TRB2 BÖLGESĠ MEVCUT DURUM ANALĠZĠ FĠZĠKĠ ALTYAPI VE ENERJĠ SEKTÖRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRB2 BÖLGESĠ MEVCUT DURUM ANALĠZĠ FĠZĠKĠ ALTYAPI VE ENERJĠ SEKTÖRÜ"

Transkript

1 TRB2 BÖLGESĠ MEVCUT DURUM ANALĠZĠ FĠZĠKĠ ALTYAPI VE ENERJĠ SEKTÖRÜ 2011

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. FİZİKİ ALTYAPI ENERJİ YAPISI Yenilenebilir Enerji ULAŞIM YAPISI Karayolu Ulaşımı Demiryolu Ulaşımı Göl Ulaşımı Havayolu Ulaşımı İÇME VE KULLANMA SUYU YAPISI ATIK SU ŞEBEKESİ VE ATIK SU ARITMA TESİSİ KATI ATIKLAR KİRLİLİK Su Kirliliği Hava Kirliliği Gürültü Kirliliği AFET RİSKİ VE DEPREMSELLİK Deprem Erozyon Heyelan Çığ

3 1. FĠZĠKĠ ALTYAPI 1.1. ENERJĠ YAPISI Bölge illerinde 2009 yılı kiģi baģına elektrik tüketimi, iletim hat kayıpları ve kaçak kullanım miktarı hariç tutulduğunda, Türkiye ortalamasının yaklaģık yüzde otuzu oranında gerçekleģmiģtir. Bu oran, Bölgenin geliģmiģlik açısından istenen seviyenin altında olduğunu göstermektedir. Tablo 1: TRB2 Bölgesi Elektrik Enerjisi Tüketim Göstergeleri BĠTLĠS HAKKÂRĠ MUġ VAN TRB2 BÖLGESĠ TÜRKĠYE Toplam elektrik tüketimi - (2009) (MWh) Sanayi iģletmeleri elektrik tüketimi - (2009) (MWh) Ticaret iģletmeleri elektrik tüketimi - (2009) (MWh) KiĢi baģına elektrik tüketimi - (2009) (MWh) Elektrik tüketimi/türkiye E.T (%) Sanayi elektrik tüketimi/türkiye S.E.T. (%) Ticaret iģletmeleri elektrik tüketimi/türkiye T.Ġ.E.T. (%) ,14 0,11 0,17 0,40 0, ,02 0,00 0,1 0,07 0, ,09 0,06 0,08 0,35 0, Kaynak: (Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ., 2009) 2008 yılında Van ın sanayi elektrik tüketim değerinin nüfusuna oranı diğer bölge illerine göre daha yüksekken bu oran 2009 yılında MuĢ lehine gerçekleģmiģtir. MuĢ un 2009 yılı sanayi elektrik tüketimi 2008 yılına göre yaklaģık altı kat artıģ göstermiģtir. Bu oran, sanayi elektrik tüketiminde MuĢ u bölge illeri içerisinde birinci sıraya yükseltmiģtir. Tablo 2: TRB2 Bölge Ġlleri Yılları KiĢi BaĢına Elektrik Tüketimi (KWh) BĠTLĠS HAKKÂRĠ MUġ VAN TÜRKĠYE 2008 Yılı KiĢi BaĢına Elektrik Tüketimi- kwh 2009 Yılı KiĢi BaĢına Elektrik Tüketimi- kwh Kaynak: (Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ., 2008) (Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ., 2009) 3

4 Türkiye nin 2009 yılı kiģi baģına elektrik tüketimi 2008 yılına göre yaklaģık %5 oranında azalmıģ iken, Bölge illerinde bu değer yaklaģık %7 oranında bir artıģ göstermiģtir yılına göre kiģi baģına elektrik tüketiminin en yüksek artıģ gösterdiği il MuĢ olmuģtur. Tablo 3: Bölge Ġlleri 2008 Yılı Elektrik Enerjisi Nakil Hatları (ENH) Kayıp ve Kaçak Kullanım Oranı (%) BĠTLĠS HAKKÂRĠ MUġ VAN TÜRKĠYE 2008 Yılı ENH Kayıp ve Kaçak Kullanım Yüzdesi 2009 Yılı ENH Kayıp ve Kaçak Kullanım Yüzdesi 44,7 64,4 53,0 57,2 14,4 41,9 64,8 51,3 57,9 17,7 Kaynak: (Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ., 2008) (Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ., 2009) Bölge illerinde 2009 yılı ENH kayıp ve kaçak kullanım miktarı, Türkiye ortalamasının çok üzerinde gerçekleģmiģtir yılında Bitlis ve MuĢ illerinde elektrik enerjisi kayıp ve kaçak oranları bir önceki yıla göre azalıģ göstermiģ olmakla birlikte Van ve Hakkâri illerinde artmıģtır. Bölge illerinde ENH kayıp ve elektrik enerjisi kaçak kullanımının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olmasının iki ana sorundan kaynaklandığı söylenebilir. Öncelikle bölge illerinde elektrik enerjisi dağıtım hatları altyapısı düģük verimli/yetersizdir; ikinci olarak bölge illerinde gelirin düģük olması kiģileri kaçak elektrik kullanımına yöneltmektedir. Ayrıca denetim, kontrol yetersizliği gibi yan faktörlerin de kaçak elektrik enerjisi kullanımının fazla olmasında etkili olduğu söylenebilir. Tablo 4: Bölge Ġlleri 2010 Yılı Elektrik Kurulu Güç Değerleri (MW) ĠġLETMEDE HES ĠġLETMEDE TERMĠK SANTRALLER PROJE HALĠNDE HES-DSĠ PROJELERĠ BĠTLĠS ,4 HAKKÂRĠ ,8 MUġ 1, VAN 18, ,1 TRB2 49, ,3 TÜRKĠYE Kaynak: (DSĠ 17.Bölge Müdürlüğü, 2010), (DSĠ 17.Bölge Müdürlüğü, 2009) Bölge illerinin iģletme halindeki mevcut elektrik santrallerinin kurulu gücü toplamda 158,8 MW tır. ĠĢletme halindeki kurulu gücün 49,8 MW lık kısmını hidroelektrik santraller (HES) oluģturmaktadır. Geri kalan 109 MW lıkkurulu güç ise termik elektrik santrallerden oluģmaktadır. MuĢ ta inģaatı tamamlanan MuĢ Alpaslan 1 Barajı deneme üretimi aģamasında olup kurulu gücü 160 MW tır. Bu barajın 2010 yılı içerisinde iģletmeye geçmesi beklenmektedir. Kısa vadede bu HES in tamamlanmasıyla bölgede iģletme halindeki elektrik santrallerinin kurulu elektrik gücü 318,8 MW a ulaģacaktır. Bölge illerinde iģletme halindeki elektrik 4

5 santralleri mevcut elektrik enerjisi ihtiyacını karģılayamamaktadır. Bölgenin elektrik enerjisi ihtiyacının öz kaynaklar ile karģılanabilmesi için proje halindeki HES lerin en kısa sürede tamamlanması gerekmektedir. TRB2 Bölgesinde 36 KV üzeri yüksek gerilim enerji nakil hatları(enh) ve trafo merkezleri istatistikleri Tablo 5 ve Tablo 6 da gösterilmiģtir 1. Tablo 5: TRB2 Bölge Ġlleri Enerji Nakil Hatları Verileri ĠL ADI ENERJĠ ĠLETĠM HATTI ADI KARAKTERĠSTĠĞĠ BĠTLĠS 154 KV ErciĢ-Adilcevaz E.Ġ.Hattı 477 MCM 58,3 KM 178 Direk 154 KV Tatvan-Adilcevaz E.Ġ.Hattı 477 MCM 59,9 KM 187 Direk 154 KV Tatvan-MuĢ E.Ġ.Hattı 477 MCM 71,3 KM 219 Direk 154 KV Tatvan-Engil E.Ġ.Hattı 477 MCM 96,9 KM 284 Direk 154 KV Tatvan-Dodan E.Ġ.Hattı 477 MCM 85,9 KM 254 Direk 154 KV Tatvan-Batman E.Ġ.Hattı 1272 MCM 116 KM 333 Direk 154 KV Alpaslan HES-Adilcevaz 2X1272 MCM 93 KM 269 Direk E.Ġ.Hattı HAKKÂRĠ 154 KV BağıĢlı-Hakkâri E.Ġ.Hattı 795 MCM 41,8 KM 136 Direk 154 KV Engil-BağıĢlı E.Ġ.Hattı 477 MCM 136,7 KM 407 Direk MUġ 154 KV Tatvan-MuĢ E.Ġ.Hattı 477 MCM 71,3 KM 219 Direk 154 KV MuĢ-Bingöl E.Ġ.Hattı 477 MCM 99,3 KM 291 Direk VAN 154 KV Ġran-BaĢkale E.Ġ.Hattı 954 MCM 52,8 KM 142 Direk 154 KV Van-BaĢkale E.Ġ.Hattı 954 MCM 104,3 KM 269 Direk 154 KV Engil-Van E.Ġ.Hattı 477 MCM 36,2 KM 113 Direk 154 KV Van-Rasa E.Ġ.Hattı 1272 MCM 6,9 KM 25 Direk 154 KV ErciĢ-Van E.Ġ.Hattı 477 MCM 92,9 KM 301 Direk 154 KV ErciĢ-Patnos E.Ġ.Hattı 477 MCM 61 KM 224 Direk 154 KV Engil-BağıĢlı E.Ġ.Hattı 477 MCM 136,7 KM 407 Direk 154 KV ErciĢ-Adilcevaz E.Ġ.Hattı 477 MCM 58,3 KM 178 Direk 154 KV Tatvan-Engil E.Ġ.Hattı 477 MCM 96,9 KM 284 Direk Tablo 6: TRB2 Bölge Ġlleri Trafo Merkezleri Verileri ĠL ADI TRAFO MERKEZĠ ADI KARAKTERĠSTĠĞĠ BĠTLĠS 154 KV Adilcevaz TM 50 MVA 154 KV Tatvan TM 100 MVA HAKKÂRĠ 154 KV Hakkâri TM 75 MVA 154 KV BağıĢlı TM 100 MVA MUġ 154 KV MuĢ TM 75 MVA VAN 154 KV BaĢkale1 TM 16 MVA 154 KV BaĢkale Geçici Merkez 180 MVA 154 KV Engil TM 100 MVA 154 KV Van TM 160 MVA 154 KV ErciĢ TM 100 MVA 1 Veriler DAKA tarafından TEİAŞ 17. Bölge Müdürlüğü nden alınmıştır. 5

6 TRB2 Bölgesinin enerji nakil hatları (36 KV üzeri) ve trafo merkezleri kapasitesi, günümüzde bölge illerinin mevcut enerji ihtiyacını karģılayacak kapasitenin üzerinde uygun altyapıya sahiptir. TEĠAġ 17. Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen TL değerinde enerji nakil hatları ve trafo merkezleri projeleri devam etmekte olup bu yatırımların 2013 yılına kadar bitirilmesi planlanmıģtır. Söz konusu yatırımların tamamlanmasıyla bölgenin ENH ve trafo merkezleri yük kapasitesi artacak ve bu yatırımlarla elektrik santral yatırımlarının ve kesintisiz elektrik enerjisi tedarikinin sağlanmasına dönük TRB2 Bölge illeri daha uygun altyapıya kavuģmuģ olacaktır. Bölge illerinin 36 KV ve altı gerilimdeki elektrik enerjisi dağıtım hatları altyapısında ciddi sorunlar bulunmaktadır. Yüksek gerilim (36 KV üzeri) enerji nakil hatlarındaki yeterlilik, orta ve alçak gerilim enerji dağıtım hatlarında (36KV ve altı) sağlanamamıģtır. Orta ve alçak gerilim enerji dağıtım hatlarındaki yetersizlik sebebiyle Bölge illerinde sık sık elektrik kesintileri yaģanmakta ve gerilim düģümlerinin dolayı UPS, jeneratör ve unregülatör cihazlarına ihtiyaç duyulmaktadır. TRB2 Bölge illerinde kesintisiz elektrik enerjisi tedarikinde ve enerji kalitesindeki sorunlar imalat sanayisini ve gündelik yaģamı, dolayısıyla Bölgenin ekonomik ve sosyal geliģimini negatif olarak etkilemektedir. Sonuç olarak, TRB2 illerinde elektrik enerjisi dağıtım hatları altyapısının iyileģtirilmesi ve geliģtirilmesine yüksek derecede gereksinim vardır Yenilenebilir Enerji GüneĢ Enerjisi Potansiyeli Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi(EĠE) tarafından hazırlanan Türkiye GüneĢ Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) verilerine göre bölge illerindeki yıllık ortalama güneģ enerjisi küresel radyasyon değeri m 2 baģına Van için 1635 kwh, Hakkâri için 1610 kwh, Bitlis için 1604 kwh ve MuĢ için 1591 kwh olarak ölçülmüģtür. Bölgedeki tüm illerde bu değer Türkiye ortalaması olan m 2 baģına 1524 kwh in üstündedir. Bölge illerinin yıllık ortalama güneģlenme süreleri de Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Tablo 7: TRB2 Bölge Ġlleri güneģ enerjisi göstergeleri Yıllık ortalama güneģ enerjisi küresel radyasyon değerleri GEPA Yıllık ortalama güneģlenme süresi GEPA Birim Bitlis Hakkâri MuĢ Van TRB2 Bölgesi Türkiye KWh/m yıl Saat Kaynak: (GüneĢ Enerjisi Potansiyel Atlası, 2010) 6

7 ġekil 1: Türkiye GüneĢ Enerjisi Potansiyel Atlası Kaynak: (GüneĢ Enerjisi Potansiyel Atlası, 2010) Van Ġli güneģ enerjisi radyasyon değeri bakımından Türkiye de Karaman ve Antalya nın ardından 3. sıradadır. Hakkâri ili güneģlenme süresi bakımından Türkiye de birinci sırada, Van ili ise ikinci sırada bulunmaktadır. Antalya nın turizm alanı ve Karaman ın tarım alanı olarak kullanılmasından dolayı Van Ġli güneģ enerjisi elektrik santral (GES) yatırımları açısından Türkiye deki en avantajlı ve en yüksek potansiyele sahip il konumundadır. Tablo 8: Van Ġli güneģ enerjisi elektrik santralleri (GES) saha ve saha elektrik kurulu güç analizi Saha Kurulu Güç KarĢılığı MW TOPLAM Saha Kapasitesi Mera Sahaları Toplam Kapasitesi Kayıtsız veya Çayır Nitelikteki Saha Toplamları MW Adet MW Adet MW Adet > Toplam Kaynak: (Proje Enerji Mühendislik Sistemleri Üretim, DanıĢmanlık ve Ticaret Ltd. ġti) Toplamı yaklaģık 2500 MW kurulu güçte GES yatırım kapasitesine karģılık gelen mera alanlarını dikkate alındığında, mera vasfına sahip olmayıp mera olarak kayıtlı arazilerin de yapılacak çalıģmalarda 7

8 belirlenebileceği dikkate alınarak, Van ilinde GES yatırımı için toplamı en az MW kurulu güce karģılık gelen büyük bir saha potansiyeli bulunmaktadır. Uygun politikalar ve adımlar doğrultusunda, Enerji Bakanlığı nın 2023 yılı 5.000MW lık güneģ enerjisi elektrik kurulu güç kapasitesi hedefinin gerçekleģtirilmesinde ve Türkiye de hem CSP teknolojilerine hem de PV sistemlere yapılacak yatırımlar için TRB2 bölge illerinin, özellikle Van Ġli nin, gelecekte bir cazibe merkezi olacağı görülmektedir. Hidroelektrik Enerji Potansiyeli Tablo 9: TRB2 Bölge Ġlleri Mevcut HES ÇalıĢmaları Hidroelektrik enerji santrali Proje sayısı Kurulu güç- (mw) Üretim- (gwh/yıl) ĠĢletmede olan 6 49,8 212,1 ĠnĢaatı devam eden 4 208,5 656,5 Planlama ve kesin proje aģamasında , ,9 Ġlk inceleme, ön inceleme ve master , ,9 plan TOPLAM , ,4 Kaynak: (DSĠ 17.Bölge Müdürlüğü, 2009) (DSĠ 17.Bölge Müdürlüğü, 2009) Bölge illeri akarsu kaynakları bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Fakat enerji üretimi açısından bu akarsu kaynaklarından yeterince faydalanılmadığı, iģletmede olan hidroelektrik santral (HES) sayısından ve bunların kurulum güçlerinden açıkça anlaģılmaktadır. Bölgede iģletme halinde olan HES lerin mevcut kurulu güç kapasitesi yaklaģık 50 MW tir. Proje ve inģaat aģamasında olan HES lerin toplam kurulu gücü ise yaklaģık MW tir. Tablo 10: Türkiye de HES ÇalıĢmaları ve Potansiyeli Proje Sayısı Kurulu Elektrik Ortalama Yıllık Oran-% gücü-mw Üretim- (gwh/yıl) HES ĠĢletmede ĠnĢaatı devam eden ĠnĢaa edilecek Toplam Hedef Kaynak: (DSĠ, 2008) Tablo 8 de görüldüğü gibi Türkiye nin hesaplanmıģ HES kurulu gücü MW tır yılı itibariyle bu kapasitenin MW ı kullanılabilmiģtir. 8

9 Tablo 11: TRB2 Bölge Ġlleri Coğrafik Ve Hidroelektrik Enerji Verileri Yüzölçümü- (km 2 ) Rakım Yıllık ortalama yağıģ- (mm) Ortalama akıģ verimi- (l/s/km 2 ) Su kaynakları potansiyeli- (hm 3 /yıl) BĠTLĠS , ,4 HAKKÂRĠ , ,8 MUġ , ,4 VAN ,2 4, ,5 HES projelerinin toplam kurulu gücü- (MW) Kaynak: (DSĠ 17.Bölge Müdürlüğü, 2010) TRB2 bölgesinin teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilir net hidroelektrik enerji potansiyeli belirlenmemiģtir. Fakat TRB2 bölgesini oluģturan Bitlis, Hakkâri, MuĢ ve Van Ġllerinin yüksek akımlı akarsu kaynaklarına sahip olması yüksek hidrolik enerji potansiyelini göstermektedir. TRB2 bölge illeri içerisinde en yüksek su kaynakları potansiyeline sahip il MuĢ Ġli dir. Su kaynaklarında ortalama akıģ verimi en yüksek ilk iki il, MuĢ ve Hakkâri Ġlleridir. Toplam en yüksek elektrik kurulu gücüne sahip HES projeleri ise Hakkâri Ġli ne yönelik yapılmıģtır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ülkeler açısından sürdürülebilir bir ekonominin ve yüksek yaģam kalitesinin sağlanması için hayati öneme sahiptir. Günümüzde hidrolik enerji, yenilebilir enerji kaynakları içerisinde en çok yatırım yapılan ve en çok önem verilen enerji kaynaklarından birisidir. HES yatırımlarının tamamlanması TRB2 bölge illerini, kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karģılayabilecek bir zenginliğe kavuģturacaktır. HES yatırımların en kısa sürede tamamlanması, bölgenin refah düzeyinin ve yaģam kalitesinin yükselmesinde son derece önemli bir katkı sağlayacaktır. TRB2 Bölgesinde inceleme, planlama, kesin proje, inģaat ve iģletme aģamasında olan yaklaģık MW'lık HES projeleri mevcuttur. Ġlgili projelere özel sektör tarafından yapılan/yapılacak projeler dahil değildir. Yenilenebilir Enerji Kanunu kapsamında hidroelektrik santrallerinin özel sektör tarafından gerçekleģtirilmesi özel sektörün bölgeye çekilmesinde katalizör görevi sağlayacaktır. 9

10 Tablo 12: DSĠ Özel sektör HES projeleri VAN BĠTLĠS HAKKÂRĠ MUġ ÇATAK-14 HĠZAN-8 MERKEZ-5 MERKEZ-2 BAHÇESARAY-3 AKġAR-1 ġemdġnlġ-5 VARTO-6 ERCĠġ-4 MERKEZ-1 GEÇĠTLĠ-1 MALAZGĠRT-1 BAġKALE-2 MUTKĠ-2 ÇÖLEMERĠK-1 ERÇEK-1 TATVAN-1 MERKEZ-2 ÇALDIRAN-1 GEVAġ-1 TOPLAM:28 TOPLAM:13 TOPLAM:12 TOPLAM:9 Özel sektör tarafından yapılan HES proje baģvuruları en son 2007 yılında DSĠ tarafından kabul edilmiģtir. Bu proje baģvuruları DSĠ nin Tablo-3 verilerinde gösterilmiģtir. Özel sektör tarafından TRB2 bölge illerinde toplamda 62 HES proje baģvurusu yapılmıģtır. Özel sektör tarafından en yüksek proje baģvurusunun yapıldığı il 28 HES projesi ile Van Ġli olmuģtur. Söz konusu tüm HES projelerinin DSĠ tarafından karara bağlanmasından sonra TRB2 bölge illerindeki kurulabilecek HES sayısı ve kurulu güç kapasitesi çok daha yüksek bir değere yükselecektir. Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi (EĠE) tarafından hazırlanan Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA) verilerine göre bölge illerinde ekonomik açıdan (rüzgâr hızı >7m/s) kurulabilecek rüzgâr enerjisi santrali kurulu güç kapasitesi toplamda 70 MW civarındadır. Bu değer Türkiye potansiyeli olan MW içinde çok küçük bir orana tekabül etmektedir. Ġlgili potansiyel henüz değerlendirilememiģtir. Fakat REPA nın hazırlanması aģamasında bölge ile ilgili gerekli ölçüm çalıģmalarının tam olarak yapılmadığını ve sadece var olan az sayıdaki ölçüm çalıģmasının/verilerin REPA da kullanıldığı, bizzat REPA çalıģmasını yürüten yetkililer tarafından açıklanmıģtır. Bu sebeple REPA verileri bölgenin net rüzgâr enerjisi potansiyelini göstermemektedir. Tablo 13: TRB2 Bölge Ġlleri REPA Verileri BĠRĠM BĠTLĠS HAKKÂRĠ MUġ VAN TÜRKĠYE Kurulabilecek Rüzgâr Türbini Güç Kapasitesi-REPA(Rüzgâr Hızı>=7m/s) MWh 22,08 29,44 0,00 19, Kaynak: (EĠE, 2010) 10

11 TRB2 bölgesinin rüzgâr enerjisi potansiyelinin net olarak ortaya çıkarılması için bölge illerinde kapsamlı ve detaylı bir rüzgâr enerjisi ölçüm çalıģmasına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla REPA nın bir an önce revize edilerek bölge illerinin gerçek potansiyelini gösteren bir haritaya dönüģtürülmesi gerekmektedir. REPA da rüzgâr hızı 5,5 m/s ile 7 m/s arasındaki sahalar çok daha fazladır. TRB2 Bölgesi nde bu sahaların değerlendirilmesiyle mevcut potansiyel çok daha yüksek değerlere çıkabilecektir. Jeotermal Enerji Potansiyeli TRB2 bölgesinde toplam 13 jeotermal kaynak mevcuttur. Sadece bir alanda yatırım tesisi kurulmuģtur. Diğer 12 saha henüz değerlendirilememiģtir. Bölge illerindeki mevcut doğal jeotermal kaynakların sıcaklık değerleri jeotermal elektrik santral yapımı için teknik olarak uygun değildir. Günümüz teknolojisiyle kaynak suyu sıcaklığı 150 C ve üzerindeki değerlere sahip jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretilebilmektedir. Bu sebeple bölgedeki mevcut jeotermal kaynaklar ancak turizm, sağlık ve ısıtma amaçlı olarak kullanılabilir. Tablo 14: TRB2 Bölge Ġlleri Jeotermal Kaynak Sayısı VAN BĠTLĠS MUġ HAKKÂRĠ TÜRKĠYE Jeotermal Alan Sayısı- (Sıcaklığı C) Jeotermal Alan Sayısı- (Sıcaklığı C) Jeotermal Alan Sayısı- (Sıcaklığıe C) ~170 Kaynak: (MTA Genel Müdürlüğü, 2010) TRB2 bölge illerinde özellikle sıcaklığı 50 C üzerinde olan jeotermal kaynaklar; ısıtma, tarım, sağlık vb. sektörlerde yatırım olarak değerlendirilmeyi beklemektedir. 11

12 ġekil 2: TRB2 Bölgesi Jeotermal Kaynak Haritası 1.2. ULAġIM YAPISI Karayolu UlaĢımı Bitlis Ġli: Ġlde 278 km.si devlet karayolu, 361 km.si il yolu olmak üzere 639 km. karayolu bulunmaktadır. Ġl yollarının 297 km.si asfalt, 10 km.si stabilize, 52 km.si ise ham yoldur. Bitlis te devlet ve il yolları genellikle yılın her mevsiminde ulaģıma açık durumdadır. (Karayolları Genel Müdürlüğü ) Tablo 15: Bitlis Ġli Satıh Cinslerine Göre Yol Ağı (km.) ASFALT YOLLAR Parke Stabilize Toprak Diğer ġebeke Asfalt Sathi Toplam Yollar Uzunluğu Betonu Kaplama Devlet Yolu Ġl Yolu Toplam Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü) Bitlis ili, Doğu, Güneydoğu ve Ġç Anadolu bölgelerini birbirine ve Ġran a bağlayan Ġpek yolu güzergâhında bulunmaktadır. Elazığ-Bingöl-MuĢ üstünden Van a bağlayan D-300 karayolu Tatvan da ikiye ayrılarak güneyden Van a, kuzeyden Adilcevaz, ErciĢ ve Ağrı ya ulaģmaktadır. Ġldeki diğer karayolları yerel nitelikte 12

13 olup, ilçe ve bucak merkezlerini kentlere bağlamaktadır. Ġl sınırı üzerinde bulunan rakıma sahip metrelik Kuzgunkıran tüneli tamamlanma aģamasında olup, Bitlis - Van ulaģımını büyük ölçüde rahatlatacaktır. Tablo 16: Bitlis Ġl Merkezinden Bazı Ġllere Karayolu Uzaklıkları Ġl Merkezi Uzaklık (km) Ġl Merkezi Uzaklık (km) Adana 728 KahramanmaraĢ 578 Ağrı 234 Kars 410 Ankara Kayseri 774 Antalya Konya Batman 135 Malatya 433 Bingöl 197 Mardin 284 Diyarbakır 209 MuĢ 83 Elazığ 335 Samsun 886 Erzincan 464 Siirt 97 Erzurum 328 Sivas 662 Gaziantep 522 ġanlıurfa 385 Hakkâri 340 ġırnak 194 Ġstanbul Trabzon 628 Ġzmir Van 168 ġekil 3: Bitlis Ġli Karayolları Haritası Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü) Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü) 13

14 Hakkâri Ġli: Ġlde 216 km.si devlet karayolu, 357 km.si il yolu olmak üzere 573 km karayolu bulunmaktadır. Ġl yollarının 182 km.si asfalt, 83 km.si stabilize ve 49 km.si ham yoldur. Van Hakkâri karayolu her mevsim ulaģıma açık, tamamı asfalt olup, uzunluğu 202 km.dir. Tablo 17: Hakkâri Ġli Satıh Cinslerine Göre Yol Ağı (Km) Devlet Yolu Asfalt betonu Asfalt yollar Parke Stabilize Toprak Diğer Sathi Toplam yollar kaplama ġebeke uzunluğu Ġl Yolu Toplam Kaynak : (Karayolları Genel Müdürlüğü) Hakkâri - Van arasında her gün karģılıklı dörder otobüs seferi yapılmaktadır. Otobüs seyahatleri yaklaģık 3 saat sürmektedir. Çukurca, ġemdinli ve Yüksekova ilçelerine her gün otobüs ve minibüs seferleri yapılmaktadır. ġehir merkezinin bu ilçelere olan uzaklığı sırasıyla 79, 130 ve 77 km. dir. Hakkâri-Van karayolunun 45 km. sinde ayrılan ve Yüksekova - Esendere sınır kapısından geçen Türkiye - Ġran transit karayolu bulunmaktadır. Van - Esendere arası 236 km olup, tamamen asfalttır. Tablo 18: Hakkâri Ġl Merkezinden Bazı Ġllere Karayolu Uzaklıkları Ġl Merkezi Uzaklık (km) Ġl Merkezi Uzaklık (km) Adana 900 KahramanmaraĢ 775 Ağrı 434 Kars 567 Ankara Kayseri Antalya Konya Batman 374 Malatya 725 Bingöl 509 Mardin 393 Bitlis 340 MuĢ 395 Diyarbakır 474 Samsun Elazığ 627 Siirt 287 Erzincan 776 Sivas 954 Erzurum 617 ġanlıurfa 558 Gaziantep 695 ġırnak 189 Ġstanbul Trabzon 917 Ġzmir Van 202 Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü) 14

15 ġekil 4: Hakkâri Ġli Karayolları Haritası MuĢ Ġli: Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü) Ġlde 625 km. olan karayolu ağının 259 km.si devlet yolu, 366 km.si ise il yoludur. Devlet yolunun tamamı asfalttır. Ġl yolunun ise 258 km.si asfalt, 67 km.si de stabilize ve 37 km.si toprak yoldur. Tablo 19: MuĢ Ġli Karayolları Satıh Cinslerine Göre Yol Ağı (Km) ASFALT YOLLAR Parke Stabilize Toprak Diğer ġebeke Asfalt Sathi Toplam yollar uzunluğu Betonu kaplama Devlet Yolu Ġl Yolu Toplam Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü ) MuĢ un en önemli karayolu aksı Bingöl-MuĢ-Tatvan arasındadır. Bu akstaki ulaģım Orta Anadolu dan Van a kadar uzanan D-300 karayolu ile sağlanmaktadır. MuĢ un diğer karayolu ulaģım bağlantıları bu eksenden kuzeye doğru uzanmaktadır. Bunlardan biri Erzurum a bağlanan D-955 karayolu, diğeri Ağrı Ġli ne bağlanan akstır. MuĢ - Diyarbakır yolu ilin güney 15

16 Tablo 20: MuĢ Ġl Merkezinden Bazı Ġllere Karayolu Uzaklıkları Ġl Merkezi Uzaklık (km) Ġl Merkezi Uzaklık (km) Adana 739 Ġzmir Ağrı 245 KahramanmaraĢ 573 Ankara Kars 327 Antalya Kayseri 691 Batman 218 Konya 995 Bingöl 114 Malatya 350 Bitlis 83 Mardin 353 Diyarbakır 258 Samsun 803 Elazığ 252 Siirt 180 Erzincan 381 Sivas 579 Erzurum 245 ġanlıurfa 434 Gaziantep 571 ġırnak 277 Hakkâri 395 Trabzon 545 Ġstanbul Van 223 ġekil 5: MuĢ Ġli Karayolları Haritası Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü) Van Ġli: Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü ) Ġlde 564 km. si devlet yolları, 548 km. si il yolu olmak üzere toplam 1.112km. uzunluğunda karayolu bulunmaktadır. Devlet yollarının tamamı asfalt olup, il yollarının bir kısmı (308 km.) asfalt, bir kısmı (85 km.) stabilize ve kalanı da (96 km.) toprak yoldur. 16

17 Tablo 21: Van Ġli Karayolları Satıh Cinslerine Göre Yol Ağı (Km) ASFALT YOLLAR Parke Stabilize Toprak Diğer ġebeke Asfalt Sathi Toplam yollar uzunluğu betonu kaplama Devlet Yolu Ġl Yolu Toplam Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü) Van a kuzeyden Erzurum ve Ağrı üzerinden D-100, D-965, D-280 ve D-975 numaralı karayolları ile ulaģım sağlanmaktadır. Ġle güney yönünden ulaģım Bingöl, MuĢ ve Bitlis üzerinden D-300 karayolu ile sağlanmaktadır. Ġl içindeki ulaģımın ana aksı; Kars-Iğdır ile Hakkâri arasındaki D-975 karayolunun Van Gölü nün doğusundaki bölümüdür. Bu güzergâh üzerinde, ilin kuzey kesiminde Çaldıran ve Muradiye arasındaki Gönderme Geçidi (1910 m.), ilin güney kesiminde Güzelsu ve BaĢkale arasındaki Güzeldere Geçidi (2730 m.) bulunmaktadır. Ana güzergâhı oluģturan D-950 karayoluna gölün kuzeyinden bağlanan D- 280 yolu ile ErciĢ Ġlçesi ne ulaģım sağlanmaktadır. Van Gölü nün güneyindeki yerleģimlere ulaģım D-300 karayolu ile sağlanmaktadır. Bu güzergâh üzerinde de Kuzgunkıran Geçidi (2234 m.) bulunmaktadır. Van Ġl Merkezi ne ulaģan D-300 karayolu daha sonra Özalp ve Saray ilçeleri üzerinden Ġran sınırına kadar uzanmaktadır. Ġran ile olan Kapıköy Sınır Kapısı da Saray Ġlçesi nde bulunmaktadır. Van Ġli genel olarak dağlık bir il olmasına kaģın tüm köylere karayolu ile ulaģım sağlanabilmektedir. Van daki köy yollarının 5056 km.si asfalt, stabilize ya da tesviye, 80 km.si ise ham yoldur. Yol niteliği Türkiye deki ortalama standartların üzerinde olmasına rağmen kıģ aylarında köylere hatta güney kesimdeki ilçelere ulaģım aksamaktadır. Tablo 22: Van Ġl Merkezinden Bazı Ġllere Karayolu Uzaklıkları Ġl Merkezi Uzaklık (km) Ġl Merkezi Uzaklık (km) Adana 896 Ġzmir Ağrı 232 KahramanmaraĢ 746 Ankara Kars 364 Antalya Kayseri 914 Batman 303 Konya Bingöl 337 Malatya 573 Bitlis 168 Mardin 452 Diyarbakır 377 MuĢ 223 Elazığ 475 Samsun 973 Erzincan 601 Siirt 265 Erzurum 415 Sivas 802 Gaziantep 690 ġanlıurfa 553 Hakkâri 202 ġırnak 362 Ġstanbul Trabzon 715 Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü) 17

18 ġekil 6: Van Ġli Karayolları Haritası Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü) 18

19 ġekil 7: TRB2 Bölgesi UlaĢım Bağlantıları Haritası 19

20 Demiryolu UlaĢımı Batıyı doğuya bağlayan uluslararası nitelikteki demiryollarından birisi de Bitlis Ġli nden geçmektedir. Ġstanbul-Ankara-Sivas-Malatya-Elazığ yolu ile Tatvan Ġskelesine, iskeleden feribotlarla Van a, Kapıköy sınır kapısından da Ġran a (Tebriz ve Tahran a) ulaģılmaktadır. Bitlis il sınırlarında 53 km.lik demiryolu ile Sıcaksu, Rahva ve Tatvan da olmak üzere üç istasyon bulunmaktadır. MuĢ Ġlinden geçen demiryolu 1955 de tamamlanmıģ olup MuĢ Ġli nin geliģmesinde önemli bir rol oynamıģtır. Bu hattın 1972 yılında Tahran a bağlanması ise ilden geçen demiryolunun önemini daha da artmıģtır. MuĢ Ġli nden geçerek Bitlis e devam eden demiryolunun MuĢ Ġl sınırları içindeki toplam uzunluğu 86 km.dir. MuĢ Tren Garı il merkezine 3 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Van Ġl sınırları içinde bulunan demiryolu uzunluğu toplam 117 km.dir.. Tatvan Ġskelesinden denizyolu bağlantısı ile Van a geçiģ sağlanmakta, tren katarları Van iskelesine indirilmektedir. Van dan sonra demiryolu hattı tekrar baģlayarak Erçek- Özalp- Saray- Kapıköy üzerinden Ġran a devam etmektedir. ġekil 8: TCDD ġebekesi Kaynak: (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) Bölgenin ülke demiryolu ağı ile bağlantısına bakıldığında; Van Gölü Ekspresi ile Ġstanbul EskiĢehir Ankara Kırıkkale Kayseri Sivas Malatya Elazığ güzergâhında bağlantı sağlandığı görülmektedir. 20

21 Göl UlaĢımı Van Gölü nün güneybatı ucunda yer alan Tatvan Ġlçesi ile Van arasında Van Gölü üzerinden deniz taģımacılığı yapılmaktadır. Feribotların tarifeli bir sefer programı bulunmamakta, seferler vagonlu yük durumuna göre düzenlenmektedir. Feribotlarla yolcu taģımacılığı da yapılmaktadır. Van ve Tatvan arasındaki feribot seferleri yaklaģık 4 saat sürmektedir. Bununla birlikte Göl üzerinde, GevaĢ Ġskelesi ile Akdamar Adası arasında turistik amaçlı yolcu taģımacılı da yapılmaktadır Havayolu UlaĢımı MuĢ kent merkezine 18 km. uzaklıkta bulunan NATO askeri havaalanı 1992 yılından beri sivil ulaģımda da kullanılmaktadır. MuĢ Havaalanı terminalinden haftanın her günü Ankara ve Ġstanbul seferi yapılmaktadır. Van il merkezine 8 km. uzaklıkta bulunan Van Ferit Melen Havaalanı, kentin güneybatısında, Van Gölü kıyısında yer almaktadır. Tek piste sahip olan Havaalanı Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi tarafından 1943 yılında hizmete açılmıģtır. Türk Hava Yolları ve 4 özel Ģirket tarafından günlük tarifeli uçuģlar düzenlenmektedir. Bitlis ve Hakkâri illerinde havaalanı bulunmamakla birlikte Hakkâri Ġli Yüksekova Ġlçesinde, havaalanının tarihinde temel atma töreni gerçekleģtirilmiģ olup 2013 yılında hizmete girmesi hedeflenmektedir ĠÇME VE KULLANMA SUYU YAPISI Bitlis Ġli: Bitlis ilinin içme suyu ihtiyacının karģılandığı kaynaklar; Duap Yaylası Kaynakları ortalama 140 lt/ sn., Sapkor kaynağı 13 lt/ sn., BaĢhan Kaynağı 17 lt/sn., Kanimyan kaynağı 12 lt/sn., ġelale kaynağı 16 lt/sn. ve Altınkalbur kaynağı 40,00 lt/sn. dir ġehir nüfusu kiģidir. Ġçme ve kullanma suyu Ģebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı % 97 dir. Ġl merkezinde çok ciddi su problemi olmamakla birlikte, Ģehir merkezinin engebeli yapısından kaynaklanan iletim sıkıntısı zaman zaman yaģanabilmektedir. Ahlat Belediyesi nde; içme suyu ihtiyacının karģılandığı kaynaklar: ġeyhbulak kaynağı 40 lt/ sn., Çarho kaynağı 200 lt/ sn., Kocavank Kaynağı 8 lt/ sn., Arkınlık ve Kaynarlar kaynakları 5 lt/sn.dir. Ġçme suyu ihtiyacının büyük bir kısmı terfili sistemle karģılandığından elektrik kesintisi ve voltaj düģüklüğünde ilçede çok büyük su sıkıntısı çekilmektedir. Yaz aylarındaki bağ ve bahçe sulamaları, bu sıkıntıyı daha da arttırmaktadır. 21

22 Adilcevaz Belediyesi nde; içme suyu ihtiyacının karģılandığı kaynaklar: Kafidağı kaynağı 60 lt/ sn., Kırkbulak kaynağı 14 lt/ sn., Kalebulağı Kaynağı 6 t/ sn. dir. Hizan Belediyesi nde içme suyu ihtiyacı, Altınoluk kaynağı 20 lt/sn. su ile Beyazsu ve Gölgelik kaynaklarından isale edilen 40 lt/sn suyla giderilmektedir. Güroymak Belediyesi nde içme suyu ihtiyacının, Kümbet 100 lt/ sn., Ziyaret kaynağı 21 lt/ sn., ġavlu kaynağı 12 lt/ sn., dir. Ayrıca üç adet derin sondaj kuyusundan 45 lt/ sn. su çekilerek tüketime sunulmaktadır. Ġçme suyu ihtiyacı tamamen terfili sistemle karģılandığından elektrik kesintisi ve voltaj düģüklüğünde ilçede çok büyük su sıkıntısı çekilmektedir. Ahlat ilçesi nde olduğu gibi, yaz aylarındaki bağ ve bahçe sulamaları, bu ilçede de sıkıntıyı daha da arttırmaktadır. Tatvan Belediyesinin içme suyu ihtiyacının karģılandığı kaynaklar: Kırkbulak kaynağı 180 lt/ sn., Tuğderesi kaynağı 85 lt/ sn., Develer kaynağı 15 lt/ sn., Bulaklar kaynağı 35 lt/ sn., Tamer kaynağı 40 lt/ sn., dir. Ayrıca iki adet derin sondaj kuyusundan 75 lt/ sn. su çekilerek tüketime sunulmaktadır. Mutki Belediyesinin içme suyu ihtiyacı, Dilaver kaynağı, Cevizli pınarı ve Derevahicu kaynağından alınan 12 lt/ sn. su ile giderilmektedir. Günkırı Belde Belediyesinin içme suyu ihtiyacı, bir adet sondaj kuyusundan alınan 20 lt/ sn., su ile giderilmektedir. Ġçme suyu ihtiyacı tamamen terfili sistemle karģılandığından elektrik kesintisi ve voltaj düģüklüğünde beldede büyük su sıkıntısı çekilmektedir. Bu nedenle ihtiyacın 22lt/sn. debili MuĢtak kaynağından giderilmesine yönelik inģaat çalıģmalarına baģlanılmıģ olup, bu çalıģmalar 2010 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Aydınlar Beldesinin içme suyu ihtiyacı, Kodak ve Bendibulak kaynaklarından alınan 8 lt/ sn. su ile giderilmektedir. Belediyesinin ilave içme suyu ihtiyacının Aygır Gölünden alınacak 25 lt/ sn. ile giderilmesine yönelik inģaat çalıģmaları da tamamlanma aģamasındadır. OvakıĢla Beldesinin içme suyu ihtiyacı, iki adet derin sondaj kuyusundan çekilen 18 lt/ sn. su ile Soğaz kaynaklarından alınan 6 lt/sn. su ile giderilmektedir. GölbaĢı Beldesinin Ġçme suyu ihtiyacı, Manzik kaynağından terfi edilen 25 lt/ sn., su ile giderilmektedir. Elektrik kesintisi ve voltaj düģüklüğü bu belde de büyük su sıkıntısına neden olmaktadır. Ayrıca yaz aylarındaki bağ ve bahçe sulamaları sıkıntıyı daha da arttırmaktadır. Ġçme suyu ihtiyacının Harabe Deresi kaynaklarından alınacak 30 lt/sn. suyla giderilmesine yönelik içme suyu isale hattı projesi mevcuttur. Yolalan Beldesinin içme suyu ihtiyacı, Akbırakan kaynağından temin edilen 25 lt/sn. su ile giderilmektedir. Kolludere Beldesi, köy statüsünde iken yapımı tamamlanan Beyazsu Kaynağından elde edilen 12 lt/sn. su ile giderilmektedir. 22

2014 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2014 Bütçe

2014 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2014 Bütçe 2014 YILI BÜTÇESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. BÜTÇE... 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 4 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 BELEDİYELERDEN AKTARILAN

Detaylı

2016 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2016 Bütçe

2016 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2016 Bütçe 2016 YILI BÜTÇESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. BÜTÇE... 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 4 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 BELEDİYELERDEN AKTARILAN

Detaylı

2015 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2015 Bütçe

2015 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2015 Bütçe 2015 YILI BÜTÇESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. BÜTÇE... 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 4 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 BELEDİYELERDEN AKTARILAN

Detaylı

1. GİRİŞ BÜTÇE... 3

1. GİRİŞ BÜTÇE... 3 2017 YILI BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 2 2. BÜTÇE... 3 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 3 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 3 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 3 BELEDİYELERDEN AKTARILAN

Detaylı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı GĠRĠġ Tekirdağ Ġli, konumu itibarı ile; hem Ġstanbul Ġline yakınlığı hem de kara, deniz ve demiryolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yatırımcının tercihi haline gelmiģ, bu durum ise hızlı ve plansız

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. 2008 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER 2009 YILI HEDEFLERĠ. 22 Ocak 2009- ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. 2008 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER 2009 YILI HEDEFLERĠ. 22 Ocak 2009- ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2008 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER 2009 YILI HEDEFLERĠ 22 Ocak 2009- ANKARA DSĠ, Ülkemizin Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Gayesiyle 1954 Yılında

Detaylı

AKHİSAR (MANİSA) DURASIL MAHALLESİ, 2 PAFTA 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 PARSELLER ENERJİ ÜRETİM ALANI (GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ)

AKHİSAR (MANİSA) DURASIL MAHALLESİ, 2 PAFTA 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 PARSELLER ENERJİ ÜRETİM ALANI (GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ) AKHİSAR (MANİSA) DURASIL MAHALLESİ, 2 PAFTA 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 PARSELLER ENERJİ ÜRETİM ALANI (GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ) N A Z I M İ M A R P L A N I A Ç I K L A M A R A P O R U HAZIRLAYAN

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik DİİYARBAKIIR DAKİİ BELEDİİYELERİİN ALTYAPI DURUMU M. Adnan AKSOY Harita Mühendisi Diyarbakır YDO Uzmanı M. Ufuk ELHASOĞLU Çevre Mühendisi İDB Uzmanı Mart 2011 DĠYARBAKIR 1 SUNUġ Bölgesel geliģme ve kalkınmayı

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM SUNUMU. Hamit BİRTANE Uzman

TRC2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM SUNUMU. Hamit BİRTANE Uzman TRC2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM SUNUMU Hamit BİRTANE Uzman İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 2: 26 Bölge TRC2 (ŞANLIURFA-DİYARBAKIR) BÖLGESİ TRC2 Bölgesi İdari Yapı Şanlıurfa Diyarbakır İlçe

Detaylı

İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI

İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI TÜRKİYE DE RÜZGAR SANTRALLERİNİN İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı Rüzgâr Enerjisi ÇalıĢtayı, TÜREB 27 Mart 2013 ANA FAALĠYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Akış Yenilenebilir Enerji Kaynakları YEK Potansiyeli YEK Gelişim YEK Hedefler Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri Lisanssız

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

TÜRKİYE İLETİM SİSTEMİNDE LİSANSSIZ SANTRALLER

TÜRKİYE İLETİM SİSTEMİNDE LİSANSSIZ SANTRALLER TÜRKİYE İLETİM SİSTEMİNDE LİSANSSIZ SANTRALLER Ceyhun CENGİZ Genel Müdürlüğü www.teias.gov.tr LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ HAKKINDA MEVZUAT 30 Mart 2013 tarihli 6446 sayılı ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Madde

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TELEFON VE FAX NUMALARI. 0312 410 77 01 0312 474 03 93 Altyapı Kentsel Hizmetler Daire BaĢkanlığı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TELEFON VE FAX NUMALARI. 0312 410 77 01 0312 474 03 93 Altyapı Kentsel Hizmetler Daire BaĢkanlığı 0 ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI VE NUMALARI B İ R İ M L E R Altyapı Kentsel DönüĢüm Genel Müdürlüğü 0 0 0 0 Altyapı Kentsel Hizmetler Daire BaĢkanlığı 0 0 0 0 Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 0 0 0 Yapı

Detaylı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Konunun önemi Belediyelerin enerji kaynakları; Hidrolik Bio kütle Bu kaynaklardan belediyeler nasıl yararlanabilir, Yenilenebilir enerji

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1- Birliğimizin 2013 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi meclisimizce 1.958,00.TL.sı olarak kabul edilip yürürlüğe girmiģtir.

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ KARAMAN BaĢlık Değer Sıra Türkiye'de 1. Sıradaki Ġl Değer TÜRKĠYE COĞRAFĠ YAPI Alan Büyüklüğü (göl dahil - km²) 9.427,43 34. Konya 40.813,52 783.562,38 %1,20 2011

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

Konut Sektörüne BakıĢ

Konut Sektörüne BakıĢ Konut Sektörüne BakıĢ Nurel KILIÇ Konut sektörü, inģaat sektörünün %60 ını oluģturmakta ve 250 den fazla yan sektörü ile istihdam yapısını ciddi bir Ģekilde etkilemektedir. 1999 yılında yaģanan büyük deprem

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANIN İSMİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Akıllı Büyüme Eğitime, bilgiye

Detaylı

2010/17 GENELGESİ VE UYGULAMALARI. Kimya Müh. MERYEM YILMAZ

2010/17 GENELGESİ VE UYGULAMALARI. Kimya Müh. MERYEM YILMAZ 2010/17 GENELGESİ VE UYGULAMALARI Kimya Müh. MERYEM YILMAZ İÇERİK 2010/17 TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFINA DAİR GENELGE GENELGE EK:1 GENELGE EK:2 2010 TIBBİ ATIK İL DURUM RAPORU 2010/17 GENELGESİ UYGULAMALARI

Detaylı

ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HĠZMETLERĠ [ ] 1

ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HĠZMETLERĠ [ ] 1 ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HĠZMETLERĠ [2002-2010] 1 YATIRIMLAR Tablo 1: ETKB Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının Sektörler İtibari ile Yatırımları (TL) ELAZIĞ 2002 2007 2008 2009 Madencilik Sektörü

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

BÜTÇE. 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ. 4 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.3. 4 2.1.

BÜTÇE. 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ. 4 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.3. 4 2.1. 2011 YILI BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. BÜTÇE... 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 4 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 2.1.3. BELEDIYELERDEN

Detaylı

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008)

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008) GAP EYLEM PLANI (14 Mart 2008) GAP ın Gelişme Aşamaları 1960 Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yürütülen çalışmalar 1977 Çalışmaların GAP adı altında birleştirilmesi (GAP Su Kaynakları Geliştirme Proje

Detaylı

2013 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2013 Bütçe

2013 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2013 Bütçe 3 YILI BÜTÇESİ DAKA/3 Bütçe İÇİNDEKİLER. GİRİŞ... 3. BÜTÇE... 4.. GELİR BÜTÇESİ... 4 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 BELEDİYELERDEN AKTARILAN

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

12 ÇEVRE VE ALTYAPI TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014

12 ÇEVRE VE ALTYAPI TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 12 ÇEVRE VE ALTYAPI TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 HAZIRLAYANLAR Ali KILIÇER, PPKB Uzmanı Şeyda KARADAĞ, PPKB Uzmanı Plan Koordinatörü: M. Emin ÇAKAY, PPKB Birim Başkanı 2 3 7 Tablo 1 : Kirleticilerin

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM)

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) 8. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ) HAZIRLAYAN TEMMUZ 2008 Ankara 1 Gönderen: Recep BAKIR recepbakir38@mynet.com ENTERKONNEKTE

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

TRC2 Bölgesi Enerji Raporu

TRC2 Bölgesi Enerji Raporu TRC2 Bölgesi Enerji Raporu Hikmet Deniz - Halil Çakallı 01.09.2010 TRC2 Bölgesi Enerji Raporu Hazırlayan: Hikmet Deniz 1, Halil Çakallı 2 ÖZET Nüfus artıģı, kentleģme, sanayileģme ve küreselleģme ile beraber

Detaylı

TRAKYA BÖLGESĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TÜKETĠMĠ

TRAKYA BÖLGESĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TÜKETĠMĠ TRAKYA BÖLGESĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TÜKETĠMĠ Sorumluluk alanımıza giren coğrafi bölge aģağıdaki Ģekil1 de gösterilen haritada da görüldüğü gibi Ġstanbul ve Çanakkale nin Trakya bölgesinde kalan bölümleri

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ KÖYDES FAALĠYETLERĠ: Tortum Ġlçesine bağlı (47) köy bulunduğu, bu köylerin muhtelif alt yapı sorunları için; (2008) yılı içinde ( 11) adet

Detaylı

DHMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DHMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DHMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 133. HANKOKTOPLANTISI 10 Kasım 2006 Sunu kapsamı YID Projeleri Kiralama Projeleri Devam eden Projelerden Bazıları Ekim ayı sonu itibariyle istatistiki bilgiler Devlet Hava Meydanları

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ BİRLİĞİN KURULUŞU VE ÖN HAZIRLIKLAR

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ BİRLİĞİN KURULUŞU VE ÖN HAZIRLIKLAR AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ BİRLİĞİN KURULUŞU VE ÖN HAZIRLIKLAR BİRLİĞİN KURULUŞU 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre katı atıkların bertarafını sağlamak amacıyla, Çevre Hizmetleri Birliği

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ VE GÜNEŞ SANTRALLARININ BAĞLANTISI

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ VE GÜNEŞ SANTRALLARININ BAĞLANTISI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ VE GÜNEŞ SANTRALLARININ BAĞLANTISI 1 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye İletim Sistemi işletme ve bakımını yapmak Türkiye İletim Sistemi Genişleme

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı TÜREK, İstanbul Kasım 2013 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ : T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuruları (30.06.2013) İlimizde faaliyet gösteren işletmeler kuruluş aşamasında Müdürlüğümüze ÇED Yönetmeliği kapsamında başvuru yapmaktadır.

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

RÜZGAR HIZ DAĞILIMI. 50 metre. Ekonomik RES yatırımı için 7 m/s veya üzerinde rüzgar hızı gerekmektedir.

RÜZGAR HIZ DAĞILIMI. 50 metre. Ekonomik RES yatırımı için 7 m/s veya üzerinde rüzgar hızı gerekmektedir. ADANA İLİ RÜZGAR KAYNAK BİLGB LGİLERİ RÜZGAR HIZ DAĞILIMI 50 metre Ekonomik RES yatırımı için 7 m/s veya üzerinde rüzgar hızı gerekmektedir. KAPASİTE FAKTÖRÜ DAĞILIMI 50 metre Ekonomik RES yatırımı için

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ GAP BÖLGESİ ULAŞIM VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ (Türkçe ve İngilizce); Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (TBDST - Temel Mühendislik, Dapta Mühendislik, Su-Yapı Mühendislik ve Danışmanlık,

Detaylı

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI. ASO II.-III. Organize Sanayi Bölgesi

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI. ASO II.-III. Organize Sanayi Bölgesi 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI 2.1.Sanayi Parsellerinin Tesviye İşleri Bölgemizde tüm parsellerin tesviye işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen, yapılan son İmar Planı revizyonu sonucunda oluşan parsellerin tesviye

Detaylı

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır.

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır. 1- Kasaba içi imar yolları kanalizasyon çalıģmaları sonucu kullanılamaz hale geldiğinden, bu yolların tam amı mıcır hafriyatı ile doldurup sulama ve sıkıģtırma iģlemi yapılarak asfalt yapılacak hale getirildi.

Detaylı

HĐDROLĐK SANTRALLERĐN ENTERKONNEKTE SĐSTEM BAĞLANTISINA YÖNELĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐ HAVZA PLANLAMA ÇALIŞMALARI

HĐDROLĐK SANTRALLERĐN ENTERKONNEKTE SĐSTEM BAĞLANTISINA YÖNELĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐ HAVZA PLANLAMA ÇALIŞMALARI HĐDROLĐK SANTRALLERĐN ENTERKONNEKTE SĐSTEM BAĞLANTISINA YÖNELĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐ HAVZA PLANLAMA ÇALIŞMALARI Gülden SAMANCIOĞLU, Elif CANBEK, Ercüment ÖZDEMĐRCĐ Türkiye Elektrik Đletim A.Ş (TEĐAŞ) ÖZET Bilindiği

Detaylı

TÜRKİYE İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI

TÜRKİYE İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI TÜRKİYE İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI Kazım ŞENOCAK Elektrik Mühendisi Planlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı 08/05/2015 www.teias.gov.tr Kurulu Güç Bilgileri Rüzgar Kurulu Güç

Detaylı

Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları)

Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları) TÜRKİYE ELEKTRİK K DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları) 26 Kasım 2008 - ANKARA Olgun SAKARYA Elektrik MühendisiM 1 Dağıtım : Elektrik enerjisinin

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI KOCAELĠ DEN SAĞLIKLI PLANLAMA ĠMAR ÇALIġMALARI 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI ĠMAR ÇALIġMALARI Gebze Planlama

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 23 OCAK 2013 GEBZE/KOCAELĠ Gürültü Mevzuatı Avrupa Birliği uyum

Detaylı

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI YUNUSEMRE (MANİSA) KEÇİLİKÖY MAHALLESİ, 2687 ADA 6 PARSEL E AİT TİCARET ALANI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U H AZI RLAYAN DENGE PLAN ġehġr PLANLAMA OFĠSĠ Hakan ORHAN ġehir Plancısı

Detaylı

Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme suyu tesisi, 5 adedi taşkın koruma tesisi)

Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme suyu tesisi, 5 adedi taşkın koruma tesisi) Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI ve HES

YUSUFELİ BARAJI ve HES YUSUFELİ BARAJI ve HES Projenin Tanımı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi; Doğu Karadeniz Bölgesi nde, Çoruh Nehri üzerinde yer almaktadır. Çoruh Türkiye sınırları içinde 390 km lik bir

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ Prof. Dr. Hızır ÖNSOY K.T.Ü. İnş. Müh. Hidrolik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi honsoy@ktu.edu.tr Dünya, ileri teknoloji ve sanayide, baş döndürücü

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI OCAK AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 05,06,07,08,09/01/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI OCAK AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 05,06,07,08,09/01/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M 1. Yoklama. İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI OCAK AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 05,06,07,08,09/01/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Süreyya MERĠÇ PAGANO, Prof. Dr. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü www.

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTRĠK SĠSTEMĠ VE ARZ GÜVENLĠĞĠ (ENTERKONNEKTE SĠSTEM)

TÜRKĠYE ELEKTRĠK SĠSTEMĠ VE ARZ GÜVENLĠĞĠ (ENTERKONNEKTE SĠSTEM) TÜRKĠYE ELEKTRĠK SĠSTEMĠ VE ARZ GÜVENLĠĞĠ (ENTERKONNEKTE SĠSTEM) Bu sunumda Türkiye elektrik sisteminin son durumu, üretim ve tüketim değerleri, yakın gelecekteki olası geliģmeler ile elektrik kullanıcılarının

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

. Hedef Insaat.. Hedef Construction

. Hedef Insaat.. Hedef Construction . Hedef Insaat. Hedef Construction Hedef İnşaat Şirketi 2004 yılında kuruldu. Kuruluş ilkelerimiz; insan odaklı yaklaşım ile modern kentlere imza atmaktır. Başarının sırrı bilgili, deneyimli, işini kendine

Detaylı

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM- DURUMU Yusuf BAYRAK TEİAŞ APK Dairesi Başkanlığı Türkiye elektrik sistemi tümleşik bir sistemdir. Bölgelerin veya illerin coğrafi sınırları ile elektrik sistemi işletme bölgelerinin

Detaylı

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR TÜRKİYE RÜZGAR R ENERJİSİ POTANSİYEL YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR RÜZGAR ENERJİSİ VE SANTRALLERİ SEMİNERİ Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonu - İstanbul (27 MAYIS 2011) MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası )

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2 II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2.1 İmar Durumu Bölgemizde imar faaliyetleri tamamlanmış olup fabrika inşaatlarının yapım süreci devam etmektedir. Bu faaliyetler 2007 yılında kurulan İmar

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2010 YILI BÜTÇESİ 1. GİRİŞ... 2 2. BÜTÇE... 3 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 3 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR... 3 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR...

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik ŞANLIURFA DAKİ BELEDİYELERİN ALTYAPI DURUMU M. Ufuk ELHASOĞLU Çevre Mühendisi İDB Uzmanı Halil ÇAKALLI İnşaat Mühendisi Şanlıurfa YDO Uzmanı Mart 2011 ġanliurfa 1 SUNUġ Bölgesel gelişme ve kalkınmayı gerçekleştirmede

Detaylı

GAP EYLEM PLANI 2010 YILI EYLÜL SONU (3. DÖNEM) YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ. Başlama-Bitiş Tarihi 1997-2013 1986-2011

GAP EYLEM PLANI 2010 YILI EYLÜL SONU (3. DÖNEM) YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ. Başlama-Bitiş Tarihi 1997-2013 1986-2011 GAP EYLEM PLANI 2010 YILI EYLÜL SONU (3. DÖNEM) YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ III. ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ Eylem SULAMA AG.1.1 İnşaatı devam eden projelerin öncelikle ana kanal inşaatları tamamlanacaktır.

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı