İŞ MAKİNALARI SEMPOZYUMU ve SERGİSİ-2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ MAKİNALARI SEMPOZYUMU ve SERGİSİ-2003"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası İŞ MAKİNALARI SEMPOZYUMU ve SERGİSİ-2003 BİLDİRİLER KİTABI 6-7 EYLÜL 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/329

2 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No: 36/1 -A Kızılay / ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) ISBN : Bu kitabın yayın hakkı MMO'ya aittir. Kitabın hiçbir bölümü değiştirilemez, MMO'nun izni olmadan kitabın hiçbir bölümü elektronik, mekanik fotokopi vs. yollarla kopya edilip kullanılamaz. Kaynak göstermek şartıyla kitaptan alıntı yapılabilir. Baskı: Yapım Tanıtım Yayıncılık Ltd. Şti. Tel. : (0212)

3 TMMOB Makina Mühendisleri Odası İş Makinaları Sempozyumu ve Sergisi Eylül 2003 İŞ MAKİNALARI KONSTRÜKSİYONLARINDA SONLU ELEMAN ANALİZİ SONUÇLARI DOĞRULTUSUNDA DENEYSEL MUKAVEMET ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Ferhan FIÇICI 1, Mehmet YENER 2, Timur ARIKOĞLU 1, Eres SÖYLEMEZ 4 'Hidromek LTD.ŞTİ. Sincan Organize Sanayi Bölgesi, Osmanlı Cad. No: 1 Ankara / TÜRKİYE Tel: E-Posta: 2 Hidromek LTD.ŞTİ. Sincan Organize Sanayi Bölgesi, Osmanlı Cad. No: 1 Ankara / TÜRKİYE Tel: E-Posta: 'Hidromek LTD.ŞTİ. Sincan Organize Sanayi Bölgesi, Osmanlı Cad. No: 1 Ankara / TÜRKİYE Tel: E-Posta: 4 O.D.T.Ü. Makine Mühendisliği Bölümü O.D.T.Ü., ANKARA/TÜRKİYE Tel: E-Posta:

4 1. ÖZET Bu çalışmada, iş makinaları konstrüksiyonlarında sonlu elemanlar metodu kullanılarak yapılan mukavemet hesaplarının doğrulanması amacı ile gerçekleştirilen deneysel mukavemet analizlerinin içeriği ve önemi üzerinde durulmuştur. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, gelişmeye müsait olan iş makinaları sektörü için deneysel mukavemet analizinin, sonlu elemanlar analizi sonuçları doğrultusunda gerçekleştirilmesinin uygun olduğu, çelik yapıların mukavemeti konusuna ışık tuttuğu ve de daha sonraki aşama olan yorulma analizinin(ömür tayin etme) yapılmasına temel oluşturduğu gösterilmiştir. Anahtar Sözcükler: Strain gauge, Kazıcı - yükleyici, Ekskavatör, Sonlu eleman analizi, Deneysel mukavemet analizi, Gerilme, Yorulma, Ömür tayini 2. GİRİŞ İş makinaları sektörü, günümüzde inşaat işleri, taş ve mermer ocakları, yol çalışmaları, ormancılık faaliyetleri ve her türlü ağır iş alanında faaliyet göstermektedir. Bu nedenledir ki çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Genel özellik olarak kontrol ve çelik konstrüksiyon konuları iş makinalarını tanımlayıcı niteliktedir. Son yıllarda, teknolojik gelişimlerin hızlanması ile birlikte bilgisayarın gelişimi yapısının neredeyse tamamı çelik malzemeden oluşan iş makinalarının, mukavemet ölçümlerinin yapılması ve çıkan sonuçlara göre yapı değişikliğine gidilmesi, diğer makine alanlarında da olduğu gibi bilgisayar ortamında yapılmaya başlanmıştır. Ancak, bilgisayar ortamında yapılan analizlerin %100 oranında güvenilirliği, modelleme ve sonlu elemanlar ağı oluşturulması sırasında ortaya çıkan hatalardan dolayı mümkün değildir. Elde edilen sonuçlar girilen bilgilerin kalitesi ile orantılıdır. Bu nedenle, gerçekleştirilen bu analizlerin, basit mukavemet hesaplarıyla ve deneysel mukavemet analizleriyle doğrulanması ve kontrolü ihtiyacı doğmuştur. Bu iki metodun en çok bilineni, mekanik bilim dalının temellerini oluşturan mukavemet hesabıdır. 3. BASİT MUKAVEMET HESAPLARI Malzeme Mukavemeti, iş makinaları sektöründe, dizayn aşamasının temelini oluşturmasının yanında, makine üretimi tamamlandıktan sonra yapılması iyileştirme çalışmalarında ve makine kontrolünde bir yere sahiptir. Çünkü mukavemet, makine elemanlarının boyutlarının ve geometrilerinin belirlenmesinde büyük önem taşır[l]. Gerilim analizi, temel olarak C7 = F/A ( 1 ) ( F: Kuvvet[N], A:Kesit Alanı[mm 2 ], a = Gerilim[Mpa] ) ve O = (M*c)/I (2) (M.Gerilimin ölçüleceği bölgedeki moment[n.mm], c: nötr eksenden olan uzaklık[mm], I Atalet momenti [mm 4 ]) formüllerine dayanmaktadır. Mukavemet konusu, sadece bu iki formülle sınırlı değildir. Gerilimin, her eksen için (x, y, z eksenleri) ayrı ayrı hesaplanmasının yanında daha kompleks formüller de içermektedir. Ancak, üç boyutlu analizlerde - iş makinaları sektöründe olduğu gibi - bu formüller, araştırma geliştirme çalışmalarında tek başlarına yeterli olmamaktadırlar. Basit mukavemet hesapları, yol gösterici bir nitelik taşıyor olsa da; iş makinaları gibi karmaşık bir yapıya 336

5 sahip olan mekanizmalarda tamamiyle güvenirliliğinden söz edilemez. Yapılara etkiyen kuvvetlerin ve meydana gelen gerilmelerin en iyi tespit edileceği metot, makinenin çalışma koşullarının tamamiyle modellenebileceği 'deneysel mukavemet analizi' yöntemidir. 4. DENEYSEL MUKAVEMET ANALİZİ Deneysel Mukavemet Analizi, iş makinalarının çelik konstrüksiyonlarının üzerine gelen kuvvetlerin ve gerilimlerin tespiti konusunda en doğru cevabı verebilecek metottur. Elde edilen sonuçların, sonlu elemanlar analizi metodundan elde edilenler ile karşılaştırılabilmesi ve bilgisayar ortamında yapılan bu analizin doğrulanabilmesi için, test edilecek olan mekanizmanın her iki metotta da aynı pozisyonda olması, aynı sınır koşullara sahip olması gerekmektedir. Yapılacak olan deney, bilimsel araştırmanın gereklerinden biri olan 'tekrarlanabilirlik' özelliğini taşımalıdır. Deney, mekanizmanın değişebilme ihtimali dışında, hiçbir değişken - zemin, hava şartları, basmç, operatör kullanımı, lastik basıncı,vb. - koşul içermemelidir. Bu nedenle, deneyin gerçekleştirilebilmesi için, çelik konstrüksiyon yapının bağlanabileceği, sınır koşullarının değişmesini engelleyebilecek mahiyette bir test standı uygundur. Deneysel mukavemet analizi sırasında, gerilimlerin tespiti için, çelik konstrüksiyon üzerindeki gerilimlerin neden olduğu sehimlere - deformasyonlara - karşı duyarlı olan 'elektrik dirençli strain gauge' ler kullanılmaktadır. Strain gauge çalışma prensibi, bir sonraki bölümde detaylı olarak anlatılacaktır. Strain gauge lerin aktardığı sehimlerin gözlemlenebilmesi için, 'Veri Toplama Sistemi(Data Acquisition System)' kullanılmalıdır. Günümüzde, artan teknolojik imkanlar ile birlikte, geçtiğimiz yıllarda kullanılan teçhizatların yerine, bilgisayar sistemi ile eş güdümlü çalışanları kullanılmaya başlamıştır. a) Strain Gauge prensibi Daha önceki bölümlerde de anlatıldığı gibi, çelik yapı üzerine uygulanan kuvvet, yapı içinde gerilmelere yol açar. Bu gerilmeler, strain gauge yardımı ile tespit edilir. Strain gaugeler, çalışma prensiplerine göre kategorize edilirler. Bunlar, sırasıyla; mekanik, optik, elektrik, akustik ve pnömatik olarak adlandırılırlar[2]. Bu makalenin konusunu oluşturan deneysel mukavemet analizi, 'elektrik dirençli strain gauge' ler ile gerçekleştirilmiştir. 'Elektrik dirençli strain gauge' ler, kullanımı açısından kolaylık arz etmesinden; iş makinalarının özel uygulama gerektirmemesinden dolayı bu deney için uygun görülmüştür. Şekil 1: Strain Gauge(Gauge) 337

6 'Elektrik dirençli strain gauge' ler, şekil l'de görüleceği gibi dairesel kesite sahip, ve çevresinden yalıtılmış tel yapılardır[3]. Bu elemanlar, gerilimi ölçülmek istenilen doğrultuda konstruksiyon üzerine yapıştırılarak ölçüme hazırlanırlar. O bölgedeki gerilmeden kaynaklanan sehimden dolayı strain gauge in direnci değişir ve üzerinden geçen akım sabit olduğundan, voltaj değişimi bize ölçüm sonucunu verir. Bu sonuç dahilinde, gerilme değişimleri elde edilir. Şekil l'deki strain gauge, doğrusal tiptedir. Ancak, iş makinası üzerine gelen yükleme şekli, normal çalışma koşullarında tam olarak bilinmediğinden dolayı, doğrusal tipte gauge kullanmanın getirdiği olumsuzluklar vardır. Bu tip gauge yerine, üç adet doğrusal tip strain gauge in bir araya getirildiği strain gauge rozeti kullanılmalıdır. Rozetler, bir bağlantı şekillerine göre birbirlerinden ayrıhrlar(şekil 2). Şekil 2: Gauge Çeşitleri -o>vouto VI n R2 I > Şekil 3: Çeyrek Wheatstone Köprüsü 338

7 Deney sırasında, voltaj değişimini gözlemlemek için 'Wheatstone köprüsü' kurulmalıdır. Wheatstone köprüsü, deney esnasında gerilime maruz kalan gauge teki direnç değişimini saptar. Tek gauge in kullanıldığı köprü tipine 'Çeyrek Köprü Devresi' denilmektedir. Eğer, Wheatstone köprüsünün bütün dirençleri yerine strain gauge bağlanırsa bu tip devrelere de 'Tam Köprü Devresi' denilir. Şekil 3'te bir çeyrek köprü devresi görülmektedir. Rozet gauge kullanımı sırasında kaydedilen değerler sehim (e) cinsindendir. Bu bölgedeki asal gerilmeleri bulmak için bazı işlemler yapmak gerekmektedir. Rozetten okunan değerler ea, eb, ec olarak kaydedilir. Bu sonuçlara göre A = x* ( 3 ) c = yy ( 4 ) Y«y = 2 A - ( A + c ) ( 5 ), y : Mikro strain değerleri bulunur.elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, aşağıda belirtilen formüller kullanılarak asal sehimler ve yönleri tespit edilir. Eı.2 = [ ( «+ yy ) / 2 ] ± 0.5 [ ( xx - y y f + yj ) f 5 ( 6 ) tan 20 = y* y / (»* - y >) ( 7 ) 0 : Radyan Asal sehim değerleri bulunduktan sonra Hooke Kanunu doğrultusunda ; O. = E / ( 1 - V 2 ) (. + V 2 ) ( 8 ) a. = E / ( 1 - v 2 ) ( 2 + VE. ) ( 9 ) E: Elastik Modülüs (Mpa), v: Poisson Oranı[4] Elde edilen bu gerilim değerleri, bilgisayar ortamında elde edilen sonlu eleman analizi yöntemi ile bulunan sonuçlar ile karşılaştırılır ve bu iki set sonucun birbiri ile yaklaşık olması beklenir. Aksi bir durumda, yapılan deneyin doğruluğundan emin olunmalıdır. Yapılan deneyin doğruluğu kesinse, sonlu eleman modülüne geri dönülüp deney sonucu ile aynı netice elde edilememesinin nedenleri aranarak kurulmuş olan modelde olası hataların belirlenmesine çalışılır ve model üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. b) Gerçekleştirilen Strain Gauge Uygulamaları ve Deneyler TİDEB tarafından AR - GE Projesi kapsamında desteklenen HMK 2000 Kazıcı Yükleyici Tasarımı ve HMK 2000 Ekskavatör Tasarımı Projeleri dahilinde, sonlu eleman analizi ve deneysel mukavemet analizleri gerçekleştirilmiştir. Deneye ön hazırlık aşamasında, deney sırasında uygulanması gereken kuvvetlerin tespiti gerçekleştirilmiştir. Bu aşama, kazıcı yükleyicilerin ve ekskavatörlerin kinematik analizlerinin çözümlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Deney pozisyonu, sınır koşulları ve şartlan belirlenen mekanizmanın bilgisayar ortamında analizi, bu koşullar doğrultusunda yapılmıştır. Deney aşamasına geçildiğinde, strain gauge yapıştırma noktaları bu analizin sonuçları ışığında belirlenmiştir. 339

8 Strain Gauge yapıştırma noktaları, sonlu eleman analizindeki sonuçların maksimum değeri yakaladığı bölgeler olmamalıdır. Aynı zamanda, minimum değerlerin sonuç olarak çıktığı bölgeler de olmamalıdır. Bu bölgeler yerine, maksimum sonuçların elde edildiği bölgelere yakın olan alanlar - gauge yapıştırma açısından daha sağlıklı netice vereceğinden - seçilmelidir. Maksimum değerler bulunan alanlar seçildiği takdirde, deney sonuçlan ile sonlu eleman analizi sonuçları arasındaki hata oranının artma eğilimine gireceği öngörülmektedir. Buna neden olarak; programın sonlu eleman geometrileri ve eleman yapısı gösterilir. Strain gauge yapıştırmak için belirlenen bölgeler, yapının üzerine gelen gerilimi tamamıyla aktarabilmesi için düz duruma getirildi. İyi bir yapışma sağlamak için yüzey taş ve zımpara ile pürüzlü duruma getirildi. Solüsyon ile yüzey temizlendikten sonra strain gauge yapıştırılması işlemine geçildi.. Gaugelerin kablo bağlantılarının yapılması için, gauge yapıştırılacak bölgelere gauge sayısı kadar terminal (Şekil 4) - gauge telinin ve kablo telinin beraber lehimlendiği yapı - yapıştırıldı. Bu yapıştırma işleminden sonra, yüzeyler tekrar temizlendi ve strain gauge ler yapıştırıldı (Şekil 5a -5b ). Kablo bağlantısı ve gauge bağlantısı terminaller yardımı ile sağlandıktan sonra, gaugeler veri almaya uygun hale getirildi. Voltmetre yardımı ile üzerlerinden akım geçişleri kontrol edilen gaugeler, veri toplama sistemine bağlandı. Önceden belirlenmiş olan kuvvetler uygulanarak, veriler sistem yardımı ile kaydedildi. Veri alma sırasında en önemli hususlardan biri, ortamda gürültüye sebep olacak, üzerinden akım geçiren yada voltaj depolayan cihazların sistemden uzak tutulmasıdır. Aksi takdirde, kaydedilen veriler hatalı olacaktır. Sistemin topraklanması, bu sorunu çözebilecek bir yaklaşımdır. c) Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması Şekil 4: Terminal Bu deney sırasında, 35 noktadan strain gauge ile veri kaydedilmiştir. Bütün veriler, bilgisayar üzerinde kayıtlı tutulmuştur. Karşılaştırma yaparken bu verilerin, maksimumları göz önüne alınmıştır. Gauge bağlanan bu 35 noktanın sonlu eleman analizi sonuçları da excele aktarıldıktan sonra ortaya şöyle bir sonuç çıkmıştır: Deney sonuçları, sonlu eleman analizi sonuçları ile çok uyumludur. 340

9 Şekil 5a: Rozet tipi gauge m-' Şekil 5b: doğrusal gauge Kabul edilebilir hata oranı olarak belirlenen değerin üzerine çıkılan nokta sayısı çok azdır. Model, bu sonuçlar dahilinde doğrulanmıştır. Kabul edilebilir hata payını aşan noktalar için gaugeler kontrol edilecek, gaugelerde bir hata tespit edilmesi durumunda verilerdeki hatalar göz ardı edilip sonlu eleman analiz sonuçları o noktalar için geçerli sayılacak; gaugelerin sağlam olması durumunda programa dönülüp modelde revizyona gidilecek, yaklaşık sonuç elde edilene kadar bu işlem devam edecektir. Şekil 6, her bir gauge ten kaydedilen verilerin doğrultusunda hesaplanan 'Von Misses Gerilimi' değerleri ile sonlu eleman analizi sonucu elde edilen 'Von Misses Stress' değerlerinin karşılaştırmasını göstermektedir. Şekil 7, Yapılan karşılaştırma doğrultusunda ortaya çıkan hata payını - her bir gauge için - göstermektedir. 341

10 deneysel sonuçlar ile FEM sonuçlarının karşılaştırılması <n m 0) *» * * * * *» (A I O * * * N <S <b «$> gauge no Fem Sonuçları -> deney sonuçları Şekil 6 : Deney sonuçları ile Sonlu eleman analizi sonuçları karşılaştırması \ deneysel sonuçlar ve FEM sonuçları arasındaki yüzde hata oranları i \ i < f I > 1 c)* / i \ % 1 1 f d A, A *>- * <b «s /\ \ V 4 gauge no - hata yüzdesi Şekil 7 : Deneysel sonuçlar ile sonlu eleman analizi sonuçları arasındaki hata oranları! %) 5. YORUM Sonlu eleman analizinin doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen deneysel mukavemet analizi, çıkan sonuçların uyumu yada uyumsuzluğuna göre farklı sonuçlar doğuracaktır. Eğer, analiz ve deney sonuçları birbirini onay nitelik taşıyorsa; iki değer grubu arasındaki hata payı, araştırıcının - sonlu eleman analizini gerçekleştiren test mühendisi - belirlemiş olduğu oran sınırları içinde kalıyorsa şu sonuçlar elde edilmiş olacaktır: Bilgisayar ortamında modellenmiş olan iş makinası konstrüksiyonu, iş makinasının gerçeğine uygundur. 342

11 Bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek olan analizler, normal şartlarda makinenin maruz kalacağı yüklerdeki göstereceği karakteristik hareketlerini, yapı üzerinde oluşacak olan gerilme ve schimleri simüle eder nitelikte olacaktır. Araştırmacı, bu aşamadan sonra gerçekleştireceği analizlere tamamen güvenebilecektir. Araştırmacı, daha sonraki aşama olarak yapının optimizasyonuna geçebilecektir. Ortaya çıkan sonuç, model ile deney sonuçlarının uyuşmazlığı şeklinde gerçekleşirse araştırmacı deney sınır koşulları ile sonlu eleman analizi sınır koşullarını tekrar karşılaştırmalı, ortam değişkenlerini gözden geçirmeli, sorunla karşılaşırsa bu sorunları ortadan kaldırıp deneyi tekrar gerçekleştirmelidir. Sorun olmaması durumunda, modele gidip mevcut hataları bulmalı, model üzerinde revizyona gitmelidir. Bu işlem, deneyle aynı sonuçları elde edene kadar devam etmelidir. 6. SONUÇ İş makinaları sektörü, yapılarının büyüklüğünden dolayı üretim aşamaları uzun süren bir iş alanıdır. Dizayn edilen her iş makinasının mukavemet analizine tutulması hem zaman hem de mali açıdan şirketlere ağır yük getirir. Bunun yerine, yapılacak olan bir deneysel mukavemet analizi, sonlu eleman analizi metodu kullanılması koşuluyla tasarımın hızlanmasını ve üretimin seri üretim hale gelmesini, zaman ve mali kayıp olmaksızın gerçekleştirir.sonlu elemanlar analizi sonuçları ve deneysel mukavemet hesaplarının aynı sonucu verdiği belirlendiğinde, tasarımcı sonlu elemanlar modelinin sonuçlarına güvenir ve model üzerinde değişiklikler yaparak tasarımını geliştirebilir. Firmalar, ürünlerini yenilemek, iç ve dış piyasada söz sahibi olabilmek ve tasarımda kendi katma değerlerini oluşturabilmek için sonlu eleman analizi metoduyla birlikte, iş makinalarının deneysel mukavemet analizlerini gerçekleştirmelidirler. ÖZGEÇMİŞ Ferhan FIÇICI 1979 yılı BALIKESİR doğumludur. Lisans eğitimini 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimine aynı üniversitede devam etmektedir yılından itibaren Hidromek Ltd.Şti bünyesinde sonlu elemanlar analizi, yapısal optimizasyon ve deneysel mukavemet analizleri konularında çalışmalarına devam etmektedir. Mehmet YENER 1981 yılı RİZE doğumludur. Lisans eğitimini 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimine aynı üniversitede devam etmektedir yılından itibaren Hidromek Ltd.Şti bünyesinde sonlu elemanlar analizi, yapısal optimizasyon ve deneysel mukavemet analizleri konularında çalışmalarına devam etmektedir. Timur ARIKOĞLU 1946 yılı ANKARA doğumludur yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünden mezun oldu. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Etüt Konstrüksiyon Müdürlüğünde uzun yıllar tarım makinaları tasarımcısı olarak çalıştı yılından beri Hidromek.Ltd.Şti Firmasında Mühendislik Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 343

12 Eres SÖYLEMEZ 1946 yılı Gaziantep doğumludur ve 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden Lisans ve Yüksek lisans diplomalarını aldı yılında Columbia Üniversitesinde Mekanizma Tekniği ve Makina teorisi dalında doktora yaptı yılında doçent 1986 yılında ise Profesör oldu yılından beri Hidromek Ltd.Şti firmasında danışman olarak çalışmaktadır. KAYNAKÇA [1] Joseph Edward Shigley "Mechanical Engineering Design" First Metric Edition, McGraw-Hill Bok Company, 1986, s:9 [2] James W.Dally, William F.Riley "Experimental Stress Analysis" 3rd edition, McGraw-Hill, Inc, 1991, s:132 [3] Yalçın Ünsan, Ertekin Bayraktaral "Strain Gauge yöntemi ve Gemi inşaatında kullanım alanları", Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 99 Bildiri Kitabı, İstanbul, 1999, s:50 [4] Ömer Gündüzbilir "Lecture Notes: Experimental Stress Analysis"METU, 1996, s:

13 TMMOB Makina Mühendisleri Odası İş Makinaları Sempozyumu ve Sergisi 6-7 Eylül 2003 KULE KRENLERIN KAFES KİRİŞ ANA BUMUNUN FARKLI YÜK KONUMLARINDAKİ YER DEĞİŞTİRMELERİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Mine Demirsoy',Erol Zeren 2 'Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü,Bornova-İZMİR Tel: E-Posta: 2 Rutgers, The State University of New Jerseyjndustrial and Systems Engineering Department, New Brunswick

14 ÖZET Kule krenler bugün inşaat sektöründe oldukça sık kullanılan iş makinalarından biridir.bu krenlerin en büyük özelliği kule şeklinde duran direği ile büyük açıklıkta ve yükseklikteki bumudur. Büyük bir kaldırma yüksekliği, büyük bir yükleme açıklığı ve yükün hassas bir şekilde hareketi ile çok büyük bir kullanım alanına sahiptir. Bu çalışmada kafes kiriş bumlu ve taşıyıcı sistemli kule kreni sonlu elemanlar analiz programı ile modellenmiş ve ana kirişinde oluşan sehim farklı yük konumlarında incelenmiştir. Anahtar Sözcükler : Kule Krenler, Sonlu Elemanlar Yöntemi 1. GİRİŞ Kule krenleri yatay ve dikey pozisyonda iletim yapabildikleri için çok değişik kullanım alanlarına sahiptir. Aynı zamanda montajı sırasında küçük bir çalışma alanı kaplaması diğer krenlere göre avantajlı taraflarından biridir. Kısmen büyük yapım yükseklikleri ve bum açıklıkları ve aynı zamanda ağırlık tasarrufu nedeniyle kule krenleri kafes kiriş taşıyıcı sistemli yapılmaktadır. Yeterli bir durma emniyetinin sağlanabilmesi için alt arabaya veya kulenin alt kısmına karşı kütle öngörülür. Aşırı yüklemeler ve rüzgarlı havalarda olabilecek büyük kazalara karşı gerekli emniyet tedbirlerinin alınması gerekir Çelik konstrüksiyon olan kren taşıyıcı sistemi büyük taşıma kapasiteleri ve çalışma yüksekliklerinde büyük gerilim dağılımları altında çalışmaktadır. Bu nedenle de taşıyıcı kiriş kesitlerinin bu değerler dikkate alınarak seçilmesi gerekmektedir. Bu krenlerin taşıyıcı sistemlerindeki değişik bağlantılarla farklı taşıma kapasitelerinde ve bum açıklıklarında kren tipleri elde etme imkanı vardır. Kafes kiriş ana bumun ve taşıyıcı sistemin standartlarla verilen hesaplama yöntemlerinde statik hesap yöntemleri öngörülmüştür.. Bu güne kadar bu konuda bir çok çalışma yapılmıştır. Bunlardan Kühne ve Kohlhas [2] bilgisayar destekli gerilme ve stabilize analizini yapmıştır. Çeliktaş ve Kleeberger [3] mobil krenlerde normları incelemiştir. Çeliktaş [4] aynı zamanda gezer kren ana kirişi üzerindeki sehimi incelemiştir. Bu çalışmada ise kule krenin kafes kirişi modellenmiş ve analizi yükün farklı konumları için yapılmıştır. 2. SONLU ELEMANLAR MODELİ Kule kren kafes kiriş yapısında değişik boyutlarda profiller kullanılmaktadır. Sonlu elemanlar yöntemi ile analizi yapılırken kafes kiriş üzerindeki profillerin modellenmesi gerekir. Yapısı ve özellikleri nedeni ile kule krenin ana parçaları modellenirken çubuk ve kiriş elemanlar kullanılmıştır. 2.1 Çubuk Eleman İki düğüm noktalı bir çubuk elemanın rijitlik matrisi + 1-1' (1) Burada; L G Ix : Çubuk uzunluğu : Kayma modülü : Atalet momenti 346

15 Üç boyutlu elemanın yer değiştirme matrisi : Burada ; T}{d} (2) [T] {dm} {d} : Döndürme transformasyon matrisi : Bulunduğu eksene göre düğümün serbestliği : Global eksene göre düğümün serbestliği olarak ifade edilmektedir. Rijitlik matrisi : } (3) Yukarıdaki eşitliklerden global eksene göre rijitlik matrisi; (4) [khtf [km][t] (5) olarak yazılmaktadır Kiriş Eleman Kule krenin modellenmesi sırasında destek kolu, yan destek kolu ve destek kirişinin sonlu elemanlar modelinde kiriş eleman kullanılmaktadır. Bu elemanın rijitlik matrisi; (6) Burada AE\I -I] W -ı ı\ m [T] ı rtj \2x6=\0 o 0 (8) A: Elemanın kesit alanı E : Elastisite modülü L : Elemanın boyu şeklinde verilmektedir. 347

16 3. DIŞ KUVVETLER VE SINIR ŞARTLARI Kule krenin üzerine etki eden dış kuvvetler sonlu elemanlar ile hesaplama yönteminde önemli bir sınır koşuludur. Kaldırma yükü, karşı ağırlık, kaldırma tahrik sistemleri, kule krenin kafes kiriş taşıyıcı sisteminin ağırlığı ve rüzgar yükü etki eden dış kuvvetlerdir (Tablo 1). Rüzgar yükünün hesaplanmasında ISO 4302 [5] ile verilen hesaplama kriterleri dikkate alınmıştır. Kule krenin sonlu elemanlar yöntemi ile analizi yapılırken önemli diğer bir girdi olan sınır şartlarının doğru belirlenmesi gerekir. Alt hareket parçası ve destek kirişinin bağlandığı noktalarda x, y ve z eksenleri yönünde şekil değiştirme ve dönme serbestliği yoktur. Karşı bumun, bum ucunun, yan destek kolunun ve destek kolunun kule ucuna bağlandığı yerlerde sadece x ekseni yönünde dönme serbestliği vardır. Aynı şart yan destek kolunun karşı buma ve destek kolunun bum ara parçalarına bağlandığı yerde de geçerlidir. Kule krenin ana bumu üzerinde hareket eden yükler analiz programında beş farklı noktada incelenmiştir. Bunlar yükün bum ucundan 2.99 m uzaklıkta olduğu (LP1); 14,77 m uzaklıkta olduğu (LP2); 25,96 m uzaklıkta olduğu (LP3) ; 32,7 m uzaklıkta olduğu (LP4) ve en uç konumda olduğu (LP5) durumda incelenmiştir. Tablo 1. Kren Üzerine Etki Eden Dış Kuvvetler DIŞ KUVVETLER (N) Kaldırma Yükü Kanca + Araba Karşı Kütle Tahrik sistemi Rüzgar Yükü OUU i î>0 4. KULE KRENİN ÖZELLİKLERİ VE ANA PARÇALARI Bu çalışmada kullanılan kafes kiriş taşıyıcı kren 40 m bum açıklığına ve 30 m bum yüksekliğine sahiptir. Taşıma kapasitesi 40 m bum için 2900 kg'dır. Modellemesi ve analizi yapılan kule krenin bumu her biri standart olan farklı parçalardan oluşmuştur. Bu parçaların ilavesi veya çıkarılması ile kule kren bumu uzatılabilir veya kısaltılabilir. Kullanılan kule kreninin ana kirişindeki parçalar Şekil 1 ve bu parçaların boyutları Tablo 2 'de verilmiştir. 5. SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE BULUNAN DEĞERLER Bu çalışmada 40 m bum açıklığında ve 30 m kaldırma yüksekliğinde ve 2900 kg taşıma kapasitesinde kule krenin teknik değerleri kullanılmıştır. Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6 da elemanların farklı yük pozisyonlarındaki yer değiştirmeler taşıyıcı kiriş elemanlarına göre incelenmiştir. Şekil 2 ile ana bumun alt hattındaki kirişlerde yükün beş farklı konumda bulunması durumundaki yer değiştirmeler görülmektedir. Bu elemanda en büyük yer değiştirme yük bum ucundan 14,77 m uzakta olduğu (LP2) konumunda meydana gelmektedir. Yer değiştirmelerin 0 olduğu konum bumun destek kolu ile bağlandığı yerdir. Şekil 3'de ana bumun üst hattındaki kirişlerde ki yer değiştirmeler görülmektedir. Alt ve üst hattaki yer değiştirme değerleri aynı karakter göstermekle birlikte bumun en uçtaki noktalarında alt hatta daha büyük bir değer görülmektedir. Karşı bumdaki yer değiştirme değeri Şekil 4 ile görülmektedir. Şekil 5 ve Şekil 6 ile destek kolundaki ve yan destek kolundaki yer değiştirme değerleri görülmektedir. 348

17 Yan Destek Kolu Kule Ucu Destek Kolu Karşı Bum Bum Ara Parçası (2) Kabin Destek Kirişi Bum Temeli AH Hareket Parçaları Şekil 1. Kule Krenin Parçaları Tablo 2. Bum Ana Parçalarının Boyutları»Kullanılan Profiller, Sonlu Eleman Sayısı ve Düğüm Noktalarının Sayısı Bum Parçaları Noktasının Karşı Bum Uzunlukla (m) 13,11 Kullanılan Profiller 1400,1 160,070x5 Eleman Sayısı 233 Düğüm Savısı 223 Bum Ucu 12, x100x6,076x76x5,0150x150x6,070x Bum Ara Parçalan (1) 12,3 0100x100x6, 076x76x5, 076x Bum Ara Parçalan (2) 10,3 0100x100x6, O76x76x5, 076x Bum Başı 6, x100x6, O76x76x5, 076x Yan Destek 11, Destek Kolu 27,9 O 100x

18 v: * * / - s*.,3' -,«'* -.3" * o + LPl LP2 LP3 LP4 u A LP *, t * «Radyüs (m) 1.K4İİ Şekil 2. Farklı yük konumlarında bumun alt hattında yer değiştirme değerleri I. «t - 3 :,^1111 f { * ü \ ^....,. \ "fti a Ö * LPl o LP2 + LP3 D LP4 ; A LP 5 - Radyüs (m) i. r. + ı a. # f + e * Şekil 3. Farklı yük konumlarında bumun üst hattındaki yer değiştirme değerleri 350

19 E a* t, «9 E * a \ *, * t + * *,*!+** Radyüs (m) Şekil 4. Karşı bumdaki yer değiştirme değeri S* - -2.»» -93 y t" '"X : * LP 1 _ LP 2 + LP 3 _ LP4 A LP 5 ı. e t 9 ı Radyüs (m) Şekil 5. Farklı yük konumlarında Destek Kolundaki yer değiştirme değerleri 351

20 \ \ A / / : «. «t * 4.» e + ı. t e ı Radyüs(m) Şekil 6 Yan Destek Kolundaki yer değiştirme değeri 6. SONUÇLAR Arabanın alt ve üst hattındaki yer değiştirme değerleri bumun uç kısmı dışında aynı değerdedir. Bu durum maksimum 20 mm dir. Ana bumun destek kolu ile bağlandığı yerde yer değiştirme değeri O'dır. Karşı bumda hareket eden yük olmadığı için karşı ağırlık yer değiştirmeye sebep olmaktadır. Bu değer 50 mm 'dir. Aynı durum yan destek kolu içinde geçerlidir.buradaki maksimum yer değiştirme 70 mm'dir. Destek kolundaki yer değiştirmeler yükün durumuna bağlı olarak değişmektedir. En büyük yer değiştirme yükün en uç konumda bulunması durumunda (65 mm) meydana gelmektedir. 7. REFERANSLAR [1] LIEBHERR, Turmdrehkran 112 EC-H 10 Catalogue, Deutschland, (1998). [2] Kuehne, M., & Kohlhas, G.," Computer-aided stress and stability analysis of crane structures using beam models". Stahlbau, 66(8) (1997), [3] Çeliktaş, M., & Kleeberger, M. Dynamische Belastung beim Lastheben: Ein Vergleich von dynamischer und quasistatischer Berechnung" Fördern und Heben, 47(6) (1997), [4] Çeliktaş, M., "Calculation of deflection on the crane main girder caused by the running of the trolley över the bridge cranes (an application of the method of finite elements)", A.M.S.E. Modeling, Measurement and Control, 64(1-2) (1997), [5] International Standard, Cranes - Wind load assessment, Ref. No. ISO (E). 352

21 TMMOB Makina Mühendisleri Odası İş Makinaları Sempozyumu ve Sergisi Eylül 2003 MODERN YOL MAKİNALARI TİMUÇİN ÖZSÖYLEV http : //ozsoylev.tripod.com Tel/fax : Gsm :

22 A) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE Geriye doğru, yol yapım makinalarının tarihine baktığımızda, farklı dizayn ve konsepte, kendi döneminde iz bırakmış, piyasaları alt üst etmiş bir çok makinanın hemen hepsinin yok olup gittiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra, yol yapım şirketlerinde çalışan bilmem-kaç isimsiz mucidin bu makinaların şekillenmesinde ve gelişmesinde nasıl büyük rol oynadıklarını öğreniyoruz. İmalatçıların dönemin teknolojilerini üretimlerinde sonuna kadar nasıl zorladıklarını anlıyoruz. Günümüz modern makinaların, yol yapımında sağladıkları avantajları ve son derece pratik uygulamaları anlamaya çalışıyor ve bu makinaların ataları sayılabilecek başlangıçtan bugüne kullanılan yol yapım makinalarında gerçekleşen inanılmaz gelişmeler olduğunu hayretle okuyoruz. El emeği ile çok zor şartlarda toz bulutu ve zift buharı içinde verilen uğraşlardan, günümüzün modern makinalarında klimalı konforlu kabinlerinde ve sadece joy-stick ile manupülasyon hareketleri yapması gereken operatörlerin çalışma şartlarını mukayese bile edemiyoruz. Uygarlığa giden yollar İnsan oğlunun yürüdüğü ilk günden bugüne kadar yaratılan patikadan transit yollara, ekspres yollardan otobanlara her yol yapımı, uygarlığa uzanan birer adım olmuşlardır. Atalarımızın yüz yıllar boyunca yarattıkları yollar bugün varılan medeniyetin kan damarlarını oluşturmuşlardır. Herhangi bir yol yapımı birçok aşamadan geçmektedir. Bunlar genel olarak sekiz sınıfta toplanabilir : 1. Detaylı haritalama 2. Yol dizaynı 3. Arazinin açılması 4. Hafriyat 5. Özel; köprü, tünel, drenaj gibi, sanat yapılarının inşaası 6. Tesviye ve sıkıştırma 7. Asfalt serilmesi 8. Yol aksesuarlarının; ışıklar, işaretler, bariyerler vb yerleştirilmesi B) SEKSEN SONRASI MAKİNA TEKNOLOJİSİ Silindirler kendi yaptıkları işleri kontrol ediyor Seksenlerin ortasından itibaren, tüm dünyadaki fabrikalarda vibrasyonlu silindirler üretilmeye başlandı. Bunların çoğunluğu tandem, kombi, kendinden tahrikli özel amaçlı silindirlerdi. Vibrasyonlu silindirler bütün yol projelerinde kullanıldı ve bu alanda standart makine konumuna geldi. Burada bahsedilmesi gereken şey, elektrik ve elektroniğin bu makinalarda yaygın şekilde kullanılmasıdır. Bu yeni teknik ve metotla bir çok avantaj sağlanmıştır. Örneğin, makine çalışırken ne kadar enerjinin zemine yansıtıldığı kontrol edilerek zeminin ne kadar sıkıştırıldığı anında operatör kabinindeki göstergelerle kontrol edilebilmekte ve ne fazla nede az ancak gerektiği kadar sıkıştırma yapılarak büyük ölçüde zaman ve enerji tasarrufu sağlanmıştır. Bu alanda, İsveç'li Geoteknikçiler önderlik yapmışlardır. Fakat modası geçmiş olarak kabul edilen, statik üç tekerlekli silindiler bazı projelerde hala kullanılmaya devam etti. Özellikle.sıkıştırılması zor yüzeylerde ince, hızlı soğuyan aşınma tabakaları için statik silindirlerle daha iyi sonuçlar alınmaktaydı. Bu nedenle; örneğin Bomag yakın geçmişte yeniden statik silindir üretimini başlattı. Aveling-Barford, Bitelli, Hamm ise üretimlerine devam etti. 354

Resim 1: Finişer (Samsun, Turkey)

Resim 1: Finişer (Samsun, Turkey) Finişerler 1. Görevleri: Serici ve ataşmanları kullanarak bağlayıcısız ve hidrolik bağlayıcılı granüller malzemeleri ve asfalt karışımlarını istenilen kalınlık, eğim ve yüzey düzgünlüğünde seren iş makinesidir.

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

DENEY 2 ANKASTRE KİRİŞLERDE GERİNİM ÖLÇÜMLERİ

DENEY 2 ANKASTRE KİRİŞLERDE GERİNİM ÖLÇÜMLERİ Ankastre Kirişlerde Gerinim Ölçümleri 1/6 DENEY 2 ANKASTRE KİRİŞLERDE GERİNİM ÖLÇÜMLERİ 1. AMAÇ Ankastre olarak mesnetlenmiş bir kiriş üzerine yapıştırılan gerinim ölçerlerle (strain gauge) kiriş üzerinde

Detaylı

TÜRKÇE. hartl-crusher.com HİÇBİR ŞEY DENEYİM YERİNE GEÇEMEZ HARTL UZMANLIĞI

TÜRKÇE. hartl-crusher.com HİÇBİR ŞEY DENEYİM YERİNE GEÇEMEZ HARTL UZMANLIĞI TÜRKÇE hartl-crusher.com HİÇBİR ŞEY DENEYİM YERİNE GEÇEMEZ HARTL UZMANLIĞI HBC 650-1250 EŞSİZ - QUATTRO MOVEMENT Ayar plakasının eşsiz, yukarıya doğru yöneltilmiş konumu sayesinde benzersiz Quattro, yani

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (4) 23-30 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Hidrolik Boom Tipi Örnek Bir Krende Statik Yükleme Sonucu Oluşan

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN VİSKOZİTE ÖLÇÜMÜ Viskozite, bir sıvının iç sürtünmesi olarak tanımlanır. Viskoziteyi etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskoziteleri azalır.

Detaylı

ĐSTĐKRARIN VE GELĐŞĐMĐN HĐKAYESĐ

ĐSTĐKRARIN VE GELĐŞĐMĐN HĐKAYESĐ ĐSTĐKRARIN VE GELĐŞĐMĐN HĐKAYESĐ 1978: Ankara da küçük bir atölye olarak kuruldu. 1979: Zirai traktörlere monte edilmek üzere kazıcı ve yükleyici ataşmanları imalatı yaparak işe başladı. 1986: Ankara da

Detaylı

FEM VE DIN NORMLARI İLE TRANSPORT SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ

FEM VE DIN NORMLARI İLE TRANSPORT SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ BÖLÜM 12. FEM VE DIN NORMLARI İLE TRANSPORT SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ 12. GİRİŞ Kaldırma makineleri ve parçalarının konstrüksiyonunda, sistemin kullanım süresince istenen performansta görevini yerine

Detaylı

Hafif çelik yapı sisteminin raporu

Hafif çelik yapı sisteminin raporu Hafif çelik yapı sisteminin raporu Yapısal çeliğin inşaat sektöründe kullanımı, Avrupa'da özellikle İngiltere'de 18. yüzyıl sonlarında, ABD de 19. yy ortalarına doğru başlamıştır. 2. Dünya Savası nın ardından

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Makine Bir veya birçok fonksiyonu (güç iletme,

Detaylı

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ Kurs süresince SolidWorks Simulation programının işleyişinin yanında FEA teorisi hakkında bilgi verilecektir. Eğitim süresince CAD modelden başlayarak, matematik modelin oluşturulması,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 40 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI TEORİ Bir noktada oluşan gerinim ve gerilme değerlerini

Detaylı

REZA SHIRZAD REZAEI 1

REZA SHIRZAD REZAEI 1 REZA SHIRZAD REZAEI 1 Tezin Amacı Köprü analiz ve modellemesine yönelik çalışma Akberabad kemer köprüsünün analizi ve modellenmesi Tüm gerçek detayların kullanılması Kalibrasyon 2 KEMER KÖPRÜLER Uzun açıklıklar

Detaylı

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015 Musa DEMİRCİ KTO Karatay Üniversitesi Konya - 2015 1/46 ANA HATLAR Temel Kavramlar Titreşim Çalışmalarının Önemi Otomatik Taşıma Sistemi Model İyileştirme Süreci Modal Analiz Deneysel Modal Analiz Sayısal

Detaylı

FEM VE DIN NORMLARI İLE TRANSPORT SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ

FEM VE DIN NORMLARI İLE TRANSPORT SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ FEM VE DIN NORMLARI İLE TRANSPORT SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ GİRİŞ Kaldırma makineleri ve parçalarının konstrüksiyonunda, sistemin kullanım süresince istenen performansta görevini yerine getirmesi

Detaylı

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Gelişen imalat teknolojileri ile birlikte birim hacimde daha yüksek tork değerlerine sahip redüktörihtiyacı kullanıcıların en önemli beklentilerinden biri

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

(Computer Integrated Manufacturing)

(Computer Integrated Manufacturing) 1 (Computer Integrated Manufacturing) 2 1 Bilgisayarlı Sayısal Kontrol; ekipman mekanizmaların hareketlerinin doğru ve hassas biçimde gerçekleştirilmesinde bilgisayarların kullanılması, programlama ile

Detaylı

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ; İki grupta incelenir. 1. Dinamik sıkıştırma makineleri 2. Statik sıkıştırma makineleri Dinamik sıkıştırma makineleri. Vibrasyonlu Silindirler:

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ A. Emre Demirel Ege Kule AŞ/Fabrika Müdürü 1 EGE KULE A.Ş. Ege Kule, 1955

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu -

Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu - Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu - Şubat 2013 Hakkımızda Firma Profili Ekip Faaliyet Alanları Firma Profili Hakkımızda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın 2012 Teknogirişim Sermaye

Detaylı

GES Yatırımlarında Finansman

GES Yatırımlarında Finansman GES Yatırımlarında Finansman Enerji Sektörü ne Kısa Bir Bakış Son yıllarda Türkiye yüksek büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak dikkat çekmektedir. 2001 & 2002 yıllarında yaşanan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ İMALAT DALI MAKİNE LABORATUVARI II DERSİ TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ DENEY RAPORU HAZIRLAYAN Osman OLUK 1030112411 1.Ö. 1.Grup DENEYİN AMACI Torna tezgahı ile işlemede, iş parçasına istenilen

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

10 kn KAPASİTELİ KUVVET KALİBRASYON MAKİNASININ TASARIMI, İMALATI ve PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ

10 kn KAPASİTELİ KUVVET KALİBRASYON MAKİNASININ TASARIMI, İMALATI ve PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ 1 10 kn KAPASİTELİ KUVVET KALİBRASYON MAKİNASININ TASARIMI, İMALATI ve PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ Besim YÜKSEL* Uğur USLUKILIÇ Bülent AYDEMİR KALMET Kalibrasyon Tic. Ltd.Şti. Üçevler Mh. Akva San. Sit. 79. Sk.

Detaylı

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ MUKAVEMET HESAPLARI ÜRÜN KODU MAKİNA ADI : 20+5 TON : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ İÇİNDEKİLER ÇELİK YAPI ANALİZİ (VİNÇ KÖPRÜSÜ) TEKER HESAPLARI HALAT HESAPLARI KANCA BLOĞU HESABI TAMBUR HESAPLARI SAYFA

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir.

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Sıra 1 İMÜ 510 Beton Katkı Maddeleri 2 İMÜ 511 Hafif İnşaat Malzemeleri

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1 1140 Teknik bilgiler Standart Donanım örneği Motor verileri Motor üreticisi Perkins Perkins Motor tipi 403 D-11 403 D-11 Silindir 3 3 Motor gücü (maks.) kw (PS) 17.9 ( 24 ) 17.9 ( 24 ) maks. devirme sayısı

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

EFEKTİF ARAÇ KULLANIMI TRUCKCAM ÖNDÜZEN CİHAZLARI

EFEKTİF ARAÇ KULLANIMI TRUCKCAM ÖNDÜZEN CİHAZLARI EFEKTİF ARAÇ KULLANIMI TRUCKCAM ÖNDÜZEN CİHAZLARI TRUCKCAM merkezi İSVEÇTE Katrineholm şehrinde 2001 yılında kurulmuştur. Kuruluş amacı Yeni patentli kamera teknolojisi ile yenilikçi, verimli en son teknoloji

Detaylı

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı Dersin Adı : Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Koordinatörü : Doç.Dr.Bilge DORAN Öğretim Üyeleri/Elemanları: Dr. Sema NOYAN ALACALI,

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI

İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI İstanbul, 2012 İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI 14 yıldır farklı ülkelerde ve farklı sektörlerde birçok firmada Yalın Üretim ve Kaizen Uygulamaları yapmış bir uzman olarak,

Detaylı

TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 14. TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 14. GİRİŞ Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), imalatın tasarım aşamasının ayrılmaz bir parçasıdır. Genel amaçlı bir CAD sisteminde oluşturulan bir

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

ET 65. Performans ve ekonomik verimlilik mükemmel ölçüde birleşiyor: ET65

ET 65. Performans ve ekonomik verimlilik mükemmel ölçüde birleşiyor: ET65 ET 65 İzlenen Geleneksel Arka Ekskavatörleri Performans ve ekonomik verimlilik mükemmel ölçüde birleşiyor: ET65 ET65, nihai kullanıcıların istediği bir ekskavatör.kompakt tasarımı ve manevra kabiliyetiyle

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; YEKTAMAK müşterilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesinden projenin teslim edilmesine kadar olan süreçte;

YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; YEKTAMAK müşterilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesinden projenin teslim edilmesine kadar olan süreçte; 1 HAKKIMIZDA YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; 2013 yılında akademik geçmişe sahip ortaklar tarafından kurulmuş bir firmadır. Yeni kurulmuş olmasına rağmen 35 yıla varan tecrübeye sahip personellerinden

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ İnşaat ve Yapı Malzemeleri Dünya Ticareti 2010 yılında yapı malzemelerinin dünyadaki toplam ithalatı, 2009 yılına göre %14 oranında artarak 648 milyar dolar seviyesine

Detaylı

HİDROMEK A.Ş. Ar-Ge Merkezi

HİDROMEK A.Ş. Ar-Ge Merkezi HİDROMEK A.Ş. Ar-Ge Merkezi Adres: Ayaş Yolu 25. Km 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No:1 06935 Sincan / ANKARA Tel: 0312 267 12 60 Faks: 0312 267 12 39 E-mail: info@hidromek.com.tr Web: www.hidromek.com.tr

Detaylı

NEW HOLLAND. TDS Serisi

NEW HOLLAND. TDS Serisi NEW HOLLAND TDS Serisi NEW HOLLAND TDS Serisi New Holland TDS Serisi tüm modellerinde standart olarak sunulan turbo-intercooler aspirasyon sistemine sahip motorlar sayesinde yüksek performans yakıt ekonomisi

Detaylı

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI Salih DAĞLI Önder GÜNGÖR Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA Karabük Üniversitesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

EW 100. EW100 mobil ekskavatör ile hızla yola koyulun. Tekerlekli Ekskavatörler

EW 100. EW100 mobil ekskavatör ile hızla yola koyulun. Tekerlekli Ekskavatörler EW 100 Tekerlekli Ekskavatörler EW100 mobil ekskavatör ile hızla yola koyulun 10 tonluk mobil ekskavatör EW100, güçlü bir çıkış, düşük yakıt tüketimi ve özellikle kullanıcı dostu özellikleriyle göz doldurur.

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI LEASING SUNUM 22/MAYIS/2014

İZMİR TİCARET ODASI LEASING SUNUM 22/MAYIS/2014 İZMİR TİCARET ODASI LEASING SUNUM 22/MAYIS/2014 1 SEKTÖRE GENEL BAKIŞ İlk modern Leasing şirketi 1952 de ABD de kurulmuştur. Türkiye de sektör 28 yıllık bir geçmişe sahiptir (İlk Leasing Şirketi 1986 yılında

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

GES Yatırımlarında Finansman

GES Yatırımlarında Finansman GES Yatırımlarında Finansman Örnek Projeler 4 MW / Maraş Örnek Projeler 7 MW / Konya Örnek Projeler 750 KW / Isparta Enerji Sektörü ne Kısa Bir Bakış Son yıllarda Türkiye yüksek büyüme oranı ile dünyada

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

WL32. Güçlü ufaklık: WL32

WL32. Güçlü ufaklık: WL32 WL32 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Güçlü ufaklık: WL32 WL32 tekerlek yükleyici, dar makine eni sayesinde özellikle tüm dar alanlarda birinci sınıf iç sonuçları sağlar. Düşük geçit yüksekliği de onu yapı

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

LEASING. finansman yöntemidir. y Finansal Leasing %100 finansman riskinin alınd. ndığı işlemdir.

LEASING. finansman yöntemidir. y Finansal Leasing %100 finansman riskinin alınd. ndığı işlemdir. LEASING Leasing yatırımlara finansman sağlayan alternatif bir finansman yöntemidir. y Finansal Leasing %100 finansman riskinin alınd ndığı işlemdir. Operasyonel Leasing ise genel olarak %70 finansman riski

Detaylı

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN ULAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN 2 1-GİRİŞ Ulaştırma 3 Yol Nedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre Yol: 1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık 2. Karada insanların ve

Detaylı

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (Shell Mesh, Bearing Load,, Elastic Support, Tasarım Senaryosunda Link Value Kullanımı, Remote Load, Restraint/Reference Geometry) Shell Mesh ve Analiz: Kalınlığı az

Detaylı

GÜÇ-TORK. KW-KVA İlişkisi POMPA MOTOR GÜCÜ

GÜÇ-TORK. KW-KVA İlişkisi POMPA MOTOR GÜCÜ Bu sayfada mekanikte en fazla kullanılan formülleri bulacaksınız. Formüllerde mümkün olduğunca SI birimleri kullandım. Parantez içinde verilenler değerlerin birimleridir. GÜÇ-TORK T: Tork P: Güç N: Devir

Detaylı

YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Barış Erdil YAPI MÜHENDİSLİĞİ NEDİR? STRUCTURAL ENGINEERING IS

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

L KESİTLİ KİRİŞTE KAYMA MERKEZİNİN ANSYS İLE VE DENEYSEL YOLLA BULUNMASI

L KESİTLİ KİRİŞTE KAYMA MERKEZİNİN ANSYS İLE VE DENEYSEL YOLLA BULUNMASI T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ L KESİTLİ KİRİŞTE KAYMA MERKEZİNİN ANSYS İLE VE DENEYSEL YOLLA BULUNMASI BİTİRME PROJESİ KADİR BOZDEMİR PROJEYİ YÖNETEN PROF.

Detaylı

Endüstriyel Balans. High Technology

Endüstriyel Balans. High Technology Endüstriyel Balans M500-2A Endüstriyel Yatay Balans 860 mm 1000 mm En Küçük Parça Çapı 70 mm (1000 D/d) En Küçük Parça Çapı 70 mm (1000 D/d) 500 kg 500 kg En Küçük Parça Ağırlığı 0,25 kg (1000 D/d ve üzeri)

Detaylı

- Gerilme ve Gerinme ikinci dereceden tensörel büyüklüklerdir. (3 puan)

- Gerilme ve Gerinme ikinci dereceden tensörel büyüklüklerdir. (3 puan) MAK437 MT2-GERİLME ÖLÇÜM TEKNİKLERİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. öğretim II. öğretim A şubesi B şubesi ÖĞRENCİ ADI NO İMZA TARİH 30.11.2013 SORU/PUAN

Detaylı

9A 2013 Finansal Sonuçları

9A 2013 Finansal Sonuçları 9A 2013 Finansal Sonuçları 1 Kasım 2013 Ajanda Üçüncü Çeyrekteki Gelişmeler Ford Motor Company ve Pazar Verileri 2013 Dokuz Aylık Finansal Sonuçlar Sayfa 2 Üçüncü Çeyrekteki Gelişmeler Haydar Yenigün,

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

Malzemelerin Mekanik Özellikleri

Malzemelerin Mekanik Özellikleri Malzemelerin Mekanik Özellikleri Bölüm Hedefleri Deneysel olarak gerilme ve birim şekil değiştirmenin belirlenmesi Malzeme davranışı ile gerilme-birim şekil değiştirme diyagramının ilişkilendirilmesi ÇEKME

Detaylı

BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ

BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ Zeki KIRAL, Binnur GÖREN KIRAL ve Mustafa ÖZKAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova-İzmir, Tel:

Detaylı

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME)

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) Demir yolu traversleri çok büyük kesme yüklerini taşıyan kiriş olarak davranır. Bu durumda, eğer traversler ahşap malzemedense kesme kuvvetinin en büyük olduğu uçlarından

Detaylı

RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Melih Tuğrul, Serkan Er Hexagon Studio Araç Mühendisliği Bölümü OTEKON 2010 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 07 08 Haziran

Detaylı

Nanogemi Mühendislik FEA Uzmanlık Danışmanlık Desteği

Nanogemi Mühendislik FEA Uzmanlık Danışmanlık Desteği Nanogemi Mühendislik FEA Uzmanlık Danışmanlık Desteği Sonlu Elemanlar Yöntemiyele Yapı Analizleri Hizmetleri Günümüzde, Avrupa ve Amerikada olduğu gibi, ülkemizde de gittikçe artan çok sayıda sanayici

Detaylı

WL52. Şantiyelerdeki klasik: WL52

WL52. Şantiyelerdeki klasik: WL52 WL52 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Şantiyelerdeki klasik: WL52 WL 52 tekerlek yükleyici hiçbir şantiyede eksik olmamalıdır. Güçlü hidroliklere ek olarak, operatörlere uzun iş günlerinde dahi yorulmadan

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Maslak,34469 İstanbul UCK 328 YAPI TASARIMI Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu ÖDEV-II: İTÜ hafif ticari helikopteri için iniş takımı analizi 110030011

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

Diyarbakır Beton Kesme Firmaları. Derz kesme:

Diyarbakır Beton Kesme Firmaları. Derz kesme: Diyarbakır Beton Kesme Firmaları Derz kesme: Kesim sistemi bir sokak ve caddenin bir kısmını yüzeye zarar vermeden kesip değiştirme olanağı sağlar. Derz kesme çevresindeki yapıya zarar vermeden, betonu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Muhammet Vefa AKPINAR, PhD, P.E.

Yrd.Doç.Dr Muhammet Vefa AKPINAR, PhD, P.E. Yrd.Doç.Dr Muhammet Vefa AKPINAR, PhD, P.E. Cell phone: 05558267119 School: +0904623774011 mvakpinar@yahoo.com Desteklenen Araştırma Projeleri Proje adı: Karayolu Alttemel Dolguların Güçlendirilmesinde

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER Yrd. Doç. Dr. Banu Yağcı Kaynaklar G. Kıymaz, İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders Notları, 2009 http://web.sakarya.edu.tr/~cacur/ins/resim/kopruler.htm

Detaylı

Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş

Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş Enerjisi,Doğalgaz,Biyogaz vs.) Mekatroniğin uygulama alanları Temel Mekanik

Detaylı

CATCRANE. Güçlü tasarım departmanı sayesinde her işletmenin ihtiyaçlarına göre esnek projelerde zorlanmadan sonuca ulaşılabilmektedir.

CATCRANE. Güçlü tasarım departmanı sayesinde her işletmenin ihtiyaçlarına göre esnek projelerde zorlanmadan sonuca ulaşılabilmektedir. CATCRANE Yıllarca sahip olunan tecrübeleri artık ürüne dönüştürmüş ihtiyaç sahiplerine mühendislik ve kalite adına yeni hızlı ve kalıcı çözümler sunmayı hedeflemiş genç bir firmadır. Güçlü tasarım departmanı

Detaylı

ANADOLU NUN İKİNCİ 500 DE YILDIZI PARLADI ARAŞTIRMA

ANADOLU NUN İKİNCİ 500 DE YILDIZI PARLADI ARAŞTIRMA İKİNCİ 500 DE ANADOLU NUN YILDIZI PARLADI İstanbul Sanayi Odası nın Türkiye nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2015 listesinde Anadolu kentlerinden 320 firma yer aldı. Bir önceki yıl bu rakam 317 idi.

Detaylı

GES Yatırımlarında Finansman. 23 OCAK 2015 İstanbul

GES Yatırımlarında Finansman. 23 OCAK 2015 İstanbul GES Yatırımlarında Finansman 23 OCAK 2015 İstanbul Enerji Sektörü ne Kısa Bir Bakış Son yıllarda Türkiye yüksek büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak dikkat çekmektedir 2001

Detaylı

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI Nonlinear Analysis Methods For Reinforced Concrete Buildings With Shearwalls Yasin M. FAHJAN, KürĢat BAġAK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

International Rail Loading Specialists Çekme Sistemleri. Çekme Sistemleri

International Rail Loading Specialists Çekme Sistemleri. Çekme Sistemleri Çekme Sistemleri Trainload Limited den Çekme Hizmetleri Trainload Limited in Çekme Sistemlerinde yük vagonunun ya da tamponun her iki ucuna bağlanan bir halat ve bir dizi çark vasıtasıyla bir vinç ünitesi

Detaylı

1954 1957 1976 1982 1996 1998 TSE EN ISO 9002 1999 2003 2004 TS EN ISO 9001:2000 2005 2006 ISO/TS 16949:2002 2009 ISO

1954 1957 1976 1982 1996 1998 TSE EN ISO 9002 1999 2003 2004 TS EN ISO 9001:2000 2005 2006 ISO/TS 16949:2002 2009 ISO TERBAY 1954 yılında İzmir de soğuk demir atölyesi olarak kuruldu. Türkiye nin sanayi ve ekonomik büyümesine paralel olarak şirketin faaliyetleri genişledi. Firmamız 1972 yılından beri mevcut yerinde faaliyet

Detaylı

Malzemenin Mekanik Özellikleri

Malzemenin Mekanik Özellikleri Bölüm Amaçları: Gerilme ve şekil değiştirme kavramlarını gördükten sonra, şimdi bu iki büyüklüğün nasıl ilişkilendirildiğini inceleyeceğiz, Bir malzeme için gerilme-şekil değiştirme diyagramlarının deneysel

Detaylı

YAYLAR. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir.

YAYLAR. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir. YAYLAR Gerek yapıldıktan malzemelerin elastiktik özellikleri ve gerekse şekillerinden dolayı dış etkenler (kuvvet, moment) altında başka makina elemanlarına kıyasla daha büyük bir oranda şekil değişikliğine

Detaylı

Teleskopik,Mobil ve Kafes Bomlu Vinçler Servis,Bakım ve Yedek Parça 7 / 24

Teleskopik,Mobil ve Kafes Bomlu Vinçler Servis,Bakım ve Yedek Parça 7 / 24 R Teleskopik,Mobil ve Kafes Bomlu Vinçler Servis,Bakım ve Yedek Parça 7 / 24 Firmamız sektöründe 20 yıllık tecrübesiyle Teleskobik Mobil Vinç, Kafes Boomlu Vinçler,Kamyon Üstü Vinçler, Hidrolik Sistemli

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Uygulama Sorusu-1 Şekildeki 40 mm çaplı şaft 0 kn eksenel çekme kuvveti ve 450 Nm burulma momentine maruzdur. Ayrıca milin her iki ucunda 360 Nm lik eğilme momenti etki etmektedir. Mil malzemesi için σ

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

EZ 80. Kompakt tasarım, güçlü performansla buluşuyor. İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri

EZ 80. Kompakt tasarım, güçlü performansla buluşuyor. İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri EZ 80 İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri Kompakt tasarım, güçlü performansla buluşuyor EZ80, Wacker Neuson'un en büyük zero tail ekskavatörüdür. Kompakt boyutlar, azaltılmış yakıt tüketimi ve yüksek performans

Detaylı

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu 2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu Entegre bir dünyada tekstilin rekabet gücü 2007 ITMF Yıllık Konferansının genel temasıydı. Global tekstil endüstrisi geçen on yılda özellikle (1)

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü

Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç.Dr. Süleyman Adanur 2 Doç.Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç.Dr. Barış

Detaylı