Artýk evinizin`de bir Nüfus kaðýtý olacak!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Artýk evinizin`de bir Nüfus kaðýtý olacak!"

Transkript

1 ücretsiz kostenlos In Kooperation mit Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe August 2008 Nr. 11 Maliyet vergisi Abgeltungssteuer konusunda Martin Lenz ile söyleþi: Her yerde Maliyet vergisi, daha doðrusu Abgeltungssteuer konusunda konuþuluyor. Bu tam olarak ne demek? Kimler için söz konusu? Kime baþvurabiliriz? Bunlar cevaplanmasý gereken sorular. Bu sorulara iliþkin Volksbank AG Sindelfingen in müdürü bay Martin Lenz ile bir söyleþi yaptýk. Sayfa 4 Kullandýðýmýz su kimin? Suyun temini varolmanýn vazgeçilmez bir parçasýdýr. Kýsa bir süre önce, sahip olduðumuz en deðerli servetlerden biri olan Su, konusunda bir panel düzenlendi. Sayfa 7 Telefon Macit Karaahmetoðlu, Dr. Altan Heper (Avukat Türkei) Jörg Khöber, Frank Störmer, Peter Horrig, Alexander Freiherr von Malsen-Waldkirch, Nursel Özel EMLAK SAYFASI Kiralýk, Satýlýk Daireler, Evler, ve Ticari ilanlar Sayfa 5 Uzmanlar Listesi Yakýnýnýzdaki uzmanlar Sayfa 2 Bugünü yaþarken yarýnlarýnýzý Garanti altýna almak mümkün konusunda Marco Stege ile söyleþi: Zor yollarla kazandýklarý paralarýný doðru bir þekilde yatýrýmla deðerlendirmek isteyenler, olanaklar konusunda bilgilenmeye ve en iyi yolu seçmeye çalýþýrlar. Ascent AG nin satýþ müdürü, ekonomi mezunu, Marco Stege ile yaptýðýmýz görüþmede borçlar ile nasýl baþedilebileceði, yatýrým olanaklarý, yaþlýlýk için alýnacak önlemler üzerine deðerli bilgiler edindik. Sayfa 6 Ýnþaat þirketini deðerlendirmede önemli kriterler Bir önceki sayýmýzda yayýnladýðýmýz bir okur mektubu yoluyla, ortak çalýþma ve görevlendirmede doðru inþaat þirketinin seçilmesi üzerine önemli bilgileri sizlerle paylaþmýþtýk. Bu sayýmýzda yazýmýzý bir sonuca baðlayarak, mutlaka dikkat edilmesi gereken noktalarý sizlere hatýrlatýyoruz. Sayfa 8 Engellilere Eyalet Konut Destek Proðramý 2008 ile Teþvik Olanaklarý Sayfa 9 Mehmet bir el at demeden önce Mehmet i güvence altýna aldýnýzmý? Büyük bir motivasyon ve coþkuyla baþladýðýmýz ev yapýmý, inþaat veya tadilat durumunda ilk yaptýðýmýz þey; Akrabalarýmýzý ve dostlarýmýzý yardým için organize etmektir. Onlarýn yardýmlarý bütçemiz için büyük bir maddi tasarruf saðlar. Ancak dostlarýmýzý yardýma davet ettiðimiz bu ortam uzun bir süreçtir ve beraberinde bir çok risk barýndýrýr. Sayfa 11 Artýk evinizin`de bir Nüfus kaðýtý olacak! Uzun zamandýr gündemde olan ve kýsa bir süre önce yürülüðe giren Enerji Performansý Sertifikasý Energieausweis artýk Almanya`da ev sahipleri için yasal bir zorunluluk. Sertifikanýn uygulanmasýndaki ana hedef enerjinin genel olarak daha verimli olarak kullanýlmasýný saðlamak ve enerji tüketimini azaltmak. Ayrýca bu sertifika sayesinde ev sahipleri, kiracýlar ve bilir kiþilerin çok daha kolay bir þekilde bir konutun enerji tüketimi ve teknik donanýmý konusunda bilgi ve fikir edinebilecekler. Bu konu hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi edinebilmek için Mimar Devrim Yarkýn Bey ile görüþtük. Ayrýntýlý Bilgi için Sayfa 3 Þehir Merkezinde Bahçeli, Balkonlu, Daireler mükellef kýlmayan Resimli mecmua Ýþte size üç seçenek: Sindelfingen Merkezinde Apartman Daireleri dan itibaren Fellbach Merkezinde Apartman Daireleri ,- `dan itibaren ve Obertürkheim da Devlet Teþvikli Daireler Filderstrasse Leinfelden-Echterdingen (Musberg) Tel.: Fax: Web: Komisyonsuz HÝzmetlerÝmÝz: Komisyonsuz Satýþ, Alým için ücretsiz Danýþmanlýk, Emlak için Kredi Ýþlemleri, Özel Kredi Ýþlemleri, Devlet Teþvik li (Lakra) Kredi Ýþlemi, Anahtar teslimatýna kadar tarafýmýzdan hizmet Ihr Haus bekommt jetzt einen Pass! Was lange im Gespräch war ist jetzt seit kurzem Wirklichkeit geworden. Der sogenannte Energiepass für Häuser ist in Deutschland nun per Gesetz Pflicht geworden. Durch die Verabschiedung des Gesetzes erhofft sich die Bundesregierung eine Regulierung der Heizkosten und damit gleichzeitig auch eine Senkung des Verbrauchs. Der große Vorteil für Eigentümer und Mieter liegt in der Transparenz des Verbrauchs an Energie bei jeder Immobilie und sagt somit auch etwas über den Zustand Wärmedämmung der Immobilie aus. Wir sprachen mit dem Architekten Devrim Yarkin über dieses Thema. Mehr dazu auf Seite 3 Ýkinci Emekli Maaþýnýz Emekliliðinizde Ay`da 700,- kira geliriniz olsun! BÖBLINGEN Doðru Yer & Uygun Fiyat & Ýdeal Fýrsat Baþarý Real Estate`in Takým Ruhunda Real Estate Stuttgart Chartered Surveyors GmbH Königsstraße 80, Stuttgart Tel TOP IMMOBILIE Yatýrým için Doðru Yer & Uygun Fiyat & Ýdeal Fýrsat Türkçe Danýþmanlýk sunulur. Danýþmanýnýz Bayan Reyhan Tümbek: Telefon (0) Objekt-No Fax Büros in München und Berlin 2 - Zimmer - ETW Haustiere erlaubt Filderstadt - Bonlanden Mehrfamilienhaus, Wohnfläche ca. 51 m², Baujahr 1972, ruhige Ortsrandlage, kurze Wege ins Zentrum, EBK, Loggia, Kellerraum im UG, Tiefgaragenstellplatz, sofort frei (Objekt 1032) , Zentral aber ruhig Wohnen und die Sonne genießen! Neuhausen (Ortsmitte) 2-Zimmer-ETW, Baujahr 1980, 1. OG in einem 6-Familienhaus, Wohnfläche 62 m², überdachter Südbalkon, TG-Stellplatz sofort frei (Objekt 1059) , Freizeit pur... zum Greifen nahe Filderstadt Plattenhardt 4,5-Zimmer-ETW mit schönem Süd/West- Balkon, Baujahr 1973, Wohnfläche ca. 99 m², gepflegte Wohnanlage, 3.OG, Fahrstuhl und Hausmeisterservice, TG - Stellplatz, frei n. V. (Objekt 1026) , Wohnung mit kleinem Garten Filderstadt Plattenhardt Schicke neue 3 ½ -Zimmer-EG-Wohnung, Wohnfläche ca. 89 m², Baujahr 2007, Fliesen-/Teppichboden, moderne EBK, Tageslichtbad, Südterrasse, kleine WE nur 6-Familienhaus, Stellplatz im Freien, sofort frei (Objekt 1008) , Huzurlu ve güvenli bir yaþam olanaðý! Filderstadt - Bonlanden Apartman, oturma alaný 51m², yapým yýlý 1972, sakin çevre alaný, merkeze kýsa mesafe, gömme mutfak, teras, ZK bodrum oda, oto garaj, derhal boþ (Konu 1032) , Merkeze uzaklaþmadan doðal ve güneþli bir ikamet! Neuhausen (Þehir merkezi) 2 Oda- Müstakil daire, yapým yýlý 1980, 6 daireli konutta 1. kat, oturma alaný 62m², üstü kapalý güney-balkon, oto garaj, derhal boþ (Konu 1059) , Hayatýnýzý tatile dönüþtürün! Sosyal ve sportif olanaklarý sunan keyifli bir ortam! Filderstadt Plattenhardt 4,5 Oda- Güney-batý balkonlu müstakil daire yapým yýlý 1973, oturma alaný 99m², bakýmlý ikamet yeri, 3. kat, asansör ve kapýcý hizmetleri, oto garaj, anlaþmaya göre boþ (Konu 1026) , Zemin Katýnda bahçeli Daire! Filderstadt Plattenhardt zarif 3 ½ Oda-Zemin kat, oturma alaný 89m², yapým yýlý 2007, Fayans-/ halýfleks, modern gömme mutfak, gün ýþýklý banyo, güney-teras, küçük ünite konut sadece 6 daireli, açýk hava park yeri, derhal boþ (Konu 1008) , Immobilien Weitere Angebote: Volksbank Filder eg Immobilien Plattenhardter Str Filderstadt Ihre Ansprechpartner: Silke Hauser, Rüdiger Jahncke und Wolfgang Mann Telefon Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Aðustos

2 Investieren Sie in Informationen und Beratung bevor Sie Ihr Geld investieren! Liebe(r) Leser(innen), bevor Sie den Schritt wagen, in eine Anlage zu investieren, sollten Sie davor ein wenig Zeit in eine gründliche Recherche und Beratung investieren. Nutzen Sie die vielfältigen Medien und das Internet für Ihre Recherchen. Natürlich fahren auch wir damit fort, Sie mit den nötigen Infos zu versorgen. In dieser Ausgabe konzentrieren wir uns u.a. auf die staatlichen Fördermöglichkeiten für Familien mit schwerbehinderten Angehörigen, gepaart mit Infos über den neuen Energieausweis, der für Wohneigentümer und solche, die es noch werden wollen, sehr interessant sein dürfte. Darüber hinaus berichteten wir in unserer letzten Ausgabe über die Erfahrungen eines Bauträgers und möchten dazu diesesmal weiterführende Hilfestellung leisten z.b. bei der Frage, ob Helfer am Bau rechtlich geschützt und vor allem auch abgesichert sind. Wenn Sie über postive als auch negative Erfahrung rund um den Bau oder Erwerb Ihrer Immobilie berichten möchten, so freuen wir uns weiterhin, Ihre an zu erhalten. Gerne sind wir Ihr Sprachrohr in die Welt. Wir hoffen, Ihnen auch in dieser Ausgabe wieder wertvolle Informationen weitergeben zu können. In diesem Sinne. Dilek Gündoðan Editorial - Editör Saðlýklý Yatýrýmlar için önce bilgiye ve iyi danýþmanlýða yatýrým yapýn! Saygýdeðer Okuyucularýmýz, yatýrýmlarýnýzda bir adým daha öne geçmek ve saðlýklý kararlar alabilmek için bilgiye ve iyi danýþmanlýða yatýrým yapýnýz. Günümüz imkanlarý bize bilgilenme ve araþtýrma açýsýndan bütün imkanlarý sunuyor. Ayrýca bizde Emlak Sayfasi Gazetesi olarak sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Sizler için özenle seçmiþ olduðumuz konu baþlýklarýmýz arasýnda bu ay, devletin engelli vatandaþlarýn günlük yaþamlarýný kolaylaþtýrmak için sunduðu devlet teþvik programýndan, yeni çýkan ve özellikle ev sahipleri ve ev sahibi olmak isteyenler için çok önemli olan, enerji performansý Sertifikatýsýna kadar bir çok farklý konuyu ele aldýk. Ayrýca geçen sayýmýzda bir okurumuzun emlak sahibi olma aþamasýnda yaþadýðý tecrüberleri bizler ile paylaþmasýna istinaden, bu sayýmýzda sizlere, inþaat yapmak isteyen kiþilere, yapacaklarý sözleþmelerin içerikliðinden, inþaatta çalýþtýracak olduklarý yardýmcý kiþi ve iþcilerin gerekli yasal güvenliðine kadar, üzerinde önemle durulmasý gereken konularada yer verdik. Deneyimlerinizi bizlerle paylaþýnýz! Emlak Sayfasý aracýlýðý ile emlak yatýrýmý aþamasýnda yaþadýðýnýz deneyimleri adresine iletmeye devam ediniz. Deðinmiþ olduðumuz konularýn sizlere faydalý olmasý dileklerimiz ile! Dilek Gündoðan Verteilergebiete / Emlak Sayfasýný temin edebileceðiniz Adresler STUTTGART S-Mitte Amt für Liegenschaften Alanya Friseur Steuerberater Aras Aslan Kebap ATA Consult Bab Tour Charisma Restaurant DTC Dt.-Türk. Zentrum IS Bankasý Stgt. Luna Coiffeur Memo Kebaphaus Möbel Çilek Öðer Türk Tours Polaris CLASS Restaurant T.C. Ziraat Bankasý World of Kebap Wüstenrot Yapý Kredi Bank. Stgt. Fatih Touristik Gül Kebap Bad-Cannstatt Aydýn Market Ba&fa Deco Halýcý Bäckerei Kamps Bizim Kasap Burg Finanz Çakýr Export Can Pizza & Kebaphaus Cannstatter Kebaphaus Cardak.-Caffee Divan Döner E Laser Epilation Hilalspor Köþem Marketler Minder Cafe Bar Nazar Nails Niveu Butique Saray Kebap Tanyeli Brautmode Ali's Fahrschule BIL - Privatschule Dr. Cihat Þen Dr. Erhan Aydoðan Dr.Yalçýn Tartar Foto Serkan Friseur Elite Türk Kervan Fahrschule Okyanus-Caffee Yýldýz Kebap Feuerbach Alpagan Automaten Cafe Sohbet & Wettbüro DITIP-Feuerbach Feuerbacher Kebaphaus Hakverdi-Feuerbach Dö-La-Pi Döner IMEX ULUSOY Marmaris Kaffee Möbel Viva Möbelhaus Gala Nefis Restaurant ÖZ Import Export Piknik Restaurant Seyhan Damenmode Vuslat Alýþveriþ Merkezi Aralan Export Aslan Reisebüro Göktaþ Restaurant S-Ost Aspendos Restaurant Avrasya Touristik By Kamil Handyladen Export Hoþgel Feinkost Akkaya Friseur Meltem Gürols Handy Shop ÝL-PA Verlag Kef-Bar Mittelmeer Feinkost World of Holiday Kismet Restaurant TURKUAZ Restaurant ÜLKÜ Ocaðý - Stgt. THY-Kýzýlgül YÜKSEL Service GAZÝ/ Emektar Market Naciye Dekor Wangen 1A Geb. Reinigung BKK & Finanzcenter Koral Kuba Bazar-Wangen Camii Kuba Kebap-Wangen Camii SANCAR Reifendienst Schlüsseldienst Kaya Ümmet Markt Mavi Boncuk-Caffee ARENA Kulturhaus Dr. Ahmet Akin AVCI Grosshandel Hotel Rössle-Wangen Internet Call-Phone Kebap Endstation Untertürkheim Ateþ Market Çamlýca Kebap Chilli Pomm Kebap Genç Kebap Sila Caffe Ucar Backshop S-West West Market Tevhid Kebap Attila Hair-Design City Kebap und Pizza Dr. Senay Kura S-Süd Süd-Market Sportwette Süd Sultansaray Restaurant Yayla Kebap Hallschlag Amanos Restaurant Bäckerei Lang Demet Kebap Frischmarkt ACAR König Kebap Kosmetik-Hallschlag Toto-Lotto Acar Hak Verdi - Münster Neugereut Caffe Bistro K1 Mendes Supermarkt Totto-Lotto Inkaya Zuffenhausen El Vekil Modeparadies Karma Kebap Orient Grill / Tantuni Vodafone Haus Yildirim Elektronik Brasserne Kebap Döneria Kebaphaus Freiberger Kebaphaus Amigo Pizza Service Caffee Memo Me-Za Obst & Gemüse Böblingen KSC Türkdamis e.v. Ibo Döner Internetcafe Internetcafe Orient Schmuck GK Finanz AG Frisierstube Kaþýkcý Sevinç Schnellrestaurant Vision Juwelier Vodafone Shop Efes Bistro Cafe Sindelfingen Wüstenrot Serv. Center Milliyetçi Türk Ýþçileri Cem. Türk. Kulturverein Türk. Union Europa e.v. Islam. Kulturzentrum e.v. Altindað G. Lebensmittel Coiffeur Erdal Friseur Dt.-Tr. Gesellschaft Ertuðrul Reisebüro Karababa Metzgerei und Lebensmittel Þahin Markt Onur Juvelier Melis Hair Styling SiFi Tor Döner Imbiss Bei Kadir Grillhaus Buðday Druck/Werbung Evren Kebap Brautmode Bircan Übersetz. Tüzüner Gala Immobilie Ulucamii Moschee Restaurant Göktaþ Islamþ Kulturzentrum e.v. Efe Automobile Titan Motors Aslan Automobile Türkische Elternrat e.v. Haarstudio Ipek Istanbul Supermarket Herrenberg ÜLKÜ Ocaðý - Herrenb. Türk-Ýslam Ulu Camii Selimiye Camii Friseursalon Özgül Mehmet Özgül Reisebüro Reutlingen Damat G. Antep Baklava. Fenerbahçe Derneði Mevlana Camii Reisebüro Kapadokya Ünal Supermarkt Palast Kebap Sultanyar Kebap ÜLKÜ Ocaðý - Reutl. Klas Friseur König Kebap Þahin Holiday Sezer, Zehra Reisebüro Yunus Emre Camii Göppingen Aydýnlýk Friseursalon Demir Friseursalon Emek Hairsyling Friseurkunst Hamide Hairdesign by Tülin Kesmez Coiffeur Erbasaran Friseursalon Doðan Reisebüro Esmer Reisebüro Güven Reisen Muazzez Dilsiz Reisen Turan Reisebüro Göpp. AKM Kulturverein Verb. islam. Kulturzentren e.v. Gemeinde Göpp. ÜLKÜ Ocaðý - Göpp. ATIB Camii Plochingen Esslingen Ahmet Yesevi Camii Foto Side Reisebüro Yalçýn Yunus Emre Camii Neckar Döner Türkisch-islamischer e.v. Friseurstudio Yangýn Halime Friseur Khalaf ismail Osman Friseur Reisebüro Yilmaz Atilla Reisen Samsun Textil Sonne Pizza Kebap Çýnar Kebap Kervan Kebap Birlik Schneiderei Natascha Brautmode Konuk Kebap Feinkost Karabulut Çýnar Exp.-Imp.-Handy Blue Line Kebap Sancak Schlüsselserv. Senollar Supermarkt Süd Markt Ayten Frieseursalon SERPA Esslingen Baðtaþ Bäckerei & LM Ari Früchte & Feinkost Ludwigsburg Serpa DÝTÝB Ludwigsburg ÜLKÜ Ocaðý - LB Anatal Döner AKM Kulturverein - LB Fen & Tec Fensterbau KÖÞEM Market Islam. Bruderschaft Arslan Reisebüro-Juw. Özel Reisebüro Pamuk Reisebüro Nari Aktuna Reisebüro Reisebüro Yusuf Sezgin Akkuþ Reisebüro Mobilcenter im Solitude Waiblingen KÖÞEM Market Mert Super Markt ÝGMG Yenicamii ÜLKÜ Ocaðý- WN Türkisch Islam. Union Gazete banada gelsin diyorsanýz bizi arayýn Tel Ihr Fachmann vor Ort Yanýnýzdaki Uzman Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Kostenlose Kleinanzeigen Ücretsiz seri ilanlar Fax Emlak piyasasý terimleri: Überschrift/ Baþlýk Abst. Abstand Mesafe App. Appartement Apartman Ausst. Ausstattung Yapý Özellikleri BW/BaWa Badewanne Küvet Bj. Baujahr Ýnþaat edilen Tarih BK Betriebskosten Ek giderler Blk. Balkon Balkon Bung. Bungalow Bungalow bzb. beziehbar hemen taþýnýlabilinir CT Courtage kurtaj DB Duschbad Duþ Kabini DG Dachgeschoss çatý Katý DH Doppelhaus Ýkiz ev DHH Doppelhaushälfte ikiz ev yarýsý Do.-Gge. Doppelgarage ikiz garaj DT Dachterrasse Çatý Terasý EBK Einbauküche gömme mutfak EG Erdgeschoss Giriþ katý EGW Erdgeschosswohnung Giriþ kat dairesi EFH Einfamilienhaus Bir ailelik ev ELW Einliegerwohnung müstakil ev dahili daire EK Eigenkapital öz Sermaye Etg. Eigentumswohnung Daire Gge. Garage Garaj Grdst. Grundstück Arsa Gart. Garten Bahçe HK Heizkosten Isý Masraflarý Hs. Haus Ev Komf. Komfort Konfor KM Kaltmiete Soðuk Kira KP Kaufpreis Alýþ fiyatý KT Kaution Depozit Lg. Lage Konum MM Monatsmiete Aylýk kira bedeli mtl. monatlich aylýk NB Neubau Yeni Konut Nutzfl. Nutzfläche ek kullaným alaný NK Nebenkosten Ek masraflar OG Obergeschoss 1. Kat Prov. Provision Komisyon prov.-fr. provisionsfrei Komisyonsuz RH Reihenhaus Sýra konut Terr. Terrasse Teras VB Verhandlungsbasis Pazarlýkpayý WE Wohneinheit Konut Wohnfl. Wohnfläche Oturum alaný Whg. Wohnung Daire z. BAB zur Bundesautobahn Otoban yakýný Zi. Zimmer Oda ZH Zentralheizung Merkez Baðlý Kat Kaloriferi Inhalt/ Ýçerikler Tel.: Fax: max. 380 Zeichen Vorname, Nachname / Adý, Soyadý Impressum Emlak Sayfasý G. Yýlmaz Krehlstraße Stuttgart Telefon: Telefax: Redaktionsleitung: M. Göðüþ Marketing/Vertriebsleitung: D. Gündoðan Konzept, Design & Technik Y. Yanaz Anzeigenleitung: Ümran Gürkale Ausgabe: monatlich Preis: kostenfrei Auflage: Ex. Verbreitung: Großraum Stuttgart Adresse / Adres Telefon Ja, ich möchte den Newsletter von Emlak Sayfasi erhalten. Er informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen in der Immobilienbranche und gibt Tipps & Trick 2 Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Aðustos 2008

3 Aus der Sicht des Architekten Energiepass? Der Energiepass Mimar Gözü ile Enerji Belgesi Enerji Performansý Sertifikasý Herr Yarkin, in der August-Ausgabe der Emlak Sayfasi befassen wir uns mit dem Thema Energieausweis. Es wird sehr viel darüber gesprochen, aber dennoch hat man das Gefühl, man ist nicht ausreichend genug informiert. Können Sie uns bitte knapp erklären was der Energieausweis ist? Wer ein Gebäude vermietet, verkauft oder verpachtet, muss einen Energieausweis vorlegen. Für Wohngebäude bis einschließlich Baujahr 1965 ist der Energieausweis ab dem 1. Juli 2008 Pflicht, für jüngere Wohngebäude ab dem 1. Januar Miet- und Kaufinteressenten zeigt der Energieausweis, wie gut die energetische Qualität eines Gebäudes ist und hilft den zukünftigen Energieverbrauch abzuschätzen. Eigentümer erfahren, welche Modernisierungsmaßnahmen den Energieverbrauch deutlich senken können. Den Energieausweis gibt es in zwei Varianten: als Bedarfs- und als Verbrauchsausweis. Können Sie uns bitte den Unterschied zwischen den beiden Ausweisen erläutern? Gebäudeeigentümer können in den meisten Fällen zwischen den beiden Varianten frei wählen. Beim Bedarfsausweis nimmt der Fachmann in einer technischen Analyse die Bausubstanz und die Heizungsanlage des Gebäudes genau unter die Lupe. Er deckt die energetischen Schwachstellen auf und gibt fundierte Tipps für eine Modernisierung. Aufgrund des Zustands von Wänden, Fenstern, Dach und Heizung usw. berechnet er die Energie, die für Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung bei durchschnittlicher Nutzung benötigt wird. Der Verbrauchsausweis entsteht auf der Grundlage der Heizkostenabrechnungen und gibt den Energieverbrauch der Gebäudenutzer bei Heizung und Warmwasser in den letzten drei Jahren an. Die Bewertung eines Gebäudes im Verbrauchsausweis hängt somit auch vom individuellen Heizverhalten der Bewohner ab. Würden Sie einen bestimmten favorisieren? Ja, eindeutig den Bedarfsausweis, da er eine vom Nutzer unabhängige Bewertung und einen optimalen Einstieg in die energetische Modernisierung eines Gebäudes bietet. Aber ganz gleich ob Bedarfs- oder Verbrauchsausweis, Eigentümer sollten auf die Qualität des angebotenen Energieausweises bzw. der Beratungsleistung des Ausstellers achten. Es ist zu empfehlen auch beim Verbrauchsausweis eine Vor-Ort-Begehung durchführen zu lassen. So kann der Aussteller die Plausibilität der vorliegenden Verbrauchsdaten besser überprüfen und die Modernisierungsempfehlungen ausgehend vom konkreten Gebäude ermitteln. Würden Sie unseren Lesern erklären wie sie einen Energieausweis erstellen lassen können? 1. Fachmann finden. Einen qualifizierten Energieausweis-Aussteller finden Eigentümer in Aussteller-Datenbanken der Architekten-, Ingenieur- und Handwerkskammern. 2. Mit dem Fachmann beraten. Welcher Energieausweis eignet sich am besten für meinen Zweck: Verbrauchs- oder Bedarfsausweis? Wie viel kostet ein Energieausweis? Wie verläuft die Erstellung eines Energieausweises? In einem persönlichen Gespräch klärt der Aussteller gemeinsam mit dem Hausbesitzer dessen Wünsche und die Vorgehensweise ab und beantwortet Fragen zum Energieausweis. 3. Energie-Check vor Ort. Grundrisse, Schnitte, Ansichten und Abrechnungen liefern dem Aussteller erste Hinweise zum energetischen Zustand des Gebäudes. Zum Beispiel zur Qualität der verarbeiteten Baumaterialien, zur Wärmedämmung oder zum Heizungssystem. Soll ein Verbrauchsausweis ausgestellt werden, müssen die Heizkostenabrechnungen der letzten drei Jahre vorliegen. Um fehlende Daten zu ergänzen und energetischen Schwachstellen besser auf die Spur zu kommen, ist es ratsam, dass der Fachmann das Haus vor Ort prüft - sowohl beim Bedarfs- als auch beim Verbrauchsausweis. 4. Persönliche Übergabe des Ausweises Liegen dem Energieausweisaussteller alle notwendigen Daten vor, beginnt die Berechnung am Computer. Ist der Ausweis fertig, sollte er dem Hausbesitzer persönlich übergeben werden. So kann der Aussteller die Details erläutern und das mögliche weitere Vorgehen bei der Modernisierung direkt besprechen. Herr Yarkin wir bedanken uns für das Gespräch. Es war mir ein Vergnügen. Ich habe zu danken. Ihre Fragen zu dieser Rubrik richten Sie bitte an folgende Adressen: Devrim bey, aðustos sayýmýzda enerji performansý Sertifikatý kisaca enerji Belgesi konusunu iþliyoruz. Bu konuda çok konuþuluyor ama görünen o ki yeterince bilgi yok. Bize kýsaca enerji belgesinin ne olduðunu açýklayabilir misiniz? Bir bina kiralayan veya satan kiþi bir enerji belgesine sahip olmalýdýr in sonuna kadar yapýlmýþ olan binalar için 1 Temmuz 2008 den itibaren enerji belgesi zorunlu olacaktýr. Daha yeni binalar için bu zorunluluk 1 Ocak 2009 dan itibaren olacaktýr. Kiracý ya da alýcýlara enerji belgesi binanýn enerji tasarrufu bakýmýndan ne kadar iyi olduðunu gösterir ve sonraki enerji giderleri hakkýnda bir tahmin yapma imkâný verir. Ev sahipleri binalarýnda yapacaklarý ne tip yenileme çalýþmalarýnýn enerji tasarrufunu arttýrabileceðini görür. Enerji belgesinin iki çeþiti vardýr. Talep sonucu veya kullaným sonucu oluþturulan. Bu iki belge arasýndaki farký söyleyebilirmisiniz? Ev sahipleri ikisinden birini almayý tercih edebilirler. Talep belgeleri için teknik bir görevli binanýn yapýmýný ve binadaki ýsýtma tesisatýný detaylý bir þekilde inceler. Enerji bakýmýndan zayýf noktalarý belirtir ve öneri verir. Duvarlarýn, pencelerin, çatýnýn, kaloriferlerin vb. durumlarýna göre ýsýnma havalandýrma ve sýcak su için gerekli enerjiyi hesaplar. Kullaným belgelerinde ise binanýn enerji kullanýmý baz alýnýr ve bugüne kadar binada yaþayanlarca son üç yýlda kullanýlan enerji üzerinden deðerlendirme yapýlýr. Bir binanýn enerji kullanýmýna göre deðerlendirilmesi bu þekilde binada oturanlarýn ýsýnma veya enerji kullanma alýþkanlýklarýyla iliþkili olur. Birini favori gösterebilirmisiniz? Evet. Kesinlikle talep belgelerini öneririm. Bina hakkýnda kullanýcýdan baðýmsýz bir bilgi sunarlar ve yenilenmesi gereken noktalar hakkýnda bilgi verirler. Önemli olan talepmi veya kullaným belgesininmi seçilmesi gerektiði konusunda ev sahiplerinin, bu belgeyi sunacak olan þirketlerin calýþma kalitesine dikkat etmeleri gerekir. Kullaným enerji beglesi için yerinde bir hesaplama yaptýrýlmasý tavsiye edilir. Bu þekilde belgeyi hazýrlayacak olanlar enerji giderlerini doðru analiz edebilirler ve yapýlacak olan yenileme çalýþmalarý için bina hakkýnda daha somut önerilerde bulunabilirler. Okuyucularýmýza enerji belgesini nasýl çýkartabileceklerini açýklayabilirmisiniz? 1. Uzman biri bulunmalý. Ev sahipleri, enerji belgesi çýkarabilen uzman kiþilere ulaþmak için, mimarlar odasýnýn veya inþaat mühendisleri ve çalýþanlarý odasýnýn bilgi bankasýný kullanabilirler. 2. Uzman kiþinin danýþmanlýðýna baþvurmak. Hangi enerji belgesi sizin amaçlarýnýz için daha uygun: Talep enerji belgesi mi kullaným enerji belgesi mi? Enerji belgesi ne kadar bir maliyetle hazýrlanýyor? Enerji belgesinin geçerlilik süresi varmý? Yapýlacak bir görüþmede bunlarý size enerji belgesini hazýrlayacak danýþmanýnýz cevaplayacaktýr, sürecin nasýl iþleyeceði konusunda bilgilendirecektir. 3. Yerinde enerji kontrolü. Evin planý, odalarýn durumu, görünüþ ve faturalar üzerinden görevli kiþi binanýn enerji durumu konusunda ipuçlarýný elde etmiþ olur. Örneðin, binanýn yapýmýnda kullanýlan malzemelerin kalitesi, ýsý yalýtýmý veya ýsýtma sistemi. Eger bir kullaným enerji belgesi çýkarýlacaksa, son üç yýldaki enerji giderlerinin faturalarý bulundurulmalýdýr. Eksik bilgileri gidermek ve binanýn zayýflýklarýný doðru tespit edebilmek için, her iki belge için de görevlinin binaya yerinde bir kontrol yapmasý önerilir. 4. Belgenin verilmesi Enerji belgesini hazýrlayacak olan görevli bütün belgeleri aldýktan sonra bilgisayar aracýlýðý ile hesaplamaya baþlar. Belgenin hazýrlanmasý bittikten sonra ev sahibine kiþisel olarak verilmelidir. Böylece enerji görevlisi eksiklikler ve yapýlabilecek modernize calýþmalarý konusunda ev sahibine bilgi verebilir. Devrim bey, bu bilgilendirici söyleþi için çok teþekkür ederiz. Benim için bir zevkti. Ben teþekkür ederim. Bu bölümdeki sorularýnýzý aþaðýdaki adreslere iletebilirsiniz. Dipl.-Ing. Devrim Yarkýn Architekt Yeni Bina Emlak kredisinde ikinci dönem kredisi Tadilat Kredisi Finansmanlýkta hizmetinize sunduðumuz özellikler: - Almak istediðiniz konutun piyasa deðerinin belirlenmesi - Satýn almak istediðiniz konutun fiyatý ve artý Masraflarýnýn finansmanlýðý - Banka / Noter iþlemlerinin hazýrlanmasý ve takibi Arsa üzerine inþaa etmek istediðiniz yeni evinize Satýn almak istediðiniz yeni daire veya binaya Müteahitlere Proje Finansmanlýðý Sabit faizli birinci dönem kredinizin süresinin bitiminde, ikinci dönem kredisini uygun faiz ile sabitleyin. Birinci dönem kredisinin bitimine 2 sene öncesinden, ikinci dönem faizini sabitleþtirebilirsiniz! Mevcut evinizin tadilatý veya almak istediðiniz evin tadilat masraflarý finansmanlýðý! Krehlstr Stuttgart Tel.: 0711 / Fax: 0711 / E Mail: Website: Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Aðustos

4 IM GESPRÄCH: Interview zum Thema Abgeltungssteuer mit Martin Lenz: Überall wird über die Abgeltungssteuer gesprochen. Was ist damit gemeint? Betrifft mich das auch? An wen kann ich mich wenden? All das sind Fragen, die beantwortet werden müssen. Wir führten dazu ein Gespräch mit Herrn Martin Lenz, Filialdirektor der Vereinigten Volksbank AG in Sindelfingen. REPORTAJ: Maliyet vergisi Abgeltungssteuer konusunda Martin Lenz ile söyleþi: Her yerde Maliyet vergisi, daha doðrusu Abgeltungssteuer konusunda konuþuluyor. Bu tam olarak ne demek? Kimler için söz konusu? Kime baþvurabiliriz? Bunlar cevaplanmasý gereken sorular. Bu sorulara iliþkin Volksbank AG Sindelfingen in müdürü bay Martin Lenz ile bir söyleþi yaptýk. Emlak Sayfasi: Herr Lenz, was heißt Abgeltungssteuer? Wer ist von dieser neuen Steuer betroffen? Martin Lenz: Von der Abgeltungssteuer betroffen sind alle, die ab dem mehr als 801 Euro Zinsen und Erträge aus Geldanlagen bekommen. (Bei Ehepaaren sind es 1602 Euro). Dazu kommen 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungssteuer und gegebenenfalls die Kirchensteuer das macht gesamt rund 28 Prozent. Damit ist die Steuerschuld gegenüber dem Finanzamt abgegolten, also erledigt. Daher kommt auch der Name Abgeltungssteuer. Emlak Sayfasi: Wie ist die Regelung bisher? Martin Lenz: Bis werden Kapitalerträge zum persönlichen Steuersatz versteuert. Dieser Steuersatz liegt in vielen Fällen über 25 Prozent. Emlak Sayfasi: Was passiert, wenn der Kunde nichts unternimmt? Martin Lenz: Dann kann er sich unter Umständen schlechter stellen als vorher, das heißt, es gibt Geldanlagen, die von der neuen Steuer mehr betroffen sind als andere. Das sollte aber in der persönlichen Beratung besprochen werden. Emlak Sayfasi: Was ist Ihr Rat, damit keine Nachteile entstehen? Martin Lenz: Mein Rat ist immer, mit den Fachleuten zu sprechen und die jeweilige Kundensituation genau zu beleuchten. Nur so können Nachteile erkannt und entsprechend geregelt werden. Emlak Sayfasi: Was kostet eine solche Beratung? Martin Lenz: Bei der Vereinigten Volksbank AG ist diese Beratung kostenlos. Wir bieten immer eine Gesamtberatung an, bei den auch andere Wünsche des Kunden besprochen werden. Dazu gehört die (Immobilien)finanzierung, der Versicherungs-Check, die private Altersvorsorge, etc. Lassen Sie sich von uns beraten! Herr Lenz wir bedanken uns für das informative Gespräch. Emlak Sayfasý: Bay Lenz, maliyet vergisi Abgeltungssteuer ne demek? Bu yeni vergiler kimler için sözkonusu? Martin Lenz: Bu vergi tarihinden itibaren yürürlüðe giriyor ve 801 Euro dan daha fazla faiz veya yatýrým geliri kazanan herkesi ilgilendiriyor. (Çiftlerde bu miktar 1602 Euro). Ek olarak %5,5 oranýnda dayanýþma ve bazý durumlarda kilise vergisi de geliyor ve yaklýþýk %28 oranýnda vergiye tekabül ediyor. Bu þekilde vergi dairesine olan vergi borcu ödenmiþ oluyor. Bu yüzden de adý maliyet vergisi. Emlak Sayfasý: Þimdiye kadar nasýldý? Martin Lenz: tarihine kadar mal varlýklarý kiþisel olarak vergilendirilecekler. Bu da %25 oranýnda vergiye tekabül ediyor. Emlak Sayfasi: Müþterileriniz herhangi bir þey yapmazsa ne olacak? Martin Lenz: Büyük bir ihtamelle öncesine göre daha kötü durumda olacaktýr. Bu þu demek, bazý yatýrýmlar diðerlerine göre daha çok vergiye mahsus. Bu kiþisel bir görüþmede konuþulmalýdýr. Emlak Sayfasý: Herhangi bir mahzurun oluþmamasý için ne öneriyorsunuz? Martin Lenz: Önerim uzman kiþilerin danýþmanlýðýný almak ve kiþisel durumu konusunda bilgilenmektir. Ancak o þekilde zararlar görülebilir ve karþýsýnda önlem alýnabilir. Emlak Sayfasý: Bu danýþmanlýk hizmetinin ücreti nedir? Martin Lenz: Volksbank AG de bu danýþmanlýk hizmeti ücretsiz. Biz müþterinin diðer isteklerinin de konuþulduðu toplu bir daniþmanlik hizmeti sunuyoruz. Bunlar arasýnda emlak finansmaný, sigortalar, özel emeklilik sigortasý gibi konular sayýlabilir. Danýþmanlýk hizmetimizden yararlanýn. Sayýn Lenz, bu bilgilendirici konuþma için çok teþekkür ederiz. Danýþmanýnýz: Vereinigte Volksbank AG Martin Lenz Privatkunden Telefon: 07031/ Fax: 07031/ Bannasch & Partner Immobilien Kompetenz rund um die eigenen vier Wände! Leonberg 3-Familienhaus Lage: Ruhige zentrumsnahe Lage. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, zu Fuß erreichbar. Leonberg-Ramtel Reiheneckhaus Lage: Ruhig gelegen. Alle Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, sind zu Fuß erreichbar. Leonberg-Eltingen Doppelhaushälfte Lage: Sehr ruhig & ganz in der Nähe des Leonberger Zentrums. Leonberg-Teilort Reiheneckhaus Lage: Ganz ruhig gelegen in einer reinen Wohngegend in ortsrandnaher Lage. Ausstattung: 13,5 Zimmer, Wohnfläche ca. 235 m², Grundstück ca. 495 m², Tageslichtbad, sep. WC, Garten Ausstattung: Wohnfläche ca. 90 m², Grundstück ca. 252 m², Tageslichtbad, sep. WC, Garten und Terrasse Ausstattung: Wfl. a. 125 m², Grundstück ca. 113 m², 6 Zimmer, Einzelgarage, Hof mit Tor, ZUM RENOVIEREN Ausstattung: 6,5 Zimmer, Wohnfläche ca. 180 m², Grundstück ca. 227 m², Garten & Terrasse, Einzelgarage Kaufpreis ,- Kaufpreis ,- Kaufpreis ,- Kaufpreis ,- Telefon (07152) Telefon (07152) Telefon (07152) Telefon (07152) Leonberg 3-Zimmer-Wohnung Leonberg-Eltingen 4-Familienhaus Ludwigsburg Doppelhaushälfte Schwieberdingen 3-Familienhaus Lage: Direkt am Leonberger Stadtpark. Alle Einkaufsmöglichkeiten vor der Haustür. Lage: Ruhig und zentrumsnah gelegen. Alle Schulen sind schnell zu Fuß erreicht. Lage: Reine AnliegerSiedlung in Ludwigsburg. Ausreichend Freizeitgestaltungen möglich. Lage: Ruhiger Ortsteil von Schwieberdingen. Kindergarten vor Ort. Ausstattung: Aufzug, Wohnfläche ca. 92 m², EBK, Bad, sep. WC, großer Balkon, HMS, TG-Box, teilmöbliert Ausstattung: WfL ca. 463 m², Grundstück ca. 711 m², Gewerbeeinheit, Solarkollektoren, Garten, Garage & Stpl. Ausstattung: 6 Zimmer, ca. 198 m² Wohnfläche, Grundstück ca. 311 m², EBK, Sauna, Kaminofen, 2 Stellplätze Ausstattung: 3 Einzelwohnungen, Gesamt-Wohnfläche ca. 190 m², Grundstück ca. 505 m², großer Garten Kaufpreis ,- Kaufpreis ,- Kaufpreis ,- Kaufpreis ,- Telefon (07152) Telefon (07152) Telefon (07152) Telefon (07152) Bannasch & Partner Immobilien + Baufinanzierungen TOP Finanzierungskonditionen! Auch im Neubau sind SIE bei uns gut beraten. w w w. b a n n a s c h. d e - Rufen Sie an: (07152) Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Aðustos 2008

5 WHG DAÝRE HAUS EV Krehlstraße Stuttgart Internet: Schöne neu renovierte 86m² Wohnung. Lage: Beliebte ruhige Lage nähe Hölderlinplatz S-West. Objektbeschreibung: Neu renovierte helle 3-Zi.-Etagenwohnung im 3.OG in einem gut erhaltenen MFH Bj Ausstattung: Wohnräume Laminatböden, Tageslichtbad/WC gefliest, Kunststofffenster, ZH, Süd-Balkon, Keller. Kaufpreis: ,- Finanzoffice, Tel.: 0711/ , Neue Eigentumswohnungen in Fellbach Tel: Fax: Schöne 4-Zi-Whg in Waiblingen (Ameisenbühl) Waiblingen, 4-Zi-Whg, 100m², 2 gr.balkone und Einzelgarage, 2002 komplett renoviert, ab sofort verfügbar, EUR Tel: IS24 Objekt-ID: Privatverkauf, 3-Zimmer-Wohnung in Heidelberg, preisgünstig aus Altersgründen abzugeben. 90.0m², 1.OG; öffentl. Verkehrsmittel, Schulen und Läden in der Nähe. EUR ,00 Tel:02232/27379 IS24 Objekt-ID: B&B Systembau GmbH Neckarstr Stuttgart Kaufpreis: ,- Schöne 3,5-Zimmer Wohnung in bester Lage von Ebersbach Wohnfl. 92.5m², BJ 1973, Renoviert 2002, Balkon, TG-Stellpl. VB: EUR ,00, Tel: IS24 Objekt-ID: Korb 4 Zimmer EG-Whg. ca. 100 m², mit Gartenanteil Sonnige und ruhige Wohnlage, Südterrasse. Freier Blick auf die Weinberge, Innenstadtlage. Kaufpreis: ,- FIWO Immobilien Krehlstraße Stuttgart Internet: Schöne 4 Zi.-Whg. mit Balkon in S-Süd!! Lage: Ruhig dennoch zentral. 3 min. zum Marienplatz. Objektbeschreibung: Schöne 4 Zi.-Etagenwohnung in einem MFH. Bj. 1958; Wfl. 90m² Ausstattung: Wohn u.- Schlafbereich Teppich* Flur gefliest* PVC-Fenster* 2 Bäder* EBK* Balkon. Kaufpreis: ,- Finanzoffice, Tel.: 0711/ , Finanzoffice, Tel.: 0711/ , Ihre letzte Chance! Nur noch eine Wohnung. 4-Zi.-Whg. in Feuerbach, Erstbezug nach Renovierung, 1. OG, ca. 101 m², große Wohnküche, TL-Bad Kaufpreis: ,- BBT Aktiengesellschaft, Tel. 0711/ , 4 Zi. S-Zuffenhausen Zentrale Lage in der Stammheimer Str. in einem 4 Familienhaus mit Gemeinschaftsgarten. Kaufpreis: ,- i-mobilien.de, Enzstr. 49, Stgt Gaby Beil Krehlstraße Stuttgart Internet: Ausbauen, einziehen, wohlfühlen!! Lage: entrale Lage von Herrenberg-Affstätt, S-Bahn Anschluss. Objektbeschreibung: Schöne 3 Zi DG-Maisonette Whg. Bj.2007, Wfl. 83 m², Erstbezug. Ausstattung: PVC-Fenster, ZH, Balkon,Innenausbau noch möglich, Inkl. TG-Stellplatz. Kaufpreis: ,- Ruhige 5-Zimmer-Wohnung in Bad Cannstatt ca. 122 m² Wfl., kl. Balkon, Tageslichtbad, in einem ruhigen 5-Familien-Haus. Kaufpreis: ,- MILLER IMMOBILIEN Hr. Osteroth Haus mit Ladengeschoß und Lagerraum im EG. Imbissladen mit Küche, Garage und Carport. 1.OG: 3 ZW DG: 3,5 Zi.- Mais.-Whg. Kaufpreis: ,- i-mobilien.de, Enzstr. 49, Stgt A.Herrmann Türkei oder deutsch Verkauf : Restaurant + Wohnhaus am Niederrhein Gaststätte/Restaurant 740 qm und eine Doppelhaushälfte mit ehmaliger Werkstatt 240 qm Kaufpreis: ,- PRIVATANZEIGEN ÖZEL ÝLANLAR Helle 3 1/2 Zimmer-Wohnung sucht Nachmieter Zentrum, verkehrsgü., zentral: 3 1 /2 ZKBB, DG, 75 qm, 2. OG, Wohnküche, TGL-Bad, Laminat, Doppelgar., gepfl., EBK, G-WC, Kabel-TV, Keller, frei ab Sept. 08, KM 590,-, KT 2 MM. Tel: S-Möhringen 3 Zi-Wohnung, 72 m², EBK, 2.OG, Bad, sep.wc, Balkon, Garten, Garage, Baujahr Grüne Umgebung, gemeinsame Gartennutzung. Öl- ZENTRALHEIZUNG (reichlich vorgesorgt). Holz- Doppelglasfenster. Waschküche/ Trockenraum, Fahrradraum. Dach bereits wärmegedämmt. Prov. 3,57% Courtage vom Käufer zu bezahlen Tel: und Stuttgart City 1 Zimmerwohnung, möbliert, sep. Eingang, WC/Dusche, Singleküche, Nähe Haltestelle, zentrale Lage, ab sofort/später, + 30,- NK + 3 MM KT, KM 270,00 EUR FP, Tel: Altinoluk/TK Komfortables Wohnund Ferienhau Lage: ruhige Hanglage mit Meerblick ca. 3 km vom Ortszentrum von Altinoluk entfernt Objektbeschreibung: freistehend, mit Einliegerwohnung, Baujahr 1992, Wohnfläche 170 m², Grund 550 m², Auto-Stellpl. Ausstattung: Komplett komfortabel möbliert mit moderner Einbauküche, Marmorböden Kaufpreis: ,- Renditeobjekt: Mehrfamilienhaus mit Lagerhalle Billigheim-Allfeld, Nähe NSU, HN und MOS, 9 Zimmer, 3 Bäder, Wohnfl 230 m², Nutzfl 370 m², Grdst. 680 m², teilverm, EUR ,--, IS24 Objekt-ID: Vaihingen/Enz, Panorama Blick Vaihingen-30siger Zone, sehr ruhig, Randlage, ruhig, verkehrsgü., zentral: 3 ZKBB, 90 qm, Badew.+Du., ZH, Öl, Teppich, Stellpl., Süd- West, Bj. 70, gepfl., EBK, Kabel-TV, Keller, Speicher, Zzgl. 1,5 MM. + MwSt. Prov., frei ab sofort, KM 630,-, NK 120,-, KT 2 MM. Tel: Zi.-Whg HINGUCKER 77 m², Küche, Bad, sep.wc, Terrasse, begrünter Innenhof, Fassade mit Fachwerk und das Dach sind frisch gerichtet, Wohnung im Erdgeschoß ist sonnig hell, mit 3 gleich großen Wohn-Räumen. Gemeinsam genutzte SON- NENTERRASSE auf 1.Stock Anbau. Provision 4,76% Courtage vom Käufer oder Mieter zu zahlen Tel: und Vaihingen/Enz Vaihingen-Zentrums Nähe, Randlage, ruhig, verkehrsgü., zentral: 3 ZKBB, 82 qm, 1 OG, Badew.+Du., ZH, Öl, TG, gepfl., EBK, G-WC, Hausmeisterservice, Kabel-TV, Keller, Zzgl. 1,5 MM.+MwSt. Prov., frei ab sofort, KM 600,-, NK 130,- KT 2 MM, Tel: Altinoluk/TK Komfortables Wohn und Ferienhaus 170 m² Wohnfläche mit Einliegerwhg. 550 m² Grundstück mit gepfl. Garten, sof. beziehbar Kaufpreis: ,- Türkei : oder deutsch Winkelbungalow in traumhafter Lage Side/Manavgat, 4 Zimmer, Wohnfl m², Grdstk m², Baujahr 2008, EUR ,00, Kontakt: IS24 Objekt-ID: Privat! Mehrg. Haus Ausbaumöglich, Gewerbe Fl. Wiernsheim, 8 Zimmer, Wohnfl. 140m² zusätzlich 160qm ausbaubar,sauna, gr.garage m.werkstatt,grube etc.eur ,00, Tel: IS24 Objekt-ID: Vaihingen: Büro Top Geschäftslage Büro 70 qm, in Vaihingen/ Enz, 8 J. K. Miete: 530,- + Nk.: 100,- 2 MM. Kt. 1 Stpl., Keller, zzgl. 2 MM + MwSt. Prov. Tel: Privatverkauf! 2 Zi.-DG-Whg., mit toller Aussicht über Stuttgart zu Verk., zur Königstr. zu Fuß 15 Min.; 63m², Keller, Abstellraum, Bad, Fenster u. Boden (Cutto) neu, VHB ,- Tel: 0163/ und 07141/ Wer gibt uns eine Chance? Dringend! Wir, berufstätige Mama und Tochter (beide NR) suchen zum 1.9. schöne 3-Zi-Whg im Raum Möhringen/Vaihingen. Mögl. mit Balk/Terr od. Garten und Badewanne. WM bis ca. 550,- Falls Sie ein Angebot für uns haben dann schnell ran ans Tel.! Vielen Dank! Tel: Karlsruhe 4 - Zimmer Wohnung im Zentrum! Objektbeschreibung: Sehr schöne Helle Wohnung am Kongresszenrtum. Ausstattung: Durchgehend Neuwertig Laminat. Im Bad, WC und Kontakt: Besichtigungstermin unter Tel: Keine Maklerprovision!! IS24 Objekt-ID: EFH mit ELW Keller und Garage!! 556qm Grund!! Bad Herrenalb Rotensol, 4 Zi, NFL ca.136m², Keller, ÖZH, Bj.73, ab sofort frei, ,- (Prov. 3,0% zzgl.19%mwst), Tel IS24 Objekt-ID: Vaihingen 3 Zi-ETW Stadtnähe Vaihingen-zentral: 3 ZKBB, 86m 2, 1 OG, TGL- Bad, ZH, Öl, Teppich, Einzelgarage, Süd, Bj. 1970, ren.bed., EBK, G-WC, Hausmeisterservice, Isoliervergl., Kabel-TV, Keller, Die Whg. bringt einen Jahresmietertrag v ,- EUR, zum Verkaufspreis wird eine Makl.prov. v. 3% zzgl. MwSt. fällig., vermietet, Finanz. mgl., Maklergebühr 3%, VHB ,-. Tel: Privatverkauf 3 ½ Zi.-Whg., Marbach, 110 m², 3-Zi.-Whg., Cannstatt, 87 m², Tel. 0711/ Paar sucht Wohnung in S-Süd, ab 65m² Nettes Paar (Realschullehrerin und Student, verlobt) sucht Whg. zum Max 25 minuten mit Öffentlichen zur Uni Hohenheim, bzw. Plieningen, ab 2,5 ZW und Nfl. ab 65 qm, KM bis ca. 550,-. gerne mit Blk./Terr. Tel: Eigentumswohnungen Objektbetreuer Knud Kessler Eigentumswohnungen Tel / Grafenau-Döffingen (6108) Großer Garten 3,5 Zimmer, EG, 3-Fam.haus, Bj. 1972, ca. 68,5 m² Wfl., KfZ-Stellplatz, Süd-Terrasse , Freibad, Wfl. ca. 63 m², Bj. 62, z.teil renoviert, frei ,-- Altdorf (6180) Großzügige und helle 2- Zi.-Whg. in 4- Fam.-Haus, super EBK, Wfl. ca. 57 m², Bj. 1992, Westbalkon, großer Kellerraum, 2 off. Pkw - Stellpl. kurzfristig frei , I.OG, Öl-Kachelofen, Tageslichtbad, kurzfristig beziehbar , Schönaich (6191) 3 Zi.-Erdgeschoß-Whg. mit Garten, Wfl.82 m², Bj.98, zentrale und ruhige Lage, EBK, Tageslichtbad, PKW-Stellpl , Warum noch verreisen? Weil der Stadt (6134) Großzügige 3-Zi.-EG-Wohnung, Gebiet Blammerberg, sonniger Garten mit unverbaubarem Blick auf WdS, ca. 106 m² Wfl., 2 Keller, TG-Box, frei nach Vereinb ,-- Region Böblingen/Sindelfingen Häuser Objektbetreuerin Yvonne Reinhard Tel / Sindelfingen Goldberg (6252) Reihenmittelhaus mit ca. 130 m² Wfl., Bj Das Grundstück mit ca. 255 m² kann entweder direkt über die Stadt gekauft oder über eine monatliches Entgelt angemietet werden. Mit Garage im Außenbereich ,-- Sindelfingen (6214) Gepflegtes 1-2 Fam-Haus mit Reihenhauscharakter. Sep. ELW im DG mit ca. 55 m² Wfl. Grdst. ca. 255 m², Fliesenböden, teilweise renovierungsbedürftiger Zustand (Sanitär- und Küchenbereich). Die Gesamtwohnfläche beläuft sich auf ca. 195 m². Mit Garage im Außenbereich sowie 2 Pkw-Stellplätze! Ihr Anruf lohnt sich ,-- Eigentumswohnungen Sindelfingen (6174) 2,5-ZI-ETW im 3.OG, ca. 72 m² Wfl. zentrale Innenstadtlage, teilw. renovierungsbedürftiger Zustand, Hausmeisterservice, Aufzug, Keller, eine Grage im Außenbereich kann für dazu erworben werden , Sindelfingen (6126) Komplett renovierte 3-Zi-ETW am Goldberg, ca. 84 m² Wfl, neue Fenster, neues Badezimmer, Markeneinbauküche kann übernommen werden, Stellplatz, , Häuser Objektbetreuer Hans A. Rauner Tel / Gärtringen (6087) Raumwunder Doppelhäushälfte mit Einzelgarage und Stellplatz, Garten mit Freisitz, Baujahr um 1978, Grundstück gesamt ca. 266 m². Wfl. ca. 135 m², gepflegt, guter Allgemeinzustand, kurzfristig frei ,-- Böblingen Rauher Kapf (6176) Ideal für Einsteiger 2-Zi.-Wohnung in schöner Lage am Waldrand. Wfl. ca. 54 m² im 2. OG, Balkon, Hausmeister, PKW- Stellplatz. Die Außenfassade und Fenster wurden in 2006 erneuert. Sofort frei , Böblingen (6117) 3 ½ Zi-ETW in schöner Stadtrandlage, Wfl. 81 m², Balkon, hochwertig modernisiert, 4. OG mit Aufzug, Hausmeistervollservice, kurzfristig beziehbar , Böblingen (6107) Außergewöhnliche 4-Zimmer-Studio-Wohnung, Stadtmitte, Wfl. ca. 88 m², Garagenbox, kurzfristig frei , Böblingen (6112) Wohnen wie im eigenen Haus: 3 ½-Zimmer Wohnung mit großem Gartenanteil, Wfl. ca. 87 m², hochwertig modernisiert, Garagen-Box, kleine Wohneinheit, ruhige Stadtrandlage mit Anbindung zum Schulzentrum , Grafenau-Dätzingen (5974) Sonniges Wohnen 3,5 Zi-Whg. im 1.OG, Südbalkon, Außen- und TG-Stellplatz, ca. 72 m² Wfl., BJ 1996, kurzfristig beziehbar , Grafenau-Döffingen (6045) Großzügiges Wohnen mit Aussicht: 4 bis 5 Zi. ETW, 1.OG, gepflegt, 7 FH, Bj. 1976, Wohnfl. ca. 127 m², Balkon, Einzelgarage, Einbauküche, Abstellraum, frei , Region Schönbuch Objektbetreuer Eberhard Hess Eigentumswohnungen Tel / Holzgerlingen (6084) -Singleparadies- 1 Zi.-App. mit Südbalkon und off. Stellpl. neu renoviert, Küchenzeile, Wfl. ca. 24 m², Keller, vermietet - auch für Kapitalanleger geeignet , Holzgerlingen (6204) Klein aber mein helle 3 Zi.-ETW in ruhiger und sonniger Lage unweit vom Hildrizhausen (5822) Hell ruhig - attraktiv 4 ½ Zimmer Eckwhg. in ruhiger sonniger Ortsrandlage mit großzügigem Wohn- u. Essbereich, großer Süd-/Westbalkon, kl. Einheit, Wfl. ca. 107 m², s. g. Zustand, off. EBK usw., TG-Stellpl., + off. Pkw-Stellpl., kurzfr. frei , Objektbetreuer Paul Raisch Tel / Häuser Schönaich (6246) DHH in ruhiger Wohnlage, Bj. 54, erweitert 1966, einfache Ausstattung, Wfl. ca. 158 m², Grdst. ca. 374 m², 7 Zimmer + großzügige Nebenräume, 2 Garagen, sofort beziehbar , Steinenbronn (6236) 2-Fam.-Haus, zentrumsnahe Lage, 2 x 4Zi.-Whg., Ges.-Wfl. 172 m², Grdst. 388 m², Bj Umbau 1956, Kunstoffenster, Öl-Kachelofenhzg. Garage, frei 12/ , Eigentumswohnungen Schönaich (6142) 3 Zi.-Whg. Wfl. 57 m², gute Wohnlage, Region Calw/WdSt. Objektbetreuerin Carolinda Di Laudo Tel / Häuser Ideal für die junge Familie! Magstadt (5682) Neubau-Reihenhäuser in zentraler Wohnlage, mit 4 ½ Zimmer auf ca. 105 m² Wfl., mit DG-Ausbau auf ca. 140 m² Wfl. erweiterbar, Grundstücksgrößen zwischen ca. 121 und 263 m², auf Wunsch mit 2 TG-Stellplätzen, keine Käuferprovision , Hier stimmt Preis-Leistung Weil der Stadt Hausen (596) Geräumiges frei stehendes 1-2 Familienwohnhaus, auf einem 734 m² großem Grundstück., mit ca. 207 m² Wohnfläche und mindestens 90 m² Nfl., in ruhiger Wohnlage, kurzfristig beziehbar , Eigentumswohnungen Hier werden Sie sich wohl fühlen Simmozheim (5809) Helle und gut geschnittene 3-Zi.-Whg. im 1.OG eines gepflegten 5-Fam.- Hauses, ca. 91 m² Wfl., großer SW-Eck- Balkon, Einzelgarage, Bj. 83, gute und zentrale Wohnlage, frei nach Vereinbarung , Objektbetreuer Frederic Menz Tel / Häuser Bad Liebenzell-Unterhaugstett (5629) Großzügige Doppelhaushälfte Bj mit Wintergarten, ca. 170 m² Wfl. 3 Bäder in 3 abgeschlossenen Wohnungen. Ideal als Mehrgenerationenhaus oder für Freiberufler. Mit 2 Garagen und 3 Stellplätzen. Bezugsfrei , Bad Liebenzell-Möttlingen (4964) Großes Bauernhaus mit Ausbaureserve, Scheunenanbau, Schuppen und Garagen. Grdst m² , Calw (6017) 3 Familienwohnhaus (Bj. 1972) mit 2 Einliegerwohnungen, Wfl. ca. 330 m², 4 Wohnungen bezugsfrei, 1 Garage und 1 KFZ-Stellpatz , Bad Liebenzell-Monakam (6101) Großes 2-Familienhaus mit ELW (Bj. 1962), 4 Garagen und ca m² Grundstück. Renovierungsarbeiten sind notwendig , Unser Gesamtangebot mit mehr Detailinfos und vielen Bildern finden Sie unter: Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Aðustos

6 IM GESPRÄCH: Interview zum Thema Wohlstand heute und morgen mit Marco Stege: REPORTAJ: Bugünü yaþarken yarýnlarýnýzý Garanti altýna almak mümkün konusunda Marco Stege ile söyleþi: Wer sein schwer verdientes Geld sicher und renditestark anlegen möchte, tut gut daran, sich über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren, um zu verstehen, in welche Kanäle sein Geld fließt. Wir sprachen mit Herrn Marco Stege, Dipl. Bank-Betriebswirt und zugleich Vertriebsleiter der ascent AG über das Thema Geld und erfuhren dabei Interessantes über Schuldenabbau, Anlagemöglichkeiten, Vermögensaufbau und Absicherung fürs Alter. Zor yollarla kazandýklarý paralarýný doðru bir þekilde yatýrýmla deðerlendirmek isteyenler, olanaklar konusunda bilgilenmeye ve en iyi yolu seçmeye çalýþýrlar. Ascent AG nin satýþ müdürü, ekonomi mezunu, Marco Stege ile yaptýðýmýz görüþmede borçlar ile nasýl baþedilebileceði, yatýrým olanaklarý, yaþlýlýk için alýnacak önlemler üzerine deðerli bilgiler edindik. ES: Herr Stege, Sie verstehen sich selbst als Berater und nicht als Verkäufer. Worüber kann ich mich denn bei Ihnen beraten lassen? M.Stege: Tatsächlich bin ich kein Verkäufer sondern berate meine Kunden in allen Bereichen, die mit Geld und vor allem mit Geldvermehrung zu tun haben. Dazu gehört eine solide Baufinanzierung für Immobilienerwerber oder auch alles für die Altersvorsorge oder Risikoabsicherung wie Unfall, Tod, Krankheit oder Berufsunfähigkeit. Schwerpunktmäßig berate ich meine Kunden in Bezug auf Vermögensaufbau aber auch Schuldenabbau. Das sollte nämlich zuerst kommen. ES: Das klingt interessant und wichtig. Aber diese kostenlose Beratung bekomme ich auch von meiner Bank oder meinem Versicherungsvertreter. Was unterscheidet die ascent AG denn z. Bsp. zu den Banken? M.Stege: Diese Frage ist natürlich berechtigt und ich möchte sie wie folgt beantworten: Wir haben keine eigenen Produkte, die wir an unsere Kunden verkaufen sondern sind Vermittler und somit unabhängig. Wir analysieren und bewerten alle Produkte individuell und leiten dann das jeweils beste Angebot für den Kunden weiter. ES: Welche Produkte meinen Sie genau, Herr Stege? M.Stege: Wenn man den Weg des Geldes einmal in der Grafik 1.0 beobachtet, sieht man sehr schnell, dass am Ende immer in die Wirtschaft investiert wird, um somit bestmögliche Erträge zu erwirtschaften. Mit sogenannten Investmentfonds beteiligen Sie sich unmittelbar direkt an der Wirtschaft und können somit sicher gehen, das Beste aus Ihrem Geld zu holen. Die ascent AG hat sich dabei auf diese Fonds-Anlagen spezialisiert und arbeitet mit den besten Fonds weltweit, über davon gibt es alleine in Deutschland. ES: Das hört sich verlockend an, aber mal ehrlich Herr Stege, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, gehen doch auch meine Werte der Fonds in den Keller und ich mache dabei Verluste, fast schon wie an der Börse, oder nicht? Da zahle ich doch lieber in eine sicherere Geldanlage ein? M.Stege: Das stimmt so nicht ganz. Natürlich gibt es Schwankungen in der Wirtschaft aber das ist nur kurzfristig gedacht. Wenn Sie einmal die Entwicklung der Fonds in den letzten Jahrzehnten vergleichen, sehen Sie, dass es bei großen Krisen wie zum Beispiel der Ölkrise, dem Zweiten Weltkrieg oder dem elften September zwar immer kurzzeitig nach unten ging, aber wenn man die Gesamtentwicklung betrachtet, sind Fonds immer die beste Anlagemöglichkeit. Wie das genau funktioniert und was zu beachten ist, erfahren Sie in unseren regelmäßigen Fachvorträgen. ES: Fonds sind also für mittel- bis langfristig angelegte Ziele? M.Stege: Absolut. Natürlich gibt es dabei sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel eine mit stetigem, solidem Wachstum nahezu ohne Kursschwankungen, oder aber wiederum andere mit spekulativem Charakter, die größeren Schwankungen unterliegen, dafür aber mehr Geld erwirtschaften. Mit diesen Möglichkeiten finden wir für jeden die passende Anlageform. ES: Alles schön und gut. Hört sich toll an. Vermögensaufbau, Geld erwirtschaften, Rendite sichern. Was aber ist mit Menschen, die kein Vermögen besitzen, um es zu vermehren sondern ganz einfach nur Schulden haben? M.Stege: Das ist kein Problem. So wie in allen Bereichen des Lebens gibt es auch in unserer Branche Experten im Umgang mit dem Geld. Diese Experten analysieren zunächst ganz individuell und unverbindlich die jeweilige Situation der Menschen und erstellen danach einen Spielplan fürs Geld wie es sich erholt und vermehrt. Ähnlich wie ein Fußballtrainer, der seine Spieler studiert und danach das Beste aus ihnen herausholt. Was Fatih Terim mit seiner B-Mannschaft im Spiel gegen die Deutschen im EM Halbfinale auf die Beine stellte war schon sehr beeindruckend. ES: Weshalb halten Sie es für notwendig, türkische Mitbürger mit Emlak Sayfasi in deren Muttersprache anzusprechen? M.Stege: Gerade durch die sprachlichen Probleme kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Missverständnissen, zum Beispiel beim Hauskauf oder sonstigen Krediten oder Versicherungen, die die Rente sichern sollten. Diese Missverständnisse wurden oft von manchen Beratern zum ihrem eigenen Vorteil ausgenützt. Wir möchten, dass die Menschen erst verstehen, was mit ihrem Geld passiert und die Verantwortung dafür nicht einer dritten Person überlassen, sondern wieder selbst in die Hand nehmen. Deshalb informieren wir die Menschen über alle Bereiche des Geldes in unseren bundesweit stattfindenden Fachvorträgen. Die nächsten Termine in Ihrer Nähe finden Sie in der nebenstehenden Anzeige. Übernehmen Sie wieder die Verantwortung für Ihr Geld! ES: Herr Stege, ich bedanke mich für dieses angenehme Gespräch und freue mich jetzt schon auf einen Ihrer Vorträge. M.Stege: Das Vergnügen war ganz auf meiner Seite, und ich hoffe, einen kleinen Einblick in die Welt der Finanzen und Anlagen vermittelt haben zu können. Wer möchte, kann sich gerne unverbindlich näher über unser immer größer werdenden Unternehmen informieren und schauen, welche Möglichkeiten es bietet. Grafik. 1.0: Der Weg des Geldes/ para akýþ þemasý Euroluk yatýrýmýn aylýk performans grafiði ES: Bay Stege bir satýcý deðil bir danýþman olduðunuzu ifade ediyorsunuz. Size hangi konularda danýþabilirim? M.Stege: Gerçekten de ben bir satýcý deðilim, müþterilerimi para ile özellikle paranýn arttýrýlmasý ile ilgili konularda bilgilendiriyorum. Bunlara emlak almak isteyenler için emlak kredisi veya yaþlýlýk sigortasý, kaza, ölüm, hastalýk, ya da iþ yapamama durumlarýna karþý risk sigortalarý da dahil. Aðýrlýklý olarak müþterilerime yatýrým konusunda ve ayný zamanda borçlarýn ödenmesi konusunda da danýþmanlýk hizmeti veriyorum. Çünkü öncelikle borçlar yokedilmeli. ES: Bu oldukça enteresan ve önemli görünüyor. Ama bu hizmeti bankamdan veya sigorta temsilcimden de alabiliyorum. Ascent AG yi bankalardan ayýran nedir? M.Stege: Bu çok yerinde bir sorudur ve tek bir cevabý var. Müþterilerimize satmamýz gereken bir ürünümüz yok. Biz sadece aracý olduðumuz için tamamýyla baðýmsýzýz ve herhangi bir þirkete baðlý deðiliz. Bu sayede bütün yatýrým ürünlerini birbirleriyle analiz ederiz ve müþterimiz için en iyisini önerebiliriz. ES: Hangi ürünleri kastediyorsunuz, Bay Stege? M.Stege: Paranýn gideceði yolun grafiðine 1:0 ölçeðinde bakýldýðýnda, hýzlýca farkedilir ki ekonomik yatýrýmlar yapýlacak ve bu þekilde kazanç saðlanacaktýr. Yatýrým fonlarý ekonominin en önemli parçasýdýr ve bu þekilde paranýzýn en iyi þekilde deðerlendirileceðini garantiler. Ascent AG bu fonlar ile ilgili uzmanlaþmýþtýr ve dünya genelindeki en iyi fonlarla çalýþmaktadýr, bunlarýn den fazlasý Almanya da bulunmaktadýr. ES: Kulaða rahatlatýcý geliyor ama gerçekci olursak, ekonomi kötüye gittiði durumlarda fonlar da deðer kaybedecek ve borsada olduðu gibi paranýn deðeri de düþecektir. Deðil mi? Bu durumda daha güvenli bir yatýrým olanaðýna yatýrým yapmayý tercih ederim. M.Stege: Bu tam olarak doðru deðil.. Elbette ekonomide deðiþimler oluyor. Ama bu sadece kýsa vadeli düþünüldüðünde böyle. Geçmiþe baktýðýmýzda Petrol krizi, 2. dünya savaþý gibi zamanlarda ekonomi ciddi bir þekilde düþmüþ ama uzun vadede bakýldýðýnda yatýrým fonlarý hep deðer kazanmýþtýr. Bu sürecin tam olarak nasýl iþlediði konusunda, bu konu hakkýnda düzenlediðimiz seminerlerimizde bilgilenebilirsiniz. ES: Yatýrým fonlarý bu durumda daha çok uzun vadeli yatýrýmlar için mi? M.Stege: Kesinlikle. Elbette bunun yanýnda çeþitli olanaklar daha var. Örneðin düzenli büyüyen bir ekonomide, herhangi bir kur hareketi olmayan, veya tam tersi spekülatif bir ortamda daha çok para kazanýlabilir. Bu þekilde herkes için en uygun yatýrým þeklini bulabiliyoruz. ES: Herþey çok güzel ve kulaða hoþ geliyor. Yatýrým yapma, parayý karlandýrma, karý garantileme. Peki parasý olmayan veya borcu olan kiþiler için neler var? M.Stege: Sorun deðil. Hayatýn her alanýnda uzmanlar olduðu gibi bizim alanýmýzda da para konusunda uzmanlar var. Bu uzman analizi tamamýyla kiþiye ve duruma özel olup, sonucunda paranýn bir hareket alaný oluþturulur. Böylece para nasýl arttýrýlabilir görünür olur. Bu oyuncularý çalýþtýran ve onlardan en iyi sonucu alan bir futbol antrenörü gibi. Fatih Terim in B-Takim oyuncularýyla Almanya ya karþý çýkartýðý oyun oldukça etkileyiciydi. ES: Neden Emlak sayfasý aracýlýðý ile Türk lere ana dilinde seslenmek istediniz? M.Stege: Tam da dil problemi yüzünden örneðin ev alýmlarýnda, kredilerde veya emekliliði garanti altýna almasý gereken sigortalarda geçmiþte yanlýþ anlaþmalar oldu. Bu yanlýþ anlaþmalardan danýþmanlar çýkarlar saðladýlar. Biz istiyoruz ki, insanlar öncelikle paralarý ile ilgili olacaklarý anlasýn ve bunun sorumluluðunu baþkasýna býrakmasýnlar aksine kendi ellerinde tutsunlar. Bu yüzden Almanya genelinde bu konularda insanlarý bilgilendirmek için özel seminerler veriyoruz. Gelecek seminer tarihimizi yandaki ilanda görebilirsiniz. Paranýzýn sorumluluðunu kendi elinize alýn! ES: Bay Stege, bu güzel sohbet için size çok teþekkür ediyorum ve seminerinizi sabýrsýzlýkla bekliyorum. M.Stege: Finans ve yatýrým konusunda bilgi verebilmemi saðladýðýnýz için ben çok teþekkür ederim. Ek Olarak: Ýnsanlarý sevip yeni bir iþ yapmak isteyenler kendilerini bize tanýtabilirler. Tamamen bu iþte devam etmeye ya da ek iþ olarak para kazanmaya kendileri karar verebilirler. Ilgili her kiþiyi konu ile ilgili bilgilendirebiliriz. Danýþmanýnýz: ascent AG Marco Stege, Neckarstr. 34, Esslingen. Tel: / , Fax: / Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Aðustos 2008

7 Wem gehört unser Wasser? Die Wasserversorgung ist unverzichtbarer Teil der Daseinsvorsorge In einer Forumsdiskussion ging es kürzlich um unser wichtigstes Gut Das Wasser!!! Kullandýðýmýz su kimin? Suyun temini varolmanýn vazgeçilmez bir parçasýdýr. Kýsa bir süre önce, sahip olduðumuz en deðerli servetlerden biri olan Su, konusunda bir panel düzenlendi. Manfred Kanzleiter: Eine der größten Leistungen der Kommunalpolitik in Baden Württemberg ist die Schaffung einer Wasserversorgung mit höchster Qualität. Die Landeshauptstadt Stuttgart hat hierzu durch Beteiligung sowohl an der Landes-als auch an der Bodenwasserversorgung einen entscheidenden Beitrag geleistet. Die Versorgung mit Trinkwasser hängt heute ausschließlich an diesen Unternehmen. Rund 3 Millonen Einwohner in ca. 250 Gemeinden erhalten durch die Landeswasserversorgung ihr tägliches Trinkwasser, von der Bodenseewasserversorgung ca. 4 Millionen Einwohner. Landes- und Bodenseewasserversorgung sind kommunale Zweckverbände, die das benötigte Trinkwasser fördern, aufbereiten, in eigenen großen Leitungsnetzen in die Verbrauchsgebiete transportieren und dort an die örtlichen Versorgungsunternehmen übergeben. In Stuttgart waren dies früher die zu 100% städtischen Technischen Werke (TWS). Die TWS war gleichzeitig - quasi im Auftrag der Stadt Stuttgart- Eigentümerin an den Wasserzweckverbänden. Und hier beginnt das Problem: Mit Fusion der TWS zu den Neckarwerken (NWS) und deren Verkauf an die EnBW hat Stuttgart 2002 vollständig auf eine eigene Wasserversorgung verzichtet. Das Einzige was der Stadt blieb, sind vertraglich vereinbarte- also nicht durch Eigentum legitimierte - Stimmrechte in den Gremien der Wasserzweckverbände. Sie Fallen weg, falls es in der Wasserwirtschaft zu einer Liberalisierung kommt oder die Zweckverbände aufgelöst werden sollten. Nach Auffassung der SPD in Stuttgart ist die Wasserversorgung Teil der Daseinsvorsorge für Bevölkerung und Wirtschaft. Wir wollen dass alle Bürger unabhängig von Ihrer materiellen Leistungsfähigkeit zu angemessenen Preisen davon gebrauch machen können. Seit einigen Jahren wird, unterstützt von zahlreichen Initiativen Unternehmen, Verbänden und Parteien angestrebt, einen möglichst großen Umfang öffentlicher Dienstleistungen dem Mark zu überlassen. Es gilt das Motto: " Privat vor Staat". Die Auswirkungen dieses neoliberalen Dogmas sind allerdings bereits zu besichtigen, etwa der Niedergang des britischen Eisenbahn- und Busverkehrs nach der Privatisierung oder die Kostenexplosion auf dem französischen Wassermarkt nach dessen erzwungener Öffnung. Die Politik muss darauf reagieren und die richtigen Weichen stellen. Die SPD in Stuttgart, als auch im Landtag befassen sich derzeit intensiv mit den komplizierten Fragen, die es zu lösen gilt. Unser Ziel ist es zu verhindern, dass die Wasserwirtschaft in die Abhängigkeit von Internationalen Konzernen und Finanzanlegern fällt. Der Ausstieg der Stadt aus der Energie- und Wasserversorgung war aus heutiger Sicht eine fragwürdige politische Entscheidung, die für die Zukunft große Risiken enthält. Es gilt deshalb darauf hin zu arbeiten, die Wasserversorgung wieder unter öffentlicher Regie in Verantwortung der Stadt zu betreiben. Dazu gehört es, eine kommunale Mehrheit an den EnBW zu sichern, bzw. über den Rückkauf der Leitungsnetze zu diskutieren und zu entscheiden. Eine Gelegenheit hierzu ist die Neuvergabe Städtische Konzessionen für die Leitungsnetze Daneben muss geprüft werden, welche Möglichkeiten vorhanden sind, sich Landeshauptstadt wieder an den Zweckverbänden der Wasserversorgung als Miteigentümer zu beteiligen. Wir wissen, Fehler beseitigen ist schwierig. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Manfred Kanzleiter: Baden-Württemberg te gerçekleþtirilen hizmetlerin en önemlisi saðlanan yüksek kaliteli sudur. Stuttgart belediysi su teminatýný, eyalet su tesislerine (Landeswasserversorgung) ve Bodensee su tesislerine (Bodenseewasserversorgung) aktarma aracýlýðý ile dikkate deðer bir sonuç elde etmiþtir. Ýçme suyunun saðlanmasý bugün bu þirketler tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. 250 belediyeye baðlý bulunan yaklaþýk 3 milyon kiþi su ihtiyaçlarýný Landeswasserversorgung, 4 milyon kiþi de Bodenseewasserversorgung aracýlýðý ile saðlamaktadýr. Her ikiside bölgesel kurulmuþ, su ihtiyacýný saðlayan, daðýtýmý geliþtiren ve kendi ulaþtýrma kanallarý aracýlýðý ile suyu bölgesel merkezlere iletmeyi gerçekleþtiren kurumlardýr. Stuttgart ta daha önceden %100 belediye tesisleri (TWS) kullanýlmaktaydý. TWS belediye için calýþmaktaydý ve ayný zamanda su tesislerinin sahibiydi. Problem de burada baþlýyordu. TWS in (Technischen Werke) NWS (Neckarwerke) ile birleþmesinden ve NWS in EnBW ye satýlmasýndan sonra belediye su teminati üzerindeki kontrolünü kaybetti. Belediyeye kalan tek çözüm, sözleþmeler aracýlýðý ile anlaþýlacak, sahiplik iliþkisi olmayan, su tesisleri birliði oldu. Suyun saðlanmasýnda özelleþtirmeler geliþtirildiði taktirde böylelikle bu birlikler devre dýþý býrakýlabilecek. SPD nin görüþüne göre Stuttgart taki su teminatý ekonominin ve halkýn yaþamasýnýn vazgeçilmez bir parçasýdýr. Ýstiyoruz ki halkýmýz, koþullarýndan baðýmsýz olarak su ihtiyaçlarýný makul bir fiyata giderebilsinler. Yýllardýr, Avrupa Komisyonu tarafýndan da çeþitli þekillerde desteklenerek, ilgili þirketler aracýlýðý ile, partilerin ve birliklerin ortak isteði dogrultusunda bu ceþit belediye hizmetleri özel þirketlere býrakýlmaya çalýþýlýyor. Slogan belediyenin özelleþtirilmesi. Bu tür tezlerin etkileri ise, ingiliz demir ve otobüs yollarýnýn özelleþtirilmeden sonra batmasý ve Fransa da su iþletmelerinin özelleþtirmeye açýlmasýndan sonra fiyatlarýn çok yükselmesi gibi örneklerde görülebiliyor. Politikacýlar bu konuda reaksiyon göstermeli ve zayýf noktalar üzerinde çalýþmalýdýr. SPD hem Stuttgart ta hem de mecliste bu sorunlarý çözmek adýna ciddi çalýþmalar yapmaktadýr. Amacmýz, suyun özel uluslararasý þirketlerin ve yatýrýmcýlarýn kontrolüne býrakýlmamasýdýr. Belediyenin enerji ve su saðlama iþlerinden vazgeçmesi, gelecekte önemli sorunlarý beraberinde getirecek tehlikeli bir karardýr. Bu yüzden suyun saðlanmasýnýn belediyenin kontrolünde olmasý için çalýþmalar yapýlmalýdýr. Bunlarýn arasýnda EnBW nin elinde bulunan tesislerin geri alýnabilmesi ya da çoðunluk saðlanmasý da tartýþýlmasý gereken noktalardan biridir. Bunun için bir imkanda su daðýtým ruhsatlarýnýn 2013 de yeniden daðýtýlmasýdýr. Ayrýca gözden geçirilmesi gereken bir konuda, belediyenin nasýl tekrardan su daðýtým kurumlarýnda ortak mülk sahibi olarak bulunabileceðidir. Biliyoruz; hatalarý düzeltmek oldukça zordur. Ama istek olduðu sürece çözüme giden yol elbet bulunur. Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Aðustos

8 Der richtige Bauträger wesentliche Kriterien zur Bewertung In unserer letzten Ausgabe konnten Sie aus einem Leserbrief wichtige Informationen bezüglich der Zusammenarbeit und Beauftragung des richtigen Bauträgers lesen. In dieser Ausgabe möchten wir daran anknüpfen und Ihnen vier wichtige Punkte aufzählen, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte: Ýnþaat þirketini deðerlendirmede önemli kriterler Bir önceki sayýmýzda yayýnladýðýmýz bir okur mektubu yoluyla, ortak çalýþma ve görevlendirmede doðru inþaat þirketinin seçilmesi üzerine önemli bilgileri sizlerle paylaþmýþtýk. Bu sayýmýzda yazýmýzý bir sonuca baðlayarak, mutlaka dikkat edilmesi gereken noktalarý sizlere hatýrlatýyoruz. Qualitätssicherung: Wie wird bei Ihrem Bauträger die Qualität der Ausführung gesichert? Werden diesbezüglich keine Festlegungen des Bauträgers gemacht, so ist dies schlecht. Besser wären da Qualitätszertifikate oder Gütezeichen, die ein Unternehmen erworben hat und die es Ihnen vorweisen wird. Am besten stehen Unternehmen da, die Mitglieder in Gemeinschaften zur Qualitätssicherung sind und deren Qualität von unabhängigen Sachverständigen regelmäßig überprüft wird. Gewährleistungsfrist: Die Gewährleistungsfrist, die Ihnen geboten wird sollte vier Jahre oder noch besser fünf Jahre betragen. Mit weniger sollten Sie sich nicht zufrieden geben, erst recht nicht, wenn damit ein günstigerer Preis verbunden ist. Abschlagszahlungen: Um sich finanziell gegenüber dem Bauträger abzusichern, vereinbaren Sie vom Baufortschritt abhängige Abschlagszahlungen, die stets mit einer Teilabnahme verbunden sind. Lässt sich Ihr Vertragspartner darauf ein, so ist das ein Hinweis auf die Seriosität des Unternehmens. Achten Sie aber darauf, dass die Abschlagszahlungen wirklich vom tatsächlichen Baufortschritt abhängen und auch dessen Wert (max. 40% der Gesamtsumme nach der Fertigstellung) entsprechen und nicht bauzeitabhängig vereinbart werden, wobei Sie dann zahlen würden, selbst wenn nicht weiter gebaut wurde! Sicherheitsleistungen: Letztlich ist die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu erkunden. Weist der Unternehmer seine Zahlungsfähigkeit durch eine Abtretungserklärung über einen mit der Bank abgeschlossenen Darlehensvertrag nach? Oder erbringt er noch besser eine Vertragserfüllungs- und eine Gewährleistungsbürgschaft seiner Bank? Diese Bürgschaften sind enorm wichtig, denn bei einer Insolvenz des Unternehmens kommt die Bank für die Fertigstellung Ihres Hauses auf und sorgt damit dafür, dass die ausführenden Baufirmen nicht ebenfalls Konkurs machen. Es ist wichtig, das im Falle eines Konkurses begonnene Arbeiten von den Baufirmen zu Ende geführt werden, weil sonst bei längerem Baustop schwere Schäden (z.b. ein halb fertiges Dach bei Sturm, Regen und Schnee) an der Bausubstanz entstehen können. Diese Arbeiten werden jedoch nur bereitwillig ausgeführt, wenn die Firmen zumindest für diese noch ausbezahlt werden. Andernfalls werden die Baufirmen sofort alle Arbeiten einstellen, was für Sie weiteren Schaden bedeutet. Sicherheiten kann der Bauträger von Ihnen ebenfalls verlangen. Quelle: immobilienscout24 Kalite Güvencesi: Ýnþaat þirketiniz size inþaat sürecinin kalitesini nasýl garantileyecek? Bu konu hakkýnda herhangi bir ön anlaþma yapýlmamasý oldukca kötüdür. Ýnþaat sirketinin sizlere kalite sertifikasý veya marka garantisi vermesi daha güvenceli olur. En iyisi kalite güvence birliklerine üye olan ve bu birlikler aracýlýðý ile iþlerinin kalitesinin düzenli kontrolu gercekleþtirilen inþaat þirketleridir. Garanti Süresi: Garanti süresinin en az 4 yýl veya 5 yýl olmasý gerekir. Daha az bir garanti süresine sadece uygun olduðu için evet dememelisiniz. Taksitli Ödeme: Kendinizi inþaat þirketine karþý finansal olarak korumak için, inþaatýn geliþimine göre ödemelerinizi gercekleþtirmek üzere anlaþma yapmalýsýnýz. Bu da inþaat þirketinin iþindeki ciddiyetini görmenizi saðlar. Dikkat etmeniz gereken ödemelerinizi inþaat sürecine uygun bir þekilde ayarlamanýzdýr. Bu da bitiminden sonraki deðerin %40 ný geçmemelidir. Böylece yapýlmamýþ olan þeyler için ödeme yapmak zorunda kalmazsýnýz. Teminatlar: Son olarak þirketin ödeme gücü hakkýnda bilgi edinilmelidir. Þirket, banka üzerinden kredi sözleþmesi aracýlýðý ile mi ödeme gücünü belirten temlik beyanýný gösterebiliyor? Yoksa daha güvenceli olan, bankanýn saðladýðý sözleþme ve garanti teminatýný mý gösteriyor? Bu teminatlar oldukça önemlidir. Çünkü eðer inþaat sirketi iflâs ederse, banka yapýnýzýn bitmesi için devreye girer ve ayný zamanda þirketin tamamýyla iflas etmesini önlemeye çalýþýr. Ýflas etmiþ sirketlerin evlerinin bitirilmesi, yarým kalan evlerin uzun vadede daha fazla zarara yolaçabilecek olmasýndan dolayý (örneðin fýrtýnada veya kar yoluyla yarým kalan catýlarýn uçmasi gibi), önemlidir. Bunlar sadece bu teminatlari ödeyen þirketler için devreye girecektir. Ýflâsa uðrayan diðerler þirketlerde bütün iþler durdurulacaktýr. Ýnþaat þirketleride sizden garanti talep edebilirler. Kaynak: immobilienscout24 Dat larý ücretsiz kontrol ediyoruz Posta ücreti yok Her türlü Dat larý kullanabiliyoruz Kart Vizitleri, Mektup Kaðýtlarý, Flyer, Broþürler, Afiþler ucuzmatbaa uygun fiyatlar ofset kalite 2Y Görsel imajýnýzý yenileyin! Tüketiciye ulaþan, Þirketinize özel Ýnternet Sayfasý. MEDIEN& DESIGN Stuttgarter Straße Geislingen Telefon / zündende Ideen für Ihre Werbung 8 Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Aðustos 2008

9 Förderprogramme für Behinderte vom Staat, die den Alltag erleichtern. Den Alltag zu meistern ist für Menschen mit körperlicher Behinderung oft sehr schwer. Die Regierung hat sich hierfür etwas einfallen lassen und unterstützt Familien, die behinderte Familienangehörige haben in finanzieller Hinsicht, sei es beim Neubau oder auch bei bestehenden Immobilien. Emlak Sayfasi möchte zusammen mit den zuständigen Ansprechpartnern vom Amt für Liegenschaften und Wohnen über diese Hilfestellung berichten. Fördermöglichkeit für Schwerbehinderte über das Landeswohnraumförderungsprogramm dieses Jahr 2008 Das Landeswohnraumförderungsprogr richtet sich nicht nur an Paare und Alleinerziehende mit mindestens 1 Kind unter 18 Jahren, sondern es bietet auch die Möglichkeit, schwerbehinderte Menschen zu fördern, die auf Grund ihrer Behinderung spezielle Wohnbedürfnisse hinsichtlich Grundriss und Ausstattung haben. Für o. g. Personengruppen ist eine Förderung über die L-Bank jedoch nur möglich, wenn das Gesamteinkommen eine vom Gesetzgeber vorgegebene Einkommensgrenze einhält. Haushaltsgröße (Zahl der Personen im Haushalt, davon eine Person schwerbehindert) Höhe der Einkommensgrenze 1-Personen-Haushalt Euro 2-Personen-Haushalt Euro 3-Personen-Haushalt Euro 4-Personen-Haushalt Euro 5-Personen-Haushalt Euro Das Gesamteinkommen ergibt sich aus dem Jahresbruttoeinkommen aller Haushaltsangehörigen abzüglich Werbungskosten. Beispiel: Das Bruttoeinkommen eines 2-Personen-Haushalts (davon ein Arbeitnehmer, eine Person schwerbehindert) darf maximal Euro betragen. Abzüglich Werbungskosten- pauschale von 920 Euro ergibt sich ein maßgebendes Gesamteinkommen von Euro. Damit ist die Einkommensgrenze für einen 2-Personen-Haushalt mit einem Schwerbehinderten eingehalten. Familien und Schwerbehinderte können neben dem zinsverbilligten Z15-Darlehen auch Optionsdarlehen der L- Bank beantragen. Schwerbehinderte ohne Kinder können ein Z15-Darlehen bis zu Euro erhalten. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Fördermöglichkeiten für Schwerbehinderte: Sie können von der L-Bank ein zusätzliches Förderdarlehen für Mehrkosten erhalten, die durch den behindertengerechten Ausbau von Wohnraum oder die behindertengerechte Anpassung von gebr. Wohnraum entstehen. Solche Maßnahmen sind dann erforderlich, wenn auf Grund der Behinderung besondere Probleme bei der Gestaltung des Wohnraums auftreten. Z.B. bei Rollstuhlbenutzern oder Blinden. Höhe der zusätzlichen Förderung: Schwerbehinderte können mit einem Z15-Darlehen bis zu 75% der Mehrkosten finanzieren, die nachweisbar durch die Behinderung entstanden sind. Allerdings gibt es Höchstbeträge: Euro für eine Wohnung, Euro für eine Wohnung für Rollstuhlnutzer. Förderung für barrierefreies Bauen: Es gibt ein weiteres Förderdarlehen, wenn die Wohnung barrierefrei gestaltet wird, ohne das Förderdarlehen für Schwerbehinderte in Anspruch zu nehmen. Wenn das Objekt älter als vier Jahre ist, ist Voraussetzung, dass der Wohnraum erwerbsnah modernisiert wird. Die Wohnung ist z.b. dann barrierefrei, wenn sie rollstuhlgerecht oder seniorengerecht ausgebaut wird. Höhe der Förderung: bei rollstuhlgerechtem Ausbau von Wohnraum (gemäß DIN 18025, Teil 1 Barrierefreie Wohnungen, Wohnungen für Rollstuhlfahrer): zusätzliches Z15-Darlehen von Euro bei barrierefreier Gestaltung von Wohnraum (gemäß DIN Teil 2 Barrierefreie Wohnungen): zu-sätzliches Z15-Darlehen von Euro. Beratung und Antragstellung: Bauherren und Käufer, die in Stuttgart Wohneigentum schaffen oder erwerben wollen, werden vom Amt für Liegenschaften und Wohnen, Holzstr. 13, Stuttgart, beraten. Da die Förderung im Einzelfall anhand der persönlichen Daten wie Einkommen, Eigenkapital und Finanzierungsbedarf ermittelt werden muss, stehen die Mitarbeiter des Amts für Liegenschaften und Wohnen nach vorheriger Terminvereinbarung gerne zur Verfügung: Amt für Liegenschaften und Wohnen, Wohnbauförderung Postanschrift: Dorotheenstraße 2, Stuttgart Ansprechpartner: Familienname Ansprechpartner Telefon A C Ursula Vogt 0711/ D Kn Manfred Ruck 0711/ Ko P Ina Ebeling 0711/ Q Z Silvia Reischl 0711/ Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter sowie Quelle: Landeshauptstadtstadt Stuttgart/ Amt für Liegenschaften und Wohnen Engellilere günlük yaþamý kolaylaþtýracak ev projelerine devletten büyük teþvik! Devlet ailenizin engelli ferdinin günlük yaþamýný kolaylaþtýrmak için, engellilere uygun bir þekilde tasarlanmýþ yeni bir ev alýmýnda, veya mevcut olan konutunuzda yine engellilere uygun yapýlacak deðiþiklikler için büyük çapta maddi teþvik sunuyor. Emlak Sayfasý bu konudaki danýþmanlýðý ve gerekli yasal onayý verecek olan Amt für Liegenschaften und Wohnen yetkililerinden edinmiþ olduðu bu önemli bilgileri sizlerle paylaþýyor: Engellilere Eyalet Konut Destek Proðramý 2008 ile Teþvik Olanaklarý Eyalet konut destek programý 2008, sadece ailelere veya tek baþýna 18 yaþýndan küçük en az 1 çocuk yetiþtiren kiþilere deðil, ayný zamanda ihtiyaçlarý doðrultusunda engellilerin de uygun plan ve düzenlemelerle konut ihtiyaçlarýnda destek oluyor. Yukarýda adý geçen kiþilere L-Bank aracýlýðý ile saðlanacak destekler, yasal olarak belirlenmiþ belli bir gelir grubuna yönelik olarak geçerlidir. Evde yaþayanlarýn sayýsý (Evdeki kiþi sayýsý, bunlardan biri engelli olmak üzere) Gelir üst sýnýrý 1- Kiþilik Euro 2- Kiþilik Euro 3- Kiþilik Euro 4- Kiþilik Euro 5- Kiþilik Euro Toplam gelir evdeki bütün kiþilerin brüt gelirlerinin toplamýndan, tanýtým giderleri de denilen (Werbungskosten) belirlli giderler çýkarýlarak bulunur. Örnek: 2 kiþilik bir evin brüt geliri (bunlardan biri çalýþan, biri engelli olmak üzere) en fazla Euro olabilir. Bundan 920 Eruo tanýtým giderleri çýkarýldýðýnda dikkate alýnacak brüt gelir Euro olur. Böylece biri engelli olan 2 kiþilik bir ev için belirlenen gelir üst sýnýrý saðlanmýþ olur. Aileler ve engelliler, indirimli faizi olan Z15 kredisinin yanýsýra seçenekli kredi için de L-Bank a baþvurabilirler. Çocuk sahibi olmayan engelliler en fazla Euro Z15 kredisi alabilirler. Bunlarýn dýþýnda engelliler için baþka kredi olanaklarý da vardýr Engelliler ayný zamanda satýn alacaklarý konutun engellilerin yaþamýna uygun olmasý için yapýlacak deðiþikliklerden doðacak masraflar için de L-Bank`dan masraf ek teþvik kredisi alabilirler. Bu çeþit yapýsal önlemler engellinin ancak bu deðiþikliðe ihtiyacý olduðu durumda sözkonusu olabilir. Mesela tekerlekli sandelyede bulunan biri için veya körler için yapýlacak deðiþiklikler. Ek Teþvikin Miktarý: Engelliler Z15 kredisi aracýlýðý ile yapýlacak deðiþikliklerden doðacak ek giderler için, engellerinin ispatlanmasý koþuluyla, %75 e kadar kredi kullanabilirler. Ama miktar için bir üst sýnýr mevcut: Euro bir konut için Euro tekerlekli sandelyeye uygun konut için. Engelsiz Yapýlar için Destek: Eðer bir bina tekerlekli sandalyeye uygun hale getirilecekse engelliler teþvik kredisini kullanmadan da teþvik kredisi almak mümkün. Bu durumdaki bir tadilatta destek alýmý için zorunlu olan þart, binanýn 4 yýldan eski olmasýdýr. Bir evin uygun hale getirilmesi, tekerlekli sandalye veya yaþlýlara uygun hale getirilmesi demektir. Teþvik Miktarý: - Tekerlekli sandalyeye uygun tadilatlar için (DIN Bölüm 1 uyarýnca, engelsiz evler ve tekerlekli sandalyeye uygun evler) Euro ek Z15 kredisi - Konutun engelsiz hale getirilmesi için yapýlacak tadilatlarda (DIN Bölüm 2 uyarýnca Engelsiz Konutlar) Euro ek kredi. Danýþmanlýk ve Baþvuru: Stuttgart ve çevresinde ev yapacak veya alacak olanlar konu ile ilgili, Holzstr. 13, Stuttgart ta bulunan Emlak ve Konut Dairesine danýþabilirler. Teþvik miktarý, gelir miktarý, tasarruf miktarý ve kredilendirme ihtiyacý doðrultusunda kiþiye göre deðiþiklik göstereceðinden emlak dairesi çalýþanlarý önceden ayarlanacak randevu ile sizlere bu konuda danýþmanlýk edebilirler. Konut ve arazi dairesi, Konut inþaa programý Adres: Dorotheenstr. 2, Stuttgart Danýþman: Soyiminize göre Danýþman Telefon A C Ursula Vogt 0711/ D Kn Manfred Ruck 0711/ Ko P Ina Ebeling 0711/ Q Z Silvia Reischl 0711/ Daha fazla bilgiyi aþaðýdaki sayfalarda da bulabilirsiniz. ve Kaynak: Eyalet Baþenti Stuttgart Belediyesi/ Emlak ve Konut Dairesi Kendi eviniz Ihr Schlüssel için sizin zum eigenen anahtarýnýz Zuhause Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Aðustos

10 M U S B E R G Aileniz ile huzurlu bir gelecek için Musberg te inþaa edilecek olan asansörlü, güneþ enerjisi sistemli, yer kaloriferli, balkonlu ve bahçeli dairelerimizi incelemeniz, size ve ailenize gelecekte huzur ve mutluluklar saðlayacaðýna eminiz. Giriþ Kat Daire 1 91,16 m² , ,- Oto Parký Giriþ Kat Daire 2 91,16 m² , ,- Oto Parký 1. Kat Daire 3 91,2 m² , ,- Oto Parký 1. Kat Daire 4 91,2 m² , ,- Oto Parký 2. Kat Daire 5 91,2 m² , ,- Oto Parký 2. Kat Daire 6 91,2 m² , ,- Oto Parký SATILDI Çatý Kat Daire 7 103,58 m² , ,- Oto Parký Çatý Kat Daire 8 103,58 m² , ,- Oto Parký Ýletiþim: Krehlstr Stuttgart Fon: 0711 / Fax: 0711 / FINANZIERUNGEN ANLAGEN IMMOBILIEN PRIVATKREDITE 10 Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Aðustos 2008

11 Jemanden um Hilfe zu bitten ist Mehmet bir el at demeden önce Mehmet i güvence altýna einfach. Ist diese Person aber auch für alle Fälle abgesichert? aldýnýzmý? Bevor wir mit großer Begeisterung mit dem Bau oder den Renovierungsarbeiten beginnen, fragen wir zunächst alle Verwandten oder Freunde und organisieren somit zuerst die Unterstützung. Das spart uns auf jeden Fall einen großen Betrag an Kosten ein. Was wir hierbei jedoch übersehen ist die Tatsache, dass sich Zeiten am Bau in die Länge ziehen können und dass ihnen viele unvorhergesehene Dinge oder gar Unfälle zustoßen können. Oft wird das bewusst nicht berücksichtigt und einfach ignoriert. Wenn wir uns jedoch im Vorfeld informieren, was das Gesetz uns vorschreibt, können wir vielen Unannehmlichkeiten vorbeugen und uns und unseren Freunden eine Menge Ärger ersparen. Mit einer so genannten Bauhelferversicherung können solche Unfälle abgedeckt werden. Büyük bir motivasyon ve coþkuyla baþladýðýmýz ev yapýmý, inþaat veya tadilat durumunda ilk yaptýðýmýz þey; Akrabalarýmýzý ve dostlarýmýzý yardým için organize etmektir. Onlarýn yardýmlarý bütçemiz için büyük bir maddi tasarruf saðlar. Ancak dostlarýmýzý yardýma davet ettiðimiz bu ortam uzun bir süreçtir ve beraberinde bir çok risk barýndýrýr. Çalýþma esnasýnda baþlarýna gelebilecek kazalarý genelde hesaba katmayýz. Ýnþaata baþlamadan evvel, yasalarýn ön görmüþ olduðu tedbiri alýrsanýz hem dostlarýnýzý hemde kendinizi korumuþ olursunuz. Bu tür kazalara karþý alacaðýmýz tedbir Bauhelferversicherung sunmaktadýr. Bu sigorta tüm olumsuz geliþmelere karþý kanunen ön görülen bir sigortadýr. Im Überblick: Bauhelferversicherung Eine Bauhelferversicherung ist nur dann notwendig, wenn Sie Eigenleistungen erbringen wollen und Verwandte, Freunde und Bekannte als Helfer zur Bewältigung der Eigenleistungen hinzukommen. Diese Helfer müssen von Ihnen bei der Berufsgenossenschaft Bau (BauBG) gemeldet werden und sind beitragspflichtig! Die Beiträge dienen dem Versicherungsschutz und richten sich nach der Menge der zu leistenden Arbeitsstunden. In den alten Bundesländern beträgt der Beitrag rund 1,50 und in den neuen Bundesländern ca. 1,20 pro geleisteter Arbeitsstunde. Wichtig: Die Helfer anzumelden ist Pflicht! Für das Nichtanmelden drohen Bußgelder bis zu 2.500! Die Versicherungsleistungen durch die Berufsgenossenschaft sind allerdings nicht sehr umfangreich und Arbeitsunfälle mit Bauhelfern, die ja meist Laien sind, passieren sehr häufig, weshalb eine Bauhelferversicherung sinnvoll ist. Die Bauhelferversicherung gibt Ihnen und Ihren Helfern einen erweiterten Versicherungsschutz im Falle eines Unfalls. Sie als Bauherr und Ihr Ehepartner sind z.b. nicht versichert und können sich freiwillig privat oder auch bei der BauBG versichern. Kýsaca: Ýnþaat yardýmcý sigortasý Ýnþaat yardýmcý sigortasý eðer yakýnlarýnýz ya da siz inþaatta çalýþmak istiyorsanýz gereklidir. Bu yardýmcýlar sizin tarafýnýzdan inþaat meslek sendikasýna (BauBG) bildirilmeli ve kiþiler için ödeme yapýlmalýdýr. Bu ödemeler sigorta için alýnmakta olup çalýþma saatine göre belirlenmektedir. Eski eyaletlerde saat baþý 1,50 Euro olan bu ücret yeni eyaletlerde 1,20 Euro. Önemli: Yardýmcýlarý bildirmek mecburidir. Bildirilmeyen yardýmcýlar için Euro ya kadar ceza vardýr. Meslek sigortasý üzerinden yapýlan sigortalar kapsamlý deðildirler. Ýnþaat sýrasýnda çok hayati kazalar olduðundan bu sigortalar oldukça önemlidir. Ýnþaat yardýmcý sigortasý hem size hem de yardýmcýlarýnýza chert wurde, herabfallendes Baumaterial Passanten oder parkende Autos beschädigt. Nach der Baufertigstellung ist die Bauherrenhaftpflicht nicht mehr nötig aber es sollte eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden. Bauleistungen Bauleistungen sind von dritten ausgeführte Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen. Bauleistungen können allerdings auch in Eigenverrichtung ausgeführt werden, hier spricht man dann von Eigenleistung. In der Regel werden Bauleistungen jedoch durch professionelle Bauunternehmen auf der Grundlage von Werks- oder VOB-Verträgen ausgeführt und vergütet. kazalara karþý yaptýrabileceðiniz ek bir sigortadýr. Siz ve eþiniz eðer sigortalý deðilseniz, isteðe baðlý olarak özel ya da BauBG aracýlýðý ile sigorta yaptýrabilirsiniz. Ýnþaat sahibi mali sorumluluk sigortasý Ýnþaat sahibi mali sorumluluk sigortasý inþaat yapmak isteyen herkes için, bu süreçte kendiniz ve çevreniz için tehlike oluþturduðunuzdan dolayý, önerilen önemli bir sigortadýr. Ýnþaattan dolayý 3. bir kiþi zarar gördüðü durumda bu durumdan inþaat sahibi sorumlu tutulabilir. Bu durum bir inþaat þirketi ya da mimar ile anlaþýlmýþ olunsa bile böyle olabilir. Bu sigorta inþaat sahiplerini inþaat süresince olabilecek her türlü zarardan korur. Örneðin trabazanlar gevþek yapýldýðý durumda herhangi bir malzemenin yoldan geçen birinin ya da aracýn üzerine düþmesi durumunda. Ýnþaat bittikten sonra inþaat sahibi için mali sorumluluk sigortasý gerekli deðildir ama kiþisel mali sorumluluk sigortasý yapýlmalýdýr. Yapý hizmetleri Yapý hizmetleri üçüncü kiþilerce yapýlan, malzeme saðlanmasý, montaj veya temizleme gibi hizmetlerdir. Bu hizmetleri kiþiler kendileri de gerçekleþtirebilirler. Genelde bu hizmetler konu üzerine çalýþan þirketler tarafýndan VOB sözleþmeleri üzerinden verilir ve ödenir. Bauherrenhaftpflicht Bauherrenhaftpflicht besteht grundsätzlich für jeden Bauwilligen, denn er schafft durch sein Vorhaben eine Gefahrenquelle für sich und andere, weshalb eine Bauherrenhaftpflichtversicherung angeraten ist. Entstehen Dritten Schäden durch das Bauvorhaben, kann der Bauherr von diesen in Anspruch genommen werden. Das ist im Übrigen auch der Fall, wenn der Bauherr sachverständige Personen, wie Unternehmer, Handwerker oder Architekten, beauftragt hat. Dies entbindet den Bauherren nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Die Bauherrenhaftpflichtversicherung schützt Bauherren während der gesamten Projektzeit vor möglichen Ansprüchen, wenn ein entstandener Schaden durch das Bauvorhaben verursacht worden ist. Beispielsweise, wenn die Grube unzureichend abgesi- Schicke 2 Zi.-Wohnung für den Single oder für die Rente!! Der Eingangsbereich sowie Wohn und Schlafzimmer sind mit einem hellen Laminatboden ausgestattet. Vom Wohnzimmer mit offener Einbauküche gelangt man auf die schöne Terrasse mit Süd-West Ausrich- tung. Helle Fliesen im Bad mit Wanne und WC. Die Fenster sind aus Holz und doppelt verglast. Beheizt wird mit einer Gaszentralheizung. Zur Wohnung gehört ein Doppelparkerstellplatz der im Kaufpreis Krehlstr Stuttgart Tel.: 0711 / Fax: 0711 / inbegriffen ist. Die Eigentumswohnung ist ruhig gelegen aber dennoch zentral in S-Stammheim. Die Anbindung an die A81, B10, A8 sowie zum Flughafen ist sehr gut. E Mail: Website: Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Aðustos

12 Kira öder gibi ev sahibi olun! [Özsermayeli veya Özsermayesiz - Auch ohne Eigenkapital] Kaufen statt Mieten Başarılı bir Emlak Şirketi olarak sizleri ev sahibi yaparken danışmanlık hizmetlerimizi hiç bir komisyon hizmeti almadan sunuyoruz. Tam bir finansman şekli; peşinatsız ve özsermayesiz sizleri hayalinizdeki konut sahibi olmanızı sağlar. Konutunuzun finansman maliyetlerini kira giderlerinzle karşılayabilirsiniz. Stuttgart bölgesinde, emlak alanındaki kapsamlı tecrübemiz ve bilgi birikimi sayesinde emlağınızın değerinin korunmasında, değerinin artışında uzman desteği sunuyoruz. Profesyonel danışmanlık hizmetlerimiz ile Alman devletinin sunduğu yapı tassarufu alanındaki teşvik ve primlere kolayca ulaşabilirsiniz. Deneyimli Elamanlarımız, cağın bilgi ve iletişim taleplerine uygun kadromuzla sizlerin ihtiyaçlarınıza uygun hizmetler verirken bunları sadece finans danışmanlığıyla sınırlandırmıyoruz. Amacımız sizleri Konut sahibi yaparken sizleri her konuda ayrıntılı bilgilendirmek. Müşteri Hizmetlerinin büyük bir güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi temel hedefimizdir. Bizimle birlikte çalıştığınızda bunu hemen fark edeceksiniz. Sizleri hayal kırıklığına uğratmayacağız. Sizde kararınızı kirasız bir yaşam için veriniz ve geleceğinize yatırım yapınız. Als kompetenter Partner für Wohnimmobilien bieten wir Ihnen Wohnungen direkt von uns als Eigentümer provisionsfrei an. Eine Vollfinanzierung ohne Anzahlung und ohne Eigenkapital ermöglicht Ihnen den Kauf Ihrer Traumwohnung! Die Finanzierungskosten decken Sie durch die Einsparung der Miete. Unsere tiefgehende Kenntnis des Immobilienmarktes im Großraum Stuttgart sichert Ihnen die Werterhaltung bzw. Wertsteigerung Ihrer Immobilie. Unsere professionelle Beratung bei den staatlichen Fördergeldern birgt ein nicht unerhebliches Spar-Potential.. KOMISYONSUZ wohninvest aktüel 65m² den 100m² ye kadar, komisyonsuz, ev sahibinden, satılık daireler ve uygun finansman teklifleri sunuyoruz. Wir verkaufen Eigentumswohnungen von 65 m² bis 100 m² aus unserem Bestand zu attraktiven Konditionen. Finansman örneği: Kantstraße 9, Stetten 4-oda, satılık daire, komple tadilat edilmiş, gaz-merkezi-ısıtma (Gaszentralheizung) 4-oda, satılık daire, Balkon, 1. kat/sol oturma alanı, 83 m², Satış Fiyatı ,- Satış Fiyatı ,- Yan masrafları 6.950,- Artı edinim masrafları ,- Eksi Özsermaye/Eigenkapital ,- Yıllık efektif faiz 5,1 % (10 yıl sabit) ve 1% aylık borç ödeme Aylık Toplam Yükümlülük 691,- Sunulan Finansman örnekleri tahminen hesaplanmışdır, dolayısıyla üstte sunulan Finansman örneklerine ve özetlere kurumumuz herhangi bir şekilde sorunluk üstlenmez! Alle Angaben ohne Gewähr. Da wir uns im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern nicht als Makler sehen, stehen Ihnen unsere qualifizierten Fachkräfte mit sachkundigem Know How, Flexibilität bei der Terminfindung und fundierter Beratung nicht nur bei der Finanzierung zur Verfügung. Service und Dienstleitung werden bei uns groß geschrieben! Der Kauf einer Immobilie ist Vertrauenssache. Testen Sie uns, wir werden Sie nicht enttäuschen! Entscheiden auch Sie sich für mietfreies Wohnen als Investition in Ihre Zukunft. Finansman örneği: Hans-Sachs-Straße 16, Stuttgart-Zuffenhausen 3-oda, satılık daire, petrol-merkezi-ısıtma (Ölzentralheizung) 3-oda, satılık daire, Balkon, 1. kat/sağ oturma alanı, 78 m², Satış Fiyatı ,- Satış Fiyatı ,- Yan masrafları 6.850,- Artı edinim masrafları ,- Eksi Özsermaye/Eigenkapital ,- Yıllık efektif faiz 5,1 % (10 yıl sabit) ve 1% aylık borç ödeme Aylık Toplam Yükümlülük 680,- Sunulan Finansman örnekleri tahminen hesaplanmışdır, dolayısıyla üstte sunulan Finansman örneklerine ve özetlere kurumumuz herhangi bir şekilde sorunluk üstlenmez! Alle Angaben ohne Gewähr. Ihre Verkaufsberaterin: Farnaz Moghaddamnia Tel.: Fax: Mobil: Wohninvest GmbH Max-Planck-Straße Fellbach Tel Fax Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Aðustos 2008

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Juli 2008 Nr. 10

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Juli 2008 Nr. 10 ücretsiz kostenlos In Kooperation mit EMLAK SAYFASI Kiralýk, Satýlýk Daireler, Evler, ve Ticari ilanlar Sayfa 5 Uzmanlar Listesi Yakýnýnýzdaki uzmanlar Sayfa 2 Emlakçý gözü ile: Satýnmý almalý, inþaamý

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern Bald komm ich in die Schule Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern 1 Liebes Kind, Anna und ihre Freunde freuen sich auf die Schule! Sie zeigen dir hier, was sie schon alles können.

Detaylı

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net B1 Okul sınavı hiç de zor değildi. Yakında B2 Okul sınavına da girmek istiyorum. Alina Çelebcigil, hat mit Erfolg die Prüfung telc Türkçe

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın Tavsiyeniz için 60, ya varan primler Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın 2 3 Dost tavsiyesi Dosta tavsiye size prim Size tavsiyemiz: Bizi tavsiye edin. Eş, dost, akraba, arkadaş ve iş arkadaşlarınıza

Detaylı

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Juni 2008 Nr. 9

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Juni 2008 Nr. 9 ücretsiz kostenlos In Kooperation mit Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Juni 2008 Nr. 9 Mimar Köþesi Konu Yapýsal Hasarlar ve Yapý Kusurlarý Bir yapýsal hasar,

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor. Bölüm 06 Kırmızılı Kadın Anna panayırda kendisiyle 1961 yılında arkadaş olduğunu iddia eden bir kadınla karşılaşır. Ayrıca kırmızılı bir kadının kendisini takip ettiği haberini alır. Anna yı her köşede

Detaylı

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor.

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. Der Computer-Kurs Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. 2/5 Frau Graf: Ist das Ihre Zeitung? Könnte ich die kurz haben? Herr Müller: Ja, gern.

Detaylı

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden SPRACHFÜHRER TÜRKISCH NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel In Zusammenarbeit mit

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda Ders 26 a veda Üzücü bir haber: Türkiye ye taşınacağı için Radio D ye veda eder. Radio D çalışanları a bir sürpriz hazırladıkları halde, veda eğlencesi neşeli geçmez. sabah büroya geldiğinde bir parti

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2015 8. SINIF 2. DÖNEM DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde.

Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde. HERZLICH WILLKOMMEN HOÞGELDÝNÝZ Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde. Die Bank für Deutschtürken. Nutzen Sie die Vorteile der

Detaylı

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe September 2008 Nr. 12

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe September 2008 Nr. 12 ücretsiz kostenlos Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe September 2008 Nr. 12 In Kooperation mit Pencerenizi kalitesi ile süsleyin Pencereler binalarýn süsüdür.

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor? Bölüm 09 Eksik Đpuçları Anna tiyatrodan kaçar ama kırmızılı kadın onu Paul un dükkanına kadar takip eder. Heidrun un yardımı sayesinde Anna tekrar kaçabilir. Şimdi elinde yapbozun bir parçası vardır, ama

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan]

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan] 0 2015 Mevlüt Baki Tapan. Tüm hakları saklıdır. Bu ekitap, Mevlüt Baki Tapan (yazar) tarafından publitory.com da yaratılmış ve yazarın kendisi tarafından Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs

Detaylı

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 24 KASIM 2016 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin.

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin. Bölüm 16 Eski Tanıdıklar Anna 1961 yılında da silahlı motosikletliler tarafından takip edilir. Bu tehlikeli durumda tanımadığı bir kadın Anna ya yardım eder. Ama kadın bunu neden yapar? Anna ona güvenebilir

Detaylı

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1.

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1. 1 Guten Tag oder Hallo!... 6 Merhaba! 2 Wer ist der Herr da rechts?... 10 Sağdaki bey kim? 3 Kennen Sie unsere Familie?... 14 Ailemizi tanıyor musunuz? 4 Haben Sie kein Auto?... 21 Arabanız yok mu? 5 Wie

Detaylı

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Februar 2008 Nr.5

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Februar 2008 Nr.5 ücretsiz kostenlos Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Februar 2008 Nr.5 In Kooperation mit %100 Finansman Ev Tipleri / Enerji Tasarýmlarý Bir ev satýn almak,

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç Bölüm 22 Harekete Geç Anna 1989 yılınin Berlin ine gönderilir. Orada duvar yıkıldığı için büyük sevinç yaşanıyordur. Anna insan kalabalıklarının arasından geçerek kutuyu almak zorundadır. Bunu başarabilecek

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Amt für Volksschule HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Informationsflyer mit Anmeldeformular Deutsch Türkisch Başvuru Formları ile Birlikte Bilgi broşürü Almanca

Detaylı

Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1

Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1 Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1 Sylvia Kern, Geschäftsführerin 2 Bakım uygun olmalı herkes için Kültüre uygun yaşlılar bakımı ile ilgili bilgilendirme günü

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın. Bölüm 24 Zaman Geçiyor Anna 1961 yılında sakladığı metal kutuyu bulur ama kutu paslandığı için açamaz. Açmayı başardığında içinde eski bir anahtar bulur. Bu, sırrın anahtarı mıdır? Zaman su gibi akıp gider

Detaylı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş Sayın Yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau,

Detaylı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş Sehr geehrter Herr, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sehr geehrte Frau, Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim Sehr geehrte Damen und Herren, Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti Sayın Yetkili,

Detaylı

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe April/Nisan 2008 Nr. 7

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe April/Nisan 2008 Nr. 7 ücretsiz kostenlos Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe April/Nisan 2008 Nr. 7 In Kooperation mit Almanya`da Emlak yatýrýmý ile sýnýrlarý aþmak Günümüzde emlak

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var. Bölüm 14 Gelecek Đçin Geçmişe Anna zaman makinesini bulur ve teröristlerin tarihi bir olayı silmek istediklerini öğrenir. Ama hangi olayı? Oyuncu onu 1961 yılına gönderir. Sadece 60 dakikası vardı. Rahibe

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Tarladakı esrarengiz şekilleri çiftçiler yapmış olsalar da, UFOların varlığına inanır. ve köylülerle konuşmak için köy birahanesine giderler. ve buğday tarlalarındaki şekillerle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) 18 ARALIK 2016 Saat:

Detaylı

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch / Schule / Name Schuljahr Allgemeine Arbeitshinweise Trage bitte auf diesem Blatt und auf deinen Arbeitspapieren deine Schule und deinen Namen ein. Kennzeichne bitte deine Entwurfsblätter (Kladde) und

Detaylı

Derdini söylemeyen derman bulamaz.

Derdini söylemeyen derman bulamaz. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Uyuşturucu sorunu ile karşılaşan veliler için bilgilendirme broşürü Eine Drogeninformationsbroschüre für Eltern Es ist schwer, jemandem zu helfen, der nicht sagt, was

Detaylı

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma ALMANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ, AİLE BİRLEŞİMİ YAPACAKLARIN ALMANCA SINAVI SORU ÖRNEKLERİ KONUŞMA BÖLÜMÜ (SPRECHEN): Almanca

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler Marie und Charly Da kommt ein anderer kleiner Marienkäfer vorbei. Er hat auch einen Malkasten und einen Pinsel und trägt eine viel zu große Mütze. Er sagt zu Marie: Hallo Marie. Ich bin Charly und ein

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

Hakkımızda. Über Uns. www.caniks.com

Hakkımızda. Über Uns. www.caniks.com CANİK Luxury Homes CANİK Hakkımızda Canik Grup 1989 yılında Antalya'nın güzel ilçesi Kemer'de turizm alanında hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Yükselen bir grafik ile çeşitli sektörlerde edindiği itibar

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Almanca-Türkçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Almanca-Türkçe Dilekler : Evlilik Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Yeni evli bir

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Türkçe-Almanca

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Türkçe-Almanca Dilekler : Evlilik Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Yeni evli bir

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin, 9 Kasım, sabah saat 10. Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun?

COMPUTER: Mission Berlin, 9 Kasım, sabah saat 10. Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Bölüm 01 Kötü Uyanış Anna nın görevi Almanya yı bir felaketten korumak. Bilmeceyi çözmek ve kim olduğu bilinmeyen motosikletli adamlara dikkat etmek zorunda. 130 dakika zamanı var. Ama ilk ipucu nerede?

Detaylı

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Elke Schlösser Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Methoden und Bausteine zur Sprachförderung für deutsche und zugewanderte Kinder als Kindergarten und Grundschule Ökotopia Verlag, Münster,

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 11 Fast Food Anna Paul e yemek sırasında esrarengiz Çözüm bölünmede, müziği takip et! mesajından söz ettiğinde, Paul tehlikeyi sezer ve Anna yı Rahip Kavalier e gönderir. Ama bu iz doğru mudur? Paul

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL V.HAFTA EYLÜL IV. HAFTA TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI Araç -Guten Tag! Situationsangemessene Sich Begrüßen Situationsangemessene,

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası Bölüm 17 Barikat Đnşası 50 dakika vardır: Oyuncu herşeyi tehlikeye atarak kasiyere güvenmeye karar verir. Radyoda doğu alman askerlerin barikatlarından söz edilir. RATAVA nin silmek istediği olay bu mudur?

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 20 Dinleyici anketi

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 20 Dinleyici anketi Ders 20 Dinleyici anketi ve dinleyicilerin fikirlerini sorarlar: Programın konusu: Yalan söylemek günah mı? dır. Dinleyiciler, çiftçilerin yaptığı sahtekarlıkla ilgili düşüncelerini söyler, ve çiftçilerin

Detaylı

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Oktober 2007 Nr. 1. Emlak Sektöründe yeni bir sayfa

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Oktober 2007 Nr. 1. Emlak Sektöründe yeni bir sayfa Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Oktober 2007 Nr. 1 Zahl der türkischen Häuslesbauer steigt Die Verbundenheit zu beiden Ländern veranlasst viele Kinder der

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Sadece 40 dakika: Anna ve Paul kırmızılı kadından kaçarlar ve Batı Berlin e gelirler. Paul Anna ya aşkını ilan ederek durumu daha da komplike hale getirir. Bu bir şans mıdır,

Detaylı

Junis putzt zweimal am Tag seine Zähne. Aber warum?, fragt er seine Mutter. Mama erklärt ihm: Alle Menschen müssen Zähne putzen, ansonsten werden die Zähne krank. Sie können kleine Löcher kriegen und das

Detaylı

Kontakt / Temas. Interkulturelles Netzwerk für Krebstherapie: - Türkisch / Deutsch Kültürler arası kanser tedavi ağı. - Türkçe / Almanca -

Kontakt / Temas. Interkulturelles Netzwerk für Krebstherapie: - Türkisch / Deutsch Kültürler arası kanser tedavi ağı. - Türkçe / Almanca - Parkplätze im Parkhaus O10 vorhanden. Sie erreichen uns mit den Buslinien 281, 20, 25 und 5 (Verbindung zu den Bahnhöfen Dammtor und Hauptbahnhof). Park yerleri park binası O10 da mevcuttur. 281, 20, 25

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum Bald komm ich in die Schule ist der Text: Yakında Okula Başlıyorum ald komme ich in die Schule ϝ ΧΩ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ Δ γέω ϣ ϟ ϝ ΧΩ Δ γέω ϣ ϟ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ nregungenanregungen zur Vorbereitung auf die Schule

Detaylı

Ich bin ein Baum, einer von in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ben bir ağacım, bu şehirdeki değerli ağaçtan biriyim.

Ich bin ein Baum, einer von in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ben bir ağacım, bu şehirdeki değerli ağaçtan biriyim. Ich bin ein Baum, einer von 80.000 in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ich schütze dich vor Straßenlärm, Staub, Wind und Regen. Deshalb brauche ich deine besondere Aufmerksamkeit! Ben

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A DNN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YBNCI DİLLER YÜKSEKOKULU YBNCI DİL (LMNC) YETERLİK SINVI DI SOYDI FKÜLTE / YÜKSEKOKUL : ÖĞRENCİ NO GENEL ÇIKLMLR VE SINVL İLGİLİ KURLLR 1. Bu soru kitapçığının türü dır. Bunu

Detaylı

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Titelseite unten rechts 1. Sayfa sağ alt köşe 1 x 50, 2 x 50, 3 x 50, 4 x 50, 5 x 50 10,- 3 x 50 1x50 3x55 Titelkopf-Anzeige 1. Sayfa sağ üst köşe 3 x 55 12,- TV-Seiten

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

Hallo Manni! Merhaba Medo!

Hallo Manni! Merhaba Medo! 1 Hallo Manni! Merhaba Medo! Vorwort Vorerst möchten wir uns dafür bedanken, dass Sie sich entschieden haben, unser Buch im Unterricht zu verwenden. Das vorliegende Lehrwerk soll eine wertvolle Unterstützung

Detaylı

Bejahte Aussage im Futur

Bejahte Aussage im Futur Das Futur Mit dem Futur drückt man ein zukünftiges Ereignis aus. Je nach Kontext kann ein türkischer Satz im Futur auch mit müssen, wollen oder sollen übersetzt werden. Das Futur wird im Türkischen häufig

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 17 Tarladaki şekiller

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 17 Tarladaki şekiller Ders 17 Tarladaki şekiller ve Philipp buğday tarlalarında ortaya çıkan esrarengiz şekilleri araştırır. Bu şekiller bir UFO nun tarlaya inmesi sonucunda mı oluşmuştur, yoksa birileri bu şekilleri görmeye

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 12 Kilise Müziği Anna nın 65 dakikası vardır. Kilisede müzik kutusunun, orga ait eksik bir parça olduğunu keşfeder. Kırmızılı kadın gelir ve ondan bir anahtar ister. Ama nasıl bir anahtar? Kilise

Detaylı

Webseiten-Bericht für kredikartihesapsorgulama.com

Webseiten-Bericht für kredikartihesapsorgulama.com Webseiten-Bericht für kredikartihesapsorgulama.com Generiert am 09 Oktober 2015 18:53 PM Der Wert ist 76/100 SEO Inhalte Seitentitel Kredi Kartı Borç Sorgulama Ve Öğrenme Länge : 37 Perfekt, denn Ihr Seitentitel

Detaylı

Übersetzung in die türkische Sprache

Übersetzung in die türkische Sprache Übersetzung in die türkische Sprache Wer macht was? Kim ne yapıyor? ı Ihre Seniorenarbeit informiert und berät Sie zu seniorenspezifischen Angeboten und Veranstaltungen innerhalb und außerhalb von Seniorenfreizeitstätten.

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri Anna Kant Sokağı nda bir saatçi bulur. Ama dükkan kapalıdır. Dükkanın sahibinin bir kafede olduğunu öğrenir. Birbirlerini tanıyor gibidirler. Anna nın 100 dakikası kalmıştır.

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor? Bölüm 05 Tanışıyor muyuz? Anna müzik kutusunu tamir etmesi için saatçiye götürür. Ama bu Paul Winkler için işin ötesinde bir anlam taşıyordur. Anna yi eskiden tanıdığını iddia eder. Ama nasıl olur? Anna

Detaylı

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu.

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu. 127481.qxd:127481 12.01.2009 14:54 Uhr Seite 1 Hueber Deutsch als Fremdsprache Hörkurs Deutsch für Anfänger Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu 12.7481 Deutsch Türkisch Begleitheft İçindekiler

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen

Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen OKUMA MOTİVASYONU VE ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖNTEST SONUÇLARI Önbildiri: Karsilastirma sadece iki bölgede ayni sekilde sorulan sorulari icermekdedir.

Detaylı

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding HERE COMES THE SUN Eine Ausstellung für Energieforscher, Sonnenanbeter und Lichtscheue ab 7 Jahren, Familien und Schulklassen im Wissenschaftsjahr 2010 Die Zukunft der Energie 6. September bis 31. Oktober

Detaylı

ÖPÜCÜK OLMAZ ZORLA. Marion Mebes / Lydia Sandrock Kein Küsschen auf Kommando Ausmalbuch 2015 verlag mebes & noack

ÖPÜCÜK OLMAZ ZORLA. Marion Mebes / Lydia Sandrock Kein Küsschen auf Kommando Ausmalbuch 2015 verlag mebes & noack ZORLA ÖPÜCÜK OLMAZ 1 Diese Kopiervorlage basiert auf dem Buch Kein Küsschen auf Kommando von Marion Mebes und Lydia Sandrock, erschienen im Verlag mebes & noack. Alle Rechte liegen beim Verlag. Diese Kopiervorlage

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda Bölüm 02 Firarda Anna komiserin sorularını yanıtlar, ama sorgulama motosiklet gürültüsü ve silah sesleriyle bölünür. Anna kaçar ve müzik kutusunun üzerinde bir adres keşfeder. Bu ipucu ona yardımcı olacak

Detaylı

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe März 2008 Nr. 6

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe März 2008 Nr. 6 ücretsiz kostenlos Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe März 2008 Nr. 6 In Kooperation mit Hangi emlaðý satýn alabilirim Hangi emlak benim için uygun? Stuttgart

Detaylı

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet - Allgemeines Wo kann ich das Formular für finden? Fragen wo man ein Formular findet Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt? Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 10 Çıkmaz Sokakta Oyuncu 13 Ağustos 1961 in Berlin Duvarı nın inşaat tarihi olduğunu, 9 Kasım 1989 un da duvarın yıkıldığı gün olduğunu ortaya çıkarır. Özel görev bu iki tarihle yakından alakalıdır.

Detaylı

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adres Bay J. Rhodes Rhodes & Rhodes A.Ş. 212 Silverback Drive Kaliforniya Springs CA 92926 Amerikan adres formatı: sokak numarası+sokak ismi ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu Sayın Adam Smith Smith's

Detaylı

Sayın Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Sayın Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikan adres formatı: sokak numarası+sokak ismi ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu Mr. Adam Smith Smith Plastics

Detaylı

Zukunft durch Ausbildung

Zukunft durch Ausbildung Zukunft durch Ausbildung Aktionsplan der Arbeitsminister der Republik Türkei und des Landes Nordrhein-Westfalen Gelecek için Meslek Eğitimi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Kuzey Ren Vestfalya

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 21 Hamburg da köpekbalığı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 21 Hamburg da köpekbalığı Ders 21 Hamburg da köpekbalığı Dayanılmaz sıcaklıktaki havada, deniz kenarında bir görev Radio D çalısanlarının işine gelir. ve Hamburg a giderler. Hamburg limanında bir köpek balığı gözlenmiştir., ve

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Okul öncesi Almanca dil gelişimi

Okul öncesi Almanca dil gelişimi TÜRKÇE TÜRKISCH Okul öncesi Almanca dil gelişimi Deutschkenntnisse von Vorschulkindern Veliler için anket (soru) formu Elternfragebogen Wünschen Sie den Fragebogen in einer anderen Sprache, können Sie

Detaylı

Persönliche Korrespondenz Brief

Persönliche Korrespondenz Brief - Adresse Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg land Standard-Adressenformat in land: Straße + Hausnummer, Postleitzahl + Stadt, Land Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no:17 34705,

Detaylı

Persönliche Korrespondenz Brief

Persönliche Korrespondenz Brief - Adresse Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no:17 34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul Standard-Adressenformat in land: Straße + Hausnummer, Postleitzahl + Stadt, Land Herrn Peter Müller Falkenstraße

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

Montaj Talimati. Eurorient GmbH., An der Weide 15B, Weyhe,

Montaj Talimati.  Eurorient GmbH., An der Weide 15B, Weyhe, Montaj Talimati www.eurorient.de Eurorient GmbH., An der Weide 15B, 28844 Weyhe, info@eurorient.de Turkish A) Paket içeriği: 1- Schataf Dual 2-1 Adet 3/8 Pirinç T-Bağlantısı 3-1,5 m Beyaz PU Boru 4-20

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

Kapitel. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir.

Kapitel. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir. Kapitel 7 Bu bölümde öğrenecekleriniz: Bankamatik kullanımında sorun yaşadığınızda nasıl yardım istenir? Bir yanlış anlaşılma nasıl açıklığa kavuşturulur?

Detaylı

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Başvuran kişinin soyadı ve adı Name und Vorname der antragstellenden Person Çocuk parası No. F K Kindergeld-Nr. Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches

Detaylı

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Der Antrag ist auf Deutsch und leserlich auszufüllen: Başvuru Almanca ve okunaklı olarak doldurulmalıdır: Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Aufenthaltserlaubnis

Detaylı

Çalısma Yönergeleri. Umfrage: Frag deine Klassenkameraden und kreuz an! Anket: Sınıf arkadaşlarına sor ve işaretle.

Çalısma Yönergeleri. Umfrage: Frag deine Klassenkameraden und kreuz an! Anket: Sınıf arkadaşlarına sor ve işaretle. Çalısma Yönergeleri Antworte auf die Fragen! Bilde Komposita! Bilde Nomen und Verben! Bilde Sätze! Bilde W-Fragen! Dein Partner liest- du schreibst ins Heft. Du hörst die Wörter / den Text zweimal. Ergänze

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Yardım isteme İngilizce konuşuyor musunuz? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak _[dil]_ konuşuyor musunuz? Birinin belli bir dili konuşup

Detaylı

Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti. Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir.

Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti. Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir. Nordrhein-Westfalen Eyaleti Çalışma, Entegrasyon ve Sosyal İşler Bakanlığı Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir. www.mais.nrw.de

Detaylı

Geschäftskorrespondenz

Geschäftskorrespondenz - Einleitung Deutsch Türkisch Sehr geehrter Herr Präsident, Sayın Başkan, Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird Sehr geehrter Herr, Formell, männlicher

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI LMNC 2017 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM LMNC DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 27 NİSN 2017 Saat: 11.20 dı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 04 Yeni iş arkadaşı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 04 Yeni iş arkadaşı Ders 04 Yeni iş arkadaşı Radio D bürosunda bekleniyordur. Müstakbel iş arkadaşları zaman geçirmeye çalışırlar, ama bir türlü gelmez. Telefonla iletişim sağlamak da mümkün olmaz. hava şartları kötü olduğu

Detaylı

HAKKINDA BILGILER. 2015 ten itibaren geçerli

HAKKINDA BILGILER. 2015 ten itibaren geçerli HAKKINDA BILGILER 2015 ten itibaren geçerli Wann ist ein Geldinstitut gut für Deutschland? Wenn es nicht nur Vermögen aufbaut. Sondern auch Talent fördert. S Sparkassen unterstützen den Sport in Deutschland.

Detaylı

Das Abitur am Istanbul Lisesi

Das Abitur am Istanbul Lisesi Das Abitur am Istanbul Lisesi Bedeutung des Abiturs Abitur un Anlamı Zeitplan für die Qualifikationsphase 11.ve 12.sınıflar için zaman planı Notensystem - Notenberechnung Not sistemi - Not hesaplanması

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 15 Zamanda Yolculuk

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 15 Zamanda Yolculuk Bölüm 15 Zamanda Yolculuk Anna ikiye bölünmüş Berlin de doğudan batıya geçme zorundadır. Ama bu da yetmez. Sadece 55 dakika içinde RATAVA nın hangi olayı silmeyi planladığını da ortaya çıkarmak zorundadır.

Detaylı