ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İNTERNET PROTOKOLÜ SÜRÜM 6 (IPv6) MİMARİSİ ÜZERİNDE SERVİS SINIFLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ Muhammet Eşref ERDİN ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı saklıdır

2 TEZ ONAYI Muhammet Eşref ERDİN tarafından hazırlanan İnternet Protokolü Sürüm 6 (IPv6) Mimarisi Üzerinde Servis Sınıflarının Önceliklendirilmesi konulu tez çalışması 02/02/2010 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oy birliği ile Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Danışman : Yrd. Doç. Dr. Murat Hüsnü SAZLI Jüri Üyeleri Başkan :Yrd.Doç.Dr. Refik SAMET Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Üye :Yrd. Doç. Dr. Fikret ARI Ankara Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Üye : Yrd. Doç. Dr. Murat Hüsnü SAZLI Ankara Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yukarıdaki sonucu onaylarım. Prof. Dr. Orhan ATAKOL Enstitü Müdürü

3 ÖZET Yüksek Lisans Tezi İNTERNET PROTOKOLÜ SÜRÜM 6 (IPV6) MİMARİSİ ÜZERİNDE SERVİS SINIFLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ Muhammet Eşref ERDİN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman : Yrd. Doç. Dr. Murat H. SAZLI İnternet in yaygınlaşması ile birlikte yeni servis sınıfları da internet ağı üzerinden sunulmaya başlamıştır. Her yeni servis ile ağ üzerinde daha yüksek bant genişliği ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Altyapı yükseltmeleri ve bant genişliği artırım çalışmaları bu ihtiyaçlara cevap vermemeye başlamış ve yoğun kullanım zamanlarında birbirlerinden farklı olan servis sınıflarının birbirlerine göre önceliklendirilmesi, yani kalitelendirilmeleri fikri ortaya çıkmıştır. Bu yöndeki çalışmalar sonucu internet protokolü üzerinde servis kalitesi uygulamaları başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında internet protokol yapıları incelenmiş, bu protokol sürümlerinin birbirlerine göre adresleme ve paket yapıları kıyaslanmıştır. Paket başlıkları ve servis önceliklendirme durumları gözlenmiştir. İnternet Protokolü Sürüm 6 da paket önceliklendirmeler gözlenmiş, yeni protokol ile ne gibi yeniliklerin geleceği incelenmiştir. Bu tez çalışmasında İnternet Protokolü Sürüm 6 da servis sınıflarının önceliklendirilmeleri, önceki sürüm yetersizlikleri, hali hazırda kullanılan yöntemler ve yeni sürüm ile kullanılmaya başlayacak olan yöntemler incelenmiştir. Deneylerde, önem sıralarına göre önceliklendirilmeleri gereken servis sınıfları belirlenmiş ve bu servis sınıflarının birbirlerine göre önceliklendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Sadece birbirlerine göre öncelikli olarak iletilip iletilmedikleri kontrol edilmemiş, aynı zamanda öncelikli sınıfların herhangi bir trafik yoğunluğu durumunda kayba ya da gecikmeye uğrayıp uğramadıklarının kontrolü de gerçekleştirilmiştir. Şubat 2010, 79 sayfa Anahtar Kelimeler: Servis Kalitesi, IP (İnternet Protokolü), TCP, Önceliklendirme, Paket Başlığı, IPTV (Internet Protokolü TV),VOD ( Video on Demand = İsteğe Bağlı Yayın Akışı), VoIP (Voice over Internet Protocol = İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletimi), HSI (High Speed Internet = Yüksek Hızlı Internet), Bilgisayar Ağları i

4 ABSTRACT Master Thesis PRIORITIZATION OF SERVICE CLASSES IN IPV6 Muhammet Eşref ERDİN Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Electronics Engineering Supervisor : Asst. Prof. Dr. Murat H. SAZLI New service classes are started being served over the Internet as it is becoming widespread. With each new service released, more bandwidth is required. Infrastructure and band with upgrades are not the solution for this situation, and this brought the idea of prioritization of service classes. As a result of these studies, quality of service processes are started to run over Internet Protocol. In this study, Internet Protocol structures are analyzed, the addressing capacity and packet headers of protocol versions are compared. Packet priorities of IPv6, and what improvements it will bring are analyzed. Determination of which service classes has to be prioritized, and prioritisation of the services classes due to their importance are carried out during the experiments. Not only the transmission of the service classes with respect to their priority, but also for the prior classes any loss or delay occuring in a congestion is inspected. Briefly, packet structures of IPv4 and IPv6 are analyzed, differences, pros and cons for each are stated. Service class prioritisation and quality of service properties of IPv6 are determined and explained. February 2010, 79 pages, Key Words : Quality of Service, Internet Protocol, TCP, Prioritization, Packet Header, IPTV, VOD, VoIP, HSI, Computer Networks ii

5 TEŞEKKÜR Çalışmalarımı yönlendiren, araştırmalarımın her aşamasında bilgi, öneri ve yardımları ile bana destek veren, çalışmalarım sırasında oluşan aksamalarda bile sabırla moral desteğini esirgemeyen danışmanım Yrd. Doç. Dr. Murat H. SAZLI ya (Ankara Üniversitesi Elektronik Mühendisliği), sadece yüksek lisans eğitimimle kalmayıp tüm eğitim hayatım boyunca desteklerini yanımda hissettiğim aileme, iş hayatım süresince yüksek lisans eğitimimi destekleyen Şef Mühendis Sayın Sibel YURDAGÜL e, Evrak ve işlemler konusunda sürekli yardımcı olan Elektronik Mühendisliği Bölüm Sekreteri Halide GÖKSEL e, Tez çalışmalarım süresince bana destek olan arkadaşlarım M.Zahid ÇUFADAR, Ömer SÜNNETÇİOĞLU, Seyit TUNÇ ve Ahmet KÖKSAL a, Moral desteğinin yanında her türlü lojistik desteği de esirgemeyen Sayın Mehmet DALOĞLU na, değerli arkadaşlarım Ahmet BALCI, Fatih DEMİRCİ ve son olarak Muhammed DOĞANGÜN e teşekkürlerimi sunarım. Muhammet Eşref ERDİN Ankara, Şubat 2010 iii

6 İÇİNDEKİLER ÖZET...iii ABSTRACT...v TEŞEKKÜR...vii SİMGELER DİZİNİ...xi ŞEKİLLER DİZİNİ...xiv ÇİZELGELER DİZİNİ...xv 1. GİRİŞ Problemin Açıklanması Önceki Çalışmalar Çalışmanın Amacı Çalışma Yöntemi Çalışmada Kullanılan Program ve Uygulamalar BİLGİSAYAR AĞLARI, İNTERNET VE TCP/IP PROTOKOLÜ Giriş Internet Protokolü Sürüm 4 Mimarisi IP adreslerinin tanımı ve genel yapısı Adres sınıfları A sınıfı adres B sınıfı adres C sınıfı adres Alt Ağ Yapma (Subneting) Alt ağ maskesi Özel alt ağ maskesi oluşturmak IP Sürüm 4 ü Etkin Kullanma Yöntemleri Sınıfsız özel adresleme (CIDR) IP adres atamasının yeniden yapılandırılması Sınıfsız özel adresleme gösterimi Ağ adres dönüştürücüsü (NAT) İnternet Protokolü Sürüm 6 Mimarisi...19 iv

7 2.5.1 Yeni protokolün İnternet e getirileri IPv6 Protokolü ne geçiş İNTERNET PROTOKOLÜ PAKET YAPILARI Tanımlar Internet Protokolü Sürüm 4 Paket Yapısı İnternet Protokolü Sürüm 6 Paket Yapısı SERVİS KALİTESİ Tanımlar Servis Kalitelendirme Yöntemleri Kalite ölçülerinin öznel anlamları Karşılaşılan problemler Servis Kalitesi Gerektiren Uygulamalar Servis Kalitesi Mekanizmaları Bant Genişliği Yönetim Mekanizmaları Token bucket algoritması Leaky bucket algoritması Ağırlıklı adil kuyruklama (WFQ) Sınıf bazlı kuyruklama (Class Based Queueing)(CBQ) Servis Kalitesi Önceliklendirme Seviyeleri Servis Kalitesi Problemleri Trafik Sınıflandırma IP SÜRÜM 6 NIN SERVİS KALİTESİNE GETİRİLERİ IP Sürüm 4 Paket Başlığı IP Sürüm 4 Servis Kalitesi Yetersizlikleri IP Sürüm 6 Paket Başlığı IP Sürüm 6 Servis Kalitesi Yenilikleri GÜNCEL ÖNCELİKLENDİRME KULLANIMLARI ATM Altyapısı Önceliklendirme Kullanımları IP Altyapısı Önceliklendirme Kullanımları Bant Genişliği Sınırlandırmaları UYGULAMALAR ATM Servis Sınıfları Önceliklendirme Deneyleri...62 v

8 7.1.1 Deney-1 : 4 ayrı servis sınıfı ile önceliklendirmelerin gözlenmesi Deney-2 : 2 ayrı servis sınıfı ile önceliklendirmelerin gözlenmesi IP Sürüm 4 Servis Sınıfları Önceliklendirme Deneyleri Deney-3 : 4 ayrı servis sınıfı ile önceliklendirmelerin gözlenmesi Deney-4 : 3 ayrı servis sınıfı ile önceliklendirmelerin gözlenmesi Deney-5 : IP Sürüm 6 Önceliklendirme Deneyleri Sanal Tünellerin Sistem Kaynakları Kullanımı Deneyleri Deney 6 : Çoklu PVC ve VLAN kullanımının SSG üzerindeki etkisi Deney 7 : Tek PVC ve VLAN kullanımının SSG üzerindeki etkisi TARTIŞMA ve SONUÇ...74 KAYNAKLAR...77 ÖZGEÇMİŞ...79 vi

9 SİMGELER DİZİNİ ACK QoS FTP HTTP ICMP IP IPSec Acknowledge Quality Of Service (Servis Kalitesi) File Transfer Protocol (Dosya Aktarım Protokolu) Hypertext Transfer Protocol (Bağlantılı Metin Aktarım Protokolu) Internet Control Message Protocol (İnternet Kontrol Mesajı Protokolü) Internet Protocol (İnternet Protokolü) IP Security (Internet Protokolü Güvenliği) IPv4 IP sürüm 4 IPv6 IP sürüm 6 LAN MAC ATM VLAN PVC VoIP IPTV VOD WAN FIFO Local Area Network (Yerel Alan Ağı) Media Access Controler (Ortam Erişim Kontrol) Asynchronous Transfer Mode ( Senkron Olmayan Aktarma Modu) Virtual Local Area Network (Sanal Yerel Alan Ağı) Permanent Virtual Circuit (Sabit Sanal Devre) Voice Over IP (IP üzerinden Ses) Internet Protocol Television (Internet Protokolü Televizyonu) Video on Demand (İsteğe Bağlı Görüntü Akışı) Wide Area Network (Geniş Alan Ağı) First In First Out (İlk Giren İlk Çıkar) vii

10 WFQ WRED INTSERV IETF RSVP ToS VPN Ethereal (WireShark) MIT UCLA SRI UCSB NCP Weighted Fair Queuing (Paketlerin Sıralanması ve kuyruklanmasını sağlayan algoritma) Weighted Random Early Detection (Kuyruk düzenleme algoritması) The Integrated Services (Bütünleşik Servisler) Internet Engineering Task Force (Internet Mühendisliği Görev Gücü)( İnternet Protokollerini Geliştiren ve Standartlaştıran, Resmi Statüsü Olmayan Bir Grup.) Resource Reservation Protocol (Bant genişliğinin önceden rezerve edilmesini sağlayan bir protokol) Type of Service (Servis Tipi) Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ) Paket Analiz Programı Massachusetts Institute of Technology (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) University of California Los Angeles ( California Los Angeles Üniversitesi) Stanford Research Institute (Stanford Araştırma Enstitüsü) University of California Santa Barbara ( California Santa Barbara Üniversitesi) Network Control Protocol (Ağ Kontrol Protokolü) CIDR Classless Inter-Domain Routing (Adres Sınıfından Bağımsız Yönlendirme) DNS P2P TTL MOS Domain Name System ( Alan Adı Sistemi) Peer-to-Peer (Eşler Arası) Time to Live (Yaşam Zamanı) Mean Opinion Score (Ortalama Görüş Puanı) viii

11 DiffServ CBQ MPLS UBR VBR-nrt VBR-rt CBR NAT OS SMTP TCP UDP WWW Differentiated Services ( Sınıflandırılmış Servisler) Class Based Queueing (Sınıf Bazlı Kuyruklama) Multiprotocol Label Switching (Çoklu Protokol Etiket Anahtalama) Unspecified Bit Rate ( Belirlenmemiş Bit Hızı) Variable Bit Rate non-real Time (Gerçek Zamanlı Olmayan Değişken Bit Hızı ) Variable Bit Rate Real Time (Gerçek Zamanlı Değişken Bit Hızı) Constant Bit Rate ( Sabit Bit Hızı) Network Address Translation (Ağ Adres Dönüştürme) Operating System (İşletim Sistemi) Simple Mail Transfer Protocol (Basit Posta Aktarım Protokolü) Transmission Control Protocol (İletim Kontrol Protokolü) User Datagram Protocol (Kullanıcı Veri Birimi Protokolü ) World Wide Web (Dünya Geniş Ağı) ix

12 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 2.1 Sınıfsız Özel Adresleme Gösterimi...18 Şekil 3.1 İnternet Protokolü Sürüm 4 Paket Yapısı...24 Şekil 3.2 İnternet Protokolü Paketi Servis Tipi Alanı...25 Şekil 3.3 IPv6 Paketi Sabit Başlık Yapısı...28 Şekil 4.1 Sızdıran Kova Modeli...42 Şekil 5.1 IPv4 Paket Başlığı...50 Şekil 5.2 IPv4 Paket Başlığı Servis Tipi Bölümü...51 Şekil 5.3 IPv6 Paket Başlığı...53 Şekil 6.1 ADSL Topolojisi...58 Şekil 6.2 Policing ve Shaping Karşılaştırması...60 Şekil 7.1 Yayın ve Veri Transferi Önceliklendirmesi...69 Şekil 7.2 Genel Kullanım Çoklu PVC - VLAN Kullanımı...70 Şekil 7.3 IPv6 Paket Yapısı Kullanımı ile Tek PVC VLAN Kullanımı...71 x

13 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 2.1 Adres Sınıfları...12 Çizelge 2.2 A Sınıf Adresler İçin Özel Alt Ağ Maskeleri...15 Çizelge 2.3 B SINIF Adresler için Özel Alt Ağ Maskeleri...15 Çizelge 2.4 C SINIF Adresler için Özel Alt Ağ Maskeleri...16 Çizelge 2.5 Sınıfsız Özel Adresleme...17 Çizelge 2.6 IPv6 Paketi Opsiyonel Başlık Yapısı...32 Çizelge 4.1 Servis Önceliklendirme Seviyeleri...46 Çizelge 7.1 Deney 1 Bant Genişliklerine Göre Servislerin Durumları...63 Çizelge 7.2 Deney 2 Bant Genişliklerine Göre Servislerin Durumları...64 Çizelge 7.3 Deney 3 IP Sürüm 4 Bant Genişliklerine Göre Servislerin Durumları...66 Çizelge 7.4 Deney 4 IP Sürüm 4 Bant Genişliklerine Göre Servislerin Durumları...66 xi

14 1. GİRİŞ İnternet Protokolü (IP), insanlığı bilgi çağına taşıyan Internet ağının temel yapı taşıdır. Internet e bağlı herhangi iki bilgisayar arasındaki iletişim bu protokol aracılığıyla sağlanır. Bu açıdan İnternet Protokolü Internet in ortak lisanı olarak da nitelendirilebilir. İnternet Protokolü, ağ katmanlarına baktığımızda TCP ve UDP gibi taşıma katmanı protokollerinin altında, Ethernet ve ATM gibi bağ katmanı protokollerinin de üzerinde yer alır. Temel görevi, Internet e bağlı bilgisayarların iletişim amacıyla adreslenebilmesi ve gönderilen veri paketlerinin ağ içerisinde yönlendirilmesidir (Postel vd. 1981). Internet Prokolünün yaygınlaşması ile iletişim farklı bir boyut kazanmış dünya üzerinde büyük ağlar kurulmaya başlanmıştır. Bu gelişmelerle birlikte WWW (World Wide Web) şeklinde adlandırılan dünyanın en büyük ağı kurulmuştur. Burada amaç dünya üzerindeki bütün bilgisayarları birbirleri ile iletişime geçirmek ve aynı dili konuşmalarını sağlamaktır. Gelişen iletişim platformları ile İnternet Protokolü sadece veri iletişimini sağlamakla kalmamıştır. Sürekli geliştirilen algoritmalar ile İnternet Protokolü üzerinden TV yayını (IPTV), ses(voip), isteğe bağlı video (VoD) gibi gerçek zamanlı uygulamaların da taşınması mümkün hale gelmiştir. Her geçen gün artan bilgisayar ve internet kullanımı sayesinde bu servisler daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. İlk aşamada bu yeni servisler her ne kadar sorun teşkil etmemiş olsa da kullanıcı sayısı arttıkça altyapı sorunları ortaya çıkmaya başlamıştır. Yüksek bant genişliği gerektiren gerçek zamanlı uygulamalar internet trafiği içerisinde sıkışmalara neden olmaya başlamıştır. Bununla birlikte gerçek zamanlı uygulamaların hataya toleransı bulunmamaktadır. Olası veri kayıplarında, kontrol söz konusu olmadığı için veriler kaynaktan tekrar istenmeyecek ve varış noktasında büyük kayıplar yaşanacaktır. 1

15 1.1 Problemin Açıklanması İletişim protokollerinin vazgeçilmez olduğu günümüzde her geçen gün yeni bir iletişim türü hayatımıza girmektedir. Her yeni servis son kullanıcıya yeni kolaylıklar sunmakta ancak bu görevi yerine getirirken iletişim ağı üzerine yeni bir yük getirmektedir. Bu yükler zamanla iletişim trafiği üzerinde sıkışmalara neden olmakta, bilgi kayıpları, bilgi iletiminde gecikmeler, iletilen veride bozulmalar gibi sorunların ortaya çıkmasında rol oynamaktadır. Gerçek zamanlı olmayan uygulamalarda bu gecikmeler hissedilmediği gibi veri kayıpları ve bozulmalar, kontrol mekanizmaları sayesinde kaynaktan tekrar istenerek düzeltilmekte ve sıkışmalar hissedilir bir sorun haline gelmemektedir. Ancak günümüz gerçek zamanlı uygulamalarının herhangi bir bozulma ya da gecikmeye toleransı sıfıra yakındır. Bu nedenle herhangi bir gecikme ya da bozulma söz konusu olmamalıdır. Bu problemler ortaya çıktığında önceden planlanmış olan bant genişlikleri artırılmış, sistemler güncellenmiş ve yeni yedek sistemler kurulmuştur. Ancak zaman zaman karşılaşılacak olan trafik sıkışmaları için, bu şekilde altyapı yükseltmeleri hem gereksiz hem de masraflı olacaktır. Sonuç olarak ağ üzerinde paket kaybı problemlerinin önüne geçmek için son kullanıcıya sunulan servislerin sınıflandırılması ve önemli olan servislerin önceliklendirilmesi gerekmektedir lerin sonuna kadar internet halen akademik bir çalışma olarak kullanılıyor olduğundan sınırlı sayıda kullanıcı kitlesine sunulmuştur. Zamanla internetin daha geniş kitlelere yayılmasıyla birbirinden bağımsız ağlar birleşmiştir. Bu durum aslında internetin esnekliğini ve kullanılabilirliğini artırmış olsa da farklı hız ve bant genişliklerinin aynı yapı içerisinde kullanılıyor olması tıkanıklıklar yaşanmasına neden olmaya başlamıştır. Bu tıkanıklık problemi internetin yeni gelişim zamanları olan 1980 yılının ortalarında John Nagle tarafından belirtilmiştir (Vegesna vd. 2001). 2

16 Zamanla yaygınlaşan internet ve yeni servisler ile bu tarihlerden sonra belirtilen bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalara başlanmıştır. Öncelikle Servis Tipi (ToS = Type of Service) olarak adlandırılan servis sınıflandırma işlemine başlanmıştır. Servis Tipinin belirlenmesi tek başına bir çözüm sunamamıştır. Servis Tipi ile birbirinden ayrılan servis sınıflarının belirli bir sıra içerisinde trafiğe girmesi beklenmiştir. Bu aşamadan sonra son kullanıcılara taahhüt edilen servis kalitesinin sağlanabilmesi için Servis Kalitesi (QoS = Quality of Service) olarak adlandırılan protokoller geliştirilmiştir (Kent vd. 1998). İlk QoS fonksiyonu Internet Sunucuları üzerine uygulanmak üzere geliştirilmiştir. Karşılaşılan ilk problem, telnet, rlogin gibi programların küçük TCP paketlerinin Geniş Alan Ağ (WAN = Wide Area Network) bağlantıları üzerinde aşırı ek yük oluşturması olmuştur. Nagle Algoritması ile bu sorunu çözülmüştür. Bu algoritma şu an bütün IP tabanlı sunucularda uygulanmaktadır. Nagle Algoritması IP tabanlı uygulamalarda Servis Kalitesi nin başlangıcı olarak kabul edilmektedir (Vegesna vd. 2001). Bu tez çalışmasında servis kalitesi belirleme yöntemlerinden servis sınıflarının İnternet Protokolü 6 mimarisi üzerinde önceliklendirilmesi için yaklaşımlar araştırılmış, farklı kalite belirleme yöntemleri ile kıyaslanmış, bu yöntemler birbirlerine göre kıyaslanmış ve yapılan deneyler ile hangi yöntemin daha etkin olduğu konusunda bir tez ortaya konulmuştur. 1.2 Önceki Çalışmalar İnternet Protokolü üzerine Servis Kalitesi çalışmaları internetin genel kullanıma açıldığı 1980 li yıllarda başlamıştır. Bunun nedeni yoğun olarak kullanılmayan ağlarda sıkışma ya da bant genişliği sorunlarıyla karşılaşılmamış olmasıdır. Akademik çalışmalardan sonra genel kullanıma açılan internetle birlikte kullanıcı sayısının hızla artması farklı bant genişliğine sahip ağlar arası iletişimde sorunları da beraberinde getirmiştir. Farklı ağ alanlarına geçişlerde meydana gelen tıkanıklıklar ve çözümü 1980 yılının ortalarında John Nagle tarafından belirtilmiştir. Kendi ismiyle anılan Nagle Algoritması ile istemci 3

17 yazılımlarının yük oluşturan TCP paketleri geniş alan ağ bağlantıları içerisinde kontrol altına alınmıştır (Vegesna vd. 2001) yılında, Van Jacobson Internet QoS araçlarının bir sonraki adımını geliştirmiştir. Ağ sonlandırıcı sistemler üzerinde çalışan bu mekanizmalar ile trafik sıkışmalarının önüne geçilmiştir. Bu mekanizmalara günümüzde TCP (Transmission Control Protocol) uygulamarında ihtiyaç duyulmaktadır. Öncelikli olarak sıkışma ve paket kayıp sinyallerinin TCP tarafından algılanmasını sağlayan bu mekanizmalar ile günümüz internet trafiğinde büyük faydalar sağlanmıştır. Bunlara ek olarak hızlı tekrar gönderme ve hızlı onarma algoritmaları da 1990 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Böylece paket kayıplarına karşı en iyi performans sağlanmış olmaktadır. Zaman içerisinde ağların sonlanma noktalarında belirtilen QoS mekanizmaları vazgeçilmez hale gelmiştir. Ancak bu mekanizmalar uçtan uca Servis Kalitesi yapamadığı için tam manasıyla servis kalitesi yönlendirici (router) lerin de bu algoritmalara uyumlu hale gelmesiyle sağlanmış olacaktır yılları civarında servis kalitesi konusunda yönlendiriciler üzerine odaklanılmıştır. O dönemde yönlendiriciler sadece ilk giren ilk çıkar (FIFO = First in First Out) mantığıyla çalışmıştır. Ayırdetme ya da önceliklendirme gibi algoritmalara sahip olmamışlardır. İlk giren ilk çıkar uygulamalarıyla da trafik sıkışmalarında kuyruk (tail) diye adlandırılan paketlerin son kısımlarında kayıplar yaşanmıştır. Bu boşluğu doldurmak için WFQ (Weighted Fair Queuing = Paketlerin Sıralanması ve kuyruklanmasını sağlayan bir algoritma) ve WRED (Weighted Random Early Detection = Tampon Bellek (Buffer) dolmadan önce belirlenmiş olan paketlerin düşürülmesi işlemi) algoritmaları geliştirilmiş ve genel manada Internet Omurgasındaki bu boşluğu doldurmak üzere kabul görmüşlerdir. Internet Servis Kalitesi gelişimi standartlaşma çabalarıyla devam etmiş, uçtan uca servis kalitesinin korunabilmesi için çalışmalar yapılmıştır. INTSERV (The Integrated Services) ve IETF (Internet Engineering Task Force) çalışma grubu bir uçtan diğer uca yönlendiriciler (router) ve alt ağ (subnet) teknolojileri de dahil olacak şekilde, geliştirilen bu mekanizmaların desteklenmesini hedefleyen çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Bu amaçla gerekli bant genişliğinin önceden ayrılmasını sağlayan 4

18 bir protokol (RSVP = Resource Reservation Protocol) geliştirilmiş ve gecikme toleransı olmayan gerçek zamanlı uygulamalar için başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Yine bunlara ek olarak geliştirilen Servis Sınıfı (ToS =Type of Service) işlemleri ile önceliklendirme yapılacak olan servis sınıflarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda çok fazla kullanılmamakla birlikte Servis Kalitesinin öneminin hızla arttığı günümüzde, ToS byte ı olarak bilinen, IP paketleri içerisindeki servis sınıfı byte dizisi servis kalitesinin belirlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Daha sonra Sanal Özel Ağ (VPN = Virtual Private Network) üzerinde çoklu sınıf servis kalitesi üzerine çalışmalarda bulunulmuştur. Servis kalitesi parametreleri, IPv6 ile, 4 bitlik başlık bitleri kullanılarak ayırdedilmiş öncelikler tanımlanmıştır. Sanal Özel Ağ aktif edilmiş bir IP yönlendirici (router), çıkış tarafında iki paralel önceliklendirme olacak şekilde modellenmiştir. Yüksek öncelikli kuyruk, gecikme duyarlı trafiği taşırken, düşük öncelikli kuyruk da gecikmenin sorun oluşturmayacağı trafiği taşıyacak şekilde konfigüre edilmiştir. Ayrıca her kuyruğa çoklu eşik değerleri uygulanarak paket kayıplarının kontrolü de sağlanmıştır. Sıvı akış teknikleri kullanılarak performans analizleri gerçekleştirilmiştir. Sayısal sonuçlar incelendiğinde IPv6 mimarisi kullanılarak, çoklu servis hizmetleri ile servis sınıflandırma ve önceliklendirme işlevinin yeterli derecede desteklendiği görülmüştür(liren vd. 2000). Ek olarak İnternet Protokolü Sürüm 6 ile Servis Kalitesi mekanizmalarının çalışması da incelenmiştir. Servis sınıflarının ayrıştırılması mantığına dayanan DiffServ mimarisi ile gerçek zamanlı uygulamalar tarafından üretilen paketlerin öncelikleri gözlenmiştir. Testler önce 6NET isimli geniş ölçekli IPv6 ağında, daha sonra ilave testler de yerel test ortamlarında gerçekleştirilmiştir. Farklı senaryolar ile gerçekleştirilen testlerde OpenH323 (C++ ile yazılan bir VoIP (İnternet Protokolü üzerinden ses iletimi) yazılımı) uygulamalarına odaklanılmıştır. Ayrıca yeni IPv6 paket başlıkları da bu testler kapsamında gözlenmiştir. Yapılan testlerde gerçek zamanlı uygulamalar ile birlikte kullanılan servis kalitesi parametrelerinin paket kayıplarında büyük düşüş sağladığı, gecikmeleri azalttığı, hedef noktasında alınan veri kalitesinde artışlar olduğu gözlenmiştir (Bouras vd. 2005). 5

19 Sonrasında gerçek zamanlı ve gerçek zamanlı olmayan uygulamalar için ortak İnternet Protokolü Sürüm 6 paket başlıkları üzerine çalışmalarda bulunulmuştur. IPV6 başlıklarına, hangi servis sınıfında olduğundan bağımsız olacak şekilde, uzantı paket başlıkları eklenmiştir. Bu başlıkların, paketleri en yakın ağ düğümüne yönlendireceği ve iletime esneklik kazandıracağı düşünülmüştür. Sunucu seçimleriyle yük dağılımının dengeleneceği ve servis kalitesinin artacağı da belirtilmiştir. Standart IPv6 başlıklarının amacının yönlendirme olduğu ve başlık uzantılarının bu yeni özellikleri sağlayacağı, yeni değişik yönlendirme mekanizmaları ile donatılabileceği ve uygulanabilir olacağı belirtilmiştir (Ching Yu Lin vd. 2006) 1.3 Çalışmanın Amacı Bu çalışmanın amacı İnternet Protokolü Sürüm 6 üzerinde farklı sınıftaki servislerin sınıflandırılması ve önceliklendirilmesinin incelenerek, 4. Sürüm ile kıyaslanması ve birbirlerine göre üstünlükleri konusunda bir tez ortaya koyulmasıdır. Buna ek olarak amaç, farklı yöntemlerle belirlenen servis kalitelerinin karşılaştırılması, hali hazırda kullanılan önceliklendirme yöntemlerinden farklı yöntemler kullanılarak ağ cihazları üzerindeki yükün hafifleyeceğinin açıklanmasıdır. 1.4 Çalışma Yöntemi Bu çalışmada İnternet Protokolü Sürüm 4 ve Sürüm 6 mimarisi karşılaştırılmış, sürüme göre farklılık gösteren paket yapıları incelenmiş, paket başlıklarındaki farklılıklar kıyaslanmıştır. Bu farklılıklar sonrası İnternet Protokolü Sürüm 4 üzerinde yapılan önceliklendirmeler ile Sürüm 6 önceliklendirmeleri karşılaştırılmıştır. Farklı algoritmalarla yapılmış olan önceliklendirmeler ve servis kalitesi parametreleri incelenmiştir. Birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları yorumlanmıştır. Yapılan deney ve testler ile önceliklendirme sonrası iletim ve trafik durumları incelenmiş hangi yöntemlerin kullanılması gerektiğinin tespit edilmesine çalışılmıştır. Bu deney ve gözlem sonuçlarına göre, İnternet Protokolünün 4. Sürümü ile 6. Sürümü arasındaki önceliklendirme ve servis kalitesi farkları belirlenmiş, kullanım açısından ne gibi avantaj ve dezavantaj olacağı konusunda bir tez ortaya konulmuştur. 6

20 1.5 Çalışmada Kullanılan Program ve Uygulamalar Çalışmada sınıflandırılan ve önceliklendirilen paketlerin görülebilmesi için Ethereal (WireShark) Paket Analiz adlı program, trafik ve bant genişliklerinin durumlarının görüntülenmesi için Du Meter adlı program, boş kalan bant genişliklerinin doldurulması için TfGen adlı trafik oluşturucu program, karşılıklı dosya transferleri gerçekleştirmek için FileZilla adlı program kullanılmıştır. 7

21 2. BİLGİSAYAR AĞLARI, İNTERNET VE TCP/IP PROTOKOLÜ Servis sınıflarının önceliklendirilmesi ve belirlenen kalitede iletim sağlanması için internet mimarisi, bu mimaride kullanılan protokoller ve paket yapıları bilinmelidir. Bu nedenle iletişim protokolleri, paket yapıları, gelişimleri ve birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları bu bölümde incelenmiştir. 2.1 Giriş 1960 yılında ABD Savunma Bakanlığı ABD ye yapılacak bir saldırıda eyaletler arasında iletişimin kesilmeden devam etmesini sağlayacak bir proje üzerinde çalışmaya başlamıştır yılında Massachusetts Institute of Technology de (MIT) Leonard Kleinrock (1961) paket anahtarlama teorisi ile ilgili ilk makaleyi yayınlamıştır. O güne kadar tüm iletişim teknolojileri devre anahtarlama mantığı ile çalışmaktadır. Kleinrock bu çalışmasında verilerin paketler ile taşınabileceğini ve her paketin ulaşacağı yere farklı bağlantı noktalarından geçerek ulaşabileceğini öngörmektedir. Bu yaklaşım günümüz veri iletişiminin temelini oluşturmuştur yılında J.C.R. Licklider in MIT de tartışmaya açtığı "Galaktik Ağ" fikri internet kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Licklider dünyadaki tüm bilgisayarların birbirleri ile konuşabileceklerini ve bilgi alışverişi yapabileceğini öngörmüştür yılında MIT de çalışan Lawrence Roberts ile Thomas Merrill ilk kez birbirlerinden fiziksel olarak uzak iki bilgisayarın iletişimini sağladılar. Roberts 1969 yılında DARPA da çalışmaya başlamış ve günümüz internetinin çekirdeğini oluşturan "ARPANET" isimli proje önerisinde bulunmuştur. Bu proje kapsamında aynı yıl içerisinde ABD nin dört farklı yerleşkesinde bulunan bilgisayarların bir birleri ile iletişimi sağlanmıştır. ARPANET in temelini oluşturan bu dört yerleşke University of California at Los Angeles (UCLA), Stanford Research Institute (SRI), University of Utah ve University of California at Santa Barbara (UCSB) dır. Bu ağa birçok katılım olmuş ve 1971 yılında ağın çalışmasını sağlayan ağ kontrol protokolü (NCP) geliştirilmiştir yılında Xerox firmasında çalışmaya başlayan Robert Metcalf ağa bağlı bilgisayarların ortak bir yazıcıyı kullanmasına olanak tanıyan ağ kartı tasarımı ile Ethernet in keşfini başlatmıştır. Bu süreç İletişim Kontrol 8

22 Protokolü / İnternet Protokolünün (TCP/IP) ARPANET in 1983 yılında ana protokolü kabul edilmesine kadar sürmüştür (Postel vd. 1981). İnternet Protokolü (IP), insanlığı bilgi çağına taşıyan Internet ağının temel yapı taşıdır. Internet e bağlı herhangi iki bilgisayar arasındaki iletişim bu protokol aracılığıyla sağlanır. Bu açıdan İnternet Protokolünü Internet in ortak lisanı olarak da nitelendirilebilir. İnternet Protokolü, ağ katmanlarına baktığımızda TCP ve UDP gibi taşıma katmanı protokollerinin altında, Ethernet ve ATM gibi bağ katmanı protokollerinin de üzerinde yer alır. Temel görevi, Internet e bağlı bilgisayarların iletişim amacıyla adreslenebilmesi ve gönderilen veri paketlerinin ağ içerisinde yönlendirilmesidir. İnternet Protokolü bundan yaklaşık 50 yıl önce geliştirilmiş bir teknolojidir. İlk amacı çok daha kısıtlı bir boyutta (askeri iletişim amaçlı) kullanım olmasına rağmen, geçtiğimiz 30 yıl zarfında bu teknoloji dünya çapında kullanıma açılmıştır. Özel sektörün bu altyapıyı bir toplu iletişim aracı olarak kullanmaya başlaması ve WWW (World Wide Web) in gelişmesi İnternet Protokolünün hızla yaygınlaşmasını sağlayan faktörler olmuştur. Bu popülerliğin bir yan etkisi de bu eski protokolün limitlerine ulaşması ve böylesine ağır bir yükün altından kalkamayacak duruma gelmesidir. Günümüz Internet i, IP protokolünün 4. sürümü (IPv4) üzerine kurulmuştur. Bilgisayarların iletişim sırasında uçtan uca adreslenebilmesini sağlayan IPv4 adresleri sadece 32 bitten ibarettir. 32 bitlik adres alanı teoride 4,294,967,296 tane adres içerse de, verimsiz adres atama mekanizmalarından dolayı etkin adres sayısı bu noktaya hiçbir zaman ulaşamaz. WWW in hızla gelişmesinin yanı sıra son zamanlarda kablosuz erişimin de yaygınlaşmasıyla 32 bitlik adres alanı varolan ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu sebeple yeni uygulamalarda daha çok cihazın internete bağlanabilmesi amacıyla İnternet Protokolünün yeni sürümü olan IP sürüm 6 mimarisi geliştirilmiştir. Sonuç olarak internete bağlı olan bilgisayar ve cihaz sayısının artırılabilmesi ve adres yetersizliğinin ortadan kaldırılması, yeni uygulamalara altyapı hazırlanabilmesi 9

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012 IPv6 EL KİTABI V2.1 Nisan 2012 [IPv6 El Kitabı, Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi kapsamında hazırlanmış olup, IPv6 ya geçiş aşamasında IPv6 protokolü, geçiş yöntemleri ve yapılandırması

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK HAZIRLAYAN Mahmut Ergünöz ELAZIĞ-2003

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ Bugün telefon, telgraf, radyo ve televizyon gibi araçların yanı sıra bilgisayar da iletişim amacıyla kullanılmaya başlanmış önemli bir iletişim aracıdır. Bilgisayarın iletişim

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİSAYAR AĞLARI İLE İLGİLİ SUÇLAR (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN Nisan 2006 Ankara ÖZET Planlama Uzmanlığı

Detaylı

Network Eğitimi Notları

Network Eğitimi Notları Network Eğitimi Notları Bu yazımızda Network ve Windows NT Server Version 4.0 üzerinde yoğunlaşacağız. 2000 ve XP ye değinmeyeceğim çünkü asıl olan temeldir. Bu temeli yükseltmek ise her birimizin bireysel

Detaylı

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır.

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. NETWORK TEMELLERİ 2 Network Nedir? Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. Bir network ün kurulması için iki

Detaylı

Bölüm 4 Ağ Katmanı. 4.1 Giriş. 4.2 Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar

Bölüm 4 Ağ Katmanı. 4.1 Giriş. 4.2 Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar Bölüm 4 Ağ Katmanı 4.1 Giriş OSI başvuru modelinin 3. katmanıdır. Ağdaki bir bilgisayar ikinci katmanda hangi protokolde çalışırsa çalışsın (Ethernet, Jetonlu halka, ATM gibi) üçüncü katmanda bir yönlendirilmiş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları Türkçe CCNA EĞİTİM Notları INTERNETWORKING TEMELLERI Network Nedir, Ne İşe Yarar? Birden fazla bilgisayarın çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerine bağlandığı yapıya network (ağ) denir. Bir çok bilgisayarın

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALT AĞLAR 481BB0051 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI Geylani KARDAŞ Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunuş

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN Bitirme Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.H.Hüseyin BALIK ELAZIĞ 2005 1

Detaylı

Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi

Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi İçindekiler Temel Network Kavramları...5 Network lerde Veri Aktarımı... 5 Veri Paketleri... 6 Network Tipleri...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ ELEMANLARI VE AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

VPN (SANAL ÖZEL AĞLAR)

VPN (SANAL ÖZEL AĞLAR) T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ VPN (SANAL ÖZEL AĞLAR) BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR Arif YILDIZ M. Ali AKDENİZ DANIŞMAN Yrd Dç.Dr. Hasan BALIK Haziran, 2005 ELAZIĞ

Detaylı

PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI

PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI ZyXEL PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI NETRON TECHNOLOGY 2008 İçindekiler 2 İçindekiler İçindekiler... 2 Temel Network Kavramları... 7 Network lerde Veri Aktarımı...7 Veri Paketleri...10 Network Tipleri...11

Detaylı

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Bilgisayar Ağları 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Yerel Alan Ağları (LAN-Local Area Network) adından da anlaşılacağı üzere belli bir lokasyon içerisinde oluşturulmuş ağ sistemidir. LAN ilk başlarda eşeksenli

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall)

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8.1 Giriş İşletmelerin intranet ve extranet uygulamaları dolayısıyla dış dünyayla olan bağlantıları artmıştır. Böyle sistem yapılarının saldırılardan korunması daha zordur.

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİNDE LOG YÖNETİMİ VE LOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLGİ SİSTEMLERİNDE LOG YÖNETİMİ VE LOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE LOG YÖNETİMİ VE LOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi Ersun BAYRAKTAROĞLU İSTANBUL, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ

Detaylı

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan Fatih BAŞHAN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı