EN KÜÇÜK KARELER VE TOPLAM EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMLERİ İLE DEFORMASYON ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EN KÜÇÜK KARELER VE TOPLAM EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMLERİ İLE DEFORMASYON ANALİZİ"

Transkript

1 MMO Hata ve Kadasto Mühedsle Odası. üke Hata lmsel ve ekk Kuultaı 5 Maıs 9, kaa EN KÜÇÜK KELE VE OPLM EN KÜÇÜK KELE YÖNEMLEİ İLE DEFOMSYON NLİZİ M. ca,. a, O. kılma İÜ, İstabul ekk Üvestes, Jeode ve Fotogamet Müh.ölümü, Jeode ablm Dalı Maslak İstabul, ÖZE u çalışmada, oplam E Küçük Kaele (EKK) ötem defomaso aalde ugulaması, elde edle souçlaı E Küçük Kaele(EKK) ötem le defomaso aal souçlaı le kaşılaştıılması amaçlamıştı. u edele üükçekmece Güpıa heela bölgesde Ekm 997 ve Mat 998 de geçekleştle GPS gölemle değeledlmş, bölgede medaa gele defomasola hem EKK hem de EKK ötem le aal edlmş ve elde edle souçla oumlamıştı. ahta Söcükle: Defomaso aal, heela, döüşüm, GPS/GNSS SC I ths stud, applcato of otal Least Squaes (LS) method defomato aalss ad compaso of ts esults wth the Least Squaes (LS) method was amed. I ths cotet, GPS obsevatos collected a ladslde aea eab üükçekmece Gupa ladslde ego Octobe 997 ad Mach 998 wee pocessed. he defomatos that took place the ego wee the aalsed b both LS ad LS methods ad the esults wee tepeted. Kewods: Defomato aalss, ladsldes, tasfomato, GPS/GNSS. GİİŞ üke, depem, heela, kaa düşmes, su baskıı vb. doğal afetle sıkça medaa geldğ ülkele başıda gelmekted. Sık olaak medaa gele afetle köpü, baaj, ol, ba, lma gb mühedslk apılaıda ve bu apılaı çevesde büük aalaa ve çevelede değşmlee ol açablmekte, aıca topoğafada de le bıakablmekted. Heelala da sa haatıı tehdt ede b jeolojk afett ve ülkele ekoomle doğuda a da dolalı olaak etklee e öeml doğa olalaıda bd (UL ). ıca, heelala, aatmakta olduğu olumsu etklede dolaı doğal afetle çde öeml b e tutala. Etk olduklaı bölgede eleşm elee ca ve mal kabı şeklde aa vemekle beabe aı amada kaa ve demolu geçkle, bahçe vea ekl alala gb apılaı da etklemele bakımıda öemldle. üke de heelala, mal ve ca kaıplaı açısıda aattıklaı aalaı büüklüğüe göe depemlede soa gele kc öeml doğa olaıdı (ca ve dğ., 8a; Üsal, 7; ca ve dğ., 4; aak, 3; ca ve dğ., 3). İsa haatıı da ske süüklee bu tü afetle etkle aaltılması ve otada kaldıılablmes ç heela ve bee afetle medaa gelebleceğ bölgeledek em haeketle lemes b geekllkt. u kou, Jeode ve Fotogamet Mühedslğ mesleğ öeml b çalışma alaıı oluştumuştu. Ölçme ve hesaplama tekkledek gelşmele, defomaso leme çalışmalaıı, jeodede öde gele ugulamalada b koumua getmşt. Güümüde, öellkle Global Koum elleme Sstem (GPS) başta olmak üee ua balı koum belleme tekolojle sağladıklaı üksek doğuluk, ölçme hıı ve kofo edele e kabuğu haeketle bellemes, heelalaı lemes, made şletmele ve büük hafatlada em haeketle kotolü ve baaj, köpü, otool, demolu, lma v.b. mühedslk apılaıdak defomasolaı saptaması pojelede etk b şeklde kullaılmaktadı. Jeode ve Fotogamet Mühedslğde, defomaso aal çalışmalaıda agı olaak, paamete kestm, koodat döüşümle ve çoğulukla ks bde ç çe kullaılı. ıca defomaso aal b dğe olmasa olmaı matematk statstk testled. Jeodede e esk ve e agı kullaılmakta ola E Küçük Kaele (EKK) kestm, defomaso aalde de kullaılmaktadı. EKK, blmee paametele ve gölemle aasıdak foksoel lşk göstee foksoel model ve gölemle aasıdak bağıl doğuluklaı temsl ede stokastk modelde medaa gelmekted.aı duumlada, öeğ koodat döüşümüde, hem gölem vektöü hem de da mats baı elemalaı stokastk öellkle taşı. Klask EKK aklaşımıda bu geellkle gö adı edl ve bu duum çöüm souçlaı çde b

2 E Küçük Kaele Ve oplam E Küçük Kaele Yötemle İle Defomaso al belslk olaak kalı. 98 l ıllada, EKK kestm ötem b eksğ gdemek üee otaa atıla ve oplam E Küçük Kaele (EKK) adı vele kestm ötem le hem gölemle hem de katsaıla mats tamamı a da b paçası stokastk bleşe olaak alıabl. EKK ötem, ölçüle aıda da mats elemalaıı tümüü a da b bölümüü hata çedğ poblemle çöümü ç öelmş e b ötemd (ca, 9; kılma ve dğ., 7). u çalışmada, EKK ötem defomaso aalde ugulaması ve EKK le kaşılaştıılması amaçlamıştı. üükçekmece Güpıa heela bölgesde Ekm 997 ve Mat 998 de geçekleştle GPS gölemle değeledlmş, bölgede medaa gele defomasola hem EKK hem de EKK ötem le aal edlmş ve elde edle souçla oumlamıştı.. DÖNÜŞÜM. Üç boutlu Helmet (beelk) Döüşümü koodat sstem,, da koodatlaı ble b oktaı a da oktala kümes, b başka koodat sstemdek koodatlaı X, Y, Z hesaplamasıı sağlaa paametele buluması ve bulala e sstemdek koodatlaı hesaplaması jeodede koodat döüşümü olaak bl. koodat sstemdek oktalaı oluştuduğu şekl geomets beelk lkelee ugu olaak, dğe ssteme aktaılması eelk döüşümü vea Helmet döüşümü olaak aılı. 3D koodat döüşümü, ed paametel beelk döüşümü olaak da bl. Üç boutlu beelk döüşümüde ölçek faktöü tüm doğultulada değşme kabul edl. Şekl beelğ kouduğu ç açıla değşme. Jeodede kaşılaşıla döüşüm poblemlede k koodat sstem geellkle paalel değld. Şekl. koodat eksele etafıdak döüklük, öteleme ve ölçekde oluşa döüşüm paametele göstemekted. Şekl : 3D beelk döüşümü eelk döüşümüde döüştüülmüş koodatlaı hesabı X Y Z j t t + ( + k) () t le vel (kılma ve dğ., 7; a, 3; ugut ve İal, 3; Kutoğlu, ; Kutoğlu ve dğ. ; Güllü, 999; Wolf ve Ghla, 997; Üstü, 996; Kılıçoğlu, 995; Leck, 995; a, 98). uada, (+k) ölçek faktöü, (t, t, t ) öteleme paametele, () 33,, eksele doğultusudak otogoal döüklük matsd. [ t t t ( + k) ] le göstele döüşüm paametele vektöüü hesaplaması ç EKK gölem eştlkle katsaıla mats aşağıdak şekl alı. uada, döüşüm poblemde he k sstemde de koodatlaı ble otak okta saısıdı.

3 ca, a ve kılma,, () Daha soa buada Z Y X Z Y X Λ λ gölem deklemle aşağıdak gb λ v (3) olu. s, s, s, ağılık meke koodatlaı ve s +, s +, s +,,..., dese, Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ (4) ve ağılık meke ve kadıılmış koodatlala taımlamış gölem vektöü [ ] s s s Z Y X λ elde edl. Döüşüm paametele EKK le hesapladıkta soa,,, koodatlaı Z, Y, X koodat ssteme döüştüülü (kılma ve dğ., 7; a, 3; a, 98).. Üç outlu Döüşümde Hata Yaılması Defomaso ölçüle değeledlmesde he peot ölçüle aı olaak ked çde sebest ağ olaak degele. u edele, he peot ölçülede ağı datum paametele degeleme hesabı çde belledğde datum paametelede hem ölçüle hem de aklaşık koodatlaı b foksou olu. u edele k faklı peot ölçüsüde elde edle koodatla doğuda doğua bb le kaşılaştıılama. Peotla aasıdak datum blğ koodat döüşümü le sağlaı. Koodat döüşümü le defomaso aal apablmes ç sebest ağ degelemes souda elde edle oktalaa at koodat blgle aıda vaas kovaas matsle aasıda da datum blğ sağlaması geek. ldğ gb, üç boutlu döüşüm katee koodatla üede geçekleştl. Döüşüm usa Wolf a da Molodesk adekas modellede hehag ble kc b koodat steme döüştüülmek stese () deklem foksoel model l t l + (5) olacaktı. uada otaso mats, (+k) ölçek faktöüü göstemek üee k) (+ alamıdadı. Hata aal ç eğe döüşüm paametele doğuluğu hakkıda hehag b blg oksa, sadece koodat blmeele değşke olaak alıı, döüşüm paametele sabt kabul edl. ua göe (5) eştlğe + k kabul edleek hata aılma asası ugulaısa; dl dl (6) ve,

4 E Küçük Kaele Ve oplam E Küçük Kaele Yötemle İle Defomaso al K l l l l K (7) elde edl. Döüşüm paametele, [ t t t ( + k) ] vaas kovaas matsede asıtılmak stese ( o o ) o l le, hata aılma asası ugulaaak, blmeele vaas kovaas mats (8) o o ) o d ( dl (9) K o l l o Q K Q () o o o elde edl. (6) eştlğde hem koodatla hem de döüşüm paametele değşke olaak kabul edlp hata aılma asası ugulaaak; dl [ ] dl () d K K l l l l [ ] l l K l l K () K + K (3) eştlkle le döüştüülmüş vaas kovaas mats elde edl (Kutoğlu, 4; Kutoğlu, ). 3. EN KÜÇÜK KELE KESİİMİ İLE DEFOMSYON NLİZİ 3. Gauss Makoff Model Jeodek ölçmele, lee aslatı olaı ve buu soucu ola ölçü değele de aslatısal öekleme değele olaak ele alıı. aslatısal ölçü değele, öüdek aslatısal sıfatıı fade ettğ gb, keslk a etme. Klask bakış açısıda da jeodek ölçü değele aslatısal hata çedkle kabul edl. aslatısal ölçü değelede, ölçüle ve blmee paametele ümt değee sadık kestmle elde edlmes Gauss Makoff model ugulamasıla elde edl. u modelde ölçülele blmeele aasıdak lee model, sadeleştlmş şeklle, ~ λ ~ (4) Σ λλ σ Q λλ (5) ~ le fade edl. λ saıda ölçüü ümt değe vektöüü, ~ u saıda blmeele ümt değe, da katsaıla ~ mats fade etmekted. λ ölçüle vaas kovaas mats λλ se λ λ + ε le taımlaa aslatısal hatalaı le λλ E ( εε ) (6) olaak taımlamaktadı. σ bm ölçüü vaası, Q λλ ölçüle kofaktöle mats Q λλ P (7) ölçüle ağılık mats tesd. Gauss Makoff modelde ümt değee sadık kestmle ˆ, λ ˆ ve ε geçek hatala ee v düeltmele koulaak le EKK ötemle λ + v ˆ (8) Σ σ ˆ Q λλ (9) Q λλ v m () v

5 lkesle deklem çöümüle Q λλ λλ ˆ Q λ ca, a ve kılma () le elde edl. uada gölemle düeltmele, buluu. λλ ) λλ λ ˆ ( Q Q () v ˆ λ (3) 3. Global Uguluk est Kotol ağı t ve t amaıda apıla ölçüle blkte ele alımasıla he k kampaa aı aı sebest olaak degelele. Jeodek ağ oktalaıı kampaala aasıda haeket edp etmedkle ve vasa haeket vektöle bellemes ç koodat blmeele aasıdak faklaı sıfı kabul edlp edlmeeceğ test edlmes geek. Eğe kotol ağı efeas oktalaı ve obje oktalaıı kapsıosa, paametele vektöü efeas oktalaı, obje oktalaı o, olaak ke aılı. efeas oktalaıı sabtlğ aaştıılması poblem sıfı hpote test edlmes le çöülü. Otaa koa bu hpotele he k kampaada efeas oktalaıı sabt ve koumlaıı değşmedğ vasaılmaktadı. efeas oktalaıı t amadak koodatlaı sıfı hpote : E( H ve t amadak koodatlaı olmak üee ) E( ) (4) olu. efeas oktalaı beelk döüşümü geçekleştldkte soa he k aı sebest degeleme souçlaıda d (5) ( Q dd ) ( Q ) + ( Q ) (6) + dd ) d (Q d (7) hesapladıkta soa, he b sebest degeleme sebestlk deecele f ve f ve kestlmş bm ölçü vaaslaı s ve s le s eştlğde hesaplaa b otak vaas değe le test büüklüğü s f + f s (8) f + f (9) s h le hesaplaı. test büüklüğü Fsche Dağılım tablosuda, F le kaşılaştııldığıda > F se ağı efeas h, f, α oktalaı bölümüde defomaso vadı soucua vaılı ve sıfı hpote eddedl (Del, 8). u duumda defomasolaı lokalasou ve kaesel fomu aıştıılması adımıa geçl. 3.3 Defomaso üüklükle uluması Ve Lokalaso Global uguluk test soucu sıfı hpote eddedl ve ağda Δt sües çde b şekl değştme olduğu soucua vaılısa, hag oktaladak haeketle alamlı olup olmadıklaı test edlmes geek. u şlem he okta ç aı aı ; f s + f s s ; f f + f d d + dd ) d h (Q ; ( Q dd ) ( Q ) + ( Q ) s (3) fomülle adımı le geçekleştl. (3) eştlğe göe he okta ç hesaplaa test büüklüğü, Fsche dağılımıda, h, f ve s α.95 paametelee bağlı olaak alıa eşk değe le kaşılaşıılı. Kaşılaştıma bütü ağ oktalaı ç apılı. Eğe > F se bu oktadak haeket alamlı olduğu soucua vaılı. E büük h, f, α (ma.) değee sahp ola okta, global test soucuda otaa çıka ağ defomasouda soumlu tutulu ve bu okta obje oktası kabul edleek degeleme hesabı kala oktalaı datuma katkı vemesle kısm mmum

6 E Küçük Kaele Ve oplam E Küçük Kaele Yötemle İle Defomaso al lkesle ede geçekleştl, global test tekalaı. este defomaso oktası kalmaıcaa kada devam edleek ağı defomasoa uğaa ve uğamaa oktalaı belle. Global test soucu ağdak haekets datum oktalaı belledkte soa, bu datum oktalaı adımıla he k ölçme kampaası teka aı datuma getl ve ağdak he okta ç aşağıdak defomaso vektöü oluştuulu (Eol, 8). p oktası ç haeket vektöü, ve bu vektöü bou, d d d (3) d d d d (3) le belle. u eştlklede hesaplaa haeket vektöle alamlı olup olmadıklaıı test etmek ç H hpote aşağıdak eştlklktek gb kuulu. est büüklüğü, H : d (33) Q dd 3s d d (34) eştlğ le hesaplaı. u test büüklüğü Fsche dağılımıda alıa F 3, f ; α eşk değe le kaşılaştıılı. Eğe > F 3, f ;α, se p oktasıı üç boutlu koumudak haeket alamlı olduğu soucua vaılı, aks duumda haeket alamlı olmadığı ve astlatısal ölçü hatalaıda kaakladığı kabul edl (ca ve dğ., 8b; Eol, 8; Del 998). 4. OPLM EN KÜÇÜK KELE KESİMİ İLE DEFOMSYON NLİZİ 4. oplam E Küçük Kaele Kestm Ile 3D Koodat Döüşümü Jeodek kotol ağı t ve t gubu ölçüle le aı aı sebest degeledğde, k degelemede aı aklaşık koodatla kullaılsa ble souçta k ağ datumu bb le aı değld (a, 98). He peot ölçülede ağı datum paametele degeleme hesabı çde belledğde k faklı peot ölçüsüde elde edle koodatla doğuda doğua bb le kaşılaştıılama. uu ç bu peot ölçülede elde edle k koodat takımı Helmet Döüşümü le b dğee döüştüülü. ölece k sstem kaşılaştıılması ç v, v, çakışma atıklaı elde edlmş olu. Döüşümü ölçü değele, koodatlaı, he k peotta da stokastk değşkele olaak ele alımasıa olaak vee EKK kestm ötem klask ötemlee göe daha souçla vemes bekleebl. Eştlk (4) ve (5) te vele degeleme matematksel modelde (Gauss Makoff) sadece gölemle stokastk büüklükle olaak ele alımakta ve geekl leeleştme şlemlede soa paamete tahm geçekleştlmekted. u duum geellkle geçel olmasıa kaşı, baı duumlada gölemle aı sıa katsaıla mats da tümüle a da bell b bölümüle hata çe. öle duumlada atık Gauss Makoff tpde olmaa b model sö kousudu. u tü modellee, değşkele hata çedğ (Eos Vaables) geşletlmş modelle adı vel. EKK kestm ötem, Golub ve Va Loa taafıda lk olaak 98 ılıda otaa atılmış, hem gölemle hem de katsaıla mats elemalaıı hatalı olması duumudak poblemle ç EKK aklaşımıa b tamamlaıcı olaak suulmuştu. Katsaıla mats elemalaıı hatalaı da aslatısal telkted. aşka b deşle bulaı ümt değele de sıfıa eştt. Katsaıla mats elemalaı le ölçüle vaası aı kabul edl. EKK foksoel model aşağıdak gbd. λ + v ( + V) λλ σ ~ λ + v λ (35) ~ I + V (36) [ ] V v : katsaıla mats ı elemalaıı m boutlu hata mats : gölemlee at boutlu hata vektöüdü.

7 ca, a ve kılma Daha aıtılı blg (kılma ve dğ., 7; ca ve dğ., 6; Felus, 4; Va Huffel 99; Va Huffel ve vadewalle, 99) de elde edlebl. EKK ötemde, mats bütü bleşele hatalı olduğu düşüülmese ağme, baı duumda km sütula ç hesabı geekmee skale katsaıla olabl. u edele bu skale değele EKK degelemes soasıda değşmede kouması geek. Geometk koodat döüşümlede öteleme paametelee kaşılık ola blmeele katsaılaı bu duumu jeodek ugulamaladak öeklede bd. u duumu hesaplaa asıtılması, mats ve blmee vektöü alt matslee aılmasıı geekt. ıca döüşüm hesabıda, gölemle ve katsaıla mats sütu elemalaıı vaaslaı aasıdak fakla hmal edlebl, öle k olaı aı olduğu vasaılı. Geellkle gölem vektöle ve katsaıla mats bleşele vaas değele faklıdı. şağıda he k duumuda gö öüde tutulduğu öel duum Geelleştlmş oplam E Küçük Kaele (GEKK) ötem model aşağıdak şeklde aılı. ˆ [ ; + V ] λ + v (36) ˆ ( [ ] ) ( [ ] ) D V v C D V v C m v N(, σ, P ) V N(, σ, P ) uada D P gölemle ağılıklaı olmasıa kaşı, P, mats a döüştüüle sstemdek otak oktalaı koodatlaıı ağılıklaıdı. GEKK ugulaması eştlk (39) da vele [, ] mats; ve blmeele vektöü [, ] bölümleeek fomüle edlmşt. ve matsle mats sabt ve sabt olmaa sütulaıda oluşa alt matsled. ve se ve matslece kotol edle blmee vektöü bleşeled. [, ] ve [, [, ]; m ve m (39) ] olmak üee, m m [, ]; ve (37) (38) (4) t ; t ; 3 3 t ( + k) (4) ve gölem vektöü aşağıdak eştlkle fade edl. Y Z Λ Λ X Y Z λ X (4) D ( boutlu) gölemlee at ağılık matsd. C se sütulaıı ve de gölem vektöüü bblee göe ola bağıl doğuluklaıı asıta köşege ağılık matsd ve eştlk (43) le hesaplaı.

8 E Küçük Kaele Ve oplam E Küçük Kaele Yötemle İle Defomaso al t(p ) t(d) C t(p ) t(d) t(p ) t(d) t(p t(d) ) (43) eştlkte vele ( P, P, P, P ) P mats üst dsle beltlle elemalaıa lşk alt matsled. Va Huffel (99) de gölem vektöü ve mats bleşele dolu vaas kovaas matse sahp GEKK poblemle çöümü ç göece kamaşık b çöüm velmese kaşı, jeodek ugulamalada ölçüle kovaas matsle geelde köşege matsled ve bu öellkte aalaılaak blmee paametele hesaplaması ç poblem koelasosu ölçülele GEKK pobleme dgeebl. GEKK çöümü le blmeele vektöüü çöümü üç adımda geçekleştl. ) GEKK çöümü ç gölemlee at ağılık mats D le blkte (4) ve (4) deklemledek matsle adımıla oluştuula D [ ; ; λ ] mats Q çapalaıa aılaak; Q D λ (44) b b [,, ] m m, m m, ( m )m, b m, b ( m ) boutlu eştlk değele elde edl. ) değe hesaplamak ç (4) deklem, b matslede oluşa kc satıı kullaıldığıda EKK çöümü ˆ b (45) [ ] ; C C olaak elde edl. u deklem sstem çömek ç, b matsle le sütulaıı ve de gölem vektöüü bblee göe ola bağıl doğuluklaıı göstee C mats çapımı le oluşa [ ] C U Σ V deklem tekl değe aıştıması hesaplaı ve m + m +, m + [ v, v,, v ] ˆ C Κ m, m +, m + Λ m, m + c.v (46) eştlğ le de eksele etafıdak döüklükle ve ölçek faktöüü çee ˆ değe hesaplaılı. 3 ) Öteleme paametelee kaşılık gele ˆ paametes, kc adımda hesaplaa ˆ paametes (44) deklem lk satııda ee koulaak a da aşağıda vele eştlklede b kullaılaak hesaplaı: ; b ˆ ˆ b ; ˆ ( ˆ ) b (47) Hesaplaa [, ] döüşüm paametes değele () kullaılaak,, sstemdek obje oktalaıı koodatlaı X, Y, Z koodat ssteme tasfome edleek obje oktalaıı koodatlaı elde edl(ca, 9; kılma ve dğ., 7). 4. Defomaso üüklükle ellemes Global test soucuda ağda haekets sabt oktalaı bellemesde soa, bu sabt oktala adımıla koodat sstemle aasıda GEKK ötem le döüşüm paametes blmeele hesaplaı. Hesaplaa döüşüm paametes değele adımı le he k ölçme kampaası aı datuma getl. Datum blğ sağlaa kotol oktalaıı, ağdak heb okta ç defomaso vektöü oluştuulu. ı amada, döüşüme hata aılması ugulaması le de döüştüülmüş koodatlaa at döüştüülmüş vaas kovaas mats elde edl. So adım olaak otak vaas değe hesaplaı ve hpote H : d olaak kuulu,

9 d ca, a ve kılma ; f s + f s d (Q dd ) d s ; (45) f f + f s hesaplaa test değe, Fsche dağılımıda alıa F 3, f ; α eşk değe le kaşılaştıılı. < F 3, f ;α se H hpote geçeld. Ya p oktasıı üç boutlu koumudak haeket alamlı olmadığı soucua vaılı. h + 5. SYISL UYGULM u çalışmaı kousu ola üükçekmece Güpıa Köü heela bölges, jeolojk süeçle hıla devam ettğ ve bçok aaştımaa kou olmuş b bölged. Sö kousu ala Maamaa Dee hakm ve dede bte b amaç olup kout alaı olaak öelecek b ed. uu soucu olaakta hıla apılaşmış ve alık evle şa edlmşt. u apılada medaa gelmş heela hasalaıda göülmekted. (Şekl ). u üde, heelala edele bölgede medaa gele em haeketle bellemes ve heelalaı ölemes le lgl faklı amalada faklı dsplle taafıda çalışmala geçekleştlmşt. ölgede lk olaak İÜ İşaat Fakültes Jeode ablm Dalı taafıda Zem Haeketle Jeodek Yötemlele Saptaması sml b poje geçekleştlmşt. u poje kapsamıda bölgedek haeketle belleeblmek ç Kasım 99, Şubat 99, Maıs 99, Elül 99, Kasım 99 ve emmu 993 ıllaı aasıda esel ölçme tekkle le ölçmele apılmıştı. İkc poje, Heela Jeolojs ve Ölem Öele sm le b öel fma taafıda Maıs 99 ılıda geçekleştle jeolojk ve jeotekk çalışmalala lgl b pojed. ölgede geçekleştle so poje e İÜ İşaat Fakültes Jeode ablm Dalı taafıda 996 ve 998 ıllaı aasıda geçekleştlmş, heela bölgesdek defomasolaı aaştıılması ç 9 oktada oluşa b defomaso ağı kuulmuştu. Kotol oktalaı, heela bölges dışıdak sabt alalada tess edlmşt. Defomaso oktalaıı ele heela bölgesdek geotekk aaştımalaa göe bellemşt. ölgedek em haaketle bellemek ç GPS ölçmele apılmıştı. Pojede kullaıla jeodek ölçmele, emmu 996, Mat 997, Ekm 997 le Mat 998 tahlede olmak üee 4 peot olaak geçekleştle GPS ölçmeled. u çalışmada aıla poje kapsamıda geçekleştle ölçülede Ekm 997 (I. Kampaa) ve Mat 998 (II. Kampaa) GPS ölçüle değeledlmşt. GPS gölemle he peotta dakkalık otuum (sesso) olaak geçekleştlmşt. Vele Leca Geo Offce (LGO) tca aılımı kullaılaak değeledlmşt. Şekl : Heela bölgesde göütüle eok esaslaı bölüm 3 te vele EKK kestm le defomaso aal ç öcelkle, kampaa değeledmele soucuda elde edle, II. kampaa koodatlaı, I. kampaa koodat ssteme döüştüülmüştü. Üç boutlu koodat döüşümü () (4) eştlkle le vele Molodesk adekas ötemle geçekleştlmşt. Hesapta, 7, 9, 7, ve 5 olu oktala ödeş oktala olaak alımıştı. Çükü global test soucu ağda defomaso olduğu göülmüş ve bu altı okta haekets (stabl) okta olaak öe çıkmıştı. Döüşüm souçlaı, döüşüm paametele ablo de ve çakışma atıklaı ablo de velmşt.

10 E Küçük Kaele Ve oplam E Küçük Kaele Yötemle İle Defomaso al ablo : I. ve II. Kampaala aasıda eelk döüşümü model EKK çöümü le bellee döüşüm paametele Paamete Döüşüm Paametes Değele Ot. Hata t (m).73.5 t (m).43.5 t (m).54.5 ( ) ( ) ( ) k (ppm) s o (m).36 ablo : I. ve II. Kampaala aasıda döüşüm soucu elde edle çakışma atıklaı Nokta No d X [m] d Y [m] d Z [m] ölüm 3.3 te vele (3) (34) eştlkle ugulamasıla elde edle 3D defomaso aal souçlaı da ablo 3 te velmekted. uada bc kampaada, kc ölçme kampaasıa kada geçe süe çde öeml, alamlı (sgfkat) em haeketle göülmekted. ablo 3: I. ve II. Kampaala aasıda eelk döüşümü model EKK çöümü le döüştüüle obje oktalaıı defomaso aal Nokta No d X (cm) d Y (cm) d Z (cm) d (cm) est üüklüğü Fsche (.95, 3, f) Hpote (d) Geçes Geçel Geçes Geçes Geçes Geçes Geçes Geçes Geçes Geçes Geçel Geçes Geçes Defomaso kaıtlaamaa 3, 9 olu oktaladak.7 ve.6 cm büüklüğüdek koodat faklaı defomaso olaak kaıtlaabl olmamakla blkte, döüşümü çakışma atıklaıla kaşılaştııldığıda e de büük fakladı. u edele bu oktala stabl oktala aasıa katılaak aal tekalamamıştı. u ugulamada EKK ve EKK çöümü le geçekleştle defomaso aal souçlaıı b kaşılaştımasıı apablmek ç EKK ötem le geçekleştle global test soucuda sabt olaak öe çıka oktala GEKK çöümüde de sabt okta olaak alımıştı.

11 ca, a ve kılma Defomaso aal teok esaslaı bölüm 4 te vele EKK ötem le defomaso aal ç öcelkle, II. kampaa koodatlaı, I. kampaa koodat ssteme döüştüülmüştü. Döüşüm souçlaı, döüşüm paametele ablo 4 de ve çakışma atıklaı ablo 5 de velmşt. ablo 4: I. ve II. Kampaala aasıda eelk döüşümü model EKK çöümü le bellee döüşüm paametele Paamete Döüşüm Paametes Değele t (m).74 t (m).49 t (m).66 ( ).96 ( ).675 ( ).773 k (ppm).4 s o (m).4 ablo 5: I. ve II. Kampaala aasıda döüşüm soucu elde edle çakışma atıklaı Nokta No d X [m] d Y [m] d Z [m] Elde edle döüşüm paametes değele ve çakışma atıklaı EKK ötem le elde edle değelede faklılık göstemese ağme ablo 3 te vele defomaso aal souçlaı le aı souçlaı vemekted. ablo 6: I. ve II. Kampaala aasıda eelk döüşümü model EKK çöümü le döüştüüle obje oktalaıı defomaso aal Nokta No d X (cm) d Y (cm) d Z (cm) d (cm) est Fsche Hpote üüklüğü (.95, 3, f) (d) Geçes Geçel Geçes Geçes Geçes Geçes Geçes Geçes Geçes Geçes Geçel Geçes Geçes al souçlaı Çelge 4. le kaşılaştııldığıda, aal soucuu değştecek büüklükte defomaso büüklüğü oktu. EKK ötem le geçekleştle defomaso aal soucuda defomaso kaıtlaamaa 3 ve 9 umaalı oktala bu aal soucuda da daaak oktası olaak bellemşt. 6. SONUÇL VE ÖNEİLE u çalışmada, gş bölümüde açıklaa amaçla doğultusuda, GPS ölçmele değeledlmes, em haeketle 3 outlu (3D) defomaso aal le saptaması, defomaso aalde, döüşüm paametele EKK ve EKK kestmle kullaaak, EKK etklğ sıaması çalışmalaı geçekleştlmşt.eelk

12 E Küçük Kaele Ve oplam E Küçük Kaele Yötemle İle Defomaso al döüşümü olaak smledle geleeksel aklaşımla kaşılaştıma apmak ç aı ve kümes üede ugulama apılmıştı. EKK ve EKK le kullaılaak kestle paameteledek fakla, hatala ve da mats çedğ oktalaı koodatlaıı kovaasıda gel. u edele fakı büük bölümü he k sstem koodatlaıı faklı kovaaslaı üüded k da mats hatalı sütulaı ve gölem vektöü aasıda bağıl ölçekledme de aatı. ölece, b Helmet döüşüm poblem döüşüm paametele eşlek oktalaı koodatlaıı doğuluğua oldukça dualı olduğu soucuu çıkaabl. 3D defomaso aal geçekleştlmesde döüşüm paametele bellemes ç kullaıla EKK ve EKK çöümü aasıda döüşümle elde edle obje oktalaıı koodat faklaı küçüktü (.5cm). u fakla, büük deplasmalaı olduğu çalışma alalaıda çok öeml olmamasıa ağme, bu sevedek fakla küçük değşmle ktk öeme sahp olduğu köpü, baaj, vadük, gökdele gb büük mühedslk apılaıı lemes çalışmalaıda öeml b ole sahpt. u edele, bu tüdek jeodek defomaso aal çalışmalaıda ugulamak üee EKK kestm tekğ kullaımı öel. KYNKL ca, M., 9. Heelalaı İlemesde Esek Hesaplama Yötemle, Doktoa e, İÜ Fe lmle Esttüsü, İstabul. ca, M., Habele Webe, M., a,., 8a. ulaık Çıkaım Sstemle İle Heela loklaıı ellemes: Güpıa Öeğ, HKM Jeode, Jeofomaso ve a Yöetm Degs, saı: 98, safa: ca, M., Ölüdem, M.., Eol, S., Çelk,.N. ve a,., 8b. Kematc Lveslde Motog wth Kalma Flteg, Natual Haads ve Eath Sstem Sceces, saı: 8, safa: 3. ca M., Ölüdem M.., kılma O., Çelk.N. ve a., 6. Defomato alss wth otal Least Squaes, Natual Haads ve Eath Sstem Sceces, saı: 6 4, safa: ca, M., Ölüdem, M.., Çelk,.N., Eol, S. ve a,., 4. Lveslde Motog hough Kalma Flteg: Case Stud Güpıa, Poceedgs of the XX th Cogess of Iteatoal Socet fo Photogammet ve emote Sesg, 3 Haa, İstabul, üke ca, M., Ölüdem, M.., Çelk,.N., Eol, S. ve a,., 3. Ivestgato of Defomatos o Lvesldes wth Kematc Model, Poceedg of Mode echologes, Educato ve Pofessoal Pactce the Globalg Wold, 6 7 Kasım, Sofa, ulgasta kılma, O., ca, M. ve Ölüdem, M.., 7. Koodat Döüşümüde E Küçük Kaele Ve oplam E Küçük Kaele Yötemle, HKM Jeode, Jeofomaso ve a Yöetm Degs, saı: 97, safa: 5. a,., 3. Degeleme Hesabı, Lsas des otlaı, İstabul ekk Üvestes, İstabul. a,., 98. Matematk Istatstk Ve Hpote estle, Lsasüstü des otlaı, İstabul ekk Üvestes, İstabul. aak,., 3. Heelala ç b damk defomaso ve b damk haeket üe model oluştuulması, Doktoa e, K..Ü. Fe lmle Esttüsü, abo. Del, H.H., 998. GPS Ile Mamaa ölgesdek Yekabuğu Haeketle ellemes, Doktoa e, İ..Ü. Fe lmle Esttüsü, İstabul. Eol, S., 8. GPS Ve Nvelma Ölçülele Defomasolaı ellemes, Doktoa e, İ..Ü. Fe lmle Esttüsü, İstabul. Felus, Y., 4., pplcato of otal Least Squaes fo Spatal Pot Pocess alss, Joual of Suveg Egeeg, saı: 3 3, psafa: Golub, H.G. ve Loa, F.C., 98. alss of the otal Least Squaes Poblem, SIM Joual of Numecal alss, saı: 7 6, psafa: Güllü, M., 998. GPS Ve Yesel Gölemle lkte Degelemes, Doktoa e, S.Ü. Fe lmle Esttüsü, Koa.

13 Kılıçoğlu,., 995. Jeode de Döüşümle, Yüksek Lsas e, İÜ Fe lmle Esttüsü, İstabul. ca, a ve kılma Kutoğlu, Ş.H.,. GPS ğlaıı Ülke Neg ğlaıa Etegasou, Doktoa e, İÜ Fe lmle Esttüsü, İstabul. Kutoğlu, Ş.H., Mekk, Ç. ve Köksal, E.,. Üç boutlu beelk döüşümü ç kullaıla usa Wolf ve Moledesk adekas modelle kaşılaştıılması, 8. Hata lmsel ve ekk Kuultaı, safa: 87 94, 9 3 Mat, kaa. Leck,., 995. GPS Satellte Suveg, Joh Wle & Sos Ic., 56 p. ugut,. ve İal, C., 3. Nokta Koum Dualıklaıı İk Ve Üç outlu Koodat Döüşümüe Etks, Coğaf lg Sstemle ve Jeodek ğla Çalıştaı UJK 3 Yılı lmsel oplatısı, Koa, 4 6 Elül, safa: 55 6 Üsal, N., 7. Heelala ve Ktle Haeketle, aıdılık ve İska akalığı web safası, Haa 7. Üstü,., 996. Datum Döüşümle, Yüksek Lsas e, YÜ Fe lmle Esttüsü, İstabul. Va Huffel, S., 99. he Geealed otal Least Squaes poblem: fomulato, algothm ve popetes, Numecal Lea lgeba, Dgtal Sgal Pocessg ve Paallel lgothms, Eds. Golub, G. H. & Dooe, P. V., Spge, el. Va Huffel S. ve Vveewalle J., 99. he otal Least Squaes Poblem: Computatoal spects ve alss, Socet fo Idustal ve ppled Mathematcs (SIM), 34 p. Wolf,.P.ve Ghla, D.C., 997. djustmet Computatos: Statstcs ve Least Squaes Suveg ve GIS, Wle & Sos,, 564 p. UL, USGS İteet stes, Heela sk Pogamı, Haa 6.

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi En Küçük Kaele Ve oplam En Küçük Kaele Yöntemlei İle Defomasyon nalizi Mustafa CR,evfik YN, Ohan KYILMZ Özet u çalışmada, oplam En Küçük Kaele (EKK) yönteminin defomasyon analizinde uygulanması, elde edilen

Detaylı

AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI

AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI İstabul Tcaet Üvestes Sosyal Blmle Degs Yıl: Sayı: Baha 0 / s.455-468 AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI Üal H. ÖZDEN 6 ÖZET Çalışmada, AB ye

Detaylı

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2 Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu N.Alptek, E.Şıkla Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu Nes ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR

Detaylı

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL Süleyma Demel Üvestes Sosyal Blmle Esttüsü DegsYıl: 203/, Sayı:7 Joal of Süleyma Demel Uvesty Isttte of Socal ScecesYea: 203/, Nme:7 YENİ Bİ BOÇ ÖDEME MODELİ ÖZET Allah EOĞLU Bakala taafıa e çok kllaıla

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER 4.. Mekez Eğlm Ölçüle 4... Atmetk Otalama 4... Ağılıklı Atmetk Otalama 4... Geometk Otalama 4..4. Hamok Otalama 4..5 Kuadatk Otalama 4..6. Medya 4..7. Katlle 4..8. Decle ve

Detaylı

ZAMAN DOMENİNDE SONLU FARKLAR METODU İLETEK BOYUTLU YAPILARDA ELEKTROMANYETİK DALGA YAYILIMININ SİMÜLASYONU

ZAMAN DOMENİNDE SONLU FARKLAR METODU İLETEK BOYUTLU YAPILARDA ELEKTROMANYETİK DALGA YAYILIMININ SİMÜLASYONU UBMK :. ULUSAL BİLİŞİM-MULTİMDYA KONFRANSI 76 ZAMAN DOMNİND SONLU FARKLAR MTODU İLTK BOYUTLU YAPILARDA LKTROMANYTİK DALGA YAYILIMININ SİMÜLASYONU Yavu ROL asa. BALIK eol@fia.edu. balik@fia.edu. Fıa Üivesiesi

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

θ A **pozitif dönüş yönü

θ A **pozitif dönüş yönü ENT B Kuvvetn B Noktaa Göe oment o o d θ θ d.snθ o..snθ d. **poztf dönüş önü noktasına etk eden hehang b kuvvetnn noktasında medana geteceğ moment o ; ı tanımlaan e vektöü le kuvvet vektöünün vektöel çapımıdı.

Detaylı

Havayolu Yolcu Taşıma İşletmelerinin Finansal Etkinliklerinin Ölçümüne İlişkin Bir Araştırma

Havayolu Yolcu Taşıma İşletmelerinin Finansal Etkinliklerinin Ölçümüne İlişkin Bir Araştırma Ulslaaası Alaya İşletme Fakültes Degs Iteatoal Joal of Alaya Faclty of Bsess Yıl:23, C:5, S:2, s. 77-86 Yea:23, Vol:5, No:2, s. 77-86 Haayol Yolc Taşıma İşletmele Fasal Etklkle Ölçümüe İlşk B Aaştıma A

Detaylı

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1 Feel Deklemle 8 HSaı 1 De İçeğ Aa Yüzeyde Mawell Deklemle Feel şlkle Yaıma Kıılma 8 HSaı Kayak(la Oc ugee Hech, Alfed Zajac Addo-Weley,199 Kuaum leko-diamğ (KDİ, Rchad Feyma, (Çev. Ömü Akyuz, NAR Yayılaı,

Detaylı

KREMAYER TİPİ KESİCİ TAKIMLA İMAL EDİLMİŞ EVOLVENT DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN MATEMATİK MODELLENMESİ

KREMAYER TİPİ KESİCİ TAKIMLA İMAL EDİLMİŞ EVOLVENT DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN MATEMATİK MODELLENMESİ Uludağ Üivesitesi Mühedislik Fakültesi Degisi, Cilt 21, Saı 1 ARAŞTIRMA DOI: 10.17482/uujfe.90925 KREMAYER TİPİ KESİCİ TAKIMLA İMAL EDİLMİŞ EVOLVENT DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN MATEMATİK MODELLENMESİ Tufa Güka

Detaylı

RADYAL EPİTÜREVLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

RADYAL EPİTÜREVLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ISSN:306-3 e-joual of New Wold Scieces Academ 009 Volume: 4 Numbe: 4 Aticle Numbe: 3A006 PHSIAL SIENES eceived: abua 009 Accepted: Septembe 009 Seies : 3A ISSN : 308-7304 009 www.ewwsa.com Goca İceoğlu

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi Anadolu Ünvestes Sosyal Blmle Degs Anadolu Unvesty Jounal of Socal Scences B Otomobl Fabkasının Şanzuman Üetm Bölümü İçn Hücesel Üetm Sstem Önes A Cellula Manufactung System Poposal Fo the Geabox Poducton

Detaylı

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları wwwsascleog İsasçle Degs 009-8 İsasçle Degs Fa oaıı aslaı değşe olması duumuda am haya ve döem sgoalaı sa Saıcı Haceee Üveses Fe Faüles İsas Bölümü eelago@haceeeedu Cea dem Haceee Üveses Fe Faüles üeya

Detaylı

NÜKLEER FİZİĞİN BORSAYA UYGULANMASI: OPSİYON FİYATLARININ MESH FREE YÖNTEM ile MODELLENMESİ

NÜKLEER FİZİĞİN BORSAYA UYGULANMASI: OPSİYON FİYATLARININ MESH FREE YÖNTEM ile MODELLENMESİ NÜKLEER FİZİĞİN BORAYA UYGULANMAI: OPİYON FİYATLARININ MEH FREE YÖNTEM ile MODELLENMEİ M. Bilge KOÇ ve İsmail BOZTOUN Eciyes Üi. Fe-Ed. Fak. Fizik Bölümü 38039 Kaysei ÖZET Bu çalışmada eoik üklee fiziği

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ MATEMATİK

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ MATEMATİK ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ MATEMATİK DENEME SINAVI ÇÖZÜMLERİ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI / çözümlei. DENEME. Veile öemelede yalız III kesi olaak doğudu. Bu edele doğu cevap seçeeği B di..

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 1, 2015 187

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 1, 2015 187 Atatük Üvete İktad ve İda Blle Deg Clt: 29 Saı: 25 87 VZA SÜPER ETKİNLİK MODELLERİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: KAPADOKYA DA FAALİYET GÖSTEREN BALON İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Nu Özgü DOĞAN Alıış Tah: 8

Detaylı

WEİBULL DAĞILIMININ ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİN İSTATİSTİKSEL TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

WEİBULL DAĞILIMININ ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİN İSTATİSTİKSEL TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İstabul Tcaret Üverstes Sosal Blmler Dergs Yıl:8 Saı:5 Bahar 2009 s.73-87 WEİBULL DAĞILIMII ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİ İSTATİSTİKSEL TAHMİ YÖTEMLERİİ KARŞILAŞTIRILMASI Flz ÇAKIR ZEYTİOĞLU* ÖZET Güümüzde

Detaylı

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Doç.D. Suat ŞAHİNLE Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Olasılık: Eşit saşla meydaa gele tae olayda A taesi A olayı olsu. Bu duumda A olayıı meydaa gelme olasılığı;

Detaylı

Zaman Skalasında Box-Cox Regresyon Yöntemi

Zaman Skalasında Box-Cox Regresyon Yöntemi Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:7, Sayı:, Yıl:0, ss.57-70. Zama Skalasıda Bo-Co Regresyo Yötem Atlla Özur İŞÇİ Sbel PAŞALI GÖKTAŞ ATMACA 3 M. Nyaz ÇANKAYA 4 Özet Hata term

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE TÜRKĠYE NĠN BÖLGESEL EKO- ETKĠNLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI. Muğla Üniversitesi, İktisat Bölümü, 48000-Muğla, ckone@mu.edu.

VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE TÜRKĠYE NĠN BÖLGESEL EKO- ETKĠNLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI. Muğla Üniversitesi, İktisat Bölümü, 48000-Muğla, ckone@mu.edu. VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE TÜRKĠYE NĠN BÖLGESEL EKO- ETKĠNLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI Al Çğde KÖNE Mğla Üvestes, İktsat Bölüü, 48000-Mğla, ckoe@.ed.t Eko-etklk südüülebllk aalzlede kllaıla ve doğal çeve üzedek

Detaylı

Kutu Poblemlei (Tekalı Kombiasyo) c) faklı dağıtılabili! Özdeş üç kutuya pay, pay, pay dağıtımı yapılısa; pay ala kutuu diğeleiyle ola özdeşliği bozul

Kutu Poblemlei (Tekalı Kombiasyo) c) faklı dağıtılabili! Özdeş üç kutuya pay, pay, pay dağıtımı yapılısa; pay ala kutuu diğeleiyle ola özdeşliği bozul Kutu Poblemlei (Tekalı Kombiasyo) KUTU PROBLEMLERİ Bu kouyu öekle üzeide iceleyeek geellemele elde edelim Öek a) faklı ese, kutuya pay, kutuya pay ve kutuya pay olacak şekilde kaç faklı dağıtılabili? b)

Detaylı

Theoretical Investigation of Water-Gas Shift Reaction with Four Components Using Fick System

Theoretical Investigation of Water-Gas Shift Reaction with Four Components Using Fick System Süleyman emel Ünestes, Fen Blmle Ensttüsü egs, - (00),- Fck Sstemn Kullanaak öt Bleşenl Su-Gaz eğşm Reaksyonunun füzyon Katsayılaının eoksel İncelenmes MURA ÖZÜRK, İBRAHİM ÜÇGÜ, NURİ ÖZEK Süleyman emel

Detaylı

Katı Cismin Uç Boyutlu Hareketi

Katı Cismin Uç Boyutlu Hareketi Katı Cismin Uç outlu Haeketi KĐNEMĐK 7/2 Öteleme : a a a ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ / / /, 7/3 Sabit Eksen Etafında Dönme : Hız : wx bwe bwe wx be he x we wx bwe e d b be d be he b h O n n n ɺ ɺ θ θ θ θ θ ( 0 Đme : d d

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi

Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi Fıat Ünv. Fen ve üh. Bl. De. Scence and Eng. J. of Fıat Unv. 7 (4), 699-707, 005 7 (4), 699-707, 005 Sonlu Elemanla Yöntemn Kullanaak Aenkon otoun Hız-oment Kaaktetğnn Elde Edlme A. Gökhan YETGİN ve A.

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY FİZ10 FİZİK-II Ankaa Ünvestes Fen Fakültes Kmya Bölümü B-Gubu 014-015 Baha Yaıyılı Bölüm-II 5.0.015 Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm : Elektk Alan 1. Elektk Alan. Elektk Alan Çzgle 3. Süekl Yük Dağılımlaı 4.

Detaylı

PERDE ÇERÇEVE SİSTEMLERİN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ

PERDE ÇERÇEVE SİSTEMLERİN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : - PERDE ÇERÇEVE

Detaylı

TEBLİĞ. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: PERAKENDE SATIŞ HİZMET GELİRİ İLE PERAKENDE ENERJİ SATIŞ FİYATLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: PERAKENDE SATIŞ HİZMET GELİRİ İLE PERAKENDE ENERJİ SATIŞ FİYATLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 30 Aalık 2012 PAZAR Resmî Gazee Sayı : 28513 (2. Mükee) TEBLİĞ Eeji Piyasası Düzeleme Kmda: PERAKENDE SATIŞ HİZMET GELİRİ İLE PERAKENDE ENERJİ SATIŞ FİYATLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2 SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI Gökhan YAZICI 1,.Fedun ÇILI 2 Öz: Bu çalışmada, sıvı deposuna gelen yanal depem kuvvetlen azaltmak amacıyla ssmk yalıtım teknğ kullanılmıştı.

Detaylı

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

DİJİTAL GÖRÜNTÜLERİN REKTİFİKASYONU: SENSÖR MODELLERİ, GEOMETRİK GÖRÜNTÜ DÖNÜŞÜMLERİ VE YENİDEN ÖRNEKLEME

DİJİTAL GÖRÜNTÜLERİN REKTİFİKASYONU: SENSÖR MODELLERİ, GEOMETRİK GÖRÜNTÜ DÖNÜŞÜMLERİ VE YENİDEN ÖRNEKLEME TMMOB Haita ve Kadasto Mühendislei Odası 1. Tükie Haita Bilimsel ve Teknik Kuultaı 8 Mat - 1 Nisan 5, Ankaa DİJİTAL GÖRÜNTÜLERİN REKTİFİKASYONU: SENSÖR MODELLERİ, GEOMETRİK GÖRÜNTÜ DÖNÜŞÜMLERİ VE YENİDEN

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL KESİRLİ PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL KESİRLİ PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI Marmara Üverstes İ.İ.B.F. Dergs YIL 006, CİLT XXI, SAYI ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL KESİRLİ PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI S. Eral DİNÇER ABSTRACT I real worl ecso

Detaylı

7. VİSKOZ ( SÜRTÜNMELİ ) AKIŞLAR

7. VİSKOZ ( SÜRTÜNMELİ ) AKIŞLAR Tüm aın haklaı Doç. D. Bülent Yeşilata a aitti. İinsi çoğaltılama. III/ 7. İSKOZ ( SÜTÜNMELİ ) AKIŞLA 7.. Giiş Bi akışta iskoite etkisi önemli ise bu akış isko (sütünmeli) akış adını alı. Akışkan iskoitesinden

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 37-41

Detaylı

= k. Aritmetik Ortalama. Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER. Sınıflanmış Seriler İçin Aritmetik Ortalama

= k. Aritmetik Ortalama. Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER. Sınıflanmış Seriler İçin Aritmetik Ortalama TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Taımlayıcı İstatstkler MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Dr. Mehmet AKSARAYLI D.E.Ü. İ.İ.B.F..B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ mehmet.aksarayl aksarayl@deu.edu.tr Yer Ölçüler (Merkez Eğlm Ölçüler)

Detaylı

Bağıl Değerlendirme Sisteminin Simülasyon Yöntemi ile Test Edilmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği

Bağıl Değerlendirme Sisteminin Simülasyon Yöntemi ile Test Edilmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği Akademk Blşm 11 - III. Akademk Blşm Koferası Bldrler 2-4 Şubat 2011 İöü Üverstes, Malatya Bağıl Değerledrme Sstem Smülasyo Yötem le Test Edlmes: Kls 7 Aralık Üverstes Öreğ Kls 7 Aralık Üverstes, Blgsayar

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR Al hsan MEŞE DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI Danışman :. Pof. D. Eol OKAN. Pof.D. Zeha AKDENİZ EDİRNE

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Teçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska Yovaka Teçeva Smileski İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF IV İKTİSAT - HUKUK MESLEĞİ EKONOMİ TEKNİSYENİ Deetleyele: D. Bilyaa

Detaylı

Hüseyin TOPAN. Yrd. Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, Zonguldak, topan@beun.edu.

Hüseyin TOPAN. Yrd. Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, Zonguldak, topan@beun.edu. DÖNÜŞÜM KASAYILARININ VE SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİNİN KONUM DOĞRULUĞUNUN OROGÖRÜNÜLERİN KONUM DOĞRULUĞU ÜERİNDEKİ EKİSİNİN BELİRLENMESİ: IKONOS, QUICKBIRD, ORBVIEW-3 VE PLÉIADES-1A GÖRÜNÜLERİ İLE ÖRNEK

Detaylı

ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI

ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI Ohan ÇAKAR* ve Kenan Yüce ANLITÜRK** *Aa. Gö. Y.Müh..T.Ü. Makna Fakültes ** Doç.D..T.Ü. Makna Fakültes ÖZET Patkte ölçülen velen tümünde

Detaylı

DENGELEME HESABI-II DERS NOTLARI

DENGELEME HESABI-II DERS NOTLARI DENGELEME ESBI-II DERS NOLRI Jeodezk ğlı Degelee Doç. D. eel BRK - GÜMÜŞNE DENGELEME ESBI-II DERS NOLRI Jeodezk ğlı Degelee Bu ktbı he hkkı klıdı. zı zılı z olkızı ktbı tı e hehg b bölüü hçb şeklde çoğltılı

Detaylı

III.4. YÜKSEK MERTEBE TAYLOR METODLARI. ( t)

III.4. YÜKSEK MERTEBE TAYLOR METODLARI. ( t) III.4. YÜKSEK MEREBE AYLOR MEODLARI Saısal tekkler amacı mmum çaba le olablğce uarlı aklaşımlar ele etmektr. Bu eele çeştl aklaşım ötemler vermllğ karşılaştıracak br krtere gereksm varır. İlk ele alıacak

Detaylı

KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ

KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ 75 KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ Sehat AKIN Tevfk KAYA Mahmut PARLAKTUNA ÖZET Kızılcahamam Jeotemal Sahası Ankaa ya 7 km uzaklıkta olup, jeotemal saha 994 yılından bu yana şletlmekte, jeotemal kaynakla

Detaylı

ATOM MODELLER THOMSON ATOM MODEL. -parçacığının sapma açısı, ( ) ; tan θ = k. q α.q ç 1. 2 2.E k b

ATOM MODELLER THOMSON ATOM MODEL. -parçacığının sapma açısı, ( ) ; tan θ = k. q α.q ç 1. 2 2.E k b ATOM MODLLR THOMSON ATOM MODL TOR ; Bu modele göe atom yaklaşık 10 10 mete çaplı bi küe şeklidedi. Pozitif yükle bu küe içie düzgü olaak Dağıtılmıştı. Negatif yüklü elektola ise küe içide atomu leyecek

Detaylı

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Gözlee ver düzeleerek çzelgelerle, graklerle suulması çoğu kez yeterl olmaz. Geel durumu yasıtacak br takım ölçülere gereksm vardır. Bu ölçüler verler yalızca özlü br bçmde belrtmekle

Detaylı

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ SENKRON REÜKTANS MAKİNASNN ANAİZİ Esoy BEŞER 1 H.Taık DURU 2 Sai ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esa KANDEMİR 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Koeli Ünivesitesi, Vezioğlu Kampusü, 411, Koeli

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOT MODELLER

BÖLÜM 2 D YOT MODELLER BÖLÜM YOT MOELLER.1. Bi diyodu liee olmaya davaıı lei yöde kutulamı bi joksiyouu akım-geilim kaakteistii gei bi bölgede ekil-.1 deki gibi üstel bi deiim göstei. cak, geek küçük geekse büyük akımlaa dou

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTİ

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTİ ĞLK MEKEZİ VE LN TLET MMENTİ 1 1. ĞLK MEKEZİ (CENTD) ğılık meke paalel kuvvetleen otaa çıkan geometk kavamı. Yalnıca paalel kuvvetle ağılık meke vaı. ğılık meke fksel csmn vea paçacıkla sstemnn tüm ağılığının

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TÜRKİYE DE GIDA İMALATI YAPAN FİRMALARIN ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Selahattn YAVUZ Yd.Doç.D., Ezncan Ünvestes İktsad ve İda

Detaylı

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application Polteknk Degs Jounal of Polytechnc Clt:11 Sayı: s.19-198, 008 Vol: 11 No: pp.19-198, 008 Mats Konvete Uygulaması İsmal COŞKUN, Al SAYGIN, Mah DURSUN ÖZET Mats konvetele anahtalama topolojsndek gelşmelee

Detaylı

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR Ölçme, her deeysel blm temel oluşturur. Fzk blmde de teorler sıaması ç çeştl deeyler tasarlaır ve bu deeyler sırasıda çok çeştl ölçümler yapılır. Br fzksel celğ

Detaylı

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu Br KANUN ve Br TEOREM Büyük Türkçe Sözlük kau Đg. law Doğa olaylarıı oluş edeler ortaya koya ve gelecektek olayları öcede kestrme olaağı vere bağıtı; Newto kauu, Kepler kauları. (BSTS / Gökblm Termler

Detaylı

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 İler Tekoloj Blmler Dergs Joural of Advaced Techology Sceces ISSN:47-3455 GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLERİN KRİTİK DEĞERLERE ETKİSİ Yusuf ALAŞAHAN İsmal ERCAN Al ÖZTÜRK 3 Salh TOSUN 4,4 Düzce Üv, Tekoloj

Detaylı

BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S

BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S Hüseyn Selçuk KILIÇ M. Bülent DURMU O LU Muat BASKAK Mamaa Ünestes stanbul

Detaylı

Parametrik Olmayan İstatistik Çözümlü Sorular - 2

Parametrik Olmayan İstatistik Çözümlü Sorular - 2 Parametrk Olmaya İstatstk Çözümlü Sorular - Soru Böbrek hastalarıa at Kreat (KRT) değerlere lşk br araştırma yapılmak stemektedr. Buu ç rasgele seçle hastaya at Kreat değerler aşağıdak gb elde edlmştr

Detaylı

Tahmin Edicilerin ve Test Đstatistiklerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması

Tahmin Edicilerin ve Test Đstatistiklerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması . Ders ĐSTATĐSTĐKTE SĐMÜLASYON Tahm Edcler ve Test Đstatstkler Smülasyo le Karşılaştırılması Đstatstk rasgelelk olgusu çere olay süreç ve sstemler modellemesde özellkle bu modellerde souç çıkarmada ve

Detaylı

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS Niğde Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı -, (00), 7- GPS SONUÇLARININ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Meti SOYCAN* Yıldız Tekik Üiversitesi, İşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühedisliği

Detaylı

1. GAZLARIN DAVRANI I

1. GAZLARIN DAVRANI I . GZLRIN DRNI I İdeal Gazlar ç: lm 0 RT İdeal gazlar ç: RT Hacm() basıçla() değşk sıcaklıklarda değşm ekl.. de gösterlmştr. T >T 8 T T T 3 asıç T 4 T T 5 T 7 T 8 Molar Hacm ekl.. Gerçek br gazı değşk sıcaklıklardak

Detaylı

UÇAK EYLEYİCİ ARIZASININ TESPİTİ, YALITIMI VE SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

UÇAK EYLEYİCİ ARIZASININ TESPİTİ, YALITIMI VE SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Uludağ Ünvestes Mühendslk-Mmalık Fakültes Degs Clt 15 Sayı 1 21 UÇAK EYEYİCİ AIZASII TESPİTİ YAITIMI VE SİSTEMİ YEİDE YAPIADIIMASI Eme KIYAK * Ayşe KAHVECİOĞU * Gülay İYİBAKAA * Özet: Uçak eyleyclende

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek Fasal Yöetm Örek lar Güz 2015 Güz 2015 Fasal Yöetm Örek lar 2 Örek FİNNSL YÖNETİM ÖRNEKLER 1000 TL %10 fazde kaç yıl süreyle yatırıldığıda 1600 TL olur? =1000 TL, FV=1600 TL, =0.1 FV (1 ) FV 1600 (1 )

Detaylı

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ TALEP TAHMİNLERİ Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ Yöetm e temel foksyolarıda br ola plalama, e kaba taımıyla, şletme geleceğe yöelk alıa kararları br bleşkesdr. Geleceğe yöelk alıa kararları başarısı yöetcler yaptıkları

Detaylı

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FEN DEGİSİ (E-DEGİ). 8, 3() 9-9 EGESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KAELE VE EN KÜÇÜK MEDYAN KAELE YÖNTEMLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI Özlem GÜÜNLÜ ALMA, Özgül VUPA Dokuz Eylül Üverstes, Fe-Edebyat Fakültes,

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU BOUGUER ANOMALİSİNİN TÜREV KULLANILMADAN YENİ BİR YÖNTEMLE HESAPLANIŞI. Hasan CAVŞAK 1 cavsak@ktu.edu.tr

ÜÇ BOYUTLU BOUGUER ANOMALİSİNİN TÜREV KULLANILMADAN YENİ BİR YÖNTEMLE HESAPLANIŞI. Hasan CAVŞAK 1 cavsak@ktu.edu.tr ÜÇ OTL OER NOMLİSİNİN TÜREV KLLNILMDN ENİ İR ÖNTEMLE HESPLNIŞI Hasan VŞK cavsa@tu.eu.t Ö: lm Dünyasına genel anlama b büyülüğün stenen b yöne gaent yan eğşm o yöne alınan tüevle saptanı. u yöntem aman

Detaylı

GEOSPOT: DOĞRUSAL DİZİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN UYDU YÖRÜNGE PARAMETRELERİ İLE DEMET DENGELENMESİ

GEOSPOT: DOĞRUSAL DİZİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN UYDU YÖRÜNGE PARAMETRELERİ İLE DEMET DENGELENMESİ III. Uzaktan Algılama ve Coğafi Bilgi Sitemlei Semozumu, 11 13 Ekim 2010, Gebze KOCAELİ GEOST: DOĞUSAL DİZİ UYDU GÖÜNTÜLEİNİN UYDU YÖÜNGE PAAETELEİ İLE DEET DENGELENESİ H. Toan 1, D. aktav 2 1 Zonguldak

Detaylı

HĐPERSTATĐK SĐSTEMLER

HĐPERSTATĐK SĐSTEMLER HĐPERSTATĐK SĐSTELER Taım: Bütü kest zorları, şekldeğştrmeler ve yerdeğştrmeler belrlemes ç dege deklemler yeterl olmadığı sstemlere hperstatk sstemler der. Hperstatk sstemler hesabı ç, a) Dege deklemlere,

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

EGM96 JEOPOTANSİYEL MODELİ,TG99 TÜRKİYE JEOİDİ VE GPS/NİVELMAN İLE ELDE EDİLEN JEOİT ONDÜLASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

EGM96 JEOPOTANSİYEL MODELİ,TG99 TÜRKİYE JEOİDİ VE GPS/NİVELMAN İLE ELDE EDİLEN JEOİT ONDÜLASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Selçuk Üivesitesi Jeodezi ve Fotogameti Müedisliği Öğetimide 30. Yõl Semozyumu16-18 Ekim 00 Koya SUNULMUŞ BİLDİRİ EGM96 JEOPOTANSİYEL MODELİTG99 TÜRKİYE JEOİDİ VE GPS/NİVELMAN İLE ELDE EDİLEN JEOİT ONDÜLASYONLARININ

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2 Matematk olarak ormal dağılım foksyou f ( ) ep ( ) Şeklde fade edlr. Burada μ artmetk ortalama, σ se stadart sapma değer gösterr ve dağılım foksyou N(μ, σ) otasyou le gösterlr. Bu deklem geometrk görütüsü

Detaylı

Görüntülerin Kenar Haritalarının Çıkarımına Yeni Bir Yaklaşım. A Novel Approach for Extraction of Edge Maps of Images

Görüntülerin Kenar Haritalarının Çıkarımına Yeni Bir Yaklaşım. A Novel Approach for Extraction of Edge Maps of Images BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİİ, CİLT: 2, AYI:, OCAK 2009 23 Göütüle Kea Hatalaıı Çıkaımıa Ye B Yaklaşım Uğu GÜVENÇ, Tuba KARAGÜL Düzce Üvestes Tekk Eğtm Fakültes Elektk Eğtm, Düzce, Tükye uguguvec@duzce.edu.t,

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLERİ için SAYISAL ÇÖZÜMLEME

HARİTA MÜHENDİSLERİ için SAYISAL ÇÖZÜMLEME HRİ MÜHENDİSLERİ ç SYISL ÇÖZÜMLEME Doç Dr emel BYRK GÜMÜŞHNE HRİ MÜHENDİSLERİ İÇİN SYISL ÇÖZÜMLEME Bu ktı er kkı sklıdır Yrı ılı olmksıı ktı tmmı ve erg r ölümü çr şeklde çoğltılıp ılm Yr dres: Doç Dr

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ

ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ Uludağ Ünivesitesi Mühendislik Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 9, Sayı, 004 ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ M Tahi ALTINBALIK Yılmaz ÇAN

Detaylı

Temel elektrik ve manyetizma yasaları kullanılarak elde edilmiş olan 4 adet Maxwell denklemi bulunmaktadır.

Temel elektrik ve manyetizma yasaları kullanılarak elde edilmiş olan 4 adet Maxwell denklemi bulunmaktadır. .GİRİŞ Güümüde hıla gelşe eolo ve blg brm saesde her geçe gü e elero chalar ürelmee ve mevcu freas badıı eers alması edele ürecler üse freaslara öelmeedrler. Yüse freas ullaıldığıda se chaları bouları

Detaylı

3.1. KAFES VE EĞİLMEYE ÇALIŞAN SİSTEMLERDE MESNET ÇEŞİTLERİ

3.1. KAFES VE EĞİLMEYE ÇALIŞAN SİSTEMLERDE MESNET ÇEŞİTLERİ ÖLÜM3 KS SİSTMLR ÖLÜM 3 3.1. KS V ĞİLMY ÇLIŞN SİSTMLR MSNT ÇŞİTLRİ Mesnet; bi sistemde elemanın/elemanlaın taşıdığı üklei belli noktalaa ve oadan da zemine aktaıldığı noktalaa deni. Öneğin bi otomobilin

Detaylı

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: Güz 01 s. 19-35 ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Cası KAYA 1, Oza KOCADAĞLI Gelş: 30.05.01 Kabul: 14.1.01

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 2 Sayı: 3 sh 87-02 Ekm 200 VOLTERRA SERİLERİ METODU İLE DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN FREKANS BOYUTUNDA ANALİZİ İÇİN NET TABANLI ARAYÜZ TASARIMI (DESIGN

Detaylı

Lojistik Regresyonda Meydana Gelen Aşırı Yayılımın İncelenmesi

Lojistik Regresyonda Meydana Gelen Aşırı Yayılımın İncelenmesi Yüzücü Yıl Üverstes, Zraat Fakültes, Tarım Blmler Dergs (J. Agrc. Sc.), 008, 18(1): 1-5 Araştırma Makales/Artcle Gelş Tarh: 10.06.007 Kabul Tarh: 7.1.007 Lojstk Regresyoda Meydaa Gele Aşırı Yayılımı İcelemes

Detaylı

TC Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi JEOFIZIK MÜHENDISLIGI BÖLÜMÜ VERI ISLEM I- DERS NOTLARI

TC Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi JEOFIZIK MÜHENDISLIGI BÖLÜMÜ VERI ISLEM I- DERS NOTLARI C Çaakkale Oek Mar Üvere Mühedlk Mmarlk Faküle JEOFIZIK MÜHENDISLIGI BÖLÜMÜ VERI ISLEM I- DERS NOLARI Yrd. Doç. Dr. olga Bekler Öeml No: Der Nolar am ve çerg le düeleme aamadadr. Sadece ÇOMÜ jeok ögrecler

Detaylı

KUVVET SİSTEMLERİ KUVVET. Vektörel büyüklük. - Kuvvetin büyüklüğü - Kuvvetin doğrultusu - Kuvvetin uygulama noktası - Kuvvetin yönü. Serbest vektör.

KUVVET SİSTEMLERİ KUVVET. Vektörel büyüklük. - Kuvvetin büyüklüğü - Kuvvetin doğrultusu - Kuvvetin uygulama noktası - Kuvvetin yönü. Serbest vektör. İ.T.Ü. aka akültes ekak Aa Blm Dalı STATİK - Bölüm KUVVET SİSTELEİ KUVVET Vektörel büyüklük - Kuvvet büyüklüğü - Kuvvet doğrultusu - Kuvvet uygulama oktası - Kuvvet yöü S = (,,..., ) = + +... + = Serbest

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, 2012 237

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, 2012 237 Atatük Üiesitesi İktisadi e İdai Bilile Degisi Cilt: 6 Sayı: 0 7 AR-GE PROJELERİNİN SEÇİİNDE GRUP ARARINA DAYALI BULANI ARAR VERE YALAŞII Tuba YAICI AYAN ) Selçuk PERÇİN ) Özet: Güüüzde A-Ge poeleii seçii

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 25.11.2011 y: 2011/51 Ku: İ R K Ü L E R M b R O R Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk R G y Ö: Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk 2011/51 u kü y vş. İg kü şğ y vş. f Ek Büyük

Detaylı

Başlangıç değerleri. olduğundan iterasyona devam!

Başlangıç değerleri. olduğundan iterasyona devam! ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİESİ Mühedl Mmlı Fülte İşt Mühedlğ Bölümü E-Pot: ogu.hmet.topcu@gml.com Web: http://mmf.ogu.edu.t/topcu Blgy Detel Nüme Alz De otlı Ahmet OPÇU m X X X.5.5.5.5.75 -.5.5.875.75

Detaylı

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ Ahmet TÜRER*, Hüseyin KAYA* *Ota Doğu Teknik Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankaa ÖZET Köpülein yapısal duumu hakkındaki değelendimele

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BULANIK ORTAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BULANIK ORTAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYAN DEİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİLER ENSTİTÜSÜ İŞLETE ANABİLİ DALI VERİ ZARFLAA ANALİZİ İLE BULANIK ORTADA ETKİNLİK ÖLÇÜLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAA DOKTORA TEZİ KENAN OĞUZHAN ORUÇ Tez

Detaylı

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 03.05.013 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 1 Nede Örekleme? Öreklemde çalışmak ktlede çalışmakta daha kolaydır. Ktle üzerde çalışmak çok daha masraflı olablr. Çoğu durumda tüm ktleye ulaşmak

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

DİELEKTRİK YÜKLÜ BİR MİKRODALGA REZONATÖRÜNDE SONLU FARKLAR ZAMAN UZANIMI YÖNTEMİYLE DİNAMİK SICAKLIK ANALİZİ

DİELEKTRİK YÜKLÜ BİR MİKRODALGA REZONATÖRÜNDE SONLU FARKLAR ZAMAN UZANIMI YÖNTEMİYLE DİNAMİK SICAKLIK ANALİZİ Uludağ Üverstes Mühedsl-Mmarlı Faültes Dergs Clt 7 Saı 0 ARAŞIRMA DİELEKRİK YÜKLÜ BİR MİKRODALGA REZONAÖRÜNDE SONLU FARKLAR ZAMAN UZANIMI YÖNEMİYLE DİNAMİK SICAKLIK ANALİZİ Oa SÜLE * Sedef KEN ** Öet:

Detaylı

Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı, Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli İçin Karşılaştırılması

Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı, Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli İçin Karşılaştırılması Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:6, Sayı:, Yıl:011, ss.135-144 Olablrlk Oraı Yöteme Dayalı, Yaısal Homoje Olmaya Varyas Testler Pyasa Model İç Karşılaştırılması Flz KARDİYEN

Detaylı

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ OTEKON 4 7 Otomotiv Teknolojilei Kongesi 6 7 Mayıs 04, BURSA ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Basi ÇALIŞKAN *, İan KAMAŞ *, Tane KARSLIOĞLU

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ lt: 9 Sayı: s -7 Ocak 7 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖÜMÜNDE AŞIMA MARİSİ YÖNEMİ (MEHOD OF RANSFER MARIX O HE ANALYSIS OF HYDRAULI PROBLEMS) Rasoul DANESHFARA*,

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı