ŞİLE İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL İKİNCİ BÖLÜM GENEL DURUM VE FARAZİYELER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞİLE İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL İKİNCİ BÖLÜM GENEL DURUM VE FARAZİYELER:"

Transkript

1 ŞİLE İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AMAÇ: İlçe hudutları dahilinde genel hayata etkili bir afetin meydana gelmesi halinde, Anayasamızın 119, 121. Maddeleri, 88/12777 karar sayılı Yönetmelik, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Yasası, 84/7770 Sayılı Olağanüstü Hal Kurulu ve bunların kuruluş ve görevleri ile yükümlülüklerinin karşılığının tespiti ve ödenmesi hakkındaki Yönetmeliğin, 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla alınacak Tedbirler İle Yapılacak Yardımlara Dair Yasa, 1580 Sayılı Belediyeler Yasası, 7126 Sayılı Sivil Savunma Yasası, 6/3150 Sayılı Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme ile ilgili Tüzük gereğince; devlet güçlerinin Afet Bölgesine en hızlı bir şekilde ulaşması ile afetzede vatandaşlara en etkin ilk ve acil yardım yapılmasını sağlamak için Acil Yardım Teşkilatlarının kuruluş ve görevlerini düzenlemektir. KAPSAM Tabii afet halinde, Acil Yardım Hizmetlerini yürütmekle görevli kuruluşlar ile askeri birlikler ve Kızılay'ın afetten önce yapmaları gerekli acil yardım planlarının ve afet sırasında yapacakları acil yardım hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği görevleri, işbirliğini, koordinasyonu ve karşılıklı yardımlaşmayı kapsar. HEDEF: Tabii afet meydana gelebilecek bölgelerde İlçe Acil Yardım Teşkilatınca ilçe afet planları doğrultusunda, gerekli yardımın kimler tarafından nasıl ve ne şekilde yapılacağını belirlemek. SORUMLULUK Kaymakam, görev alan bütün kurum ve kuruluşlar ile askeri birlikler, ilgili mevzuat ve Yönetmelik gereğince düzenlenecek acil yardım planları ve acil yardımla ilgili Yönergelerle kendilerine verilen görevleri yerine getirmekten ayrı ayrı sorumludur. Afetin meydana gelmesinden itibaren, alınması gereken her türlü acil tedbirlerin alınmasından ve acil yardımların bir emir beklemeden yapılmasından afetin vuku bulduğu yerin Mülki İdare Amiri sorumludur. Mülki İdare Amiri acil yardım planlarının afetten önce yaptırılmasını sağlayarak meydana gelen eksik ve aksaklıkları tespit eder ve planların güncelleştirilmesini sağlar. İKİNCİ BÖLÜM GENEL DURUM VE FARAZİYELER: GENEL DURUM: İlçemizde geçmiş yıllarda Ağva Mahallesinde su baskını olmuş, yangın, sel, toprak kayması ve deprem gibi tabii afet niteliği taşıyan büyük kapsamlı tabii afet görülmemiştir. Coğrafi Durum İstanbul İli Şile İlçesi 755 Km2 lik bir alan üstüne kurulmuş olup, beş (5) mahalleye bölünmüştür. Kocaeli Yarımadasının Karadeniz kıyısında yer alan İlçemizin, Doğusunda Kandıra, güneyinde Gebze ve Körfez, batısında Beykoz ve Çekmeköy, kuzeyinde Karadeniz bulunmaktadır.inişli çıkışlı, dalgalı ortalama yüksekliği 126 m. olan alçak platoluk saha görünümü arz eden İlçenin yüzölçümünün % 79 u orman, % 10 u tarım alanı, % 11 i diğer alanlardan oluşmuştur. Hafif kıvrımlı küçük köy ve doğal plajların yer aldığı 60 km. lik sahil şeridine sahiptir. Göksu, Şile, Kabakoz, Yeşilçay önemli akarsularıdır. 1. derecede deprem bölgesi içinde yer alan İlçemiz, Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında geçiş iklimi özelliğini gösterir. Her mevsimde bulutluluk ve nispi nemliliğin görüldüğü İlçemizde yıllık ortalama sıcaklık değeri 13.6 C dir. İlçemiz ve Köylerinde su sıkıntısı çekilmemektedir. Komşu illerden doğup Karadeniz e dökülen Sungurlu Deresi, Göksu Deresi, Çataklı Deresi, Darlık Deresi, Kömürlük Deresi ile İlçemizden doğup Karadeniz e dökülen Kabakoz Deresi, Yunuslu Deresi, Karamandere Deresi,Yeşilvadi Deresi, Oruçoğlu

2 Deresi mevcuttur. Yıllık ortalama yağış toplamı İlçemizde 75.7 mm. arasındadır. Yağışlı günlerin yıllık ortalaması gün arasında değişmektedir. Yıllık ortalama nispi nemlilik; Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerinin etkisinde kaldığından %70 - % 80 arasındadır. Kuzeyi Karadeniz e açılı olduğundan karayel, yıldız, poyraz gibi kuzey yönlü rüzgarların etkisi altındadır FARAZİYELER: İlçemiz; Batı Karadeniz sahilinde oluşu sebebiyle, Karadeniz fayı hemen sahile paralel uzanmakta ve Batıda Bulgaristan sınırlarına girmektedir.bu fay; 7 veya 7,5 büyüklüğünde deprem üretebileceği öngörülmektedir. Karadeniz; bir deprem niteliğinde olup, Kuzey Anadolu fay hattı dışında, deniz içerisinde de başka bir fay hattının olduğu bilimsel olarak ta ortaya konulduğu gerçeğidir. 1. Şile İlçesinde, Ağva Mahallesinde daha evvel meydana gelen su baskını görülmüştür, aynı veya daha büyüğü olabilir. 2. Şile Merkez kıyılarında görülen, heyelan bölgesi içinde kalan kısımların kayabileceği göz önünde bulundurularak, iskan alanlarını etkileyebileceği düşünülebilir. 3. Şile Kumbaba civarında ufak çapta da olsa su baskını olabilir. İstanbul'a ulaşımı etkilemeyecek mevcut durum söz konusudur. 4. Şile merkezinde büyük çapta yangın olmamıştır. Ancak afet niteliğini taşıyan yangın olacağı, büyük çapta konut, elektrik, yiyecek, su sıkıntısı meydana geleceği düşünülebilir. 5. Şile'de kış ve yaz şartları hayatı etkileyebilecek şekilde geçmemiştir. Ancak şartların hayatı etkileyebileceği düşünülebilir. 6. Afet olayının birkaçının bir arada olabileceği düşünülebilir. 7. Tabii afetin ilçe hudutları dışında bir bölgede meydana gelmesi afet bölgesine ilçemizden ayni ve nakdi yardımın yapılmasının gerekebileceği kabul edilebilir. 8. Tabii afet nedeniyle idari binalar hasara uğrayabilir. Hasar nedeniyle görev yapabilecek mahallerin tespiti gerekebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İLÇE ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ a) KURULUŞU: Şile Kaymakamı Salih YÜCE Başkanlığında, Şile Belediye Başkanı Can TABAKOĞLU, İlçe Jandarma Komutanı Alican EMEKSİZ, İlçe Emniyet Müdürü Cem Aslan ASİLTÜRK, Malmüdürü İsmail ÖLMEZ, İlçe Milli Eğitim Müdürü V Mustafa OTHAN, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi Halil İbrahim POLAT, İlçe Sağlık Müdürü A.Simin EDİZ, İlçe Kızılay Başkanı Handan ÖZÇEKİÇ' den kurulmuştur. 2

3 1. İlçe Acil Yardım Planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlar. 2. Şile İlçesine ait planları inceleyerek, Kaymakamın onayına sunar. 3. İlçe Acil Yardım Planında görevlendirilenlere İlçe Acil Yardım Bürosu tarafından duyuru yaptırılır. Gerektiğinde eğitim ve tatbikatlar düzenler. 4. İlçe Acil Yardım Planı doğrultusunda görev alan hizmet gruplarını gerektiğinde çağırır, gerekli kararları alır ve uygulamasını yaptırır. 5. İlçe Yardım Planı doğrultusunda gerekli yardımın yapılmasını sağlar. 6. İlçe Yardım Planı doğrultusunda meydana gelen değişikliklerin koordine edilerek, plan doğrultusunda uygulanmasını sağlar. 7. İlçe Yardım Planında görev verilen kuruluşların işbirliğini ve koordinasyonunu sağlar. 8. Afet neticesinde meydana gelen geçici iskan ve onarım amacıyla afetzedelere yapılacak maddi yardım için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınır. 9. Afet anında yapılan çalışmalar ile uygulama sonuçlarını değerlendirir. 10. Tabii afet anında kurulmuş bulunan hizmet gruplarında görev almış personeli yönlendirir ve araç gereç ikmalini sağlar. 11. Asıl yardım çalışmalarının afet türüne göre öncelik sırasının tespit edilmesini sağlar. 12. Acil Yardım nedeniyle tahsis edilen nakdi ödeneğin artan kısmını fon hesabına devreder. 13. Harcamalara ait ayniyat ve sarf evrakının aslını dizi listesine bağlı olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim eder. Evrakın bir örneğini de Afet İşleri Genel Müdürlüğüne gönderir. 14. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Yönergeye göre Acil Yardım Malzemelerinden arta kalanların tasfiyesini sağlar. 15. Gerektiğinde Tabii Afet geçiren afetzedelerin borçlarının tescilini ve yeni kredi açılması hususunu tespit ve teklif eder. c) ÇALIŞMA ESASLARI: 1. Komite başkanının çağrısı üzerine, tabii afette ise çağrısız Kaymakamlıkta toplanır. 2. Afetin büyüklük derecesine göre Kaymakamlıkça gerekli görülürse Komite, 24 saat çalışma esasına göre görev yapar. 3. Komitenin sekretarya görevini İlçe Afet Bürosu yürütür. 4. Afet halinde belirlenen ihtiyaçlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilir. İLÇE AFET BÜROSU: Mürvet ALIN Tuncer SARAÇLI Gökhan ÇAĞAN Mustafa TUYGUN Semih CEBİRBAY Kaymakamlık Yazı İşleri V.H.K.İ İlçe Sivil Savunma ve Afet Yönetim Merk.Sorm. Kaymakamlı Yazı İşleri İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Memuru Nüfus Müdürlüğü Memuru 3

4 GÖREVLERİ: 1) İlçe Acil Yardım Planlarının yapılması, onaylanması, çoğaltılması ve ilgili yerlere gönderilmesi ve saklanmasını sağlar. 2) Planda meydana gelebilecek değişiklikleri işler, ilgili yerlere bildirir. 3) Hizmet gruplarında görev alan kimselere afetten önce gereken bilgileri ulaştırır. 4) Komite ile her hizmet grubuna üye ve servis başkanlarının ev, iş, adres ve telefon numaralarını gösterir cetvelleri hazırlar, ilgililere verir, dosyasında saklar. 5) Acil Yardım Teşkilat Şemasının, komitenin uygun göreceği yere asılmasını sağlar. ÇALIŞMA ESASLARI: Kaymakamın uygun gördüğü günde 24 saat çalışma esaslarına göre görev yapar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HİZMET GRUPLARININ TEŞKİLİ, GÖREVLERİ VE PLANLAMASI ACİL YARDIM HİZMET GRUPLARI: 1. Haberleşme Hizmetleri Grubu 2. Ulaşım Hizmetleri Grubu 3. Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu 4. İlkyardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu 5. Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan Hizmetleri Grubu 6. Güvenlik Hizmetleri Grubu 7. Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu 8. Tarım Hizmetleri Grubu 9. Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu HABERLEŞME HİZMETLERİ GRUBU: 1. PTT Müdürlüğü 2. TELEKOM Müdürlüğü 3. İlçe Emniyet Müdürlüğü 4. İlçe Jandarma Komutanlığı 5. İlçe Belediye Başkanlığı 1. Afetin oluş haberini alan görevli grup başkanına ve grupta görevli diğer personele telli, telsiz haberleşme araçları ile derhal haberdar ederek iletişimi sağlayacaktır. 2. Gruptaki görevliler, haberleşme araçlarında meydana gelen arızayı grup başkanı ve arıza Baş teknisyenine haber vererek arıza arattırılıp hizmete sokulacaktır. 3. Afet mahallinden alınan bilgiler derhal İlçe Afet Bürosuna bildirilecektir. 4. İlçe sınırları dahilinde afet meydana geldiği anda EK-11'de belirtilen haberleşme teçhizatının nasıl kullanılacağına dair ayrıca bir talimat düzenlenir. 5. Afet mahallinde posta haberleşmesinin aksamaması için her türlü tedbiri alır, gerekirse yeni posta taşıma hattı kurar. 4

5 c) PLANLAMASI: 1. Haberleşme Hizmetleri Grubunda Görevlendirilecek Sayısal, Araç ve Gereç, Yönetmeliğin 12. Maddesinin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespit edilmiş ve doldurulmuş olup, birer örneği ekte bulunmaktadır. 2. İlçe dahilinde bir afet vukuunda kullanılabilecek haberleşme teçhizatı liste olarak Forma işlenmiş ve bir adedi ektedir. 3. Afet haberleşmesinin aralıklı olarak ilgili yerlere duyurulabilmesi için Haberleşme Hizmetleri Grubu Başkanı tarafından gruptaki görevliler zaman zaman bir araya toplanarak, çalışmalar yapılmalıdır. 4. Afet Bölgesinde haberleşme ihtiyacının mevcut haberleşme araç, gereç ve teçhizatların yetersiz kaldığı hallerde grup başkanlığı, Askeri Birliklerden en yakın birliğin, alan Garnizon Komutanlığının araç, gereç ve teçhizatından faydalanılacaktır. 5. Şile ilçesinin köylerine uzaklıkları gidilebilir yol km. uzunlukları ile telefonları Forma işlenmiş olup, bir adedi ektedir. 6. Haberleşme tesisi olan kuruluşlar Formda belirtilmiş olup, Şile İlçesi Genel Yerleşim Planına işlenmiştir. 7. Haberleşme tesisleri afet anında tüm branşları ile devreye sokulabilmesi için Muh. Hiz.Gr.Bşk. tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. 8. Muhtemel bir afette meydana gelen zararlar grup başkanı tarafından derhal artırılacaktır. 9. Afet haberi Muh.Hiz.Gr. Başkanına iletildiği ve baştan aşağıda gösterilen bilgileri de içerecek şekilde ilk haber olacaktır. a) Afetin Türü i) Boşaltılan ve boşaltılacak konut, aile b) Afetin Olduğu Yer (Köy Merası) ve fert sayısı 0 Grup Saati ve Tarihi k) Ulaşımı engelleyen hasar ve tıkanıklıklar d) Kontrol Edip Etmediği 1) Hayvan sayısı e) Muhtemel ölü, yaralı sayısı m) Genel hane ve nüfus sayısı. 0 Hasarlı bina sayısı g) Yardımın cinsi ve miktarı h) Ölü ve yaralı sayısı i) Kullanılmayan bina sayısı 10. İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi Başkanına en seri vasıta ve telefon ile muhtemel bir afet, köy muhtarı ve azalar, Köy Korucusu, Köy Öğretmeni ve Din Görevlisi tarafından derhal bildirilecektir. d) SERVİSİ: 1. Haberleşmenin Sağlanması İle Tesislerin Yapım, Onarım ve Bakım Servisi Haberleşme ile ilgili tesislerin yapım, onarım ve bakım işlerini yürütür. Servisin teşkili; a) TELEKOM Telefon Arıza Şefi, Telefon Arama Teknisyeni b) İlçe Emniyet Müdürlüğünden telsiz görevlisi c) AYEDAŞ İşletme Başmühendisi 5

6 ULAŞIM HİZMETLERİ GRUBU: 1. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi, 2. Şile Yol Bakım Hizmetleri Amirliği, 3. Şile Belediye Başkanlığı Temsilcisi, 4. Şile Şoförler Odası Temsilcisi, 5. Şile Liman Başkanlığı. 1. Afet mahalline ulaşımın en kısa zamanda yapılabilmesi için tertip ve düzeni alır. Afet mahalline gidecek araçların tespitini yapar. 2. Hizmet gruplarının ihtiyacı olan taşıt ve iş makinelerinin tespit edilmesi ve tahsis işlemlerini yürütür. 3. Afet şartları altında ilçemiz tesis ve araçlarını tespit ederek, gerekli tertip ve tedbirleri alır. Araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesini sağlar. c) PLANLAMASI: 1. Ulaşım Hizmetleri Grubunda görevlendirilecek personel, araç ve gereç, Yönetmeliğin 12. Maddesinin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespit edilmiş ve doldurulmuş olup birer örneği ektedir. 2. Motorlu araçlarla gidilebilecek ve gidilemeyecek yollar km. olarak çıkarılmış ve Form'a işlenmiştir. Bir adedi ektedir. 3. İlçe hudutları içinde bulunan karayolları ve köy yolları üzerindeki köprü ve önemli tesislerin yerleri Belediye Başkanlığından alınan plana işlenmiştir. 4. Afetzedelere dağıtılmak üzere toplanan ikmal maddelerinin afet bölgesine ulaştırılmasında zorluk çekildiği an Garnizon Komutanlığından yardım istenecektir. 5. Kapalı köy yolları ve ilçe yolu Büyükşehir Şile Yol Bakım Amirliği hizmetleri ile Karayollarından görevlendirilecek araçlar tarafından açılacaktır. 6. Mevcut köy yolları üzerinde bulunan köprü, menfez vb. anında onarılacaktır. 7. Servislerde görevli araçların yetmemesi halinde diğer kamu kuruluşları ile şahıslara ait araçlardan faydalanılacaktır. 8. İlçe sınırları içinde bulunan yollar ile köy yollarının 1. ve 2. öncelikli bakım ve onarımı yapılacaktır. 9. Afet anında ulaşıma açık tutulacak yollar liste halinde belirlenecektir. 10. Yolların asfalt, stabilize durumları liste halinde çıkarılacaktır. d) SERVİSLERİ: 1. Ulaştırma ve Nakliye Servisi a) İBB Yol Bakım Müdürlüğü b) İlçe Belediye Başkanlığı Temsilcisi c) İlçe Şoförler Odası Başkanlığı 2. Köy yolları ve il yolu yapım, onarım servisi a) İBB Yol Bakım Müdürlüğü b) İlçe Belediye Başkanlığı Temsilcisi c) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi 6

7 KURTARMA VE YIKINTILARI KALDIRMA HİZMETLERİ GRUBU 1. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi 2. AFAD Temsilcisi 3. İBB Yol Bakım Müdürlüğü 4. İlçe Belediye Başkanlığı Temsilcisi 5. Liman Başkanlığı Yetkilisi 6. Garnizon Komutanlığı Temsilcisi 1. Afet mahallinde yıkıntı altında kalan yaralılar ile mahsur kalanları kurtarır. 2. Ulaşımı engelleyen yıkıntıları kaldırır. 3. Kurtarma ve yardım çalışmaları bakımından tehlikeli olabilecek binaların desteklenmesi, yıkılması ve temizlenmesini sağlar. 4. Görülen yıkıntıların kaldırılmasını sağlar. 5. Afet bölgesinde çıkması muhtemel yangından korunma ve önleme tedbirlerini alır, yangınları söndürür. 6. Kurtarmada hastane, okul, kışla, atölye gibi yerler ile konutlardaki vatandaşların, barınaktaki hayvanların, kıymetli eşya ve malların öncelik sırasına göre kurtarılmasını sağlar. c) PLANLAMASI: 1. Kurtarma ve yıkıntıları kaldırma hizmetleri grubunda görevlendirilecek personel, araç ve gereç, Yönetmeliğin 12. Maddesinin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespit edilmiş ve doldurulmuş olup, birer örneği ektedir. 2. Yıkıntıların döküleceği yerler tespit edilmiş ekteki listede belirtilmiştir. 3. Kurtarma ve yıkıntıları kaldırma hizmetinde görev alacak personel AFAD tarafından eğitilecektir. Gerektiğinde Sivil Savunma mükelleflerinden ve Askeri Birlik personel, araç ve gereçlerinden faydalanılacaktır. 4. Afet mahalline gelen tüm resmi ve özel kuruluşlara ait itfaiye ekipleri Şile İtfaiyesinin koordinesinde toplanır. d) SERVİSLERİ: 1. Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Servisi. a) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi b) Sivil Savunma Mükellefleri c) İBB Yol Bakım Müdürlüğü d) Şile Belediye Başkanlığı Temsilcisi e) Askeri Birlik 2.İtfaiye Servisi: a) Büyükşehir Şile İtfaiyesi Amirliği b) Sivil Savunma Mükellefleri c) Garnizon Komutanlığı İtfaiyesi d) Diğer Kuruluşların Yangın Söndürme Ekipleri. 7

8 İLKYARDIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ GRUBU 1. İlçe Sağlık Müdürlüğü 2. Devlet Hastanesi Baştabipliği 3. Garnizon Komutanlığı Tabibi 4. Şile Belediye Başkanlığı Temsilcisi 5. İlçe Nüfus Müdürlüğü Temsilcisi 6. İlçe Müftülüğü Temsilcisi 7. Kızılay İlçe Başkanlığı Temsilcisi 1. Afet mahallindeki hafif yaralı ve hastaların ilk tedavisini yapar. Gerekenleri hastaneye gönderir. 2. Sabit ve seyyar yataklı tedavi kurumlarından yatak kapasitelerini artırarak tedavi hizmetlerini hızlandırır. 3. Çevre Sağlığı ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için gerekli bütün tedbirleri alır. 4. Aşı, ilaç ve tıbbi malzemeleri temin eder. 5. Ölülerin gömülmesi için dini, idari işlemleri yapar. c) PLANLAMASI: 1. İlkyardım ve hizmetler grubunda görevlendirilecek personel, araç ve gereç Yönetmeliğin 12. Maddesi (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespiti yapılmış ve formlara doldurulmuş olup, ektedir. 2. Afet anında yaralılara ilk müdahale yapılarak, en yakın hastaneye gerekli görülenler gönderilecektir. 3. Afet Bölgesinde ilkyardım merkezi kurulacaktır. 4. İlkyardım merkezlerinin personel, araç ve gereç ihtiyacını öncelikle İlçe Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi Baştabipliği, Ana Çocuk Sağlığı Tabipliği ile Kızılay'dan, Garnizon Komutanlığı Sağlık Bölümünden olmak üzere özel eczanelerden tahsisine gidilecektir. 5. İlçe dahilindeki sağlık kuruluşları ile eczanelerin kapasite ve imkanlarını gösterir liste Forma göre düzenlenmiştir. 6. Şile Devlet Hastanesinin ihtiyaca cevap vermemesi halinde diğer resmi kuruluşlardan yararlanılacaktır. (Çok Programlı Lise Salonu, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü Salonu, İlçe Sağlık Müdürlüğü binası) 7. Afet anında gerektiğinde hastane olarak kullanılabilecek bina ve tesislere ait bilgiler Forma göre düzenlenmiştir. 8. İçme ve Kullanma Suları Şile Devlet Hastanesi Baştabipliği ve Ana Çocuk Sağlığı Tabipliği laboratuarlarında tetkik edilecektir. Lüzum görülürse İl Devlet Hastanesi laboratuarlarında tahkik ettirilecektir. 9. Her çeşit yiyecek ve içecek maddelerinden gerekli görülenler kontrolden geçirilecektir. 10. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesine, açılan hizmetlerinin yapılmasına özen gösterilerek ölülerin kimliklerinin tespit edilerek, kıymetli eşyalar toplanarak muhafaza edilecektir 11. Din görevlileri ile tabut, kefen gibi ihtiyaçların temini cihetine gidilecektir. 12. Mezar yerleri tespit edilerek, gömülenlerin yerlerini belirleyecek belgeler hazırlanacaktır. 13. Mezarların kazımı için personel, araç ve gereç temin edilecektir, 8

9 d) SERVİSLERİ: 1. İlkyardım, Hastaneler ve Temel Sağlık Hizmetleri Servisi: a) İlçe Sağlık Müdürlüğü b) Devlet Hastanesi Baştabipliği c) Kızılay İlçe Başkanlığı Temsilcisi d) Ana Çocuk Sağlığı Temsilcisi e) Garnizon Komutanlığı Sağlık Ekibi f) Ağva Sağlık Ocağı Tabipliği 2. Ölüleri Tespit ve Gömme Servisi: a) Belediye Başkanlığı Temsilcisi b) Nüfus Müdürlüğü Temsilcisi c) Müftülük Temsilcisi d) İlçe Sağlık Müdürlüğü e) Sivil Savunma Mükellefleri ÖN HASAR TESPİT VE GEÇİCİ İSKAN HİZMETLERİ GRUBU 1. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi 2. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi 3. İBB Yol Bakım Müdürlüğü 4. AYEDAŞ Temsilcisi 5. Belediye Başkanlığı Temsilcisi 6. Kızılay İlçe Başkanlığı Temsilcisi 1. Afet anında alınan habere göre ön hasar tespitini yapar. 2. Hasarın yoğun olduğu bölgeleri belirleyerek, kesin hasar tespitleri için gerekli bilgileri sağlar. 3. Ön hasar tespit formlarını göre düzenler. İkmal Formlarını da göre düzenleyerek, İlçe Afet Bürosuna gönderir. 4. Can güvenliği bakımından oturulması sakıncalı bulunan ve yıktırılması gereken binaları belirler. 5. Resmi kuruluşlar ihtiyacı ve afetzedelerin barındırılması için gerekli olan bina ve tesisleri tespit eder, bu binaların kullanılabilmesi için gerekli işlemleri yaptırır. 6. Açıkta kalan ailelerin öncelikle çadır olmak üzere sağlam bulunan okul ve diğer resmi-özel binaların bu işe tahsisini sağlar. 7. Geçici iskan alanlarını belirler, düzenler ve ünitelerin kurulmasını sağlar. 8. Geçici iskanı yapılmış ailelerin ihtiyaçlarını belirleyerek, tesisi cihetine gider. 9. Uzun süreli geçici iskan için gereken binaların tanzim ve kirasını sağlar. 10. Afetzedeleri geçici iskan yerlerine taşır, geçici iskan mahallinin ihtiyaçlarını temin eder. 9

10 e) PLANLAMASI: 1. Ön hasar tespit ve geçici iskan hizmetleri grubunda görevlendirilecek personel, araç ve gereç Yönetmeliğin 12. Maddesinin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespiti yapılmış ve formlara doldurulmuş olup, ektedir. 2. Afetzedelerin geçici barındırılmaları öncelikli olarak resmi kuruluşlara ait binalarda, bu binaların yetmemesi halinde özel şahıslara ait bina ve tesislerde barınmaları sağlanacaktır. Geçici barındırılacak binalara ait liste ektedir. 3. Gerektiğinde geçici iskan için çadırlar kurulacak ve ihtiyaç duyulacak çadır ve battaniye İl Kızılay Başkanlığından temin edilecektir. 4. Geçici iskan alanları, yol, su, elektrik hizmetleri dikkate alınarak tespit edilecektir. 5. Kimsesiz kalan çocuk ve yaşlıların geçici iskanları öncelikle sağlanacaktır. d) SERVİSLERİ: 1. Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan Servisi: a) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi b) İBB Yol Bakım Müdürlüğü Temsilciliği c) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi d) AYEDAŞ Temsilcisi e) İlçe Genel İdare Kuruluşları Temsilcisi f) Belediye Başkanlığı Temsilcisi g) Kızılay İlçe Başkanlığı Temsilcisi GÜVENLİK HİZMETLERİ GRUBU 1. İlçe Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi 2. İlçe Jandarma Komutanlığı Temsilcisi 3. Garnizon Komutanlığı Temsilcisi Afet bölgesinde güvenlik ve trafik düzenini sağlamak. c) PLANLAMASI: 1. Afet halinde güvenlik hizmetleri grubunda görevlendirilecek personel, araç ve gereç, Yönetmeliğin 12. Maddesinin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespiti yapılmış ve formlar doldurulmuştur. 2. Güvenlik ve trafik hizmetlerinin yürütülmesini, gerektiği anda emniyet ve jandarma kuvvetlerini müştereken çalışmaları istendiğinde aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu, takviye kuvvetlerinin nerelerden sağlanacağını planlar. d) EKİPLERİ: 1. Emniyet Güvenlik ve Trafik Ekipleri 2. Jandarma Güvenlik ve Trafik Ekipleri 3. Askeri Birlik Güvenlik ve Trafik Ekipleri 10

11 SATIN ALMA, KİRALAMA, EL KOYMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ GRUBU 1. Kaymakam (İta Amiri) 2. AFAD Temsilcisi 3. İlçe Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi 4. Mal Müdürlüğü Temsilcisi 5. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi 6. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi 7. İlçe Müftülüğü Temsilcisi 8. İlçe Belediye Başkanlığı Temsilcisi 9. Kızılay İlçe Başkanlığı Temsilcisi 1. Hibe yoluyla temin edilen acil yardım malzemesinin kafi gelmemesi halinde ihtiyaç duyulan malzemeler, İhale Yönetmeliğinin acil yardım esaslarına göre satın alınır. 2. İhtiyaç duyulan arazi, arsa, bina, tesis, araç vb. malzemeleri öncelikle teslim alan, belgeleri karşılığında geçici olarak teslim alır. İhtiyaçlar karşılanmadığı anda bölgedeki özel kuruluşlar ile gerçek kişilerden malzemeleri satın alır. Satın alma, kiralama ve el koyma işlemlerini yapabilmesi için Komiteden onay belgesi alır. 3. Teslim alınacak malzemelerin mal sahipleri bulunamadığı takdirde malzeme sahibinin yakını veya ilgilisinden teslim alma belgesiyle, acil durumda ise tutanakla teslim alır. Bilahare teslim alma belgesini tanzim eder. 4. Alınan malzemeler hizmet grupları emrine, teslim alma belgeleri ise Fon Saymanlığına verilir Sayılı Kanunun 6. Maddesi gereğince tatbik olunacak mal ve çalışma yükümlülükleri karşılıkları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenecek Yönerge esaslarına göre ödeme işlemleri yürütülecektir. 6. Temin edilen malzemelerin depolanmasını korunması ve dağıtımını sağlar. 7. Yiyecek, giyecek ve nakdi yardım alanların listelerini düzenler ve onaylar. 8. İlaç ve gıda maddelerinin sağlığa uygun olup olmadığının kontrolünü sağlar. Gerekirse Kızılay dağıtıma yardımcı olur. c) PLANLAMASI: 1. Servislerde görevlendirilecek personel, araç ve gereç, Yönetmeliğin 12. Maddesinin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespiti yapılmış ve formlar doldurulmuştur. 2. İlçe dahilinde bulunan ihtiyaç maddeleriyle ilgili ticarethane, kurum ve işletme kapasiteleri belirlenmiş, nolu forma işlenmiştir. 3. Temin edilen ihtiyaç maddelerinin depolara konulmadan ne şekilde muhafaza edileceğini, ihtiyaç duyulacak her türlü malın nerelerden temin edileceğini ve temin edilen acil yardım malzemelerinin ekipler tarafından afetzedelere forma göre dağıtımını planlar. 11

12 d) SERVİSLERİ: 1. Satın Alma, Kiralama ve El Koyma Servisi a) Malmüdürü b) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Fon Saymanlığı Temsilcisi c) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi d) Belediye Başkanlığı Temsilcisi 2. Dağıtım Servisi a) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi b) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi c) İlçe Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi d) AFAD Temsilcisi e) İlçe Müftülüğü Temsilcisi f) İlçe Kızılay Başkanlığı Temsilcisi TARIM HİZMETLERİ GRUBU 1. İlçe Tarım Müdürlüğü Temsilcisi 2. Orman İşletme Müdürlüğü Temsilcisi 3. Ziraat Bankası Müdürlüğü Temsilcisi 4. İlçe Belediye Başkanlığı Temsilcisi 1. Sahipsiz ve barınaksız kalmış hayvanları tespit eder, değerlendirilmesini sağlar. 2. Hayvanları alır ve kesim işlemlerini yaptırır. İhtiyaç duyulan hayvan yemini temin eder. 3. Geçici olarak barındırılmak üzere uygun bir yerde hayvanları emanete alır ve sevk eder. 4. Koruyucu aşılar yapar ve ölen hayvanların sağlığa zararsız hale getirilmesini sağlar. 5. Tarımla ilgili ihtiyaçları temin ederek, zarar gören tarım arazisinin iyileştirilmesini sağlar, gerektiğinde afetzede çiftçilerin banka borçlarını erteler ve tarım kredisi verilmesini sağlar. c) PLANLAMASI: 1. Servislerde görevlendirilecek personel, araç ve gereç, Yönetmeliğin 12. Maddesinin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespiti yapılmış ve formlar doldurulmuştur. 2. Hayvanların 15 günlük yem ihtiyaçlarını karşılayacak yerler ve alınacak yemin cins ve miktarı ile depolanacak yerlerin listesini hazırlar. 3. Zirai araç ve gereç listesinin düzenlenmesini, yem ve hayvan nakliyesinin nasıl yürütüleceğini, beyanların barındırılacağı yerlerin tespitini, hayvan kesimlerinin nerelerde yapılacağının koruma ve kontrol hizmetleri ile ölen hayvanların sağlığa zararsız hale getirilmesinin ve hayvanların ilk toplama yerlerinin tespitini planlar. d) SERVİSİ: 1. Tarım Hizmetleri Servisi: a) İlçe Tarım Hizmetleri Temsilcisi b) Ziraat Bankası Temsilcisi c) Belediye Başkanlığı Temsilcisi 12

13 ELEKTRİK, SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ GRUBU 1. Belediye Başkanlığı Temsilcisi 2. AYEDAŞ İşletme Başmühendisliği Temsilcisi 3. AYEDAŞ Arıza Servisi Temsilcisi 1. Elektrik, Su ve Kanalizasyon tesislerinin arızalarını anında giderir, devamlı hizmet vermesini sağlar. 2. Geçici iskan ünitelerinin su, aydınlatma ve kanalizasyon ihtiyaçlarını sağlar. 3. İçme ve kullanma sularının arıtma ve dezenfektasyonunu yapar. 4. İlçe, köy ve mezra gibi yerleşim yerlerinin elektrik, su ve kanalizasyon tesislerini gösterir cetvelleri düzenler. Ayrıca köylerin elektrik durumunu gösterir bilgileri EK-9 Forma işler. 5. Elektrik tesisatlarının nerede ve nasıl kullanılacağına dair liste düzenler. PLANLAMASI: 1. Servislerde görevlendirilecek personel, araç ve gereç, Yönetmeliğin 12. Maddesinin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespiti yapılmış ve formlar doldurulmuştur. 2. Uzun süreli elektrik kesintisinin olmaması için gerekli önlemlerin alınmasını, gerektiğinde resmi, özel kuruluşlar ve askeri birliklerin jeneratörlerinden faydalanılmasını planlar. SERVİSLERİ: 1. Elektrik Tesisleri Yapım ve Onarım Servisi: a) AYEDAŞ Temsilcisi b) Belediye Başkanlığı Temsilcisi 2. Köy İçme Suyu Yapım ve Onarım Servisi: a) İSKİ Temsilcisi b) Belediye Başkanlığı Temsilcisi 3. Belediye İçme Suyu Tesisi Yapım ve Onarım Servisi: a) Belediye Başkanlığı Temsilcisi b) Diğer Kuruluşlardaki teknik ve onarım ekibinden gerekirse yardım istenir. 4. Kanalizasyon Tesisleri Yapım ve Onarım Servisi: a) Belediye Başkanlığı Temsilcisi b) İSKİ Müdürlüğü Temsilcisi c) AFAD Temsilcisi 13

14

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi:08.05.1988 R.G. Sayısı:19808 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, devletin tüm güç

Detaylı

İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ

İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ İl Acil Yardım planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlar. Planda öngörülen teşkilatı kurar ve burada görev yapacakları tespit ederek kendilerine duyurur.

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI

PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI 2013 ONAY SAYFASI Pendik İlçesi 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun un 4. maddesi gereğince çıkartılan

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı R.

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI 2015-2016 KURUMUN ADI VE YERİ :Kemaliye Halk Eğitim Merkezi ve Kemaliye Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü (Ortak Plan) ERZİNCAN KURUMUN BAĞLI BULUNDUĞU KURUM :Kemaliye İlçe Milli

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sivil Savunma Uzmanı Hayrettin AVCU Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu doğrultusunda Büyükşehir Belediyesine ait tüm planları ve detay planları hazırlar, plan hazırlaması

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

GÖNÜLLÜLERİN SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNE KATILMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

GÖNÜLLÜLERİN SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNE KATILMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar GÖNÜLLÜLERİN SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNE KATILMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde l- Sivil toplum örgütleri, özel ve tüzel kişiliğe sahip

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

HASSAS BÖLGELERDE KURULACAK HASTANELER SERVİSİNE AİT PLANLAMA, TEŞKİLÂT, İKMAL VE DİĞER HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

HASSAS BÖLGELERDE KURULACAK HASTANELER SERVİSİNE AİT PLANLAMA, TEŞKİLÂT, İKMAL VE DİĞER HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK HASSAS BÖLGELERDE KURULACAK HASTANELER SERVİSİNE AİT PLANLAMA, TEŞKİLÂT, İKMAL VE DİĞER HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26 Nisan 1966 Sayı :12283 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 1 1 VİZYON Afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında risklerin doğru yönetilmesi sürecine toplumun her bireyini dahil etmek.

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

İL HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONU

İL HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONU Sayı, tarih 2.12.2007 Konu Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonlarını GÖREVE DAVET Adana Valiliği Yüksek Makamına 3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON Olay Komuta Sistemi HAP Başkanı Operasyon Şefi Alan Yönetimi Tıbbı Bakım Sorumlusu Tehlikeli Madde Direktörü Hastane Ünitesi Acil

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 1 Afet Yönetiminde Süreç Döngüsü Risk Yönetimi Risk Azaltma Ortaya Çıkışı Hayatını kaybeden kişi sayısı

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ İLE ACİL KURTARMA VE YARDIM EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ İLE ACİL KURTARMA VE YARDIM EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ İLE ACİL KURTARMA VE YARDIM EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Sorumluluk,

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇE BELEDİYESİ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇE BELEDİYESİ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇE BELEDİYESİ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı, Yusufeli Belediyesinde mevcut hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE İÇHİZMET YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE İÇHİZMET YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE İÇHİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi itfaiye teşkilatının

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER, TANIMLAR VE BAĞLILIK 1-AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 1. Kadro Adı : Tercüman Mütercim Hizmet Sınıfı : Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 MADDE l 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Abdurrahman GÜLDOĞAN İzmir AFAD Şube Müdürü AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Afetler ve sivil toplum kuruluşları

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 01/04/1988-88/12777 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 15/05/1959-7269 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri Kanun Numarası: 3285 Kabul Tarihi: 08.05.1986 Yayımlandığı R.Gazete: 16.05.1986-19109 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 209 KANUN BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 1 / 63 Amaç, Kapsam,

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI

T.C. MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI T.C. MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI 5510 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR TESBİTİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE UYULACAK İLKE VE USULLER HAKKINDA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM G E N E L E S A S L

Detaylı

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Fakülte kompleksi için tehlikeli olabilecek komşu binalarıdaki acil durumları da içerecek şekilde tüm Fakülte personelinin

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanını, Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanını, Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde1 - (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET ve ACİL DURUM KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM)

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

Sağlık Bakanlığına Ait Hastanelerin Yatırım Esaslarının Tespitine Dair Yönerge

Sağlık Bakanlığına Ait Hastanelerin Yatırım Esaslarının Tespitine Dair Yönerge Sağlık Bakanlığına Ait Hastanelerin Yatırım Esaslarının Tespitine Dair Yönerge SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT HASTANELERİN YATIRIM ESASLARININ TESPİTİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/2/1984, No: 4/7778 Dayandığı Kanunun

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

A1.H1: Doğal afetler sonucu oluşacak kazalar, yangınlar, trafik kazaları ve diğer tüm acil durumlara daha etkin müdahalelerin sağlanması.

A1.H1: Doğal afetler sonucu oluşacak kazalar, yangınlar, trafik kazaları ve diğer tüm acil durumlara daha etkin müdahalelerin sağlanması. 4. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ A1: İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini daha etkin yürütmek. Tüm insan ve diğer canlıların, yangınlar başta olmak üzere felaket bazlı olaylarla ilgili, olay anı, öncesi ve sonrası

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO: TİM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı