KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI"

Transkript

1 KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK A.Ş. 4. Cadde 719. Sokak No CANKAYA / ANKARA - TURKIYE Tel:

2 İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ SORUMLU TARAF KIRŞEHİR BELEDİYESİ ÇYP NIN HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ MÜŞAVİR (TEMPO ALTYAPI MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.) ILLER BANKASI DÜNYA BANKASI PROJE AÇIKLAMASI PROJENİN TANIMI VE AMAÇLARI PROJENİN YASAL ÇERÇEVESİ Belediyenin Yasal Yükümlülükleri Avrupa Birliği Mevzuatı Dünya Bankası Prosedürleri PROJENİN KONUMU PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ Nüfus Genel Jeolojik Özellikler Depremsellik Özellikleri Meteorolojik Özellikler Bölgedeki Milli Park, Tabiat Parkları ve Tabiat Koruma Alanları Ekolojik Yapı Kültürel Miras Sosyo ekonomik Durum MEVCUT İÇMESUYU, ATIKSU VE YAĞMURSUYU SİSTEMİ Mevcut İçmesuyu Sistemi Su Kalitesi Su Kayıpları Mevcut Atıksu Sistemi ve Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Katı Atık Yönetimi Sistemi Yağmursuyu Sistemi PROJENİN TEKNİK BİLEŞENLERİ Genel İçmesuyu Sistemi ETKİ AZALTMA PLANI PROJE TEDBİRLERİNİN OLASI ÇEVRESEL ETKİLERİ...26 Kırşehir Belediyesi - Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. Sayfa 2

3 4.1.1 İnşaat Etabında Olumsuz Etkiler İşletme Etabında Olumsuz Etkiler: İşletme Etabında Olumlu Etkiler: PROJENİN OLASI NEGATİF ETKİLERİNE YÖNELİK ETKİ AZALTMA PLANI İZLEME PLANI KURUMSAL YAPILANMALAR ETKİLENEN GRUPLAR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İSTİŞARELER EKLER: EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 : Kırşehir de Su Dağıtım Şebekesi Bulunmayan Alanlar : Kırşehir İçmesuyu Dağıtım Şebekesi Problemli Alanlar : Kırşehir İçmesuyu Temini Sisteminin Önerilen Ana İletim Hattı Güzergahı : Önerilen Kırşehir İçmesuyu Temini Sistemi : Projenin Tanıtımı ve Çevre Yönetim Planı ile ilgili Sunum ve Toplantı Kırşehir Belediyesi - Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. Sayfa 3

4 TABLOLAR LİSTESİ Tablo: 3.1 Kırşehir Nüfus sayım Sonuçları Tablo: 3.2 Proje için Esas Alınan Nüfus Projeksiyonları Tablo: 3.3 Kırşehir Meteorolojik Veri Tablo: 3.4 Mevcut Kuyular ve kapasiteleri Tablo: 3.5 Mevcut Depolar ve kapasiteleri Tablo: 3.6 Mevcut Pompa İstasyonları ve Kapasiteleri Tablo: 3.7 Mevcut Şebeke Çap ve Uzunlukları Tablo: 3.8 Faturalanamayan Su Bileşenleri Tablo: 3.9 Su İhtiyacı Projeksiyonları Tablo: 3.10 Kırşehir de rehabilite edilecek olan şebeke boru uzunlukları Tablo: 3.11 Kırşehir de kapatılan ve önerilen depolar Tablo: 3.12 İletim hatları Tablo: 4.1 Olası Olumlu ve Olumsuz Etkiler Tablo: 4.2 Olası Negatif Etkilere Yönelik Etki Azaltma Planı Tablo: 5.1 İzleme Planı ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil: 3.1 Türkiye Haritası Üzerinde Projenin Konumu Şekil: 3.2 Projenin Konumu Şekil: 3.3 Depremsellik Kırşehir Belediyesi - Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. Sayfa 4

5 Kısaltmalar AÇB ASKI DSI ÇD ÇED ÇYP AB CTP HDPE İB MoEF DB SCADA AAT Asbest Çimento Boru Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Devlet Su İşleri Çevresel Değerlendirme Çevresel Etki Değerlendirmesi Çevre Yönetim Planı Avrupa Birliği Cam Takviyeli Plastik Boru Yüksek Yoğunluklu Polietilen Boru İller Bankası Çevre ve Orman Bakanlığı Dünya Bankası Denetimsel Kontrol ve Veri Toplama Sistemi Atıksu Arıtma Tesisi Kırşehir Belediyesi - Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. Sayfa 5

6 1. YÖNETİCİ ÖZETİ Sorumlu Taraf Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı ve Şebeke Sisteminin Rehabilitasyonu için Fizibilite Çalışması kapsamındaki Çevre Yönetim Planı nın hazırlanması, kontrolü, onaylanması ile ilgili taraflar aşağıdaki gibidir: Kırşehir Belediyesi Müşavir (Tempo Altyapı Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.) İller Bankası Dünya Bankası Çevre Yönetim Planının hazırlanmasından sonra Proje nin uygulanması (inşaat ve işletme) ile ilgili taraflar ise aşağıdaki gibidir: Kırşehir Belediyesi İnşaat Yüklenicisi İnşaat Kontrolörü İller Bankası Dünya Bankası Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Sağlık Bakanlığı Proje Açıklaması Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı ve Şebeke Sisteminin Rehabilitasyonu Projesi nin genel hedefi, Kırşehir ilinin içmesuyu hizmetlerinin bölgede yaşayan halkın gereksinimleri doğrultusunda Türkiye ve AB çevre mevzuatlarına uyumlu olarak iyileştirilmesidir. Kırşehir in içmesuyu sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. Şehrin yeni genişlemiş kısımlarında içmesuyu sistemi yeterli olacak şekilde mevcut değildir. Mevcut sistemin kapasitesi, artan nüfustan dolayı emniyetli değildir. Kırşehir Belediyesi - Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. Sayfa 6

7 Mevcut sistemin bazı bileşenleri eskidir ve etkin kullanım ömrünü tamamlamıştır. İçmesuyu sistemi için önerilen tedbirler kapsamında isale hatları (cazibeli, basınçlı), depolar, pompa istasyonları, şebeke önerilmiştir. Tüm içmesuyu sisteminin doğru ve düzgün bir şekilde izlenmesi ve kontrolü için bir SCADA sistemi önerilmiştir. Etki Azaltma Planı Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı ve Şebeke Sisteminin Rehabilitasyonu Projesi inşaatı ve işletimi süresince, çevreye ve spesifik olarak aşağıdakiler üzerine olumlu veya olumsuz bazı etkiler olacaktır: Atık Üretimi (katı ve sıvı atıklar) Trafik Hava Kalitesi Gürültü ve titreşim Peyzaj Arkeolojik ve Tarihi Eserler Mevcut Diğer Tesisat Su Kalitesi ve Temini Sağlık ve güvenlik Sosyoekonomik Planlama, tasarım, inşaat ve işletme aşamalarında arazi, su, hava ve diğer ortamlar üzerinde önemli potansiyel etkileri azaltmak için alınması gereken bazı tedbirler vardır. Bu tedbirlerin uygulanması, Türk çevre mevzuatı yönetmelikleri ve diğer ilgili yönetmelik ve standartlar doğrultusunda İnşaat Yüklenicisi, İnşaat Kontrolörü, Kırşehir Belediyesi sorumluluğunda yürütülecektir. İzleme Planı Proje süresince çevreye olabilecek etkilerin ve bu etkilerin azaltılması için alınacak önlemlerin izlenmesi için bir izleme planı oluşturulmuştur. Bu izleme planı, İnşaat Kontrolörü Firma, Kırşehir Belediyesi başta olmak üzere yönetmelikler gereği diğer ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluğunda yürütülecektir. Kurumsal Yapılanmalar Çevre Yönetim Planının uygulanması ve izlenmesinden sorumlu kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir: Kırşehir Belediyesi İnşaat Yüklenicisi Firma İnşaat Kontrolörü Firma İller Bankası Kırşehir Belediyesi - Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. Sayfa 7

8 Dünya Bankası Planlama, inşaat ve işletme etabı süresince etki azaltım önlemlerinin uygulanması ve bu uygulamaların izlenmesi ve raporlamalar ile ilgili öneriler bu bölümde belirtilmiştir. Etkilenen Gruplar Ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İstişareler Etkilenen grupların Proje hakkında bilgilendirilmesi ve onların görüşlerinin alınması için bir sunum ve toplantı organize edilmiştir. Bu toplantıda Proje bileşenleri açıklanmış, projenin uygulanması sırasında çevreye olan etkilerin azaltılması için yapılacaklar ve bunların izleme planları da katılımcılar ile paylaşılmıştır. Toplantının sonunda katılımcıların soruları cevaplanmıştır. Toplantı ile ilgili tüm bilgiler (toplantı notları, web sayfası ve yerel gazeteler ile yapılan duyurular, telefon ile davet edilen kuruluşların listesi, katılımcı listesi) Rapor ekinde sunulmuştur. Kırşehir Belediyesi - Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. Sayfa 8

9 2. SORUMLU TARAF Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı ve Şebeke Sisteminin Rehabilitasyonu için Fizibilite Çalışması kapsamındaki Çevre Yönetim Planı nın hazırlanması, kontrolü ve onaylanması ile ilgili taraflar aşağıdaki gibidir. Kırşehir Belediyesi Müşavir (Tempo Altyapı Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.) İller Bankası Dünya Bankası Çevre Yönetim Planının hazırlanmasından sonra uygulanması ve izlenmesi ile ilgili taraflar ise aşağıdaki gibidir. Bu konu ile ilgili sorumluluklar Bölüm 6 da ayrıca detaylandırılmıştır. Kırşehir Belediyesi İnşaat Yüklenicisi İnşaat Kontrolörü İller Bankası Dünya Bankası Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Sağlık Bakanlığı 2.1 KIRŞEHİR BELEDİYESİ Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı ve Şebeke Sisteminin Rehabilitasyonu Projesi nin paydaşı olarak, Kırşehir Belediyesi Çevre Yönetim Planı nın hem hazırlanması hem de uygulanması ile yükümlüdür. Fizibilite Raporu ve Çevre Yönetim Planı nın hazırlanması için Belediye bir Müşavir Firma görevlendirmiştir. Müşavirin desteği ile Belediye nin görevleri aşağıdaki gibidir: Müşavir e, etkilenen grupların ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alabilmek için halkın katılımı toplantısının organizasyonu destek vermek, Etkilenen grupların ve yerel çevre yetkililerinin Proje nin uygulanmasının çevresel hususları ile ilgili görüşlerine açık olmak, Gerektiğinde ilave eğitim, personel veya ekipman alımı yolu ile kurumsal güçlenmenin sağlanması. Kırşehir Belediyesi - Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. Sayfa 9

10 2.2 ÇYP NIN HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ MÜŞAVİR (TEMPO ALTYAPI MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.) Tempo Altyapı Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş., Belediye tarafından Fizibilite Raporu nun ve Çevre Yönetim Planı nın hazırlanması için Müşavir olarak görevlendirilmiştir. Müşavirin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: Projenin Fizibilite Raporunun hazırlanması sırasında eş zamanlı olarak Çevre Yönetim Planı nın hazırlanması, ÇYP kapsamında, çevreye olası etkilerin değerlendirilmesi, etki azaltım önlemlerinin ve izleme planlarının hazırlanması, kurumsal düzenlemeler konusunda rehberlik sağlama, etkilenen gruplar ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini almak için toplantının organize edilmesi, Etkilenen grupların ve yerel çevre yetkililerinin Proje nin uygulanmasının çevresel hususları ile ilgili görüşlerine açık olmak. 2.3 ILLER BANKASI İller Bankası, Proje Yönetim Birimi Çevresel Çerçevenin uygulanmasının koordinasyonundan sorumlu bir Çevre Uzmanı bulunduracaktır. Bu Çevre Uzmanının sorumlulukları aşağıdaki gibidir: Belediye ve Müşavire, Çevre Yönetim Planının Dünya Bankası gereksinimlerine göre hazırlanması, halkın katılımı ve duyuru gereklilikleri konusunda rehberlik sağlamak, Belediye ve Belediye nin görevlendirdiği Müşavire Dünya Bankası nın kültürel varlıklar, doğal yaşam alanları, ormanlar ve uluslararası su yolları hakkındaki koruma önlemleri gereklilikleri (dokümanlar ve prosedürler) rehberlik sağlamak, Çevresel Değerlendirme dokümanlarını incelemek, Müşavire yazılı görüş sunmak ve sonunda Dünya Bankası koruma gereksinimlerine uygun olarak, ÇD dokümanlarına ve prosedürlerine resmi onay vermek. 2.4 DÜNYA BANKASI Finansman kuruluşu olarak, Dünya Bankasının ÇYP nin hazırlanması sırasında sorumlulukları aşağıdaki gibidir: Çevre Yönetim Planını gözden geçirmek, görüş bildirmek veya onaylamak. Kırşehir Belediyesi - Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. Sayfa 10

11 3. PROJE AÇIKLAMASI 3.1 PROJENİN TANIMI VE AMAÇLARI Kırşehir ili, su hizmetlerinin bölge halkı gereksinimleri doğrultusunda Türk ve AB çevre mevzuatına uyumlu olacak şekilde iyileştirilmesi gerekmektedir. Türkiye de çevresel altyapının geliştirilmesi amacıyla, Belediye Hizmetleri Projeleri finansmanı için İller Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı koordineli olarak Dünya Bankası ile görüşmelere başlamış ve 2006 yılı itibariyle Belediyeler için çalışmalar başlatılmıştır. Kırşehir Belediyesi, İller Bankası aracılığı ile Dünya Bankası finansmanından faydalanmayı planlamaktadır. Dünya Bankası prosedürlerine göre altyapının geliştirilmesi için yapılacak yatırımlar için ilk etapta yapılacak çalışma, başvuruların yapılması, işlerin planlanması ve koordinasyonu amacıyla Fizibilite Çalışması yapılmasıdır. Daha sonra fizibilite çalışması bulgularına dayanarak Uygulama etabına geçilecektir. Bu dokuman (Çevre Yönetim Planı) kapsamında yapılan çalışmalar, Fizibilite çalışmalarına paralel olarak yürütülmektedir. Raporda belirtilen hususlar doğrultusunda hem inşaat hem de işletim aşamasında çevreye olan etkinin en aza indirilmesi ile ilgili faaliyetler belirlenecektir. 3.2 PROJENİN YASAL ÇERÇEVESİ Projenin yasal çerçevesi, Türkiye, AB Mevzuatı gereksinimleri ve bunun yanı sıra Dünya Bankası prosedürleri göz önüne alınarak belirlenmiştir. İlgili yasal hususlar (kanun ve yönetmelikler) ve prosedürler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir Belediyenin Yasal Yükümlülükleri Belediyeler Kanunu (5215) Belediye Kanunu Madde 14 e (2005) göre, belediyeler su ve kanalizasyon hizmetlerini sağlamaktan sorumludurlar. Aynı yasanın Madde 15, e başlığına göre, içme, kullanma ve endüstri suyunun sağlanması; atıksu ve yağmursuyunun uzaklaştırılmasının sağlanması; bunlar için gerekli tesislerin kurulması ve işletilmesi Belediye nin sorumluluğuna verilmiştir. Kırşehir Belediyesi - Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. Sayfa 11

12 Çevre Kanunu (2872) 2872 sayılı, Çevre Kanunu Madde 8 e göre, Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 2005 tarihli yönetmeliğin amacı, insan tüketimi amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu ile suların kalite standartlarının sağlanması, kaynak suları ve içme sularının temini, ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir. Kırşehir projesi ile ilgili olarak, su temini gerçekleştirilen sularda bu yönetmelik esaslarına uygun olarak düzenli analizler yapılmıştır. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli hukuki ve teknik esasları belirlemektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği (2008) Türkiye deki yatırım projelerinin çevresel etki değerlendirmeleri ile ilgili hususları ve esasları ortaya koymaktadır ve büyük ölçüde AB nin ÇED Direktifi ile uyumludur. Kırşehir Projesi içmesuyu sisteminin rehabilitasyonunu içerdiğinden ÇED Yönetmeliğinin Ek I ve Ek II listesinde yer almamaktadır. Bu yüzden Proje Tanıtım Dosyası ya da ÇED hazırlanmayacaktır. Ancak ileride anlatılacak Dünya Bankası Prosedürlerine göre Çevresel değerlendirme yapılacak ve Çevre Yönetim Planı hazırlanacaktır. Bu yönetmelikler dışında Projenin ve Çevre Yönetim Planının uygulanması sırasında aşağıdaki yönetmelikler de dikkate alınacaktır: Kentsel Atıksu Yönetmeliği Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm Yönetmelikler Avrupa Birliği Mevzuatı Projemiz ile ilgili olarak, Avrupa Birliği çevre mevzuatındaki 7 sektörden biri olan su sektörü konusunda Avrupa Birliği direktifleri aşağıdaki gibidir. Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) Kırşehir Belediyesi - Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. Sayfa 12

13 Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi (91/27/EEC) Tarımsal Kaynaklardan Gelen Nitratların Sebep Olduğu Nitrat Kirliliğinin Önlenmesi Direktifi (91/676/EEC) İnsani Tüketim Amaçlı Suların Kalitesi Hakkında Konsey Direktifi (98/83/EC) İçmesuyu Elde Edilmesi Amaçlanan Yüzey Sularında Aranan Kalite Hakkında Yönetmelik (75/440/EEC) Bazı Tehlikeli Maddelerin Su Ortamlarına Deşarjlarının Yarattığı Kirliliğe Dair Direktif (76/464/EEC) Yüzme Sularının Kalitesine Dair Direktif (76/160/EEC) Arıtma Çamurunun Tarımda Kullanılması Halinde Çevrenin Ve Toprağın Korunması Hakkında Direktif (86/278/EEC) Yer Altı Sularının Bazı Tehlikeli Maddelerin Neden Olduğu Kirlenmeye Karşı Korunması Hakkında Direktif (80/68/EEC) Türkiye, Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında hedeflerini belirlemiş, Çevre Mevzuatı uyumlaştırılması ile ilgili hedef ve programlar UÇES kapsamında planlanmıştır. Buna göre, bu direktiflerin çoğunluğu Türkiye Çevre Mevzuatına aktarılmıştır. Su Çerçeve Direktifi ile ilgili uyumlaştırma çalışmaları devam etmektedir Dünya Bankası Prosedürleri Çevresel Değerlendirme (OP 4.01) Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler mevcut Türk Çevre Yönetmelikleri ve Prosedürleri ile Dünya Bankasının İşletim Politikası 4.01 de ana hatlarıyla açıklanan Çevresel Değerlendirme (ÇD) başta olmak üzere gerekli olan hallerde diğer koruma politikalarına uyumlu olmalıdır. Projenin Çevresel Değerlendirilmesi açısından baktığımızda Türk Mevzuatı ve Dünya Bankası prosedürleri biraz farklılık göstermektedir. Türk, Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği (2008) Türkiye deki yatırım projelerinin çevresel etki değerlendirmeleri ile ilgili hususları ve esasları ortaya koymaktadır ve büyük ölçüde AB nin ÇED Direktifi ile uyumludur. Kırşehir Projesi içmesuyu sisteminin rehabilitasyonunu içerdiğinden ÇED Yönetmeliğinin Ek I ve Ek II listesinde yer almamaktadır. Bu yüzden Türkiye ÇED mevzuatı gereği Proje Tanıtım Dosyası yada ÇED hazırlanmayacaktır. Dünya Bankası prosedürlerine göre ise Projeler 3 ana kategoride incelenmekte ve yapılacak çevresel değerlendirmenin kapsamı her kategoriye göre farklılıklar göstermektedir: Kategori A: Projenin hassas, geri dönüşü olmayan, çok yönlü veya daha önce görülmemiş önemli etkilerinin olma ihtimali yüksektir. Bu etkileri, fiziksel işlere bağlı olarak tesislerin sahasından daha geniş bir alanı etkileyebilir. Kategori B: İnsan nüfusu ve çevresel açıdan önemli alanlar üzerindeki etkisi A Kategorisindeki projelere göre daha az olumsuzdur. Bu etkiler sahaya özel olup çok azı (varsa) geri dönüşü olmayan niteliktedir. Kategori C: Çok az olumsuz çevresel etki veya hiçbir olumsuz çevresel etkinin bulunmaması Kırşehir Belediyesi - Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. Sayfa 13

14 Kırşehir Projesi Kategori B kapsamındadır. Dünya Bankası Kategori B projeleri için ÇED hazırlanmasını zorunlu kılmamakla beraber bir Çevre Yönetim Planı hazırlanmasını ve halkın katılımı toplantısı yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Böylelikle Projenin yürütülmesi sırasında (inşaat ve işletme) çevreye olan etkilerin minimuma indirgenmesi için önlemler alınacak ve bu önlemlerin uygulanması için bir izleme planı oluşturulacaktır. Bu Çevre Yönetim Planı bu amaçla hazırlanmıştır. Kültürel Varlıklar (OPN 11.03) Temel konu, inşaat sırasında bulguların tespit edilmesidir. Türk kanunları ve uygulamaları Dünya Bankasının gerekliliklerini karşılamaktadır tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (27/07/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan değişiklik) ve tarih ve sayılı Resmi Gazete yayınlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla ilgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik, örneğin, inşaat sırasında tespit edilen kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak işlemleri ve yükümlülükleri tanımlamaktadır. Belediyeler, sözkonusu kanun ve yönetmeliğin uygulanmasından sorumludurlar. Düzenli raporlamasının bir parçası olarak, Belediyeler, varsa tarihi ve kültürel bulgular ve yapılan işlemler hakkında İller Bankasını bilgilendirecektir. Gönülsüz Yeniden Yerleşim (OP/BP 4.12) Bu OP nin gerekliliklerini karşılayan bir Kamulaştırma Çerçevesi hazırlanacaktır. 3.3 PROJENİN KONUMU Kırşehir ili İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Bölümünde yer almaktadır. İl merkezi 34 derece, 10 dakika Doğu boylamında, 39 derece, 8 dakika Kuzey enleminde bulunmaktadır. Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Yozgat ve Ankara ile komsu olan ilin denizden yüksekliği 985 m dir. Yaklaşık yüzölçümü km 2 dir. İl nüfusu toplamda (şehir merkezi ve köyler) kişidir. Deniz seviyesinden 985 m yüksekliktedir. Kırşehir İline ait ilçeler Akcakent, Akpinar, Boztepe, Cicekdagi, Kaman, ve Mucur dur. Kırşehir yöresi Orta Anadolu Masifi nin (ilk kütle) bir parçasıdır. Kızılırmak yayı içerisinde yer alan Kırşehir Masifi Türkiye nin 9 büyük masifinden en büyüğü olup, Tuz Gölü nün altında da devam ettiği tahmin edilmektedir. Kırsehir Masifi, yaklasık metre kalınlıkta bir yapıdır. Projenin konumu Kırşehir İli şehir merkezidir. Proje alanının Türkiye üzerinde konumu ve Kırşehir il haritası sırasıyla Şekil 3.1 ve Şekil 3.2 de sunulmuştur. Kırşehir Belediyesi - Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. Sayfa 14

15 KIRŞEHİR Şekil: 3.1 Türkiye Haritası Üzerinde Projenin Konumu Şekil: 3.2 Projenin Konumu Kırşehir Belediyesi - Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. Sayfa 15

16 3.4 PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ Nüfus Proje, Kırşehir ili şehir merkezi nüfusuna hizmet verecektir. Kırşehir il merkezi nüfus sayım sonuçları Türkiye İstatistik Kurumundan alınan verilere göre aşağıdaki gibidir: Tablo: 3.1 Kırşehir Nüfus sayım Sonuçları Kırşehir merkez Fizibilite ve projelendirme aşamasında proje alanının daha önceki yıllardaki nüfus artışları ve önceden yapılan planlama ve çalışmalar da (imar planları, altyapı projeleri vb) dikkate alınarak gelecek yıllar için nüfus projeksiyonları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: Tablo: 3.2 Proje için Esas Alınan Nüfus Projeksiyonları Kırşehir merkez Genel Jeolojik Özellikler Kırşehir yöresi Orta Anadolu Masifi nin (ilk kütle) bir parçasıdır. Kızılırmak yayı içerisinde yer alan Kırşehir Masifi Türkiye nin 9 büyük masifinden en büyüğü olup, Tuz Gölü nün altında da devam ettiği tahmin edilmektedir. İlin yüzey şekilleri İç Anadolu Bölgesi ile birlikte Üçüncü Jeolojik Devir olan Meozoik üst Reosen döneminde karalaşarak oluşmuş, billurlu eski kayalardan meydana gelmiştir. Kırşehir de karstik şekillerinin bütün örneklerini görmek mümkündür. Türkiye nin en geniş kapalı havzası olan İç Anadolu Havzası nın doğusundadır. Bu havza yeryüzü şekillerini ve iklimi etkilemektedir. Bölgenin doğal yapısının oluşumunda Üçüncü Zaman özelliklerine rastlanır. Asıl görünümünü Alp kıvrımları sırasında kazanmıştır. Yöre incelendiğinde dört ayrı oluşum ve değişik dönem yer yapısı görülür. Kuzeybatı güneydoğu yönünde uzanan fay boyunca yeni alüvyonlar bu çizginin doğusunda geniş bir alanda (Seyfe Gölü çöküntü alanı), başkalaşım dizilerinden billurlu şistler, batısında mermerleşmiş kireç tası, bir parçada dolomitler yer alır. Diğer yerlerde ise üçüncü zamanın, ikinci yarısına değin neojen göl tortuları ile kaplıdır Depremsellik Özellikleri Kırşehir, Orta Anadolu fay hattı üzerinde yer alır. İlin büyük çoğunluğu 1. derece ve 2. derece deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Kuzeybatı güneydoğu doğrultusunda ve Ankara il sınırında kuzeye doğru iki önemli fay hattı bulunmaktadır. Kırşehir Belediyesi - Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. Sayfa 16

17 3.4.4 Meteorolojik Özellikler Şekil: 3.3 Depremsellik Kırşehir de, İç Anadolu Bölgesi nde hakim olan tipik kara iklimi hüküm sürmektedir. Kışları soğuk ve sert, yazları sıcak ve kurak geçer. Devlet Meteoroloji İşleri Bölge Müdürlüğü ölçümlerine göre bazı meteorolojik veriler aşağıdaki gibidir: Ortalama sıcaklık ( C o ) Ortalama yağış (mm) Ortalama bağıl nem (%) Ortalama rüzgar hızı (m/s) Tablo: 3.3 Kırşehir Meteorolojik Veri Aylar ,1 3,4 9,3 13,2 14,7 20,7 23,7 24,8 19,4 12,5 7,7 0,1 35,1 28,0 34,9 27,0 31,7 45,6 2,5 0 35,4 66,9 34,9 0,6 77,8 76,9 60,4 55,6 52,0 43,5 37,1 39,2 50,3 68,7 75,6 87,8 2,3 2,0 2,1 2,4 2,1 2,9 4,3 2,9 2,4 2,4 1,6 1, Bölgedeki Milli Park, Tabiat Parkları ve Tabiat Koruma Alanları Kırşehir il sınırları içerisinde milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı bulunmamaktadır. Sadece, Seyfe Gölü ve çevresindeki ha lık alan 1990 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile Tabiat Koruma Alanı olarak ilan edilmiştir. Göl suyu tuzlu ve sodyumlu, maksimum su derinliği 165 cm dir. Seyfe Gölü, Mucur İlçesinin 16 km kuzeyinde, Kırşehir İl Merkezine 30 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Türkiye nin A Sınıfı Sulak Alanları arasında yer almaktadır. Seyfe kapalı havzası ha alana sahip olup, göl ve çevresindeki ha lık saha 1990 yılında Tabiatı Koruma Alanı, 1989 yılında ha lık alan 1. Derece Doğal Sit Alanı, 1994 yılında ha lık alan RAMSAR Sözleşmesi Listesine dahil edilerek alanın doğal yapısının ve ekolojik karakterinin korunması uluslar arası düzeyde de taahhüt edilmiştir. Kırşehir Belediyesi - Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. Sayfa 17

18 3.4.6 Ekolojik Yapı Kırşehir de genelde bozkır görünümüne sahip bitki örtüsü bulunmakta, yer yer çalılıklar göze çarpmaktadır. İlde sadece Çiçekdağı nın kuzey kesimlerinde ve Akçakent ilçesi çevresinde meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan ormanlık alanlar mevcuttur. Ormanlık alanlar ilin toplam yüzölçümünün yaklaşık %2 sidir. Kırşehir ili genelinde flora ve fauna açısından türler ve popülasyonları ile ilgili herhangi bir çalışma mevcut değildir. Ancak Seyfe Gölü ve çevresinde bazı araştırmalar yapılmıştır. Seyfe Gölü Tabiat Koruma Alanında, yapılan çalışmalarda 53 familyaya ait 289 bitki türü tespit edilmiş olup, bu türlerin 27 si (%9) endemik, 2 si nadir (R) dir. Faunaya üzerine yapılan çalışmalarda Bern Sözleşmesi Ek 2, Ek3 ve ERL listesinde bulunup korunması gereken türler göl çevresinde bulunmaktadır Kültürel Miras Kırşehir ilinde Kültür Bakanlığı tarafından tescil edilmiş bazı tarihi ve arkeolojik eserler mevcuttur. Şehir Merkezinde, geçmişten güzümüze kadar gelmiş halen kullanımda olan birçok eser ve yapı mevcuttur. En çok bilinenleri Osmanlı ve Selçuklu döneminden kalma, Alaaddin Camii, Cacabey Camii, Alenderbaba Türbesi, Kapucu Camii, Ahi Evran Zaviyesi, Kesikköprü Kervansarayı ve köprüsüdür. Bölgede yapılan arkeolojik kazılarda bulunan eserler Kırşehir Kültür Merkezinde sergilenmektedir. Yapılan kazıların ve buluntuların ışığında Kırşehir in Kalkolitik çağlardan günümüze kadar yaklaşık 7000 yıllık geçmişinin olduğu ortaya çıkarılmıştır. Kırşehir Müzesinde Yunan, Bizans, Roma ve İslami devirlerine ait sikkeler, tas eserler ve seramikler mevcuttur. Kaman ilçesi, Çağırkan kasabasında bulunan Kalehöyük te yapılan kazılarda çıkartılan geç Frig devrine ait pişmiş topraktan çeşitli testi ve çömlekler de bulunmuştur. Kazılar devam etmektedir Sosyo ekonomik Durum Kırşehir ilinde ekonomik yaşam çoğunlukla tarıma dayalıdır yılında kalkınmada öncelikli iller arasına alınınca, sanayileşme hareketi gözle görülür şekilde artmıştır. Sanayileşmenin başlangıcında, sanayi kuruluşları il merkezi ve ilçelerde ulaşım ve hammaddenin kolay karşılandığı yerlere kurulmuştur. Günümüzde de sanayici üretim ve pazarlama için en ekonomik, en uygun yerleri tercih etmektedir. Gölhisar İğdecik mevkiinde, şehir merkezine yaklaşık 12 km. mesafede kurulan Organize Sanayi Bölgesinde yeni kurulan sanayi tesisleri toplanmaya başlamıştır verilerine göre, ilde, 19 un fabrikası, 4 yem fabrikası, 1 matkap ucu fabrikası, 1 kireç fabrikası, 1 çelik bilye fabrikası, 1 tuğla fabrikası, 1 mantar isletmesi, 1 ham yağ fabrikası, 1 yağ dolum tesisi, 1 lastik fabrikası, 1 seker fabrikası, 1 kalsit üretim tesisi, 1 et entegre tesisi, 1 süt ürünleri tesisi, 1 boya üretim tesisi bulunmaktadır. Kırşehir Belediyesi - Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. Sayfa 18

19 3.5 MEVCUT İÇMESUYU, ATIKSU VE YAĞMURSUYU SİSTEMİ Mevcut İçmesuyu Sistemi Kırşehir in içmesuyu yer altı su kaynaklarından sağlanmaktadır. Kuyuların toplam debi kapasiteleri 695 l/s dir. 4 ayrı kuyu alanında (Özbağ, Selafur, Ökse, İtfaiye) toplam 15 adet kuyu mevcuttur. Tablo: 3.4 Mevcut Kuyular ve kapasiteleri Kuyu Adı Kot (m) Debi (l/sec) Basma Yüksekliği (m) Özbağ ,00 20,83 103,00 Özbağ ,00 36,67 104,50 Özbağ ,00 40,28 103,00 Özbağ ,00 30,56 100,50 Özbağ ,00 37,78 102,50 Selafur ,00 50,00 104,60 Selafur ,00 67,50 103,80 Selafur ,00 50,00 99,48 Selafur ,00 67,50 100,10 Ökse ,00 66,67 43,20 Ökse ,00 66,67 42,70 Ökse ,00 45,00 Ökse ,00 45,00 İtfaiye ,11 105,00 İtfaiye ,11 105,00 Bu kuyulardan suyun depolara ve depolar arasında suyun iletilmesinde, hem cazibeli hem de basınçlı iletim hatları kullanılmaktadır. Bu hatlar DN 250 DN 800 arası AÇB ve çelik borulardan oluşmaktadır. Bu hatların bir kısmı üzerinde bulunan hasarlardan dolayı tamir yada bakım gerektirmektedir. Toplamda Kırşehir de, şehre cazibe ile içmesuyu sağlayan 14 adet depo bulunmaktadır. Bu dağıtım depolarının toplam hacmi m 3 dür. Bu depoların bir kısmı kötü durumda olup, bakım ve onarıma ihtiyaç duymaktadır. Tüm depolarda sızıntıya sebep olabilecek çatlaklar gözlenmiştir. Depolarda biriktirilen su, şebekeye dağıtılmadan önce klorlanmaktadır. Kırşehir Belediyesi - Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. Sayfa 19

20 Tablo: 3.5 Mevcut Depolar ve kapasiteleri Depo adı Beslediği Bölge Depolama Hacmi (m³) Maksimum Su Seviyesi (m) Minimum Su Seviyesi (m) Merkez 1 Bölge , ,94 Merkez 2 Bölge , ,78 Kümbetaltı 1 Bölge , ,43 Kümbetaltı 2 Bölge , ,78 Kındam Bölge , ,00 Bağbaşı 1 Bölge , ,40 Bağbaşı 2 Bölge , ,21 Mehtap 1 Bölge , ,52 Mehtap 2 Bölge , ,65 Mehtap 3 Bölge , ,70 Kirsehir de toplam 4 adet pompa istasyonu mevcuttur. Bu pompa istasyonları suyun 3. şebeke bölgesinden orta ve yüksek bölgelere iletilmesi için inşa edilmişlerdir. Tablo: 3.6 Mevcut Pompa İstasyonları ve Kapasiteleri Pompa İStasyonu Adı Basma Debi (l/sec) Pompa Sayısı Yüksekliği (m) Merkez PS 29 1 Asil+1 Yedek Bağbaşı PS Asil +1 Yedek Mehtap Hill 1 PS Asil +1 Yedek Mehtap Hill 2 PS Asil +1 Yedek Kırşehir in içmesuyu temin sistemi 9 basınç bölgesine ayrılmaktadır. Bu bölgeler ilgili depolardan beslenmektedir. Boru malzemesi genellikle asbest çimento borudur (AÇB). Mevcut içmesuyu şebekesi imar planlarındaki tüm yerleşim alanına hizmet verememektedir. Bir diğer problem şehrin bazı bölgelerine suyun kesikli olarak verilmesidir. Genelde su temini sabahları bir bölgeye, aksamları başka bir bölgeye hizmet verecek şekilde gerçekleşmektedir. Bu durum düşük basınçlar ve yüksek su ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bu alanlardaki şebeke sistemleri fenni bir mühendislik tasarımı olmadan iptidai bir şekilde Belediye tarafından döşenmiştir. Belediyeden alınan bilgilere göre mevcut şebeke çap ve uzunlukları aşağıdaki gibidir. Tablo: 3.7 Mevcut Şebeke Çap ve Uzunlukları Boru Çapı (mm) Uzunluk (m) Total Kırşehir Belediyesi - Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. Sayfa 20

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU Hazırlayan: Ceren AKSU 2013 İÇİNDEKİLER KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 2 SU VE ATIKSU YÖNETİMİ... 3 KATI ATIK YÖNETİMİ... 7 HAVA KALİTESİ

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

ALTYAP. 2014 Yıl: 2. Sayı: 6-7 ISSN 2147-2998. Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Fuarı. 450 Tonluk Yerli YYD Makinası Üretildi. Sapanca Gölü Kurumasın

ALTYAP. 2014 Yıl: 2. Sayı: 6-7 ISSN 2147-2998. Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Fuarı. 450 Tonluk Yerli YYD Makinası Üretildi. Sapanca Gölü Kurumasın ISSN 2147-2998 Üç ayda bir yayınlanır. Ocak - Haziran 2014 Yıl: 2 Sayı: 6-7 ALTYAP VE Resmi yayınıdır. İstanbul Fuar Merkezi (İFM) www.sukayipkacakforumu.org Su Kayıpları için Yönetmelik Yayımlandı Su

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ

METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ Canan KARAKAŞ ULUSOY * Dünyada kentsel nüfus hızla artmaktadır. Sağlıklı su hizmeti sunma maliyetleri metropolitan alanlarda kentsel nüfusun hızla

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı