BİRİNCİ ULUSLARARASI ANADOLU PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK KONGRESİ FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF THE ANATOLIAN MONETARY HISTORY AND NUMISMATICS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ ULUSLARARASI ANADOLU PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK KONGRESİ FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF THE ANATOLIAN MONETARY HISTORY AND NUMISMATICS"

Transkript

1

2 BİRİNCİ ULUSLARARASI ANADOLU PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK KONGRESİ ŞUBAT 2013, ANTALYA BİLDİRİ ÖZETLERİ FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF THE ANATOLIAN MONETARY HISTORY AND NUMISMATICS FEBRUARY 2013, ANTALYA ABSTRACTS

3 Birinci Uluslararası Anadolu Para Tarihi ve Numismatik Kongresi Bildiri Özetleri First International Congress of the Anatolian Monetary History and Numismatics Abstracts Editörler / Editors Kayhan Dörtlük Oğuz Tekin Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, 2013 Bu kitapta yayımlanan bildiri özetlerinin yayım hakkı saklıdır. AKMED ve yazarlarının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz, basılamaz, yayımlanamaz. Özet metinleriyle ilgili her türlü sorumluluk yazarlarına aittir. All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner without written permission from the AKMED and the authors. All responsibility arising from the content of the abstracts published here rest upon their authors. Yazışma Adresi / Mailing Address Barbaros Mah. Kocatepe Sok. No. 25 Kaleiçi ANTALYA TÜRKİYE Tel: 0 (242) Fax: 0 (242) Tasarım ve Yapım / Design and Production İbrahim Keleş Kapak Fotoğrafı / Cover Photograph Baldwin s Auctions Ltd.

4 KURULLAR / BOARDS Şeref Kurulu / Honorary Board Suna Kıraç İnan Kıraç Düzenleme Kurulu / Organizing Board Kayhan Dörtlük Oğuz Tekin Bilim Kurulu / Academic Board Michel Amandry Kevin Butcher Edhem Eldem Christopher Howgego Lutz Ilisch Andrew Meadows Johannes Nollé Oğuz Tekin Bernhard Weisser Koordinasyon Kurulu / Coordination Board Remziye Boyraz Seyhan Süleyman Bulut Aliye Erol-Özdizbay Tuba Ertekin Mustafa İncebacak Tarkan Kahya Hüseyin Köker Dinçer Savaş Lenger

5

6 İÇİNDEKİLER / CONTENTS (Alfabetik soyisim sırasına göre / Names in alphabetical order) 13 Z. Sencan Altınoluk Notes on the Coins of the Upper Cayster Valley [Yukarı Kaystros Vadisi Sikkeleri Üzerine Notlar] 14 Michel Amandry Trajan and Hadrian s Silver Coinage in Cilicia [Traianus ve Hadrianus un Kilikya daki Gümüş Sikkeleri] 15 Melih Arslan Iuliopolis Nekropolü Kharon Sikkeleri [Charon Coins from the Necropolis at Juliopolis] 16 Richard Ashton The Early Bronze Coinage of Kyme in Aiolis [Aiolis teki Kyme nin Erken Dönem Bronz Sikkeleri] 17 Sébastien Barbara An Anepigraphic Variety of the Regal Bronze Issue of Pergamon: Athena and Coiled Snake [Pergamon un Kralî Bronz Emisyonundan Bir Yazısız Örnek: Athena ve Çöreklenmiş Yılan] 18 Jarosław Bodzek Achaemenid Asia Minor: Satrapal Coins and the Great King s Coinage [Akamenid Dönemi nde Küçük Asya: Satraplık ve Büyük Kral Sikkeleri] 19 Süleyman Bulut Mehmet Şengül Yılları Andriake Kazı Sikkeleri ve Yerleşim Tarihine Katkıları [Coins Unearthed at Andriake between and their Contribution to its Settlement History] 20 Kevin Butcher Lycian Drachms of the Roman Period [Roma Dönemi Lykia Drahmileri] 21 François de Callataÿ What s New about the Coinage of Mithradates Eupator, King of Pontus? [Pontos Kralı Mithradates Eupator un Sikkeleri ile İlgili Yeni Hususlar]

7 22 Benedetto Carroccio Mariangela Puglisi The Coins of Kyme Uncovered at Kyme: Evidence from 30 Years of Italian Excavations [Kyme de Ele Geçen Kyme Sikkeleri: 30 Yıllık İtalyan Kazılarından Kanıtlar] 23 Jérémie Chameroy Frappe et trouvailles isolées des monnaies de Pergame sous l Empire romain: que représentent les monnaies de site? [Roma Dönemi nde Pergamon Sikke Darbı ve Münferit Bulgular: Kentin Sikkeleri Neyi Temsil Ediyor?] 24 Zeynep Çizmeli-Öğün Smintheion Definesi ve Aleksandria Troas Sikkelerinin Troas Bölgesi ve Akdeniz Havzasındaki Dolaşımı [The Smintheion Hoard and the Circulation of Alexandria Troas s Coins across the Troad and the Mediterranean Basin] 25 Fabrice Delrieux Les alexandres municipaux tardifs de Carie (fin III e -début II e siècle av. J.-C.). Notes sur les ateliers d Eurômos et Mylasa d après le trésor de Démétrios I er [Karia nın Geç Dönem İskender Sikkeleri (İ.Ö. 3. yy. sonu 2. yy. başı). I. Demetrios Definesi Işığında Euromos ve Mylasa Darphaneleri Üzerine Notlar] 26 Zeliha Demirel-Gökalp Bilecik ve Kütahya Müzelerinde Bulunan Bizans Sikkeleri [Byzantine Coins at the Museums of Bilecik and Kütahya] 27 Nurgül Demirtaş İzmir Agora Kazısında Bulunan Sikkeler [Coins Uncovered at Smyrnaean Agora in ] 28 Ülkü Devecioğlu Roma İmparatorluk Dönemi Iuliopolis Şehir Sikkeleri [Civic Coinage of Juliopolis in the Roman Imperial Period] 29 Filiz Dönmez-Öztürk İstanbul Arkeoloji Müzeleri nde Bulunan Bir Grup Termessos Sikkesi [A Group of Termessian Coins at the İstanbul Archaeological Museums]

8 30 Edhem Eldem Archaeology and Numismatics: The Discovery of an Islamic Coin Hoard in Baghdad in 1899 [Arkeoloji ve Numismatik: 1899 Yılında Bağdat ta Bir İslami Sikke Definesinin Keşfi] 31 Aliye Erol-Özdizbay Edirne (Hadrianopolis) Kalesi Zindanaltı Mevkisi Kurtarma Kazılarında Bulunan Sikkeler [Coins Uncovered during Rescue Excavations at Zindanaltı Mevkii of the Edirne (Hadrianopolis) Citadel] 32 Mehmet Genç Klâsik Osmanlı Sisteminde Kâr, Faiz ve Kredi İlişkilerinin Özel Sermaye Birikimine Etkileri [The Influence of Profit, Interest and Credit Connections on Private Capital Accumulation in the Classical Ottoman System] 33 Mehmet Tevfik Göktürk Elmalı Definesi [The Elmalı Hoard] 35 Hale Güney Trading Activities of Roman Nicomedia and the Circulation of Civic Coins [Roma Dönemi Nikomediası nda Ticari Faaliyetler ve Kent Sikkelerinin Dolaşımı] 36 Volker Heuchert Tooled History: The Involvement of the Pergamenians in the Affairs of the Koinon of Ionia [Biçimlendirilmiş Tarih: Bergamalıların Ionia Koinonu İşlerine Karışması ] 37 Christopher Howgego Questions of Coin Circulation in the Roman Period [Roma Dönemi Sikke Dolaşımı Üzerine Sorular] 38 Lutz Ilisch The Imagery of Sultanic Lead Seals of the Seljuks of Rum in Relation to their Coin Imagery [Anadolu Selçuklu Sultanlarının Kurşun Mühürlerindeki İmgelerin Sikke İmgeleri ile İlişkisi] 39 Stefan Karwiese Some New Evidence on Early Electrum [Erken Dönem Elektron Sikkelere İlişkin Bazı Yeni Kanıtlar] 40 Vedat Keleş Parion Sikkelerinin Sirkülasyonu Işığında Kentin Bölgesel Konumu [Parion s Regional Position in Light of its Coinage Circulation]

9 41 Koray Konuk On Some New Lycian Coin Types [Bazı Yeni Lykia Sikke Tipleri Hakkında] 42 Hüseyin Köker Roma İmparatorluk Dönemi Komama Sikkeleri [Coinage of Komama in the Roman Imperial Period] 43 Sadi S. Kucur Türkiye Selçukluları Sikkelerinde Unvan, Lâkap ve Künyeler [Titles, Epithets and Identification Data on the Coinage of Anatolian Seljuks] 44 Dinçer Savaş Lenger Nif (Olympos) Dağı Kazılarında Bulunan Sikkeler [Coins Uncovered at Nif (Olympos) Mount] 45 Wolfgang Leschhorn The Hellenistic Drachms of Side [Side nin Hellenistik Dönem Drahmileri] 46 Constantin A. Marinescu Byzantium s Early Coinage in the Name of King Lysimachus: Problems and New Attributions [Byzantion un Kral Lysimakhos Adına Bastığı Erken Sikkeleri: Sorunlar ve Yeni Teşhisler] 47 Evangeline Markou Symbols in Archaic and Classical Cypriot Coinage: Their Influences and Diffusion [Arkaik ve Klasik Dönem Kıbrıs Sikkelerinde Semboller: Etkileri ve Yayılımı] 48 Andrew Meadows Imitative Coinage in First-century Pamphylia [Birinci Yüzyıl Pamphyliası nda Taklit Sikkeler] 49 Johannes Nollé Greek Imperials and Mythical Tales [Roma İmparatorluk Dönemi Kent Sikkeleri ve Mitolojik Öyküler] 50 Canan Özbil Nysa Kazısı Sikkeleri [Coins Uncovered at Nysa] 51 Sedat Öztopbaş I. Anastasius un Düğün Solidusu [ Wedding Solidus of Anastasius I] 52 İsmail Günay Paksoy Osman Gazi nin Şimdiye Kadar Yayınlanmış Tek Gümüş Sikkesi Üzerine Düşünceler [Remarks on the Unique Silver Coin of Osman Ghazi Published to Date] 53 Evgeni I. Paunov The Coinage of the Thracian King Mostis: Recent Finds, Chronology, Distribution and Localisation [Thrak Kralı Mostis in Sikkeleri: Yeni Bulgular, Kronoloji, Dağılım ve Lokalizasyon]

10 54 Ulrike Peter Die antiken Münzen Thrakiens - ein numismatisches Webportal [Thrakların Antik Sikkeleri - Numismatik Internet Portalı] 55 Şule Pfeiffer-Taş III. Murat Sikkeleri Işığında Osmanlı Para Tarihi ile İlgili Yeni Tespitler [New Remarks Regarding Ottoman Monetary History in Light of the Coins of Murad III] 56 Annalisa Polosa Coin Production and Coin Circulation at Elaiussa Sebaste in Cilicia Tracheia [Dağlık Kilikya daki Elaiussa Sebaste de Sikke Darbı ve Dolaşımı] 57 Hacer Sancaktar Antiokheia (Pisidia) Kazısı Sikkeleri: [Coins Uncovered at Pisidian Antioch between ] 58 Ursula Schachinger The Coin Finds from the Theater in Ephesus and Some Remarks on Coin Circulation in Ephesus [Ephesos Tiyatrosundan Sikke Buluntuları ve Ephesos taki Sikke Dolaşımı Üzerine Bazı Notlar] 59 Fran Stroobants The Production of Civic Coins in Third- Century Pisidia and Pamphylia: Mapping Regional Trends and Urban Deviations [Üçüncü Yüzyıl Pisidia ve Pamphyliası nda Kent Sikkelerinin Darbı: Bölgesel Eğilimleri ve Kentsel Sapmaları Haritaya İşlemek] 61 Ahmet Tolga Tek Side Kazılarında Bulunan Sikkeler Üzerine Bir Ön Değerlendirme [A Preliminary Assessment of the Coins Uncovered at Side] 62 Oğuz Tekin More Coins of Agathocles, son of Lysimachus: A New Attribution [Lysimakhos un Oğlu Agathokles in Sikkeleri: Yeni Bir Darp Yeri Önerisi] 63 Gültekin Teoman Batı Anadolu Beylik Mangırları [The Mangırs of the West Anatolian Beyliks] 64 İnci Türkoğlu Civic Coinage of Calchedon [Kalkhedon Kent Sikkeleri]

11 65 Ceren Ünal Tralles Definesi: Bizans İmparatoru III. Leon Dönemine Ait Altın Sikkeler [The Tralles Hoard: Gold Coins from the Reign of Byzantine Emperor Leo III] 66 Erdal Ünal Hellenistik Dönem Eumeneia Sikkeleri [Coinage of Eumeneia in the Hellenistic Period] 67 Peter Van Alfen Exiles and Colonists: Delineating Monetary Authority in Archaic Asia Minor [Sürgünler ve Kolonistler: Arkaik Dönem Küçük Asyası nda Sikke Darp Otoritesini Tanımlamak] 68 Bernhard Weisser Coins Excavated at Priene [Priene de Ele Geçen Sikkeler] 69 Oya Yağız Les monnaies de Lysimachie de la collection des monnaies grecques du Musée archéologique de Tekirdağ [Tekirdağ Arkeoloji Müzesi Grek Sikkeleri Koleksiyonundaki Lysimakheia Sikkeleri] 70 Duygu Özlem Yalçın Limes Euphraticus un Numismatik Değerlendirmesi: Defineler [Numismatic Assessment of Limes Euphraticus: Hoards] 71 Mohammad Younis The Anatolian Seljuks and the Ayyubids: Intermarriage and Political Relations through the Coinage [Anadolu Selçukluları ve Eyyubiler: Sikkelerin Işığında Evlilikler ve Politik İlişkiler] 72 Luca Zavagno Betwixt the Greeks and the Saracens : Coins and their Circulation in Cyprus in the Seventh and Eighth Centuries A.D. [ Rumlar ve Sarakenler Arasında : İ.S. 7. ve 8. Yüzyıllarda Kıbrıs ta Sikkeler ve Dolaşımı]

12 BİLDİRİ ÖZETLERİ / ABSTRACTS

13

14 Z. Sencan Altınoluk Notes on the Coins of the Upper Cayster Valley This study provides some new information on the coins minted at the ancient cities of the upper Cayster valley in Lydia. These cities include Cilbiani Inferiores (Nicaea), Cilbiani Superiores (Türkönü village), Dioshieron (Birgi), and Hypaepa (Günlüce village). The earliest evidence for coin mintage in this region goes back to the first and second centuries B.C. It has been suggested that these coins, which bear the name Kaystrianoi on them, are probably produced at Hypaepa to be used by all other settlements in the area. This suggestion is based on important iconographic evidence. Artemis Anaitis, the goddess of Hypaepa, usually represented on the coins of Hypaepa, also appears on the coins of Caystriani. This study also includes a re-examination of the iconography and the legends of the coins minted at Hypaepa and nearby cities from the Roman Imperial period, starting with the time of Augustus. Z. Sencan Altınoluk Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Terzioğlu Yerleşkesi, Çanakkale-Türkiye 13

15 Michel Amandry Trajan and Hadrian s Silver Coinage in Cilicia In the course of the preparation of volume III of Roman Provincial Coinage devoted to the reigns of Nerva, Trajan and Hadrian, the opportunity was offered to make a rough die study of the silver coinage struck in Cilicia during the reigns of Trajan and Hadrian. Tetradrachms were produced at Tarsus under Trajan. Under Hadrian Tarsus produced tetradrachms and tridrachms; at Aegeae, Mopsus and Seleuceia only tetradrachms. The structure of these coinages will be set out and their purpose discussed. Michel Amandry Cabinet des médailles Bibliotheque nationale de France 5 rue Vivienne F Paris-France 14

16 Melih Arslan Iuliopolis Nekropolü Kharon Sikkeleri Bithynia Bölgesi nde bulunan Iuliopolis, Hellenistik Dönem de Gordioukome adında küçük bir kasabadır. Antik kaynaklar kentin İmparator Augustus döneminde büyüdüğünü ve isminin Kleon adında bir çete reisi tarafından Iulius Caesar a atfen Iuliopolis olarak değiştirildiğini bildirirler. Şehir önemini hac yolu üzerinde olması nedeniyle Erken Bizans Dönemi nde de sürdürmüştür da Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğünce, Çayırhan, Gülşehri mevkiinde kaçak kazılarla tahrip edilen Roma nekropolünde başlatılan kurtarma kazısında kentin kendi adıyla bastığı pek çok sikkenin ele geçmesi ile buranın Iuliopolis Nekropolü olduğu anlaşılmıştır. Iuliopolis Nekropolü nde ele geçen Kharon sikkeleri kentin sosyal, dini, ticari ve siyasi yönlerini anlamamızı sağlamıştır. Neredeyse her mezardan ele geçen Kharon sikkeleri sayesinde bugün sular altında kalmış Iuliopolis in gizemi daha çok anlaşılır olmaktadır. Nekropolde ele geçen en erken sikke, İmparator Vespasianus a aittir. İmparatorluk sikkeleri Maximianus dönemine kadar devam etmektedir. Sikkeler Iuliopolis te gerçek anlamda ticaretin ve büyümenin İmparator Vespasianus ile başlamış olduğunu göstermektedir. Ele geçen bronz kent sikkeleri Bithynia Bölgesi şehirleri başta olmak üzere, komşu Galatia ve Paphlagonia bölgelerinin kentlerine aittir. En çok Nikaia kent sikkesi ele geçmiş olup bunu, Prusias ad Hypium, Kretia Flaviopolis, Bithynium, Nikomedia, Koinon Bithynia ve Ankyra şehir sikkeleri takip etmektedir. Bu bildiri ile nekropolde ele geçen Kharon sikkeleri arasındaki imparatorluk sikkeleriyle diğer kentlere ait sikkelerin numismatik sonuçlarından yola çıkılarak kent hakkındaki yeni veriler bilim dünyasına sunulacaktır. Melih Arslan Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gözcü Sokak No: Ulus, Ankara-Türkiye 15

17 Richard Ashton The Early Bronze Coinage of Kyme in Aiolis This paper deals with the abundant early bronze coinage of Kyme in Aiolis with the types eagle/jug, horse forepart/jug, and head of Amazon/ horse or horse forepart or jug. The series are dated to between the mid-fourth and late third centuries B.C., and their relationship with contemporary silver and with some of the later bronze series is discussed. Richard Ashton 3 Cheyne Place, Flat 1 London SW3 4HH - UK 16

18 Sébastien Barbara An Anepigraphic Variety of the Regal Bronze Issue of Pergamon: Athena and Coiled Snake The most widespread unit of regal bronzes minted at Pergamon is a type with a head of Athena on the obverse and a coiled snake on the reverse (n 14 Westermark). Such a complex issue naturally has variants and unusual features. The paper presents a few of them, but mainly focuses on a scarce and curious anepigraphic bronze coin close to that regal issue, but without the legend ΦΙΛΕΤΑΙΡΟΥ. It first tries to understand its chronological context; and then questioning the iconographic meaning of the reverse, it also deals with the polysemy of the snake s pattern at Pergamon. Sébastien Barbara Université Charles-de-Gaulle - Lille 3 Domaine Universitaire du Pont-de-Bois Villeneuve d Ascq Cedex-France 17

19 Jarosław Bodzek Achaemenid Asia Minor: Satrapal Coins and the Great King s Coinage Starting with the third quarter of the 7th century B.C., the Lydians and/ or the Ionians began to strike electrum coins. King Croesus of Lydia ( ) was the first to use pure gold and silver for minting coins. After conquering the Lydian Kingdom, the victorious Cyrus the Great ( ) and his successors in their western provinces encountered a pattern of coinage consisting of royal pure gold and silver issues, as well as of silver and electrum coins struck by independent and subject cities and their individuals. The Achaemenids adopted this pattern. Probably Cyrus and his successors continued to issue gold and silver Croeseids. Darius the Great ( ) reformed the royal coinage around and introduced new, pure gold and silver stater types, known in modern numismatic literature respectively as Daric and Siglos. Besides the royal gold and silver coinage, other issues were also struck which, thanks to iconography as well as to inscriptions, referred to the Achaemenid tradition. These were struck mainly in western satrapies by some Achaemenid officials of various nationalities, and are known in numismatic literature as satrapal coinage. The most important feature of satrapal coinage is its complexity. It should be stressed that satrapal coinage was not a uniform phenomenon like royal coinage. They had iconographic or metrological uniformity of the latter. In the case of satrapal issues the choice of weight standard, denomination system, and iconographic types belonged to the issuer. Even the choice of a mint depended on the circumstances under which a satrap decided to issue coins. In most cases there were no satrapal mints as was in the case of royal coinage. Satrapal coinage was, in fact, the coinage of representatives of the Achaemenid administration. Therefore, its complexity reflects the complex character of the latter. The paper s aim is to discuss satrapal coinage by defining the phenomenon, determining its distinctive features and placing it correctly in the pattern of coinage of the Achaemenid Empire. Especially important is to indicate the exact position of satrapal coins with reference to royal coinage. 18 Jarosław Bodzek Institute of Archaeology Jagiellonian University Kraków-Poland

20 Süleyman Bulut - Mehmet Şengül Yılları Andriake Kazı Sikkeleri ve Yerleşim Tarihine Katkıları Myra nın liman yerleşimi Andriake de, ilk bilimsel kazılar 2009 yılında başlamış; 2012 yılı da dahil olmak üzere Granarium, Plakoma, Sinagog, Onurlandırma Anıtları, B Kilisesi, Küçük Hamam, İşlikler ile liman kıyısındaki dükkan ve depolarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu alanlarda yapılan kazılarda toplam 2493 adet sikke açığa çıkartılmış, bunlardan 541 adedi kesin olarak tanımlanabilmiş, 1140 adet sikkenin ise salt dönemleri tespit edilebilmiştir. Sikkelerin 2 si altın, 15 i gümüş diğerleri ise bronzdur. Kesin tanımlanabilen sikkelerden en erken tarihli olanları İ.Ö. 4. yy. sonu 3. yy. başı, en geç tarihli olanları ise İ.S. 1030/ yıllarına aittirler. Farklı alanlardan ele geçen sikkelerden bazıları, bulundukları yapıların kesin tarihlendirilebilmesine, bazı örnekler ise alanların-yapıların kullanım evrelerinin tespit edilmesine olanak sağlamıştır. Dolayısıyla, bu çalışmada sikkelerin dönemlere göre genel değerlendirilmesinin yapılmasının yanı sıra arkeolojik ve epigrafik verilerle birlikte, Andriake liman yerleşiminin genel tarihi ve bulundukları yapıların gerek inşa tarihleri gerekse de kullanım evrelerinin tespit edilebilmesine yönelik katkıları da değerlendirilmeye çalışılacaktır. Süleyman Bulut Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kampüs, Antalya-Türkiye Mehmet Şengül Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kampüs, Antalya-Türkiye 19

21 Kevin Butcher Lycian Drachms of the Roman Period This paper examines the phenomenon of Lycian silver drachms under the Roman Empire from Augustus to Trajan. In particular it will consider the weight and fineness of the coins, and their relationship to the Roman denarius. Kevin Butcher Classics and Ancient History University of Warwick Coventry CV 7AL - UK 20

22 François de Callataÿ What s New about the Coinage of Mithradates Eupator, King of Pontus? Fifteen years after the publication of my PhD thesis on Mithradatic coinage in 1997 (but submitted in 1988), a lot of new evidence has become available. This includes a large amount of unrecorded coins, among which are some new varieties and some modern counterfeits, better information about hoards, some important epigraphic inscriptions and, above all, a better understanding of how this coinage may have functioned. This paper aims to make a status quaestionis and, going further, to address some questions unformulated so far. François de Callataÿ Royal Library of Belgium Bd de l Empereur, Brussels-Belgium 21

23 Benedetto Carroccio - Mariangela Puglisi The Coins of Kyme Uncovered at Kyme: Evidence from 30 Years of Italian Excavations This paper will present a preliminary analysis of the coins found at Kyme in Aiolis by the Italian Archaeological Mission (MAIKE). During the thirty years of excavations hundreds of coins belonging to archaeological strata from the 5th century B.C. to the Early Byzantine period have been uncovered. Coins from later periods are very sporadic. The peaks of numismatic evidence, mostly bronzes, correspond to the Hellenistic and Late Antique periods. The iconography of Kymaean Greek and Roman Provincial series, with particular attention to the type of the eponymous Amazon, will be examined through the method of the Lexicon Iconographicum Numismaticae. Benedetto Carroccio Università della Calabria Dipartimento di Storia Via P. Bucci - Cubo 28/D Arcavacata di Rende (CS) - Italia Mariangela Puglisi Di.Sc.A.M. - Numismatica Università di Messina Polo Annunziata Messina - Italia 22

24 Jérémie Chameroy Frappe et trouvailles isolées des monnaies de Pergame sous l Empire romain: que représentent les monnaies de site? Le corpus de la production monétaire de Pergame sous l Empire romain a fait l objet de la thèse de doctorat de Bernhard Weisser (1995). Outre le catalogue des différents types monétaires émis par la métropole, son étude permet de connaître le nombre de coins utilisés sous chaque empereur et, par conséquent, de suivre à grands traits l évolution de la production en déterminant les phases d intense ou de faible frappe du bronze dans la polis mysienne. En plus de ce corpus, l inventorisation en cours des trouvailles monétaires faites à Pergame depuis les années 1960 livre un contingent assez important du numéraire de bronze émis par la ville et perdu au cours des siècles de son utilisation. Une possibilité d étude s offre alors à nous: en confrontant les découvertes isolées au volume estimé mis en circulation par l atelier de Pergame, nous suivrons les effets de la variation de la production de ce dernier sur la composition des bronzes pergaméniens mis au jour sur le site. Les monnaies de Pergame recueillies lors des fouilles représentent-elles un échantillon fidèle de l ensemble de la production de l atelier urbain? Quel est leur intérêt documentaire pour l histoire de la polis? Jérémie Chameroy Römisch-Germanisches Zentralmuseum Ernst-Ludwig-Platz Mainz-Deutschland 23

25 Zeynep Çizmeli-Öğün Smintheion Definesi ve Aleksandria Troas Sikkelerinin Troas Bölgesi ve Akdeniz Havzasındaki Dolaşımı Smintheion Definesi 1998 de Apollon Smintheus kutsal alanınında 98/3 açmasında, in situ olarak, işlevi daha sonraki kazılarda aydınlık kazanacak bir yapının tabanı ile duvarı arasına saklanmış şekilde bulunmuştur. Definede 677 adet Roma İmparatorluğu nda darp edilen Eyalet sikkesi bulunur. 667 tanesi kutsal alanın bağlı olduğu ve Roma Dönemi ndeki koloni ismi Colonia Augusta Trodensium olan Aleksandria Troas darbıdır. Definede bulunan yabancı kent sikkeleri içinde en fazla örnek Colonia Augusta Trodensium un ikiz kolonisi olan Mysia Bölgesi ndeki Colonia Augusta Trodensium a (Parion) ait sikkeler olup, Ilion kenti 3 adet sikke ile, Colonia Julia Felix (Sinope) ve Abydos kenti ise 1 sikke ile temsil edilmektedir. Bu tabloda dikkati çeken öğe Aleksandria Troas ın sikkelerinin baskın bir şekilde fazla olmasıdır. Bu çalışmamızda definenin ve bulunduğu Smitheion daki kazılarda ele geçen izole buluntular ışığında hem kutsal alandaki sikke dolaşımını anlamayı, hem de diğer veriler ışığında Troas Bölgesi ndeki sikke dolaşımını incelemeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca Troas Bölgesi nin Roma Dönemi nde darp ettiği sikkelerinin çevre bölgelere yayılımı da Akdeniz havzasında bronz sikke dolaşımına önemli bilgiler kazandıracaktır. Zeynep Çizmeli-Öğün Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Sıhhiye, Ankara-Türkiye 24

26 Fabrice Delrieux Les alexandres municipaux tardifs de Carie (fin III e -début II e siècle av. J.-C.). Notes sur les ateliers d Eurômos et Mylasa d après le trésor de Démétrios I er Comme d autres régions de l Asie Mineure occidentale, la Carie abrite plusieurs ateliers émetteurs d alexandres. Attestés peut-être dès la fin du IV e siècle av. J.-C., ces derniers se multiplient à la fin du III e -début du II e siècle av. J.-C. Installés pour l essentiel sur les bords de la mer Égée et dans la vallée du Méandre, ces établissements produisent alors de beaux tétradrachmes plus ou moins faciles à classer. Si l attribution de certains exemplaires à Alabanda, Cos, Halicarnasse, Mylasa et Rhodes, ne pose a priori aucune difficulté, il en va différemment pour d autres pièces rangées à Antioche du Méandre ou Tabai, Eurômos et Nisyros. Sans doute l étude de nouvelles monnaies permettrait-elle de progresser. Or, depuis quelques années, la mise en vente de nombreux alexandres d Asie Mineure occidentale a sensiblement enrichi le matériel carien jusquelà disponible. Parmi les exemplaires mis ainsi en lumière, figurent des tétradrachmes du trésor de «Démétrios I er» passé dans le commerce en 2003 et publié récemment dans Coins Hoards X. Après que nous aurons fait une mise au point sur ce que l on sait déjà des alexandres tardifs de Carie, deux exemplaires retiendront ici plus particulièrement notre attention : une monnaie soit-disant d Eurômos et une autre de Mylasa, toutes deux issues de séries jusqu à présent inédites. Le premier tétradrachme vient d un monnayage fort rare du début du II e siècle av. J.-C. et ne permet toujours pas d en assurer la provenance. Pire, l étude du matériel accroît les doutes quant à l idée d une origine eurômienne de l échantillon. Le second tétradrachme est en revanche sûrement mylasien et représente une nouvelle variante d un monnayage dont on connaît déjà une vingtaine d exemplaires frappés à la fin du III e et au début du II e siècle av. J.- C. Surfrappée sur des types dont on ne devine plus rien, la pièce montre le monogramme sous le trône de Zeus. Inconnu jusqu alors parmi les monnaies mylasiennes, ce signe est sans doute l abréviation (MAI?) d un nom tel que Maiandros, bien attesté dans la région de Mylasa à l époque hellénistique. Fabrice Delrieux 9 rue Ernest Grangeat Jacob-Bellecombette-France 25

27 Zeliha Demirel-Gökalp Bilecik ve Kütahya Müzelerinde Bulunan Bizans Sikkeleri Bu çalışmada, Kütahya Arkeoloji Müzesi ile Bilecik Müzesi antik sikke koleksiyonunda bulunan Bizans sikkeleri ele alınacaktır. Bilecik Müzesi ndeki Bizans sikkelerinin bu çalışmaya dahil edilmesinin başlıca nedeni, örneklerin büyük çoğunluğunun Pazaryeri ve Söğüt gibi yerleşimlerde kaçak kazı sonucu ele geçen olması ve bu yerleşimlerin de Ortaçağ Phrygia Bölgesi ne yakın mesafelerde yer almasıdır. Kütahya ve Bilecik müzelerinde bulunan Bizans sikkelerinin büyük çoğunluğu, adı geçmiş yerleşimler ve çevresinde bulunmuş çok sayıda sikkeden oluşan ve Bizans ın farklı dönemlerini kesintisiz yansıtan bir grubu temsil etmektedir. Antik Çağ dan itibaren tarihi, politik ve ekonomik açıdan oldukça önem taşıyan bölgedeki bu müzelerde bulunan sikkelerin, numismatik açısından bölgedeki ticari bağlantıları yansıtır şekilde örneklerden oluştuğu düşünülmektedir. Bununla birlikte örneklerin sayıca fazla ve tanımlanabilir özellikte olmaları, bunları istatistiksel olarak kullanılabilir veri grupları haline getirmektedir. Dolayısıyla çalışmada incelenecek örnekler, bu bakış açısı ile ele alınarak, Anadolu daki diğer müze ve kazı buluntuları ile karşılaştırılacaktır. Zeliha Demirel-Gökalp Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Yunus Emre Kampüsü, Eskişehir-Türkiye 26

28 Nurgül Demirtaş İzmir Agora Kazısında Bulunan Sikkeler Bu çalışmada, yılı kazı sezonunda İzmir Agorası nın kuzey ve batı galerilerinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan toplam 913 adet sikke incelenmektedir. Bunlardan 13 adedi Hellenistik Dönem e, 52 adedi Roma İmparatorluk Dönemi ne, 699 adedi Geç Roma İmparatorluk Dönemi ne, 9 Adeti Bizans Dönemi ne, 27 adedi Osmanlı Dönemi ne ve 1 adedi de Avusturya İmparatorluk Dönemi ne tarihlendirilirken, 112 adedinin dönemi belirlenememiştir. Toplam 913 sikkeden 901 i bronz, 9 u gümüş ve 3 ü nikeldir. En erken sikke Hellenistik Dönem e aittir. Sayısal olarak en büyük grubun Roma İmparatorluk Dönemi ne ait olması Agora nın bu evreyi yoğun geçirdiğine işaret eder. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde ise sikke sayısı azalmaktadır. Nurgül Demirtaş Fatih Mah. 29. Sok. Tutku Sitesi D Blok D: 1 Esentepe, Edirne-Türkiye 27

29 Ülkü Devecioğlu Roma İmparatorluk Dönemi Iuliopolis Şehir Sikkeleri Bithynia Bölgesi nin Galatia sınırında bulunan Iuliopolis kenti Hellenistik Dönem de Gordioukome adında küçük bir kasaba iken Augustus döneminde Kleon adında bir çete lideri tarafından genişletilmiş ve Iulius Caesar a ithafen Iuliopolis adını almıştır. Ancak kentin sikke basımlarının İmparator Vespasianus döneminde başlaması nedeni ile gerçek anlamda kent hüviyetine Vespasianus zamanında ulaştığını söyleyebiliriz. Kent, Roma İmparatorluk Dönemi nde İmparator Vespasianus tan İmparator Gallienus a kadar sikke basmış olup, sikkeleri üzerinde en çok tanrılar, tanrıçalar ve lejyon sembolleri kullanılmıştır. Bu bildiriyle dünya müzelerindeki, özel koleksiyonlardaki, müzayede kataloglarındaki Iuliopolis kent sikkeleri ile Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğünce 2009 yılından beri yürütülen Iuliopolis kenti nekropolü kurtarma kazılarında bulunan sikkeler bir araya getirilerek bilim dünyası ile paylaşılacaktır. Ülkü Devecioğlu Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gözcü Sokak No: Ulus, Ankara-Türkiye 28

BİRİNCİ ULUSLARARASI ANADOLU PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK KONGRESİ 25-28 ŞUBAT 2013, ANTALYA

BİRİNCİ ULUSLARARASI ANADOLU PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK KONGRESİ 25-28 ŞUBAT 2013, ANTALYA BİRİNCİ ULUSLARARASI ANADOLU PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK KONGRESİ 25-28 ŞUBAT 2013, ANTALYA FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF THE ANATOLIAN MONETARY HISTORY AND NUMISMATICS 25-28 FEBRUARY 2013, ANTALYA PROGRAM

Detaylı

sağladıkları katkılar belirtilmiştir. Sikkelerin birimleri belirlenmiş dolayısıyla ağırlık ve alaşımlarındaki değişiklikler, ekonomik yapının geçirdiğ

sağladıkları katkılar belirtilmiştir. Sikkelerin birimleri belirlenmiş dolayısıyla ağırlık ve alaşımlarındaki değişiklikler, ekonomik yapının geçirdiğ ÖZET Messogis Dağ sırasının güney çıkıntılarından biri üzerindeki yüksek plato temel alınarak Argive ve Tralliler tarafından kurulan Tralleis Antik Kenti, Asya nın iç kısmında yer alan diğer şehirlerin

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ORTA ÇAĞ DA ANADOLU DA KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR: YÜZYILLARDA ANADOLU DA İTALYANLAR 13 Mayıs 2016, Cuma PROGRAM

ORTA ÇAĞ DA ANADOLU DA KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR: YÜZYILLARDA ANADOLU DA İTALYANLAR 13 Mayıs 2016, Cuma PROGRAM ORTA ÇAĞ DA ANADOLU DA KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR: 12.-15. YÜZYILLARDA ANADOLU DA İTALYANLAR 13 Mayıs 2016, Cuma PROGRAM 10:00-10:30 Açılış Konuşması Prof. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Üniversitesi 10:30-11:15

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

6. 4. Ephesos Darphanesi... 60 6. 5. Magnesia Ad Maendrum Darphanesi... 63 6. 6. Cyzicus Darphanesi... 63 6. 7. Roma Darphanesi... 65 7. SONUÇ...

6. 4. Ephesos Darphanesi... 60 6. 5. Magnesia Ad Maendrum Darphanesi... 63 6. 6. Cyzicus Darphanesi... 63 6. 7. Roma Darphanesi... 65 7. SONUÇ... İÇİNDEKİLER ÖZ. ABSTRACT... I KAYNAKLAR VE KISALTMALAR... II 1. GİRİŞ 1. 1. Tralleis in Tarihi Coğrafyası... 1 1. 2. Araştırma Tarihi... 9 2. ROMA SİKKELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ...12 3. TRALLEİS KAZILARINDA

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ

Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ Arkeoloji Bölümü Klasik Eğitim Bilgileri Arkeoloji Bölümü 2001-2005 Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Pr. 2005-2008 Yüksek Lisans Adnan Menderes ÜniversitesiSosyal

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar KALEIDOSCOPES N.1 Solo Piano Mehmet Okonşar Kaleidoscopes, bir temel ses dizisi üzerine kurulmuş ve bunların dönüşümlerini işleyen bir dizi yapıttan oluşmaktadır. Kullanılan bu temel ses dizisi, Alban

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi ALLIANOI ANTİK ILICASI NDA ÜRETİLEN ERKEN BİZANS DÖNEMİ GÜNLÜK KULLANIM KAPLARI* **Hande YEŞİLOVA Öz Allianoi antik ılıcası içersinde, Geç Roma Erken Bizans Dönemi yerleşiminde bulunan, seramik fırınlarında

Detaylı

HADRIANOUPOLIS SURLARI KURTARMA KAZISINDA BULUNAN ROMA VE BİZANS DÖNEMİ KANDİLLERİ

HADRIANOUPOLIS SURLARI KURTARMA KAZISINDA BULUNAN ROMA VE BİZANS DÖNEMİ KANDİLLERİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ HADRIANOUPOLIS SURLARI KURTARMA KAZISINDA BULUNAN ROMA VE BİZANS DÖNEMİ KANDİLLERİ

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

OFFPRINT / AYRIBASIM BİRİNCİ ULUSLARARASI ANADOLU PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK KONGRESİ 25-28 ŞUBAT 2013 ANTALYA

OFFPRINT / AYRIBASIM BİRİNCİ ULUSLARARASI ANADOLU PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK KONGRESİ 25-28 ŞUBAT 2013 ANTALYA BİRİNCİ ULUSLARARASI ANADOLU PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK KONGRESİ 25-28 ŞUBAT 2013 ANTALYA FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF THE ANATOLIAN MONETARY HISTORY AND NUMISMATICS 25-28 FEBRUARY 2013 BİLDİRİLER PROCEEDINGS

Detaylı

Türkiye yi Anlama Kılavuzu

Türkiye yi Anlama Kılavuzu Türkiye yi Anlama Kılavuzu Doç. Dr. Halil Nalçaoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bl. / Y. Lis Prog. http://mis.bilgi.edu.tr hnalcaoglu@bilgi.edu.tr 1 Research Design Life Trends

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

Prof.Dr. ASLI SARAÇOĞLU

Prof.Dr. ASLI SARAÇOĞLU Prof.Dr. ASLI SARAÇOĞLU Arkeoloji Bölümü Klasik Eğitim Bilgileri 1985-1989 Lisans Atatürk Üniversitesi 1989-1991 Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi 1992-1997 Doktora Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

A Y I K BOYA SOBA SOBA =? RORO MAYO MAS A A YÖS / TÖBT

A Y I K BOYA SOBA SOBA =? RORO MAYO MAS A A YÖS / TÖBT 00 - YÖS / TÖBT. ve. sorularda, I. gruptaki sözcüklerin harfleri birer rakamla gösterilerek II. gruptaki sayılar elde edilmiştir. Soru işaretiyle belirtilen sözcüğün hangi sayıyla gösterildiğini bulunuz.

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Barış SALMAN İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Barış SALMAN İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Barış SALMAN İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Arkeoloji Bölümü, N.177, Bağbaşı Yerleşkesi/KIRŞEHİR Telefon :Oda: 0386 280 4561 GSM: 0536

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

ORHAN GAZİ NİN ABBASİ HALİFESİ AL-MUSTANSİR İ ANAN GÜMÜŞ SİKKELERİ VE BUNLARIN TARİH TAŞIYAN ÜÇ ÖRNEĞİ

ORHAN GAZİ NİN ABBASİ HALİFESİ AL-MUSTANSİR İ ANAN GÜMÜŞ SİKKELERİ VE BUNLARIN TARİH TAŞIYAN ÜÇ ÖRNEĞİ ORHAN GAZİ NİN ABBASİ HALİFESİ AL-MUSTANSİR İ ANAN GÜMÜŞ SİKKELERİ VE BUNLARIN TARİH TAŞIYAN ÜÇ ÖRNEĞİ Dr. Cengiz Babacan Bilindiği gibi Bağdat taki son halife olan al-mustasim den bir önceki ve otuzbeşinci

Detaylı

The Second International Congress on the History of Money and Numismatics in the

The Second International Congress on the History of Money and Numismatics in the SECOND INTERNATIONAL CONGRESS ON THE HISTORY OF MONEY AND NUMISMATICS IN THE MEDITERRANEAN WORLD İKİNCİ ULUSLARARASI AKDENİZ DÜNYASINDA PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK KONGRESİ 5-8 JANUARY / OCAK 2017 ANTALYA

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: STRUCTURAL CERAMICS Course Org. Title: YAPI SERAMİKLERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 09 Language of Instruction: Türkçe Form Submitting/Renewal

Detaylı

İzmir İli Nif Dağı Kazısı Buluntusu Altın Diademler. Gold Diadems from the Nif Mountain Excavations, İzmir

İzmir İli Nif Dağı Kazısı Buluntusu Altın Diademler. Gold Diadems from the Nif Mountain Excavations, İzmir DOI: 10.13114/MJH.2015214574 Geliş Tarihi: 10.11.2015 Kabul Tarihi: 13.11.2015 Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr V/2 (2015) 307-312 İzmir İli Nif Dağı Kazısı Buluntusu Altın Diademler

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a

Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 8, Ekim / October 2015: 13-19 Entelekya / Entelecheia Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a Çeviren İLYAS ALTUNER b Geliş Tarihi: 01.10.2015 Kabul

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

S. ŞAHİN, F. BAZ, N. GÖKALP ÖZDİL, F. ONUR, M. ALKAN, C. AR]KAN, S. UYAR, B. TAKMER, H. UZUNOĞLU ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI

S. ŞAHİN, F. BAZ, N. GÖKALP ÖZDİL, F. ONUR, M. ALKAN, C. AR]KAN, S. UYAR, B. TAKMER, H. UZUNOĞLU ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI E S Kİ ÇAĞ YAZ ILARI 3 S. ŞAHİN, F. BAZ, N. GÖKALP ÖZDİL, F. ONUR, M. ALKAN, C. AR]KAN, S. UYAR, B. TAKMER, H. UZUNOĞLU ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI AKRON ESKİÇAĞ ARAŞTIRMALARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Dairesel grafik (veya dilimli pie chart circle graph diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"pie chart"), istatistik

Dairesel grafik (veya dilimli pie chart circle graph diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:pie chart), istatistik DAİRESEL GRAFİK Dairesel grafik (veya dilimli diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"pie chart"), istatistik biliminde betimsel istatistik alanında kategorik (ya sırasal ölçekli ya da isimsel ölçekli) verileri

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 120 TL. Anadolu da İnsan Görüntüleri Önder Bilgi TL

FİYAT LİSTESİ 120 TL. Anadolu da İnsan Görüntüleri Önder Bilgi TL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A Treasured Memory - Ecclesiastical Silver From Late Ottoman Istanbul in the Sevgi Gönül Collection Brigitte Pitarakis - Christos Merantzas Anadolu da İnsan Görüntüleri Önder

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: COMPUTER PROGRAMMING Course Org. Title: COMPUTER PROGRAMMING Course Level: Course Code: CME 0 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

HELENİSTİK DÖNEM. Pergamon - Bergama. Erken Dönem M.Ö. 8.-6. yüzyıllar -kırık buluntuları -erken dönem kent duvarı

HELENİSTİK DÖNEM. Pergamon - Bergama. Erken Dönem M.Ö. 8.-6. yüzyıllar -kırık buluntuları -erken dönem kent duvarı Pergamon - Bergama Erken Dönem M.Ö. 8.-6. yüzyıllar -kırık buluntuları -erken dönem kent duvarı Krallar Hanedanı Dönemi Helenistik Dönem Philetairos M.Ö. 281 263 I. Eumenes M.Ö. 263 241 I. Attalos M.Ö.

Detaylı

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM ANABİLİM DALI BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Müjde PEKER

Yrd.Doç.Dr. Müjde PEKER Yrd.Doç.Dr. Müjde PEKER ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1975 İSTANBUL T: 212455570015872 F: mujde.peker@istanbul.edu.tr

Detaylı

Yüksek Lisans Ankara Üniv. Sos. bil. Enst. - Arkeoloji (Klasik Arkeoloji)-28.11.2001

Yüksek Lisans Ankara Üniv. Sos. bil. Enst. - Arkeoloji (Klasik Arkeoloji)-28.11.2001 Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. AYÇA GERÇEK E-Posta: aycaozcan@sdu.edu.tr Birimi: Fen Edebiyat Fakültesi Bölüm: Arkeoloji Ana Bilim Dalı: Klasik Arkeoloji Öğrenim Bilgileri Lisans A.Ü.Dil-Tarih-Coğ.Fak.-08.06.1998

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Sanat Tarihi/Bizans Sanatı Ege Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Sanat Tarihi/Bizans Sanatı Ege Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: Ceren ÜNAL Doğum Tarihi: 09 Nisan 1972 Ünvanı: Doçent Doktor Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bilkent Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Sanat

Detaylı

PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ February / Şubat 2016, Volume / Cilt:2, Issue / Sayı:1 PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ISSN: www.sosyalarastirmalar.org Address: Arabacı Alanı

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

MARMARA FORUM ALL PRESS TOTAL PRESS RELEASES

MARMARA FORUM ALL PRESS TOTAL PRESS RELEASES PUBLICITY OZ, the GREAT AND POWERFUL MOVIE PREMIERE SPONSORSHIP There was a huge PR coverage related with the event. There were 5 press releases made during the event, resulting in a total coverage of

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Sample Bibliography and Method of Citing References Bibliography in KAREN

Sample Bibliography and Method of Citing References Bibliography in KAREN Sample Bibliography and Method of Citing References Bibliography in KAREN PRINTED SOURCES Book by a single author Bibliography: Watson, Alaric (2003), Aurelian and the Third Century, London and New York:

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü

B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Türkiye de Toplum için Arkeoloji ve Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi Seminer Salonu-1 2 Nisan 2015 Perşembe Saat 13.30-17.30 Bursa Aktopraklık

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI 2015-2016 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI 2015-2016 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL 1 2 YDİ 101 YDA 101 YDF 101 GUS 101 GUS 103 HYK 101 BED 101 3 ATA 101 Temel Yabancı Dil İngilizce/ Basic English Temel Yabancı Dil Almanca/ Basic

Detaylı

II. İSTANBUL ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU PROGRAMI 11. ARALIK 1. GÜN

II. İSTANBUL ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU PROGRAMI 11. ARALIK 1. GÜN II. İSTANBUL ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU PROGRAMI 11. ARALIK 1. GÜN 10:30 Açılış Konuşması: Yrd. Doç. Dr. Kenan Eren 11:00-11:20 Ulaş Arslan Yaşamını Arkeolojiye Adamış Bir Bilim Kadını:

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI Zekiye Berrin HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY POLITICAL STABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT Almaty, 16-18 May 2016 icefe.

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY POLITICAL STABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT Almaty, 16-18 May 2016 icefe. CALL FOR PAPERS 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY POLITICAL STABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT Almaty, 16-18 May 2016 icefe.org The Eurasian Research Institute of Khoca Akhmet

Detaylı