TRB2 BÖLGESĠ MEVCUT DURUM ANALĠZĠ FĠZĠKĠ ALTYAPI VE ENERJĠ SEKTÖRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRB2 BÖLGESĠ MEVCUT DURUM ANALĠZĠ FĠZĠKĠ ALTYAPI VE ENERJĠ SEKTÖRÜ"

Transkript

1 TRB2 BÖLGESĠ MEVCUT DURUM ANALĠZĠ FĠZĠKĠ ALTYAPI VE ENERJĠ SEKTÖRÜ 2011

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. FİZİKİ ALTYAPI ENERJİ YAPISI Yenilenebilir Enerji ULAŞIM YAPISI Karayolu Ulaşımı Demiryolu Ulaşımı Göl Ulaşımı Havayolu Ulaşımı İÇME VE KULLANMA SUYU YAPISI ATIK SU ŞEBEKESİ VE ATIK SU ARITMA TESİSİ KATI ATIKLAR KİRLİLİK Su Kirliliği Hava Kirliliği Gürültü Kirliliği AFET RİSKİ VE DEPREMSELLİK Deprem Erozyon Heyelan Çığ

3 1. FĠZĠKĠ ALTYAPI 1.1. ENERJĠ YAPISI Bölge illerinde 2009 yılı kiģi baģına elektrik tüketimi, iletim hat kayıpları ve kaçak kullanım miktarı hariç tutulduğunda, Türkiye ortalamasının yaklaģık yüzde otuzu oranında gerçekleģmiģtir. Bu oran, Bölgenin geliģmiģlik açısından istenen seviyenin altında olduğunu göstermektedir. Tablo 1: TRB2 Bölgesi Elektrik Enerjisi Tüketim Göstergeleri BĠTLĠS HAKKÂRĠ MUġ VAN TRB2 BÖLGESĠ TÜRKĠYE Toplam elektrik tüketimi - (2009) (MWh) Sanayi iģletmeleri elektrik tüketimi - (2009) (MWh) Ticaret iģletmeleri elektrik tüketimi - (2009) (MWh) KiĢi baģına elektrik tüketimi - (2009) (MWh) Elektrik tüketimi/türkiye E.T (%) Sanayi elektrik tüketimi/türkiye S.E.T. (%) Ticaret iģletmeleri elektrik tüketimi/türkiye T.Ġ.E.T. (%) ,14 0,11 0,17 0,40 0, ,02 0,00 0,1 0,07 0, ,09 0,06 0,08 0,35 0, Kaynak: (Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ., 2009) 2008 yılında Van ın sanayi elektrik tüketim değerinin nüfusuna oranı diğer bölge illerine göre daha yüksekken bu oran 2009 yılında MuĢ lehine gerçekleģmiģtir. MuĢ un 2009 yılı sanayi elektrik tüketimi 2008 yılına göre yaklaģık altı kat artıģ göstermiģtir. Bu oran, sanayi elektrik tüketiminde MuĢ u bölge illeri içerisinde birinci sıraya yükseltmiģtir. Tablo 2: TRB2 Bölge Ġlleri Yılları KiĢi BaĢına Elektrik Tüketimi (KWh) BĠTLĠS HAKKÂRĠ MUġ VAN TÜRKĠYE 2008 Yılı KiĢi BaĢına Elektrik Tüketimi- kwh 2009 Yılı KiĢi BaĢına Elektrik Tüketimi- kwh Kaynak: (Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ., 2008) (Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ., 2009) 3

4 Türkiye nin 2009 yılı kiģi baģına elektrik tüketimi 2008 yılına göre yaklaģık %5 oranında azalmıģ iken, Bölge illerinde bu değer yaklaģık %7 oranında bir artıģ göstermiģtir yılına göre kiģi baģına elektrik tüketiminin en yüksek artıģ gösterdiği il MuĢ olmuģtur. Tablo 3: Bölge Ġlleri 2008 Yılı Elektrik Enerjisi Nakil Hatları (ENH) Kayıp ve Kaçak Kullanım Oranı (%) BĠTLĠS HAKKÂRĠ MUġ VAN TÜRKĠYE 2008 Yılı ENH Kayıp ve Kaçak Kullanım Yüzdesi 2009 Yılı ENH Kayıp ve Kaçak Kullanım Yüzdesi 44,7 64,4 53,0 57,2 14,4 41,9 64,8 51,3 57,9 17,7 Kaynak: (Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ., 2008) (Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ., 2009) Bölge illerinde 2009 yılı ENH kayıp ve kaçak kullanım miktarı, Türkiye ortalamasının çok üzerinde gerçekleģmiģtir yılında Bitlis ve MuĢ illerinde elektrik enerjisi kayıp ve kaçak oranları bir önceki yıla göre azalıģ göstermiģ olmakla birlikte Van ve Hakkâri illerinde artmıģtır. Bölge illerinde ENH kayıp ve elektrik enerjisi kaçak kullanımının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olmasının iki ana sorundan kaynaklandığı söylenebilir. Öncelikle bölge illerinde elektrik enerjisi dağıtım hatları altyapısı düģük verimli/yetersizdir; ikinci olarak bölge illerinde gelirin düģük olması kiģileri kaçak elektrik kullanımına yöneltmektedir. Ayrıca denetim, kontrol yetersizliği gibi yan faktörlerin de kaçak elektrik enerjisi kullanımının fazla olmasında etkili olduğu söylenebilir. Tablo 4: Bölge Ġlleri 2010 Yılı Elektrik Kurulu Güç Değerleri (MW) ĠġLETMEDE HES ĠġLETMEDE TERMĠK SANTRALLER PROJE HALĠNDE HES-DSĠ PROJELERĠ BĠTLĠS ,4 HAKKÂRĠ ,8 MUġ 1, VAN 18, ,1 TRB2 49, ,3 TÜRKĠYE Kaynak: (DSĠ 17.Bölge Müdürlüğü, 2010), (DSĠ 17.Bölge Müdürlüğü, 2009) Bölge illerinin iģletme halindeki mevcut elektrik santrallerinin kurulu gücü toplamda 158,8 MW tır. ĠĢletme halindeki kurulu gücün 49,8 MW lık kısmını hidroelektrik santraller (HES) oluģturmaktadır. Geri kalan 109 MW lıkkurulu güç ise termik elektrik santrallerden oluģmaktadır. MuĢ ta inģaatı tamamlanan MuĢ Alpaslan 1 Barajı deneme üretimi aģamasında olup kurulu gücü 160 MW tır. Bu barajın 2010 yılı içerisinde iģletmeye geçmesi beklenmektedir. Kısa vadede bu HES in tamamlanmasıyla bölgede iģletme halindeki elektrik santrallerinin kurulu elektrik gücü 318,8 MW a ulaģacaktır. Bölge illerinde iģletme halindeki elektrik 4

5 santralleri mevcut elektrik enerjisi ihtiyacını karģılayamamaktadır. Bölgenin elektrik enerjisi ihtiyacının öz kaynaklar ile karģılanabilmesi için proje halindeki HES lerin en kısa sürede tamamlanması gerekmektedir. TRB2 Bölgesinde 36 KV üzeri yüksek gerilim enerji nakil hatları(enh) ve trafo merkezleri istatistikleri Tablo 5 ve Tablo 6 da gösterilmiģtir 1. Tablo 5: TRB2 Bölge Ġlleri Enerji Nakil Hatları Verileri ĠL ADI ENERJĠ ĠLETĠM HATTI ADI KARAKTERĠSTĠĞĠ BĠTLĠS 154 KV ErciĢ-Adilcevaz E.Ġ.Hattı 477 MCM 58,3 KM 178 Direk 154 KV Tatvan-Adilcevaz E.Ġ.Hattı 477 MCM 59,9 KM 187 Direk 154 KV Tatvan-MuĢ E.Ġ.Hattı 477 MCM 71,3 KM 219 Direk 154 KV Tatvan-Engil E.Ġ.Hattı 477 MCM 96,9 KM 284 Direk 154 KV Tatvan-Dodan E.Ġ.Hattı 477 MCM 85,9 KM 254 Direk 154 KV Tatvan-Batman E.Ġ.Hattı 1272 MCM 116 KM 333 Direk 154 KV Alpaslan HES-Adilcevaz 2X1272 MCM 93 KM 269 Direk E.Ġ.Hattı HAKKÂRĠ 154 KV BağıĢlı-Hakkâri E.Ġ.Hattı 795 MCM 41,8 KM 136 Direk 154 KV Engil-BağıĢlı E.Ġ.Hattı 477 MCM 136,7 KM 407 Direk MUġ 154 KV Tatvan-MuĢ E.Ġ.Hattı 477 MCM 71,3 KM 219 Direk 154 KV MuĢ-Bingöl E.Ġ.Hattı 477 MCM 99,3 KM 291 Direk VAN 154 KV Ġran-BaĢkale E.Ġ.Hattı 954 MCM 52,8 KM 142 Direk 154 KV Van-BaĢkale E.Ġ.Hattı 954 MCM 104,3 KM 269 Direk 154 KV Engil-Van E.Ġ.Hattı 477 MCM 36,2 KM 113 Direk 154 KV Van-Rasa E.Ġ.Hattı 1272 MCM 6,9 KM 25 Direk 154 KV ErciĢ-Van E.Ġ.Hattı 477 MCM 92,9 KM 301 Direk 154 KV ErciĢ-Patnos E.Ġ.Hattı 477 MCM 61 KM 224 Direk 154 KV Engil-BağıĢlı E.Ġ.Hattı 477 MCM 136,7 KM 407 Direk 154 KV ErciĢ-Adilcevaz E.Ġ.Hattı 477 MCM 58,3 KM 178 Direk 154 KV Tatvan-Engil E.Ġ.Hattı 477 MCM 96,9 KM 284 Direk Tablo 6: TRB2 Bölge Ġlleri Trafo Merkezleri Verileri ĠL ADI TRAFO MERKEZĠ ADI KARAKTERĠSTĠĞĠ BĠTLĠS 154 KV Adilcevaz TM 50 MVA 154 KV Tatvan TM 100 MVA HAKKÂRĠ 154 KV Hakkâri TM 75 MVA 154 KV BağıĢlı TM 100 MVA MUġ 154 KV MuĢ TM 75 MVA VAN 154 KV BaĢkale1 TM 16 MVA 154 KV BaĢkale Geçici Merkez 180 MVA 154 KV Engil TM 100 MVA 154 KV Van TM 160 MVA 154 KV ErciĢ TM 100 MVA 1 Veriler DAKA tarafından TEİAŞ 17. Bölge Müdürlüğü nden alınmıştır. 5

6 TRB2 Bölgesinin enerji nakil hatları (36 KV üzeri) ve trafo merkezleri kapasitesi, günümüzde bölge illerinin mevcut enerji ihtiyacını karģılayacak kapasitenin üzerinde uygun altyapıya sahiptir. TEĠAġ 17. Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen TL değerinde enerji nakil hatları ve trafo merkezleri projeleri devam etmekte olup bu yatırımların 2013 yılına kadar bitirilmesi planlanmıģtır. Söz konusu yatırımların tamamlanmasıyla bölgenin ENH ve trafo merkezleri yük kapasitesi artacak ve bu yatırımlarla elektrik santral yatırımlarının ve kesintisiz elektrik enerjisi tedarikinin sağlanmasına dönük TRB2 Bölge illeri daha uygun altyapıya kavuģmuģ olacaktır. Bölge illerinin 36 KV ve altı gerilimdeki elektrik enerjisi dağıtım hatları altyapısında ciddi sorunlar bulunmaktadır. Yüksek gerilim (36 KV üzeri) enerji nakil hatlarındaki yeterlilik, orta ve alçak gerilim enerji dağıtım hatlarında (36KV ve altı) sağlanamamıģtır. Orta ve alçak gerilim enerji dağıtım hatlarındaki yetersizlik sebebiyle Bölge illerinde sık sık elektrik kesintileri yaģanmakta ve gerilim düģümlerinin dolayı UPS, jeneratör ve unregülatör cihazlarına ihtiyaç duyulmaktadır. TRB2 Bölge illerinde kesintisiz elektrik enerjisi tedarikinde ve enerji kalitesindeki sorunlar imalat sanayisini ve gündelik yaģamı, dolayısıyla Bölgenin ekonomik ve sosyal geliģimini negatif olarak etkilemektedir. Sonuç olarak, TRB2 illerinde elektrik enerjisi dağıtım hatları altyapısının iyileģtirilmesi ve geliģtirilmesine yüksek derecede gereksinim vardır Yenilenebilir Enerji GüneĢ Enerjisi Potansiyeli Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi(EĠE) tarafından hazırlanan Türkiye GüneĢ Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) verilerine göre bölge illerindeki yıllık ortalama güneģ enerjisi küresel radyasyon değeri m 2 baģına Van için 1635 kwh, Hakkâri için 1610 kwh, Bitlis için 1604 kwh ve MuĢ için 1591 kwh olarak ölçülmüģtür. Bölgedeki tüm illerde bu değer Türkiye ortalaması olan m 2 baģına 1524 kwh in üstündedir. Bölge illerinin yıllık ortalama güneģlenme süreleri de Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Tablo 7: TRB2 Bölge Ġlleri güneģ enerjisi göstergeleri Yıllık ortalama güneģ enerjisi küresel radyasyon değerleri GEPA Yıllık ortalama güneģlenme süresi GEPA Birim Bitlis Hakkâri MuĢ Van TRB2 Bölgesi Türkiye KWh/m yıl Saat Kaynak: (GüneĢ Enerjisi Potansiyel Atlası, 2010) 6

7 ġekil 1: Türkiye GüneĢ Enerjisi Potansiyel Atlası Kaynak: (GüneĢ Enerjisi Potansiyel Atlası, 2010) Van Ġli güneģ enerjisi radyasyon değeri bakımından Türkiye de Karaman ve Antalya nın ardından 3. sıradadır. Hakkâri ili güneģlenme süresi bakımından Türkiye de birinci sırada, Van ili ise ikinci sırada bulunmaktadır. Antalya nın turizm alanı ve Karaman ın tarım alanı olarak kullanılmasından dolayı Van Ġli güneģ enerjisi elektrik santral (GES) yatırımları açısından Türkiye deki en avantajlı ve en yüksek potansiyele sahip il konumundadır. Tablo 8: Van Ġli güneģ enerjisi elektrik santralleri (GES) saha ve saha elektrik kurulu güç analizi Saha Kurulu Güç KarĢılığı MW TOPLAM Saha Kapasitesi Mera Sahaları Toplam Kapasitesi Kayıtsız veya Çayır Nitelikteki Saha Toplamları MW Adet MW Adet MW Adet > Toplam Kaynak: (Proje Enerji Mühendislik Sistemleri Üretim, DanıĢmanlık ve Ticaret Ltd. ġti) Toplamı yaklaģık 2500 MW kurulu güçte GES yatırım kapasitesine karģılık gelen mera alanlarını dikkate alındığında, mera vasfına sahip olmayıp mera olarak kayıtlı arazilerin de yapılacak çalıģmalarda 7

8 belirlenebileceği dikkate alınarak, Van ilinde GES yatırımı için toplamı en az MW kurulu güce karģılık gelen büyük bir saha potansiyeli bulunmaktadır. Uygun politikalar ve adımlar doğrultusunda, Enerji Bakanlığı nın 2023 yılı 5.000MW lık güneģ enerjisi elektrik kurulu güç kapasitesi hedefinin gerçekleģtirilmesinde ve Türkiye de hem CSP teknolojilerine hem de PV sistemlere yapılacak yatırımlar için TRB2 bölge illerinin, özellikle Van Ġli nin, gelecekte bir cazibe merkezi olacağı görülmektedir. Hidroelektrik Enerji Potansiyeli Tablo 9: TRB2 Bölge Ġlleri Mevcut HES ÇalıĢmaları Hidroelektrik enerji santrali Proje sayısı Kurulu güç- (mw) Üretim- (gwh/yıl) ĠĢletmede olan 6 49,8 212,1 ĠnĢaatı devam eden 4 208,5 656,5 Planlama ve kesin proje aģamasında , ,9 Ġlk inceleme, ön inceleme ve master , ,9 plan TOPLAM , ,4 Kaynak: (DSĠ 17.Bölge Müdürlüğü, 2009) (DSĠ 17.Bölge Müdürlüğü, 2009) Bölge illeri akarsu kaynakları bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Fakat enerji üretimi açısından bu akarsu kaynaklarından yeterince faydalanılmadığı, iģletmede olan hidroelektrik santral (HES) sayısından ve bunların kurulum güçlerinden açıkça anlaģılmaktadır. Bölgede iģletme halinde olan HES lerin mevcut kurulu güç kapasitesi yaklaģık 50 MW tir. Proje ve inģaat aģamasında olan HES lerin toplam kurulu gücü ise yaklaģık MW tir. Tablo 10: Türkiye de HES ÇalıĢmaları ve Potansiyeli Proje Sayısı Kurulu Elektrik Ortalama Yıllık Oran-% gücü-mw Üretim- (gwh/yıl) HES ĠĢletmede ĠnĢaatı devam eden ĠnĢaa edilecek Toplam Hedef Kaynak: (DSĠ, 2008) Tablo 8 de görüldüğü gibi Türkiye nin hesaplanmıģ HES kurulu gücü MW tır yılı itibariyle bu kapasitenin MW ı kullanılabilmiģtir. 8

9 Tablo 11: TRB2 Bölge Ġlleri Coğrafik Ve Hidroelektrik Enerji Verileri Yüzölçümü- (km 2 ) Rakım Yıllık ortalama yağıģ- (mm) Ortalama akıģ verimi- (l/s/km 2 ) Su kaynakları potansiyeli- (hm 3 /yıl) BĠTLĠS , ,4 HAKKÂRĠ , ,8 MUġ , ,4 VAN ,2 4, ,5 HES projelerinin toplam kurulu gücü- (MW) Kaynak: (DSĠ 17.Bölge Müdürlüğü, 2010) TRB2 bölgesinin teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilir net hidroelektrik enerji potansiyeli belirlenmemiģtir. Fakat TRB2 bölgesini oluģturan Bitlis, Hakkâri, MuĢ ve Van Ġllerinin yüksek akımlı akarsu kaynaklarına sahip olması yüksek hidrolik enerji potansiyelini göstermektedir. TRB2 bölge illeri içerisinde en yüksek su kaynakları potansiyeline sahip il MuĢ Ġli dir. Su kaynaklarında ortalama akıģ verimi en yüksek ilk iki il, MuĢ ve Hakkâri Ġlleridir. Toplam en yüksek elektrik kurulu gücüne sahip HES projeleri ise Hakkâri Ġli ne yönelik yapılmıģtır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ülkeler açısından sürdürülebilir bir ekonominin ve yüksek yaģam kalitesinin sağlanması için hayati öneme sahiptir. Günümüzde hidrolik enerji, yenilebilir enerji kaynakları içerisinde en çok yatırım yapılan ve en çok önem verilen enerji kaynaklarından birisidir. HES yatırımlarının tamamlanması TRB2 bölge illerini, kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karģılayabilecek bir zenginliğe kavuģturacaktır. HES yatırımların en kısa sürede tamamlanması, bölgenin refah düzeyinin ve yaģam kalitesinin yükselmesinde son derece önemli bir katkı sağlayacaktır. TRB2 Bölgesinde inceleme, planlama, kesin proje, inģaat ve iģletme aģamasında olan yaklaģık MW'lık HES projeleri mevcuttur. Ġlgili projelere özel sektör tarafından yapılan/yapılacak projeler dahil değildir. Yenilenebilir Enerji Kanunu kapsamında hidroelektrik santrallerinin özel sektör tarafından gerçekleģtirilmesi özel sektörün bölgeye çekilmesinde katalizör görevi sağlayacaktır. 9

10 Tablo 12: DSĠ Özel sektör HES projeleri VAN BĠTLĠS HAKKÂRĠ MUġ ÇATAK-14 HĠZAN-8 MERKEZ-5 MERKEZ-2 BAHÇESARAY-3 AKġAR-1 ġemdġnlġ-5 VARTO-6 ERCĠġ-4 MERKEZ-1 GEÇĠTLĠ-1 MALAZGĠRT-1 BAġKALE-2 MUTKĠ-2 ÇÖLEMERĠK-1 ERÇEK-1 TATVAN-1 MERKEZ-2 ÇALDIRAN-1 GEVAġ-1 TOPLAM:28 TOPLAM:13 TOPLAM:12 TOPLAM:9 Özel sektör tarafından yapılan HES proje baģvuruları en son 2007 yılında DSĠ tarafından kabul edilmiģtir. Bu proje baģvuruları DSĠ nin Tablo-3 verilerinde gösterilmiģtir. Özel sektör tarafından TRB2 bölge illerinde toplamda 62 HES proje baģvurusu yapılmıģtır. Özel sektör tarafından en yüksek proje baģvurusunun yapıldığı il 28 HES projesi ile Van Ġli olmuģtur. Söz konusu tüm HES projelerinin DSĠ tarafından karara bağlanmasından sonra TRB2 bölge illerindeki kurulabilecek HES sayısı ve kurulu güç kapasitesi çok daha yüksek bir değere yükselecektir. Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi (EĠE) tarafından hazırlanan Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA) verilerine göre bölge illerinde ekonomik açıdan (rüzgâr hızı >7m/s) kurulabilecek rüzgâr enerjisi santrali kurulu güç kapasitesi toplamda 70 MW civarındadır. Bu değer Türkiye potansiyeli olan MW içinde çok küçük bir orana tekabül etmektedir. Ġlgili potansiyel henüz değerlendirilememiģtir. Fakat REPA nın hazırlanması aģamasında bölge ile ilgili gerekli ölçüm çalıģmalarının tam olarak yapılmadığını ve sadece var olan az sayıdaki ölçüm çalıģmasının/verilerin REPA da kullanıldığı, bizzat REPA çalıģmasını yürüten yetkililer tarafından açıklanmıģtır. Bu sebeple REPA verileri bölgenin net rüzgâr enerjisi potansiyelini göstermemektedir. Tablo 13: TRB2 Bölge Ġlleri REPA Verileri BĠRĠM BĠTLĠS HAKKÂRĠ MUġ VAN TÜRKĠYE Kurulabilecek Rüzgâr Türbini Güç Kapasitesi-REPA(Rüzgâr Hızı>=7m/s) MWh 22,08 29,44 0,00 19, Kaynak: (EĠE, 2010) 10

11 TRB2 bölgesinin rüzgâr enerjisi potansiyelinin net olarak ortaya çıkarılması için bölge illerinde kapsamlı ve detaylı bir rüzgâr enerjisi ölçüm çalıģmasına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla REPA nın bir an önce revize edilerek bölge illerinin gerçek potansiyelini gösteren bir haritaya dönüģtürülmesi gerekmektedir. REPA da rüzgâr hızı 5,5 m/s ile 7 m/s arasındaki sahalar çok daha fazladır. TRB2 Bölgesi nde bu sahaların değerlendirilmesiyle mevcut potansiyel çok daha yüksek değerlere çıkabilecektir. Jeotermal Enerji Potansiyeli TRB2 bölgesinde toplam 13 jeotermal kaynak mevcuttur. Sadece bir alanda yatırım tesisi kurulmuģtur. Diğer 12 saha henüz değerlendirilememiģtir. Bölge illerindeki mevcut doğal jeotermal kaynakların sıcaklık değerleri jeotermal elektrik santral yapımı için teknik olarak uygun değildir. Günümüz teknolojisiyle kaynak suyu sıcaklığı 150 C ve üzerindeki değerlere sahip jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretilebilmektedir. Bu sebeple bölgedeki mevcut jeotermal kaynaklar ancak turizm, sağlık ve ısıtma amaçlı olarak kullanılabilir. Tablo 14: TRB2 Bölge Ġlleri Jeotermal Kaynak Sayısı VAN BĠTLĠS MUġ HAKKÂRĠ TÜRKĠYE Jeotermal Alan Sayısı- (Sıcaklığı C) Jeotermal Alan Sayısı- (Sıcaklığı C) Jeotermal Alan Sayısı- (Sıcaklığıe C) ~170 Kaynak: (MTA Genel Müdürlüğü, 2010) TRB2 bölge illerinde özellikle sıcaklığı 50 C üzerinde olan jeotermal kaynaklar; ısıtma, tarım, sağlık vb. sektörlerde yatırım olarak değerlendirilmeyi beklemektedir. 11

12 ġekil 2: TRB2 Bölgesi Jeotermal Kaynak Haritası 1.2. ULAġIM YAPISI Karayolu UlaĢımı Bitlis Ġli: Ġlde 278 km.si devlet karayolu, 361 km.si il yolu olmak üzere 639 km. karayolu bulunmaktadır. Ġl yollarının 297 km.si asfalt, 10 km.si stabilize, 52 km.si ise ham yoldur. Bitlis te devlet ve il yolları genellikle yılın her mevsiminde ulaģıma açık durumdadır. (Karayolları Genel Müdürlüğü ) Tablo 15: Bitlis Ġli Satıh Cinslerine Göre Yol Ağı (km.) ASFALT YOLLAR Parke Stabilize Toprak Diğer ġebeke Asfalt Sathi Toplam Yollar Uzunluğu Betonu Kaplama Devlet Yolu Ġl Yolu Toplam Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü) Bitlis ili, Doğu, Güneydoğu ve Ġç Anadolu bölgelerini birbirine ve Ġran a bağlayan Ġpek yolu güzergâhında bulunmaktadır. Elazığ-Bingöl-MuĢ üstünden Van a bağlayan D-300 karayolu Tatvan da ikiye ayrılarak güneyden Van a, kuzeyden Adilcevaz, ErciĢ ve Ağrı ya ulaģmaktadır. Ġldeki diğer karayolları yerel nitelikte 12

13 olup, ilçe ve bucak merkezlerini kentlere bağlamaktadır. Ġl sınırı üzerinde bulunan rakıma sahip metrelik Kuzgunkıran tüneli tamamlanma aģamasında olup, Bitlis - Van ulaģımını büyük ölçüde rahatlatacaktır. Tablo 16: Bitlis Ġl Merkezinden Bazı Ġllere Karayolu Uzaklıkları Ġl Merkezi Uzaklık (km) Ġl Merkezi Uzaklık (km) Adana 728 KahramanmaraĢ 578 Ağrı 234 Kars 410 Ankara Kayseri 774 Antalya Konya Batman 135 Malatya 433 Bingöl 197 Mardin 284 Diyarbakır 209 MuĢ 83 Elazığ 335 Samsun 886 Erzincan 464 Siirt 97 Erzurum 328 Sivas 662 Gaziantep 522 ġanlıurfa 385 Hakkâri 340 ġırnak 194 Ġstanbul Trabzon 628 Ġzmir Van 168 ġekil 3: Bitlis Ġli Karayolları Haritası Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü) Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü) 13

14 Hakkâri Ġli: Ġlde 216 km.si devlet karayolu, 357 km.si il yolu olmak üzere 573 km karayolu bulunmaktadır. Ġl yollarının 182 km.si asfalt, 83 km.si stabilize ve 49 km.si ham yoldur. Van Hakkâri karayolu her mevsim ulaģıma açık, tamamı asfalt olup, uzunluğu 202 km.dir. Tablo 17: Hakkâri Ġli Satıh Cinslerine Göre Yol Ağı (Km) Devlet Yolu Asfalt betonu Asfalt yollar Parke Stabilize Toprak Diğer Sathi Toplam yollar kaplama ġebeke uzunluğu Ġl Yolu Toplam Kaynak : (Karayolları Genel Müdürlüğü) Hakkâri - Van arasında her gün karģılıklı dörder otobüs seferi yapılmaktadır. Otobüs seyahatleri yaklaģık 3 saat sürmektedir. Çukurca, ġemdinli ve Yüksekova ilçelerine her gün otobüs ve minibüs seferleri yapılmaktadır. ġehir merkezinin bu ilçelere olan uzaklığı sırasıyla 79, 130 ve 77 km. dir. Hakkâri-Van karayolunun 45 km. sinde ayrılan ve Yüksekova - Esendere sınır kapısından geçen Türkiye - Ġran transit karayolu bulunmaktadır. Van - Esendere arası 236 km olup, tamamen asfalttır. Tablo 18: Hakkâri Ġl Merkezinden Bazı Ġllere Karayolu Uzaklıkları Ġl Merkezi Uzaklık (km) Ġl Merkezi Uzaklık (km) Adana 900 KahramanmaraĢ 775 Ağrı 434 Kars 567 Ankara Kayseri Antalya Konya Batman 374 Malatya 725 Bingöl 509 Mardin 393 Bitlis 340 MuĢ 395 Diyarbakır 474 Samsun Elazığ 627 Siirt 287 Erzincan 776 Sivas 954 Erzurum 617 ġanlıurfa 558 Gaziantep 695 ġırnak 189 Ġstanbul Trabzon 917 Ġzmir Van 202 Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü) 14

15 ġekil 4: Hakkâri Ġli Karayolları Haritası MuĢ Ġli: Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü) Ġlde 625 km. olan karayolu ağının 259 km.si devlet yolu, 366 km.si ise il yoludur. Devlet yolunun tamamı asfalttır. Ġl yolunun ise 258 km.si asfalt, 67 km.si de stabilize ve 37 km.si toprak yoldur. Tablo 19: MuĢ Ġli Karayolları Satıh Cinslerine Göre Yol Ağı (Km) ASFALT YOLLAR Parke Stabilize Toprak Diğer ġebeke Asfalt Sathi Toplam yollar uzunluğu Betonu kaplama Devlet Yolu Ġl Yolu Toplam Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü ) MuĢ un en önemli karayolu aksı Bingöl-MuĢ-Tatvan arasındadır. Bu akstaki ulaģım Orta Anadolu dan Van a kadar uzanan D-300 karayolu ile sağlanmaktadır. MuĢ un diğer karayolu ulaģım bağlantıları bu eksenden kuzeye doğru uzanmaktadır. Bunlardan biri Erzurum a bağlanan D-955 karayolu, diğeri Ağrı Ġli ne bağlanan akstır. MuĢ - Diyarbakır yolu ilin güney 15

16 Tablo 20: MuĢ Ġl Merkezinden Bazı Ġllere Karayolu Uzaklıkları Ġl Merkezi Uzaklık (km) Ġl Merkezi Uzaklık (km) Adana 739 Ġzmir Ağrı 245 KahramanmaraĢ 573 Ankara Kars 327 Antalya Kayseri 691 Batman 218 Konya 995 Bingöl 114 Malatya 350 Bitlis 83 Mardin 353 Diyarbakır 258 Samsun 803 Elazığ 252 Siirt 180 Erzincan 381 Sivas 579 Erzurum 245 ġanlıurfa 434 Gaziantep 571 ġırnak 277 Hakkâri 395 Trabzon 545 Ġstanbul Van 223 ġekil 5: MuĢ Ġli Karayolları Haritası Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü) Van Ġli: Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü ) Ġlde 564 km. si devlet yolları, 548 km. si il yolu olmak üzere toplam 1.112km. uzunluğunda karayolu bulunmaktadır. Devlet yollarının tamamı asfalt olup, il yollarının bir kısmı (308 km.) asfalt, bir kısmı (85 km.) stabilize ve kalanı da (96 km.) toprak yoldur. 16

17 Tablo 21: Van Ġli Karayolları Satıh Cinslerine Göre Yol Ağı (Km) ASFALT YOLLAR Parke Stabilize Toprak Diğer ġebeke Asfalt Sathi Toplam yollar uzunluğu betonu kaplama Devlet Yolu Ġl Yolu Toplam Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü) Van a kuzeyden Erzurum ve Ağrı üzerinden D-100, D-965, D-280 ve D-975 numaralı karayolları ile ulaģım sağlanmaktadır. Ġle güney yönünden ulaģım Bingöl, MuĢ ve Bitlis üzerinden D-300 karayolu ile sağlanmaktadır. Ġl içindeki ulaģımın ana aksı; Kars-Iğdır ile Hakkâri arasındaki D-975 karayolunun Van Gölü nün doğusundaki bölümüdür. Bu güzergâh üzerinde, ilin kuzey kesiminde Çaldıran ve Muradiye arasındaki Gönderme Geçidi (1910 m.), ilin güney kesiminde Güzelsu ve BaĢkale arasındaki Güzeldere Geçidi (2730 m.) bulunmaktadır. Ana güzergâhı oluģturan D-950 karayoluna gölün kuzeyinden bağlanan D- 280 yolu ile ErciĢ Ġlçesi ne ulaģım sağlanmaktadır. Van Gölü nün güneyindeki yerleģimlere ulaģım D-300 karayolu ile sağlanmaktadır. Bu güzergâh üzerinde de Kuzgunkıran Geçidi (2234 m.) bulunmaktadır. Van Ġl Merkezi ne ulaģan D-300 karayolu daha sonra Özalp ve Saray ilçeleri üzerinden Ġran sınırına kadar uzanmaktadır. Ġran ile olan Kapıköy Sınır Kapısı da Saray Ġlçesi nde bulunmaktadır. Van Ġli genel olarak dağlık bir il olmasına kaģın tüm köylere karayolu ile ulaģım sağlanabilmektedir. Van daki köy yollarının 5056 km.si asfalt, stabilize ya da tesviye, 80 km.si ise ham yoldur. Yol niteliği Türkiye deki ortalama standartların üzerinde olmasına rağmen kıģ aylarında köylere hatta güney kesimdeki ilçelere ulaģım aksamaktadır. Tablo 22: Van Ġl Merkezinden Bazı Ġllere Karayolu Uzaklıkları Ġl Merkezi Uzaklık (km) Ġl Merkezi Uzaklık (km) Adana 896 Ġzmir Ağrı 232 KahramanmaraĢ 746 Ankara Kars 364 Antalya Kayseri 914 Batman 303 Konya Bingöl 337 Malatya 573 Bitlis 168 Mardin 452 Diyarbakır 377 MuĢ 223 Elazığ 475 Samsun 973 Erzincan 601 Siirt 265 Erzurum 415 Sivas 802 Gaziantep 690 ġanlıurfa 553 Hakkâri 202 ġırnak 362 Ġstanbul Trabzon 715 Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü) 17

18 ġekil 6: Van Ġli Karayolları Haritası Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü) 18

19 ġekil 7: TRB2 Bölgesi UlaĢım Bağlantıları Haritası 19

20 Demiryolu UlaĢımı Batıyı doğuya bağlayan uluslararası nitelikteki demiryollarından birisi de Bitlis Ġli nden geçmektedir. Ġstanbul-Ankara-Sivas-Malatya-Elazığ yolu ile Tatvan Ġskelesine, iskeleden feribotlarla Van a, Kapıköy sınır kapısından da Ġran a (Tebriz ve Tahran a) ulaģılmaktadır. Bitlis il sınırlarında 53 km.lik demiryolu ile Sıcaksu, Rahva ve Tatvan da olmak üzere üç istasyon bulunmaktadır. MuĢ Ġlinden geçen demiryolu 1955 de tamamlanmıģ olup MuĢ Ġli nin geliģmesinde önemli bir rol oynamıģtır. Bu hattın 1972 yılında Tahran a bağlanması ise ilden geçen demiryolunun önemini daha da artmıģtır. MuĢ Ġli nden geçerek Bitlis e devam eden demiryolunun MuĢ Ġl sınırları içindeki toplam uzunluğu 86 km.dir. MuĢ Tren Garı il merkezine 3 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Van Ġl sınırları içinde bulunan demiryolu uzunluğu toplam 117 km.dir.. Tatvan Ġskelesinden denizyolu bağlantısı ile Van a geçiģ sağlanmakta, tren katarları Van iskelesine indirilmektedir. Van dan sonra demiryolu hattı tekrar baģlayarak Erçek- Özalp- Saray- Kapıköy üzerinden Ġran a devam etmektedir. ġekil 8: TCDD ġebekesi Kaynak: (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) Bölgenin ülke demiryolu ağı ile bağlantısına bakıldığında; Van Gölü Ekspresi ile Ġstanbul EskiĢehir Ankara Kırıkkale Kayseri Sivas Malatya Elazığ güzergâhında bağlantı sağlandığı görülmektedir. 20

21 Göl UlaĢımı Van Gölü nün güneybatı ucunda yer alan Tatvan Ġlçesi ile Van arasında Van Gölü üzerinden deniz taģımacılığı yapılmaktadır. Feribotların tarifeli bir sefer programı bulunmamakta, seferler vagonlu yük durumuna göre düzenlenmektedir. Feribotlarla yolcu taģımacılığı da yapılmaktadır. Van ve Tatvan arasındaki feribot seferleri yaklaģık 4 saat sürmektedir. Bununla birlikte Göl üzerinde, GevaĢ Ġskelesi ile Akdamar Adası arasında turistik amaçlı yolcu taģımacılı da yapılmaktadır Havayolu UlaĢımı MuĢ kent merkezine 18 km. uzaklıkta bulunan NATO askeri havaalanı 1992 yılından beri sivil ulaģımda da kullanılmaktadır. MuĢ Havaalanı terminalinden haftanın her günü Ankara ve Ġstanbul seferi yapılmaktadır. Van il merkezine 8 km. uzaklıkta bulunan Van Ferit Melen Havaalanı, kentin güneybatısında, Van Gölü kıyısında yer almaktadır. Tek piste sahip olan Havaalanı Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi tarafından 1943 yılında hizmete açılmıģtır. Türk Hava Yolları ve 4 özel Ģirket tarafından günlük tarifeli uçuģlar düzenlenmektedir. Bitlis ve Hakkâri illerinde havaalanı bulunmamakla birlikte Hakkâri Ġli Yüksekova Ġlçesinde, havaalanının tarihinde temel atma töreni gerçekleģtirilmiģ olup 2013 yılında hizmete girmesi hedeflenmektedir ĠÇME VE KULLANMA SUYU YAPISI Bitlis Ġli: Bitlis ilinin içme suyu ihtiyacının karģılandığı kaynaklar; Duap Yaylası Kaynakları ortalama 140 lt/ sn., Sapkor kaynağı 13 lt/ sn., BaĢhan Kaynağı 17 lt/sn., Kanimyan kaynağı 12 lt/sn., ġelale kaynağı 16 lt/sn. ve Altınkalbur kaynağı 40,00 lt/sn. dir ġehir nüfusu kiģidir. Ġçme ve kullanma suyu Ģebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı % 97 dir. Ġl merkezinde çok ciddi su problemi olmamakla birlikte, Ģehir merkezinin engebeli yapısından kaynaklanan iletim sıkıntısı zaman zaman yaģanabilmektedir. Ahlat Belediyesi nde; içme suyu ihtiyacının karģılandığı kaynaklar: ġeyhbulak kaynağı 40 lt/ sn., Çarho kaynağı 200 lt/ sn., Kocavank Kaynağı 8 lt/ sn., Arkınlık ve Kaynarlar kaynakları 5 lt/sn.dir. Ġçme suyu ihtiyacının büyük bir kısmı terfili sistemle karģılandığından elektrik kesintisi ve voltaj düģüklüğünde ilçede çok büyük su sıkıntısı çekilmektedir. Yaz aylarındaki bağ ve bahçe sulamaları, bu sıkıntıyı daha da arttırmaktadır. 21

22 Adilcevaz Belediyesi nde; içme suyu ihtiyacının karģılandığı kaynaklar: Kafidağı kaynağı 60 lt/ sn., Kırkbulak kaynağı 14 lt/ sn., Kalebulağı Kaynağı 6 t/ sn. dir. Hizan Belediyesi nde içme suyu ihtiyacı, Altınoluk kaynağı 20 lt/sn. su ile Beyazsu ve Gölgelik kaynaklarından isale edilen 40 lt/sn suyla giderilmektedir. Güroymak Belediyesi nde içme suyu ihtiyacının, Kümbet 100 lt/ sn., Ziyaret kaynağı 21 lt/ sn., ġavlu kaynağı 12 lt/ sn., dir. Ayrıca üç adet derin sondaj kuyusundan 45 lt/ sn. su çekilerek tüketime sunulmaktadır. Ġçme suyu ihtiyacı tamamen terfili sistemle karģılandığından elektrik kesintisi ve voltaj düģüklüğünde ilçede çok büyük su sıkıntısı çekilmektedir. Ahlat ilçesi nde olduğu gibi, yaz aylarındaki bağ ve bahçe sulamaları, bu ilçede de sıkıntıyı daha da arttırmaktadır. Tatvan Belediyesinin içme suyu ihtiyacının karģılandığı kaynaklar: Kırkbulak kaynağı 180 lt/ sn., Tuğderesi kaynağı 85 lt/ sn., Develer kaynağı 15 lt/ sn., Bulaklar kaynağı 35 lt/ sn., Tamer kaynağı 40 lt/ sn., dir. Ayrıca iki adet derin sondaj kuyusundan 75 lt/ sn. su çekilerek tüketime sunulmaktadır. Mutki Belediyesinin içme suyu ihtiyacı, Dilaver kaynağı, Cevizli pınarı ve Derevahicu kaynağından alınan 12 lt/ sn. su ile giderilmektedir. Günkırı Belde Belediyesinin içme suyu ihtiyacı, bir adet sondaj kuyusundan alınan 20 lt/ sn., su ile giderilmektedir. Ġçme suyu ihtiyacı tamamen terfili sistemle karģılandığından elektrik kesintisi ve voltaj düģüklüğünde beldede büyük su sıkıntısı çekilmektedir. Bu nedenle ihtiyacın 22lt/sn. debili MuĢtak kaynağından giderilmesine yönelik inģaat çalıģmalarına baģlanılmıģ olup, bu çalıģmalar 2010 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Aydınlar Beldesinin içme suyu ihtiyacı, Kodak ve Bendibulak kaynaklarından alınan 8 lt/ sn. su ile giderilmektedir. Belediyesinin ilave içme suyu ihtiyacının Aygır Gölünden alınacak 25 lt/ sn. ile giderilmesine yönelik inģaat çalıģmaları da tamamlanma aģamasındadır. OvakıĢla Beldesinin içme suyu ihtiyacı, iki adet derin sondaj kuyusundan çekilen 18 lt/ sn. su ile Soğaz kaynaklarından alınan 6 lt/sn. su ile giderilmektedir. GölbaĢı Beldesinin Ġçme suyu ihtiyacı, Manzik kaynağından terfi edilen 25 lt/ sn., su ile giderilmektedir. Elektrik kesintisi ve voltaj düģüklüğü bu belde de büyük su sıkıntısına neden olmaktadır. Ayrıca yaz aylarındaki bağ ve bahçe sulamaları sıkıntıyı daha da arttırmaktadır. Ġçme suyu ihtiyacının Harabe Deresi kaynaklarından alınacak 30 lt/sn. suyla giderilmesine yönelik içme suyu isale hattı projesi mevcuttur. Yolalan Beldesinin içme suyu ihtiyacı, Akbırakan kaynağından temin edilen 25 lt/sn. su ile giderilmektedir. Kolludere Beldesi, köy statüsünde iken yapımı tamamlanan Beyazsu Kaynağından elde edilen 12 lt/sn. su ile giderilmektedir. 22

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK - BARTIN - KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100

Detaylı

KARġIYAKA Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 2009-2020

KARġIYAKA Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 2009-2020 KARġIYAKA Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 2009-2020 ÖNSÖZ 2008 yılında kabul edilen AB iklim ve enerji paketi kapsamında Avrupa Komisyonu, belediyelerin sürdürülebilir enerji politikalarını desteklemek

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Ġktisat Bölümü

T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Ġktisat Bölümü T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Ġktisat Bölümü TÜRKĠYE DE YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARI POTANSĠYELĠ, KULLANIMI VE DIġA BAĞIMLILIĞI ÖZDEN YILMAZ & LEYLA KÖSEM ĠZMĠR 2011 0 Ġçerik

Detaylı

TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU. SözleĢme No: TR90/11/DFD/21

TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU. SözleĢme No: TR90/11/DFD/21 TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU SözleĢme No: TR90/11/DFD/21 SU ÜRÜNLERĠ MERKEZ ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ CENTRAL FISHERIES RESEARCH INSTITUTE TRABZON - 2012 Bu proje 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 / ANKARA 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 4 1 ADANA... 5 2 ADIYAMAN... 12 3 AFYONKARAHĠSAR... 19 4 AĞRI... 25 5 AMASYA... 30 6 ANKARA... 35 7 ANTALYA...

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

RİZE İLİ TURİZM SWOT ANALİZİ

RİZE İLİ TURİZM SWOT ANALİZİ RİZE İLİ TURİZM SWOT (Güçlü / Zayıf Yönler, Fırsatlar / Tehditler) ANALİZİ NURAY KANSIZ Milli Prodüktivite Merkezi Karadeniz Bölge Müdürü ŞEBNEM AKIN ACUNER Milli Prodüktivite Merkezi Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014 T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Tekirdağ-Kasım 2014 2 Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. 3 4 BAġKANIN MESAJI Ġlimizin temiz su ihtiyacını karģılayan

Detaylı

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır.

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır. ÖNSÖZ Bilindiği üzere 1980 li larda yaygın olarak ülkemizde kullanımına baģlanılan doğal gaz, baģta elektrik üretimi olmak üzere konut, sanayi ve diğer kullanımlarda etkinliğini giderek artırarak günümüzde

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı

METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ

METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ Canan KARAKAŞ ULUSOY * Dünyada kentsel nüfus hızla artmaktadır. Sağlıklı su hizmeti sunma maliyetleri metropolitan alanlarda kentsel nüfusun hızla

Detaylı

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU SĠNPAġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. MUĞLA/MARMARĠS 1598-1858-1911-1912-1913-1914 NOLU TOPLAM 6 ADET ARSA 29.12.2011 2011/104 GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ.

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN Gİ Rİ Ş Rize İli, Kuzeyden Karadeniz, doğudan Artvin, güneyden Erzurum, güneybatıdan Bayburt

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA ANKARA - 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU

ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU OTOYO L BAĞ LANTI KAVŞ AĞI GAP HAVALİMANI 1. OSB ŞA NL IU RF A GA Zİ AN TE P ŞA NL IU RF AL OJ İS Tİ K ME RK EZ İ TC

Detaylı

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara Politika Analizi Ulaştırma Sektörü Hazırlayanlar 2011, Ankara İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. Çalışmanın Amacı... 3 1.2. Temel Sorular... 3 1.3. Çalışmanın Yöntemi... 4 2. TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ...

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 i ii MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI 1. TASLAK TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM RAPORU TEMMUZ 2013 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR- ŞANLIURFA) 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. TASLAK TEMMUZ

Detaylı

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı