TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE"

Transkript

1

2 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yayımladığı raporlar ile kamuoyunu bilgilendir. hükmü gereğince hazırlanmaktadır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE İLETİŞİM BİLGİLERİ: FİNANSMAN DAİRE BAŞKANLIĞI TEL: (212) , FAKS: (212) KASIM 2007

3 İÇİNDEKİLER I- FONUN PERFORMANS HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ... 5 II- FONUN MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonlarının Gelişimi Sigorta Prim Gelirleri Mevduat Sigortacılığına İlişkin Diğer Gelirler Mevduat Sigortası Kapsamında Yapılan Ödemeler... 8 III- FONUN ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ Banka Çözümleme Faaliyetleri Fon Alacaklarının Tahsiline İlişkin Faaliyetler Elden Çıkarılacak Gayrimenkul ve İştiraklere İlişkin Faaliyetler Fonun Taraf Olduğu Dava ve İcra Takipleri Ticari ve İktisadi Bütünlük Satışlarına İlişkin Olarak Diğer Kuruluşlara Yapılan Ödemeler Hazine Müsteşarlığı ndan Kullanılan Krediler Sebebiyle Yapılan Ödemeler IV- FONUN DİĞER FAALİYETLERİ Uluslararası Faaliyetler Diğer Kurumlar İle İlişkiler Diğer Faaliyetler TMSF Gider Bütçesi

4 TABLOLAR Tablo 1: Fonun 2007 yılı performans hedefleri ve gerçekleşmeleri Tablo 2: Fonun mevduat sigortacılığı gelir ve giderleri Tablo 3: Haziran 2007 dönemine ilişkin olarak tahsil edilen prim gelirleri Tablo 4: Fonun Çözümleme Faaliyet gelirleri Tablo 5: İflas masaları tarafından Fona ödenen tutarlar ve kalan Fon alacakları Tablo 6: Alacak kayıtlarından yapılan ödemeler Tablo 7 : Fonun takipli alacakları ile ilgili olarak döneminde yapılan tahsilatlar Tablo 8: 2007 yılı Temmuz-Eylül döneminde satışına karar verilen gayrimenkuller Tablo 9: Gayrimenkul satış ve tahsilatları Tablo 10: 2007 yılı Temmuz-Eylül döneminde devralınan iştirakler Tablo 11: Satış işlemleri devam eden iştirakler Tablo 12: tarihi itibarıyla Fonun taraf olduğu davalar Tablo 13: tarihi itibarıyla Fonun taraf olduğu icra takipleri Tablo 14: 2007 gider bütçesi ödeneklerinin ve tarihi itibarıyla harcamaların dağılımı GRAFİKLER Grafik 1: Toplam ve sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları Grafik 2: Dönemler itibarıyla tahsil edilen sigorta primleri 2

5 KISALTMALAR Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sermaye Piyasası Kurulu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Egebank A.Ş. Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş. Bank Kapital T.A.Ş. Ulusalbank T.A.Ş. Interbank A.Ş. Eskişehir Bankası T.A.Ş. İktisat Bankası T.A.Ş. Kentbank A.Ş. Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. Etibank A.Ş. Toprakbank A.Ş. Bank Ekspres A.Ş. Demirbank T.A.Ş. Sümerbank A.Ş. Sitebank A.Ş. Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Türk Ticaret Bankası A.Ş. Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Bayındırbank A.Ş. Pamukbank T.A.Ş. Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. Müflis Marmara Bankası A.Ş. Müflis Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş. Birleşik Fon Bankası A.Ş. Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu TMSF - Fon BDDK TCMB SPK İMKB MKK Egebank Yurtbank Yaşarbank Bank Kapital Ulusalbank Interbank Esbank İktisat Bankası Kentbank EGS Bank Etibank Toprakbank Bank Ekspres Demirbank Sümerbank Sitebank Tarişbank Türkbank Kıbrıs Kredi Bankası İmar Bankası Bayındırbank Pamukbank FYYS TYT Bank Marmara Bank Impexbank Birleşik Fon Bankası ABK 3

6 4

7 I- FONUN PERFORMANS HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ Fonun yeniden yapılanma, kurumsallaşma ve asli görevi olan mevduat sigortacılığına yoğunlaşma gereksinimleri kapsamında dönemine ait olmak üzere 3 yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı Kurumsal Gelişim Planı 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Kurumsal Gelişim Planı kapsamında Fonun 2007 yıl sonu için öngörülen finansal hedefleri ile 2007 yılı ilk dokuz aylık dönemindeki gerçekleşme rakamları ve oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Fonun 2007 Yılı Performans Hedefleri ve Gerçekleşmeleri (1) milyon USD Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri Performans Hedefi ( ) 2007 Yılı Gerçekleşme ( ) Rezerv (Dönem Başı) Ocak-Eylül Gerçekleşme Oranı Mevduat Sigortacılığı Faaliyet Gelirleri %103 Finansal Gelirler (Faiz vb.) %147 Bütçe Giderleri %60 Evalüasyon ve Değerleme Farkı (2) Rezerv (Dönem Sonu) %114 Çözümleme Faaliyetleri Rezerv (Dönem Başı) (3) Çözümleme Gelirleri (4) %75 Finansal Gelirler %192 Çözümleme Giderleri %86 Hazine Borç Ödemesi %72 Diğer Kurum/Kuruluş Ödemeleri (4) %77 Evalüasyon ve Değerleme Farkı (2) Rezerv (Dönem Sonu) %599 Tablo 1: Fonun 2007 yılı performans hedefleri ve gerçekleşmeleri (1) Tabloda yer alan rakamlar TMSF nin nakit olarak ve DİBS ile gerçekleştirdiği işlemler esas alınarak hesaplanmıştır. (2) Evalüasyon ve değerleme farkları, USD dışındaki döviz cinslerinden tutulan rezervlerin değerlemesinden kaynaklanmaktadır. (3) Fon portföyünde yer alan çözümleme kapsamındaki DİBS ler söz konusu rezerv tutarına dahil edilmiştir. (4) Satışları Fon tarafından yapılan Ticari ve İktisadi Bütünlükler ile ilgili KDV yükümlülüğü kapsamında Fon hesaplarına yatırılan ve ilgili vergi dairelerine ödenen toplam USD tutarlara dahil edilmiştir. (5) tarihi itibarıyla çözümleme faaliyetleri dönem sonu rezervi tutarının 302 milyon USD lik kısmı çözümleme işlemleri devam ettiği için bloke hesaplarda tutulmaktadır. 5

8 II- FONUN MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ Fon, mevduat sigortacılığına ilişkin olarak yürüttüğü faaliyetleri sonucunda 2007 yılı Temmuz- Eylül döneminde 109 milyon USD lik kısmı prim gelirlerinden olmak üzere toplam 120 milyon USD tutarında faaliyet geliri, 67 milyon USD tutarında finansal gelir elde etmiştir. Fonun mevduat sigortacılığı gelirleri toplamı tarihi itibarıyla milyon USD ye ulaşmıştır. Fonun bütçe harcamaları kapsamında ve çözümleme faaliyetlerinin finansmanı amacıyla kullandığı kaynak toplamı milyon USD dir. Mevduat sigortacılığı gelirlerinden söz konusu giderler düştükten sonra kalan rezerv miktarı tarihi itibarıyla milyon USD dir. Fonun Mevduat Sigortacılığı gelir ve giderlerine ilişkin detaylı bilgiler Tablo 2 de yer almaktadır. Fonun Mevduat Sigortacılığı Gelir ve Giderleri (milyon USD) Tarihi İtibarıyla Tarihi İtibarıyla Mevduat Sigortacılığı Faaliyet Gelirleri Prim Gelirleri Diğer Finansal Gelirler (Faiz, kar payı vb.) Gelirler Toplamı Bütçe Giderleri Çözümleme Faaliyetleri İçin Aktarılan Kaynaklar Giderler Toplamı Evalüasyon ve Değerleme Farkı Mevduat Sigortacılığı Rezervi Tablo 2: Fonun mevduat sigortacılığı gelir ve giderleri 2.1. Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonlarının Gelişimi Haziran 2007 dönemi itibarıyla bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 33 mevduat bankası ve 4 katılım bankası nezdindeki mevduat ve katılım fonları toplam 331,9 milyar YTL ye ulaşmış olup bu tutarın %32 si sigorta kapsamındadır. Sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonları, Haziran 2006 dönemine göre %14 oranında artarak toplam 106 milyar YTL ye ulaşmıştır. Bankalar nezdinde bulunan toplam ve sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu tutarları dönemleri itibarıyla Grafik 1 de gösterilmektedir. 6

9 milyar YTL Toplam ve Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları Haz.06 Eyl.06 Ara.06 Mar.07 Haz.07 Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu Toplam Mevduat ve Katılım Fonu Grafik 1: Toplam ve sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları * Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonlarının YTL karşılıklarının hesaplanmasında ilgili dönem sonları itibarıyla geçerli olan TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. Haziran 2007 dönemi itibarıyla, bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabı bulunan gerçek ve tüzel kişi sayısı toplam dir. (1) Bu hesap sahiplerinin %91,6 sı mevduat bankalarında %1,3 ü katılım bankalarında olmak üzere toplam %92,9 u sigorta kapsamındadır Sigorta Prim Gelirleri Mevduat bankaları ve katılım bankalarından Temmuz-Eylül 2007 dönemi içerisinde tahsil edilen Haziran 2007 dönemi sigorta prim gelirleri, Haziran 2006 dönemine göre %11 oranında artış göstererek 143 milyon YTL olmuştur. Bu tutarın %4,5 lik kısmı (6,5 milyon YTL) katılım bankalarından tahsil edilmiştir yılı Temmuz-Eylül döneminde Haziran 2007 dönemine ilişkin olarak sigorta kapsamında bulunan YTL tutarında mevduat ve katılım fonu üzerinden toplam YTL tutarında sigorta primi tahsil edilmiştir. Söz konusu primlere ilişkin detaylı bilgi Tablo-3 te gösterilmektedir. Haziran 2007 Dönemine İlişkin Olarak Tahsil Edilen Sigorta Primleri Banka Grubu Döviz Cinsi Prim Matrahı (1) Sigorta Primi Tutarı Mevduat Bankaları Katılım Bankaları Toplam YTL USD EUR YTL USD EUR YTL USD EUR Genel Toplam (2) Tablo 3: Haziran 2007 dönemine ilişkin olarak tahsil edilen prim gelirleri (1) Sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı ve katılım fonu tutarlarından oluşmaktadır. (2) YTL karşılıkların hesaplanmasında tarihindeki TCMB döviz alış kuru kullanılmıştır. 7

10 Dönemler itibarıyla tahsil edilen sigorta prim gelirlerinin toplam YTL ve USD karşılıkları aşağıdaki Grafik 2 de yer almaktadır. milyon YTL milyon USD Dönemler İtibarıyla Tahsil Edilen Sigorta Primleri Haz.06 Eyl.06 Ara.06 Mar.07 Haz.07 Toplam YTL Karşılığı Toplam USD Karşılığı Grafik 2: Dönemler itibarıyla tahsil edilen sigorta primleri * USD ve YTL karşılıkların hesaplanmasında ilgili dönem sonu itibarıyla TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır Mevduat Sigortacılığına İlişkin Diğer Gelirler Zamanaşımına Uğrayan Kıymetler 2007 yılı Temmuz-Eylül döneminde 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62 nci maddesi gereğince bankalar nezdinde zamanaşımına uğraması sebebiyle toplam YTL Fona gelir kaydedilmiştir Para Cezaları Bankacılık Kanununun 130 uncu maddesi çerçevesinde ve söz konusu Kanun hükümlerine aykırılık dolayısıyla hükmolunacak adli para cezalarının %50 si ile verilecek idari para cezalarının %90 ı Fona gelir kaydedilmektedir. Bu kapsamda tarihleri arasında ilgili bankalardan YTL tutarında idari para cezası tahsil edilmiştir. Ayrıca, söz konusu dönem içerisinde tahsil edilen idari para cezalarından YTL ilgili mevzuat gereğince Maliye Bakanlığına aktarılmıştır Hisse Devir Payları Bankacılık Kanununun 18 inci maddesi gereğince; BDDK iznine tabi tutulan pay devirleri çerçevesinde bankanın devralınan hisselerinin nominal değerinin %1 i oranında devir payının devralan tarafından Fona yatırılması zorunludur. Söz konusu devir payları Kanunun 130 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde Fona gelir kaydedilmektedir. Bu kapsamda, 2007 yılının üçüncü üç aylık döneminde Fon tarafından YTL tutarında hisse devir payı gelir kaydedilmiştir Mevduat Sigortası Kapsamında Yapılan Ödemeler Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan banka mudilerinin sigorta kapsamındaki mevduatlarının ödenmesi ile ilgili olarak 2007 yılı Temmuz-Eylül döneminde Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında TMSF tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bununla birlikte İmar Bankası nezdinde bulunan mevduatlara ilişkin ödemelere 2007 yılının Temmuz-Eylül döneminde devam edilmiştir. 8

11 Hakkında iflas kararı verilen İmar Bankası ile ilgili olarak, banka nezdindeki tasarruf mevduatının sigorta kapsamında ödenmesi çerçevesinde tarihinde 18 hak sahibine ödenmek üzere toplam YTL ( YTL gelir vergisi stopaj tutarı dahil) aktarılmıştır. Banka nezdindeki tasarruf mevduatının sigorta kapsamında hak sahiplerine ödenmesini teminen tarihi itibarıyla toplam mudi ile ilgili olarak Fon tarafından toplam YTL ( YTL gelir vergisi stopajı dahil) tutarında kaynak aktarımı yapılmıştır. Diğer taraftan, İmar Bankası bünyesinde karşılığında DİBS bulunmamasına rağmen ikincil piyasada DİBS satışı adı altında toplanan tutarların ödenmesine ilişkin 5667 sayılı Kanun tarih ve sayılı Resmi Gazete de, bu Kanuna istinaden çıkarılan tarih ve 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ise tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri çerçevesinde söz konusu tutarların hak sahiplerine ödenmesi görevi Fona verilmiştir. Banka nezdinde toplam yatırımcının hesapta adet işlemi bulunmakta olup, işlem tutarları toplamı ise YTL dir. Hak sahiplerinin tamamının başvurması halinde 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin 6 numaralı fıkrasına konu olabilecek işlem tutarı (anapara) maksimum YTL olacaktır. TMSF tarafından bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda hak sahiplerinin başvuruları değerlendirilmiş ve gerekli hazırlıklar tamamlanarak İmar Bankası tarafından DİBS satışı adı altında toplanan tutarların ödenmesine tarihinde başlanmıştır. 1. Etap ödemesi çerçevesinde tarihinde hak sahibine ödenmek üzere ,46 YTL (vergi hariç) ve 2. Etap ödemesi çerçevesinde tarihinde hak sahibine ödenmek üzere ,92 YTL (vergi hariç) ödeme bankasına aktarılmıştır. 9

12 III- FONUN ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ Fon, Bankacılık Kanunu ile kendisine verilen görevler çerçevesinde yürüttüğü çözümleme faaliyetleri ile büyük banka krizinin yıkıntılarını hızlı, en az maliyetle, sistemin ve kamuoyunun beklentilerini aşan bir şekilde ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda 2007 yılının üçüncü üç aylık döneminde 151 milyon USD lik kısmı yapılan tahsilatlardan olmak üzere toplam 164 milyon USD çözümleme geliri sağlamıştır. Böylece Fonun tarihi itibarıyla çözümleme faaliyetlerinden sağladığı kümülatif tahsilat tutarı milyon USD mertebesine ulaşmıştır. Fonun Çözümleme faaliyet gelirlerine ilişkin bilgiler Tablo 4 te yer almaktadır. Fonun Çözümleme Faaliyet Gelirleri (milyon USD) (1) Tarihi İtibarıyla Tarihi İtibarıyla Çözümleme Gelirleri (2) Takipli Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar İştiraklerden Yapılan Tahsilatlar Gayrimenkul ve Menkullerden Yapılan Tahsilatlar Fon Bünyesindeki Bankalardan Yapılan Tahsilatlar Diğer Finansal Gelirler Toplam Tablo 4: Fonun Çözümleme Faaliyet gelirleri (1) Tabloda yer alan rakamlar TMSF nin nakit olarak gerçekleştirdiği işlemler esas alınarak hesaplanmıştır. (2) Çözümleme Gelirlerinde brüt tahsilat rakamları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemler tutarlardan düşülmemiştir Banka Çözümleme Faaliyetleri Temettü Hariç Ortaklık Hakları ile Yönetim ve Denetimi TMSF ye Devredilen Bankalar Birleşik Fon Bankası Fon Yönetim Kurulu nun tarih ve 55 sayılı Kararı gereğince faaliyetlerini, mevcut varlık ve yükümlülükler ile Fon bankalarından kendisine devredilen varlık ve yükümlülüklerin tasfiyesine yönelik olarak sürdüren Birleşik Fon Bankası nın (eski unvanı Bayındırbank A.Ş.) 2007 yılının üçüncü üç aylık döneminde aktif büyüklüğü bin YTL den YTL ye, öz kaynakları bin YTL den bin YTL ye, likit değerleri ise bin YTL den bin YTL ye yükselmiştir. Bankanın aktifinde görülen yükselmenin sebebi sabit kıymetlerin elden çıkarılması, sorunlu kredilerin tahsil edilmesi ve finansman gelirlerindeki artıştır. Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası Fonun Kurumsal Gelişim Planı çerçevesinde Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. nin fiziki tasfiyesinin tarihi itibarıyla tamamlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda banka ile ortaklaşa hazırlanan ve banka Yönetim Kurulunda kabul edilerek uygulamaya konulan Tasfiye Planı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. Temmuz-Eylül 2007 döneminde Bankanın aktif büyüklüğü bin YTL den bin YTL ye, öz kaynakları bin YTL den bin YTL ye, likit değerleri bin YTL den bin YTL ye, likit değerlerin aktif içerisindeki payı %81 den %83 e yükselmiştir. Bankanın aktifinde görülen yükselişte; banka bilançosunda yer alan sabit kıymetlerin elden çıkarılmasının, sorunlu kredilerin tahsil edilmesinin ve finansman gelirlerindeki artışın etkisi olmuştur. 10

13 Faaliyet İzni Kaldırılarak Haklarında İflas Kararı Verilen Bankalar Mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanununa Göre Faaliyet İzinleri Kaldırılan Bankalar Kıbrıs Kredi Bankası Müflis bankada 2007 yılı üçüncü üç aylık dönemi içerisinde; kredilerden yapılan tahsilatlardan, kira tahsilatlarından, teminat mektubu komisyonlarından ve faiz tahsilatlarından toplam YTL sağlanmış, ayrıca Banka tarafından YTL tutarında ödeme yapılmıştır tarihi itibarıyla müflis bankanın nakit mevcudu ,20 YTL dir. İmar Bankası tarihinde iflasına karar verilen İmar Bankasının tasfiye işlemleri, Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 16/4 maddesinde belirtilen İflas kararı alınması halinde Fon, iflas masasına imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder ve bu Kanunun uygulanması ile sınırlı olmak üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yazılı iflas dairesi ve alacaklılar toplantısı ile iflas idaresi görev ve yetkilerine de sahip olarak bankayı anılan Kanun hükümleri çerçevesinde tasfiye eder. hükmü gereğince 2005/1 sayılı dosyasından sürdürülmektedir. İcra ve İflas Kanunu ile Bankacılık Kanununun ilgili hükümlerine istinaden yapılan 2. Alacaklılar toplantısında Fon Kurulunca alınan karar uyarınca daha önce satışa çıkarılmasına rağmen satılamayan Bankaya ait 14 parça gayrimenkul ile tablo ve ihtiyaç fazlası menkullerin satışı hususunda çalışmalar devam etmektedir Mülga 3182 Sayılı Bankalar Kanununa Göre Faaliyet İzinleri Kaldırılan Bankalar Marmara Bank, TYT Bank ve Impexbank ın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununa göre 1994 yılında kaldırılmış ve iflaslarına karar verilmiştir sayılı Bankalar Kanununun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında tarihi itibarıyla Fon tarafından söz konusu banka mudileri için toplam mudi ile ilgili olarak YTL ödeme yapılmıştır tarihi itibarıyla Bankaların müflis masaları tarafından Fona yapılan ödemeler toplamı YTL, kalan Fon alacağı tutarı ise toplam YTL dir. Söz konusu tutarlara ilişkin bilgiler Tablo 5 te yer almaktadır. İflas Masaları Tarafından Fona Ödenen Tutarlar ve Kalan Fon Alacakları (YTL) Fon Tarafından Ödenen Tutar İflas Masaları Tarafından Fona Ödenen Kalan Fon Alacağı Marmara Bank TYT Bank Impexbank Toplam Tablo 5: İflas masaları tarafından Fona ödenen tutarlar ve kalan Fon alacakları 11

14 İflas masaları tarafından tarihi itibarıyla masa alacaklılarına YTL lik kısmı 2007 Temmuz-Eylül döneminde olmak üzere toplam YTL tutarında ödeme yapılmıştır. Ödemelere ilişkin detaylı bilgi Tablo 6 da gösterilmektedir. Alacak Kayıtlarından Yapılan Ödemeler (YTL) Tarihi İtibarıyla Marmarabank TYT Bank Impexbank Toplam Tablo 6: Alacak kayıtlarından yapılan ödemeler 2007 yılı Temmuz-Eylül dönemi içerisinde kredi tahsilatı, teminat mektubu komisyon tahsilatı, faiz geliri ve diğer tahsilatlardan Marmara Bank, TYT Bank ve Impexbank iflas masalarının yapmış olduğu tahsilatların YTL karşılığı sırasıyla YTL, YTL ve YTL dir Fon Alacaklarının Tahsiline İlişkin Faaliyetler Devir Alınan Alacaklar 2007 yılı Temmuz-Eylül döneminde eski banka hakim ortak alacakları ile ilgili YTL tutarında 27 adet, hakim ortak dışı alacaklar ile ilgili YTL tutarında 70 adet alacak dosyası Fon tarafından temlik alınmıştır. Temlik alımları sonucunda Fon tarafından bugüne kadar devir ve temlik alınan kredi dosyaları 97 adet artarak adede, söz konusu alacak dosyalarının muhasebe bakiyeleri ise YTL artarak YTL ye ulaşmıştır Borç Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Banka hakim ortak alacakları ile ilgili olarak 2007 yılının üçüncü üç aylık döneminde Balkaner Grubu ile tarihinde USD nakit ve USD gayrinakit borcun geri ödenmesine ilişkin Libor + 1 faiz oranı ile 10 yıl vadeli bir protokol imzalanmıştır. Park Grubu ile yapılan görüşmeler sonucunda, Park Grubunun Merkez Grubu varlıklarının satış işlemlerinin Fon tarafından gerçekleştirilmesi, satış bedelinin tahsili, dağıtımı, Dinç Bilgin Grubundan olan Fon alacaklarına Fonun dilediği şekil ve tutarda mahsubu ile ilgili tüm süreçte yapılacak Fon işlemleri tamamen ve kayıtsız şartsız kabul etmeleri gibi hususlarda karşılıklı sulh ve ibra koşullarını ihtiva edecek şekilde düzenlenen bir protokol Park Grubu, Merkez Grubu, Medya Grubu ve Fon arasında tarihinde imzalanmıştır yılı Temmuz-Eylül döneminde hakim ortak dışı 11 firma ile yapılan geri ödeme sözleşmesinden kaynaklanan borç tutarı yapılan tahsilatlar neticesinde tasfiye edilmiştir Fonun Takipli Alacaklarından Sağlanan Tahsilatlar Fonun takipli alacakları ile ilgili olarak 2007 yılı Temmuz-Eylül döneminde sağlanan tahsilat tutarı; tahsilatlardan yapılan iadeler düşüldükten sonra USD nakit, USD ayni tahsilat olmak üzere toplam USD olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu tahsilatın USD tutarındaki kısmı banka eski hakim ortakları ile ilgili alacaklardan, USD tutarındaki kısmı diğer kurumsal alacak dosyalarından, USD tutarındaki kısmı ise bireysel alacak dosyalarından sağlanmıştır. 12

15 2007 yılı Temmuz-Eylül dönemine ilişkin tahsilatlara ilişkin detaylı bilgi Tablo 7 de yer almaktadır Döneminde Fonun Takipli Alacaklarından Sağlanan Tahsilatlar ( milyon USD) (1) Alacak Türü Nakdi Tahsilat Ayni Tahsilat Toplam Hakim Ortak Alacaklarından 78,25 0,52 78,77 Kurumsal Alacaklardan 27,70 27,70 Fon nezdindeki alacak dosyaları 18,75 18,75 Alacak satışı kapsamındaki dosyalar 8,95 8,95 Bireysel Alacaklardan 1,22 1,22 Diğer (2) 4,83 4,83 Toplam 112,00 0,52 112,52 Tablo 7 : Fonun takipli alacakları ile ilgili olarak döneminde yapılan tahsilatlar. (1) Tabloda yer alan tutarların hesaplanmasında net tahsilat rakamları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemler tahsilat tutarlarından düşülmüştür. (2) Fon hesaplarına yatırılan ancak mahiyeti tespit aşamasında olan tahsilatlardan oluşmaktadır Banka Hakim Ortakları Hakkındaki Gelişmeler Borçlarının Tasfiyesine Yönelik Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalanmış Banka Hakim Ortakları Bank Kapital Bank Kapital eski hakim ortağı Ceylan Grubu ile TMSF ve alacaklı kuruluşlar arasında tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere tarihinde imzalanan FYYS nin yürürlüğü devam etmektedir. FYYS nin toplam nakdi tutarı USD olup Fonun toplam payı USD dir. FYYS gereğince Grup tarafından tarihinde ödenmesi gereken USD tutarındaki taksit henüz ödenmemiş olup, FYYS çerçevesinde 60 günlük ek sürede gecikme faizi ile birlikte ödeme imkânı bulunmaktadır. Temmuz-Eylül 2007 döneminde Gruptan USD tutarında tahsilat yapılmıştır. Ceylan Grubundan tarihi itibarıyla gecikme faizleri dahil USD ayni, USD nakit tahsilat sağlanmıştır. Gruptan yapılan USD tutarındaki masraf tahsilatı da dahil edildiğinde toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmaktadır. İktisat Bankası İktisat Bankası eski hakim ortağı Erol Aksoy Grubu ile Fon arasında tarihinde, Grubun tarihi itibarıyla Fon bankalarına olan USD nakit, USD gayri nakit olmak üzere toplam USD tutarındaki borcunun ödenmesinin temini için imzalanan protokolün yürürlük koşulları ve uygulanmasına yönelik işlemlere devam edilmektedir. Grup ile ilgili firmalardan Kablonet İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait muhtelif menkul malların bir kısmı ve tarihlerinde yapılan ihaleler neticesinde satılmıştır, satılamayan kısım ise pazarlık usulüyle satışa sunulmuştur. 13

16 Cıne 5 TV, Radyo 5, Gala TV, Radyo Nostalji, Radyo Cool, Radyo Tek, Show Radyo, Supersport TV, Viva TV ve Viva Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüklerinin satışına ilişkin hazırlıklar devam etmektedir. Gruptan 2007 yılı Temmuz-Eylül dönemi içerisinde USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Üç aylık dönemde Grupla ilgili olarak USD tutarında gayri nakdi kredi iadesi gerçekleşmiştir. Kentbank Kentbank eski hakim ortağı Mustafa Süzer Grubu ile tarihinde imzalanan protokolün yürürlüğü devam etmektedir. Protokol çerçevesinde; T.H. Atlas Yatırım Bankası A.Ş. nin Gürteks Grubundan olan USD tutarındaki alacağı Fon tarafından temlik alınmıştır. Grubun protokol kapsamında borçlarını ödedikleri Eteks Grubunun Fon tarafından takip edilen tüm takip, dava ve dosyaları ile birlikte alacak ve teminatlarının Eksen Holding A.Ş. ye temlik edilmesine ilişkin talebi ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Kentbank kredi borçlusu As-Av İnşaat Maden Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti. nin kefili olması sebebiyle hakkında takip yapılan Kemal Süzer e ait gayrimenkullerden 2 adedi YTL bedelle satılmıştır. Süzer Grubundan tarihi itibarıyla toplam USD tahsilat sağlanmıştır. Sümerbank Fon ve Garipoğlu Grubu arasında tarihinde Grubun USD tutarındaki nakit borcunun tasfiyesi amacıyla imzalanan protokolün yürürlüğü devam etmektedir. Sümerbank ve Türk Ticaret Factoring Hizmetleri A.Ş. den kullandığı kredi sebebiyle hakkında 6183 sayılı Kanun kapsamında takip yapılan Telka Rabak Tel Kaplama Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin kanuni temsilcileri olan 5 gerçek kişi hakkında 6183 sayılı Kanun kapsamında takibe başlanmıştır. Söz konusu şirket adına kayıtlı olup Fon tarafından haczedilen 1 adet gayrimenkul YTL bedelle ihale edilmiştir. Sümerbank kredi borçlusu kefilleri olan 2 gerçek kişiye ait toplam 12 adet gayrimenkul ve tarihlerinde satışa çıkarılmış, söz konusu gayrimenkullerden 4 adedi toplam YTL bedelle satılmıştır. Garipoğlu Grubundan döneminde protokol kapsamında USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, itibarıyla toplam tahsilat USD ye ulaşmıştır. İnterbank İnterbank eski hakim ortağı Nergis Grubu ile tarihinde toplam 1.678,4 milyon USD borç üzerinden imzalanan protokolün yerine getirilmeyen hususları, ipotek alınması, Bis Enerji Elektrik Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. deki hisselerin rehni konusundaki çalışmalar devam etmektedir. Nergis Grubu ile ilgili Aksoylar Sanayi Ticaret A.Ş., Yasemin Mensucat Sanayi Ticaret A.Ş. ve Polylen Sentetik İplik Sanayi A.Ş. fabrikalarının 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde satılmasına ilişkin işlemler sürmektedir. Gruptan tarihi itibarıyla toplam USD tahsilat sağlanmıştır. 14

17 Toprakbank Toprak Grubunun TMSF ye olan borçlarının tasfiyesine ilişkin olarak tarihinde USD nakit borç üzerinden imzalanan protokol kapsamında Grup tarafından borca mahsuben Fona devredilecek ve teminat olarak Fon lehine ipotek tesisi gerçekleştirilecek gayrimenkuller ile ilgili işlemlere devam edilmektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. nin Toprak Grubundan olan alacağının Fon tarafından temlik ve devir alınmasına ilişkin olarak tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. ile temlik sözleşmesi imzalanmıştır. Bu çerçevede Türkiye İş Bankası A.Ş. ye temlik bedeli olarak 153 milyon USD ödeme yapılmıştır. Grup şirketlerine ait gayrimenkullerden 5 adedi Eylül ayında yapılan ihaleler sonucunda satılmıştır. Sarıkamış Oteli Ticari ve İktisadi Bütünlüğü tarihinde pazarlık usulü ile Fon Kurulunun onayına sunulmak üzere USD bedelle Alkım Dergi Basım Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ihale edilmiştir. Temmuz-Eylül 2007 döneminde Gruptan USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, tarihi itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Esbank Fon ile Esbank eski hakim ortağı Zeytinoğlu Grubu arasında, Grubun Fona olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak imzalanan USD tutarındaki protokolün uygulamasına ve protokol kapsamında teminat tesisine ilişkin işlemlere devam edilmektedir. Zeytinoğlu Grubu ve ilgili Fon iştiraklerinden dönem içinde tahsilat gerçekleşmemiş olup, Gruptan tarihi itibarıyla sağlanan toplam tahsilat tutarı USD dir. Pamukbank Fon ile Çukurova Grubu arasında tarihinde imzalanan Ana Sözleşmeye bağlı olarak tarihinde imzalanan Ek Sözleşme ile Grubun Fona olan borcu indirgenerek yeniden yapılandırılmış ve USD, ayrıca Ek Sözleşme gereği USD ilavesi ile toplam ödeme USD olarak belirlenmiştir. Gruptan sağlanan tahsilatlar neticesinde protokole konu olan asıl borçlar kapatılmıştır. Çukurova Grubu ile yapılan sözleşmeler uyarınca, Fon ile Grup arasında mutabakata varılamamış ve/veya çözümü dava sonucuna bırakılmış olan borçlar ile daha sonra oluşan ve/veya tespit edilen borçların Fona ödenmesi ve diğer sorunların çözüme kavuşturulması hususlarında çalışmalar devam etmektedir. Çukurova Grubundan sağlanan toplam tahsilat tutarı USD dir. Bayındırbank Fon Kurulunun tarih ve 351 sayılı Kararı gereğince, Bayındır Finansal Kiralama A.Ş. nin yönetim ve denetimi Fon tarafından devralınarak Yönetim Kurulu üyeliklerine gerekli atamalar yapılmış ve söz konusu şirket hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takibe başlanmıştır. 15

18 Bayındır Grubu şirketlerinden Yaz Bilgi Sistemleri A.Ş. deki %70 lik Bayındır Grubu hissesi USD bedel ile Fon tarafından satın alınmıştır. Bayındır Holding A.Ş., Bayındır İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş., Kamuran Çörtük, Abdullah Çoban ve Evren Kaynak ın Sasbaş Bayındır Samsun Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. nezdindeki hisselerine 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde haciz şerhi işletilmiştir. Söz konusu hisseler ve tarihlerinde olmak üzere 2 defa satışa çıkartılmış olup, alıcı bulunmaması sebebiyle satılamamıştır. Sagra Gıda A.Ş. ye ait olduğu tespit edilen ve Fon tarafından haciz şerhi işlettirilen 6 bağımsız bölümden oluşan gayrimenkuller ve tarihinde yapılan ihaleler sonucunda YTL bedelle satılmıştır tarihinde açık artırma usulü ile yapılan ihale sonucunda Sagra Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü USD karşılığında Sanset Turizm ve Tanıtım Ticaret A.Ş. ye satılmıştır. Bayındır Grubu borçları kapsamında 2007 yılı Temmuz-Eylül dönemi içerisinde toplam USD tahsilat sağlanmış, böylece tarihi itibarıyla Gruptan yapılan nakit tahsilat USD ye ulaşmıştır. Yurtbank Fon ile Balkaner Grubu arasında tarihinde, Grubun tarihi itibarıyla olan USD nakit ve USD gayrinakit risklerinin tasfiyesine yönelik olarak bir protokol imzalanmıştır. Protokole konu borcun Grubun sahip olduğu taşınmazların ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında projelendirilerek veya projelendirilmeden satılması neticesinde elde edilecek gelirlerle tasfiyesi öngörülmektedir. Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (eski unvanı Yurt Menkul Değerler A.Ş.) nezdindeki Ali Avni Balkaner, Fatma Pelin Balkaner ve M. Hakan Balkaner e ait hisseler tarihinde toplam YTL bedelle satılmıştır. Balkaner Grubundan 2007 yılı Temmuz-Eylül döneminde USD tutarında tahsilat sağlanmış, geçmiş dönemlerde satışı yapılan taşınmazlara ilişkin sıra cetvellerinin oluşması nedeniyle takyidat alacaklılarına ödeme yapılmıştır. Bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan toplam USD tahsilat sağlanmıştır. TYT Bank Fonun TYT Bank tan olan alacağının tahsilatına ilişkin olarak Apel Çelik ve Lapis Grubu ile tarihinde imzalanan protokolün peşinatına ilişkin olarak ek protokol imzalanması hususunda çalışmalar devam etmektedir. Gruptan Temmuz-Eylül 2007 döneminde USD tahsilat sağlanmış olup, tarihi itibarıyla yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. 16

19 Fon Bankalarına Olan Borçlarının Tasfiyesine Yönelik Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalanmamış Banka Hakim Ortakları Egebank Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7-a maddesine istinaden Demirel Grubuna dahil Üniversal Yatırım Holding A.Ş. ve Föy Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmalarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi tarihinde Fon tarafından devir alınmıştır. Demirel Grubuna dahil dokuz adet firmanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Fon tarafından devralınmasına ilişkin tarih ve 248 sayılı Fon Kurulu Kararı ile ilgili olarak tarihinde Danıştay 13. Dairesi tarafından her bir şirket için ayrı ayrı olmak üzere yürütmenin durdurulması kararı verilmiş ve karar gereği yerine getirilmiştir. Ancak, Fonun bu süreçte devam ettirdiği araştırmalar sonucunda Şevket Demirel ve Neslihan Demirel başta olmak üzere Demirel Grubu ve ailesi tarafından Egebank ın birlikte yönetildiği ve banka kaynaklarının hakim ortaklar lehine istismar edildiğini gösteren yeni bilgi ve işlemler tespit edilmiştir. Bu çerçevede, Fon Kurulunun tarih ve 433 sayılı Kararı ile; Demirel Grubuna dahil 9 adet şirketin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 11 inci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7-a maddesi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fon tarafından devralınmıştır. Demirel Grubundan 2007 yılı Temmuz-Eylül döneminde USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat USD ye ulaşmıştır. EGS Bank EGS Grubu şirketleri hakkında ve EGS Bank ın Fona devrinden önceki Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Aza, Denetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan şahıslar aleyhinde 6183 sayılı Kanun kapsamında başlatılan takip ve tahsil işlemleri devam etmektedir. Söz konusu işlemler sonucunda; EGS Bank eski Yönetim Kurulu Üyelerinden İsmail Canseven in eşi adına kayıtlı bir gayrimenkul YTL bedel üzerinden Fon adına devir ve tescil edilmiştir. EGS Bank eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Kubilay Kırman ın kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Özel Kocaeli Akademi Sağlık Hizmetleri A.Ş. nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi tarihinde Fon tarafından devralınmıştır. Kubilay Kırman ın, Özel Kocaeli Akademi Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Kocaeli Akademi Hastanesi) ile ilgili olarak Fona iletmiş olduğu tarihli protokol teklifine ilişkin çalışmalara başlanmıştır. EGS Grubundan 2007 yılının üçüncü üç aylık döneminde USD tahsilat sağlanarak, tarihi itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat USD ye ulaşmıştır. 17

20 Etibank Merkez Grubu şirketleri ve Merkez Grubu şirketlerinin uhdesinde ve/veya kullanımında bulunan mal, hak ve varlıklar ile ilgili olarak; Fon tarafından gerçekleştirilmiş/ gerçekleştirilecek tüm işlemlere Park Grubunun muvafakatının sağlanması ve bu konuda Park Grubu tarafından açılmış tüm dava ve takiplerden Park Grubunun feragat etmesi, mal, hak ve varlıklar ile ilgili her türlü talep, iddia vb. haklarından feragat edilmesine yönelik taahhütlerin ve beyanların düzenlenmesine ilişkin karşılıklı sulh ve ibra koşullarını ihtiva edecek şekilde, Fon, Medya Grubu, Merkez Grubu ve Park Grubu arasında tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Protokolde hükme bağlanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Etibank eski hakim ortakları ile bağlantılı üçüncü şahıs borçlularının Fona olan borçlarının tasfiyesine yönelik olarak imzalanan protokollerin edim ve ödemeleri izlenmektedir. Fon Kurulunun tarih ve 298 sayılı Kararına istinaden hakkında takibe başlanan Eti Finansal Kiralama A.Ş. ye ait 1 adet taşınmaz ve 2 adet araç Fon tarafından kayden haczedilmiştir yılı Temmuz-Eylül döneminde Grup ve ilgili üçüncü şahıs borçlularından toplam USD(*) tutarında tahsilat sağlanmıştır. Medya Grubunun Fona doğrudan sorumlu olduğu borçları ile ilgili olarak tarihi itibarıyla toplam USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, Medya Grubunun protokolde dolaylı olarak sorumlu tutulduğu borç kalemlerine ilişkin olarak ise ilgili üçüncü şahıs borçlularından toplam USD(*) tahsilat sağlanmıştır. (*) Medya Grubunun protokolde dolaylı olarak sorumlu tutulduğu borç kalemlerine ilişkin olarak sağlanan USD tutarındaki tahsilatın USD lik kısmı ve üç aylık dönemde sağlanan tahsilatın USD lik kısmı Kurumsal Tahsilat rakamları içerisinde yer almaktadır. Türk Ticaret Bankası Tasfiye Halinde Ticaret Factoring Hizmetleri A.Ş. den devir ve temlik alınan bir kısım alacağa teminat teşkil eden ve üzerinde Ticaret Factoring Hizmetleri A.Ş. lehine YTL tutarında 2. dereceden ipotek bulunan gayrimenkulün satışını teminen ve tarihinde satışa sunulmuştur. Standart Film Video ve Televizyon Yapımcılık A.Ş. nin Tasfiye Halinde Türk Ticaret Factoring Hizmetleri A.Ş. den kullanmış olduğu kredinin kefili adına kayıtlı olduğu tespit edilen bir gayrimenkul üzerine Fon adına haciz şerhi işletilmiştir. Söz konusu gayrimenkul tarihinde satışa sunulmuş, YTL bedel ile ihale edilmiştir tarihi itibarıyla yapılan toplam tahsilat tutarı USD dir. Bank Ekspres Fon Kurulu tarafından 2006 yılında Korkmaz Yiğit Grubunun Fona olan borçlarının tasfiyesi amacıyla USD anapara borcu üzerinden protokol yapılması kararı alınmış, ancak Grup tarafından protokolün edimlerinin ve ödemelerinin yerine getirilmemesi sebebiyle Fon Kurulunun tarih ve 388 sayılı Kararı ile Korkmaz Yiğit Grubu ile ilgili yasal takip işlemlerine devam edilmesine karar verilmiştir. Fon Kurulunun ve tarihli Kararları ile; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7-a maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca; 18

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 Nisan-Haziran 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN TMSF Ocak Mart MAYIS ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007 Ocak-Mart 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ekim-Aralık 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASINA İLİŞKİN

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN TMSF Temmuz - Eylül KASIM ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz-Eylül 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz Eylül 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Üçüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASI... 3 1.1.

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan Haziran 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu FAALİYETLER...........3 1. BANKALARA İLİŞKİN GELİŞMELER... 3 1.1. Halen TMSF Bünyesinde

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan-Haziran 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ocak-Mart 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA

Detaylı

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Ekim-Aralık 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 1.1. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4 1.2. MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER...5 1.3.

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL)

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL) a) İlgili ayda (28 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 28 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 573.53,6 2.21.946,22 1.628.443,16

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2008 FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2008 FAALİYET RAPORU Mart 2009 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler,

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler, Sayfa-1 BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN AYLIK BİLDİRİMİ DÖNEMİ: ARALIK 2011 1. Şirketimizin banka kredilerine ilişkin bilgiler; Kısa Vadeli Krediler a) alınan ve ödenen krediler, Krediler 30.11.2011

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org. TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri: Ahmet MUTLU Hazýrlayanlar: Raf Temizliði

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

~"t. "' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J

~t. ' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J -S ~"t "' rr. 1~J.aV!J!J.:\ r ~,. ~!J V~ J\J ~ ~ J J ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\: J rforkiye'de MEVDUATA G0VENCE GETIRILMIŞ OLAN DÜZENLEMELER SAÖLANMASI KONUSUNDA ;;.. TOrkiye'de tasarruf mevduatının korunmasına

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 4 YILLIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU MART 2015 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL)

a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL) a) İlgili ayda (9 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 9 NİSAN 9 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 1.833.474,4 1.833.474,4 T.İş

Detaylı

SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ ( BİN TL) YILI NET GELİR ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ

SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ ( BİN TL) YILI NET GELİR ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ EK- ŞİRKET KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (GERÇEK KİŞİLER) ADI-SOYADI : DOĞUM YERİ VE TARİHİ : UYRUĞU : ANA ADI : BABA ADI : İKAMETGAH ADRESİ : ÖĞRENİM DURUMU : (Ayrıntılı) HALEN ÇALIŞTIĞI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2004/77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( Fon ) tarafından

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Nilgün Erdem Bağımlılığın Yeni Biçimleri Olarak Neoliberal Politikalar: Türkiye Örneği

Nilgün Erdem Bağımlılığın Yeni Biçimleri Olarak Neoliberal Politikalar: Türkiye Örneği 135 Nilgün Erdem Bağımlılığın Yeni Biçimleri Olarak Neoliberal Politikalar: Türkiye Örneği 135 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65-2 136 Tablo1 Sermaye Hareketlerine İlişkin Bazı Göstergeler (milyon $)

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu YILLIK FAALİYET RAPORU 2010 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

(Değişik:RG-5/3/ ) EK -1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

(Değişik:RG-5/3/ ) EK -1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER (Değişik:RG-//06-96) EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 212 FAALİYET RAPORU Mart 213 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU Mart 2015 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/8 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon tarafından

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 18/09/2017 BASIN DUYURUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 17/10/2011 BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI Yaşanan olağan dõşõ gelişmeler sonucunda Borsa da işlem gören hisse senetlerinin değerini değiştirebilecek ve yatõrõmcõlarõn yatõrõm kararlarõnõ etkileyebilecek önemde bilgilerin

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı