ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan"

Transkript

1 EK-3 ÖZCEÇMiş ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Doktora Hukuk Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1985 Doçentlik Tarihi : 1988 Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6. ı. Yüksek Lisans Tezleri 1. Anonim şirketlerin temsili ve temsil yetkisinin kapsamı 2. Anonim şirketlerde payın devri 3. Sözleşmenin esaslı unsurlarında hata 4. Kollektif ortaklıkta ortakların ortaklık alacaklılarına karşı sorumluluğu 5. Anonim şirketlerde rekabet yasağı 6. Kambiyo senetlerinde ödemeden imtina protestosu 7. Anonim şirketlerde özel denetçi tayini 8. Menkul kıymetlerin ziyaı ve iptali 9. Türk hukukunda ticari mümessil kavramı tayini ve temsil yetkisi 10. Küçük ölçekli sanayi işletmelerinin rekabet gücünün artırılmasında kooperatifleşmenin rolü ve önemi ii. Sigorta konusu menfaat 12. Anonim şirketlerde temsil selahiyeti 13. Türk Ticaret Kanununa göre şirketlerde hisse senetleri ve senetierin devri 14. Ülkemizde tarımsal amaçlı kooperatiflerin tarım kredi kooperatiflerinde üst örgütlenmesi ve bununla ilgili başlıca sorunlar 15. Türk Hukukunda haksız rekabet halleri ve rekabetin korunması 16. Türk Hukukunda ticari işletme kavramı ve ticari işletme işleten vakıflar 17. Anonim ortaklık payının rehni 18. Bağımsız denetim kuruluşlarının sorumluluğu 19. Anonim şirketlerde gündeme bağlılık ilkesi 20. Limited şirketlerde müdürler ve hukuki sorumlulukları 21. Anonim şirketlerde SSK prim borçlarının ödenmemesinden doğan sorumluluk 22. Anonim şirketlerde genel kurul kararları, kararların alınması ve etkileri 23. Banka yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu 24. Türk ve Ukrayna Hukukunda joint venture sözleşmesinde taratların hak ve borçları 25. Anonim ortaklıklarda kar ve karın dağıtımı (

2 26. Alan adının tanıtma vasıtalarından doğan haklara aykırı kullanımı 6.2. Doktora Tezieri I. Anonim şirket yönetim kurulu yetkilerinin bölünmesi ve bırakılması :2. Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında oluşan güç boşluğu ve giderilmesi yollarından proxy sistemi 3. Sigorta konusu rnenfaat 7. Yayınlar 7. ı. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (Seı & sseı & Arts and Humanities) 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler I. Gaining and Losing the Right of Being a Partner (Member) of a Cooperative in Turkish Jurisprudence, Cooperation in Turkey, Ankara 1988, No 8 2. Consumer Protection in Turkish Legislation, Cooperation in TurkeyAnkara April 1991, Number Protection of Consumer Against Misleading Advertisements, Cooperation in Turkey Ankara October 1991, Number LS 4. Principles of Turkish Cooperative Legislation, Cooperation in Turkey, Ankara April 1992, number Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler I. "Anonim Şirketlerde Sermaye olarak Taşınmaz Mal Konulması Taahhüdü", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ankara i98s, C.1,Sayl "Güven Nazariyesi ışığında Teyit Mektubunun Hukuki Niteliği",Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Konya 1988, c.ı, Sayı i 3. "Anonim Şirketlerde Yönetim Kuruluna Seçilebilmek için Ehliyet Şartı", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Konya 1988, c.ı, Sayı i 4. "Federal Almanya'da Tüketicinin Korunması ve Borçlar Hukuku Reformu", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, "Prof.Dr.Coşkun ÜÇOK 'a Armağan"C.2, Ocak-Haziran 1989, Sayı 2 S. "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Hukuki Mahiyeti ", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,"Naci KINACIOGLU'na Arrnağan=C. I, Sayı 2, sh.31-40, Ankara "Türk Ticaret Kanunu Hakkında Görüşümüz", Türk Ticaret Kanunu Toplantıları, I-ıl-ıli, Türkiye Barolar Birliği, Ankara , s "Ticari İş Kavramı ve Tacir Sıfatına Bağlanan Ücret ve Cezaların indirilmesini İsteyemerne", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi," Oğuz Kürşat Ünal'a Armağan", Ankara Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. "Tüketicinin Korunması" Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Konferans, Konya 'Türk Ceza Kanunu Ön Tasarısı" üzerine Sempozyum, S-7 Nisan "Akreditif ve Hukuki Niteliği "Selçuk Üniversitesinde Konferans, Konya 18.S "Türkiye ve AET "Gercord Hocmein tarafından verilen Konferansta Çevirmen, Konya io. io S. "Verbraucherschutz und Schuldrechtsreform in der Bundesrepublik Deutschland "Peter Gilles tarafından verilen Konferansta Çevirmen (Bu çeviri daha sonra yayınlanmıştır) Konya io. i "Ülkemizde Sermaye Piyasası" Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Konferans, Konya "Cumhuriyet'in 65.yılında Türk Hukukuna Bir Bakış" Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi -İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinde Konferans, Konya 28. i O "Sigortacılık ve Bankacılık Faaliyetleri Bakımından Factoring" Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi-iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Konferans, Konya i 6. i i

3 '). "Menkul Kıymetler Piyasasının Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi" Konya Ticaret Odası tarafindan tertip edilen Panel Konuşmacı, Konya (Paneldeki Konuşmanın bir özeti Konya Ticaret Odası Dergisi 'nin 2S.sayısında yayııı lanmışur) io. Etibank Genel Müdürlüğü, Muhasebe ve Maliye Şefieri için Borçlar Hukuku Semineri, Seydişehir, Ekim 1990 II. Şirketlerin Hukuksal Yapısı a- "Anonim Şirketlerin Yönetim Organları ve Türk Pazarlama Vakfı" tarafından tertip edilen Seminer (3 Mayıs-28 Haziran 1993) Konuşmacı olarak, b- "Bankalar Kanunundaki Son Değişiklikler" Konferans, Ankara 1995 c- "Merkez Bankacılığı ve Türkiye'de Bankacılık" Konferans, Ankara 1998 d- "Türk Hukukunda Menkul Kıymet Kavramı ve Kıymetli Evrak Hukukundaki Son Gelişmeler" (Eğitim Semineri), İstanbul 1999 e- "Kcoperatif Yönetim Kurulu Üyeliğinin Yönetimden Doğan Sorumluluğu" Konferans, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Nisan Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetimden Doğan Sorumluluğu: Pankobirlik tarafından tertip edilen sempozyumda konuşmacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Nisan Diğer yayınlar Kitaplar 1. Haksız Rekabet Münasebetiyle Elde Edilen Menfaatlerin İadesi, Konya Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları, Konya Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları, Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş ikinci baskı, (Yrd. Doç. Dr. Sami KARAHAN-Arş. Gör. İbrahim ARSLAN'la birlikte) Konya Ticaret Hukukunun Genel Esasları, Ticaret İşletme Hukuku, Ankara Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu, İstanbul Türk Hukukunda Menkul Kıymet Kavramı ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Ankara Ticaret Hukuku Uygulamaları, (Doç. Dr. Sami KARAHAN ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARSLAN'la birlikte) Ankara Ticaret Hukuku Soruları, Açıklanmış Doğru Seçenekleri ile Mesleklere Giriş Sınavları Deneme Test Soruları,(Komisyon) Ankara "Ticaret Hukuku" Konu anlatımlı çoktan seçmeli Sorular Ankara, 2003 io. Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2007 ii. Ticari İşletme Hukuku ( Genel Esaslar ), (Doç.Dr.Mehmet ÖZDAMAR - Yrd.Doç.Dr.Hayrettin ÇAGLAR ile Birlikte), 5. Bası, Ankara Diğer Makaleler 11. "Tüketim Kooperatifleri ve Tüketicinin Korunması", Kooperatifçilik Dergisi, Ankara 1985, Sayı "Açık Peliçenin Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulrnası", Konya Ticaret Odası Dergisi, Konya 1988, Sayı "Kooperatiflerden Çıkma".Kooperatifçilik Dergisi, Ankara 1988, Sayı "Birikimi i Oy Hakkında", Prof. Dr. Fikret Erene Armağan, Ankara 2006, s Uluslararası atıflar 8. Ulusal & Uluslararası Projeler 1. YURTDIŞI ARAŞTIRMALARI 1978 Almanya" Akademik çalışmalar" " Almanya" DAAD bursiyeri olarak akademik çalışmalar" 1987 Almanya" Akademik çalışmalar" 3

4 '") ARA~TIRMA PROJELERi Limited Şirketlerde Tatbikattan Doğan Aksaklıklar. Bilhassa Azınlığın Hirnayesi Meselesi (Doç. Dr. Rıza AYHAN, Konya (988) Türk l3ankacılık Sistemi ve Faizsiz Bankacılık (Doç.Dr.Rıza A YI-lAN-Arş. Gör. İbrahim ARSLAN, Konya (989) Marka Hukuku (Doç.Dr.Rıza A YHAN-Arş.Gör. Sami KARAHAN, Konya (989) 3. KOMiSYON ÇALIŞMALARI "Rekabeti Sınırlayan Anlaşmalar ve Uygulamalar Hakkında Kanun Tasarısı" Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin tarihinde Tertip ettiği toplantıda oda temsilcisi, "Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Tasarısı" Türk Ticaret Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklikler hakkında hazırlanan Mütalaa, Ankara 1990 Türkiye Barolar Birliği 'nin organize ettiği "Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I-LL-LLL"isimli toplantılarda başkanlık ve bu isimle yayınlanan kitapta geniş bir özet, Ankara idari Görevler Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Selçuk Üniversitesi Sosyal Bi limler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Bşk Şekerbank T.A.Ş.Hukuk Müşaviri T.C.Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği (Banka Meclis Üyesi) Gazi Üniversitesi Rektörü Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Başbakanlık Gençlik ve Spor Müdürlüğü Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul Üyeliği Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı Gazi Üniversitesi Rektörü Doğu Akdeniz Üniversitesi VakıfYöneticiler Kurulu Üyesi LO. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 'Türk Hukuk Enstitüsü 'Türk Kooperatifçilik Kurumu 'Ankara Binicilik ihtisas Kulübü 'Anadolu Kulübü 'Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği 'Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği i ı. Ödüller 4

5 12 S. on i 'I'{i yı lua ver u' ' ıı,:ınız, rısans ve rısansusüstüu düuzeyıuk'u e i ers er ıçın aşaı,:ı. ua k' 'I t a bloyu do Idururıuz. Akademik Ilaftalık Saati Öğrenci Dönem Dersin "dı Vıi Teorik Uygulama Sayısı LO Güz ilkbahar Güz ilkbahar -Ticaret Hukuku i -ı.) Ticaret Hukuku LI 3 - -Ticaret Hukuku i ~:~--, i 1\ \ 'J \. oj 5

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL İLETİŞİM BİLGİLERİ TELEFON (İŞ) : 0 312 439 47 68 TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92 E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER DOĞUM YERİ-TARİHİ : AFYON 21.06.1955 MEDENİ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi E-posta: ozlemtuzuner@gmail.com Eğitim: Galatasaray Üniversitesi-Özel Hukuk Doktora,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER Adı Soyadı Ünvanı Görevi : M. Refik KORKUSUZ : Prof. Dr. : Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Refik KORKUSUZ, 1963 yılında Diyarbakır da doğdu. Henüz iki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE ÖZGEÇMİŞ 26 Temmuz 1943 Trabzon doğumlu olan Prof. Dr. Emin Memiş; 1968-969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde öğrenime başlamış ve 1972 973 yılında Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ SUNUŞ Değerli Gazililer, Kurallar ve kriterlerin yönettiği, kurumsallaşmış bir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2014 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Türkiye de sağlıklı ve üretken bir sermaye piyasası için

Türkiye de sağlıklı ve üretken bir sermaye piyasası için Türkiye de sağlıklı ve üretken bir sermaye piyasası için Ekonominin gelişimine ivme kazandırmak Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SERPAM) 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ne

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ - 1 - RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR Rhea Girişim

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS Doç.Dr. Şaban UZAY ** Yrd.Doç.Dr. Ahmet TANÇ *** SMMM Mehmet ERCİYES Muhasebe, finansal

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1 SERMAYE PiYASASI KURULU 213 YILI FAALiYET RAPORU 1 İçindekiler TABLOLAR GRAFİKLER KISALTMALAR KURUL BAŞKANININ MESAJI 1. SERMAYE PİYASASI KURULU 1.1. MİSYON, VİZYON, GÖREV VE YETKİLERİ 1.2. KARAR ORGANI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı