Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler"

Transkript

1

2 İçindekiler Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Bilgilere Ait İnceleme Raporu Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu Ara Dönem Özet Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Ara Dönem Özet Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Ara Dönem Özet Konsolide Nakit Akışları Tablosu Ara Dönem Ek: İlave Bilgiler Amerikan Doları na Çevrim

3

4

5 30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Dönen varlıklar: Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Stoklar Peşin ödenmiş giderler Diğer dönen varlıklar Ara toplam Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar Toplam dönen varlıklar Duran varlıklar: Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Finansal yatırımlar Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Şerefiye Diğer maddi olmayan duran varlıklar Peşin ödenmiş giderler Ertelenmiş vergi varlığı Diğer duran varlıklar Toplam duran varlıklar TOPLAM VARLIKLAR İlişikteki notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

6 30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu (devamı) KAYNAKLAR Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 Kısa vadeli yükümlülükler: Kısa vadeli borçlanmalar Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Diğer finansal yükümlükler Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Dönem karı vergi yükümlülüğü Kısa vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Toplam kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler: Uzun vadeli borçlanmalar Diğer finansal yükümlülükler Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Uzun vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar Diğer uzun vadeli karşılıklar Ertelenmiş vergi yükümlülüğü Diğer uzun vadeli yükümlülükler Toplam uzun vadeli yükümlülükler TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR Ana ortaklığa ait özkaynaklar: Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltme farkları Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi (-) (94.531) (94.531) Paylara ilişkin primler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler (36.414) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş dönem / yıllar karları Dönem net karı Toplam ana ortaklığa ait özkaynaklar Kontrol gücü olmayan paylar Şahenk ailesi Diğer Toplam kontrol gücü olmayan paylar TOPLAM ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR İlişikteki notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2

7 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Dipnot 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren altı aylık üç aylık 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren altı aylık üç aylık Hasılat Satışların maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt kar Genel yönetim giderleri (-) 7 ( ) ( ) ( ) ( ) Pazarlama giderleri (-) 7 ( ) (95.387) ( ) (79.469) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) (79.790) (42.773) (77.868) (31.829) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar Esas faaliyet karı ,409 Yatırım faaliyetlerinden gelirler Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) (3.523) (364) (818) (253) Finansman gideri öncesi faaliyet karı Finansman gelirleri Finansman giderleri (-) 9 ( ) ( ) ( ) Vergi öncesi karı (41.437) Vergi (gideri)/geliri - Dönem vergi gideri 16 (20.155) (12.576) (37.912) (13.049) - Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri 16 (17.577) (55.318) Dönem karı (34.380) Dönem karının dağılımı: Kontrol gücü olmayan paylar Şahenk ailesi Diğer Ana ortaklık payları (57.091) (34.380) Pay başına kazanç / (kayıp) (Tam TL) 0,37 0,39 0,13 (0,07) İlişikteki notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 3

8 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (devamı) Dipnot 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren altı aylık üç aylık 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren altı aylık üç aylık DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar: (9.458) (6.761) (1.666) (497) Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları (9.476) (1.025) (2.083) (622) Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirlere ilişkin vergiler: - Ertelenmiş vergi etkisi Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılmayacak paylar, vergiden net 13 (1.878) (5.942) Kar ve zararda yeniden sınıflandırılacaklar: ( ) ( ) Yabancı para çevirim farkları (8.378) (26.064) Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları (1) -- (509) (509) Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları (14.045) Yurtdışındaki faaliyete ilişkin yatırım riskinden korunma kazançları/kayıpları Kar ve zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelirlere ilişkin vergiler - Cari vergi etkisi (2.011) (5.226) Ertelenmiş vergi etkisi (246) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak paylar, vergiden net ( ) ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİR ( ) ( ) TOPLAM KAPSAMLI GELİR ( ) ( ) Toplam kapsamlı gelirin dağılımı Kontrol gücü olmayan paylar Şahenk ailesi Diğer Ana ortaklık payları ( ) ( ) ( ) ( ) İlişikteki notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 4

9 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi Paylara ilişkin primler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak Maddi Tanımlanmış duran fayda planları varlıklar yeniden değer artış ölçüm fonu kayıpları Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak Birikmiş karlar Satılmaya hazır Finansal Kardan finansal riskten ayrılan varlıklar değer korunma kısıtlanmış Geçmiş yıllar artış fonu fonu yedekler karları/zararları Yabancı para çevirim farkları Net dönem karı zararı Ana ortaklığa ait özkaynaklar Toplamı Kontrol gücü olmayan paylar Özkaynaklar toplamı 1 Ocak 2013 itibariyle raporlanan bakiye, (94.531) (5.571) Sınıflamalar, dipnot 3 ( ) (13.263) ( ) Ocak 2013 bakiyeleri (94.531) (18.834) Toplam kapsamlı gelir (6.657) (1.429) ( ) ( ) ( ) Temettü ödemesi ( ) -- ( ) (66.660) ( ) Konsolide edilen bağlı ortaklıkların kontrol gücü olmayan paylarındaki değişim İşletme satınalmaları ile kontrol gücü olmayan payların satın alınması Transferler ( ) Haziran 2013 bakiyeleri (94.531) (1.429) (67.677) (16.050) Ocak 2014 bakiyeleri (94.531) (2.219) ( ) ( ) Toplam kapsamlı gelir (10.234) (5.527) (1.318) (72) Temettü ödemesi ( ) ( ) -- ( ) (56.145) ( ) Konsolide edilen bağlı ortaklıkların kontrol gücü olmayan paylarındaki değişim (15.189) -- (11.792) İşletme satınalmaları ile kontrol gücü olmayan payların satın alınması (Dipnot 6) Bağlı ortaklıklarda hisse satışı (25.762) (1.034) (470) (470) Yeni kurulan bağlı ortaklığın sermaye artışına katılım Transferler ( ) Haziran 2014 bakiyeleri (94.531) (7.746) (5.501) ( ) İlişikteki notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 5

10 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Nakit Akışları Tablosu Dipnot 30 Haziran Haziran 2013 A. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları Dönem karı Dönem net karının mutabakatı ile ilgili düzeltmeler Amortisman ve itfa gideri Maddi duran varlık değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 5 (14) Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler Garanti karşılığı ile ilgili düzeltmeler Yetkili satıcı prim tahakkuku karşılığı ile ilgili düzeltmeler Diğer karşılıklar ile ilgili düzeltmeler Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 5 (5.594) (3.359) Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler 14 (82.631) -- Vergi (gideri)/geliri ile ilgili düzeltmeler (20.154) İş Ortaklıkları nın ve iştirakler in karlarındaki paylara ilişkin düzeltmeler 13 ( ) ( ) Bağlı ortaklık satış zararına ilişkin düzeltmeler Satınalma işlemi sonucunda kayıtlara alınan pazarlıklı satın alma kazancı (18.311) (21.029) Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler (4.036) (4.561) Borçlanmalara ilişkin kur farkı giderleri/(gelirleri), net ( ) Nakit ve nakit benzerleri kur farkı (gelirleri)/giderleri, net ( ) İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler Ticari alacaklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) Stoklardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler Diğer varlıklar ve yükümlülüklerdeki artış azalış ile ilgili düzeltmeler (23.129) Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları İş Ortaklıkları nın ve iştirakler in karlarından alınan temettüler İş Ortaklıkları nın ve iştirakler in sermaye artışları için yapılan ödemeler 13 (61.754) (59.151) İş Ortaklığı ve iştirak alımından kaynaklanan nakit çıkışları 13 ( ) (15.154) Ödenen kıdem tazminatları (3.694) (5.761) Ödenen garanti giderleri (23.463) (32.093) Şüpheli alacak tahsilatı Vergi iadeleri/(ödemeleri) 16.2 (11.401) (34.767) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından kaynaklanan nakit girişleri Yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarından nakit çıkışları 14 ( ) (48.552) İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit akışları ( ) ( ) B. Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları Bağlı ortaklıkların kontrolünün kaybı sonucunu doğuracak satışlara ilişkin nakit girişleri Bağlı ortaklıkların kontrolünün elde edilmesine yönelik alışlara ilişkin nakit çıkışları 6 (99.479) (52.885) Bağlı ortaklıkların kontrol gücü olmayan paylarla gerçekleştirilen işlemler ( ) (57.282) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri ( ) ( ) Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akışları ( ) ( ) C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri, net Ödenen temettüler ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışları Yabancı para çevirim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış (A+B+C) ( ) ( ) D. Yabancı para çevirim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi (16.297) Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) (A+B+C+D) E. 1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler Haziran itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler (A+B+C+D+E ) İlişikteki notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 6

11 Ara dönem özet konsolide finansal tablo dipnotları Dipnot Açıklama Sayfa 1 Rapor konusu kuruluş 8 2 Sunum esasları 23 3 Önemli muhasebe politikaları 24 4 Finansal risk yönetimi 25 5 Bölüm bilgisi 28 6 Bağlı ortaklık alımları 35 7 Genel yönetim, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 38 8 Finansman gelirleri 39 9 Finansman giderleri Nakit ve nakit benzeri değerler Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar ve şerefiye Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar Vergi Sermaye ve yedekler Borçlanmalar Taahhütler ve şarta bağlı yükümlülükler İlişkili taraf açıklamaları Grup şirketleri Önemli olaylar Raporlama tarihinden sonraki olaylar 60 Ek: İlave bilgi 7

