DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 1- GENEL BİLGİLER DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/ /03/2013 Ticaret unvanı : CEROS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ticaret sicili numarası : Merkez Adresi : Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. C Blok No:3 K:1 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL İletişim Bilgileri Telefon : Fax : E-posta adresi : İnternet Sitesi Adresi : / A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI, YÖNETİM KURULU MÜFETTİŞ GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VADELİ İŞLEMLER HİSSE SENEDİ İŞLEMLERİ MUHASEBE VE OPERASYON VADELİ İŞLEMLER YÖNETMENİ YURTİÇİ İŞLEMLER YURTDIŞI İŞLEMLER MUHASEBE VE OPERASYON MÜDÜRÜ YÖNETMEN KURUMSAL SATIŞ MÜDÜRÜ MUHASEBE MÜDÜR YRD. BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİCİSİ UZMAN KIDEMLİ UZMAN MUHASEBE ELEMANI UZMAN KIDEMLİ UZMAN BROKER UZMAN YARDIMCISI

2 a)- Sermayesi : b)- Ortaklık Yapısı : Pay Sahibinin Adı soyadı İkametgah Adresi Hisse adedi Sermaye Tutarı Ceros Holding AG Bockenheimer Landstraße ,400, ,400, Frankfurt Barış BÜYÜKDEMİR Küçüksu Mah. Rasathane Cad. 35L-2/10 570, , Üsküdar/İSTANBUL Markus Ross Fürstenbergerstrasse 177, , , Frankfurt,Germany Bruno Hofstetter Mittlerhuswerg Kriens, Switzerland 10, , Franz Winklbauer Am Sonnenrain 26. D Loerrach 10, , Germany Toplam 4,000, ,000, c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Hesap Dönemi içinde ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır. B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER İmtiyazlı pay yoktur. C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ a)- Şirketin Yönetim Organı : 4 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. 21/02/2011 tarihli genel kurul kararı ile 3 yıl süre için seçilmişlerdir. Adı Soyadı Görevi Süresi Markus Ross Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Thassilo Johannes Ferdinand Maria Graf Von Montgeles Yönetim Kurulu Üyesi Bruno Joachim Hofstetter Yönetim Kurulu Üyesi Barış Büyükdemir Yönetim Kurulu Üyesi b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri : Ünvanı Adı Soyadı Mesleki Tecrübe Genel Müdür Barış Büyükdemir 13 YIL Muh&Operasyon Müdürü Gülşen Akkaya 22 YIL Kurumsal Satış Müdürü Can Öksün 16 YIL

3 c)- Dönem sonu itibarıyla şriketimizin Genel Müdürlük personel sayısı 15 dir. D- ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FALİYETLER HAKKINDA BİLGİLER Yoktur. 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 2013 YILI YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR VERİLEN ÖDENEK, YÖNETİM ORGANI YOLCULUK, KONAKLAMA HUZUR ÜCRET,PRİM,İKRAMİYE,KAR VE TEMSİL GİDERLERİ İLE HAKKI PAYI GİBİ MALİ MENFAATLER AYNİ VE NAKDİ İMKANLAR, ÖDEMELER TOPLAMI SİGORTALAR VE BENZERİ TOPLAMI TEMİNATLARIN TOPLAM TOPLAM TUTARI Yönetim ve Denetim Kurulu Üst Yönetim GENEL TOPLAM (3 AYLIK) 0, ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirketin araştırma ve geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır. 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Yoktur. b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Ceros Menkul ; yürüttüğü iç denetim faaliyetleriyle yasal düzenlemelere ve yükümlülüklere uyumun sağlanmasını, müşteri, işlem ve hizmetlerin risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilmesini, çalışanlarının bilinçlendirilmesini hedeflemektedir c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Şirketimizin doğrudan veya dolaylı herhangi bir iştiraki yoktur. ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: İktisab ettiği kendi payı bulunmamaktadır. d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

4 Ceros Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre faaliyet göstermektedir. Bu sebeple 6 aylık dönemler halinde yılda 2 defa bağımsız denetime tabidir. Düzenlenen bağımsız denetim tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmektedir. Bu denetim dışında şirketin vergisel yükümlülükleri ile ilgili uygulamaları da Tam tasdik sözleşmesi kapsamında denetlenmekte ve yıllık dönemler itibarıyla Yeminli Mali Müşavir tarafından Tam Tastik raporu hazırlanmaktadır. e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: çeyrekte açılmış davamız yoktur. f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur. g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Şirketimiz içinde bulunduğumuz sektörün zorlu rekabet koşulları ve politik koşullar nedeni ile çeyrek bütçe hedeflerini gerçekleştirememiştir. h) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: 2013 yılında Olağanüstü Genel Kurul Yapılmamıştır. i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: 2013 yılında bağış yapılmamıştır. j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler 2013 faaliyet yılında Şirketimizin, hakim ortağı CEROS HOLDİNG AG. ve/veya CEROS HOLDİNG A.G. nin bağlı şirketleri ile veya CEROS HOLDİNG A.G. nin yönlendirmesiyle CEROS HOLDİNG A.G. nin ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (j) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği.

5 2013 faaliyet yılında Şirketimizin, hakim ortağı CEROS HOLDİNG A.G. ve/veya CEROS HOLDİNG A.G. nin bağlı şirketleri ile veya CEROS HOLDİNG A.G. nin yönlendirmesiyle CEROS HOLDİNG A.G. ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 5-FİNANSAL DURUM Şirketin tarihli finansal tabloları aşağıda yer almaktadır; VARLIKLAR CEROS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLE BĐLANÇOLARI 31 Mart Aralık 2012 Dönen Varlıklar 15,111,120 6,545,770 Nakit ve Nakit Benzerleri 13,243,993 4,558,270 Finansal Yatırımlar 213, ,500 Ticari Alacaklar 1,503,112 1,760,242 -Đlişkili Taraflardan Alacaklar - - -Diğer Ticari Alacaklar 1,503,112 1,760,242 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar - - Diğer Alacaklar - - Stoklar - - Canlı Varlıklar - - Devam Eden Đnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar - - Diğer Dönen Varlıklar 150,120 44,758 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar - - Duran Varlıklar 494, ,985 Ticari Alacaklar - - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar - - Diğer Alacaklar - - Finansal Yatırımlar - - Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar - - Canlı Varlıklar - - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller - - Maddi Duran Varlıklar 57,194 62,257 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46,715 47,930 Şerefiye - - Ertelenmiş Vergi Varlığı 379, ,655 Diğer Duran Varlıklar 11,642 7,143 TOPLAM VARLIKLAR 15,605,720 7,063,755 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 13,461,618 4,820,905 Finansal Borçlar 13,018 11,594 Diğer Finansal Yükümlülükler - - Ticari Borçlar 13,360,565 4,727,468 -Đlişkili Taraflara Borçlar - - -Diğer Ticari Borçlar 13,360,565 4,727,468 Diğer Borçlar 63,117 62,191 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar - -

6 Devlet Teşvik ve Yardımları - - Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - Borç Karşılıkları 5,039 12,069 Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Karşılıklar 19,879 7,583 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler - - Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara Đlişkin Yükümlülükler - - Uzun Vadeli Yükümlülükler 18,939 20,574 Finansal Borçlar - 4,466 Diğer Finansal Yükümlülükler - - Ticari Borçlar - - Diğer Borçlar - - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar - - Devlet Teşvik ve Yardımları - - Borç Karşılıkları - - Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Karşılıklar 18,939 16,108 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - ÖZKAYNAKLAR 2,125,163 2,222,276 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2,125,163 2,222,276 Ödenmiş Sermaye 3,761,358 3,761,358 Sermaye Düzeltmesi Farkları 117, ,974 Karşılıklı Đştirak Sermaye Düzeltmesi (-) - - Hisse Senedi Đhraç Primleri - - Değer Artış Fonları - - Yabancı Para Çevrim Farkları - - Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 142, ,709 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları (1,799,765) (1,730,862) Net Dönem Karı/Zararı (97,113) (68,903) TOPLAM KAYNAKLAR 15,605,720 7,063,755

7 31 MART 2013 VE 31 MART 2012 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLE KAPSAMLI GELĐR TABLOLARI 01 Ocak -31 Mart Ocak -31 Mart 2012 Satış Gelirleri 77,810,625 12,993,489 Satışların Maliyeti (-) (77,439,781) (12,541,232) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar 370, ,257 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar - - BRÜT KAR 370, ,257 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (35,319) (63,712) Genel Yönetim Giderleri (-) (447,483) (432,916) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - Diğer Faaliyet Gelirleri 44,306 38,691 Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - FAALĐYET KARI / ZARARI (67,652) (5,680) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - Finansal Gelirler 7,548 20,183 Finansal Giderler (-) (15,403) (13,687) VERGĐ ÖNCESĐ KAR/ZARAR (75,507) 816 Vergi Gelir/Gideri - Dönem Vergi Gelir/Gideri Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-) (21,606) (14,658) DÖNEM KARI/ZARARI (-) (97,113) (13,842) Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı(-) - - NET DÖNEM KARI / ZARARI (-) (97,113) (13,842) Diğer kapsamlı gelir: Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim - - Duran varlıklar değer artış fonundaki değişim - - Finansal riskten korunma fonundaki değişim - - Yabancı para çevrim farklarındaki değişim - - Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar - - Özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıkların diğer kapsamlı gelirlerinden paylar - - Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/giderleri - - DĐĞER KAPSAMLI GELĐR (VERGĐ SONRASI) - - TOPLAM KAPSAMLI GELĐR (97,113) (13,842) a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu : Şirketimizin esas faaliyet gelirleri Sermaye Piyasası Kurulu ndan almış olduğu yetki belgeleri çerçevesinde İ.M.K.B. ve VOB üyesi olarak faaliyetlerini göstermekte olup, -Alım Satım Aracılık Yetki Belgesi -Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi -Türev Araçların Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi -Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve verme İşlemleri İzin Belgesi ne sahiptir. -29/11/2012 Tarihinden itibaren Yurtdışı Hisse Alım Satım işlemlerine başlanmıştır.

8 dönemi karşılaştırmalı Yurtiçi ve Yurtdışı Hisse İşlemleri ve Vob piyasasında gerçekleşen işlemlerimiz Pazar payımız ve komisyon gelirlerimiz aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 01/01/ /03/2012 DÖNEMİ PİYASA HACMİ CEROS HACMİ PAZAR PAYI İMKB 329,726,423, ,139,580, VOB 219,852,702, ,065, /01/ /03/2013 DÖNEMİ PİYASA HACMİ CEROS HACMİ PAZAR PAYI İMKB 416,464,110, ,498,138, VOB 202,701,559, ,844, Esas Faaliyetlerden Diğer gelir kalemlerimiz ise SPK mevzuatı doğrultusunda kullandırılan hisse senedi kredileri karşılığı müşterilerden tahsil edilen kredi faiz gelirleridir. b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: Yukarıda Bilanço ve Kar/Zarar tablolarında 2012 ve 2013 yılları UFRS karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Özetlemek gerekirse; Vergi Usul Kanuna göre rakamlar aşağıdaki gibidir Yılı 2013 Yılı Dönem Karı / (Zararı) ,00.-TL ,04.-TL. Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Dönem Net Karı / (Zararı) ,00.-TL ,04.-TL Geçmiş yıl zararları nedeni ile Vergi ve Yasal yükümlülük hesaplanmamıştır. c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: 5, No:34 Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine ilişkin Esaslar Tebliği gereği her ayın ve 30 tarihlerinde ayrıntılı olarak şirketin Öz sermaye ve Sermaye Yeterliliği açısında ayrıntılı olarak raporlanmaktadır. Sermayenin karşılıksız kalması veya borca batık olması gibi bir durum yoktur. d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Yatırımcılara sunulan hizmet kalitesini düşürmeden ve personele sunulan sosyal hakların yerine getirilmesinde kayıplara neden olmadan şirket maliyetlerinin minimum seviyede tutulup, maksimum gelir seviyesine ulaşmak amacıyla gerekli tedbirlerin ve çalışmaların devam edilmesi düşünülmektedir. e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

9 Şirketin bir mali yıl içindeki işlemlerden elde ettiği gelirlerden her türlü masraf, amortisman ve giderler çıktıktan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesini müteakip kalan miktar, Şirketin safi karını gösterir. Bu suretle, tespit olunan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzi olunur: - Öncelikle her yıl karın %5 i, ödenmiş sermayenin %20 sini bulana kadar, kanuni yedek akçe olarak ayrılır. -Bakiye kârdan ödenmiş sermayenin %5 oranında birinci kar payı ayrılarak tüm hissedarlara, Şirket in esas sermayesine mahsuben ödedikleri miktarlar nisbetinde dağıtılabilir. -Karın geriye kalan kısmı, Genel Kurulun tesbit edeceği şekil ve suretle tefrik ve tevzii edilir. -Türk Ticaret Kanunu hükmü ile ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, kalan kar ın dağıtılmasına karar verilemez. -Bakiye karın kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Şirketin geçmiş yıl zararları olması nedeni 2012 yılı ,04.-TL. lik kar Geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmiştir. 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Sermaye piyasalarının hızlı gelişimi ve aracılık faaliyetleri kapsamındaki işlem ve yatırım enstrümanlarının sayısındaki artışa paralel, yatırımcıların güvenli ve istikrarlı bir biçimde piyasanın sunduğu fırsatlardan yararlandırılmasını teminen, düzenleyici otoritelerin gözetim-denetim faaliyetlerinin yanı sıra aracı kurumların iç denetim faaliyetlerinin de etkin biçimde kurgulanması ve yerine getirilmesi artan bir önem kazanmaktadır. b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, Ceros Menkul organizasyonunda iç denetim işlevi Teftiş Birimi ile Hukuk Birimi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Kurum faaliyetleri esnasında ortaya çıkabilecek risklerin takibi ve kontrolü Teftiş birimi ve Operasyon birimi tarafından yürütülmektedir. Ceros Menkul, piyasa ve kredi riski, operasyonel risklerin bir arada ölçüldüğü, mevzuatla uyumlu entegre bir risk yönetimi sisteminin kurulmasını ve bu sisteme dayalı olarak sermayenin değerini maksimize edecek biçimde kullanılmasına teşvik etmek ve kurum risk yönetim stratejisini belirlemek olarak sıralanabilir. İç denetim faaliyetlerinin kapsamı; SPK ve İMKB mevzuatına uyum, Ceros Menkul standartlarına uygunluk, iç kontrolün Kurum faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak iş akışlarına entegre edilmesi, şirket içi tüm birimlerle birlikte iç kontrol işlevinin etkin bir şekilde kurgulanması ve yerine getirilmesi olarak benimsenmiştir. c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. İç denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, etkin ve uygulanabilir bir iç kontrol sistemi ile risk yönetim sisteminin Şirket içinde kurulması ve devamlılığının sağlanması Ceros Menkul üst yönetiminin de öncelikleri arasında yer almaktadır. Şirketin olası finansal risklerini önlemek amacıyla piyasalarda gerçekleştirdiği işlemlerinin, borç-alacak durumunun, stoklarının, faiz ve piyasa risklerinin günlük olarak takibi, raporlanması ve analizinin yanı sıra, dönemsel olarak bağımsız denetim şirketlerince gerçekleştirilen dış denetimler, kurum içi ortak risk kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

10 7- ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI: Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 2011/17 sayılı Haftalık Bülteni nde yayınlanan tarih ve 12/383 sayılı tavsiye niteliğindeki ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Çalışanlarının ücretlerin belirlenmesine ilişkin oluşturulan Ücretlendirme Politikası Yönetim Kurulu nun tarih ve 91 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. Şirketimizde personel ücretleri, personelin yetkinlik, nitelik ve deneyimlerine dayanan maaş skalalarına ve sektörel piyasa ücret araştırmalarına göre oluşturulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve diğer önemli görülen faktörlere dikkat edilmektedir. Şirketimiz çalışanlarına sabit ve değişken ücret olmak üzere iki tür ücret ödemesi yapılır. Çalışanların sabit ücret artışları, Şirketin ve bireyin performansı ile doğru orantılı olarak, kendilerini geliştirme çabaları, görevleri, enflasyon oranı ve piyasa ortalamaları, kurumun, ülkenin ekonomik şartları gözönünde bulundurularak belirlenmektedir. Şirketimiz, çalışanlara prim adı altında ödeme yaparken, mevcut ve potansiyel risklerini, sermaye ve likidite durumunu, gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerin gerçekleşme olasılığını ve zamanını dikkate alarak ve aracı kurumun sahip olduğu özsermayeyi zayıflatmayacak tutarda ödeme yapmaktadır. Şirket çalışanlarının her birine ödenecek prim tutarları çalışanlarının göstermiş olduğu performansla doğru orantılı bir biçimde belirlemektedir. Şirket çalışanlarının performansının değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler, Çalışanların Şirket hedeflerine katkıları, Müşterilerle olan ilişkileri, Görev tanımlamalarına ve iş akışlarına ve diğer Şirket prosedürlerine gösterdikleri uyum dur. Şirketimiz oluşturmuş olduğu politikaya uymakta olup, gelecekte bir değişiklik yapma planı yoktur.

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2014-30.09.2014 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 31.03.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi I. Genel Bilgiler a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2014 31.12.2014 b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet

Detaylı

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, İzmir, 26 Mart 2014 Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

Örnek Faaliyet Raporu

Örnek Faaliyet Raporu Örnek Faaliyet Raporu Ocak 2013 kpmg.com.tr Yayın hakkında Yayın hakkında önemli uyarı Bu Örnek Faaliyet Raporu nun telif hakları KPMG International Cooperative in bir üyesi olan Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.12.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.12.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.12.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU ŞĐRKETĐN ÜNVANI : PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. MERKEZĐ : ĐSTANBUL KURULUŞ TARĐHĐ : 26.10.1990 FAALĐYET : MENKUL

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı

YÖNETĐM KURULUNUN YILLIK FAALĐYET RAPORUNA ĐLĐŞKĐN BAĞIMSIZ DENETÇĐ RAPORU

YÖNETĐM KURULUNUN YILLIK FAALĐYET RAPORUNA ĐLĐŞKĐN BAĞIMSIZ DENETÇĐ RAPORU YÖNETĐM KURULUNUN YILLIK FAALĐYET RAPORUNA ĐLĐŞKĐN BAĞIMSIZ DENETÇĐ RAPORU PHĐLLĐPCAPĐTAL MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ Yönetim Kurulu na, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun BDS ler Çerçevesinde

Detaylı

INVEST AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVEST AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVEST AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

INVEST AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVEST AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVEST AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu INVEST AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVEST AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2013 INVEST AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU ŞĐRKETĐN ÜNVANI : PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. MERKEZĐ : ĐSTANBUL KURULUŞ TARĐHĐ : 26.10.1990 FAALĐYET : MENKUL

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. 31.03.2012 ARA DÖNEM YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. 31.03.2012 ARA DÖNEM YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 31.03.2012 ARA DÖNEM YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU ŞĐRKETĐN ÜNVANI : HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. MERKEZĐ : ĐSTANBUL KURULUŞ TARĐHĐ : 26.10.1990 FAALĐYET : MENKUL KIYMET ALIM/SATIMA ARACILIK RAPOR DÖNEMĐ

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Eylül 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz Ali Çiçekli TTK İş Geliştirme Ortağı, SMMM, CPA Sizlerle Temmuz Ayı Bültenimizde 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğü ve

Detaylı

1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 -

1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 - DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 - İÇİNDEKİLER 1. Portföyümüz... 5 2. Genel Bilgiler...

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi 01/01/2012-31/12/2012 2. Ortaklığın Unvanı Güler Yatırım Holding A.Ş. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK-31 ARALIK 2014 www.taraf.com.tr Sayfa 2 TARAF GAZETECİLİK

Detaylı

PHĐLLĐPCAPĐTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR

PHĐLLĐPCAPĐTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR (II-14.1 KONSOLĐDE OLMAYAN) 31.03.2014 (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Genel Bilgiler ve 2013 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğe Göre

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2013-31.12.2013 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-5 2. 2013 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015. YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015. YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0 Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015 YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 BÖLÜM 7 BÖLÜM 8

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇOLAR 1-2. GELĐR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU.. 4 NAKĐT AKIM TABLOSU... 5-6 FĐNANSAL TABLOLARA AĐT

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı