T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU Eda Altınay Ahmet Cihat Kahraman Hasan Ege

2 KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI ÇED RAPORU T.C. Kars Belediyesi Ekim 2005 / Kars

3 TEKNĐK OLMAYAN ÖZET Kars Belediyesi tarafından mevcut Karadağ vahşî depolama sahasının ıslah (rehabilite) edilerek genişletilmesi ve kentsel katı atıkların düzenli olarak depolanacağı yaklaşık m³ kapasiteli bir düzenli depo yeri yapılması plânlanmaktadır. Projenin ömrü 20 yıldır. Düzenli depo nun inşaatı yaklaşık 18 ay sürecektir. Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, sadece evsel nitelikli katı atıkların bertarafında kullanılacaktır. 3

4 Karadağ vahşî depolama sahası, m² lik bir alanı kaplamaktadır. Kars Katı Atık Düzenli Depolama sahası, mevcut sahanın yanında bulunan m² lik boş alanı da kapsayacak ve toplamda m² lik bir alana sahip olacaktır. Düzenli depolama sahasında kurulacak olan üniteler / sistemleri; Alt yapı üniteleri Kazı dolgu işleri Zemin geçirimsizlik sistemi Yüzey geçirimsizlik sistemi Yüzey suyu toplama sistemi Sızıntı suyu toplama ve arıtma sistemi Gaz toplama ve arıtma sistemi dir. Mevcut durumda Kars il merkezinden kaynaklanan katı atıkların depolandığı Karadağ çöp döküm sahası, Kars il merkezinin yanı sıra Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim ve Susuz ilçe merkezlerinden kaynaklanan katı atıkların da bertaraf edileceği düzenli bir katı atık depolama alanı olarak plânlanmaktadır 4

5 Kars ili katı atık yönetim sisteminin hayata geçmesiyle birlikte bu tür geri kazanılabilir katı atıklar hanelerde toplanacak ve değerlendirilecektir. Bu bağlamda, hanelerden toplanan çöp miktarında, kişi başına 0,2 kg/gün lük bir azalma beklenmektedir. 20 yıllık işletme dönemi boyunca ortalama nüfus kişi olarak alındığında, Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına gelecek katı atık miktarının günde kg civarında olması beklenmektedir. 1 kg çöp yaklaşık olarak 4-5 L lik bir alan kaplamaktadır. Bu bağlamda, hesaplamalara göre günlük 580 m³ ve toplamda ise m³ hacminde bir kapasiteye gerek duyulmaktadır. 5

6 Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası projesi kapsamında toplanan katı atıkların depolama sahasında geri kazanımı plânlanmamaktadır. Ancak sahada kurulacak olan atık inceleme alanı, ileriki yıllarda geri kazanım ünitesine dönüştürülebilecektir. Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Kars ili Merkez ilçe sınırları dahilinde bulunmaktadır. Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Kars il merkezine yaklaşık 4 km mesafede bulunmaktadır. Saha yer altı ve yer üstü suyu rezervlerinden uzaktır Afet Đşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye deprem bölgeleri haritasında, proje alanı, Kars ilinin tamamı ikinci derece deprem bölgesi olarak haritalanmıştır. Proje sahası ve/veya yakın çevresinde yüzey suyu açısından öneme sahip alanlar yer almamaktadır. 6

7 Proje sahası ve/veya yakın çevresinde herhangi yer altı su kaynağının bulunmadığı söylenebilir. Proje sahası ve yakın çevresinde tehdit altında, endemik ya da nadir tür ve habitat bulunmamaktadır. Bu nedenle, özel bir önlem alınmasına gerek yoktur. DMĐ Kars meteoroloji istasyonu (enlem: 40º37', boylam: 43º06') uzun yıllar ( ) verilerine göre bölgenin hâkim rüzgâr yönü güney-güneybatılıdır (SSW). Proje sahası ise, en yakın yerleşim olan Kars il merkezinin 4 km kadar kuzeydoğusunda kalmaktadır. Ayrıca, proje sahası ile il merkezi arasında bir dağ bulunmaktadır. Dolayısıyla, Kars Katı Atık Depolama Tesisi nin hâkim rüzgâr yönü dolayısıyla il merkezinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir Proje sahası ve etki alanında, ulusal ve/veya uluslar arası ölçekte korunan bir koruma alanı bulunmamaktadır. 7

8 Proje sahası, herhangi bir orman alanı içinde kalmamaktadır. Sızıntı suyunun cazibeli akış ile toplanabilmesi ve drene edilebilmesinin temini amacıyla, sızıntı suyu toplama havuzunun sahadaki en düşük kotlu noktaya yapılması gerekmektedir Zeminin düzenlenmesi esnasında, kazıdan çıkan toprak, dolgu alanlarında kullanılacak ve tabakalar halinde sıkıştırılacaktır. Kazı yapılan alanlar da daha sonra sıkıştırılacaktır Depolama sahasında zemininin düzenlenmesi sonucunda kazılan toprağın bir kısmı, sızıntı suyu havuzunun oluşturulması, ayırma seddeleri ve kontrol ve işletme binalarının inşası için kullanılabilecektir. Artacak olan malzemenin yakın çevrede bir alanda saklanması en uygun çözüm olacaktır. Bu malzeme daha sonra nihaî örtünün oluşturulmasında kullanılabilecektir 8

9 Proje sahasında kazı derinliği, ortalama 3 m olarak seçilmiştir. Toplamda yapılacak kazı miktarı, m³ tür. Hafriyat malzemesinin dolgu amacıyla kullanılabilirliğinin belirlenmesi açısından, öncelikle doğal malzeme deneyleri gerçekleştirilecektir. Hafriyat malzemesi, ancak bu deneylerden geçmesi durumunda sahada kullanılacaktır. Zemin ve yüzey geçirimsizlik sistemlerinin parçaları olan mineral (kil) sızdırmazlık ve yalıtım tabakaları için ihtiyaç duyulacak kil miktarı toplam m³ tür. Proje sahasında bitkisel toprak kalınlığı, 0-0,5 m arasında değişmektedir. Söz konusu bitkisel toprak, Hafriyat Toprağı, Đnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde 14 uyarınca, alt topraktan ayrı olarak toplanacak ve yeniden kullanılmak üzere proje sahası dahilinde uygun bir yere yığılacaktır 9

10 Proje sahasında gerçekleştirilmiş bulunan jeolojik etüt sonucunda, sahada yer altı suyuna rastlanmamıştır. Ancak kar ve yağmur sularının oluşturabileceği muhtemel yüzey sularının sahadaki etkisi göz önünde bulundurularak, Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası çevresinde gerekli drenaj ağı oluşturulacaktır. Zemin geçirimsizlik sistemi, mineral tabaka ile drenaj tabakasının bir birleşimidir. Depolama işlemi esnasında, depolanan atıklar en yüksek kota ulaştıklarında atıkların üzeri yüzey geçirimsizlik sistemini de içeren bir nihaî örtü ile kaplanacaktır. Projenin inşaat ve işletme döneminde ihtiyaç duyulacak olan su, her iki aşamada çalışacak personelin ihtiyaçları ile sınırlıdır. Đnşaat faaliyetlerinin en yoğun olacağı dönemde 20 kişinin çalışacağı ve kişi başına düşen günlük su tüketim değerinin 150 L/gün olacağı kabulü ile inşaat aşaması günlük azamî su ihtiyacı 3 m³ olarak hesaplanmıştır. 10

11 Projede çalışacak personel tarafından tüketilecek suyun tamamının atıksuya dönüşeceği şeklinde olan en kötümser yaklaşım değerlendirilirse, azamî atıksu miktarının inşaat dönemi için 3 m³/gün, işletme dönemi için ise 4 m³/gün mertebesinde olacağı söylenebilir. Meydana gelecek olan atıksular evsel nitelikli olup, inşa edilecek olan bir sızdırmaz fosseptikte toplanacak ve gerekli aralıklarla bir vidanjör tarafından alınarak ilgili Kars Belediyesi tarafından belirlenen şekilde deşarj edilecektir. Düzenli Depolama Sahasında sızıntı suyunun arıtılması için basit bir biyolojik ön arıtma ve buharlaştırma (sızıntı suyu havuzunda) uygulaması ile sızıntı suyunun geri devredilmesi sistemi önerildiğinden, herhangi bir alıcı ortama deşarj söz konusu değildir Projenin inşaat ve işletme aşamalarında kullanılacak olan suyun miktarının çok düşük olması nedeniyle içme suyu temin edilen yapılar üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. 11

12 Yüzey suları için oluşturulacak drenaj hendeği sık sık temizlenecek ve bu şekilde, taşması engellenecektir. Đnşaat ve işletme aşamalarında, kişi başına düşen günlük katı atık miktarı 0,5 kg mertebesinde kalacaktır. Đnşaat personeli sayısının azamî 20 kişiye çıkacağı kabulü ile meydana gelecek evsel nitelikli katı atık miktarının 10 kg/gün mertebesinde olması beklenmektedir. Đşletme aşamasında oluşacak cam, kağıt, plastik gibi evsel nitelikli katı atık miktarının da 8,5 kg/gün mertebesinde olması beklenmektedir. Projenin inşaat dönemlerinde herhangi bir parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve/veya toksik malzeme kullanımı olmayacaktır. Tesis sahasının yerleşimlere olan uzaklığı ve arada doğal engellerin bulunması nedeniyle sahadan kaynaklanacak tozun herhangi bir etkisi olmayacaktır. 12

13 Düzenli depolama sahasına en yakın yerleşim olan Kars il merkezinin sahaya yaklaşık 4 km mesafede yer alması, arada doğal bir engel oluşturan bir dağın bulunması ve hâkim rüzgâr yönü dolayısıyla, tesiste oluşacak kokunun il merkezine ulaşması söz konusu değildir. Proje sahasına en yakın yerleşim, yaklaşık 4 km mesafede bulunan Kars il merkezidir. Dolayısıyla, Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının inşaat faaliyetleri nedeniyle oluşacak gürültü seviyesi, en yakın alıcı noktada üzerinde herhangi bir etki yaratmayacaktır. Đnşaat faaliyetleri sırasında insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli faaliyetler, genel inşaat riskleri ile sınırlıdır. Đş araçları, aletleri ve makinelerinin kullanımından doğabilecek genel riskler, projenin inşaatı boyunca göz önüne alınacaktır. Proje için 1 km lik sağlık koruma bandı bırakılacaktır. 13

14 1. PROJENĐN TANIMI VE AMACI 1.1. Proje Konusu Faaliyetin Tanımı (geri kazanımı düşünülen atıklar, bertaraf edilecek atık çeşitleri vs.), Đşletme Süresi, Zamanlama Tablosu, Akım Şeması, Hizmet Amaçları, Projenin Sosyal ve Ekonomik Yönden Gerekliliği. Kars şehir merkezinde oluşan katı atıkların depolanması amacıyla Karadağ Vahşi Depolama Sahası kullanılmaktadır. Burada, depolama sahasına gelen çöpler, toplama kamyonlarından gelişigüzel döküldükten sonra, bir dozer yardımı ile araziye serilmektedir. 14

15 1. PROJENĐN TANIMI VE AMACI Kars Belediyesi tarafından mevcut Karadağ vahşî depolama sahasının ıslah (rehabilite) edilerek genişletilmesi ve kentsel katı atıkların düzenli olarak depolanacağı yaklaşık m³ kapasiteli bir düzenli depo yeri yapılması plânlanmaktadır. Projenin ömrü 20 yıldır. Đnşaat ise yaklaşık 18 ay sürecektir. Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, sadece evsel nitelikli katı atıkların bertarafında kullanılacaktır. 15

16 1.2. Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Kapasiteleri, Proses Akım Şeması, Düzenli Depolama Tesisinin Tasarımı ve Drenaj Sistemi, Her Faaliyet Đçin Her Bir Ünitede Gerçekleştirilecek Đşlemler ile Faaliyet Üniteleri Dışındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler. Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası için seçilen sahadaki mevcut uygulama, literatürde vahşi depolama olarak bilinen türden bir uygulamadır. Buna uygulamada, depolama sahasına gelen çöpler, toplama kamyonlarından gelişigüzel döküldükten sonra, sahada bulunan bir dozer yardımı ile araziye serilmektedir. Söz konusu Karadağ vahşî depolama sahası, m² lik bir alanı kaplamaktadır. Kars Katı Atık Düzenli Depolama sahası, mevcut sahanın yanında bulunan m² lik boş alanı da kapsayacak ve toplamda m² lik bir alana sahip olacaktır. 16

17 17 Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Proses Akım Şeması

18 DÜZENLI DEPOLAMA SAHASINDA KURULACAK OLAN ÜNITELER Düzenli depolama sahasında kurulacak olan üniteler / sistemleri, aşağıda sıralanmaktadır: Alt yapı üniteleri Kazı dolgu işleri Zemin geçirimsizlik sistemi Yüzey geçirimsizlik sistemi Yüzey suyu toplama sistemi Sızıntı suyu toplama ve arıtma sistemi Gaz toplama ve arıtma sistemi 18

19 1.3. Düzenli Depolama Sahasını Kullanacak Belediyeler, Beldeler, Nüfusları, Nüfus ve Atık Projeksiyonu, Sahaya Uzaklıkları, Ne Tür Atıkların Yönetiminin Yapılacağı, Depolanacak Evsel Katı Atıkların Kompozisyonu. Mevcut durumda Kars il merkezinden kaynaklanan katı atıkların depolandığı Karadağ çöp döküm sahası, Kars il merkezinin yanı sıra Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim ve Susuz ilçe merkezlerinden kaynaklanan katı atıkların da bertaraf edileceği düzenli bir katı atık depolama alanı olarak plânlanmaktadır. Söz konusu ilçe merkezlerinin nüfusları ve yıllık nüfus artış hızları, aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır. 19

20 20

21 KATI ATIK MĐKTARI DĐE tarafından tarihinde yayımlanan 2002 yılı Belediye Katı Atık Sonuçları na göre Kars ilinde kişi başına ortalama 1,20 kg/gün katı atık üretilmektedir. Ancak, Samsun Đli Düzenli Katı Atık Depolama Sahası Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunda belirtildiği üzere toplanan çöpün yaklaşık %20 si geri kazanılabilen madde olabilmektedir. Bu oran, her ne kadar bölgenin sosyoekonomik yapısına bağlı olarak değişiklik gösterse de, kişi başına düşen toplam katı atık miktarının belli bir kısmının geri kazanılabilir atık olduğu aşikârdır. Kars ili katı atık yönetim sisteminin hayata geçmesiyle birlikte bu tür geri kazanılabilir katı atıklar hanelerde toplanacak ve değerlendirilecektir. Bu bağlamda, hanelerden toplanan çöp miktarında, kişi başına 0,2 kg/gün lük bir azalma beklenmektedir. 21

22 Kars Katı Atık Depolama Sahasını kullanacak ilçe merkezlerinin sahaya uzaklıkları aşağıdaki tabloda verilmektedir. 22

23 Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında depolanacak ve depolanmayacak atıklar da bu doğrultuda belirlenmiş olup, aşağıda sunulmaktadır: Depolanacak atıklar: meskûn bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıklar; park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıkları; iri katı atıklar; zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atıkları; evsel atık su arıtma tesislerinden elde edilen (atılan) arıtma çamurları; zararlı atık sınıfına girmeyen sanayi arıtma tesisi çamurları ile inşaat molozu. Depolanmayacak atıklar: sıvılar ve sıvı atıklar; akıcılığı kayboluncaya kadar suyu alınmamış arıtma çamurları; patlayıcı maddeler; hastane ve klinik atıkları; hayvan kadavraları; depolama esnasında aşırı toz, gürültü, kirlenmeye ve kokuya sebep olabilecek atıklar; radyoaktif madde ve atıklar ile tehlikeli atık sınıfına giren katı atıklar. 23

24 1.4. Tesise Kabul Edilecek Atıkların Kaynağı, Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri, Miktarları ve Evsel Katı Atık Dışında Var Đse Atıkların Tehlikeli ve Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine Göre Sınıflandırılması, Miktarı ve Ne Şekilde Bertaraf Edileceğinin Ayrıntılı Olarak Açıklanması. Proje için yürütülmüş bulunan ön mühendislik çalışmaları neticesinde, sahada bertaraf edilecek katı atık miktarının ortalama kg/gün olacağı belirlenmiştir (DOKAY, 2005). Söz konusu katı atıklar, Kars il merkezinin yanı sıra Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim ve Susuz ilçe merkezlerinden toplanacaktır. 24

25 Katı atık miktar ve içeriği, sosyoekonomik koşullara ve gelişmişlik düzeyine göre değişiklik gösterir. Bölgede oluşan katı atığın bileşimi aşağıdaki şekilde sunulmaktadır; 25

26 1.5. Atıklara Uygulanacak Kaynağında Ayrı Toplama, Geri Kazanma Yöntemleri, Teknolojiler, Đşletme Şekli ve Geri Kazanım Yapılacak Atıkların Miktarları, Nerede ve Nasıl Değerlendirilecekleri. Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası projesi kapsamında toplanan katı atıkların depolama sahasında geri kazanımı plânlanmamaktadır. Henüz Kars ilinde geri kazanılabilir malzemelerin (kağıt, cam, metal, plastik vb.) hane halkı düzeyinde ayrılması ve organik atıklardan farklı olarak kaynağında ayrı toplanmasına yönelik bir proje de geliştirilmemiştir. Ancak sahada kurulacak olan atık inceleme alanı, ileriki yıllarda geri kazanım ünitesine dönüştürülebilecektir. 26

27 1.6. Faaliyet Ünitelerinde Kullanılacak Makine ve Teçhizatın Adet ve Özellikleri, Bakım ve Temizlik Çalışmaları (araçların lastiklerinin temizlenmesi, konteynerlerin ve tankların temizlenmesi vb.) Faaliyet ünitelerinde kullanılacak makine ve teçhizatın adet ve özellikleri, bakım ve temizlik çalışmaları konusu, projenin detay mühendislik aşamasında belirlenecektir. Ön mühendislik aşamasında belirlenmiş bulunan makine ve teçhizat ise aşağıda sıralanmaktadır: depolama sahasında kullanılacak hareketli ekipman kantar tekerlek yıkama ünitesi 27

28 1.7. Taşımada Kullanılacak Araçların Özellikleri, Kapasite ve Miktarları, Atık Taşıma Yöntemi ile Saha Đçi Trafik Yönetimi. 28

29 1.8. Proje Kapsamında Plânlanan Ekonomik ve Sosyal Alt Yapı Faaliyetleri: Proje kapsamında plânlanan başka bir ekonomik ve sosyal alt yapı faaliyeti bulunmamaktadır. 29

30 1.9. Proje ve Yer Alternatiflerine Đlişkin Çalışmalar ve ÇED Raporuna Konu Olan Proje/Yerin Seçiliş Nedenlerinin Genel Olarak Açıklanması, Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi. Yapılan değerlendirmelerde Kars Belediyesinin hâlen kullanmakta olduğu vahşî depolama alanına ilave olarak üç adet alternatif saha daha ele alınmıştır. Değerlendirmeye alınan alternatif sahalar, T.C. Kars Valiliği Đl Çevre ve Orman Müdürlüğünün tarih ve 1049 sayılı yazısına binaen ilgili kamu kurum yetkililerinden teşekkül ettirilen Teknik Heyet tarafından Karadağ sahasına ilaveten incelenen sahalardır. 30

31 Önerilen çöp depolama tesisinin kurulacağı sahanın belirlenmesinde aşağıda sıralanan teknik, lojistik ve çevresel faktörler göz önüne alınmıştır: Sahanın yerleşim yerlerine uzaklığı Yer altı ve yüzey sularının kirlenme olasılığı Arazinin kullanım değeri Şehir trafiğine etkileri ve yolların kirlenme olasılığı Tabiatı koruma, sosyal faaliyet ve arkeolojik alanlar Turistik alanlar Jeolojik durum Mevcut alt yapı ve diğer yapılarla ilgili hususlar ve sınırlamalar 31

32 Alternatif Sahalar Yapımı öngörülen katı atık düzenli depolama tesisi için yer seçimi yapmak amacıyla kurulan Teknik Heyet tarafından mevcut Karadağ çöp depolama sahasının yanında değerlendirmeye alınan alternatif sahalar aşağıda listelenmektedir. 32

33 Alternatif Sahalar Akyar Deresi Düzenli Depolama Sahası (Alternatif 1): Teknik Heyet tarafından hazırlanan Yer Seçimi Raporu na göre bu saha, toplam m² lik bir alana sahiptir ve yaklaşık depolama hacmi m³ tür. Bu alan, bir diğer alternatif saha olan Oluklu Deresi sahasına komşudur. 33

34 Alternatif Sahalar Tepecik Mayın Depoları Üstü Düzenli Depolama Sahası (Alternatif 2): Teknik Heyet raporuna göre, bu saha, m² lik bir alana sahip olup, yaklaşık depolama hacmi m³ tür. Bu alternatif, diğer iki sahanın kuzeybatısında, Kars-Erzurum karayolunun karşı tarafında yer almaktadır. 34

35 Alternatif Sahalar Oluklu Deresi Mevki Düzenli Depolama Sahası (Alternatif 3): Teknik Heyet raporuna göre, bu alternatif saha m² lik bir alana sahip olup, yaklaşık depolama hacmi m³ tür. Söz konusu saha, Akyar Deresi Düzenli Depolama Sahası na komşudur. 35

36 36

37 Yer Seçimi Değerlendirmesi Alternatif sahalar, birbirlerine çok yakın olmaları sebebiyle çok benzer özellikler göstermektedir. Alternatif sahaları daha kolay olarak karşılaştırmak amacıyla, temel bazı kriterler içeren bir genel puanlandırma tablosu hazırlanmıştır. Söz konusu tabloda her bir kıyaslama kriteri için verilen ortalama puanlar toplandığında en yüksek toplam puanı alan saha, değerlendirilen sahalar içinde proje sahası olmaya en yakın aday saha olarak öne çıkmaktadır. 37

38 38

39 2. PROJE ĐÇĐN SEÇĐLEN YERĐN KONUMU Bu ÇED konusunu oluşturan Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Kars ili Merkez ilçe sınırları dahilinde bulunmaktadır. 39

40 2.1. Proje Kapsamındaki Faaliyet Ünitelerinin Konumu (bütün idarî ve sosyal ünitelerin, teknik alt yapı ünitelerinin, varsa diğer ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet plânı üzerinde gösterimi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat adetleri ve yükseklikleri) Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının kurulmasında, aşağıda sıralanan alt yapı tesisleri hazırlanacaktır. Kullanma Suyu: Sahanın işletilmesi için (yıkama ve temizlik işleri, yangına karşı kullanılmak üzere gibi) kullanma suyu temin edilecektir. Düzenli depolama sahasına uygun bir su hattı tesis edilecektir. Đçme suyu temini öngörülmemektedir. Elektrik: Sahanın işletilmesi için gerekli (atölye, garaj, pompa sistemlerinde kullanılmak üzere gibi) elektrik bağlantısı gereklidir. Düzenli depolama sahasına uygun bir elektrik hattı tesis edilecektir. Abonelerin elektrik şebekesine bağlantısını tesis etmekten Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) sorumludur. Đletişim: Đletişim gerekliliği nedeniyle bir telefon hattının tesis edilmesi gereklidir.düzenli depolama sahasına uygun bir telefon hattı tesis edilecektir. Bu konularda yetkili kurum Türk Telekom dur. 40

41 Giriş Yolu ve Saha Đçi Yollar: Giriş yolu, her türlü hava şartında kullanılabilecek şekilde tesis edilecektir. Depolama sahasındaki yollar (kamyonlar için), 8 m genişliğinde ve en fazla %12 eğimde olacak şekilde tasarlanacaktır. Maksimum eğim, depolama sahasının en yüksek ve en düşük noktalarına ulaşmak için gereklidir. Sürekli kullanılacak olan yollar beton kaplamalı olacak, geçici olarak kullanılan yollar ise stabilize olacaktır. Giriş Alanı: Giriş alanında bir giriş yapısı ve kontrol binası olacaktır. Bunlara ilaveten, sahadan çıkan kamyonlar için bir tekerlek yıkama ünitesi de oluşturulacaktır. Tekerlek Yıkama Ünitesi: Sahadan ayrılan kamyonlar için bir tekerlek yıkama ünitesi yapılacaktır. Atık Đnceleme Alanı: Düzenli depolama alanına getirilen atıkların kontrolü, atık kaynağının tespiti, tehlikeli ve tıbbî atık getirme kamyonlarının ayrılarak gerekirse kabul edilmemesi gibi konularda giriş alanında 150 m² genişliğinde bir atık inceleme alanı oluşturulacaktır. 41

42 Kantar: Sahaya atık getiren kamyonların tartımlarının yapılabilmesi amacıyla 90 ton kapasiteli bir kantar yapısı kurulacak ve kontrol binası ile entegre edilecektir. Kontrol Binası: Kantarın yanında ve içerisinde kantarın kontrolü için elektronik tesisat olan bir binadır. Kontrol binası yaklaşık 25 m² lik bir alanı kaplayacaktır. Çit: Depolama alanı, yabancıların ve hayvanların girişini önlemek, plastik ve kağıt gibi hafif maddelerin uçarak etrafa yayılmasını önlemek için en az 1,5 m yüksekliğinde ve aralıkları 4-5 cm olan tel örgü ile çevrilecektir. Çevre çiti çevre drenajına paralele olarak yapılacaktır. Düzenli depolama sahasının tüm alanı çit ile çevrilecektir. Đşletme Binası: Đşletme binası, yaklaşık 200 m² lik bir alana sahip olacaktır. Bu bina içerisinde, müdür odası, mühendis odası, laboratuar, mutfak, yemekhane, revir, depo ve toplantı salonu gibi bölümler bulunacaktır. Atölye ve Garaj: Bu bina, düzenli depolama sahasında kullanılan tüm mekanik ekipmanın (kompaktör hariç) korunduğu bir yapıdır. Yapının taban alanı yaklaşık 360 m² olacaktır. 42

43 2.2. Projenin Đnşaat ve Đşletme Aşamasında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin Tanımlanması, Alanın Coğrafik Şekli, Coğrafî Tanımlaması Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının yapılacağı Karadağ vahşî depolama sahası olarak adlandırılan bu saha, şehir merkezinde oluşan katı atıkların depolanması amacıyla kullanılmaktadır. Sahadaki uygulama, literatürde vahşî depolama olarak bilinen türden bir uygulamadır. Buna göre, depolama sahasına gelen çöpler, toplama kamyonlarından gelişigüzel döküldükten sonra, sahada görev yapan bir dozer yardımı ile araziye serilmektedir. Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Kars il merkezine yaklaşık 4 km mesafede bulunmaktadır. Saha yer altı ve yer üstü suyu rezervlerinden uzaktır. Tarıma elverişli olmayan bir arazi olan depolama sahası, jeolojik olarak tüf ve andezit tüf formasyonuna sahip az geçirimli bir yapıda olup, basit bazı çalışmalar ile zemin geçirimsizliği sağlanabilecek bir alandır. Sahaya ulaşım kolaydır. Şehir gelişim alanı dışında olan saha nazım imar plânında çöp depolama ve imha alanı olarak görünmektedir. 43

44 Kars Đli Çevre ve Orman Müdürlüğü nden alınan bilgilere göre, mevcut Karadağ depolama sahası, mevcut durumda toplam m2 lik bir alana sahiptir. Düzenli depolama sahası, mevcut sahasının hemen yanında bulunan arazinin de dahil edilmesiyle birlikte m2 lik bir alana sahip olacaktır. 44

45 3. PROJE YERĐ VE ETKĐ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLĐKLERĐ 3.1.Jeolojik Özellikler (bölgenin ve proje sahasının zemin özellikleri, stratigrafik kesit, zeminin cinsi, proje sahasının 1/ ölçekli jeolojik harita üzerinde gösterilerek açıklanması, proje alanının 1/1000 ölçekli tesis plânı üzerine işlenmesi, jeolojik ve zemin bilgileri, zemin etüt raporu) Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası için hâlen ön mühendislik çalışmaları yürütülmektedir. Proje ile ilgili olarak ÇED Olumlu kararının alınması durumunda detay mühendislik çalışmalarına geçilecektir. 1/1000 ölçekli tesis plânı da detay mühendislik çalışmaları aşamasında hazırlanacaktır. Bu başlık altında verilmesi istenen diğer bilgiler ise aşağıda sunulmaktadır. Kars ın hâkim formasyonu, jeolojik olarak 3. Zaman sonu ile 4. Zaman özelliği gösterir. Temel yapı; bazalt, andezitik bazalt ve kille münavebeli olarak devam eder. Vadiler ve ovalara inildikçe değişik örtüler tespit etmek mümkündür. Kuzey kısımları ise tamamen bazaltik yapıdadır. 45

46 3.2. Depremsellik, Depolama Tesisi Alanının Tektonik Özelliklerinin Anlatılması Afet Đşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye deprem bölgeleri haritasında, proje alanı, Kars ilinin tamamı ikinci derece deprem bölgesidir. Deprem verilerine göre Kars ve yakın çevresi belli oranlarda deprem riski taşımaktadır ve bu risk Kars yakınlarından geçen Ermenistan,Çobandede, Balık gölü, Kağızman ve Iğdır gibi aktif fay hareketlerine bağlıdır. Bu fayların konumlarına ve Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu Fayı gibi büyük faylara olan uzaklığına göre Kars ikinci derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Ancak son yüzyıl içerisinde aletsel deprem kayıtlarına göre Kars merkezinden geçen sismik olarak aktif bir fay bulunmamaktadır. Proje sahası içinde ise hareketiyle yıkıcı nitelikte deprem üretecek herhangi bir diri faya rastlanmamıştır. 46

47 47

48 3.3. Hidrolojik Özellikler ve Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Plânlanan Kullanımı, Debileri, Bu Kaynakların Faaliyet Alanına Mesafeleri Kars ilinde irili ufaklı çok sayıda göl mevcuttur (Çıldır Gölü [bir kısmı Ardahan ili toprakları içerisinde yer alır[, Aygır Gölü, Kuyucak Gölü ve Turna gölleri). Bu doğal göllerin yanında tek yapay göl ise Arpaçay Baraj Gölüdür. Đlin önemli akarsuları Arpaçay ve Kars çayıdır. Arpaçay, Aras Nehri nin önemli bir koludur. Karahan Çayı ve Kars Çayı da Arpaçay'a dökülür. Arpaçay daha sonra Aras Nehri ile birleşir. Kars Çayı, Sarıkamış Kars platosu ile Allahüekber Dağları - Kısır Dağı - Çıldır Gölü ve Akbaba Dağı arasında kalan havzaların sularını toplar.aras Havzası sınırları içinde yer alan Kars iline ait yüzey suları hakkında bilgiler, 48

49 3.4. Hidrojeolojik Özellikler ve Yer Altı Su Kaynaklarının Mevcut ve Plânlanan Kullanımı, Debileri, Bu Kaynakların Faaliyet Alanına Mesafeleri tarihlerinde proje sahasında gerçekleştirilmiş bulunan detaylı jeoteknik etüt çalışması sırasında derinliği 15 m yi bulan sondaj kuyuları açılmış, ancak yer altı suyuna rastlanmamıştır. Proje sahası çevresinde açılmış bir su (sondaj) kuyusu da bulunmamaktadır. Dolayısıyla, proje sahası ve/veya yakın çevresinde herhangi yer altı su kaynağının bulunmadığı rahatlıkla söylenebilir. 49

50 3.5. Flora ve Fauna [proje alanı ve etki alanında bulunan flora türleri, etkilenecek alandaki türler, bu çalışmaların hangi dönemde yapıldığı, ulusal ve uluslar arası sözleşmelerle koruma altına alınmış, nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler, bunların yaşama ortamları ve tehlike kategorilerinin Red Data Book a göre irdelenmesi, flora tablosunun oluşturulması, faaliyet alanındaki av hayvanlarının Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararlarına göre incelenmesi, faunanın uygun formda düzenlenmesi, Bern Sözleşmesi kapsamında bulunan türlerin belirlenmesi, proje faaliyetlerinden etkilenecek canlılar için alınması gereken koruma önlemleri (inşaat ve işletme aşamasında)] Vejetasyon ve Flora Bölgenin iklimi yakınlardaki Karadeniz iklimi ile benzerlikler gösterse de, bu bölge güneybatıdaki yarım daire şeklindeki yüksek dağlar ile izole edildiğinden bu iklimden etkilenmemektedir. Proje sahası şu anda işletilen vahşî depolama sahasının üzerine kurulacağından alanın doğal vejetasyon yapısından söz etmek mümkün değildir. Ancak, proje sahasının yakın çevresinde bulunan vejetasyonlar aşağıda verilmektedir. 50

51 Çayır ve Meralar Proje sahası yakın çevresinde görülen çayır vejetasyonu %90 örtüş yüzdesi ve cm tabakalanmaya sahiptir. Toprak tipi çernezyom (kara toprak) olup, verimli toprak zonu 25 cm dolaylarındadır. Bölgedeki çayır vejetasyonunun gerçek bir sınıflandırılması yapılmamıştır. Bununla birlikte m ye kadar olan çayırlar subalpin, daha yukarıdakiler ise alpin vejetasyon olarak kabul edilmektedir (Atalay, 1994). 51

52 3.5.2 Fauna Yapılan araştırmada sadece arazi gözlemleri baz alınmamıştır; saha çalışmalarına ek olarak yöre insanlarının gözlem ve deneyimleri ile sahanın biyotop özellikleri, genel ve geçerli biyocoğrafik kurallar ve bugüne değin belirlenen yayılış alanları gibi faktörleri dikkate almak suretiyle, alanın faunası belirlenmeye çalışılmıştır. Bu açıdan, çalışma dönemi zarfında gözlenemeyen, ancak literatür kayıtlarına göre alanda bulunma olasılığı çok yüksek türlere de yer verilmiştir. Sürüngenler Bölgede bulunan ve/veya bulunma olasılığı yüksek olan toplam beş sürüngenden ikisi kertenkele ve üçü ise yılandır. Alanda bulunan sürüngen türleri Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca ve Bern Sözleşmesi gereği koruma altındadır. Kuşlar Vahşî depolama sahasının bulunduğu alanda beslenmek için çöp sahasını kullanan kuş türleri yoğunluktadır. Alan bunun dışında kuşlar açısından önemli bir habitat özelliği göstermemektedir. Memeliler Alanda habitat çeşitliliğinin zayıf olması ve yoğun insan baskısına bağı olarak tür çeşitliliği ve popülasyon yoğunlukları da düşüktür. 52

53 3.5.3 Proje Faaliyetlerinden Etkilenecek Canlılar Đçin Alınması Gereken Koruma Önlemleri (Đnşaat ve Đşletme Aşamasında) Proje sahasının tesisi ve işletimi sırasında çevredeki doğal vejetasyon yapısı ve fauna üzerine etkileri asgarî düzeye indirmek için alınması gereken önlemler, flora ve fauna için ayrı ayrı olarak aşağıda anlatılmaktadır. Flora Proje sahası ve yakın çevresinde tehdit altında, endemik ya da nadir tür ve habitat bulunmamaktadır. Bu nedenle, özel bir önlem alınmasına gerek yoktur. Ancak, doğal vejetasyon yapısını tahrip etmemek için inşaat ve işletme sırasında proje sahası sınırları dışına mümkün olduğunca çıkılmamasına dikkat edilecektir. 53

54 Fauna Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan fauna türleri için Bern Sözleşmesi Madde 6 ve 7 de belirtilen önlemlerin alınması gerekmektedir.bunun için özellikle inşaat ve işletme sırasında sahada çalışan personelin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Bern Sözleşmesi Madde 6 ya göre şu hususlar yasaklanmalıdır: Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri; Üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip etmek; Yabani faunayı, bu Sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde, özellikle üreme,geliştirme ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek; Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boş dahi olsa bu yumurtaları alıkoymak; Bu madde hükümlerinin etkinliğine katkı sağlayacak hallerde, tahnit edilmiş hayvanlar ve hayvanlardan elde edilmiş kolayca tanınabilir herhangi bir kısım veya bunun kullanıldığı malzeme dahil, bu hayvanların canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti. 54

55 Madde 7 ye göre ise alınacak önlemler aşağıda verilemektedir: Kapalı av mevsimleri ve/veya işletmeyi düzenleyen diğer esaslar belirlenmelidir, Yabanî hayvanların canlı veya cansız olarak satışı, satmak amacıyla elde bulundurulması ve nakledilmesi veya satışa çıkarılması uygun şekilde düzenlenmelidir Meteorolojik ve Đklimsel Özellikler Bu ÇED raporunun konusunu oluşturan katı atık düzenli depolama tesisinin kurulacağı alana en yakın meteoroloji istasyonu olan Kars meteoroloji istasyonu (enlem: 40º37', boylam: 43º06'), proje sahasının mevcut meteoroloji istasyonlarına olan uzaklıkları göz önüne alınarak, etki alanının meteorolojik ve iklimsel özelliklerinin en iyi şekilde ortaya konulabilmesi amacıyla seçilmiştir. Bu bölümde, Kars meteoroloji istasyonundan sağlanan uzun yıllar ( ) verileri değerlendirilmiştir. 55

56 3.6.1 Hakim Rüzgâr Yönünün Yerleşimlere Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler Bölgenin hâkim rüzgâr yönü güney-güneybatılıdır (SSW). Proje sahası ise, en yakın yerleşim olan Kars il merkezinin 4 km kadar kuzeydoğusunda kalmaktadır. Ayrıca, proje sahası ile il merkezi arasında bir dağ bulunmaktadır. Dolayısıyla, Kars Katı Atık Depolama Tesisi nin hâkim rüzgâr yönü dolayısıyla il merkezinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir Bölgenin Genel Đklim Koşulları, Sıcaklık Dağılımı, Yağış Dağılımı. Bölgenin Genel Đklim Koşulları Denizlerden uzak ve yüksek olan Kars ili, sert bir karasal iklimin etkisi altında kalır.gün içindeki ve mevsimler arasındaki sıcaklık farkları yüksektir. Kışlar erken başlayıp geç sona erdiği için, ilkbahar ve sonbahar mevsimleri hissedilemeyecek kadar kısa sürer.kışlar soğuk ve karlı, yazlar ılık ve yağışlı geçer. Đlde, ülkemizin diğer yörelerinde rastlanmayan bir yağış rejimi etkili olur. Sisli ve donlu geçen kış, en az yağış düşen mevsimdir. Ülkemizin büyük bir bölümünde kurak geçen yaz ise Kars ta en yağışlı mevsimdir (Türkiye Đller Ansiklopedisi, 2005). 56

57 Bölgenin Sıcaklık Dağılımı Kars meteoroloji istasyonundan elde edilen aylık en yüksek, ortalama ve en düşük sıcaklık değerlerinin aylık değişimleri aşağıdaki şekilde sunulmaktadır. Yukarıdaki şekilde de görülebileceği üzere, il bazında yıllık ortalama sıcaklık 5,6ºC dir. En sıcak ay, ağustos (ortalama 18,5ºC), en soğuk ay ise ocaktır (ortalama -8,9ºC). Đlde görülen en yüksek sıcaklık değeri 35,4ºC ( ), en düşük sıcaklık ise -32,2ºC ( ) olmuştur. 57

58 Bölgenin Yağış Dağılımı Kars meteoroloji istasyonu tarafından yılları arasında kaydedilen yağış verileri ışığında belirlenen aylık ortalama yağış değerleri, aşağıda sunulmaktadır. Bölgede yıllık ortalama toplam yağış miktarı 518,2 mm dir. Yağışın en çok olduğu mevsim, ilkbahar mevsimidir dönemindeki aylık yağış ortalamaları göz önüne alındığında, en çok yağışın mayıs ayında (80,7 mm) ve en az yağışın ise ocak ayında (18,1 mm) olduğu görülmektedir. 58

59 3.6.3 Bölgenin Rüzgâr Dağılımı (yıllık, mevsimlik, aylık rüzgâr yönü dağılımı, yönlere göre rüzgâr hızı, aylık ortalama rüzgâr hızı dağılımı grafiği, en hızlı esen rüzgâr yön ve hızı, fırtınalı ve kuvvetli rüzgârlı gün sayısı) Uzun yıllar ölçümlerine göre bölgede birinci derecede hâkim rüzgâr yönü güney-güneybatılıdır. Kars Meteoroloji Đstasyonu tarafından yapılan ölçümler sonucunda uzun yıllar yıllık ortalama rüzgâr hızı 2,5 m/s dir. 10 yıllık ölçümler sonucunda en hızlı esen rüzgârın yönünün kuzeybatı (NW), hızının ise 25,6 m/s olduğu belirlenmiştir. Söz konusu ölçüm dönemi içinde ortalama 7,0 gün fırtınalı (rüzgâr hızı 17,2 m/s), 69,1 gün ise kuvvetli rüzgârlı (rüzgâr hızı 10,8-17,1 m/s) geçmiştir yılları arasında yapılan ölçümler uyarınca hazırlanan yönlere göre yıllık rüzgâr hızı dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 59

60 60 Kars (Kars) Meteoroloji Đstasyonu Uzun Dönem Yıllık ve Mevsimlik Rüzgâr Günleri

61 3.6.4 Şiddetli Yağış Analizi Kars meteoroloji istasyonu tarafından kaydedilen yağış verileri ışığında gerçekleştirilen şiddetli yağış analizi grafiği aşağıdaki şekil ve tabloda sunulmaktadır. Şiddetli Yağış Analizi (Aylık Değişim) 61 Şiddetli Yağış Analizi (Yıllık)

62 3.7. Koruma Alanları (proje sahası ve etki alanında bulunan duyarlı yöreler ve özellikleri, millî parklar, tabiat parkları, sulak alanlar, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, yaban hayatı koruma alanları, yaban hayvanı yetiştirme alanları, kültür varlıkları, tabiat varlıkları, sit ve koruma alanları, Boğaziçi Kanununa göre koruma altına alınan alanlar, biyogenetik rezerv alanları, biyosfer rezervleri, özel çevre koruma bölgeleri, özel koruma alanları, içme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları, turizm alan ve merkezleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar), Bunların Faaliyet Alanına Mesafeleri, Olası Etkileri Proje sahası ve etki alanında, ulusal ve/veya uluslar arası ölçekte korunan bir koruma alanı bulunmamaktadır. Proje sahasına en yakın koruma alanı, tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile millî park ilan edilmiş olan Sarıkamış Allahüekber Dağlarıdır ( ha). 62

63 3.8. Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu (arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması, erozyon, toprağın mevcut kullanımı, toprak etüt raporu) Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası nın toprak özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, arazinin orta meyilde, orta derin, orta erozyonlu, taşlı, bazaltik topraklardan oluştuğu belirlenmiştir. Sahanın arazi kullanma kabiliyet durumu derecesi IV tür. Arazinin bir kısmı, hâlihazırda, vahşî depolama sahası olarak kullanılmaktadır. 63

64 Proje Sahası ve Çevresinin Toprak Haritası 64

65 3.9. Orman Alanları Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahasını da içine alan Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, Sarıkamış Orman Đşletme Müdürlüğünün orman varlığı haritası aşağıdaki şekilde sunulmaktadır. Haritadan da görülebileceği üzere, proje sahası, herhangi bir orman alanı içinde kalmamaktadır. Sarıkamış Orman Đşletme Müdürlüğü Orman Varlığı Haritası 65

66 3.10. Proje Yeri ve Etki Alanının Hava, Su ve Toprak Açısından Mevcut Kirlilik Yükünün Belirlenmesi Hava Kirliliği Hava kirliliği, ülkemizde 1990'lı yılların başında fosil yakıtların fazla kullanımından dolayı özellikle kent merkezlerinde etkisini göstermiştir. Türkiye genelinde olduğu gibi Kars de 1998 yılları arasında etkili olmasına karşın son yıllarda kükürt dioksit (SO2) ve partikül madde (PM) değerleri Kısa Vadeli Sınır (KVS) ve Uzun Vadeli Sınır (UVS) değerlerinin altında kalmıştır Su Kaynaklarının Kirliliği Yer Altı Suları Cumhuriyet köyü yakınlarında bulunan kum eleme tesislerinin malzeme temin amacıyla havzanın her tarafını tahrip etmesi dolayısıyla, malzeme alınan yerler sazlık ve bataklık haline gelmektedir. Bu durum Kars'ın içme suyunu karşılayan kuyuların ve yer altı suyunun kaynağı olan Kars çayı havzasını kirletmektedir. Bunun nedenle kum eleme tesisleri için ruhsat almak zorunlu hâle gelmiştir (www.kars.gov.tr). 66

67 Akarsular Đlde akarsu olarak Kars Çayı bulunmaktadır. Akarsu kalitesinin tespiti ve kirlilik parametrelerini belirleyecek herhangi bir çalışma yapılmamıştır (www.kars.gov.tr). Göller, Göletler ve Rezervuarlar Đlde Çıldır Gölü (bir kısmı Ardahan il sınırlarında yer almaktadır), Aygır Gölü, Kuyucuk Gölü ve Turna gölleri bulunmaktadır. Bu doğal göllerin yanında tek yapay göl ise Arpaçay baraj gölüdür. Göllerin aylık, mevsimlik ve yıllık kirlilik durumları belirleyecek herhangi bir çalışma bulunmamaktadır (www.kars.gov.tr). Proje kapsamında gerçekleştirilen literatür ve arazi çalışmaları, proje sahası veya yakın çevresinde herhangi bir yer altı ve/veya yüzeysel su kaynağı olmadığını göstermiştir Toprak Kirliliği Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, mevcut durumda katı atık vahşî depolama sahası olarak kullanılmakta olan araziye kurulacaktır. 67

68 4. PROJENĐN ÖNEMLĐ ÇEVRESEL ETKĐLERĐ VE ALINACAK ÖNLEMLER 4.1. Arazinin Hazırlanması Aşamasında Yapılacak Đşler Kapsamında Nerelerde, Ne Miktarda ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Malzemelerin Nerelere Taşınacakları, Nerelerde Depolanacakları veya Hangi Amaçlar Đçin Kullanılacakları, Dolgu Đçin Kullanılacaksa Hafriyat ve Dolgu Tabloları Sızıntı suyunun cazibeli akış ile toplanabilmesi ve drene edilebilmesinin temini amacıyla, sızıntı suyu toplama havuzunun sahadaki en düşük kotlu noktaya yapılması gerekmektedir. Zeminin düzenlenmesi esnasında, kazıdan çıkan toprak, dolgu alanlarında kullanılacak ve tabakalar halinde sıkıştırılacaktır. Kazı yapılan alanlar da daha sonra sıkıştırılacaktır. 68

69 Proje sahasında kazı derinliği, ortalama 3 m olarak seçilmiştir. Çöpün depolanacağı sahada gerekli zemin geçirimsizliği sağlandıktan sonra depolama işlemi gerçekleştirilecektir. Kazı faaliyetleri, proje sahasında işletmeye açılacak etaplarda (toplam sekiz etap) kademeli olarak gerçekleştirilecektir. Toplamda yapılacak kazı miktarı, m³ tür. Bu hafriyatın nihaî örtünün oluşturulmasında kullanılması plânlanmaktadır. Hafriyat malzemesinin dolgu amacıyla kullanılabilirliğinin belirlenmesi açısından, öncelikle doğal malzeme deneyleri gerçekleştirilecektir. Hafriyat malzemesi, ancak bu deneylerden geçmesi durumunda sahada kullanılacaktır. Deneyler sonucunda sahada kullanılamayacağı belirlenen hafriyat atıkları ise, tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, Đnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak bertaraf edilecektir. 69

70 4.2. Proje Kapsamında Kullanılacak Kilin Miktarı, Nereden ve Nasıl Temin Edileceği, Nasıl Taşınacağı, Temin Edileceği Yerdeki Rezerv Kapasitesi, Çevreye Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler Zemin ve yüzey geçirimsizlik sistemlerinin parçaları olan mineral (kil) sızdırmazlık ve yalıtım tabakaları için ihtiyaç duyulacak kil miktarı toplam m³ tür. Söz konusu kilin nereden ve nasıl temin edileceği, nasıl taşınacağı ile kil ocağının rezerv kapasitesi gibi bilgiler, projenin detay mühendislik aşamasında kesinlik kazanacaktır. Proje kapsamında kullanılacak kil ocağının ıslahı ile ilgili olarak yönetmeliğin ilgili maddelerinin eksiksiz olarak yerine getirilebilmesi açısından, ocağın işletmeye kapatılması döneminde detaylı rehabilitasyon plânları hazırlanacak ve uygulamaya konulacaktır. 70

71 4.3. Projenin Yol Açacağı Bitkisel Toprak Kaybı, Projenin Peyzaj Üzerindeki Etkileri ve Alınacak Önlemler Proje sahasında bitkisel toprak kalınlığı, 0-0,5 m arasında değişmektedir. Söz konusu bitkisel toprak, Hafriyat Toprağı, Đnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde 14 uyarınca, alt topraktan ayrı olarak toplanacak ve yeniden kullanılmak üzere proje sahası dahilinde uygun bir yere yığılacaktır. Bitkisel toprağın saklama sürecinde olabilecek kayıplar önlenecek ve toprağın kalitesi korunacaktır. Proje sahasının bir kısmının hâlihazırda vahşî depolama sahası olarak kullanılması, diğer kısmının ise hiçbir peyzaj özelliği taşımayan boş arazi olması nedeniyle, projenin peyzaj üzerinde olumsuz bir etkisi olmasından ziyade, depolama faaliyetlerinin bitmesini müteakiben sahanın yeşillendirilecek olması dolayısıyla ancak olumlu etkisinin olacağı rahatlıkla söylenebilir. 71

72 4.4. Flora, Fauna, Biyolojik Çeşitlilik, Habitat Kaybı Üzerine Etkiler ve Alınacak Önlemler Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, yeri itibariyle, flora, fauna, biyolojik çeşitlilik ve/veya habitat kaybına neden olmayacaktır. Bu nedenle, özel bir önlem alınmasına gerek yoktur. Ancak, proje sahasının çevresindeki doğal vejetasyon yapısını tahrip etmemek açısından, inşaat ve işletme sırasında proje sahası sınırları dışına mümkün olduğunca çıkılmamasına dikkat edilecek ve faaliyetler Bern Sözleşmesine uygun olarak yürütülecektir Taşkın Riski ve Alınacak Önlemler Proje sahasında gerçekleştirilmiş bulunan jeolojik etüt sonucunda, sahada yer altı suyuna rastlanmamıştır. Ancak kar ve yağmur sularının oluşturabileceği muhtemel yüzey sularının sahadaki etkisi göz önünde bulundurularak, Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası çevresinde gerekli drenaj ağı oluşturulacaktır. 72

73 4.6. Depolama Tesisinin Tasarımı, Zemin Geçirimsizliği, Zemin Sızdırmazlığının Sağlanması Đçin Yapılacak Đşlemler, Drenaj Đle Đlgili Đşlemler, Alınacak Drenaj Önlemleri, Düzenli Depolama Alanına Ait Üst Örtü ve Zemin Suyu Drenaj Tabakası Plân ve Kesit Bilgileri, Üst Yüzey Geçirimsizlik Tabakası, Taban ve Üst Yüzey Geçirimsizliğinin Kesitleri Zemin Geçirimsizlik Sistemi Zemin geçirimsizlik sistemi, mineral tabaka ile drenaj tabakasının bir birleşimidir. Zemin geçirimsizlik sisteminin yapısı aşağıdaki gibidir: mineral (kil) sızdırmazlık tabakası koruma tabakası (ince agrega ile karıştırılmış bitümlü malzemenin serpilmesi) drenaj örtüsü drenaj tabakası 73

74 4.6.2 Yüzey Geçirimsizlik Sistemi Depolama işlemi esnasında, depolanan atıklar en yüksek kota ulaştıklarında atıkların üzeri yüzey geçirimsizlik sistemini de içeren bir nihaî örtü ile kaplanacaktır. Yüzey Kars Belediyesi Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası geçirimsizlik sistemine en fazla %33 eğim verilecektir. Düzenli depolama sahasındaki eğimler, oturma sonrasında muhtemelen %8 ile %10 arasında olacaktır. Yüzey geçirimsizlik sisteminin yapısı en alttan yukarıya doğru olmak üzere aşağıdaki düzende olacaktır: Dengeleme tabakası Mineral geçirimsizlik tabakası Drenaj tabakası Filtre tabakası Tarım toprağı 74

75 4.6.3 Yüzey Suyunun Toplanması Kirlenmemiş yüzey suyu; giriş alanı ve çevre yolunun beton kaplamalı yüzeyleri, kapatılmış depolama alanları, işletmede olmayan depolama sahası alanları ve çevre alanlardan gelen yağış sularını kapsamaktadır. Đşletmede olmayan alanlar ise zeminin kabaca şekillendirildiği, zemin yalıtım sisteminin yeni oluşturulduğu ve kullanılmayan depolama alanlarıdır. Sızıntı suyunu en aza indirebilmek için, depolama işlemi için o an kullanılmayan alanların üzeri ince bir folyo ile geçici olarak kapatılacaktır. Düzenli depolama sahası çevre yolunun inşası esnasında, çevreden aynı zamanda giriş alanı ve tesis alanından da gelen yağış sularının tutulabilmesi amacıyla yolun dış kenarına drenaj hendekleri tesis edilecektir. 75

76 4.7. Proje Kapsamında, Đnşaat ve Đşletme Döneminde Su Temini Sistemi Plânı, Suyun Nereden Temin Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, Oluşacak Atıksuların Cins ve Miktarları, Alan Çevresinde Bulunan Yer Altı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler (drenaj sisteminden toplanan suyun miktarı, karakteristiği, arıtma tesisi akım şeması, kapasitesi, işletme şekli, arıtım sonucu ulaşılacak değerler, arıtılan suyun hangi alıcı ortama nasıl deşarj edileceği, deşarj limitlerinin tablo şeklinde verilmesi, sızıntı suyu depolama havuzu plân ve kesit bilgileri, arıtma çamurunun bertarafı ile depo gaz çıkışının miktarı, kontrolü, değerlendirilmesi ve uzaklaştırma yöntemleri) Projenin inşaat ve işletme döneminde ihtiyaç duyulacak olan su, her iki aşamada çalışacak personelin ihtiyaçları ile sınırlıdır. Đnşaat faaliyetlerinin en yoğun olacağı dönemde 20 kişinin çalışacağı ve kişi başına düşen günlük su tüketim değerinin 150 L/gün olacağı kabulü ile inşaat aşaması günlük azamî su ihtiyacı 3 m³ olarak hesaplanmıştır. 76

77 Đşletme aşamasında ise 17 kişi çalışacaktır. Bu durumda, personel tarafından kullanılacak olan suyun miktarı 2,5 m³/gün dür. Ancak, işletme aşaması su ihtiyacının hesaplanmasında tekerlek yıkama ünitesi de hesaba katılmalıdır. Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası için yapılan hesaplamalarda sahaya giriş yapacak çöp kamyonu sayısının azamî 15 olacağı belirlenmiştir. Tekerleklerin temizlenmesi için araç başına 100 L su kullanılacağı kabulü ile, araç yıkama ünitesinde kullanılacak su miktarının 1,5 m³/gün olduğu hesaplanabilir. Bu durumda, işletme aşamasında sahada kullanılacak olan su miktarı azamî 4 m³/gün olacaktır. Projenin inşaat ve işletme aşamalarında ihtiyaç duyulacak olan kullanma suyu, şehir su şebekesinden temin edilecek, proje sahasına tankerler vasıtasıyla taşınacaktır. 77

78 Projede çalışacak personel tarafından tüketilecek suyun tamamının atıksuya dönüşeceği şeklinde olan en kötümser yaklaşım değerlendirilirse, azamî atıksu miktarının inşaat dönemi için 3 m³/gün, işletme dönemi için ise 4 m³/gün mertebesinde olacağı söylenebilir. Meydana gelecek olan atıksular evsel nitelikli olup, inşa edilecek olan bir sızdırmaz fosseptikte toplanacak ve gerekli aralıklarla bir vidanjör tarafından alınarak ilgili Kars Belediyesi tarafından belirlenen şekilde deşarj edilecektir. Kullanılacak olan fosseptikler ile ilgili olarak, tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Lağım Mecrası Đnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 78

79 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ile katı atık değerlendirme ve bertaraf tesisleri için belirlenmiş olan alıcı ortama deşarj standartları, Tablo da sunulmaktadır. Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında sızıntı suyunun arıtılması için basit bir biyolojik ön arıtma ve buharlaştırma (sızıntı suyu havuzunda) uygulaması ile sızıntı suyunun geri devredilmesi sistemi önerildiğinden, herhangi bir alıcı ortama deşarj söz konusu değildir. 79

80 4.7.1 Drenaj Suyu Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında kurulacak olan drenaj sistemi hakkında bilgi verilmiş idi. Söz konusu kısımda da belirtildiği üzere, yağmur suyu drenaj kanalında toplanarak tahliye edilecek olan su, tek bir noktada toplanacak ve araziye bırakılacaktır. Proje henüz ön mühendislik aşamasındadır ve drenaj sisteminden toplanacak suyun miktarı, karakteristiği vb. hususlar, detay mühendislik aşamasında ele alınacaktır Sızıntı Suyu Düzenli depolama sahalarında oluşan sızıntı suyu miktarı, yağış miktarı, atıkların hacminin azaltılmasında kullanılan sıkıştırma ekipmanları ve atıkların özelliklerine bağlıdır. Genel olarak, sızıntı suyu miktarı, yağış miktarının yaklaşık %25'i (örneğin yıllık yağış miktarı 700 mm ise sızıntı suyu yaklaşık 5 m³/ha.gün) olarak kabul edilebilir. Bu durumda; Kars ili için yıllık yağış miktarı = 499,1 mm olduğuna göre, Sızıntı suyu miktarı = 3,4 m3/ha.gün olmaktadır. 80

81 4.7.3 Arıtım Çamuru Arıtma çamuru, Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında belirlenecek ayrı bir bölümde depolanarak bertaraf edilecektir Depo Gazı Organik maddelerin anaerobik (havasız) ortamda ayrışması depo gazının oluşmasına yol açar. Oluşacak bu gazın tahliye edilmemesi durumunda patlama gibi ciddî tehlikelerin oluşması söz konusudur. Bu nedenle bir gaz giderme sistemi tesis edilecektir. Etkin bir gaz giderme sisteminin kurulması ile oluşan depo gazının yaklaşık %50 sinin toplanması mümkün olacaktır. Düzenli depolama sahasındaki depo gazı, düşey gaz toplama sistemi yardımıyla aktif olarak bertaraf edilecektir. 81

82 4.8. Projenin Đçme Suyu Temin Edilen Yapılar Üzerindeki Etkileri Projenin inşaat ve işletme aşamalarında kullanılacak olan suyun miktarının çok düşük olması nedeniyle içme suyu temin edilen yapılar üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. 82

83 4.9. Proje Kapsamındaki Elektrifikasyon Plânı, Bu Plânın Uygulanması Đçin Yapılacak Đşlemler ve Kullanılacak Malzemeler, Enerji Nakil Hatlarının Geçirileceği Yerler ve Trafoların Yerleri, Bunların Güçleri Sahanın işletilmesi için gerekli (atölye, garaj, pompa sistemlerinde kullanılmak üzere gibi) elektrik bağlantısı gereklidir. Düzenli depolama sahasına uygun bir elektrik hattı tesis edilecektir. Abonelerin elektrik şebekesine bağlantısını tesis etmekten TEDAŞ sorumludur. Raporun çeşitli kısımlarında da bahsedildiği üzere, Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası projesi, henüz ön mühendislik aşamasındadır. Proje kapsamındaki elektrifikasyon plânı, bu plânın uygulanması için yapılacak işlemler ve kullanılacak malzemeler, enerji nakil hatlarının geçirileceği yerler ve trafoların yerleri, bunların güçleri vb. bilgiler, ancak detay mühendislik aşamasında verilebileceğinden, bu başlık altında bahsedilebilecek başka bir husus bulunmamaktadır. 83

84 4.10. Depolama Sahasında Kötü Hava Şartlarında (yağışlı, soğuk, kuru vb.) Yapılacak Çalışmalar Kötü hava şartlarında, katı atık düzenli depolama sahasında çalışan işçiler etkileneceklerdir. Bu koşullardan etkilenmemeleri için çalışan işçilere özel kıyafetler verilecek ve tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Đşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri eksiksiz olarak uygulanacaktır. Depolama sahasında çalışacak tüm makineler, sürücülerin soğuk havaya maruz kalmasını engellemek açısından, kabinli olarak seçileceklerdir. 84

85 4.11. Proje Kapsamında Đnşaat ve Đşletme Aşamasında Meydana Gelecek Katı Atık, Tehlikeli Atık, Tıbbî Atık Cins ve Miktarları, Bu Atıkların Bertaraf Şekilleri Evsel Nitelikli Katı Atıklar Đnşaat ve işletme aşamalarında çalışacak personelin yöreden temin edilecek olması nedeniyle, sahada barınma olmayacaktır. Bu nedenle, kişi başına düşen günlük katı atık miktarı 0,5 kg mertebesinde kalacaktır2. Dolayısıyla, inşaat personeli sayısının azamî 20 kişiye çıkacağı kabulü ile meydana gelecek evsel nitelikli katı atık miktarının 10 kg/gün mertebesinde olması beklenmektedir. Đşletme aşamasında oluşacak cam, kağıt, plastik gibi evsel nitelikli katı atık miktarının da 8,5 kg/gün mertebesinde olması beklenmektedir. Söz konusu evsel nitelikli katı atıklar, günlük olarak toplanarak, tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin hükümlerine uygun bir şekilde, depolama sahasında bertaraf edilecektir. 85

86 Atık Yağlar Kars Katı Atık Düzenli depolama Sahasının inşası ve işletilmesi esnasında oluşacak atık yağlar, tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine uygun bir şekilde taşınacak, depolanacak ve bertaraf edilecektir. 86

87 Tıbbî Atıklar 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde 180 uyarınca, Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran bütün iş sahipleri, işçilerin sıhhi ahvaline bakmak üzere bir veya müteaddit tabibin sıhhî murakabesini temine ve hastalarını tedaviye mecburdur. Büyük müessesatta veya kaza ihtimali çok olan işlerde tabip daimi olarak iş mahallerinde yahut civarında bulunur. Hastanesi olmayan mahallerde veya şehirler ve kasabalar haricinde bulunan yerlerdeki iş müesseseleri bir hasta odası ve ilk yardım vasıtalarını ihzar ederler. Yüzden beş yüze kadar daimi amelesi olan müesseseler bir revir mahalli ve beş yüzden yukarı amelesi olanlar yüz kişiye bir yatak hesabı ile hastane açmaya mecburdurlar. Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası projesinin inşaat ve işletme aşamalarında çalışacak personel sayısı, yukarıda sunulan madde ile belirlenmiş personel sayılarından çok daha düşüktür. Dolayısıyla, herhangi bir acil durumda ilçe merkezinde yer alan hastanelerden yararlanılacak ve proje kapsamında tıbbî atık oluşumu söz konusu olmayacaktır. 87

88 4.12. Proje Kapsamında Đnşaat ve Đşletme Döneminde Kullanılacak Maddelerden Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Toksik Olanların Taşınmaları, Depolanmaları ve Kullanımları, Bu Đşler Đçin Kullanılacak Aletler ve Makineler Projenin inşaat dönemlerinde herhangi bir parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve/veya toksik malzeme kullanımı olmayacaktır. Düzenli depolama sahalarının işletilmesi sırasında zamana bağlı olarak çıkacak depo gazları, ağırlıklı olarak CH4, CO2, N2, O2, H2S, NH3, H2 ve eser elementlerden oluşmaktadır. Bunlardan CH4 ve CO2 nin parlayıcı / patlayıcı özelliği vardır. Söz konusu depo gazlarının çıkışı için gaz bacaları kurulacaktır. 88

89 4.13. Tesiste Oluşabilecek Koku, Toz, Haşere ve Sinek Üremesine Karşı Alınacak Önlemler Tesis sahasının yerleşimlere olan uzaklığı ve arada doğal engellerin bulunması nedeniyle sahadan kaynaklanacak tozun herhangi bir etkisi olmayacaktır. Yine de, depo sahasında çalışan makinelerden kaynaklanacak tozumanın önlenebilmesi için, kurak mevsimlerde, çalışılan alanlar sulanacak ve böylece, toz bastırılacaktır. 89

90 Koku ile ilgili yapılan değerlendirmeler, mevcut düzenli depolama sahalarından elde edilen tecrübelere göre yapılmıştır. Genel olarak, düzenli depolama sahalarının 500 m den uzağında koku hissedilmemektedir. Ama bazı atmosferik ve topoğrafik koşullar, kokunun 1 km mesafede hissedilmesine sebep olabilmektedir. Düzenli depolama sahasına en yakın yerleşim olan Kars il merkezinin sahaya yaklaşık 4 km mesafede yer alması, arada doğal bir engel oluşturan bir dağın bulunması ve hâkim rüzgâr yönü dolayısıyla, tesiste oluşacak kokunun il merkezine ulaşması söz konusu değildir. 90

91 Düzenli depolama sahasının en önemli etkilerinden biri de kara sinek oluşumudur. Söz konusu haşerenin kuluçka dönemi 5 ila 7 gün olduğundan, yaklaşık 2 m yüksekliğinde dolgusu tamamlanan kısımların üstü örtülerek, kara sineklerin çevreye yayılması daha kuluçkadan çıkmadan önlenecektir. Bu şekilde ara örtü kullanımı, çöplerin oksijenle olan temasını keseceğinden, koku meydana gelmesini de engelleyecektir. 91

92 4.14. Proje Kapsamında Đnşaat ve Đşletme Döneminde Đşler Nedeni Đle Meydana Gelecek Gürültünün Kaynakları ve Seviyesi, Gürültüyü Azaltmak Đçin Alınacak Önlemler Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, ÇGDYY Ek-VII de sıralanan Gürültü Kontrol Đzin Belgesine Tabi Đşletmeler kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla, ÇGDYY Madde 10 da sıralanan hükümleri yerine getirmekle yükümlüdür. Arazinin hazırlanmasında çalışacak makine ve ekipmanlara ait eşdeğer gürültü seviyeleri (Leq), tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gürültü Kontrol Yönetmeliği (GKY) Ek-1 de belirlenmiş olup, Tablo da verilmektedir. Đnşaat faaliyetleri için gerçekleştirilen gürültü hesaplamasında en kötü durum göz önüne alınarak açık alanda çalışacak araçların aynı anda kullanılacağı varsayımı benimsenmiştir. Gerçek değerlerin bundan daha düşük olacağı aşikârdır 92

93 Bütün iş makinelerinin çalışması halinde uygun hesaplama yöntemleri kullanıldığında dba olarak saptanmıştır 93

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI Vahşi mi? Atıkların gelişigüzel tabiata dökülmesiyle Koku kirliliği Yüzey suyu kirliliği Yeraltı suyu kirliliği Atıkların çevreye dağılması Kirliliğin, atıklardan beslenen

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ Belirlenmiş olan yerleşim bölgeleri için 2022-2041 dönemini kapsayacak entegre katı atık yönetimi planı hazırlanacaktır. Yönetim

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS Atıkların Sınıflandırılması ve Tasfiyesi Atıkların Geri Dönüşümü Çevre Bilinci Eğitiminin

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SORU LİSTESİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SORU LİSTESİ Tesiste katı atık üretimi oluyor mu? İnsanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, doğal bitki örtüsüne, yeşil alanlara ve binalara, toplumun düzeni ve emniyetine, yeraltı ve yüzeysel su alanları

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur.

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur. 7. ÇEVRESEL ETKİLER 7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri Önerilen tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada 4 634 000 4 636 000

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi Not: Aralık 2006 tarihli bu kısım Ağustos 2006 da yayımlanmış olan Kısım VI.2.6.1 in yerine geçmiştir. Bu bağlamda, Aralık 2006 da Ek P eklenmiştir. VI.2.6.1. İnşaat ve Su Tutulması Aşamasında Aşağı Akış

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ (21.05.2001 tarih ve 24408 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAHŞİ DEPOLAMA ALANLARININ ISLAHI KILAVUZU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Cad. 14/E 06560 Ankara Telefon:

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv PANCAR TM (İZMİR İLİ ) İZMİR ANKARA-OCAK 2009 154 kv PANCARTM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 1 154 kv PANCARTM Çevresel Yükümlülük ve İlkeler 2872 sayılı Çevre

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR Dr. Canan KARAKAġ ULUSOY Jeoloji Yüksek Mühendisi 26-30 Ekim 2015 12.11.2015 Antalya Kentsel Su Yönetiminin Evreleri Kentsel Su Temini ve Güvenliği

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Aktarma İstasyonları ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Genel Bursa İli Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, İnegöl,

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154 kv Ilgın TM TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ilgın TM ÇEVRE YÖNETİM PLANI (KONYA İLİ ) ANKARA AĞUSTOS 2009 1 TEİAŞ 154 kv Ilgın TM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 2 TEİAŞ 154

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce İÇERİK Enerji Kaynakları HES Faaliyetlerinin Aşamaları Düzce İlindeki HES Faaliyetleri Karşılaşılan Çevresel Sorunlar Çözüm

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ BİRLİĞİN KURULUŞU VE ÖN HAZIRLIKLAR

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ BİRLİĞİN KURULUŞU VE ÖN HAZIRLIKLAR AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ BİRLİĞİN KURULUŞU VE ÖN HAZIRLIKLAR BİRLİĞİN KURULUŞU 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre katı atıkların bertarafını sağlamak amacıyla, Çevre Hizmetleri Birliği

Detaylı

ARTVİN-MERKEZ-SALKIMLI RESMİ KURUM ALANI

ARTVİN-MERKEZ-SALKIMLI RESMİ KURUM ALANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU ARTVİN-MERKEZ-SALKIMLI RESMİ KURUM ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 1 İçindekiler 1. MEVCUT DURUM... 2 1.1. Genel Konum... 2 1.2. Ulaşım Yapısı...

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

KOÇ REGÜLATÖRÜ VE HES (7,773 MW m, 7,465 MW e )

KOÇ REGÜLATÖRÜ VE HES (7,773 MW m, 7,465 MW e ) KOÇ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ (7,773 MW m, 7,465 MW e ) ADIYAMAN İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, HAMZALAR KÖYÜ, ÇORAK TEPE MALATYA İLİ, DOĞANŞEHİR İLÇESİ, KAPIDERE KÖYÜ, GÜVERCİN KAYASI MEVKİİ, KAPI DERESİ

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10.1. İstanbul da Çevresel Konular 3.10.1.1. Hava Kalitesi İstanbul un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985 li yıllardan itibaren

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ ÇÖP DEPONİ ALANLARINDA VE ÇÖP SIZINTI SUYUNDA KOKU KONTROLÜ, ÇÖP SIZINTI SUYUNUN ARITMA ÖNCESİ BOİ, KOİ, AKM DEĞERLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Bütün dünyada olduğu gibi,

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1064 ADA 1 NOLU PARSEL MARDİN İLİ MERKEZ İLÇESİ NUR MAHALLESİ 1064 ADA 1 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Ufuk SAYIN Uzman 20.04.2011 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI

İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI 05.06.2014 MEGA PROJELER VE SU HAVZALARINA ETKİSİ 3. HAVALİMANI PROJESİ KANAL İSTANBUL SU HAVZALARININ DURUMU VE KURAKLIK TEHLİKESİ

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı