İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ETİK VE İŞ ETİĞİ KONULU KİTAP LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ETİK VE İŞ ETİĞİ KONULU KİTAP LİSTESİ"

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ETİK VE İŞ ETİĞİ KONULU KİTAP LİSTESİ Sınıflama Eser Adı Yazar Yayın Yeri Yayınlayan Yayın B 21/E85 Etik kuramları A. Stroll... [ve öte.] ; çev. Ankara Lotus Yayınevi 2008 ve der. Mehmet Türkeri B 67/C43 Neden nasıl düşünürüz? : etik, insan doğası ve beyin üzerine bir tartışma Changeux, Jean-Pierre İstanbul Metis Yayınları 2009 B 430.A5/B33 Nikomakhos'a etik Aristotle Ankara BilgeSu 2011 B 809.8/M37 Hümanizm ve ahlak felsefesi Markoviç, Mihailo İstanbul Toplumsal Dönüşüm 1998 Yayınları B 1608.E8/G86 John Stuart Mill in ahlak anlayışı Güntöre, Sibel Öztürk İzmir İlya Yayınevi 2004 B 2430/F45 Felsefe 2002 yay. yön. Tülin Bumin İstanbul Türkiye Sanayicileri ve 2002 İşadamları Derneği B 2766/K36 Ahlak metafiziğinin temellendirilmesi = Grundlegung zur Metaphysik der Sitten Kant, Immanuel Ankara Türkiye Felsefe Kurumu 2002 B 2770/K36 Pratik aklın eleştirisi = Kritik der praktischen vernunft Kant, Immanuel Ankara Türkiye Felsefe Kurumu 1999 B 2773.F7/K36 Critique de la raison pratique Kant, Immanuel Paris Presses Universitaires de 1960 France B 3118.T9/A93 Hukuk, ahlak ve siyaset üzerine Schopenhauer, Arthur İstanbul Say Yayınları 2013 B 3313.J43/E5 Beyond good and evil : prelude to a philosophy of the future Nietzsche, Friedrich New Vintage Books 1989 Wilhelm B 3313.J46/T9 İyinin ve kötünün ötesinde : bir gelecek felsefesini açış Nietzsche, Friedrich İstanbul Say Yayınları 2004 B 3313.M67/T9 Tan kızıllığı : ahlaksal önyargılar üzerine düşünceler Nietzsche, Friedrich İstanbul Say Yayınları 2005 B 3313.Z73/T9 Ahlakın soykütüğü üstüne bir tartışma yazısı Nietzsche, Friedrich İstanbul İlya İzmir Yayınları 2011 B 3313.Z73/T9 Ahlakın soykütüğü üstüne : bir kavga yazısı Nietzsche, Friedrich İstanbul Gündoğan Yayınları 2010 B 3313.Z87/N54 Ahlakın soykütüğü Nietzsche, Friedrich İstanbul Gün Yayıncılık 2005 B 3973.T9/S65 Etika Spinoza, Benedictus İstanbul Dost Yayınevi 2009 (Baruch) B 4372.T9/K37 Kişiliğin gelişiminde etik-estetik dengesi Kierkegaard, Søren İstanbul Araf Yayınları 2013 B 4875.Ö77/B57 Bir bilimsel felsefeci olarak Yaman Örs'ün yaklaşımıyla etik'in anlamı ve anlamsızlığı derleyen Zümrüt Alpınar Ankara Efil Yayınevi 2011 BD 431/E93 Hayatın anlamı : filozofların yaşam hakkında düşünceleri Eucken, Rudolf İstanbul İzdüşüm Yayınları 2003 BD 435/D86 Justice for hedgehogs Dworkin, Ronald Cambridge, Mass. Belknap Press of Harvard 2011 University Press BF 45/F76 Erdem ve mutluluk : ahlak psikolojisi üzerine bir inceleme Fromm, Erich İstanbul Türkiye İş Bankası Kültür 1995 Yayınları BF 45/F76 Kendini savunan insan : ahlak felsefesinin psikolojisine ilişkin bir araştırma Fromm, Erich İstanbul Say Yayınları 2002 BF 45/F76 Kendini savunan insan : ahlak psikolojisi üzerine bir araştırma Fromm, Erich İzmir İlya İzmir Yayınevi 2010 BF /B66 Psikolojik danışma uygulamalarında etik ve standartlar Bond, Tim Ankara Nobel Akademik 2013 BF 637.C6/W45 Ethics in counseling and psychotherapy : standards, research, and emerging issues Welfel, Elizabeth Belmont, CA Thomson/Brooks/Cole 2006 Reynolds BF 723.M54/S24 Freud, kadınlar ve ahlak : iyi ve kötünün psikolojisi Sagan, Eli İzmir İlya Yayınevi 2003 BJ 19/F67 Etiğin doğal temelleri Changeux, Jean-Pierre İstanbul Doruk Yayıncılık 2002

2 BJ 37/E73 Ahlak felsefesi Erdem, Hüsameddin [Konya] Hü-Er Yayınları 2003 BJ 45/M67 Moral psychology : historical and contemporary readings edited by Thomas Malden, MA Wiley-Blackwell 2010 Nadelhoffer, Eddy Nahmias and Shaun Nichols BJ 46/A73 Etik ve estetik değerler Arat, Necla İstanbul Say Yayınları 2006 BJ 51/G86 Ahlak sosyolojisi Gündüz, Mustafa Ankara Anı Yayıncılık 2005 BJ 63/S49 Ahlak terimleri (ansiklopedik sözlük) : ingilizce - almanca karşılıklı türkçe açıklamalı Seyyar, Ali İstanbul Beta 2003 BJ 66/B33 Etik : kötülük kavrayışı üzerine bir deneme Badiou, Alain İstanbul Metis Yayınları 2004 BJ 66/K35 Etik sorunsallar ve eğitim Kale, Nesrin Ankara Seçkin 2004 BJ 71/A23 The idea of universality of ethical norms in Ghazali and Immanuel Kant Abdullah, M. Amin Ankara Türkiye Diyanet Vakfı 1992 BJ 71/C46 A realistic conception of morality Cengiz, Erdal [Ankara] Middle East Technical 1996 University BJ 71/F45 Etik nedir? Feldman, Fred İstanbul Boğaziçi Üniversitesi 2013 Yayınevi BJ 71/M33 Ethik in kısa tarihi : Homerik çağdan yirminci yüzyıla MacIntyre, Alasdair C. İstanbul Paradigma Yayınları 2001 BJ 319/B38 Postmodern etik Bauman, Zygmunt İstanbul Ayrıntı Yayınları 1998 BJ 752/S36 Toplumda ahlak arayışı : yeni yüzyılın eşiğinde Almanya Schmidt, Helmut İstanbul Sabancı Üniversitesi 2002 BJ 1011/R87 Human society in ethics and politics Russell, Bertrand New A Mentor Book 1955 BJ 1012/A33 Immanuel Kant ın ahlak felsefesi : ahlak öğretileri 2 Akarsu, Bedia Istanbul Inkılap Yayınları 1999 BJ 1012/E84 Ethics edited by Peter Singer Oxford Oxford University Press 1994 BJ 1012/F7 Etik Frankena, William K. Ankara İmge Kitabevi 2007 BJ 1012/H45 Bir ahlak kuramı Heller, Agnes İstanbul Ayrıntı 2006 BJ 1012/M47 Düşünme stilleri ve etik algı arasındaki ilişki : Üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama Mert, İbrahim Sani Ankara Hacettepe Üniversitesi 2003 BJ 1012/M66 Ethics : the nature of moral philosophy Moore, G. E. Oxford Clarendon Press 2005 BJ 1012/N88 Ahlak üzerine tartışmalar : etiğe giriş Nuttall, Jon İstanbul Ayrıntı Yayınları 2011 BJ 1012/R63 Etik : doğruyu yanlıştan ayırmak için çizgibilim Robinson, Dave İstanbul NTV Yayınları 2012 BJ 1012/S74 Ethics : an introduction to moral philosophy Stewart, Noel Cambridge ; Polity 2009 Malden, MA BJ 1012/T36 Understanding ethics : an introduction to moral theory Tannsjö, Torbjörn Edinburgh Edinburgh University 2008 Press BJ 1025/M85 The elements of ethics an introduction to moral philosophy Muirhead, J. H. New Charles Scribner s Sons 1892 BJ 1031/C48 Uygulamalı etik Cevizci, Ahmet İstanbul Say Yayınları 2013 BJ 1063/Ç55 Ahlak felsefesine giriş : metinlerle ahlaki temellendirme Çilingir, Lokman Ankara Elis Yayınları 2009 BJ 1114/F46 Ethik : wie soll ich handeln? Fenner, Dagmar Tübingen ; Basel A. Francke 2008 BJ 1114/G78 Grundkurs ethik Herausgegeben von Paderborn Mentis 2008 Johann S. Ach, Kurt Bayertz, Ludwig Siep BJ 1114/H36 Handbuch ethik herausgegeben von Marcus Düwell, Christoph Hübenthal, Micha H. Werner Stuttgart J. B. Metzler 2006

3 BJ 1114/K47 Handbuch ethik für pädagogen : grundlagen und praxis Kesselring, Thomas Darmstadt Wiss. Buchges., [Abt Verl.] BJ 1114/K63 Handbuch des ethikunterrichts : fachliche grundlagen, didaktik und methodik, beispiele Köck, Peter Donauwörth Auer Verlag 2002 und materialien BJ 1114/M33 Lehrbuch ethik : grundlagen, problemfelder und perspektiven Maaser, Wolfgang Weinheim ; Juventa-Verlag 2010 München BJ 1114/P44 Didaktik des ethikunterrichts : bausteine einer integrativen wertevermittlung Pfeifer, Volker Stuttgart Kohlhammer 2009 BJ 1114/P54 Etiğe giriş Pieper, Annemarie İstanbul Ayrıntı Yayınları 2012 BJ 1185.T8/C48 Etiğe giriş Cevizci, Ahmet İstanbul Paradigma 2008 BJ 1185.T8/E85 Etik der. Veysel Atayman İstanbul BS Yayın 2011 BJ 1185.T8/T67 Ahlak nizamı Topçu, Nurettin İstanbul Dergah yayınları 2008 BJ 1251/O35 Born in the fire : case studies in Christian ethics and globalization Oglesby, Enoch H. New The Pilgrim Press 1990 BJ 1291/B47 Ahlak ayaklanması Bergen, Lütfi İstanbul Ayışığı Kitapları 2012 BJ 1291/K56 Ahlâk-ı 'Alâî Kınalızade, Ali Çelebi İstanbul Klasik Yayınları 2012 BJ 1291/M84 Ahlâk-ı kirâm Muhyî-i Gülşenî İstanbul İnsan Yayınları 2004 BJ 1291/T87 Ahlâk-ı nâsırî Tûsî, Nasîruddin İstanbul Litera Yayıncılık 2013 BJ 1291/Ü55 Aşk ahlâkı : halka rağmen halk için kitap Ülken, Hilmi Ziya İstanbul Dünya Kitapları 2004 BJ 1291/Y34 Tehzȋbü l-ahlâk = ahlâk eğitimi : (metin-çeviri) Yahya İbn Adȋ İstanbul Türkiye Yazma Eserler 2013 Kurumu Başkanlığı BJ 1461/D46 Deontology edited by Stephen Oxford UK Blackwell 2002 Darwall BJ 1725/A93 Yönetsel mesleki ve örgütsel etik Aydın, İnayet Pehlivan Ankara Pegem A Yayınları 2002 BJ 1725/E85 Etik ve meslek etikleri : tıp, çevre, iş, basın, hukuk, siyaset yay. haz. Harun Tepe Ankara Türkiye Felsefe Kurumu 2000 BL 53/T67 İsyan ahlâki = Conformisme et révolte Topçu, Nurettin İstanbul Dergâh Yayınları 2013 BL 65.I55/M89 Küresel ahlak ya da küresel hegemonya : din, insanlık onuru ve medeniyetler etkileşimi Muzaffar, Chandra İstanbul Kaknüs Yayınları 2006 üzerine düşünceler BP 80.E46/T87 Muhammed Hamdi Yazır Elmalılı'nın ahlak felsefesi Türkeri, Mehmet İzmir Tibyan Yayıncılık ve 2004 Matbaacılık BP 88.M36/İ85 İslam bilgeliği : -sufi öyküleri- : Tanrı, insan, bilgelik, dürüstlük, şefkat, denge, ahlak, iyilik... Mandel, Gabriele İstanbul Arion Yayınevi 2004 BP 174/D56 Din ve ahlak eğitim öğretimine yeni yaklaşımlar yay. haz. Halis Ayhan... İstanbul DEM Yayınları 2004 [ve öte] BR 115.C3/W43 Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu Weber, Max Ankara Bilgesu Yayıncılık 2011 BV 4633/T55 Aşk, güç ve adalet : (ontolojik tahliller ve etik yaklaşımlar) Tillich, Paul İstanbul Yeni Zaman Yayınları 2004 CB 430/L56 Uygarlığın ahlaki bunalımları : manevi bir erime mi, yoksa ilerleme mi? Lipson, Leslie İstanbul Türkiye İş Bankası Kültür 2003 Yayınları D 32/H66 Honor among nations : intangible interests and foreign policy edited by Elliott Abrams ; Washington, D.C. Ethics and Public Policy 1998 essays by Donald Kagan... [et al.] ; responses by Peter W. Rodman... [et al.] Center D 204/G56 İnsanlık : yirminci yüzyılın ahlaki tarihi Glover, Jonathan Ankara Phoenix Yayınevi 2003

4 G 155.A1/K693 Turizmde etik : kavramlar, ilkeler, standartlar Kozak, Meryem Akoğlan Ankara Detay 2006 GE 42/A98 Kuran ın ışığında çevre sorunları ve kent hayatı Aytekin, Kerim İstanbul Bağcılar Belediyesi 2005 GE 42/D47 Çevre etiği : çevre felsefesine giriş DesJardins, Joseph R. Ankara İmge Kitabevi 2006 GV 706.3/Y37 Spor ahlakı Yapan, Hakan Tevfik Gaziantep [ y.y. ] 2007 GV 706.4/J87 Justice, ethique et sport : actes du sémininaire: Université de Galatasaray, Istanbul, 16 İstanbul Galatasaray Üniversitesi 2005 Avril 2004 = Adalet, etik ve spor : semineri notları : Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, 16 Nisan 2004 HB 72/H47 Smart economy or changing structures - reasoning for taking responsibility in policy making Hermann, Peter Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2010 HB 72/U84 Etik ekonomi User, Erol İstanbul Cinius Yayınları 2009 HB 95/B54 Kapitalizmin suç tarihi Biermann, Werner Ankara Phoenix Yayınevi 2007 HB 180.T9/Ü44 İktisadi çözülmenin ahlak ve zihniyet dünyası : fikir ve sanat tarihi boyu akisleri ile bir Ülgener, Sabri F. İstanbul Der Yayınları 1981 portre denemesi HB 501/S66 Burjuva : modern ekonomi dönemine ait insanın ahlaki ve entelektüel tarihine katkı Sombart, Werner Ankara Doğu Batı 2008 HB 846/O94 Arguments for a better world : essays in honor of Amartya Sen : volume II : society, Oxford ; New Oxford University Press 2009 institutions, and development HC 79.P6/F74 Freedom from poverty as a human right : who owes what to the very poor? edited by Thomas Pogge Paris Oxford University Press 2007 HC 495.E5/A97 Avrupa Birliği çevre etiketi haz. Özden Ergün Ankara İGEME 1999 HD 30.15/B53 The Blackwell encyclopedia of management : business ethics edited by Patricia Hogue Malden, MA Blackwell Pub Werhane, R. Edward Freeman HD 30.2/T78 Trust management in virtual work environments : a human factors perspective Wieslaw M. Grudzewski Boca Raton CRC Press [et al.] HD 57.7/B46 An invented life : reflections on leadership and change Bennis, Warren Reading Addison-Wesley Pub. Co HD 57.7/L43 Leadership and governance from the inside out ed. Robert Gandossy, Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2004 Jeffrey Sonnenfeld HD 58.7/A58 Anthropological perspectives on organizational culture edited by Tomoko Lanham University Press of 1994 Hamada, Willis E. Sibley America HD 58.7/G43 Osmanlı şirket kültürü : XVI.-XVII. yüzyıllarda mudarebe uygulaması Gedikli, Fethi İstanbul İz Yayıncılık 1998 HD 58.7/O743 Organizational trust : a reader edited by Roderick M. Oxford ; New Oxford University Press 2006 Kramer HD 58.7/S56 Building the high-trust organization : strategies for supporting five key dimensions of trust Shockley-Zalabak, San Francisco IABC/Jossey-Bass 2010 Pamela S. HD 58.7/T46 Şirket kültürü Thomsett, Michael C. İstanbul Epsilon Yayıncılık 1996 HD 59/H35 Halkla ilişkiler ve reklam üzerine etik değerlendirmeler ed. İdil Sayımer, Pınar İstanbul Beta 2007 Eraslan Yayınoğlu HD 59.2/E74 Sanal ortamda itibar yönetimi : kurumsal itibar yönetimi ve internet'te itibarı izlemenin, Er, Gamze İstanbul Cinius 2008 korumanın ve güçlendirmenin yolları HD 59.2/K33 İtibar yönetimi : itibarınızı yönetmekten daha önemli bir işiniz var mı? Kadibeşegil, Salim İstanbul Kapital Medya 2006 HD 59.2/R39 Managing reputational risk : curbing threats, leveraging opportunities Rayner, Jenny Chichester ; Wiley 2003 Hoboken, N.J. HD 60/A53 Bringing business ethics to life : achieving corporate social responsibility Andersen, Bjørn Milwaukee, Wisc. ASQ Quality Press 2004

5 HD 60/C677 Corporate social responsibility : readings and cases in a global context edited by Andrew Crane, Dirk Matten and Laura Spence HD 60/P47 Perspectives on corporate social responsibility edited by David Crowther, Lez Rayman- Bacchus London ; New Aldershot, Hants, England ; Burlington, VT Routledge 2008 Ashgate 2005 HD 60/V64 The market for virtue : the potential and limits of corporate social responsibility Vogel, David Washington, D.C. Brookings Institution 2005 Press HD 60.5.D44/H67 Corporate social responsibility and international development : is business the solution? Hopkins, Michael London ; Earthscan 2007 Sterling, VA HD 2741/C67 Corporate governance and business ethics edited by Jeremy Moon, Cheltenham Edward Elgar 2010 Marc Orlitzky and Glen Whelan HD 2741/R49 Corporate governance and ethics Rezaee, Zabihollah Hoboken, NJ John Wiley & Sons 2009 HD /D44 Competing with integrity in international business De George, Richard T. New Oxford University Press 1993 HD /S46 Karakter aşınması : yeni kapitalizmde işin karakter üzerindeki etkileri Sennett, Richard İstanbul Ayrıntı Yayınları 2005 HD 9016.T9/G53 Gıda ürün etiketlerinde beslenme ve sağlık beyanlarına ilişkin Türkiye ve AB deki yasal İstanbul Türkiye Gıda ve İçecek 2006 düzünlemeler Sanayii Dernekleri Federasyonu HD 9502.U54/E57 Enron and world finance : a case study in ethics edited by Paul H. New Palgrave Macmillan 2006 Dembinski... [et al.] HD 9502.U54/M35 Gümüş kurşun : Enron'un inanılmaz yükselişi ve önlenemeyen çöküşü McLean, Bethany İstanbul Scala Yayıncılık 2005 HD 9718.A2/K39 İşletme-doğal çevre ilişkilerinin mali tablolar aracılığıyla raporlanması ve denetimi Kaya, Uğur Ankara Sermaye Piyasası Kurulu 2006 HF 5381/P75 Kökten değişen dünya için yeni çalışma alışkanlıkları : bilgi çağında iş başarısı için 13 temel Pritchett, Price [y.y.] Pritchett Rummler-Brache 2000 kural HF 5386/Ç35 Profesyonel yaşamda kişisel imaj ve sosyal yaşam etiketi Çakır, Özlem İstanbul Yapı Kredi Yayınları 2013 HF 5387/A77 İş ve meslek ahlakı Arslan, Mahmut Ankara Nobel Yayın Dağıtım 2001 HF 5387/A93 İşletmelerde ahlaki değişimin yönetimi ve bir model önerisi Aydemir, Muzaffer İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 2001 HF 5387/B55 İş ahlakı Bikun, Refik İsa İstanbul İGİAD Yayınları 2011 HF 5387/B69 Business ethics for dummies Bowie, Norman E. Hoboken, NJ Wiley 2011 HF 5387/B83 Business & society Buchholtz, Ann K. Mason, OH South-Western Cengage 2009 Learning HF 5387/B85 Başarılı ve güvenilir iş adamının yol haritası Buladı, Kerim İstanbul Bilge Yayıncılık 2006 HF 5387/C37 Business & society : ethics and stakeholder management Carroll, Archie B. Mason, Ohio Thomson/South-Western 2006 HF 5387/C47 An introduction to business ethics Chryssides, George D. London Thomson Learning 1993 HF 5387/C73 Business ethics, a European perspective : managing corporate citizenship and Crane, F. A. A. Oxford ; New Oxford University Press 2004 sustaintability in the age of globalization HF 5387/C73 Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the age of Crane, Andrew Oxford ; New Oxford University Press 2007 globalization HF 5387/D44 Business ethics De George, Richard T. Englewood Cliffs, Prentice Hall 1995 N.J. HF 5387/D44 The ethics of information technology and business De George, Richard T. Malden Blackwell 2003

6 HF 5387/D65 Managing by values : a corporate guide to living, being alive and making a living in the 21st Dolan, Simon L. New Palgrave Macmillan 2006 century HF 5387/E36 Ekonomik davranışlar üzerinde etkili olan kurumsal değerlerin analizi : (Muğla örneği) M. Faysal Gökalp... [ve Muğla Muğla Üniversitesi 2007 öte.] HF 5387/E84 Ethics at work Boston Harvard Business School 1991 HF 5387/E84 Ethics and economic affairs edited by Alan Lewis, London ; New Routledge 1994 Karl-Erik Wärneryd HF 5387/E85 Ethical issues in business edited by Michael Boylan Forth Worth Harcourt Brace College 1995 Publishers HF 5387/G74 The ethical manager : a new method for business ethics Green, Ronald Michael Upper Saddle Prentice Hall 1994 River, NJ HF 5387/H35 Making the right decision : ethics for managers Hall, William D. New Wiley 1993 HF 5387/H37 European casebook on business ethics Harvey, Brian New Prentice Hall 1994 HF 5387/H37 An introduction to business and management ethics Harrison, Mike Houndmills, Palgrave Macmillan 2005 Basingstoke, Hampshire ; New HF 5387/H371 Business ethics : violations of the public trust Hartley, Robert F. New Wiley 1993 HF 5387/H46 What's ethical in business? Henderson, Verne E. New McGraw-Hill 1992 HF 5387/H67 The ethics of management Hosmer, LaRue Tone Boston McGraw-Hill Irwin 2008 HF 5387/İ8 İş hayatında etik ed. Suna Tevrüz İstanbul Beta 2007 HF 5387/İ8 İş etiği : eski sorunlar, yeni yaklaşımlar İstanbul Ekonomi Forumu 2001 HF 5387/İ85 İşletmelerde iş etiği ed. Sabri Orman, Zeki İstanbul İstanbul Ticaret Odası 2009 Parlak HF 5387/İ85 İşletme etiği ed. Zeyyat Sabuncuoğlu İstanbul Beta 2011 HF 5387/K67 İslam iş ve ticaret ahlakı Köse, Saffet İstanbul İktisadi Girişim ve İş 2012 Ahlakı Derneği HF 5387/L37 Strategic reputation risk management Larkin, Judy Hampshire Palgrave Macmillan 2003 HF 5387/M38 Policies and persons : a casebook in business ethics Matthews, John B. New McGraw-Hill 1991 HF 5387/Ö94 İş ahlakının temelleri : yönetsel bir yaklaşım Özgener, Şevki Ankara Nobel Yayın Dağıtım 2009 HF 5387/P43 Integrity in organizations : an alternative business ethic Pearson, Gordon London ; New McGraw-Hill Book Co HF 5387/P57 Can ethics be taught? : perspectives, challenges, and approaches at Harvard Business Piper, Thomas R. Boston, Mass. Harvard Business School 1993 School HF 5387/P73 The essence of business ethics Pratley, Peter London ; New Prentice Hall 1995 HF 5387/S53 Business ethics Shaw, William H. Belmont, CA Wadsworth Pub HF 5387/S65 Ethics and excellence : cooperation and integrity in business Solomon, Robert C. New Oxford University Press 1993 HF 5387/S65 Above the bottom line : an introduction to business ethics Solomon, Robert C. Fort Worth Harcourt Brace Jovanovich College Publishers 1994

7 HF 5387/Ş57 Şirket ahlakı çev. Cemal Engin İstanbul Türkiye Metal 2005 Sanayicileri Sendikası (MESS) HF 5387/T54 İş ahlakı : yöneticiler için bir rehber Tierney, Elizabeth P. İstanbul Rota Yayınları 1997 HF 5387/T74 Managing business ethics : straight talk about how to do it right Treviño, Linda Klebe New Wiley & Sons 1995 HF 5387/T87 Türk sermaye piyasasında etik değerler ve iş adabına ilişkin calışma kuralları İstanbul İstanbul Menkul 1998 Kıymetler Borsası HF 5387/T87 Türk sermaye piyasası nda mesleki / etik kurallar & yatırımcı hakları İstanbul Türkiye Semaye Piyasası 2002 Aracı Kuruluşları Birliği HF 5387/U73 İşletme ve pazarlama etiği Ural, Tülin Ankara Detay Yayıncılık 2003 HF 5387/V35 Business ethics : concepts and cases Velasquez, Manuel G. Upper Saddle Pearson 2012 River, N.J. HF 5387/W45 Business ethics : a philosophical reader White, Thomas I. New Macmillan Pub HF 5387/W457 Business ethics : a stakeholder and issues management approach Weiss, Joseph W. Mason, OH Thomson South-Western 2006 HF 5387/Z35 İş hayatında erdemli insan Zaim, Halil İstanbul UTESAV 2012 HF 5415/M337 Macromarketing--a global focus : marketing systems, societal development, equity & poverty edited by Stanley J. Shapiro, Mark Tadajewski and Clifford J. Shultz II. Los Angeles SAGE 2009 Torlak, Ömer İstanbul Beta Basım Yayım Dağıtım 2003 HF 5415/T675 Pazarlama ahlakı : sosyal sorumluluklar ekseninde pazarlama kararları ve tüketici davranışlarının analizi HF 5415/U93 Yeşil pazarlama : iş ahlakı ve çevresellik açısından yaklaşımlar Uydacı, Mert Ankara Türkmen Kitabevi 2002 HF /G85 Behind ethical consumption : purchasing motives and marketing strategies for organic Guido, Gianluigi Bern ; New Peter Lang 2009 food products, non-gmos, bio-fuels HF /Ö93 Pazarlamada tüketim ve tüketici ahlakı Özdoğan, F. Bahar Ankara Siyasal Kitabevi 2007 HF M63/M49 Commitment in the workplace : theory, research, and application Meyer, John P. Thousand Oaks, Sage Publications 1997 Calif. HF 5603/T87 Türkiye XXI. muhasebe eğitimi sempozyumu : muhasebe uygulamalarında etik ve kamuyu yay. haz. Ümit Ataman, İstanbul Marmara Üniversitesi [2002?] aydınlatma : 29 Mayıs - 02 Haziran 2002, Kervansaray Resort Hotel Bodrum - Muğla Münir Şakrak, Hüseyin Akay HF 5603/T87 Muhasebe denetimi mesleğinde yetkiler, sorumluluklar ve meslek ahlakı : III. Türkiye ed. Recep Pekdemir İstanbul İstanbul Serbest 1997 muhasebe denetimi sempozyumu : Kemal Bay Oteli Alanya, 30 Nisan - 4 Mayıs 1997 Muhasebeci Mali Müşavirler Odası HF 5603/T Türkiye muhasebe forumu : muhasebe mesleğinde uzmanlaşma : I. muhasebe etik Ankara Türkiye Serbest 2009 kongresi, I. haksız rekabet kongresi, Nisan 2009, Mersin Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) HF 5616.U5/M56 Cases in accounting ethics and professionalism Mintz, Steven M. New McGraw-Hill 1992 HF /A35 Muhasebe mesleği ve meslek ahlak kuralları Akışık, Orhan Ankara TÜRMOB 2005 HF /D87 Accounting ethics Duska, Ronald F. Malden, MA Blackwell Pub HF /G55 Accountants truth : knowledge and ethics in the financial world Gill, Matthew Oxford ; New Oxford University Press 2011

8 HF /M47 Meslek hukuku, mesleki değerler ve etik Ankara Türkiye Serbest 2009 Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) HF /T Türkiyesinde Muhasebecinin Sosyal Sorumlulukları (bildiriler - yorumlar) : XII. Türkiye derl. Eşref Sümer, İstanbul Türkiye Muhasebe 1979 Muhasebe Kongresi, Ekim 1976 Masum Türker Uzmanları Derneği HF /Y55 Muhasebe mesleğinde meslek ahlakı Yıldız, Fehmi İstanbul Der Yayınları 2002 HF /K36 Kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kuralları Ankara T.C. Maliye Bakanlığı İç [t. y.] Denetim Koordinasyon Kurulu HF 5686.C7/T45 Auditing and accounting cases : investigating issues of fraud and professional ethics Thibodeau, Jay C. New McGraw-Hill Irwin 2011 HG 173/A73 Financial ethics : a positivist analysis Aragon, George A. New Oxford University Press 2011 HG 3769.T9/Ö53 Batan bankalar, bağımsız denetim ve meslek ahlakı Önder, Türkan İstanbul Beta 2001 HG 3769.T9/T37 Türkiye de batan bankaların ibret verici hikayesi : hortumun ucundakiler Tartan, Hakan İstanbul Toplumsal Dönüşüm 2003 Yayınları HG /F86 Socially responsible investment in a global environment Fung, Hung-Gay Cheltenham, UK Edward Elgar Pub ; Northampton, HG 4921/S73 Standards of practice handbook Charlottesville Association for 1996 Investment Management and Research HG A3/B33 Sermaye piyasası mevzuatı, ilgili mevzuat ve etik kurallar Babuşcu, Şenol Ankara Akademi Consulting & 2007 Training HG Muhasebe, denetim ve etik kurallar Babuşcu, Şenol Ankara Akademi Consulting & A3/B3312 Training HM 132/L34 Kişisel ilişkiler : sevgi, kimlik ve ahlak Lafollette, Hugh İstanbul Ayrıntı Yayınları 1999 HM 216/D87 Sosyoloji dersleri = Leçons de sociologie Durkheim, Emile İstanbul İletişim Yayınları 2006 HM 216/E85 Etik, ahlak ve meslek ilkeleri Ankara Elektrik Mühendisleri 2004 Odası HM 216/M67 Morality in practice Editör James P. Sterba Belmont Wadsworth 1993 HM 665/N54 Ahlaklı insan ahlaksız toplum Niebuhr, Reinhold Ankara Yeryüzü Yayınevi 2003 HM 717/B78 Solidarity : from civic friendship to a global legal community Brunkhorst, Hauke Cambridge, Mass. MIT Press 2005 HM 1221/G88 Public relations : a values-driven approach Guth, David Boston Allyn and Bacon 2003 HN 17.5/J37 Ahlaki protesto sanatı : toplumsal hareketlerde kültür, biyografi ve yaratıcılık Jasper, James M. İstanbul Ayrıntı Yayınları 2002 HV 7924/A35 Polis yönetiminde etik Ahlf, Ernst-Heinrich Ankara Emniyet Genel 2007 HV A3/P65 Polis meslek etiği editör İhsan Bal, M. Bedri Ankara Polis Akademisi 2002 Eryılmaz Başkanlığı Yayınları HV 8675/L33 State punishment : political principles and community values Lacey, Nicola London ; New Routledge 1988

9 HV 8694 /K73 The ethics of capital punishment : a philosophical investigation of evil and its consequences Kramer, Matthew H. Oxford Oxford University Press 2011 JA 79/A38 Ahlaki yeniden yapılanma ve toplam ahlaka doğru : siyasal ahlak Aktan, Coşkun Can İstanbul Arı Düşünce ve 1999 Toplumsal Gelişim JA 79/R39 Ethics in the public domain : essays in the morality of law and politics Raz, Joseph Oxford Clarendon Press 2001 JC 49/T87 Siracu l-müluk : siyaset ahlakı ve ilkelerine dair Turtuşi, Muhammed İstanbul İnsan Yayınları 1995 Ebubekir JC 571/B37 Liberalizm : ahlaki temeller Başdemir, Hasan Yücel Ankara Liberte Yayınları 2009 JC 571/P64 Küresel yoksulluk ve insan hakları : kozmopolit sorumluluklar ve reformlar Pogge, Thomas W. İstanbul İstanbul Bilgi Üniversitesi 2006 Yayınları JC 574/G48 Kamusal şeyler, özel şeyler Geuss, Raymond İstanbul Yapı Kredi yayınları 2007 JC 578/S263 Justice : what s the right thing to do? Sandel, Michael J. New Farrar, Straus and Giroux 2010 JC 578/S46 The idea of justice Sen, Amartya Cambridge, Mass. Belknap Press of Harvard 2009 University Press JF 1525.E8/D48 Devlette etikten etik devlete : kamu yönetiminde etik [haz.] Cüneyt Yüksel İstanbul TÜSİAD 2005 JQ 1806/A38 Değişim ve devlet : devletin yeniden tanımlanması, Türkiye de devletin yeniden inşasına Aktan, Çoşkun Can Ankara Türkiye İşveren 1997 yönelik strateji ve aksiyon önerileri Sendikaları Konfederasyonu JQ 1806/E85 Etik : Türkiye için politik ve yasal çözümler İstanbul Arı Turizm Tanıtım 2002 Yayıncılık Dan. ve Tic. Ltd. Şti. JQ 1806/K36 Kamu hizmetlerinde etik : güncel konular ve uygulama İstanbul TÜSİAD 2003 JZ 1318/K67 The great turning : from empire to Earth community Korten, David C. San Francisco, CA Kumarian Press 2006 K 230/A73 Toplum ve adaletli yaşam : sorumluluk ve kişiliğin kazanılması Aral, Vecdi İstanbul Filiz Kitapevi 1988 K 230.D86/T67 Ronald Dworkın ın hukuk ve siyaset felsefesinde adalet eşitlik ve özgürlük sorunu Torun, Yıldırım Ankara Savaş 2008 K 230.F84/A38 Prosedürel doğal hukuk : Lon L. Fuller'in hukuk kavramı Aktaş, Sururi İstanbul On İki Levha Yayıncılık 2011 K 230.F84/M67 The morality of law Fuller, Lon L. New Haven Yale University Press 1969 K 230.G74/C66 Conflicts of law and morality Greenawalt, Kent New Oxford University Press 1989 K 230.G87/H85 Hukuk felsefesi açısından yararcılık teorisinin eleştirisi Gürbüz, Ahmet İstanbul Beta 2012 K 230.H432/P38 The pathologies of individual freedom : Hegel's social theory Honneth, Axel Princeton, N.J. Princeton University Press 2010 K 230.R38/A98 The authority of law : essays on law and morality Raz, Joseph Oxford Oxford University Press 2011 K 235/H56 Hukukun ahlaki kriterleri : kapsayıcı ve dışlayıcı pozitivistler arasındaki tartışma Himma, Kenneth Einar Ankara BilgeSu Yayıncılık 2010 K 235/P48 Law and morality Petrazycki, Leon New Brunswick Transaction Publishers 2011 K 247.6/G87 Ahlak ve adalet : çağdaş ahlak felsefesi ve adalet sorunu Gürler, Sercan İstanbul Legal Yayıncılık 2007 K 247.6/K73 Where law and morality meet Kramer, Matthew H. Oxford Oxford University Press 2004 K 247.6/K736 Objectivity and the rule of law Kramer, Matthew H. Cambridge Cambridge University 2007 Press K 247.6/S56 Law as a moral idea Simmonds, N. E. Oxford Oxford University Press 2010 K 258/G87 Hukuka itaat yükümlülüğü ve sınırları : birey ile hukuk arasındaki ilişkinin ahlaki niteliği Gürler, Sercan İstanbul Filiz Kitabevi 2011 üzerine bir inceleme K 258/H54 The moral limits of law : obedience, respect, and legitimacy Higgins, Ruth C. A. New Oxford University Press 2004

10 K 290/D86 Justice in robes Dworkin, Ronald Cambridge, Mass. Belknap Press of Harvard 2006 University Press K 290/K38 Why the law is so perverse Katz, Leo Chicago ; London University of Chicago 2011 Press K 400.F56/R43 Reason, morality, and law : the philosophy of John Finnis edited by John Keown Oxford Oxford University Press 2013 and Robert P. George K 460/F5 Natural law and natural rights Finnis, John Oxford ; New Oxford University Press 2011 K 460/F56 Reason in action Finnis, John Oxford ; New Oxford University Press 2011 K 460/H37 The distinction between law and ethics in natural law theory Harris, Philip Anthony Lewiston, N.Y. Edwin Mellen Press 2002 K 460/U85 Doğal hukuk ve doğal haklar : insan haklarının felsefi temelleri Uslu, Cennet Ankara Liberte Yayınları 2011 K 579.C34/M66 Causation and responsibility : an essay in law, morals, and metaphysics Moore, Michael S. Oxford ; New Oxford University Press 2009 K 3240/S74 International human rights in context : law, politics, morals : text and materials Steiner, Henry J. Oxford Oxford University Press 2007 K 3253/C64 İfade, medya ve etik : ifade özgürlüğünün sınırları Cohen-Almagor, Raphael Ankara Phoenix Yayınevi 2002 K 3601/L393 Law and medicine edited by Michael Oxford Oxford University Press 2000 Freeman and Andrew D.E. Lewis K 3601/M48 Biyo-tıp etiği ve hukuk Metin, Sevtap İstanbul On İki Levha 2010 K 5194/H37 Hukuk, özgürlük ve ahlak Hart, H. L. A. İstanbul Dost Kitabevi Yayınları 2003 KF 379/B57 Law, language, and ethics : an introduction to law and legal method Bishin, William R. New, NY Foundation Press 1972 KF 385/C44 Introduction to law : its dynamic nature Cheeseman, Henry R. Upper Saddle Prentice Hall 2005 River, N.J. KF 1457/L36 Corporate trust administration and management Landau, Robert I. West Infivity Publishing 2008 Conshohocken, PA KF 2750.A7/M66 Media law and ethics Moore, Roy L. New Routledge 2009 KJE 960/W55 The ethos of Europe : values, law and justice in the EU Williams, Andrew Cambridge Cambridge University 2010 Press KKX 962/K39 Sermaye piyasası mevzuatı ve etik kurallar Kayar, İsmail İstanbul IFA Yayınları 2002 KKX 1305/O33 İşverenin hizmet sözleşmesini ahlak ve iyiniyet kuralları ve benzerlerine aykırılık nedeniyle Odaman, Serkan Ankara [y.y.] 2003 fesih hakkı KKX 3098/İ43 İlaç ve tıp alanında ceza hukuku, etik ve tıbbi sorunlar sempozyumu, 8 Ekim 2008, İstanbul yay. haz. Yener Ünver, Ali İstanbul Yeditepe Üniversitesi 2008 Kemal Yıldız, Onur Özcan Hukuk Fakültesi KKX 3500/H38 Basın ahlakı Hatemi, Hüseyin İstanbul Çığır Yayınları 1976 KKX 3500/Ö94 Basın meslek ahlakı ve yasalar Özgen, Mahmut İhsan İstanbul Filiz Kitabevi 1993 KKX 4258/K36 Kamusal ve ticari yaşamda hukuk ve etik açısından yolsuzlukla mücadele editör Yener Ünver Ankara Seçkin Yayıncılık 2014 KZ 3160.P67 A38 The limits of international law Goldsmith, Jack L. Oxford ; New Oxford University Press 2005 LB 775.R8/R87 Eğitim üzerine Russell, Bertrand İzmir İlya İzmir Yayınevi 2005 LB 1779/H39 Eğitimde etik Haynes, Felicity İstanbul Ayrıntı 2002 LC 94.T9/Ü55 Üniversite ve etik, küreselleşme ve üniversite, felsefe ve bilim yayın kurulu Melih Bursa Uludağ Üniversitesi 2002 Yurtkuran... [ve öte.] LC 262/D87 Ahlak eğitimi : eğitim öğretim yılında Sorbonne da verilmiş sosyoloji ders notları Durkheim, Emile İstanbul Say Yayınları 2010

11 LC 273.T8/D44 Değerler eğitimi uluslararası konferansı : Mayıs 2010 = International conference on İstanbul İstanbul İl Milli Eğitim 2012 values education May 2010 Müdürlüğü NA 2500/E85 Etik-estetik yay. haz. Ayşe Şentürer, İstanbul Yapı-Endüstri Merkezi 2004 Şafak Ural, Funda Uz Sönmez NA 2500/P47 Built upon love : architectural longing after ethics and aesthetics Pérez Go mez, Alberto Cambridge, Mass. MIT Press 2006 P 90/İ78 Medya, etik ve hukuk İrvan, Süleyman İstanbul IPS İletişim Vakfı Yayınları 2003 P 94/C47 Medya etiği Cereci, Sedat İstanbul Metropol Yayınları 2003 P 94/C66 Communication ethics, media, & popular culture Phyllis M. Japp, Mark New Peter Lang 2007 Meister & Debra K. Japp, editors P 94/D39 Ethics in media communications : cases and controversies Day, Louis Alvin Boston, MA Wadsworth Cengage 2006 Learning P 94/E76 İletişim ve etik Erol, E. Gülbuğ İstanbul Hiperlink Yayınları 2012 P 94/K87 Gösteri toplumu bireyinin etik ve estetik değerler inde elektronik medya nın rolü Kurdak, İlkay İstanbul Marmara Üniversitesi 1999 P 94/M43 Media ethics edited by Matthew London ; New Routledge 1998 Kieran. P 94/U73 Medyatik kuşatma Ural, Taceddin İstanbul Etkin Kitaplar 2008 PL 248.H35/R57 Risale-i ahlak : I-II Halîlî-i Marʼaşî Kahramanmaraş UKDE 2012 PN 4756/A46 Türkiye ve Almanya'da gazetecilikte etik = Journalistische ethik in der Türkei und in Ankara Konrad Adenauer Vakfı 2000 Deutschland PN 4756/A46 İki demokratik ülke Türkiye ve Almanya da basın özgürlüğü sorunları Ankara Konrad Adenauer Vakfı 1991 PN 4756/B85 İletişim ve etik : yazılı ve elektronik basında, halkla ilişkilerde, reklamcılıkta, Dünya da ve Bülbül, A. Rıdvan Ankara Nobel Yayın Dağıtım 2001 Türkiye de, etik ilke ve kuralları, kendi kendine denetim PN 4756/Ç37 Medya ve etik Çaplı, Bülent Ankara İmge Kitabevi 2002 PN 4756/G57 Yazılı basında haber ve habercilik etik i Girgin, Atilla İstanbul İnkilap Kitabevi 2000 PN 4756/M43 Medya ve gazetecilikte etik sorunlar der. Andrew Belsey, Ruth İstanbul Ayrıntı Yayınları 1998 Chadwick ; çev. Nurçay Türkoğlu PN 4756/M67 Haber etiği : ahlaki gazeteciliğinin kuruluşu ve eleştirisi Morresi, Enrico Ankara Dost Kitabevi 2006 PN 4756/U98 İletişim etiği sorunlar ve sorumluluklar Uzun, Ruhdan Ankara Dipnot yayınları 2009 PN 4784.E53/B57 İşgören niteliği ve üretim süreci açısından haber sitelerinin basın etiği kurallarını Birsen, Haluk Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2005 uygulayabilme yeterliliği : Türkiye'de internet üzerinden yayınlanan haber sitelerinin editörleriyle bir anket çalışması PN 4784.O24/Ö94 Liberal basın anlayışı : objektif habercilik ideali, haber değerliliği ve gazetecilik etiği Özer, Ömer Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2008 PN 4888.E8/M38 TV haberciliğinde etik Matelski, Marilyn J. İstanbul Yapı Kredi Yayınları 2000 PN 4888.E8/Ö94 Gazetecinin etik kimliği Özgen, Murat İstanbul İ.Ü. İletişim Fakültesi 2002 PN 4888.E8/Ö94 Kurumsal-kuramsal ve tarihsel açıdan : gazetecinin etik kimliği Özgen, Murat İstanbul İ.Ü. İletişim Fakültesi 1998

12 PN 4888.E8/T87 Türk basınında yayımlanan trafik haberlerinin analizi Ankara Emniyet Genel 2002 Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü Q 175.3/Ş46 Mühendislikte felsefe, mantık, bilim ve etik Şen, Zekai İstanbul Su Vakfı 2011 Q /B39 Bilim ahlakı Bayet, Albert İstanbul Türkiye İş Bankası Kültür 2000 Yayınları Q /R47 Bilim etiği : giriş Resnik, David B. İstanbul Ayrıntı Yayınları 2004 Q 175.5/S67 Sosyal bilim, etik ve yöntem ed. Osman Konuk, Ahmet Ankara Adres Yayınları 2009 Kemal Bayram Q M67/B55 Bilimsel araştırmada etik ve sorunları Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği Komitesi Cumhur Ertekin... [ve öte.] Ankara Türkiye Bilimler Akademisi Q M67/P38 Ethics for researchers : facilitating research excellence in FP7 Pauwels, Eléonore Brussels European Commission 2007 Q 181/D86 Dünya'da ve Türkiye'de bilim, etik ve üniversite Ankara Türkiye Bilimler [1994?] Akademisi QA 76.9.M65/H56 Hacker etiği : iş hayatına yıkıcı bir yaklaşım Himanen, Pekka İstanbul Ayrıntı Yayınları 2005 QA 76.9.M65/Q56 Ethics for the information age Quinn, Michael J. Boston Pearson/Addison-Wesley 2006 QA 76.9.M65/T56 Bilişim çağında etik Tıngöy, Özhan İstanbul Avcıol Basım Yayın 2009 QH 447/T65 Genetik araştırma ve uygulamada etik Tolun, Aslıhan Ankara Türkiye Bilimler 2007 Akademisi R 724/J86 Practical ethics for students, interns, and residents : a short reference manual Junkerman, Charles Hagerstown, University Pub. Group 2008 Maryland R 724/U48 Tıbbi araştırmalarda insan katılımcıların korunması ve etik ilkeler Ulus, İsmail H. Ankara Türkiye Bilimler 2007 Akademisi RC 270.8/K36 Kanser ve etik derleyen Ayhan O. Ankara Türkiye Bilimler 2004 Çavdar. Akademisi RC E8/A53 Ethics for psychotherapists and counselors : a proactive approach Anderson, Sharon K. Chichester Wiley-Blackwell 2010 S 605.5/N37 Organik ürünlerin pazarlanması ve etik sorunlar Nardalı, Sinan İstanbul İstanbul Ticaret Odası 2011 TA 157/E54 Engineering professionalism and ethics edited by James H. Schaub and Karl Pavlovic ; with M. D. Morris New Wiley 1986 TA 157/E545 Engineering, business and professional ethics Simon Robinson... [et al.] Amsterdam ; Elsevier/Butterworth Boston Heinemann TA 157/M37 Introduction to engineering ethics Martin, Mike W. Boston McGraw-Hill Higher 2010 Education TK /T38 Ethics and technology : controversies, questions, and strategies for ethical computing Tavani, Herman T. Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2011 Z 7164.P957/F47 Public relations & ethics : a bibliography Ferré, John P. Boston G.K. Hall & Co

YAYINLAYAN YER NUMARASI. 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093. Merkezi. Dorsay, Atilla 2005 9751406900 Remzi PN 1998.2/.

YAYINLAYAN YER NUMARASI. 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093. Merkezi. Dorsay, Atilla 2005 9751406900 Remzi PN 1998.2/. 1 2 3 4 KİTAP ADI %100 İstanbul : tarih, mekan ve sırlar YAZAR Acarer, Erk, 1972- YAYIN TARİHİ ISBN YAYINLAYAN YER NUMARASI DEMİRBAŞ NO 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093...izmler: sanatı anlamak

Detaylı

2010 YILINDA KÜTÜPHANEMĐZE SATIN ALINAN KĐTAPLAR

2010 YILINDA KÜTÜPHANEMĐZE SATIN ALINAN KĐTAPLAR 2010 YILINDA KÜTÜPHANEMĐZE SATIN ALINAN KĐTAPLAR YAYIN YAZAR SIRA NO DEMĐRBAŞ NO YAYIN ADI TARĐHĐ YAYINLAYAN YER NO 1 69975 101 Türk efsanesi Sakaoğlu, Saim, 1939-2003 Ankara : Akçağ GR 280/.S158 70500

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK YAYIN NO: 2009-23 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56848 İktisat nedir? : iktisat üzerine söyleşiler

Detaylı

500 Vases: Contemporary Explorations of a Timeless Form 6098 sayılı Türk borçlar kanunu na göre borçlar hukuku : genel hükümler, cilt I

500 Vases: Contemporary Explorations of a Timeless Form 6098 sayılı Türk borçlar kanunu na göre borçlar hukuku : genel hükümler, cilt I YAZAR ADI-SOYADI Ilgaz, Afet Tanrıverdi, Haluk Kolbaşı, Ahmet Canşen, Efkan Nasaw, Jonathan Ray Hemachandra Antalya, Gökhan Pulaşlı, Hasan Haker, Erol Kiremitçi, Tuna Kağan, Hakan Scott H. Ainsworth (Author),

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2002 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-5 Konular Araştırma 6-7 Avrupa Birliği 8-14 Bilişim 15-23 Çalışma İlişkileri 24-36

Detaylı

Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi. 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi

Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi. 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi GV 301./A35 Akın, Yiğit "Gürbüz ve Yavuz Evlatlar" : Erken Cumhuriyet'te beden Terbiyesi ve Spor İstanbul İletişim

Detaylı

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS Bilim ve Felsefe Science and Philosophy Are Norms of Truth Completely Social A Philosophical Argument against Sociologism Batı Siyasal Düşünceler Tarihinde Siyasal

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

Yardımcı Ders Kitapları Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007

Yardımcı Ders Kitapları Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007 EK-2 DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR Türk Dili I (2-0) 2 Dil nedir? Konuşma dili ve saymaca dilleri, dilin türeyişi ile ilgili kurumlar, son çalışmalar, köken ve yapı yönünden yeryüzü dillerinin

Detaylı

Afyon K ocatepe Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi

Afyon K ocatepe Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0061926 Özel okullar ve eğitimde kalite LC 49/.O94

Detaylı

İLK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISININ SONUÇLARI TEMELİNDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ EĞİTİM MODÜLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER (3-6 Mart 2015, Ankara)

İLK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISININ SONUÇLARI TEMELİNDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ EĞİTİM MODÜLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER (3-6 Mart 2015, Ankara) TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AB-AK ORTAK PROJESİ İLK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISININ SONUÇLARI TEMELİNDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ EĞİTİM MODÜLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK

Detaylı

10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW

10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW 10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW Assoc. Prof. Dr. Seval Kardeş SELİMOĞLU Anadolu University, TURKEY Assoc. Prof. Dr. Şaban UZAY Erciyes University, TURKEY ABSTRACT This

Detaylı

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar)

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar) Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar) -Makale Adına Göre- Ahlâk düşüncesinde siyaseti aramak: İbn Miskeveyh te adalet kavramının siyasî yansımaları

Detaylı

Avrupa da Çokkültürlülüğün İflası (Mı?)

Avrupa da Çokkültürlülüğün İflası (Mı?) Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 7, Sayı: 26 ss.55-85, 2011 Avrupa da Çokkültürlülüğün İflası (Mı?) Hakan Övünç ONGUR Özet Türdeş milliyetçilik ideolojisine karşıt konumlanmış çokkültürlülük anlayışının

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2011 Cilt 7 Sayı 1 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION DEĞİŞEN DÜNYADA BİYOETİK BIOETHICS IN A CHANGING WORLD

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION DEĞİŞEN DÜNYADA BİYOETİK BIOETHICS IN A CHANGING WORLD TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION DEĞİŞEN DÜNYADA BİYOETİK BIOETHICS IN A CHANGING WORLD İSTANBUL, 2012 Değişen Dünyada Biyoetik TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION

Detaylı

İrfan Erdoğan Korkmaz Alemdar. Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi

İrfan Erdoğan Korkmaz Alemdar. Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi İrfan Erdoğan Korkmaz Alemdar Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi Size, bu kitapta sunulanlara inanın veya inanmayın demiyoruz; eğer inanılmayacak geliyorsa,

Detaylı

ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM

ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM 1 İÇİNDEKİLER Uluslar Arası Liderlik Sempozyumu Programı... 4 Özel Bildiri Konuları... 10 Paneller... 12 ÖZGEÇMİŞLER ve KONUŞMA

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 1997 1 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-4 Konular Araştırma 5 Avrupa Birliği 5-8 Bilişim 8-10 Çalışma İlişkileri 10-18

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi İrtibat Bilgileri : Karabük Üniversitesi, Demirçelik Kampusu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

Detaylı

STRENGTHENING THE CAPACITY OF THE TURKISH JUDICIARY ON FREEDOM OF EXPRESSION EU-CoE Joint Project

STRENGTHENING THE CAPACITY OF THE TURKISH JUDICIARY ON FREEDOM OF EXPRESSION EU-CoE Joint Project STRENGTHENING THE CAPACITY OF THE TURKISH JUDICIARY ON FREEDOM OF EXPRESSION EU-CoE Joint Project RECOMMENDATIONS ON THE DEVELOPMENT OF TRAINING MODULES ON THE PROTECTION OF FREEDOM OF EXPRESSION BASED

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL710100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

Hâkim (& Savcı) Niteliği ve Bu Hususta Eklektik Bir Çözüm Önerisi

Hâkim (& Savcı) Niteliği ve Bu Hususta Eklektik Bir Çözüm Önerisi Türkiye Cumhuriyeti Yargı Sisteminin Temel Sorunu Hâkim (& Savcı) Niteliği ve Bu Hususta Eklektik Bir Çözüm Önerisi (K assandr a nın Çığlığı * ) Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU ** * Yunan Mitolojisi

Detaylı