varsa bu yayınlar size yararlı olabilir. Türkçe daha çok bilgi ürettikçe adresindeki İnternet sitemizde yayınlayaca ız.

8 6 introduction How to use this booklet how each section works List of topics Managing health and safety Slips, trips and falls Asbestos Hazardous substances Falls from a height Musculoskeletal disorders Display screen equipment Noise Vibration Electricity Work equipment and machinery Maintenance and building work Workplace transport Pressure systems Fire and explosion Radiation Stress First aid and accident reporting No matter where you work, this booklet summarises the key common areas of risk at work and tells you how you can find out more to ensure that work is made safe. On each page, you will see the sections headed like this: The main text gives you a brief introduction to the subject. Does this concern me? This section gives you some pointers to whether the subject is relevant to your business. What law applies? This section gives you the main rules which apply in addition to the general duties in the Health and Safety at Work etc Act How and where you can get more help This section is a selection of HSE publications which will give you more detailed information and guidance on the subject, and how to order them.* At the bottom of each page you will find HSE s Internet address, and also HSE s Infoline number which you can ring if you need more information. At the back of the book is a section on health and safety policy statements and a section on risk assessments. The words hazard and risk are used throughout this leaflet. Hazard means anything that can cause harm (eg chemicals, electricity, working from ladders, etc). Risk is the chance, high or low, that someone will be harmed by the hazard. * HSE Books will accept orders for single copies of up to 25 assorted free publications. You should allow 10 working days for delivery.

9 Giriş 7 Bu kitapç kullanman n yolu bölümlerin yap s Konular n listesi Sa lık ve güvenli in yönetilmesi Kaymalar, takılmalar ve düşmeler Asbest Tehlikeli maddeler Yüksekten düşmek Kas ve kemik bozuklukları Ekranlar Gürültü Titreşim Elektrik İş aletleri ve makineleri Bakım ve inşaat işleri İşyerinde ulaşım Nerede çalışıyor olursanız olun, bu kitapçık en yaygın başlıca risk alanlarını özetlemekte ve işyerinizin güvenli olmasını sa lamak için nasıl daha fazla bilgi edinebilece inizi açıklamaktadır. Her sayfada aşa ıdaki başlıklara sahip bölümler göreceksinizdir: Metnin ana kısmı konu hakkında kısa bir önsöz niteli indedir. Bu konu beni ilgilendirir mi? Bu bölümde konunun sizin iş türünüzle ilgili olup olmadı ını saptamanızı sa layacak açıklamalar vardır. Konuya iliflkin yasalar nelerdir? Bu bölüm 1974 tarihli İş Sa lı ı ve Güvenli i Yasası nın getirdi i genel yükümlülüklere ek olarak geçerli olan başka ana kuralları belirtir. Nas l ve nereden daha fazla yard m alabilirsiniz? Bu bölümde konu hakkında size daha ayrıntılı olarak bilgi verebilecek ve yol gösterebilecek bazı HSE yayınlarının adlarıyla bunları nasıl ısmarlayabilece inize ilişkin bilgiler bulunur. * Her sayfanın dibinde HSE nin İnternet adresi ile daha fazla bilgi için arayabilece iniz Infoline danışma hattının numarası yer alır. Kitabın sonunda sa lık ve güvenlik siyaseti beyanları hakkında bir bölümle risk de erlendirmesi hakkında bir bölüm vardır. Basınç sistemleri Yangın ve patlamalar Radyasyon Stres İlk yardım ve kazaların bildirilmesi Bu broşürde tehlike ve risk sözcükleri sık sık kullanılmaktadır. Tehlike zarar verebilecek her şey (örne in, kimyevi maddeler, elektrik, merdiven üstünde çalışma vb.) anlamına gelir. Risk ise bir kimsenin bir tehlikeden zarar görmesi olasılı ıdır ve bu büyük ya da küçük bir olasılık olabilir. * HSE Yayınları tek nüsha halinde 25 e kadar sayıda de işik ücretsiz broşür için sipariş kabul eder. Yayınların elinize geçmesi için 10 iş günü kadar beklemeniz gerekecektir.

10 8 managing health and safety Have you got health and safety under control? Does this concern me? Did you know employers with five or more employees should have a written health and safety policy? Did you know all employers and self-employed people have to assess the risks from work activities? Did you know employers with five or more employees have to record the significant findings of their risk assessment? Did you know employers have to consult their employees or their employees safety representatives on health and safety matters? Did you know employers have to provide health and safety training for employees? See Safety Policy Statement and Risk Assessment sections at the back of this leaflet. Controlling dangers at work is no different from tackling any other task recognising the problem, knowing enough about it, deciding what to do, putting the solution into practice. If you have five or more employees you will need to have a written health and safety policy statement. This sets out how you manage health and safety in your organisation. On pages of this leaflet is an example of a health and safety policy statement that you can fill in and keep at your workplace (but you do not have to use this format). Remember, you have to put what you write into practice. You must do risk assessments careful examinations of what could cause harm to people in your work. You can use the form on pages of this leaflet to record your risk assessment (but you do not have to use this format). What law applies? Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 (risk assessment) Health and Safety (Consultation with Employees) Regulations 1996 Safety Representatives and Safety Committees Regulations 1977 How and where you can get more help Health and safety law poster Encapsulated ISBN Rigid PVC ISBN Health and safety law. What you should know Leaflet English version FREE (available in packs of 25 ISBN ) Essentials of health and safety at work ISBN X 5.95 Your health and safety. A guide for workers HSE27 English version FREE Consulting employees on health and safety: A guide to the law INDG232 FREE (available in packs of 15 ISBN ) Health and safety training: What you need to know INDG345 FREE (available in packs of 15 ISBN ) To order any of these titles, call HSE Books on or use the order form at the back of this book or go to

11 Sa lık ve güvenli in yönetilmesi 9 Sa l k ve güvenlik kontrolünüz alt nda m? Bu konu beni ilgilendirir mi? Beş ya da daha fazla sayıda çalışanı olan işverenlerin yazılı bir sa lık ve güvenlik siyasetinin olması gerekti ini biliyor muydunuz? Bütün işverenlerin ve serbest çalışan kimselerin iş faaliyetlerine ilişkin riskleri de erlendirmek zorunda oldu unu biliyor muydunuz? Beş ya da daha fazla sayıda çalışanı olan işverenlerin risk de erlendirmelerinden elde ettikleri önemli bulguları kaydetmek zorunda oldu unu biliyor muydunuz? İşverenlerin sa lık ve güvenlik konusunda, çalıştırdıkları kimselere ya da bu kimselerin güvenlik temsilcilerine danışmak zorunda oldu unu biliyor muydunuz? İşverenlerin, çalıştırdıkları kimselere sa lık ve güvenlik e itimi sa lamak zorunda oldu unu biliyor muydunuz? İşyerinde tehlikelerin kontrol altında tutulması başka herhangi bir işlemden farklı de ildir yapılması gerekenler sorunun varlı ının kabul edilmesi, hakkında yeterince bilgi edinilmesi, ne yapılaca ına karar verilmesi ve çözümün uygulanmasıdır. Beş ya da daha fazla sayıda çalışanınız varsa yazılı bir sa lık ve güvenlik siyasetinizin olması gerekir. Bu siyaset iş kuruluşunuzda sa lık ve güvenli i nasıl yönetti inizi açıklar. Bu broşürde sayfa te, doldurup işyerinde saklayabilece iniz böyle bir siyaset beyanının bir örne i vardır (ama bu biçime ba lı kalmanız gerekmez). Yazdıklarınızı uygulamak zorunda oldu unuzu unutmayın. Risk de erlendirmeleri de yapmanız gerekir bunlar işyerinizde insanlara zarar verebilecek ö elerin dikkatli birer incelemesidir. Tehlike de erlendirmenizi kayda geçirmek için bu broşürde sayfa da yer alan formu kullanabilirsiniz (ama bu biçime ba lı kalmanız gerekmez). Konuya iliflkin yasalar nelerdir? Nas l ve nereden daha fazla yard m alabilirsiniz? HSE Infoline bu konuda size Türkçe olarak daha fazla yol gösterebilir. Daha fazla bilgi için sayfa 5 e bakın. Karşı sayfada size ya da çalışanlarınızdan birine yararlı 1999 tarihli İş Sa lı ı ve Güvenli i Yönetimi Yönetmeli i (risk de erlendirmesi) 1996 tarihli Sa lık ve Güvenlik (Personele Danışma) Yönetmeli i 1977 tarihli Güvenlik Temsilcileri ve Güvenlik Komiteleri Yönetmeli i olabilecek, konuya ilişkin bazı İngilizce yayınların adları vardır. Infoline yakın geçmişte konuya ilişkin Türkçe yayınlar çıkarılmış olup olmadı ını size bildirebilir. Bu broşürün sonundaki Güvenlik Siyaseti Beyanı ve Risk De erlendirmesi bölümlerine bakın.

12 10 slips, trips and falls What are the chances of slipping or tripping at work? Does this concern me? Do you have floors which are, or can become, slippery, eg when wet? The most common cause of injuries at work is the slip or trip. Resulting falls can be serious. They happen in all kinds of businesses, but sectors such as food and catering report higher than average numbers. It s a particularly important subject if members of the public use your premises. The estimated cost to employers of all these injuries is over 300 million a year, and insurance only covers a small part of this. Effective solutions are often simple, cheap and lead to other benefits. What law applies? Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992 Does spillage or contamination occur and is it dealt with quickly? Do people use unlit areas such as paths or yards in the dark? Might temporary work such as maintenance or alterations take place? It could introduce slipping and tripping hazards such as trailing cables. Do you use floor cleaning materials anywhere? Are the right methods and materials being used? Have you assessed the risks from slips and trips? How and where you can get more help Preventing slips, trips and falls at work INDG225 FREE (available in packs of 15 ISBN ) Workplace health, safety and welfare INDG244 FREE (available in packs of 10 ISBN ) Slips and trips: Guidance for the food processing industry HSG156 ISBN Slips and trips: Guidance for employers on identifying hazards and controlling risks HSG155 ISBN To order any of these titles, call HSE Books on or use the order form at the back of this book or go to

13 Kaymalar, takılmalar ve düşmeler 11 Bu konu beni ilgilendirir mi? İşyerinizde kaygan olan ya da örne in ıslandı ında kayganlaşan zeminler var mı? flte kayma ya da tak lma flans ne kadar yüksektir? İşte gerçekleşen incinme ve yaralanmaların en yaygın nedenleri kayma ve takılmadır. Bunların yol açtı ı düşmeler ciddi sonuçlar do urabilir. Bu tür olaylar her tür işyerinde olabilir, ama gıda ve a ırlama sektörlerinde ortalamanın üstünde bir düzeyde görülmektedir. İşyeriniz halka açıksa bu konu özellikle önemlidir. Bu tür incinme ve yaralanmaların işverenlere maliyetinin yılda in üstünde oldu u düşünülmektedir ve sigorta bunun ancak çok küçük bir kısmını karşılamaktadır. Etkin çözümler ço u kez basit ve ucuzdur ve başka yararlar da sa layabilir. Konuya iliflkin yasalar nelerdir? 1992 tarihli İşyeri (Sa lık, Güvenlik ve İyilik) Yönetmeli i Dökülmeler ya da kirlenmeler oluyor ve oldu unda bunlarla hızla ilgileniliyor mu? İnsanlar karanlıkta patika veya avlu gibi ışıksız alanlardan geçiyor mu? Bakım ve tadilat gibi geçici işlerin yapılması sözkonusu mu? Böyle işler çevrede uzun kablolar gibi, kayma ve takılmaya neden olabilecek tehlikelerin olmasına yol açabilir. Herhangi bir yerde zemin temizleme maddeleri kullanıyor musunuz? Kullandı ınız yöntem ve malzemeler do ru mu? Kayma ve takılmaya ilişkin riskleri de erlendirdiniz mi? Nas l ve nereden daha fazla yard m alabilirsiniz? HSE Infoline bu konuda size Türkçe olarak daha fazla yol gösterebilir. Daha fazla bilgi için sayfa 5 e bakın. Karşı sayfada size ya da çalışanlarınızdan birine yararlı olabilecek, konuya ilişkin bazı İngilizce yayınların adları vardır. Infoline yakın geçmişte konuya ilişkin Türkçe yayınlar çıkarılmış olup olmadı ını size bildirebilir.

14 12 asbestos Do you work with, or come into contact with, asbestos? Does this concern me? Do you know whether there is asbestos in your premises? It is often found in roofs and exterior walls, boilers, vessels and pipework, ceilings, interior walls and panels, flooring materials, air handling systems, domestic appliances, brake/clutch linings, fire blankets, etc. Does your work involve maintenance and repair of premises? You might disturb asbestos while doing routine work. Do you know what the rules are about removing asbestos? In most cases, you will need to use a contractor licensed by HSE to work with asbestos. Would you know how to find someone licensed to do this work? Do you know whether there is asbestos in any of the materials you work with? Have you assessed the risks from asbestos? Asbestos is the largest single cause of workrelated fatal disease and ill health in Great Britain. Almost all asbestos-related deaths and ill health are from exposures several decades ago, but if you work with asbestos, or come into contact with it during repair and maintenance work, you are at risk. You should avoid working with asbestos if possible, but if not you must do it safely. Asbestos can be found in buildings built from 1950 to Work with asbestos insulation, asbestos coating and asbestos insulating board Approved Code of Practice L28 ISBN X 9.50 Asbestos alert pocket card for building maintenance, repair and refurbishment workers INDG188 FREE (available in packs of 25 ISBN ) The Control of Asbestos at Work Approved Code of Practice L27 ISBN A comprehensive guide to managing asbestos in premises HSG227 ISBN in many forms. It may also be found in some vehicle brake pads and clutch linings. What law applies? Control of Asbestos at Work Regulations 1987 (as amended) Asbestos (Licensing) Regulations 1983 (as amended) Asbestos (Prohibitions) Regulations 1992 (as amended) How and where you can get more help Asbestos essentials task manual: Task guidance sheets for the building maintenance and allied trades HSG210 ISBN Introduction to asbestos essentials: Comprehensive guidance on working with asbestos in the building maintenance and allied trades HSG213 ISBN X To order any of these titles, call HSE Books on or use the order form at the back of this book or go to

15 Asbestle çal fl yor musunuz ya da temas n z oluyor mu? Asbest 13 Bu konu beni ilgilendirir mi? İşyerinizde asbest olup olmadı ını biliyor musunuz? Asbest ço u kez çatılarda ve dış duvarlarda, kazanlarda, kap ve borularda, tavanlarda, iç duvarlarda ve panellerde, zeminlerde kullanılan malzemelerde, hava dolaşımı sistemlerinde, ev aletlerinde, fren/debriyaj balatalarında, yangın söndürme örtülerinde vb. bulunur. İşinizin yapıların bakımı ve tamiriyle ilişkisi var mı? Varsa normal işlerinizi yaparken asbestle karşılaşabilirsiniz. Asbestin bulundu u yerden çıkarılmasına ilişkin kuralları biliyor musunuz? Ço u durumda, HSE tarafından asbestle çalışma ruhsatı verilmiş bir yüklenici kullanmanız gerekir. Bu tür işler için ruhsatı olan birisini nasıl bulaca ınızı biliyor musunuz? Asbest Büyük Britanya da iş kaynaklı ölümcül hastalıkların ve sa lık bozukluklarının en büyük tek nedenidir. Asbest kaynaklı ölümlerin ve sa lık bozuklu u durumlarının neredeyse tümü onyıllarca önce asbeste maruz kalmakla ilişkilidir, ama asbestle çalışıyor ya da tamir ve bakım işleri sırasında temas ediyorsanız sizin için risk vardır demektir. Mümkünse asbestle çalışmaktan kaçının, ama çalışmanız gerekliyse bunu güvenli bir şekilde yapın. Asbest 1950 ile 1985 arasında yapılmış binalarda çeşitli şekillerde bulunabilir. Ayrıca, bazı taşıtların fren yastıklarıyla debriyaj balatalarında da bulunabilir. Konuya iliflkin yasalar nelerdir? 1987 tarihli İşyerinde Asbestin Kontrol Altında Tutulması Yönetmeli i (de iştirilmiş şekliyle) 1983 tarihli Asbest (Ruhsat) Yönetmeli i (de iştirilmiş şekliyle) 1992 tarihli Asbest (Yasaklamalar) Yönetmeli i (de iştirilmiş şekliyle) İşinizde kulandı ınız malzemelerde asbest olup olmadı ını biliyor musunuz? Nas l ve nereden daha fazla yard m alabilirsiniz? Asbeste ilişkin riskleri de erlendirdiniz mi? HSE Infoline bu konuda size Türkçe olarak daha fazla yol gösterebilir. Daha fazla bilgi için sayfa 5 e bakın. Karşı sayfada size ya da çalışanlarınızdan birine yararlı olabilecek, konuya ilişkin bazı İngilizce yayınların adları vardır. Infoline yakın geçmişte konuya ilişkin Türkçe yayınlar çıkarılmış olup olmadı ını size bildirebilir.

16 14 hazardous substances Do you work with hazardous substances? Does this concern me? Do you use chemicals at work (including cleaning materials)? Do you know suppliers of hazardous substances have to provide information to users, including safety data sheets and proper labelling? Thousands of people are exposed to all kinds of hazardous substances at work. These can include chemicals that people make or work with directly, and also dust, fume and bacteria which can be present in the workplace. Exposure can happen by breathing them in, contact with the skin, splashing them into the eyes or swallowing them. If exposure is not prevented or properly controlled, it can cause serious illness, including cancer, asthma and dermatitis, and sometimes even death. See also section on Fire and explosion on page 36 and the safe handling and use of substances section of the Health and Safety Policy Statement on page 54. What law applies? Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (COSHH) Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2002 Control of Lead at Work Regulations 2002 Is there dust and fume present in your workplace? Do you have any water systems which could be colonised by legionella, the bacteria that causes legionnaires disease? Do you work with animals or their products? These may cause skin or respiratory sensitisation or be infected with bacteria or viruses. Have you assessed the risks from hazardous substances? How and where you can get more help HSE s Infoline can help identify publications relevant to you. COSHH: A brief guide to the Regulations INDG136(rev2) FREE (available in packs of 10 ISBN ) COSHH essentials: Easy steps to control chemicals. Control of Substances Hazardous to Health Regulations HSG193 ISBN A FREE internet version is also available on: Preventing dermatitis at work INDG233 FREE (available in packs of 15 ISBN ) Respiratory sensitisers and COSHH: Breathe freely An employers leaflet on preventing occupational asthma Leaflet INDG95(rev2) FREE (available in packs of 15 ISBN ) Health risk management a practical guide for managers in small and medium sized enterprises HSG137 ISBN To order any of these titles, call HSE Books on or use the order form at the back of this book or go to

17 Tehlikeli maddelerle çal fl yor musunuz? Tehlikeli maddeler 15 Bu konu beni ilgilendirir mi? İşyerinizde kimyevi maddeler (temizlik maddeleri dahil) kullanıyor musunuz? Tehlikeli maddeleri satanların bunları kullananlara, güvenlik bilgisi sayfaları ve gerekli etiketler de dahil olmak üzere, bilgi vermek zorunda oldu unu biliyor musunuz? İşyerinizde toz ve duman var mı? Lejyoner hastalı ına yol açan lejyonella bakterisinin yerleşip üreyebilece i su sistemleriniz var mı? Hayvanlarla ya da hayvan ürünleriyle çalışıyor musunuz? Bunlar ciltte ya da solunum sisteminde aşırı duyarlılı a yol açabilir ve bakteri ve virüs barındırabilir. Binlerce insan işte de işik tür tehlikeli maddelere maruz kalır. Bunların arasında do rudan yaptıkları veya çalıştıkları kimyevi maddeler olabilece i gibi, işyerinde bulanabilecek olan toz, duman ve bakteriler de olabilir. Maruz kalma böyle maddeleri solunum yoluyla içine çekmekle, ya da bunların cilde de mesi, gözlere sıçraması ya da yutulması yoluyla gerçekleşebilir. Bu maruz kalma önlenmez ya da gerekti i gibi kontrol altında tutulmazsa, akci er kanseri, astım ve cilt iltihabı da dahil olmak üzere, ciddi hastalıklara, bazen de ölüme yol açabilir. Sayfa 37 deki Yangın ve patlamalar adlı bölüme ve Sa lık ve Güvenlik Siyaseti Beyanı nın sayfa 55 teki maddelerle temasta ve madde kullanımında güvenlik adlı bölümüne de bakın. Konuya iliflkin yasalar nelerdir? 2002 tarihli Sa lı a Zararlı Maddelerin Kontrol Altında Tutulması Yönetmeli i (COSHH) 2002 tarihli Kimyevi Maddeler (Tehlike Bilgileri ve Sunum İçin Ambalajlama) Yönetmeli i 2002 tarihli İşyerinde Kurşunun Kontrol Altında Tutulması Yönetmeli i Tehlikeli maddelere ilişkin riskleri de erlendirdiniz mi? Nas l ve nereden daha fazla yard m alabilirsiniz? HSE Infoline bu konuda size Türkçe olarak daha fazla yol gösterebilir. Daha fazla bilgi için sayfa 5 e bakın. Karşı sayfada size ya da çalışanlarınızdan birine yararlı olabilecek, konuya ilişkin bazı İngilizce yayınların adları vardır. Infoline yakın geçmişte konuya ilişkin Türkçe yayınlar çıkarılmış olup olmadı ını size bildirebilir.

18 16 falls from a height Do you perform work at height and if so is it done safely? Does this concern me? Do you carry out simple maintenance or cleaning tasks that require working at heights? Do you have the most appropriate equipment for the task? It may often be safer to use an access tower or mobile elevating work platform rather than a ladder. Do you know what work is done at height and how it is performed? For example, does anyone ever have to work on the roof, or on or near fragile surfaces? Are your employees trained in the use of the particular equipment they use for working at height? Have you assessed the risks from working at height? Falls from a height account for around 70 fatalities and 4000 major injuries every year. One of the main causes is falls from ladders. To help prevent falls from height you Simple guide to the Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998 INDG291 FREE (available in packs of 15 ISBN ) Simple guide to the Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998 INDG290 FREE (available in packs of 15 ISBN ) should consider the risks to all your workers, ensure they are trained and have suitable and safe equipment for the tasks, are properly managed and supervised. You should also ensure that sufficient protection measures (eg suitable and sufficient personal protective equipment) are in place while they are working at height. What law applies? Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998 Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998 Construction (Health, Safety and Welfare) Regulations 1996 How and where you can get more help Using work equipment safely INDG229(rev1) FREE (available in packs of 10 ISBN ) To order any of these titles, call HSE Books on or use the order form at the back of this book or go to

19 Yüksekten düşmek 17 Bu konu beni ilgilendirir mi? Yüksek yerlerde çalışmanızı gerektiren basit bakım ve temizlik işlemleri yapıyor musunuz? Yaptı ınız işler için en uygun araçlara sahip misiniz? Ço u kez, iskeleli kule ya da yükseltilebilir seyyar bir platform kullanmak merdiven kullanmaktan daha iyi olabilir. Yüksek yerlerde hangi işlerin yapıldı ını ve bunların nasıl gerçekleştirildi ini biliyor musunuz? Örne in, kimsenin çatıda ya da kolaylıkla kırılabilecek bir yüzeyin üstünde ya da yakınında çalıştı ı oluyor mu? Çalışanlarınıza yüksek yerlerde çalışmak için kullandıkları araçları kullanma konusunda e itim veriliyor mu? Yüksek yerlerde çalışmaya ilişkin riskleri de erlendirdiniz mi? Yüksek yerlerde çal fl yor musunuz, çal fl yorsan z güvenli bir flekilde mi çal fl yorsunuz? Yüksek bir yerden düşmenin sonucu olarak her yıl yaklaşık 70 kişi ölür, 4000 kişi de a ır yaralanır. Bu durumlara yol açan ana nedenlerden biri merdivenden düşmektir. Yüksek yerlerden düşülmesini önlemek için, HSE Infoline bu konuda size Türkçe olarak daha fazla yol gösterebilir. Daha fazla bilgi için sayfa 5 e bakın. Karşı sayfada size ya da çalışanlarınızdan birine yararlı çalıştırdı ınız herkes için sözkonusu olan riski göz önüne almalı, bu kimselerin e itilmelerini ve yapacakları işler için uygun ve güvenli araçlara sahip olmalarını ve gerekti i gibi yönetilmelerini ve denetlenmelerini sa lamalısınız. Ayrıca, yüksek bir yerde çalışırlarken yeterli düzeyde güvenlik önlemleri (örne in, uygun ve yeterli kişisel koruyucu araçlar) olmasına dikkat etmelisiniz. Konuya iliflkin yasalar nelerdir? 1998 tarihli İş Alet ve Makinelerinin Temin Edilmesi ve Kullanılması Yönetmeli i 1998 tarihli Kaldırma İşlemleri ve Kaldırma Araçları Yönetmeli i 1996 tarihli İnşaat (Sa lık, Güvenlik ve İyilik) Yönetmeli i Nas l ve nereden daha fazla yard m alabilirsiniz? olabilecek, konuya ilişkin bazı İngilizce yayınların adları vardır. Infoline yakın geçmişte konuya ilişkin Türkçe yayınlar çıkarılmış olup olmadı ını size bildirebilir.

20 18 musculoskeletal disorders Do you suffer from sprains, strains and pains? Does this concern me? Does your work include strenuous lifting, carrying, pushing, pulling, reaching or repetitive handling? Do you have repetitive finger, hand or arm movements which are frequent, forceful or awkward? Does your work involve twisting, squeezing, hammering or pounding? Have you assessed the risks from manual handling? Manual handling is transporting or supporting loads by hand or using bodily force. Many people hurt their back, arms, hands or feet lifting everyday loads, not just when the load is too heavy. More than a third of all over-three-day injuries reported each year to HSE and to local authorities are the result of manual handling. These can result in those injured taking an average of 11 working days off each year. Upper limbs refers to the neck, shoulders, arms, wrists, hands and fingers. Upper limb disorders (sometimes called repetitive strain injury (RSI)) can happen in almost any workplace where people do repetitive, or forceful manual activities in awkward postures, for prolonged periods of time. These can cause muscular aches and pains, which may initially be temporary, but if such work is not properly managed, and the early symptoms are not recognised and treated, can progress to a chronic and disabling disorder. Cumulative damage can build up over time causing pain and discomfort in people s backs, arms, hands and legs. Most cases can be avoided by providing suitable lifting equipment that is regularly maintained, together with relevant training on both manual handling and using the equipment safely (see page 28 Work equipment and machinery ). What law applies? Manual Handling Operations Regulations 1992 Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 How and where you can get more help Aching arms (or RSI) in small businesses: Is ill health due to upper limb disorders a problem in your workplace? INDG171(rev1) FREE (available in packs of 15 ISBN ) Upper limb disorders in the workplace HSG60 ISBN Getting to grips with manual handling a short guide for employers INDG143(rev1) (available in packs of 15 ISBN ) To order any of these titles, call HSE Books on or use the order form at the back of this book or go to

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MEVZUAT LİSTESİ 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 09.12.2003 / 25311 31.07.200389/391/EEC - Council Directive on the introduction of measures to encourage improvements in the

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

İnşaat alanlarında riski azaltmanın beş yolu

İnşaat alanlarında riski azaltmanın beş yolu İnşaat alanlarında riski azaltmanın beş yolu Küçük inşaat alanları için Küçük çaplı işletmeler için İşçiler için İnşaat, yüksek risk taşıyan bir endüstridir. Aşağıda sizin güvende ve sağlıklı olmanıza

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler The Human Brain The Human Brain The human brain is a very powerful organ.it controls all parts of the body and allows you to think, feel, move your arms and legs and it helps you stay healthy.the brain

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Aile ve ev içi şiddet. Yeter demenin zamanı geldi.

Aile ve ev içi şiddet. Yeter demenin zamanı geldi. TURKISH Aile ve ev içi şiddet. Yeter demenin zamanı geldi. Aile ve ev içi şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez. Fertler, aileler, iş yeri ve toplum üzerinde ciddi etkileri vardır. Aile ve ev içi şiddet

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

Gelir Yönetimi. Gönüllü

Gelir Yönetimi. Gönüllü Gelir Yönetimi Gönüllü Gelir Yönetimi (Income Management) nedir? Gelir Yönetimi (Income Management), önemli ev ihtiyaçlarını ve harcamalarını karşılamak üzere paranızı yönetmenize yardımcı olmak için bir

Detaylı

Yemek Sa lama ve Sunum Bilgi Yapra ı No. 11

Yemek Sa lama ve Sunum Bilgi Yapra ı No. 11 HSE bilgi yapra ı HSE Sa lık ve Güvenlik Kurumu Yemek sa lama ve sunum iúletmelerine uygulanan belli baúlı sa lık ve güvenlik mevzuatı Yemek Sa lama ve Sunum Bilgi Yapra ı No. 11 Giriú Bu bilgi yapra ında

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

Mart 31, Google News Kaydı. by

Mart 31, Google News Kaydı. by www.anasayfa.xyz Mart 31, 2016 Google News Kaydı by www.anasayfa.xyz Google News sisteminin gücünü bütün SEO cular olarak bilmekteyiz. Peki bu çok güçlü olan ağa nasıl sitemizi kaydettirebiliriz? Piyasa

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox!

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox! Learn how to get started with Dropbox: 1 2 3 4 Keep your files safe Take your stuff anywhere Send large files Work on files together Welcome to Dropbox! 1 Keep your files safe Dropbox lets you save photos,

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account - General [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Çalışma gelirinizi beyan etmeyi kolaylaştırıyoruz

Çalışma gelirinizi beyan etmeyi kolaylaştırıyoruz TURKISH Çalışma gelirinizi beyan etmeyi kolaylaştırıyoruz Çalışma gelirinizi beyan etmenizi ve durumunuzdaki değişiklikleri bildirmenizi kolaylaştıracak iyileştirmeler yapıyoruz. Kendi kendine beyan yöntemi

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Gelir Yönetimi. Çocuk Koruma Kurumu tarafından yönlendirilmiştir

Gelir Yönetimi. Çocuk Koruma Kurumu tarafından yönlendirilmiştir Gelir Yönetimi Çocuk Koruma Kurumu tarafından yönlendirilmiştir Gelir Yönetimi(Income Management) Nedir? Gelir Yönetimi (Income Management), temel ev ihtiyaçlarını ve harcamaları karşılamak amacıyla, paranızı

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI

FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI Read Online and Download Ebook FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI DOWNLOAD EBOOK : FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA Click link bellow and free register to

Detaylı

FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI

FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI Read Online and Download Ebook FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI DOWNLOAD EBOOK : FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA Click link bellow and free register to

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

CE, Makine Emniyeti ve Risk Değerlendirmesi

CE, Makine Emniyeti ve Risk Değerlendirmesi CE, Makine Emniyeti ve Risk Değerlendirmesi MESS - 06.05.2013 İSG Haftası Seminerleri Necmi Türer Makine Emniyeti Uzmanı & İş Güvenliği Alan Yöneticisi necmi.turer@bshg.com 0 535 740 29 92 B O S C H A

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar komisyon

Detaylı

Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak What are the fees if I use external ATMs? [ülke] sınırları

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Parkinson hastalığını

Parkinson hastalığını Türkçe/İngilizce Turkish/English Parkinson hastalığını anlamak Understanding Parkinson s disease Parkinson s What is Parkinson s disease? Parkinson Hastalığı Nedir? Parkinson s disease is a condition that

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH BREAKTHROUGH LSPTURB/0Y07

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH BREAKTHROUGH LSPTURB/0Y07 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS TUKISH BEAKTHOUGH LSPTUB/0Y07 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading TUKISH Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Detaylı

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE İ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI HAFTA KONU KAZANIMLAR ARAÇ 1. HAFTA 14-19 KASIM 2011 Subject Pronouns, Familiy members, Am,

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Start Streamin now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Streamin PodSpeakers True stereo great design P3-4 P5-6 P7-8 MicroPod Bluetooth Great sounding stereo streamed from your Bluetooth device SmallPod

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

Level Test for Beginners 2

Level Test for Beginners 2 Level Test for Beginners 2 Directions: This is a level test Basic. Follow your teacher and proceed to the test. Your teacher will give you a score after the test. The total score is 30 points. Talimatlar:

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Var Olmak (Dergah Yayinlari)

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Kayboldum. Not knowing where you are Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz? Asking for a specific location on a map ı nerede bulurum? Asking for a specific... bir banyo?... bir

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 1. Create your family tree and describe your family members 2. Prepare a visual poster

Detaylı

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Sayın Başkan, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Formal, male recipient, name unknown Formal, female recipient, name unknown

Detaylı

Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını, işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim.

Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını, işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim. A1 ÖĞRENCİ (Temel Seviye Kullanıcı) ANLAMA Dinleme: Kendim, ailem ve yakın çevrem hakkında tanıdık kelimeler ve en basit cümle yapılarını yavaş yavaş ve anlaşılır biçimde konuşulduğunda anlayabilirim.

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi)

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Click here if your download doesn"t start automatically Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Hafiflik (Yoga, pilates ve chi

Detaylı

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir.

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Assurance of Support Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Hangi vize başvurularının bir Aos ye ihtiyacı olduğuna

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı