caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme Toplantısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme Toplantısı"

Transkript

1 Arçelik-LG Klima Sanayi Klima ve Ticaret Sanayi A.Ş. ve Ti Sanayici Gözüyle Mevzuat Uygulamaları caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme 20 Ekim 2008 Toplantısı KalDer Yeni Çevre Yönetmelikleri Neler Getirdi? Paneli Nurdan Kabacıoğlu (Çevre Mühendisi) 18 Mayıs 2011

2 1999 yılında Arçelik A.Ş. ile LG Electronics in %50-50 ortaklığıyla kurulan Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye nin İlk ve En Büyük Entegre Klima Fabrikasıdır. 2 milyon adet /yıl (2 vardiya) ev tipi klima üretim kapasitesi ile Yakın Doğu ve Avrupa nın En Büyük Klima Üretim Tesisidir Yurtiçi montaj pazar payı %51, yılında 50 nin üzerinde ülkeye ihracat Faaliyet Alanı: Ev Tipi ve Ticari Tip Klima Üretimi Vizyon: İklimlendirme alanında ilk tercih olmak Misyon: Koç Holding ve LGE ortak stratejileri ile; -Tüketici ihtiyaçlarını karşılayan -Teknolojik ve rekabetçi -Çevre dostu iklimlendirme çözümleri geliştirmek ve üretmek

3 Yeni Çevre Yönetmelikleri Neler Getirdi? Sürecin Gelişimi; Avrupa Birliği Müktesebatı na uyum çalışmaları kapsamında 2006 yılında Çevre Faslı ile ilgili çalışmalara başlanmış, Çevre Faslı nın 2009 yılında Brüksel de gerçekleştirilen Hükümetler arası Katılım Konferansı nda resmen müzakereye açılmasının akabinde çevre ile ilgili düzenleme / uyumlaştırma çalışmaları hız kazanmıştır. AB Çevre Mevzuatı uyum süreci kapsamında 2007 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Çevre Uyum Stratejisi oluşturulmuştur tarih aralığındaki yatırım ihtiyacı 58 milyar Euro olarak öngörülmektedir. Uyum sürecinin en önemli çıktısı; çevre dostu ürün üretilmesinde temiz üretim teknolojilerinin kullanılması, üretimde verimliliğin arttırılması olacaktır. Sanayicinin el kitabı niteliğinde olan Çevre Mevzuatı (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Karar, Genelge vb.) genişletilmekte ancak uygulama sıkıntılarının yaşanması sebebiyle sıklıkla değiştirilmektedir.

4 Çevre Mevzuatına Genel Bakış Çevre Kanunu Yönetmelikler Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Bazı Tehlikeli Maddelerin Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik vb. Tebliğ & Genelgeler Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onayı hk. Genelge Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair DışTicarette Standardizasyon Tebliği İthal Edilecek OTİM ile İlgili Olarak Uyulması Zorunlu Kurallar Genelgesi Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği vb. Çevre Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yürürlükteki Yönetmeliklerin yaklaşık 40 tanesi direkt sanayici uygulamalarına yöneliktir.

5 Mevzuat Uygulamalarının Değerlendirilmesi

6 Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ( tarih ve 27757sayılı) Madde 6 (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen özelliklere sahip kişilerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlara Bakanlık tarafından çevre görevlisi belgesi verilir. (2) Çevre mühendisleri ile çevre mühendisliği alanında lisansüstü eğitime sahip kişilere istekleri hâlinde sınav şartı aranmaksızın çevre görevlisi belgesi verilir. Yönetmelik revize edilmeden önce yaşadığımız süreç (2010) Çevre Görevlisi Eğitimi Sınav MADDE 10 (1) Çevre yönetim birimi ya da tesis veya faaliyette çalışan çevre görevlisi; yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmakla yükümlüdür. ISO iç denetimlerinde eğer tüm mevzuat gözden geçiriliyorsa, iç denetim raporları yönetmelik gereğini karşılar mı? Ayrı bir rapor mu hazırlanmalıdır?

7 Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hk. Yönetmelik ( tarih ve sayılı rev.) Çevrim İçi Çevre İzinleri Yazılım Portalı; Başvuruların online takip edilebilme imkanı Kurum personelinin, başvuruları süresi içerisinde değerlendirmesi noktasında oto kontrol sistemi Emisyon Konulu Çevre İzni Başvuru Süreci İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı (Emisyon) ve diğer bilgilerin portala yüklenmesi İlgili bilgilerin onaylanmasının akabinde Geçici Faaliyet Belgesi alınması Valilik Tespit Raporu & Emisyon Raporu ve diğer bilgilerin portala yüklenmesi Çevre İzni Başvurusunun Portal Üzerinden Tamamlanması

8 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ( tarih ve sayılı) Madde 1 - Ek-6 da listelenen maddelerin ithalatı 2007 yılı ithalat miktarları baz alınarak 1/1/2009 dan itibaren kotaya tabidir. Bu maddeler bir takvim çerçevesinde azaltılarak 1/1/2015 tarihinde servis amaçlı kullanımları hariç ithalatına son verilir. Örn; CHF2Cl Klorodiflorometan (HCFC-22) Ürün gamımız R410 A lı Inverter Klimalar ile zenginleştirilmektedir.

9 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ( tarih ve sayılı) Madde 15 (1) Son kullanıcıların; a) Eğitim programında soğutma ve iklimlendirme konularında dersler bulunan üniversite ve yüksek okul mezunları olması veya b) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında program içeriğinde soğutma ve iklimlendirme konuları bulunan programı (kalfalık, ustalık ve diploma) bitirmeleri veya meslek yüksek okulu veya meslek lisesi mezunlarının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Ozon Tabakasına Zarar Veren Gazların Kullanımı ve Kontrolü konulu ve süresi en az yirmi beş saatlik kurs programını başarı ile bitirmeleri gerekmektedir. Soğutucu akışkanlarla temas eden/etme olasılığı bulunan çalışanlarımız MEB onaylı 25 saatlik kurs programına katılım sağlamaktadırlar. Belgeli personel bilgileri adresindeki Çevrenin Korunması İçin Kontrol Altına Alınan Kimyasalların Denetimi Sistemi portalına kaydedilmektedir.

10 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ( tarih ve sayılı) Sabit Ekipmanların Periyodik Kontrolü Madde 18 (1) 1/1/2012 tarihinden itibaren, üç kilogram ve daha fazla kontrol altına alınan madde içeren sabit ekipmanın, yılda bir kez kontrollerinin 15 inci maddede nitelikleri tanımlanan son kullanıcılara yaptırılması ve denetimlerde yıllık kontrollerin yapıldığının belgelenmesi zorunludur. Son kullanıcıların eğitim yeterlilikleri tartışılırken sabit ekipmanların periyodik kontrolleri nasıl yaptırılacaktır? Piyasadaki ürünlerin yıllık kontrolleri üreticiler tarafından mı ekipmanı elinde bulunduran kullanıcılar tarafından mı yapılacaktır? 11.Ozon Paneli Notu ( ) Son kullanıcıların yeterlik esasları çerçevesinde gerçekleştirilen yirmi beş saatlik kurs programlarının yeterliliği tartışılmış, eğitimlerin; OTİM ve çevresel etkileri hakkında genel bilgilendirmeler içerdiği ancak bu durumun sertifikasyon için ilerleyen aşamalarda yeterli olamayacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.

11 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ( tarih sayılı rev.) tarih sayılı SKHKKY Madde 35, 30 Mart 2010 tarihli revizyonla yürürlükten kaldırılmıştır. Sera gazlarının azaltılması Madde 35 - (1) İşletme sahipleri/işletmeciler tesislerinde üretimden, yakıt tüketiminden ve yakma sistemlerinden kaynaklanan sera gazlarının (Karbondioksit-CO2, Metan-CH4, Nitrozoksit-N2O, Hidrofloro karbonlar HFCs, Perfloro karbonlar - PFCs, Kükürt hegzaflorid SF6 ve kloro floro karbonlar CFCs) miktarlarını (ton/yıl-ton/ay) belirlemek ve alınan sera gazlarını azaltma önlemlerini açıklamakla yükümlüdür. Sera gazları ve enerji verimliliği mevzuatı kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler emisyon izin dosyasında ayrı bir bölüm olarak verilmelidir. Bilgilerin bu Yönetmelikte belirtilen teyit zorunluluğundan bağımsız olarak her yıl Bakanlığa gönderilmesi zorunludur tarih ve sayılılı R.G. de Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğin amacı; iklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılması, sınırlandırılması ve yutak alanların artırılması için yürütülen projelerin kayıt altına alınmasına (Sera Gazı Azaltım Proje Sicili) ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (Gönüllü Karbon Piyasası Karbon Sicil İşlemleri) Sera gazı miktarlarını belirleme, doğrulama ve azaltma ile ilgili yükümlülük?

12 Arçelik-LG Sera Gazı Hesaplamaları (1. Aşama) Sera gazı hesaplamalarına 2009 yılı itibarıyla IPCC Guidelines ana referans alınarak başlanmıştır. Toplam sera gazı emisyonu doğrudan (yakma + araç + klima gazı) ile enerji dolaylı sera gazlarının hesaplanmasıyla elde edilmektedir.

13 Arçelik-LG Sera Gazı Hesaplamaları (2. Aşama) Sera gazı hesaplamalarının excel üzerinden takibinin ve raporlanmasının zorluğu nedeniyle KOÇ Holding şirketleri genelinde SAP nin Carbon Impact Modülünün kullanılmasına karar verilmiştir. Mart 2011 itibarıyla veri girişi çalışmaları başlatılmıştır. Sera gazı hesaplamalarının en doğru şekilde yapılması ve raporlanabilir hale getirilebilmesi amacıyla; ISO GHG (Green House Gas) Accounting and Verification Standardı sertifikasyonu için tarafımızca hazırlık yapılmaktadır.

14 Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) / Gün Işığı Uygulaması Örneği Projenin amacı; üretim alanlarındaki aydınlatma ihtiyacının bir bölümünün doğal gün ışığından karşılanarak elektrik enerjisi tüketiminin azaltılmasıdır. 43 adet Suntracker Uygulaması Yıllık kwh lık enerji tasarrufu

15 Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ( tarih ve sayılı rev.) AB Atık Çerçeve Direkifi (2008/98/EC) 2008 yılında revize edilmiştir. (2006/12/EC) sayılı Direktif baz alınarak hazırlanan AYGEİY ancak bizde henüz güncellenmemiş olup revizyon çalışmaları devam etmektedir. Atık Listesinde 839 Atık vardır. 232 tanesi kesinlikle tehlikeli, 261 tanesi kesinlikle tehlikesiz atıktır. 346 tanesi ise muallaklı atıktır. Atık kodları belirlenirken bazı durumlarda karışıklık yaşanmaktadır. Örneğin; tüplü bilgisayar monitörü Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları başlığı altında kodu ile mi yoksa Ayrı Toplanan Fraksiyonlar başlığı altında kodu ile mi isimlendirilmelidir? Sanayiciler aynı tür atık için farklı kodları kullanabilmektedir.

16 Miktar (Ton) Sanayici Gözüyle Mevzuat Uygulamaları Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmelik (Taslak) AB de WEEE Direktifi yeniden yazım çalışmaları devam etmektedir. Ülkemizde Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmelik Taslağı hazırlanmış olup, 2011 Haziran ayında yayımlanması, 6 aylık uyum periyodunun ardından 2012 başında yürürlüğe girmesi, tam uyum 2018 yılında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. (Kaynak: M. Şükran Arcan / ÇOB / ) Yönetmelik Taslağı Madde 9 da; üreticilerden bütün AEEE yönetim giderlerin karşılanacağına dair taahhüt vermeleri istenmektedir ancak maliyetler sadece üreticiler tarafından karşılanmamalı, devlet destek vermelidir Atıkların toplama merkezlerine getirilmeleri belediyelerin sorumluluğunda olmalı, üretici sorumluluğunun toplama noktalarının akabindeki süreçte başlaması gerekmektedir Kaynak: Tıbbi ve Özel Atıkların Yönetimi Sunumu/ ÇOB Kemal Kurusakız ( ) Bahsekonu toplama hedefleri; ülkenin mevcut durumunun analizinden sonra belirlenmeli, altyapının (toplama merkezleri, lisanslı işletmeler vb.) hazırlanmasının akabinde uygulamaya geçilmelidir. Toplanan AEEE ler 13 tesiste elle veya mekanik olarak demir, bakır, plastik, elektronik komponent vb. olarak ayrıştırılmakta, elektronik kart vb.geri kazanım için ihraç edilmektedir.

17 Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği ( tarih ve sayılı) Madde 8 - (1) Tehlikesiz ve inert atık üreticisi; d) Bu Tebliğin Ek-1 inde yer alan tehlikesiz ve inert atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri elektronik olarak doldurmak, onaylı çıktısı ile birlikte il çevre ve orman müdürlüğüne göndermekle ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamak yükümlüdür. Değişiklik Tehlikesiz Atık Beyanları İle İlgili Açıklama (Ocak 18, 2011) Söz konusu atık beyan sistemi elektronik olarak tamamlanıncaya kadar Ek-1 beyan formu atık üreticileri tarafından yazılı olarak doldurularak İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine göndermeleri yeterli görülmektedir. Değişiklik ( tarihinde tarafımızca gönderilmiştir) Tehlikesiz Atık Beyanları İle İlgili Önemli Duyuru (Ocak 31, 2011) Tehlikesiz atıkların çok çeşitli olması ve üreticilerin bu çeşitli tehlikesiz atıklarını gönderecekleri lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerinin oluşmasının belirli bir zaman alacağı görülmüş olup, bu durum atık beyanları ile ilgili birçok sektörde sorun oluşturmuştur. Bu bağlamda mezkur tebliğde ocak ayı sonuna kadar bildirilmesi gereken bir önceki yıla ait atık beyanı bildirimi yıl sonuna kadar yapılabilecektir. Değişiklik Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinin 12 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ile 15 inci maddesinin yürütmesi durdurulmuştur ( Mayıs 05, 2011) Yönetmeliğin yayımlanmasının üzerinden 1 yıl geçmeden 3 kez uygulama değişikliği yapılmıştır. Tebliğin Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımına İlişkin Tebliğ adı altında revize versiyonu yayımlanacaktır.

18 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı rev.) Madde 5 - Ambalaj atığı üreticileri; ilgili oldukları belediyeler tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulan ambalaj atığı yönetim planı doğrultusunda belirlenen toplama sistemine uygun olarak biriktirmek ve bedelsiz olarak belediyenin sistemine vermekle yükümlüdürler. Çelişki Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ( tarih sayılı rev.) Madde (5) Ambalaj atığı üreticisi katılımcılar, plastik, metal, cam, kağıt, karton, kompozit ve benzeri ambalaj atıklarını biriktirmek, kaynağında ayrıştırmak ve OSB'ye vermekle yükümlüdür. OSB bu atıkları çevre mevzuatına uygun olarak toplar, depolar, nakleder ve değerlendirir. Yaşadığımız süreç; Belediye nin Ambalaj Atıkları Yönetimi Uygulama Planı nın Onaylanması Sanayiciye tebligat Belediyenin anlaşmalı firması ile sözleşme yapılması Yönetmelik revizyon aşamasındadır, revizyon taslağında bedelsiz verme yükümlüğü yer almaması sanayici açısından olumlu bir gelişmedir.

19 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı rev.) Koç Topluluğu nun çevreye verdiği önem çerçevesinde; üretim harici ambalaj atıklarının her şirket tarafından ayrıştırılarak toplanması, geri dönüşümünün sağlanması, çalışanlarımızın ve daha sonra da toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla Atıklarımıza Değer Katıyoruz Projesi 2010 yılsonu itibarıyla başlatılmıştır. Geri dönüşüme gönderilen ambalaj atıklarının kayıt altına alınarak sertikalandırılması için adresinde yer alan Recycling Offset Credits (ROCs) sistemine veri girişi hazırlıkları yapılmaktadır.

20 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı rev.) Madde 9 - Atık üreticisi; g) Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmakla yükümlüdür. TAB Sistemine veri girişleri yapılmaktadır. MoTAT (Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi) Kaynak: 2003 ten Bu Güne Atık Yönetimi Sunumu ÇOB Ahmet Mahir Erdem ( ) MoTAT Projesi tehlikeli atıkların nakliyesinin online olarak izlenmesine olanak sağlayacaktır. Bu proje ile tehlikeli atık taşıyan araçlara cihaz takılacak, nakliye esnasında izlenen güzergah Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) ekranında açılacak ayrı bir modül üzerinden taraflarca görüntülenebilecektir. Sistem 2012 de devreye alınacaktır (Kaynak: ÇOB / Ahmet Varır / Atık Yönetimi Sempozyumu / Nisan 11). Atıkların Taşınmasına İlişkin Tebliğ Taslak aşamasındadır.

21 Tehlikeli Maddelerin Kalıntılarını İçeren Ya da Tehlikeli Maddelerle Kontamine Olmuş Ambalaj Atıklarının Yönetimine İlişkin Duyuru ( ) Firmalarca tedarik edilen kimyasallara ait IBC tankları, plastik varil ve bidonların Tanker Temizleme Tesisleri Tebliğinde belirtilen şartlar doğrultusunda tesis içerisinde temizlenmesi ve uygun arıtma tesisi bulunması şartıyla üretici firmalara iade edilerek aynı amaçla tekrar kullanılması uygun görülmektedir. ( ) IBC tankların ve plastik bidonların üretici firmalara iade edilebilmesi için; üretici firmanın, Tanker Temizleme Tesisleri Tebliğinde belirtilen şartları sağladığını nasıl belgelenmektedir? Üretici firmaya iade etme durumunda ulusal atık taşıma formu doldurulacak mıdır?

22 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ( tarih sayılı rev.) Madde 25 - Pil üreticileri, bir önceki yıl piyasaya sürdükleri miktarları hesaba katarak atık haline gelen I. grup pilleri yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk yıl % 15, ikinci yıl % 25, üçüncü yıl % 30, dördüncü yıl % 35, beşinci yıl % 40 ve devamı yıllarda ise Bakanlığın belirleyeceği oranlarda toplamak veya toplatmak ve bertaraf etmek, bu işlemleri Bakanlığa belgelemekle yükümlüdür. Atık haline gelen II. grup piller için kota oranları ilk yıl % 25, ikinci yıl % 35, üçüncü yıl % 50, dördüncü yıl % 65, beşinci yıl % 80 ve devamı yıllarda ise Bakanlığın belirleyeceği oranlarda uygulanır Yılı Kota Hedeflerinin Tutturulamaması; 2008 yılında ithalat yapan 229 firma tarafından 9051 ton pil piyasaya sürüldüğü ve buna karşılık 2009 kotasının 3800 ton olarak hesaplandığı anacak yaklaşık % 40 olan kota oranının % 8.5 unun tutturulabildiği (325 ton) belirtilmiş ve pil ithalatçılarından açıklama istenmiştir.

23 Miktar (Ton) Sanayici Gözüyle Mevzuat Uygulamaları Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ( tarih sayılı rev.) 2006/66/EC Batteries Directive e göre Avrupa Birliği üyelerinin toplama hedefi 2012 yılında %25 ve sonrasında 2016 yılında %45 tir. Ancak 2004 yılında yayınlanan APAK Yönetmeliğinin 5.yılında toplama kotası 1.Grup için %40, 2.Grup için %80 dir. Madde 28 - Kota uygulamasına tabi üreticilerin, bu Yönetmeliğin 25. maddesinde belirtilen hedefleri sağlayamamaları durumunda, takip eden ilk yılda normal toplama hedeflerine ilaveten eksik kalan oranları % 10 fazlasıyla geri toplamaları zorunludur. Bu yılda da öngörülen hedeflere ulaşılamadığı taktirde zorunlu depozito uygulamasına geçilerek, bu Yönetmeliğin 35. maddesinin hükmü uygulanır Yönetmelik revize edilene dek uygulama nasıl olacaktır Taslak Yönetmelik Yürürlüğe giriş için planlanan tarih (yıl/çeyrek) Uyumlaştırılacak Direktif Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 2013/IV 2006/66/EC Şekil 1: Yıllar bazında geri toplanan pil miktarı (ÇOB / Halime Sezer / Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Türkiye Uygulamaları Sunumu / Nisan 2011)

24 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve 27537sayılı rev.) Madde 9 - (1) Atık yağ üreticileri, EK-2 de yer alan Atık Yağ Beyan Formunu doldurarak takip eden bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ne göndermekle, Atık Yağ Beyan Formu TAB Sistemi Yağ kullanım ve atık yağ gönderim miktarları mevcut durumda TAB Sistemine girilmektedir. Ayrıca Beyan Formu gönderilmesine gerek kalmayacak şekilde sistem entegrasyonu yapılması? ç) Atık yağların taşıma lisansı almış taşıyıcılar vasıtasıyla çevre lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlamakla yükümlüdür. Atık yağların geri kazanımı için verilen fiyat teklifleri arasındaki ciddi farklılıklar, firmaların yağı kullanım amaçları konusunda şüphe uyandırabilmektedir.

25 Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik ( tarih ve sayılı) Güvenlik bilgi formlarının hazırlanması esasları Madde 5 a) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli olarak sınıflandırılan bir maddeyi veya müstahzarı piyasaya arz etmekten sorumlu üretici, ithalatçı veya dağıtıcı bu madde veya müstahzarın profesyonel kullanıcısına 7 nci maddedeki ve Ek-1 ve Ek-2 deki bilgileri içeren bir güvenlik bilgi formu sağlar. e) Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatlarda da güvenlik bilgi formları, aynı niteliğe sahip kişilerce hazırlanır. TSE & Kimya Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen GBF Hazırlayıcısı Eğitimine katılım, sınavın ardından sertifika alımı. Madde 6 (1) Güvenlik bilgi formu, Türkçe hazırlanır. Madde & Müstahzar ithalatlarında Gümrük tarafından Türkçe MGBF (MSDS) kontrolü yapılması? Yurtdışından ithal edilen kimyasalların İngilizce MSDS lerinin temin edilmesinde dahi sıkıntılar yaşanabilmektedir.

26 Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (30 Mayıs 2008 tarih ve sayılı) MADDE 7 (1) Üreticiler; b) Piyasaya sürdükleri ürünlerin bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterleri sağladığını gösteren bilgi ve belgeleri ürünün piyasaya sunuluşundan itibaren beş yıl süreyle muhafaza etmekle, c) Her yıl Şubat ayı sonuna kadar EK-3 te yer alan Uygunluk Beyan Formunu doldurarak Bakanlığa vermekle, d) Ürün bilgisi açıklamalarında "EEE Yönetmeliğine Uygundur" ibaresine yer vermekle yükümlüdür. 2002/95/EC Sayılı ROHS Direktifinin uyumlaştırılmasıdır. ROHS halihazırda şirketimizde uygulandığı için EEE Yönetmeliği ne uyumda sıkıntı yaşanmamıştır. Bakanlığa uygunluk beyan formu veren firma sayısı yaklaşık 250 ile sınırlı kalmış olup, bu sayının ülkemizde bu alanda faaliyette bulunan tüm firmaları kapsayacak şekilde genişletilmesi amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile ortak çalışmalar yapıldığı, bu çalışmalar sonucunda, yaklaşık adet firma kaydına ulaşıldığı bu firmaların Bakanlığa uygunluk yazısı vermelerinin sağlanacağı belirtilmiştir (ÇOB/M.Şükran Arcan/WEEE ve ROHS Direktiflerinin Mevcut Durumu Sunumu/Nisan 11).

27 Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı) adresindeki Seveso Bildirim Sistemi vasıtasıyla herhangi bir zamanda, mevcut olan veya olması muhtemel en yüksek kimyasal miktarlarının bildirimi yapılır. Kimyasal miktarlarında ya da kimyasalların tehlike özelliklerinde değişiklik olması durumunda ilgili veriler sistemde güncellenir. Seveso 2 Direktifinin Uyumlaştırılması Projesi kapsamında ilk veri girişleri 2005 yılında yapılmıştır. Ağustos 10 Şubat 11 Yönetmeliğin yayımlanmasının akabinde veri girişi yapılmıştır (Ağustos 10) ancak sistemin değişmesi nedeniyle Şubat 11 de veri girişleri yenilenmiştir.

28 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik ( tarih ve sayılı) Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi (KSBS): Noktasal kaynaklı kirlenmiş sahalar ile ilgili envanter bilgilerinin sistematik bir yapılanma ile muhafaza edilmesini, güncellenmesini, sürdürülebilirliğini mümkün kılmak amacıyla geliştirilen sistem yükümlülük başlangıç tarihi Faaliyet ön bilgi formu düzenleme yükümlülüğü Madde 8 - (1) Ek-2, Tablo 2 de yer alan faaliyetleri yürüten mevcut faaliyet sahipleri ile yeni başlayacak faaliyet sahipleri Ek-3 de yer alan Faaliyet Ön Bilgi Formunu Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminde doldurarak il müdürlüğüne bildirir. (2) İl müdürlüğü, Faaliyet Ön Bilgi Formunu kontrol ederek Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi üzerinden onaylar. (3) Faaliyet sahibi bu formu yazılı ve imzalı olarak da il müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür. Faaliyet ön bilgi formu; * Depolanan tehlikeli kimyasallar ile ilgili bilgiler * Geçici depolanan atıklara ait bilgiler..vb. Depolanan tehlikeli kimyasallar ile ilgili bilgiler Seveso Bildirim Sistemi nden KSBS ye aktarılamaz mı? Sayısal bilgiler süreç içerisinde sürekli değişebileceği için olası en yüksek miktarlar mı baz alınmalıdır? Madde 9 - (1) Faaliyet sahibi, Faaliyet Ön Bilgi Formunda yer alan bilgiler kapsamında, faaliyetinde meydana gelen değişikliği, değişikliğin gerçekleşmesini müteakip en geç bir ay içerisinde Ek-3 de yer alan Faaliyet Ön Bilgi Formunu Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminde doldurarak il müdürlüğüne bildirir.

29 Yetkili Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları 2011 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi Analizler için asgari fiyat tarifesinin belirlenmesi laboratuvarlar arasındaki fiyat farklılıklarını büyük ölçüde kaldırmış ancak analiz ücretlerini ciddi oranda arttırmıştır. Dikkat edilmesi gereken noktalar; Emisyon ölçümlerinde, aşağıdaki kaynak = baca sayısı aralığına uygun gelen indirimler yapılabilir: Örn; Kaynak Sayısı:31-60 toplam fiyat üzerinden % tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Tablo 1- Debiye Göre Numune Alma Sıklığında belirtildiği üzere iç izleme amacıyla, haftada iki ve/veya onbeş günde bir alınan numune alma sıklığına sahip işletmeler ile yapılan sözleşmelerde bu miktarların en çok % 20 altına düşülebilir.

30 Yeni Çevre Yönetmelikleri Neler Getirdi? Genel Değerlendirme; Çevre Mevzuatı (Kanun,Yönetmelik, Tebliğ, Karar, Genelge vb.) sanayicinin el kitabı niteliğinde olduğu için, mevzuattaki gelişmeler; çevre dostu ürün ve temiz üretim sürecinde sanayiciye yön göstermesi, ihtiyacı karşılayabilmesi açısından oldukça önemlidir. Yönetmelik ve tebliğlerdeki uygulama sistemleri, yükümlülük tarihleri, mevcut koşulların doğru analizinin ardından belirlenmelidir. Aksi takdirde ertelemeler yapılmakta değişiklik yönetmelikleri yayımlanmaktadır. Mevcut bir yönetmelik üzerinde sıklıkla değişiklikler yapılması, karmaşa ve takip zorluğu yaratmaktadır. Yönetmelikler ve tebliğler taslak halindeyken ya da revizyon öncesi ilgili taraflardan görüş toplanması; toplanan görüşlerin mevzuata aktarımı ölçüsünde yararlı olmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı ile sanayi temsilcilerinin bir araya gelebildiği seminerlerin & toplantıların düzenlenmesi taraflar arası paylaşımın arttırılarak iletişimin kuvvetlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. Daha sık bir araya gelinmesi yararlı olacaktır.

31 Arçelik-LG Klima Sanayi ve SAYGILARIMIZLA, İletişim; Ticaret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme Nurdan Kabacıoğlu (Çevre Mühendisi) Teknik Destek Takımı Tel: Toplantısı 20 Ekim 2008

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ 25 Kasım 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26357 Çevre ve Orman Bakanlığından: 1. Değişiklik 30.03.2010 tarih ve 27537 sayı YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU BÖLÜM BÖLÜM NO ÇIKACAK SAYFA GİRECEK SAYFA İçindekiler

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

EK-1 ... 2 LOGO ... 3 ... (...) 4

EK-1 ... 2 LOGO ... 3 ... (...) 4 EK-1 LOGO 1... 2... 3... (...) 4 1 2 3 4 Proje sahibi endüstriyel işletmenin veya tüzel kişinin logosu yer alır. Proje sahibi endüstriyel işletmenin veya tüzel kişinin adı veya ünvanı yazılır. Proje adı

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı