BİRİNCİ ULUSLARARASI ANADOLU PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK KONGRESİ FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF THE ANATOLIAN MONETARY HISTORY AND NUMISMATICS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ ULUSLARARASI ANADOLU PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK KONGRESİ FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF THE ANATOLIAN MONETARY HISTORY AND NUMISMATICS"

Transkript

1

2 BİRİNCİ ULUSLARARASI ANADOLU PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK KONGRESİ ŞUBAT 2013, ANTALYA BİLDİRİ ÖZETLERİ FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF THE ANATOLIAN MONETARY HISTORY AND NUMISMATICS FEBRUARY 2013, ANTALYA ABSTRACTS

3 Birinci Uluslararası Anadolu Para Tarihi ve Numismatik Kongresi Bildiri Özetleri First International Congress of the Anatolian Monetary History and Numismatics Abstracts Editörler / Editors Kayhan Dörtlük Oğuz Tekin Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, 2013 Bu kitapta yayımlanan bildiri özetlerinin yayım hakkı saklıdır. AKMED ve yazarlarının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz, basılamaz, yayımlanamaz. Özet metinleriyle ilgili her türlü sorumluluk yazarlarına aittir. All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner without written permission from the AKMED and the authors. All responsibility arising from the content of the abstracts published here rest upon their authors. Yazışma Adresi / Mailing Address Barbaros Mah. Kocatepe Sok. No. 25 Kaleiçi ANTALYA TÜRKİYE Tel: 0 (242) Fax: 0 (242) Tasarım ve Yapım / Design and Production İbrahim Keleş Kapak Fotoğrafı / Cover Photograph Baldwin s Auctions Ltd.

4 KURULLAR / BOARDS Şeref Kurulu / Honorary Board Suna Kıraç İnan Kıraç Düzenleme Kurulu / Organizing Board Kayhan Dörtlük Oğuz Tekin Bilim Kurulu / Academic Board Michel Amandry Kevin Butcher Edhem Eldem Christopher Howgego Lutz Ilisch Andrew Meadows Johannes Nollé Oğuz Tekin Bernhard Weisser Koordinasyon Kurulu / Coordination Board Remziye Boyraz Seyhan Süleyman Bulut Aliye Erol-Özdizbay Tuba Ertekin Mustafa İncebacak Tarkan Kahya Hüseyin Köker Dinçer Savaş Lenger

5

6 İÇİNDEKİLER / CONTENTS (Alfabetik soyisim sırasına göre / Names in alphabetical order) 13 Z. Sencan Altınoluk Notes on the Coins of the Upper Cayster Valley [Yukarı Kaystros Vadisi Sikkeleri Üzerine Notlar] 14 Michel Amandry Trajan and Hadrian s Silver Coinage in Cilicia [Traianus ve Hadrianus un Kilikya daki Gümüş Sikkeleri] 15 Melih Arslan Iuliopolis Nekropolü Kharon Sikkeleri [Charon Coins from the Necropolis at Juliopolis] 16 Richard Ashton The Early Bronze Coinage of Kyme in Aiolis [Aiolis teki Kyme nin Erken Dönem Bronz Sikkeleri] 17 Sébastien Barbara An Anepigraphic Variety of the Regal Bronze Issue of Pergamon: Athena and Coiled Snake [Pergamon un Kralî Bronz Emisyonundan Bir Yazısız Örnek: Athena ve Çöreklenmiş Yılan] 18 Jarosław Bodzek Achaemenid Asia Minor: Satrapal Coins and the Great King s Coinage [Akamenid Dönemi nde Küçük Asya: Satraplık ve Büyük Kral Sikkeleri] 19 Süleyman Bulut Mehmet Şengül Yılları Andriake Kazı Sikkeleri ve Yerleşim Tarihine Katkıları [Coins Unearthed at Andriake between and their Contribution to its Settlement History] 20 Kevin Butcher Lycian Drachms of the Roman Period [Roma Dönemi Lykia Drahmileri] 21 François de Callataÿ What s New about the Coinage of Mithradates Eupator, King of Pontus? [Pontos Kralı Mithradates Eupator un Sikkeleri ile İlgili Yeni Hususlar]

7 22 Benedetto Carroccio Mariangela Puglisi The Coins of Kyme Uncovered at Kyme: Evidence from 30 Years of Italian Excavations [Kyme de Ele Geçen Kyme Sikkeleri: 30 Yıllık İtalyan Kazılarından Kanıtlar] 23 Jérémie Chameroy Frappe et trouvailles isolées des monnaies de Pergame sous l Empire romain: que représentent les monnaies de site? [Roma Dönemi nde Pergamon Sikke Darbı ve Münferit Bulgular: Kentin Sikkeleri Neyi Temsil Ediyor?] 24 Zeynep Çizmeli-Öğün Smintheion Definesi ve Aleksandria Troas Sikkelerinin Troas Bölgesi ve Akdeniz Havzasındaki Dolaşımı [The Smintheion Hoard and the Circulation of Alexandria Troas s Coins across the Troad and the Mediterranean Basin] 25 Fabrice Delrieux Les alexandres municipaux tardifs de Carie (fin III e -début II e siècle av. J.-C.). Notes sur les ateliers d Eurômos et Mylasa d après le trésor de Démétrios I er [Karia nın Geç Dönem İskender Sikkeleri (İ.Ö. 3. yy. sonu 2. yy. başı). I. Demetrios Definesi Işığında Euromos ve Mylasa Darphaneleri Üzerine Notlar] 26 Zeliha Demirel-Gökalp Bilecik ve Kütahya Müzelerinde Bulunan Bizans Sikkeleri [Byzantine Coins at the Museums of Bilecik and Kütahya] 27 Nurgül Demirtaş İzmir Agora Kazısında Bulunan Sikkeler [Coins Uncovered at Smyrnaean Agora in ] 28 Ülkü Devecioğlu Roma İmparatorluk Dönemi Iuliopolis Şehir Sikkeleri [Civic Coinage of Juliopolis in the Roman Imperial Period] 29 Filiz Dönmez-Öztürk İstanbul Arkeoloji Müzeleri nde Bulunan Bir Grup Termessos Sikkesi [A Group of Termessian Coins at the İstanbul Archaeological Museums]

8 30 Edhem Eldem Archaeology and Numismatics: The Discovery of an Islamic Coin Hoard in Baghdad in 1899 [Arkeoloji ve Numismatik: 1899 Yılında Bağdat ta Bir İslami Sikke Definesinin Keşfi] 31 Aliye Erol-Özdizbay Edirne (Hadrianopolis) Kalesi Zindanaltı Mevkisi Kurtarma Kazılarında Bulunan Sikkeler [Coins Uncovered during Rescue Excavations at Zindanaltı Mevkii of the Edirne (Hadrianopolis) Citadel] 32 Mehmet Genç Klâsik Osmanlı Sisteminde Kâr, Faiz ve Kredi İlişkilerinin Özel Sermaye Birikimine Etkileri [The Influence of Profit, Interest and Credit Connections on Private Capital Accumulation in the Classical Ottoman System] 33 Mehmet Tevfik Göktürk Elmalı Definesi [The Elmalı Hoard] 35 Hale Güney Trading Activities of Roman Nicomedia and the Circulation of Civic Coins [Roma Dönemi Nikomediası nda Ticari Faaliyetler ve Kent Sikkelerinin Dolaşımı] 36 Volker Heuchert Tooled History: The Involvement of the Pergamenians in the Affairs of the Koinon of Ionia [Biçimlendirilmiş Tarih: Bergamalıların Ionia Koinonu İşlerine Karışması ] 37 Christopher Howgego Questions of Coin Circulation in the Roman Period [Roma Dönemi Sikke Dolaşımı Üzerine Sorular] 38 Lutz Ilisch The Imagery of Sultanic Lead Seals of the Seljuks of Rum in Relation to their Coin Imagery [Anadolu Selçuklu Sultanlarının Kurşun Mühürlerindeki İmgelerin Sikke İmgeleri ile İlişkisi] 39 Stefan Karwiese Some New Evidence on Early Electrum [Erken Dönem Elektron Sikkelere İlişkin Bazı Yeni Kanıtlar] 40 Vedat Keleş Parion Sikkelerinin Sirkülasyonu Işığında Kentin Bölgesel Konumu [Parion s Regional Position in Light of its Coinage Circulation]

9 41 Koray Konuk On Some New Lycian Coin Types [Bazı Yeni Lykia Sikke Tipleri Hakkında] 42 Hüseyin Köker Roma İmparatorluk Dönemi Komama Sikkeleri [Coinage of Komama in the Roman Imperial Period] 43 Sadi S. Kucur Türkiye Selçukluları Sikkelerinde Unvan, Lâkap ve Künyeler [Titles, Epithets and Identification Data on the Coinage of Anatolian Seljuks] 44 Dinçer Savaş Lenger Nif (Olympos) Dağı Kazılarında Bulunan Sikkeler [Coins Uncovered at Nif (Olympos) Mount] 45 Wolfgang Leschhorn The Hellenistic Drachms of Side [Side nin Hellenistik Dönem Drahmileri] 46 Constantin A. Marinescu Byzantium s Early Coinage in the Name of King Lysimachus: Problems and New Attributions [Byzantion un Kral Lysimakhos Adına Bastığı Erken Sikkeleri: Sorunlar ve Yeni Teşhisler] 47 Evangeline Markou Symbols in Archaic and Classical Cypriot Coinage: Their Influences and Diffusion [Arkaik ve Klasik Dönem Kıbrıs Sikkelerinde Semboller: Etkileri ve Yayılımı] 48 Andrew Meadows Imitative Coinage in First-century Pamphylia [Birinci Yüzyıl Pamphyliası nda Taklit Sikkeler] 49 Johannes Nollé Greek Imperials and Mythical Tales [Roma İmparatorluk Dönemi Kent Sikkeleri ve Mitolojik Öyküler] 50 Canan Özbil Nysa Kazısı Sikkeleri [Coins Uncovered at Nysa] 51 Sedat Öztopbaş I. Anastasius un Düğün Solidusu [ Wedding Solidus of Anastasius I] 52 İsmail Günay Paksoy Osman Gazi nin Şimdiye Kadar Yayınlanmış Tek Gümüş Sikkesi Üzerine Düşünceler [Remarks on the Unique Silver Coin of Osman Ghazi Published to Date] 53 Evgeni I. Paunov The Coinage of the Thracian King Mostis: Recent Finds, Chronology, Distribution and Localisation [Thrak Kralı Mostis in Sikkeleri: Yeni Bulgular, Kronoloji, Dağılım ve Lokalizasyon]

10 54 Ulrike Peter Die antiken Münzen Thrakiens - ein numismatisches Webportal [Thrakların Antik Sikkeleri - Numismatik Internet Portalı] 55 Şule Pfeiffer-Taş III. Murat Sikkeleri Işığında Osmanlı Para Tarihi ile İlgili Yeni Tespitler [New Remarks Regarding Ottoman Monetary History in Light of the Coins of Murad III] 56 Annalisa Polosa Coin Production and Coin Circulation at Elaiussa Sebaste in Cilicia Tracheia [Dağlık Kilikya daki Elaiussa Sebaste de Sikke Darbı ve Dolaşımı] 57 Hacer Sancaktar Antiokheia (Pisidia) Kazısı Sikkeleri: [Coins Uncovered at Pisidian Antioch between ] 58 Ursula Schachinger The Coin Finds from the Theater in Ephesus and Some Remarks on Coin Circulation in Ephesus [Ephesos Tiyatrosundan Sikke Buluntuları ve Ephesos taki Sikke Dolaşımı Üzerine Bazı Notlar] 59 Fran Stroobants The Production of Civic Coins in Third- Century Pisidia and Pamphylia: Mapping Regional Trends and Urban Deviations [Üçüncü Yüzyıl Pisidia ve Pamphyliası nda Kent Sikkelerinin Darbı: Bölgesel Eğilimleri ve Kentsel Sapmaları Haritaya İşlemek] 61 Ahmet Tolga Tek Side Kazılarında Bulunan Sikkeler Üzerine Bir Ön Değerlendirme [A Preliminary Assessment of the Coins Uncovered at Side] 62 Oğuz Tekin More Coins of Agathocles, son of Lysimachus: A New Attribution [Lysimakhos un Oğlu Agathokles in Sikkeleri: Yeni Bir Darp Yeri Önerisi] 63 Gültekin Teoman Batı Anadolu Beylik Mangırları [The Mangırs of the West Anatolian Beyliks] 64 İnci Türkoğlu Civic Coinage of Calchedon [Kalkhedon Kent Sikkeleri]

11 65 Ceren Ünal Tralles Definesi: Bizans İmparatoru III. Leon Dönemine Ait Altın Sikkeler [The Tralles Hoard: Gold Coins from the Reign of Byzantine Emperor Leo III] 66 Erdal Ünal Hellenistik Dönem Eumeneia Sikkeleri [Coinage of Eumeneia in the Hellenistic Period] 67 Peter Van Alfen Exiles and Colonists: Delineating Monetary Authority in Archaic Asia Minor [Sürgünler ve Kolonistler: Arkaik Dönem Küçük Asyası nda Sikke Darp Otoritesini Tanımlamak] 68 Bernhard Weisser Coins Excavated at Priene [Priene de Ele Geçen Sikkeler] 69 Oya Yağız Les monnaies de Lysimachie de la collection des monnaies grecques du Musée archéologique de Tekirdağ [Tekirdağ Arkeoloji Müzesi Grek Sikkeleri Koleksiyonundaki Lysimakheia Sikkeleri] 70 Duygu Özlem Yalçın Limes Euphraticus un Numismatik Değerlendirmesi: Defineler [Numismatic Assessment of Limes Euphraticus: Hoards] 71 Mohammad Younis The Anatolian Seljuks and the Ayyubids: Intermarriage and Political Relations through the Coinage [Anadolu Selçukluları ve Eyyubiler: Sikkelerin Işığında Evlilikler ve Politik İlişkiler] 72 Luca Zavagno Betwixt the Greeks and the Saracens : Coins and their Circulation in Cyprus in the Seventh and Eighth Centuries A.D. [ Rumlar ve Sarakenler Arasında : İ.S. 7. ve 8. Yüzyıllarda Kıbrıs ta Sikkeler ve Dolaşımı]

12 BİLDİRİ ÖZETLERİ / ABSTRACTS

13

14 Z. Sencan Altınoluk Notes on the Coins of the Upper Cayster Valley This study provides some new information on the coins minted at the ancient cities of the upper Cayster valley in Lydia. These cities include Cilbiani Inferiores (Nicaea), Cilbiani Superiores (Türkönü village), Dioshieron (Birgi), and Hypaepa (Günlüce village). The earliest evidence for coin mintage in this region goes back to the first and second centuries B.C. It has been suggested that these coins, which bear the name Kaystrianoi on them, are probably produced at Hypaepa to be used by all other settlements in the area. This suggestion is based on important iconographic evidence. Artemis Anaitis, the goddess of Hypaepa, usually represented on the coins of Hypaepa, also appears on the coins of Caystriani. This study also includes a re-examination of the iconography and the legends of the coins minted at Hypaepa and nearby cities from the Roman Imperial period, starting with the time of Augustus. Z. Sencan Altınoluk Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Terzioğlu Yerleşkesi, Çanakkale-Türkiye 13

15 Michel Amandry Trajan and Hadrian s Silver Coinage in Cilicia In the course of the preparation of volume III of Roman Provincial Coinage devoted to the reigns of Nerva, Trajan and Hadrian, the opportunity was offered to make a rough die study of the silver coinage struck in Cilicia during the reigns of Trajan and Hadrian. Tetradrachms were produced at Tarsus under Trajan. Under Hadrian Tarsus produced tetradrachms and tridrachms; at Aegeae, Mopsus and Seleuceia only tetradrachms. The structure of these coinages will be set out and their purpose discussed. Michel Amandry Cabinet des médailles Bibliotheque nationale de France 5 rue Vivienne F Paris-France 14

16 Melih Arslan Iuliopolis Nekropolü Kharon Sikkeleri Bithynia Bölgesi nde bulunan Iuliopolis, Hellenistik Dönem de Gordioukome adında küçük bir kasabadır. Antik kaynaklar kentin İmparator Augustus döneminde büyüdüğünü ve isminin Kleon adında bir çete reisi tarafından Iulius Caesar a atfen Iuliopolis olarak değiştirildiğini bildirirler. Şehir önemini hac yolu üzerinde olması nedeniyle Erken Bizans Dönemi nde de sürdürmüştür da Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğünce, Çayırhan, Gülşehri mevkiinde kaçak kazılarla tahrip edilen Roma nekropolünde başlatılan kurtarma kazısında kentin kendi adıyla bastığı pek çok sikkenin ele geçmesi ile buranın Iuliopolis Nekropolü olduğu anlaşılmıştır. Iuliopolis Nekropolü nde ele geçen Kharon sikkeleri kentin sosyal, dini, ticari ve siyasi yönlerini anlamamızı sağlamıştır. Neredeyse her mezardan ele geçen Kharon sikkeleri sayesinde bugün sular altında kalmış Iuliopolis in gizemi daha çok anlaşılır olmaktadır. Nekropolde ele geçen en erken sikke, İmparator Vespasianus a aittir. İmparatorluk sikkeleri Maximianus dönemine kadar devam etmektedir. Sikkeler Iuliopolis te gerçek anlamda ticaretin ve büyümenin İmparator Vespasianus ile başlamış olduğunu göstermektedir. Ele geçen bronz kent sikkeleri Bithynia Bölgesi şehirleri başta olmak üzere, komşu Galatia ve Paphlagonia bölgelerinin kentlerine aittir. En çok Nikaia kent sikkesi ele geçmiş olup bunu, Prusias ad Hypium, Kretia Flaviopolis, Bithynium, Nikomedia, Koinon Bithynia ve Ankyra şehir sikkeleri takip etmektedir. Bu bildiri ile nekropolde ele geçen Kharon sikkeleri arasındaki imparatorluk sikkeleriyle diğer kentlere ait sikkelerin numismatik sonuçlarından yola çıkılarak kent hakkındaki yeni veriler bilim dünyasına sunulacaktır. Melih Arslan Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gözcü Sokak No: Ulus, Ankara-Türkiye 15

17 Richard Ashton The Early Bronze Coinage of Kyme in Aiolis This paper deals with the abundant early bronze coinage of Kyme in Aiolis with the types eagle/jug, horse forepart/jug, and head of Amazon/ horse or horse forepart or jug. The series are dated to between the mid-fourth and late third centuries B.C., and their relationship with contemporary silver and with some of the later bronze series is discussed. Richard Ashton 3 Cheyne Place, Flat 1 London SW3 4HH - UK 16

18 Sébastien Barbara An Anepigraphic Variety of the Regal Bronze Issue of Pergamon: Athena and Coiled Snake The most widespread unit of regal bronzes minted at Pergamon is a type with a head of Athena on the obverse and a coiled snake on the reverse (n 14 Westermark). Such a complex issue naturally has variants and unusual features. The paper presents a few of them, but mainly focuses on a scarce and curious anepigraphic bronze coin close to that regal issue, but without the legend ΦΙΛΕΤΑΙΡΟΥ. It first tries to understand its chronological context; and then questioning the iconographic meaning of the reverse, it also deals with the polysemy of the snake s pattern at Pergamon. Sébastien Barbara Université Charles-de-Gaulle - Lille 3 Domaine Universitaire du Pont-de-Bois Villeneuve d Ascq Cedex-France 17

19 Jarosław Bodzek Achaemenid Asia Minor: Satrapal Coins and the Great King s Coinage Starting with the third quarter of the 7th century B.C., the Lydians and/ or the Ionians began to strike electrum coins. King Croesus of Lydia ( ) was the first to use pure gold and silver for minting coins. After conquering the Lydian Kingdom, the victorious Cyrus the Great ( ) and his successors in their western provinces encountered a pattern of coinage consisting of royal pure gold and silver issues, as well as of silver and electrum coins struck by independent and subject cities and their individuals. The Achaemenids adopted this pattern. Probably Cyrus and his successors continued to issue gold and silver Croeseids. Darius the Great ( ) reformed the royal coinage around and introduced new, pure gold and silver stater types, known in modern numismatic literature respectively as Daric and Siglos. Besides the royal gold and silver coinage, other issues were also struck which, thanks to iconography as well as to inscriptions, referred to the Achaemenid tradition. These were struck mainly in western satrapies by some Achaemenid officials of various nationalities, and are known in numismatic literature as satrapal coinage. The most important feature of satrapal coinage is its complexity. It should be stressed that satrapal coinage was not a uniform phenomenon like royal coinage. They had iconographic or metrological uniformity of the latter. In the case of satrapal issues the choice of weight standard, denomination system, and iconographic types belonged to the issuer. Even the choice of a mint depended on the circumstances under which a satrap decided to issue coins. In most cases there were no satrapal mints as was in the case of royal coinage. Satrapal coinage was, in fact, the coinage of representatives of the Achaemenid administration. Therefore, its complexity reflects the complex character of the latter. The paper s aim is to discuss satrapal coinage by defining the phenomenon, determining its distinctive features and placing it correctly in the pattern of coinage of the Achaemenid Empire. Especially important is to indicate the exact position of satrapal coins with reference to royal coinage. 18 Jarosław Bodzek Institute of Archaeology Jagiellonian University Kraków-Poland

20 Süleyman Bulut - Mehmet Şengül Yılları Andriake Kazı Sikkeleri ve Yerleşim Tarihine Katkıları Myra nın liman yerleşimi Andriake de, ilk bilimsel kazılar 2009 yılında başlamış; 2012 yılı da dahil olmak üzere Granarium, Plakoma, Sinagog, Onurlandırma Anıtları, B Kilisesi, Küçük Hamam, İşlikler ile liman kıyısındaki dükkan ve depolarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu alanlarda yapılan kazılarda toplam 2493 adet sikke açığa çıkartılmış, bunlardan 541 adedi kesin olarak tanımlanabilmiş, 1140 adet sikkenin ise salt dönemleri tespit edilebilmiştir. Sikkelerin 2 si altın, 15 i gümüş diğerleri ise bronzdur. Kesin tanımlanabilen sikkelerden en erken tarihli olanları İ.Ö. 4. yy. sonu 3. yy. başı, en geç tarihli olanları ise İ.S. 1030/ yıllarına aittirler. Farklı alanlardan ele geçen sikkelerden bazıları, bulundukları yapıların kesin tarihlendirilebilmesine, bazı örnekler ise alanların-yapıların kullanım evrelerinin tespit edilmesine olanak sağlamıştır. Dolayısıyla, bu çalışmada sikkelerin dönemlere göre genel değerlendirilmesinin yapılmasının yanı sıra arkeolojik ve epigrafik verilerle birlikte, Andriake liman yerleşiminin genel tarihi ve bulundukları yapıların gerek inşa tarihleri gerekse de kullanım evrelerinin tespit edilebilmesine yönelik katkıları da değerlendirilmeye çalışılacaktır. Süleyman Bulut Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kampüs, Antalya-Türkiye Mehmet Şengül Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kampüs, Antalya-Türkiye 19

21 Kevin Butcher Lycian Drachms of the Roman Period This paper examines the phenomenon of Lycian silver drachms under the Roman Empire from Augustus to Trajan. In particular it will consider the weight and fineness of the coins, and their relationship to the Roman denarius. Kevin Butcher Classics and Ancient History University of Warwick Coventry CV 7AL - UK 20

22 François de Callataÿ What s New about the Coinage of Mithradates Eupator, King of Pontus? Fifteen years after the publication of my PhD thesis on Mithradatic coinage in 1997 (but submitted in 1988), a lot of new evidence has become available. This includes a large amount of unrecorded coins, among which are some new varieties and some modern counterfeits, better information about hoards, some important epigraphic inscriptions and, above all, a better understanding of how this coinage may have functioned. This paper aims to make a status quaestionis and, going further, to address some questions unformulated so far. François de Callataÿ Royal Library of Belgium Bd de l Empereur, Brussels-Belgium 21

23 Benedetto Carroccio - Mariangela Puglisi The Coins of Kyme Uncovered at Kyme: Evidence from 30 Years of Italian Excavations This paper will present a preliminary analysis of the coins found at Kyme in Aiolis by the Italian Archaeological Mission (MAIKE). During the thirty years of excavations hundreds of coins belonging to archaeological strata from the 5th century B.C. to the Early Byzantine period have been uncovered. Coins from later periods are very sporadic. The peaks of numismatic evidence, mostly bronzes, correspond to the Hellenistic and Late Antique periods. The iconography of Kymaean Greek and Roman Provincial series, with particular attention to the type of the eponymous Amazon, will be examined through the method of the Lexicon Iconographicum Numismaticae. Benedetto Carroccio Università della Calabria Dipartimento di Storia Via P. Bucci - Cubo 28/D Arcavacata di Rende (CS) - Italia Mariangela Puglisi Di.Sc.A.M. - Numismatica Università di Messina Polo Annunziata Messina - Italia 22

24 Jérémie Chameroy Frappe et trouvailles isolées des monnaies de Pergame sous l Empire romain: que représentent les monnaies de site? Le corpus de la production monétaire de Pergame sous l Empire romain a fait l objet de la thèse de doctorat de Bernhard Weisser (1995). Outre le catalogue des différents types monétaires émis par la métropole, son étude permet de connaître le nombre de coins utilisés sous chaque empereur et, par conséquent, de suivre à grands traits l évolution de la production en déterminant les phases d intense ou de faible frappe du bronze dans la polis mysienne. En plus de ce corpus, l inventorisation en cours des trouvailles monétaires faites à Pergame depuis les années 1960 livre un contingent assez important du numéraire de bronze émis par la ville et perdu au cours des siècles de son utilisation. Une possibilité d étude s offre alors à nous: en confrontant les découvertes isolées au volume estimé mis en circulation par l atelier de Pergame, nous suivrons les effets de la variation de la production de ce dernier sur la composition des bronzes pergaméniens mis au jour sur le site. Les monnaies de Pergame recueillies lors des fouilles représentent-elles un échantillon fidèle de l ensemble de la production de l atelier urbain? Quel est leur intérêt documentaire pour l histoire de la polis? Jérémie Chameroy Römisch-Germanisches Zentralmuseum Ernst-Ludwig-Platz Mainz-Deutschland 23

25 Zeynep Çizmeli-Öğün Smintheion Definesi ve Aleksandria Troas Sikkelerinin Troas Bölgesi ve Akdeniz Havzasındaki Dolaşımı Smintheion Definesi 1998 de Apollon Smintheus kutsal alanınında 98/3 açmasında, in situ olarak, işlevi daha sonraki kazılarda aydınlık kazanacak bir yapının tabanı ile duvarı arasına saklanmış şekilde bulunmuştur. Definede 677 adet Roma İmparatorluğu nda darp edilen Eyalet sikkesi bulunur. 667 tanesi kutsal alanın bağlı olduğu ve Roma Dönemi ndeki koloni ismi Colonia Augusta Trodensium olan Aleksandria Troas darbıdır. Definede bulunan yabancı kent sikkeleri içinde en fazla örnek Colonia Augusta Trodensium un ikiz kolonisi olan Mysia Bölgesi ndeki Colonia Augusta Trodensium a (Parion) ait sikkeler olup, Ilion kenti 3 adet sikke ile, Colonia Julia Felix (Sinope) ve Abydos kenti ise 1 sikke ile temsil edilmektedir. Bu tabloda dikkati çeken öğe Aleksandria Troas ın sikkelerinin baskın bir şekilde fazla olmasıdır. Bu çalışmamızda definenin ve bulunduğu Smitheion daki kazılarda ele geçen izole buluntular ışığında hem kutsal alandaki sikke dolaşımını anlamayı, hem de diğer veriler ışığında Troas Bölgesi ndeki sikke dolaşımını incelemeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca Troas Bölgesi nin Roma Dönemi nde darp ettiği sikkelerinin çevre bölgelere yayılımı da Akdeniz havzasında bronz sikke dolaşımına önemli bilgiler kazandıracaktır. Zeynep Çizmeli-Öğün Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Sıhhiye, Ankara-Türkiye 24

26 Fabrice Delrieux Les alexandres municipaux tardifs de Carie (fin III e -début II e siècle av. J.-C.). Notes sur les ateliers d Eurômos et Mylasa d après le trésor de Démétrios I er Comme d autres régions de l Asie Mineure occidentale, la Carie abrite plusieurs ateliers émetteurs d alexandres. Attestés peut-être dès la fin du IV e siècle av. J.-C., ces derniers se multiplient à la fin du III e -début du II e siècle av. J.-C. Installés pour l essentiel sur les bords de la mer Égée et dans la vallée du Méandre, ces établissements produisent alors de beaux tétradrachmes plus ou moins faciles à classer. Si l attribution de certains exemplaires à Alabanda, Cos, Halicarnasse, Mylasa et Rhodes, ne pose a priori aucune difficulté, il en va différemment pour d autres pièces rangées à Antioche du Méandre ou Tabai, Eurômos et Nisyros. Sans doute l étude de nouvelles monnaies permettrait-elle de progresser. Or, depuis quelques années, la mise en vente de nombreux alexandres d Asie Mineure occidentale a sensiblement enrichi le matériel carien jusquelà disponible. Parmi les exemplaires mis ainsi en lumière, figurent des tétradrachmes du trésor de «Démétrios I er» passé dans le commerce en 2003 et publié récemment dans Coins Hoards X. Après que nous aurons fait une mise au point sur ce que l on sait déjà des alexandres tardifs de Carie, deux exemplaires retiendront ici plus particulièrement notre attention : une monnaie soit-disant d Eurômos et une autre de Mylasa, toutes deux issues de séries jusqu à présent inédites. Le premier tétradrachme vient d un monnayage fort rare du début du II e siècle av. J.-C. et ne permet toujours pas d en assurer la provenance. Pire, l étude du matériel accroît les doutes quant à l idée d une origine eurômienne de l échantillon. Le second tétradrachme est en revanche sûrement mylasien et représente une nouvelle variante d un monnayage dont on connaît déjà une vingtaine d exemplaires frappés à la fin du III e et au début du II e siècle av. J.- C. Surfrappée sur des types dont on ne devine plus rien, la pièce montre le monogramme sous le trône de Zeus. Inconnu jusqu alors parmi les monnaies mylasiennes, ce signe est sans doute l abréviation (MAI?) d un nom tel que Maiandros, bien attesté dans la région de Mylasa à l époque hellénistique. Fabrice Delrieux 9 rue Ernest Grangeat Jacob-Bellecombette-France 25

27 Zeliha Demirel-Gökalp Bilecik ve Kütahya Müzelerinde Bulunan Bizans Sikkeleri Bu çalışmada, Kütahya Arkeoloji Müzesi ile Bilecik Müzesi antik sikke koleksiyonunda bulunan Bizans sikkeleri ele alınacaktır. Bilecik Müzesi ndeki Bizans sikkelerinin bu çalışmaya dahil edilmesinin başlıca nedeni, örneklerin büyük çoğunluğunun Pazaryeri ve Söğüt gibi yerleşimlerde kaçak kazı sonucu ele geçen olması ve bu yerleşimlerin de Ortaçağ Phrygia Bölgesi ne yakın mesafelerde yer almasıdır. Kütahya ve Bilecik müzelerinde bulunan Bizans sikkelerinin büyük çoğunluğu, adı geçmiş yerleşimler ve çevresinde bulunmuş çok sayıda sikkeden oluşan ve Bizans ın farklı dönemlerini kesintisiz yansıtan bir grubu temsil etmektedir. Antik Çağ dan itibaren tarihi, politik ve ekonomik açıdan oldukça önem taşıyan bölgedeki bu müzelerde bulunan sikkelerin, numismatik açısından bölgedeki ticari bağlantıları yansıtır şekilde örneklerden oluştuğu düşünülmektedir. Bununla birlikte örneklerin sayıca fazla ve tanımlanabilir özellikte olmaları, bunları istatistiksel olarak kullanılabilir veri grupları haline getirmektedir. Dolayısıyla çalışmada incelenecek örnekler, bu bakış açısı ile ele alınarak, Anadolu daki diğer müze ve kazı buluntuları ile karşılaştırılacaktır. Zeliha Demirel-Gökalp Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Yunus Emre Kampüsü, Eskişehir-Türkiye 26

28 Nurgül Demirtaş İzmir Agora Kazısında Bulunan Sikkeler Bu çalışmada, yılı kazı sezonunda İzmir Agorası nın kuzey ve batı galerilerinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan toplam 913 adet sikke incelenmektedir. Bunlardan 13 adedi Hellenistik Dönem e, 52 adedi Roma İmparatorluk Dönemi ne, 699 adedi Geç Roma İmparatorluk Dönemi ne, 9 Adeti Bizans Dönemi ne, 27 adedi Osmanlı Dönemi ne ve 1 adedi de Avusturya İmparatorluk Dönemi ne tarihlendirilirken, 112 adedinin dönemi belirlenememiştir. Toplam 913 sikkeden 901 i bronz, 9 u gümüş ve 3 ü nikeldir. En erken sikke Hellenistik Dönem e aittir. Sayısal olarak en büyük grubun Roma İmparatorluk Dönemi ne ait olması Agora nın bu evreyi yoğun geçirdiğine işaret eder. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde ise sikke sayısı azalmaktadır. Nurgül Demirtaş Fatih Mah. 29. Sok. Tutku Sitesi D Blok D: 1 Esentepe, Edirne-Türkiye 27

29 Ülkü Devecioğlu Roma İmparatorluk Dönemi Iuliopolis Şehir Sikkeleri Bithynia Bölgesi nin Galatia sınırında bulunan Iuliopolis kenti Hellenistik Dönem de Gordioukome adında küçük bir kasaba iken Augustus döneminde Kleon adında bir çete lideri tarafından genişletilmiş ve Iulius Caesar a ithafen Iuliopolis adını almıştır. Ancak kentin sikke basımlarının İmparator Vespasianus döneminde başlaması nedeni ile gerçek anlamda kent hüviyetine Vespasianus zamanında ulaştığını söyleyebiliriz. Kent, Roma İmparatorluk Dönemi nde İmparator Vespasianus tan İmparator Gallienus a kadar sikke basmış olup, sikkeleri üzerinde en çok tanrılar, tanrıçalar ve lejyon sembolleri kullanılmıştır. Bu bildiriyle dünya müzelerindeki, özel koleksiyonlardaki, müzayede kataloglarındaki Iuliopolis kent sikkeleri ile Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğünce 2009 yılından beri yürütülen Iuliopolis kenti nekropolü kurtarma kazılarında bulunan sikkeler bir araya getirilerek bilim dünyası ile paylaşılacaktır. Ülkü Devecioğlu Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gözcü Sokak No: Ulus, Ankara-Türkiye 28

TARİHİ AKSEKİ EVLERİ Historic Akseki Houses. Bir Kutsal Alan Arkeoparkı: KLAROS A Sanctuary Archaeopark: CLAROS

TARİHİ AKSEKİ EVLERİ Historic Akseki Houses. Bir Kutsal Alan Arkeoparkı: KLAROS A Sanctuary Archaeopark: CLAROS PUBLISHED QUARTERLY, YEAR: 4, ISSUE NO: 13, JULY - SEPTEMBER 2013 3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 13 TEMMUZ / EYLÜL 2013 CHAMBER of ANTALYA TOUR GUIDES QUARTERLY Çok Özel Röportaj TARİHİ AKSEKİ EVLERİ Historic

Detaylı

GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ

GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ EKİM-KASIM-ARALIK 2011 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2011 SAYI 3 ISSUE 3 Yeni bir müzemiz oldu: GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ We have a new museum: Gaziantep Zeugma Mozaic Museum KÜLTÜRE ve SANATA CAN SUYU:

Detaylı

20 th CIÉPO Symposium New Trends in Ottoman Studies

20 th CIÉPO Symposium New Trends in Ottoman Studies University of Crete Department of History and Archaeology Foundation for Research and Technology - Hellas Institute for Mediterranean Studies 20 th CIÉPO Symposium New Trends in Ottoman Studies Rethymno,

Detaylı

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Göynük Göynük is in the leading role Şimdi Artısı Var Özel

Detaylı

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies NİSAN 2013 APRIL 334 TÜRSAB DERGİ Cacabey Camii Cacabey Mosque Karabük 76 yaşında Karabük is 76 Years Old Dolmabahçe Camii The

Detaylı

Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu na 65. Yaş Armağanı EUERGETES. Festschrift für Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburtstag

Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu na 65. Yaş Armağanı EUERGETES. Festschrift für Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburtstag Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu na 65. Yaş Armağanı EUERGETES Festschrift für Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburtstag Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Dünya'nın biletini kesiyoruz! AIR 2.267 Seyahat Acentesi

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012

BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 BİLGE STRATEJİ Jeopolitik, Ekonomi-Politik ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi Geo-Politics, Political Economy and Socio-Cultural Research Journal Cilt 4, Sayı

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Ocak-Şubat 2009 Yıl: 2 Sayı: 7 ISSN: 1308-0563 SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM TERMAL TURİZMİN BEŞİĞİ YALOVA YALOVA,

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 14 A

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 14 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from

Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from harm Tarihin ve uygarlığın başladığı topraklar The

Detaylı

Proje Ortakları: VitrA, Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) Project Partners VitrA, Turkish Association of Architects in Private Practice

Proje Ortakları: VitrA, Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) Project Partners VitrA, Turkish Association of Architects in Private Practice VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi 2 VıtrA Contemporary Architecture Series 2 Turizm ve Rekreasyon Yapıları Tourism and Recreation Buildings ISBN 978-605-61000-2-4 Birinci Baskı İstanbul, 2013 First Edition

Detaylı

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR Alfabetik sırayla / (In Alphabetical Order) Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR Prof. Dr. Arın NAMAL Prof. Dr. Öztan USMANBAŞ İÇİNDEKİLER CONTENTS 2.ULUSLARARASI TÜRK TIP

Detaylı

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014 \oxevnat\ooa\ S-jmpoiwm on VWstovv Education VS 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION 1. 13S* Jr"J v, 17/ ; Efe HI III S.««E HJ» ti 1 jinl mill İ8I SL iibb

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu

Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu Engin EROĞLU * Özet Geç Tunç Çağı sonlarına denk gelen M. Ö. 1200 lerde, Deniz Kavimleri Göçü ve Ege Göçleri adıyla anılan bir göç dalgası yaşanmıştır. Bugün hala bu

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ ANADOLU ETKİ ALANI ANATOLIAN SPHERE OF INFLUENCE ЗОНА ВОЗДЕЙСТВИЯ АНАТОЛИИ

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ ANADOLU ETKİ ALANI ANATOLIAN SPHERE OF INFLUENCE ЗОНА ВОЗДЕЙСТВИЯ АНАТОЛИИ ORSAM Rapor No: 73 ORSAM AVRASYA STRATEJİLERİ Rapor No: 11, Ekim 2011 ANADOLU ETKİ ALANI ANATOLIAN SPHERE OF INFLUENCE ЗОНА ВОЗДЕЙСТВИЯ АНАТОЛИИ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

22-24 Ekim 2008 / 22-24 October 2008 / 22-24 Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек

22-24 Ekim 2008 / 22-24 October 2008 / 22-24 Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек ÖZET KİTAPÇIĞI ABSTRACT BOOKLET БРОШЮРА РЕЗЮМЕ KONGRE GENEL SEKRETERİ VE KONGRE KİTAP EDİTÖRÜ CONGRESS SECRETARY AND CONGRESS BOOK EDITOR Yrd. Doç. Dr. Bekir Günay Assoc. Prof. Dr. Bekir Günay Бекир ГЮНАЙ

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y İmparatorlukların gözbebeği İstanbul The apple of the Empire s eye, Istanbul Vedat Başaran ile söyleşi Interview

Detaylı

TÜRSAB DERGİ DERGİ. 21. OLAĞAN GENEL KURUL A DOĞRU TOWARDS THE 21 st ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR

TÜRSAB DERGİ DERGİ. 21. OLAĞAN GENEL KURUL A DOĞRU TOWARDS THE 21 st ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies ARALIK 2013 DECEMBER 342 TÜRSAB DERGİ DERGİ Şubat / February 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013 Accelerating success. colliers INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı

THE TRANSITION WILL BE MAGNIFICENT!

THE TRANSITION WILL BE MAGNIFICENT! ISTANBUL STOCK EXCHANGE MAGAZINE KIŞ 2013 SAYI 4 İstanbul Menkul KıymetLER BoRSASI nın YAYInıdır ÜCRETSİZDİR / WINTER 2013 ISSUE 4 Publication of İMKB A COMPLIMENTARY COPY REGIONAL POWER, GLOBAL POINT

Detaylı