12 1 Rapor konusu kuruluş Doğuş Holding Anonim Şirketi ( Doğuş Holding veya Şirket ) 1975 yılında kurulmuş olup, faaliyet konusu bankacılık ve finans, otomotiv, inşaat, turizm, medya, gayrimenkul, enerji ve eğlence gibi iş kollarında faaliyet gösteren şirketlerin idare ve koordinasyonunu sağlamak ve yatırım yapmaktır. Doğuş Holding de tescil edilmiştir. Doğuş Holding, Şahenk Ailesi ne ait olup, bu aile tarafından yönetilmektedir. 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle, ana hissedarlar ve hisse sahiplik oranları 17 numaralı dipnotta açıklanmıştır. Doğuş Holding in tescilli adresi aşağıdaki gibidir: Maslak Ayazağa Caddesi, No: Sarıyer / İstanbul- 30 Haziran 2014, Doğuş Holding e ait 142 adet (31 Aralık 2013: 131) bağlı ortaklık ( Bağlı Ortaklıklar ), 77 adet (31 Aralık 2013: 76) müşterek anlaşmalar ( Müşterek Anlaşmalar ) ve 14 adet (31 Aralık 2013: 14) iştirak ( İştirakler ) (burada ve bundan sonra Grup veya Doğuş Grubu olarak bahsedilecektir) bulunmaktadır. Doğuş Grubu nun 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloları Doğuş Holding ve bağlı ortaklıkları ve Grup un iştiraklerdeki ve müşterek anlaşmalardaki payını kapsamaktadır. Bu dipnotta ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Doğuş Holding Grup a dahil tüm bağlı ortaklıklarda, doğrudan veya dolaylı şekilde sahip olduğu diğer şirketler üzerinden ve/veya Şahenk Ailesi tarafından kontrole tekabül eden ifa edilebilir oy hakkına sahip hisse senetleri vasıtasıyla hisse senetlerini kontrol etmektedir. Grup, ortaklıklar işletmektedir ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ( BBVA ), Volkswagen AG, Volkswagen Financial Services AG, Audi AG, Porsche AG, Bentley Motors Limited, Seat SA, Scania CV AB, Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH, F.X. Meiller Fahrzeug&Maschinenfabrik-GMBH&Co KG, Automobili Lamborghini S.p.A., Thermo King, Hyatt International Ltd., HMS International Hotel GMBH, Emporio Armani, Guccio Gucci Spa, Loro Piana, Hublot, Arnold&Son S.A., Porsche Design, Capritouch, Armani Jeans, Giorgio Armani, Armani Junior, Bell and Ross, Create and Barel, M Missoni, HYT, Döttling, CNBC, Condé Nast New Markets Eeurope/Africa NC ( Vogue ), National Geographic Society ( NG- NG Kids ), Curtco Robb Media LLC ( Robb Report ), NBC News Digital LLC ( Ntvmsnbc ), Armani Ristorante, Armani Caffe, Toms Deli, Tom Aikens Restaurant, Tom s Kitchen, Kitchenette, Zuma, Roka, Mezzaluna, Mezzaluna Express, Coya, Oblix ve La Petite Maison gibi uluslararası tanınmış markalarla dağıtım, yönetim ve oy hakkı (imtiyaz) sözleşmelerine sahiptir. 5 numaralı dipnotta ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Grup ağırlıklı olarak de 6 ana faaliyet bölümünde yapılanmıştır: Bankacılık ve finans İnşaat Otomotiv Turizm Medya Diğer 8

13 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) Doğuş Holding in konsolidasyon kapsamına dahil edilen bağlı ortaklıklar, müştereken kontrol edilen ortaklıklar ve iştirakler ile onların bulundukları ülkeler, faaliyetleri ve faaliyet alanları aşağıdaki gibidir: 1.1 Bankacılık ve finans bölümündeki işletmeler Aşağıdaki şirketler önce Garanti Bankası A.Ş. ( Garanti Bankası ) altında konsolide olup; daha sonra UFRS 11 Müşterek Anlaşmalar uyarınca Grup altında özkaynak yöntemiyle değerlenmektedir. Şirketin İş ortaklıkları İşletmenin faaliyeti bulunduğu ülke Domenia Credit IFN S.A. ( Domenia ) İpotekli konut finansmanı Romanya G Netherlands B.V. ( G Netherlands ) Finans Hollanda Garanti Bankası Bankacılık Garanti Bank International NV ( GBI ) Bankacılık Hollanda Garanti Bank Moscow ( GB Moscow ) Bankacılık Rusya Garanti Bank S.A. Bankacılık Romanya Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş. ( Garanti Bilişim ) (1) Bilgi teknolojileri hizmetleri Garanti Diversified Payment Rights Finance Company ( Garanti DPR ) Seküritizasyon işlemleri için özel amaçlı kuruluş Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. ( GEHAŞ ) Hayat sigortası Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. ( Garanti Faktoring ) Faktoring Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. ( Garanti Filo ) (1) Filo yönetimi Garanti Finansal Kiralama A.Ş. ( Garanti Leasing ) Finansal kiralama Garanti Hizmet Yönetimi Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. ( Garanti Hizmet ) (2) Fon yönetimi ve operasyon hizmeti Garanti Holding B.V. Holding şirketi Hollanda Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. İpotekli konut pazarlaması ( Garanti Konut ) (2) Garanti Kültür A.Ş. ( Garanti Kültür ) (2) Kültürel aktiviteler Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ( GÖSAŞ ) (2) Kredi kartı operasyon hizmetleri Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ( Garanti Portföy ) Fon yönetimi Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ( Garanti Yatırım ) Aracılık ve yatırım bankacılığı Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Garanti Yatırım Ortaklığı ) Portföy yönetimi Golden Clover Stichting Custody (2) Takas ve saklama Hollanda Motoractive IFN S.A. ( Motoractive ) Finansal kiralama Romanya Ralfi IFN S.A. ( Ralfi ) Tüketici finansmanı Romanya RPV Company Seküritizasyon işlemleri için özel amaçlı kuruluş Stichting Safekeeping (2) Takas ve saklama Hollanda Trifoi Real Estate Company (2) Gayrimenkul yatırım Romanya United Custodian (2) Takas ve saklama Hollanda (1) Bu şirketler Garanti Bankası nın bankacılık ve finans bölümlerinde faaliyet göstermeyen bağlı ortaklıklarıdır. Garanti Bankası nın kontrolünde bulunan bu şirketler Doğuş Holding in konsolide finansal tabloları amacıyla bankacılık ve finans bölümüne dahil edilmiştir. (2) İlgili şirketlerin Grup un finansal performansı göz önüne alındığında önemli miktarda faaliyeti bulunmadığı için ilişikteki konsolide finansal tablolarda konsolide edilmemiştir. 9

14 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) 1.2 İnşaat bölümündeki işletmeler Aşağıdaki şirketler önce Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. ( Doğuş İnşaat ) altında, sonra Grup altında konsolide edilmektedir. Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Ayson Geoteknik ve Deniz İnşaat A.Ş. ( Ayson ) Sondaj Ayson Sondaj Limited Ukraine ( Ayson Sondaj ) Faaliyette olmayan şirket Ukrayna Dogus Construction LLC İnşaat Katar Doğus Maroc SARL İnşaat Fas Doğuş EOOD İnşaat Bulgaristan Doğuş İnşaat İnşaat Doğuş İnşaat Limited (Ukraine) ( Doğuş İnşaat Limited ) İnşaat Ukrayna Dogus Oman LLC İnşaat Umman Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. ( Teknik Mühendislik ) İnşaat mühendisliği Müşterek faaliyetler İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Doğuş Alarko YDA İnşaat ( Doğuş Alarko ) İnşaat Doğuş Polat Adi Ortaklığı ( Doğuş Polat ) İnşaat Doğuş YDA Adi Ortaklığı ( Doğuş YDA ) İnşaat Gülermak-Doğuş Adi Ortaklığı ( Gülermak Doğuş ) İnşaat Kazakhistan Joint Venture ( Doğuş Prestige ) İnşaat Kazakistan Yapı Merkezi-Doğuş-Yüksel-Yenigün-Belen Adi Ortaklığı ( YMDYYB ) İnşaat 1.3 Otomotiv bölümündeki işletmeler Aşağıdaki şirketler önce Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ( DOAŞ ) altında, sonra Grup altında konsolide edilmektedir. Şirketin Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti bulunduğu ülke DOAŞ Otomotiv dağıtımı Doğuş Auto Mısır JS Faaliyette olmayan şirket Mısır Doğuş Auto Mısır LLC Faaliyette olmayan şirket Mısır D-Auto Suisse SA Otomotiv perakende İsviçre Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ( Doğuş Oto ) Otomotiv perakende D-Auto Limited Liability Company ( Doğuş Auto Irak ) Otomotiv perakende Irak Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ( Doğuş Sigorta ) Sigorta acentesi İş ortaklıkları İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Krone-Doğuş Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Krone Doğuş ) Üretim Meiller Doğuş Damper Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Üretim ( Meiller Doğuş ) TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve Taşıt muayene İşletim A.Ş. ( TÜVTURK Kuzey ) istasyonları TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve Taşıt muayene İşletim A.Ş. ( TÜVTURK Güney ) istasyonları TÜVTURK İstanbul Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve Taşıt muayene İşletim A.Ş. ( TÜVTURK İstanbul ) istasyonları TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi ( TÜV SUD Doğuş Ekspertiz ) Değerleme hizmetleri 10

15 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) 1.3 Otomotiv bölümündeki işletmeler (devamı) İştirakler İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ( Leaseplan ) Faaliyet kiralaması LPD Holding A.Ş. ( LPD Holding ) Faaliyet kiralaması VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. ( VDF Faktoring ) Faktoring VDF Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ( VDF Sigorta ) Sigorta aracılığı VDF Servis Holding A.Ş. ( VDF Servis Holding ) Holding şirketi Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. ( VDF Tüketici ) Tüketici finansmanı Yüce Auto A.Ş. ( Yüce Auto ) Otomotiv dağıtımı 1.4 Turizm bölümündeki işletmeler Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Alantur Turizm ve Ticaret A.Ş. ( Alantur ) Konaklama Antur Turizm A.Ş. ( Antur ) Konaklama ve seyahat acentası Anadolu Göcek Marina Turizm Yatırımları A.Ş. Marina operasyonu ( D Marin Göcek ) Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşletmeciliği ve Konaklama ve kafe Turizm Yatırım A.Ş. ( Arena ) (eski adıyla Arena Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) işletmeciliği Argos Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş. ( Argos in Otel işletmeciliği Cappadocia ) BMK Turizm ve Otelcilik Hizmetleri A.Ş. ( BMK ) Otel işletmeciliği D Otel Göcek Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. Konaklama ( D Otel Göcek ) D Otel Marmaris Turizm İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi Konaklama A.Ş. ( D Otel ) D Saat ve Mücevherat Ticaret A.Ş. ( D Saat ) 11 Lüks saat markalarının perakende satışı ve dağıtımı Dogus Avenue BV ( Doğuş Avenue BV ) Yatırım şirketi Hollanda Doğuş Avenue Dış Ticaret ( Doğuş Avenue ) Perakende Dogus Avenue Holding Coop U.A. ( Doğuş Avenue Coop ) Yatırım şirketi Hollanda Dogus Avenue LLC ( Dogus Avenue LLC ) Perakande satış hizmeti Rusya Doğuş Dalaman Marina İşletmeciliği Turizm Ticaret A.Ş. Faaliyette olmayan şirket ( Doğuş Dalaman ) (1) Doğuş Didim Marina İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. Marina operasyonu ( Doğuş Didim ) Doğuş Hoteli d.o.o. ( Doğuş Hoteli ) Otel işletmeciliği Hırvatistan Doğuş Montenegro Investments Holding Coöperatief U.A. Yatırım şirketi Hollanda Doğuş Montenegro Investments Holding B.V. Yatırım şirketi Hollanda Doğuş Marina Hoteli d.o.o. ( Doğuş Marina Hoteli ) Otel işletmeciliği Hırvatistan Dogus Marine Croatia d.o.o. ( Doğuş Marine ) Yatırım şirketi Hırvatistan D Marina İşletmeciliği Turizm ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Marina yönetimi ( D Marina ) D Marine Investments Holding Coöperatief U.A. Yatırım şirketi Hollanda D Marine Investments Holding B.V. Yatırım şirketi Hollanda Doğuş Hoteli Sibenik d.o.o. ( Doğuş Hoteli Sibenik ) Faaliyette olmayan şirket Hırvatistan Doğuş Razvitak I Upravljanje d.o.o. ( Doğuş Razvitak ) Marina yönetimi Hırvatistan Doğuş Otel İşletmeciliği ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. ( Doğuş Otel İşletmeciliği ) Konaklama

16 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) 1.4 Turizm bölümündeki işletmeler (devamı) Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Doğuş Otel Yatırımları ve Turizm İşletme Anonim Şirketi Holding şirketi ( Doğuş Otel ) (eski adıyla Karadeniz Otel Yatırımları ve Turizm İşletme Anonim Şirketi) Doğuş Perakende Satış, Giyim ve Aksesuar Ticaret A.Ş. Perakande satış hizmeti ( Doğuş Perakende ) Doğuş Turgutreis Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş. Marina operasyonu ( Doğuş Turgutreis ) Dogus Upravljanje d.o.o ( Sibenik Upravljanje ) Marina operasyonu Hırvatistan Garanti Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. ( Garanti Turizm ) Konaklama Göktrans Turizm ve Ticaret A.Ş. ( Göktrans Turizm ) Konaklama Marina Borik d.o.o ( Marina Borik ) Marina operasyonu Hırvatistan Marina Dalmacija d.o.o ( Marina Dalmacija ) Marina operasyonu Hırvatistan Marina Sibenik d.o.o. ( Marina Sibenik ) Marina operasyonu Hırvatistan MK Holding A.Ş. ( MK Holding ) Otel işletmeciliği Şahintur Şahinler Otelcilik Turizm Yatırım İşletmeciliği Faaliyette olmayan şirket A.Ş. ( Şahintur ) Villa Dubrovnik d.d. Otel işletmeciliği Hırvatistan Voyager Mediterranean Turizm Endüstrisi ve Ticareti Konaklama A.Ş. ( Voyager ) İş ortaklıkları İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Acropolis S.P.A Konaklama İtalya Gouvia Marina S.A. Marina operasyonu Yunanistan Lamda Dogus Holding and Development of Marinas S.A. Marina yönetimi Yunanistan ( Lamda Dogus ) Lamda Flisvos Holding ( Lamda Flisvos ) Marina yönetimi Yunanistan Lamda Flisvos Marina ( Lamda Marina ) Marina operasyonu Yunanistan Lefkas Marina S.A. Marina operasyonu Yunanistan K&G Medmarinas Management S.A. Marina yönetimi Yunanistan Zea Marina S.A. Marina operasyonu Yunanistan (1) Doğuş Dalaman nin Akdeniz kıyılarındaki bölgede yat marinaları inşa etmek ve işletmek için kurulmuştur. Fakat Doğuş Dalaman faaliyete henüz başlamamıştır ve bu nedenle faaliyette olmayan şirket olarak belirtilmiştir. 1.5 Medya bölümündeki işletmeler Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke A Yapım Televizyon Programcılık A.Ş. ( A Yapım ) Medya Doğuş Media Group GmbH ( Doğuş Media ) Medya Almanya Doğuş Video ve Dijital Yayıncılık A.Ş. ( Doğuş Video ) Sosyal ağ siteleri ve dijital oyunları üretmek Doğuş Yayın Grubu A.Ş. ( Doğuş Yayın Grubu ) Medya Enformasyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Medya ( Enformasyon ) E Elektronik Bahis Oyunları A.Ş. ( E Elektronik ) Bahis HD Yayıncılık ve Medya Hizmetleri A.Ş. Medya ( HD Yayıncılık ) Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş. ( Star TV ) Medya Kral Pop Avrupa Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. ( Kral Pop Avrupa ) Medya 12

17 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) 1.5 Medya bölümündeki işletmeler (devamı) Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Kral TV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. Medya ( Kral TV Radyo ) Kral Pop Medya Hizmetleri A.Ş. ( Kral Pop ) Medya NTV Batı Medya Hizmetleri A.Ş. ( NTV Batı ) Medya NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. ( NTV Radyo ) Medya Sportif Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. ( Sportif Radyo ) Medya Star Avrupa Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. ( Star Medya Avrupa ) Uydu Dijital İnternet Teknolojileri A.Ş. ( Uydu Dijital ) Medya Yonca Radyo ve TV Yayıncılık A.Ş. ( Yonca Radyo ) Medya İştirakler İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Enmoda E Alışveriş ve Ticaret A.Ş. ( Enmoda ) Online alışveriş World Wide Entertainment Medya Ticaret A.Ş. ( World Wide ) Medya 1.6 Diğer bölümündeki işletmeler Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Ad Yiyecek İçecek Ticari Sanayi A.Ş. ( AD Yiyecek ) Restoran kuruluşu Afiyet Olsun Turizm İşletmeleri A.Ş. ( Afiyet Olsun ) Restoran kuruluşu A.L.E. Gıda Turizm ve Ticaret A.Ş. ( A.L.E. Gıda ) Restoran kuruluşu Alperen Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. ( Alperen ) Gayrimenkul geliştirme Altınhan Turizm ve Ticaret A.Ş. ( Altınhan ) Restoran kuruluşu Aresta Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. ( Aresta ) Restoran kuruluşu Bal Turizm ve Gıda Pazarlama A.Ş. ( Bal Turizm ) Restoran kuruluşu Başkent Yiyecek İçecek A.Ş. ( Başkent ) Restoran kuruluşu Büke Turizm ve Lokantacılık Ticaret A.Ş. ( Büke Turizm ) Restoran kuruluşu D Eğlence Bar Restoran İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş. ( D Restoran ve kafe kuruluş Eğlence ) ve işletmeciliği D Enerji Üretim ve Yatırım A.Ş. ( D Enerji ) Enerji D Et ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret A.Ş.( D Et ) Restoran ve kafe kuruluş ve işletmeciliği D Otel Bodrum Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Ticaret A.Ş. ( D Otel Sağlık danışmanlığı ve Bodrum) konaklama D Koruma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ( D Koruma ) Güvenlik ve koruma hizmetleri Dafne Yayıncılık Turizm ve Gıda Pazarlama Ticaret A.Ş. Restoran ve yemek ( Dafne Yayıncılık ) hizmetleri Darüşşafaka Sportif Yatırımlar ve Ticaret A.Ş. Spor hizmetleri ( Darüşşafaka Sportif ) Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri Yatırım A.Ş. ( Doğuş Arge ) Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Yazılım geliştirme ( Doğuş Bilgi İşlem ) Doğuş Cennet Koyu Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Ticaret A.Ş. Faaliyette olmayan şirket ( Doğuş Cennet Koyu ) Doğuş Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş. Elektrik enerjisi alım ve ( Doğuş Enerji Toptan ) satımı Doğuş Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ( Doğuş Enerji ) Elektrik üretim Doğuş Finance Ukraine Faaliyette olmayan şirket Ukrayna Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. ( Doğuş Gayrimenkul ) Gayrimenkul geliştirme 13

18 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) 1.6 Diğer bölümündeki işletmeler (devamı) Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Doğuş GYO ) Gayrimenkul yatırım fonu Doğuş International Limited ( Doğuş International ) İnşaat ekipmanları İngiltere Dogus Management Services Limited ( Dogus Management ) İşletme ve finansal B.A.E yatırımlar Doğuş Nakliyat ve Ticaret A.Ş. ( Doğuş Nakliyat ) Faaliyette olmayan şirket Doğuş SA Faaliyette olmayan şirket İsviçre Doğuş Sağlıklı Yaşam ve Danışmanlık Hizmetleri Sağlık danışmanlığı Ticaret A.Ş. ( Doğuş Sağlıklı Yaşam ) Doğuş Spor Kompleksi Yatırım ve İşletme A.Ş. ( Doğuş Spor ) Spor hizmetleri Doğuş Sportif Faaliyetler A.Ş. ( Doğuş Sportif ) Spor hizmetleri Doğuş Tarımsal Projeler Araştırma Geliştirme A.Ş. ( Doğuş Tarımsal araştırma ve Tarım ) geliştirme faaliyetleri Doğuş Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ( Doğuş Telekom ) Faaliyette olmayan şirket Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Gayrimenkul geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Doğuş Turizm ) Doğuş Varlık Kiralama A.Ş. ( Doğuş Varlık ) Gayrimenkul geliştirme Doğuş Yeni İnternet Reklam Pazarlama ve Turizm Hizmetleri Online pazarlama ve A.Ş. ( Doğuş Yeni ) reklamcılık Doors Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Akademi ( Doors Akademi ) Doors Holding A.Ş. ( Doors Holding ) Holding şirketi Doors Uluslararası Yönetim Danışmanlığı Ticaret A.Ş. Faaliyette olmayan şirket ( Doors Uluslararası Yönetim ) Dream International B.V. Yatırım şirketi Hollanda Dream International Coöperatif U.A. Yatırım şirketi Hollanda Etiler Turistik Tesisler İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ( Etiler Turistik ) Restoran ve kafe kuruluş ve işletmeciliği Genoto Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ( Genoto ) Faaliyette olmayan şirket Havana Yayıncılık Turizm ve Gıda Pazarlama Ticaret A.Ş. Restoran, yiyecek ve ( Havana Yayıncılık ) içecek üretimi Havana International B.V. Yatırım şirketi Hollanda Havana International Coöperatif U.A. Yatırım şirketi Hollanda İstinye Park Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. Alışveriş merkezi ( İstinye Park Gayrimenkul ) yönetimi Havana Doors Restaurant Management Ltd ( Havana Doors ) Restoran kuruluşu Hollanda Kivahan Turizm Ticaret A.Ş. ( Kivahan ) Restoran kuruluşu Köprü Restoran Işletmeciliği Ticaret A.Ş. ( Köprü ) Restoran kuruluşu Körfez Havacılık Turizm ve Ticaret A.Ş. ( Körfez Hava ) Taşımacılık Lacivert Turizm A.Ş. ( Lacivert ) Restoran kuruluşu London Doors Restaurant Group Ltd Holding şirketi İngiltere Mezzaluna Gıda İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Restoran ve kafe ( Mezzaluna ) kuruluş ve işletmeciliği Meto Turizm İşletmeciliği ve Tasarım Dekorasyon Ticaret Restoran ve kafe A.Ş. ( Meto Turizm ) kuruluş ve işletmeciliği Nahita Restoran İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş. ( Nahita ) Restoran ve kafe kuruluş ve işletmeciliği 14

19 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) 1.6 Diğer bölümündeki işletmeler (devamı) Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Pozitif Arena Konser Salon İşletmeleri A.Ş. ( Pozitif Arena ) Eğlence ve organizasyon Pozitif Müzik Yapım A.Ş. ( Pozitif Yapım ) Eğlence ve organizasyon Pozitif Müzik A.Ş. ( Pozitif Müzik ) Eğlence ve organizasyon Ryo-Tei Itsme Gıda Ürünleri Turizm ve Ticaret A.Ş. ( Itsumi ) Restoran Sait Restoran Turizm İşletmeciliği İnş. Emlak ve Tic.A.Ş. ( Sait ) Restoran Salıpazarı Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. ( Salıpazarı ) Gayrimenkul geliştirme Sititur Turizm Yatırım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ( Sititur ) Faaliyette olmayan şirket Soya Restoran İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. ( Soya ) Restoran Tag Restaurants Holdings Ltd Holding şirketi İngiltere Tansaş Gıda ve Sanayi Turizm A.Ş. ( Tansaş Gıda ) Faaliyette olmayan şirket The Tom Aikens Group Ltd Restoran kuruluşu İngiltere Tom Aikens Ltd Restoran kuruluşu İngiltere Tom's Kitchen Ltd Restoran kuruluşu İngiltere Vitapark Spor Turizm Hizmet İnşaat ve Ticaret A.Ş. ( Vitapark ) Golf tesisi İş ortaklıkları İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Aslancık Elektrik Üretim A.Ş. ( Aslancık ) Elektrik üretimi Azumi Limited Restoran İngiltere Boğaziçi Borsa Lokantacılık İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.( Borsa ) Restoran ve kafe kuruluş ve işletmeciliği Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ( Boyabat ) Elektrik üretimi Darphane Lokantaları İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. ( Darphane ) Restoran ve kafe kuruluş ve işletmeciliği Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. E-ticaret ( Doğuş Planet ) Doğuş SK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Doğuş SK Girişim sermayesi Girişim ) Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ( Ege Turizm ) Gayrimenkul geliştirme IMG Doğuş Spor Moda ve Media Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Spor akademileri kuruluş ( IMG Doğuş Spor ) ve yönetimi Kanlıca Turizm Sanayi A.Ş. ( Kanlıca Turizm ) Restoran ve otel LPM İstanbul Restoran İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş. ( LPM Restoran ve kafe İstanbul ) kuruluş ve işletmeciliği Mora Turizm Otelcilik Restaurant İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Restoran ve kafe ( Mora ) kuruluş ve işletmeciliği Masa Restaurant Grup İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. ( Masa ) Restoran ve kafe kuruluş ve işletmeciliği 15

20 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) 1.6 Diğer bölümündeki işletmeler (devamı) İş ortaklıkları İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Orta Konak Gayrimenkul Yatırım Yönetimi ve Turizm A.Ş. Gayrimenkul geliştirme ( Orta Konak ) Robata Rest Ltd Restoran kuruluşu İngiltere Roka Mayfair Ltd Restoran kuruluşu İngiltere Roka Aldwych Ltd Restoran kuruluşu İngiltere Taddeo Trading Ltd Restoran kuruluşu Tayland Taraneete International Ltd Restoran Hong Kong Time Result International Ltd Restoran Hong Kong Turnwise Enterprices Ltd Restoran kuruluşu Hong Kong Wildfire Entertainment Ltd Restoran İngiltere Zuma Bangkok Ltd Restoran Tayland Zuma Club Llc Restoran B.A.E. Zuma Japanese Restaurant INC Restoran Amerika Zuma Japanese Restaurant Miami Llc Restoran Amerika Zuma NY LLC Restoran Amerika Zuma Restaurant LLC, Abu Dhabi ( Abu Dhabi ) Restoran kuruluşu B.A.E. Zuma Turizm ve Gıda Pazarlama Ticaret A.Ş. ( Zuma Turizm ) Restoran Zuma USA Inc Restoran Amerika İştirakler İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Altın Mecralar İnteraktif Medya ve Pazarlama ve Teknoloji Elektronik posta Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ( Altın Mecralar ) pazarlama Euromessage Deutschland GmbH ( Euromessage Deutschland ) Elektronik posta Almanya pazarlama Hedef Medya Tanıtım Interaktif Media Pazarlama A.Ş. ( Hedef Elektronik posta Medya ) pazarlama İstinye Yönetim Hizmetleri A.Ş. ( İstinye Yönetim Hizmetleri ) Alışveriş merkezi yönetimi Reidin FZ-LLC ( Reidin ) Gayrimenkul araştırma B.A.E 16

KOÇ HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

KOÇ HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Bilgiler Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 128 sayfadır. TURKCELL

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

Türk Telekomünİkasyon

Türk Telekomünİkasyon 2010 Faaliyet Raporu 104 Konsolİde Fİnansal Tablolar ve Bağımsız Denetİm Raporu ünikasyon ANONİM ŞİRKETİ ve Bağlı Ortaklıkları 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu TAV 2013 FAALİYET RAPORU 122 KONSOLİDE

Detaylı

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KPMG Akis

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA NO ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

Akfen Holding Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Akfen Holding Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 1 AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK- 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Đnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 64 sayfadır. MALİ TABLOLARIN KABULÜNE

Detaylı

ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2014, 31 ARALIK 2013 ve 2012 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Özel Bağımsız Denetim'den Özel Bağımsız Denetim'den Özel

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 1 Ocak- 31 Mart 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO ARA

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı