SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKA MUHASEBESİ DERS NOTU ISPARTA

2 İKİNCİ BÖLÜM DÖNEN DEĞERLER BÖLÜM HEDEFİ Dönen Değerler bölümünde öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Dönen değerleri tanıma, Kasa hesabının işleyişini öğrenme, Kolayca nakde çevrilebilen diğer varlıkları öğrenme ve muhasebeleştirebilme, Bankacılık hesap planında dönen değerler grubundaki hesapları tanıma, Bankanın diğer bankalar nezdinde sahip olduğu hesapları inceleyebilme. TEMEL KAVRAMLAR Dönen Değerler Kasa Hesabı Kasa Hesap Hareketleri Efektif Deposu Yoldaki Paralar Alınan Çekler Merkez Bankası ve Yurtiçi / Yurtdışı Bankalar 1

3 BÖLÜM İÇERİĞİ 2.1. GİRİŞ 2.2. KASA HESABI (010) KASAYA PARA GİRİŞİ KASADAN PARA ÇIKIŞI KASA FAZLASI VEYA NOKSANI 2.3. EFEKTİF DEPOSU (011) 2.4. YOLDAKİ PARALAR (012) 2.5. SATIN ALINAN ÇEKLER 2.6. VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER ( ) 2.7. KIYMETLİ MADENLER (019) 2.8. T.C. MERKEZ BANKASI ( ) 2.9. YURTİÇİ BANKALAR ( ) YURTDIŞI BANKALAR ( ) YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER ( ) GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER (030) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (032) MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI ( ) PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR ( ) 2

4 2.1. GİRİŞ Bu grupta yer alan hesapların temel özellikleri nakit veya kolaylıkla nakde çevrilebilme niteliğine sahip olmalarıdır. Söz konusu hesapların niteliğinin belirlenmesinde kullanılabilecek kriterlerden bir diğeri, hesapların herhangi bir vade kaydı taşımamaları veya çok kısa bir süre içerisinde kullanılabilme imkanını sağlamalarıdır. (Yıldırım, 2008:51) 2.2. KASA HESABI (010) Ülkemizde tedavülde bulunan banknot ve madeni paraların bankaya yatırılmasından veya çekilmesinden kaynaklanan işlemlerin kaydedildiği bir hesaptır. Kasa mevcudu yalnızca Türk parası değerlerden oluşur. Kasaya girişler hesaba borç, kasadan çıkışlar ise alacak olarak kaydedilir. Bu hesap aktif nitelikli olup, bakiyesi Türk parası mevcudunu gösterir. Kasaya para tahsilatı yapıldığında, bu hesaba borç ilgili diğer hesaba alacak kaydı yapılarak işlem kayıtlara yansıtılır (Yıldırım, 2008:51) KASAYA PARA GİRİŞİ Bir tasarruf sahibinin nakit 100 TL ödeyerek mevduat hesabı açtırması veya aynı tutardaki bir kredi alacağının nakit olarak tahsil edilmesi durumunda aşağıdaki yevmiye kayıtları yapılacaktır. 010 KASA HESABI TL 300 TASARRUF MEVDUATI veya 116 KISA VADELİ KREDİLER TL KASADAN PARA ÇIKIŞI Mevduat hesabından nakit ödeme yapılması veya nakit kredi kullanımı durumunda yukarıdaki kayıtların tersinin yapılması gerekecektir. İLGİLİ GİDER HESABI TL 010 KASA HESABI TL 3

5 KASA FAZLASI VEYA NOKSANI Mevcut paranın kayıtlarda görülen tutardan 100 TL düşük olması halinde; 280 BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR TL - Kasa Noksanı 010 KASA HESABI TL Mevcudun kayıtlarda görülen fazla olması durumunda ise; 010 KASA HESABI TL 392 ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR -Kasa Fazlalıkları TL 2.3. EFEKTİF DEPOSU (011) Alım satım konusu yapılan yabancı paraların sabit fiyat üzerinden kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır. Satın alınan veya yatırılan efektif türlerine göre açılan ilgili 011 Efektif Deposunun alt hesaplarına borç, satışı yapılan veya çekilen efektiflerde türlerine göre açılan 011 Efektif Deposunun alt hesaplarına alacak kaydedilir. Hesap sabit fiyat üzerinden çalışır ve dönem sonlarında değerleme işleminden geçirilerek bakiyesi Türk parasına dönüştürülür (Güney, 2009:19) YOLDAKİ PARALAR (012) Banka şubelerinin, gerek genel müdürlük ile gerekse kendi aralarında yaptıkları grup nakilleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve diğer bankalar aracılığıyla gönderdikleri havaleler ile posta çekleri kullanmak suretiyle çıkardıkları Türk parası grupların kaydedildiği bir hesaptır. Grubun çıkarılış şekline göre ayrı yardımcı hesaplarda izlenen bu hesap aktif nitelikli olup, grubu çıkaran şubece kullanılır. Çıkarılan grubun karşı birim tarafından teslim alındığında bu hesabın tasfiye edilmesi gerekir (Yıldırım, 2008:53). Örnek: Bir bankanın A şubesi B şubesine TL grup nakli yaptığında; A şubesi parayı gönderdiğinde: 4

6 012 YOLDAKİ PARALAR TL -Grup Nakilleri 010 KASA HESABI TL B şubesinden paranın eksiksiz olarak alındığı haberi geldiğinde: 290 ŞUBELER CARİ HESABI (B Şubesi ) 012 YOLDAKİ PARALAR -Grup Nakilleri TL TL B şubesi parayı aldıktan sonra: 010 KASA HESABI TL 290 ŞUBELER CARİ HESABI ( A Şubesi ) TL Bankalar grup nakillerini kendi şubeleri ve genel müdürlükleri arasında yaptığı gibi, Merkez Bankası veya başka bankalarla arasında da yapabilirler. Bu durumda muhasebe kayıtlar şöyle olacaktır: A Bankası parayı gönderdiğinde: 012 YOLDAKİ PARALAR TL -Yurtiçi Havaleler 010 KASA HESABI TL Merkez bankasının veya diğer paranın parayı eksiksiz olarak teslim aldığı haberi geldiğinde: 020 T.C. MERKEZ BANKASI veya 022 YURTİÇİ BANKALAR 012 YOLDAKİ PARALAR -Yurtiçi Havaleler TL TL 5

7 2.5. SATIN ALINAN ÇEKLER Bankalarca satın alınan döviz üzerinden düzenlenmiş çekler sabit fiyat üzerinden bu defteri kebir hesabının yardımcı hesaplarına borç, 295 Döviz Vaziyeti Y.P. hesabına alacak kaydedilir. Bankaların yabancı para üzerinden düzenlenen çekleri belirli bir komisyon alarak, karşılığında TL veya yabancı para ödemek suretiyle almaları durumunda aşağıdaki kayıtların yapılması gerekmektedir (Yıldırım, 2008: 55). Örneğin, bir bankanın 100 USD tutarındaki bir çeki %1 komisyon karşılığında ve 1USD=10TL kuru üzerinden TL ödeyerek alması durumunda yapılacak kayıt; 015 SATIN ALINAN ÇEKLER USD 294 DÖVİZ A/S HESABI TL 295 DÖVİZ VAZİYETİ 010 KASA HESABI 761 BANKACILIK HİZMET GELİR. 380 ÖDENECEK VERGİLER *Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranı %10 olarak alınmıştır USD TL 9.- TL 1.- TL Bankanın aynı çeki yabancı para ödeyerek alması durumunda ise aşağıdaki kayıtların yapılması gerekir. 015 SATILAN ÇEKLER USD 294 DÖVİZ A/S HESABI 10.- TL 011 EFEKTİF DEPOSU 295 DÖVİZ VAZİYETİ 761 BANKACILIK HİZMET GELİR. 380 ÖDENECEK VERGİLER *Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranı %10 olarak alınmıştır USD 1.- USD 9.- TL 1.- TL 2.6. VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER ( ) Menkul değer hesaplarında bulunan borçlanma senetlerinden vadesi gelmiş bulunanlar, borçlanma senetleri ve hisse senetleri kuponlarından vadesi gelenler, izlendikleri hesapların alacaklandırılması karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Üçüncü şahıslar tarafından bankaya ibraz edilen vadesi gelmiş borçlanma senetleriyle, kuponların denmesi kaydında da bu hesap borçlandırılır(kesimli, 2012:46). 6

8 ÖRNEK: Bankanın kayıtlarında daha önce TL bedelle izlenen vadesi gelmiş kuponların vade tarihindeki değerinin TL olduğu ve bu tutarın tahsil edilmesi suretiyle tasfiye edildiği varsayımıyla yapılması gereken kayıtlar aşağıdaki gibi olacaktır. Vadesi gelen kuponların ilgili hesaba aktarılması; 016 VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER Vadesi Gelmiş Tahvil Kuponları 030 ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER Kuponlar (Vadesi Gelmemiş) 580 MENKUL DEĞER. ALINAN FAİZLER Kuponlardan TL TL TL Kupon bedelinin nakden tahsil edilmesi; 010 KASA HESABI TL 016 VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER Vadesi Gelmiş Tahvil Kuponları TL 016 Vadesi Geçmiş Menkul Değerler - T.P. hesabının işleyiş biçimi, Türk parası yerine yabancı paranın esas alınması kaydıyla, 017 Vadesi Geçmiş Menkul Değerler - Y.P. hesabı için de geçerlidir. Hesap sabit fiyat üzerinden hareket görür ve dönem sonlarında değerleme işleminden geçirilerek bakiyesi Türk parasına dönüştürülür (Güney, 2009: 22) KIYMETLİ MADENLER (019) Kıymetli maden depo hesapları açılması ve kıymetli maden kredisi temini suretiyle bankaya kıymetli maden girişleri ve kıymetli maden kredilerinin kıymetli maden olarak geri ödenmesi ile ilgili olarak bankaların mevzuat ile belirlenen standartta kabul etmiş olduğu altınlar ve diğer kıymetli madenler gram olarak Kıymetli Maden deposu yardımcı hesabına kaydedilir. Bankalarca edinilen basılı ve külçe halindeki kıymetli madenler gram olarak Kıymetli Madenler yardımcı hesabında izlenir ve dönem sonlarında değerlemeye tabi 7

9 tutularak değer farkları bu hesaba karşılık 771 Kambiyo Kârları-Y.P. ya da 861 Kambiyo Zararları- Y.P. hesabına alınır. Söz konusu varlıkların satışından doğan kâr/zarar da aynı hesaplarda izlenir. Bu hesabın işleyişi yabancı para cinsinden çalışan diğer hesapların işleyişi ile aynıdır. Bankanın mülkiyetine giren veya mülkiyetinden çıkan kıymetli madenlerin muhasebeleştirilmesinde bu hesaba karşılık olarak gram cinsinden ilgili madenin vaziyet ve alım-satım hesaplarının çalıştırılması gerekir (Güney, 2009: 23). ÖRNEK: Bir bankanın gramı 10 TL den 2 kg altın aldığı varsayımıyla yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır. 019 KIYMETLİ MADENLER -Altın Deposu 284 KIYMETLİ MADEN A/S HESABI 285 KIYMETLİ MADEN VAZİYETİ -Altın Vaziyeti 010 KASA HESABI gr TL gr TL Bu hesapların dönem sonlarında dövizli hesapların değerlemesi ile ilgili esaslar dahilinde değerlemesinin yapılarak ortaya çıkan olumlu veya olumsuz farkların sonuç hesaplarına aktarılması gerekir. Yukarıdaki örnekte, dönem sonunda satın alınan kıymetli madenin gram değerinin 11 TL ye yükseldiği varsayımıyla oluşan gelir aşağıdaki şekilde kaydedilmelidir. 284 KIYMETLİ MADEN A/S HESABI TL 771 KAMBİYO KÂRLARI -Kıymetli Maden A/S Değerleme Karı TL 2.8. T.C. MERKEZ BANKASI ( ) Bankanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alacaklarının kaydedildiği bir hesaptır. Aktif nitelikli olup, TCMB nezdinde ki serbestçe kullanılabilecek para mevcudunu gösteren Vadesiz Serbest Hesap, Vadeli Serbest Hesap ile bloke olarak tutulan vadeli mevduatların izlendiği Vadeli Serbest Olmayan Hesap yardımcı hesaplarını içermektedir. 8

10 Bankalar kredi müşterilerinden iskonto veya iştira ettikleri ya da teminat olarak aldıkları senetleri T.C. Merkez Bankası na reeskonta vererek, müşterilerine açtıkları kredilere T.C. Merkez Bankasından kaynak sağlayabilirler. Bunun dışında bankaların bazı değerleri (altın, tahvil, döviz vb.) teminat olarak vermek suretiyle T.C. Merkez Bankası ndan avans almaları da mümkündür (Sevilengül, 2001: 80). Örnek : Banka TCMB nezdindeki vadesiz hesabına TL gönderdiğinde: 020 TCMB Vadesiz Serbest Hesap 012 YOLDAKİ PARALAR Yurtiçi Havaleler TL TL Bu paranın TL lık kısmı vadeli hesaba aktarılırsa: 020 TCMB Vadeli Serbest Hesap 020 TCMB Vadesiz Serbest Hesap TL TL 2.9. YURTİÇİ BANKALAR ( ) Bankaların diğer bankalara, katılım bankalarına ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili bulunan kuruluşlara yatırdıkları Türk parası mevduat ile anılan kurum ve kuruluşlarla yapılan işlemlerden doğan borç ve alacakların kaydına özgü bir hesaptır. Aktif nitelikli bu hesap, vadesiz ve vadeli oluşuna göre, ayrı yardımcı hesaplardan oluşur ve her banka şubesinin hesapları ayrı yardımcı föylerde izlenir. Diğer bankalar, katılım bankaları ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili kuruluşlardan ay sonlarında gelen hesap özetleriyle mutabakat sağlanması gereklidir. Örnek: A Bankası kamu bankası olsan Z Bankasında bulunan vadesiz hesabına nakit TL gönderdiğinde: 022 YURTİÇİ BANKALAR TL Vadesiz Hesap Kamu Mevduat Bankaları 010 KASA HESABI TL Hesaba para yatırılması 9

11 A Bankası kamu bankası olan Z Bankasında bulunan vadesiz hesabından nakit olarak TL çektiğinde: 010 KASA HESABI TL 022 YURTİÇİ BANKALAR Vadesiz Hesap Kamu Mevduat Bankaları TL Para yatırmak ve çekmek dışında bankanın bir başka bankada açmış olduğu mevduat hesabına faiz tahakkuk ettirilmesi de mümkündür. A Bankası, Z Bankasında bulunan hesabına 100 TL faiz tahakkuk ettirilmesi ve bu faiz üzerinden %10 Gelir Vergisi stopajı yapıldığında, faiz ve vergi tahakkuku şu şekilde muhasebeleştirilir. 022 YURTİÇİ BANKALAR 260 PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER 90.- TL 10.- TL 570 BANKALARDAN ALINAN FAİZLER TL Bankaların birbirlerinde bulunan hesaplarına muhabirlik ilişkilerinden dolayı herhangi bir bankacılık işleminden dolayı da para yatırılması mümkündür. Bu durumda aşağıdaki muhasebe kayıtları yapılacaktır. A Bankası şubesinin olmadığı bir ilde veya ilçede ikamet eden borçlusuna ait TL lik senedi, orada şubesi bulunan C Bankasına senedin bedelinin tahsili için gönderdiğini, C Bankasının da senedi tahsil ederek tutarı hesaba yatırdığını varsayalım; 022 YURTİÇİ BANKALAR Vadesiz Hesap 304 RESMİ, TİC. VE DİĞER KUR. MEVDUATI Gerçek Kişilerin Tic. İşlemleri Sabit Faizli TL TL 10

12 2.10. YURTDIŞI BANKALAR ( ) Hesaba yurtdışındaki bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlar nezdinde Türk parası üzerinden yapılan vadeli ve vadesiz işlemler kaydedilecektir. Hesabın bakiyesi bankanın yurtdışı bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlardaki Türk parası alacağını gösterir. Yurtdışı bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlardaki Türk Lirası mevcutlar, herhangi bir şekilde teminata verilmesi, bloke edilmesi ve vade haricinde bankanın tamamen serbest tasarrufunda bulunma durumuna göre serbest veya serbest olmayan hesaplarda izlenir. 020 T.C. Merkez Bankası T.P. hesabında belirtilen mutabakat gerekliliği bu hesap için de geçerlidir (Yıldırım, 2008: 60). YURTDIŞI BANKALAR YABANCI PARA (025) Hesap, şirketler ile yabancı ülkelerdeki bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlar arasındaki işlemleri gösterir. Aktif nitelikli bu hesaba ; Efektif ve dövizler Kambiyo Çek ve havale bedelleri İştira edilen çek ve senet bedelleri Akreditif bedelleri Kaydedilir. Hesabın bakiyesi bankanın anılan kurumlardaki döviz alacağını gösterir. Anılan kurumlarla mutabakat yapılması gereklidir. Hesaptaki tutarlar donuklaşır ve tahsilinde zorlukla karşılaşırsa, bu tutarlar tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılıp, orada izlenir (Kesimli, 2012: 51). Örnek: Yurtdışı bir bankadaki hesaba 100 USD faiz tahakkuk ettirildiğinde aşağıdaki kayıtların yapılması gerekir. BSMV oranının %5, Döviz kurunun ise 1 USD=10 TL olduğu kabul edilmiştir: 025 YURTDIŞI BANKALAR 294 DÖVİZ A/S HESABI USD TL 295 DÖVİZ VAZİYETİ 571 BANKALARDAN ALINAN FAİZLER USD TL 11

13 830 VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR 50.- TL 380 ÖDENECEK VERGİ,RESİM HARÇ VE PRİM TL Hesabın bulunduğu bankaya 5 USD tutarında bir komisyon veya masraf ödenmesi durumunda da; 295 DÖVİZ VAZİYETİ 841 Y.P. İŞLEM. VERİLEN ÜCRET VE KOM. 025 YURTDIŞI BANKALAR 294 DÖVİZ A/S HESABI 5.- USD 50.- TL 5.- USD 50.- TL YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER ( ) Türkiye de kurulu bankaların yurtdışındaki şubelerinden ve şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı bankaların ana merkez ile diğer ülkelerdeki şubelerinden olan Türk parası alacaklarının kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır. Türkiye de şube şeklinde faaliyet gösteren bankaların yurtdışındaki merkez ve diğer şubeleri nezdindeki Türk parası mevcutları, herhangi bir şekilde teminata verilmesi, bloke edilmesi ve vade haricinde bankanın tamamen serbest tasarrufunda bulunma durumuna göre serbest veya serbest olmayan hesaplarda izlenir (Yıldırım, 2008: 62) GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER TP (030) İlgili Türkiye Muhasebe Standardında belirtilen esaslar çerçevesinde, alım satım amaçlı olarak elde tutulan menkul değerler ve ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değerlerin kaydedildiği bir hesaptır. Menkul değerlerin satın alınması halinde bu hesaba borç, satılmaları veya itfa edilmeleri halinde alacak kaydolunur. Bu hesapta izlenen menkul değerler gerçeğe uygun değer üzerinden hareket görür ve nominal değerleri üzerinden de bilanço dışı hesaplarda izlenir. (Güney, 2009: 29) Hisse senedi ve yatırım fonu katılma belgeleri gibi sermayede payı temsil eden alım satım amaçlı menkul kıymetlerin değerlerinde, bu kıymetler için yapılan değerleme sonucu 12

14 ortaya çıkan değer artış farkları bu hesaba borç, sonuç hesaplarına alacak kaydedilerek izlenir (Yıldırım, 2008: 67) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (032) Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerler v vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler dışındaki bütün menkul değerle bu hesapta izlenir. Satılmaya hazır menkul değerlerin satın alınması halinde bu hesaba borç, satılmaları veya itfa edilmeleri halinde alacak kaydolunur. 032 Satılmaya Hazır Menkul Değerler - TP hesabı, ilgili değerleri türüne ve ihraç eden kurum veya kuruluşa göre Tekdüzen Hesap Planı nda gösterildiği şekilde yardımcı hesaplarda, nominal değerleri üzerinde de bilanço dışı hesaplarda izlenir (Yıldırım, 2008: 71) MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI TÜRK PARASI ( ) Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerleri değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının) elde etme maliyetlerinden düşük olması halinde Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri hesabına borç, bu hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle değer düşüşü kayıtlara yansıtılır. Ancak söz konusu kıymetlerin değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının), daha önceki değerlenmiş tutarlarından (fiyatlarından) düşük olması halinde, öncelikle değer artışı ile ilgili olarak önceden yapılan kayıtların yeni değere göre düzeltilmesi gerekmekte olup, önceki değer artışının üzerinde bir değer kaybı varsa aradaki fark Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri hesabına borç kaydedilerek gider yazılmalıdır. Değer artışı halinde önce söz konusu kıymetin değer düşüş karşılıkları ters kayıtla gelire dönüştürülür. Karşılığı aşan tutarda değer artışları ise Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler Değer Artış Hesabının açıklamasına göre muhasebeleştirilir (Yıldırım, 2008: 88). 13

15 2.15. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR ( ) Bankanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası aracılığıyla diğer bankalara verdiği Türk Parası borç tutarları bu hesapta izlenir. Para Piyasalarından Alacaklar Yabancı Para ( 041) Bankanın, T.C.Merkez Bankası ve İMKB Takasbank aracılığıyla diğer bankalara verdiği Yabancı Para Borç tutarları bu hesapta izlenir. Banka, bu hesaba borç, 021 TCMB ve İMKB Takasbank Y.P. hesabına alacak kaydederek işlemi muhasebeleştirir (Yıldırım, 2008: 88). Örnek: Bankanın para piyasaları aracılığıyla, başka bir bankaya USD verdiği, bu işlemle ilgili olarak 500 USD faiz tahakkuk ettirildiği ve T.C.Merkez Bankasına 10 USD komisyon ödendiği varsayımıyla yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır. İşlemin kapandığı tarihteki döviz kuru; 1USD = 10 TL dir. Paranın verilmesi; 041 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR USD 021 T.C. MERKEZ BANKASI USD Anapara ve faizin tahsili ; 021 T.C. MERKEZ BANKASI 294 DÖVİZ A/S HESABI 041 PARA PİY. ALACAKLAR 295 DÖVİZ VAZİYETİ 573 PARA PİY. AL. FAİZLER USD TL USD USD TL Komisyon giderinin kaydı; 295 DÖVİZ VAZİYETİ 841 YP İŞLEMLERE VER. KOM. VE ÜCR. 021 T.C. MERKEZ BANKASI 294 DÖVİZ A/S HESABI 10.- USD TL 10.- USD TL 14

16 KAYNAKÇA GÜNEY, Alptekin, (2009), Banka Muhasebesi, Beta Yayınevi, İstanbul, Yayın No: KESİMLİ, İffet Görkey, (2012), Banka Muhasebesi, Temel Kavramlar, Örnekler, Hesap Planı Kriter Yayınevi, İstanbul, Yayın No:93. SEVİLENGÜL, Orhan, (2001) Banka Muhasebesi Gazi Kitapevi, Ankara, 3. Baskı. YILDIRIM, Mesut, 2008), Banka Muhasebesi, Türkiye Bankalar Birliği,İstanbul, Yayın No:

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS039 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMİNLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş Rapor N o : SYMM 116/1549-114 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. NUN 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN HİZMET İŞLEMLERİ 343FBS040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

VARLIKLAR TOPLAMI 160.476,66

VARLIKLAR TOPLAMI 160.476,66 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) 31 Aralık 2008 VARLIKLAR I- Hazır Değerler 133,18

Detaylı

ARACI KURUM FİNANSAL TABLO HAZIRLAMA REHBERİ

ARACI KURUM FİNANSAL TABLO HAZIRLAMA REHBERİ NİSAN 2010 ARACI KURUM FİNANSAL TABLO HAZIRLAMA REHBERİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ TSPAKB TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ ARACI KURUM FİNANSAL

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na:

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na: 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş.

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Sabit Getirili Menkul Kıymetler www.imkb.gov.tr İçindekiler SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 1 Devlet İç Borçlanma Senetleri 1 Devlet Tahvilleri 2 Hazine Bonoları 3 Gelir Ortaklığı Senetleri 4 Gelire Endeksli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı