KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU"

Transkript

1 KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

2 İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI Katı Atıkların Yönetimi Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri Piyasaya Sürenlerin Yükümlülükleri Muafiyetler Tehlikeli Atıkların Yönetimi Atık Üreticisi Sorumlulukları Depolama Ara Depolama Atık Yağların Yönetimi Atık Yağların Geçici Depolanması ve Geçici Depolama Tankları ile ilgili Kurallar Atık Yağ Ara Depolama ve Geri Kazanım Tesisi Kurmak İsteyen İşletmelerinin Yükümlülükleri Zararlı Kimyasal Maddelerin Yönetimi Hafriyat Toprağı İle İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Hafriyat sırasında yapılacak işlemler ve alınacak önlemler Tadilat/Tamirat//İnşaat/Yıkım sırasında yapılacak işlemler ve alınacak önlemler; Atık Su Yönetimi Temel Kirleten Sorumlulukları Atık Su Deşarjına İlişkin Temel Yasaklar Atık Su Sahibi İşletme Tarafından Dikkate Alınması Gereken Unsurlar Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Alınması Gereken İzinler Hava Kalitesi Yönetimi Gürültü Yönetimi Acil Durum Kılavuzu Acil Durumlarda Yapılması Gerekenler Olası Acil Durum Halleri Tedbirleri Ve Uygulanacaklar Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü AVRUPA BİRLİĞİNİN ÇEVRE FASLINDA YER ALAN VE SANAYİCİLERİ İLGİLENDİREN MÜKTESEBATI Yatay Mevzuat Hava Kalitesine İlişkin Mevzuat AB Atık Yönetimi Mevzuatı Su Kalitesine Yönelik Mevzuat Doğa koruma Kimyasallar Endüstriyel Kirlilik Kontrolü ve Risk Yönetimi Nükleer Güvenlik KOBI Sınıflandırması KOBİ LER İÇİN PROJE FİNANSMANI Proje Teklifi Hazırlamaya İlişkin Kısa Bilgiler KOBİ LERE ÖZEL FON PROGRAMLARI...41

3 4 ISO Iso Çevre Yönetim Sistemleri Standart Serisi ISO Çevre Yönetim Sistemi Standardı İlkeleri Çevre Politikasının Belirlenmesi Planlama Uygulama ve İşlemler Kontrol Düzeltici Faaliyetler Yönetimin Gözden Geçirmesi İLGİLİ LİNKLER...45

4 Önsöz Bu kitabın amacı; KOBİ lerin ulusal çevre mevuatı ve AB çevre müktesebatına uyum için her türlü eğitim ve danışmanlık verilmesi, AB uyumlaştırma sürecinde entegrasyonumuzu hızlandıran, sanayi ve çevre entegrasyonunu sağlayacak stratejilerin geliştirilmesi Sanayicilerin ihtiyacını karşılayacak projeleri geliştiren ve bu projelerin uluslararası fon kaynaklarından finanse edilmesi, Temiz ürün, temiz üretim ve en uygun teknikler konularında sanayicilerin yönlendirilmesi konularında yapılacak çalışmalardan sanayicinin haberdar edilerek birlikte çalışma olasılıklarının değerlendirilmesidir. Özellikle AB ile müzakerelerin başlatılması aşamasında, AB nin çıkış noktasının bir ekonomik işbirliği platformu olduğu dikkate alındığında, ticaretin önünde teknik engellerin kalkarken sanayici için çevre bariyerinin her zaman çözülmesi gereken bir problem olacağı ve bu konuda uyum stratejilerinin getirecekleri çıkış noktamız olmuştur. Sanayicinin çevre ile uyumun gerekliliği sadece ticaret ile getirilen zorunluluklar olmayıp Türkiye'nin taraf olduğu küresel ve bölgesel düzeydeki uluslararası çevre düzenlemelerinden kaynaklanan yükümlülüklerinden de kaynaklanmaktadır. Türkiye açısından çevre koruma kaynaklı tarife dışı teknik engelleri öngörüp hazırlıklı olmak ve teknik gereksinimleri yerine getirerek en az zararla atlatabilmek ve Avrupa Birliği'nde kabul görmüş, gelişmekte olan çevre koruma standardlarını takip ederek ve bunlara uyum sağlamak sanayici için çözmesi gereken sorundur. Müktesebatın çevreye ilişkin bölümünün en zorlayıcı kısım olduğu kabul edilmektedir. Çevre mevzuatı son 30 yıl boyunca gelişmiştir ve bu gün yönergeler, yönetmelikler, kararlar ve tavsiyeler dahil 300 belgeden oluşmaktadır. AB ye giriş tarihine kadar, eğer mevzuatın belirli parçaları için geçiş dönemi üzerinde mutabakata varılmış ise bunlar hariç, Türkiye nin söz konusu mevzuatla uyum sağlaması gerekmektedir. Sanayicimizi çevre müktesebatı açısından etkileyebilecek yaklaşık 70 direktif bulunmaktadır. Öncelikle AB ye uyum sürecinde sanayicilerimiz için müzakere sürecine katılım sağlayarak politika ve stratejilerinin içinde olmak önemli bir hedeftir. Hazırlanacak yasalarda ve stratejilerin tespitinde Türkiye ye gelecek projelerde ve kurulması gereken yeni yapılanmalarda yönlendirci olmak gerekmektedir. Daha sonra ise sanayiciler için ayrılan araştırma fonlarına ulaşmak hedef olmalıdır.

5 Bu hedeflere katkıda bulunmak amacı ile hazırlanan kitapta, sanayide türk çevre mevzuatı uygulamaları kobi ler için fon olasılıkları ve ilgili detay bilgilerin erişim adreslerini bulacaksınız.

6 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI Sanayicimizi ilgilendiren çevre yönetimi ile ilgili pekçok yasa hukusal düzenleme bulunmaktadır. Bu konuda detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz Bu bölümde özellikle KOBİlerin çevre konusunda öncelikle bilmeleri gereken bazı yönetmeliklerin temel kuralları özetlenmiştir Katı Atıkların Yönetimi Katı atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanması, geçici depolanması, taşınması, değerlendirilmesi ve bertarafına ilişkin kurallar Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine 1991 (Resmi Gazete 20814) ve 2005 (25777) yılları arasında 8 değişiklik yapılmıştır. Evsel katı atıkların, park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atıklarının, evsel atık su arıtma tesislerinden elde edilen (atılan) arıtma çamurlarının (ve zararlı atık sınıfına girmeyen sanayi arıtma tesisi çamurlarının, toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesine ilişkin esaslar bu yönetmelikle belirlenmiştir. Atık yönetiminde minimizasyon temel hedeftir. Atık minimizasyonu atık üretiminin önlenmesi veya azaltılması, üretilen atığın kalitesinin arttırılması, zararların indirgenmesi, geri dönüşümün, yeniden kullanımın ve geri kazanımın özendirilmesidir. Katı atıklar, ambalaj atıkları, hafriyat atıkları, tehlikeli atıklar (aküler,piller,tıbbi atıklar atık yağlar.. vb) ayrı ayrı biriktirilir. Katı atık üreten kişi ve kuruluşların yükümlülükleri; 1) En az katı atık üreten teknolojiyi seçmek. AB BAT dokümanları bu konuda sanayicilere sektör bazında teknik destek sağlamaktadır. 2) Mevcut üretimdeki katı atık miktarını azaltmak (minimizasyon) 3) Katı atık içinde zararlı madde bulundurmamak. Bu kapsamda kullanılmış pil ve akülerin, ilaç atıklarının, kullanılmış araç lastiklerinin, ambalaj atıklarının ve metal variller, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektronik aletler ve mobilya gibi büyük hacimli katı atıkların evsel atıklar ile birlikte atılması yasaktır. Bu tür atıklar normal evsel atıklardan ayrı olarak toplanacak, biriktirilecek ve tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre bertaraf edileceklerdir.

7 4) Katı atıkların değerlendirilmesini ve geri kazanılmasını sağlamak. Bu kapsamda atıkların değerlendirilebilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığı ndan geçici çalışma izni veya lisans almış işletmeler ile çalışılması gerekmektedir. 5) Oluşan katı atıkların, çevrenin sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza edilmesi ve çöp toplama işlemi sırasında yol üstünde hazır bulundurulması zorunludur. 6) Oluşan katı atıkları, belediyenin ve mahallin en büyük mülki amirinin istediği şekilde üretildikleri yerlerde hazır etmeleri gerekmektedir. 7) Sanayi tesisi mücavir alan sınırları dışında kalıyor ise atıklarını kendisi taşımakla yükümlüdür. 8) Sanayi tesislerinde bulunan evsel ve evsel nitelikli endüstriyel atık suların arıtılması sonucu oluşan arıtma çamurları depolanarak bertaraf edilecek ise içinde bulunan su oranının % 65 i geçmemesi gerekmektedir. 9) Bu arıtma çamurunun toprakta kullanılması sözkonusu ise, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği nin 9. ve 10. maddelerinde belirtilen hükümlere uyulması zorunludur Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi Ambalaj atıkları yönetimi, ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde kaynağında ayrı toplanması, taşınması, tekrar kullanılması, geri dönüşümü, geri kazanılması, bertarafı ve benzeri işlemlerin tümünü kapsamaktadır. Ambalaj atıklarının yönetimiyle ilgili esaslar tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve tarihi itibari ile yürürlüğe giren Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Yönetmelik, kullanılan malzemeye (plastik, metal, cam, kağıt, karton, kompozit vb) ve kaynağına (evsel, endüstriyel, ticari, işyeri) bakılmaksızın ülke içinde piyasaya sürülen bütün ambalajları ve ambalaj atıklarını kapsamaktadır. Ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır; a) Ambalajın tasarımından başlayarak, üretimi, pazarlanması, dağıtımı, kullanılması, atık haline gelmesi ve bertaraf edilmesine kadar; çevreye verdiği zararın, temiz ürün ve teknolojiler kullanılarak, nitelik ve nicelik olarak azaltılması esastır. b) Ambalaj üreticileri; ambalaj malzemesini tekrar kullanıma, geri dönüşüme ve geri kazanıma uygun şekilde üretmek, bu üretimi Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde

8 belirtilen ağır metal muhtevaları ile ilgili sınır değerlere ve Yönetmeliğin Ek-1 inde verilen temel koşullara uygun şekilde yapmakla yükümlüdürler. c) Ambalajların üretim aşamasında üreticiler; dolumu veya paketlenmesi aşamasında piyasaya sürenler tarafından işaretlenmesi zorunludur. d) Tek yönlü ambalaj kullanımının ve bunların atıklarının kontrol altına alınabilmesi amacıyla, öncelikle tekrar kullanıma uygun ambalajlar tercih edilir. e) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi ve düzenli depolama sahalarında depolanarak bertarafı yasaktır. f) Ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kişiler ile kurum ve kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. g) Ambalaj atıklarının kaynağında en aza indirilmesi, üretimin kaçınılmaz olduğu durumlarda ise öncelikle tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması esastır. h) Tüketiciler; ambalaj atıklarını kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmek ve toplama sistemine uygun olarak hazır etmekle yükümlüdürler. ı) Sağlıklı bir geri kazanım sisteminin oluşturulması için ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması esastır. j) Ürünlerini ambalajlayarak piyasaya sürenler; bu ürünlerin kullanımı sonucu ortaya çıkan ambalaj atıklarının geri dönüşümünü ve geri kazanımını sağlamak ve bu amaçla yapılacak maliyetleri karşılamakla yükümlüdürler. k) Ambalaj atıklarının neden olduğu çevresel kirlenme ve bozulmadan dolayı ekonomik işletmeler sorumludurlar. l) Ambalaj atıklarının yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi amacıyla yapılan harcamalar; bu atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanır. Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (AAAKY), ambalaj atıklarının yönetimi konusunda hem ambalaj üretimi yapan, hem de ürettiği ürünleri ambalajlayarak piyasaya süren işletmelere çeşitli yükümlülükler getirmektedir Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri Ambalaj üreticileri, ambalajları tekrar kullanılabilecek, geri dönüştürülebilecek, geri kazanılabilecek ve bütün bu işleri kapsayan yönetim ve bertaraf aşamalarında çevreye en az zarar verecek şekilde tasarlamalı ve üretmelidirler. Geri dönüşümü ve geri kazanımı mümkün olmayan ambalajların üretilmesi, piyasaya sürülmesi ve ithalatı yasaktır.

9 Yurt içinde üretilecek ve kullanılacak ambalajlar ile ithal edilecek ambalajların Yönetmelik EK-1 de belirtilen temel koşullara uymaları zorunludur. Yine ambalaj üreticilerinin ürettikleri ambalajlarda veya ambalaj türevlerinde bulunabilecek kurşun, civa, kadmiyum ve krom +6 yoğunlukları için belirli sınır değerlere riayet etmeleri gerekmektedir. Ambalaj atıklarının geri toplanması, tekrar kullanılması, geri kazanımının kolaylaştırılması ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla ambalajların üretimleri sırasında işaretlenmesi zorunlu olup, bu kapsamda ambalaj üreticilerinin ürettikleri ambalajların üzerinde geri kazanılabilir ambalaj sembolü ile ambalajın cinsini belirten kısaltma ve malzeme cinsine ait numarayı bulundurmak zorundadırlar. Sembolün merkezine ambalajın üretildiği malzemenin cinsini temsil eden numara, altına da malzeme cinsini temsil eden kısaltma yazılır (örnek). İşaretleme, ambalajın üzerinde; kolayca görülebilir, okunabilir, ambalaj açıldığı takdirde bile kalıcı ve dayanıklı olacak, işaretlemenin teknik nedenlerden dolayı ambalajın üzerinde yapılamaması durumunda piyasaya süren tarafından etiket üzerinde yapılacaktır. Ambalaj üreticilerinin bir diğer yükümlülüğü de bildirim zorunluluğu olup, ambalaj üreticilerinin Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu nu doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar Çevre ve Orman Bakanlığı na bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Ambalaj üreticilerinin en önemli yükümlülüklerinden birisi de ürettikleri ambalajların atıklarının toplanması ve geri kazanılmasıdır. Bu konuda esas sorumluluk ambalajı kullanarak ürünlerini piyasaya süren işletmelere ait olmakla birlikte ambalaj üreticilerine de piyasaya sürenler adına bu sorumluluğu üstlenme imkanı getirilmiştir Piyasaya Sürenlerin Yükümlülükleri Piyasaya sürenler öncelikle ürünlerinin ambalajlanması sırasında tekrar kullanılabilir ambalajları tercih edeceklerdir. Piyasaya sürenlerin en önemli yükümlülüklerinden birisi ambalaj atıkları yönetim planını Çevre ve Orman Bakanlığı na sunmaktır. Ambalaj Atıkları Yönetimi Planı, ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde kaynağında ayrı toplanması, taşınması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanılması, bertarafı ve benzeri işlemler ile ilgili faaliyetlerin çevre ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalar ile bu çalışmaların kimler tarafından nasıl ve ne zaman yapılacağını gösteren detaylı eylem planınıdır. Piyasaya sürenlerin en önemli yükümlülüğü kullanmış oldukları ambalajları yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda toplamak ve geri

10 kazanmaktır. Piyasaya sürenlerin bu yükümlülükleri yerine getirmelerinde muhtelif alternatifler bulunmaktadır; a) Kullanılmış ambalajlar piyasaya sürenler adına ambalaj üreticileri tarafından toplanabilir ve geri kazanılabilir, b) Piyasaya sürenler ambalaj atıklarını Çevre ve Orman Bakanlığı ndan geçici çalışma izni veya lisans almış geri kazanım tesisleri aracılığıyla toplayabilir ve geri kazanabilirler, c) Piyasaya sürenler ambalaj atıklarının toplanması ve geri kazanılması ile ilgili yükümlülüklerini, bu amaçla oluşturulmuş, kar amacı gütmeyen ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara devredebilirler. Piyasaya sürenler kullandıkları ambalajların etiketlerinin üzerinde geri kazanılabilir ambalaj sembolü ile Çevre ve Orman Bakanlığınca verilecek kod numarasını veya dahil oldukları yetkilendirilmiş kuruluşa ait sembolü bulundurmakla yükümlüdürler. Piyasaya süren işletme, ambalaj atıklarını kendi imkanları ile toplayacak ise Bakanlık tarafından verilecek kod numarasını bu sembolün altında bulunduracak; işletme Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir toplama ve geri kazanım sistemine dahil ise bu sisteme ait sembolü ürünün etiketinde bulundurmak zorundadır. Piyasaya sürenlerin bir diğer yükümlülüğü ise bildirim zorunluluğu olup, piyasaya süren işletmelerin Piyasaya Süren Müracaat Formu nu doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar Çevre ve Orman Bakanlığı na bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Geri toplama ve geri kazanım yükümlülüklerini bir yetkilendirilmiş kuruluşa devreden işletmeler ise bu formu Bakanlık yerine üye oldukları yetkilendirilmiş kuruluşa göndereceklerdir. Piyasaya sürenlerin son yükümlülüğü ise toplama ve geri kazanım ile ilgili olarak yaptıkları çalışmaları içeren bilgi ve belgeleri her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa göndermeleri gerekmektedir Muafiyetler Yıllık olarak piyasaya sürdüğü ambalaj miktarı üçbin kilogramdan az olan işletmeler 2010, ikibin kilogramdan az olan işletmeler 2012, bin kilogramdan az olan işletmeler ise 2015 yılına kadar geri kazanım zorunluluğu dışında tutulurlar. Ancak bu işletmelerin Ek-5 de yer alan piyasaya süren müracaat formunu doldurmak ve Bakanlığa bildirimde bulunma yükümlülüğü devam eder.

11 11/7/1993 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği kapsamındaki maddeler ve müstahzarlar, 20/5/1993 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıklar ve 27/8/1995 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıklar ile kontamine olmuş ambalajlar bu Yönetmelik kapsamı dışında olup, bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre yapılır Tehlikeli Atıkların Yönetimi Tehlikeli Atık Yönetimi; atığın kaynağında özelliklerine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf sonrası kontrolu ve benzeri işlemleri kapsar. Bu konuda 14 Mart 2005 tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolu Yönetmeliği ne uyulur.ayrıca her yıl Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca yayınlanan ve Çevre Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarca uygulanan "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon" tebliğleri ile konu güncelleştirilerek izlenmektedir. Atık üreticisi atıklarını yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak kendi imkanları ile veya kurulmuş atık bertaraf tesisinde gerekli harcamaları karşılayarak veya belediyelerle yada gerçek ve tüzel kişilerle kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinde bertaraf etmek veya ettirmekle yükümlüdür. Tehlikeli atıkların; Doğrudan veya dolaylı biçimde toprağa ve kanalizasyona boşaltımı, Evsel atıklara karıştırılarak çöp bidonlarının içine konması Tehlikeli atıklarla kirlenmiş ambalajların diğer ambalaj atıklarıyla karıştırılması, kesinlikle yasaktır ve çevre-insan sağlığı açısından son derece tehlikelidir. Tehlikeli atıklarla iştigal eden (üretim, depolama, taşıma, bertaraf vb) İşletmeci, öncelikle TAK yönetmeliği atık listesine bakmalıdır. Yönetmelikte tehlikeli atık aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır. Ek-7 de (A) işareti ile gösterilmiş atıklar herhangi tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girmektedir.

12 Aynı listede (M) işareti ile gösterilmiş atıklar Ek-6 da verilen tehlikeli atık eşik konsantrasyonu üzerinde bir değere sahipse tehlikeli atıktır. Ayrıca doğal karakterleri yada oluşmalarına neden olan aktiviteye bağlı olarak EK 3-A da bulunan veya EK 3-B de bulunup EK-4 de verilen maddeleri içeren atıkların, EK 5 deki özelliklerden bir veya birkaçına sahip olmaları ve EK-6 da verilen tehlikeli özellikleri göstermeleri durumunda tehlikeli atık olarak sınıflandırılırlar. Bunun için sanayici, öncelikle tehlikeli atık tanımına uyan atık veya atıkları olup, olmadığını kontrol etmelidir. Eğer sanayici yukarıda tanımlanan tehlikeli atıkları üretiyorsa, bu yönetmelik kapsamında sorumluluk taşımaktadır. Değilse sorumluluğu halen devam etmektedir. Bunun için İşletmeci, (Ek 3) ve/veya (EK 7) de (M) işareti ile yer alıp (Ek 6) da belirtilen özellikleri içermeyen atıklarını analiz ettirmek zorundadır Atık Üreticisi Sorumlulukları Atık üreticisi atık oluşur oluşmaz önlemler almak zorundadır. Bu, atıkla uygun şekilde iştigal etme prosedürlerini ve atıklar daha uzun süre depolanmak için bir deponi alanına veya arıtım ya da geri dönüşüm tesislerine gönderilmeden önce güvenliği tehlikeye atmayacak şekilde geçici depolamayı içermelidir. Genel olarak bu geçici depolama konteynerler ve tanklar vasıtasıyla yapılır. Eğer atıklar arıtım, depolama ya da geri dönüşüm için başka bir yere taşınaksa bunun azami güvenlik standartlarında gerçekleştirilmesi gerekir. Etiketleme gibi pek çok tedbir taşıma, arıtım ve bertaraf gibi daha sonraki aşamaları destekleyecektir. Atıkların saha içi ve saha dışında nasıl depolandığı ve iştigal edildiği tehlikeli atık yönetiminin başarısı veya başarısızlığında çok belirleyicidir. Başarıyı güvence altına almak için düzgün bir planlama gereklidir. Depolama kararlarının bazıları ortaya çıkan tehlikeli atığın hacmi ve arıtım ve bertaraf tesislerinin üretim noktasına yakınlığına bağlıdır. Aslınması gereken tedbirler atıkların en aza indirilmesi, temiz teknoloji bir başka deyişle mevcut en iyi teknolojilerin kullanılmasıdır. Atık yönetimini sağlamak, üç yıllık atık yönetim planını bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak valilikten (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) onay almakla, yükümlüdür. Ayrıca sanayici Yönetmelik Ek 8 de yer alan atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurmak, iki ay içinde valiliğe göndermek ve EK 7 de yer

13 alan atık tanımlama kodunu kullanmakla ve bir yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, sanayici atıklarını bertaraf tesislerine göndermeden önce atıklarını gerekli önlemleri alarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlerle zararsız hale getirmek, bakiye atık oluşuyor ise uygun şekilde bertaraf tesisine götürmekle veya gönderilmesini sağlamakla, yükümlüdür Tehlikeli atıkların taşıma, toplama ve ara depolama işlemlerini yapacak firmalar Bakanlıktan ilgili lisansı almak zorundadır Depolama Depolama; geçici depolama ve ara depolama olarak iki ayrı kapsamda değerlendirilmelidir. Geçici Depolama: Atık bertaraf tesislerine gönderilmeden önce, sanayici yönetmeliğe uygun olarak atıklarını tesislerinde geçici olarak depolamak zorundadır. Geçici depolanan atık miktarı 6000 kg geçtiğinde, sanayici ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmak, atığını göndereceği lisanslı geri kazanım yada bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmak zorundadır Atıkların ara depolama, geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan yada tesiste tekrar kullanmadan önce, atık üreticisi tarafından tesis içinde, tesis içinde uygun yer bulunmaması durumunda üreticiye ait uygun bir alanda güvenli bir şekilde depolanmasıdır. Geçici Depolama Kriterleri: Sanayici atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla,

14 konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamasını sağlamakla yükümlüdür. Depolama Alanı: Depolama alanları her hangi bir patlama riskini ya da hava, su ve toprağa kaçakları asgari düzeye indirecek şekilde tasarlanmalı ve düzenlenmelidir. Birbiriyle uyuşmaz atıklar bir arada depolanmamalı ve duvarlar ya da banketlerle ayrılmalıdır. Birbiriyle uyuşmaz atıkların bir arada olması sonucu doğabilecek istenmeyen reaksiyonlar: Kimyasal reaksiyon sonucu ısı oluşumu Alkali metaller, metal tozları Zehirli gazların oluşumu Hidrojen siyanür, hidrojen sülfat Yanıcı gazların oluşumu Hidrojen, asetilen Gazların oluşumu Nitrojen oksitler, klor, sülfür diyoksit Zehirli bileşiklerin çözünmesi Ağır metaller, vs Ara Depolama Nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamaması durumunda ya da bertaraf / geri kazanım tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşması amacıyla atıklar ara depolarda depolanabilir. Bu depolarda bekleme süresi bir yılı aşamaz. Ancak bu süre zorunlu hallerde akanlık izni ile uzatılabilir. Ara depolama tesisleri için Bakanlıktan ön lisans ve lisans alınması zorunludur. Ara depolama tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Ek 13 de yer alan bilgi, belgeler ve diğer dokümanlarla birlikte Bakanlığa başvurur Atık Yağların Yönetimi Atık yağların ve yağ ambalajlarının toprağa ve suya boşaltımı, atık yağ kalıntılarının kontrolu konusunda Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği tarihinde ve resmi gazete ile yayınlanmıştır.

15 Atık yağların Bakanlıktan lisans almış tesisler dışında ticari amaçlar ile toplanması, alınıp satılması ve bertaraf edilmesi, diğer sıvılara karıştırılarak yakılması yasaktır. Atık yağ üreticileri; tesisten kaynaklanan farklı kategorideki atık yağları birbirleriyle, PCB, PCT ve diğer tehlikeli atıklarla karıştırmamakla, tehlikeli atıkla kirlenmiş yağlar için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uymakla yükümlüdür. Atık yağlar, Yönetmelikte verilen ve kalitelerini belirleyen değerlerine göre 3 gruba ayrılırlar. Genelde I. Kategoriye hidrolik yağları (Geri Kazanım işlemi ); II. Kategoriye Motor yağları (Ek Yakıt işlemi ), III. Kategoriye Trafo yağları (Bertaraf Tesisinde işlemi ), girer ancak sınıflandırmada Yönetmelikte verilen standardın sağlanması esastır. Birinci ve ikinci kategoride yer alan atık yağların biriktirilmesi, toplanması ve geri kazanılması esastır. Üçüncü kategoride yer alan yağlar ayrı olarak toplanır ve satın alındığı ilk üreticisine geri gönderilir. Atık yağların üreticileri tarafından faaliyet sahası içinde geçici olarak muhafaza edilmesi gerekir. Bu geçici depolama işi konteynırlar ile yapılır. Farklı kategorideki atık yağlar (örn; hidrolik ve motor yağları) ayrı konteynırlarda biriktirilip, toplanır. Yönetmelik gereğince atık yağlar; Valilikten taşıma lisansı almış gerçek ve tüzel kişilerce, ve teknik özellikte araçlarla taşınırlar. İşletme, taşıma firmasına atık yağını teslim ederken araçta bulunan Ulusal Atık Taşıma Formunun kendi(atık üreticisi) ile ilgili kısımlarını doldurur. Atık yağları üretenler; atık yağlarının lisans almış taşıyıcılar vasıtasıyla, ara depolama tesisine gönderilmesini, geri kazanılmasını sağlamak; atık taşıma formlarını, fatura, sevk irsaliyesi ve kantar fişlerini bir denetim anında yada istendiğinde yetkililere ibraz etmekle yükümlüdürler. Atık yağ üreticileri; atık yağların yönetiminin belgelenmesi amacıyla Atık Yağ Beyan Formunu ilgili Valilik den edinilebilirler yılda 1 kez doldurarak Valiliğe gönderirler Atık Yağların Geçici Depolanması ve Geçici Depolama Tankları ile ilgili Kurallar Atık yağ üreten işletmeler kullandıkları tanklarda atık yağların kategorilerini belirten Atık Motor Yağı ve Atık Hidrolik Yağı ibarelerini bulundururlar. Atık yağlar tesis sınırları içinde geçirimsiz bir zemin üzerine yerleştirilmiş uygun, sabit olmayan konteynırlar içinde toplanır.

16 Yağmur suyundan korunması gereken bu tanklarda aşırı dolmayı önleyici tertibat bulunur. Tankların ağzı yeterli büyüklükte ve kapalı olur ve içlerine benzin, fuel-oil, boya, deterjan, solvent, antifiriz ve motorin gibi herhangi yabancı bir madde karıştırılamaz. Atık yağ üreten üretici belirli miktarda atık yağını arazisinde belirli süreler için geçici depolayabilir. Araçlardan çıkan yağ filtreleri atık motor yağı geçici depolama tanklarının yanında bulunan ayrı bir kapaklı konteynırda biriktirilmelidir. Kesinlikle çöp kutusuna veya çöp depolama alanına gönderilmemelidir. Bu yağ filtreleri tehlikeli atık sınıfına girmektedir ve atık üreticisi tarafından Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisine gönderilmelidir. Atık yağ filtresi konteyneri üzerinde Yağ Filtresi yazmalı ve yağmur suyundan korunmalıdır. Atık yağ geçici depolama tankı ve yağ filtresi konteynerleri kullanacak kişiler eğitilmelidir Atık Yağ Ara Depolama ve Geri Kazanım Tesisi Kurmak İsteyen İşletmelerinin Yükümlülükleri Lisans almak için Bakanlığa başvurarak gerekli işlemleri tamamlamak, Faaliyetleri hakkında Bakanlık için yıllık hazırlamak Atık yağın tesise kabul kriterlerini belirlemek, atık yağın taşıma formunda belirtilen atık tanımına uygunluğunu tespit etmek, atık yağın geri kazanılarak baz yağ veya petrol ürünü elde edilmesi söz konusu ise ürün kalitesinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak belgelenmesini sağlamak, Geri kazanılmış ürünlerden alınacak numunelerin, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca Türk Standartları Enstitüsü nün standartlarına göre test yapılacak laboratuara teslim edilmesini sağlamak, Acil önlemlerle ilgili eğitimli personel bulundurmak, Tesis kapatılacağı zaman kapatma planını yaparak önceden Bakanlığa bildirmek ve onayını almak, bu amaçla gerekli harcamaları karşılamak Zararlı Kimyasal Maddelerin Yönetimi Zararlı Kimyasal maddelerin depolenmesı,kullanılması, etiketlenemesi,paketlenmesi konusunda Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği tarihinde sayılı resmi gazete ile yaınlanmıştır ve 205 yılına kadar 5 kez değişikliğe uğramıştır.

17 Her yıl uluslararası kararlar ve ulusal stratejiler dikkate alınarak bazı kimyasallar yasaklanır, bazıları kontrol altına alınır. Bu nedenle Kimyasalları İthal Eden İşletmelerin Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğlerini her yıl izlemesi gerekir. Eğer işletmelerin ithalatını yaptığı kimyasallar tebliğdeki listelerde yer almışsa, kimyasalların ithalatı esnasında, bu kimyasalların çevrenin korunması yönünden uygunluğu Kontrol Belgesi ile belgelenir. Bu belge, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslimi sırasında, ilgili gümrük idaresince aranır. İthalat sürecinde, çevrenin korunması yönünden uygunluğu Kontrol Belgesi almak için: - Kontrol Belgesi formu - Proforma fatura ve tercümesi, - Analiz sertifikasının aslı ve tercümesi, - Etiket ve tercümesi - Bakanlıkça istenecek taahhütname ve diğer bilgi ve belgeler ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Bakanlığa başvururlar. Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller Polibromlu difenil ithalatı yasaktır. Güvenlik Bilgi Formları Yönetmelik hükümlerine göre, tehlikeli olduğu belirlenen madde ve müstahzar ile en az bir tehlikeli madde ihtiva eden müstahzarın üreticisi tarafından hazırlanır. Güvenlik Bilgi Formunda bulunması gereken asgari bilgiler ile formun düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği ile belirlenmiştir Hafriyat Toprağı İle İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi İnşaat/yıkıntı atıkları yönetimi, hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, tekrar kullanılması, geri kazanılması ve depolanması işlemlerinin tümünü kapsamaktadır. Türkiye de inşaat/yıkıntı atıklarının yönetimi ile ilgili esaslar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, inşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

18 Yönetmelik, kaynakları ve bileşenleri Ek-1 de detaylı olarak belirtilen, beşeri faaliyetler ve doğal afetler sonrasında meydana gelen hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının, üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici olarak biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır; a) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi esastır. b) Bu atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. c) Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanılması ve özellikle alt yapı malzemesi olarak yeniden değerlendirilmesi esastır. d) Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının karıştırılmaması esastır. e) Sağlıklı bir geri kazanım ve bertaraf sisteminin oluşturulması için atıkların kaynağında ayrılması ve "seçici yıkım" esastır. f) Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdürler. Sanayide üretim ile ilgili faaliyet ve proseslerden ziyade özellikle yatırım aşamasında arazinin hazırlanması sırasında hafriyat toprağı oluşmaktadır. İnşaat/yıkıntı atıkları ise ya yeni inşaat sırasında ya da mevcut bir tesiste yapılacak yıkım, bakım, tamirat ve tadilat sırasında oluşabilmektedir Hafriyat sırasında yapılacak işlemler ve alınacak önlemler Faaliyetleri sonucu hafriyat toprağı üretimine neden olacak kişi ve kuruluşlar, bu atıkların üretilmesinden önce mücavir alan sınırları içinde belediyeye, Büyükşehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amirine başvurarak Atık Taşıma ve Kabul Belgesi almak zorundadır. Bu belge ve izin alınmadan önce faaliyete başlanmaz. Hafriyat yapanlar, hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz emisyonlarını azaltacak tedbirleri almak ve faaliyet alanının çevresini kapatmakla yükümlüdür. Hafriyat işlemleri sırasında kazıdan çıkacak toprak miktarı ile dolgu hacimleri eşitlenecek şekilde planlama yapılır ve hafriyat toprağının öncelikle faaliyet alanı içerisinde değerlendirilmesi sağlanır.

19 İnşaat yeri haricinde en az 2000 (iki bin) metrekare alanı bulunan faaliyet sahipleri, çıkarılan hafriyat toprağını yeniden değerlendirilmek üzere bu alanda geçici olarak biriktirebilirler. Hafriyat toprağının çıkartılması sırasında doğal drenaj sistemleri korunur ve olabilecek erozyona karşı önlem alınır. Hafriyat sırasında bitkisel toprak alt topraktan ayrı olarak toplanır. Ayrı toplanan bitkisel toprak park, bahçe, yeşil alan, tarım ve benzeri çalışmalarda tekrar kullanılır. Bitkisel toprak dışındaki hafriyat toprağı ise öncelikle dolgu, rekreasyon, katı atık depolama alanında günlük örtü ve benzeri amaçla kullanılacak, tekrar kullanımlarının mümkün olmaması durumunda depolanarak bertaraf edilecektir Tadilat/Tamirat//İnşaat/Yıkım sırasında yapılacak işlemler ve alınacak önlemler; İki (2) tona kadar atık oluşumuna neden olacak küçük çaplı tamirat ve tadilat yapan kişi ve kuruluşlar mücavir alan sınırları içinde belediyeye, Büyükşehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amirine başvurarak oluşan atıkların toplanmasını ve geri kazanım/depolama tesisine götürülmesini sağlamakla yükümlüdürler. İki (2) tondan fazla atık oluşumuna neden olacak büyük çaplı tamirat ve tadilat işlemleri ile inşaat ve yıkım işlemlerinde faaliyet sahibi mücavir alan sınırları içinde belediyeye, Büyükşehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amirine başvurarak Atık Taşıma ve Kabul Belgesi almak zorundadır. Bu belge alındıktan sonra ilgili merciler tarafından faaliyetin yapılacağı yere geçici biriktirme konteyneri yerleştirilir ve faaliyete başlanır. Hafriyat, inşaat, tamirat, tadilat ve yıkım işlemleri sırasında oluşacak gürültü emisyonları ile ilgili olarak, tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, toz emisyonları ile ilgili olarak, 02/11/1986 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği nde belirtilen hava kalitesi standartlarının sağlanması gerekir. Oluşacak toz emisyonlarının asgariye indirilmesi, görüntü kirliliğinin önlenmesi ve gerekli emniyet koşularının sağlanması amacı ile tadilat/yıkım yapılacak binaların dış

20 cephesi yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip file ve benzeri malzeme ile koruma altına alınır Atık Su Yönetimi Türkiye de atık su yönetimi ile ilgili esaslar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir Temel Kirleten Sorumlulukları Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her türlü atıksuyun kanalizasyon şebekesine bağlanması ilke olarak bir hak ve mecburiyettir. Kirleten; Her türlü evsel veya endüstriyel atık suyun kanalizasyon sistemine veya alıcı ortama doğrudan deşarjı için yetkili merciden izin almalı, Gerekli deşarj standartlarını sağlamalı, Arıtım tesislerinin çıkış sularından izin belgesinde belirtilen sıklıkta numune almalı; Ölçüm ve analiz yaparak su kalitesini izlemeli; Atık su özelliklerini ve miktarını belgelemeli, Denetimlerde bu belgeleri beyan etmeli Atık Su Deşarjına İlişkin Temel Yasaklar Standartları karşılamak amacıyla, atıksuların kirli olmayan ve az kirli sularla seyreltilmesi; Alıcı su ortamına katı atık, arıtma çamuru ve foseptik çamurlarının boşaltılması; İçme ve kullanma suyu rezervlerine atık su deşarjı yapılması; İçme ve kullanma suyu kaynağını besleyen akar ve kuru derelere su kalitesini değiştirecek şekilde atık su deşarj edilmesi. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği gereğince; Sulak alanlara ve sulak alanları besleyen tüm sulara veya sisteme bağlantılı kuru derelere arıtılmamış evsel ve endüstriyel atık suların verilmesi

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/3/2005 tarihli ve 25755

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

T hl h i l k i eli l i A tık ı la l rın ı n K on o t n rol o ü l Y n ö e n tme m li i i 1. 4 03 0. 3 20 2 0 0 5 0 S y a ı y : : 25 2 7 5 5 7 5

T hl h i l k i eli l i A tık ı la l rın ı n K on o t n rol o ü l Y n ö e n tme m li i i 1. 4 03 0. 3 20 2 0 0 5 0 S y a ı y : : 25 2 7 5 5 7 5 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.2005 Sayı: 25755 Yönetmeliğin Amacı; -Tehlikeli atıkların üretiminin kaynağında en aza indirilmesi, -Tehlikeli atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda,

Detaylı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 30 Temmuz 2004 tarih 25538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK Mevzuat KANUN/YÖNETMEL NETMELİK 2872 sayılı Çevre Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 14.03.1991 Katı Atıklar

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HAFRİYAT ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Hukuki Dayanak 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı

Detaylı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu : 1/2012 Tarih: 25 Eylül 2012 BİLGİ NOTU Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu KONU / SUBJECT: İLGİ / REFERENCE: KOMİSYON/ COMMISSION: ÇALIŞMA

Detaylı

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 22/07/2006 Tarih 26236 Sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği KONU : OSB BÜNYESİNDE UYGULANAN ATIK YÖNETİMİ TALİMATI AMAÇ SORUMLU : MTOSB de bulunan firmalardan kaynaklanan atıkların bertaraf yöntemlerini belirlemek. Çevre Yönetim Temsilcisi ve Sanayiciler UYGULAMA:

Detaylı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24.06.2007 tarihinde yayımlandı 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak (05.04.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24.06.2007 tarihinde yayımlandı 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak (05.04. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24.06.2007 tarihinde yayımlandı 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak (05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete ile değişik) 01.01.2005

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ATIK PİL P L VE AKÜMÜLAT LATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik Yayımlanma tarihi :31.08.2004 Yürürlük tarihi :01.01.2005 Değişiklik tarihi

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ Hülya ÇAKIR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Yönetimi Şube Müdürlüğü 1 Sunumun içeriği Amaç, kapsam ve genel ilkeler Veri Kayıt Sistemi Görev, Yetki ve Yükümlülükler Belgelendirme

Detaylı

TÜRKİYE DE PCB YÖNETİMİ. ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 24-26 Nisan 2012

TÜRKİYE DE PCB YÖNETİMİ. ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 24-26 Nisan 2012 TÜRKİYE DE PCB YÖNETİMİ ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 24-26 Nisan 2012 PCB MEVZUATININ GELİŞİMİ STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ UNEP tarafından 2001 yılında kabul edilen ve 2004 te yürürlüğe giren Stockholm Sözleşmesi,

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Ufuk SAYIN Uzman 20.04.2011 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular (Atık Yönetimi)

Sıkça Sorulan Sorular (Atık Yönetimi) Sıkça Sorulan Sorular (Atık Yönetimi) 1 - Nasıl geri dönüşüm yapılır? Her birey ihtiyaçlarını karşılamak üzere her gün birçok farklı ürün satın alır. Alınan bu ürünler çoğu zaman, daha sağlıklı ve korunaklı

Detaylı

TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ

TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Maden Atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ Suat HACIHASANOĞLU

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1757 31/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HALİL KAYIKÇI KOZLUK MAH. 1 NOLU VAD. NO:3 ERENLER / SAKARYA İlgi: (a) 04/01/2013 tarihli ve 25276 sayılı e-başvurunuz.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/1748 25/10/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BAYTEM GERİ DÖNÜŞÜM MADENİ YAĞLAR METAL HURDA PLASTİK İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BADIRGA KÖYÜ DERİCİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/498 17/11/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ENGİN GERİ KAZANIM TESİSLERİ PETROL ÜRN. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. GÖKÇE YURT MAHALLESİ SAMSUN DEVLET YOLU NO:364 Mamak /

Detaylı

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN Kanunlar 1983: 2872 sayılı Çevre Kanunu 2006: 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Uluslararası Sözleşmeler 1994: Tehlikeli Atıkların

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/382 30/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi SANN MADENİ YAĞ GERİ DÖNÜŞÜM TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ TARSUS OSB CUMHURİYET BULVARI NO:5 AKDENİZ / MERSİN İlgi: (a) 16/04/2014

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, 31 Ağustos 2004 tarihli resmi

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI

ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI Atık Akümülatörlerin toplanması Yönetmeliğin 12 nci maddesi Akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmeler Tali Bayiiler Araç Bakım

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Recep KARAMEHMETOĞLU Çevre Mühendisi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/745 06/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi PLASKO PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TURGUTBEY KÖYÜ YOLU KULİŞ MEVKİİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ İlgi: (a) 23/07/2014 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi EKOÇED Danışmanlık EKOÇED Laboratuvar ve Kimya Sanayi AHSEN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Detaylı

BazI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ UYGULAMALARI

BazI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ UYGULAMALARI BazI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ UYGULAMALARI JALE SEZEN ZİRAAT YÜK. MÜHENDİSİ ATIK BİRİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2 0. 1 2. 2 0 1 2 T E K İ R

Detaylı

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Hande UZUNOĞLU Ortaya çıkan bu atıklar; Dünyada ve ülkemizde özellikle nüfus ve sanayinin yoğun olduğu büyük yerleşim yerleri önemli çevre sorunları ile karşı karşıya

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER 2011 ATIK PİLLER Bu sunum; Atık Piller Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ VE UYGULAMALARI

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ VE UYGULAMALARI T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ VE UYGULAMALARI OCAK 2011 ATIK YAĞ NEDİR? Kullanılmış benzinli motor, dizel motor, şanzıman ve diferansiyel, transmisyon,

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

4. ATIK TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ

4. ATIK TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ 4. ATIK TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ 15-1616 Kasım 2012 WOW Convention Center İSTANBUL Atık Akümülatörlerin Yönetimi 1 Atık Akümülatörlerin Yönetimi 2 Sunum AKÜDER Çevre Danışmanı Müh. Serpil ÖZKAN

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ 1) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirmek, koordinasyon sağlamak, Bakanlıkça

Detaylı

ATIK AMBALAJ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

ATIK AMBALAJ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR ATIK AMBALAJ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 04.11.2014 1 - Ambalaj Atıkları Konusunda Hangi Mevzuatlar Uygulanmaktadır? - 24.08.2011 Tarih ve 28035 Sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, - Belgelendirme

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması Madde 7 (Mülga:RG-30/11/2012-28483) (4) Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi

Detaylı

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 18.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25406

Resmi Gazete Tarihi: 18.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25406 HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25406 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/55307 10.08.2015 Konu: Çevre İzin Konu Çıkarma/Kabul İRFAN ÇAPAN - ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET ŞEKERPINAR MAH. BESTE SOK. NO:11 238 ADA 5 PARSEL ÇAYIROVA GEBZE/KOCAELİ İlgi: (a) 22.12.2011

Detaylı

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2872 Sayılı Kanunun 5491 Sayılı Yasa ile Değişik 20 nci Maddesindeki Cezai işlemler HAVA KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ CEZALAR Kanundaki Ceza Miktarı 1/1/2013-31/12/2013

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

TEHLİKESİZ VE İNERT ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TEHLİKESİZ VE İNERT ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ TEHLİKESİZ VE İNERT ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bir faaliyet sonucunda

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

GAZİ DANIŞMANLIK HAFRİYAT BİRİMİ WEB SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR

GAZİ DANIŞMANLIK HAFRİYAT BİRİMİ WEB SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR GAZİ DANIŞMANLIK HAFRİYAT BİRİMİ WEB SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA VE KABUL BELGESİ İÇİN ; Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ UYGULAMALARI

BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ UYGULAMALARI 14 ġubat 2012 BAZI TEHLİKESİZ VE İNERT ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ 12.05.2010 tarih

Detaylı

YÖNETMELİK ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 23 Mart 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30016 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. b) Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları,

TEBLİĞ. b) Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları, 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ TEHLİKESİZ VE İNERT ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bir faaliyet sonucunda

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ. Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa

ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ. Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa SUNUM PLANI İzin / Ruhsat Veren Yetkili Kurum Olarak Belediyeler Büyükşehir Belediyesi Kanunu başta olmak üzere mevzuat kapsamında; yapı

Detaylı

ELEKTRONİK EŞY A ÜRETİCİLERİ VE SORUMLULUKLARI (AEEE Yönetmeliği) NİSAN-2017

ELEKTRONİK EŞY A ÜRETİCİLERİ VE SORUMLULUKLARI (AEEE Yönetmeliği) NİSAN-2017 ELEKTRONİK EŞY A ÜRETİCİLERİ VE SORUMLULUKLARI (AEEE Yönetmeliği) NİSAN-2017 Elektrikli ve Elektronik Atıklar 22.05.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Atıkların Kontrolü

Detaylı

Ambalaj Atıklar. netmeliği AMBALAJ YÖNETY NETĐMĐ. Ali Đhsan DOĞAN 1. Ziraat Mühendisi

Ambalaj Atıklar. netmeliği AMBALAJ YÖNETY NETĐMĐ. Ali Đhsan DOĞAN 1. Ziraat Mühendisi Ambalaj Atıklar klarının n Kontrolü Yönetmeli netmeliği BELEDĐYELERDE VE EKONOMĐK ĐŞLETMELERDE AMBALAJ YÖNETY NETĐMĐ Ali Đhsan DOĞAN Ziraat Mühendisi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi

Detaylı

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ 7. TÜRKTAY Türkiye de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli 19-20 Ekim 2016, ANKARA 4. Oturum Türkiye de Döngüsel Ekonomi

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ KARŞILAŞTIRMA CETVELİ ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2012 ve Sayısı: 28300 MADDE 2 (4) Standart dışı veya hatalı olarak üretilen ve üreticisi tarafından

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/51306 12.05.2015 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği CAN VARİL SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ AYÇİÇEK SK.NO:40-42 ÇAYIROVA / KOCAELİ ÇAYIROVA/KOCAELİ

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR VE ATIK YÖNETİMİ

ÇEVRE KANUNUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR VE ATIK YÖNETİMİ ANTALYA ÇEVRE KANUNUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR VE ATIK YÖNETİMİ Cemil TUNÇYÜREK Çevre Mühendisi. 27 Haziran 2014.- C. TUNÇYÜREK 1 ÇEVRE; Doğada canlı ve cansız varlıkların bulunduğu ve karşılıklı ilişkilerin

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı