Müşterek Avarya Hukuku

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müşterek Avarya Hukuku"
  • Ayla Oz
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Samim ÜNAN Prof. Dr. Rayegân KENDER Müşterek Avarya Hukuku 2004 York-Anvers Kuralları Dispeç 2011 Tarihli (Yeni) Türk Ticaret Kanunu Müşterek Avarya ve Sigorta

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xxi YARARLANILAN KAYNAKLAR...xxiii Birinci Bölüm GİRİŞ 1.1. Müşterek Avaryanın Hukuki Mahiyeti Müşterek Avaryanın Tarihi Gelişimi İlk Çağlar Orta Çağlar Yeni Çağlar York- Anvers Kuralları e Kadarki Dönem York-Anvers Kuralları York-Anvers Kuralları York-Anvers Kuralları York-Anvers Kuralları York-Anvers Kuralları Türk Hukukunda Müşterek Avaryanın Tarihi Gelişimi Uygulanacak Kanun...18

3 viii İkinci Bölüm 2004 YORK-ANVERS KURALLARINA GÖRE MÜŞTEREK AVARYA 2.1. Başlangıç Hükümleri Yorum Kuralı Yorum Kuralı Fıkra Yorum Kuralı Fıkra Üstün Kural Temel Hükümler (Harfli Kurallar) Kural A (Müşterek Avaryanın Tanımı ve Unsurları) Tarihi Gelişim Müşterek Avaryanın Tanımı Müşterek Avaryanın Unsurları A) Müşterek Deniz Sergüzeşti B) Müşterek Tehlike C) İradi Fedakârlık D) Fedakârlık Hareketinin Makul Olması E) Faydalı Sonuç Kural B (Gemilerin Çekilmesi veya İtilmesi) Tarihi Gelişim Çekme veya İtme Halinde Müşterek Deniz Sergüzeşti Kavramının Genişletilmesi Gemiler Arasındaki Bağın Çözülmesinin Sonuçları Kural C (Müşterek Avaryaya Giren Zarar ve Masraflar) Tarihi Gelişim Müşterek Avaryaya Giren Zarar ve Masraflar Çevre Zararı ve Paylaşma Dışında Kalan Diğer Haller Sürastarya, Pazar Kaybı, Gecikme Zararları ve Diğer Dolaylı Kayıplar Kural D (Kusurun Etkisi)...73

4 Tarihi Gelişim Kapsam A) Genel Olarak B) Sorumsuzluk Hallerinin Etkisi B) I) Sorumluluğun Doğmasını Engelleyen Haller B) II) Belirli Sebeplerden Kaynaklanan Zıya veya Hasardan Sorumluluğu Engelleyen Haller B) III) Sorumluluğun (Belirli Bir Tutarla) Sınırlandığı Haller B) IV) Belirli Sürenin Geçmesi Sonucunda Donatanın Sorumluluktan Kurtulduğu Haller C) Taşıyanın Kanuni ve Akdi Sorumsuzluk Hallerinin Müşterek Avaryada Paylaşmaya Etkisi Bakımından Amerikan Hukukundaki Gelişme D) Müşterek Avarya Katılma Payı Borçlusunun Kusuru E) YAK D Kuralı ile İlgili Misaller F) Tehlikeye Sebep Olan Kusurun Dispeçin İcrası Safhasındaki Rolü G) Alman-Türk Hukukunda Durum Kural E (İspat Yükü) Tarihi Gelişim Kapsam A) Talepte Bulunanın İddiasını Kanıtlama Yükümlülüğü B) Talebin Dispeççiye Bildirilme Süresi C) Bildirimin Yapılmamasının Sonuçları D) Dispeççinin Atanması Kural F (İkame Masrafları) Tarihi Gelişim Kapsam A) Genel olarak ix

5 x B) İkame Masrafı Kavramı C) İkame Masraflarının Önemli Türleri C) I) Geminin Varma Limanına Çekilerek Götürülmesi C) II) Yükün Varma Limanına Gönderilmesi C) III) Yüklü Geminin Kuru Havuzlanması C) IV) Fazla Mesai C) V) Hava Navlunu C) VI) Yükün Barınma Limanında Satılması Kural G (Müşterek Avaryaya Dâhil Zararların ve Müşterek Avarya Paylaşmasına Katılan Değerlerin Hesaplanması ) Tarihi Gelişim Kapsam Müşterek Avaryaya Dâhil Zararların ve Müşterek Avarya Paylaşmasına Katılan Değerlerin Hesaplanmasında Esas Alınacak Yer ve Zaman YAK Kural G de Öngörülen Ayrılmazlık Anlaşması Bigham Anlaşması Yolculuğun Son bulduğu Yer Özel Müşterek Avarya Tipleri (Numaralı Kurallar) Kural I - Denize Yük Atılması Tarihi Gelişim Kapsam ve Örnekler Kural II - Müşterek Selamet Uğruna Yapılan Fedakârlık Sonucu Doğan Zıya veya Hasar Tarihi Gelişim Kapsam Kural III- Gemide Çıkan Yangının Söndürülmesi Tarihi Gelişim Kapsam Tarihli Türk Ticaret Kanunu nda Yangın Söndürme Müşterek Avaryası

6 Kural IV- Kırık ve Döküklerin Kesilip Atılması Tarihi Gelişim Kapsam Kural V- Geminin Karaya Oturtulması Tarihi Gelişim Kapsam Kural VI- Kurtarma Ücreti Tarihi Gelişim Kapsam A) 2004 YAK ın Benimsediği İlke: Kurtarma Ücretinin Müşterek Avarya Teşkil Etmemesi B) Kurtarma Ücretinin Kapsamının Genişlemesi C) 1989 Milletlerarası Kurtarma Sözleşmesi M.14 te Düzenlenen Özel Tazminatın Müşterek Avaryaya Dâhil Olmaması ve Kurtarma Ödemesi Olarak Kabul Edilmemesi ten Önceki YAK Metinlerinde Kurtarma A) 1994 YAK Kural VI A) I) Genel Olarak A) II) Kurtarma Müşterek Avaryasının Unsurları B) Kurtarma Müşterek Avaryasında Kurtarma Ücretine Giren Masraflar B) I) Masraflar Kurtarma Niteliğindeki Faaliyetlere İlişkin Olmalıdır B) II) Müşterek Avarya Paylaşmasına Safi Masraflar Kabul Edilir Kurtarma Müşterek Avaryasının Kapsamının Genişlemesi Kurtarma Sözleşmesi M. 14 te Düzenlenen Özel Tazminatın Kurtarma Müşterek Avaryası Kapsamına Dahil Olmaması Kural VII- Makine ve Kazanlara Verilen Hasar xi

7 xii Tarihi Gelişim Kapsam Kural VIII - Karaya Oturmuş Geminin Hafifletilmesi Giderleri ve Bunun Sonucu Olan Zararlar Tarihi Gelişim Kapsam Karaya Oturmuş Gemiye Verilen Karmaşık Kurtarma Hizmetleri A) Kurtarma Konusu Değerlerin Tamamını Bir Bütün Olarak Hedef Alan Kurtarma Çalışmaları B) Kurtarmaya Konu Olabilecek Değerlerin Birbirlerinden Ayrı Olarak ve Birinin Kurtarılmasının Diğerinin Kurtarılması Bakımından Herhangi Bir Etkisi Olmayacak Şekilde Kurtarılmaları C) Birlikte Sefere Çıkmış Olan Değerlerin Tamamını veya Mümkün Olan En Fazla Kısmını Kurtarmayı Hedef Tutan, Ancak Tek Bir Hamlede Değil, Fakat Bir Dizi Oluşturacak Şekilde Kısım Kısım Gerçekleştirilen Kurtarmalar İngiliz Mahkeme Kararlarından Örnekler: Kural IX- Yük, Gemi Malzemeleri ve Kumanyanın Yakıt Olarak Kullanılması Tarihi Gelişim Kapsam Kural X- Barınma Limanındaki Giderler V.B Tarihi Gelişim A) Kural X (a) B) Kural X (b) C) Kural X (c) D) YAK Kural X (d) (Barınma Müşterek Avaryasında İkame Masrafı) Tanım

8 xiii Barınma Müşterek Avaryasının Kural X Gereğince Muhtelif Masraflar Bakımından Kapsamı A) Barınma Limanına Giriş ve Çıkış Masrafları B) Barınma Liman veya Yerinin Kapsamının Genişletilmesi C) C) Yük Yakıt veya Kumanyayı Boşaltmak veya Gemi İçinde Elden Geçirmek Amacıyla Yapılan Masraflar D) Yolculukta Yerlerinden Oynamış Olan Yüklerin Yeniden İstif Edilmesi Masrafları E) Yük Yakıt ve Kumanyanın Sigorta da Dahil Depo Giderleri ile Tekrar Yükleme ve İstif Masrafları Kural XI- Gemi Adamlarının Ücret ve Bakım Masrafları ile Barınma Limanına Girme ve Bu Limandaki Diğer Masraflar Tarihi Gelişim A) Kural XI (a) B) Kural XI (b) C) Kural XI (c) D) Kural XI (d) Kapsam A) Barınma Dolayısıyla Uzayan Yolculukta Gemi Adamlarının Ücret ve Bakım Masrafları B) Barınma Dolayısıyla Uzayan Yolculukta Tüketilen Yakıt ve Kumanya Masrafları C) Ek Durma Devresindeki Liman Ücretleri D) Gemideki Hasarın Yolculuk Sırasında Meydana Gelmiş Olması Hali E) Belirli Hallerde Boşaltmanın Bittiği Tarihe Kadar Olan Yakıt, Kumanya ve Liman Masraflarının Müşterek Avarya Sayılması

9 xiv F) Belirli Şartlarda Çevre Zararlarını Önlemek ve Azaltmakla İlgili Tedbirlerin Müşterek Avarya Sayılması G) 1994 YAK Düzenlemesinde Durum ve 2004 YAK ile Karşılaştırma Kural XII- Boşaltmada Yüke Gelen Zarar V.S Tarihi Gelişim Kapsam Yak Kural XIII - Tamir Tutarlarından İndirilecek Yeni- Eski Farkları Tarihi Gelişim Kapsam YAK Kural XIV- Geçici Tamirler Tarihi Gelişim Kapsam A) Geminin Yükleme, Ara veya Barınma Limanında Müşterek Selamet Uğruna Geçici Tamiri (YAK Kural XIV (A)) B) Müşterek Avaryadan Doğan Hasarların Yükleme, Ara veya Barınma Limanında Geçici Tamiri Müşterek Avarya Paylaşımı ile İlgili Hükümler Kural XV- Navlun Kaybı Tarihi Gelişim Kapsam Feda Edilen Yükler Yerine Başka Yük Alınması Hali Kural XVI- Fedakârlık Sonucunda Zayi Olan veya Hasara Uğrayan Yük İçin Müşterek Avaryaya Kabul Edilecek Tutar Tarihi Gelişim Kapsam Müşterek Deniz Sergüzeştinin Varma Limanından Önce Sona Ermesi

10 Kural XVII Paylaşmaya Katılan Değerler Tarihî Gelişim Kapsam Kural XVIII Gemiye Gelen Zarar Tarihi Gelişim Kapsam Kural XIX- Bildirilmemiş veya Yanlış Bildirilmiş Yükler Tarihi Gelişim Kapsam Kural XX- Para Avansları Tarihi Gelişim Kapsam A) Para Avansları B) Müşterek Avarya Masraflarının Sigortalanması Amacıyla Yapılan Harcamalar Kural XXI- Müşterek Avaryaya Giren Zararlar İçin Faiz Tarihi Gelişim Kapsamı Kural XXII- Depo Edilen Paralarla İlgili İşlemler Tarihi Gelişim Kapsam Kural XXIII- Müşterek Avarya Paylaşmasında Zamanaşımı. 270 xv Üçüncü Bölüm DİSPEÇ 3.1. Tanım Dispeçin Yapılacağı Yer Dispeççi Dispeçi Yaptırma Yükümlülüğü Dispeç Raporu

11 xvi Dispeç Raporunun Hazırlanması Dispeç Raporunun Kısımları Dispeç Raporunun Mahiyeti ve Hükmü Dispeç Raporunun Sigortacı Bakımından Önemi Dispeç Raporu Örneği (1994 Yak Uyarınca) Olay Alacaklı Masa Borçlu Masa Müşterek Avarya Garame Oranı Dördüncü Bölüm 2011 TARİHLİ (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU NDA MÜŞTEREK AVARYA 4.1. Madde 1070 fk.1 (Donatma İştirakinde Gemi Müdürünün Temsil Yetkisinin Kapsamı) Madde 1115 (Kaptanın Müşterek Avarya Halinde Eşya Üzerinde Tasarruf Yetkisi) Madde 1116 (Kaptanın Müşterek Avarya Hali Dışında Eşya Üzerinde Tasarruf Yetkisi) Madde 1148 fk.2 (Kaptanın Bilgisi Dahilinde Tehlikeli Eşya Yüklenmiş Olması Durumunda Müşterek Avarya Hükümlerinin Saklı Olması) Madde 1181 (Taşıyanın Denizde Kurtarmadan Kaynaklanan Zararlardan Müşterek Avarya Hali Hariç Sorumlu Olmaması) Madde 1196 fk.3 (Gemiciliğin Olağan ve Olağanüstü Giderlerinin Taşıyana Ait Olacağı Kuralının Müşterek Avarya Halinde Geçerli Olmaması) Madde 1199 fk.3 (Müşterek Avarya Dolayısıyla Feda Edilen Yüke Ait Navlun İçin Ödenecek Garame Payları) Madde 1201 fk.3 (Müşterek Avarya Alacakları İçin Taşıyanın Eşyanın Tümü Üzerinde Hapis Hakkı Kullanabilmesi)

12 xvii 4.9. Madde 1211 fk.2 (Yolculuk Başladıktan Sonra Geminin Zayi Olması Halinde Kaptanın Müşterek Avarya Garame Payı Ödenmedikçe Eşyayı Elden Çıkarmamak Yükümlülüğü) Madde 1244 fk.2 (Emredici Düzenlemenin Konişmentoya Müşterek Avaryaya İlişkin Kayıt Konmasını Engellememesi) Madde 1272 (Müşterek Avaryanın Tanımı) Madde 1273 (Uygulanacak Kurallar) Madde 1274 (Garame Paylarının Borçluları) Madde 1275 (Alacaklıların Rehin Hakları) Gemi Alacaklısı Hakkı Yük ve Diğer Eşya Üzerindeki Hapis Hakkı Navlun Alacağı Üzerindeki Rehin Hakkı Madde 1276 (Gemiye Düşen Garame Payı İçin Teminat) Madde 1277 (Hapis Hakkının Kullanılması) Madde 1278 (Dispeçi Yaptırma Yükümlülüğü) Madde 1279 (Dispeçin Yapılacağı Yer) Madde 1280 (Dispeççi) Madde 1281 (Dispeçin Onaylanmasını İsteme Hakkı ve Dispeçe İtiraz / Duruşma) Madde 1282 (Dispeçin Onaylanması) Madde 1283 (Uygulanacak Usul Hükümleri) Madde 1284 (Dispeç Raporunun Onaylanması Hakkındaki Kararın Hükmü) Madde 1285 (Zamanaşımı) Geminin Borçlu Olduğu Haller Yükün Borçlu Olduğu Haller Tarihli TTK m.1285 Hükmünün Emredici Olup Olmadığı Madde 1312 fk.7 (Kurtarana Ödenecek Özel Tazminatın Müşterek Avaryaya Girmeyeceği) Madde 1320 fk.1 bent f (Müşterek Avaryaya Alacaklıların Gemi Alacaklısı Hakkı ile Temin Edilmesi)...346

13 xviii Madde 1321 fk.3 (Geminin Feda Edilmesi Karşılığında Ödenecek Müşterek Avarya Garame Paylarının Gemi Alacaklısı Hakkının Kapsamına Dahil Bulunması) Madde 1352 fk.1 bent i (Müşterek Avaryadan Kaynaklanan Alacakların Deniz Alacağı Sayılması) Beşinci Bölüm MÜŞTEREK AVARYA ALACAKLARININ TEMİNATI Tarihi Türk Ticaret Kanunu nda Müşterek Avaryaya Dahil Alacakların Teminatı Tarihli Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Müşterek Avaryaya Dahil Alacakların Teminatı Altıncı Bölüm MÜŞTEREK AVARYA VE SİGORTA 6.1. Genel Olarak Tarihli Türk Ticaret Kanunu ndaki Hükümler Madde 1385 (Deniz Ödüncü veya Avarya Paralarının Sigortası) Madde 1393 (Genel Olarak Müşterek Avarya) Madde 1394 (Dispeçin Hükmü) Madde 1395 (İstisna) Madde 1396 (Sigortacının İtirazı) Madde 1397 (Sigortalının Alacaklı Olduğu Garame Payları Sebebiyle Sigortacının Sorumluluğu) Madde 1398 (Kusur Olmaksızın Dispeçin Yapılmaması) Madde 1399 (Sigortacının Sorumluluğunun En Yüksek Haddi)

14 xix Madde 1402 (Sigorta Değerinin Altında Sigorta Hali) Madde 1403 (Sonraki Kazalar) Madde 1405 (Ödenmesi Mecburi Masraflar) Madde 1406 (Hususi Mukaveleler) Madde 1416 (Deniz Ödüncü veya Avarya Paraları) Madde 1439 (Deniz Ödüncü veya Avarya Paraları) Madde 1452 (Avans Vermek Mükellefiyeti) İngiliz Deniz Sigortaları Kanunu (Marine Insurance Act) Hükümleri ve 1956 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Düzenlemesinden Farkları MIA madde 64: Hususi Avarya Zararı MIA madde 65: Kurtarma Giderleri MIA madde 66: Müşterek Avarya Müşterek Avarya Masrafı Halinde Fedakarlık Halinde MIA madde 73: Müşterek Avarya Katılma Payları ve Kurtarma Giderleri MIA madde 77: Zincirleme Zararlar MIA madde 78: Koruma Önlemleri Klozu Tarihli Yeni Türk Ticaret Kanunu Sigorta Genel Şartları Türk Tekne Poliçesi Genel Şartları Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları Özel Şartlar Tekne Sigortasında Müşterek Avarya Teminatı Institute Time Clauses Hulls 1/10/ Institute Time Clauses Hulls 1/10/ International Hull Clauses 1/11/ Kirlenme Masrafları Klozları

15 xx General Average Absorption Clause (Müşterek Avarya İçerme Klozu) veya Small General Average Clause (Küçük Müşterek Avarya Klozu) Yük Sigortasında Müşterek Avarya Teminatı /1/82 Tarihli Institute Cargo Clauses (A), (B) ve (C) Müşterek Avarya Masrafları Sigortası...444

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MÜŞTEREK AVARYA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MÜŞTEREK AVARYA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MÜŞTEREK AVARYA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Av. Erol ERTAN 2 Müşterek Avarya, bir deniz ticareti hukuku kurumu olup deniz taşımalarına has bir kavramdır.

Detaylı

YÜK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

YÜK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI YÜK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI: A.1. Sigortanın Konusu: Bu sigorta gereğince yükün taşımacılık rizikolarını salimen geçirmesinde para ile ölçülebilir bir menfaati olan kimse bu menfaatini

Detaylı

Regarding The CMI Research On Bareboat Charterer Registration

Regarding The CMI Research On Bareboat Charterer Registration İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:4 Sayı:8Güz 2005/2 s.149-172 CMI TARAFINDAN GEMİ İŞLETME MÜTEAHHİDİNİN (BAREBOAT CHARTERER) TESCİLİNE İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALAR VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİNE İLİŞKİN DACHSER TURKEY HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş. KURALLARI

TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİNE İLİŞKİN DACHSER TURKEY HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş. KURALLARI TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİNE İLİŞKİN DACHSER TURKEY HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş. KURALLARI KISIM I: GENEL HÜKÜMLER Uygulanma koşulları 1.1. Bu kurallar, Taşıma İşleri Komisyonculuğu Hizmetlerine

Detaylı

( Rotterdam Kuralları )

( Rotterdam Kuralları ) Cüneyt Süzel Duygu Damar Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Eşyanın Milletlerarası Taşınması Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ( Rotterdam Kuralları ) İşbu Sözleşme ye Taraf Devletler,

Detaylı

BALIKÇI TEKNESİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

BALIKÇI TEKNESİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI BALIKÇI TEKNESİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI BÖLÜM A. ÖZEL ŞARTLARIN KAPSAMI A.1. Özel Şartların Konusu: 1.1. Balıkçı teknesi sorumluluk sigorta teminatı ile sigortacı, bu özel şartın ekli olduğu

Detaylı

Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254

Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254 Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254 SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR 1. Rizikolar Klozu Bu sigorta, aşağıdaki 4,5,6 ve 7. klozlarda istisna edilenler hariç, 1.1. Sigorta edilen şeyin 1.1.1. yangın veya patlamaya

Detaylı

DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI BÖLÜM A. ÖZEL ŞARTLARIN KAPSAMI 1. Özel Şartların Konusu: 1.1. Deniz araçları zorunlu mali sorumluluk sigorta teminatı ile sigortacı, bu özel

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

Gemi tekne, makine, botları ve gemi el değiştirdiğinde normal olarak onunla birlikte satılan aygıt ve donatıları ifade eder.

Gemi tekne, makine, botları ve gemi el değiştirdiğinde normal olarak onunla birlikte satılan aygıt ve donatıları ifade eder. ENSTİTÜ[1]KOTRA KLOZLARI [Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır] 1. GEMİ Gemi tekne, makine, botları ve gemi el değiştirdiğinde normal olarak onunla birlikte satılan aygıt ve donatıları ifade

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1) 11311 TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6103 Kabul Tarihi : 14/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR

TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR Aile Mesuliyet Teminatı 126 Sigortalının, aynı evde birlikte oturduğu ailesinin ve periyodik tıbbi bakımları yapılan evcil hayvanlarının, mesken dahilinde üçüncü şahıslara

Detaylı

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ...

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 2014 1 İçindekiler BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 5 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 6 1.2. Sigortanın Tarihi... 6 1.2.1. Dünyada Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi... 6 1.2.2. Ülkemizde Sigortacılığın

Detaylı

DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN

DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN 9305 DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5312 Kabul Tarihi : 3/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

KONİŞMENTONUN HUKUKİ İLİŞKİYİ BELİRLEME İŞLEVİNİN İKİ BOYUTU VE BU İŞLEVİN ÖZELLİKLE FOB SATIŞLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONİŞMENTONUN HUKUKİ İLİŞKİYİ BELİRLEME İŞLEVİNİN İKİ BOYUTU VE BU İŞLEVİN ÖZELLİKLE FOB SATIŞLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:12 Sayı: 24 Güz 2013/2 s. 143-165. KONİŞMENTONUN HUKUKİ İLİŞKİYİ BELİRLEME İŞLEVİNİN İKİ BOYUTU VE BU İŞLEVİN ÖZELLİKLE FOB SATIŞLAR AÇISINDAN

Detaylı

Grup Akıllı Cihaz Sigortası Özel Şartları

Grup Akıllı Cihaz Sigortası Özel Şartları Grup Akıllı Cihaz Sigortası Özel Şartları Sigortacı, kendisine yapılan tüm beyan ve sağlanan bilgilere dayanarak ve Grup Sigorta Ettiren tarafından kendisine yapılan prim ödemesi karşılığında, işbu Özel

Detaylı

Bundan başka, iç harbin, ihtilalin, isyanın, ayaklanmanın veya bunlardan doğan iç kargaşalıkların neticeleri ile korsanlık da sigortanın dışındadır.

Bundan başka, iç harbin, ihtilalin, isyanın, ayaklanmanın veya bunlardan doğan iç kargaşalıkların neticeleri ile korsanlık da sigortanın dışındadır. EMTEA NAKLİYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MADDE 1: Sigortalı malların fırtınadan, geminin batmasından veya karaya vurmak veyahut kaya veya sığlığa bindirmek gibi haller neticesinde tamamen veya kısmen harap

Detaylı

Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu

Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu KISMEN VEYA TAMAMEN DENİZ YOLUYLA ULUSLARARASI YÜK TAŞINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMER

Detaylı

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği

Detaylı

Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7

Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 4373 DENİZ İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 854 Kabul Tarihi : 20/4/1967 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/4/1967 Sayı : 12586 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt: 6 Sayfa : 1849 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Hazırlayan: Kıvanç BAYAR

Hazırlayan: Kıvanç BAYAR SİGORTA HASAR EKSPERLİK FAALİYETLERİNİN SİGORTA İŞLETMELERİNE HASAR MALİYETLERİ AÇISINDAN ETKİLERİ Hazırlayan: Kıvanç BAYAR Danışman: Doç. Dr. Fehmi YILDIZ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

Prim Tutarları (4. Basamak) Prim indirimi ve prim artırımı aşağıdaki tabloda yer alan basamak esasına göre uygulanır. Prim

Prim Tutarları (4. Basamak) Prim indirimi ve prim artırımı aşağıdaki tabloda yer alan basamak esasına göre uygulanır. Prim TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (26/7/2014-29072) HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tez Projesi ÖZLEM KOCAOĞLU Ankara 2007 2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye de yaşanan sayısız trafik kazasının yarattığı

Detaylı

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi 1. Tanımlar Bu Hükümler de: Alıcı Şirket in fiyat vereceği herhangi bir şirket, firma ya da birey

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI A.1. AMAÇ Bu Genel Şartların amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenlere yüklenen

Detaylı