Katı Atık Depo Alanları Çevresel Zararlarının Önlenmesine Yönelik Yasal Mevzuat ve Ağaçlandırma Politikaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Katı Atık Depo Alanları Çevresel Zararlarının Önlenmesine Yönelik Yasal Mevzuat ve Ağaçlandırma Politikaları"

Transkript

1 201 Katı Atık Depo Alanları Çevresel Zararlarının Önlenmesine Yönelik Yasal Mevzuat Ağaçlandırma Politikaları Ufuk COŞGUN Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, PK. 264, Antalya ÖZET: Ülkemizde katı atıkların toplanması, taşınması geri kazanılması ile çevre insan sağlığına olumsuz etki yapmadan nihai bertarafına ilişkin yükümlülük, yetki sorumluluklar 5393 sayılı Belediye Yasasının maddeleri ile Belediyelere 5216 sayılı Büyükşehir yasasının 7. Maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine rilmiştir. Çalışmada, atık depo alanlarının seçimi, uygulamanın başlatılmasıyla birlikte üzerinde durulması gereken çevreye zararları konularının nasıl aşıldığı /ya aşılamadığı Antalya ili örneğinde tartışılmaktadır. Özellikle katı atık depo alanlarının büyük bir çoğunluğunun orman alanları içerisinde olması doğal yapı üzerinde önemli negatif etkiler doğurmaktadır. Bu anlamda depo alanları etrafında ciddi bir bitkisel bariyer/zon uygulanması gereği ortaya çıkmaktadır. Ancak ilgili yasal mevzuatta bu yönde bir yaklaşım görülememektedir. Bu alanlarda hava, su toprağa yönelik olası negatif etkilerin önlenmesi konusunda politikaların yetersiz olduğu /ya uygulamaya yeterince geçirilemediği görülmektedir. Depo alanlarının etrafında yaşanan olumsuz etkileri bertaraf edebilecek daha ekonomik uygulamaların gerçekleştirilmesi mümkündür. Remedisyon olarak tanımlanan iyileştirme çalışmaları depo alanlarında gerçekleştirilmektedir. Fitoremedisyon olarak tanımlanan yaklaşımlardan bu yönde yararlanabilmek olanaklı bulunmaktadır. Sadece depo alanlarının etrafının hâkim rüzgâra dik yönde 5-10 sıra rüzgâr perdesi niteliğindeki ağaçlarla ağaçlandırılması bile yakın yerleşim alanlarının kötü kokulardan korunmasını sağlayabilecektir. Bu çalışmanın amacı, atık alanları etrafında uygulanabilecek değişik fitoremedisyon yöntemleriyle çevresel olumsuzların ekonomik bir şekilde aşılabileceğini göstererek; ilgili yasal süreçte bu yönde düzenlemelerin yer almasını sağlayacak tartışmayı başlatmaktır. Anahtar Sözcükler: katı atık depo alanı, fitoremedisyon, ağaçlandırma politikaları Legislation on Prention of Environmental Damage from Solid Waste Storage Areas and Reforestation Policies ABSTRACT: In this study, the process of construction of waste landfill sites is evaluated. It is discussed at Antalya case that the selection of sites and the negati effects on environment that needs to be emphasised and whether those effects could be orcome or not, when the implementation starts. As majority of waste storage sites are inside forests, it leads the major negati effects on the nature. The authority and responsibility regarding solid waste landfill, recory, transport and disposal without giving harmful effect on environment and human health is the duty of municipalities in accordance with the item 14 and 15 of law no:5393 and metropolitan municipalities in accordance with the item 7 of Law no:5216. Air pollution and negati impacts on potable and utility water due to penetration to the ground water emerge in the settlements next to landfill sites. Penetrating waste or leftors from landfill sites gi harmful effect to the soil, hence to forest ecosystem in which landfill sites take place. Rehabilitation works known as Remediation are carried out in landfill sites. It is possible to implement economically sound applications around the landfill sites to remo the adrse effects. Approaches described as Fitoremediation are the applications of Remediation Works. En coring the surrounding of landfill sites with the windbreak consisting of planted trees within 5-10 rows against the prevailing wind will prent offensi odor for settlements within the approximity of landfill sites. This study aims to set discussion on concerning legislati process in order to include concerning arrangements and indicate that environmental adrse effects can be orcome by implementing fitoremediation works. Keywords: fitoremedisyon, effects of solid waste landfill on forests GİRİŞ Çevrenin sağlıklı bir şekilde tutulması kullanılması aynasal yasal görevlerdendir. Çevre ile ilgili önemli sorunkaynaklarındanbirisini deatıklar oluşturmaktadır. Atıkların toplanması, taşınması depolanması iş işlemleri ise yasalarla belediyelerin görevleri arasındadır. Sor. Yazar: Coşgun, U., Ülkemizde katı atıkların toplanması, taşınması geri kazanılması ile çevre insan sağlığına olumsuz etki yapmadan nihai bertarafına ilişkin yükümlülük, yetki sorumluluklar 5393 sayılı Belediye Yasasının maddeleri ile Belediyelere 5216 sayılı Büyükşehir yasasının 7. Maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine rilmiştir sayılı Çevre Yasası nın 11. maddesinde Atıkların üretiminin zararlarının önlenmesi ya azaltılması ile atıkların geri kazanılması geri kazanılabilen atıkların

2 202 kaynağında ayrı toplanması esastır. Atık Yönetim Planlarının hazırlanmasına ilişkin esaslar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. hükmü yer almaktadır. Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre insan sağlığına zarar rmeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik esasların belirlenmesi amacıyla Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 8. maddesi gereğince Bakanlık, ulusal atık planı/planlarını hazırlamak/hazırlatmakla yetkili görevlidir. Kamu görevi olan bu sürecin sonunda atık depo alanları olarak da çoğunlukla orman alanları kullanılmaktadır. Yasal süreçler irdelendiğinde atıkların toplanması, depolanması, taşınması bertaraf edilmesi ile ilgili detaylı yasa yönergeler olduğu görülmektedir. Orman alanlarının bu amaçlar için kullanımı ise 6831 sayılı yasanın 17. maddesi ile düzenlenmektedir. tüm yasal süreçler irdelendiğinde atık alan ortamlarının çevreye olumsuz etkilerine yönelik sınırlandırmaların bulunmadığı görülmektedir. Bu alanların sınırlarından hemen sonra doğal alanlar gelmektedir. Arada bir tampon bölge uygulaması görülmemektedir. bu alanların düzenli olarak kontrolü ile görevli kamu kurumu yetkilileri ile yapılan görüşmelerde de atık alanlarla doğal alanlar arasında herhangi bir koruma kuşağının olmadığı bu yönde bir yasal yaptırımın da bulunmadığı ortaya çıkmıştır. diğer yandan özel mülkiyete konu bazı orman içi açıklıkların da çeşitli amaçlarla kullanımı çerçesinde bu alanların katı atık alanları olarak kullanılabildiği örnekler de görülmektedir (Coşgun ark. 2007). Özel mülkiyete konu orman içi açıklık alanların kullanımlarına yönelik de herhangi bir yasal kısıtlamaya rastlanılmamıştır. Bu alanlar tarım, yerleşim vb amaçlı kullanımların yanı sıra katı atık alanları olarak da kullanılabilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi katı atık alanlarının kullanımına yönelik yasal statüler oluşturulmuş olmasına karşın bu alanların yakın çevrelerine yönelik etiklerin değerlendirilmesi söz konusu olduğunda ciddi belirsizlikler yasal boşluklar olduğu görülmektedir. bu tür kullanımlar için alanların etrafında kullanım yoğunluğuna bağlı olarak belirli bir alanın koruma /ya korunma zonu niteliğinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu zon içerisinde de fitoremedisyon teknoloji yer almak zorundadır. MATERYAL METHOD Çalışmada materyal olarak atıklarla ilgili yasalar, yönetmelikler, tamimler ile genelgeler kullanılmıştır. Ulusal uluslar arasıremidasyon fitoremidasyon konularında yapılan çalışmalar Antalya ilinde üç farklı nitelikte örnek katı atık alanı incelemeleri de diğer materyalleri oluşturmaktadır. İncelenen örnek katı atık alanları merkezde; Antalya ili Katı Atık Düzenli Depolama Alanı, kentin doğusundaki Manavgat ilçesi MATAP (Manavgat Çevre Turizm Altyapı Tesisleri Yapma İşletme Birliği) Koruma Katı Atık Ayrıştırma Düzenli Depolama Tesisi (MATAP Solid Waste Processing Facility and Landfill) ile batısındaki Kumluca İlçesi Düzenli Depolama Tesisi, Sera Atığı Depolama Alanıdır. Çalışmada kaynak taraması, konu uzmanları ile yüz yüze görüşme örnek alanlarda yerinde inceleme gözlem yöntemleri kullanılmıştır. Katı Atık Yönetim Mevzuatı Ülkemizde ormanlara yönelik çevresel her türlü etkinlikler yakın bir zamana kadar Çevre Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmekte, denetlenmekte geliştirilmekteydi. Yeni örgütlenme yapısıyla konu, iki bakanlık kapsamında yürütülmektedir. Ancak, atık alanlar bu alanlara yönelik düzenlemelere ilişkin yasal mevzuatta bir değişiklik olmamıştır. Yasal mevzuat geçerliliğini sürdürmektedir. Katı atıklar bu amaçlarla orman alanlarının kullanımına yönelik yasal süreç irdelendiğinde; Katı atık sistemi, (Anonim 2011a) Katı atık mevzuatı, (Anonim 2011a) Çevre Orman Bakanlığı kuruluş amacı ile görevleri, (Anonim 2011b) Katı atık depolama bertaraf alanı olarak orman alanlarının kullanılmasına izin ren 6831 sayılı yasanın 17. Maddesine yönelik yaklaşımlar, (Anonim 2011c) Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği, (Anonim 2011d) karşımıza çıkmaktadır. Katı Atık Yönetimi Sistemi Katı atık yönetim sisteminde aşağıda belirtilen atık türlerinin hali hazırda nasıl toplandığı taşındığı bertaraf edildiği hakkında özet bilgi rilmeli; aktarma istasyonları, düzenli depolama, kompost, mekanikbiyolojik ayrıştırma, düzensiz depolama sahaları, tıbbi atık yönetimi ilgili tesisleri, katı atıktan maddesel geri kazanım tesisleri, hafriyat inşaat yıkıntı artıkları değerlendirme bertaraf sahaları vb. hakkında detaylı bilgi rilmesi gereklidir. Ambalaj Atıklarının Toplama Geri Atık Pillerin Akümülatörlerin Pil Toplama Geri Kazanımı Bertarafı,(Anonim 2011a) Evlerden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Toplanması Bertarafı, (Anonim 2011a) Tıbbi Atık Toplama Bertarafı, (Anonim 2011a) Park-Bahçe Atıklarının Toplanması Geri Organik Atıkların Toplanması Geri Bitkisel Atık Yağların Toplanması Geri Hafriyat İnşaat Atıkları Toplanması Geri Kazanım Bertarafı, (Anonim 2011a) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması Geri

3 203 Atık Yağların Toplanması Geri Kazanımı Bertarafı, (Anonim 2011a) Evsel Katı Atıkların Toplanması Geri PCB PCT'li Atıkların Toplanması Bertarafı, (Anonim 2011a) Katı Atık Yönetim Mevzuatı Endüstriden çıkan katı atıklar dışında, konut işyerlerinden oluşan katı atıklar ile sağlık merkezlerinden kaynaklanan tıbbi atıkların toplama, taşıma bertaraf edilmesi İşlemleri Belediyelerin görevidir. Büyükşehir Belediyeleri olan illerde atıkların toplanması, geçici depolanması bertaraf tesislerine taşınması işlemleri İlçe Belediyelerinin görevleri arasındadır. Düzenli depolama sahalarının inşası, işletilmesi ayrıca yakma, gazlaştırma, kompost, mekanik biyolojik ayrıştırma gibi diğer bertaraf geri kazanım tesislerinin inşası işletmesi de Büyükşehir Belediyelerinin görevleri arasındadır. Türkiye'de atıkların toplanması taşınması ayrıştırılması bertarafı aşağıdaki mevzuata göre yürütülmelidir sayılı Çevre Kanunu (Anonim 2011e), 4856 sayılı Çevre Orman Bakanlığı Teşkilat Görevleri Hakkında Kanun (Anonim 2011e), 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu (Anonim 2011e), 5393 sayılı Belediye Kanunu (Anonim 2011e), 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,(Anonim 2011e), Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (Anonim 2011e), Gemilerden Atık Alınması Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Atık Pillerin Kontrolü Yönetmeliği (Anonim 2011d), AtıkYağların Kontrolü Yönetmeliği (Anonim 2011d), Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Hafriyat Toprağı, İnşaat Yıkıntı Atıkları Yönetmeliği PoliklorluBifenil Ve PoliklorluTerfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik AtıkYönetimi Genel Esaslarına İlişkin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Lisanslar Hakkında Yönetmelik 4856 sayılı Çevre Orman Bakanlığı Teşkilât Görevleri Hakkında Kanunda (Anonim 2011e) amaçlar; Bu Kanunun amacı, çevrenin korunması iyileştirilmesi, kırsal kentsel alanda arazinin doğal kaynakların en uygun rimli şekilde kullanılması korunması, ülkenin doğal bitki hayvan varlığı ile doğal zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi ile ormanların korunması, geliştirilmesi orman alanlarının genişletilmesi. şeklinde belirtilmektedir. Aynı yasanın ikinci maddesi Çevre Orman Bakanlığının görevlerini rmektedir. İkinci maddenin; a, b, c, d, e, f, g, j, k, m, ş alt maddeleri çevresel nitelikli, atıkları orman alanlarının korunması konularını içermektedir. Bu maddeler atıklar, çevresel kaygılar ormanların korunması bakımından birbirlerini tamamlamaktadır. Görüldüğü gibi Çevre Orman Bakanlığının kuruluş amacı görevleri çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Çevre Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü nün 2010/9 nolu Genelgesinin (Anonim 2011f) Entegre Atık Yönetim Planı na yönelik olduğu görülmektedir. Bu genelgede; Ülkemizde katı atıkların toplanması, taşınması geri kazanılması ile çevre insan sağlığına olumsuz etki yapmadan nihai bertarafına ilişkin yükümlülük, yetki sorumluluklar 5393 sayılı yasa ile Belediyelere 5216 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyelerine rilmiştir. Bu nedenle, katı atıkların toplanması, taşınması geri kazanılması genellikle kamu adına yürütülmektedir. Atık yönetim sistemi, atık yönetim mevzuatı, atık alanlarına yönelik kullanım izinleri, atıkların toplanması, taşınması, depolanması bertarafı aşamalarında çevrenin orman alanlarının korunmasını amaçlamaktadır. Ülkemizde kamu tarafından kullanılan katı atık depolama bertaraf tesislerinin %90 oranında orman alanlarında yer almakta olduğu görülmektedir sayılı orman yasasının 17. maddesi gereği gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde katı atıklar için kamu yararı adına orman alanlarının ücretsiz olarak kullanımına izin rilmektedir. Katı atıklar için kullanılan tüm orman alanlarında atık alanları ile orman alanları arasına çekilen dikenli tel çit uygulaması dışında bir tampon zon oluşturulmadığı da görülmektedir. Böyle bir zon uygulamasına atık alanındaki yaban hayatının, havanın, suyun toprağın olumsuz etkilenmemesi için mutlak gereklilik bulunmaktadır. Fitoremedisyon Toprak su kirliliği ülkemizde dünyada yaygın olan problemlerdendir. Toprak su kirliliğinin giderilmesi için pek çok yöntem mevcuttur.

4 204 Ancak, bu yöntemler ileri teknoloji, yüksek maliyet, çok zaman çaba gerektirmektedir. Bu yönde, istenen çevre teknolojisinin geliştirilmesi için yeni yaklaşımlardan birisi fitoremidasyondur. Fitoremidasyon, yeşil bitkiler kullanılarak kirleticilerin çevreden uzaklaştırılması ya daha az zararlı hale getirilmesi olarak tanımlanmaktadır bu teknoloji bitkilerin ağır metalleri biriktirme kabiliyetlerini ya onları daha günli bileşiklere dönüştürülmesini esas almaktadır (Memon, et.,el, 2001). Fitoremidasyon, metallerin, hidrokarbonların, pestisitlerin klorlu solntlerindegretasyonu (ayrıştırma), asimilasyonu (özümseme), metabolize olması (değişim), ya detoksifikasyonu (arındırma) için bitkilerin kullanıldığı yeni bir teknoloji olarak adlandırılmaktadır (Susarla ark. 2002). Fitoremidasyon, kirlenmiş toprakların sedimentlerin in-situ (yerinde) iyileştirme çalışmaları için jetasyon kullanılması olarak da tanımlanmaktadır (Schnoor ark. 1995). Pulfordand Watson, 2002 çalışmalarında; ağır metallerle kirlenmiş alanların fitoremidasyonu için potansiyel ağaç kullanımı konuları ile ağaçların metallere karşı olan toleransı, kirlenmiş alanlarda yetiştirilen ağaçlar tarafından metallerin alımı, ağaç içerisinde metallerin bölümlere ayrılması, kullanılan ağaçların fitoremidasyonu konularını irdelemişlerdir. Çalışmada; Fitoremidasyonun 6 alt bölümü tanımlanmaktadır (Pulford ark. 2002). 1-Fitoekstraksiyon; ağır metaller organik bileşikler gibi kirletici maddelerin çevreden uzaklaştırılması için bitkinin hasat edilebilen kısımlarında bu kirletici maddeleri biriktiren akümülatör özellikteki bitkilerin kullanılmasıdır. 2-Fitodegredasyon; organik kirleticilerin ayrıştırılması için bazı mikroorganizma bitkilerin kullanılmasıdır. 3-Fitostabilizasyon; kirleticilerin başka bir ortama taşınması, erozyonun önlenmesi kirlenmiş toprakların mekanik olarak stabilize edilmesi için kirleticileri tolere eden bitkilerin kullanılmasını içeren işlemlerdir. 4-Fitovolatilizasyon; uçucu nitelikteki kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılması için bitkilerin kullanılmasıdır. 5-Fitoimmobilizasyon; bitkilerin kök bölgesindeki ilgili kimyasal proseslerle çözünmüş kirleticilerin taşınması, dolaşımı uzaklaştırılması için uygulanan bir işlemdir. 6-Fitofiltraston; yoğun olarak ağır metal içeren kirleticileri kapsayan sucul atık ortamlardan sudan ağır metallerin absorbe adsorbe edilmesi için bitki köklerinin kullanılmasıdır. Doğal temizleme iyileştirme teknolojilerinde amaç bir başka ortamı kirletecek ikincil atık kirleticiler oluşturmadan etkili olmaktadır (UN 2000, Ghosh Singh 2005). Doğal bir teknoloji olan fitoremidasyon bu noktada önem taşımaktadır. Fitoremidasyon teknolojisi bir çok üstünlükleri de sunmaktadır. Hem suda hem de topraktaki ağır metallerin giderilmesinde kullanılabilmektedir. Düşük maliyetlidir. Metallerce zengin bitki atıklarının geri dönüşümüne izin rebilmektedir. Topraktaki ağır metallerin yanı sıra petrol atıkları radionüklitler gibi toksik maddelerin ekstraktesi sağlanabilmektedir. Çevreye rilen rahatsızlığı asgari düzeyde tutabilmektedir. Kirlilik giderilirken ikincil atıkların oluşmaması ya bertarafı sağlanabilmektedir. Bitkilerin ağır metal biriktirme /ya onları daha az zararlı ya daha günli dönüştürme kabiliyetlerini sunmalarını sağlamaktadır. Uygulama düşük teknoloji temel ormancılık ziraat teknikleri gerektirmektedir. Toprağın temizlenmesi yanı sıra toprağı, fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklerinin iyileştirilmesine olanak sağlamaktadır. Teknolojinin uygulanmasında halkın katılımı sağlanmakta halk tarafından yüksek oranda kabul görmektedir. Fitoremidasyonla ilgili çalışmalar Türkiye de yeni olmasına karşın, Amerika bazı Avrupa ülkelerinde bir süredir devam etmektedir. Amerika da 1982 den beri fitoremidasyon teknolojisi ticari hale dönüştürülmüştür(pulford ark. 2002). Avrupa Birliği ülkelerinde endüstriyel alanların remidasyonu (iyileştirilmesi) için döneminde yasal fonlar kapsamında 2,250 milyar euro luk bütçe ayrıldığı görülmektedir (EEA 2007). BULGU TARTIŞMA Katı atkılarla ilgili yasal süreçlerin incelenmesi sonucunda; katı atıkların toplanması, taşınması depolanmasıyla bertarafına yönelik olarak oldukça geniş bir yasa, yönetmelik genelge olduğu görülmektedir. Ülkemizde yasal statü gereği atıklarla ilgili iş işlemler (toplanması, depolanması bertarafı) belediyelerin görevleri arasında yer almaktadır. Bu durumuyla da genellikle atıklarla ilgili iş işlemler kamu sektörünce yürütülmektedir. Atık depolama alanları ise yine yasal süreçler sonucunda belirlenmektedir. Genellikle kamu sektörü tarafından gerçekleştirilen atık iş işlemleri yine bir kamu alanı olan orman alanlarına konuşlanmaktadır. Kamu sektörü tarafından kamu alanlarında yer alan atık alanlarının projelendirilmeleri projelerin uygulanmaları aşamalarına yönelik yasal süreç yürütülmektedir. Buna karşın, orman alanları üzerinde yer alan atık alanları ile orman alanları arasında yer alması gereken bir zon uygulaması bulunmamaktadır. Yasal süreçlerde bu yönde bir yaklaşım bulunmamaktadır. Böyle bir zon uygulamamasının olmaması orman alanları üzerinde yer alan atık alanlarının,

5 205 a- atık alanın yer aldığı bölgenin yaban hayatına, b- atık alanın yer aldığı bölgenin havası, suyu toprağına olumsuz etkilerde bulunmasına neden olmaktadır. Toprakların ağır metallerle kirlenmesinin önlenmesi amacıyla günümüzde birçok kontrol yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlardan en yaygın olarak kullanılanları Kirleticiye müdahalede bulunmayarak, kirlenmiş alanın kullanımını yasaklamak, Kirleticiyi bölge içerisinde immobilize etmek bölgeyi kontrol altına almak, Kirlenmiş toprağı nihai bertaraf sahasına taşıyarak depolamak, Toprağı yerinde (in-situ) ya bölge dışında(ex-situ) arıtmak şeklindedir. Kirlenmiş toprakların arıtımı amacıyla kullanılan fiziksel, kimyasal, termal biyolojik prosesleri içeren birçok metot bulunmaktadır. Bu metotlar; İzolasyon immobilizasyon teknolojileri Mekanik ayırma teknolojileri Pirometalurjik teknolojiler Elektrokinetik teknolojiler Biyokimyasal teknolojiler Toprağı su / sıvı ile yerinde(in-situ) temizleme teknolojileri Toprak yıkama (kimyasal sızma) teknolojileri Fitoremediasyon teknolojileri olarak sıralanabilmektedir (Vanlı Yazgan 2011). Bitkiler tarafından topraklardan alınma potansiyeline sahip kirleticiler, metaller (Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn), metalloidler (As,Se), radionükleidler (90Sr, 137Cs, 239Pu, 238U, 234U), ametaller (B) diğer organik bileşikler (TPH, PAHs,Pestisitler, PCBs) olmak üzere birçok maddeyi kapsamaktadır. Ancak bitkilerce bir kirleticinin topraktan alınabilmesi için, öncelikle toprak şartlarının bitkinin isteklerine uygun olması gerekmektedir. Toprak ph sı bu konuda en önemli parametrelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Diğer taraftan topraktan ağır metal alma performansı yüksek olan bitkilerin, genel olarak özel coğrafik alanlarda yetiştikleri buna bağlı olarak özel gelişme şartları gerektirdikleri belirlenmiştir. Ancak çok yaygın alanlarda gelişebilen fitoremediasyon amacıyla başarılı bir şekilde kullanılan bitkilere de rastlanılmaktadır (Introduction to Phytoremediation 2000). Antalya ili genel olarak kireç taşı ana kayanın hakim olduğu kalkerli, karstik bir yapıya sahiptir. Kalkerli, karstik yapı ise sünger gibi bir içerikte olduğu için son derece geçirimli bir tabakadır. Her türlü sızıntılar alt tabakalara, yer altı sularına ulaşabilme olanağına sahiptir. Aynı zamanda Antalya nın yağış rejimi çok dikkat çekicidir. İklim rejiminde ani, kısa süreli yağış miktarı yüksek yağışlar yer almaktadır. Bu nedenle de sık sık taşkınlar görülmektedir. Örneğin 9-10 Ekim 2011 tarihindeki 24 saatlik bir süreçteki yağışta metre kareye 300 kg gibi çok yüksek değerde yağış gerçekleşmiştir. Bu iki unsurun orman üzerinde kurulmuş olan atık alanlarına etkileri ise gerçekten çok olumsuz gelişmeler doğurabilmektedir. Ormanlar üzerine kurulmuş olan atık alanları (Şekil: 1, 2, 3) öncelikle bölgedeki yaban hayatını olumsuz etkilemektedir. Atıklardan yararlanma üzere bölgeye gelen kuş türleri yörenin doğal kuş türlerinin buralardan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bölgede öncelikle kuş habitatı olumsuz etkilenmektedir. Hızlı yoğun yağışlar nedeniyle oluşan taşkınlar atık alanlarında biriken malzemenin hızla bölgeye yayılmasına neden olmaktadır. Böylece atık alanı çevresindeki toprak su kaynakları kirlenmelerle karşı karşıya kalmaktadır. Genellikle yerleşim alanlarından çok uzakta yer almayan atık alanlarındaki çökelmelerden kaynaklanan kokular rüzgâr yoluyla yerleşim alanlarındaki insanları da olumsuz etkilemektedir. Hâkim rüzgâr yönüne hızına göre atık alanının yaklaşık olarak 15 km çapındaki bir alan hava kirliği nedeniyle etkilenebilmektedir. Orman alanı üzerinde yer alan atık alanlarının bu olumsuz etkilerinin minimize edilebilmesi için mutlaka etrafında bir tampon alan uygulamasının yer alması gerekmektedir. Bu zon içerisinde de remediasyon tekniğinin yer alması gerekmektedir (Şekil 1, 2, 3). Fitoremidasyon yoluyla oluşturulabilecek zon uygulaması atık alan etrafında yaklaşık 100 m lik bir alan içerisinde gerçekleştirilmelidir (Şekil: 4). Oluşturulacak 100 m genişliğindeki tampon zon öncelikle yaban hayatının olumsuz etkilenmesini azaltama amacına yönelik olmalıdır. Fitoremediasyon teknolojisi ile yaşama geçirilecek zon uygulaması ani, hızla gerçekleşen aşırı yağışlarla ortaya çıkabilecek taşkınlarla atık sızıntılarının toprağa suya geçmelerini azaltarak ciddi bir filtrasyon görevi yaparak toprak su kaynaklarının kirlenmesini önlemeye de hizmet ekmek zorundadır. Bu nedenle oluşturulacak koruma alanı içerisinde otlandırma, çalı ağaç biçimlendirmesinden oluşan bir yapı kurulması gerekmektedir. Yörenin ekolojik yapısına uygun çayır-mera jetasyonu ile kurulacak ilk metrelik alan taşkınlarla oluşan akıntının hızın azaltmaya yönelik olmalıdır. Bunu yine metrelik bir çalı formasyonundan oluşan zon izlemelidir. Her iki zon içerisinde 5-10 metrelik bir alanın geçiş için iç içeliğinin sağlanmasına da ayrıca dikkat edilmelidir. Daha sonra bu yapıyı ağaç tabakasından oluşan bir biçimlenme izlemelidir. burada seçilecek türler fitoremediasyon tekniği ile yöre ekolojik koşulları kısıtlarına uygun olan türlerden oluşturulmalıdır. Çalı katıdan ağaç katına geçişte de yine 5-10 metrelik bir ortak yapının sağlanmasına özen gösterilmesi gerekmektedir (Şekil: 4). Atık alanları etrafında hâkim rüzgâr yönüne dik olacak şekilde gerçekleştirilecek rüzgâr perdesi uygulamaları ise yerleşim alanlarının hava kirliğinden etkilenmesini azaltmayı hedef almalıdır.

6 206 Antalya ilindeki Manavgat katı atık alanındaki yetkililerle yapılan görüşmelerde bu alanların bağlı olduğu ana /ya yan dereler üzerinde gerek periyodik gerekse ani yağışlar sonra bir ölçümün yapılmadığı görülmüştür. Oysa örneğin 9-10 Ekim 2011 tarihlerindeki Antalya ilinde gerçekleşen yağışta 24 saatlik süreçte metre kareye 300 kg yağış düşmüştür. Ciddi bir sel felaketi yaşanmıştır. Böyle büyük yağışların hemen sonrasında katı atık alanlarında akıntılar olup olmadığının kontrolü, bu alanlarla bağlantısı olan ana yan dere /ya dereciklerdeki suyun niteliğinde herhangi bir değişim olup olmadığının da kontrolünün yapılması gerekmektedir. Şekil 1. MATAP Koruma katı atık ayrıştırma düzenli depolama tesisi Şekil 2. Antalya ili katı atık düzenli depolama alanı. Şekil 3. Kumluca İlçesi düzenli depolama tesisi, sera atığı depolama alanı Şekil 4. Atık alan orman arasındaki tampon zon uygulaması SONUÇ ÖNERİLER Ülkemizde atık toplama, depolama bertaraf iş işlemleri yasa gereği kamu sektörünce gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler için ağırlıklı olarak kamu alanı konumundaki orman alanları kullanılmaktadır. Atıkların, toplanması, depolanması bertaraf işlerine yönelik yasal mevzuatta önemli bir eksiklik olarak; atık alanları ile orman alanları arasında bir tampon bölgenin bulundurulmamasıdır. Özellikle Antalya gibi karstik geçirgen bir ana kaya türüne sahip, yağış rejimi bakımından ani, kısa süreli yoğun yağışlar atık alanlarındaki bulunan malzemenin toprağa su kaynaklarına karışmasına neden olabilmektedir. Orman alanları üzerinde yer alan atık alanları ile orman alanları arasında oluşturulacak tampon bölgede uygulanacak fitoremediasyon çalışmaları bu alanlarda yaşanacak yaban hayatı, toprak su kaynakları ile hava kirliliğini azaltacaktır. Fitoremidasyon uygulamasına yönelik olarak kullanılabilecek türler açısından da ülkemiz son derece zengin bir bitki tür çeşitliliğine sahiptir. Atık alanlar etrafında oluşturulacak tampon bölgelerde uygulanacak zon çalışmaları mutlaka yasal statüye kavuşturulmalıdır. Bu alanlarda fitoremidasyon uygulamalarında kullanılacak ülkemize özgü türlerin tespitine yönelik araştırma çalışmalarına hızla başlanması gerekmektedir. Bu

7 207 alanlarda yapılacak çalışmalara yönelik çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Atık alanlardaki fermentasyon, gaz çıkışı drenaj vb. gibi işlemlerinin kontrolünden sonra bu, alanların çayırlaştırılması gerektiği vurgulanmaktadır. çayırlaştırmada ise, Agrosist, Cynodon, Trifolium, Lolium, Dactylis, Poa, Medicago Vicia gibi türlerle karışık bir yapının kurulması gerektiği belirtilmektedir (Dirik, 2005). Çayırlandırmanın alandan sağlam bir yapıhaline gelmesinden sonra yaklaşık olarak 4-5 yıl sonra çayırlandırılmış alanda Alnus, Populus, Salix, Robinia, Betula, Ailantus gibi öncü türlerle bir ön orman kurulmaktadır. bu alanda yaklaşık 20 yıllık bir sürenin geçmesinden sonra ön orman kaldırılarak çeşitli türlerle istenen amaca uygun kalıcı bitkilendirmeler yapılabilecektir (Dirik, 2005). Aslında bu işlemler için uygulanacak tampon zon alanlarının 100 m den daha düşük miktarda olmamalıdır. Bu alanların ilk metresi çayır mera bitkileri ile bitkilendirilmeli, bunu çalı tipleri, kısa boylu ağaç ağaççıkların izlediği yapı oluşturmalıdır. Özellikle rüzgâr perdesi uygulaması amaçlı alan olarak son metrelik alan sık bir dikim aralığı ile örneğin servi türü ile ağaçlandırılmalıdır. Tüm bu işlemler alanın kullanımına başlamadan önce yapılan işlemlerle eş zamanlı olarak başlatılması gereklidir. Katı Atık alanın kullanımı için gerçekleştirilecek teknik nitelikte iş işlemler yürütülürken eş zamanlı olarak bu alan etrafındaki koruma/korunma zonundaki işlemleri de başlatılması gereklidir. Gerek Çevre Orman Bakanlığının ilgili taşra teşkilatındaki yetkililerle, gerekse atık alanlarındaki görevlilerle yapılan görüşmeler, atık alanlarının etrafında herhangi bir koruma bölgesi oluşturulmasına yönelik yaklaşımların bulunmadığını ortaya çıkarmıştır. Yine bu alanların etkisinde olan ana /ya yan dere dereciklerde periyodik bir su kalitesi ölçmelerinin de yapılmadığı görülmüştür. Özellikle ani yağışlardan sonra bu alanlarda mutlaka su kalitesinin ölçümlenmesine yönelik yasal süreçlerin yaşama geçirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan, özel mülkiyete konu orman içi açıklıkların oldukça çeşitli kullanım alanları olduğu bilinmektedir. Söz konusu alanların özel sektörce kiralanmak /ya satın alınmak yoluyla katı atık alanları olarak kullanılması sürecinin de yaşama geçtiği görülmektedir. Bu alanların katı atık depo alanı olarak kullanımlarında da benzer koruma zonlarının oluşturulmasını sağlayacak yasal statülerin kısa sürede oluşturulması gereklidir. KAYNAKLAR Anonim, 2011a. Belediyeler İçin Entegre Atık Yönetim Planı Hazırlama Kılavuzuhttp://www.cygm.gov.tr/ CYGM/AnaSayfa.aspx?sflang=tr, (Erişim tarihi: ). Anonim, 2011b. Çevre Orman Bakanlığı Kuruluş Amacı İle Görevleri, gov.tr, (Erişim tarihi: ). Anonim, 2011c. Orman Kanunu,http:// mevzuat. basbakanlik.gov.tr/, (Erişim tarihi: ) Anonim, 2011d. Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği, AnaSayfa/yonetmelikler.aspx?sflang=tr, ( ). Anonim, 2011e Sayılı Çevre Yasası; (Erişim tarihi: ). Anonim, 2011f. Çevre Orman Bakanlığı Genelge No. 2010/9, ler.aspx?sflang=tr,(erişim tarihi: ). Coşgun, U.,Şianeci, R., Sarıbaşak, H Atık Çamurlar Orman Alanlarının Amaç Dışı Kullanımı (Antalya İli Örneği), TÜRKAY 2007 AB Sürecinde Türkiye de Katı Atık Yönetimi Çevre Sorunları Sempozyumu, İstanbul. Dirik, H Kırsal Peyzaj (Planlama Uygulama İlkeleri), İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları No: 4559/486, ISBN: , 453 s, İstanbul. Ghosh, M., Singh, S., Review on Phytoremediation of Heavy Metals and Utilization of Its by Products, Applied Ecology and Environment Research 3 (1): Environmental Protection Agency (EEA), EPA, (Environmental Protection Agency), Introduction to Phytoremediation, EPA/600/R99/107, Cintinati, Ohio, USA, P 72, (Erişim Tarihi: ). Memon, A.R., Aktoprakgil, D., Özdemir, A., Vertii, A Heavy Metal Accumulation and Detoxification Mechanisms in Plants. Research Article.25: TÜBİTAK, Gebze. Susarla, S.,Mediana, V., F., McCutcheon, S., C Phytoremediation: An Ecological Solution to Organic Chemical Contamination. Ecological Engineering, 18: Schnoor, J., L., Ligt, L., A., McCutcheon, S., C., Wolfe, N., L. And Carreira L., H Phytoremediation of Organic and Nitrient contaminants. Environmantal Science and Technoloji, vol. 29, no. 7, pp Pulford,, D., Watson, C Phytoremediation of Heavy Maetal-Contaminated Land by Trees a Review. Environmantal International, 1032; 12. United Nations, Compendium of Soil Clean Up Technologies and Soil Remediation Companies. Second Edition. New York, Genava and Trieste. Vanlı, Ö., Yazgan, M (Erişim tarihi: ).

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Betül DOĞRU Şube Müdürü Açılış Kriterleri AB Uyum Sürecinin Aşamaları Türkiye nin Komisyona kapsamlı bir strateji sunması. Türkiye nin

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü Toprak Kirliliğinin Kontrolu ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulamaları İçin Personel Eğitim Semineri 20-24 Haziran 2011 & 27 Haziran 1 Temmuz 2011 Kirlenmiş Saha Temizleme ve

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Karpelli Sedir Ekim Ağaçlandırması Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Rehabilitasyon çalışması da denilmektedir 2 Ağaçlandırma Çalışması-Mersin Karpelli Sedir ekimi ile kazanılan sahalar

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN Kanunlar 1983: 2872 sayılı Çevre Kanunu 2006: 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Uluslararası Sözleşmeler 1994: Tehlikeli Atıkların

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER 2011 ATIK PİLLER Bu sunum; Atık Piller Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı

Detaylı

TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI

TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI 22.10.2014 Aylin ÇELİK Ziraat Yüksek Mühendisi Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Islahı ve Sulama Sist. Daire Bşk.

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yalçın KARACA Şube Müdürü 1 İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler Tesisler ve faaliyetler, Kirletici Vasıfları

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ 1 KATI ATIK ÇEŞİTLERİ Evsel ve Kurumsal Çöpler Park ve Bahçelerden Bitkisel

Detaylı

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HAFRİYAT ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Hukuki Dayanak 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ATIK PİL P L VE AKÜMÜLAT LATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik Yayımlanma tarihi :31.08.2004 Yürürlük tarihi :01.01.2005 Değişiklik tarihi

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur.

olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur. Ülkemizde çevre ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren temel kanun 2872 Sayılı Çevre Kanunu olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur. Bu Kanunun amacı,

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

2009 Planlanan CKVK_F_43.2.1 Atıkları kaynakta ayırma değerlendirme yönetimi etüd projesi CEK Müd. - 100.000 300.000 - -

2009 Planlanan CKVK_F_43.2.1 Atıkları kaynakta ayırma değerlendirme yönetimi etüd projesi CEK Müd. - 100.000 300.000 - - TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 358.011.900 397.791.000 484.010.000 532.411.000 585.652.100 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 119.719.322 144.175.982 299.561.993 460.362.950 452.833.396 TOPLAM

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

Uluslararası(Kompost(Konferansı((

Uluslararası(Kompost(Konferansı(( Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey Çöp Değil, Kompost TÜRKİYE ÇÖPÜNÜ DÖNÜŞTÜRÜYOR!

Detaylı

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU SÖZLÜK Aşağıda proje araştırmanızda karşılaşabileceğiniz kelime ve kelime grupları listelenmiştir. Anlayamadığınız yeni kelimeleri koçunuza ya da başka bir yetişkine sormayı lütfen unutmayın. KELİME-KELİME

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/3069 08/12/2017 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - GERİ KAZANIM VE KOMPOST TESİSİ Ege Sokak. No: 5/1 Işıklar Köyü

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT LİSTESİ SR. NO. GELİR KOD NO. HİZMETİN ADI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED RAPORU FORMAT BEDELİ

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ Sıra No TS Standartları veya Diğer Dış Kaynaklı Dokümanlar 1 TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 SAYILI BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİV İ YÖNETMELİĞİ Yürürlük/Kabul Tarihi Aralık 2008 2010 Takip Eden

Detaylı

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜRKTAY, Ankara Ekim, 2013 Avrupa Birliği Atık Yönetim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA, STRATEJİ VE HEDEFLER

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA, STRATEJİ VE HEDEFLER Teknoloji Alanı: Su Kaynaklarında Kirliliğinin Önlenmesi ve Kontrolü Hedef 2: Bu bakterilerin ve ortamından alınma tekniklerinin geliştirilmesi Hedef 3: Kontamine bakterinin etkisiz hale getirilme yöntemlerinin

Detaylı

Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım olanaklarının değerlendirilmesi

Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım olanaklarının değerlendirilmesi 10.06.2011 Atıkların kaynağında azaltılması Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım olanaklarının değerlendirilmesi Atıkların çevreye zarar vermeden toplanması,

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir.

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir. TÜRKİYE DE ÇAMUR YÖNETY NETİMİ ve KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI Dr. Özgür ÖZDEMİR KASKİ Genel MüdürlM rlüğü Atıksu Dairesi Başkan kanı, Mart 2011 Türkiye de Atıksu nun işlenmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE SÜRECİNİN N TAMAMLANMASI

KANLIĞI ÇEVRE SÜRECİNİN N TAMAMLANMASI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE İZİN N VEYA ÇEVRE İZİN N VE LİSANS L SÜRECİNİN N TAMAMLANMASI ÇEVRE İZNİ /

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İl l MüdürlM rlüğü Uygunluk Yazılar ları ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı (10. Uluslararası Ekoteks ) (3 Mayıs 2017) Ahmet VARIR Atık Yönetimi Dairesi Başkanı 10 Yıllık Nüfus Artışı (2004-2014) 2014 2014 Kaynak: REC Türkiye, Veri kaynağı:

Detaylı

TEKĠRDAĞ ĠLĠ ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġTAYI

TEKĠRDAĞ ĠLĠ ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġTAYI TEKĠRDAĞ ĠLĠ ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġTAYI Termal SusuzlaĢtırma Proseslerinde Enerji Minimizasyonu SusuzlaĢtırılmıĢ Çamurların Alkaline Disentegrasyonu Yrd. Doç. Dr. Tolga TUNÇAL Namık

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

Atık depolama sahalarından kaynaklanan emisyonlar

Atık depolama sahalarından kaynaklanan emisyonlar Atık depolama sahalarından kaynaklanan emisyonlar 5 Ekim 2016 TASK-GHG Proje Ofisi, Ankara F. Betül DEMİROK 1 Atık (CRF Sektör 5) - Genel Bu sektör, atık depolama sahalarından kaynaklanan CH 4 emisyonları,

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

GFB Başvurularında Altın Kurallar

GFB Başvurularında Altın Kurallar 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliğe göre mevcut çevre izinleri için son geçerlilik tarihi

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma

Detaylı

Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi

Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu 11-13 Haziran 2008 Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Dr. Serkan Girgin, M. Güvener, Ş. Polat, B. Büyüker,

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ A.HAVAALANINDA BULUNAN TÜM KURUM/KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN HUSUSLAR

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ A.HAVAALANINDA BULUNAN TÜM KURUM/KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN HUSUSLAR YEŞİL HAVAALANI PROJESİ A.HAVAALANINDA BULUNAN TÜM KURUM/KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN HUSUSLAR 1) Kurum/Kuruluş tarafından Çevre Yönetim Sistemi Elkitabı oluşturulmalıdır. Çevre Sorumlusu ve üst yönetim

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ

BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ 11. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 15-17 Ekim 2015-Bursa BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ A.Nalan FİDAN Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yeşim

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Katı Atık Yönetimi Kent Genelinde Katı Atıkların Bertarafının Sağlanması ve Katı Atık Depolama Alanlarının İnşa Edilmesi. Kentimizde yerleşim alanları ile işletmelerden oluşan

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

İZMİR KÖRFEZİNİ SOLUCANLARLA TEMİZLİYORUZ

İZMİR KÖRFEZİNİ SOLUCANLARLA TEMİZLİYORUZ İZMİR KÖRFEZİNİ SOLUCANLARLA TEMİZLİYORUZ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-E Doruk TURANLI Doruk ÜNAL DANIŞMAN ÖĞRETMEN Nilüfer DEMİR İZMİR 2014 İÇİNDEKİLER 1.PROJENİN AMACI...2 2. İZMİR KÖRFEZİ...2 3. KALİFORNİYA

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Ufuk SAYIN Uzman 20.04.2011 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının

Detaylı

Sonrası. Tıbbi atıklarla ilgili çalışmalar sonunda sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun depolar/konteynerler kullanması sağlanmıştır.

Sonrası. Tıbbi atıklarla ilgili çalışmalar sonunda sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun depolar/konteynerler kullanması sağlanmıştır. 1 Öncesi Tıbbi atık çalışmalarının başladığı ilk dönemlerde atıklar uygun depo/konteyner yerine sağlık kuruluşunun muhtelif yerlerine gelişigüzel bırakılıyordu (1995-1996 yılları). 2 Sonrası Tıbbi atıklarla

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI. Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD Dışkapı - Ankara

AB ÇEVRE POLİTİKALARI. Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD Dışkapı - Ankara AB ÇEVRE POLİTİKALARI Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD 06110 Dışkapı - Ankara Gunay.Erpul@ankara.edu.tr GİRİŞ Avrupa Birliği nin işleyişine ilişkin Antlaşma nın

Detaylı

İlgi a) tarih ve 9589 sayılı Makam Olur u b) 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi

İlgi a) tarih ve 9589 sayılı Makam Olur u b) 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi İlgi a) 09.08.2006 tarih ve 9589 sayılı Makam Olur u b) 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması,

Detaylı

MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ. Sonraki. Önceki

MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ. Sonraki. Önceki MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ İZİN YÖNETİMİ KURULUM ÖNCESİNDE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 1 LİSTESİ Madde: 10/d FAALİYET SÜRESİNCE ÇEVRE KANUNCA ALINMASI GEREKLİ İZİN

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ 1) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirmek, koordinasyon sağlamak, Bakanlıkça

Detaylı

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ:

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMATİK PANELİ Cezmi Neyim ÇEVKO Vakfı TÜRKİYE DE EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLAR GİRİŞ : Son Yıllarda Katı Atıklardan kaynaklanan problemler ülkemizin en önemli çevre sorunlarındandır.

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Ataşehir Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü; 14.04.2009 tarihinde kurulmuş olup, 2872 sayılı ÇEVRE KANUNU

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı