GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Merkezi Boğaziçi Üniversitesi KAKAD ın kurucu üyeleri ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Merkezi Boğaziçi Üniversitesi KAKAD ın kurucu üyeleri ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek"

Transkript

1 GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Katı atık yönetimi, endüstrileşmiş toplumların en önemli çevre sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle 1980 lerden sonra dünyada çevre sorunlarına duyulan ilginin gittikçe artması ülkemizde de birtakım önemli adımların atılmasına yol açmıştır. Yurtdışındaki gelişmelere paralel olarak Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD), Prof. Dr. Kriton Curi nin girişimiyle, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7nci maddesinin, 3üncü fıkrasının m bendine dayanılarak, ilgili yönetmeliğin 11 Nisan 1989 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmasını takiben, International Solid Waste and Public Cleansing Association ın (ISWA) statüsüne uygun olarak Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Merkezi Boğaziçi Üniversitesi nde olan KAKAD, Türkiye yi ISWA da temsil etmektedir. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kriton Curi öncülüğünde kurulan KAKAD ın kurucu üyeleri (o günkü akademik ünvanları ile) Prof. Dr. Fahir Borak (BÜ), Prof. Dr. Ekrem Ekinci (İTÜ), Prof. Dr. Gülerman Sürücü (ODTÜ), Doç. Dr. İlhan Or (BÜ), Doç. Dr. Olcay Tünay (İTÜ), Dr. Günay Kocasoy (BÜ) ve Yük. Müh. Mehmet Borat (İTÜ) dür. Milli Komite, kurulduğu 1989 yılından itibaren gerçekleştirdiği veya gerçekleşmesine katkıda bulunduğu ulusal ve uluslararası çok sayıda faaliyet ile çevre sorunlarıyla mücadelede önemli roller üstlenmiştir. Çevre sorunlarının çözümünde sistemin diğer unsurlarıyla birlikte hareket etmek gerekliliğinin bilinciyle Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi faaliyetlerini farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirmektedir. Milli Komite için bu birliktelik, ulusal sınırları aşarak uluslararası işbirliği olanaklarını da beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda Milli Komite, yurtdışında gerek ISWA gerekse diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak birçok eğitim faaliyetinin gerçekleşmesine önderlik etmiş, bu faaliyetlerde önemli roller üstlenmiştir. Ayrıca Milli Komite başkanı Prof. Dr. Günay Kocasoy üç dönem (altı yıl) ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek bu kurumun işleyişine, özellikle ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerde uygulanabilecek teknolojilerin ve bu ülkelere gerekli teknik desteğin verilmesini sağlayarak yön vermiştir. Milli Komite, ISWA bünyesinde kurulmuş olan Balkanlar, Orta Doğu ve Akdeniz Bölgesel Kalkınma Ağı nın (Balkanian, Middle East and Mediterranean Regional Development Network) merkezi seçilmiģtir. Şu anda bu ağda Bosna Hersek, Bulgaristan, İsrail, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan olmak üzere altı ülke yer almaktadır. Bunlardan Bosna Hersek, Bulgaristan ve Sırbistan daki Katı Atık Milli Komitelerini KAKAD kurmuş olup, belli eğitimlerin verilmesi ve stratejilerin geliştirilmesi sonucu ISWA ya üye olmaya 1

2 hazır duruma gelmeleri sağlanmıştır. Milli Komite bu alanda gerek Balkanlarda ve gerekse Orta Doğu da ve Doğu Akdeniz ülkelerinde de benzer milli komiteleri kurarak çevre stratejilerinin oluşturulmasını ve yerleştirilmesini sağlamak üzere faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bu kapsamda halen Mısır ve Suriye ile temaslar sürdürülmektedir. KAKAD ın üye profili incelendiğinde, çeşitli üniversitelerin öğretim üyelerinden öğrencilere, değişik sektörlerden sanayi temsilcilerine ve belediyelere kadar pek çok farklı alandan üyeleriyle önemli bir platform oluşturduğu görülmektedir. Şu an itibariyle KAKAD, Türkiye ve KKTC de 32 farklı üniversiteden, değişik sanayi ve belediyelerden olan üyeleriyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Milli Komite, ISWA ya paralel olarak uzmanlık gerektiren konularda çalışma grupları oluşturmuştur. Biyoenerji ve Atıkların Biyolojik İndirgenebilirliği Çalışma Grubu; Özel Atıklar Çalışma Grubu; Toplama ve Taşıma Teknolojileri Çalışma Grubu; Yasal Konular Çalışma Grubu; İletişim Çalışma Grubu; Temiz Teknolojiler, Geri Dönüşüm ve Atık Minimizasyonu Çalışma Grubu; Düzenli Depolama Alanı Çalışma Grubu; Tehlikeli Atıklar Çalışma Grubu; Tıbbi Atıklar Çalışma Grubu; Isıl İşlemler Çalışma Grubu; Arıtma Çamurları Çalışma Grubu şu anda faaliyet gösteren çalışma gruplarıdır. Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi Faaliyet Raporunda, yukarıda belirtilenler ışığında, Komite nin ve/veya Komite üyelerinin katkıda bulundukları faaliyetler özetlenmektedir: Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi, 3 ü ulusal ve 12 si uluslararası olmak üzere 15 farklı kongre ve sempozyum düzenlemiştir. Ekim 2010 da gerçekleşecek olan UKAY 2010 Kongresinin organizasyon çalışmaları ise devam etmektedir yılında, Appropriate Environmental and Solid Waste Management Technologies for Developing Countries temasıyla, İstanbul da gerçekleştirilen ISWA 2002 World Environment Congress, gerek içerik ve gerekse organizasyon açısından yurtiçi ve yurtdışında hala adından sıkça söz ettirmektedir. Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi; Bakanlık elemanlarına ve sanayi kuruluşları ile belediye çalışanlarına 37 si ulusal, 15 i uluslararası olmak üzere toplam 52 eğitim kursu düzenlemiştir. Bu sayede artan bilgi ve bilinç seviyesi ile katı atık yönetimi konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. Ayrıca KAKAD üyeleri Sırbistan, Portekiz, Brezilya vb. ülkelerde organize edilen eğitim kurslarına da aktif olarak destek vermektedirler. Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi üyeleri 126 sı ulusal, 120 si uluslararası olmak üzere 246 farklı sempozyum, kongre, panel vb. faaliyete destek vermiştir. KAKAD üyeleri yirmiden fazla kitap, seçkin akademik dergilerde yayınlanmış çok sayıda makale, tebliğ ve kurs malzemesi ile akademik yazına önemli katkılar 2

3 sağlamışlardır. Bunların yanı sıra Ocak 1991 den bu yana her üç ayda bir yayımlanan Katı Atık ve Çevre Dergisi üyelere, Türkiye deki tüm üniversitelerin kütüphanelerine, belediye ve ilgili kamu kurumlarına ücretiniz olarak gönderilmektedir. Katı Atık ve Çevre Dergisi Türkiye deki akademik birikimin gelişmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Katı Atık ve Çevre Dergisi nin SCI tarafından taranan dergiler arasında yer alması için gerekli girişimler başlatılmıştır. KAKAD yürüttüğü 32 proje ile doğrudan çözüme yönelmenin gereğini yerine getirmiştir. Bunların arasında AB-LIFE Programı kapsamında gerçekleştirilen Integrated Healthcare Waste Management in İstanbul (LIFE00/TCY/TR/000054) projesi etkin uygulama, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri arasında önemli bir yere sahip olup Tıbbi Atıkların Kontrolu Yönetmeliği nin revizyonuna önemli katkısı olmuştur. Çeşitli ülkelerden AB projeleri için KAKAD a yapılan ortaklık teklifleri değerlendirilerek hali hazırda iki AB projesine ortak olarak müracaat edilmiş olup diğer iki teklif değerlendirme aşamasındadır. 3

4 KATI ATIK KĠRLENMESĠ ARAġTIRMA VE DENETĠMĠ TÜRK MĠLLĠ KOMĠTESĠ (KAKAD) FAALĠYET RAPORU Faaliyet Raporu; Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi nin kuruluş bilgileri ile Yönetmeliği nde belirtilen amaç ve görevlerine yer verilen giriş bölümü ile birlikte yedi başlıktan meydana gelmiştir. Bu başlıklar, sırasıyla, Düzenlenen Kongreler/Sempozyumlar, Düzenlenen Kurslar, KAKAD Üyelerinin Organizasyonuna Destek Verdiği Faaliyetler, KAKAD Üyelerinin Katıldığı Faaliyetler, Yayınlar, Bilgilendirme Broşürleri ve Projeler dir. Bu Bölümler sırasıyla aşağıda verilmiştir. 1. GĠRĠġ Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD), Prof. Dr. Kriton Curi nin girişimiyle, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7nci maddesinin, 3üncü fıkrasının m bendine dayanılarak, ilgili Yönetmeliğin 11 Nisan 1989 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmasını takiben, International Solid Waste and Public Cleansing Association (ISWA) ın statüsüne uygun olarak Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup merkezi Boğaziçi Üniversitesi ndedir. Türkiye yi ISWA da temsil eden KAKAD, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kriton Curi öncülüğünde kurulmuş olup kurucu üyeleri (o günkü akademik ünvanları ile) Prof. Dr. Fahir Borak (BÜ), Prof. Dr. Ekrem Ekinci (İTÜ), Prof. Dr. Gülerman Sürücü (ODTÜ), Doç. Dr. İlhan Or (BÜ), Doç. Dr. Olcay Tünay (İTÜ), Dr. Günay Kocasoy (BÜ) ve Yük. Müh. Mehmet Borat (İTÜ) dür. KAKAD ın amaçları ve görevleri, Yönetmeliği nde de belirtildiği üzere; a) Türkiye de katı atıklar ile ilgili araştırmaları teşvik etmek, yürütmek ve desteklemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak, b) Türkiye de katı atıklardan kaynaklanan kirlenmeyi denetleyip, asgariye indirgemek için ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, c) Evsel, ticari ve endüstriyel katı atıklar ile arıtma tesislerinden kaynaklanan çamurların toplanması, zararsız hale getirilerek uzaklaştırılması, geri kazanılması ile kentsel ve kırsal alanlarda oluşan katı atıklar konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmak, d) Çalışma alanına giren ulusal teknolojiyi geliştirmek için endüstri ile işbirliği yapmak, e) Türkiye den üye kuruluş olarak International Solid Wastes and Public Cleansing Association (ISWA) a katılmak, Türkiye yi bu Birlik nezdinde temsil etmek, 4

5 f) ISWA ya üye diğer ülkelerdeki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas ve ilişkiler kurmak ve bunlarla, amaç ve imkanları içinde, işbirliği yapmak hususlarını kapsamaktadır. KAKAD ın yukarıda belirtilen faaliyetleri Türkiye ve KKTC de 32 farklı üniversiteden konu ile ilgili öğretim üyeleri, ilgili sektörlerin, belediye ve kamu kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci ve gönüllü üyeleri tarafından yürütülmektedir. Kuruluşundan itibaren KAKAD ın gerçekleştirdiği çalışmalar aşağıda özetlenmektedir. 2. KAKAD TARAFINDAN DÜZENLENEN KONGRELER/SEMPOZYUMLAR KAKAD tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası sempozyumlar aşağıda verilmiştir Ulusal Kongreler/Sempozyumlar Radyoaktif Atıklar, Çevre ve Sağlık Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Çevre Korunmasında Kireç Sempozyumu, İstanbul, inci Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi-UKAY 2009, Eskişehir, nci Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi-UKAY 2010, Mersin, 2010 (organizasyonu devam etmekte) Uluslararası Kongreler/Sempozyumlar/Toplantılar IX. Türk-Alman-Polonya Çevre Mühendisliği Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, The International Symposium on Hazardous Waste Management in Economically Developing Countries, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, International Environmental Ethics Symposium, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Kriton Curi International Symposium on Environmental Management in the Mediterranean Region, Antalya, ISWA 2002 World Environment Congress: Appropriate Environmental and Solid Waste Management Technologies for Developing Countries, İstanbul, ISWA Annual Meeting, ISWA, İstanbul, ISWA MOC Meeting, ISWA, İstanbul, ISWA Sanitary Landfilling Working Group Meeting, ISWA, İstanbul, ESPC Meeting of ISWA, ISWA, İstanbul, SPCT Meeting of ISWA, ISWA, İstanbul,

6 Recycling İstanbul, the First International Waste Management and Recycling Fair, İstanbul, International Seminar on the Solid Waste Problems and National Committees at the Balkanian and the Middle East Countries, TNCSW, İstanbul, DÜZENLENEN KURSLAR KAKAD üyeleri, öncelikle katı atıklarla ilgili konular olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası çevre faaliyetini düzenlemiş ve farklı kuruluşlar tarafından organize edilen faaliyetlerin düzenlenmesine katkıda bulunmuştur Ulusal Kurslar Katı Atıkların Tanımı, Toplanması, Uzaklaştırılması Kursu I, İstanbul, Katı Atık Sorunları ve Çözüm Önerileri, Eskişehir, Belediye Başkanları için Çevre Sorunları Kursu, İstanbul, Katı Atıkların Tanımı, Toplanması, Uzaklaştırılması Kursu II, İstanbul, Çevresel Etki Değerlendirmesi Kursu I, İstanbul, Düzenli Depolama Teknolojileri Teknik Eğitim Kursu, İstanbul, Çevre Ekonomisi Kursu, İstanbul, Çevre Koordinatörleri Sertifika Programı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Düzenli Depolama Esasında Yeni Katı Atık Tesislerinin Kurulması Semineri, İstanbul, Katı Atıkların Tanımı, Toplanması, Uzaklaştırılması Kursu III, İstanbul, Çevresel Etki Değerlendirmesi Kursu II, İstanbul, Entegre Katı Atık Yönetimi Kursu, İstanbul, Çevresel Etki Değerlendirmesi Kursu III, İstanbul, Basın Mensupları için Çevre Bilinçlendirme Semineri, İstanbul, Katı Atıkların Yönetimi Kursu, İstanbul, Çevresel Etki Değerlendirmesi Kursu IV, İstanbul, Çevre Yönetimi Kursu, İstanbul, Atıksu Arıtma Sistemleri Kursu, İstanbul, Katı Atıkların Yönetimi Kursu, Kocaeli, Katı Atıkların Yönetimi Eğitim Kursu, Eskişehir,

7 Küçük Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Atıkların Yönetimi Kursu, İstanbul, İdari Kadrolar için Tıbbi Atıkların Yönetimi Kursu, İstanbul, Katı Atık Yönetimi Teknik Okulu, Ankara, Tıbbi Atıkların Yönetimi Kursu, İstanbul, Katı Atık Yönetimi Kursu, İstanbul, Tıbbi Atıkların Kontrolü ve Yönetimi Teknik Eğitim Kursu, Bursa, Çevre Yönetimi Kursu, İstanbul, Tıbbi Atıkların Yönetimi Teknik Kursu, GAP, Antalya, Katı Atık ve Tıbbi Atıkların Yönetimi Teknik Kursu, Ankara, Çevre Yönetimi ve Denetimi Kursu, İstanbul, Katı Atık Yönetimi Teknik Kursu, GAP, Siirt, Katı Atık Yönetimi ve Geri Kazanma Teknik Kursu, GAP, Batman, Tıbbi Atıkların Yönetimi Teknik Kursu, Antalya, Küçük Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Atıkların Yönetimi Kursu, İstanbul, Tıbbi Atıkların Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi, İstanbul, Tıbbi Atıkların Yönetimi Teknik Kursu, Antalya, Tıbbi Atıkların Yönetimi Teknik Kursu, Antalya, Uluslararası Kurslar Intensive Course on Sanitary Landfilling Technology, İstanbul, Appropriate Technologies for Developing Countries, İstanbul, Management of Hazardous Wastes at Developing Countries, İstanbul, Intensive Course on Environment Economics, Boğaziçi University, İstanbul, Med-Campus International Training Course on Solid Waste Management, İstanbul, Med-Campus International Training Course on Integrated Approach to Sanitary Landfilling, İstanbul, Med-Campus International Course on Solid Waste Characterization and Disposal, Cairo, International Intensive Course on the Management of Health-care Wastes, İstanbul, International Intensive Course on Hazardous and Disaster Waste Management, İstanbul,

8 International Intensive Course on Health-care Waste Management for Developing Countries, İstanbul, International Intensive Course on Hazardous and Disaster Waste Management for Developing Countries, İstanbul, International Intensive Course on the Sanitary Landfilling, İstanbul, International Intensive Course on the Health-care Wastes, İstanbul, Workshop on Growth of the Solid Waste Sector: Management and Solutions, Autonomuos Province of Vojvodina-ISWA-ENE Centre, Serbia, International Intensive Course on Landfill Biogas Capture and Energy Recovery Methane to Markets, İstanbul, KAKAD ÜYELERĠNĠN ORGANĠZASYONUNA DESTEK VERDĠĞĠ FAALĠYETLER 4.1. Ulusal Faaliyetler Atıksu Arıtma Sistemleri Teknik Okulu, Kimya Mühendisleri Odası, İstanbul, Yerel Yönetimler ve Demokrasi Toplantısı, TMMOB, İstanbul, Çevre 89-Beşinci Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi, T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi, Adana, Trakya da Çevre Kirlenmesi Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne, Katı Atıklarda Alternatif Çözüm ve Kompostlama Sempozyumu, Eskişehir Belediyesi, Eskişehir, Atıksu Arıtma Sistemleri Kursu, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, İstanbul, Çevremizin Çöp Sorunları Semineri, Ümraniye Belediyesi, İstanbul, Turizm-Sağlık ve Çevre İlişkisi Paneli, Eminönü Belediyesi, İstanbul, Çevre Kirliliği ve Alınması Gereken Önlemler, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Hastane Atıklarından Kaynaklanan Çevresel Sorunlar Paneli, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Marmara Bölgesi Kirlenmesi Sorunları Ulusal Sempozyumu, Marmara Rotary Kulübü, İstanbul, Adalarda Çevre Sorunları ve Çözümler, Adalar Belediyesi, İstanbul, Trakya ve Tekirdağ da Sanayiden Kaynaklanan Çevre Kirliliği Paneli, Makine Mühendisleri Odası ve Tekirdağ Belediyesi, Tekirdağ, Çevre Günleri-Çevresel Etki Değerlendirmesi Paneli, Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul,

9 Yanma ve Hava Kirliliği Kursu, Kimya Mühendisleri Odası, İstanbul, Sağlıklı Yaşam ve Çevre Konferansı, İstanbul Eğitim Vakfı, İstanbul, Atıksu Arıtma Sistemleri Okulu, TMMOB İstanbul Şubesi, İstanbul, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Paneli, T.C. Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı, Ankara, Endüstriyel Atıksu Kontrolu ve Arıtım Esasları Okulu, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Ankara, Katı Atık Sorunu Konferansı, Mehmet Beyazıt Lisesi, İstanbul, Çevre-Kentleşme Paneli, Kadıköy Belediyesi, İstanbul, Plastik ve Çevre Paneli, Yeşiller Partisi, İstanbul, Çevre Paneli, Orman Fakültesi, İstanbul, Çevre Günü Paneli, Acıbadem Deneme Lisesi, İstanbul, Çevre ve İnsan Paneli, SHP, İstanbul, Katı Atık Sorunu Konferansı, Galatasaray Lisesi, İstanbul, Katı Atıklar ve İstanbul un Durumu Sempozyumu, İTÜ ve Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu, İstanbul, İstanbul un Çevre Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu, İstanbul, İstanbul da Hava Kirliliği Paneli, Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu, İstanbul, Çevre Paneli, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul, Sağlık ve Çevre Paneli, Eczacılar Odası, İstanbul, Hastahane Atıklarının Çevre Kirliliğine Etkisi ve Hemşirenin Bu Konuda Rolü Paneli, Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, İstanbul, Çevre Paneli, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Kulübü, İstanbul, Hava Kirliliğinin Önlenmesinde Çeşitli Yaklaşımlar, Eğitim Kurumlarının ve Vatandaşların Katkıları Paneli, Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu, İstanbul, Çevre Günü ve İstanbul Konferansı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Katı Atık Sorunu Konferansı, İzmir Büyük Şehir Belediyesi, İzmir, Çevre Sorunları Paneli, SHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı, İstanbul, Çevre Sorunları Konferansı, Eskişehir Belediyesi, Eskişehir, Katı Atık Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı, Eskişehir Belediyesi, Eskişehir, Çevre Sorunları Konferansı, Topkapı Lions Kulübü, İstanbul,

10 Şile Kültür Şenliği-Çevre Paneli, Şile Belediyesi, İstanbul, Turizm, Sağlık ve Çevre İlişkisi Paneli, Eminönü Belediyesi, İstanbul, Şişli Yöresi Çevre Sorunları Paneli, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ve Şişli Belediyesi, İstanbul, İstanbul Peysajında Adalar Çevre Paneli, Adalar Belediyesi, İstanbul, Sanayi ve Çevre Konferansı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, Adaların Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları Paneli, Adalar Belediyesi, İstanbul, Çevrede Yeni Anlayış Sempozyumu, Gebze Rotary Kulübü ve TÜSSİDE, Kocaeli, Endüstriyel Atıkların Değerlendirilmesi ve Çevrenin Korunması Paneli, TÜBİTAK, Ankara, Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu, İTÜ ve Berlin Üniversitesi, İstanbul, Hava Kirliliği Kontrol ve Denetimi Kursu, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, Marmara Bölgesi Çevre Sorunları Sempozyumu, Marmara Rotary Kulübü, İstanbul, Çevre Bilinci Paneli, Eyüpoğlu Eğitim Kurumları, İstanbul, Çağdaş Dünyada Çevre Sorunları Paneli, Edirne, Katı Atık Yönetmeliği Paneli, İstanbul, Çevre Sorunları ve Alternatif Çözümler Paneli, DYP, İstanbul, Kent Planlamada Enerji Korunumu Semineri, İTÜ, İstanbul, Atık Kağıtların Toplanma Sistemleri ve Ülkemizde Pilot Bölgelerde Uygulanması, İTÜ, İstanbul, Çevre Paneli, Koç Özel Lisesi, İstanbul, Birinci Çevre Şurası, Çevre Bakanlığı, Ankara, Sanayi Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Ankara, Çevre Paneli, SHP, İstanbul, Çevre ve Katı Atık Konferansı, Özel Gökdil Lisesi, İstanbul, Birinci Ulusal Meteoroloji Sempozyumu - Hava Kirliliği ve Meteoroloji Mühendisliği, Hava Kirliliği Kontrolu Türk Milli Komitesi, İstanbul, Katı Atık ve Geri Kazanma Konferansı, İstanbul İzcileri, İstanbul, Kent Planlanmasında Enerji Koruma Semineri, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul,

11 II. Dönem Mülki İdari Amirler Semineri, T.C. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ve TÜSSİDE, Gebze, Çevre Konferansı, Işık Lisesi, İstanbul, Atıksu Analiz Okulu, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, Çevre ve Doğal Kaynaklar Konferansı, İTÜ Kitap Kulübü, İstanbul, İşçi Sağlığı-İş Güvenliği Sorunları ve Çözüm Yolları Kursu, TMMOB Kimya Mühendisliği Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, Muhtelif Problemlerin Özel Çevre Koruma Etüdü ve Tartışması, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Dalyan, Muğla, Kömür Hazırlama ve Yakma Teknolojisinde Yenilikler Okulu, İTÜ, İstanbul, Çevre Sorunları Konferansı, Eskişehir Belediyesi, İstanbul, Katı Atıklar ve Arazi Kirlenmesi Eğitim Semineri, SEKA, İstanbul, Türkiye ve İzmir in Çevresel Sorunları Paneli, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Çevresel Sorunlar ve Türkiye Paneli, Lions Kulüpleri, İstanbul, Çevre ve Sanayi Paneli, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Kimyasal-Biyolojik Arıtma Okulu, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, Katı Atık Sorunu Konferansı, TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Kocaeli, Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu, İTÜ, İstanbul, Tüketim Ürünleri ve Çevre Korumacılığı Paneli, Tüketiciyi Koruma Derneği, İstanbul, li yıllarda Çevre Sorunları Paneli, Anadolu Yakası Rotary Kulüpleri, İstanbul, İstanbul un Çevre Sorunları Konferansı, İstanbul Soroptimist Derneği, İstanbul, Gıda Mühendisliği Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir, Sanayi ve Çevre Korumacılığı Paneli, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, İstanbul, Trakya ve Yöresinin Çevre Sorunları Paneli, Trakya Üniversitesi ve Edirne Soroptimist Kulübü, Edirne, Türkiye nin Avrupa İle Çevresel Bütünleşmesi, Marmara Rotary Kulübü, İstanbul,

12 Tehlikeli ve Toksik Atıkların Yönetimi, Teknik, Yasal, Yöresel Uygulamalar Konferansı, Eskişehir Valiliği, Anadolu Üniversitesi ve Hava Kuvvetleri, Eskişehir, Endüstriyel ve Kentsel Katı Atıkların Bertarafı ve Geri Kazanımı Konferansı, UİDA ve ICE, İstanbul, Eskişehir de Durum ve Çözüm Alternatiflerinin Uygulanabilirlik Yönünden Tartışılması Paneli, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Atıksu Arıtma İşletmeciliği Semineri, Kimya Mühendisleri Odası, İstanbul, Üretimi Bitmiş Maden Ocaklarının Sıhhileştirilmesi ve Yeniden Doğaya Kazandırılması, İstanbul Alman Kültür Merkezi, İstanbul, Türkiye nin Çevre Sorunları ve Bursa Paneli, Türkiye, Sosyal Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES), Bursa, Toplum ve Çevre Paneli, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, İstanbul Çevre Sorunları Paneli, Türkiye Halk Sağlığı Derneği, İstanbul, Kentsel Katı Atıkların Yönetiminde Etkin Politikalar ve Uygulamalar, Yerel Yönetimler, İstanbul, II. Sağlık Kongresi, T.C. Sağlık Bakanlığı Atık Denetimi Çalışma Grubu, Ankara, VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Karadeniz in Korunması Paneli, İstanbul, Türkiye ve Çanakkale deki Çevre Sorunları ve Çözümleri Paneli, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale, Enerji Semineri, Kimya Mühendisleri Odası, İstanbul, İTÜ Yeşil Kuşak Çevre Kulübü Semineri, İTÜ Yeşil Kuşak Çevre Kulübü, İstanbul, Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mersin, Marmara Denizi Kirliliği Toplantısı, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi, İstanbul, Çevresel Etki Değerlendirmesi Eğitim Semineri, Kimya Mühendisleri Odası, Bursa, Atıksu Arıtma Sistemleri Semineri, TÜBİTAK-SAGEM, Bursa, Çevre Yönetim Sistemleri Eğitim Semineri, Kimya Mühendisleri Odası, Ankara, Çevre Yönetim Sistemleri, TÜBİTAK-Sagem, Bursa, Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum,

13 Trakya Çevre Sorunları ve Çözümleri Toplantısı, T.C. Çevre Bakanlığı, Tekirdağ, Çevre Sorunları ve Çevre Etiği Paneli, 118Y Lions Kulubü ve Kriton Curi Çevre Vakfı, İstanbul, Katı Atıkların Yönetimi Kursu, Kimya Mühendisleri Odası, Kocaeli, Yöneticiler için Hastane Atıkları Yönetimi Semineri, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Birinci Ulusal Katı Atık Kongresi-UKAK 2001, Dokuz Eylül Üniversitesi ve ÇEVMER, İzmir, Katı Atık Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Mersin, Birinci Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu Atatürk Universitesi Çevre Araştırmaları Merkezi, Erzurum, İkinci Ulusal Katı Atık Kongresi-UKAK 2003, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Birinci Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu, AÇS 2005, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Üçüncü Ulusal Katı Atık Kongresi-UKAK 2005, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Eğiticilerin Eğitimi Yönetmeliği, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara, Türkiye de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu-TÜRKAY 2009, İstanbul, İkinci Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu, AÇS 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Katı Atıklar ve Geri Kazanım Programları, Antalya Barosu, Antalya, Kadıköy Belediyesi, Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıklarının (AEEE) Yönetimi Projesi, İstanbul, Sürdürülebilir Kalkınma Paneli, Ataşehir Rotaract Kulübü, Anadolu Hisarı Rotaract Kulübü ve Boğaziçi Üniversitesi Çevre Kulübü, İstanbul, Uluslararası Faaliyetler International Symposium on Waste Management Problems in Agro- Industries, SKATMK, İstanbul, Workshop on Hazardous Waste Management, European Parliament, Brussels, Belgium, International Symposium on Waste Management Problems in Agro Industries, SKATMK, İstanbul, Workshop on the Elimination of Garbage from the Mediterranean, HELMEPA and European Community, Greece,

14 The Fifth International Symposium on Environmental Pollution and It s Impact on Life in the Mediterranean, Spain, Consultation Meeting on Programmes and Measures for the Protection of the Mediterranean Sea Againist Pollution from Land-Based Sources, WHO, Egypt, Consultation Meeting on Guidelines for Monitoring Land-Based Sources of Marine Pollution, WHO/UNEP, İstanbul, The Fourth International Conference on Environmental Contamination, UNEP and WHO, Spain, Seminar on Waste-Water Management, United Nations Economic Commission for Europe, Germany, International Conference on Environment and Development Towards the 21 st Century, Federation of Associations of Turkish Women, Ankara, Environmental Conference, Together Foundation, USA, IFORS 90-The 12 th Trianannial Conference on Operations and Research, Greece, International Symposium on Environmental Problems, Marmara Rotary Club, İstanbul, th International Symposium on Cop. Col. Chrom, Italy, The Third International Symposium on Industries and Environment in the Developing World, ISIEDW 91, University of Alexandria, Egypt, Environment 91 Congress, Foundation for the Advancement and Recognition of Turkish Women, İstanbul, ISWA 91 Annual Conference, ISWA, Canada, Waste Tech 91 Canadian Waste Management Conference, Canada, International Conference on Environmental Protection, World Wide Fund for Nature, Greece, Mediterranean Environmental Technical Aid Program (METAP) Meeting, METAP, Spain, The International Court For Environmental Protection of the Meditterranean Sea, Italy, International Conference on Women and Environment, University of Alexandria, Cairo, Workshop on Pollution Prevention Technologies for Developing Countries- NATO/CCMS Pilot Study on Pollution Prevention Strategies for Sustaniable Development, NATO, İzmir, Workshop on Landfill of Industrial Hazardous Waste, UNEP, Jordan, United Cities Development Meeting, World Bank, European Union, Morocco,

15 Cooperation in the Mediterranean Region, Med-Campus Project, Boğaziçi University, İstanbul, Panel on Industrial Development Without Increasing Pollution, Boğaziçi University, İstanbul, Global Perspectives on Pollution Prevention, Environmental Protection Agency (EPA), USA, The Tenth International Conference on Solid Waste Management, University of Pennsylvania and Widener University, Philadelpha, The International Conference on the Pollution of the Mediterranean Sea, WTSAC and IAWQ, Lefkoşa, Gökova Körfezi ndeki Çevre Problemleri ve Çevre Yönetimi Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gökova, Workshop on the Public Participation in Environmental Impact Assessment, NATO/CCMS Pilot Study on Methodology, Focalization, Evaluation and Scope of Environmental Impact Assessment Project, NATO, Italy, Med-Campus International Seminar on Solid Waste Management, European Center for Pollution Research, Muğla, International Symposium on Informal Settlements, Environmental Degradation and Disaster Vulnerability, Washington, The International Symposium on Environmental Impact Assessment on Water Management, Antwerp University, GTE, WMM, AMINAL, Belgium, The Tenth Turkish-German-Polish Seminar on Environment Protection, Stutgart University, Warszawa, The Eight Workshop on Methodology, Focalization, Evaluation and Scope of EIA, NATO/CCMS Project, Kuşadası, İzmir, The Third Middle East Congress on Waste Management in the Middle East, Dubai, The Second International Conference on Waste Minimization and Clean Technologies, Catalunya University and ISWA, Spain, ISWA Special Group on Hazardous Wastes, ISWA, Spain, The Eleventh International Conference on Solid Waste Management, USA, International Nuclear Sciences and Technology Congress, İstanbul, The Twelfth International Conference on Solid Waste Technology and Management, University of Pennysylvania and Widener University, USA, International Symposium on Environmental Management, University of Athens, Greece, International Conference on Land Degradation, Adana,

16 International Conference on Environmental Pollution, Hungary, Habitat II-Panel on Energy and Environment, İstanbul, NATO/CCMS Meeting on the Management of Industrial Toxic Wastes and Substances Research, NATO, Greece, International Workshop on the Role of the Academic Community in the Peace Process, Greece, International Conference on Environmental Pollution, Hungarian Academy of Science and Environmental Center for Pollution Research, Hungary, NATO Advanced Workshop on Hazardous Waste Management, NATO, Greece, Sardinia 97 Sixth International Symposium on Sanitary Landfill, CISA, Sardinia, Italy, International Symposium on Water and Environment 97, The Chamber of Geology Engineers, İstanbul, International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, Turkish National Committee on Air Pollution, İstanbul, The Thirteenth International Conference on Solid Waste Technology and Management, University of Pennysylvania and Widener University, USA, The Fourteenth International Conference on Solid Waste Technology and Management, University of Pennysylvania and Widener University, USA, ISWA Sanitary Landfill Working Group Meeting, ISWA, İstanbul, WasteCon 98, ISWA World Conference on Solid Waste Management, SWANA and ISWA, USA, Meeting of the Membership Organization Committee of ISWA (MOC), ISWA, İstanbul, NATO Advanced Research Workshop on Sustainable Solid Waste Management in the Countries of the Southern Black Sea Region, NATO, Bulgaria, International Conference on Urban Pollution Control, the Hong Kong Polytechnical University, Hong Kong, Sardinia 99, Seventh International Symposium on Sanitary Landfill, CISA, Italy, The Seventh International Symposium on Land Management and Sanitary Landfill, Sardinia 99, University of Cagliari and University of Padova, Italy, ISWA World Congress 2000, ISWA and AGTHM, France, Meeting of the Membership Organization Committee of ISWA (MOC), ISWA, France,

17 ISWA Sanitary Landfilling Working Group Meeting, ISWA, France, ESPC Meeting of ISWA, ISWA, France, Workshop on the Mediterranean Pollution, University of Athens, Greece, WASTECON International Conference on Solid Waste Management, South Africa, ISWA Working Group on Developing Countries Meeting, ISWA, Argentina, The International Conference on Municipal Solid Waste Treatment and Recycling Thesis, ISWA 2001 Environmental Congress, ISWA, China, ISWA Annual Meeting, ISWA, China, Meeting of the Membership Organization Committee (MOC) of ISWA, ISWA, China, ISWA Sanitary Landfilling Working Group Meeting, ISWA, China, ESPC Meeting, ISWA, China, SPCT Meeting, ISWA, China, International Symposium on Solid Waste Management, ISWA, Russia, World Congress 2001, ISWA and National Committee of Norway, Norway, Sardinia 2001, The Eighth International Symposium on Waste Management and Landfilling, University of Padova, Italy, International Conference of the Balkan Environmental Association on Transboundary Pollution, B.E.N.A., Serbia, ISWA Annual Meeting, ISWA, Italy, ISWA MOC Meeting, ISWA, Italy, ISWA Sanitary Landfilling Working Group Meeting, ISWA, Italy, ESPC Meeting of ISWA, ISWA, Italy, SPCT Meeting of ISWA, ISWA, Italy, The Ninth International Symposium on the Waste Management, Italy, ISWA 2004 World Environment Congress and Exhibition, ISWA Italy, Italy, Sardinia-The10 th International Symposium on Waste Management and Landfill, University of Padova, Italy, The 13 th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterrenean Region, Greece, World Congress and Exhibition 2005, ISWA and ARS, Argentina,

18 The Third International Conference on Ecological Protection of the Planet, İstanbul University, İstanbul, Workshop on the Growth of the Solid Waste Sector: Management and Solutions, Autonomuos Province of Vojvodina-ISWA-ENE Centre, Serbia, The Second International Recycling Fair-REW, IFO, İstanbul, Turkish-German Solid Waste Days Symposium, Stuttgart Univesity and Ege University, İzmir, EU Seminar on "Revision on the Waste Framework Directive", EU and ISWA, Brussel, IWA Specialist Conference on Facing Sludge Diversities: Challenges, Risks and Oppurtunities, IWA; Dokuz Eylül University and Middle East Technical University, Antalya, ISWA World Congress 2007, NVRD and ISWA, The Netherlands, The Eleventh International Symposium on Waste Management and Landfill, Sardinia 2007, University of Purdue and University of Hamburg-Harburg, Sardinia, Intensive Course on the Management of the Health-care Wastes, Med- Campus, Cairo, Egypt, Turkish-German Solid Waste Days, Dokuz Eylül University and Stuttgart University, İzmir, WASTE-CAR TRAINing International Conference, EU and Erbil Consulting Engineering, Ankara, ISWA STC Meeting, ISWA, Singapore, ISWA Board of Directors Meeting, ISWA, Singapore, ISWA/WMRAS World Congress 2008, ISWA, Singapore, ISWA Workshop From Open Dumps to Sanitary Landfill, ISWA, Singapore, ISWA Joint Working Group Meeting, Singapore, ISWA, ISWA Sanitary Landfilling Working Group Meeting, ISWA, Singapore, 2008 ISWA Regional Development Networks Meeting, Singapore, ISWA, ISWA Board of Directors Meeting, ISWA, Vienna, Austria, ISWA STC Meeting, ISWA, Vienna, Austria, ISWA Beacon Conference on Waste Management towards a (Re)Cyclical System, Sao Paulo, Brazil, ISWA Board of Directors Meeting, ISWA, Sao Paulo, Brazil, ISWA Sanitary Landfilling Working Group Meeting, ISWA, Sao Paulo, Brazil,

19 ISWA Board of Directors Meeting, ISWA, Lisbon, Portugal, ISWA/APESB World Congress 2009, ISWA, Lisbon, Portugal, ISWA Masterclass on Sustainable Landfills, ISWA, Lisbon, Portugal, ISWA RDN Meeting, ISWA, Lisbon, Portugal, ISWA Landfill Working Group Meeting, ISWA, Lisbon, Portugal, ISWA Joint Working Group Meeting, ISWA, Lisbon, Portugal, The 15 th MESAEP International Symposium, MESAEP, Italy, ISWA Beacon Conference on Strategic Waste Management Planning in South Eastern Europe-Middle East, Serbia, YAYINLAR 5.1. Kitaplar Radyoaktif Atıklar, Çevre ve Sağlık Sempozyumu Bildirileri, Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, İstanbul, Belediyeler ve Çevre Sorunları, Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, İstanbul, Katı Atıkların Tanımı, Toplanması ve Uzaklaştırılması Kurs Notları, Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, İstanbul, Katı Atık Tanımı, Toplanması ve Uzaklaştırılması, Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, İstanbul, Laboratuarlarda Alınacak Emniyet Önlemleri, Özyılmaz Matbaası, İstanbul, Proceedings of the International Environment 91 Congress, Ünsal Danışmanlık A.Ş., İstanbul, ÇED Uygulamasından Örnekler, Önder Matbaası, Ankara, Proceedings of the International Symposium on Environmental Problems, Boğaziçi University Press, İstanbul, Uluslararası Çevre Sorunları Sempozyumu Tebliğleri, Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, Proocedings of the Ninth Turkish-German-Polish Environmental Engineering Symposium, ISBN: , Boğaziçi University Press, İstanbul, Hazardous Waste Management in Economically Developing Countries, Boğaziçi University Press, İstanbul Atıksu Arıtma Çamuru ve Katı Atık ve Kompost Örneklerinin Analiz Yöntemleri, ISBN: X, Birinci Baskı, Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, İstanbul,

20 Çevresel Etki Değerlendirmesi, ISBN: , Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, İstanbul, Katı Atık Terimleri Açıklamalı Sözlüğü, ISBN: , Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, İstanbul, Çevre ile İlgili Gerçekler (UNICEF için hazırlanmıştır), Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, İstanbul, Katı Atıkların ve Tıbbi Atıkların Yönetimi Ulusal Çevre Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilatı, DPT Matbaası, Ankara, Proceedings of the Kriton Curi International Symposium on Environmental Management in the Mediterranean Region, ISBN: , 2 Cilt, Boğaziçi University Press, İstanbul, Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries, ISBN: (TK), 5 Cilt, Grafika Press, İstanbul, Hazardous Wastes and Disaster Wastes Management for Developing Countries, ISBN: , Boğaziçi University Press, İstanbul, Healthcare Wastes Management for Developing Countries, ISBN: , Boğaziçi University Press, İstanbul, Laboratuarlarda Alınacak Emniyet Önlemleri, İkinci Baskı, Özyılmaz Matbaası, İstanbul, Çevresel Etki Değerlendirmesi, ISBN: , Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, İstanbul, Gelişmekte Olan Ülkelerde Tıbbi Atıkların Yönetimi, ISBN: , Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, İstanbul, Gelişmekte Olan Ülkelerde Tehlikeli Atıkların Yönetimi, ISBN: , Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, İstanbul, Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı ve Bildiriler CD si, ISBN: , Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, İstanbul, Makaleler "Türkiye'de katı atık sorunu ve çözüm yolları", Marmara Rotary, "Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Türkiye için önemi", Boğaziçi Dergisi, 29-30, Sonbahar, "Sanayi ve çevre", Mühendis ve Makina, (TMMOB Makina Mühendisleri Odası Dergisi), 31(365), 7-10, Haziran, "Turizm ve çevre" Medusa (Çevre Özel Sayısı), 5, 5-7, Haziran İzmir şehrinin katı atık toplama ve taşıma sisteminin matematiksel programlama kullanılarak incelenmesi, Katı Atık ve Çevre, 1(2), İstanbul çöplerinin karakterizasyonu ve pirolizi, Katı Atık ve Çevre, 1,

Güray (ÇELİK ) SALİHOĞLU

Güray (ÇELİK ) SALİHOĞLU Adres: Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 16059, Bursa Telefon +90-224-2942120 Faks +90-224- 4429148 E-Posta gurays@uludag.edu.tr guraycelik@hotmail.com Güray

Detaylı

Yayın Listesi. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale

Yayın Listesi. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale Yayın Listesi SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale SALİHOĞLU, G., PINARLI,V., SALİHOĞLU N.K., KARACA, G. 2007. Properties

Detaylı

Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN)

Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN) BİLİMSEL ÇALIŞMALAR Yüksek Lisans Tezi Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN) Doktora Tezi Samsun Kentsel Katı Atıklarının Kompostlaştırılmasında Genleştirilmiş

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

Kriton Curi KATI ATIK KİRLENMESİ ARAŞTIRMA VE DENETİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ (KAKAD) PROF DR KRİTON CURİ GENÇ ARAŞTIRMACILAR ÖDÜLÜ

Kriton Curi KATI ATIK KİRLENMESİ ARAŞTIRMA VE DENETİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ (KAKAD) PROF DR KRİTON CURİ GENÇ ARAŞTIRMACILAR ÖDÜLÜ Kriton Curi KATI ATIK KİRLENMESİ ARAŞTIRMA VE DENETİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ (KAKAD) PROF DR KRİTON CURİ GENÇ ARAŞTIRMACILAR ÖDÜLÜ KAKAD hakkında; Katı atık yönetimi, endüstrileşmiş toplumların en önemli

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

Curriculum Vitae. Department of Environmental Engineering. Papers published in international journals indexed in SCI:

Curriculum Vitae. Department of Environmental Engineering. Papers published in international journals indexed in SCI: Curriculum Vitae Full Name: Date & Place of Birth: Oktay ÖZKAN 1970 Kayseri Office Contact: 32801 Academic Title & Department: Department of Environmental Engineering Academic Qualifications: Academic

Detaylı

PROF.DR. OSMAN NURİ ERGUN, BSc,MSc,DIC,PhD

PROF.DR. OSMAN NURİ ERGUN, BSc,MSc,DIC,PhD PROF.DR. OSMAN NURİ ERGUN, BSc,MSc,DIC,PhD BİLİMSEL ÇALIŞMALAR A-Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Beyazıt, N., Ergun, O.N., Peker, İ., (2003) Cu(II) Removal From, Aqueous Solution

Detaylı

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÜYELİKLERİ 2015- Regional Science Association International

Detaylı

1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü, Columbus, Ohio, USA

1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü, Columbus, Ohio, USA Prof.Dr. GÜNAY KOCASOY un ÖZGEÇMİŞİ EĞİTİM 1964 Arnavutköy Amerikan Kız Koleji, İstanbul 1969 Robert Kolej, Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul 1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü,

Detaylı

Katılımcı Olduğu Diğer Programlar

Katılımcı Olduğu Diğer Programlar Katılımcı Olduğu Diğer Programlar 27-31.01.2011: 25 th Winter Universiade 2011 21.12.2010: Hizmet Envanteri Veri Tabanı, Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ve Kamu Veri Envanteri Semineri, Başbakanlık İdareyi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 20/02/2015-8725 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik *BENUENY8* Sayı :39633678/903.08.01/ Konu :KAKAD Genç Araştırmacılar Ödülü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Katı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL ERGÜN DEMİREL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 Adres : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL Telefon : 2165810021- E-posta Doğum Tarihi : 11.11.1951

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2- Apak, S., Türkiye de Bankacılık Sistemi, Gelişimi ve Sorunları Mufad Dergisi, Sayı:9, Ocak (2001).

ÖZGEÇMİŞ. 2- Apak, S., Türkiye de Bankacılık Sistemi, Gelişimi ve Sorunları Mufad Dergisi, Sayı:9, Ocak (2001). ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI ÜNVANI BÖLÜMÜ : SUDİ APAK : PROF.DR. : İşletme ANABİLİM DALI : Muhasebe ve Finansman ADRES : Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 22030 EDİRNE TEL

Detaylı

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application.

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application. 2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de Technology.Transfer.Application. Steinbeis Merkezi Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Almanya Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi 1.Adı Soyadı: GÖZDE YANGINLAR 2. Doğum Tarihi: 19.08.1985.Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora 5. Çalıştığı Kurum: Beykent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek lisans Ulaştırma ve Lojistik

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Turan YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi

T.C. İstanbul Üniversitesi 1.Adı Soyadı: SERAP İNCAZ 2.Doğum Tarihi: 3.Ünvanı: Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İktisat T.C. İstanbul Üniversitesi Y. Lisans Uluslararası İktisat ve T.C. Marmara Üniversitesi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos )

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos ) Bölüm / Program: Adı, Soyadı ve Ünvanı: İdari Görevi (varsa): T.C. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos ) 1. YAYINLAR Uluslararası Tümü* SCI, SSCI ve AHCI kapsamında Ulusal Toplam Makale Kitap

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet S. Okaygün 2. Doğum Tarihi : 27 Ağustos 1963 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği University of

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK

Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 999-00 Y. Celal Bayar Üniversitesi Gıda Müh./Gıda Teknolojisi 00-00 Doktora

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Dr. Ece Ümmü DEVECİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Mersin Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans

Dr. Ece Ümmü DEVECİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Mersin Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans Dr. Ece Ümmü DEVECİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Mersin de doğdu. Ilkokulumu Çiftlikköy İlköğretim Okulunda, lise öğrenimi Tevfik Sırrı Gür Lisesinde 1994 yılında tamamladı. 1998 yılında Mersin Üniversitesi,

Detaylı

Özgeçmiş ASLIHAN KERÇ

Özgeçmiş ASLIHAN KERÇ Özgeçmiş ASLIHAN KERÇ Kişisel Bilgiler Uyruğu : T. C. İş Adresi : Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 34722 Göztepe / İstanbul Tel. : 216-349 27 11 / 267 Faks : 216-348

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: M. Süheyl Pozantı 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 3. Görev : Yardımcı Doçent Doktor Telefon: 444 1997 E-mail: suheylpozanti@beykent.edu.tr 4. Doğum Tarihi:

Detaylı

PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ. 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu

PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ. 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu (T. İnşa Dergisi, S.37, Aralık 1984, 3 Sayfa, Ankara). 2- Kırsal Planlama - Arazi

Detaylı

Uzmanlık Alanları : Kimyasal reaksiyon mühendisliği, katalizörler, oksidasyon reaksiyonları, biyogaz üretimi ve modellemesi, yenilenebilir enerji.

Uzmanlık Alanları : Kimyasal reaksiyon mühendisliği, katalizörler, oksidasyon reaksiyonları, biyogaz üretimi ve modellemesi, yenilenebilir enerji. Kişisel Bilgiler Ad-Soyad : Ayşe Hilal Ulukardeşler Ünvan : Öğr. Gör.Dr. E-posta : ulukardesler@uludag.edu.tr Telefon : 0-224-2942377 Göreve Başlama Tarihi : Ege Üniversitesi 1997 Uludağ Üniversitesi -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Çevre Müh. Böl., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1999-2008

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Çevre Müh. Böl., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1999-2008 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Niğmet (VAROLAN) UZAL Doğum Tarihi ve Yeri: 4 Mart 1975 / KAYSERİ Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Mersin Üniversitesi 1997 Y. Lisans Çevre Mühendisliği

Detaylı

İşletme Doktora (Yönetim ve Organizasyon) MBA (Master of Business administration ) EBYS Komisyonu üyelik Yaşar Üniversitesi 2012 (Devam Ediyor)

İşletme Doktora (Yönetim ve Organizasyon) MBA (Master of Business administration ) EBYS Komisyonu üyelik Yaşar Üniversitesi 2012 (Devam Ediyor) ÖZGEÇMİŞ: 1. Adı Soyadı: Gülsevil AĞCA 2. Ünvanı: Müdür 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İşletme Doktora (Yönetim ve Organizasyon) Yaşar Üniversitesi 2010-(Devam ediyor) Yüksek Lisans

Detaylı

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Nesrin 2. SOYADI: Menemenci 3. DOĞUM YERİ: Mersin 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 27.11.1977

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Nesrin 2. SOYADI: Menemenci 3. DOĞUM YERİ: Mersin 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 27.11.1977 FOTOĞRAF: 1. ADI: Nesrin 2. SOYADI: Menemenci 3. DOĞUM YERİ: Mersin 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 27.11.1977 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Turizm ve Otel İşletmeciliği 5.2. TELEFON NUMARASI: +90 (392)

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2010 Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet Raporu 1 Ocak- 31 Aralık 2010 I- MERKEZDE YÜRÜTÜLEN PROJELER : Zirai Atık ve Artıklardan, Atık Azaltımı Amacı ile Üretilen

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hakan ÇELEBİ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 13/08/1978 Adres : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü AKSARAY Telefon : 0 533

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Evli - 1 çocuklu : YRD. DOÇ. DR. 5. İletişim Bilgileri : gulcinelifyucel@gmail.com gulcinelif.yucel@yeniyuzyil.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : Evli - 1 çocuklu : YRD. DOÇ. DR. 5. İletişim Bilgileri : gulcinelifyucel@gmail.com gulcinelif.yucel@yeniyuzyil.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : GÜLÇİN ELİF YÜCEL 2. Doğum Tarihi : 05.02.1984 3. Medeni Hali 4. Unvanı : Evli - 1 çocuklu : YRD. DOÇ. DR. 5. İletişim Bilgileri : gulcinelifyucel@gmail.com gulcinelif.yucel@yeniyuzyil.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülay YEDEKCİ ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 25.08.1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Trakya Üniversitesi Müh- Mimarlık

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

MEZUN ANKETİ SONUÇLARI

MEZUN ANKETİ SONUÇLARI MEZUN ANKETİ SONUÇLARI Mayıs/212 Anket Gönderilen Kişi Sayısı 13 Anketi Cevaplayan Kişi Sayısı 87 1. Adı Soyadı... 2. Çevre Mühendisliği Bölümü ne giriş yılı 3. Çevre Mühendisliği nden mezuniyet yılı ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Neslihan Yazıcı SEMERCİ. Doğum Tarihi : 12.08.1975. Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul. Tel : 0 216 348 02 92/292. Fax : 0 216 348 13 69

ÖZGEÇMİŞ. : Neslihan Yazıcı SEMERCİ. Doğum Tarihi : 12.08.1975. Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul. Tel : 0 216 348 02 92/292. Fax : 0 216 348 13 69 ÖZGEÇMİŞ Isim Soyadı : Neslihan Yazıcı SEMERCİ Doğum Tarihi : 12.08.1975 Adres : Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul Tel : 0 216 348 02 92/292 Fax : 0 216 348 13 69 E-mail : neslihan.semerci@marmara.edu.tr EĞİTİM

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Nazım KUNDURACI Doğum Tarihi : 19 Ocak 1986 Cep Telefonu : 0 544 843 95 69 E-Posta : n.kunduraci@creavit.com.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl Lisans

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu 1985 Yüksek Lisans Uluslararası ilişkiler Beykent Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu 1985 Yüksek Lisans Uluslararası ilişkiler Beykent Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Atahan Birol KARTAL Doğum Tarihi: 14.04.1967 Unvanı : Yrd.Doç.Dr. Mail : atahankartal@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. İsim: FEYZA TEVRÜZ. Adres

Ö Z G E Ç M İ Ş. İsim: FEYZA TEVRÜZ. Adres Ö Z G E Ç M İ Ş İsim: FEYZA TEVRÜZ Adres İş : VLD Danışmanlık, Tıbbi Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd.Şti. Büyükdere Cad. No. 127 Astoria İs Merkezi A Blok K9 34394 Esentepe 34394 İstanbul Ev : Eflatıun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 02.08.2013 Toplantı Sayısı : 019 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/019-01: Enstitümüz disiplinler arası İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ AİİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2017 2 0 2 2 Z ÇM 101 MATHEMATICS-I 2017 4 0 4 4 Z ÇM 103 PHYSICS-I

Detaylı

Sıcak Noktalarda Yatırımların Planlanması Eğitimi, 28-29 Kasım 2013, İstanbul

Sıcak Noktalarda Yatırımların Planlanması Eğitimi, 28-29 Kasım 2013, İstanbul Sıcak Noktalarda Yatırımların Planlanması Eğitimi, 28-29 Kasım 2013, İstanbul Sıcak Noktaların Entegre Yönetimi ve Karadeniz Ekosisteminin Korunması Projesi (Hot Black Sea) kapsamında TÜBİTAK MAM Çevre

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MEVZUAT LİSTESİ 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 09.12.2003 / 25311 31.07.200389/391/EEC - Council Directive on the introduction of measures to encourage improvements in the

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Atahan Birol KARTAL Doğum Tarihi: 14.04.1967 Unvanı : Yrd.Doç.Dr. İletişim : atahankartal@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Neşe Öztürk. 2. Doğum Tarihi :21.5.1966. 3. Unvanı :Prof.Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Neşe Öztürk. 2. Doğum Tarihi :21.5.1966. 3. Unvanı :Prof.Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Neşe Öztürk 2. Doğum Tarihi :21.5.1966 3. Unvanı :Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği Anadolu Üniversitesi 1987 Y. Lisans Kimya Mühendisliği

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Deniz.Altan. 2. SOYADI: Erdağ 3. DOĞUM YERİ: Lefkoşa 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 07/06/1979 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 5.2. TELEFON NUMARASI:

Detaylı

ULUSAL TÜNELCİLİK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

ULUSAL TÜNELCİLİK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI YOLLAR TÜRK MİLLİ KOMİTESİ ULUSAL TÜNELCİLİK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 19.ŞUBAT.2015 ANKARA 1 İçerik 1. Yollar Türk Milli Komitesi YTMK 2. Uluslararası Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Birliği -ITA 3. YTMK

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi-İstanbul Medeniyet Üniversitesi : 15.09.2011-27.04.2012 Araştırma Görevlisi-İstanbul Teknik Üniversitesi : 27.04.

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi-İstanbul Medeniyet Üniversitesi : 15.09.2011-27.04.2012 Araştırma Görevlisi-İstanbul Teknik Üniversitesi : 27.04. 1 ÖZGEÇMİŞ GENEL DÜZENLEME TARİHİ : 27.11.2015 ADI SOYADI : Evren ÖZGÜR DOĞUM TARİHİ : 01.04.1987 E-POSTA : ozgurev@itu.edu.tr EĞİTİM MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 30.06.2010

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet Raporu

Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet Raporu 2011 Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet Raporu I- MERKEZ MERKEZDE YÜRÜTÜLEN PROJELER : Tarımsal Atıklardan Biyoetanol Üretimi ve Karbon Analizi : Merkez ve Çevre

Detaylı

8. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ 8. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ 8

8. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ 8. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ 8 8. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ UKAY 2016 AMAÇ Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi nin işbirliği ile her yıl ülkemizin değişik bölgelerindeki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Semra Çoruh Doğum Tarihi: 15 Mayıs 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994 Y.

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burak KÜÇÜK 2. Doğum Tarihi: 06.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

İŞVEREN ANKETİ SONUÇLARI

İŞVEREN ANKETİ SONUÇLARI Percentage of gaduates (%) Percentages (%) İŞVEREN ANKETİ SONUÇLARI Mayıs/212 ( adet işveren tarafından cevaplanmıştır) 1. Adı Soyadı... 2. Kurum/Firma Adı... 3. Genel olarak işvereni olduğunuz kurum/firma

Detaylı

Öğr.Gör. H. Zeki DİRİL

Öğr.Gör. H. Zeki DİRİL Öğr.Gör. H. Zeki DİRİL BÖLÜMÜ Makine DOĞUM TARİHİ.06.960 TELEFON NO 0236 234 44 6 FAKS 0236 234 44 5 E-POSTA hzekidiril@hotmail.com YABANCI DİL İngilizce EĞİTİM Mezuniyet Yılı Üniversite Bölümü ÖN LİSANS

Detaylı

Rotary (Döner) Sondajlarda Matkap Çalışma ve Kaya Parametrelerinin İlerleme Hızı Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Adem ERSOY

Rotary (Döner) Sondajlarda Matkap Çalışma ve Kaya Parametrelerinin İlerleme Hızı Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Adem ERSOY ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Yusuf YÜNSEL Doğum Tarihi: 20 AĞUSTOS 1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Maden Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997 Y. Maden Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emrah B. EDİS

Yrd. Doç. Dr. Emrah B. EDİS Yrd. Doç. Dr. Emrah B. EDİS ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 997-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı: Rüştü Uçan Doğum Tarihi:.04.04.1956 Ünvanı: Yrd.Doç..Dr. 4.Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Müh. İstanbul Müh.Mim.Akademisi 1979 Y. Lisans Makine Müh. İstanbul

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim Uzm. Hemşire Begüm Yalçın Doğum Tarihi: 12.02.1985 beyalcin@ku.edu.tr Eğitim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız)

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) 1. GENEL ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) DÜZENLEME TARİHİ 13/04/2014 SOYADI, ADI ÖNER, Deniz DOĞUM TARİHİ 05/10/1962 YAZIŞMA ADRESİ: Feyzullah Mah. Nuray Sok. No:4

Detaylı