İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKALARDA GERÇEKLEŞEN YABANCI SATIN ALIMLARININ HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKALARDA GERÇEKLEŞEN YABANCI SATIN ALIMLARININ HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ"

Transkript

1 İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKALARDA GERÇEKLEŞEN YABANCI SATIN ALIMLARININ HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Hakan Güçlü Özgür Aslan 1. Giriş 1980 yılı öncesinde ithal ikamesini esas alan yurtiçi mal ve hizmet üretiminin korunmasına yönelik politikaların uygulanması nedeniyle, Türk bankacılık sektöründe yabancı payı oldukça düşük düzeyde kalmıştır yılından sonra uygulanan liberalizasyon politikaları çerçevesinde yabancı bankaların Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunmaları kolaylaştırılmıştır. Ancak, 1980 li yılların ikinci yarısında başlayan yüksek enflasyon oranları ve istikrarsızlıklar nedeniyle yabancı bankaların girişleri oldukça sınırlı olmuştur lı yıllarda yabancı bankaların Türk bankacılık sektöründeki payı %5 oranını geçememiştir. Türkiye de 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizinden sonra ortaya konulan makroekonomik politikalar sonucu düşen enflasyon oranları ve oluşan yatırım ortamı finans piyasasında da bazı gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle son birkaç yılda bankacılık sektöründe yabancı sermaye girişleri artmıştır. Yabancı bankalar bazı stratejik ortaklık kurmak suretiyle sektöre girebildikleri gibi doğrudan banka satın alma yolunu da seçebilmektedirler. İMKB de işlem gören Türk sermayeli bankaların yabancı yatırımcılarla ortaklık görüşmelerine başlamaları, bu görüşmelerin devam ettiği ve görüşmelerin sonuçlandığı dönemlerde banka hisse senetlerinin fiyatlarında ve işlem hacimlerinde değişmeler ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak da bankanın piyasa değerlerinde değişmeler olmuştur. 1

2 Ortaklık görüşmelerinin devam ettiği dönemlerde, bu görüşmeler hakkında basın ve yayım kuruluşlarında çıkan haberler ile ilgili olarak kamuoyunun özellikle banka yatırımcılarının dezenformasyona maruz kalmalarının önünde geçilmesi için bankalar tarafından İMKB ye özel durum açıklamaları gönderilmiş ve görüşmelerin seyri hakkında bilgiler verilmiştir. Makalede, son 6 yılın verileri kullanılarak, İMKB işlem gören bankalardan yabancı yatırımcılar tarafından satın alınan bankaların hisse fiyatı getirilerinde ve işlem hacimlerinde ortaya çıkan değişimleri, piyasada oluşan diğer getiri ve işlem hacimleri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yapılan karşılaştırmalarda, ortaklık görüşmelerine başlanılması, görüşmelerin devam edilmesi ve sonuçlandırılması dönemleri kapsayan verileri alınmıştır. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyuna açıklama yapılması gereken hususların ortaya çıkması durumunda, açıklamaların en hızlı haberleşme vasıtasıyla İMKB ye yapılması ve bu kurum tarafından kamuoyuna duyurulması gerektiği göz önüne alınarak, ortaklık görüşmeleri ile ilgili gelişmeler yapılan bu açıklamalar dikkate alınarak oluşturulmuş ve analize alınmıştır. Doğrudan banka ortaklık yapısında çoğunluk hisselerinin alınması ile sonuçlanan yabancı satın alımları üzerinde durulmuş, çoğunluk hisselerinin dolaylı olarak sahip olunması ile sonuçlanan satın alımlarda makale kapsamında alınmamıştır. Bu kapsama giren Fortis Bank A.Ş. (eski ünvanı: Dış Ticaret Bankası A.Ş.), Garanti Bankası T.A.Ş. ve Finansbank A.Ş. satın alımları incelenmiştir. Ayrıca, ortaklık görüşmeleri devam etmekte olan veya sonuçlandırılmayan bankalar da çalışmaya dahil edilmemiştir. 2. Yabancı Bankaların Ulusal Ekonomiye Etkileri Yabancı bankaların ulusal bankacılık sektöründe faaliyette bulunmaları ulusal ekonomiye olumlu etkileri ve olumsuz etkileri olabilmektedir. Bu konuda yapılan incelemelerden ve analizlerden elde edilen kanıtlar kısıtlı olmakla birlikte, genel olarak yabancı bankaların, yeni teknoloji ve bankacılık ürünlerinin kullanımını artıracağına, rekabeti büyüteceğine ve finansal sektörün verimliliğini artıracağına inanılmaktadır. Ancak, yabancı banka girişlerinin daha istikrarlı bir bankacılık sistemi sağlayıp sağlamayacağı ve ulusal bankaların rekabet nedeniyle sıkıntıya düşüp düşmeyeceği hususları hakkında tartışmalar devam etmektedir. 2

3 Ancak, konuyla ilgili yapılan ampirik çalışmalardan hareketle söylenebilecek en açık yargı, ulusal bankalara göre yabancı bankaların fonksiyonunun, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde farklılık arz ettiği ve gelişmekte olan ülkelerde yabancı bankaların ulusal bankalara göre daha karlı, gelişmiş ülkelerde ise daha az karlı olduğudur. Yabancı banka girişlerinin rekabetçi bir baskı oluşturmak suretiyle bankacılık sisteminin verimliliğini artırdığı düşünülmekle birlikte, daha istikrarlı bir bankacılık sistemi ve daha az değişken kredi arzı yaratmaya katkıda bulunması hususunun daha az açık olduğu ifade edilmektedir. Ancak, belki de en kabul görmüş görüş, yabancı banka girişlerinin ulusal finansal sistemde iki karşıt etkisinin olabileceği yönündedir. Bu etkiler; ulusal şoklara azalan hassasiyet ve uluslar arası bankaların merkez ülkelerdeki şoklara artan riskidir. Yabancı bankaların olumlu etkileri arasında; Bankacılık sektöründe rekabeti artırarak yerel bankaların etkinliğini artırabilmesi, Yeni teknoloji ve bankacılık ürünlerinin kullanımını artırabilmesi, Getirdikleri yeni uygulamaların yurtiçi bankalar tarafından da kullanılmaya başlanması sonucu, yurtiçi finansal piyasaların modernleşmesine büyük katkıda bulunabilmeleri, Ulusal bankaların, bu bankalardan idari eğitim almaları ve bunu yurtiçi sektöre transfer etmeleri durumunda, modern bankacılık teknikleri ve becerilerin yerel ekonomiye yayılması, Finansal regülasyon/denetim ve kanuni/yaptırım yetersizlikleri gibi kurumsal altyapı eksikliklerin giderilmesini hızlandırabilmesi, Ülkelerin dış sermaye piyasalarına açılmalarını sağlayabilmesi yer almaktadır. Yabancı bankaların olumsuz etkileri arasında ise; Ortaya koydukları rekabet nedeniyle kısa dönemde birçok yerel bankayı sıkıntıya düşürebilmesi, 3

4 Eğer yabancı bankalar bankacılık sektörünün önemli bir kısmını ele geçirmişlerse, daha çok büyük ve yabancı şirketlerle çalıştıkları için küçük yerel firmaların kredi elde etmekte zorlanabilmesi, Yabancı bankaların kendi ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar yüzünden girdikleri ülkeden çekilip, ulusal ekonomide gereksiz bir sıkıntıya yol açabilmesi yer almaktadır. Yabancı bankaların yurt içi sektörün performansına etkisi, piyasa girişlerinin şekillerine de bağlı olmaktadır. Yabancı bankaların büyük müşterilere (uluslararası kuruluşların bağlı kuruluşlarına) hizmet vermesi ve şube ağının sadece şehir merkezlerinde olması gibi piyasa bölümlere ayrılmışsa, liberalizasyondan kaynaklanacak rekabet kazançları gerçekleşmeyeceği yönünde bir görüş bulunmaktadır. 3. Bankalar Hakkında Özet Bilgi 3.1. Fortis Bank A.Ş. Fortis Bank A.Ş. (eski unvanıyla Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ) Bakanlar Kurulu'nun tarihli 6/2874 sayılı izni ile her türlü bankacılık işlemi yapmak üzere tarihinde kurulmuş ve tarihinde faaliyete geçmiş özel sermayeli bir ticaret bankasıdır yılında ise çoğunluk hisseleri Doğan Şirketler Grubu'nun tarafından satın alınmıştır. Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. olan unvanının Fortis Bank A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Fortis Bank A.Ş. kurumsal, ticari ve bireysel bankacılık faaliyetlerinde bulunmaktadır tarihi itibarıyla Fortis Bank A.Ş. nin yurt çapında 186 şubesi ve yurtdışında 1 şubesi bulunmaktadır. 4

5 3.2. T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş yılında Ankara'da kurulmuş, 1983 yılında finans, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Doğuş Grubu'na katılmıştır yılında T. Garanti Bankası A.Ş. nin hisse senetleri halka arz edilerek İMKB de işlem görmeye başlamıştır yılında ise yurtdışı hisse senedi ihracı gerçekleştirilmiştir T. Garanti Bankası A.Ş. nin %100 iştiraki olan Osmanlı Bankası A.Ş. nin tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Osmanlı Bankası A.Ş. ile Birleşik Türk Körfez Bankası nın birleşmesi hususunda karar alındığına ve birleşmenin Osmanlı Bankası A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilmesine karar verildiğine ilişkin bilgi İMKB ye tarihinde özel durum açıklaması gönderilmek suretiyle kamuoyuna duyurulmuştur yılı içerisinde birleşmeye ilişkin işlemler tamamlanmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş. nin yurtiçinde 428 şubesi bulunmaktadır Finansbank A.Ş. Finansbank A.Ş tarihinde faaliyete geçmiştir. Finansbank A.Ş. kuruluşta stratejisini "büyük şirketlere toptan bankacılık hizmetleri sunmak" olarak belirlemiştir. Finansbank A.Ş. hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kote olarak tarihinden itibaren işlem görmeye başlamıştır. 3 Haziran 1998 tarihinde de Global Depositary Receipts (GDR) yöntemiyle Finansbank A.Ş. hisse senetleri Londra Borsası'na kote edilmiştir. Finansbank A.Ş yılında yurtdışındaki ilk yatırımını gerçekleştirerek İsviçre'de UBS AG'den özel bir bankanın % 90 hissesini satın almıştır. Bu bankanın adı Finansbank (Suisse) S.A. olarak değiştirilmiştir yılında Paris'te bulunan Banque du Bosphore'un % 20'sini satın alan Finansbank A.Ş., 1994 yılında ise Avrupa Birliği'ndeki ilk bankası Finansbank (Holland) N.V.'yi Amsterdam'da kurmuştur. Finansbank (Holland) N.V.'nin Hollanda dışında Almanya ve Belçika'da da şubeleri bulunmaktadır. 5

6 2001 yılında Finansbank A.Ş., Commercial Union Sigorta A.Ş. ve Commercial Union Hayat Sigorta A.Ş. ndeki hisselerini CGU International Insurance PLC'ye satmış ve aynı yıl Finans Sigorta A.Ş.'yi kurmuştur. 4. Yabancı Kuruluşlarla Yapılan Ortaklık Görüşmeleri ve Gerçekleştirilen Satın Alımlar 4.1. Fortis Bank A.Ş. Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ve hissedarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından tarihinde yapılan açıklamalarda; Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ile ilgili olarak, bankacılık sektöründeki uluslararası ve yerel gelişmeler çerçevesinde, işbirliği, ortaklık ve hisse devri gibi çeşitli olasılıkların araştırılması için Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. tarafından bir danışman firmanın görevlendirilmesine karar verildiği bildirilmiştir , , , ve tarihli açıklamalar ile yapılan özel durum açıklamaları dışında kamuya duyurulması gereken bir husus olmadığını belirtilmiştir. Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ve hissedarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından tarihinde yapılan açıklamalarda; Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ile ilgili olarak değerlendirme çalışmalarını sürdüren bazı uluslararası bankalardan bu çalışmaların sonucu tekliflerini tamamlayıp sunmalarının Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş tarafından istendiği, tarihli açıklamalarında ise bu tekliflerin sunulduğu ve tekliflerin değerlendirilmesi çalışmalarına başlandığı ifade edilmiştir. Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ve hissedarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından tarihinde yapılan açıklamalarda; devam etmekte olan son değerlendirmelerin yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek önemde olması nedeniyle, değerlendirmenin tamamlanması aşamasına değin İMKB Yönetmeliğinin 25/a maddesi uyarınca, Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ve Doğan Şirketleri Grubu Holding A.Ş. hisse senetlerinin seansının durdurulması talep edilmiştir. 6

7 11 Nisan 2005 tarihi itibarıyla Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. nin %89.34 oranındaki hisselerini elinde bulunduran ortakların (Doğan Şirketler Holding A.Ş., Aydın Doğan, Arzuhan Yalçındağ, Vuslat Sabancı, Hanzade Doğan, Begümhan Doğan, İmre Barmanbek, Türk Dış Ticaret Bankası Mensupları Emekli Sandığı Vakfı and Türk Dış Ticaret Bankası Mensupları Güvenlik Vakfı) bu hisselerinin tamamının yabancı sermayeli Fortis NV/SA kuruluşuna devri doğrultusunda söz konusu taraflar arasında anlaşma sağlanmış ve bu husus tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. Hisselerinin tamamı için Euro değer biçilen Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.'nin sermayesinin %89,34'ünü temsil eden toplam adet hisse için toplam satım bedeli Euro olarak belirlenmiştir. Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. nin %89,34 oranındaki hisselerinin Fortis NV/SA ye satışı gerekli tüm izinlerin alınmasını takiben 4 Temmuz 2005 itibarıyla tamamlanmıştır. Fortis Bank A.Ş. nin son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Ortak Ünvanı Tutar (YTL) Sermaye Payı (%) Fortisbank NV SA ,26 Halka Açık Kısım , , T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. nin ana hissedarı Doğuş Holding A.Ş. ile İtalya'nın önde gelen bankacılık grubu Intesa BCI S.P.A. arasında Türkiye Garanti Bankası A.Ş. için ortaklık görüşmelerine başlamaları hususunda mutabakat tesis edildiğine, taraflar arasında varılan mutabakat uyarınca görüşmelere hemen başlanılacağına ilişkin bilgi İMKB ye tarihinde özel durum açıklaması gönderilmek suretiyle kamuoyuna duyurulmuştur , , , ve tarihli açıklamalar ile görüşmelerin devam ettiği bildirilmiştir. T. Garanti Bankası A.Ş. nin tarihli açıklamasında; İntesa BCI S.p.A ile T. Garanti Bankası A.Ş. nin ana ortağı Doğuş Holding A.Ş. arasında sürdürülen ortaklık görüşmeleri ile ilgili olarak 14 Eylül 2001 tarihinde yapılan İntesa BCI yönetim kurulu toplantısında T. 7

8 Garanti Bankası A.Ş. nin ile ilgili kararın sonraki toplantılarda ele alınmasına karar verildiği, bu karara gerekçe olarak ABD'de yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan gelişmelerin gösterildiği, taraflar arasındaki ortaklık görüşmeleri devam ettiği ifade edilmiştir. T. Garanti Bankası A.Ş. nin tarihli yönetim kurulu toplantısında, T. Garanti Bankası A.Ş. nin iştiraki Osmanlı Bankası A.Ş.'nin her türlü hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği sona ermek suretiyle T. Garanti Bankası A.Ş. nin tarafından devralınarak birleşmesi hususunda karar alınmış alındığına ilişkin bilgi İMKB ye tarihinde özel durum açıklaması gönderilmek suretiyle kamuoyuna duyurulmuştur. T. Garanti Bankası A.Ş. nin tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında T. Garanti Bankası A.Ş. nin ve iştiraki Osmanlı Bankası A.Ş. tarafından imzalanan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu nun onayından geçmiş devir sözleşmesinin tasdikine karar verilmiş. Hisse devri tarihinde tamamlanmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş. nin tarihli açıklamasında, Banca Intesa ve Doğuş Holding A.Ş. nin, T. Garanti Bankası A.Ş.'nin çoğunluk hisselerinin Banca Intesa tarafından satın alınması ile ilgili olarak görüşmelere başlanılması hususunda anlaşmaya vardığı ifade edilmiştir T. Garanti Bankası A.Ş. nin tarihli açıklamasında ise, Banca Intesa ve Doğuş Holding A.Ş. nin tarihinde imzaladıkları ön anlaşmayla Türkiye Garanti Bankası A.Ş. nin çoğunluk hisselerinin Banca Intesa tarafından satın alınmasına ilişkin temel noktalarda anlaşmaya varıldığı ifade edilmiştir. T. Garanti Bankası A.Ş. nin ana hissedarı Doğuş Holding A.Ş. ile Banca Intesa arasında T. Garanti Bankası A.Ş. nin çoğunluk hisselerinin Banca Intesa tarafından satın alımına ilişkin olarak sürdürülen görüşmelerde bir mutabakata varılamadığından görüşmelerin sürdürülmemesine müştereken karar verildiği T. Garanti Bankası A.Ş. nin tarihli açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur. T. Garanti Bankası A.Ş. hisseleri ile ilgili, bankacılık sektöründeki muhtemel ortaklık, işbirliği, hisse alım ve satışı gibi olasılıkların tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla yatırım 8

9 bankası Morgan Stanley & Co Limited nin yetkilendirildiğine ilişkin açıklama tarihinde yapılmıştır , , , tarihli açıklamalar ile çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir. Doğuş Holding A.Ş., Doğuş Grubu şirketlerinin mülkiyetinde bulunan T. Garanti Bankası A.Ş. hisselerinin yarısını General Electric (GE) Company iştiraki olan GE Consumer Finance e satmak üzere, eşit ortaklık prensipleri çerçevesinde, münhasıran görüşmelere başlama kararı alındığına ilişkin açıklama tarihinde kamuoyuna yapılmıştır. Doğuş Holding A.Ş. nin tarihinde İMKB ye gönderdiği özel durum açıklamasında; Doğuş Holding A.Ş. ve General Electric nin (GE), GE Consumer Finance'in T. Garanti Bankası A.Ş. hisselerinin bir kısmını satın alması konusunda anlaşmaya vardığı, hisse devir sözleşmesinin tarihinde imzalandığı, anlaşmaya göre GE'nin iştiraki GE Consumer Finance in (GECF), Doğuş Grubu'ndan, milyar dolar karşılığında T. Garanti Bankası A.Ş.'nin hisse senetlerinin %25,5'ini satın alacağı, ayrıca GECF in T. Garanti Bankası A.Ş.'nin kurucu hisselerinin %49,2'sini 250 milyon USD tutarında bir bedel ile satın alacağı, anlaşma doğrultusunda T. Garanti Bankası A.Ş. nin eşit ortaklık prensibi çerçevesinde yönetileceği ifade edilmiştir. T. Garanti Bankası A.Ş. nin son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Ortak Ünvanı Tutar (YTL) Sermaye Payı (%) Doğuş Holding A.Ş ,36 23,686 Doğuş İnşaat ve Tic A.Ş ,56 3,799 Doğuş Nakliyat ve Tic.A.Ş ,79 0,055 Ge Araştırma ve Müşavirlik Ltd. Şti ,00 25,50 Halka Açık Kısım ,29 46, ,00 100, Finansbank A.Ş. Fiba Holding A.Ş., BNP Paribas ile Finansbank A.Ş. ve Finans Finansal Kiralama A.Ş., Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Finansbank A.Ş.'nin diğer mali iştiraklerinin 9

10 çoğunluk hisselerinin BNP Paribas tarafından satın alınması görüşmeleri için tarihinde münhasırlık sözleşmesi imzalamış ve bu konudaki bilgiler İMKB ye tarihinde özel durum açıklaması gönderilmek suretiyle kamuoyuna duyurulmuştur tarihli açıklama ile görüşmelerin devam ettiği bildirilmiştir. BNP Paribas ve Fiba Holding A.Ş. arasında imzalanmış bulunan BNP Paribas ın Finansbank A.Ş. ve tüm mali iştiraklerine muhtemel stratejik yatırımına ilişkin münhasırlık sözleşmesinin süresinin Ağustos ayı sonu itibariyle sona erdiği, BNP Paribas ve Fiba Holding A.Ş. nin görüşmelere devam etmekte olduğu ve Finansbank A.Ş. nin Türkiye deki faaliyetleri ile ilgili yeni bir gizlilik ve münhasırlık sözleşmesi imzalandığına ilişkin özel durum açıklaması tarihinde İMKB ye gönderilmiştir ve tarihli açıklamalar ile görüşmelerin devam ettiği bildirilmiştir tarihli özel durum açıklaması ile BNP Paribas ve Fiba Holding A.Ş. nin, Finansbank A.Ş.'nin Türkiye'deki faaliyetlerinin ve bir kısım yurtiçi iştiraklerinin satışı ile ilgili yapmakta oldukları görüşmelerde anlaşmanın sağlanamadığı, gizlilik ve münhasırlık sözleşmesi sona erdirildiği bildirilmiştir. Fiba Holding A.Ş. nin; ana hissedarı bulunduğu Finansbank A.Ş. ile ilgili olarak, kendisi adına ve Finansbank A.Ş.'de hissedar olan diğer Fiba Grubu şirketlerini temsilen, bankacılık sektöründeki muhtemel ortaklık, işbirliği ve hisse satışı gibi stratejik opsiyonların tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla yatırım bankası Morgan Stanley & Co. Limited'i münhasıran görevlendirmiş bulunduğuna ilişkin açıklama tarihinde İMKB ye gönderilmiştir tarihli açıklamada, yetkilendirilen yatırım bankası Morgan Stanley&Co Limited tarafından yatırımcılarla temaslara başlandığı, bu temasların Finansbank A.Ş.'ne ait bilgilerin paylaşımı, gerektiğinde Finansbank A.Ş. içinde tetkik ve incelemelerde bulunulması ve bu sürecin gerektirdiği diğer aşamaları içereceği ifade edilmiştir , , , , , ve tarihli açıklamalar ile yapılan özel durum açıklamaları dışında kamuya duyurulması gereken bir husus olmadığını belirtilmiştir. 10

11 tarihinde, Fiba Holding A.Ş ile diğer Fiba Grubu şirketlerine ait ve Finansbank A.Ş nin çıkarılmış sermayesinin %46 sını temsil eden hisseler ile Fina Holding A.Ş. ine ait 100 adet kurucu hissenin satışı ile ilgili olarak Fiba grup şirketleri ile National Bank of Greece S.A arasında mutabakata varıldığına, bu kapsamda ilgili şirketler ile National Bank of Greece S.A arasında tarihinde hisse alım anlaşması imzalandığına, varılan anlaşma uyarınca National Bank of Greece S.A nın, Finansbank A.Ş. nin %46 sına isabet eden hisseler için ABD Doları ve 100 adet kurucu hisse için ise ABD Doları nı peşin olarak ödeyeceğine ilişkin bilgiler İMKB na gönderilmiştir. Finansbank A.Ş. nin son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Ortak Ünvanı Tutar (YTL) Sermaye Payı (%) FİBA Grubu ,68 National Bank of Greece S.A ,00 Halka Açık Kısım , ,00 5. Fiyat Getirilerinde ve İşlem Hacimlerinde Ortaya Çıkan Değişimler 5.1. Fortis Bank A.Ş yılından itibaren banka fiyat getiri oranları ile İMKB100, İMKB30 ve bankacılık sektörü endeks getirileri oranları karşılaştırıldığında bu dönemin ikiye ayrılması gerekmektedir. Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ve hissedarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından banka ile ilgili olarak ortaklık ve hisse devri gibi çeşitli olasılıkların araştırılması için bir danışman firmanın görevlendirilmesine karar verildiğine ilişkin açıklamanın yapıldığı tarihli döneme kadar bankanın fiyat getiri oranları diğer endeks getiri oranlarının üzerinde iken, bu tarihten sonra bu endeks getirilerinden daha düşük fiyat getiri oranlarına sahip olmuştur. Banka fiyat getiri oranları ile endeks getiri oranlarını karşılaştırırken ortaklık görüşmelerinin yapıldığı iki dönem üzerinde durulması gerekmektedir. 11

12 Danışman firmanın görevlendirildiğine ilişkin açıklamanın yapıldığı tarihinde ve sonrası birkaç günde endekslerde düşüşler yaşanırken, banka hisse senedi fiyatında artışlar yaşanmıştır. Bankanın işlem hacmi aynı dönemde kat artmıştır. Bu tarihten sonra getiri oranı endeks getirilerinin altına düşmüş ve 2004 yılı sonuna kadar olan dönemde bankanın fiyat getiri oranı endeks getiri oranlarının altında kalmıştır. Basın ve yayın kuruluşlarında konu ile ilgili çıkan haberler nedeniyle banka tarafından yapılan , , , ve tarihli açıklamalar ile yapılan özel durum açıklamaları dışında kamuya duyurulması gereken bir husus olmadığını belirtilmiştir. Bu dönemde de bankanın fiyat getiri oranının endeks getiri oranının altında olması hususu devam etmiştir. Aynı dönemde işlem hacminde de önemli farklılaşmalar görülmemiştir. 11 Nisan 2005 tarihi itibarıyla Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. nin %89.34 oranındaki hisselerini elinde bulunduran ortakların bu hisselerinin tamamının yabancı sermayeli Fortis NV/SA kuruluşuna devri doğrultusunda söz konusu taraflar arasında anlaşma sağlandığı tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur tarihinde banka hisse senedi fiyatında önemli bir artış yaşanmıştır ve sonrası dönemde bankanın hisse fiyatı çok az değişmiştir. Bankanın işlem hacminde de aynı dönemde tarihinde ve sonrasında birkaç günde önemli artışlar yaşanmıştır, ancak daha sonraki dönemlerde önceki seviyesine düşmüştür. Banka fiyat getiri oranındaki değişimler endeks getirileri ile aynı yönde hareket etmiştir T. Garanti Bankası A.Ş yılından itibaren banka fiyat getiri oranları ile İMKB100, İMKB30 ve bankacılık sektörü endeks getirileri oranları karşılaştırıldığında bu dönemin ikiye ayrılması gerekmektedir. T. Garanti Bankası A.Ş. nin ana hissedarı Doğuş Holding A.Ş. ile Banca Intesa arasında banka çoğunluk hisselerinin Banca Intesa tarafından satın alımına ilişkin olarak sürdürülen görüşmelerde bir mutabakata varılamadığından görüşmelerin sürdürülmemesine müştereken karar verildiği ilişkin açıklamanın yapıldığı tarihli döneme kadar bankanın fiyat getiri oranları diğer endeks getiri oranlarının üzerinde iken, bu tarihten sonra bu endeks getirilerinden daha düşük fiyat getiri oranlarına sahip olmuştur. 12

13 Banka fiyat getiri oranları ile endeks getiri oranlarını karşılaştırırken ortaklık görüşmelerinin yapıldığı üç dönem üzerinde durulması gerekmektedir. T. Garanti Bankası A.Ş. nin ana hissedarı Doğuş Holding A.Ş. ile Intesa BCI S.P.A. arasında banka için ortaklık görüşmelerine başlamaları kararını duyurdukları tarihinde ve sonrasında banka hisse senedi fiyatlarında önemli bir değişiklik olmamıştır. Ancak, bu dönemde endeks getirilerinde ortaya çıkan düşüşlerden banka fiyat getirileri oranları etkilememiştir ve yaklaşık olarak aynı seviyelerde devam etmiştir. Banka tarafından yapılan tarihli açıklama ile İntesa BCI yönetim kurulu toplantısında banka ile ilgili kararın sonraki toplantılarda ele alınmasına karar verildiğini bildirmesi sonrasında banka fiyat getiri oranlarında düşüşler ortaya çıkmıştır. Endeks getiri oranlarında da bu dönemde düşüşler olmuştur ancak banka fiyat getiri oranı daha yüksek oranlarda düşmüştür. Yılsonuna doğru endeks getiri oranlarında artışlar olurken, banka fiyat getiri oranlarında bu artış oranlarında çok daha düşük artışlar görülmüştür. Banka işlem hacimleri piyasa işlem hacimlerinden bu dönemde önemli farklılıklar göstermemiştir. Banca Intesa ve Doğuş Holding A.Ş. nin, banka çoğunluk hisselerinin Banca Intesa tarafından satın alınması ile ilgili olarak tarihinde görüşmelere başlanıldığının bildirilmesi sonrasında banka fiyat getiri oranı endeks getiri oranlarından önemli oranda daha fazla artış göstermiştir. Bu artış, tarihinde bankanın çoğunluk hisselerinin Banca Intesa tarafından satın alınmasına ilişkin temel noktalarda anlaşmaya varıldığı ve ön anlaşma yapıldığına ilişkin açıklama yapılmasına kadar devam etmiştir. Ancak, sonraki gün ve devamında hisse fiyat getiri oranın büyük düşmeler yaşanmıştır. Konuya ilişkin olarak ve tarihli açıklamaların ertesi günlerin işlem hacminde büyük artışlar olmuştur tarihinde bankanın çoğunluk hisselerinin satın alımı ile ilgili olarak yürütülen görüşmelerde bir mutabakata varılmadığından dolayı görüşmelerin sürdürülmemesine karar verilmesi sonrasın banka hisse fiyatı getiri oranında ve işlem hacminde önemli bir değişiklik olmamıştır tarihinde, Banka hisseleri ile ilgili, bankacılık sektöründeki muhtemel ortaklık, işbirliği, hisse alım ve satışı gibi olasılıkların tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla yatırım 13

14 bankası Morgan Stanley & Co Limited nin yetkilendirildiğine ilişkin açıklamanın yapılması banka fiyat getiri oranlarında ve işlem hacminde önemli bir değişmeye yol açmamıştır. Bu tarihten önceki 15 günlük bir dönemde endeks getirileri ile beraber banka hisse fiyat getirilerinde de gerileme olmuştur. Bu dönemde, banka fiyat getiri oranları ile endeks getiri oranları aynı yönde değişmiştir. Banka hisselerinin yarısının General Electric (GE) Company iştiraki olan GE Consumer Finance e satmak üzere eşit ortaklık prensipleri çerçevesinde münhasıran görüşmelere başlama kararı alındığına ilişkin açıklama tarihinde, alınan karar çerçevesinde anlaşmaya varıldığına ilişkin açıklamanın tarihinde yapılması ile banka hisse getiri oranlarında endeks getiri oranlarının üzerinde artışlar olmuştur. Banka işlem hacmi özellikle anlaşmanın yapıldığı tarihinde oldukça yüksek oranlarda artış göstermiştir Finansbank A.Ş yılından itibaren banka fiyat getiri oranları ile İMKB100, İMKB30 ve bankacılık sektörü endeks getirileri oranları karşılaştırıldığında bu dönemin ikiye ayrılması gerekmektedir. Banka hisse fiyatı getiri oranları 2004 yılının başına kadar endeks getiri oranlarına yakın düzeylerde devam ederken, bu tarihten sonra fiyat getiri oranı endeks getiri oranlarının üzerine yükselmiş ve bu yükseliş 2004 ve 2005 yılı ile 2006 yılının ilk yarısında da devam etmiştir. Banka hisse fiyatı getiri oranın endeks getiri oranlarının çok daha üzerinde seyretmiştir. Banka fiyat getiri oranları ile endeks getiri oranlarını karşılaştırırken ortaklık görüşmelerinin yapıldığı iki dönem üzerinde durulması gerekmektedir. Finansbank A.Ş. ve Finans Finansal Kiralama A.Ş., Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Finansbank A.Ş.'nin diğer mali iştiraklerinin çoğunluk hisselerinin BNP Paribas tarafından satın alınması ile ilgili Fiba Holding A.Ş. ve BNP Paribas arasında görüşmelerin başlandığı ilişkin açıklamanın yapıldığı tarihinde banka fiyat getiri oranında endeks getiri oranlarının çok üzerinde artış olmuştur. Aynı tarihte işlem hacminde önemli bir artış görülmüştür. Ancak, sonraki aydan itibaren getiri oranlarında bir düşme gerçekleşmiş ve banka fiyat getiri oranları endeks getiri oranları ile aynı düzeylerde değişmiştir. 14

15 tarihinde yapılan açıklama ile BNP Paribas ve Fiba Holding A.Ş. arasında yapılan görüşmelerde anlaşmanın sağlanamadığının ifade edilmesinden önceki birkaç günde banka hisse senedi getiri oranlarında önemli bir düşüş yaşanmış ve işlem hacminde de önemli artışlar görülmüştür. Bu tarihten sonra da banka hisse fiyat getiri oranın düşüş bir süre daha devam etmiş ve getiri oranı endeks getiri oranlarından daha düşük bir orana gerilemiştir. Fiba Holding A.Ş. nin; bankacılık sektöründeki muhtemel ortaklık, işbirliği ve hisse satışı gibi stratejik opsiyonların tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla yatırım bankası Morgan Stanley & Co. Limited'i münhasıran görevlendirmiş bulunduğuna ilişkin açıklamanın tarihinde duyurulmasından sonra banka hisse fiyatı getiri oranında ve işlem hacminde düşük oranlı artışlar görülmüştür. Banka hisse fiyatı getiri oranında 2006 yılı Ocak ayında önemli bir artış görülmüştür. Banka tarafından bu dönemde yapılan açıklamada daha önceki tarihlerde yapılan özel durum açıklamaları dışında kamuya duyurulması gereken bir husus olmadığını belirtilmiştir tarihinde, Fiba Holding A.Ş ile diğer Fiba Grubu şirketlerine ait ve Finansbank A.Ş nin çıkarılmış sermayesinin %46 sını temsil eden hisseler ile ilgili National Bank of Greece S.A arasında mutabakata varılarak hisse alım anlaşması imzalandığının bildirilmesi ile banka hisse fiyatı getiri oranında önemli bir düşüş yaşanmış, işlem hacmi önemli oranda artmıştır. Bu tarihten sonraki dönemlerde ise banka hisse fiyatı getiri oranlarında önemli bir değişme olmamış ve endeks getiri oranları ile benzer değişimler olmuştur. 6. Genel Değerlendirme ve Sonuç 2000 yılından itibaren oluşan veriler üzerinde yapılan inceleme sonucunda, İMKB işlem gören bankaların yabancı yatırımcılar tarafından satın alınması veya stratejik ortaklıklar kurulması ile ilgili görüşmelere başlanma kararının alındığı, görüşmelerin devam ettiği, görüşmelerin anlaşma veya anlaşmazlıkla sonuçlandığı ve sonrası dönemlerde bankaların hisse fiyatı getirilerinde önemli değişimler ortaya çıktığı görülmüştür. Ortaya çıkan bu değişimler genellikle bu getirilerin artması, dolayısıyla bankaların piyasa değerlerinin artması 15

DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ

DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA VE BİRLEŞMELERİ Ağustos 2011 Yayın Adı : Dünyada Borsa Şirketleşmeleri, Satın Alma ve Birleşmeleri Editör

Detaylı

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Raporu SPK SERMAYE PİYASASI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... İV GRAFİKLER... Vİ KISALTMALAR...Vİİ KURUL BAŞKANININ MESAJI... Vİİİ 1. SERMAYE PİYASASI KURULU... 1 1.1. MİSYON,

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ 30 HAZİRAN 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU www.dyh.com.tr İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

GüNDeM SAYI 119 TEMMUZ 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 119 TEMMUZ 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 119 TEMMUZ 2012 ISSN 1304-8155 Aracı Kurumların 2012/03 Dönemi Faaliyet Verileri (sayfa 7) Aracı Kurumların 2012/03 Dönemi Finansal Verileri (sayfa 20) TSPAKB TSPAKB Adına

Detaylı

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FAALIYET VERILERI ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FINANSAL VERILERI FINANSAL PIYASALARDA DÜZENLEYICI OTORITELER AVRUPA BIRLIĞI NDE FINANSAL IŞLEM VERGISI AVRUPA BIRLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2013-31.12.2013 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-5 2. 2013 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. BÖLÜM 1.1. Tarihsel Gelişim 1.1.1. 19812010 Yılları

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ 18 Olağan Genel Kurul Gündemi 19 Özet Yönetim Kurulu Raporu 21 Denetçiler Raporu 22 2011 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 23 Yıllık Faaliyet Raporu

Detaylı

GüNDeM SAYI 131 TEMMUZ 2013 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 131 TEMMUZ 2013 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 131 TEMMUZ 2013 ISSN 1304-8155 Aracı Kurumların 2013/03 Dönemi Faaliyet Verileri (sayfa 8) Aracı Kurumların 2013/03 Dönemi Finansal Verileri (sayfa 22) TSPAKB TSPAKB Adına

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 64 sayfadır. MALİ TABLOLARIN KABULÜNE

Detaylı

HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ

HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ - 1 - RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR Rhea Girişim

Detaylı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II 14.1 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler Kronolojisi

Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler Kronolojisi Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 I. Giriş Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler Kronolojisi Pelin Ataman Erdönmez * Amerika Birleşik Devletleri nde (ABD) 2007 yazında meydana gelen finansal

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU

SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU (Eylül 2012) Bu Rapor kamuoyunu

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 20 Ekim 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY SAHĐPLERĐ........

Detaylı

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Getirileri (sayfa 6) Yatırım Yapılabilir Ülke Notunun Sermaye Piyasalarına Etkisi (sayfa 11) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı