EN KÜÇÜK KARELER VE TOPLAM EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMLERİ İLE DEFORMASYON ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EN KÜÇÜK KARELER VE TOPLAM EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMLERİ İLE DEFORMASYON ANALİZİ"

Transkript

1 MMO Hata ve Kadasto Mühedsle Odası. üke Hata lmsel ve ekk Kuultaı 5 Maıs 9, kaa EN KÜÇÜK KELE VE OPLM EN KÜÇÜK KELE YÖNEMLEİ İLE DEFOMSYON NLİZİ M. ca,. a, O. kılma İÜ, İstabul ekk Üvestes, Jeode ve Fotogamet Müh.ölümü, Jeode ablm Dalı Maslak İstabul, ÖZE u çalışmada, oplam E Küçük Kaele (EKK) ötem defomaso aalde ugulaması, elde edle souçlaı E Küçük Kaele(EKK) ötem le defomaso aal souçlaı le kaşılaştıılması amaçlamıştı. u edele üükçekmece Güpıa heela bölgesde Ekm 997 ve Mat 998 de geçekleştle GPS gölemle değeledlmş, bölgede medaa gele defomasola hem EKK hem de EKK ötem le aal edlmş ve elde edle souçla oumlamıştı. ahta Söcükle: Defomaso aal, heela, döüşüm, GPS/GNSS SC I ths stud, applcato of otal Least Squaes (LS) method defomato aalss ad compaso of ts esults wth the Least Squaes (LS) method was amed. I ths cotet, GPS obsevatos collected a ladslde aea eab üükçekmece Gupa ladslde ego Octobe 997 ad Mach 998 wee pocessed. he defomatos that took place the ego wee the aalsed b both LS ad LS methods ad the esults wee tepeted. Kewods: Defomato aalss, ladsldes, tasfomato, GPS/GNSS. GİİŞ üke, depem, heela, kaa düşmes, su baskıı vb. doğal afetle sıkça medaa geldğ ülkele başıda gelmekted. Sık olaak medaa gele afetle köpü, baaj, ol, ba, lma gb mühedslk apılaıda ve bu apılaı çevesde büük aalaa ve çevelede değşmlee ol açablmekte, aıca topoğafada de le bıakablmekted. Heelala da sa haatıı tehdt ede b jeolojk afett ve ülkele ekoomle doğuda a da dolalı olaak etklee e öeml doğa olalaıda bd (UL ). ıca, heelala, aatmakta olduğu olumsu etklede dolaı doğal afetle çde öeml b e tutala. Etk olduklaı bölgede eleşm elee ca ve mal kabı şeklde aa vemekle beabe aı amada kaa ve demolu geçkle, bahçe vea ekl alala gb apılaı da etklemele bakımıda öemldle. üke de heelala, mal ve ca kaıplaı açısıda aattıklaı aalaı büüklüğüe göe depemlede soa gele kc öeml doğa olaıdı (ca ve dğ., 8a; Üsal, 7; ca ve dğ., 4; aak, 3; ca ve dğ., 3). İsa haatıı da ske süüklee bu tü afetle etkle aaltılması ve otada kaldıılablmes ç heela ve bee afetle medaa gelebleceğ bölgeledek em haeketle lemes b geekllkt. u kou, Jeode ve Fotogamet Mühedslğ mesleğ öeml b çalışma alaıı oluştumuştu. Ölçme ve hesaplama tekkledek gelşmele, defomaso leme çalışmalaıı, jeodede öde gele ugulamalada b koumua getmşt. Güümüde, öellkle Global Koum elleme Sstem (GPS) başta olmak üee ua balı koum belleme tekolojle sağladıklaı üksek doğuluk, ölçme hıı ve kofo edele e kabuğu haeketle bellemes, heelalaı lemes, made şletmele ve büük hafatlada em haeketle kotolü ve baaj, köpü, otool, demolu, lma v.b. mühedslk apılaıdak defomasolaı saptaması pojelede etk b şeklde kullaılmaktadı. Jeode ve Fotogamet Mühedslğde, defomaso aal çalışmalaıda agı olaak, paamete kestm, koodat döüşümle ve çoğulukla ks bde ç çe kullaılı. ıca defomaso aal b dğe olmasa olmaı matematk statstk testled. Jeodede e esk ve e agı kullaılmakta ola E Küçük Kaele (EKK) kestm, defomaso aalde de kullaılmaktadı. EKK, blmee paametele ve gölemle aasıdak foksoel lşk göstee foksoel model ve gölemle aasıdak bağıl doğuluklaı temsl ede stokastk modelde medaa gelmekted.aı duumlada, öeğ koodat döüşümüde, hem gölem vektöü hem de da mats baı elemalaı stokastk öellkle taşı. Klask EKK aklaşımıda bu geellkle gö adı edl ve bu duum çöüm souçlaı çde b

2 E Küçük Kaele Ve oplam E Küçük Kaele Yötemle İle Defomaso al belslk olaak kalı. 98 l ıllada, EKK kestm ötem b eksğ gdemek üee otaa atıla ve oplam E Küçük Kaele (EKK) adı vele kestm ötem le hem gölemle hem de katsaıla mats tamamı a da b paçası stokastk bleşe olaak alıabl. EKK ötem, ölçüle aıda da mats elemalaıı tümüü a da b bölümüü hata çedğ poblemle çöümü ç öelmş e b ötemd (ca, 9; kılma ve dğ., 7). u çalışmada, EKK ötem defomaso aalde ugulaması ve EKK le kaşılaştıılması amaçlamıştı. üükçekmece Güpıa heela bölgesde Ekm 997 ve Mat 998 de geçekleştle GPS gölemle değeledlmş, bölgede medaa gele defomasola hem EKK hem de EKK ötem le aal edlmş ve elde edle souçla oumlamıştı.. DÖNÜŞÜM. Üç boutlu Helmet (beelk) Döüşümü koodat sstem,, da koodatlaı ble b oktaı a da oktala kümes, b başka koodat sstemdek koodatlaı X, Y, Z hesaplamasıı sağlaa paametele buluması ve bulala e sstemdek koodatlaı hesaplaması jeodede koodat döüşümü olaak bl. koodat sstemdek oktalaı oluştuduğu şekl geomets beelk lkelee ugu olaak, dğe ssteme aktaılması eelk döüşümü vea Helmet döüşümü olaak aılı. 3D koodat döüşümü, ed paametel beelk döüşümü olaak da bl. Üç boutlu beelk döüşümüde ölçek faktöü tüm doğultulada değşme kabul edl. Şekl beelğ kouduğu ç açıla değşme. Jeodede kaşılaşıla döüşüm poblemlede k koodat sstem geellkle paalel değld. Şekl. koodat eksele etafıdak döüklük, öteleme ve ölçekde oluşa döüşüm paametele göstemekted. Şekl : 3D beelk döüşümü eelk döüşümüde döüştüülmüş koodatlaı hesabı X Y Z j t t + ( + k) () t le vel (kılma ve dğ., 7; a, 3; ugut ve İal, 3; Kutoğlu, ; Kutoğlu ve dğ. ; Güllü, 999; Wolf ve Ghla, 997; Üstü, 996; Kılıçoğlu, 995; Leck, 995; a, 98). uada, (+k) ölçek faktöü, (t, t, t ) öteleme paametele, () 33,, eksele doğultusudak otogoal döüklük matsd. [ t t t ( + k) ] le göstele döüşüm paametele vektöüü hesaplaması ç EKK gölem eştlkle katsaıla mats aşağıdak şekl alı. uada, döüşüm poblemde he k sstemde de koodatlaı ble otak okta saısıdı.

3 ca, a ve kılma,, () Daha soa buada Z Y X Z Y X Λ λ gölem deklemle aşağıdak gb λ v (3) olu. s, s, s, ağılık meke koodatlaı ve s +, s +, s +,,..., dese, Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ (4) ve ağılık meke ve kadıılmış koodatlala taımlamış gölem vektöü [ ] s s s Z Y X λ elde edl. Döüşüm paametele EKK le hesapladıkta soa,,, koodatlaı Z, Y, X koodat ssteme döüştüülü (kılma ve dğ., 7; a, 3; a, 98).. Üç outlu Döüşümde Hata Yaılması Defomaso ölçüle değeledlmesde he peot ölçüle aı olaak ked çde sebest ağ olaak degele. u edele, he peot ölçülede ağı datum paametele degeleme hesabı çde belledğde datum paametelede hem ölçüle hem de aklaşık koodatlaı b foksou olu. u edele k faklı peot ölçüsüde elde edle koodatla doğuda doğua bb le kaşılaştıılama. Peotla aasıdak datum blğ koodat döüşümü le sağlaı. Koodat döüşümü le defomaso aal apablmes ç sebest ağ degelemes souda elde edle oktalaa at koodat blgle aıda vaas kovaas matsle aasıda da datum blğ sağlaması geek. ldğ gb, üç boutlu döüşüm katee koodatla üede geçekleştl. Döüşüm usa Wolf a da Molodesk adekas modellede hehag ble kc b koodat steme döüştüülmek stese () deklem foksoel model l t l + (5) olacaktı. uada otaso mats, (+k) ölçek faktöüü göstemek üee k) (+ alamıdadı. Hata aal ç eğe döüşüm paametele doğuluğu hakkıda hehag b blg oksa, sadece koodat blmeele değşke olaak alıı, döüşüm paametele sabt kabul edl. ua göe (5) eştlğe + k kabul edleek hata aılma asası ugulaısa; dl dl (6) ve,

4 E Küçük Kaele Ve oplam E Küçük Kaele Yötemle İle Defomaso al K l l l l K (7) elde edl. Döüşüm paametele, [ t t t ( + k) ] vaas kovaas matsede asıtılmak stese ( o o ) o l le, hata aılma asası ugulaaak, blmeele vaas kovaas mats (8) o o ) o d ( dl (9) K o l l o Q K Q () o o o elde edl. (6) eştlğde hem koodatla hem de döüşüm paametele değşke olaak kabul edlp hata aılma asası ugulaaak; dl [ ] dl () d K K l l l l [ ] l l K l l K () K + K (3) eştlkle le döüştüülmüş vaas kovaas mats elde edl (Kutoğlu, 4; Kutoğlu, ). 3. EN KÜÇÜK KELE KESİİMİ İLE DEFOMSYON NLİZİ 3. Gauss Makoff Model Jeodek ölçmele, lee aslatı olaı ve buu soucu ola ölçü değele de aslatısal öekleme değele olaak ele alıı. aslatısal ölçü değele, öüdek aslatısal sıfatıı fade ettğ gb, keslk a etme. Klask bakış açısıda da jeodek ölçü değele aslatısal hata çedkle kabul edl. aslatısal ölçü değelede, ölçüle ve blmee paametele ümt değee sadık kestmle elde edlmes Gauss Makoff model ugulamasıla elde edl. u modelde ölçülele blmeele aasıdak lee model, sadeleştlmş şeklle, ~ λ ~ (4) Σ λλ σ Q λλ (5) ~ le fade edl. λ saıda ölçüü ümt değe vektöüü, ~ u saıda blmeele ümt değe, da katsaıla ~ mats fade etmekted. λ ölçüle vaas kovaas mats λλ se λ λ + ε le taımlaa aslatısal hatalaı le λλ E ( εε ) (6) olaak taımlamaktadı. σ bm ölçüü vaası, Q λλ ölçüle kofaktöle mats Q λλ P (7) ölçüle ağılık mats tesd. Gauss Makoff modelde ümt değee sadık kestmle ˆ, λ ˆ ve ε geçek hatala ee v düeltmele koulaak le EKK ötemle λ + v ˆ (8) Σ σ ˆ Q λλ (9) Q λλ v m () v

5 lkesle deklem çöümüle Q λλ λλ ˆ Q λ ca, a ve kılma () le elde edl. uada gölemle düeltmele, buluu. λλ ) λλ λ ˆ ( Q Q () v ˆ λ (3) 3. Global Uguluk est Kotol ağı t ve t amaıda apıla ölçüle blkte ele alımasıla he k kampaa aı aı sebest olaak degelele. Jeodek ağ oktalaıı kampaala aasıda haeket edp etmedkle ve vasa haeket vektöle bellemes ç koodat blmeele aasıdak faklaı sıfı kabul edlp edlmeeceğ test edlmes geek. Eğe kotol ağı efeas oktalaı ve obje oktalaıı kapsıosa, paametele vektöü efeas oktalaı, obje oktalaı o, olaak ke aılı. efeas oktalaıı sabtlğ aaştıılması poblem sıfı hpote test edlmes le çöülü. Otaa koa bu hpotele he k kampaada efeas oktalaıı sabt ve koumlaıı değşmedğ vasaılmaktadı. efeas oktalaıı t amadak koodatlaı sıfı hpote : E( H ve t amadak koodatlaı olmak üee ) E( ) (4) olu. efeas oktalaı beelk döüşümü geçekleştldkte soa he k aı sebest degeleme souçlaıda d (5) ( Q dd ) ( Q ) + ( Q ) (6) + dd ) d (Q d (7) hesapladıkta soa, he b sebest degeleme sebestlk deecele f ve f ve kestlmş bm ölçü vaaslaı s ve s le s eştlğde hesaplaa b otak vaas değe le test büüklüğü s f + f s (8) f + f (9) s h le hesaplaı. test büüklüğü Fsche Dağılım tablosuda, F le kaşılaştııldığıda > F se ağı efeas h, f, α oktalaı bölümüde defomaso vadı soucua vaılı ve sıfı hpote eddedl (Del, 8). u duumda defomasolaı lokalasou ve kaesel fomu aıştıılması adımıa geçl. 3.3 Defomaso üüklükle uluması Ve Lokalaso Global uguluk test soucu sıfı hpote eddedl ve ağda Δt sües çde b şekl değştme olduğu soucua vaılısa, hag oktaladak haeketle alamlı olup olmadıklaı test edlmes geek. u şlem he okta ç aı aı ; f s + f s s ; f f + f d d + dd ) d h (Q ; ( Q dd ) ( Q ) + ( Q ) s (3) fomülle adımı le geçekleştl. (3) eştlğe göe he okta ç hesaplaa test büüklüğü, Fsche dağılımıda, h, f ve s α.95 paametelee bağlı olaak alıa eşk değe le kaşılaşıılı. Kaşılaştıma bütü ağ oktalaı ç apılı. Eğe > F se bu oktadak haeket alamlı olduğu soucua vaılı. E büük h, f, α (ma.) değee sahp ola okta, global test soucuda otaa çıka ağ defomasouda soumlu tutulu ve bu okta obje oktası kabul edleek degeleme hesabı kala oktalaı datuma katkı vemesle kısm mmum

6 E Küçük Kaele Ve oplam E Küçük Kaele Yötemle İle Defomaso al lkesle ede geçekleştl, global test tekalaı. este defomaso oktası kalmaıcaa kada devam edleek ağı defomasoa uğaa ve uğamaa oktalaı belle. Global test soucu ağdak haekets datum oktalaı belledkte soa, bu datum oktalaı adımıla he k ölçme kampaası teka aı datuma getl ve ağdak he okta ç aşağıdak defomaso vektöü oluştuulu (Eol, 8). p oktası ç haeket vektöü, ve bu vektöü bou, d d d (3) d d d d (3) le belle. u eştlklede hesaplaa haeket vektöle alamlı olup olmadıklaıı test etmek ç H hpote aşağıdak eştlklktek gb kuulu. est büüklüğü, H : d (33) Q dd 3s d d (34) eştlğ le hesaplaı. u test büüklüğü Fsche dağılımıda alıa F 3, f ; α eşk değe le kaşılaştıılı. Eğe > F 3, f ;α, se p oktasıı üç boutlu koumudak haeket alamlı olduğu soucua vaılı, aks duumda haeket alamlı olmadığı ve astlatısal ölçü hatalaıda kaakladığı kabul edl (ca ve dğ., 8b; Eol, 8; Del 998). 4. OPLM EN KÜÇÜK KELE KESİMİ İLE DEFOMSYON NLİZİ 4. oplam E Küçük Kaele Kestm Ile 3D Koodat Döüşümü Jeodek kotol ağı t ve t gubu ölçüle le aı aı sebest degeledğde, k degelemede aı aklaşık koodatla kullaılsa ble souçta k ağ datumu bb le aı değld (a, 98). He peot ölçülede ağı datum paametele degeleme hesabı çde belledğde k faklı peot ölçüsüde elde edle koodatla doğuda doğua bb le kaşılaştıılama. uu ç bu peot ölçülede elde edle k koodat takımı Helmet Döüşümü le b dğee döüştüülü. ölece k sstem kaşılaştıılması ç v, v, çakışma atıklaı elde edlmş olu. Döüşümü ölçü değele, koodatlaı, he k peotta da stokastk değşkele olaak ele alımasıa olaak vee EKK kestm ötem klask ötemlee göe daha souçla vemes bekleebl. Eştlk (4) ve (5) te vele degeleme matematksel modelde (Gauss Makoff) sadece gölemle stokastk büüklükle olaak ele alımakta ve geekl leeleştme şlemlede soa paamete tahm geçekleştlmekted. u duum geellkle geçel olmasıa kaşı, baı duumlada gölemle aı sıa katsaıla mats da tümüle a da bell b bölümüle hata çe. öle duumlada atık Gauss Makoff tpde olmaa b model sö kousudu. u tü modellee, değşkele hata çedğ (Eos Vaables) geşletlmş modelle adı vel. EKK kestm ötem, Golub ve Va Loa taafıda lk olaak 98 ılıda otaa atılmış, hem gölemle hem de katsaıla mats elemalaıı hatalı olması duumudak poblemle ç EKK aklaşımıa b tamamlaıcı olaak suulmuştu. Katsaıla mats elemalaıı hatalaı da aslatısal telkted. aşka b deşle bulaı ümt değele de sıfıa eştt. Katsaıla mats elemalaı le ölçüle vaası aı kabul edl. EKK foksoel model aşağıdak gbd. λ + v ( + V) λλ σ ~ λ + v λ (35) ~ I + V (36) [ ] V v : katsaıla mats ı elemalaıı m boutlu hata mats : gölemlee at boutlu hata vektöüdü.

7 ca, a ve kılma Daha aıtılı blg (kılma ve dğ., 7; ca ve dğ., 6; Felus, 4; Va Huffel 99; Va Huffel ve vadewalle, 99) de elde edlebl. EKK ötemde, mats bütü bleşele hatalı olduğu düşüülmese ağme, baı duumda km sütula ç hesabı geekmee skale katsaıla olabl. u edele bu skale değele EKK degelemes soasıda değşmede kouması geek. Geometk koodat döüşümlede öteleme paametelee kaşılık ola blmeele katsaılaı bu duumu jeodek ugulamaladak öeklede bd. u duumu hesaplaa asıtılması, mats ve blmee vektöü alt matslee aılmasıı geekt. ıca döüşüm hesabıda, gölemle ve katsaıla mats sütu elemalaıı vaaslaı aasıdak fakla hmal edlebl, öle k olaı aı olduğu vasaılı. Geellkle gölem vektöle ve katsaıla mats bleşele vaas değele faklıdı. şağıda he k duumuda gö öüde tutulduğu öel duum Geelleştlmş oplam E Küçük Kaele (GEKK) ötem model aşağıdak şeklde aılı. ˆ [ ; + V ] λ + v (36) ˆ ( [ ] ) ( [ ] ) D V v C D V v C m v N(, σ, P ) V N(, σ, P ) uada D P gölemle ağılıklaı olmasıa kaşı, P, mats a döüştüüle sstemdek otak oktalaı koodatlaıı ağılıklaıdı. GEKK ugulaması eştlk (39) da vele [, ] mats; ve blmeele vektöü [, ] bölümleeek fomüle edlmşt. ve matsle mats sabt ve sabt olmaa sütulaıda oluşa alt matsled. ve se ve matslece kotol edle blmee vektöü bleşeled. [, ] ve [, [, ]; m ve m (39) ] olmak üee, m m [, ]; ve (37) (38) (4) t ; t ; 3 3 t ( + k) (4) ve gölem vektöü aşağıdak eştlkle fade edl. Y Z Λ Λ X Y Z λ X (4) D ( boutlu) gölemlee at ağılık matsd. C se sütulaıı ve de gölem vektöüü bblee göe ola bağıl doğuluklaıı asıta köşege ağılık matsd ve eştlk (43) le hesaplaı.

8 E Küçük Kaele Ve oplam E Küçük Kaele Yötemle İle Defomaso al t(p ) t(d) C t(p ) t(d) t(p ) t(d) t(p t(d) ) (43) eştlkte vele ( P, P, P, P ) P mats üst dsle beltlle elemalaıa lşk alt matsled. Va Huffel (99) de gölem vektöü ve mats bleşele dolu vaas kovaas matse sahp GEKK poblemle çöümü ç göece kamaşık b çöüm velmese kaşı, jeodek ugulamalada ölçüle kovaas matsle geelde köşege matsled ve bu öellkte aalaılaak blmee paametele hesaplaması ç poblem koelasosu ölçülele GEKK pobleme dgeebl. GEKK çöümü le blmeele vektöüü çöümü üç adımda geçekleştl. ) GEKK çöümü ç gölemlee at ağılık mats D le blkte (4) ve (4) deklemledek matsle adımıla oluştuula D [ ; ; λ ] mats Q çapalaıa aılaak; Q D λ (44) b b [,, ] m m, m m, ( m )m, b m, b ( m ) boutlu eştlk değele elde edl. ) değe hesaplamak ç (4) deklem, b matslede oluşa kc satıı kullaıldığıda EKK çöümü ˆ b (45) [ ] ; C C olaak elde edl. u deklem sstem çömek ç, b matsle le sütulaıı ve de gölem vektöüü bblee göe ola bağıl doğuluklaıı göstee C mats çapımı le oluşa [ ] C U Σ V deklem tekl değe aıştıması hesaplaı ve m + m +, m + [ v, v,, v ] ˆ C Κ m, m +, m + Λ m, m + c.v (46) eştlğ le de eksele etafıdak döüklükle ve ölçek faktöüü çee ˆ değe hesaplaılı. 3 ) Öteleme paametelee kaşılık gele ˆ paametes, kc adımda hesaplaa ˆ paametes (44) deklem lk satııda ee koulaak a da aşağıda vele eştlklede b kullaılaak hesaplaı: ; b ˆ ˆ b ; ˆ ( ˆ ) b (47) Hesaplaa [, ] döüşüm paametes değele () kullaılaak,, sstemdek obje oktalaıı koodatlaı X, Y, Z koodat ssteme tasfome edleek obje oktalaıı koodatlaı elde edl(ca, 9; kılma ve dğ., 7). 4. Defomaso üüklükle ellemes Global test soucuda ağda haekets sabt oktalaı bellemesde soa, bu sabt oktala adımıla koodat sstemle aasıda GEKK ötem le döüşüm paametes blmeele hesaplaı. Hesaplaa döüşüm paametes değele adımı le he k ölçme kampaası aı datuma getl. Datum blğ sağlaa kotol oktalaıı, ağdak heb okta ç defomaso vektöü oluştuulu. ı amada, döüşüme hata aılması ugulaması le de döüştüülmüş koodatlaa at döüştüülmüş vaas kovaas mats elde edl. So adım olaak otak vaas değe hesaplaı ve hpote H : d olaak kuulu,

9 d ca, a ve kılma ; f s + f s d (Q dd ) d s ; (45) f f + f s hesaplaa test değe, Fsche dağılımıda alıa F 3, f ; α eşk değe le kaşılaştıılı. < F 3, f ;α se H hpote geçeld. Ya p oktasıı üç boutlu koumudak haeket alamlı olmadığı soucua vaılı. h + 5. SYISL UYGULM u çalışmaı kousu ola üükçekmece Güpıa Köü heela bölges, jeolojk süeçle hıla devam ettğ ve bçok aaştımaa kou olmuş b bölged. Sö kousu ala Maamaa Dee hakm ve dede bte b amaç olup kout alaı olaak öelecek b ed. uu soucu olaakta hıla apılaşmış ve alık evle şa edlmşt. u apılada medaa gelmş heela hasalaıda göülmekted. (Şekl ). u üde, heelala edele bölgede medaa gele em haeketle bellemes ve heelalaı ölemes le lgl faklı amalada faklı dsplle taafıda çalışmala geçekleştlmşt. ölgede lk olaak İÜ İşaat Fakültes Jeode ablm Dalı taafıda Zem Haeketle Jeodek Yötemlele Saptaması sml b poje geçekleştlmşt. u poje kapsamıda bölgedek haeketle belleeblmek ç Kasım 99, Şubat 99, Maıs 99, Elül 99, Kasım 99 ve emmu 993 ıllaı aasıda esel ölçme tekkle le ölçmele apılmıştı. İkc poje, Heela Jeolojs ve Ölem Öele sm le b öel fma taafıda Maıs 99 ılıda geçekleştle jeolojk ve jeotekk çalışmalala lgl b pojed. ölgede geçekleştle so poje e İÜ İşaat Fakültes Jeode ablm Dalı taafıda 996 ve 998 ıllaı aasıda geçekleştlmş, heela bölgesdek defomasolaı aaştıılması ç 9 oktada oluşa b defomaso ağı kuulmuştu. Kotol oktalaı, heela bölges dışıdak sabt alalada tess edlmşt. Defomaso oktalaıı ele heela bölgesdek geotekk aaştımalaa göe bellemşt. ölgedek em haaketle bellemek ç GPS ölçmele apılmıştı. Pojede kullaıla jeodek ölçmele, emmu 996, Mat 997, Ekm 997 le Mat 998 tahlede olmak üee 4 peot olaak geçekleştle GPS ölçmeled. u çalışmada aıla poje kapsamıda geçekleştle ölçülede Ekm 997 (I. Kampaa) ve Mat 998 (II. Kampaa) GPS ölçüle değeledlmşt. GPS gölemle he peotta dakkalık otuum (sesso) olaak geçekleştlmşt. Vele Leca Geo Offce (LGO) tca aılımı kullaılaak değeledlmşt. Şekl : Heela bölgesde göütüle eok esaslaı bölüm 3 te vele EKK kestm le defomaso aal ç öcelkle, kampaa değeledmele soucuda elde edle, II. kampaa koodatlaı, I. kampaa koodat ssteme döüştüülmüştü. Üç boutlu koodat döüşümü () (4) eştlkle le vele Molodesk adekas ötemle geçekleştlmşt. Hesapta, 7, 9, 7, ve 5 olu oktala ödeş oktala olaak alımıştı. Çükü global test soucu ağda defomaso olduğu göülmüş ve bu altı okta haekets (stabl) okta olaak öe çıkmıştı. Döüşüm souçlaı, döüşüm paametele ablo de ve çakışma atıklaı ablo de velmşt.

10 E Küçük Kaele Ve oplam E Küçük Kaele Yötemle İle Defomaso al ablo : I. ve II. Kampaala aasıda eelk döüşümü model EKK çöümü le bellee döüşüm paametele Paamete Döüşüm Paametes Değele Ot. Hata t (m).73.5 t (m).43.5 t (m).54.5 ( ) ( ) ( ) k (ppm) s o (m).36 ablo : I. ve II. Kampaala aasıda döüşüm soucu elde edle çakışma atıklaı Nokta No d X [m] d Y [m] d Z [m] ölüm 3.3 te vele (3) (34) eştlkle ugulamasıla elde edle 3D defomaso aal souçlaı da ablo 3 te velmekted. uada bc kampaada, kc ölçme kampaasıa kada geçe süe çde öeml, alamlı (sgfkat) em haeketle göülmekted. ablo 3: I. ve II. Kampaala aasıda eelk döüşümü model EKK çöümü le döüştüüle obje oktalaıı defomaso aal Nokta No d X (cm) d Y (cm) d Z (cm) d (cm) est üüklüğü Fsche (.95, 3, f) Hpote (d) Geçes Geçel Geçes Geçes Geçes Geçes Geçes Geçes Geçes Geçes Geçel Geçes Geçes Defomaso kaıtlaamaa 3, 9 olu oktaladak.7 ve.6 cm büüklüğüdek koodat faklaı defomaso olaak kaıtlaabl olmamakla blkte, döüşümü çakışma atıklaıla kaşılaştııldığıda e de büük fakladı. u edele bu oktala stabl oktala aasıa katılaak aal tekalamamıştı. u ugulamada EKK ve EKK çöümü le geçekleştle defomaso aal souçlaıı b kaşılaştımasıı apablmek ç EKK ötem le geçekleştle global test soucuda sabt olaak öe çıka oktala GEKK çöümüde de sabt okta olaak alımıştı.

11 ca, a ve kılma Defomaso aal teok esaslaı bölüm 4 te vele EKK ötem le defomaso aal ç öcelkle, II. kampaa koodatlaı, I. kampaa koodat ssteme döüştüülmüştü. Döüşüm souçlaı, döüşüm paametele ablo 4 de ve çakışma atıklaı ablo 5 de velmşt. ablo 4: I. ve II. Kampaala aasıda eelk döüşümü model EKK çöümü le bellee döüşüm paametele Paamete Döüşüm Paametes Değele t (m).74 t (m).49 t (m).66 ( ).96 ( ).675 ( ).773 k (ppm).4 s o (m).4 ablo 5: I. ve II. Kampaala aasıda döüşüm soucu elde edle çakışma atıklaı Nokta No d X [m] d Y [m] d Z [m] Elde edle döüşüm paametes değele ve çakışma atıklaı EKK ötem le elde edle değelede faklılık göstemese ağme ablo 3 te vele defomaso aal souçlaı le aı souçlaı vemekted. ablo 6: I. ve II. Kampaala aasıda eelk döüşümü model EKK çöümü le döüştüüle obje oktalaıı defomaso aal Nokta No d X (cm) d Y (cm) d Z (cm) d (cm) est Fsche Hpote üüklüğü (.95, 3, f) (d) Geçes Geçel Geçes Geçes Geçes Geçes Geçes Geçes Geçes Geçes Geçel Geçes Geçes al souçlaı Çelge 4. le kaşılaştııldığıda, aal soucuu değştecek büüklükte defomaso büüklüğü oktu. EKK ötem le geçekleştle defomaso aal soucuda defomaso kaıtlaamaa 3 ve 9 umaalı oktala bu aal soucuda da daaak oktası olaak bellemşt. 6. SONUÇL VE ÖNEİLE u çalışmada, gş bölümüde açıklaa amaçla doğultusuda, GPS ölçmele değeledlmes, em haeketle 3 outlu (3D) defomaso aal le saptaması, defomaso aalde, döüşüm paametele EKK ve EKK kestmle kullaaak, EKK etklğ sıaması çalışmalaı geçekleştlmşt.eelk

12 E Küçük Kaele Ve oplam E Küçük Kaele Yötemle İle Defomaso al döüşümü olaak smledle geleeksel aklaşımla kaşılaştıma apmak ç aı ve kümes üede ugulama apılmıştı. EKK ve EKK le kullaılaak kestle paameteledek fakla, hatala ve da mats çedğ oktalaı koodatlaıı kovaasıda gel. u edele fakı büük bölümü he k sstem koodatlaıı faklı kovaaslaı üüded k da mats hatalı sütulaı ve gölem vektöü aasıda bağıl ölçekledme de aatı. ölece, b Helmet döüşüm poblem döüşüm paametele eşlek oktalaı koodatlaıı doğuluğua oldukça dualı olduğu soucuu çıkaabl. 3D defomaso aal geçekleştlmesde döüşüm paametele bellemes ç kullaıla EKK ve EKK çöümü aasıda döüşümle elde edle obje oktalaıı koodat faklaı küçüktü (.5cm). u fakla, büük deplasmalaı olduğu çalışma alalaıda çok öeml olmamasıa ağme, bu sevedek fakla küçük değşmle ktk öeme sahp olduğu köpü, baaj, vadük, gökdele gb büük mühedslk apılaıı lemes çalışmalaıda öeml b ole sahpt. u edele, bu tüdek jeodek defomaso aal çalışmalaıda ugulamak üee EKK kestm tekğ kullaımı öel. KYNKL ca, M., 9. Heelalaı İlemesde Esek Hesaplama Yötemle, Doktoa e, İÜ Fe lmle Esttüsü, İstabul. ca, M., Habele Webe, M., a,., 8a. ulaık Çıkaım Sstemle İle Heela loklaıı ellemes: Güpıa Öeğ, HKM Jeode, Jeofomaso ve a Yöetm Degs, saı: 98, safa: ca, M., Ölüdem, M.., Eol, S., Çelk,.N. ve a,., 8b. Kematc Lveslde Motog wth Kalma Flteg, Natual Haads ve Eath Sstem Sceces, saı: 8, safa: 3. ca M., Ölüdem M.., kılma O., Çelk.N. ve a., 6. Defomato alss wth otal Least Squaes, Natual Haads ve Eath Sstem Sceces, saı: 6 4, safa: ca, M., Ölüdem, M.., Çelk,.N., Eol, S. ve a,., 4. Lveslde Motog hough Kalma Flteg: Case Stud Güpıa, Poceedgs of the XX th Cogess of Iteatoal Socet fo Photogammet ve emote Sesg, 3 Haa, İstabul, üke ca, M., Ölüdem, M.., Çelk,.N., Eol, S. ve a,., 3. Ivestgato of Defomatos o Lvesldes wth Kematc Model, Poceedg of Mode echologes, Educato ve Pofessoal Pactce the Globalg Wold, 6 7 Kasım, Sofa, ulgasta kılma, O., ca, M. ve Ölüdem, M.., 7. Koodat Döüşümüde E Küçük Kaele Ve oplam E Küçük Kaele Yötemle, HKM Jeode, Jeofomaso ve a Yöetm Degs, saı: 97, safa: 5. a,., 3. Degeleme Hesabı, Lsas des otlaı, İstabul ekk Üvestes, İstabul. a,., 98. Matematk Istatstk Ve Hpote estle, Lsasüstü des otlaı, İstabul ekk Üvestes, İstabul. aak,., 3. Heelala ç b damk defomaso ve b damk haeket üe model oluştuulması, Doktoa e, K..Ü. Fe lmle Esttüsü, abo. Del, H.H., 998. GPS Ile Mamaa ölgesdek Yekabuğu Haeketle ellemes, Doktoa e, İ..Ü. Fe lmle Esttüsü, İstabul. Eol, S., 8. GPS Ve Nvelma Ölçülele Defomasolaı ellemes, Doktoa e, İ..Ü. Fe lmle Esttüsü, İstabul. Felus, Y., 4., pplcato of otal Least Squaes fo Spatal Pot Pocess alss, Joual of Suveg Egeeg, saı: 3 3, psafa: Golub, H.G. ve Loa, F.C., 98. alss of the otal Least Squaes Poblem, SIM Joual of Numecal alss, saı: 7 6, psafa: Güllü, M., 998. GPS Ve Yesel Gölemle lkte Degelemes, Doktoa e, S.Ü. Fe lmle Esttüsü, Koa.

13 Kılıçoğlu,., 995. Jeode de Döüşümle, Yüksek Lsas e, İÜ Fe lmle Esttüsü, İstabul. ca, a ve kılma Kutoğlu, Ş.H.,. GPS ğlaıı Ülke Neg ğlaıa Etegasou, Doktoa e, İÜ Fe lmle Esttüsü, İstabul. Kutoğlu, Ş.H., Mekk, Ç. ve Köksal, E.,. Üç boutlu beelk döüşümü ç kullaıla usa Wolf ve Moledesk adekas modelle kaşılaştıılması, 8. Hata lmsel ve ekk Kuultaı, safa: 87 94, 9 3 Mat, kaa. Leck,., 995. GPS Satellte Suveg, Joh Wle & Sos Ic., 56 p. ugut,. ve İal, C., 3. Nokta Koum Dualıklaıı İk Ve Üç outlu Koodat Döüşümüe Etks, Coğaf lg Sstemle ve Jeodek ğla Çalıştaı UJK 3 Yılı lmsel oplatısı, Koa, 4 6 Elül, safa: 55 6 Üsal, N., 7. Heelala ve Ktle Haeketle, aıdılık ve İska akalığı web safası, Haa 7. Üstü,., 996. Datum Döüşümle, Yüksek Lsas e, YÜ Fe lmle Esttüsü, İstabul. Va Huffel, S., 99. he Geealed otal Least Squaes poblem: fomulato, algothm ve popetes, Numecal Lea lgeba, Dgtal Sgal Pocessg ve Paallel lgothms, Eds. Golub, G. H. & Dooe, P. V., Spge, el. Va Huffel S. ve Vveewalle J., 99. he otal Least Squaes Poblem: Computatoal spects ve alss, Socet fo Idustal ve ppled Mathematcs (SIM), 34 p. Wolf,.P.ve Ghla, D.C., 997. djustmet Computatos: Statstcs ve Least Squaes Suveg ve GIS, Wle & Sos,, 564 p. UL, USGS İteet stes, Heela sk Pogamı, Haa 6.

Hüseyin TOPAN. Yrd. Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, Zonguldak, topan@beun.edu.

Hüseyin TOPAN. Yrd. Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, Zonguldak, topan@beun.edu. DÖNÜŞÜM KASAYILARININ VE SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİNİN KONUM DOĞRULUĞUNUN OROGÖRÜNÜLERİN KONUM DOĞRULUĞU ÜERİNDEKİ EKİSİNİN BELİRLENMESİ: IKONOS, QUICKBIRD, ORBVIEW-3 VE PLÉIADES-1A GÖRÜNÜLERİ İLE ÖRNEK

Detaylı

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

Bir tahmin edicinin sapması, beklenen değeriyle gerçek parametre arasındaki fark olarak tanımlanır.

Bir tahmin edicinin sapması, beklenen değeriyle gerçek parametre arasındaki fark olarak tanımlanır. 6. EN KÜÇÜK KARELER TAHMİNLERİNİN ÖZELLİKLERİ 6. TAHMİN EDİCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER Geellkle br tahm aa kütle parametres gerçek değere yakı olmasıı ve b gerçek parametre yakılarıda dar br aralıkta değşmes

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Brlk Hava Savua Öcelkler Tespte Bulaık Br Yaklaşı Mehet Kabak Öz Hava savua desteğ belrlees proble savua ssteler verllğde öel br etkye sahp ve karaşık br koudur.

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07.

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07. Dü a Ro ot Oli pi atı/wro World Ro ot Ol piad. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu Dağ ılık Son güncelleme: 05.07.2015 İçi dekiler

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme için Alfa İndirgeme Yöntemi (α-i ÇKKV)

Çok Kriterli Karar Verme için Alfa İndirgeme Yöntemi (α-i ÇKKV) Çok Krierli Karar Verme için Alfa İndirgeme Yönemi (α-i ÇKKV) Florenin Smarandache Universi of New Meico College Road, Gallup NM 87, USA E-posa: smarand@unm.edu ÖZET Bu makalede, Saa nin Analiik Hierarşi

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı Göztee Tı Degisi 26(3):112-116, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.112 KLİİK ARAŞTIRMA Aile Hekimliği Hemodiyaliz hastalaında kaygı ve sosyal fobiye sikososyal bakış açısı Hüseyin DEMİRBİLEK (*), Egün

Detaylı

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Sf No tek ve çok üeli kplı üele ve ktı cisimle.................................. KVRMSL IM EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Üç boutlu nesnelee ktı

Detaylı

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org Kırgız Türk Sosyal Bilimler Estitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MÜZİK TEORİSİ- KOMPOZİSYON VE BİREYSEL PERFORMANS DERSLERİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Özgür

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı