TÜRKİYE'NİN EN DERİN ELMASLI SONDAJ ÇALIŞMASINDA DELİNEBİLİRLİĞİN İRDELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE'NİN EN DERİN ELMASLI SONDAJ ÇALIŞMASINDA DELİNEBİLİRLİĞİN İRDELENMESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE'NİN EN DERİN ELMASLI SONDAJ ÇALIŞMASINDA DELİNEBİLİRLİĞİN İRDELENMESİ EVALUATING THE DRILLABILITY AT TÜRKÎYES DEEPEST DIAMOND DRILLING OPERATION M.Erta AKÜN (*> İlker ERTEM <*»> Aahtar Sözcükleri : Sodaj, Formasyo Ve Operasyo Parametreleri ÖZET TTK adıa MTA tarafıda yürütülmüş ola Kozlu arama sodaj çalışması, metrede tamamlamıştır. Mevcut kuyuda,tüm çaplarda ( PQWL.HQWL, NQWL )ülkemizde e derie iilmistir.bu bildiride,kotrol edilemeye formasyo parametreleri ile kotrol edilebile operasyo parametreleri üzeride durulmuş ; bu parametreleri ilerleme hızları ve matkap ömürleri üzerideki etkileri değerledirilmiştir. Değişik matkap tip ve çapları, kuyu derilikleri ve basıç kayıplarıa başlı ilerleme hızları irdelemiş ve bezer çalışmalar içi öeriler suulmaya çalışılmıştır. ABSTRACT The drillig operatio carried out for TTK by MTA has bee completed at meters. I this hole,deepest drillig i our coutry has bee achieved at all diameters ( PQWL.HQWL.NQWi ) ivolved. I this paper.the ucotrollable formatio parameters ad the cotrollable operatio parameters are studied i detail.givig emphasis to their eect o peetratio rates ad bit lives. Peetratio rates depedig o dieret bit types ad diameters,hole depths ad pressure losses are evaluated.tryig to preset drillig systems for similar drill holes. Made Y.Müh., MTA Sodaj Dairesi, ANKARA Made Müh., MTA Sodaj Dairesi, ANKARA TÜRKİYE XIII. MADENCİLİK KONGRESİ,

2 l.gfrîş 1992 yılıda,ttk adıa Zoguldak Kozlu'da 1800 metrelik bir kuyu kazılması güdeme gelmiştir. Kuyuu kazı İmasıı,MTA Geel Müdürlüğü üstlemiş ve 2000 metre kapasiteli bir makie bu çalışma içi programlamıştır. Kuyu kesiti ile karotsuz ilerleebilecek metraj değerledirilerek,!» ve takım dizayı yapılarak karotsuz olarakcrock-bit"ile) ilerlemeye başlamıştır metreye kadar sürdürüle bu çalışma sorasıda ; sırasıyla PQWL ile metreye,hqwl/ ile metreye,nqwl ile metreye ilerleme yapılmıştır metreye kadarki ilk bölümde,yüksek debi gereksiimi edeiyle dubleks pompa,soraki aşamada ise tripleks pompa kullaılmıştır.debi ve basıç kayıplarıı hassasiyetle takibi yapılmıs;so aşamada basıç kayıplarıı mevcut pompa ile karşılaamaması edeiyle ilerleme mümkü olamamıstir. Kullaıla "rock-bit",empreye ve yüzey taşlı elmas kroları verimliliği detaylı olarak irdelemiştir.bua paralel olarak,kotrol edilemeye formasyo parametreleri ile kotrol edilebile operasyo parametreleri değerledirilerek.bezer çalışmalar içi öeriler suulmuştur. 2.İLERLEMEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 2.1-Kotrol Edilemeye Faktörler Sodaj çalışmalarıı öemli ölçüde etkileye bu faktörler,wirth tarafıda yapıla detay sııfladırmada da değiildiği gibi(wirth,198l),kayaçları sertliği,aş idirıcı11ğı.kırılgalıaı,tek ekseli basıç dayaımı,tae boyutları gibi özellikleridir. Tabiidir ki,bu faktörler sabit o- Iup,hızlı ilerleme ve verimli matkap kullaımı içi matkap imalatı ve o- perasyo parametreleri değiştirilerek optimize edilmelidir. Bu bildir ide,kayaç özelliklerii acak bir bölümü değerledirmeye a- 1ıabilmis;daha çok kotrol edilebilir operasyo parametreleri üzeride yoğulasılmıştir. 2.2-Kotrol Edilebile Faktörler Elmaslı sodaj çalışmalarıda esas etke ola operasyo parametreleri teorik olarak birçok kişi veya kuruluş tarafıda değerledirilmiştir.bu teorik değerledirmeleri heme heme tümüde çeşitli formasyolar içi kullaılabilecek pratik operasyo parametreleri tavsiye edilmiştir.christese,matkap devri ve matkap baskısı ile ilgili ampirik formüller su- 212

3 mustur(christese,1977).bua göre,ilerleme hızr ve matkap devri arasıdaki ili$ki aşağıdaki gibidir: Vb= ilerleme hızı (m/saat) -2 C = Değişim faktörü ; 6*10 a = Ortalama çap üzerideki kesici taş adedi s = Spesifik kesme deriliği,mm = Matkap devri,1/dakika Yüzey taşlı matkaplar içi yukarıdaki ampirik eşitlik kullaılırke, empreye elmas krolar içi Logyear tarafıda öerile ve matkap devri ile ilerleme hızı arasıdaki ilişki ise aşağıdaki gibidir(logyear,1989) Matkap baskısı ise, formasyou tek ekseli basıç dayaımıı karşılayacak miimum düzey ile elmas taelerii basıç dayaımıı karşılayacak düzey arasıda ohalıdır.yie Christese'i bu koudaki öerisi aşağıdaki gibidirçchristese.1977): G= Deliecek formasyou basıç dayaımı,kg/cm2 P= Matkap üzerie uygulaa baskı,kg b= Ortalama çap üzerideki elmas taş adedi f= Elmas taesii formasyo ile temas alaı,cm2 D= Elmas taelerii basıç dayaımı,kg/cm2 Matkap baskısı ile matkap devrii bileşkesii oluştura kuvvet ise kesme görevii yapmakta ilerlefe sağlamaktadır.matkap baskısı,yüzey taşlı elmas krolarda çok öemli bir usur ike (eşitlik 3),empreye elmas krolarda bu öemii yitirmekte ve matkap devri ö plaa çıkmaktadır ( eşitlik 2). Sodajda kullaıla çamuru debi ve basıç değerleri, özellikle 1000 metrei altıdaki sodajlarda azami öeme sahip bir operasyo parametre- 213

4 sidir. Elmaslı sodaj takım dizilerideki kleraslar gözöüe alıdığıda, oluşa akım rejimi türbülattir. Çalışmaı tüm aşamalarıda; çamur özellikleri,debi ve kesit ala gözöüe alıarak»aşağıdaki eşitlikler ile hesaplaarak gerekli düzelemeler yapılmıştır: V = Aülüs çıkış hızı,m/dk Q = Debi.l/dk dl= Kesit dış capı.c d2= Kesit iç çapı,cm =Viskozite katsayısı, = Plastik viskozite, ty= "Yield poit", NRe= Reyold sayısı S.G= Çamur ağırliği, ty*l *L*V p= 2 (7) 386(dl-d2) 18514(dl-d2) p = Basıç kaybı, L = Derilik,m ARAZİ ALIŞMALARI Lokasyo hazırlığı erteside, Kozlu 20-G sodaj kuyusuda tarihide çalışmalara başlamış ve tarihide metrede tamamlamıştır. Tamamlaa takım ve boru dizayı,tablo l'de suulmaktadır.

5 215

6 Tablo l'de belirtile deriliklere idirile muhafaza borularıda, herhagi bir çözülme riskie karsı tabada metre mesafeye kadar çimetolamıştır. Kuyuda, değişik aralıklarda su kaçağı güdeme gelmiş, kömürlü zolarda ise meta gazı aalizi yapılmıstır.tablo 2'de,değişik aralıklardaki sodaj çamur özellikleri ve oluşa basıç kayıpları suulmaktadır. Çamur özelliklerii yaısıra,kullaıla matkap tiplerie bağlı olarak, formasyoa bağlı operasyo parametreleri ile ortalama gülük ve birim ilerleme hızları titizlikle takip edilmiştir. Bu veriler aşağıda Tab1o 3'de suu1mak tadır. (alısma araliğı (m) Tablo 3- Kozlu 20-G sodajıda operasyo parametreleri Matkap cisi 8 l/2"r.b. 6 l/4"r.b. PQWL HÛWL NÛWL 4.SONUÇ VE ÖNERİLER 4-1.Matkap Değerledirmesi ve ilerleme hızları Matkap baskısı (kg) Matkap devri (rpm) Gülük ilerleme (m) İlerleme hızı (cm/dk) Kozlu 20-G sodajıda,ilk metrelik bölüm 8 1/2" ve 6 1/4" rockbit kullaılmıştır. Geri kala bölüm ise PQWL.HQWL ve NQWL yüzey taşlı ile empreye elmas krolarla delimiştir. İlk etapta, elmas krolarla rockbit'ler kıyaslamıstir.tablo 4'de.yapıla bu kıyaslamaı souçları suul maktadır. Ayrıca, elmas kroları operasyo parametreleri ve aşıma yöüyl değerledirildikleri Tablo 5 aşağıda suulmaktadır. Matkap tipi 8 l/2"r.b. 6 l/4"r.b. PQWL HQWL NQWL Tablo 4-Kozlu 20~G sodajıda rock-bit-elmas kro kıyaslaması Matkap adedi Toplam metraj Matkap ömrü Kullaıl ir

7 217

8 Kullaıla matkapları sağlıklı bir şekilde değerledirilebilmesi içi, elmas tamelerii aşıma miktarlarıı da bilmekte yarar vardır. Bu edele, Tablo 6'da reküpere edile elmas kroları aşıma değerleri suulmaktadır. Matkap Tipi PQWL t* HQWL " w» NQWL Tablo 6- Kozlu 20-G sodajıda kullaıla elmas kroları Matkap No aşıma yöüyle değerledirilmesi Karat Yei Karat Eskif 35 ti 27 " - it 13 Karat Kullaıla Spc 40/60 t» t» ft 60 Yapıla Metraj Asıma Karat/M Yukarıdaki bilgileri ışığıda, matkaplarla ilgili olarak aşağıdaki souçlara ulaşılmıştır: 1) Geel alamda,6 1/4 rock-bit'leri radımaı düşüktür(32.29m/ad). Buu ede1eri,kuyu başlagıcıda yeterli mesafe olmaması edeiyle gerekli sayıda ağırlık tiji(dc) kullaılamaması ve geçile kireçtasıı kırıklı çatlaklı olmasıdır. PQWL matkapları ayı kirectasıdaki radımaı (56.21m/ad) oldukça düşük aşıma değerleri edeiyle iyidir;özellikle karotsuz çalışma sırasıda aralıklarla karot almakta kullaıla ve olağadışı aşıa bir taesi göze alımazsa radıma(71-53m/ad) daha iyi seviyeye çıkmaktadır.hqwl matkapları radımaı (89-59m/ad) oldukça iyi olup,asıma değerleri metre başıa yüzde iki karatlık değerlere kadar 218

9 imektedir.nqwl matkapları radımaı ise düşüktür(40.33m/ad). Yüksek ic çap aşımalarıda da alaşılacağı gibi,empreye matkaplarda sürekli uygu parametreler ası vibrasyo edeiyle uygulaamamıştır. 2) 6 1/4 rock-bit kullaımı,mevcut makie ve ekipma içi tam olarak uygu değildir.8u edele, kuyuu ilk bölümüü PQWL takım ile delierek dodolu matkap veya tarayıcı matkapla taraarak borulaması yeride olacaktır. 3) Empreye matkapları gerektirdiği yüksek matkap devri 1000 metrei altıdaki deriliklerde ve kırıklı çatlaklı formasyolarda güçlükle uygulaabilmektedir. Bu edele iyi kaliteli elmas taşlarla imal edilmiş yüzey taşlı elmas kro kullaılması doğru olacaktır. Acak, daha sığ deriliklerde uygu parametreleri uygulaabilmesi halide empreye elmas kro kullaımı ekoomik olabilir. 4-2 Kuyu Hidroliğii Değerledirilmesi Tablo 2'de suula veriler ve ilerleme aıda karşılaşıla güçlükler gözöüe alıarak aşağıdaki souçlara ulaşılmıştır: 1) İlerlee takım dizisie bağlı olarak,oluşa aülüs aralığıı kesit alaıda e az 30 cm/saiye aülüs hızı sağlayaacak debii uygulaması zoruludur.aksi takdirde.sağlıklı kuyu temizliği sağlaamaz.bu durumda,pw boru içeriside çalışa PQWL takım içi lpm.hw boru içeriside çalışa HQWL takım içi Ipm ve NW boru içeriside çalışa NQWL takım i- çi ise lpm'dir. 2) Kuyuda kullaıla çamuru viskozitesi saiye/quart olmuştur ve bu değerler uygudur.çamur ağırlığı ise gm/cc arasıdadır. Plastik viskozite ve yield poit değerleri ise 1500 metrelere kadar 10 civarıda olmuştur.bu koşullarda.kuyuda oluşa basıç kayıpları kuyuu derileşmesiyle 300 psi'de başlayarak 1500 metre derilikte 1100 psi'ye ulaşmıştır.mevcut pompa kapasitesii aşa bu basıç kaybı edeiyle PV ve YP değerleri düşürülmüştür.acak, bu sistemde basıç düşüşü kısme sağlamışsa da kuyu cidarıda oluşa keki yıkılmaması içi debii düşürülmesi düşüülmüş ve makie üzerideki pompa devre dışı bırakılarak düşük kapasiteli Bea Royal 535 pompa devreye sokulmuştur. Böylece, e az 1500 psi*- lik bir pompa sistemii temii zorulu hale gelmektedir.ayrıca,özellikle 219

10 NQWL çapta çal ısılacaksa, daha geiş aülüs oluşturmak içi "oversize" matkap kullaılmalıdır. 4-3 Kuyu Dizayıı Değerledirilmesi Bezer bir kuyuda,karboi feri üzerideki kireçtaşı örtüsü PQWL takı dizisi spc'li yüzey taşlı elas krolarla delielidir. Su kaçağıa rastlamaması halide örtü tabakası PQWL takım ile geçilerek HW boru idirilmeli ve çözülme riskie karşı çimetolamalıdır. Su kaçağıa rastlaması halide,pqwl takı ile d»lie ala dolu atkap veya tarayıcı matkapla taraarak PW borulama yapılmalı ve PQWL takım ile ilerlemeye devam edilmelidir. Kil,kum,kalker,silt ve kömür arda1ama1ı karboifer seviyesii ise yüzey taşlı veya empreye HQWL elmas kul laılarak,azami deriliğe iilmelidir (mevcut makie içi 1800 m). Ces itli edelerle,bu metraja HQWL takım ile iilememesi halide NW borulama yapılarak NQWL takım ile ilerlemelidir. Kayaklar Rabia,H.,1985;Oilwell Drillig Egieerig;U.S.A.,ssl Logyear,1989;Logyear imalatları geel katalogu;kaada Christese,1977;Elmas Krolar ve Sığ Kuyulardaki Kullaımı ssl5-21;isveç Akü,E.,1990,Zoguldak Taşkömürü Havzasıdaki Arama Çalışmalarıda Del iebil iri iği Geliştirilmesi,Master Tezi, O.D.T.Ü,Akara,96s. 220

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI 1/9 Hazırlaya Oaylaya Yürürlük Tarihi Revizyo Tarihi Mehmet ÜVEY Mehmet ÜVEY 06.04.2011 05.06.2014 Gözde Geçire Gözde

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Basım ve Foto - Film Şube

Detaylı

Evre kaydırımlı mikroşerit yama anten dizili Ku band alıcı tasarımı

Evre kaydırımlı mikroşerit yama anten dizili Ku band alıcı tasarımı itüdergisi/d mühedislik Cilt:4, Sayı:1, 43-49 Şubat 005 Evre kaydırımlı mikroşerit yama ate dizili Ku bad alıcı tasarımı Bület YAĞCI, Osma PALAMUTÇUOĞLU, Selçuk PAKER İTÜ Elektrik-Elektroik Fakültesi,

Detaylı

BÖLÜM. Kendi Kendini zleme. Önemli Noktalar

BÖLÜM. Kendi Kendini zleme. Önemli Noktalar BÖLÜM 7 Kedi Kedii zleme 1970 li yıllarda sora tekolojik gelişmelerle birlikte laboratuvar testlerie ilave olarak diyabetlileri de kedi kedilerie ka ve idrar şekerlerii kolayca, güveilir olarak ve kısa

Detaylı

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü BÖLÜM 8... AÇIK İŞLETMELERDE SU ATIMI VE TULUMBALAR... 8. HİDROLİK ENERJİ... 8.. Potansiyel Enerji... 8...a Seviye (Konum) Enerjisi... 8...b Basınç Enerjisi... 3 8.. Kinetik Enerji... 4 8..3 Toplam Enerjİ...

Detaylı

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org Kırgız Türk Sosyal Bilimler Estitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MÜZİK TEORİSİ- KOMPOZİSYON VE BİREYSEL PERFORMANS DERSLERİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Özgür

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

Türkiye 10. Kömür Kongresi liilıliriler Kitıthı/I'roccedings o)'the I Olli (Dal Congress of Turkey

Türkiye 10. Kömür Kongresi liilıliriler Kitıthı/I'roccedings o)'the I Olli (Dal Congress of Turkey Türkiye 0. Kömür Kongresi liilıliriler Kitıthı/I'roccedings o)'the I Olli (Dal Congress of Turkey KALIN KÖMÜR DAMARLARINDA YAPILAN YÜK VE KONVERJANS ÖLÇÜMLERİNİN YENİ TEORİK YAKLAŞIMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI-II BORU EK PARÇALARINDA MEKANĠK ENERJĠ KAYIPLARI VE KAYIP KATSAYISI HESAPLANMASI nı ġubat-2015 KONYA

Detaylı

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Makale Orcan KAYA Serhan KÜÇÜKA Abstract ÖZET Havadan havaya ısı geri kazanımı yapan ısı geri kazanım

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME MAKALE DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME Erdem Koç Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Samsun erdemkoc@omu.edu.tr Mahmut Can

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun

Detaylı

Logistics Directive LR10 Lojistik Direktifleri LR10

Logistics Directive LR10 Lojistik Direktifleri LR10 Logistics Directive LR10 Lojistik Direktifleri LR10 Versio 2010 So gücelleme: 2010 List of Abbreviatios Kısaltmalar listesi Cotet İçidekiler DAP EDI ERP FCA Icoterms JIS JIT LAB PPS QR83 Ru@Rate RFQ SCM

Detaylı

Özgür CANBAZ Tasarım Mühendisi, Layne Bowler Pompa Sanayi A.Ş. Onur KONURALP Proje ve Kalite Kontrol Müdürü, Layne Bowler Pompa Sanayi A.Ş.

Özgür CANBAZ Tasarım Mühendisi, Layne Bowler Pompa Sanayi A.Ş. Onur KONURALP Proje ve Kalite Kontrol Müdürü, Layne Bowler Pompa Sanayi A.Ş. KISMĐ YÜK ALTINDA ÇALIŞAN POMPALARDA KARARSIZ AKIŞ BÖLGESĐNĐN ĐNCELENMESĐ Özgür CANBAZ Tasarım Mühendisi, Layne Bowler Pompa Sanayi A.Ş. Onur KONURALP Proje ve Kalite Kontrol Müdürü, Layne Bowler Pompa

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Ders Planı Yolun Tarihçesi YOL İNŞAATLARINDA ŞANTİYE YÖNETİMİ Karayollarında Kullanılan Terimler Yol

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi

Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi C. Sevim, O. Genc Abstract: This study investigates the vibration of Al-7075

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR Zafer KÖGMEN Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı