Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 06.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır."

Transkript

1 06/02/2009 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İştiraklerimizden Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle birlikte ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ermek suretiyle diğer iştirakimiz TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne devri işlemleri devam etmekte olup Rekabet Kurulu tarafından tarih ve 09/04/67-24 sayılı toplantısında birleşme işlemine izin verilmiştir. 17/02/2009 Berdan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarih ve MM2008/171/174 ile tarih ve MM2008/171/176 sayılı özel durum açıklamaları ile T. Vakıflar Bankası T.A.O. liderliğinde RCT Varlık Yönetim A.Ş. (TMSF), Tasfiye Halindeki Emlak Bankası A.Ş. ve T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'den oluşan dört bankayla tarihinde imzalanan ek protokol kapsamında şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin satılarak protokol bankalarına olan borçların ödenmesinde kullanacağımızı bildirmiştik. Aktifteki kayıtlı net değeri ,00 TL olan İstanbul ili Şişli ilçesi Halaskargazi Mahallesi 65 pafta 671 ada 46 parselde kayıtlı ve ekspertiz değeri ,00 TL olan gayrimenkul, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'ne tarihli ek protokol gereği ,00 Euro ( ,00 TL) bedelle borçtan mahsup edilmek üzere devredilmiştir. Satıştan ,00 TL gayrimenkul satış karı elde edilmiştir. Ayrıca aktifteki kayıtlı değeri ,88 TL olan Mersin ili Tarsus ilçesi Fevziçakmak mahallesi 1849 ada 9 parselde kayıtlı ve ekspertiz değeri ,00 TL olan gayrimenkul, Volkan İnşaat Petrol Nakliyat Taahhüt Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.'ne ,00 TL bedelle satılmıştır. Satıştan ,12 TL gayrimenkul satış karı elde edilmiş olup satış bedeli olan ,00 TL protokol bankalarına olan borcun ödenmesinde kullanılacaktır. Alıcı firma olan Volkan İnşaat Petrol Nakliyat Taahhüt Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. ile şirketimizin ve ortaklarımızın dolaylı ve dolaysız olarak herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. 20/02/2009 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 1) Bankamız Yönetim Kurulu, tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almıştır. Madde: a) Bankamızın TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş TL sermayesinin, toplam TL artırılarak TL'sına yükseltilmesine, artışın TL'lik kısmının Genel Kurul kararı çerçevesinde 2008 yılı karından, TL'lik kısmı ile olağanüstü yedeklerden karşılanarak ortaklarımıza bedelsiz kaydi pay olarak verilmesine, ilgili mercilere müracaat edilmesi ile sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, b) 2008 yılı net karı olan ,18 TL'nin Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına; 1. Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesinin (a) fıkrasının 1'inci bendine göre net karın %5'i olan ,46 TL'nin kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 2. Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesinin (a) fıkrasının 2'inci bendine göre net karın %5'i olan ,46 TL'nin ileride meydana gelebilecek zarar karşılığı olarak ayrılmasına, 3. Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesinin (b) fıkrasına göre, 1 kuruş itibari değerde bedelli ve bedelsiz 50 milyar hissenin, (%6 hesabıyla) beherine 0,06 kuruş olmak üzere toplam TL birinci kar payı olarak ayrılmasına, 4. Yukarıda 1-3 sayılı maddelerdeki kalemlerin indirilmesinden sonra kalan ,26 TL kar bakiyesinin Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesinin (c) fıkrasına göre, a) %5'i (ödenmiş sermayenin TL'lik bölümü ile sınırlı) olan brüt 1.541,66 TL'nin beher kurucu hissesine 15,42 TL hesabıyla kurucu hisselerine dağıtılmasına, b) %0,5'i olan brüt TL'nin Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmasına, c) %3'ü olan ,01 TL'nin Yönetim Kurulu kararı ile çalışanlara dağıtılmak üzere ayrılmasına, 5. Ana Sözleşmemizin 55 inci maddesinin (d) fıkrasına göre 1 kuruş itibari değerde bedelli ve bedelsiz 50 milyar hissenin (%13,2 hesabıyla) beherine 0,132 kuruş olmak üzere toplam TL ikinci kar payı olarak ayrılmasına,

2 6. Türk Ticaret Kanunu nun 466 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendine göre ,97 TL kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 7. Geriye kalan ,62 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 8. Yukarıda 3 ve 5 sayılı maddelerde sözü edilen birinci ve ikinci kar payları toplamı olan TL nin tamamının Bankamız sermayesinin TL den TL ye artırılması sebebiyle artan TL nin TL lik kısmının karşılanmasında kullanılmak üzere hisse senedi olarak verilmesine, yılı TL lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben başlamasına, yukarıda öngörülen tüm hususlara ilişkin işlemlerde Yönetim Kurulu nun yetkili kılınmasının Genel Kurul a teklif edilmesine, yılı hesap ve işlemlemlerine dair Yönetim Kurulu Raporu ile Kurulumuzca onaylanmış bulunan tarihi itibariyle Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun Pay Sahipleri Genel Kurulu na sunulmasına Madde: Bankamız Pay Sahipleri Olağan genel Kurul Toplantısının 25 Mart 2009 Çarşamba günü saat 16:00 da Bankamız Merkezinde yapılması, Olağan Genel Kurul a ilişkin davetlerin Türkiye genelinde yayınlanan bir günlük gazetede ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi, gerekli ilan davet müracaat ve Genel Kurul un yapılması için gerekli her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, Olağan Genel Kurul Gündem inin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, Toplantı Gündemi ekte, kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. 16/03/2009 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Bankamız yönetim kurulunun tarihli toplantısında, 1) 19 Mart 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:IV No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esasları Hakkında Tebliğ in 7. maddesi çerçevesinde; Bankanın pay sahiplerinin haklarını kullanılması konusunda faaliyet göstermek, yönetim kuruluna raporlama yapmak ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere Bankamız genel sekreterliğinin Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi olarak görevlendirilmesine, genel sekreter Akın Süel in bu birimin sorumlusu olarak karar verilmiştir. Bu çerçevede Bankamız Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Birim Sorumlusu Akın Süel Telefon : Faks : ) 19 Mart 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:IV No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esasları Hakkında Tebliğ in 8. maddesi çerçevesinde; Bankanın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere, Tebliğ hükümlerine uygun olarak halen Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı na ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı na sahip olan Bankamız genel müdür yardımcısı Ömer Eryılmaz ın üst düzey yönetici olarak görevlendirilmesine karar verilmiş olup iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Ömer Eryılmaz Telefon : Faks : /03/2009 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İştiraklerimizden TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle ve tüzel kişiliği sona ermek suretiyle tarihli mali tablolar esas alınarak devralınması işlemine izin verilmesi talebiyle iştiraklerimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Başvuru sürecinin iştiraklerimiz ile ilgili olmayan idari ve resmi kuruluşlar nezdindeki süreçlerden kaynaklanan sebeplerle uzaması nedeniyle yine iştiraklerimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na, birleşme başvurusunun akibeti ve birleşme işlemiyle ilgili idari

3 izin sürelerinin iştiraklerimize isnad edilmeyecek sebeplerle uzamasına rağmen tarihli bilançoların birleşme işlemine esas alınıp alınamayacağı sorulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Seri:I, No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişin Esaslar Tebliği"nin 5. maddesinin (2) numaralı bendindeki "birleşmeye esas alınacak finansal tabloların tarihi ile birleşme sözleşmesinin nihai olarak onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi arasındaki süre 6 ayı aşamaz" hükmü ve 12. maddesinin "birleşme sözleşmesinin onaylanacağı genel kurulu toplantısından en az 30 gün önce ilan edilerek tasarruf sahiplerine duyurulması zorunludur" hükmü uyarınca tarihli mali tabloların birleşme işleminde kullanılmasının mümkün olamayacağı belirtilmiştir. İştiraklerimizin birleşme işlemini gerçekleştirmeye ilişkin iradesi devam etmekte olup bu konuda gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir. 25/03/2009 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, 2008 yılı net karı olan ,18 TL nin Ana Sözleşmemizin 55 inci maddesine göre ve aşağıdaki esaslar dahilinde dağıtılmasına, a) Genel Kurulumuzun 25 Mart 2009 tarihli kararı uyarınca ve Bankamızın Ana Sözleşmesi 55/c maddesine göre dağıtılacak kar payının, halen çalışanlarının 31 Aralık 2008 tarihindeki brüt aylık ücretleri ve 2008 yılı hizmet süreleri dikkate alınarak, 2008 yılında emekli olan personele emekli oldukları tarihteki son brüt ücretleri üzerinden ve 2008 yılındaki hizmet süreleri ile orantılı olarak 26 Mart 2009 tarihinde ödeme yapılmasına, 2008 ve 2009 yıllarında kendi istekleri ile ya da işveren tarafından hizmet akdi sona erdirilen personele ise herhangi bir ödeme yapılmamasına, b) Genel Kurulumuzun 25 Mart 2009 tarihli kararı uyarınca ve Bankamızın Ana Sözleşmesi 55/c maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılacak kar payının 26 Mart 2009 tarihinde ödenmesine, c) Genel Kurulumuzun 25 Mart 2009 tarihli kararı uyarınca ve Bankamızın Ana Sözleşmesi 55/c maddesine göre Kurucu Hisselere dağıtılacak kar payının, bedelsiz kaydi pay şeklinde verilecek kar payı dağıtımı gününü takiben dağıtılmasına, d) Bedelsiz kaydi pay şeklinde verilecek olan toplam TL lik kar payı ve TL lik Olağanüstü Yedeklerden oluşan toplam TL lik sermaye artışına ilişkin bedelsiz kaydi payların dağıtımına, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınması ve gerekli işlemlerin ikmalini müteakiben başlanmasına, gerekli tüm hususlara ilişkin muamelelerde Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 25/03/2009 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, yılı net karı olan ,18 TL'nin Ana Sözleşmenin 55'inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına; 1. Ana Sözleşmenin 55'inci maddesinin (a) fıkrasının 1'inci bendine göre net karın %5'i olan ,46 TL'nin kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 2. Ana Sözleşmenin 55'inci maddesinin (a) fıkrasının 2'inci bendine göre net karın %5'i olan ,46 TL'nin ileride meydana gelebilecek zarar karşılığı olarak ayrılmasına, 3. Ana Sözleşmenin 55'inci maddesinin (b) fıkrasına göre, 1 kuruş itibari değerde bedelli ve bedelsiz 50 milyar hissenin, (%6 hesabıyla) beherine 0,06 kuruş olmak üzere toplam TL birinci kar payı olarak ayrılmasına, 4. Yukarıda 1-3 sayılı maddelerdeki kalemlerin indirilmesinden sonra kalan ,26 TL kar bakiyesinin Ana Sözleşmenin 55'inci maddesinin (c) fıkrasına göre, a) %5'i (ödenmiş sermayenin TL'lik bölümü ile sınırlı) olan brüt 1.541,66 TL'nin beher kurucu hissesine 15,42 TL hesabıyla kurucu hisselerine dağıtılmasına, b) %0,5'i olan brüt TL'nin Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmasına, c) %3'ü olan ,01 TL'nin Yönetim Kurulu kararı ile çalışanlara dağıtılmak üzere ayrılmasına, 5. Ana Sözleşmenin 55 inci maddesinin (d) fıkrasına göre 1 kuruş itibari değerde bedelli ve bedelsiz 50 milyar hissenin (%13,2 hesabıyla) beherine 0,132 kuruş olmak üzere toplam TL ikinci kar payı olarak ayrılmasına, 6. Türk Ticaret Kanunu nun 466 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendine göre ,97 TL kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 7. Geriye kalan ,62 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 8. Yukarıda 3 ve 5 sayılı maddelerde sözü edilen birinci ve ikinci kar payları toplamı olan TL nin tamamının sermayenin TL den TL ye artırılması sebebiyle artan

4 TL nin TL lik kısmının karşılanmasında kullanılmak üzere hisse senedi olarak verilmesine, yılı TL lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben başlamasına, - Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Memduh Aslan Akçay, Kadir Akgöz, Remzi Altıok, Murat Bilgiç, Yavuz Canevi, Kemal Serdar Dişli, Halil Eroğlu, Süleyman Kalkan, Ertan Burhanettin Kantar, Hakkı Ersin Özince, Mustafa Baran Tuncer in üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, - Denetçiliklere Zeynep Hansu Uçar, Mete Uluyurt un bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, karar verildiği, - Bankaca 2008 yılı içinde, Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türkiye Engelliler Spor Eğitim ve Yardım Vakfı (TESYEV), Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Mehmetçik Vakfı ve Hisar Eğitim Vakfı na cem an 3.562,00 TL bağışta bulunulduğu, hususlarının genel kurulun bilgisine sunulduğu bildirilmiştir. Toplantı tutanağı ve kar dağıtım tablosu ekte, kar dağıtım tablosu ayrıca internet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. 06/04/2009 TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Bankamız Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında; 1) Ana sözleşmemiz çerçevesinde yönetim kurulu üyelerimizden H.Ersin Özince'nin yönetim kurulu başkanlığına Kadir Akgöz'ün yönetim kurulu başkan yardımcılığı'a seçilmelerine, 2) Denetim komitesi üyeliklerine, Kemal Serdar Dişli ve Murat Bilgiç'in yeniden seçilmelerine karar verilmiştir. 20/04/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde ( Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Şirket Şirket Ünvanı İşlem Yapan Ortak Kodu TSKB T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. BlackRock Grouptarafından yönetilen fonlar 07/05/2009 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. den tarihinde gelen yazı aşağıya çıkarılmıştır. İştiraklerimizden TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin diğer iştirakimiz Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş. ni tüm aktif ve pasifiyle ve tüzel kişiliği sona ermek suretiyle tarihli mali tablolar esas alınarak devralınması işlemine izin verilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 2009/20 sayılı haftalık bülteninde, TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin (TSKB YO), Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yatırım Finansman YO) ile devralma suretiyle birleşme talebi ile Kurula yaptığı başvurunun değerlendirmesi neticesinde; TTK nın 389. maddesi kapsamında birleşme işleminin sonuçlanmasını ve öngörülen esas sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesini teminen; TSKB YO ve Yatırım Finansman YO nun A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu ile pay sahipleri genel kurulunca onaylanması şartıyla olumlu karşılanmasına, Kurulumuzun tarih ve 46/1300 sayılı kararı çerçevesinde, birleşmeye ilişkin Kurulumuz onayını izleyen süreçte mevzuatta öngörülen koşulların yerine getirilmesi şartıyla TSKB YO nun birleşme nedeniyle gerçekleştireceği sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edeceği TL nominal değerli payların ilgili yasal ücretin alınması suretiyle Kurul kaydına alınmasına, TSKB YO nun esas sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesi talebinin olumlu karşılanmasına ve birleşme işleminin tescili ile birlikte tüzel kişiliği sona erecek olan Yatırım Finansman YO nun portföy işletmeciliği yetki belgesinin iptal edilmesine karar verildiği ilan edilmiştir.

5 28/05/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde ( Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Şirket Kodu Şirket Ünvanı İşlem Yapan Ortak TSKB T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. BlackRock Group tarafından yönetilen fonlar 04/06/ /06/2009 Kerevitaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:14 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: Sermaye piyasası kurulunun seri VIII ve no:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Konuyla ilgili bir önceki Özel Durumun tarih ve numarası: Şirketimizin T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'ye olan kredi borçlarının ödenmesi sonrasında teminat olarak T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. lehine Şirketimizin İstanbul Avcılardaki gayrimenkulleri üzerinde konulan 1.dereceden USD, 2. Dereceden TL ve 3. dereceden JPY tutarındaki ipotekler kaldırılmıştır. 09/06/2009 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 13:48 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: Avrupa Yatırım Bankası ile imzalanan sözleşme hakkında Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) gerçekleştirecekleri yatırımlarının finansmanı amacıyla, Bankamızın diğer aracı bankalar ile birlikte Avrupa Yatırım Bankası'ndan T.C. Hazine Müsteşarlığı'nın garantisiyle temin edeceği 400 milyon Euro tutarındaki "KOBİ Kalkınma Kredisi" Sözleşmesi 8 Haziran 2009 tarihinde İstanbul'da imzalanmıştır. Söz konusu Kredi'den Bankamıza tahsis edilen tutar 165 milyon Euro'dur. T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:07 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: Dünya Bankası ile imzalanan sözleşme hakkında Bankamızın, T.C. Hazine Müsteşarlığı'nın garantisiyle temin edeceği 350 milyon ABD doları eşdeğeri (210 milyon ABD Doları ve milyon Euro) tutarındaki Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğ Kredisi ile Dünya Bankası aracılığıyla Temiz Teknoloji Fonu'ndan sağlanacak olan 70 milyon ABD dolar tutarındaki Temiz Teknoloji Fonu Kredi sözleşmeleri Ankara'da 9 Haziran 2009 tarihinde imzalanmıştır.

6 12/06/2009 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:04 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamalardır. Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : , 00 Mevcut Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : ,00 Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : ,00 Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0 Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) : 0 Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama (varsa) : - Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : ,00 İç Kaynaklardan (TL) : ,00 Temettüden (TL) : ,00 Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 20,00 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi : Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi : - Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Karşılığı : Kaydi pay verilecektir Satın Alma Taahhütnamesi Verenler (varsa) : - Artırılan Sermayeyi Temsilen İhraç Edilen Paylar İlk Defa Hangi Hesap Dönemi Karından Yararlanacak? : 2009 Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve B.02.1.SPK sayılı yazısı ile; Bankamızın TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin yılı karından ve TL olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak suretiyle TL'den TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması ve sermaye arttırımının tamamlanmasına ilişkin tescile mesnet belge verilmesi talebimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tarih ve BDDK.UYII.10/ sayılı yazısı çerçevesinde, tarih ve 16/243 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmüştür. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen tarihli 43/413 numaralı "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Arttırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" ve eki Yönetim Kurulu Kararı, tescil edilmek üzere, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na tarihi itibariyle müracaat edilmiştir. Ortaklarımızın %20 bedelsiz yeni pay alma hakları bulunmakta olup, bedelsiz kaydi paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki saklama hesaplarında tarihinden itibaren aktarılacaktır. Hisse Senetlerini kaydileştirilmeyen ve fiziksel olarak ellerinde bulunduran ortaklarımız ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hisse senetlerini kaydileştirmelerini takiben bedelsiz pay alma haklarını kullanabileceklerdir. 18/06/2009

7 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. nin 16/06/2009 tarihinde başlayan %20 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 18/06/2009 tarihinde alacak kaydedilmiştir. 19/06/2009 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:51 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: İştiraklerimizden TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ni devralma suretiyle birleşmesine ilişkin gelişmeler hakkında Değişen Konularla İlgili Bilgiler: Birleşme sözleşmesinin Şirket Olağanüstü Genel Kurullarında onaylanması İştiraklerimizden Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle birlikte ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ermek suretiyle diğer iştirakimiz TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne devri ve bu birleşme nedeniyle yapılacak anasözleşme değişiklikleri ve birleşme sözleşmesi tarihli Olağanüstü Genel Kurullarında onaylanmıştır 19/06/2009 TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:41 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 19/06/2009 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Gündemin 1. maddesi gereğince, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası temsilcisi tarafından verilen önerge üzerine, Divan Başkanlığına Sayın Çiğdem İçel'in, oy toplayıcılığına Sayın Merih Büyüker'in ve katipliğe Sayın Gülşen Çelebi'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar 2- Genel Kurul toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar 3- Gündemin 3. maddesinde yer alan Birleşme Sözleşmesinin onayına geçildi. Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile ve tüzel kişiliği sona ermek sureti ile Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin olarak TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında imzalanan Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayından geçmiş ve Türkiye Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nin tarih ve 7315 sayılı nüshasında ilan edilmiş Birleşme Sözleşmesi, okunmasını müteakip ortaklarımızca oy birliği ile kabul edildi. Gündemimizin 3. maddesinde onaylanan Birleşme Sözleşmesi hükümlerine göre Şirketimizin Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ni Türk Ticaret Kanununun 451 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. maddeleri uyarınca tasfiyesiz infisah yoluyla bütün aktif ve pasifleriyle birlikte külli halefiyet yoluyla devralınmasına oy birliği ile karar 4- Gündemin 4. maddesi yer alan bilanço ve kar zarar tablolarının onayına geçildi. Bilanço ve kar zarar tablolarının okunmasından sonra Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile ve tüzel kişiliği sona ermek sureti ile Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin olarak tarihi itibari ile hazırlanan bilanço ve kar zarar tablosunun ortaklarımızca oy birliği ile onaylandı, 5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Şirketimiz ana sözleşmesinin sermaye ve hisse senetleri ile ilgili 11. maddesinin tadili konusunda Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun gün ve B.02.1.SPK sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün tarih ve 2895 sayılı yazıları ile onaylanan ekli tadil tasarısı okundu. Ana sözleşmemizin 11. maddesinin değişikliği Bakanlıktan geçtiği şekliyle oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda ana sözleşme değişikliği Bakanlıktan geçtiği şekilde oy birliği ile kabul edildi. Dilek ve temenniler dile getirildi. Sözkonusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Ana Sözleşme Tadil Tasarısı internet sitemizin Günlük bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. 19/06/2009

8 Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:51 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: Olağanüstü Genel Kurul Kararları Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kararlar alınmıştır: 1- Gündemin 1. maddesi gereğince, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası temsilcisi tarafından verilen önerge üzerine, Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Merih Büyüker'in, Oy toplama memurluğuna Sayın Sevilay Kıran'ın ve katipliğe Sayın Emel Pala'nın seçilmelerine oy birliği ile karar 2- Genel Kurul toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar 3- Gündemin 3. maddesinde yer alan Birleşme Sözleşmesinin onayına geçildi. Şirketimizin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile ve tüzel kişiliği sona ermek sureti ile TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne devir olmasına ilişkin olarak TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında imzalanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçen ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin tarih ve 7315 sayılı nüshasında yayınlanan Birleşme Sözleşmesi, okunmasını müteakip ortaklarımızca oy birliği ile kabul edildi. Gündemimizin 3. maddesinde onaylanan Birleşme Sözleşmesi hükümlerine göre Şirketimizin TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri uyarınca tasfiyesiz infisah yolu ile bütün aktif ve pasifleri ile birlikte külli halefiyet yolu ile devrolmasına ve devrin TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin bu devir dolayısı ile yapacağı sermaye artırımının tescili tarihi itibari ile olmasına oy birliği ile karar 4- Gündemin 4. Maddesinde yer alan bilanço ve kar zarar tablolarının onayına geçildi. Bilanço ve kar zarar tablolarının okunmasından sonra şirketimizin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile ve tüzel kişiliği sona ermek sureti ile TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne devredilmesine ilişkin olarak tarihi itibari ile hazırlanan bilanço ve kar zarar tablosu oy birliği ile onaylandı. 5- Devir olduğumuz TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana sözleşmesinin sermaye ve hisse senetleri ile ilgili 11. maddesinin tadili konusunda Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun gün ve B.02.1.SPK sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün tarih ve 2895 sayılı yazıları ile onaylanan ekli tadil tasarısı okundu. TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana sözleşmesinin 11. maddesinin değişikliği Bakanlıktan geçtiği şekliyle oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda ekli ana sözleşme değişikliği Bakanlıktan geçtiği şekilde oy birliği ile onaylandı. 6- Dilek ve temenniler dile getirildi. Sözkonusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Ana Sözleşme Tadil Tasarısı internet sitemizin Günlük bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. 19/06/2009 Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:49 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Kararları Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tarihinde yaptığı A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kararlar alınmıştır: 1- Gündemin 1. maddesi gereğince, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası temsilcisi tarafından verilen önerge üzerine, Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Merih Büyüker'in, oy toplama memurluğuna Sayın Sevilay Kıran'ın ve katipliğe Sayın Emel Pala'nın seçilmelerine oy birliği ile karar 2- Genel Kurul toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar 3- Gündemin 3. maddesinde yer alan Birleşme Sözleşmesinin onayına geçildi. Şirketimizin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile ve tüzel kişiliği sona ermek sureti ile TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne devir olmasına ilişkin olarak TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında imzalanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçen ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin tarih ve 7315 sayılı nüshasında yayınlanan Birleşme Sözleşmesi, okunmasını müteakip ortaklarımızca oy birliği ile kabul edildi. Gündemimizin 3. maddesinde onaylanan Birleşme Sözleşmesi hükümlerine göre şirketimizin TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri uyarınca tasfiyesiz infisah yolu ile bütün aktif ve pasifleri ile birlikte külli halefiyet yolu ile devrolmasına ve devrin TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin bu devir dolayısı ile yapacağı sermaye artırımının tescili tarihi itibari ile olmasına oy birliği ile karar

9 4- Gündemin 4. Maddesinde yer alan bilanço ve kar zarar tablolarının onayına geçildi. Bilanço ve kar zarar tablolarının okunmasından sonra şirketimizin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile ve tüzel kişiliği sona ermek sureti ile TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne devredilmesine ilişkin olarak tarihi itibari ile hazırlanan bilanço ve kar zarar tablosu oy birliği ile onaylandı. 5- Devir olduğumuz TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana sözleşmesinin sermaye ve hisse senetleri ile ilgili 11. maddesinin tadili konusunda Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun gün ve B.02.1.SPK sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün tarih ve 2895 sayılı yazıları ile onaylanan ekli tadil tasarısı okundu. TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana sözleşmesinin 11. maddesinin değişikliği Bakanlıktan geçtiği şekliyle oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda ekli ana sözleşme değişikliği Bakanlıktan geçtiği şekilde oy birliği ile onaylandı. 6- Dilek ve temenniler dile getirildi. Sözkonusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Ana Sözleşme Tadil Tasarısı internet sitemizin Günlük bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. TARİH:29/07/2009 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:34 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda Konu: Fitch Ratings'in Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile ilgili kredi notunun açıklanması Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu BB, uzun vadeli yerel para (TL) cinsinden kredi notu BB artı, uzun vadeli ulusal kredi notu AA artı (tur), bireysel kredi notu C/D, destek notu 3, kısa vadeli yabancı ve yerel para (TL) cinsinden kredi notu da B olarak teyit edilmiştir. Uzun vadeli ulusal kredi notu ve uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notları üzerindeki görünüm durağan olarak teyit edilmiştir

06/02/2009 17/02/2009

06/02/2009 17/02/2009 06/02/2009 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 06.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İştiraklerimizden

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

06/02/ /02/2009

06/02/ /02/2009 06/02/2009 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 06.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İştiraklerimizden

Detaylı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme TARİH:23/01/2009 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme Şirketimizin 12.09.2008 tarihli özel

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 26.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sayın Pay Sahiplerimiz, Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Pay Sahipleri

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel)

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 28.03.2012 18:01:24 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ KARAYOLU 26 KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : 0276 326 2001/0276 326 2010 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

Adresi. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Adresi. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 24/02/2011 Özet Bilgi: 2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında. Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 24/02/2011 Genel Kurul Toplantı

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2007 yılına ait Olağan Genel

Detaylı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010 17:26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Değişikliği Hakkında

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Değişikliği Hakkında 15/01/2013 Özet Bilgi: Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn.H.Fevzi Onat'ın emeklilik nedeniyle istifası hakkında Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın H.Fevzi Onat; bu görevlerinden

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

02/01/2004 13/01/2004

02/01/2004 13/01/2004 02/01/2004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 02.01.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı T. Yavuz İşbakan emeklilik nedeni ile Bankamızdan

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 Konu: Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk.

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. TARİH: 18/01/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

A) 2006 yılı net kârı olan 106.401.909,13 YTL nin Ana Sözleşmemizin 55 inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına;

A) 2006 yılı net kârı olan 106.401.909,13 YTL nin Ana Sözleşmemizin 55 inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 2006 Yılı Pay Sahipleri Genel Kurulunun 22 Mart 2007 Perşembe Günü İstanbul Fındıklı Meclisi Mebusan Caddesindeki Banka Merkezinde Yaptığı Olağan Toplantı Tutanağı Türkiye

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] :57:56 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] :57:56 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] 26.03.2014 16:57:56 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 2 Mehmet Tekin SALT Mustafa Nafiz GÜRESTİ GENEL MÜDÜR MUHASEBE MÜDÜRÜ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:26/01/2007 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait,

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, T U T A N A K Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları Türk

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Mehmet Müstehlik Mustafa Uluç Özen

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Mehmet Müstehlik Mustafa Uluç Özen TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 15 Temmuz 2009 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, VEKALETNAME YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 19.06.2015 tarihinde saat 14:00 da Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:18 Yeşil

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:17/01/2005 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 17.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimize ait emeklilik planlarının ve hayat sigortası ürünlerinin pazarlanmasına aracılık etmek üzere

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14/09/2017 Karar No : 2017/24 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Gündem : Birleşme İşlemleri Türk Ticaret Kanunu Madde 390/4 uyarınca; 1. Genel Kurulumuzun

Detaylı

14/01/2008 22/01/2008

14/01/2008 22/01/2008 14/01/2008 22/01/2008 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 14.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuzun 5 Aralık 2007 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, Bankamız

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 12.01.2015;2015/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2015 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket in Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisi olan Zeynep Ece ARABUL GÜNEL in Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX:

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX: 21300 - Esas Sözleşme Tadili / KLMSN [] 20.04.2015 18:23:58 Esas Sözleşme Tadili 1 TEVFİK GÜNHAN GENEL MÜDÜR 20.04.2015 18:21:05 2 SERKAN UYANIK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 20.04.2015 18:23:35 Ortaklığın Adresi

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

TARİH: 06/01/2009. Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı. Sıra No. Nominal Tutar (YTL)* Satış Süresi 1 AY. Hisse Kodu. Satışa Konu Şirketin Ünvanı

TARİH: 06/01/2009. Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı. Sıra No. Nominal Tutar (YTL)* Satış Süresi 1 AY. Hisse Kodu. Satışa Konu Şirketin Ünvanı TARİH: 06/01/2009 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle gerçekleştirdiği tahsisli sermaye

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA BNP PARİBAS FORTİS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU SERMAYE PİYASASI

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 14/07/2015 Toplantı No : 2015-9 Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi Toplantı Saati : 10.00 Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu,

Detaylı

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 10.06. 14:31:06 DKB member=4028e4a240e3767c0140e3ae75d (/tr/bildirimsorgu? Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu member=4028e4a240e3767c0140e3ae75d (/tr/filtercacalendar/4028e4a240e3767c01

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] :56:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] :56: T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 31.3.216 18:56:16 216-38 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi Anafartalar Mah. Atatürk Bul. No: 8, 617 : Ulus / ANKARA Telefon ve Faks Numarası : -312 584

Detaylı

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212)

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

VEKÂLETNAME DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

VEKÂLETNAME DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. VEKÂLETNAME DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 07 Ağustos 2014 Perşembe günü, saat 11:00 da Hilton İstanbul Bosphorus Cumhuriyet Cad. 34367 Harbiye İstanbul adresinde

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Zaman Özer Mustafa Uluç Özen

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Zaman Özer Mustafa Uluç Özen TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 25 Haziran 2008 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2007 29 Şubat 2008 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Gönderim Tarihi:29.09.206 8:25:58 Bildirim Tipi:ODA Yıl: Periyot: Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında İlgili Şirketler İlgili Fonlar [TKURU] [] Türkç

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017 TARİH: 05.01.2017 15:43:09 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Capintec, Inc.'nın satışına yönelik işlemler

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 24.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sayın Pay Sahiplerimiz, 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH:03/01/2008 Özet Bilgi: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 23.03.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sayın Pay Sahiplerimiz, 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000 TARÝH:03/01/2000 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 03.01.2000 tarihinde gelen yazısı aşağıya Holdingimizin Mali Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Horata 31.12.1999 tarihi itibariyle Holdingimizden ve

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001 TARÝH:26/03/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin 26.03.2001 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulu nun 26.03.2001 tarih ve 330 nolu kararı ile 2000 yılı net dönem karından yasal

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 10 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2010 28 Şubat 2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:31/01/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü Mustafa Demirpalta'nın Genel Müdür

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ NİN TARİHİNDE YAPILAN 2013 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ NİN TARİHİNDE YAPILAN 2013 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ NİN 22.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

VEKÂLETNAME DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

VEKÂLETNAME DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. VEKÂLETNAME DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Doğan Yayın Holding A.Ş. nin 06 Ağustos 2014 Çarşamba günü, saat 11:00 de Ülker Sports Arena Barbaros Mah. Ihlamur Sok. Batı Ataşehir İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi

Detaylı

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Avea İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi nin ( Şirket ) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG [] 18.11.2015 15:05:35

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG [] 18.11.2015 15:05:35 TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG [] 18.11.2015 15:05:35 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Ortaklığın Adresi : Sitesi Kent Etabı A Blok

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METAL GAYRİMENKUL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 12 Ağustos 2015 günü saat 12.00 da,

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

Tarih : / 06 : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Tarih : / 06 : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 02.05.2012 14:39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş MerkeziNo:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı