KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU"

Transkript

1 KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

2 İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI Katı Atıkların Yönetimi Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri Piyasaya Sürenlerin Yükümlülükleri Muafiyetler Tehlikeli Atıkların Yönetimi Atık Üreticisi Sorumlulukları Depolama Ara Depolama Atık Yağların Yönetimi Atık Yağların Geçici Depolanması ve Geçici Depolama Tankları ile ilgili Kurallar Atık Yağ Ara Depolama ve Geri Kazanım Tesisi Kurmak İsteyen İşletmelerinin Yükümlülükleri Zararlı Kimyasal Maddelerin Yönetimi Hafriyat Toprağı İle İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Hafriyat sırasında yapılacak işlemler ve alınacak önlemler Tadilat/Tamirat//İnşaat/Yıkım sırasında yapılacak işlemler ve alınacak önlemler; Atık Su Yönetimi Temel Kirleten Sorumlulukları Atık Su Deşarjına İlişkin Temel Yasaklar Atık Su Sahibi İşletme Tarafından Dikkate Alınması Gereken Unsurlar Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Alınması Gereken İzinler Hava Kalitesi Yönetimi Gürültü Yönetimi Acil Durum Kılavuzu Acil Durumlarda Yapılması Gerekenler Olası Acil Durum Halleri Tedbirleri Ve Uygulanacaklar Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü AVRUPA BİRLİĞİNİN ÇEVRE FASLINDA YER ALAN VE SANAYİCİLERİ İLGİLENDİREN MÜKTESEBATI Yatay Mevzuat Hava Kalitesine İlişkin Mevzuat AB Atık Yönetimi Mevzuatı Su Kalitesine Yönelik Mevzuat Doğa koruma Kimyasallar Endüstriyel Kirlilik Kontrolü ve Risk Yönetimi Nükleer Güvenlik KOBI Sınıflandırması KOBİ LER İÇİN PROJE FİNANSMANI Proje Teklifi Hazırlamaya İlişkin Kısa Bilgiler KOBİ LERE ÖZEL FON PROGRAMLARI...41

3 4 ISO Iso Çevre Yönetim Sistemleri Standart Serisi ISO Çevre Yönetim Sistemi Standardı İlkeleri Çevre Politikasının Belirlenmesi Planlama Uygulama ve İşlemler Kontrol Düzeltici Faaliyetler Yönetimin Gözden Geçirmesi İLGİLİ LİNKLER...45

4 Önsöz Bu kitabın amacı; KOBİ lerin ulusal çevre mevuatı ve AB çevre müktesebatına uyum için her türlü eğitim ve danışmanlık verilmesi, AB uyumlaştırma sürecinde entegrasyonumuzu hızlandıran, sanayi ve çevre entegrasyonunu sağlayacak stratejilerin geliştirilmesi Sanayicilerin ihtiyacını karşılayacak projeleri geliştiren ve bu projelerin uluslararası fon kaynaklarından finanse edilmesi, Temiz ürün, temiz üretim ve en uygun teknikler konularında sanayicilerin yönlendirilmesi konularında yapılacak çalışmalardan sanayicinin haberdar edilerek birlikte çalışma olasılıklarının değerlendirilmesidir. Özellikle AB ile müzakerelerin başlatılması aşamasında, AB nin çıkış noktasının bir ekonomik işbirliği platformu olduğu dikkate alındığında, ticaretin önünde teknik engellerin kalkarken sanayici için çevre bariyerinin her zaman çözülmesi gereken bir problem olacağı ve bu konuda uyum stratejilerinin getirecekleri çıkış noktamız olmuştur. Sanayicinin çevre ile uyumun gerekliliği sadece ticaret ile getirilen zorunluluklar olmayıp Türkiye'nin taraf olduğu küresel ve bölgesel düzeydeki uluslararası çevre düzenlemelerinden kaynaklanan yükümlülüklerinden de kaynaklanmaktadır. Türkiye açısından çevre koruma kaynaklı tarife dışı teknik engelleri öngörüp hazırlıklı olmak ve teknik gereksinimleri yerine getirerek en az zararla atlatabilmek ve Avrupa Birliği'nde kabul görmüş, gelişmekte olan çevre koruma standardlarını takip ederek ve bunlara uyum sağlamak sanayici için çözmesi gereken sorundur. Müktesebatın çevreye ilişkin bölümünün en zorlayıcı kısım olduğu kabul edilmektedir. Çevre mevzuatı son 30 yıl boyunca gelişmiştir ve bu gün yönergeler, yönetmelikler, kararlar ve tavsiyeler dahil 300 belgeden oluşmaktadır. AB ye giriş tarihine kadar, eğer mevzuatın belirli parçaları için geçiş dönemi üzerinde mutabakata varılmış ise bunlar hariç, Türkiye nin söz konusu mevzuatla uyum sağlaması gerekmektedir. Sanayicimizi çevre müktesebatı açısından etkileyebilecek yaklaşık 70 direktif bulunmaktadır. Öncelikle AB ye uyum sürecinde sanayicilerimiz için müzakere sürecine katılım sağlayarak politika ve stratejilerinin içinde olmak önemli bir hedeftir. Hazırlanacak yasalarda ve stratejilerin tespitinde Türkiye ye gelecek projelerde ve kurulması gereken yeni yapılanmalarda yönlendirci olmak gerekmektedir. Daha sonra ise sanayiciler için ayrılan araştırma fonlarına ulaşmak hedef olmalıdır.

5 Bu hedeflere katkıda bulunmak amacı ile hazırlanan kitapta, sanayide türk çevre mevzuatı uygulamaları kobi ler için fon olasılıkları ve ilgili detay bilgilerin erişim adreslerini bulacaksınız.

6 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI Sanayicimizi ilgilendiren çevre yönetimi ile ilgili pekçok yasa hukusal düzenleme bulunmaktadır. Bu konuda detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz Bu bölümde özellikle KOBİlerin çevre konusunda öncelikle bilmeleri gereken bazı yönetmeliklerin temel kuralları özetlenmiştir Katı Atıkların Yönetimi Katı atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanması, geçici depolanması, taşınması, değerlendirilmesi ve bertarafına ilişkin kurallar Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine 1991 (Resmi Gazete 20814) ve 2005 (25777) yılları arasında 8 değişiklik yapılmıştır. Evsel katı atıkların, park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atıklarının, evsel atık su arıtma tesislerinden elde edilen (atılan) arıtma çamurlarının (ve zararlı atık sınıfına girmeyen sanayi arıtma tesisi çamurlarının, toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesine ilişkin esaslar bu yönetmelikle belirlenmiştir. Atık yönetiminde minimizasyon temel hedeftir. Atık minimizasyonu atık üretiminin önlenmesi veya azaltılması, üretilen atığın kalitesinin arttırılması, zararların indirgenmesi, geri dönüşümün, yeniden kullanımın ve geri kazanımın özendirilmesidir. Katı atıklar, ambalaj atıkları, hafriyat atıkları, tehlikeli atıklar (aküler,piller,tıbbi atıklar atık yağlar.. vb) ayrı ayrı biriktirilir. Katı atık üreten kişi ve kuruluşların yükümlülükleri; 1) En az katı atık üreten teknolojiyi seçmek. AB BAT dokümanları bu konuda sanayicilere sektör bazında teknik destek sağlamaktadır. 2) Mevcut üretimdeki katı atık miktarını azaltmak (minimizasyon) 3) Katı atık içinde zararlı madde bulundurmamak. Bu kapsamda kullanılmış pil ve akülerin, ilaç atıklarının, kullanılmış araç lastiklerinin, ambalaj atıklarının ve metal variller, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektronik aletler ve mobilya gibi büyük hacimli katı atıkların evsel atıklar ile birlikte atılması yasaktır. Bu tür atıklar normal evsel atıklardan ayrı olarak toplanacak, biriktirilecek ve tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre bertaraf edileceklerdir.

7 4) Katı atıkların değerlendirilmesini ve geri kazanılmasını sağlamak. Bu kapsamda atıkların değerlendirilebilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığı ndan geçici çalışma izni veya lisans almış işletmeler ile çalışılması gerekmektedir. 5) Oluşan katı atıkların, çevrenin sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza edilmesi ve çöp toplama işlemi sırasında yol üstünde hazır bulundurulması zorunludur. 6) Oluşan katı atıkları, belediyenin ve mahallin en büyük mülki amirinin istediği şekilde üretildikleri yerlerde hazır etmeleri gerekmektedir. 7) Sanayi tesisi mücavir alan sınırları dışında kalıyor ise atıklarını kendisi taşımakla yükümlüdür. 8) Sanayi tesislerinde bulunan evsel ve evsel nitelikli endüstriyel atık suların arıtılması sonucu oluşan arıtma çamurları depolanarak bertaraf edilecek ise içinde bulunan su oranının % 65 i geçmemesi gerekmektedir. 9) Bu arıtma çamurunun toprakta kullanılması sözkonusu ise, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği nin 9. ve 10. maddelerinde belirtilen hükümlere uyulması zorunludur Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi Ambalaj atıkları yönetimi, ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde kaynağında ayrı toplanması, taşınması, tekrar kullanılması, geri dönüşümü, geri kazanılması, bertarafı ve benzeri işlemlerin tümünü kapsamaktadır. Ambalaj atıklarının yönetimiyle ilgili esaslar tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve tarihi itibari ile yürürlüğe giren Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Yönetmelik, kullanılan malzemeye (plastik, metal, cam, kağıt, karton, kompozit vb) ve kaynağına (evsel, endüstriyel, ticari, işyeri) bakılmaksızın ülke içinde piyasaya sürülen bütün ambalajları ve ambalaj atıklarını kapsamaktadır. Ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır; a) Ambalajın tasarımından başlayarak, üretimi, pazarlanması, dağıtımı, kullanılması, atık haline gelmesi ve bertaraf edilmesine kadar; çevreye verdiği zararın, temiz ürün ve teknolojiler kullanılarak, nitelik ve nicelik olarak azaltılması esastır. b) Ambalaj üreticileri; ambalaj malzemesini tekrar kullanıma, geri dönüşüme ve geri kazanıma uygun şekilde üretmek, bu üretimi Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde

8 belirtilen ağır metal muhtevaları ile ilgili sınır değerlere ve Yönetmeliğin Ek-1 inde verilen temel koşullara uygun şekilde yapmakla yükümlüdürler. c) Ambalajların üretim aşamasında üreticiler; dolumu veya paketlenmesi aşamasında piyasaya sürenler tarafından işaretlenmesi zorunludur. d) Tek yönlü ambalaj kullanımının ve bunların atıklarının kontrol altına alınabilmesi amacıyla, öncelikle tekrar kullanıma uygun ambalajlar tercih edilir. e) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi ve düzenli depolama sahalarında depolanarak bertarafı yasaktır. f) Ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kişiler ile kurum ve kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. g) Ambalaj atıklarının kaynağında en aza indirilmesi, üretimin kaçınılmaz olduğu durumlarda ise öncelikle tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması esastır. h) Tüketiciler; ambalaj atıklarını kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmek ve toplama sistemine uygun olarak hazır etmekle yükümlüdürler. ı) Sağlıklı bir geri kazanım sisteminin oluşturulması için ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması esastır. j) Ürünlerini ambalajlayarak piyasaya sürenler; bu ürünlerin kullanımı sonucu ortaya çıkan ambalaj atıklarının geri dönüşümünü ve geri kazanımını sağlamak ve bu amaçla yapılacak maliyetleri karşılamakla yükümlüdürler. k) Ambalaj atıklarının neden olduğu çevresel kirlenme ve bozulmadan dolayı ekonomik işletmeler sorumludurlar. l) Ambalaj atıklarının yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi amacıyla yapılan harcamalar; bu atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanır. Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (AAAKY), ambalaj atıklarının yönetimi konusunda hem ambalaj üretimi yapan, hem de ürettiği ürünleri ambalajlayarak piyasaya süren işletmelere çeşitli yükümlülükler getirmektedir Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri Ambalaj üreticileri, ambalajları tekrar kullanılabilecek, geri dönüştürülebilecek, geri kazanılabilecek ve bütün bu işleri kapsayan yönetim ve bertaraf aşamalarında çevreye en az zarar verecek şekilde tasarlamalı ve üretmelidirler. Geri dönüşümü ve geri kazanımı mümkün olmayan ambalajların üretilmesi, piyasaya sürülmesi ve ithalatı yasaktır.

9 Yurt içinde üretilecek ve kullanılacak ambalajlar ile ithal edilecek ambalajların Yönetmelik EK-1 de belirtilen temel koşullara uymaları zorunludur. Yine ambalaj üreticilerinin ürettikleri ambalajlarda veya ambalaj türevlerinde bulunabilecek kurşun, civa, kadmiyum ve krom +6 yoğunlukları için belirli sınır değerlere riayet etmeleri gerekmektedir. Ambalaj atıklarının geri toplanması, tekrar kullanılması, geri kazanımının kolaylaştırılması ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla ambalajların üretimleri sırasında işaretlenmesi zorunlu olup, bu kapsamda ambalaj üreticilerinin ürettikleri ambalajların üzerinde geri kazanılabilir ambalaj sembolü ile ambalajın cinsini belirten kısaltma ve malzeme cinsine ait numarayı bulundurmak zorundadırlar. Sembolün merkezine ambalajın üretildiği malzemenin cinsini temsil eden numara, altına da malzeme cinsini temsil eden kısaltma yazılır (örnek). İşaretleme, ambalajın üzerinde; kolayca görülebilir, okunabilir, ambalaj açıldığı takdirde bile kalıcı ve dayanıklı olacak, işaretlemenin teknik nedenlerden dolayı ambalajın üzerinde yapılamaması durumunda piyasaya süren tarafından etiket üzerinde yapılacaktır. Ambalaj üreticilerinin bir diğer yükümlülüğü de bildirim zorunluluğu olup, ambalaj üreticilerinin Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu nu doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar Çevre ve Orman Bakanlığı na bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Ambalaj üreticilerinin en önemli yükümlülüklerinden birisi de ürettikleri ambalajların atıklarının toplanması ve geri kazanılmasıdır. Bu konuda esas sorumluluk ambalajı kullanarak ürünlerini piyasaya süren işletmelere ait olmakla birlikte ambalaj üreticilerine de piyasaya sürenler adına bu sorumluluğu üstlenme imkanı getirilmiştir Piyasaya Sürenlerin Yükümlülükleri Piyasaya sürenler öncelikle ürünlerinin ambalajlanması sırasında tekrar kullanılabilir ambalajları tercih edeceklerdir. Piyasaya sürenlerin en önemli yükümlülüklerinden birisi ambalaj atıkları yönetim planını Çevre ve Orman Bakanlığı na sunmaktır. Ambalaj Atıkları Yönetimi Planı, ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde kaynağında ayrı toplanması, taşınması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanılması, bertarafı ve benzeri işlemler ile ilgili faaliyetlerin çevre ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalar ile bu çalışmaların kimler tarafından nasıl ve ne zaman yapılacağını gösteren detaylı eylem planınıdır. Piyasaya sürenlerin en önemli yükümlülüğü kullanmış oldukları ambalajları yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda toplamak ve geri

10 kazanmaktır. Piyasaya sürenlerin bu yükümlülükleri yerine getirmelerinde muhtelif alternatifler bulunmaktadır; a) Kullanılmış ambalajlar piyasaya sürenler adına ambalaj üreticileri tarafından toplanabilir ve geri kazanılabilir, b) Piyasaya sürenler ambalaj atıklarını Çevre ve Orman Bakanlığı ndan geçici çalışma izni veya lisans almış geri kazanım tesisleri aracılığıyla toplayabilir ve geri kazanabilirler, c) Piyasaya sürenler ambalaj atıklarının toplanması ve geri kazanılması ile ilgili yükümlülüklerini, bu amaçla oluşturulmuş, kar amacı gütmeyen ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara devredebilirler. Piyasaya sürenler kullandıkları ambalajların etiketlerinin üzerinde geri kazanılabilir ambalaj sembolü ile Çevre ve Orman Bakanlığınca verilecek kod numarasını veya dahil oldukları yetkilendirilmiş kuruluşa ait sembolü bulundurmakla yükümlüdürler. Piyasaya süren işletme, ambalaj atıklarını kendi imkanları ile toplayacak ise Bakanlık tarafından verilecek kod numarasını bu sembolün altında bulunduracak; işletme Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir toplama ve geri kazanım sistemine dahil ise bu sisteme ait sembolü ürünün etiketinde bulundurmak zorundadır. Piyasaya sürenlerin bir diğer yükümlülüğü ise bildirim zorunluluğu olup, piyasaya süren işletmelerin Piyasaya Süren Müracaat Formu nu doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar Çevre ve Orman Bakanlığı na bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Geri toplama ve geri kazanım yükümlülüklerini bir yetkilendirilmiş kuruluşa devreden işletmeler ise bu formu Bakanlık yerine üye oldukları yetkilendirilmiş kuruluşa göndereceklerdir. Piyasaya sürenlerin son yükümlülüğü ise toplama ve geri kazanım ile ilgili olarak yaptıkları çalışmaları içeren bilgi ve belgeleri her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa göndermeleri gerekmektedir Muafiyetler Yıllık olarak piyasaya sürdüğü ambalaj miktarı üçbin kilogramdan az olan işletmeler 2010, ikibin kilogramdan az olan işletmeler 2012, bin kilogramdan az olan işletmeler ise 2015 yılına kadar geri kazanım zorunluluğu dışında tutulurlar. Ancak bu işletmelerin Ek-5 de yer alan piyasaya süren müracaat formunu doldurmak ve Bakanlığa bildirimde bulunma yükümlülüğü devam eder.

11 11/7/1993 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği kapsamındaki maddeler ve müstahzarlar, 20/5/1993 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıklar ve 27/8/1995 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıklar ile kontamine olmuş ambalajlar bu Yönetmelik kapsamı dışında olup, bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre yapılır Tehlikeli Atıkların Yönetimi Tehlikeli Atık Yönetimi; atığın kaynağında özelliklerine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf sonrası kontrolu ve benzeri işlemleri kapsar. Bu konuda 14 Mart 2005 tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolu Yönetmeliği ne uyulur.ayrıca her yıl Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca yayınlanan ve Çevre Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarca uygulanan "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon" tebliğleri ile konu güncelleştirilerek izlenmektedir. Atık üreticisi atıklarını yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak kendi imkanları ile veya kurulmuş atık bertaraf tesisinde gerekli harcamaları karşılayarak veya belediyelerle yada gerçek ve tüzel kişilerle kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinde bertaraf etmek veya ettirmekle yükümlüdür. Tehlikeli atıkların; Doğrudan veya dolaylı biçimde toprağa ve kanalizasyona boşaltımı, Evsel atıklara karıştırılarak çöp bidonlarının içine konması Tehlikeli atıklarla kirlenmiş ambalajların diğer ambalaj atıklarıyla karıştırılması, kesinlikle yasaktır ve çevre-insan sağlığı açısından son derece tehlikelidir. Tehlikeli atıklarla iştigal eden (üretim, depolama, taşıma, bertaraf vb) İşletmeci, öncelikle TAK yönetmeliği atık listesine bakmalıdır. Yönetmelikte tehlikeli atık aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır. Ek-7 de (A) işareti ile gösterilmiş atıklar herhangi tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girmektedir.

12 Aynı listede (M) işareti ile gösterilmiş atıklar Ek-6 da verilen tehlikeli atık eşik konsantrasyonu üzerinde bir değere sahipse tehlikeli atıktır. Ayrıca doğal karakterleri yada oluşmalarına neden olan aktiviteye bağlı olarak EK 3-A da bulunan veya EK 3-B de bulunup EK-4 de verilen maddeleri içeren atıkların, EK 5 deki özelliklerden bir veya birkaçına sahip olmaları ve EK-6 da verilen tehlikeli özellikleri göstermeleri durumunda tehlikeli atık olarak sınıflandırılırlar. Bunun için sanayici, öncelikle tehlikeli atık tanımına uyan atık veya atıkları olup, olmadığını kontrol etmelidir. Eğer sanayici yukarıda tanımlanan tehlikeli atıkları üretiyorsa, bu yönetmelik kapsamında sorumluluk taşımaktadır. Değilse sorumluluğu halen devam etmektedir. Bunun için İşletmeci, (Ek 3) ve/veya (EK 7) de (M) işareti ile yer alıp (Ek 6) da belirtilen özellikleri içermeyen atıklarını analiz ettirmek zorundadır Atık Üreticisi Sorumlulukları Atık üreticisi atık oluşur oluşmaz önlemler almak zorundadır. Bu, atıkla uygun şekilde iştigal etme prosedürlerini ve atıklar daha uzun süre depolanmak için bir deponi alanına veya arıtım ya da geri dönüşüm tesislerine gönderilmeden önce güvenliği tehlikeye atmayacak şekilde geçici depolamayı içermelidir. Genel olarak bu geçici depolama konteynerler ve tanklar vasıtasıyla yapılır. Eğer atıklar arıtım, depolama ya da geri dönüşüm için başka bir yere taşınaksa bunun azami güvenlik standartlarında gerçekleştirilmesi gerekir. Etiketleme gibi pek çok tedbir taşıma, arıtım ve bertaraf gibi daha sonraki aşamaları destekleyecektir. Atıkların saha içi ve saha dışında nasıl depolandığı ve iştigal edildiği tehlikeli atık yönetiminin başarısı veya başarısızlığında çok belirleyicidir. Başarıyı güvence altına almak için düzgün bir planlama gereklidir. Depolama kararlarının bazıları ortaya çıkan tehlikeli atığın hacmi ve arıtım ve bertaraf tesislerinin üretim noktasına yakınlığına bağlıdır. Aslınması gereken tedbirler atıkların en aza indirilmesi, temiz teknoloji bir başka deyişle mevcut en iyi teknolojilerin kullanılmasıdır. Atık yönetimini sağlamak, üç yıllık atık yönetim planını bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak valilikten (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) onay almakla, yükümlüdür. Ayrıca sanayici Yönetmelik Ek 8 de yer alan atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurmak, iki ay içinde valiliğe göndermek ve EK 7 de yer

13 alan atık tanımlama kodunu kullanmakla ve bir yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, sanayici atıklarını bertaraf tesislerine göndermeden önce atıklarını gerekli önlemleri alarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlerle zararsız hale getirmek, bakiye atık oluşuyor ise uygun şekilde bertaraf tesisine götürmekle veya gönderilmesini sağlamakla, yükümlüdür Tehlikeli atıkların taşıma, toplama ve ara depolama işlemlerini yapacak firmalar Bakanlıktan ilgili lisansı almak zorundadır Depolama Depolama; geçici depolama ve ara depolama olarak iki ayrı kapsamda değerlendirilmelidir. Geçici Depolama: Atık bertaraf tesislerine gönderilmeden önce, sanayici yönetmeliğe uygun olarak atıklarını tesislerinde geçici olarak depolamak zorundadır. Geçici depolanan atık miktarı 6000 kg geçtiğinde, sanayici ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmak, atığını göndereceği lisanslı geri kazanım yada bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmak zorundadır Atıkların ara depolama, geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan yada tesiste tekrar kullanmadan önce, atık üreticisi tarafından tesis içinde, tesis içinde uygun yer bulunmaması durumunda üreticiye ait uygun bir alanda güvenli bir şekilde depolanmasıdır. Geçici Depolama Kriterleri: Sanayici atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla,

14 konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamasını sağlamakla yükümlüdür. Depolama Alanı: Depolama alanları her hangi bir patlama riskini ya da hava, su ve toprağa kaçakları asgari düzeye indirecek şekilde tasarlanmalı ve düzenlenmelidir. Birbiriyle uyuşmaz atıklar bir arada depolanmamalı ve duvarlar ya da banketlerle ayrılmalıdır. Birbiriyle uyuşmaz atıkların bir arada olması sonucu doğabilecek istenmeyen reaksiyonlar: Kimyasal reaksiyon sonucu ısı oluşumu Alkali metaller, metal tozları Zehirli gazların oluşumu Hidrojen siyanür, hidrojen sülfat Yanıcı gazların oluşumu Hidrojen, asetilen Gazların oluşumu Nitrojen oksitler, klor, sülfür diyoksit Zehirli bileşiklerin çözünmesi Ağır metaller, vs Ara Depolama Nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamaması durumunda ya da bertaraf / geri kazanım tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşması amacıyla atıklar ara depolarda depolanabilir. Bu depolarda bekleme süresi bir yılı aşamaz. Ancak bu süre zorunlu hallerde akanlık izni ile uzatılabilir. Ara depolama tesisleri için Bakanlıktan ön lisans ve lisans alınması zorunludur. Ara depolama tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Ek 13 de yer alan bilgi, belgeler ve diğer dokümanlarla birlikte Bakanlığa başvurur Atık Yağların Yönetimi Atık yağların ve yağ ambalajlarının toprağa ve suya boşaltımı, atık yağ kalıntılarının kontrolu konusunda Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği tarihinde ve resmi gazete ile yayınlanmıştır.

15 Atık yağların Bakanlıktan lisans almış tesisler dışında ticari amaçlar ile toplanması, alınıp satılması ve bertaraf edilmesi, diğer sıvılara karıştırılarak yakılması yasaktır. Atık yağ üreticileri; tesisten kaynaklanan farklı kategorideki atık yağları birbirleriyle, PCB, PCT ve diğer tehlikeli atıklarla karıştırmamakla, tehlikeli atıkla kirlenmiş yağlar için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uymakla yükümlüdür. Atık yağlar, Yönetmelikte verilen ve kalitelerini belirleyen değerlerine göre 3 gruba ayrılırlar. Genelde I. Kategoriye hidrolik yağları (Geri Kazanım işlemi ); II. Kategoriye Motor yağları (Ek Yakıt işlemi ), III. Kategoriye Trafo yağları (Bertaraf Tesisinde işlemi ), girer ancak sınıflandırmada Yönetmelikte verilen standardın sağlanması esastır. Birinci ve ikinci kategoride yer alan atık yağların biriktirilmesi, toplanması ve geri kazanılması esastır. Üçüncü kategoride yer alan yağlar ayrı olarak toplanır ve satın alındığı ilk üreticisine geri gönderilir. Atık yağların üreticileri tarafından faaliyet sahası içinde geçici olarak muhafaza edilmesi gerekir. Bu geçici depolama işi konteynırlar ile yapılır. Farklı kategorideki atık yağlar (örn; hidrolik ve motor yağları) ayrı konteynırlarda biriktirilip, toplanır. Yönetmelik gereğince atık yağlar; Valilikten taşıma lisansı almış gerçek ve tüzel kişilerce, ve teknik özellikte araçlarla taşınırlar. İşletme, taşıma firmasına atık yağını teslim ederken araçta bulunan Ulusal Atık Taşıma Formunun kendi(atık üreticisi) ile ilgili kısımlarını doldurur. Atık yağları üretenler; atık yağlarının lisans almış taşıyıcılar vasıtasıyla, ara depolama tesisine gönderilmesini, geri kazanılmasını sağlamak; atık taşıma formlarını, fatura, sevk irsaliyesi ve kantar fişlerini bir denetim anında yada istendiğinde yetkililere ibraz etmekle yükümlüdürler. Atık yağ üreticileri; atık yağların yönetiminin belgelenmesi amacıyla Atık Yağ Beyan Formunu ilgili Valilik den edinilebilirler yılda 1 kez doldurarak Valiliğe gönderirler Atık Yağların Geçici Depolanması ve Geçici Depolama Tankları ile ilgili Kurallar Atık yağ üreten işletmeler kullandıkları tanklarda atık yağların kategorilerini belirten Atık Motor Yağı ve Atık Hidrolik Yağı ibarelerini bulundururlar. Atık yağlar tesis sınırları içinde geçirimsiz bir zemin üzerine yerleştirilmiş uygun, sabit olmayan konteynırlar içinde toplanır.

16 Yağmur suyundan korunması gereken bu tanklarda aşırı dolmayı önleyici tertibat bulunur. Tankların ağzı yeterli büyüklükte ve kapalı olur ve içlerine benzin, fuel-oil, boya, deterjan, solvent, antifiriz ve motorin gibi herhangi yabancı bir madde karıştırılamaz. Atık yağ üreten üretici belirli miktarda atık yağını arazisinde belirli süreler için geçici depolayabilir. Araçlardan çıkan yağ filtreleri atık motor yağı geçici depolama tanklarının yanında bulunan ayrı bir kapaklı konteynırda biriktirilmelidir. Kesinlikle çöp kutusuna veya çöp depolama alanına gönderilmemelidir. Bu yağ filtreleri tehlikeli atık sınıfına girmektedir ve atık üreticisi tarafından Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisine gönderilmelidir. Atık yağ filtresi konteyneri üzerinde Yağ Filtresi yazmalı ve yağmur suyundan korunmalıdır. Atık yağ geçici depolama tankı ve yağ filtresi konteynerleri kullanacak kişiler eğitilmelidir Atık Yağ Ara Depolama ve Geri Kazanım Tesisi Kurmak İsteyen İşletmelerinin Yükümlülükleri Lisans almak için Bakanlığa başvurarak gerekli işlemleri tamamlamak, Faaliyetleri hakkında Bakanlık için yıllık hazırlamak Atık yağın tesise kabul kriterlerini belirlemek, atık yağın taşıma formunda belirtilen atık tanımına uygunluğunu tespit etmek, atık yağın geri kazanılarak baz yağ veya petrol ürünü elde edilmesi söz konusu ise ürün kalitesinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak belgelenmesini sağlamak, Geri kazanılmış ürünlerden alınacak numunelerin, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca Türk Standartları Enstitüsü nün standartlarına göre test yapılacak laboratuara teslim edilmesini sağlamak, Acil önlemlerle ilgili eğitimli personel bulundurmak, Tesis kapatılacağı zaman kapatma planını yaparak önceden Bakanlığa bildirmek ve onayını almak, bu amaçla gerekli harcamaları karşılamak Zararlı Kimyasal Maddelerin Yönetimi Zararlı Kimyasal maddelerin depolenmesı,kullanılması, etiketlenemesi,paketlenmesi konusunda Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği tarihinde sayılı resmi gazete ile yaınlanmıştır ve 205 yılına kadar 5 kez değişikliğe uğramıştır.

17 Her yıl uluslararası kararlar ve ulusal stratejiler dikkate alınarak bazı kimyasallar yasaklanır, bazıları kontrol altına alınır. Bu nedenle Kimyasalları İthal Eden İşletmelerin Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğlerini her yıl izlemesi gerekir. Eğer işletmelerin ithalatını yaptığı kimyasallar tebliğdeki listelerde yer almışsa, kimyasalların ithalatı esnasında, bu kimyasalların çevrenin korunması yönünden uygunluğu Kontrol Belgesi ile belgelenir. Bu belge, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslimi sırasında, ilgili gümrük idaresince aranır. İthalat sürecinde, çevrenin korunması yönünden uygunluğu Kontrol Belgesi almak için: - Kontrol Belgesi formu - Proforma fatura ve tercümesi, - Analiz sertifikasının aslı ve tercümesi, - Etiket ve tercümesi - Bakanlıkça istenecek taahhütname ve diğer bilgi ve belgeler ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Bakanlığa başvururlar. Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller Polibromlu difenil ithalatı yasaktır. Güvenlik Bilgi Formları Yönetmelik hükümlerine göre, tehlikeli olduğu belirlenen madde ve müstahzar ile en az bir tehlikeli madde ihtiva eden müstahzarın üreticisi tarafından hazırlanır. Güvenlik Bilgi Formunda bulunması gereken asgari bilgiler ile formun düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği ile belirlenmiştir Hafriyat Toprağı İle İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi İnşaat/yıkıntı atıkları yönetimi, hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, tekrar kullanılması, geri kazanılması ve depolanması işlemlerinin tümünü kapsamaktadır. Türkiye de inşaat/yıkıntı atıklarının yönetimi ile ilgili esaslar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, inşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

18 Yönetmelik, kaynakları ve bileşenleri Ek-1 de detaylı olarak belirtilen, beşeri faaliyetler ve doğal afetler sonrasında meydana gelen hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının, üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici olarak biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır; a) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi esastır. b) Bu atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. c) Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanılması ve özellikle alt yapı malzemesi olarak yeniden değerlendirilmesi esastır. d) Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının karıştırılmaması esastır. e) Sağlıklı bir geri kazanım ve bertaraf sisteminin oluşturulması için atıkların kaynağında ayrılması ve "seçici yıkım" esastır. f) Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdürler. Sanayide üretim ile ilgili faaliyet ve proseslerden ziyade özellikle yatırım aşamasında arazinin hazırlanması sırasında hafriyat toprağı oluşmaktadır. İnşaat/yıkıntı atıkları ise ya yeni inşaat sırasında ya da mevcut bir tesiste yapılacak yıkım, bakım, tamirat ve tadilat sırasında oluşabilmektedir Hafriyat sırasında yapılacak işlemler ve alınacak önlemler Faaliyetleri sonucu hafriyat toprağı üretimine neden olacak kişi ve kuruluşlar, bu atıkların üretilmesinden önce mücavir alan sınırları içinde belediyeye, Büyükşehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amirine başvurarak Atık Taşıma ve Kabul Belgesi almak zorundadır. Bu belge ve izin alınmadan önce faaliyete başlanmaz. Hafriyat yapanlar, hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz emisyonlarını azaltacak tedbirleri almak ve faaliyet alanının çevresini kapatmakla yükümlüdür. Hafriyat işlemleri sırasında kazıdan çıkacak toprak miktarı ile dolgu hacimleri eşitlenecek şekilde planlama yapılır ve hafriyat toprağının öncelikle faaliyet alanı içerisinde değerlendirilmesi sağlanır.

19 İnşaat yeri haricinde en az 2000 (iki bin) metrekare alanı bulunan faaliyet sahipleri, çıkarılan hafriyat toprağını yeniden değerlendirilmek üzere bu alanda geçici olarak biriktirebilirler. Hafriyat toprağının çıkartılması sırasında doğal drenaj sistemleri korunur ve olabilecek erozyona karşı önlem alınır. Hafriyat sırasında bitkisel toprak alt topraktan ayrı olarak toplanır. Ayrı toplanan bitkisel toprak park, bahçe, yeşil alan, tarım ve benzeri çalışmalarda tekrar kullanılır. Bitkisel toprak dışındaki hafriyat toprağı ise öncelikle dolgu, rekreasyon, katı atık depolama alanında günlük örtü ve benzeri amaçla kullanılacak, tekrar kullanımlarının mümkün olmaması durumunda depolanarak bertaraf edilecektir Tadilat/Tamirat//İnşaat/Yıkım sırasında yapılacak işlemler ve alınacak önlemler; İki (2) tona kadar atık oluşumuna neden olacak küçük çaplı tamirat ve tadilat yapan kişi ve kuruluşlar mücavir alan sınırları içinde belediyeye, Büyükşehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amirine başvurarak oluşan atıkların toplanmasını ve geri kazanım/depolama tesisine götürülmesini sağlamakla yükümlüdürler. İki (2) tondan fazla atık oluşumuna neden olacak büyük çaplı tamirat ve tadilat işlemleri ile inşaat ve yıkım işlemlerinde faaliyet sahibi mücavir alan sınırları içinde belediyeye, Büyükşehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amirine başvurarak Atık Taşıma ve Kabul Belgesi almak zorundadır. Bu belge alındıktan sonra ilgili merciler tarafından faaliyetin yapılacağı yere geçici biriktirme konteyneri yerleştirilir ve faaliyete başlanır. Hafriyat, inşaat, tamirat, tadilat ve yıkım işlemleri sırasında oluşacak gürültü emisyonları ile ilgili olarak, tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, toz emisyonları ile ilgili olarak, 02/11/1986 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği nde belirtilen hava kalitesi standartlarının sağlanması gerekir. Oluşacak toz emisyonlarının asgariye indirilmesi, görüntü kirliliğinin önlenmesi ve gerekli emniyet koşularının sağlanması amacı ile tadilat/yıkım yapılacak binaların dış

20 cephesi yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip file ve benzeri malzeme ile koruma altına alınır Atık Su Yönetimi Türkiye de atık su yönetimi ile ilgili esaslar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir Temel Kirleten Sorumlulukları Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her türlü atıksuyun kanalizasyon şebekesine bağlanması ilke olarak bir hak ve mecburiyettir. Kirleten; Her türlü evsel veya endüstriyel atık suyun kanalizasyon sistemine veya alıcı ortama doğrudan deşarjı için yetkili merciden izin almalı, Gerekli deşarj standartlarını sağlamalı, Arıtım tesislerinin çıkış sularından izin belgesinde belirtilen sıklıkta numune almalı; Ölçüm ve analiz yaparak su kalitesini izlemeli; Atık su özelliklerini ve miktarını belgelemeli, Denetimlerde bu belgeleri beyan etmeli Atık Su Deşarjına İlişkin Temel Yasaklar Standartları karşılamak amacıyla, atıksuların kirli olmayan ve az kirli sularla seyreltilmesi; Alıcı su ortamına katı atık, arıtma çamuru ve foseptik çamurlarının boşaltılması; İçme ve kullanma suyu rezervlerine atık su deşarjı yapılması; İçme ve kullanma suyu kaynağını besleyen akar ve kuru derelere su kalitesini değiştirecek şekilde atık su deşarj edilmesi. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği gereğince; Sulak alanlara ve sulak alanları besleyen tüm sulara veya sisteme bağlantılı kuru derelere arıtılmamış evsel ve endüstriyel atık suların verilmesi

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

KATI ATIK KONTROL TÜZÜĞÜ. ÇEVRE YASASI (21/97 Sayılı Yasa) 23.Madde Altında Tüzük

KATI ATIK KONTROL TÜZÜĞÜ. ÇEVRE YASASI (21/97 Sayılı Yasa) 23.Madde Altında Tüzük KATI ATIK KONTROL TÜZÜĞÜ ÇEVRE YASASI (21/97 Sayılı Yasa) 23.Madde Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu,Çevre Yasasının 23.Maddesinin kendine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ 25 Kasım 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26357 Çevre ve Orman Bakanlığından: 1. Değişiklik 30.03.2010 tarih ve 27537 sayı YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların üretiminden bertarafına kadar, a) Çevreye zarar verecek

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ . İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK İLAN METNİ I. BÖLÜM GENEL İÇİNDEKİLER

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı