Tanıtım Sunumu. Ocak Türkiye nin Lider Portföy Yönetim Şirketi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tanıtım Sunumu. Ocak 2015. Türkiye nin Lider Portföy Yönetim Şirketi"

Transkript

1 Tanıtım Sunumu Ocak 2015 Türkiye nin Lider Portföy Yönetim Şirketi

2 Ġġ PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. HAKKINDA NEDEN İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ YATIRIM FELSEFEMİZ VE YATIRIM SÜRECİMİZ PORTFÖY YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ - GENEL İŞLEM FORMU ÖZEL PORTFÖY YÖNETİMİ HESAP AÇMA SÜRECİ ÖZEL PORTFÖY YÖNETİMİ MÜŞTERİLERİNE SUNULAN FONLAR ENDEKS GETİRİLERİ 1

3 ĠĢ Portföy Yönetimi A.ġ. Hakkında Sermayedarlarının tamamı İş Bankası grubu şirketlerinden oluşan İş Portföy Yönetimi A.Ş., (İş Portföy) faaliyet gösterdiği portföy yönetimi sektöründe uzman ve deneyimli kadrosu, prensipleri, etik değerlere verdiği önem ve yönettiği portföylerde göstermiş olduğu başarılarla kurulduğu Ekim 2000 tarihinden bu yana öncü konumunu sürdürmektedir. Ana faaliyet alanı kurumsal yatırımcılara sunduğu portföy yönetimi hizmeti olan Şirketimiz ayrıca, yatırım danışmanlığı hizmeti de vermektedir. 2

4 ĠĢ Portföy Yönetimi A.ġ. Sermaye Yapısı İş Portföy A.Ş. nin Ortakları Her Biri Kendi Alanlarında Öncü Olan Finans Kuruluşlarıdır ĠĢ Yatırım A.ġ. Sermaye Yapısı Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ.; 20% CamiĢ Yatırım Holding A.ġ.; 0.1% Yatırım Finansman Menkul Değerler A.ġ, 4.9% TSKB; 5,0% ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.; 70% Halka Açık; 29.3% Diğer ĠĢ Bankası ġirketleri; 5% T.ĠĢ Bankası; 65.7% 3

5 Misyon ve Vizyonumuz Misyon Vizyon Portföy yönetimi sektöründeki lider konumumuzu sürdürürken bizimle kazanmayı hedefleyen nitelikli bireysel ve kurumsal yatırımcı kitlelerine ulaşmak ve sermaye piyasalarının gelişimine öncülük etmektir. Türkiye riskini en iyi yöneten portföy yönetimi şirketi olarak ulusal ve uluslararası nitelikli bireysel ve kurumsal yatırımcıların tek tercihi olmaktır. 4

6 Faaliyet Alanlarımız Kurumsal Portföy Yönetimi Yatırım Danışmanlığı İş Portföy Yönetimi, yatırım fonu ve emeklilik fonu dışında sandık, vakıf ve sigorta şirketi gibi kurumsal nitelikteki yatırımcılar ile nitelikli bireysel yatırımcılara portföy yönetimi hizmeti sunmaktadır. Her bir müşterinin risk/getiri beklentisine uygun doğru yatırım stratejileri ve ürünleri tespit edilmesi için detaylı mikro ve makro ekonomi çalışmaları yapılır ve bu çalışmalar çerçevesinde müşteri varlıkları yatırım araçlarına yönlendirilir. Portföy yönetiminde başarıyı ölçmek amacı ile karşılaştırma ölçütü belirlenir. Performans değerlendirmesi yatırım stratejisi ve risk/getiri tercihleri doğrultusunda elde edilen portföy getirisi ile karşılaştırma ölçütü kıyaslanarak yapılır. Yatırım danışmanlığı çalışmaları kapsamında İş Portföy Yönetimi müşterilerine; - Özel tasarlanmış portföy yönetimi stratejileri, - Kuruma özel çeşitli raporlama hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda İş Portföy Yönetimi, müşteri portföyleriyle ilgili bir parasal hareket içine girmeksizin portföylerin yönetimi hakkında özel tasarlanmış çözümler önermekte ve kuruma özgü raporlar hazırlamaktadır. 5

7 Kimlerle ÇalıĢıyoruz Yatırım Fonları Emeklilik Fonları Yabancı Fonlar Türkisfund (SICAV) Fonları Yatırım Ortaklıkları Sigorta ġirketleri Reasürans ġirketleri Vakıflar Emekli Sandıkları Halka Açık ġirketler Diğer Yerli ve Yabancı Yatırımcılar Nitelikli Bireysel Yatırımcılar 6

8 Portföy Yönetimi Sektörü nün Lideriyiz... (30/11/2014 itibariyle) Portföy Yönetimi Sektörünün Toplam Hacmi: 79,1 milyar TL (Yatırım Fonları, Emeklilik Fonları, Kurumsal ve Bireysel Müşteri Portföyleri) 25,00% 21,26% 20,00% 16,50% 15,39% 15,00% 12,92% 10,00% 4,61% 5,00% 0,00% İş Portföy Yönetimi A.Ş. 2. Portföy Yönetim Şirketi 3. Portföy Yönetim Şirketi 4. Portföy Yönetim Şirketi 5. Portföy Yönetim Şirketi Kaynak: 7

9 Yönettiğimiz Fon Büyüklükleri itibariyle Yönetilen Fon Büyüklüğü 17,82 milyar TL Yatırım Fonları* 7,82 milyar TL Emeklilik Fonları 6,8 milyar TL Özel Portföy Yönetimi* 2,34 milyar TL Alternatif Yatırım Ürünleri 740 milyon TL UCITS Fonları Türkisfund SICAV 119 milyon TL %23,3 Pazar Payı** %18,8 Pazar Payı** %19,1 Pazar Payı*** 19 Yatırım Fonu 27 Emeklilik Fonu 70 Yatırımcı 13 Fon 2 SICAV Fon * Özel portföy yönetimi müşterilerinin portföylerinde yaklaşık 462 milyon TL'lik ÖPY ve SICAV fonu bulunmaktadır. ** Pazar payları, alternatif yatırım ve emeklilik fonları eklenerek hesaplanmıştır. *** SPK tarafından yayınlanan 30/11/2014 tarihli portföy değerleri tablosundan hesaplanmıştır. 8

10 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HAKKINDA NEDEN Ġġ PORTFÖY YÖNETĠMĠ YATIRIM FELSEFEMİZ VE YATIRIM SÜRECİMİZ PORTFÖY YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ - GENEL İŞLEM FORMU ÖZEL PORTFÖY YÖNETİMİ HESAP AÇMA SÜRECİ ÖZEL PORTFÖY YÖNETİMİ MÜŞTERİLERİNE SUNULAN FONLAR ENDEKS GETİRİLERİ 9

11 Neden Portföy Yönetimi Uzmanlığı, global piyasa bilgilerini doğru yorumlamayı, etkinliği ve risk yönetimini bir arada sunar. Ulusal ve uluslararası piyasalarda meydana gelen ekonomik, sosyal ve politik gündemi takip ederek gelecekteki beklentilere uygun pozisyon alınmasına imkan tanır. Türkiye nin yanı sıra farklı ülkeler ve finansal ürünlere yatırım yapma imkanı sunar, müşteri için ürün çeşitliliğini artırır ve daha yüksek performansın yolunu açar. Finans piyasalarında sunulan yeni ürünleri takip eder ve müşteriyi bilgilendirerek finansal piyasaları müşterisine yakınlaştırır. Portföylerin uzmanlar tarafından çeşitlendirilerek riskin dağıtılması ilkesi ile yönetilmesine imkan tanır. 10

12 Neden ĠĢ Portföy Yönetimi Kurumsal Yapı Uzman ve dinamik ĠĢ Portföy Yönetimi ekibi Etkin ve Disiplinli Karar Alma Süreci MüĢteriye Özel Stratejiler MüĢteri iliģkilerinde güvene dayalı uzun vadeli yaklaģım MüĢteri Odaklı YaklaĢım ve Varlıklara Değer Katma 11

13 Avrupa Fon ve Portföy Yönetimi Birliği (EFAMA) EFAMA FAALİYET RAPORU 2013 EFAMA nın 72 kurumsal üyesi bulunmaktadır. İş Portföy Yönetimi EFAMA ya kurumsal üye olarak katılan ilk Türk portföy yönetimi şirketidir. 12

14 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HAKKINDA NEDEN İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ YATIRIM FELSEFEMĠZ VE YATIRIM SÜRECĠMĠZ PORTFÖY YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ - GENEL İŞLEM FORMU ÖZEL PORTFÖY YÖNETİMİ HESAP AÇMA SÜRECİ ÖZEL PORTFÖY YÖNETİMİ MÜŞTERİLERİNE SUNULAN FONLAR ENDEKS GETİRİLERİ 13

15 Kurumsal Portföy Yönetimi Sistemi -6- Profil DeğiĢiklikleri Ekonomik Görünüm Piyasaların Performansı Tahmin ve Beklentiler -1- Yatırımcı Profili Amacın Belirlenmesi Risk-Getiri Beklentisi Piyasaların Tanımlanması -2- Yatırım Stratejisi Yatırım Tercihleri Yatırım Kısıtları Karşılaştırma Ölçütü -5- Değerlendirme Aksiyon Raporlaması Portföy Performans Sunumu Dönemsel Toplantılar -4- Yöntem Finansal Varlıkların Seçimi Sektör ve Senet Seçimi Vadeye Göre Pozisyon Alınması Araştırma Desteği Risk Yönetimi -3- Yasal Tanım Portföy Yönetimi Sözleşmesi 14

16 Yatırım Felsefemiz Müşterilerimizin varlıklarını etkin bir şekilde yönetmek, Yönetilen portföylerin istikrarlı kalıcı bir büyüme göstermesini temin etmek, Müşterilerimiz tarafından belirlenen risk seviyesine sadık kalmak, Müşterilerimizin belirlediği karşılaştırma ölçütü üzerinde performans göstermektir. 15

17 ĠĢ Portföy Yönetimi-Yatırım Karar Alma Süreci Araştırma Bölümü Portföy yöneticilerinin yatırım kararlarını makro ve mikro düzeyde yaptığı araştırmalar ile destekler. Araştırma Bölüm Müdürü, Yatırım Komitesinin bir üyesidir. Yatırım Komitesi, stratejik yatırım kararlarını Araştırma Bölümünün gerçekleştirdiği çalışmalara dayanarak alır. Yatırım Komitesi Portföy yönetiminde uyulması gereken genel ilke ve kuralları belirler. Stratejik yatırım kararlarını alır ve uygulanmasını sağlar. Portföy yöneticilerinin performanslarını denetler. Genel çerçevesi Yatırım Komitesi tarafından belirlenen yatırım kararlarını uygular. Portföy Yöneticileri Portföy Yönetim Müdürleri Yatırım Komitesinin üyelerinden oluşmaktadır. Yatırım Komitesinin aldığı yatırım kararlarına katkıda bulunur. Risk Komitesi Yönetilen her bir portföy için risk limiti belirler. Portföylerin risk seviyelerini denetler. 16

18 Yatırım Karar Alma Süreci - AraĢtırma Departmanı AraĢtırma Departmanı portföy yöneticilerini aşağıdaki şekilde destekler; Hisse Senedi Seçimi; Mikro ve makro analiz Stratejik rapor - İş Portföy Yönetimi - Hazine Bonosu & Devlet Tahvili Vade Seçimi - İş Portföy Yönetimi - Yatırım Yapılabilir Hisse Senetleri Havuzu; 120 adet hisseden oluşmaktadır. Düzenli olarak 3 aylık periyodlarda havuz güncellenmektedir. Portföy yöneticileri bu havuzdan adet hisse senedi seçerek portföylerini oluşturmaktadırlar. Yatırım yapılabilir hisse senetleri havuzu dışından bir hisse seçilmesi durumunda Araştırma departmanı seçilen hisseye yönelik özel bir rapor hazırlamaktadır. Portföy yöneticilerinin hisse seçimi ise Araştırma Bölümü nün oluşturduğu Model Portföy göz önüne alınarak oluşturulmaktadır. - İş Portföy Yönetimi-Varlık Dağılımı. SGMK Seçimi; SGMK seçiminde incelenen parametreler; global ekonomik konjonktür ve oluşan likidite koşulları, Türkiye ekonomisi ve sermaye piyasalarında meydana gelen gelişmeler, TCMB ve global merkez bankaları para politikaları, Türkiye ve global ekonomilerde enflasyon beklentileri ve SGMK verim eğrileridir. 17

19 Yatırım Karar Alma Süreci - Risk Yönetimi Departmanı Risk Yönetimi Departmanı Risk faktörlerini günlük olarak ölçer ve izler. Uluslararası risk ölçüm metotları kullanır. Portföyün yapısına ve mevcut piyasa koşullarına bağlı olarak Riske Maruz Değer (Value at Risk-VaR) hesaplaması yapar. Standart sapma riskini en aza indirebilmek için, endekslerdeki her bir hisse senedi için yatırım limitleri belirlenir. - Bu limitler Hisse Senedi için Yatırım Risk Limitleri raporunda yayınlanır. Portföy Yöneticisinin başarısı 2 kriter üzerinden ölçülmektedir. - Karşılaştırma Ölçütü Kıyaslaması - Risk Limiti Risk limiti aşılırsa, Risk Komitesi ve Departman Yöneticileri bilgilendirilir. 18

20 Yatırım Karar Alma Süreci-Komiteler Yatırım Komitesi Risk Kontrol Komitesi Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimi Müdürü ve Portföy Yönetimi Departman Müdürlerinden oluşmaktadır. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Risk yönetiminden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Risk Yönetimi Birimi Yöneticisi nden oluşmaktadır. Uzun dönemli stratejik varlık dağılımını belirlemektedir. Risk faktörlerini belirlemekte ve ölçmektedir. Haftalık ve aylık toplantılar düzenlemektedir. Her bir portföy için risk limitlerini belirlemektedir. Piyasalarda belirsizliklerin arttığı durumlarda olağanüstü toplantılar düzenlemektedir. Daha önceden hesaplanmış olan risk limitleri ve riske maruz değer ile portföylerin uygunluğunu izlemektedir. Aylık toplantılar düzenlemektedir. 19

21 Yatırım Karar Alma Süreci - ĠĢ Portföy Yönetimi Yatırım Komitesi her bir portföy için uzun dönemli stratejik varlık dağılımını belirler ve bunun uygulanmasını sağlar Araştırma Departmanı düzenli olarak makro ve mikro ekonomik raporlar sağlar Risk seviyesi Risk Komitesi nin kararı doğrultusunda portföy yöneticileri tarafından düşürülür Strateji Raporu Son Dakika Raporu Portföy yöneticilerinin belirli sektör ve finansal enstrümanlar hakkında detaylı bilgi talebi Eğer risk limiti aşılırsa Risk Yönetimi Departmanı Risk Komitesini bilgilendirir Makro Ekonomik Rapor Hisse Senedi Raporu Araştırma Departmanı portföy yöneticilerine ilgili bilgi aktarımını sağlar Risk yönetimi departmanı riski günlük olarak ölçer ve izler Her bir departman müşterilerinin varlıklarının yönetiminden sorumludur 20

22 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HAKKINDA NEDEN İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ YATIRIM FELSEFEMİZ VE YATIRIM SÜRECİMİZ PORTFÖY YÖNETĠMĠ SÖZLEġMESĠ - GENEL ĠġLEM FORMU ÖZEL PORTFÖY YÖNETİMİ HESAP AÇMA SÜRECİ ÖZEL PORTFÖY YÖNETİMİ MÜŞTERİLERİNE SUNULAN FONLAR ENDEKS GETİRİLERİ 21

23 EK:1 GENEL ĠġLEM FORMU Portföy Yönetimi SözleĢmesi-Genel ĠĢlem Formu (1) PORTFÖY OLUġUMUNA, ARAÇLARIN SEÇĠMĠNE, RĠSKĠN DAĞITILMASINA VE SINIRLAMALARA ĠLĠġKĠN ESASLAR: ( ) a) Devlet Tahvili, Hazine Bonosu alım satımı, ( ) b) Özel Sektör Tahvili, Finansman Bonosu, Banka Garantili Bono alım satımı, ( ) c) Yerli Hisse Senedi alım satımı, ( ) d) Repo-Ters Repo işlemleri, ( ) e) Gelir Ortaklığı Senedi alım satımı, ( ) f) Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet alım satımı, ( ) g) A Tipi Yatırım Fonu Katılma Belgesi alım satımı, ( ) h) B Tipi Yatırım Fonu Katılma Belgesi alım satımı, ( ) i) Döviz ödemeli ve Dövize endeksli Tahvil ve Bono, Eurobond alım satımı, ( ) j) Yabancı Sabit Getirili Menkul Kıymet alım satımı, ( ) k) Yabancı Hisse Senedi alım satımı, ( ) l) Vadeli Türk Lirası Mevduat İşlemi, ( ) m) Vadeli Döviz Tevdiat İşlemi, ( ) n) Vadesiz Döviz, ( ) o) Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, ( ) p) VİOP da Kontrat alım satımı, ( ) r) Yurtiçi kurumlar aracılığıyla Türev Ürünlerin alım satımı, ( ) s) Yurtdışı kurumlar aracılığıyla Türev Ürünlerin alım satımı, ( ) ş) Ödünç Menkul Kıymet işlemleri, ( ) t)toptan Satışlar Pazarı işlemleri, ( ) u) Yurtdışında kurulmuş yabancı fonlar ( ) v) Varantlar ( ) y) Hazine Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları alım satımı ( ) z) Forward İşlemler. Yukardaki seçeneklerden (x) ile işaretlediğim finansal varlıklar üzerinden işlem yapılması hususunda Portföy yönetimi şirketine yetki veriyorum. 22

24 Portföy Yönetimi SözleĢmesi-Genel ĠĢlem Formu (2) PORTFÖY YATIRIM KISITLARI MĠN (%) MAX (%) Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili ve Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler : Ters Repo işlemleri : Vadeli TL Mevduat : Repo İşlemleri : Özel Sektör Tahvili : Döviz ve Dövize Dayalı İşlemler : B-Tipi Yatırım Fonları : A-Tipi Yatırım Fonları : BİST e Kote Hisse Senetleri : Vadeli İşlemler Borsası (VOB) : Yerli ve Yabancı Türev Ürünleri : Ödünç Menkul Kıymet İşlemleri : Azami Nakit Tutma Oranı : Yerli ve Yabancı Yatırım Fonları : Kira Sertifikaları : 23

25 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HAKKINDA NEDEN İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ YATIRIM FELSEFEMİZ VE YATIRIM SÜRECİMİZ PORTFÖY YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ - GENEL İŞLEM FORMU ÖZEL PORTFÖY YÖNETĠMĠ HESAP AÇMA SÜRECĠ ÖZEL PORTFÖY YÖNETİMİ MÜŞTERİLERİNE SUNULAN FONLAR ENDEKS GETİRİLERİ 24

26 Özel Portföy Yönetimi Hesap AçılıĢ Süreci Müşteriyi tanıtan bilgi ve belgeler temin edilir. Türkiye İş Bankası nda Hesap açılır. Portföy Yönetimi Sözleşmesinin imzalanması ile hizmet başlar. Portföy yönetimi hizmeti süresince yapılan işlemlere ilişkin müşteriye günlük olarak ekstreler yollanır (Nakit Hesap Ekstresi, Yatırımcı Değerlendirme Raporu), Aylık bazda ise müşteri ile Portföy ve Karşılaştırma Ölçütü Performansı nın yer aldığı Verim Raporu paylaşılır. Bu bilgilere portföy yönetimine tahsis edilmek üzere hesap açılan Türkiye İş Bankası Şubesi nden de ulaşılabilmektedir. 25

27 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HAKKINDA NEDEN İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ YATIRIM FELSEFEMİZ VE YATIRIM SÜRECİMİZ PORTFÖY YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ - GENEL İŞLEM FORMU ÖZEL PORTFÖY YÖNETİMİ HESAP AÇMA SÜRECİ ÖZEL PORTFÖY YÖNETĠMĠ MÜġTERĠLERĠNE SUNULAN FONLAR ENDEKS GETİRİLERİ 26

28 Özel Portföy Yönetimi Fonları EUROBOND FONU Fon, birikimlerini döviz cinsinden kıymetlerde değerlendirirken döviz mevduata alternatif arayan ve portföylerinin profesyonel bir ekip tarafından yönetilmesini isteyen, orta derecede risk almaya hazır yatırımcılar için uygundur. Fon, T.C. Hazinesi tarafından yurt içi veya yurt dışında ihracı gerçekleştirilen döviz cinsi borçlanma araçları ve Türk şirket ve bankalarının ihraç ettiği yabancı para cinsi bono ve tahvillerinde oluşacak faiz dalgalanmalarından azami şekilde yararlanmayı hedeflemektedir. Fon un karşılaştırma ölçütü bulunmamaktadır. Fon, yabancı para cinsi borçlanma araçları alım satımı gerçekleştirerek kontrol edilebilir risk seviyesinde yüksek getiri hedeflemektedir. Fon, belirlenen yatırım kısıtları çerçevesinde çeşitlendirilerek, riskin dağıtılması ilkesi ile yönetilecektir. Yatırım tercihlerinde nakde dönüşümü kolay ürünler tercih edilmektedir. Özel sektör ve kamu tarafından ihraç edilen Eurobond ların vadesi 1-30 yıl arasındadır. 27

29 Özel Portföy Yönetimi Fonları ÖZEL SEKTÖR TAHVĠL VE BONO FONU Fon, özel sektör tahvillerinde oluşan getiri fırsatlarından yararlanmayı amaçlamaktadır. Fon Portföyü: Şubat 2013 tarihi itibarı ile fon yatırım stratejisi değiştirilmiş ve özel sektör tahvil fonuna dönüştürülmüştür. Mevcut konjonktürde özel sektör tahvilleri öne çıkan bir yatırım aracıdır. Fon, özel sektör tahvillerinin devlet tahvillerine kıyasla sunmuş olduğu getiri fırsatlarından faydalanarak istikrarlı ve kalıcı bir büyüme göstermeyi hedeflemektedir. Özel sektör tahvil ihraçlarının devlet tahvillerine göre sunmuş olduğu yüksek getiriden faydalanmayı tercih ederken, portföylerinin profesyonel bir ekip tarafından yönetilmesini isteyen ve orta derecede risk almaya hazır yatırımcılar için uygundur. Aktif yönetim anlayışına paralel olarak fonun karşılaştırma ölçütü bulunmamaktadır. Fon kontrol edilebilir risk seviyesinde maksimum getiriyi hedeflemektedir. 28

30 ÖZEL SEKTÖR TAHVĠLĠ YATIRIM SÜRECĠ Özel Portföy Yönetimi Fonları 1 İş Bankası ndan İstihbarat Müdürlüğü raporu temin edilir. 2 İş Bankası Kredi Tahsis Bölümü nün görüşleri alınır. 3 Bağımsız danışmanlık şirketi raporu hazırlanır. 4 Bağımsız danışmanlık şirketinden derecelendirme notu temin edilir. 5 İş Portföy Araştırma Bölümü, şirket hakkında inceleme gerçekleştirir. 6 İş Portföy Yatırım Komitesi, yatırım kararını alır. 7 İş Portföy Yönetim Kurulu, kredi limiti onayını verir. 29

31 Özel Portföy Yönetimi Fonları HĠSSE SENEDĠ YOĞUN FON Fon, hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, aylık ortalama bazda en az %75 oranında, menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere BİST te işlem gören hisse senetlerine yatırım yapacaktır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Hisse senetleri fiyatlarında oluşan getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, ve risk dağılımını kontrol altında tutmak adına porfesyonel yönetimi tercih eden yatırımcılar için uygundur. Fon un karşılaştırma ölçütü bulunmamaktadır. Fon, belirlenen yatırım kısıtları çerçevesinde çeşitlendirilerek, riskin dağıtılması ilkesi ile yönetilecektir. Fon, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarını ön planda tutmaksızın, uzun vadeli getiri ve büyümeyi amaçlar. Yatırım tercihlerinde nakde dönüşümü kolay ürünler tercih edilmektedir. 30

32 HĠSSE SENEDĠ YATIRIM SÜRECĠ Özel Portföy Yönetimi Fonları Top-Down Makro Analiz Makroekonomik gelişmelere ilişkin detaylı analizler Yatırım Komitesi nde görüşülen varlık dağılımı tavsiyeleri Top-Down tavsiyeler (Örneğin, Growth vs Value Hisse Senetleri) Bottom-Up Mikro Analiz Hisse senedi getirilerine etki eden temel parametrelerin incelenmesi Değerleme (DCF, Temettü Ödemeleri) Karlılık (ROE, Operasyonel Verimlilik) Kalite (Tahakkuklar, Gelir Momentumu) Yönetim (Hisse İhraçları) Risk primi (Volatilite, beta) Algı (Analist Revizyonları) Momentum (Kısa vs. Uzun Vadeli Teknik) Şirket ziyaretleri Satış-tarafı (Sell-side) analist görüşleri Sektör ve Endüstri Analizi Sektör ve endüstri performansını etkileyen parametrelerin detaylı analizi Makro görüşlere istinaden sektör rotasyon önerileri (Örneğin, mevsimsel vs. defansif sektörler) Sektörler bazında uzmanlaşan kadro Sektör ve endüstri konferansları Makro Öneriler Günlük, Haftalık, Aylık Makro Analiz ve Strateji Raporları Varlık Dağılımı Model Portföyü Mikro Öneriler Yatırım Yapılabilir Hisse Havuzu Tavsiye Edilen Hisse Senedi Listesi Hisse Senedi Seçimi Model Portföyü Sektör Rotasyon Önerileri Sektör Değerlendirme Raporları 31

33 Özel Portföy Yönetimi Fonları Alım Süreci Müşteriyi tanıtan bilgi ve belgeler temin edilir. Türkiye İş Bankası nda Hesap açılır. Müşteriden talimat alınarak fonun alımı gerçekleştirilir. Fonlarla ilgili getiri bilgilendirmesi şube ve portföy yönetimi kanalı aracılığı ile gerçekleştirilir. 32

34 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HAKKINDA NEDEN İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ YATIRIM FELSEFEMİZ VE YATIRIM SÜRECİMİZ PORTFÖY YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ - GENEL İŞLEM FORMU ÖZEL PORTFÖY YÖNETİMİ HESAP AÇMA SÜRECİ ÖZEL PORTFÖY YÖNETİMİ MÜŞTERİLERİNE SUNULAN FONLAR ENDEKS GETĠRĠLERĠ 33

35 TL Endeks Getirileri (1) * * 2014 getirileri ilgili aya kadar olan periyodu kapsamaktadır. 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% KYD 182 Endeks Getirileri 15,72% 11,31% 8,34% kyd182 6,61% 6,10% Kümülatif Getiri: 73,4% 9,87% 25% 20% 15% 10% 5% 0% KYD 365 Endeks Getirileri 20,87% 13,56% 10,16% kyd365 11,08% 4,80% 4,08% Kümülatif Getiri: 83,2% 25% 20% 15% KYD 547 Endeks Getirileri 24,80% 15,66% kyd547 12,01% 12,27% 20% 15% 10% KYD TÜM Endeks Getirileri 19,85% 16,56% 16,85% 11,04% kyd tüm 4,36% 10% 5% 0% 3,44% 1,95% Kümülatif Getiri: 91,4% 5% 0% -5% -0,56% Kümülatif Getiri: 88,1% 34

36 TL Endeks Getirileri (2) * * 2014 getirileri ilgili aya kadar olan periyodu kapsamaktadır. KYD ÖST Sabit Endeks Getirileri* KYD ÖST DeğiĢken Endeks Getirileri* 12% 10% 8% 7,61% 10,72% 7,03% kyd öst sabit 9,65% 12% 10% 8% 10,08% 11,40% 8,49% kyd öst değişken 11,74% 6% 6% 4% 4% 2% 2% 0% Kümülatif Getiri: 39,8% * Söz konusu getiriler 2011 y ılından itibaren hesaplanmaktadır. 0% Kümülatif Getiri: 48,7% * Söz konusu getiriler 2011 y ılından itibaren hesaplanmaktadır. Aylık TL Mevduat Endeksi** BĠST 100 Endeksi Getirileri 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 12,60% 9,41%9,72% 10,66% 10,76% aylık tl mevduat 8,22% Kümülatif Getiri: 79,3% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 96,6% 52,6% bist100 24,9% 26,4% ,3% -13,3% Kümülatif Getiri: 219,1% 35

37 TL Endeks Getirileri (3) * * 2014 getirileri ilgili aya kadar olan periyodu kapsamaktadır. Aylık Euro Mevduat Getirisi Aylık Dolar Mevduat Getirisi 4% 3% 3,23% 3,18% 3,79%3,40% 2,70% aylık EUR mevduat 2,23% 4% 3% 3,56% 3,74% 3,22% 2,72% 2,40% aylık USD mevduat 2,31% 2% 2% 1% 1% 0% Kümülatif Getiri: 20% 0% Kümülatif Getiri: 19,3% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% EUR/TL Getirisi 24,75% 18,92% EUR/TL 0,44% ,09% -4,04% Kümülatif Getiri: 32,1% -3,65% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% ,26% USD/TL Getirisi 22,85% 19,49% 9,37% USD/TL 3,38% -5,89% Kümülatif Getiri: 52,7% 36

38 Döviz Endeks Getirileri (1) * * 2014 getirileri ilgili aya kadar olan periyodu kapsamaktadır. 20% 15% 10% 5% 0% -5% KYD Eurobond EUR Endeksi Getirisi (EUR Cinsi) 19,29% 16,22% 10,78% Eurobond EUR 5,99% -0,21% -0,99% Kümülatif Getiri: 60,8% 30% 20% 10% 0% -10% -20% KYD Eurobond USD Endeksi Getirisi (USD Cinsi) 21,96% 22,35% 18,86% 12,07% Eurobond USD 1,39% ,90% Kümülatif Getiri: 77,6% EUG3TR Bloomberg Endeksi* Getirisi (EUR Cinsi) USG3TR Bloomberg Endeksi** Getirisi (USD Cinsi) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 5,41% Eug3tr 1,14%1,27% 12,62% 3,47% Kümülatif Getiri: 39,8% 11,11% * EUG3TR Bloomberg Endeksi EUR cinsinden 5-7 y ıllık Dev let Tahv illeri endeksidir. 15% 10% 5% 0% -5% Usg3tr2,98% ,96% 11,15% 7,96% -3,46% Kümülatif Getiri: 21,2% 4,73% ** USG3TR Bloomberg Endeksi A BD Doları cinsinden 5-7 y ıllık Dev let Tahv illeri endeksidir. 37

39 Döviz Endeks Getirileri (2) * * 2014 getirileri ilgili aya kadar olan periyodu kapsamaktadır. BĠST 30 Endeksi Getirisi KYD Altın Endeksi Getirisi 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 91,40% 58,40% 28,75% 21,41% ,15% -15,64% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 32,70% 36,48% 25,11% 8,74% ,21% ,86% Kümülatif Getiri: 203,3% Kümülatif Getiri: 111,8% 10% 8% 6% 4% 2% KYD Repo Brüt Endeksi Getirisi 9,67% 6,89% 7,30%7,94% 5,78% 9,55% 25% 20% 15% 10% 5% KYD TÜFEX Endeksi Getirisi 22,10% 20,77% 4,97% 1,65% 0% Kümülatif Getiri: 57,3% 0% Kümülatif Getiri: 57,3% 38

40 Deneyimli Kadromuz ĠĢ Portföy Yönetimi, Bilgi ve deneyimin değerine inanmaktadır. Nitelikli insan gücünü çağdaş ve güçlü insan kaynakları politikalarıyla desteklemektedir. Profesyonel kadrosunun yetkinliklerini çalışanlarının yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarına katılımını sağlayarak sürekli artırmaktadır. Profesyonel kadrosunda 1 doçent, 25 lisans, 27 yüksek lisanslı olmak üzere toplam 58 çalışana sahiptir. 6 çalışanımız CFA (Chartered Financial Analyst) sertifikasına sahiptir. 39

41 Tevfik Eraslan Genel Müdür 19 yıl Elif Cengiz Genel Müdür Yardımcısı 21 yıl ĠĢ Portföy Yönetimi Yüksek Lisans, İstanbul Üni., İktisat. İş Portföy Yönetimi A.Ş., Kentbank, TEB Lisans, İstanbul Üni., İngilizce İktisat. İş Portföy Yönetimi A.Ş., İş Yatırım, İş Bankası Ali Emrah Yücel Genel Müdür Yardımcısı 13 yıl Yüksek Lisans, İşletme, University of West Georgia, Lisans Matematik, Boğaziçi Üniversitesi İş Portföy Yönetimi A.Ş., İş Yatırım, Koç Yatırım Ahmed Ferdi Bağoğlu Teftiş Kurulu Başkan Vekili 22 yıl Lisans, İstanbul Üniversitesi, İktisat İş Portföy Yönetimi A.Ş., Camiş Menkul Değerler A.Ş., Türkiye İş Bankası Aylin Erdem Yatırım Fonları Portföy Yönetimi Bölümü Müdür 20 yıl Lisans, Orta Doğu Teknik Üni., Ekonomi. İş Portföy Yönetimi A.Ş., İş Yatırım, Alfa Menkul Değerler, Oyak Portföy Yönetimi, Oyak Fon Yönetimi Neslihan Öksüz Yurt İçi Pazarlama ve İş Geliştirme Bölümü Müdür 19 yıl Lisans, Bilkent Üni, İşletme. İş Portföy Yönetimi A.Ş., Nurol Yatırım Bankası A.Ş., Körfez Bank A.Ş. Erkan Ünal Araştırma Bölümü Müdür 16 yıl Yüksek Lisans, Marmara Üni., İktisat. İş Portföy Yönetimi A.Ş., Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş., Karon Securities Yeşim Gezen Operasyon Bölümü Müdür 20 yıl Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Boğaziçi Üni. İş Portföy Yönetimi A.Ş., EL-İF Mühendislik, Alternatif Yatırım A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Ata Yatırım A.Ş., Mustafa Yılmaz M.D.T. İş Bankası A.Ş. Mücella Topçu Muhasebe Bölümü Müdür 18 yıl Lisans İktisat, Erciyes Üni. İş Portföy Yönetimi A.Ş., Egebank Mehmet Horasanlı Kontrol ve Takip Bölümü Müdür 4 yıl 10 yıl Akademik Doktora, İstanbul Üni., Yüksek Lisans, İstanbul Üni. Matematik, Marmara Uni. İş Portföy Yönetimi A.Ş. Selim Kocaoğlu Alternatif Yatırım Fonları Portföy Yönetimi Bölümü Müdür 13 yıl İşletme Yüksek Lisans, Koç Üniversitesi, Lisans İnşaat Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi, İş Portföy Yönetimi A.Ş., Garanti Portföy Yönetimi Turgut Keleş Yurt Dışı Pazarlama Bölümü Müdür 23 yıl Lisans, Unıversıty of Paris X, Ekonometri, İş Portföy Yönetimi A.Ş., WestDeutsche LandesBank (İstanbul&Londra), West Merchant Bank(Londra), TEB (İstanbul), Caısse Centrale des Banques Popularies (Paris) Hüseyin Gayde Emeklilik Fonları Portföy Yönetimi Bölümü Müdür 15 yıl Yüksek Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, MBA Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, İşletme İş Portföy Yönetimi A.Ş., Ak Portföy Yönetimi, Turkisfund SICAV, Kent Bank Gülin Erdoğan Yurt İçi Pazarlama ve İş Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcısı 13 yıl Lisans, Uluslararası Finans ve Pazarlama, Miami Üni. İş Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank 40 Ali Sedat Toydemir Kurumsal Özel Portföy Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 10 Yıl Lisans, Northwestern University, Endüstri Müh. İş Portföy Yönetimi A.Ş., HSBC, Garanti

42 ĠletiĢim Bilgileri Pazarlama ve ĠĢ GeliĢtirme Departmanı Tel: 0 (212) Tel: 0 (212) ĠĢ Portföy Yönetimi A.ġ. Genel Müdürlük İş Kuleleri Kule 1 Kat Levent - İstanbul Tel: 0 (212) Fax: 0 (212)

43 Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla İş Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan İş Portföy ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir. İşbu rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır; İş Portföy ün yazılı izni olmadıkça değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi davranışlara karşı her türlü yasal yola başvurma hakkımız mahfuzdur. 42

44 43

Kimi işlerde usta elinin inceliği gerekir. Bizim için portföy yönetimi de böyledir.

Kimi işlerde usta elinin inceliği gerekir. Bizim için portföy yönetimi de böyledir. Kimi işlerde usta elinin inceliği gerekir. Bizim için portföy yönetimi de böyledir. GARANTİ PORTFÖY KARAR ALMA SÜREÇLERİ RİSK YÖNETİMİ ÖZEL PORTFÖY YÖNETİMİ YÖNETİMİMİZ ALTINDAKİ T. GARANTİ BANKASI YATIRIM

Detaylı

Ayl k Bülten Temmuz 2015

Ayl k Bülten Temmuz 2015 Ayl k Bülten Temmuz 2015 Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar Makro Görünüm Büyüme yılın ilk çeyreğinde beklentileri aştı... Haziran başında yapılan genel seçimin sonuçları ve hükümet kurulmasına yönelik

Detaylı

Deutsche Bank A.Ş. 2014 Faaliyet Raporu. Değerlerimiz ve İnançlarımız. Deutsche Bank. Müşteri Odaklılık. Disiplin. Sürdürülebilir Performans.

Deutsche Bank A.Ş. 2014 Faaliyet Raporu. Değerlerimiz ve İnançlarımız. Deutsche Bank. Müşteri Odaklılık. Disiplin. Sürdürülebilir Performans. Dürüstlük Sürdürülebilir Performans Müşteri Odaklılık Yenilikçilik Disiplin Ortaklık Deutsche Bank A.Ş. 2014 Faaliyet Raporu Değerlerimiz ve İnançlarımız Değerlerimiz ve İnançlarımız altı Dürüstlük Söylediğimiz

Detaylı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi:

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi: FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ: OCAK ARALIK 2013 Şirketin ticari unvanı: Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi: Akmerkez B Kulesi

Detaylı

YATIRIM FİNANSMAN: 2012 YILI FAALİYETLERİ, STRATEJİLER VE GELECEĞE DAİR ÖNGÖRÜLER

YATIRIM FİNANSMAN: 2012 YILI FAALİYETLERİ, STRATEJİLER VE GELECEĞE DAİR ÖNGÖRÜLER Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu Sunuş / Yönetim ve Değerlendirmeler / Faaliyetler / Finansal Bilgiler 30 YATIRIM FİNANSMAN: 2012 YILI FAALİYETLERİ, STRATEJİLER VE GELECEĞE DAİR

Detaylı

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspakb.org.tr

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspakb.org.tr Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası www.tspakb.org.tr Sunuş Bu kitapçığı sizlere sunan Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Türkiye de sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi:

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi: FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ: OCAK ARALIK 2014 Şirketin ticari unvanı: Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi: Akmerkez B Kulesi

Detaylı

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 2014 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. SUNUŞ 4 KISACA ANADOLUBANK HABAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SERMAYE

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi:

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi: FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ: OCAK ARALIK 2012 Şirketin ticari unvanı: Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi: Akmerkez B Kulesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 10 Üst Yönetim 12 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Detaylı

FON BÜLTENİ. Kasım2012

FON BÜLTENİ. Kasım2012 FON BÜLTENİ Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Kasım2012 Merhaba, Fon bültenimizin Kasım 2012 sayısını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Birikimlerinizin yatırım alternatiflerini değerlendirirken ihtiyaç

Detaylı

Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz

Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz ING Emeklilik A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - SUNUŞ 2 Misyonumuz, Vizyonumuz ve İlkelerimiz 4 Kısaca ING Emeklilik 6 Ortaklık Yapısı 8 Finansal Göstergeler

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

l Çxà Å 9 büztç étáçéç

l Çxà Å 9 büztç étáçéç 2011 Faaliyet Raporu \ Çwx~ ÄxÜ Şeker Yatırım Menkul Değ.A.Ş 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı Genel Müdür Mesajı Yönetim ve Denetim Kurulu Genel Müdürlük 2011 e Genel Bakış Organizasyon

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31.12.2014-30.06.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Avivasa Emeklilik ve

Detaylı

Merhaba değerli okurlar,

Merhaba değerli okurlar, BAŞKAN DAN Merhaba değerli okurlar, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği nin (TKYD) yeni yönetiminde Başkanlık görevini üstlenmiş bulunuyorum. TKYD, ülkemizde Kurumsal Yatırımcılar sektörünün

Detaylı

YATIRIM YAPARKEN SORULARLA TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ŞUBAT 2011

YATIRIM YAPARKEN SORULARLA TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ŞUBAT 2011 YATIRIM YAPARKEN SORULARLA TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ŞUBAT 2011 YATIRIM YAPARKEN Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası ŞUBAT 2011 Yayın Adı Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası Hazırlayanlar

Detaylı

Bölüm I Şunuş. İçindekiler

Bölüm I Şunuş. İçindekiler 2 Bölüm I Şunuş İçindekiler Bölüm I - Genel Bilgiler 1 Yönetim Beyanı 2 Özet Finansal Bilgiler 4 Vizyon, Misyon ve Hedefler 5 DenizEmeklilik in Tarihsel Gelişimi 6 Bir Bakışta 8 Kısaca Dexia 10 Kısaca

Detaylı

01 2010 Faaliyet Raporu

01 2010 Faaliyet Raporu 01 2010 Faaliyet Raporu 1 2010 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER KURUMSAL PROFİL 4 CARDIF SİGORTA NIN STRATEJİSİ 5 ORTAKLIK YAPISI 5 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 6 ÜST YÖNETİMİN MESAJI 7 YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

GüNDeM SAYI 131 TEMMUZ 2013 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 131 TEMMUZ 2013 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 131 TEMMUZ 2013 ISSN 1304-8155 Aracı Kurumların 2013/03 Dönemi Faaliyet Verileri (sayfa 8) Aracı Kurumların 2013/03 Dönemi Finansal Verileri (sayfa 22) TSPAKB TSPAKB Adına

Detaylı

IÇINDEKILER 8 10-11. Yönetimden. 23. Yılında Vakıf Leasing

IÇINDEKILER 8 10-11. Yönetimden. 23. Yılında Vakıf Leasing IÇINDEKILER Yönetimden Genel Müdür ün Mesajı Yöneticilerimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kadrosu 8 10 11 12 23. Yılında Vakıf Leasing Tarihçe, Vizyonumuz, Misyonumuz, Degerlerimiz,

Detaylı

Değerli Okurlar, BAŞKAN DAN

Değerli Okurlar, BAŞKAN DAN BAŞKAN DAN Değerli Okurlar, Kurumsal yatırımcıların gerek ekonominin gerekse sermaye piyasalarının gelişiminde, kamu maliyesinin desteklenmesinde ve piyasada likiditenin sağlanmasında ne kadar önemli olduğunu

Detaylı

Her Kategoride Türkiye nin En yi Özel Bankac l k Kuruluşu... Overall Best Private Bank in Turkey

Her Kategoride Türkiye nin En yi Özel Bankac l k Kuruluşu... Overall Best Private Bank in Turkey Her Kategoride Türkiye nin En yi Özel Bankac l k Kuruluşu... Overall Best Private Bank in Turkey 2006, 2008, 2010, 2011 ve 2012 y llar nda Euromoney den Her Kategoride Türkiye nin En yi Özel Bankas ödülünü

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014

AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Kurumsal Profil 3 AIG Sigorta nın Tarihsel Gelişimi 5 AIG Sigorta nın Ortaklık Yapısı 6 Başlıca Finansal Göstergeler 7 AIG Sigorta 2014 Yılı Teknik Sonuçları

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı