ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Onur Bilge KULA Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Onur Bilge KULA Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü obkula@hacettepe.edu."

Transkript

1 1 Prof. Dr. Onur Bilge KULA Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Tarihi: Kayseri, Öğrenim ve Akademik Gelişim Süreci: : İlk,- ortaokul ve lise (Kayseri) : Almanya da Dil ve Üniversite Öğrenimi Hazırlık Sınıfı (Studienkolleg) : Berlin Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Öğrenimi : A.Ü. DTCF Alman Dili Edebiyatı Öğrenimi ve Diploma (Pekiyi Derece) ile Bitirme İkinci Üniversite Öğrenimi: : Berlin Özgür Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi (Freie Universität Berlin Fachbereich Erziehungs-und Unterrichtswissenschaften Institut für Interkulturelle Erziehung) İletişim Öğrenimi ve Diploma (İyi Derece) ile Bitirme : Almanya- Berlin Özgür Üniversitesinde Doktora Öğrenimi ve (Summa Cum Laude, 'Övgüler Toplamı İle') Bitirme Konu: Almanya daki Türk Göçmen İşçi Kültürünün Kültürlerarası Eğitim ve İletişim Açısından İşlevi 24 Ekim 1988: Doçentliğe Yükselme ve Atanma 15 Aralık 1993: Profesörlüğe Yükselme ve Atanma Bildiği Yabancı Diller: Almanca (çok iyi), İngilizce (orta) Meslek Deneyimi: : Berlin Özgür Üniversitesi ve Sosyal Danışmanlık Yüksekokulu nda Öğretim Görevliliği : Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeliği

2 2 Mart Nisan 2003: Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeliği. Nisan 2003 ten bu yana: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeliği Yönetim Deneyimi: Mart 1988-Mart 1993: Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı Nisan 1988-Aralık 1992: Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Başkan Yardımcılığı Eylül 1988-Aralık 1992: Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı Haziran 1993-Nisan 1994: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Mart 1993-Eylül 1996: Mart : Mart Ocak 2000: ME.Ü. Rektörlük Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı ME.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı Üye Olduğu Uluslararası Kuruluş: Uluslararası Germanistler Birliği (IVG) Üye Olduğu Ulusal Kuruluşlar: P.E.N. Yazarlar Derneği Türkiye BESAM (Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) Türkiye Sosyal ve Beşeri Bilimler Milli Komitesi Üyeliği, (YÖK Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı) Bilimsel Danışmanlık: TÜBİTAK dış danışman Yayın Yaptığı Başlıca Araştırma Alanları : Germanistik, Batı edebiyatında ve felsefesinde oryantalizm, toplum bilim, eğitim ve kültür bilimleri, Alman felsefe tarihi (Aydınlanma felsefesi), estetik, dil felsefesi ve edebiyat kuramı

3 3 YAYINLARI Yayımlanmış Kitapları Yurt Dışında Yayımlanan Kitabı: KULA, Onur Bilge; Türkische Migrantenkultur als Determinante der interkulturellen Pädagogik (Kültürlerarası Eğitim Biliminin Bir Belirleyeni Olarak Türk Göçmen İşçi Kültürü) Die Brücke; Saarbrücken/Almanya, Yurt Dışında Ortak Yayımlanan Kitapları: KULA, Onur Bilge; (H.Essinger ile birlikte); Pädagogik als interkultureller Prozess (Kültürlerarası Etkileşim Süreci ve Eğitim Bilimi) Migro; Felsberg/Almanya ( H.Essinger ile birlikte yayımlayan); Länder und Kulturen der Migranten; Pädagogischer V. (Göçmen İşçilerin Ülkeleri ve Kültürleri); Baltsmannsweiler/Almanya: (Walther Menzler ile birlikte): Remiration im Spiegel der Betroffenen. (İlgililer Açısından Geri Göç.) Yayımlandığı Kitap: Wolfgang Steinig: Zwischen den Stühlen-Schüler in ihrer fremden Heimat Attikon Verlag, Torstedt, 1990 (H.Essinger ile); Aziz Nesin im Gespräch (Aziz Nesin ile Söyleşi); Brücke; Almanya [(M. Barut ile) Durch die interne Migration in der Türkei im Alltagsleben der Familien ausgelöste Veränderungen und ihre Rolle in der Bildung, insbesondere in Vorschulerziehung ] (Türkiye de İç Göçün Günlük Yaşamda, Eğitimde ve Özellikle Okul Öncesi Eğitimde Yolaçtığı Değişiklikler) in: Erziehung Sprache- Migration (Eğitim-Dil-Göç); [B.Nauck, D. Tan, Corrina Gomani vd. ile ortak yayın] Berlin/ Almanya: 1998 Altern in Fremden Kulturen. (Yabancı Kültürlerde Yaşlanmak) Uluslararası proje sonuç raporu. Pädagogische Handlungsansätze und Soziale Interventionen. Hildesheim / Göttingen Fachhochschule (Almanya) Yurt İçinde Yayımlanmış Kitapları KULA, Onur Bilge; Alman Kültüründe Türk İmgesi-I; (Türkenbild in der deutschen Kultur(geschichte) ) Gündoğan; Ankara Alman Kültüründe Türk İmgesi-II; (Türkenbild in der deutschen Kultur(geschichte) ) Gündoğan; Ankara: Alman Kültüründe Türk İmgesi-III; (Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte; Alman Kültüründe Türk İmgesi I-II-III te yer alan metinleri

4 4 yeni bir yaklaşımla Batı Edebiyatında Oryantalizm I-II de değerlendirdiğim için, bu kitaplar geçerliliğini yitirmiştir. ) Gündoğan; Ankara Demokratikleşme Süreci ve Eleştirel Kültür Bilinci; (Demokratisierungsprozess und kritisches Kulturbewußtsein) Gündoğan; Ankara: Almanya da Sosyal Demokrat-Yeşil Koalisyonu; ( Regierungsprogramm der Rot 'Sozialdemokratisch' - Grüne Koalition in der Bundesrepublik Deutschland) SODEV; İstanbul 1999 (Kitapçık). Almanya'daki Siyasal Partilerin Avrupa ve Göçmen Politikaları; ( Zur Europa-und Migrationspolitik der Politischen Parteien in Deutschland) İstanbul (Kitapçık). Çoğulcu Düşünce-Karşıt Kültür. Anadolu Kültüründe Çoğulcu Düşüncenin Kökleri; (Pluralistisches Denken-Oppositionelle Kultur. Quellen des pluralistischen Denkens in Anatolien), Büke Yayınları, İstanbul Batı Düşününde Türk ve İslam İmgesi; (das Türken- und Islambild in der okzidentalen Geistesgeschichte); Büke yayınları, İstanbul 2002 Türkiye'deki Siyasal Partilerin Avrupa Politikaları; ( Zur Europapolitik der Politischen Parteien in der Türkei), Sodev Yayınları İstanbul Avrupa Kimliği ve Türkiye; (Die europaische Identitaet und die Türkei); Büke Yayınları, İstanbul 2006, 526 sayfa. Kant Estetiği ve Yazın Kuramı; (Kant s Estetik und Literaturtheorie); Doruk Yayınları, İstanbul 2008, 300 sayfa Marksist İdeoloji ve Edebiyat; (Marxistische Ideologie und Literatur); Kanguru Yayınları, Ankara sayfa Hegel Estetiği ve Edebiyat I; İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2010, 346 sayfa Hegel Estetiği ve Edebiyat II; İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2011, 314 sayfa Hegel Estetiği ve Edebiyat III; İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2011, 322 sayfa Anadolu da Çoğulculuk ve Tolerans; Tütkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2011, 634 sayfa Batı Felsefesinde Oryantalizm ve Türk İmgesi; İş-Kültür Yayınları, İkinci baskı, İstanbul 2012, 548 sayfa Batı Edebiyatında Oryantalizm I; İş-Kültür Yayınları, İstanbul 2011, 712 sayfa

5 5 Batı Edebiyatında Oryantalizm II; İş-Kültür Yayınları, İstanbul 2011, 613 sayfa Kant-Schiller-Heidegger Estetik ve Edebiyat; İş-Kültür Yayınları, İstanbul 2012, 424 sayfa Dil Felsefesi- Edebiyat Kuramı I; İş-Kültür Yayınları, İstanbul 2012, 379 sayfa. Dil Felsefesi- Edebiyat Kuramı II; İş-Kültür Yayınları, İstanbul 2012, 479 sayfa. Almanya da Türk Kültürü- Çok-Kültürlülük- Kültürlerarası Eğitim; İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2012, 380 sayfa Marx-Benjamin-Adorno. Sanat ve Edebiyat; İş Kültür Yayınları, İstanbul 2013, 474 sayfa Brecht, Lukacs, Bloch. Sanat ve Edebiyat; İş Kültür Yayınları, İstanbul 2014, 732 sayfa Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda Sunulmuş Bildirileri: 1. Schulische und gesellschaftliche Probleme der Rückkehrerkinder in der Türkei und der Bundesrepublik Deutschland (Yurt Dışından Geri Dönen İşçi Çocuklarının Türkiye ve Almanya da Karşılaştıkları Eğitsel ve Toplumsal Sorunlar) Kolloqium Deutsches Kulturinstitut Ankara Dezember Das Türkenbild im Kreuzzugsbericht des Robertus Monachus (Keşiş Robertus un Haçlı Seferi Anlatısı nda Türk İmgesi) Kongress für Migration und Rassismus beim Institut für Migrations- und Rassismusforschung Januar 1990 Hamburg 3. Das kulturell Eigene und das Fremde als Medium zur Findung des Humanum. (İnsancıllığın Bulgulanmasının Aracı Olarak Kültürel Öz ve Yabancı Kavramları) Akten des VIII. Internationalen Germanisten-Kongresses Tokyo, 1990

6 6 4. Von Unsitten der Türken. Zum Türken-Problem als eine Thema in der Kulturgeschichte der deutschsprachigen Länder (Türklerin Ahlak Dışılıkları. Almanca Konuşan Ülkelerin Kültür Tarihinde Türk Sorunu) Tel-Aviv, İsrail, Das Orient- und Türkenbild im Lessings Gesamtschaffen- Eine Spurenlese (Lessing in Toplu Yapıtlarında Doğu ve Türk İmgesi) Der IX. Internationale Germanisten Kongress Vancouver-Kanada, Multikulturalität oder Anti-multikulturalität (Çok-kültürlülük Karşıt-çok-kültürlülük) Mersin Üniversitesi-Hannover Üniversitesi Hannover, Almanya Beiträge der 'Newen Zeitungen' zum Türkenbild in der ersten Hälfte des 16. Jhrs. (16. yy. İlk Yarısında Almanca Olarak Yayımlanan Yeni Haber Gazetelerinin Türk İmgesine Katkıları) X. Internationaler Germanisten Kongress, Viyana Eine Durchsicht deutschen Schriftstums hinsichtlich des Türkenbildes vom 11. Jh. Bis zum 19.Jh. (Türklere İlişkin Almanca Yazılı Belgelerin Eleştirel Değerlendirimi) Österreich- Türkische Gesellschaft Viyana-Avusturya Mozart unter kultureller Perspektive mit praktischen Beispielen (Kültürler Arası Etkileşim Açısından Mozart ta Osmanlı-Türk Müzik Ögeleri). İnternationaler Germanisten Kongress- Europa Forum, Korfu-Yunanistan Almanya'daki Türklerin Kültürel Kimliği (Kulturelle Identität der Türken in Deutschland) Marmara Üniversitesi, Bremen Üniversitesi, İstanbul, Wahrnehmungs- und Deutungsweisen des Türkischen als die die europaeische Identitaet fördernde Gegenseite vor dem eurozentristischen Hintergrund (Busbeck, Moltke und Hahn- Hahn) (Avrupa Merkezcilik Açısından Avrupa Kimliğinin Oluşturucu Karşıtı Olarak Türk e Özgü Şeylerin Algılanım Ve Yorumlayım Tarzlar); Internationale Vereinigung für Germanistik XI. Kongress Germanistik im Konflikt der Kulturen ; Uluslararası Germanistler Birliği XI. Kongresinde Sunulan Bildiri, Paris-Sorbonne Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Sunulmuş Bildirileri:

7 7 1. Interkulturelle Ansätze zur Neuorientierung der Germanistik (Germanistiğin Yeni Yönelimine İlişkin Kültürler Arası İpuçları) I. Türk Germanistik Sempozyumu, Adana, Peter Handke: Auf der Spur von Manupulation durch Sprache (Peter Handke: Dil Yoluyla Bilinç Güdülenmesinin İzinde) Avusturya Edebiyatı Sempozyumu, İzmir Hochschul- und Fachdidaktische Überlegungen zur Analyse und Reform der Germansitik und Deutschlehrerausbildung in der Türkei. (Türkiye de Germansitik ve Almanca Öğretmeliği Öğretiminin Çözümlenmesi ve Düzeltimine İlişkin Yüksek Öğretim ve Alan Öğretimi ile İlgili Düşünceler) II. Türk Germanistik Sempozyumu, İstanbul, Johann Gottfried Herder: Asyalı Barbarlar Olan Türklerin Avrupa da Ne İşi Var? (Was haben die Türken, diese asiatischen Barbaren in Europa zu suchen?) III. Türk Germanistik Sempozyumu, İzmir, Friedrich Hebbel in Yapıtlarında Türk İmgesi. (Das Türkenbild im Gesamtschaffen von Friedrich Hebbel) V. Türk Germanistik Sempozyumu, Eskişehir, J. W. Goethe nin Yapıtlarında Tarihsellik-Yazınsallık Açısından Türk Ögeler. (Elemente aus der türkischen Kulutr in manchen Werken Goethes aus der Sicht der Historizität und der Literarizität) Türk Germanistik Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Hegel'in 'Özgürlük' Kavramına İlişkin Bazı Açılımları Çevirilebilir mi? (Lassen sich Hegels Darlegungen zur Freiheitsproblematik übersetzen?) Ege Üniversitesi, İzmir, Avrupalı Aklın Üstünlüğü Savı ve Ayrımcılık: Anton Wilhelm Amo Afer (Die These der Überlegenheit der europaeischen Vernunft und Diskriminierung: Anton Wilhelm Amo Afer), Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ayrımcılık konulu III. Uluslararası Felsefe Günleri Türklerle Bin Yıl: TRT İstanbul Televizyonunca gerçekleştirilen, Avrupa da Türk İmgesine ilişkin Türklerle Bin Yıl adlı 13 bölümlük belgesel dizinin yapımına metin yazarı, danışman ve katılımcı olarak katkı. 1992

8 8 Bilimsel Yayınları: Yurt Dışında Yayımlanan Makaleler: - Die Arbeit, Produktion u. Kultur.(İş, Üretim ve Kültür) Die Brücke:18 (38-39) 1984 Brücke Saarbrücken/Almanya - Multikulturalität in der Türkei u. Bundesrepublik (Türkiye de ve Almanya da Çokkültürlülük) Die Brücke:28 (27-28) 1985 Brücke Saarbrücken/ Almanya - Türkische Migrantenkultur (Türk Göçmen İşçi Kültürü) Die Brücke:31 (16-19) 1986 Brücke Saarbrücken/ Almanya - Zur Bestimmung der Funktion von Friedenspedagogik (Prof.Dr. Helmut Essinger ile birlikte) Die Brücke:32 (10-12) 1986 Brücke Saarbrücken/ Almanya - Türkische Migrantenkultur als Determinante der interkulturellen Pädagogik (Türk Göçmen İşçi Kültürü ve Kültürlerarası Eğitbilim) Die Brücke:32 (17-19) 1986 Brücke Saarbrücken/ Almanya - Thesen zur bilingualen Erziehung (Prof.Dr. Helmut Essinger ile birlikte- İki dilli Eğitime İlişkin Savlar) Lernen in Deutschland (8-10) 1987 Baltmannsweiler/Almanya - Ausländerpädagogik im Sprachgebrauch (Prof.Dr. Helmut Essinger ie birlikte- Yabancılar Eğitbilimi Kavramınn Almanca da Kullanımı) (Berliner Lehrerzeitung (38-39) 1988 GEW Berlin/Almanya - Zur interkulturellen Funktion der Immigrantenliteratur (Göçmen İşçi Edebiyatının Kültürlerarası İşlevi) Lernen in Deutschland: Baltmannsweiler/ Almanya - Schulische u. Gesellschaftliche Probleme der Rückkehrerkinder in der Türkei (Kesin Dönüş yapan Türk İşçi Çocuklarının Okulsal ve Toplumsal Sorunları) Lernen in Deutschland:3 (90-94) 1988 Baltmannsweiler/ Almanya - Kultureme im interkulturellen Unterricht (Kültürlerarası Öğretimde Kültüremler) Lernen in Deutschland: 4 ( ) 1988 Baltmannsweiler/ Almanya - Immigrantenliteratur als Material für interkulturelle Unterrichtsinhalte (Göçmen İşçi Edebiyatının Kültürlerarsı Öğretim İçeriği Olarak Kullanımı) Die Brücke: 41 (35-37) 1988 Saarbrücken/ Almanya - Kulturhauptstadt Europas - oder: Stadt interkulturellen Lernens (Avrupa nın Kültür Başkenti ya da Kültürlerarası Öğrenme Mekanı) Die Brücke: 42 (18-21)1988 Saarbrücken/ Almanya - Ein Trauerspiel: 700 Jahre Deutsch Türkische Begegnungen im Spiegel der dt. Literatur (Peter Brauna ile birlikte- Bir Trajedi: 700 Yüzyıl Boyunca Türk Alman İlişkileri) Die Brücke 1989 : 48 (31-36) Saarbrücken/Almanya

9 9 - Zur emanzipathorischen Relevanz von Kultur u. Erziehung (Kültür ve Eğitimin Özerkleştirici Boyutu Üzerine) Die Brücke:50 (29-34) 1989 Saarbrücken/ Almanya - Das Bild der Deutschen und der Immagranten in F. Baykurts Erzählung Kuyruk (Fakir Baykurt un Kuyruk Adlı Öyküsünde Alman ve Türk Göçmen İmgesi) Lernen in Deutschland:1 (12-15) 1989 Baltmannsweiler/ Almanya - Das kulturell Eigene und Fremde als Medium zur Findung des Humanum (İnsancılı ve İnsancıllığı Bulmanın Aracı Olarak Öz ve Yabancı Kavramları) Akten des VII.Int. Germanistenkongresses Bd Iudicium Verlag Münih/ Almanya - Das Türkenbild in dem Kreuzzugsbericht des Robertus Monachus (Robertus Monachus un Haçlı Seferi Anlatısında Türk İmgesi) Die Brücke 63 (27) 1991 Brücke Saarbrücken/ Almanya - Zur Diskussion um die interkulturelle Pädagogik (Kültürlerarası Eğitim Bilimi Üzerine Yürütülen Tartışmaya İlişkin) Die Brücke: Brücke Saarbrücken/ Almanya - Von Unsitten der Türken. Zum Türken-Problem als ein Thema in der (Kultur)geschichte der deutschsprachigen Länder. (Türklerin Ahlak Dışılıkları. Almanca Konuşan Ülkelerin Kültür Tarihinde Türk Sorunu) Die Brücke: 71 (36-38) 1993 Brücke Saarbrücken/ Almanya - Multikulturalität oder Anti- Multikulturalität? (Çok-kültürlülük ya da Karşıt Çokkültürlülük) Globarisierung, Migration und Multi-kulturalität 1999 IKO-Verlag Hannover/Almanya - Eine lange und reichhaltige Geschichte. Streifzug durch das türkische Bibliothekswesens; (Uzun ve Zengin Bir Tarih. Türk Kütüphaneciliğinde Bir Gezinti); Forum Bibliothek und Information, Leibziger Kongress für Information und Bibliothek, 03/ Türkiye de Yayımlanmış Makaleleri: - Ders Kitabı Yapımında Gözetilen Bilim-Kuramsal ve Didaktik Çerçeve (Wissenschaftstheoretische und didaktische Rahmenbedingungen zur Erstellung von Unterrichtswerken) Eğt. Fak. Dergisi:2 (97-107) 1988 Çuk. Üni. Adana - Göçmen İşçi Çocuklarının Anadili Eğitimi (Muttersprachliche Erziehung der Migrantenkinder) Öğretmen Dünyası ( ) 1988 Ankara - Die interkulturelle Funktion der Immigrantenliteratur (Göçmen işçi Edebiyatının Kültürlerarası İletişim Açısından işlevi) Ankaraner Beiträge: (99-108) 1988 Ankara - Interkulturelle Ansätze zur Neuorientierung der Germanistik (Germanistik Alanındaki Yeni Yönelimlere İlişkin Kültürlerarası Katkılar) Ankaraner Beiträge: (37-56) 1989 Alman Kültür Merkezi Ankara - Türk ve Alman Diline Bazı Kültürel Özellikleri Açısından Bir Yaklaşım (Eine transkulturelle Annäherung an die türkische und deutsche Sprache) Eğt. Fak. Dergisi:3 ( ) 1990 Çukur-ova Üni. Adana

10 10 P.Handke: Auf der Spur von Manipulation durch Sprache (Peter Handke: Dil Yoluyla Bilinç Güdülenmesinin İzinde) Ege Üni. Batı Dill. ve Ed. Der Ege Üni. İzmir - Hochschul- und Fachdidaktische Überlegungen zur Analyse und Reform der Germansitik und Deutschlehrerausbildung in der Türkei. (Türkiye de Germansitik ve Almanca Öğretmeliği Öğretiminin Çözümlenmesi ve Düzeltimine İlişkin Yüksek Öğretim ve Alan Öğretimi ile İlgili Düşünceler) Ankaraner Beiträge zur Germanistik 1990 İstanbul - Özgürleşme Sürecinde Edebiyat ve Eğitimin İşlevi (Zur Funktion von Literatur und Erziehung im Emanzipationsprozess) Eğt. Fak. Der.:3 ( ) 1990 Çukurova Üni. Adana - Yazınsal Yaratımın Kaynakları ve Aytaç ın Edebiyat Yazıları-I (Quellen des literarischen Schaffens und Aytaçs Schriften zur Literatur) Milliyet Sanat: Milliyet İstanbul - Dil içi Belirleyicilerden Kaynaklanan Çeviri Sorunları (Innersprachlich bedingte Überstzungsschwierigkeiten) Eğt. Fak. Der.:5 (60-69) 1990 Çukurova Üni. Adana - Çağcıl Kültür, Eğitim ve Dil Bilinci (Modernitätsbegriff im Hinblick auf Kultur, Erziehung und Sprache) Mavi-Çizgi:4-5 (24-26) 1991 Adana - Dil Felsefesi Açısından Bilim Dili ve Dil Gelişimi Sorunu (Das Problem der Wissenschaftssprache sowie der Sprachentwicklung aus der Perspektive der Sprachphilosophie) TÖMER Dil Öğrt. Der Ankara - Türkçe Eylemlerin Almancaya Aktarım Olanakları (Übersetzungsmöglichkeiten von Verben aus dem Türkischen ins Deutsche) Eğt. Fak. Der.: 6-7 ( ) 1991 Adana - Türkçe Ad Tamlamalarının Almancaya Çeviri Yolları (Wege und Methoden der Übersetzung von türkischen Nominalzusammensetzungen ins Deutsche) Eğt. Fak. Der.: 6-7 ( ) 1991 Adana - Yaşamın Tadını Çalışmakta Bulmak ya da Aytaç ın Ed. Yazıları-II (Liegt der Sinn des Lebens eigentlich in der arbeit oder Aytaçs schriften zur Literatur) Varlık:1008 (59-61) 1991 Varlık İstanbul - Bilimsel Tutkudan Bilim Felsefesine: Cahit ARF (Der Weg eines leidenschaftlichen Wissenschaftlers zur Philosophie) Cum.Bilim-Teknik: Cumhuriyet İstanbul - Türkiyeye Kesin Dönüş Yapan Türk İşçi Çocuklarının Dilsel ve Kültürel Sorunları (Sprachliche und kulturelle Probleme der Remigrantenkinder) Bizim Almanca 1991 İstanbul - Alman Kültür Tarihinde Türk İmajı I (das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte I) Tarih ve Toplum: 87 (19-21) 1991 İstanbul - Alman Kültür Tarihinde Türk İmajı II (das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte) Tarih ve Toplum: 88 (6-8) 1991 İstanbul - Alman Kültür Tarihinde Türk İmajı III (das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte) Tarih ve Toplum: 89 (14-15) 1991 İstanbul

11 11 - Alman Kültür Tarihinde Türk İmajı IV (das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte) Tarih ve Toplum: 90 (35-36) 1991 İstanbul - Alman Kültür Tarihinde Türk İmgesi V (das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte) Tarih ve Toplum: 91 (15-17) 1991 İstanbul - Alman Kültür Tarihinde Türk İmgesi VI (das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte) Tarih ve Toplum: 92 (39-41) 1991 İstanbul - Alman Kültür Tarihinde Türk İmgesi VII (das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte) Tarih ve Toplum: 93 (43-46) 1991 İstanbul - Alman Kültür Tarihinde Türk İmgesi VIII (das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte) Tarih ve Toplum: 94 (50-54) 1991 İstanbul - Alman Kültür Tarihinde Türk İmgesi IX (das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte) Tarih ve Toplum: 95 (52-56) 1991 İstanbul - Alman Kültür Tarihinde Türk İmgesi X (das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte) Tarih ve Toplum: 96 (50-55) 1991 İstanbul - Martin Luther: Türke Karşı Ordu Vaazı (Herr predigt wider den Türken) Gündoğan Edebiyat: Gün-doğan Ankara - Kültür Gelişimi ve Kültürlerarası Eğitim (Kulturelle Entwicklung und interkulturelle ---- Erziehung) Eğitim İş Der.:17 (33-40) 1992 Ankara - Kültürbilim Açısından Kültürel Özdeşlik ve Ulusal Kimlik Sorunu (Die Problematik der kulturellen und nationalen Identität aus kulturwissenschaftlicher Sicht) Artı: 1 (22-26) 1992 Adana - Dil Felsefesi Açısından Bilim Dili ve Dil Gelişimi Sorunu: Humboldt ve Gadamer in Yorumbilimsel Kuramı Açısından bir Yaklaşım (Zur Frage der Wissenschaftssprache und Sprachentwicklung unetr sprachphilosophischer Perspektive. Dargestellt am hermeneutischen Ansatz von Humboldt und Gadamer) Tömer Dil Öğrt.: Ankara - Almanların Gözüyle Türkler (Türken aus deustcher Sicht) Cum. Dergi: 320/ Cumhuriyet İstanbul - Türk Karnaval Oyunu ya da Özgüvenli ve Bilge Türk (Türkenfastnachtspiel oder selbstsichere und weise Türke) Gündoğan Edebiyat:3 (39-47) 1992 Gündoğan Ankara - Eğitim Öğretimin Çağcıllaştırılması (Modernisierung des Erziehungs- und Bildungswesens) Artı:7 (11-13) 1992 Adana nin Öncesi de Var(mıydı)? (Was gab es vor 1492) Artı:9 (10-13) 1992 Adana

12 12 - Türkiye Sözcüğünün Almanca'da Kullanımına ilişkin İlk Belge: Tannhäuser in Haçlı Seferi Şarkısı (Das Kreuzzugslied von Tannhäuser. Der erste Beleg zum Gebrach des Begriffs Türkei im deutschsprachigen Raum) Tarih ve Toplum: 108 (9-10) 1992 İstanbul - Eleştirel Sevgi ve Aziz Nesin ya da Uygarlaşmak ile Barbaşlaşmak Arasındaki İnce Çizgi. (Kritische Liebe und Aziz Nesin: die unsichtbare Linie zwischen Zivilisation und Barbarei) Eğitim Dünyası: 4 (18-19) Ankara - İncil de Bir Söylemin Türk İmgesine Uyarlanışı: Resimlerle üç Örnek (Trabsfer eines biblischen Diskurses auf das Türkenbild dargestellt mit Hilfe von drei bildlichen Beispielen) Tarih ve Toplum:112 (6-8) İstanbul - Andreas Osiander: Türkler Denli İsa yı Küçümseyen Topluluk Yoktur! (Andreas Osiander: Kein Volk könnte Jesu schmächen wie die Türken) Gündoğan Edebiyat: 7 (31-34) Ankara - Johann Gottfried Herder: Asyalı Barbarlar olan Türklerin Avrupa da Ne İşleri Var? (Was haben die Türken, diese asiatischen Barbaren in Europa zu suchen?) 4. Germanistik Sempozyumu: İzmir - Georg Friedrich Hegel de Doğu ve Türk İmgesi (Das Bild der Türken und des Orients bei Georg Friedrich Hegel) 6. Germanistik Sempozyumu: Mersin - Hegel de Türk İmgesi (Das Türkenb,ld bei Hegel) Bilim ve Ütopya İstanbul - Cihangir ya da Yadsınan Taht ve Yazınsal İmgenin Tarihselliği (Dschihangir und der verschmähte Thron oder Historizität der literaischen Bilder) ME.Ü. Toplumbilim ve Güzel Sanatlar Dergisi:1: , 1998 Mersin - Immanuel Kant da İslam İmgesi (Das Islambild bei Immanuel Kant) Bilim ve Ütopya: İstanbul - Kant da Batı ve Doğu İmgesi-I (Okzident und Orientbild bei Kant I) Bilim ve Ütopya: İstanbul - Kant da Batı ve Doğu İmgesi-II (Okzident und Orientbild bei Kant II) Bilim ve Ütopya: İstanbul - Immanuel Kant ta Türk İmgesi (Das Türkenbild bei Immanuel Kant) Bilim ve Ütopya: İstanbul - Felsefenin Barışa Bakışı: Kant ya da İnsan, Ancak Barış la İnsanlaşır (Die Friedensproblematik aus philosophischer Sicht: oder der Mensch kann sich erst durch den Frieden vermenschlichen) Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi 30 Ocak 1999 İstanbul - Felsefenin Barışa Bakışı II Ebedi Barışın Güvencesi Nedir? (Friedensproblematik aus philosophischer Sicht: Hat der Ewiger Frieden eine Garantie) Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi 20 Şubat 1999 İstanbul

13 13 - Ebedi Barış Açısından Siyaset ile Ahlakın Uyuşmazlığı (Die Unvereinbarkeit von Politik und Moral aus der Sicht des Ewigen Friedens ) Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi 6 Mart 1999 İstanbul - Felsefenin Barışa Bakışı Politika ve Ahlakın Beraberliği ve Ayrımı Üzerine (Friedensproblematik aus philosophischer Sicht zur Übereinstimmung und Unterscheidung von Politik und Moral) Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi 20 Mart 1999 İstanbul - Aydınlanma Felsefesinde Üniversite Kavramı (Das Universitätskonzept der Aufklärungsphilosophie) Düşünen Siyaset Nisan 1999 Ankara - Hegel in Özgürlüğe Bakışı (Der Freiheitsbegriff bei Hegel) Sosyal Demokrat Değişim Dergisi 1999 İstanbul - Mozart ın Türk Motifine Yöneliminin İlk Ürünü: Zaide (Das erste Produkt der Hinwendung Mozarts zum Türkenmotiv: Zaide ) Sanat Dünyamız Dergisi sayı: 73 Yapı Kredi Yayınları, 1999 İstanbul - Das Orient-und Türkenbild in Lessings Gesamtschaffen- Eine Spurenlese (Lessing in Toplu Yapıtlarında Türk ve Doğu İmgesi. Bir İz Belirleme Denemesi) Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi 1998 Edebiyat Fakültesi Basımevi İstanbul - Almanca Yeni Haber Gazetesinde 1542 Depreminin Efsanevi Anlatımı (Die märchenhafte Darstellung des Erdbebens von 1542) Cumhuriyet Bilim Teknik 3. Haz İstanbul - Türkiye Kültüründe Sosyal Demokrasinin Köklülüğü ya da Köksüzlüğü (Wieweit ist die Sozialdemokratie in der türkischen Kultur verwurzelt?) Sosyal Demokrat Değişim Dergisi. Sayı: İstanbul - J.W.Goethe nin bazı Yapıtlarında Tarihsellik-Yazınsallık Açısından Türk Ögeler (Türkische Elemente in Goethes Werken vor dem Hintergrund der Historizität und Literarizität) Tarih ve Toplum sayı: 198. Haz.2000 İstanbul - Kutadgu Bilig de Hukuk Devleti ve Sosyal Devletin olası Düşünsel Kökleri (Eventuelle geistige Quellen des Rechts- und Sozialstaates in Kutadgu Bilig ) Sosyal Demokrat Değişim Dergisi. Sayı: İstanbul - İmmanuel Kant: Hukuk(sallık), Genel ve Akademik Özgürlük (Immanuel Kant: Recht(lichkeit, die allgemeine und akademische Freiheit) Cumhuriyet Bilim Teknik 2000 İstanbul - Ahmed Yesevi ve 'Divan-ı Hikmet'te Demokrasi ve Sosyal Demokrasi Birikiminin olası Düşünsel Kökleri (Eventuelle geistige Wurzeln der Demokratie und der Sozialdemokratie im Divan-ı Hikmet und bei Ahmed Yesevi) Sosyal Demokrat Değişim Dergisi. Sayı: İstanbul - Almanca 'Yeni Haber' (Newen Zeitungen) Gazetelerinin Türk İmgesine Katkıları (Beiträge von Newen Zeitungen zum Türkenbild) Tarih ve Toplum. Aralık İstanbul

14 14 - İmmanuel Kant: Yetkin Devlet-Dünya Yurttaşlığı (Immanuel Kant: Rechtsstaat und Weltbürgertum) Cumhuriyet Bilim Teknik Ocak 2001 İstanbul - Klasik Batı Müziğinde Osmanlı/Türk İmgesi I (Das Osmanen- und Türkenbild in der klassischen Musik - Musikgeschichte) Tarih ve Toplum Ağustos 2001 İstanbul - Klasik Batı Müziğinde Osmanlı/Türk İmgesi II (Das Osmanen- und Türkenbild in der klassischen Musik - Musikgeschichte) Tarih ve Toplum Eylül 2001 İstanbul - Yazınsallık Nasıl Oluşur? (C. Sakallı ile birlikte) ( Die Genese der Literarizität); Varlık Dergisi, Ağustos 2002, İstanbul. - Aydınlanma Nedir? Ya da Eleştirel Akıl Nasıl Gelişir? (Was ist Aufklärung? Oder: Wie kann sich die kritische Vernunft entfalten?); FelsefeLogos, Bulut Yayınevi Aralık 2002, İstanbul. - Nietsche de Avrupa-Asya Kavramları ve İslam İmgesi (Das Europa- und Asienkonzept und Islambild im Nietsches Gesamtwerk); FelsefeLogos, Bulut Yayınları, Nisan 2003 İstanbul. - Gottfried Wilhelm Leibniz: Türk ve İslam İmgesi (Das Türken-und Islambild im Leibniz Gesamtschaffen); FelsefeLogos, Bulut Yayınları, Eylül 2003 İstanbul. - Ötekileştirilen Türk ve Türkiye Açısından Alman Düşün ve Edebiyat Tarihinde Avrupa Kavramı (Der Türke und die Türkei als das Andere und das Europa-Konsept in der deutschen Geistes-und Literaturgeschichte ) Frankofoni No: 16, 2004 Ankara - Atatürk ü Anlamak (Zum Verstehen des Gedankengutes Atatürk s); 2004 İstanbul, (kitap içinde bölüm) - Mozart unter inerkultureller Perspektive (Kültürler Arası Yaklaşım Açısından Mozart) ; (içinde) M. Durzak/N. Kuruyazıcı (Hg.) : Intekulturelle Begegnungen, Königshausen&Neumann, 2004 Würzburg/Almanya (Kitap içinde bölüm) - Zur Genese geistig-kultureller Beziehungen zwischen der Türkei und Europa- In Wieweit gehört die Türkei zu Europa (Türkiye-Avrupa Arasındaki Düşünsel Kültürel İlişkilerin Oluşumu- Türkiye Ne Ölçüde Avrupalıdır?); (yayımlayan): Muzaffer DARTAN/ Ali ELİŞ: 40 Jahre Migration (kitap içinde bölümü, s ), 2004 Bremen/Almanya Yüzyıl Alman Kültüründe Avrupalılaşma Eğilimleri ve Oluşturucu Öteki nin Söylencesel Kişilikler Üzerinden Belirginleştirilmesi (Europaesierugnstendenzen in der deutschen Kultur und die Hervorhebung des konstutierenden Anderen mittels mythologisierter Persöhnlichkeiten); Frankofoni, Ortak Kitap No: 17 (s ), 2005 Ankara - Avrupa da Türkiye Karşıtı Görüşlerin Kültürel Arka Alanlarına Eleştirel Bir yaklaşım (Ein Versuch zur kritischen Auseinandersetzung mit Anti-Türkei-Argumenten); Frankofoni, Ortak kitap No: 17 (s ), 2005 Ankara - Anna Komnene: ALEXİAS ya da İmgenin Kalıcılığı (Anne Komnene: ALEXIAS oder Nachhaltigkeit der Bilder); Littera Edebiyat Yazıları, Cilt 14 (s. 5-15); 2005 Ankara

15 15 - Marks ve Engels in Mektuplarında ( ) Doğu Sorunu ve Türkiye ye İlişkin İmgesel Anlatımlar (Die Orientfrage und imagologische Wertungen in den Briefen ( ) von Marx und Engels); Felsefelogos, 25/26 (s ), Mart 2005/1-2, Bulut Yayınları İstanbul - Kültürel İletişim, Çok-Kültür, Ara-Kültür, Üst-Kültür ve İlgili Kavramlar (Kultureller Diyalog, Multikultur, Interkultur, Nationalkultur und aehnliche Begriffe); Pir Sultan Abdal Kültür Sanat Dergisi, Anadolu Aleviliği ve Çok-Kültürlülük, (s. 4-18), Mart (Cemal Sakallı ile birlikte) Göstergebilimsel Yaklaşım Yazınsal Alanda Ne Denli İşlevselleşebilir? (Inwieweit laesst sich der semiotische Ansatz im Rahmen von Literatur(wissenschaft) funkrionalisieren); Hacette Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (s ) Haziran 2005, Ankara - Türkiye ve Avrupa: Tarihsel-Kültürel Etkileşimler ve İmgeler (Die Türkei und Europa: Geschichtlich-kulturelle Einflussnahmen und Bilder); Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi; (s ), 2005 Ankara - Yazınkuramsal Bir Sorunsal: Dilsel Kurgu ve Yazınsallık-Kurgusallık İlişkisi (Eine literaturtheoretische Problematik: Sprachliche Fiktion und das Verhaeltnis zwischen der Literarizitaet und Fiktionalitaet); Frankofoni, Ortak Kitap No: 18 (s ), Ankara Elif Şafak Romanı: Pinhan ve Baba ve Piç Örneğinde Bir Çözümleme Denemesi (Elif Şafaks Romanwerk: Ein Analyseversuch am Beispiel von Pinhan und Baba ve Piç ); Frankofoni, Ortak Kitap No 19; (s ), 2007 Ankara - Michail Bachtin: Yazınsal Çok-Seslilik ve Söyleşimsellik (Michail Bachtin: Poetische Mehstimmigkeit und Dialogizitaet); Sözcükler, (s ), Mayıs-Haziran 2007 İstanbul - Aydınlanma ve Romantizmin Yazın Kuramı ve Öte-Yapısalcılık ve Öte-Çağcıllık Üzerine Etkileri (Literaturtheorie der Aufklärung und Romantik und ihre Einflüsse Poststrukturalismus und Postmodernismus); Littera Edebiyat, Cilt 22/2008, s Bazı Siyasal Partilerin AB Politikaları Madde Bağlamında Bir Söylem Çözümleme Denemesi (Eine Diskursanalyse über EU-Politik politischer Parteien im Hinblick auf 301 des türkischen Strafgesetzbuches); (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından hazırlanan Prof. Dr. M. Cihat ÖZÖNDER e Armağan kitabında yayımlanacaktır.) - Oya Baydar Romanında Ölüm Tapıncı Eleştirisi ve Erkek Öldürümü Sorunsalı (Kritik des Todeskultes und die Problemeatik des Männertodes im Oya Baydars Roman); Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Haz. 2008, 12 s. - Türk Edebiyatında Âşık Geleneği, Akılcılaşma, Özgürleşme ve İnsancılaşma Amacıyla Güncelleştirilebilir mi? (Lässt sich die Volkssänger-tradition in der türkischen Literatur im Hinblick auf die Freisetzung von Vernunft, auf die individuelle Emanzipation und allgemeine Humanisierung aktualisieren?) ; Kuşadası nda Öykü ve Şiire Yolculuk 5, Kuşadası Belediyesi Yayınları, Ağustos, 2008, 16 s.

16 16 - Ernst Bloch Aritotelesçi Sol : Düşünsel Geçişimler, Çok-Seslilik ve Kültür Çevresi (Begriffe wie gedankliche Übergänge, Merhstimmigkeit und Kulturkreis im Kontexkt Ernst Bloch die Aritotelische Linke ); Felsefelogos, (Bu dergi, The The philosopher s Index tarafından taranmaktadır); 2008/1-2, s Nobel Edebiyat Ödülü Ya Da Orhan Pamuk u Ne Yapmalı? (Nobelliteraturpreis oder was ist mit diesem Orhan Pamuk zu machen?); Deliler Teknesi, Ocak-Şubat, 2009, Kanguru Yayınları, Ankara, s Efendi İle Köle İlişkisi Ya Da Yazınsal Malzemenin Felsefi Bir Kurama Dönüşümü (Das Verhältnis zwischen Herr und Knecht oder die Transformation eines literarischen Motivs zu einer philosophischen Theorie); Frankofoni, 2009, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ankara, s Hegel in Alman İdealizminin En Eski Dizge Programı ve Romantik Yazın Kuramı (Hegels das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus und romentische Literaturtheorie); Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Haziran Masumiyet Müzesi nde Modernleşme Ve Batılılaşma Sorunsalı Veya Kant Ve Hegel in Masumiyet Müzesi nde Ne İşi Var? (Die Modernisations- und Verwestlichungsproblematik in Museum der Unschuld Oder Was haben Kant und Hegel darin zu suchen ; Hürriyet Gösteri; Nisan-Mayıs-Haziran 2010 Bazı Siyasi Partilerin AB Politikaları (301. Madde) Bağlamında Bir Söylem Çözümlemesi Denemesi (Über die EU-Politik mancher politischer Parteien im Rahmen des Starfgesetzartikel 301); Sosyoloji Yazıları I, Prof. Dr. Cihat Özönder Anısına, Editörler: Nevin Güngör Ergan, Esra Burcu, Birsen Şahin; Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2010 Avrupa Oryantalizmi Ve İslamofobiyanın Felsefi Kaynakları (Der europaeische Orientalismus und philosophische Quellen der İslamophobia) Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç Ve Uyum; Editör: Dr. M. Murat Erdoğan; Orion Kitapevi; Şubat 2009, Ankara Yazınsal Özgürlük (Die literarische Freihet): Hürriyet Gösteri; Ekim-Kasım-Aralık 2010; sayı 302 İstanbul Aydınlanma ve RomantizminYazın Kuramı, Öte-Yapısalcılıkve Öte-Çağcıllık Üzerine Etkileri; Littera Edebiyat Yazıları; Yayıma Hazırlayan Cengiz Ertem, Neden Edebiyat? Özel Sayı, Ürün Yayınları, 2009 Ankara, Cilt: 22, s Fransız Oryantalizmi; Littera Edebiyat Yazıları; Yayıma Hazırlayan Cengiz Ertem, Ürün Yayınları, 2010 Ankara, Cilt: 25, s Hegel Ve Edebiyat; Frankofoni, Yayıma Hazırlayan: Tuğrul İnal, Ortak Kitap No: 22, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010 Ankara, s Yazınsallaştırıcı Fantezi ve Gösterge; Hürriyet/Gösteri, Ocak- Şubat- Mart Walter Benjamin: Üretici Olarak Yazar I ; Cumhuriyet Kitap, 03 Ocak Walter Benjamin: Üretici Olarak Yazar II ; Cumhuriyet Kitap, 10 Ocak 2013

17 17 -Theodor Adorno: (Sanatta) Angajman I ; Cumhuriyet Kiatap, 28 Mart Theodor Adorno: Angajman II ; Cumhuriyet Kitap; 04 Nisan Theodor Adorno: Angajman III ; Cumhuriyet Kitap; 11 Nisan Georg/Györgi Lukacs: Sanatta Eğilim/Yanlılık I ; Cumhuriyet Kitap, 16 Mayıs Georg/Györgi Lukacs: Sanatta Eğilim/Yanlılık II Veya Marksist Eğilim Kavramı, Sosyal Gelişmenin Yazınsallaştırılmasıdır ; Cumhuriyet Kitap, 16 Mayıs Avrupa Kültürü ve Türkiye nin Avrupa Birliği Üyeliği; 21. Yüzyıl Dergisi, sayı 63, s Şubat Zaver Biberyan Romanı ve Ulusal Edebiyat Kavramı; Frankkofoni; Ortak Kitap No: 26, s , Ankara Bilimde Yanlılık-Yansızlık Sorunsalı; Semih Tezcan a Armağan-Yarmakam, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimlerr Enstitüsü Dergisi; cilt 13, yıl: 13, 13: Roman Çözümlemeleri - Mistik Dinselliğin Estetikleştirimi: Elif Şafak ın Aşk Romanı; Hürriyet Gösteri Dergisi, Hürriyet Gazetecilik ve Yayıncılık A. Ş., Sonbahar (Eylül-Ekim-Kasım) 2009, Sayı 299, s Zülfü Livaneli: Serenad ; Hürriyet/Gösteri, Ekim-Kasım-Aralık, 2011 Ahmet Ümit: Sultanı Öldürmek ; Cumhuriyet Kitap, Oya Baydar: O Muhteşem Hayatlarınız ; Cumhuriyet Kitap, 07 Şubat 2013 Ece Temelkuran: Düğümlere Üfleyen Kadınlar ; Cumhuriyet Kitap, 21 Mart 2013 Ahmet Atan: Son Oyun ; Cumhuriyet Kitap, 25 Nisan 2013 Zülfü Livaneki: Kardeşimin Hikayesi ; Cumhuriyet Kitap, 30 Mayıs 2013 Byron Ayanaoğlu: İstanbul dan Montreal e ; Cumhuriyet Kitap, 21 Kasım 2013 Gazete Yazıları Adorno nun Alman Tanımından Çıkan Türk ; Radikal, 22 Şubat 2013

18 18 Avrupalı Türkler ve Büyük Başarıları ; Milliyet, 11 Nisan 2013 Danışmanlığını Yaptığı/Yönettiği Tamamlanmış Tezler: Yüksek Lisans: Nevide Akpınar: Evalutive Analyse der Landeskundlichen Aspekte in den Lehrwerken für das Fach Deutsch als Fremdsprache an Ortaokul und Lise. ( Ortaokul ve Lise Almanca Kitaplarının Ülke Bilgisi Açısından Çözümlenmesi) Adana Enver Çolak: Vermittlung der Relativsätze im Deutschen für ausländische Sprachlerner. (Almancayı Yabancı Dil olarak Öğrenenlere 'İlgi Tümcelerinin Öğretimi') Adana Cemal Sakallı: Phraseolexeme als sprachliche Universalien. ( Dil Genelceleri Olarak Deyimler) Adana Faik Kanatlı: Sprachwissenschaftliche Internationalismen im Deutschen und Türkischen. ( Türkçe ve Almancada Dilbilimsel Uluslararası Sözcükler).Adana 1993 Cavidan Çöltü: Sprachpurismus bei Nurullah Ataç und Joachim Campe. (Nurullah Ataç ve Joachim Campe'de Dil Arılaştırılması) Adana Oktay Saydam: Möglichkeiten zur Invarianz bei der Übersetzung von Nachrichtentexten. Haber Metinlerinin Çevirisinde Değişmezlik Olanağı) Mersin Şeyma Alpmen Güzel: Dil Yoluyla Bilinç Güdüle(n)mesi. (Manipulation durch Sprache) Adana Orhan Özdemir: Dilbilimin Belirginleşmesi Süreci. (Theoretischer Entwicklungsprozess der Linguistik) Mersin Can Taşan: Intersprachliche Homographie. Am Beispiel des Deutsch-Türkischen Wortschatzes (Türkçe ve Almanca Yazım ve Noktalama Kurallarının Karşılaştırılması) Mersin Cafer Bozkurt: Die Gegenüberstellung der deutschen und türkischen Rechtschreibung und Interpunktion. ( Türkçe-Almanca Yazım ve Noktalama Kurallarının Karşılaştırılması) Adana 1996 Sevil Çelik: Eine Studie über epische Erzählhaltung zweier interkulturell orientierter Werke der türkischen und deutschen Literatur Orhan Pamuks Beyaz Kale und Sten Nadolny 'Die Gabe der Rede'-. (Türk ve Alman Edebiyatından 'Kültürlerarası Eğilimli' İki Yapıtın Anlatım Tutumu Açısından İncelenmesi - Orhan Pamuk 'Beyaz Kale' ve Sten Nadolny 'Die Gabe der Rede') Mersin Erkan Zengin: Neuere Tendenzen innerhalb der literaturtheoretischen Diskussion: Internetliteratur und (Inter-) medialität; (Yazın-kuramsal Tartışmada Yeni Eğilimler: İnternet-Edebiyatı ve Aradolayımlılık) Ankara 2008

19 19 Doktora: Mehmet Gündoğdu: Übersetzbarkeit und Vermittlungsmöglichkeiten der deutschen linguistischen Fachsprache (Substantiv-und Adjektivkomposita) Eine deutsch-türkische kontrastive und didaktische Studie. ( Almanca ve Türkçe Dilbilim Metinlerinin (Ad ve Sıfat Tamlamaları) Çevirilebilirliği ve Öğretim Olanakları). Adana Osman Aslan: Cemal Sakallı: Nevide Akpınar: Schwierigkeiten und Möglichkeiten des Übersetzens und der Übersetzungswissenschaftlichen Texte und ihre Bedeutung für die Fremdsprachendidaktik. ( Çeviribilimsel Metinlerin Çeviri Zorlukları ve Kolaylıkları ve Yabancı Dil Öğretimi Açısından Önemi) Adana Die Darstellung der Türken in den Newen Zeitungen in der zweiten hälfte des 16. Jhds. ( 16. Yüzyılın 2. Yarısında Yayımlanan 'Yeni Haberler'de Türk Betimlemeleri) Adana Das Türkenbild in den Newen Zeitungen in der ersten Hälfte des 16. Jhds. (16. Yüzyılın İlk Yarısında Yayımlanan 'Yeni Haberler'de Türk İmgesi) Adana Hikmet Tan: Faik Kanatlı: Yakup Kiriş: H. Böll- A. Nesin, S. Lenz- Y. Kemal, M. Frisch- A. Ağaoğlu, W. Koeppers- D. Ceyhun un Yapıtlarında Aydın Tutumları. Karşılaştırmalı bir Çalışma, (Intellektuellen-Problematik bei H. Böll-A.Nesin, S. Lenz-Y.Kemal, M.Frisch-A.Ağaoğlu, W.Koeppers-D.Ceyhun: Eine Vergleichende Studie)Mersin Dilbilimsel Gerekçelendirme Çözümlemesi Almanca ve Türkçe Boşanma Metinleri Bağlamında Gerekçelendirme ve Belirleyenleri (Linguistische Argumentationsanalyse-Dargestellt am Beispiel deutsch-türkischer Texte über Ehescheidungsurteile) Adana Eine analytisch-kritische Bewertung der Diskurse um den EU-Beitritt der Türkei in ausgewählten deutschen und türkischen Printmedien. Ein komparatistischer Beitrag zur politischen Kommunikation (Türkiye nin AB-Üyeliği Hakkında Seçme Yazılı Basında Yer Alan Söylemlerin Çözümleyici ve Eleştirel Değerlendirmesi. Politik İletişim Konusunda Karşılaştırmalı Bir Çalışma); Hacette Üniversitesi, Ankara 2009.

ÖZGEÇMİŞ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR. 1. Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar (3 adet)

ÖZGEÇMİŞ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR. 1. Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar (3 adet) ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı : Musa Yaşar SAĞLAM Doğum Yeri : Kayseri Doğum Tarihi : 01.03.1963 Yabancı Dili : Almanca (KPDS 95), İngilizce (Merkezi Yabancı Dil Sınavı 85) Uzmanlık Alanı : Alman

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI ġġġr ÇEVĠRĠLERĠNDE KÜLTÜREL ARDALAN PROBLEMLERĠ: ÇEVĠRMEN YÜKSEL PAZARKAYA NIN TÜRKÇEDEN

Detaylı

DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010)

DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010) DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010) ÖZET Ahmet Turan SİNAN * Sezgin DEMİR ** Türkiye deki dil bilim çalışmalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Doğan Aksan; Türkçeye gönül vermiş,

Detaylı

Ankara Newsletter. Über uns. Hakkımızda. Liebe Leserinnen und Leser, Değerli okuyucular,

Ankara Newsletter. Über uns. Hakkımızda. Liebe Leserinnen und Leser, Değerli okuyucular, Ankara Newsletter Inhalt dieser Ausgabe Ausgabe II Januar 2010 Über uns Hakkımızda 1 Neue Kollegen Yeni meslektaşlarımız 2 Neues aus Ankara Ankara dan haberler 6 Vergangene Veranstaltungen Son etkinlikler

Detaylı

Die Gaste. 11 Söyleşiler. 12 Almanya. Bir Zamanlar... Köln Radyosu. İnternetin Anonim Kullanımı Sayesinde Medeni Cesaretin Yok Edilmesi

Die Gaste. 11 Söyleşiler. 12 Almanya. Bir Zamanlar... Köln Radyosu. İnternetin Anonim Kullanımı Sayesinde Medeni Cesaretin Yok Edilmesi Die Gaste 3 Köln Radyosu 45 Yaşında Köln Radyosu bir çeşit efsane, bir çeşit tarih gibidir. Uzun yıllar Türkiyeli göçmen işçilerin, ülkeyle, birbirleriyle iletişimlerini, dünyada ve ülkede ne olup bittiğini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma März Nr. 49 April 2009 Mart Nisan 2009 Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma Editorial Editör den Deutschland

Detaylı

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma März Nr. 49 April 2009 Mart Nisan 2009 Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma Editorial Editör den Deutschland

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

Die Gaste. Duisburg-Essen Üniversitesi Türkistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sargut Şölçün Hocanın Anısına (1947-29 Nisan 2012)» 3-6.

Die Gaste. Duisburg-Essen Üniversitesi Türkistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sargut Şölçün Hocanın Anısına (1947-29 Nisan 2012)» 3-6. Duisburg-Essen Üniversitesi Türkistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sargut Şölçün Hocanın Anısına (1947-29 Nisan 2012)» 3-6. Sayfa 7 Erken Yaşta Dil Desteği Kiel Modeli Prof. Dr. Ernst APELTAUER nin Mart

Detaylı

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DAAD Information Center Ankara, Ausgabe 08 Oktober 2011 newsletter >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Themen Über uns S. 1 Neues aus Bonn S. 2 Neue Kolleginnen und Kollegen S. 7 Neues aus Ankara S. 12 Neues aus Istanbul

Detaylı

Gesamtkatalog 06/2015

Gesamtkatalog 06/2015 Gesamtkatalog 06/2015 Ansiklopedi Nummer Sig Autor Titel Jahr 9816025 AN Adam Yayınları Aydınlar Dilekçesi Davası 9816063 AN Ana Yayıncılık Ana Britannica 1992 9816064 AN Ana Yayıncılık Ana Britannica

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTELERİ KAPSAMINDA İLKÖĞRETİME YÖNELİK FARKLI YABANCI DİL ÖĞRETMENİ MODELLERİ

EĞİTİM FAKÜLTELERİ KAPSAMINDA İLKÖĞRETİME YÖNELİK FARKLI YABANCI DİL ÖĞRETMENİ MODELLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİ KAPSAMINDA İLKÖĞRETİME YÖNELİK FARKLI YABANCI DİL ÖĞRETMENİ MODELLERİ Ç.Ü. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Zusammenfassung Bahnbrechende Entwicklungen

Detaylı

TARİHTE ÇEVİRİ. Antik Çağdan 19. Yüzyıl Sonuna Kadar Edebi Çeviri Kuramları -1 Antik Çağdan Barok Çağın Sonuna Kadar

TARİHTE ÇEVİRİ. Antik Çağdan 19. Yüzyıl Sonuna Kadar Edebi Çeviri Kuramları -1 Antik Çağdan Barok Çağın Sonuna Kadar TARİHTE ÇEVİRİ Antik Çağdan 19. Yüzyıl Sonuna Kadar Edebi Çeviri Kuramları -1 Antik Çağdan Barok Çağın Sonuna Kadar Rezzan KIZILTAN Die Übersetzung ist eine Form der Kommunikation zwischen Menschen und

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI ERMENİCEDEN TÜRKÇEYE YAPILAN ÇEVİRİLERDE KARŞILAŞILAN ÇEVİRİ SORUNLARI Yüksek Lisans Tezi Yavuz AYDIN Ankara 2008

Detaylı

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 19. Mayıs Haziran 2005 İki ayda bir yayımlanır

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 19. Mayıs Haziran 2005 İki ayda bir yayımlanır İçindekiler... editörden Onur İNAL... 2 Kimlik ve Kültür Sempozyumu Katılım ve Konaklama Bilgileri... 3 Kimlik ve Kültür Sempozyumu-Program ve Bildiriler... 5 Türk(iye) Kültürleri Kimlik ve Kültür kitabı

Detaylı

AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR

AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR Derleyenler: Kenan Çayır, Müge Ayan Ceyhan stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar 393 Sosyoloji 15 - Eğitim Çalışmaları 2 Bu kitapta yer

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

Hamide Akbayır & Ali Atalan, Die LINKE. Grußwort von Jurgen Klute, MdEP Grußwort von Rüdiger Sagel, MdL NRW Grußwort von Dirk Willing, MLPD

Hamide Akbayır & Ali Atalan, Die LINKE. Grußwort von Jurgen Klute, MdEP Grußwort von Rüdiger Sagel, MdL NRW Grußwort von Dirk Willing, MLPD İçindekiler... Sf. 2 Sf. 3/4 Sf 5 Sf. 6 Sf. 7 Sf. 8 Sf. 9 Sf. 10 Sf. 11 Sf. 12 Sf. 13/14 Sf. 15/18 Sf. 19/20 Sf. 21/23 Sf. 24 Sf. 25/27 Sf. 28 Sf. 29/30 Sf. 31/33 Sf. 34 Sf. 35 Sf. 36 Editör den 16. YEK-KOM

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı

Öğretmenler İçin Alan Bilgisi (ÖABT) Almanca Sınavına Yönelik Almanca Öğretmenliği Lisans Eğitiminin Yeterlilik Sorunu

Öğretmenler İçin Alan Bilgisi (ÖABT) Almanca Sınavına Yönelik Almanca Öğretmenliği Lisans Eğitiminin Yeterlilik Sorunu Diyalog 2014/2: 70-82 Öğretmenler İçin Alan Bilgisi (ÖABT) Almanca Sınavına Yönelik Almanca Öğretmenliği Lisans Eğitiminin Yeterlilik Sorunu Nihan Demiryay, Çanakkale / Umut Balcı, Batman Öz 2013 yılında

Detaylı

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI 2014 GÜZ DERSLER OKUMA GRUPLARI ATÖLYELER SON BAŞVURU 12 EKİM 2014 Bilgi ve Başvuru: basvuru.ilem.org.tr/ihtisas ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Detaylı

Yabancı Dil Eğitiminde Fabl

Yabancı Dil Eğitiminde Fabl Yrd.Doç.Dr.Munise Yıldırım Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi ABD Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi ABD ÖZET: Yabancı dil eğitimi veren Ana Bilim Dallarındaki

Detaylı

ÇOCUK FELSEFESİ VE ÇOCUK EĞİTİMİ CHILDREN S PHILOSOPHY AND EDUCATION KINDERPHILOSOPHIE UND KINDERAUSBILDUNG

ÇOCUK FELSEFESİ VE ÇOCUK EĞİTİMİ CHILDREN S PHILOSOPHY AND EDUCATION KINDERPHILOSOPHIE UND KINDERAUSBILDUNG ÇOCUK FELSEFESİ VE ÇOCUK EĞİTİMİ CHILDREN S PHILOSOPHY AND EDUCATION KINDERPHILOSOPHIE UND KINDERAUSBILDUNG Zeki KARAKAYA ÖZET: Bu çalışmada çocuk felsefesi ile çocuk eğitimi arasındaki ilişkiler incelenmiştir.

Detaylı

DAAD Türkei (Information Centre Ankara/Istanbul), Ausgabe 2 2013 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DAAD Türkei (Information Centre Ankara/Istanbul), Ausgabe 2 2013 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DAAD Türkei (Information Centre Ankara/Istanbul), Ausgabe 2 2013 newsletter >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Themen Rostock çindekiler Liebe Leserinnen und Leser, Sevgili okurlarımız, in unserem ersten regulären

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK EDEBİYATINDA 1951-1961 YILLARINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ (Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergileri) DOKTORA TEZİ Sema ÇETİN

Detaylı

Üniversite Eğitimi İçin Temel Bilgiler

Üniversite Eğitimi İçin Temel Bilgiler Üniversite Eğitimi İçin Temel Bilgiler 1 İçindekiler I. BÖLÜM: MuViT 1. Giriş Sayfa 4 2. MuViT-Projesi Sayfa 4 3. MuViT in Üniversite Eğitiminin Dört İlkesi Sayfa 5 4. MuViT Piramidi Sayfa 8 II. BÖLÜM:

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında iletişimin

Detaylı

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği) Prof. Dr. Cemal YILDIZ 2012 Ankara YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (Almanya Örneği) YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK

Detaylı