ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER TÜRK - ALMAN ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (25-26 Haziran 2010)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER TÜRK - ALMAN ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (25-26 Haziran 2010)"

Transkript

1 ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER TÜRK - ALMAN ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (25-26 Haziran 2010) BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI SERMAYE PİYASASI KURULU Sempozyum Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Güzin Üçışık Prof. Dr. Vedat Akgiray İbrahim Kurban Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Gürpınar Yrd. Doç. Dr. Harun Kılıç Arş. Gör. Faruk Celep

2 YAYINCI SERTİFİKA NO: Baskı Tarihi : Ağustos 2011 Baskı Adedi : 500 Bu çalışma kaynak gösterilmek suretiyle kullanılabilir. Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na aittir. ISBN: Renk Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. Gümüş Suyu Cad. Litros Yolu Site 1 Sokak No:8 Davutpaşa İSTANBUL Tel.: (0212) Faks: (0212)

3 İÇİNDEKİLER SUNUM 1 AÇILIŞ KONUŞMALARI 2 1. GÜN 1. OTURUM 12 PROF.DR. ERDOĞAN MOROĞLU (OTURUM BAŞKANI) 12 TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NIN GETİRECEĞİ YENİLİKLERİN TÜRK SERMAYE PİYASASININ FİNANSAL BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİSİ Dr. Alaattin ECER 13 TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ HALKA AÇILMALARA ETKİSİ Dr. Saim KILIÇ 18 TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ SERMAYE PİYASALARINI ETKİLEYECEK HÜKÜMLERİNİN BİLHASSA SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN YENİLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç.Dr. Tekin MEMİŞ GÜN 2. OTURUM PROF. DR. TUĞRUL ANSAY (OTURUM BAŞKANI) 48 GLÄUBİGERSCHUTZ İN DER AKTİENGESELLSCHAFT 49 (ANONİM ŞİRKETLERDE ALACAKLININ KORUNMASI) Prof. Dr. Martina BENECKE 49 COMPLIANCE UND RISIKOMANAGEMENT IM DEUTSCHEN GESELLSCHAFTSRECHT (ALMAN ŞİRKETLER HUKUKU NDA COMPLIANCE VE RİSK YÖNETİMİ) Professor Dr. Michael KORT 61 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASIProf. Dr. Sudi APAK Dr. Kamer Hagop TAŞCIYAN 76 ANONİM ŞİRKETLERİN KENDİ HİSSELERİNİ İKTİSABI BAĞLAMINDA FİNANSAL YARDIM YASAĞI Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson 90 MENKUL KIYMETLERİN KAYDİLEŞTİRİLMESİ Ümit YAYLA102

4 1. GÜN 3. OTURUM PROF.DR. GÜZİN ÜÇIŞIK (OTURUM BAŞKANI) 132 HAFTUNG DER VORSTANDSMITGLIEDER EINER AKTIENGESELLSCHAFT WEGEN AUSFÜHRUNG DER HAUPTVERSAMMLUNGSBESCHLÜSSE NACH DEUTSCHEM RECHT (ALMAN HUKUKUNDA ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIK GENEL KURULUNUN KARARLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU) Doç. Dr. Iur. Erhan TEMEL 133 TÜRK TİCARET KANUNU ve TTK TASARISINA GÖRE ANONİM ORTAKLIK YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU Yrd.Doç.Dr. Bünyamin GÜRPINAR 156 YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKSAL SORUMLULUĞU M. Umur TARHAN 166 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU KONUSUNDA AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ Dr. Harun KILIÇ GÜN 1. OTURUM PROF.DR. MUSTAFA TOPALOĞLU (OTURUM BAŞKANI)184 SERMAYE PİYASASI HUKUKUNA GÖRE HİSSE DEVRİ Prof.Dr.Mustafa TOPALOĞLU 185 SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA ÇAĞRI YÜKÜMLÜLÜĞÜ Dr. Umut KOLCUOĞLU 191 TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA PAYIN DEVRİ Doç. Dr. Savaş BOZBEL 196 TTK TASARISINA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE BAĞLAM HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Tamer PEKDİNÇER 211

5 2. GÜN 2. OTURUM PROF.DR. HİKMET SAMİ TÜRK (OTURUM BAŞKANI) 223 ENTWİCKLUNGEN İM ANLEGERSCHUTZ AM KAPİTALMARKT NACH DEUTSCHEM RECHT (SERMAYE PİYASASINDAKİ YATIRIMCININ KORUNMASINA İLİŞKİN ALMAN HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER) Professor Dr. Dres. h.c. Karsten SCHMİDT224 ANLEGERSCHUTZ IN DER KAPITALMARKTKRISE RECHTSGRUNDLAGEN UND AUSBLICKE (SERMAYE PİYASASI HUKUKU SİSTEMİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI) Prof. Dr.Thomas M.J. MÖLLERS 236 ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINDA İÇSEL BİLGİ KAVRAMI Prof.Dr. Veliye YANLI 258 YATIRIMCILARI KORUMA FONU DÜZENLEMESİ Doç. Dr. Yakup ERGİNCAN 272 YATIRIMCI GÜVENİ EKSENİNDE YATIRIMCILARIN KORUNMASI Ahmet Kerem ÖZŞAHİN GÜN 3. OTURUM DOÇ. DR. KORKUT ÖZKORKUT (OTURUM BAŞKANI) 318 HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI YASAĞI -SerPK 15/VI nın Uygulanma Koşulları Prof.Dr. Ömer TEOMAN 319 TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINDA SERMAYE ŞİRKETLERİNİ GÜÇLENDİRME ARAYIŞI VE DENETİM Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT 322 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE MALİ DURUMUN BOZULMASI VE İYİLEŞTİRME Adnan DEĞNEKLİ 341 ANONİM ORTAKLIKTA BAĞIMSIZ DENETİMİN ORTAKLIK DÜZENİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Dr. Sıtkı Anlam ALTAY GÜN 4. OTURUM KAPANIŞ KONUŞMASI YUSUF ZİYA SÖNMEZ 370

6 KISALTMALAR APOK : Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu AktG : Aktiengesetz ARUG : Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie AG : Aktiengesellschaft AÜHFD : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi BaFin : Finanzdienstleistungsaufsicht BATİDER : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi BilMoG: Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz BJM : Bundesministerium der Justiz BK : 818 sayılı Borçlar Kanunu CDO : collateralized debt obligations CDS : Credit Default Swap CG : Corporate Governance CMB : Capital Markets Board of Turkey CMC : Capital Market Commission CFTS : Commodity Futures Trading Commission DCGK : Deutscher Corporate Governance Kodex FRA s : forward sözleşmeleri GİP : Gelişen İşletmeler Piyasası GmbH : Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbHG : GmbH-Gesetz

7 GÜHFD : Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi HUMK : 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu IOSCO : International Organization of Securities Commissions IPO : initial public offering ISE : Istanbul Stock Exchange İFM : Uluslararası Finans Merkezi IMF : International Monetary Fund İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İsvBK : İsviçre Borçlar Kanunu KapInHG : Kapitalmarktinformationshaftungsgesetz KapMuG : Kapitalmarktmusterverfahrensgesetz MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu MoMiG : Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen MTI : The Ministry of Trade and Industry OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development SEC : Securities Exchange Commission SICOVAM : Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières SMMM : serbest muhasebeci mali müşavir SerPK : Sermaye Piyasası Kanunu SPK : Sermaye Piyasası Kurulu

8 STB : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TCC : Turkish Commercial Code TMSF : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TSPAKB : Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği TTK : 6762 s. Türk Ticaret Kanunu TTKT : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (6102 s. Türk Ticaret Kanunu) UFRS : Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına WpHG : Wertpapierhandelsgesetz WpPG : Wertpapierprospektgesetz WpÜG : Wertpapiererwerbs- und -übernahmegesetz YFK : Yatırımcıları Koruma Fonu YMM : yeminli mali müşavir

9 SUNUM Prof. Dr. H. Güzin Üçışık Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve tarihlerinde Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile birlikte düzenlediğimiz Anonim Şirketler ve Sermaye Piyasası Hukukunda Güncel Gelişmeler Türk Alman Uluslararası Sempozyumu nda sunulan tebliğ ve tartışmaları içeren bu eseri tüm akademisyen ve uygulayıcıların hizmetine sunmaktan ötürü mutluyuz. Sempozyumda, finansal piyasalarda dünyadaki son gelişmelerin ışığında, Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku alanlarında çeşitli konular ve problemler incelenmeye çalışılmıştır. İki gün boyunca yoğun bir şekilde devam eden sempozyumda yabancı katılımcılar, dünyadaki yeni gelişmeler ışığında kendi ülkelerinde yaşadıkları problemleri, bu problemleri çözmek için yapılan çalışmaları sunmuşlardır. Yerli ve yabancı değerli konuşmacıların, panel başkanı ve katılımcıların bilgi birikimlerini ve deneyimlerini aktardıkları bu sempozyumun tebliğ ve tartışmalarını içeren bu kitabın son derece yararlı olacağına inanıyorum. Sempozyumun hazırlanmasına imkan sağlayan Sayın İMKB Başkanı Hüseyin Erkan a, Birinci Başkan Yardımcısı İbrahim Kurban a, Dr. Esin Akbulut a, Halkla İlişkilerden Füsun Derviş e ve tüm borsa mensuplarına, SPK başkanı sayın Prof. Dr. Vedat Giray a ve tüm kurul mensuplarına ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Yakup Engincan a ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ümit İhsan Yayla ya Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Adem Çelik e ve yardımcım, Yard. Doç. Dr. Bünyamin Gürpınar ile Yard. Doç. Dr. Harun Kılıç a ve bana destek olan diğer arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 1

10 ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER TÜRK ALMAN ULUSLARARASI SEMPOZYUMU AÇILIŞ KONUŞMALARI Arş. Gör. Gizem Ersen Perçin Değerli misafirler, SPK, Beykent Üniversitesi ve IMKB işbirliği ile düzenlemiş bulunduğumuz Anonim Ortaklıklar ve Sermaye Piyasası Hukukunda Güncel Gelişmeler Türk-Alman Uluslararası Sempozyumuna hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Sayın Prof. Dr. Güzin Üçışık ı kürsüye davet ediyorum. Prof. Dr. Güzin Üçışık Sayın SPK Başkanı, Sayın İMKB Başkan Yardımcısı, değerli hocalarım, değerli konuklar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Anonim Ortaklık ve Sermaye Piyasası Hukuku nun gelişimi bakımından çok önemli sonuçlar alınacağına inandığım bu uluslararası sempozyuma gösterdiğiniz ilgi ve katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün ülkemizde uygulanan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nu yasalaştığı dönemin koşulları içerisinde çağdaş nitelik taşıyan, günün temel sorunlarını çözmeye, geleceğe yönelik kurumların önünü açmaya yönelik hükümler içeren bir kanundur. Ancak aradan geçen yaklaşık 54 yıllık dönemde yaşanan teknolojik gelişmeler, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu gibi temel kanunların çağdaş standartlarda yeniden düzenlenmesini gerekli kıldı yılında yasalaşan ve yaklaşık 29 yıl uygulama dönemi geçiren SerPK. daki halka açık anonim ortaklıklara ilişkin hükümlerin varlığı ve gösterdiği gelişim özellikle Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlere ilişkin hükümlerinin tekrar ele alınması gereğini ortaya koymuştu. Bu amaçla ortaya çıkılarak hazırlanan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile kurumsal yönetim ilkeleri benimsenmiş, kurumsal yönetim kurallarının halka açık şirketler yönünden belirlenmesinde, yönetim kurulunun yıllık kurumsal açıklamasının esaslarının tespit edilmesinde ve şirketlerin bu ilkeler açısından derecelendirilmesine ilişkin kriterlerin konulmasında SPK na tekel yetkisi 2

11 verilmiştir. Ayrıca tasarı profesyonel yönetim kurulu ilkesini benimsemiş, yönetim kurulu üyesinin pay sahibi sıfatını taşıması zorunluluğunu kaldırmış, sermaye sahipleri ile yönetim arasındaki farklılığı belirgin hale getirmiş, yönetim kurulunun münhasır yetkilerini açıkça belirterek (m. 375) sermaye sahiplerinin, genel kurulun yönetimine müdahalesinin yolunu kapatmıştır. Tasarı yönetim kurulu ile yönetim ayrıcalığını sağlayıcı hükümlere yer vermiştir (m. 367). Yönetim kurulu üyelerinin mutlak müteselsil sorumluluğu farklılaştırılmış teselsüle dönüştürülmüştür (m.557). Genel kurulda ana sözleşme değişikliğine ilişkin nisaplar değiştirilmiş, tek kişilik anonim şirket düzenlenmiş, denetim konusunda tamamen yeni bir sistem getirilmiş, denetimin uzman ve bağımsız denetçilerce gerçekleştirilmesini, bağımsız denetimin büyük, orta ve küçük ölçekli, halka açık olan ve olmayan tüm sermaye şirketleri ile şirket toplulukları için zorunlu tutmuştur. Genel kurullarda kurumsal temsilci vasıtasıyla oy verme ve online genel kurul sistemi benimsenmiş, pay sahibinin elektronik ortamda karar mekanizmasına kişisel olarak veya temsilci aracılığı ile katılmasını, toplantıyı elektronik ortamda izlemesini, uzaktan tartışmalara katılmasını önermiştir. Ayrıca imtiyazlı oy ve özellikle oyda imtiyaz sınırlandırılmıştır. Ayrıca tasarıda Anonim Şirketlere ilişkin hükümlerin emredici olduğu, dolayısıyla ana sözleşme hükümlerinin kanunun açıkça cevaz verdiği alanlar dışında kanunun sınırlamaları içinde kalması gerektiği hükme bağlanmıştır (m.340). Bu konularda getirilmiş olan yeniliklerin tasarı henüz kanunlaşmadan tekrar tartışılması toplantımızın temel amacını oluşturmaktadır. Ülkemizde gerçekleştirilen ekonomik reformlarla birlikte ve bu reformlar kapsamında yapılan piyasa düzenlemeleri ve kurumların modernize edilmesiyle ulaşılan sonuçların devamı ancak çok iyi işleyen bir sermaye piyasasını gerekli kılar. Sermaye Piyasası mevzuatı ile ilgili olarak alınacak güven artırıcı sermayenin tabana yayılmasına yönelik önlemler ekonomik plan hedeflerine ulaşmada reel sektörün şiddetle ihtiyaç duyduğu uzun vadeli kaynağı sağlamada, yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmede etkin rol oynayacaktır. Sermaye piyasasının büyütülmesi, piyasaya yeni sermaye piyasası araçlarının girerek belli piyasaların oluşması ve sermaye piyasasının önündeki hukuki engellerin kaldırılması, özellikle, özel mülkiyet haklarını koruyan bir hukuk sisteminin korunması ve bunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla mümkündür. Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku sisteminin risklerin erken tespiti ve risklerin en aza indirgenmesine yönelik tedbirleri içermesi gerekmektedir. Sempozyumda, güncel Sermaye Piyasası Hukuku nun zayıf noktaları belirtilerek bu sayede harekete geçilmesi gereken hususlar ön plana çıkartılmaya çalışılacaktır. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nda denetim ve vergi hukuku açısından getirilen düzenlemelerin ülke ekonomisi için yararlı olup olmadığı üzerinde durulacaktır. 3

12 Değerli konuklar, değerli katılımcıların bilgi birikimini ve deneyimini aktaracağı bu sempozyumumuzun ortak amacımıza hizmet edeceğine ve burada hazır bulunan katılımcılara son derece yararlı olacağına inanıyorum. Katılımlar için değerli konuşmacılara ve özellikle yabancı konuklarımıza teşekkür ediyor ve bu sempozyumun hazırlanmasına imkân sağlayan Hüseyin Erkan a, Başkan Yardımcısı İbrahim Kurban a, Dr. Esin Akbulut a ve tüm mensuplarına, SPK Başkanı sayın Prof. Dr. Vedat Akgiray ve tüm mensuplarına ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Yakup Engincan ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ümit İhsan Yayla ya ve siz değerli katılımcılara teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Sempozyumun başarılı geçmesi dileğiyle hepinize saygılar sunarım. Arş. Gör. Gizem Ersen Perçin Sayın Üçışık a teşekkür ediyoruz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere İMKB Birinci Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Kurban ı kürsüye davet ediyorum. İbrahim Kurban Sayın SPK Başkanım, değerli hocalarım, kıymetli misafirler; sözlerime borsamız, piyasalarımız açısından böyle önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum. Bu sempozyumun konusu ve dönemi itibari ile önemli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Dönemi itibariyle düşünce şu: Biliyorsunuz dünya yeni bir krizi yaşadı ve etkilerini yaşamaya devam etmekte. Ülkemiz olarak da bu krizin şartlarından kendi ölçeğimizde etkileniyoruz. Ayrıca tek tek ülkeler kendi hukuk düzenlerini, sistemlerini bu kriz vesilesi ile yeniden gözden geçirmekteler. Bu kriz şunu gösterdi ki ekonomi, toplumsal yaşam için çok önemli bir konu. Ekonomik düzenin düzgün işlemesi, sağlıklı işlemesi tek tek insanların hayatlarını ilgilendirmesi bakımından aynı zamanda toplumsal bir konu, kamusal bir konu. Böyle olduğu vakit buna ilişkin hukuk düzeninin mütemadiyen gözden geçirilmesi, ekonomik işleyişle ilgili aksaklıkların önlenmesi bakımından alınabilecek tedbirlerin, kurulabilecek hukuk yapısının mütemadiyen gözden geçirilmesi gerekli görülüyor. Bu çok önemli bir konu. Biz bunu 2001 krizinde finansal yapımızı, finansal sistemimizi regüle ettiğimiz zaman, yeniden yapılandırdığımız zaman çok iyi gördük. O regülasyonun, yani yeniden yapılandırmanın faydalarını biz bu krizde gördük. Demek ki ekonominin düzgün işleyişi açısından hukuksal planda yapılması gerekenlerin zamanında yapılması çok önemli. Çünkü ekonomi çok dinamik, muazzam bir inovatif, yaratıcı olayların cereyan ettiği bir ortam. O öyle ki her gün yeni yeni ürünlerin, ilişkilerin, sözleşmelerin, kavramların ortaya çıktığını görüyoruz. Eğer hukuk sistemimiz 4

13 bunların arkasında kalırsa, bunların önünü açmazsa, o zaman gerçekten toplumsal planda tıkanmaların olduğunu da görüyoruz. Krizlerin bir yerde risklerin birikmesine de sebep olduğunu da görüyoruz. Şöyle ki, toplumsal gelişme ve sıçramalar, inovasyonlar, hep pozitif bilimler planında sürekli bahsettiğimiz konulardadır. İşte tekerleğin, makinenin, elektriğin, bilgisayarların, internetin vs. keşfi ile ilgili, yani bunların hayatımıza girmesi ile ilgili yarattığı değişikliklerden hep övgüyle bahsederiz, hatırlarız. Ama aynı olayın hukuk yapımız içerisinde, hukuk sistemi içerisinde de olduğunu çoğu zaman unuturuz. Bir örnek vermek gerekirse, Anonim Şirketler Hukuku, Sermaye ile Sınırlı Sorumluluk ilkesi, başlı başına bir inovasyon değil midir? Bir düşünelim. Eğer böyle bir kavram olmasaydı, böyle bir hukuk yapısı olmasaydı acaba insanlar çok rahatlıkla yatırım riski alabilirler miydi? Hayır alamazlardı Çünkü her şeyinizi kaybetme tehlikesi taşıdığınız bir yatırıma kimse kolay kolay girmek istemez. Dolayısıyla hukuk da kendi içinde yarattığı mekanizmalarla ekonomi için çok önemli sıçramaları gerçekleştirmeye vesile olabiliyor. Yani hukukun da muhakkak kendi içinde bir yaratıcılığı var. Dolayısıyla hukuk sistemimizin, mütemadiyen ekonomik yapının düzgün işlemesine, ihtiyaçlarına imkân verecek şekilde yenilenmesi, kavramların sisteme girmesi gerekmekte. Bu bağlamda Sermaye Piyasası Hukuku da bir bakıma aynı nitelikte. Menkul kıymetleştirme hadisesi başlı başına bir inovasyondur. Ekonomide gerçekten büyük atılımlara, refahın gelişimine çok büyük katkı sağlamıştır. Bunun getirdiği risklerin hukuk açısından düzenlenmesi gerekir, o ayrı bir konu. Hukukun, ekonomideki riskleri dikkate alan, göz önüne alan, ekonominin düzgün işleyişini mümkün kılacak şekilde öncülük etmesi, onları takip etmesi gerekmiyor mu? Dönemsel durumumuz, yani finansal sektörümüzün yapılanması, hukuksal yapılanmasının sağladığı faydaları konuştuk. Bu krizin bize öğrettiği şeylerden bir tanesi de reel sektörün de hukuksal anlamda yeniden yapılanmasına ilişkin konuları konuşmamızın gerekli olduğudur. Bu gerekliliğin temelinde yatan, bu konunun toplumu ve toplumsal düzeni ilgilendiren, tıpkı ekonomi gibi, bir husus olduğu gerçeğidir. Ekonomide yer alan firmalar, şirketler, insan vücudunun hücreleri gibi. Bunların sağlam tutulması lazım. Hele şu anda küresel bir rekabetten, küresel bir ekonomiden söz ediliyorsa, bu şirketlerin, küresel rekabet şartlarına uygun tutulması, uygun şekilde konumlandırılmaları lazım. Yani para onun, başkasına ne, topluma ne diyemeyiz. Tıpkı trafiğe çıkan bir araçla ilgili olarak ve sürücüyle ilgili olarak nasıl para onun, araba onun, can onun başkasına ne demiyoruz, birtakım şartlar söylüyoruz, birtakım çağdaş kurallar getiriyoruz; ekonomi için de, ekonomiye giren şirketlerimiz için de durum böyledir. Artık günümüzün ekonomisinde küresel rekabet şartlarında, küresel ekonomi şartlarında şirketlerimizi bu şartlara uygun yapılandıracak hukuk sistemini korumak zorundayız. Yani elli sene öncenin hukuk sistemiyle bu sayılanların olamayacağı çok aşikar. Dolayısıyla bu kavramların, yani küresel 5

14 rekabette uluslararası kabul görmüş kavramların bizim sistemimize de girmesi, şirketlerin bu bağlamda yapılandırılması noktasında ülkemizde sermaye piyasasının çok büyük katkıları oldu. Ancak bu yeterli olmuyor, hatta sermaye piyasasına girmeye karar veren şirket sanki sadece sermaye piyasasının konusuymuş gibi, şirketlerin, kamuyu aydınlatma, kendilerini uluslararası kabul gören standartlara göre mali rapor üretme, bilgilenme, denetim, risk yönetimi, halka açılma gibi konular bakımından bir maliyet olarak görülebiliyor. Oysa yeni çağdaş dünyada küresel rekabet şartlarında şirketlerin hemen hemen hepsinin bu kavramlar etrafında teşkilatlanması, örgütlenmesi, bunları care ederek örgütlenmesi isteniyor, arzulanıyor. Dolayısıyla şirketlerin bu temelde örgütlenmesine yönelik bir Ticaret Kanunu sistemi geliştiği zaman ister istemez artık sermaye piyasasına girmeyi düşünen şirketlerimiz açısından bunlar birer maliyet konusu, bir fark konusu olmayacaktır. Bu bir finansal tercih konusu olacaktır ki olması gereken de budur. Yani maliyet, ben kamuya açıklama yapacağım, denetim yaptıracağım, bütün bunlar artık sermaye piyasasına girmenin artı bir maliyeti değil, bu genel bir maliyettir. Ekonomiye katılmanın, ekonomide faaliyet göstermenin, ekonomide insanlarla, tedarikçilerinizle, çalışanlarınızla ilişki kurmanın bir maliyetidir. Dolayısıyla bu durumun sermaye piyasasına çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Bu nedenle bu sempozyumda perspektifi doğru olduğunu düşündüğüm Ticaret Kanunu yenilenme çalışmalarının sermaye piyasası ile koordineli bir şekilde, ona destek olacak şekilde ve ticari hayatımızın, ekonomik hayatımızın gelişmesine yön verecek şekilde, yeni küresel rekabete şirketlerimizi hazırlayacak şekilde yeniden yapılandırma perspektifi içerisinde, diyalog içerisinde bu süreci tamamlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Sempozyumun bu bakımdan önemli katkı sağlayacağı düşüncesiyle başarılı geçmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. Arş. Gör. Gizem Ersen Perçin Sayın Kurban a teşekkür ediyoruz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere SPK Başkanı Sayın Prof. Dr. Vedat Akgiray ı kürsüye davet ediyorum. Prof. Dr. Vedat Akgiray Değerli hocalarım, sayın misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen başta Beykent Üniversitesi ndeki sayın hocalarımıza, Sayın Güzin Üçışık hocamıza, İMKB deki arkadaşlarımıza ve SPK daki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Konu hukuk olunca çok medyatik olmayabiliyor belki de. Fakat bu sempozyumun konusu ve zamanlaması fevkalade doğru oldu. Önceki hafta SPK mızın da üye olduğu Uluslararası Sermaye Piyasası Teşkilatı IOSCO nun yıllık toplantısı vardı. 6

15 Kanada da oradaydık. Geçen hafta da Amerika da Washington da bizim muadilimiz kurumlarla seri görüşmeler yaptık. Konu, finans piyasalarının, sermaye piyasalarının nereye gittiği konusu. Şimdi çok değişik bir yasal düzenleme dünyasına gittiğimiz aşikar. Yani çok kısa bir sürede çok farklı bir dünya görmemiz yüksek ihtimalle olası. Şimdi Türkiye de Türk Ticaret Kanunu Tasarısı çalışmaları var biliyorsunuz. Mecliste yıllardır devam ediyor. Bin küsür maddeden oluşan bir kanun. Çok iyi hazırlanmış bir kanun, uzunluğu dışında belki de. Günün ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte bir kanun. SerPK. daha yeni olduğu için daha güncel. Yani yenilenmesi Türk Ticaret Kanunu na göre o kadar acil değil esasında. Biz de çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Tasarımız hazır. Fakat 2007 senesinden bu yana dünya öyle bir değişti ki, insan sanki iyi ki bitirmedik diye şükredesi geliyor. Çünkü bu son kriz, farklı kesimlerce finansal kriz, kredi krizi ya da ekonomik durgunluk gibi farklı isimlerle nitelendirilebiliyor, tarihte örneği görülmemiş bir olay oldu. Alışkanlık haline gelmiş birçok düzenlemenin, birçok politikanın belki de geçersizliği, yanlışlığı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu geçen haftadaki toplantı ve görüşmelerde şunu müşahede ettik: Kafalar çok karışık. Bu sefer herkes başka birisinden akıllı bir yaklaşım bekliyor. Fakat çok ciddi değişiklikler gündemde. Onları birazdan kısa kısa özetlemeye çalışacağım. Şimdi ABD de senatonun ve kongrenin gündeminde Başkan Obama nın yönlendirdiği finansal reform tasarısı var. 4 Temmuz da Amerika nın bağımsızlık günü. Başkan 4 Temmuz da açıklamak istiyor bu kanunu geçirdik diye. Dolayısıyla böyle 3-5 gün vakitleri kaldı. Hızlı bir şekilde senato ile kongre uzlaşmış gibi, öyle anlaşılıyor. Fakat klasik politika dünyası, bizde de öyle, 4 Temmuz a yetişecek ya şimdi, önemsiz düzenlemeleri hızlı hızlı yapıyorlar, önemliler sonraya bırakılıyor. Ama 4 Temmuz da bir şey yaptık diye ortaya çıkılacak. Fakat bir şey de yapılacak arkasından. Bu husus SerPK. nun yasal altyapısını çok yakından ilgilendiriyor, işin kökünde o var. Çünkü biz şirketlerimizi, kurumlarımızı en akıllı hukuksal yöntemlerle düzenlesek bile iyi çalışmayan, buna uyum sağlamayan veya daha hızlı çalışan bir piyasa varsa yaptığımızın fazla bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla olayı bütün olarak görmek lazım. Hem şirket bazında, mikro düzeyde, hem de makro düzeyde piyasa bazında, global piyasa bazında artık uluslararası uyum, uluslararası işbirliğinden öte, uluslararası uyumun hukuki ve bilgi paylaşımı anlamında ne kadar önemli ve olmazsa olmaz olduğu anlaşıldı. İşin güzel tarafı, sonunda ABD de bu anlayışa vardı. Çünkü olay sistemli, çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Ayrıca ülkeler arasındaki mevzuat farklılıkları yüzünden paranın daha rahat yasal düzeni olan bir yere kaçması istenmiyor. Çünkü o zaman problem fark edilemiyor. Dolayısıyla uyum olacak ki sermayenin kaçması önlenebilsin; düzenleme arbitrajı, regülatör arbitraj olmasın, bu hususa çok dikkat ediliyor. Efendim fazla uzatmadan yeni finansal yasal dünyamızda 4 tane değişiklik bekleniyor, ana hatlarıyla 4 tane büyük değişiklik mevcut. Bir tanesi bizi 7

16 yakından ilgilendiren bankacılık konusunda. Çünkü bankalar finans dünyasının en önemli, çekirdek kurumları. Ödemeler sistemini tanımlayan kurumlar. Dolayısıyla bankaların sağlıklı ve güçlü olmaları fevkalade önemli. O konuda belki de Glass-Steagal a geri gidiliyor. Klasik ticari mevduat bankacılığıyla yatırım bankacılığının ayrımı lafta değil, şirketleşme şeklinde değil, fonksiyon düzeyinde, esasta ayrılması isteniyor. Örneğin bir mevduat bankasında bilanço dışı rapor edilen bir husus olmasın isteniyor. Biliyorsunuz bu meşhur CDS ler, 60 küsür trilyon dolarlık hacme ulaşan CDS ler muhasebe usulü bakımından bilanço dışı kalemlerdi ama 65 trilyon dolarlık bir pazardı. Bu takdirde bilanço neyi gösteriyor? Bu istenmiyor artık. Bunu yapmanın yolu da o ayrımı mümkün olduğu kadar kesin yapmak. Yani mevduat toplayıp kredi veren bir banka tabii ki riskini yönetecek, fakat kar etmek amacıyla ana göreviyle ilgisi olmayan maceralara girmesin isteniyor. Bunda kesin bir kararlılık var gibi. Tabii bankacılık lobisi de fevkalade etkili. Daha evvelsi akşam Bloomberg de İngilizce bir altyazı geçiyor. Amerika da bir bankacılık derneği başkanı, bu geçerse felaket olacak, kıyamet kopacak gibi beyanat veriyor. Öyle bir durum olmayacak tabii. Belki de iyi olacak ama böyle bir etki var orta yerde. Birinci değişim bu. Bu taşları çok yerinden oynatacak. Ülkemizde bu ayrım var. Mesela bir ticari banka borsa enstrümanlarından aracılık yapamıyor. Ayrı bir aracı kurumu olması gerekiyor, yatırım şirketi olması gerekiyor. Var hakikaten öyle. X bankası var, X yatırım şirketi var bir de. Ayrı kağıt üstünde ama aslında ayrı değil. Dolayısıyla biz de öyle diye bir yanılgıya düşemeyiz. Buna da dikkatle bakmak durumundayız. İkincisi, kurumsal yönetim ilkelerinin önemi her ortamda vurgulanıyor. Çünkü sermaye piyasalarının sıhhati, o piyasalarda yer alan oyuncuların, şirket veya kişilerin sağlığı için bilgi önemli şey. Doğru bilginin doğru zamanda, doğru yerde olması. Aslında işimiz bilgi yönetimi, para yönetimi değil. Çünkü para işin aracısı oluyor. Bilgiyi doğru üretmek için ve doğru yaymak için de kurumsal yönetimcorporate governance dediğimiz ilkeler ön plana çıkıyor. Bu husus çok kişiyi ilgilendiriyor. Bir, bu sempozyumun konusu olan şirketleri ilgilendiriyor. Yani şirketler gerekli olan her bilgiyi en dürüst ve en doğru şekilde verecekler. Bunu sağlayan yasalar, yönetim yapısı her neyse onu kurmaları lazım. Bu zaten hep söylenen bir husustur. Daha da medyatik sonucu var bu işin, aynı kuralların kredi derecelendirme ve bağımsız denetim şirketlerine de uygulanması isteniyor. Çünkü bağımsız denetim şirketleri ve kredi notu veren şirketler ne yazarsa yazsın dokümanda, bu güne kadar esasında hesap vermeyen şirketlerdi. Yani uluslararası bir kredi derecelendirme şirketi bir ülkeye, bir şirkete 3A, 2A, 2B, B- notu verdiği hesap sorabilme imkanı yoktu. Notun yanlışlığı veya doğruluğu değil, nasıl yapıldığı hususu belirli değil. Hepsinde aynı algoritma var ama sonuçlar farklı. Tabi öyle bir gizem oluşunca yanıltıcı bir güven oluşuyor. Standard&Poors bir enstrümana 3,6 verdiği zaman büyük küçük yatırımcıların hepsi o enstrümana gözü kapalı daha fazla inceleme 8

17 ihtiyacı duymaksızın yatırım yapıyorlar. Ama enstrüman, o kurum bir hafta sonra batıyordu icabında, batan örneğini biliyorsunuz. Demek orada gözden kaçan bir problem var. Dolayısıyla kredi derecelendirme firmaları ve bağımsız denetim firmaları, Arthur Andersen lar Enron larla ilgili skandalları hep okuduk; çok düzgün, çok profesyonelce yapılıyor gözüken işler aslında bir skandal ve felaketle bitti. Dolayısıyla orada bir düzenleme, bir gözetim eksiği vardı. Tabi bu da güçlü bir lobiyi rahatsız ediyor. Bir sempozyumda evvelki hafta en büyük kredi derecelendirme şirketinin yönetim kurulu başkanı bir konuşma yaptı, önemli bir konu olsaydı insanın ağlayası galir, böyle çok kendini acındırıcı şekilde bize yapmayın etmeyin der gibi bir konuşma yaptı. Demek ki bir gariplik var orada. Yani kasıtlı, kötü niyetli anlamda söylemiyorum, bir eksiklik, bir yanlışlık var. İkinci husus buydu. Üçüncüsü, borsalar, İMKB gibi teşkilatlanmış borsalar kolay denetlenen, kolay gözetlenen yerlerdir. Çünkü her şey elektronik ortamda. Borsanın kendi yönetimi var, her şey görülüyor. Kim almış, kime satmış, kaç liraya almış, hangi bilgiyi açıklamış orta yerde. Kolay bir iş bu bizim açımızdan. Fakat borsa dışı tezgah üstü OTC piyasaya baktığımızda ikili anlaşmalar çoğu zaman piyasanın hacmini oluşturuyor. Onu gözetlemek, izlemek çok daha zor. Mümkün, 2500 maddelik, 8500 sayfalık bir kanun yazılırsa, OTC de işlerin, ikili anlaşmaların nasıl yapılacağını gösteren ama anlamsız ve pratikte uygulanması imkansız bir düzenleme olur. Dolayısıyla bu serbest fonlar, hatch fonlar ve diğer karmaşık türev enstrümanların ticaretinin yapıldığı, tezgah üstü borsa dışı piyasaların da bir oranda denetlenmesi ihtiyacı artık itiraf ediliyor. Peki, nasıl yapılacak? Çok zor çünkü hep özel sipariş kontratlar yapılıyor, bir standardizasyon yok. Dolayısıyla bunları mümkün olduğu oranda CDS ler dahil borsalardan geçirmek kararlılığı var. Yani çok özel bir koşul olmadıkça mümkün olduğu kadar her enstrümanı standartlaştırmak -sayı çok olsun önemli değil, bin tane enstrüman olsun, teknoloji de bir problem değil - bunları standart tanıma sokup teşkilatlanmış borsalara getirmek ve merkezi teminat sitemi, merkezi takas sistemiyle bu işi yönetmek gerekiyor. Bakın özetlersek tüm bu hususlar yapılan işleri ilgili kişiler, yatırımcılar görsün sonucuna gidiyor aslında. Mesela CDS credit default swap Türkçesi var mı? CDS de bilmiyor. Herkes konuşuyor, konuşanların %10 u ne olduğunu ancak biliyor. Aslında bir sigorta poliçesi, ne olduğunu biliyorsanız anlatması basittir. Fakat bir firma bir CDS çıkarsa, piyasaya satmaya kalkışsa onunla ilgili bir sürü nizamname koyması gerekse sayfa olacaktır. Okuyan kimse finans profesörü değilse anlamayacaktır. Bir çoğu ise en başta uzun diye okumayacaktır. Dolayısıyla bunu şu şekilde yapmak lazım; öncelikle CDS in ne olduğunu sıradan vatandaşın anlayabileceği bir sayfalık bir metinde söyleyebilmek lazım. Bizim görevimiz düzenleyici otorite olarak bu basitliği, bu şeffaflığı sağlayıcı mekanizmayı kurmak. Yoksa, SCC deki en kısa doküman 800 sayfa, tüm bilgiyi açıklamak, açıklansa da herkesin bunu okuması mümkün değildir. Bilginin açıklandığı iddiası bu 9

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir.

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir. 1 ÖNSÖZ TÜSİAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve işadamları tarafından 1971 yılında, Anayasamızın ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuş, kamu yararına çalışan bir dernek

Detaylı

Sermaye piyasası, orta, uzun ve sonsuz

Sermaye piyasası, orta, uzun ve sonsuz Önsöz Yıl:48 Sayı:564 MAYIS 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Genel Yayın Yönetmeni Dr. Zekeriya MIZIRAK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Y. Selim ÇELEBİ Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

FAAL YET RAPORLARINDA KÜRESEL TRENDLER. Hissedar promosyonlar Herkese kazand ran bir formül. Turgay Durak fieffaflik DNA MIZDA VAR!

FAAL YET RAPORLARINDA KÜRESEL TRENDLER. Hissedar promosyonlar Herkese kazand ran bir formül. Turgay Durak fieffaflik DNA MIZDA VAR! 001 KAPAK 7 12/20/11 8:51 AM Page 1 Vedat Akgiray STANBUL F NANS MERKEZ GERÇEK OLACAK Turgay Durak fieffaflik DNA MIZDA VAR! Ali Saydam 10 SORUDA YATIRIMCI L fik LER Hissedar 2012/1 YATIRIMCI L fik LER

Detaylı

Verimli Kalkınma İçin. Finansal Perspektif

Verimli Kalkınma İçin. Finansal Perspektif Y l: 20 Say : 58 Nisan 2012 Verimli Kalkınma İçin Finansal Perspektif SÖYLEŞİ: İbrahim Turhan, Vedat Akgiray, Melikşah Utku, Osman Kaşıkçı, Hayrettin Karaman MAKALE: Özgür Pehlivan, Doç. Dr. Mustafa Kemal

Detaylı

2004/ 176 VADELİ İŞLEMLER SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL

2004/ 176 VADELİ İŞLEMLER SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL 2004/ 176 VADELİ İŞLEMLER SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İZMİR, 2004 1 İşbu kitap, 03 Aralık 2004 Cuma günü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin açış konuşmaları, panel konuşma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALAR

BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALAR 2006/191 BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALAR SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ -PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 6 Ekim 2006 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

ASOM. I s 5 ağlığı G ü ven liği. Faruk ÇELİK: Nurettin OZDEBIR: DOSYA ÖZEL BÖLÜM. İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir.

ASOM. I s 5 ağlığı G ü ven liği. Faruk ÇELİK: Nurettin OZDEBIR: DOSYA ÖZEL BÖLÜM. İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir. ASOM MART / NİSAN 2012 ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI î, I s 5 ağlığı G ü ven liği Faruk ÇELİK: İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir. Nurettin OZDEBIR: Nitelikli bir işgücüne

Detaylı

YILIN GOLÜNÜ DOLAR ATTI ALP KELER GECELİK REPO VOB A GELİYOR VOB DA ATILIM YILI OLACAK

YILIN GOLÜNÜ DOLAR ATTI ALP KELER GECELİK REPO VOB A GELİYOR VOB DA ATILIM YILI OLACAK YIL: 5 SAYI: 22 OCAK 2012 GECELİK REPO VOB A GELİYOR VOB Mart ayında gecelik repo piyasası sözleşmesini yürürlüğe sokuyor... ALP KELER Ak Portföy Genel Müdürü, yatırım fonlarının vadeli piyasaya bakışını

Detaylı

EN ENERJİK VADELİ KONTRAT. Hasan Köktaş. Canlı Hayvan Kontratı MURAT GÜLKAN

EN ENERJİK VADELİ KONTRAT. Hasan Köktaş. Canlı Hayvan Kontratı MURAT GÜLKAN YIL: 5 SAYI: 20 TEMMUZ 2011 Canlı Hayvan Kontratı Kurban Bayramı öncesi yükselen canlı hayvan fiyatları artık sorun olmayacak... Arma Portföy Genel Müdürü MURAT GÜLKAN Pozisyon aldıktan sonra geceleri

Detaylı

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ (Yayın No:1) 22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU MALI YAPILANMA SÜRECİNDE STRATEJİK YÖNETİM VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN KAMU

Detaylı

KPMG 09 Gündem. Gündem dekiler: KPMG Yeni Türk Ticaret Kanunu Özel Dosyası Yeni TTK nın Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz?

KPMG 09 Gündem. Gündem dekiler: KPMG Yeni Türk Ticaret Kanunu Özel Dosyası Yeni TTK nın Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? KPMG 09 Gündem Sayı 9 / Ocak - Mart 2012 Gündem dekiler: KPMG Yeni Türk Ticaret Kanunu Özel Dosyası Yeni TTK nın Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? KPMG nin Satıcı Taraflara Sunduğu Hizmetler Başarılı bir

Detaylı

NİSAN 2015 NUR KARABACAK ENGİN DUMANLI FENERBAHÇE NİN FİNANSAL KAYNAKLARI ÖLÜMSÜZ ŞİRKETLER FUTBOL EKONOMİSİNDE NELER OLACAK?

NİSAN 2015 NUR KARABACAK ENGİN DUMANLI FENERBAHÇE NİN FİNANSAL KAYNAKLARI ÖLÜMSÜZ ŞİRKETLER FUTBOL EKONOMİSİNDE NELER OLACAK? NİSAN 2015 ENGİN DUMANLI FENERBAHÇE NİN FİNANSAL KAYNAKLARI NUR KARABACAK ÖLÜMSÜZ ŞİRKETLER FUTBOL EKONOMİSİNDE NELER OLACAK? F utbol, dünyanın en sevilen, en çok izlenen ve dolayısıyla en çok gelir getiren

Detaylı

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES 5. TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES MESLE M ZDE HAKSIZ REKABETLE MÜCADELEDE YEN YAKLAfiIMLAR 04 NİSAN 2014 / Kuşadası-AYDIN TÜRMOB YAYINLARI - 472 ISBN : 978-605-4880-16-4 Yayıncı : MU-DEN A.Ş. Muhasebe

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

FİNANS TOPLULUĞU. Büyük Buhran. İç Borçlanma. ETF Nedir? Ne Değildir? TL nin Dolarla. İmtihanı FINANCIAL POST 1

FİNANS TOPLULUĞU. Büyük Buhran. İç Borçlanma. ETF Nedir? Ne Değildir? TL nin Dolarla. İmtihanı FINANCIAL POST 1 FİNANS TOPLULUĞU Bölgesel Rekabet Gücü ve Piyasa Potansiyeli Banka Müşterisinin Kalbine Giden Yol IK dan Geçer mi? Global Kriz Türk Bankacılık Sistemini Neden Diğer Ülkelerden Daha Az Vurdu? Büyük Buhran

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODAsı

İSTANBUL SANAYİ ODAsı İSTANBUL SANAYİ ODAsı AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA Panel Notlan Ekim 2005 İstanbul Sanayi Odası Her hakkı saklıdır. Bu kitapta yer alan sunumlar tebliğ sahiplerinin kişisel görüşü olup, İstanbul Sanayi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ 25 Nisan 2012 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 18 Temmuz 2012 Yayın No: 322 Haberleşme

Detaylı

BORSANIN REKOR HALKA ARZLARI VE BORSAYA GELMEYİ PLANLAYAN YENİ ŞİRKETLER... Sayfa 30 ve 32 de Para Listing İstanbul ile gelecek. göru lu yor.

BORSANIN REKOR HALKA ARZLARI VE BORSAYA GELMEYİ PLANLAYAN YENİ ŞİRKETLER... Sayfa 30 ve 32 de Para Listing İstanbul ile gelecek. göru lu yor. HABERTÜRK İÇİN BORSA İSTANBUL U YAZDILAR Ergun Özen Adnan Bali Halil Aydoğan 11 Haziran 2013 SALI Dünya Türkiye yi Hedef ilk 10 arasına girmek Sermaye piyasalarımızın hem hukuki, hem teknik, hem de piyasa

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA RAPOR

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA RAPOR TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA RAPOR TSPAKB VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI ÇALIŞMA PLATFORMU Aralık 2003 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 OCAK 2006 AYLIK TOPLANTISI 69 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 OCAK 2006 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR KONUSU : Vehbi KARABIYIK : Bülent

Detaylı

Hakan AYGÖREN * - Emin KURTCEBE **

Hakan AYGÖREN * - Emin KURTCEBE ** YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN BAĞIMSIZ DENETİM, ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI, ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ve BASEL II KRİTERLERİ YÖNÜYLE GENEL DEĞERLENDİRMESİ Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu www.ttkrehberi.com Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme İçindekiler Uygar Topluma Özgü Gelecek 2 Sınırları Olmayan Bir

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASLARIN VE FOREX PİYASALARININ GELİŞİMİ: TÜRKİYE DEKİ DURUMU Sidre KÜÇÜK YÜKSEK LİSANS

Detaylı

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ 9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ METALURJĐ SEKTÖRÜNDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERĐN DURUMU, SORUNLARI VE GELECEĞĐ PANELĐ Panel Başkanı: Prof. Dr. Feridun DĐKEÇ ĐTÜ Metalurji Mühendisliği

Detaylı