Moodle Öğrenme Yönetim Sisteminin (LMS) Üniversite Sistemlerine Entegrasyon Deneyimleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Moodle Öğrenme Yönetim Sisteminin (LMS) Üniversite Sistemlerine Entegrasyon Deneyimleri"

Transkript

1 Moodle Öğrenme Yönetim Sisteminin (LMS) Üniversite Sistemlerine Entegrasyon Deneyimleri Mehmet Can HANAYLI 1 Özet Açık kaynak işletim sistemleri sayesinde birçok hizmet sunulmakta ve gün geçtikçe bu hizmetler daha da profesyonelleşmekte ve yayılmaktadır. Genel olarak gönüllüler tarafından desteklenen bu sistemler günümüz eğitim sisteminin de alt yapısını oluşturan ve geleceğin eğitim sistemini şimdiden yönetmeye, sanal ortamlara taşımayı amaçlayan alt yapılara da ev sahipliği görevini üstlenmektedir. Teknolojideki bu gelişim öğrenim ortamlarının da değişmesine, bireyleri kendi kendine öğrenmeye ve üretmeye sevk etmektedir. Bu aşamada öğrenme yönetim sistemleri; sanal sınıf, içerik takip, erişim kolaylığı gibi özellikleri ile tercih edilen sistemler arasında üst sıralara yükselmektedir. Bu çalışmada Linux tabanlı CentOS işletim sistemi üzerinde hali hazırda bulunan web servisinin kullanılarak genel olarak tercih edilen öğrenme yönetim sistemi olan Moodle ın kurulumu ve yönetimi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Moodle üzerinde ders ekleme, sınav uygulaması, ödev-etkinlik düzenlemeleri, toplu kullanıcı eylemleri, öğretim elemanı yetki işlemleri gibi ayarlar düzenlenmiş ve hali hazırda çalışabilecek bir öğretim yönetim sistemi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anahtar kelimeler: Linux/CentOS, Moodle, Öğretim Yönetim Sistemi, E-Öğrenme The Integration Experiences of Moodle Learning Management System (LMS) on University Systems Abstract Thanks to open source operating systems, many services are offered and day by day these services have become professional and expanded. Generally, these systems are supported by the volunteers and form the infrastructure of today's education system, they already manage the future of the education system, and they also have a task to host the infrastructures of virtual platforms. The development of technology leads the change of the learning environment, and guide the individuals to learn and to produce themselves. At this stage, learning management systems are at the top among the systems which are mostly preferred with the qualifications like virtual class, feeds and accessibility. In this paper, it is conducted Moddle installation and management application by using web services which is on the Linux based CentOS operating system. By using Moodle as learning management system, it is also possible to implement such tasks like adding courses, making exams, organizing homework-activity, making multiuser tasks, and instructor authorization procedures. Keywords: Linux/CentOS, Moodle, Learning Management System, E-Learning

2 Giriş Günümüzde bilgisayar ve internet teknolojileri her alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektronik ortam aracılığıyla öğrenme (e-öğrenme) ve uzaktan eğitim uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte eğitim içeriği ve uygulamalarının elektronik ortamdaki yönetimi önem kazanmıştır. Bu gelişmeler sayesinde öğrenme yönetim sistemi (learning management system) kavramı ortaya çıkmıştır [1]. Öğrenme yönetim sistemi kullanıcılara tam bir hizmet verebilmesi için belli özelliklere sahip olmalıdır. Bu özelliklerden bazıları diğer sistemlerle çalışabilirlik ve uyum, arşivleme ve dosya yönetimi, yeniden kullanılabilirlik, öğrenme nesnelerinin tutarlı düzenlenmesi, hızlı erişim, geniş destek platformu olarak sıralanabilir [2]. Tercih edilecek öğrenme yönetim sisteminde bu maddelerin önemi yüksektir. Öğrenme yönetim sisteminin en önemli amaçları arasında, öğrenciyi her ortamda öğrenmeye teşvik etmesi, gerekli materyallere erişimini kolaylaştırabilmesi gibi sıralanabilir. Bu kapsamda günümüzde tercih edilen birçok öğrenme yönetim sistemi yazılımı vardır. İnternetin kullanım alanının artmasıyla bu sistemler cep telefonu, tablet gibi yeni nesil teknolojik cihazların işletim sistemlerine uygun olarak da tasarlanabilmekte ve öğrenme ortamına entegre edilebilmektedir. Birçok açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemi vardır. Bu sistemlerin tercih edilebilmeleri özelliklerine göre değişmektedir. Moodle, Atutor, Sakai gibi öğrenme yönetim yazılımları vardır. Bu öğrenme yönetim sistemleri arasında Moodle en çok tercih edilenlerdendir. Öğretim yönetim sistemlerinin entegrasyon süreçlerinde e-öğrenme, uzaktan eğitim gibi kavramlarında bilinmesi etkin kullanımda kolaylık sağlayacaktır. Bu bağlamda e-öğrenme kavramı incelenmiştir. 1. E-Öğrenme E-öğrenme kavramı bilgiyi kolay edinme ve algılama yöntemi olarak önerilmektedir. Hayatın her alanında kullanılan internetin öğrenim alanında da kullanılabilmesini amaçlamış bir sistemdir. İnternet veya intranet teknolojileri kullanılarak öğretmenin ve öğrencinin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmadığı bir eğitim tekniğidir. Elliott Masie Çevrimiçi öğrenme bir kurs alma gibi değildir, sadece masaüstünde e-öğrenme aracına bağlantı sağlama ve kaynakların iletişimin, performans desteğinin ve yapısal öğrenme aktivitelerinin harmanlanmasıdır. Şeklinde e-öğrenme kavramını tanımlamıştır [3]. Hızlı erişim, düşük maliyet ve istenildiği zaman erişim imkânı bulunması gibi özellikleri vardır [4]. E-öğrenme sürecinde ders içeriklerinin hazırlanmasında kavram haritalarının kullanılması önemli bir etkendir. Önceki bilgilerle bağlantı kurularak yeni bilgilerin öğreniminin kolaylaştırılması ve kalıcılığının arttırılabilmesi için iyi yapılandırılmış kavram haritaları gereklidir. Ders içeriklerinin kendi içerisinde anlamlı en küçük dilimlere ayrılması ve öğrencilerin bu kavramlar arasında kolayca geçiş yapabilmelerinin sağlanması, sık kullanılan yöntemlerden birisidir. Cornell Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Joseph D. Novak tarafından 1960 larda geliştirilen kavram haritaları tekniği, yeni kavramların öğrenilmesinde daha önceden öğrenilmiş olan kavramların önemini vurgulayan bir kurama dayanmaktadır. E-öğrenme ortamlarında da bu kuram yardımıyla kavram haritaları önemli bir yere sahiptir. Öğrenen ve öğreten arasındaki etkileşim düzeyinin arttırılabilmesi için kavram haritalarının etkin kullanılması gereklidir [5,6]. Anlamlı öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için üç koşul ortaya koyulmuştur. Bunlar; Eğitim-öğretim materyalleri, öğrenen kişilerin dilinde, açık ve örneklerle pekiştirilmeli ve bunlar öğrenenin eski bilgilerine nakledilebilir olmalıdır. Kavram haritaları, genel düşünceler ya da özelbelirli kavramların öğretilmesinde eski bilgilerle bağlantı kurularak, kavramsal yapıların geliştirilmesine yardımcı olur ve öğrenmenin anlamlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamalıdır. Yeni bilgiyi öğrenen, konu ile ilgili eski bilgilere sahip olmalıdır. Öğrenmekte olan birey, anlamlı öğrenme üzerine çalışmalıdır. Öğreticinin yaptığı tanımlar ya da önerme sözcükleri ve ölçme araçları anlaşılır olmalıdır. Böylece eski-yeni bağlantısı kurulup motivasyon ve kalıcılık arttırılmalıdır [5]. 2. Moodle Üniversite, dershane, kolej gibi eğitim kurumları tarafından en sık tercih edilen öğrenme yönetim sistemlerinden birisi olan Moodle özgür ve açık kaynak kodlu bir uzaktan eğitim sistemidir. MySQL, PostgreSQL gibi veri tabanı sistemleri altında PHP dilini destekleyen herhangi bir platform üzerinde çalışabilmektedir. Moodle Moduler Object Oriented Dynamic Learning Environment yani Esnek Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı olarak açıklanabilir. Moodle, online öğretimde gereksinim duyulabilecek ihtiyaçların büyük bir kısmını yerine getirebilen, çevrimiçi kurs yönetim sistemi olarak herkes tarafından (öğretmen, öğrenci) kolayca kullanılabilen bir öğrenme yönetim sistemidir [7].

3 Moodle 227 ülkede kullanılmakta olup, birçok dil desteğiyle beraber güçlü bir geliştirici ekibi ve çözüm ortaklarına sahiptir. Türkiye de Moodle, İstanbul Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi gibi seçkin kurumlarında içinde bulunduğu 399 ayrı yerde tercih edilmektedir. Moodle kullanarak; Anket Çalıştay Sohbet Wiki Kaynak Ekleme Ders/Alt Ders Forum Ödev Sınav (Kitap, Url, Sayfa) gibi etkinlikler sisteme eklenebilir [8]. Moodle ın Genel Özellikleri Moodle öğrenme yönetim sisteminin genel özellikleri şu maddelerle incelenebilir [9,10]. Ücretsiz, açık kaynak kodlu ve test edici kitlesi çok geniştir. Her işletim sistemine desteği vardır. Büyük bir geliştirici ve eğitimci kitlesine sahip olması nedeniyle sürüm hataları çözülebilmekte ve yeni özellikler (modüller) eklenebilmektedir. Öğrenme iletişim araçları olarak tartışma formu, dosya alış-verişi, e-posta, takvim, not tahtası ve gerçek zamanlı sohbet imkânına sahiptir. Öğrenci kullanım araçları olarak, kendini değerlendirmesi için öğrenci kişisel sayfaları bulunmaktadır. Yazılımın destek araçları olarak kimlik denetimi, kurs yetkileri düzenleme, sunucu hizmetleri ve kayıt entegrasyonu bulunmaktadır. Yazılımda üç çeşit kurs kalıbı bulunmaktadır. Bunlar haftalık düzenlenen etkinlikler, konularla düzenlenen etkinlikler ve sosyal içerikli tartışmaların yapıldığı kurs etkinlikleridir. Dünya genelinde Moodle istatistikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir [11]. version 5.3.3). Please upgrade your server software or install older Moodle version. Belirtilen gereksinim sisteme remi deposunun eklenmesi ve gerekli paketlerin güncellenmesiyle çözülmüş olacaktır. Fakat bu gibi durumlarda mümkünse işletim sistemi sürümünün yükseltilmesi sonrasında çıkabilecek olası gereksinim hatalarını ortadan kaldıracaktır. Ayrıca sistemdeki gereksinimler sadece paketlerle yüklenmesiyle çözülemeyebilir. Böyle bir sorunla karşılaşıldığında paketlerin modülleri de incelenmelidir. Örnek olarak sistemde php paketleri kurulu olabilir, fakat php satırlar yorumlanmayabilir. Bu durumda ise mod_php modülü aktif edilmelidir. Erişim ile ilgili bazı durumlarda sistem sadece bir yerden gelecek isteklere yanıt vermeye programlanabilir(şekil-1). Şekil 1 Hatalı Erişim Eğer bu sunucuya gelecek bütün isteklerin yanıtlanması isteniyorsa kurulum dizini var/www/html/site_dizini/config.php içindeki config.php dosyası düzenlenmelidir. Dosya içerisinde $CFG->wwwroot = ile başlayan satır bulunup düzenlendiğinde erişim istenildiği gibi sağlanabilecektir. Örnek konfigürasyon $CFG- >wwwroot = [ HTTP_HOST ]. site_dizini ; olarak tanımlanabilir. Moodle öğretim yönetim sisteminin kurulumu sırasında dataroot dizininin özelliklerini aşağıdaki gibi biçimlendirmek daha güvenli çalışmasını sağlayacaktır. chown -R nobody:apache moodledata chmod -R 0770 moodledata 4. Entegrasyon Sürecinde Yönetim Bilgileri 3. Entegrasyon Sürecinde Karşılaşılan Genel Hatalar ve Çözümleri Moodle öğretim yönetim sisteminin kurulması planlanan serviste öncelikle ihtiyaç analizi yapılmalıdır. Bu kısımda donanım ve yazılım ihtiyaçları incelenmeli ve gereksinimler çözülmedir. Örnek olarak CentOS 6 işletim sistemi üzerine Moodle 2,8 versiyonunun kurulması aşamasında Moodle tarafından istenilen gereksinimler varsayılan paket depolarından sağlanamamaktadır. Moodle 2.7 or later requires at least PHP (currently using Moodle, içerisinde birçok bölümün özelleştirilmesine imkân sağlamaktadır. Örnek olarak; sayfaların isteğe göre tasarlanabilmesi, bütün öğrencilerin sisteme entegre edilebilmesi, toplu mesaj gönderilebilmesi, uygun etkinliklerin tasarlanabilmesi gibi özellikler düşünülebilir. Bu bölümde Moodle ın genel özelliklerini kullanabilmek amacıyla gerekli adımlar incelenmiştir. a. Temalar Ayarları: Site Yönetimi/Görünüm/Temalar/Tema Seçimi

4 Ayrı ayrı tanımlanabilen görünüm türleri vardır: Varsayılan-Mobile-Tablet için 3 ayrı ayrı temalar seçilebilir. b. Ön Sayfa Ayarları: Site Yönetimi/Ön Sayfa/ Ön Sayfa Ayarları Kullanıcı sisteme giriş yaptığında veya giriş yapmadan önceki ana sayfa görünümü tasarlanabilir. c. Kategori (Bölüm) İşlemleri: Site Yönetimi/Dersler/Kategori-Ekle İstenilen Bölümler ve Alt Kategoriler Eklenebilir ->Bilgisayar Programcılığı ->1.Sınıf -> Güz Dönemi d. Ders İşlemleri: Site Yönetimi/Dersler/Dersleri ve Kategorileri Düzenle İstenilen Kategorilere Ders Eklenebilir ->Bilgisayar Programcılığı ->1.Sınıf -> Güz Dönemi ->Bilgisayara Giriş e. Toplu Kullanıcı Yükleme İşlemi: Site Yönetimi/Kullanıcılar/Hesaplar/Kullanıcı Yükle Aynı anda sisteme çok kullanıcı yüklemek için kullanılır. Bu işlem için excel de oluşturulmuş öğrenci listesi csv formatında farklı kaydedilerek, metin belgesiyle açılır. Öğrenci listesindeki (csv) ; karakterlerini, olarak değiştirilerek sisteme yüklenebilir. Yükleme esnasında dil seçimi gerçekleştirilebilir. f. Derse Kayıt Yöntemi (1): Ders Seçimi/Kurs Yönetimi/Kullanıcılar/Kayıt Yöntemleri/Self Enrolment Öğrencilerin kendi kendine, belirttiğiniz şifre ile derse kayıt olması sağlanabilir. Gerekli düzeltmeler Self Enrolment bölümünden gerçekleştirilebilir. Kayıt alınacağı tarihler belirlenebilir. Kayıt olanlara msj gönderilebilir. Dersten silinme tarihi belirlenebilir. g. Derse Kayıt Yöntemi (2): Ders Seçimi/Kurs Yönetimi/Kullanıcılar/Kayıtlı Kullanıcılar/ Enrol User Derse tek tek öğrenci kaydı yapılabilir. Ders için yetkili öğretmen veya öğretmenler atanabilir. h. Derse Kayıt Yöntemi (3): Bu yöntemde, kullanıcıların derslere eklenmesi Cron üzerinden yapılmaktadır. 1-Sunucuda /sitedizini/docs isminde bir dizin oluşturulur. 2-Site Yönetimi/Eklentiler/Ders Kayıtları/Kayıt Eklentilerini Yönet ekranına geçilir. 3-Flat file (CSV) aktif edilir. Ayarlar bölümünden eklenecek dosya adi ve tam yeri belirtilir. /var/www/html/uzem.com/docs/kayit.csv CSV dosyası hazırlanarak /docs/ dizininin içerisine kayit.csv olarak yüklenir. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra Cron çalıştırılır ve öğrenciler derslere otomatik olarak eklenir. Cron şeklinde çalıştırılabilir. Sonuç Günümüzde öğretim kurumları tarafından sıkça tercih edilen öğretim yönetim sistemlerinden birisi olan Moodle, ayrı bir uğraş gerektiren sistemdir. Fakat getirdiği kolaylıklar sayesinde tercih edilme oranı yüksektir. Sistem üzerinde tasarlanabilecek birçok etkinlik sayesinde öğrenci ve öğretmen etkileşimi arttırılmak istenmektedir. Ayrıca öğrencinin her ortamdan bütün ders materyallerine ulaşabilmesine imkân vermesi güçlü avantajlarından sayılabilir. Birçok üniversite, lise veya kolejin tercih ettiği Moodle, kurulumu ve yönetimi ile ilgili genel hata çözümü ve uygulama kolaylıkları bu araştırmada incelenmiştir. Hataların çözümleri ve yönetimindeki kolaylıklar paylaşılmıştır.

5 Öğretim yönetim sistemlerine uzaktan eğitim modülleri de eklenebilmektedir. Senkron ve asenkron öğretimi destekleyen Moodle üzerinde uzaktan eğitim modüllerinin kullanımı son zamanlarda artış göstermiştir. Tercih sebeplerinden birisi de açık kaynak kodlu yazılımlar ile uzaktan eğitim uygulamalarının kolay ve çok fazla maliyet gerektirmeden yapılabilmesidir. Moodle bu kapsamda değerlendirildiğinde etkili bir öğretim yönetim sistemi olduğunu kanıtlamıştır. Kaynakça 1. Öğrenme Yönetim Sistemi Olarak Sakai. Özlem Ozan, Yasin Özarslan, İrfan Süral. Trabzon : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. 9. Güyer, T ve Üstündağ, M T. Öğrenme Yönetim Sistemleri ve Örnek Uygulama. [kitap yaz.] İ H Yalın. İnternet Temelli Eğitim. Ankara : Nobel Yayıncılık, Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Moodle Kullanımı. Yapıcı, İ. Ümit. 2012, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, s Moodle. Moodle Statistics. https://moodle.net. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: ] https://moodle.net/stats/. 2. Wikipedia. Öğretim_yönetim_sistemleri. [Çevrimiçi] y%c3%b6netim_sistemleri. 3. Masie, Elliott. who-is-elliott-masie. [Çevrimiçi] E-öğrenme ve Kurumsal Eğitimde Yeni Yaklaşom Öğrenme Yönetim Sistemleri. Duran, Nazan, Önal, Ata ve Kurtuluş, Ceylan. Denizli : yazarı bilinmiyor, Akademik Bilişim Konferansları. 5. E-Öğrenme Sistemlerinin Tasarımında Kavram Haritaları, Öğrenme Nesneleri ve Eğitim Yönetim Sistemlerinin Rolü. Mutlu, M. Emin, ve diğerleri. Trabzon : yazarı bilinmiyor, Akademik Bilişim Konferansları. 6. Lanzing, Jan. The Concept Mapping Homepage. [Çevrimiçi] Wikipedia. Moodle. [Çevrimiçi] Moodle. Registered Moodle sites. [Çevrimiçi]

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Mahinur Altıparmak, İnci Dürdane Kurt, Yrd.Doç.Dr. Metin Kapıdere

Detaylı

Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması

Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 53 Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması Çetin ELMAS 1, Nurettin DOĞAN 2, Serdar BİROĞUL 3, Mehmet Sena

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Doç. Dr.Seyfettin DALGIÇ

Detaylı

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ Yrd. Doç. Dr. M. Tuncay Sarıtaş Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tuncaysaritas@gmail.com Nalan Üner Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yalın Kılıç Türel Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ÖZET Eğitim sisteminde verimliliğin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR VE JOOMLA ÜZERİNDE UYGULAMA PROJESİ

AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR VE JOOMLA ÜZERİNDE UYGULAMA PROJESİ I KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR VE JOOMLA ÜZERİNDE UYGULAMA PROJESİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Atiye OKUR Danışman

Detaylı

Türkiye de Uzaktan Eğitimin Öğretim Programları ve Öğrenme Yönetim Sistemleri Açısından İncelenmesi

Türkiye de Uzaktan Eğitimin Öğretim Programları ve Öğrenme Yönetim Sistemleri Açısından İncelenmesi 50 Türkiye de Uzaktan Eğitimin Öğretim Programları ve Öğrenme Yönetim Sistemleri Açısından İncelenmesi An Investigation of Distance Education of Turkey in Terms of Learning Management Systems and Curriculum

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMLERİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ KULLANILARAK STANDARTLAŞMAYI SAĞLAMAK

TÜRKİYE DEKİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMLERİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ KULLANILARAK STANDARTLAŞMAYI SAĞLAMAK TÜRKİYE DEKİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMLERİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ KULLANILARAK STANDARTLAŞMAYI SAĞLAMAK Ulvican YAZAR Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, 54187 Serdivan SAKARYA E-posta: uyazar@sakarya.edu.tr

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin KHO Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com, iergin@kho.edu.tr Dz. Öğ. Bnb. Bekir Akseki AÜEBF Yüksek

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UZAKTAN EĞİTİM ve BİR PROJE ÖNERİSİ. Prof.Dr. M.Erdal BALABAN

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UZAKTAN EĞİTİM ve BİR PROJE ÖNERİSİ. Prof.Dr. M.Erdal BALABAN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UZAKTAN EĞİTİM ve BİR PROJE ÖNERİSİ Prof.Dr. M.Erdal BALABAN Işık Üniversitesi, Şubat 2012 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti... 1 1. Giriş... 2 2. YÜKSEKÖĞRETİMDE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI...

Detaylı

BĠLĠġSEL ERGONOMĠ. 17.Ulusal Ergonomi Kongresi 14-16 Ekim 2011 ESKİŞEHİR 43

BĠLĠġSEL ERGONOMĠ. 17.Ulusal Ergonomi Kongresi 14-16 Ekim 2011 ESKİŞEHİR 43 BĠLĠġSEL ERGONOMĠ 17.Ulusal Ergonomi Kongresi 14-16 Ekim 2011 ESKİŞEHİR 43 BANKAMATĠK SĠSTEMLERĠNDE ERGONOMĠK ARAYÜZ TASARIMI VE KULLANILABĠLĠRLĠLĠK Gizem AKALP 1, Ebru YENİMAN 2, Utku AYTAÇ 3 1 Öğr. Gör.

Detaylı

Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar

Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDAMAR

Detaylı

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI USE OF INTERNET BASED DISTANCE LEARNING MODEL TOWARDS INFORMATION STUDIES AT HIGHER EDUCATION

Detaylı

Muhittin Şahin Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7274 tarik.kisla@ege.edu.tr 2010 www.newwsa.com Izmir-Turkey

Muhittin Şahin Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7274 tarik.kisla@ege.edu.tr 2010 www.newwsa.com Izmir-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 1C0110 Tarık Kışla Fırat Sarsar Yüksel Deniz Arıkan EDUCATION SCIENCES Emrah Meşhur Received: May 2009

Detaylı

İnternet Destekli Öğretimde Kullanılmak üzere Web Erişimli Veri Tabanı Yönetim Sistemiyle Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Tasarımı

İnternet Destekli Öğretimde Kullanılmak üzere Web Erişimli Veri Tabanı Yönetim Sistemiyle Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Tasarımı İnternet Destekli Öğretimde Kullanılmak üzere Web Erişimli Veri Tabanı Yönetim Sistemiyle Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Tasarımı İsmail CALLI Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı, İDÖ Koordinatörü, (calli@sakarya.edu.tr)

Detaylı

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar Web-Based Distance Education Systems: Required Features and Standards Umut Al * ve R. Orçun Madran ** Öz Web tabanlı

Detaylı

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Hüseyin Odabaş * Öz: Internet ve bilgisayar

Detaylı

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ İsmail Rakıp Karaş, İdris

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18-22 Nisan 2011, Ankara UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ İsmail Rakıp Karaş, İdris

Detaylı

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 34-56 [Nisan 2014] Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi E-Guidance and Counseling

Detaylı

Uzaktan eğitim. Uzaktan öğrenme. Uzaktan öğretim. Çizim 1: Uzaktan Öğretim ve Uzaktan Öğrenme İlişkisi

Uzaktan eğitim. Uzaktan öğrenme. Uzaktan öğretim. Çizim 1: Uzaktan Öğretim ve Uzaktan Öğrenme İlişkisi Uzaktan öğretim, daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürebilmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek amacıyla farklı fiziksel ayrı mekanlardaki öğretmen ve öğrencilerin, çeşitli iletişim teknolojileri

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI. Muhammet Recep OKUR DOKTORA TEZİ

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI. Muhammet Recep OKUR DOKTORA TEZİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI Muhammet Recep OKUR (Doktora Tezi) Eskişehir, 2012 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ

Detaylı

A RESEARCH BASED ON A COMPARISON OF IDEAS BETWEEN THE STUDENTS IN FORMAL AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN POST GRADUATE EDUCATION

A RESEARCH BASED ON A COMPARISON OF IDEAS BETWEEN THE STUDENTS IN FORMAL AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN POST GRADUATE EDUCATION ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2013 Summer Issue:4 YÜKSEK LİSANS ALANINDA ÖRGÜN ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SİSTEMLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN

Detaylı

QR KODUN MOBİL EĞİTİMDE YENİ EĞİTİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKISI

QR KODUN MOBİL EĞİTİMDE YENİ EĞİTİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKISI QR KODUN MOBİL EĞİTİMDE YENİ EĞİTİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKISI Celalettin AKTAŞ İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü İstanbul Berk ÇAYCI İstanbul

Detaylı

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim Hakan Yılmaz 1, Muharrem Düğenci 2 1 Karabük

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı