ŞİLE İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL İKİNCİ BÖLÜM GENEL DURUM VE FARAZİYELER:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞİLE İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL İKİNCİ BÖLÜM GENEL DURUM VE FARAZİYELER:"

Transkript

1 ŞİLE İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AMAÇ: İlçe hudutları dahilinde genel hayata etkili bir afetin meydana gelmesi halinde, Anayasamızın 119, 121. Maddeleri, 88/12777 karar sayılı Yönetmelik, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Yasası, 84/7770 Sayılı Olağanüstü Hal Kurulu ve bunların kuruluş ve görevleri ile yükümlülüklerinin karşılığının tespiti ve ödenmesi hakkındaki Yönetmeliğin, 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla alınacak Tedbirler İle Yapılacak Yardımlara Dair Yasa, 1580 Sayılı Belediyeler Yasası, 7126 Sayılı Sivil Savunma Yasası, 6/3150 Sayılı Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme ile ilgili Tüzük gereğince; devlet güçlerinin Afet Bölgesine en hızlı bir şekilde ulaşması ile afetzede vatandaşlara en etkin ilk ve acil yardım yapılmasını sağlamak için Acil Yardım Teşkilatlarının kuruluş ve görevlerini düzenlemektir. KAPSAM Tabii afet halinde, Acil Yardım Hizmetlerini yürütmekle görevli kuruluşlar ile askeri birlikler ve Kızılay'ın afetten önce yapmaları gerekli acil yardım planlarının ve afet sırasında yapacakları acil yardım hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği görevleri, işbirliğini, koordinasyonu ve karşılıklı yardımlaşmayı kapsar. HEDEF: Tabii afet meydana gelebilecek bölgelerde İlçe Acil Yardım Teşkilatınca ilçe afet planları doğrultusunda, gerekli yardımın kimler tarafından nasıl ve ne şekilde yapılacağını belirlemek. SORUMLULUK Kaymakam, görev alan bütün kurum ve kuruluşlar ile askeri birlikler, ilgili mevzuat ve Yönetmelik gereğince düzenlenecek acil yardım planları ve acil yardımla ilgili Yönergelerle kendilerine verilen görevleri yerine getirmekten ayrı ayrı sorumludur. Afetin meydana gelmesinden itibaren, alınması gereken her türlü acil tedbirlerin alınmasından ve acil yardımların bir emir beklemeden yapılmasından afetin vuku bulduğu yerin Mülki İdare Amiri sorumludur. Mülki İdare Amiri acil yardım planlarının afetten önce yaptırılmasını sağlayarak meydana gelen eksik ve aksaklıkları tespit eder ve planların güncelleştirilmesini sağlar. İKİNCİ BÖLÜM GENEL DURUM VE FARAZİYELER: GENEL DURUM: İlçemizde geçmiş yıllarda Ağva Mahallesinde su baskını olmuş, yangın, sel, toprak kayması ve deprem gibi tabii afet niteliği taşıyan büyük kapsamlı tabii afet görülmemiştir. Coğrafi Durum İstanbul İli Şile İlçesi 755 Km2 lik bir alan üstüne kurulmuş olup, beş (5) mahalleye bölünmüştür. Kocaeli Yarımadasının Karadeniz kıyısında yer alan İlçemizin, Doğusunda Kandıra, güneyinde Gebze ve Körfez, batısında Beykoz ve Çekmeköy, kuzeyinde Karadeniz bulunmaktadır.inişli çıkışlı, dalgalı ortalama yüksekliği 126 m. olan alçak platoluk saha görünümü arz eden İlçenin yüzölçümünün % 79 u orman, % 10 u tarım alanı, % 11 i diğer alanlardan oluşmuştur. Hafif kıvrımlı küçük köy ve doğal plajların yer aldığı 60 km. lik sahil şeridine sahiptir. Göksu, Şile, Kabakoz, Yeşilçay önemli akarsularıdır. 1. derecede deprem bölgesi içinde yer alan İlçemiz, Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında geçiş iklimi özelliğini gösterir. Her mevsimde bulutluluk ve nispi nemliliğin görüldüğü İlçemizde yıllık ortalama sıcaklık değeri 13.6 C dir. İlçemiz ve Köylerinde su sıkıntısı çekilmemektedir. Komşu illerden doğup Karadeniz e dökülen Sungurlu Deresi, Göksu Deresi, Çataklı Deresi, Darlık Deresi, Kömürlük Deresi ile İlçemizden doğup Karadeniz e dökülen Kabakoz Deresi, Yunuslu Deresi, Karamandere Deresi,Yeşilvadi Deresi, Oruçoğlu

2 Deresi mevcuttur. Yıllık ortalama yağış toplamı İlçemizde 75.7 mm. arasındadır. Yağışlı günlerin yıllık ortalaması gün arasında değişmektedir. Yıllık ortalama nispi nemlilik; Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerinin etkisinde kaldığından %70 - % 80 arasındadır. Kuzeyi Karadeniz e açılı olduğundan karayel, yıldız, poyraz gibi kuzey yönlü rüzgarların etkisi altındadır FARAZİYELER: İlçemiz; Batı Karadeniz sahilinde oluşu sebebiyle, Karadeniz fayı hemen sahile paralel uzanmakta ve Batıda Bulgaristan sınırlarına girmektedir.bu fay; 7 veya 7,5 büyüklüğünde deprem üretebileceği öngörülmektedir. Karadeniz; bir deprem niteliğinde olup, Kuzey Anadolu fay hattı dışında, deniz içerisinde de başka bir fay hattının olduğu bilimsel olarak ta ortaya konulduğu gerçeğidir. 1. Şile İlçesinde, Ağva Mahallesinde daha evvel meydana gelen su baskını görülmüştür, aynı veya daha büyüğü olabilir. 2. Şile Merkez kıyılarında görülen, heyelan bölgesi içinde kalan kısımların kayabileceği göz önünde bulundurularak, iskan alanlarını etkileyebileceği düşünülebilir. 3. Şile Kumbaba civarında ufak çapta da olsa su baskını olabilir. İstanbul'a ulaşımı etkilemeyecek mevcut durum söz konusudur. 4. Şile merkezinde büyük çapta yangın olmamıştır. Ancak afet niteliğini taşıyan yangın olacağı, büyük çapta konut, elektrik, yiyecek, su sıkıntısı meydana geleceği düşünülebilir. 5. Şile'de kış ve yaz şartları hayatı etkileyebilecek şekilde geçmemiştir. Ancak şartların hayatı etkileyebileceği düşünülebilir. 6. Afet olayının birkaçının bir arada olabileceği düşünülebilir. 7. Tabii afetin ilçe hudutları dışında bir bölgede meydana gelmesi afet bölgesine ilçemizden ayni ve nakdi yardımın yapılmasının gerekebileceği kabul edilebilir. 8. Tabii afet nedeniyle idari binalar hasara uğrayabilir. Hasar nedeniyle görev yapabilecek mahallerin tespiti gerekebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İLÇE ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ a) KURULUŞU: Şile Kaymakamı Salih YÜCE Başkanlığında, Şile Belediye Başkanı Can TABAKOĞLU, İlçe Jandarma Komutanı Alican EMEKSİZ, İlçe Emniyet Müdürü Cem Aslan ASİLTÜRK, Malmüdürü İsmail ÖLMEZ, İlçe Milli Eğitim Müdürü V Mustafa OTHAN, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi Halil İbrahim POLAT, İlçe Sağlık Müdürü A.Simin EDİZ, İlçe Kızılay Başkanı Handan ÖZÇEKİÇ' den kurulmuştur. 2

3 1. İlçe Acil Yardım Planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlar. 2. Şile İlçesine ait planları inceleyerek, Kaymakamın onayına sunar. 3. İlçe Acil Yardım Planında görevlendirilenlere İlçe Acil Yardım Bürosu tarafından duyuru yaptırılır. Gerektiğinde eğitim ve tatbikatlar düzenler. 4. İlçe Acil Yardım Planı doğrultusunda görev alan hizmet gruplarını gerektiğinde çağırır, gerekli kararları alır ve uygulamasını yaptırır. 5. İlçe Yardım Planı doğrultusunda gerekli yardımın yapılmasını sağlar. 6. İlçe Yardım Planı doğrultusunda meydana gelen değişikliklerin koordine edilerek, plan doğrultusunda uygulanmasını sağlar. 7. İlçe Yardım Planında görev verilen kuruluşların işbirliğini ve koordinasyonunu sağlar. 8. Afet neticesinde meydana gelen geçici iskan ve onarım amacıyla afetzedelere yapılacak maddi yardım için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınır. 9. Afet anında yapılan çalışmalar ile uygulama sonuçlarını değerlendirir. 10. Tabii afet anında kurulmuş bulunan hizmet gruplarında görev almış personeli yönlendirir ve araç gereç ikmalini sağlar. 11. Asıl yardım çalışmalarının afet türüne göre öncelik sırasının tespit edilmesini sağlar. 12. Acil Yardım nedeniyle tahsis edilen nakdi ödeneğin artan kısmını fon hesabına devreder. 13. Harcamalara ait ayniyat ve sarf evrakının aslını dizi listesine bağlı olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim eder. Evrakın bir örneğini de Afet İşleri Genel Müdürlüğüne gönderir. 14. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Yönergeye göre Acil Yardım Malzemelerinden arta kalanların tasfiyesini sağlar. 15. Gerektiğinde Tabii Afet geçiren afetzedelerin borçlarının tescilini ve yeni kredi açılması hususunu tespit ve teklif eder. c) ÇALIŞMA ESASLARI: 1. Komite başkanının çağrısı üzerine, tabii afette ise çağrısız Kaymakamlıkta toplanır. 2. Afetin büyüklük derecesine göre Kaymakamlıkça gerekli görülürse Komite, 24 saat çalışma esasına göre görev yapar. 3. Komitenin sekretarya görevini İlçe Afet Bürosu yürütür. 4. Afet halinde belirlenen ihtiyaçlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilir. İLÇE AFET BÜROSU: Mürvet ALIN Tuncer SARAÇLI Gökhan ÇAĞAN Mustafa TUYGUN Semih CEBİRBAY Kaymakamlık Yazı İşleri V.H.K.İ İlçe Sivil Savunma ve Afet Yönetim Merk.Sorm. Kaymakamlı Yazı İşleri İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Memuru Nüfus Müdürlüğü Memuru 3

4 GÖREVLERİ: 1) İlçe Acil Yardım Planlarının yapılması, onaylanması, çoğaltılması ve ilgili yerlere gönderilmesi ve saklanmasını sağlar. 2) Planda meydana gelebilecek değişiklikleri işler, ilgili yerlere bildirir. 3) Hizmet gruplarında görev alan kimselere afetten önce gereken bilgileri ulaştırır. 4) Komite ile her hizmet grubuna üye ve servis başkanlarının ev, iş, adres ve telefon numaralarını gösterir cetvelleri hazırlar, ilgililere verir, dosyasında saklar. 5) Acil Yardım Teşkilat Şemasının, komitenin uygun göreceği yere asılmasını sağlar. ÇALIŞMA ESASLARI: Kaymakamın uygun gördüğü günde 24 saat çalışma esaslarına göre görev yapar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HİZMET GRUPLARININ TEŞKİLİ, GÖREVLERİ VE PLANLAMASI ACİL YARDIM HİZMET GRUPLARI: 1. Haberleşme Hizmetleri Grubu 2. Ulaşım Hizmetleri Grubu 3. Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu 4. İlkyardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu 5. Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan Hizmetleri Grubu 6. Güvenlik Hizmetleri Grubu 7. Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu 8. Tarım Hizmetleri Grubu 9. Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu HABERLEŞME HİZMETLERİ GRUBU: 1. PTT Müdürlüğü 2. TELEKOM Müdürlüğü 3. İlçe Emniyet Müdürlüğü 4. İlçe Jandarma Komutanlığı 5. İlçe Belediye Başkanlığı 1. Afetin oluş haberini alan görevli grup başkanına ve grupta görevli diğer personele telli, telsiz haberleşme araçları ile derhal haberdar ederek iletişimi sağlayacaktır. 2. Gruptaki görevliler, haberleşme araçlarında meydana gelen arızayı grup başkanı ve arıza Baş teknisyenine haber vererek arıza arattırılıp hizmete sokulacaktır. 3. Afet mahallinden alınan bilgiler derhal İlçe Afet Bürosuna bildirilecektir. 4. İlçe sınırları dahilinde afet meydana geldiği anda EK-11'de belirtilen haberleşme teçhizatının nasıl kullanılacağına dair ayrıca bir talimat düzenlenir. 5. Afet mahallinde posta haberleşmesinin aksamaması için her türlü tedbiri alır, gerekirse yeni posta taşıma hattı kurar. 4

5 c) PLANLAMASI: 1. Haberleşme Hizmetleri Grubunda Görevlendirilecek Sayısal, Araç ve Gereç, Yönetmeliğin 12. Maddesinin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespit edilmiş ve doldurulmuş olup, birer örneği ekte bulunmaktadır. 2. İlçe dahilinde bir afet vukuunda kullanılabilecek haberleşme teçhizatı liste olarak Forma işlenmiş ve bir adedi ektedir. 3. Afet haberleşmesinin aralıklı olarak ilgili yerlere duyurulabilmesi için Haberleşme Hizmetleri Grubu Başkanı tarafından gruptaki görevliler zaman zaman bir araya toplanarak, çalışmalar yapılmalıdır. 4. Afet Bölgesinde haberleşme ihtiyacının mevcut haberleşme araç, gereç ve teçhizatların yetersiz kaldığı hallerde grup başkanlığı, Askeri Birliklerden en yakın birliğin, alan Garnizon Komutanlığının araç, gereç ve teçhizatından faydalanılacaktır. 5. Şile ilçesinin köylerine uzaklıkları gidilebilir yol km. uzunlukları ile telefonları Forma işlenmiş olup, bir adedi ektedir. 6. Haberleşme tesisi olan kuruluşlar Formda belirtilmiş olup, Şile İlçesi Genel Yerleşim Planına işlenmiştir. 7. Haberleşme tesisleri afet anında tüm branşları ile devreye sokulabilmesi için Muh. Hiz.Gr.Bşk. tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. 8. Muhtemel bir afette meydana gelen zararlar grup başkanı tarafından derhal artırılacaktır. 9. Afet haberi Muh.Hiz.Gr. Başkanına iletildiği ve baştan aşağıda gösterilen bilgileri de içerecek şekilde ilk haber olacaktır. a) Afetin Türü i) Boşaltılan ve boşaltılacak konut, aile b) Afetin Olduğu Yer (Köy Merası) ve fert sayısı 0 Grup Saati ve Tarihi k) Ulaşımı engelleyen hasar ve tıkanıklıklar d) Kontrol Edip Etmediği 1) Hayvan sayısı e) Muhtemel ölü, yaralı sayısı m) Genel hane ve nüfus sayısı. 0 Hasarlı bina sayısı g) Yardımın cinsi ve miktarı h) Ölü ve yaralı sayısı i) Kullanılmayan bina sayısı 10. İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi Başkanına en seri vasıta ve telefon ile muhtemel bir afet, köy muhtarı ve azalar, Köy Korucusu, Köy Öğretmeni ve Din Görevlisi tarafından derhal bildirilecektir. d) SERVİSİ: 1. Haberleşmenin Sağlanması İle Tesislerin Yapım, Onarım ve Bakım Servisi Haberleşme ile ilgili tesislerin yapım, onarım ve bakım işlerini yürütür. Servisin teşkili; a) TELEKOM Telefon Arıza Şefi, Telefon Arama Teknisyeni b) İlçe Emniyet Müdürlüğünden telsiz görevlisi c) AYEDAŞ İşletme Başmühendisi 5

6 ULAŞIM HİZMETLERİ GRUBU: 1. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi, 2. Şile Yol Bakım Hizmetleri Amirliği, 3. Şile Belediye Başkanlığı Temsilcisi, 4. Şile Şoförler Odası Temsilcisi, 5. Şile Liman Başkanlığı. 1. Afet mahalline ulaşımın en kısa zamanda yapılabilmesi için tertip ve düzeni alır. Afet mahalline gidecek araçların tespitini yapar. 2. Hizmet gruplarının ihtiyacı olan taşıt ve iş makinelerinin tespit edilmesi ve tahsis işlemlerini yürütür. 3. Afet şartları altında ilçemiz tesis ve araçlarını tespit ederek, gerekli tertip ve tedbirleri alır. Araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesini sağlar. c) PLANLAMASI: 1. Ulaşım Hizmetleri Grubunda görevlendirilecek personel, araç ve gereç, Yönetmeliğin 12. Maddesinin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespit edilmiş ve doldurulmuş olup birer örneği ektedir. 2. Motorlu araçlarla gidilebilecek ve gidilemeyecek yollar km. olarak çıkarılmış ve Form'a işlenmiştir. Bir adedi ektedir. 3. İlçe hudutları içinde bulunan karayolları ve köy yolları üzerindeki köprü ve önemli tesislerin yerleri Belediye Başkanlığından alınan plana işlenmiştir. 4. Afetzedelere dağıtılmak üzere toplanan ikmal maddelerinin afet bölgesine ulaştırılmasında zorluk çekildiği an Garnizon Komutanlığından yardım istenecektir. 5. Kapalı köy yolları ve ilçe yolu Büyükşehir Şile Yol Bakım Amirliği hizmetleri ile Karayollarından görevlendirilecek araçlar tarafından açılacaktır. 6. Mevcut köy yolları üzerinde bulunan köprü, menfez vb. anında onarılacaktır. 7. Servislerde görevli araçların yetmemesi halinde diğer kamu kuruluşları ile şahıslara ait araçlardan faydalanılacaktır. 8. İlçe sınırları içinde bulunan yollar ile köy yollarının 1. ve 2. öncelikli bakım ve onarımı yapılacaktır. 9. Afet anında ulaşıma açık tutulacak yollar liste halinde belirlenecektir. 10. Yolların asfalt, stabilize durumları liste halinde çıkarılacaktır. d) SERVİSLERİ: 1. Ulaştırma ve Nakliye Servisi a) İBB Yol Bakım Müdürlüğü b) İlçe Belediye Başkanlığı Temsilcisi c) İlçe Şoförler Odası Başkanlığı 2. Köy yolları ve il yolu yapım, onarım servisi a) İBB Yol Bakım Müdürlüğü b) İlçe Belediye Başkanlığı Temsilcisi c) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi 6

7 KURTARMA VE YIKINTILARI KALDIRMA HİZMETLERİ GRUBU 1. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi 2. AFAD Temsilcisi 3. İBB Yol Bakım Müdürlüğü 4. İlçe Belediye Başkanlığı Temsilcisi 5. Liman Başkanlığı Yetkilisi 6. Garnizon Komutanlığı Temsilcisi 1. Afet mahallinde yıkıntı altında kalan yaralılar ile mahsur kalanları kurtarır. 2. Ulaşımı engelleyen yıkıntıları kaldırır. 3. Kurtarma ve yardım çalışmaları bakımından tehlikeli olabilecek binaların desteklenmesi, yıkılması ve temizlenmesini sağlar. 4. Görülen yıkıntıların kaldırılmasını sağlar. 5. Afet bölgesinde çıkması muhtemel yangından korunma ve önleme tedbirlerini alır, yangınları söndürür. 6. Kurtarmada hastane, okul, kışla, atölye gibi yerler ile konutlardaki vatandaşların, barınaktaki hayvanların, kıymetli eşya ve malların öncelik sırasına göre kurtarılmasını sağlar. c) PLANLAMASI: 1. Kurtarma ve yıkıntıları kaldırma hizmetleri grubunda görevlendirilecek personel, araç ve gereç, Yönetmeliğin 12. Maddesinin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespit edilmiş ve doldurulmuş olup, birer örneği ektedir. 2. Yıkıntıların döküleceği yerler tespit edilmiş ekteki listede belirtilmiştir. 3. Kurtarma ve yıkıntıları kaldırma hizmetinde görev alacak personel AFAD tarafından eğitilecektir. Gerektiğinde Sivil Savunma mükelleflerinden ve Askeri Birlik personel, araç ve gereçlerinden faydalanılacaktır. 4. Afet mahalline gelen tüm resmi ve özel kuruluşlara ait itfaiye ekipleri Şile İtfaiyesinin koordinesinde toplanır. d) SERVİSLERİ: 1. Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Servisi. a) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi b) Sivil Savunma Mükellefleri c) İBB Yol Bakım Müdürlüğü d) Şile Belediye Başkanlığı Temsilcisi e) Askeri Birlik 2.İtfaiye Servisi: a) Büyükşehir Şile İtfaiyesi Amirliği b) Sivil Savunma Mükellefleri c) Garnizon Komutanlığı İtfaiyesi d) Diğer Kuruluşların Yangın Söndürme Ekipleri. 7

8 İLKYARDIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ GRUBU 1. İlçe Sağlık Müdürlüğü 2. Devlet Hastanesi Baştabipliği 3. Garnizon Komutanlığı Tabibi 4. Şile Belediye Başkanlığı Temsilcisi 5. İlçe Nüfus Müdürlüğü Temsilcisi 6. İlçe Müftülüğü Temsilcisi 7. Kızılay İlçe Başkanlığı Temsilcisi 1. Afet mahallindeki hafif yaralı ve hastaların ilk tedavisini yapar. Gerekenleri hastaneye gönderir. 2. Sabit ve seyyar yataklı tedavi kurumlarından yatak kapasitelerini artırarak tedavi hizmetlerini hızlandırır. 3. Çevre Sağlığı ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için gerekli bütün tedbirleri alır. 4. Aşı, ilaç ve tıbbi malzemeleri temin eder. 5. Ölülerin gömülmesi için dini, idari işlemleri yapar. c) PLANLAMASI: 1. İlkyardım ve hizmetler grubunda görevlendirilecek personel, araç ve gereç Yönetmeliğin 12. Maddesi (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespiti yapılmış ve formlara doldurulmuş olup, ektedir. 2. Afet anında yaralılara ilk müdahale yapılarak, en yakın hastaneye gerekli görülenler gönderilecektir. 3. Afet Bölgesinde ilkyardım merkezi kurulacaktır. 4. İlkyardım merkezlerinin personel, araç ve gereç ihtiyacını öncelikle İlçe Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi Baştabipliği, Ana Çocuk Sağlığı Tabipliği ile Kızılay'dan, Garnizon Komutanlığı Sağlık Bölümünden olmak üzere özel eczanelerden tahsisine gidilecektir. 5. İlçe dahilindeki sağlık kuruluşları ile eczanelerin kapasite ve imkanlarını gösterir liste Forma göre düzenlenmiştir. 6. Şile Devlet Hastanesinin ihtiyaca cevap vermemesi halinde diğer resmi kuruluşlardan yararlanılacaktır. (Çok Programlı Lise Salonu, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü Salonu, İlçe Sağlık Müdürlüğü binası) 7. Afet anında gerektiğinde hastane olarak kullanılabilecek bina ve tesislere ait bilgiler Forma göre düzenlenmiştir. 8. İçme ve Kullanma Suları Şile Devlet Hastanesi Baştabipliği ve Ana Çocuk Sağlığı Tabipliği laboratuarlarında tetkik edilecektir. Lüzum görülürse İl Devlet Hastanesi laboratuarlarında tahkik ettirilecektir. 9. Her çeşit yiyecek ve içecek maddelerinden gerekli görülenler kontrolden geçirilecektir. 10. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesine, açılan hizmetlerinin yapılmasına özen gösterilerek ölülerin kimliklerinin tespit edilerek, kıymetli eşyalar toplanarak muhafaza edilecektir 11. Din görevlileri ile tabut, kefen gibi ihtiyaçların temini cihetine gidilecektir. 12. Mezar yerleri tespit edilerek, gömülenlerin yerlerini belirleyecek belgeler hazırlanacaktır. 13. Mezarların kazımı için personel, araç ve gereç temin edilecektir, 8

9 d) SERVİSLERİ: 1. İlkyardım, Hastaneler ve Temel Sağlık Hizmetleri Servisi: a) İlçe Sağlık Müdürlüğü b) Devlet Hastanesi Baştabipliği c) Kızılay İlçe Başkanlığı Temsilcisi d) Ana Çocuk Sağlığı Temsilcisi e) Garnizon Komutanlığı Sağlık Ekibi f) Ağva Sağlık Ocağı Tabipliği 2. Ölüleri Tespit ve Gömme Servisi: a) Belediye Başkanlığı Temsilcisi b) Nüfus Müdürlüğü Temsilcisi c) Müftülük Temsilcisi d) İlçe Sağlık Müdürlüğü e) Sivil Savunma Mükellefleri ÖN HASAR TESPİT VE GEÇİCİ İSKAN HİZMETLERİ GRUBU 1. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi 2. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi 3. İBB Yol Bakım Müdürlüğü 4. AYEDAŞ Temsilcisi 5. Belediye Başkanlığı Temsilcisi 6. Kızılay İlçe Başkanlığı Temsilcisi 1. Afet anında alınan habere göre ön hasar tespitini yapar. 2. Hasarın yoğun olduğu bölgeleri belirleyerek, kesin hasar tespitleri için gerekli bilgileri sağlar. 3. Ön hasar tespit formlarını göre düzenler. İkmal Formlarını da göre düzenleyerek, İlçe Afet Bürosuna gönderir. 4. Can güvenliği bakımından oturulması sakıncalı bulunan ve yıktırılması gereken binaları belirler. 5. Resmi kuruluşlar ihtiyacı ve afetzedelerin barındırılması için gerekli olan bina ve tesisleri tespit eder, bu binaların kullanılabilmesi için gerekli işlemleri yaptırır. 6. Açıkta kalan ailelerin öncelikle çadır olmak üzere sağlam bulunan okul ve diğer resmi-özel binaların bu işe tahsisini sağlar. 7. Geçici iskan alanlarını belirler, düzenler ve ünitelerin kurulmasını sağlar. 8. Geçici iskanı yapılmış ailelerin ihtiyaçlarını belirleyerek, tesisi cihetine gider. 9. Uzun süreli geçici iskan için gereken binaların tanzim ve kirasını sağlar. 10. Afetzedeleri geçici iskan yerlerine taşır, geçici iskan mahallinin ihtiyaçlarını temin eder. 9

10 e) PLANLAMASI: 1. Ön hasar tespit ve geçici iskan hizmetleri grubunda görevlendirilecek personel, araç ve gereç Yönetmeliğin 12. Maddesinin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespiti yapılmış ve formlara doldurulmuş olup, ektedir. 2. Afetzedelerin geçici barındırılmaları öncelikli olarak resmi kuruluşlara ait binalarda, bu binaların yetmemesi halinde özel şahıslara ait bina ve tesislerde barınmaları sağlanacaktır. Geçici barındırılacak binalara ait liste ektedir. 3. Gerektiğinde geçici iskan için çadırlar kurulacak ve ihtiyaç duyulacak çadır ve battaniye İl Kızılay Başkanlığından temin edilecektir. 4. Geçici iskan alanları, yol, su, elektrik hizmetleri dikkate alınarak tespit edilecektir. 5. Kimsesiz kalan çocuk ve yaşlıların geçici iskanları öncelikle sağlanacaktır. d) SERVİSLERİ: 1. Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan Servisi: a) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi b) İBB Yol Bakım Müdürlüğü Temsilciliği c) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi d) AYEDAŞ Temsilcisi e) İlçe Genel İdare Kuruluşları Temsilcisi f) Belediye Başkanlığı Temsilcisi g) Kızılay İlçe Başkanlığı Temsilcisi GÜVENLİK HİZMETLERİ GRUBU 1. İlçe Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi 2. İlçe Jandarma Komutanlığı Temsilcisi 3. Garnizon Komutanlığı Temsilcisi Afet bölgesinde güvenlik ve trafik düzenini sağlamak. c) PLANLAMASI: 1. Afet halinde güvenlik hizmetleri grubunda görevlendirilecek personel, araç ve gereç, Yönetmeliğin 12. Maddesinin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespiti yapılmış ve formlar doldurulmuştur. 2. Güvenlik ve trafik hizmetlerinin yürütülmesini, gerektiği anda emniyet ve jandarma kuvvetlerini müştereken çalışmaları istendiğinde aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu, takviye kuvvetlerinin nerelerden sağlanacağını planlar. d) EKİPLERİ: 1. Emniyet Güvenlik ve Trafik Ekipleri 2. Jandarma Güvenlik ve Trafik Ekipleri 3. Askeri Birlik Güvenlik ve Trafik Ekipleri 10

11 SATIN ALMA, KİRALAMA, EL KOYMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ GRUBU 1. Kaymakam (İta Amiri) 2. AFAD Temsilcisi 3. İlçe Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi 4. Mal Müdürlüğü Temsilcisi 5. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi 6. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi 7. İlçe Müftülüğü Temsilcisi 8. İlçe Belediye Başkanlığı Temsilcisi 9. Kızılay İlçe Başkanlığı Temsilcisi 1. Hibe yoluyla temin edilen acil yardım malzemesinin kafi gelmemesi halinde ihtiyaç duyulan malzemeler, İhale Yönetmeliğinin acil yardım esaslarına göre satın alınır. 2. İhtiyaç duyulan arazi, arsa, bina, tesis, araç vb. malzemeleri öncelikle teslim alan, belgeleri karşılığında geçici olarak teslim alır. İhtiyaçlar karşılanmadığı anda bölgedeki özel kuruluşlar ile gerçek kişilerden malzemeleri satın alır. Satın alma, kiralama ve el koyma işlemlerini yapabilmesi için Komiteden onay belgesi alır. 3. Teslim alınacak malzemelerin mal sahipleri bulunamadığı takdirde malzeme sahibinin yakını veya ilgilisinden teslim alma belgesiyle, acil durumda ise tutanakla teslim alır. Bilahare teslim alma belgesini tanzim eder. 4. Alınan malzemeler hizmet grupları emrine, teslim alma belgeleri ise Fon Saymanlığına verilir Sayılı Kanunun 6. Maddesi gereğince tatbik olunacak mal ve çalışma yükümlülükleri karşılıkları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenecek Yönerge esaslarına göre ödeme işlemleri yürütülecektir. 6. Temin edilen malzemelerin depolanmasını korunması ve dağıtımını sağlar. 7. Yiyecek, giyecek ve nakdi yardım alanların listelerini düzenler ve onaylar. 8. İlaç ve gıda maddelerinin sağlığa uygun olup olmadığının kontrolünü sağlar. Gerekirse Kızılay dağıtıma yardımcı olur. c) PLANLAMASI: 1. Servislerde görevlendirilecek personel, araç ve gereç, Yönetmeliğin 12. Maddesinin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespiti yapılmış ve formlar doldurulmuştur. 2. İlçe dahilinde bulunan ihtiyaç maddeleriyle ilgili ticarethane, kurum ve işletme kapasiteleri belirlenmiş, nolu forma işlenmiştir. 3. Temin edilen ihtiyaç maddelerinin depolara konulmadan ne şekilde muhafaza edileceğini, ihtiyaç duyulacak her türlü malın nerelerden temin edileceğini ve temin edilen acil yardım malzemelerinin ekipler tarafından afetzedelere forma göre dağıtımını planlar. 11

12 d) SERVİSLERİ: 1. Satın Alma, Kiralama ve El Koyma Servisi a) Malmüdürü b) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Fon Saymanlığı Temsilcisi c) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi d) Belediye Başkanlığı Temsilcisi 2. Dağıtım Servisi a) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi b) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi c) İlçe Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi d) AFAD Temsilcisi e) İlçe Müftülüğü Temsilcisi f) İlçe Kızılay Başkanlığı Temsilcisi TARIM HİZMETLERİ GRUBU 1. İlçe Tarım Müdürlüğü Temsilcisi 2. Orman İşletme Müdürlüğü Temsilcisi 3. Ziraat Bankası Müdürlüğü Temsilcisi 4. İlçe Belediye Başkanlığı Temsilcisi 1. Sahipsiz ve barınaksız kalmış hayvanları tespit eder, değerlendirilmesini sağlar. 2. Hayvanları alır ve kesim işlemlerini yaptırır. İhtiyaç duyulan hayvan yemini temin eder. 3. Geçici olarak barındırılmak üzere uygun bir yerde hayvanları emanete alır ve sevk eder. 4. Koruyucu aşılar yapar ve ölen hayvanların sağlığa zararsız hale getirilmesini sağlar. 5. Tarımla ilgili ihtiyaçları temin ederek, zarar gören tarım arazisinin iyileştirilmesini sağlar, gerektiğinde afetzede çiftçilerin banka borçlarını erteler ve tarım kredisi verilmesini sağlar. c) PLANLAMASI: 1. Servislerde görevlendirilecek personel, araç ve gereç, Yönetmeliğin 12. Maddesinin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespiti yapılmış ve formlar doldurulmuştur. 2. Hayvanların 15 günlük yem ihtiyaçlarını karşılayacak yerler ve alınacak yemin cins ve miktarı ile depolanacak yerlerin listesini hazırlar. 3. Zirai araç ve gereç listesinin düzenlenmesini, yem ve hayvan nakliyesinin nasıl yürütüleceğini, beyanların barındırılacağı yerlerin tespitini, hayvan kesimlerinin nerelerde yapılacağının koruma ve kontrol hizmetleri ile ölen hayvanların sağlığa zararsız hale getirilmesinin ve hayvanların ilk toplama yerlerinin tespitini planlar. d) SERVİSİ: 1. Tarım Hizmetleri Servisi: a) İlçe Tarım Hizmetleri Temsilcisi b) Ziraat Bankası Temsilcisi c) Belediye Başkanlığı Temsilcisi 12

13 ELEKTRİK, SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ GRUBU 1. Belediye Başkanlığı Temsilcisi 2. AYEDAŞ İşletme Başmühendisliği Temsilcisi 3. AYEDAŞ Arıza Servisi Temsilcisi 1. Elektrik, Su ve Kanalizasyon tesislerinin arızalarını anında giderir, devamlı hizmet vermesini sağlar. 2. Geçici iskan ünitelerinin su, aydınlatma ve kanalizasyon ihtiyaçlarını sağlar. 3. İçme ve kullanma sularının arıtma ve dezenfektasyonunu yapar. 4. İlçe, köy ve mezra gibi yerleşim yerlerinin elektrik, su ve kanalizasyon tesislerini gösterir cetvelleri düzenler. Ayrıca köylerin elektrik durumunu gösterir bilgileri EK-9 Forma işler. 5. Elektrik tesisatlarının nerede ve nasıl kullanılacağına dair liste düzenler. PLANLAMASI: 1. Servislerde görevlendirilecek personel, araç ve gereç, Yönetmeliğin 12. Maddesinin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespiti yapılmış ve formlar doldurulmuştur. 2. Uzun süreli elektrik kesintisinin olmaması için gerekli önlemlerin alınmasını, gerektiğinde resmi, özel kuruluşlar ve askeri birliklerin jeneratörlerinden faydalanılmasını planlar. SERVİSLERİ: 1. Elektrik Tesisleri Yapım ve Onarım Servisi: a) AYEDAŞ Temsilcisi b) Belediye Başkanlığı Temsilcisi 2. Köy İçme Suyu Yapım ve Onarım Servisi: a) İSKİ Temsilcisi b) Belediye Başkanlığı Temsilcisi 3. Belediye İçme Suyu Tesisi Yapım ve Onarım Servisi: a) Belediye Başkanlığı Temsilcisi b) Diğer Kuruluşlardaki teknik ve onarım ekibinden gerekirse yardım istenir. 4. Kanalizasyon Tesisleri Yapım ve Onarım Servisi: a) Belediye Başkanlığı Temsilcisi b) İSKİ Müdürlüğü Temsilcisi c) AFAD Temsilcisi 13

14

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ EYLÜL 2013 1 SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI OCAK- 2014 T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 AFET ACİL MÜDAHALE PLANI ONAY SAYFASI HAZIRLAYANLAR

Detaylı

SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ İLE ACİL KURTARMA VE YARDIM EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ İLE ACİL KURTARMA VE YARDIM EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ İLE ACİL KURTARMA VE YARDIM EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Sorumluluk,

Detaylı

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO İÇİNDEKİLER...I-II DAĞITIM PLANI...III DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ... V BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014-

AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014- AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014- İçindekiler AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 SORUMLULUK... 2 YASAL DAYANAK... 2 GENEL... 3 HAZIRLIK...

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sivil Savunma Gênel Müdürlüğü DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU Sivil Savunma Koleji 2003-ANKARA 0 DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU I. BÖLÜM

Detaylı

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 05/06/1964-6/3150 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/06/1958-7126

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4)

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4) 11 Temmuz 2002-Sayı :24812 Amaç Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4) Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 12.12.2001 tarihli ve 24611 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türk Arama

Detaylı

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporu... Sonraki sayfa >> Türkiye

Detaylı

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ 1599 SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5.6.1964, No : 6/3150 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9.6.1958,

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar)

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Belediye Zabıta Teşkilatının

Detaylı

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ 2591 SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.10.1988, No : 88/13543 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.7.1981, No : 2495 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 28.12.1988, No

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,İlkeler, Esaslar Amaç Madde

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 1315 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.9.1982, No: 8/5319 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.1.1983, No: 17927 Mük. Yayımlandığı

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Sorumluluk ve İş Bölümü Amaç MADDE 1-

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) 2221 İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1477 Bu Kanun

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık Amaç MADDE 1 Bu Yönetmelik, Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2)

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) 3163 SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 7126 Kabul Tarihi : 9/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1958 Sayı : 9931 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 39 Sayfa : 1098 Bu Kanun ile

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı