idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu"

Transkript

1

2

3 mamak belediyesi 2

4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3

5 mamak belediyesi 4

6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5

7 mamak belediyesi 6

8 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7

9 mamak belediyesi 8

10 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 9

11 mamak belediyesi 10

12 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 11

13 mamak belediyesi 12

14 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu Meclis Üyeleri Abdullah ARSLAN (Ak Parti) Adem AVAN (Ak Parti) Ahmet GÜZEL (Ak Parti) Ali FERHAN (Ak Parti) Aydın DEMİR (Ak Parti) Baki YALÇINKAYA (Ak Parti) Davut ERDEM (Ak Parti) Eşref KARAÇÖR (II. Meclis Bşk Vekili) Faruk GÜLTEKİN (Ak Parti) 13

15 mamak belediyesi Meclis Üyeleri Halil ULUBAY (Ak Parti) Hüseyin ERGÜL (Ak Parti) Kani ARAZ (Ak Parti) Kenan ŞAHİN (Ak Parti) Kerem ŞANKAZAN (Ak Parti) Mehmet KESKİNKILIÇ (Ak Parti) Mustafa ÖZTÜRK (Ak Parti) Nidaver AKBAYIR (Ak Parti) Osman KOÇYİĞİT (Ak Parti) 14

16 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu Meclis Üyeleri Ömer ERİLLİ (I. Meclis Bşk Vekili) Ramazan GÜL (Ak Parti) Selma ÇEVİK (Ak Parti) S. Hilal ALIÇ (Ak Parti) Süleyman ULUYOL (Ak Parti) Tahsin ÖZTUNCA (Ak Parti) Tahsin TAŞKIRAN (Ak Parti) Tuncay GÜLEN (Ak Parti) Turay AKSOY (Ak Parti) Zekeriya KESİMAL (Ak Parti) 15

17 mamak belediyesi Meclis Üyeleri Ali BAYRAK (CHP) Aziz KARAGÖZ (CHP) Bayram TANRIÖVER (CHP) Binali KELEŞ (CHP) Hasan ŞAKACI (CHP) Hasan BOZKUL (CHP) Muharrem ÖZCAN (CHP) Safa AKSOY (CHP) Sultan GÖZÜYILMAZ (CHP) 16

18 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu İçindekiler SUNUŞ...19 I- GENEL BİLGİLER...20 A- Misyon ve Vizyon...20 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...21 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Özel Kalem Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığı Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler (Mali Hizmetler Müdürlüğünün Sunduğu Hizmetler) Bütçe Uygulama Sonuçları B- Performans Bilgileri Performans Göstergeleri IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (BELEDİYE BAŞKANI) MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİ BEYANI

19 mamak belediyesi 18

20 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu Sunuş Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım ve Sevgili Mamaklı Hemşehrilerim: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41'nci maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56'ncı maddeleri gereği idaremizin 2008 yılı Faaliyet Raporu kitapçık haline getirilerek siz Meclis Üyelerinin bilgilerine sunulmuştur yılı Faaliyet Raporumuz; İdaremizin misyon, vizyon ve stratejik planları doğrultusunda, mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanmıştır. Görevde bulunduğumuz 10 yıllık süre içerisinde Mamak'ımızı cazibe merkezi haline getirmek için; Gecekondulardan arındırmaya, iş merkezleri ile gündüz nüfusunu artırmaya, spor sahaları ve yeşil alan miktarını artırarak gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmaya, bilgi evleri ve beceri kazandırma kursları ile gençlerimizin bilinçli yetişmelerini sağlamaya, işyerinde iş barışını sağlayarak mutlu bir çalışma ortamı yaratmaya çalıştık. Resmi ve Dini Bayramlar ile muhtelif anma, kutlama günlerinde Belediyemizce halkımızın da katılımı ile etkinlikler düzenlenerek, gerekli kaynaşma ve motivasyon sağlanmıştır. Yine bu dönemde 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Belediyelere yüklenilen görev ve sorumluluk gereğince, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okul, hastane, emniyet ve diğer kuruluşlara bütçe imkanları dahilinde ihtiyaçları olan gerekli malzeme, işçilik, bakım ve onarım vb. konularda hizmetler sunulmuştur. Belediyemizde 2008 yılı faaliyet döneminde, daha önce başlatmış olduğu ISO standartlarında kalite belgesini almaya hak kazanmış ve devamında da mükemmellik belgesini almak için gerekli çalışmalara devam edilmiş ve KALDER ile ortaklaşa yapılan eğitim çalışmasını takiben yapılan dış değerlendirme sonrasında, iyileştirmeye açık yönlerimiz tespit edilmiş ve Ulusal Kalite Hareketi Süreci için ilk adım olan iyi niyet bildirgesi 2008 Nisan ayı içerisinde imzalanmıştır. Belediyemiz 2008 Eylül ayına kadar tüm çalışmalarını tamamlayarak, 26 Kasım 2008 tarihinde Avrupa Kalite Vakfı'nın verdiği uluslararası EFQM Mükemmellik Modelinde Kararlılık Belgesini almıştır. Halkımızın Belediyemiz ile olan ilişkilerinde zaman ve ekonomik tasarruf sağlaması için e- belediyecilik anlayışı benimsenerek, belediyemizin bütün birimlerinde iletişim ile ilgili teknik donanımlar kurularak, mevcutlar artırılarak gelişim sağlanmış, birimler sahip oldukları verileri halkımızın kolay ulaşabilmesi için internet ortamına taşımışlardır. Belediye olarak yapmış olduğumuz hizmetlerle ilgili kamuoyu yoklamaları yapılarak, halkımızın memnuniyet duyduğu hizmetlerin daha da iyisinin yapılması, eksik gördüklerinin ise tedariki sağlanarak vatandaş memnuniyeti en üst seviyede tutulmuştur. Hizmetin en iyisi ve kalitelisini hak eden Mamak Halkına daha modern ve çağdaş, alt yapıları tamamlanmış, gecekondudan arındırılarak kentsel dönüşüm projeleri ile dayanıklı ve modern binaların yükseldiği, yapılan çevre düzenlemeleri ile parkların ve yeşil alanların çoğaldığı örnek bir Mamak için, çalışmaların kaldığı yerden aynı hızla devam edeceğini umuyor ve sizlere başarılar dilerken hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gazi ŞAHİN Mamak Belediye Baflkan 19

21 mamak belediyesi 1- GENEL BİLGİLER A- Misyonumuz / Vizyonumuz Misyonumuz Yönetimde katılımcılığı, şeffaflığı, eşitliği ve adaleti esas alıp, bilim ve teknolojinin bütün avantajlarından faydalanarak, kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirerek, Mamak Halkının yerel hizmet beklentilerine zamanında, yeterli miktarda ve kaliteli çözümler üretmektir. Vizyonumuz 2023 yılında kentsel gelişim ve dönüşümünü tamamlayarak, İlçemizi tercih edilen ve modern bir yaşam alanı haline getirmek, yönetim mükemmelliğinde uluslararası düzeyde model bir Belediye olmak. 20

22 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile belirlenen yetki ve sorumluluklarımız aşağıda belirtilmiştir Sayılı Belediye Kanununun 14 ncü maddesine göre; - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafî ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 'i geçen Belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Belediye, Kanunlarla başka bir Kamu Kurum ve Kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, Belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye Meclisinin kararı ile mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 21

23 mamak belediyesi Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesine göre; - Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak, b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek, d) Özel Kanunları gereğince Belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak, h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, i) Borç almak, bağış kabul etmek, j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek, k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, l) Gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak, atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak, bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, kaynak sularını işletmek veya işlettirmek, m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek, f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, 22

24 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek, o) Gayri sıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak, hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını, inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek, bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak, p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek, durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek, kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, (l) Bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir. Sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığı nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler, Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyemiz Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olduğundan dolayı, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile yüklenilen yetki ve sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. BÜYÜKŞEHİR, İLÇE VE İLK KADEME BELE- DİYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 nci maddesine göre; - Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Şunlardır: a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir Belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak, b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak. Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek. Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak, 23

25 mamak belediyesi c) Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda Belediyelere verilen yetkileri kullanmak, d) Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek, e) Belediye Kanununun 68 ve 72 nci maddelerindeki yetkileri kullanmak, f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak, ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak, kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek, durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek, kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, g) Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak, ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek, meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek, ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayri sıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve işletmek, k) Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek, l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek, m) Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek, h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak, i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak, Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak, katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, sanayi n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak, 24

26 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek, p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, Büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek, r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek, derelerin ıslahını yapmak, kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak, s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek, t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek, u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları Büyükşehir ölçeğinde yapmak, gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek, itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek, v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, Büyükşehir Belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili Belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir Belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini Belediye Meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe Belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri Şunlardır: a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak, c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak, yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak, mesleki eğitim ve beceri kursları açmak, sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak, kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak, e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. 25

27 mamak belediyesi C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- FİZİKSEL YAPI: 1- Mamak Belediyesi; Hüseyin Gazi Mahallesi, Mamak Caddesi 213 nolu dokuz katlı A ve B bloklardan oluşan hizmet binasının A Blokta; Belediye Başkan Makamı, Başkan Yardımcılarının Makamları, Belediye Meclis Salonu, Belediye Encümen Salonu ve Özel Kalem Müdürlüğü çalışma ofisi bulunmaktadır. 5- Mamak, Yeşilbayır Mahallesi, 51/1 adresinde İşletme Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı alt yapı hizmetleri birimi araç parkları ile yer almaktadır. 6- Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı, Veteriner hizmetlerinin görüldüğü bina Hürel Mahallesinde bulunan Öğretmenler Parkı içerisinde yer almaktadır. 7- Asım Gündüz Caddesi üzerinde Anfi Tiyatro yer almaktadır. 8- Türközü Mahallesi, 2. Cadde Sosyal Hizmetler Merkezi, 9- Başak Mahallesi, Kıbrıs Mahallesi, Tepecik Mahallesi, Türközü Mahallesi, Saimekadın Mahallesi, Demirlibahçe Mahallesi ve Yeni Bayındır Mahallesinde Bilgi Evleri bulunmaktadır. 2- B Blokta ise; Mali Hizmetler Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün çalışma ofisleri yer almaktadır. 3- Talat Paşa Bulvarında bulunan Mamak Kültür Merkezinde; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışma ofisleri yer almaktadır. 10- Zabıta Müdürlüğüne bağlı Abidin Paşa Zabıta Karakol Amirliği, Kayaş Karakol Amirliği, Hüseyin Gazi Ekin Karakol Amirliği, Mamak Şeyh Şamil Karakol Amirliği, Çevre Denetim Amirliği ve İşgaliye Ekipler Amirliği bulunmaktadır. MÜLKİYET DURUMU MAMAK BELEDİYESİ ,50 m 2 KİRAYA VERİLEN BİNA VE SOSYAL TESİSLER 1- Çeşitli İşyerleri 31 adet 2- Büfeler 29 adet 3- Taksi Durakları 27 adet 4- Hastane Binası 1 adet 5- Halı Sahalar 6 adet 6- Lostra Salonu 1 adet 7- Berber Salonu 1 adet 8- Fotoğraf ve Video Salonu 1 adet 4- Misket Mahallesi, 1. Sokak No: 9'da bulunan iki katlı binada; Zabıta Müdürlüğü'nün çalışma ofisleri yer almaktadır. 9- Baz İstasyonu 1 adet 10- Kreş ve Anaokulu 1 adet 11- Misket Ağız ve Diş Sağlığı Binası 1 adet TOPLAM 100 adet 26

28 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 2- ÖRGÜT YAPISI BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE ENCÜMENİ DOĞRUDAN BAĞLI BİRİMLER YÜRÜTME KURULLARI BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE ÜST KURULU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜŞTERİ YÖNETİM SİSTEMİ VE TANITIM KURULU İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHİRCİLİK KURULU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 27

29 mamak belediyesi 3- BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Belediyemizin Bilgisayar Donanımı CİNSİ SAYISI DURUMU Dizüstü Bilgisayar 21 Faal Bilgisayar (pc) 517 Faal Yazıcı 244 Faal Server 7 Faal Tarayıcı 32 Faal Projeksiyon 11 Faal Kioks 2 Faal Değil Fotokopi 16 Faal Faks 11 Faal Belediyemizin Haberleşme Cihazları Donanımı CİNSİ SAYISI DURUMU Araç Telefonu 2 Faal Büro Telefonu 862 Faal Sayısal Telefon 52 Faal Santral 8 Faal Santral Telefonu 8 Faal Telsiz 225 Faal Telsiz Araç 15 Faal Telsiz Sabit 12 Faal Role 2 Faal ADSL Hat 22 Faal Hususi Hat 7 Faal Metro Ethernet 1 Faal G. SHDSL 1 Faal Turkcell Hat 53 Faal (40 Adet Araç Takip Sistemli Hat, 3 Adet Conncet Hat, 1 Adet SMS Hat.) Belediyemizin Temizlik Cihazları Donanımı CİNSİ SAYISI DURUMU Çamaşır Makinası 2 Faal Bulaşık Makinası 2 Faal Elektrikli Süpürge 1 Faal Halı Yıkama Makinası 2 Faal Temizlik Robotu 5 Faal Temizlik Cila Makinası 1 Faal Belediyemizin Sivil Savunma Cihazları Donanımı CİNSİ SAYISI DURUMU Yangın söndürme cihazı 381 Faal MAKUT Malzemeleri 8 Faal Jeneratör 7 Faal Teknolojik Altyapı Bilişim Alanında Sunulan Hizmetler 1- İstek Takip Sistemi 2- Beyaz Masa Programı 3- Vergi Sorgu 4- e- Evrak 5- e- Evlendirme 6- e- Kayıt 7- e- Dilekçe 8- Dijital İmar Arşivi 9- Dijital Haber Arşivi 10- Dijital Küşat Arşivi 11- Dijital Emlak Tahsis Arşivi 12- Dijital Emlak Satış Arşivi 13- Toplantı Programı 14- Kamera Takip Sistemi 15- Personel Takip Sistemi 16- Gider Takip Programı 17- Bütçe Gelir Programı 18- Ziyaretçi Takip Programı 19- Yemekhane ve Stok Takip Programı 20- Meclis Kararları Görüntüleme Programı 21- Arsa Tahsis Programı 22- Müşteri Yönetim Bilgi Sistemi Programı 23- Online Anket Sistemi 24- Bilgi Edinme Sistemi 25- Etkinlik Takip Sistemi 26- Personel Bilgi Sistemi 27- Evrak Takip Sistemi 28- Hasta Sevk Programı 29- İnternet'ten Vergi Borcu Ödeme Sistemi 30- Multimedia Arşiv Programı 31-3 Boyutlu Mamak 32- Mamak Kent Bilgi Sistemi Haritası 33- Mamak İmar Durum Haritası 34- Yeni Mamak Proje Haritası 35- Akaryakıt Takip Programı 36- Ambar Takip Programı 37- İş Emri Hazırlama Programı 38- Hayal Kumbarası Verileri Giriş Programı 39- Bilgi Evleri Veri Giriş Programı 40- web sitesi arayüzü hazırlanması 41- stk.mamak.bel.tr web sitesi arayüzü hazırlanması 42- genc.mamak.bel.tr web sitesi arayüzü hazırlanması 43- euproject.mamak.bel.tr web sitesi arayüzü hazırlanması 44- mkm.mamak.bel.tr web sitesi arayüzü hazırlanması 45- Faiz Hesaplama Programı 46- Adres Bilgi Sistemi 47- Gayrimenkul Takip Sistemi 48- Teknik Servis Takip programı 49- Mamak Postacı (program) 50- Kurumiçi Haberleşme Programı 51- CALL Center (Çağrı Merkezi) kurulması 52- Kurum içi uygulamalara TC. Kimlik ve Parola ile ulaşım 53- Kurumlar arası İletişim için WEB Servislerin hazırlanması(kps) 54- Emlak Sicil Kayıtlarındaki eksik TC. Kimlik numaralarının tamamlatılması 55- E- mail Sistemi 56- Active Directory 57- Bilgisayarların barkodlanarak kayıt altına alınması işlemleri 58- Güncel Uydu Fotoğrafı üzerinden sayısallaştırma işlemleri 59- Harita güncelleme çalışmaları (Mahalle, Cadde-Sokak, Bina, Kapı No vb.) 28

30 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu Sistem Destek Alanında Sunulan Hizmetler 1- Yazılım 2- Yazılım desteğinin sağlanması 3- Veri Güvenliği 4- Anti Virüs Sistemi desteği 5- Yedekleme Sistemi 6- Donanım desteği 7- Personel Kartlı Geçiş Sistemi 8- Network (Bilgisayar ağı sistemleri) desteği 9- Zabıta Karakollarına VPN Hizmeti 10- Kamera Kayıt Kontrol Sistemi 10.1-Yeşilbayır Altyapı Hizmet Birimi Park Bahçeler Md. Fidanlık Birimi Zabıta Md Belediye Merkez Bina Dış Güvenlik Belediyemizin Karayolu Aracı ve İş Makinası Donanımı CİNSİ SAYISI DURUMU Otomobil 10 Faal Otobüs 5 Faal Kamyonet 32 Faal Kamyon 55 Faal Tanker 1 Faal Ambulans 1 Faal Cenaze Aracı 6 Faal Traktör 2 Faal İş Makineleri 32 Faal 4- İNSAN KAYNAKLARI Yıllara Göre Memur Personel Sayıları Tablosu DOLU BOŞ Yıllara Göre İşçi Personel Sayıları Tablosu DOLU BOŞ 29

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 KASIM 4. BASKI 2014 Performans Programı Sayfa 1 AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 MART AYDIN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2012 Sayfa 1 AYDIN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hiç durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. 3 BAŞKANIN SUNUŞU Merhaba, Ataşehir Belediyesi 5.yılını tamamlarken, Ataşehir Belediyesi nin kendisine ait akıllı çağdaş

Detaylı

Faa liyet R 2a0por11u

Faa liyet R 2a0por11u 2011 Faaliyet Raporu Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 8 FAALİYET RAPORU /2011 FAALİYET RAPORU 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Beşiktaş Kentlileri,

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

I- Genel Bilgiler 6 III- A- Faaliyetlere Misyon Ve İlişkin Vizyon Bilgi Ve Değerlendirmeler A- B- Mali Yetki, Bilgiler Görev Ve Sorumluluklar 7

I- Genel Bilgiler 6 III- A- Faaliyetlere Misyon Ve İlişkin Vizyon Bilgi Ve Değerlendirmeler A- B- Mali Yetki, Bilgiler Görev Ve Sorumluluklar 7 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon Ve Vizyon B- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 2 Yenimahalle Belediye Başkanlığı YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ankara Nisan 2010 3 YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

Sevgili Konaklılar, Sema PEKDAŞ Konak Belediye Başkanı - 1 -

Sevgili Konaklılar, Sema PEKDAŞ Konak Belediye Başkanı - 1 - Sevgili Konaklılar, 147 yıllık belediyecilik tarihine sahip, İzmir in kalbi konumundaki ilçemizi büyük ve mutlu bir aile yapma hedefiyle yola çıktık. Hemşehrilerimizin mutluluğunu sağlamak, onlara daha

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2012 2012 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2012 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim, Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde bulunan Türkiye'nin yerel yönetimlerde daha planlı ve performansa dayalı hizmet

Detaylı

D Ü Z C E B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 213 Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ S. Buğra TOKER Bayram BAYRAKTAR Özcan DEMİRBAŞ Ergin ÇELİKAĞ M.Sadi İŞBİLEN Orhan UÇAR

Detaylı

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI www.tekkekoy.bel.tr 1 Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. 2 www.tekkekoy.bel.tr Mustafa Kemal ATATÜRK www.tekkekoy.bel.tr 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma,

Detaylı

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Üst Yönetici Sunuşu DEĞERLĐ HEMŞEHRĐLERĐMĐZ! Belediyeler, hazırladıkları 5 yıllık stratejik planlarını yıllık performans programlarına dönüştürmek

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU 2010 2014 PLANI 2010-2014 PLANI 1 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad.

Detaylı

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev ve yetkilerle donatılmış olması önemlidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

2012 Faaliyet RAPORU

2012 Faaliyet RAPORU 2012 Faaliyet RAPORU 2012 T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır: çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK FAALİYET RAPORU 2012

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı