TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler"

Transkript

1 TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler Carmen Amaddeo Yar. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgür ÖZÇELİK Yar. Doç. Dr. Dokuz Eylul Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Izmir Nisan 13, 2012

2 Sunumun Genel Hattı Genel: Euro Kodlar EN 1990: Yapı Tasarım Esasları EN 1991: Yapılar Üzerindeki Etkiler EN 1998: Sismik Etkiler 2

3 EURO Kodlar (Yönetmelikler) Genel 58 pakete ayrılmış, 10 set tasarım yönetmeliğinden oluşmakta, Paketler şunları içermekte: binalar, köprüler, kuleler, silolar, tanklar, direkler. 3

4 EURO Kodlar Genel Üye tüm ülkelerin resmi makamlarınca tanınmaktadır ve inşaat yapım ve ilgili tüm mühendislik işlerini temel bir çerçeveye oturtan metinler bütünü. Binaların ve diğer inşaat mühendisliği yapılarının gerekli dayanım ve stabilite/kararlılıkşartlarına uygunluğunu ve ayrıca yangın güvenliğini düzenlemektedir. 4

5 EURO Kod Programları Genel Genellikle farklı bölümlere Euro Kodlar aşağıdaki gibidir: EN 1990 Eurocode 0: Yapı Tasarımının Temelleri EN 1996 Eurocode 6: Yığma Yapıların Tasarımı EN 1997 Eurocode 7: Geoteknik Tasarım EN 1998 Eurocode 8: Yapıların Depreme Dayanıklı Tasarımı EN 1999 Eurocode 9: Alüminyum Yapıların Tasarımı (TS 1914 Yapıların Güvenliğini Gerçeklemede Genel İlkeler) EN 1991 Eurocode 1: Yapılar Üzerindeki Etkiler (TS 9194 Yapıların EN 1992 Eurocode 2: Betonarme Yapıların Tasarımı Projelendirme Esasları Taşıyıcı Olan ve Olmayan EN 1993 Eurocode 3: Çelik Yapıların Tasarımı Elemanlar Depolanmış Malzemeler Yoğunluk ve TS EN 1994 Eurocode 4: Kompozit Çelik ve Betonarme Yapıların Tasarımı 498 Yapı Elemanlarının EN 1995 Eurocode 5: Ahşap Yapıların Tasarımı Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri ) ( Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 2007 ve Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları, Hava Meydanları İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Yönetmeliği, 2007) 5

6 EURO Kodlar Arasındaki Hiyerarşi Yapı güvenliği, kullanılabilirlik ve durabilite/kalıcılık Yapılar üzerinde etkiler Tasarım ve detaylandırma Geoteknik ve sismik tasarım 6

7 EURO Kodların Hedefi ve Statüsü EURO Kodlar: Farklı ülkelerin yönetmelikleri arasındaki inşaat pratiğine bağlı engelleri kaldırarak, yönetmelikler arasında birlik sağlamak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin inşaat endüstrisi ve bu alanda çalışan profesyonellerin, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde rekabet potansiyelini geliştirmek. 7

8 EN 1990: Yapı Tasarımının Temelleri 8

9 EN 1990: Yapı Tasarımının Temelleri EN 1990 Euro kodun baş teknik metnidir. EN 1991: Yapılar üzerindeki etkilerve EN 1992-EN 1999: Tasarım Eurokodları EN 1990ile birlikte kullanılmak zorundadır, EN 1990 malzemeden bağımsız olarak, yapı tasarımı ve inşaat mühendisliği işlerine dair güvenlik için gerekli bilgileri içermektedir. 9

10 EN 1990: İçerik Önsöz Bölüm 1: Genel Bölüm 2: Şartlar Bölüm 3: Limit Durum Prensipleri Bölüm 4: Temel Değişkenler Bölüm 5: Yapı Analizi ve Deney Destekli Tasarım Bölüm 6: Kısmi Güvenlik Faktörü Yöntemi ile Doğrulama Ek A(n) (N): Binalar için Uygulama (1); Köprüler (2) Ek B (I): İnşaat İşleri için Yapı Güvenilirliği Yönetimi Ek C (I): Kısmi Güvenlik Faktör Tasarımının Temelleri ve Güvenilirlik Analizi Ek D (I): Deney Destekli Tasarım 10

11 EN 1990: Kapsam EN1990,EN EN 1999 dışında kalan diğer malzemelerin ve etkilerin kullanıldığı yapıların tasarımı için de kullanılabilir, EN 1990, mevcut yapıların değerlendirilmesi, kullanım değişikliği, onarımve güçlendirmetasarımları için de uygulanır. Not: Nükleer santraller, barajlar gibi özel yapıların tasarımı için EN EN 1999 yönetmeliklerinin dışında farklı yönetmelikler gerekebilir. 11

12 EN 1990: Hedefler EN 1990 yapılar için aşağıdaki temel prensip ve şartları tanımlar, Güvenlik, Kullanılabilirlik, Kalıcılık (durabilite), Tasarım ve doğrulamanın (gerçelleme/tahkik) temellerini verir, Yapı güvenilirliği (structural safety) için gerekli kılavuz bilgileri sağlar. 12

13 EN 1990: Tanımlar Yapısal Euro kod paketi için özellikle önemli olan ve ulusal ölçekte değişiklik gösterebilen anahtar tanımlar aşağıda verilmiştir: Etki (Action): kuvvet veya zorlama deformasyon/şekil değiştirme (örn.: dış kuvvet, sıcaklık etkileri, çökme vb.) Tepki (Action Effects): iç kuvvetler (eğilme momenti, kesme kuvveti, etki sonucu gelişen şekil değiştirmeler) 13

14 EN 1990: Tanımlar Dayanım (Strength): Malzemenin mekanik özelliğidir (gerilme birimindedir, Pa, kpa, MPa vb.), Direnç (Resistance): Bir yapısal eleman kesitinin mekanik özelliğidir (eğilme direnci, burkulma direnci, çekme direnci vb.), Uygulama (Execution): İşin fiziksel olarak bitirilmesi için gerekli olan tüm aktiviteleri kapsayan eylemler bütünüdür (ihale, kontrol, dokümantasyon vb.). 14

15 EN 1990: Temel Şartlar/Zorunluluklar Güvenlik, kullanılabilirlik, sağlamlık, yangın Güvenilirlik (reliability) Tasarım ömrü Kalıcılık Kalite güvencesi 15

16 EN 1990: Şartlar Yapısal Güvenlik ve Kullanabilirlik Yapı Güvenliği: Yapı hedeflenen ömrü boyunca, uygulama ve normal kullanım şartları altında üzerine etkiyen tüm etkilere karşı yeterli güvenilirlikte karşı koymalı, bunu yaparken ekonomik olarak tasarlanmalı ve inşa edilmelidir (insan emniyeti, yapının ve içeriğinin emniyeti). Kullanılabilirlik: Yapı hedeflenen ömrü boyunca, uygulama ve normal kullanım şartları altında hedeflenen fonksiyonunu yeterli güvenilirlikte yerine getirmeli, bunun yaparken ekonomik olarak tasarlanmalı ve inşa edilmelidir (yapının fonksiyonu, konforu ve görünümü). 16

17 EN 1990: Şartlar Sağlamlık Sağlamlık: Yapı uygun bir şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir ki aşağıdaki etkiler altında yüksek düzeylerde hasar görmesin: Patlama Çarpışma İnsan kaynaklı hatalar Not: Hangi olayların dikkate alınacağı proje bazlı olarak müşteri ve ilgili otoriteler (merciler) tarafından karar verilir. Patlama Hasarı Ronan Point

18 EN 1990: Şartlar Sağlamlık Sağlamlık İzin verilebilir hasarın limitleri (A): Kat alanının %15 i veya Toplam 100 m 2 (hangisi küçükse). (B) : Kaldırılacak kolon. a) Plan görünüşü b) Yan görünüş (kesit) 18

19 EN 1990: Şartlar Sağlamlık Tespit Edilmiş Tehlikelerden Kaynaklı Potansiyel Hasarların Sınırlanması EN 1990 potansiyel tehlikelerin sınırlandırılmasına yönelik bir seri prensip vermektedir: Yapının maruz karabileceği tehlikelerden kaçınılması, yok edilmesi ve azaltılması (örn.: rutin bakım), İlgilenilen tehlike için daha az hassas olan yapısal formun seçilmesi, Yanlışlıkla bazı taşıyıcı elemanların veya yapının sınırlı bir bölümünün kaldırılması, lokal hasarın meydana gelmesi durumunda işlevini sürdürebilecek form ve tasarımın seçilmesi (kuvvetlerin yeniden dağılmasını sağlayacak serbestlik), Herhangi bir uyarı göstermeden (ani olarak) göçme gerçekleştirmeyecek yapısal sistemlerin kullanılması, Yapısal elemanların bağlantılı olması. 19

20 EN 1990: Şartlar Sağlamlık Sağlamlık: Büyük açıklıklı yapılarda, lokal göçme durumunda göçmenin kabul edilebilir yaygınlıkta olması. 20

21 EN 1990: ŞARTLAR Tasarımın Temelleri EN1990 nın Temel Şartları Güvenlik, kullanılabilirlik, sağlamlık ve yangın Güvenilirlik (Reliability) Tasarım ömrü Kalıcılık Kalite güvencesi 21

22 EN 1990: ŞARTLAR Güvenilirlik Bir yapı için seçilen güvenilirlik düzeyi aşağıdaki faktörleri dikkate almalıdır: Hayat kaybı, yaralanma ve ekonomik kayıplar açısında göçmenin olası sonuçları, Göçme durumunun kamuda yarattığı algı, Göçme riskinin azaltılması için gerekli prosedürlerin getirdiği ek giderler. 22

23 EN 1990: ŞARTLAR Güvenilirlik EN 1990: Sonuç Sınıflarının Tanımları Sonuç Sınıfı Tanım Örnek Bina ve İnşaat Mühendisliği İşleri CC3 CC2 CC1 Yüksekcan kaybıveya ekonomik kayıp; sosyal veya çevresel etki çok büyük Ortadüzeyde can kaybıveya ekonomik kayıp; sosyal veya çevresel etki ciddi düzeyde Düşükdüzeyde can kaybıveya ekonomik kayıp; sosyal veya çevresel etki küçük veya ihmal edilebilir düzeyde Tribünler,köprüler, kaybı durumunda sonuçların büyük olacağı kamu binaları (örn.: hastane) Konut ve ofis binaları İnsanların yaşamadığı tarımyapıları (örn.: seralar, depo yapıları vb.) 23

24 EN 1990: ŞARTLAR Tasarımın Temelleri EN1990 nın Temel Şartları Güvenlik, kullanılabilirlik, sağlamlık ve yangın Güvenilirlik (reliability) Tasarım ömrü Kalıcılık Kalite güvencesi 24

25 EN 1990: ŞARTLAR Tasarım Ömrü Tasarım ömrü bir yapı için hedeflenen işlevini, sadece daha önceden ön görülen bakım-onarım rutin işleri altında yerine getirmesi beklenen süredir. Bu durumda, EN 1990 da önerilen tasarım ömrü Binalar için 50 yıl, Köprüler için 100 yıldır. 25

26 EN 1990: Şartlar Tasarım Ömrü Tasarım Ömrü Kategorileri Tasarım Ömrü (Yıl) Örnekler 1 10 Geçici yapılar (1) (örn.: acil yardım için kurulan konstrüksiyonlar, stantlar vb.) Değiştirilebilir yapısal elemanlar(örn.: vinç kirişleri vb.) Tarımsal yapılar 4 50 Bu listede listelenmemiş bina türü genel yapılar Anıtsal yapılar, otoban ve demiryolu köprüleri (1) Tekrar kullanılması açısından sökülebilen yapılar veya yapısal elemanlar geçici olarak düşünülmemelidir (örn.: prefabrik elemanlar geçici yapılar değildir). 26

27 EN 1990: ŞARTLAR Tasarım Ömrü Tasarım ömrü kavramı aşağıdaki durumların belirlenmesi için önemlidir: Tasarım için gerekli etkinin seçilmesi (örn.: rüzgar, deprem), Malzeme bozulmasının dikkate alınması (örn.: yorulma, sünme vb.), Bakım-onarım stratejilerinin oluşturulması, 27

28 EN 1990: ŞARTLAR Tasarımın Temelleri EN1990 nın Temel Şartları Güvenlik, kullanılabilirlik, sağlamlık ve yangın Güvenilirlik (Reliability) Tasarım ömrü Kalıcılık Kalite güvencesi 28

29 EN 1990: ŞARTLAR Kalıcılık Uygun bakım-onarım hizmetleri alan yapı, çevresel etkiler altında, ilk halini tasarım ömrü boyunca korumalıdır. Tasarım aşamasında yapılan bu kabul kalıcılık kabulüdür. Uygun düzeyde bakım hizmeti alacağı kabul edilen yapı, öyle bir tasarlanmalıdır ki; çevresel etkilerden kaynaklı zamana bağlı bozulmalar yapının performansını ve kalıcılığını etkilememelidir. 29

30 EN 1990: ŞARTLAR Kalıcılık Nihai Limit-Durum: Yapının güvenliği İnsanların güvenliği Özel durumlarda bina içeriğinin güvenliği Yapının tamamının veya bir bölümünün dengesini kaybetmesi, Aşırı deformasyondan kaynaklı göçme, yapının veya bir bölümünün mekanizmaya dönüşmesi, yapıda kopma, stabilite kaybı (mesnetler, temeller, yapının bir bölümü) Yorulmaya veya diğer zamana bağlı etkiler kaynaklı göçme durumu Kullanılabilirlik Limit-Durumu: Normal kullanım altında, yapının hedeflenen fonksiyonunu sürdürmesi, İnsan konforu, İnşaat işinin genel görünümü 30

31 EN 1990: ŞARTLAR Tasarımın Temelleri EN1990 nın Temel Şartları Güvenlik, kullanılabilirlik, sağlamlık ve yangın Güvenilirlik (Reliability) Tasarım ömrü Kalıcılık Kalite güvencesi 31

32 EN 1990: ŞARTLAR Kalite Güvencesi Tasarım aşamasında uyulan şartlara ve yapılan kabullere uygun bir bina elde etmek için, uygun kalite yönetim ölçülerinin uygulanması gerekmektedir, EN 1990 da tanımlı bu ölçüler aşağıda verilmiştir: Güvenilirlik şartlarının tanımı, Örgütsel aktörlerin varlığı, Tasarım, uygulama, kullanım ve bakım-onarım aşamalarında yapılan kontroller. EN ISO 9001:2000 kalite yönetimi için kabul edilebilir bir temel sunmaktadır. 32

33 EN 1990: Tasarım Durumları EN 1990 da tanımlı tasarım durumları: Kalıcı/sürekli tasarım durumları, normal kullanım durumunu tanımlar. Tesadüfi tasarım durumları, yapının etkisi altında kaldığı istisnai durumlardır (örn.: yangın, patlama, çarpma, lokal göçme durumları vb.) Sismik tasarım durumları, yapının sismik etkilere maruz kaldığı durumlardır, Geçici tasarım durumları, yapının geçici olarak maruz kardığı durumları tanımlar (örn.: inşa aşaması, onarım vb.) Hangi tasarım durumunun seçileceğine, yapının hedeflenen fonksiyonunu yerine getirmesi beklenen durumlar dikkate alınarak karar verilir. 33

34 EN 1990: Limit Durum Tasarımının Temelleri TASARIM DURUMLARI Kalıcı, geçici, tesadüfi, sismik İLGİLİ AJANLAR Ölü yükler, rüzgar, trafik kazası, deprem vb. ETKİLER Yük, basınç, darbe kuvveti, yer ivmesi ETKİLERİN KOMBİNASYON Aynı anda olması muhtemel etkilerin kombinasyonu TEPKİLER Kuvvet, moment, dönme, yer değiştirme Limit Durum Kontrolü! 34

35 EN 1990: Limit Durum Tasarımının Temelleri NİHAİ LİMİT DURUMLAR: Yapı güvenliğinin insanlar ve bina açısında değerlendirilmesi Kopma Göçme Denge kaybı Mekanizma oluşumu Yorulma göçmesi KULLANILABİLİRLİK LİMİT DURUMLAR: Yapının kullanım düzenini bozan durumlar açısından değerlendirilmesi Deformasyon miktarı Titreşim düzeyi Çatlak düzeyi Kullanımı olumsuz yönde etkileyen hasarlar Limit Durum: Genel olarak yapının ilgili tasarım kriterlerini sağlayamadığı durum olarak tanımlanır! 35

36 EN 1990: Limit Durum Tasarımının Temelleri Limit Durum Tasarımı Aşağıdaki verilerin tasarım değerleri kullanılarak yapısal ve kuvvet modelleri oluşturulur: Etkiler (ölü yükler, rüzgar, deprem vb.), Malzeme özellikleri (tasarım değerleri), Geometrik veri (nominal yapı geometrisi). Aşağıdaki olasılıklar tanımlanarak, kuvvet durumları belirlenir: Kuvvet kombinasyonları, Etkilerin kabul edilen yön ve pozisyonlarından sapma olasılığı, Eş zamanlı olarak dikkate alınacak deformasyonlar ve kusurlar. ve tüm tasarım durumları için sağlamalar/tahkikler yapılır. 36

37 EN 1990: Limit Durum Tasarımının Temelleri Limit Durumlarda Doğrulama (Tahkik) Nihai Limit Durum: Dayanım (YAPI/ZEMİN): Etki ( Yük ) Etkisi (iç kuvvetler) E d R d Dayanım Statik Denge (DENGE): Kararlılığı bozan etkiler E d,dst E d,stb Kararlılık/Stabilite etkileri Temel seviyesindeki denge durumu (devrilme momentleri) Kullanılabilirlik: C Kriteri (ilgili kullanılabilirlik kriteri): Tasarım Etkisi E d C d Tasarım Kriteri 37

38 EN 1990: Limit Durum Tasarımının Temelleri DENGE YAPI ZEMİN Yapının veya rijit cisim olarak dikkate alınan bir bölümünün statik denge kaybı: -Yapı malzemesinin veya zeminin dayanımıgenellikle belirleyicirol oynamaz. Yapının veya yapısal elemanların göçmesi: -Yapı malzemesinin dayanımıveya yapınınaşırı deformasyonu belirleyici rol oynar. Zeminin göçmesi veya aşırı deformasyonu: - Zeminin dayanımı önemli rol oynar. YORULMA Yapının veya yapı elemanlarının yorulma göçmesi. 38

39 EN 1990: Limit Durum Tasarımının Temelleri Nihai Limit Durumlar 39

40 EN 1990: Limit Durum Tasarımının Temelleri DENGE YAPI ZEMİN YORULMA 40

41 EN 1990: Temel Değişkenler Etki ve Çevresel Etkiler Sürekli Etkiler (G): öz ağırlık, büzülme, oturma Ön-germe Etkileri (P): etkitilmiş kuvvet/deformasyon Değişken Etkiler (Q): empoze yük, rüzgar, kar, sıcaklık Tesadüfi Etkiler (A): çarpma, patlama, sismik etkiler. Etkinin en sık rastlanılan şiddet değeri (karakteristik değer), bir model yardımıyla tanımlanmalıdır. 41

42 EN 1990: Temel Değişkenler Değişken Etkileri Karakterize Eden Değerler Karakteristik Değer (Q k ) Kombinasyon Değeri (ψ 0 Q k ) Kalıcı ve geçici tasarım durumlarına ait nihai limit durumlarının ve Tersinemez kullanılabilirlik limit durumlarının tahkiki için kullanılır, Sık Görülen Değer (ψ 1 Q k ) (belli bir süre içinde aşılma olaşılığı %1) Tesadüfi etkileri içeren nihai limit durumlar ve Tersinebilir kullanılabilirlik limit durumlarının tahkiki için kullanılır, Yarı-kalıcı Değer (ψ 2 Q k ) (belli bir süre içinde aşılma olaşılığı %50) Tesadüfi etkileri içeren nihai limit durumların ve belli bir süre içinde aşılma olasılığı belli bir olasılık ile mümkün olan değer; örn.: çevresel etkiler 1 yılda %2 aşılma olasılığı gibi.) Tersinebilir kullanılabilirlik limit durumlarının, uzun süreli etkiler için. 42

43 EN 1990: Temel Değişkenler Sürekli Etkiler Değişken Etkiler Tesadüfi Etkiler Sismik Etkiler Karakteristik Değer G k (P k ) Q k A Ek Nominal Değer A d A ed =γ I A Ek Kombinasyon Değeri Sık Değer Yarı-kalıcı Değer ψ 0 Q k ψ 1 Q k ψ 2 Q k 43

44 EN 1990: Temel Değişkenler Değişken Etkilerin Temsili Değerleri Q nun Anlık Değeri Q k karakteristik değer ψ 0 Q k kombinasyon değer ψ 1 Q k sık değer ψ 2 Q k yarı-kalıcı değer Zaman 44

45 EN 1990: Temel Değişkenler Binalar için tavsiye edilen çarpanlar 45

46 EN 1990: Kombinasyonlar Yapı/Zemin için Nihai Limit Durumlar Kalıcı ve geçici tasarım durumları için temel kombinasyonlar: (6.10) ifadesi Temel değişken etki (hepsi için tek tek yapılacak) γ G " + " γ P " + " γ Q " + " γ ψ Q G, j k, j P Q,1 k,1 Q, i 0, i k, i j> 1 i> 1 + : diğerlerine eklenecek Σ: birleştirilmiş etki Azaltılmış diğer değişken etkiler, temel değişken etki ile aynı anda gerçekleşme ihtimali az olduğu için! 46

47 EN 1990: Kombinasyonlar Yapı/Zemin için Nihai Limit Durumlar Tesadüfi tasarım durumları: (6.11b) ifadesi Tesadüfi kuvvetler ( veya ) G + P + A + ψ ψ Q + ψ Q k, j d 1,1 2,1 k,1 2, i k, i j> 1 i> 1 Sismik tasarım durumları: (6.12b) ifadesi G + P + A + ψ Q k, j Ed 2, i k, i j> 1 i> 1 Sismik kuvvetler Not: Sismik kuvvetler ile rüzgar kuvvetleri, kar kuvvetleri, sıcaklık etkileri alınmıyor, ψ 2 = 0. 47

48 EN 1990: Kombinasyonlar Kullanılabilirlik Limit Durumları Karakteristik Kombinasyon (tersinemez): Sık Kombinasyon (tersinebilir): G + P + Q + ψ Q k, j k,1 0, i k, i j> 1 i> 1 Yarı-kalıcı Kombinasyon (tersinebilir): G + P + ψ Q + ψ Q k, j 1,1 k,1 2, i k, i j> 1 i> 1 G + P + ψ Q k, j 2, i k, i j> 1 i> 1 48

49 EN 1990: Yapı Analizi Statik veya Eşdeğer Statik Etkiler Model yapı davranışını yeterli doğrulukta tahmin edebilmelidir, Yapısal elemanlar, birleşimler ve zemin için uygun kuvvet-deformasyon ilişkileri seçilerek modelleme yapılır, Hedeflenen sınır şartları (mesnetlenme durumları) seçilir, Gereklilik halinde ikinci mertebe (P-delta etkisi) etkileri dahil edilir. Binanın statik analizi için alt-yapılara ayrılması 49

50 EN 1990: Yapı Analizi Dinamik Etkiler Tüm yapısalve yapısal olmayanelemanlar için modelleme aşağıdaki büyüklükler dikkate alınarak yapılır, - Kütleler - Rijitlik - Sönüm özellikleri - Hedeflenen sınır şartları - Dayanım Eşdeğer yay ve sönüm kutuları ile modellenmiş zemin katkısı, Rüzgar ve deprem etkileri için modalanaliz veya birinci modunetkin olduğu durumlarda eşdeğer statik kuvvetler, Dinamik etkiler ayrıca zaman tanım aralığında adım adım analiz veya uygun yöntemlerle frekans tanım aralığında analiz ile dikkate alınabilir. 50

51 EN 1990: Yapı Analizi Rüzgar Etki Tipik Tepki Hareketli insan yükü Makine yükleri 51

52 EN 1990: Yapı Analizi Köprü üzerinde düşey trafik yükü Etki Tipik Tepki Deprem Dış patlama 52

53 EN 1990: Deney Destekli Tasarım Yeterli hesap modellerinin olmaması durumunda, Benzer bileşenlerin çok sayıda üretilmesi durumunda, Tasarımda yapılan kabullerin kontrolü amacıyla Az sayıda numunenin test edilmesi durumunda, bu nedenle oluşacak istatistiksel belirsizlik dikkate alınmalıdır. 53

54 EN 1991: Yapılar Üzerindeki Etkiler 54

55 EN 1991: Yapılar Üzerindeki Etkiler EN Yoğunluk, öz-ağırlık ve empoze yükler EN Yangın etkisindeki yapılara etkiler EN Kar yükleri EN Rüzgar kuvvetleri EN Termal/sıcaklık etkileri EN İnşa aşamasındaki etkiler EN Çarpma ve patlama kaynaklı tesadüfi etkiler EN Köprülerde trafik yükleri EN Vinç ve makine kaynaklı etkiler EN Silolara ve tanklara etkiyen etkiler 55

56 EN 1991: Yapılar Üzerindeki Etkiler Etkilerin farklı şekilde sınıflandırılması: Zamanla değişken: Kalıcı, değişken, tesadüfi (kazai) Orijin: Doğrudan veya doğrudan olmayan (büzülme, oturma vb.) Uzaysal değişim: Sabit veya serbest Doğası gereği veya oluşturduğu yapısal etki gereği: Statik veya Dinamik 56

57 EN 1991: Yapılar Üzerindeki Etkiler EN Yoğunluklar, öz-ağırlık ve empoze yükler EN Kar yükleri EN Rüzgar kuvvetleri 57

58 EN : Yoğunluk, öz-ağırlık ve empoze yükler Binaların ve inşaat mühendisliği yapılarının yapısal tasarımında kullanılacak etkiler aşağıdaki gibidir: İnşaat malzemelerinin yoğunlukları, depolanan malzemeler (Bölüm 4 & Ek A) İnşaat malzemelerinin öz-ağırlıkları(bölüm 5) Kullanım sınıfına bağlı olarak döşemeler ve çatılar için empoze yükler (hareketli yük benzeri) (Bölüm6): 58

59 EN : Yoğunluk, öz-ağırlık ve empoze yükler Yoğunluklar: İnşaat ve depo malzemeleri için genellikle yoğunlukların karakteristik değerleri (ortalama değer) kullanılır, Eğer değerlerde önemli bir saçılma varsa (varyasyon katsayısı > 0.05), örn.: nem muhtevası, alt ve üst limitler kullanılmalıdır, Sadece ortalama değerlerin olması durumunda, tasarımda bu değerler karakteristik değerler olarak alınmalıdır, EN Ek A dabirçok farklı malzeme için ortalama değerler verilmiştir (TS 9194 de de ortalama değerler verilmiştir). 59

60 EN : Yoğunluk, öz-ağırlık ve empoze yükler Kalıcı Yükler: Kombinasyon etkileri kullanıldığında, yapısal ve yapısal olmayan elemanlara ait toplam öz-ağırlık tek etki (diğer etkilerden istatistikçe bağımsız) olarak dikkate alınır, İnşaat bittikten sonra yapısal ve yapısal olmayan elemanların eklenmesi veya kaldırılmasıgerekiyorsa, kritik yük kombinasyonları tanımlanmalı ve dikkate alınmalıdır, Depo amaçlı kullanılacak yapılar için malzemelerin nem içeriği ağırlıkları değiştirdiğinden, ilgili durumlarda su düzeyi dikkate alınmalıdır. 60

61 EN : Yoğunluk, öz-ağırlık ve empoze yükler Yapılar üzerindeki empoze yükler: Genellikle değişken serbest etkilerdir. Empoze yükler genellikle yarı-statiketkilerdir. Eğer rezonans riski yoksa, yapılar üzerinde sınırlı dinamik etkilerin dikkate alınmasına olanak sağlarlar. Yapısal elemanlar üzerinde önemli düzeyde ivmeoluşturan etkiler dinamik etki olarak sınıflandırılır ve dinamik analizde dikkate alınır. Fork-liftlerinkaldırma ve helikopterlerininiş/kalkış anlarında oluşan ek atalet yükleri, statik yük değerleri dinamik büyütme katsayısı olan φ ile büyütülerek dikkate alınır. 61

62 EN : Yoğunluk, öz-ağırlık ve empoze yükler Empoze yükler (devam): İnsanların normal kullanımı ile ilişkili yükler, Eşya ve hareket edebilen objeler, Araçlar, İnsanların ve eşyanın konsantrasyonu, veya taşınma ve yeniden organizasyon durumlarında eşyaların üst-üste yığılması gibi az rastlanan durumlar. Empoze kuvvetler diğer değişken kuvvetler ile aynı anda etkidiğinde (örn.: rüzgar, kar, vinç, makine vb.) empoze kuvvetlerin toplamı tek bir etki olarak dikkate alınabilir. 62

63 EN : Yoğunluk, öz-ağırlık ve empoze yükler Empoze Yükler (devam): Empoze yüklerin döşemeler ve çatılar için karakteristik değerleri yapının kullanım durumuna göre tanımlanmıştır: Konut, sosyal, ticari ve kamusal alanlar, Garaj ve araç trafiği, Depo alanları ve endüstriyel bölgeler, Çatılar, Helikopter iniş pistleri. 63

64 EN : Yoğunluk, öz-ağırlık ve empoze yükler Empoze Kuvvetlerin Temel Kullanım Kategorileri: Konut, sosyal, ticari ve kamusal alanlar - 4 kategori (A, B, C ve D) Depo ve endüstriyel aktivite alanları - 2 kategori (E1 ve E2) Garaj ve taşıt trafiği (köprüler hariç) - 2 kategori (F ve G) Çatılar - 3 kategori (H, I ve K) 64

65 EN : Yoğunluk, öz-ağırlık ve empoze yükler Tablo 6.2 Yapılarda balkon, döşeme, merdiven için empoze yükler (EN 1990). Yüklü Bölge Kategorileri q k [kn/m 2 ] Q k [kn] Kategori A - Döşeme - Merdiven - Balkon Kategori B Kategori C - C1 - C2 - C3 - C4 - C5 Kategori D - D1 - D2 1,5 to 2,0 2,0 to 4,0 2,5 to 4,0 2,0 to 3,0 2,0 to 3,0 3,0 to 4,0 3,0 to 5,0 4,5 to 5,0 5,0 to 7,5 4,0 to 5,0 4,0 to 5,0 2,0 to 3,0 2,0 to 4,0 2,0 to 3,0 1, 5 to 4,5 3,0 to 4,0 2,5 to 7,0 (4,0) 4,0 to 7,0 3,5 to 7,0 3,5 to 4,5 3,5 to 7,0 (4,0) 3,5 to 7,0 65

66 EN : Densities, self-weight and imposed loads Empoze yükler için yük düzenleri: Döşeme sistemi için orta açıklıkta eğilme momentinin maks. değeri (yatay elemanlar için en elverişsiz kesit zorlaması) Satranç tahtası düzeni EN de verilen basitleştirme 66

67 EN : Yoğunluk, öz-ağırlık ve empoze yükler Olasılıksal Yön: Öz-ağırlık genellikle hacim ve yoğunluğun çarpımı olarak bulunur; burada her iki değişken de normal dağılıma sahip rassal/random değişkenlerdir. Empoze yükler ise genellikle Gumbel dağılımı (maksimum vey/veya minimumların dağılımı) ile tariflenir, ancak uzun süreli yükler için Gamma dağılımı, kısa süreli yükler için ise Üssel dağılım da kullanılabilmektedir. 67

68 EN : Yoğunluk, öz-ağırlık ve empoze yükler Empoze Yükler için Uyarılar: Aynı anda (simültane) oluşmayacak etkiler birlikte ele alınmamalıdır. Lokal tahkik (doğrulama) için Q k konsantre yükü tek başına etkiyormuş gibi ele alınmalıdır. Bir kat içindeki döşeme yapılarının tasarımı için, empoze yükler etki alanı içinde en gayri müsait yerde etkitilmelidir. 68

69 EN 1991: Yapılar Üzerindeki Etkiler EN Yoğunluk, öz-ağırlık ve empoze yükler EN Kar yükleri EN Rüzgar kuvvetleri 69

70 EN : Kar Yükleri Kar yükü etkileri aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır: Değişken: şiddetin zamanla değişiminden kaynaklı etkisinin ne ihmal edilebilir, ne de monotonik olduğu etki. Sabit: yapı üzerinde oluşan etkinin sabit dağılıma ve pozisyona sahip olduğu etki. Statik: yapıda veya yapısal elemanlarda ciddi ivmelerin oluşmadığı etki. Özel durumlar tesadüfi etkiler olarak ele alınabilir: yapının tasarım ömrü boyunca oluşması çok düşük ihtimalli durumlar; örn.: kısa süreli ancak büyük şiddete sahip kar etkileri. 70

71 EN : Kar Yükleri Farklı iklimsel durumlar, farklı tasarım durumlarının dikkate alınmasını gerektirmektedir. Aşağıda dört farklı olasılık tespit edilmiştir: - A Durumu: normal durum (istisnai olmayan yağış ve yığılma) - B1 Durumu: istisnai yağış ve istisnai olmayan yığılma - B2 Durumu: istisnai olmayan yağış ve istisnai yığılma - B3 Durumu : istisnai yağış ve yığılma. 71

72 EN : Kar Yükleri Kar Yükü Haritası: Avrupa İklimsel Bölgeleri 72

73 EN : Kar Yükleri Yükün Doğası: Çatı üzerinde biriken karın farklı paternlerde/şekillerde birikebileceği göz önünde bulundurmalı. Farklı Paternlerin Oluşmasına Neden Olabilecek Çatı Özellikleri veya Diğer Faktörler: Çatı şekli Termal özellikleri Yüzey pürüzlülüğü Çatı altında oluşan ısı miktarı Etraftaki binaların yakınlığı Çevreleyen arazi şartları Lokal meteorolojik iklim, özellikle rüzgar durumu, sıcaklık değişimi ve yağış ihtimali (yağmur ve/veya kar olarak). 73

74 EN : Kar Yükleri Çatılardaki Kar Yükünün Belirlenmesi Çatılarda yığılma yapmamış kar yükü Çatılarda üniformolarak dağılmış kar yükü durumu, kar yükünün şekli sadece çatı geometrisine bağlı. Çatılarda yığılma yapmış kar yükü Örneğin rüzgar etkisi ile kar yükünün çatı üzerinde belli bir noktada yığılma yapmış yük durumu. 74

75 EN : Kar Yükleri Şekil Katsayıları EN Şekil katsayılarını aşağıdaki durumlar için vermiştir: Yığılma yapmamış ve yapmış yük durumları, Çatı şekilleri Tek tarafı eğimli İki tarafı eğimli Çok açılıklı Silindirik Karasal iklimler Sürekli/değişken durumlar için belirlenir. 75

76 EN : Kar Yükleri Şekil Katsayıları Yığılma Yük Durumları (Bölüm 5 Karasal İklim) İstisnai Yığılma Yük Durumları (EK B Ilıman iklimler) 76

77 EN : Kar Yükleri Şekil Katsayıları Şiddetli kar fırtınası nedeni ile çökmüş çatı 77

78 EN : Kar Yükleri Şekil Katsayıları Dengesiz kar yığılma paterni nedeni ile çökmüş silo çatısı 78

79 EN 1991: Yapılar Üzerindeki Etkiler EN Yoğunluk, öz-ağırlık ve empoze yükler EN Kar yükleri EN Rüzgar kuvvetleri 79

80 EN : Rüzgar Kuvvetleri Rüzgarın etkidiği yöndeki ani rüzgar (gust) kuvvetleri Ortalama Hız Profili Ortalama Basınç Profili Rüzgar etkisini belirleyen temel parametre karakteristik maksimum rüzgar basıncı parametresidir(q p ), bu değer hem ortalama rüzgar hızı hem de türbülans etkilerini içermektedir, bölgesel rüzgar iklimine göre farklılık göstermektedir, Yapının yüksekliğine ve narinliğine bağlı olarak rüzgar kuvvetleri yapıyı doğal titreşim frekansında rezonansa getirebilir. Yapı Yapı Deformasyonu Rüzgar akışı sırasında oluşan türbülansyapının dinamik tepkisini önemli ölçüde artırabilir. 80

81 EN : Rüzgar Kuvvetleri Avrupa Temel Rüzgar Hız Haritası Maksimum basınç q p (z) 81

82 EN : Rüzgar Kuvvetleri Euro koda göre yapıya etkiyen rüzgar kuvvetleri aşağıdaki gibi hesaplanır : Burada: - c s boyut faktörü - c d dinamik faktör - c f kuvvet katsayısı Quasi-statik rüzgar kuvveti (dinamik rüzgar kuvvetleri değil); ancak yönetmelik dinamik rüzgar etkisini de dikkate alacak bölümleri içermektedir. - q p (z e ) ortalama hız cinsinden ifade edilmiş maksimum hız basıncı - z e referans yüksekliği (yapının zemin üstünde kalan maksimum yüksekliği) - A ref referans alan Bu parametreler arazi kategorisinin fonksiyonu olarak hesap edilir. 82

83 EN : Rüzgar Kuvvetleri Arazi Kategorileri Kategori 0 Açık denize maruz bölgeler Kategori I Herhangi bir engelin ve ihmal edilebilir düzeyde bitki örtüsünün olduğu göl kıyısı düz alanlar. Kategori II Az düzeyde bitki örtüsünün ve seyrek engellerin olduğu düz alanlar (minumum 20 engel yüksekliği ile birbirinden ayrılmış) 83

84 EN : Rüzgar Kuvvetleri Arazi Kategorileri Kategori III Düzenli bitki örtüsünün veya binaların olduğu, binaların maksimum 20 engel boyu ile ayrıldığı alanlar (köyler, banliyöler, ormanlık alanlar). Kategori IV En az %15 lik bölümü, ortalama yüksekliği an az 15 m olan binalar ile kaplanmış alanlar. 84

85 EN : Rüzgar Kuvvetleri Kullanım Sınırları Yapı Limitler (EN ) Binalar Yükseklik: maks. 200 m Viyadükler Açıklık: maks. 200 m Asma/Kablo Köprüler Özel çalışma/eksper Görüşü Yaya Köprüleri Açıklık: maks. 30 m Oldukça geniş farklı yapı türlerine uygulanabilen EN , gerekli basınç ve kuvvet katsayılarını bu yapılar için içermektedir. 85

86 EN : Rüzgar Kuvvetleri Yönetmeliğin Rüzgar Kuvvetleri Kısmının Avantajları ve Dezavantajları EN ün diğer ulusal standartlar ile karşılaştırması + Yeni kapsamlı basınç ve kuvvet katsayıları + Rüzgar kuvvetlerinin daha doğru tanımı + Hafif yapılar için uygunluk + Birçokdurumda rüzgar eksperleri tarafından ek çalışmaların yapılması gerekliliğini ortadan kaldırması - Uygulanması basit standartlara göre daha zor - Parametrelerin seçimi basit yapılar için bile diğer standartlara göre daha zor. 86

87 EN 1998: Eurocode 8: Sismik Etkiler 87

88 EN 1998: Sismik Etkiler Eurocode 8 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı EN1998-1: Genel kurallar, sismik etkiler ve yapılar için kurallar EN1998-2: Köprüler EN1998-3: Binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi EN1998-4: Silolar, tanklar ve boru hatları EN1998-5: Temeller, istinat yapıları ve geoteknik yönler EN1998-6: Kuleler, direkler ve bacalar 88

89 EN 1998: Sismik Etkiler Zemin Türü A Kaya B Sıkı kum, çakıl veya çok katı/rijit kil C Orta sıkı kum, çakıl veya katı kil D Gevşek-orta sıklıkta kohezyonsuz zemin veya yumuşak-sert kohezif zemin E Çok daha rijit bir katman üzerinde 5-20 m kalınlığında alüvyon tabaka S1 ve S2 zemin türleri özel çalışmalar gerektirmektedir. Zemin durumu en üst 30 m deki kayma dalgası hızları ile ve ayrıca N spt ve C u değerleri ile belirlenir. 89

90 EN 1998: Sismik Etkiler Elastik Tepki Spektrumunun Parametreleri A türü zeminlere karşılık gelen, ve T NCR referans periyodundaki referans maksimum yer ivmesi a gr, Birbirinden bağımsız 2 adet birbirine dik yatay bileşen (%100, %30, %30 tüm yönler için), Yatay spektrumun şeklinden farklı düşey spektrum da kullanılmaktadır (tüm zemin türleri için aynı) Farklı sismik kaynak mekanizmalarının (farklı fay mekanizmaları, yakınlık, uzaklık vb.) modellenmesi için birden fazla farklı spektral şekillerin kullanımına izin vermektedir, 90

91 EN 1998: Sismik Etkiler Elastik Tepki Spektrumu S e (T):Elastik tepki spektrumu a g :A türü zeminlerde tasarım maksimum yer ivmesi (bulunduğunuz yerin koordinatlarına bağlı) T B T C T D :spektrumlardaki köşe periyotlar S: zemin büyütme faktörü (farklı zemin türlerine göre değişiyor) η:sönüm düzeltme faktörü (%5 sönüm için η= 1) 91

92 EN 1998: Sismik Etkiler Elastik Tepki Spektrumu Yönetmelikte, kullanılması önerilen iki farklı tür spektral şekil var; bu şekiller bölgenin lokal tehlikesine en çok katkı koyacak depremin karakteristiğine göre belirlenmekte: Tip 1 Yüksek ve orta sismik aktiviteye sahip bölgeler (M s > 5.5); (büyük şiddetli uzak odaklı depremler) Tip 2 Düşük sismik aktiviteye sahip bölgeler (M s 5,5); (orta şiddetli yakın odaklı depremler) 92

93 EN 1998: Sismik Etkiler Elastik Tepki Spektrumu Tip 1 M s > 5.5 Tip 2 M s

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler (G): Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye betonu+kaplama+sıva). Kiriş ağırlığı. Duvar ağırlığı

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS I Türkiye de Deprem Gerçeği Standart ve Yönetmelikler Analiz ve Tasarım Felsefeleri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik Türkiye de Deprem Gerçeği Standart ve Yönetmelikler

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik. yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik. yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler G etkileri Q etkileri E etkisi etkisi H etkisi T etkileri Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler: Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

MESLEKTE UZMANLIK KURSLARI 2017 EKİM OCAK BETONARME TASARIM BETONARME İLERİ TASARIM ÇELİK TASARIM ÇELİK İLERİ TASARIM GEOTEKNİK TASARIM

MESLEKTE UZMANLIK KURSLARI 2017 EKİM OCAK BETONARME TASARIM BETONARME İLERİ TASARIM ÇELİK TASARIM ÇELİK İLERİ TASARIM GEOTEKNİK TASARIM MESLEKTE UZMANLIK KURSLARI 2017 EKİM - 2018 OCAK BETONARME TASARIM BETONARME İLERİ TASARIM ÇELİK TASARIM ÇELİK İLERİ TASARIM GEOTEKNİK TASARIM BETONARME TASARIM KURSU 1. Betonarme Ön Tasarım, Statik Proje

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM412: BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ 2016 2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU Koordinatör:

Detaylı

REZA SHIRZAD REZAEI 1

REZA SHIRZAD REZAEI 1 REZA SHIRZAD REZAEI 1 Tezin Amacı Köprü analiz ve modellemesine yönelik çalışma Akberabad kemer köprüsünün analizi ve modellenmesi Tüm gerçek detayların kullanılması Kalibrasyon 2 KEMER KÖPRÜLER Uzun açıklıklar

Detaylı

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi. Temmuz 2017

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi. Temmuz 2017 Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi Temmuz 2017 CEPHE SİSTEM EĞİTİMİ -2 NEVİN GÜNEY TOK --- 19/07/2017 CEPHE NEDİR Giydirme cephe, çağdaş mimari kavramları alüminyum, cam kombinasyonu ile çözen,

Detaylı

DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Genel İlkeler Nedir? Yapısal hasarın kabul edilebilir sınırı

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Deprem Düzeyleri ve Tasarım Depremi Bina Taşıyıcı Sistemine İlişkin Genel İlkeler 3. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit 09.Mayıs.2015 İTME SÜRME YÖNTEMİ - ILM Dünya çapında yaygın bir köprü yapım

Detaylı

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler. Sunum: Dipl. İng. Ferit Bayrak

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler. Sunum: Dipl. İng. Ferit Bayrak TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler Sunum: Dipl. İng. Ferit Bayrak Sunumun Genel Hattı Folye 2 Euro Kodlar Genel Folye 3 Euro Kodlar Genel Folye 4 Euro Kodlar Genel Folye 5 EURO Kodlar Arasındaki Hiyerarşi

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

MUKAVEMET TEMEL İLKELER

MUKAVEMET TEMEL İLKELER MUKAVEMET TEMEL İLKELER Temel İlkeler Mukavemet, yük etkisi altındaki cisimlerin gerilme ve şekil değiştirme durumlarının, iç davranışlarının incelendiği uygulamalı mekaniğin bir dalıdır. Buradaki cisim

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU KONU: Yeni deprem yönetmeliği taslağında ve TDY2007 de verilen kriterler doğrultusunda, birkaç lokasyonda, deprem tasarım ivme spektrumlarının oluşturulması ve tek serbestlik dereceli bir sistem üzerinde

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 6 [m] Ön ampatman uç yüksekliği Ht2 0,4 [m] Ön ampatman dip yüksekliği

Detaylı

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır.

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. Ders Notları (pdf), Sınav soruları cevapları, diğer kaynaklar için Öğretim

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması

Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması Alemdar BAYRAKTAR Temel TÜRKER Ahmet Can ALTUNIŞIK Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir.

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Sıra 1 İMÜ 510 Beton Katkı Maddeleri 2 İMÜ 511 Hafif İnşaat Malzemeleri

Detaylı

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE

Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü akkose@ktu.edu.tr Giriş

Detaylı

BÖLÜM 3 YAPI MEKANİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 3 YAPI MEKANİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 3 YAPI MEKANİĞİ ANABİLİM DALI Yapı Mekaniği Anabilim Dalı, İnşaat Mühendisliği eğitiminde önemli pek çok mesleki dersi veren öğretim elemanlarını bünyesinde bulunduran önemli bir anabilim dalıdır.

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI

ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI C. Özkaya 1, Z. Harputoğlu 1, G. Çetin 1, F. Tulumtaş 1, A. Gıcır 2 1 Yüksel Proje Uluslararası AŞ Birlik Mah. 450.

Detaylı

PROSTEEL 2015 STATİK RAPORU

PROSTEEL 2015 STATİK RAPORU PROSTEEL 2015 STATİK RAPORU Bu rapor çelik yapıların yaygınlaşması anlamında yarışma düzenleyerek önemli bir teşvik sağlayan Prosteel in 2016 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması için hazırlanmıştır.

Detaylı

EN 1090-1. Bölümleri Uygulama sınıfları Belgelendirme CE markalaması için beyan prosedürleri. EN 1090-1 Yapı Ürünleri Şartnamesi

EN 1090-1. Bölümleri Uygulama sınıfları Belgelendirme CE markalaması için beyan prosedürleri. EN 1090-1 Yapı Ürünleri Şartnamesi EN 1090-1 Yapı Ürünleri Şartnamesi EN 1090-1 Bölümleri Uygulama sınıfları Belgelendirme CE markalaması için beyan prosedürleri Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Duisburg - Niederlassung der GSI

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ Data Merkezi Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles Tunç Tibet AKBAŞ Projenin Tanımı Tasarım Kavramı Performans Hedefleri Sahanın Sismik Durumu Taban İzolasyonu Analiz Performans

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 13.04.2012 1 ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 2 ÇENGEL KÖY DE BİR YIĞMA YAPI KADIKÖY DEKİ YIĞMA YAPI 3 Genel Bilgiler Yapı Genel Tanımı Kat Sayısı: Bodrum+3 kat+teras kat Kat Oturumu: 9.80 X 15.40

Detaylı

KONU: BARAJLARDA SİSMİK TEHLİKENİN TAYİNİ - Olasılıksal ve deterministik hesaplar sonrası baraj tasarımında kulanılacak sismik tehlike seviyeleri

KONU: BARAJLARDA SİSMİK TEHLİKENİN TAYİNİ - Olasılıksal ve deterministik hesaplar sonrası baraj tasarımında kulanılacak sismik tehlike seviyeleri KONU: BARAJLARDA SİSMİK TEHLİKENİN TAYİNİ - Olasılıksal ve deterministik hesaplar sonrası baraj tasarımında kulanılacak sismik tehlike seviyeleri SUNUM YAPAN: Sinan Akkar (ODTÜ) Barajlarda sismik tehlike

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5 ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ Geoteknik deprem mühendisliğindeki en önemli problemlerden biri, zemin davranışının değerlendirilmesidir. Zemin davranış analizleri; -Tasarım davranış spektrumlarının geliştirilmesi,

Detaylı

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli BETONARME-I 3. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Betonun Nitelik Denetimi ile İlgili Soru Bir şantiyede imal edilen betonlardan alınan numunelerin

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME NERVÜRLÜ İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 10 [m] Nervür Üst Genişliği N1 0,5 [m] Nervürün Alt Genişliği

Detaylı

Türkiye Köprü Mühendisliğinde Tasarım ve Yapıma İlişkin Teknolojilerin Geliştirilmesi TUBITAK KAMAG 1007. Alp Caner IMUS 2013

Türkiye Köprü Mühendisliğinde Tasarım ve Yapıma İlişkin Teknolojilerin Geliştirilmesi TUBITAK KAMAG 1007. Alp Caner IMUS 2013 Türkiye Köprü Mühendisliğinde Tasarım ve Yapıma İlişkin Teknolojilerin Geliştirilmesi TUBITAK KAMAG 1007 Alp Caner IMUS 2013 Proje Ekibi Proje ekibi yaklaşık olarak 60 kişidir. Kurumlar KGM, Ankara ODTÜ,

Detaylı

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir.

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir. Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI Binaların çatı, cephe, iç bölme veya soğuk hava odalarında kaplama malzemesi olarak kullanılan sandviç panellerin hızlı montaj imkanı, yüksek yalıtım özelliklerinin yanısıra

Detaylı

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ Musa Kazım BODUROĞLU İnşaat Yük. Müh. ( Deprem Mühendisi ) Prizma Mühendislik Proje Taahhüt

Detaylı

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear)

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen ve lineer elastik davranan bir elemanın eksenine dik doğrultuda yüklerin etkimesi durumunda en kesitinde oluşan kesme gerilmeleri

Detaylı

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER Bir yapıyı dış etkilere karşı koruyan taşıyıcı sisteme çatı denir. Belirli aralıklarla yerleştirilen çatı makaslarının, yatay taşıyıcı eleman olan aşıklarla birleştirilmesi ile

Detaylı

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Dünya ticaretinin önemli bir kısmının deniz yolu taşımacılığı ile yapılmakta olduğu ve bu taşımacılığının temel taşını

Detaylı

idecad Çelik 8 TS EN Rüzgar Etkileri

idecad Çelik 8 TS EN Rüzgar Etkileri idecad Çelik 8 TS EN 1991-1-4 Rüzgar Etkileri Hazırlayan: Oğuzcan HADİM www.idecad.com.tr TS EN 1991-1-4 Rüzgar Etkileri ve idecad 8 webinar sunumu Konu başlıkları I. TS EN 1991-1-4 Rüzgar Etkileri Yönetmeliğine

Detaylı

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü GÜÇLENDĐRME YÖNETMELY NETMELĐĞĐ Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü YÖNETMELĐKTEKĐ BÖLÜMLER Ana metin 1 sayfa (amaç,kapsam, kanuni

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

Ç E R Ç E V E L E R. L y2. L y1

Ç E R Ç E V E L E R. L y2. L y1 ADİL ALTUDAL Mart 2011 Ç E R Ç E V E L E R Betonarme yapıların özelliklerinden bir tanesi de monolitik olmasıdır. Bu özellik sayesinde, kirişlerin birleştiği kolonlarla birleşme noktaları olan düğüm noktalarının

Detaylı

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ Sismik Tasarımda Gelişmeler Deprem mühendisliği yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yeni alanda

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya

idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya www.idecad.com.tr Konu başlıkları I. Çelik Malzeme Yapısı Hakkında Bilgi II. Taşıyıcı Sistem Seçimi III. GKT ve

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS V Dayanım Limit Durumu Elemanların Burkulma Dayanımı Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik Dayanım Limit Durumu Elemanların Burkulma Dayanımı Elemanların Burkulma

Detaylı

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU Serbest Titreşim Dinamik yüklemenin pek çok çeşidi, zeminlerde ve yapılarda titreşimli hareket oluşturabilir. Zeminlerin ve yapıların dinamik

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

26.5.2016. Adnan Menderes Yeni İç Hatlar Terminal Binası Hakkında Genel Bilgiler

26.5.2016. Adnan Menderes Yeni İç Hatlar Terminal Binası Hakkında Genel Bilgiler TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ SEMİNERLERİ 31 Mayıs 2016 Bakırköy 1 Haziran 2016 Kadıköy 2 Haziran 2016 Karaköy Çelik Yapıların Depreme Dayanıklı Olarak Tasarımında Modern Deprem Yönetmelikleri

Detaylı

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları KESİT TESİRLERİNDEN OLUŞAN GERİLME VE ŞEKİLDEĞİŞTİRMELERE GİRİŞ - MALZEME DAVRANIŞI- En Genel Kesit Tesirleri 1 Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği 2 Malzemelere Uygulanan

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER:

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER: SÜRTÜME ETKİLİ (KYM KOTROLLÜ) BİRLEŞİMLER: Birleşen parçaların temas yüzeyleri arasında kaymayı önlemek amacıyla bulonlara sıkma işlemi (öngerme) uygulanarak sürtünme kuvveti ile de yük aktarımı sağlanır.

Detaylı

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Fotoğraf Albümü Araş. Gör. Zeliha TONYALI* Doç. Dr. Şevket ATEŞ Doç. Dr. Süleyman ADANUR Zeliha Kuyumcu Çalışmanın Amacı:

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konular Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme

Detaylı

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması Mehmet Bakır Bozkurt Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat

Detaylı

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği*

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Dr.Haluk SESİGÜR Yrd.Doç.Dr. Halet Almıla BÜYÜKTAŞKIN Prof.Dr.Feridun ÇILI İTÜ Mimarlık Fakültesi Giriş

Detaylı

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI Türkiye Prefabrik Birliği İ.T.Ü. Steelab Uluslararası Çalıştayı 14 Haziran 2010 MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI Dr. Murat Şener Genel Müdür, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş.

Detaylı

BETONARME BİNA TASARIMI

BETONARME BİNA TASARIMI BETONARME BİNA TASARIMI (ZEMİN KAT ve 1. KAT DÖŞEMELERİN HESABI) BETONARME BİNA TASARIMI Sayfa No: 1 ZEMİN KAT TAVANI (DİŞLİ DÖŞEME): X1, X2, ile verilen ölçüleri belirleyebilmek için önce 1. kat tavanı

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER Yrd. Doç. Dr. Banu Yağcı Kaynaklar G. Kıymaz, İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders Notları, 2009 http://web.sakarya.edu.tr/~cacur/ins/resim/kopruler.htm

Detaylı

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI a) Denge Burulması: Yapı sistemi veya elemanında dengeyi sağlayabilmek için burulma momentine gereksinme varsa, burulma denge burulmasıdır. Sözü edilen gereksinme, elastik aşamada değil taşıma gücü aşamasındaki

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ PERŞEMBE SEMİNERLERİ

ANKARA ŞUBESİ PERŞEMBE SEMİNERLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ PERŞEMBE SEMİNERLERİ Yüksek Hızlı Demiryolu Köprüleri Tasarım Esasları (Ray-Köprü Etkileşimi) İnş.Müh. Tamer Fenercioğlu 30 Mart 2017 1 GİRİŞ Büyüyen iki demiryolu

Detaylı

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ Prof. Dr. Cem Topkaya Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Mekaniği Laboratuvarı İÇERİK Şartname ve Yönetmeliklere

Detaylı

Sismik İzolasyon Sistemleri ve AR-GE Çalışmaları. Doç. Dr. Alp Caner

Sismik İzolasyon Sistemleri ve AR-GE Çalışmaları. Doç. Dr. Alp Caner Sismik İzolasyon Sistemleri ve AR-GE Çalışmaları Doç. Dr. Alp Caner SismoLab AR-GE Ekibi Ülkelere Göre AR-GE Harcalamaları (Dünya Bankası) % Gayri Safi Milli Hasıla SismoLab AR-GE SismoLab Faaliyet Alanları

Detaylı

BLOK TİPİ KIYI YAPILARININ SİSMİK TASARIMI

BLOK TİPİ KIYI YAPILARININ SİSMİK TASARIMI BLOK TİPİ KIYI YAPILARININ SİSMİK TASARIMI Hülya Karakuş (1), Çağlar Birinci (2), Işıkhan Güler (3) (1) : Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara (2) : Proje Mühendisi, Yüksel Proje Uluslararası

Detaylı

MEVCUT YAPININ DEPREM PERFORMANSININ BELĐRLENMESĐ

MEVCUT YAPININ DEPREM PERFORMANSININ BELĐRLENMESĐ StatiCAD-Yigma Đle Yığma Binaların Performans Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi Giriş StatiCAD-Yigma Programı yığma binaların statik hesabını deprem yönetmeliği esaslarına göre elastisite teorisi esasları

Detaylı

ÖĞR. GÖR. MUSTAFA EFİLOĞLU

ÖĞR. GÖR. MUSTAFA EFİLOĞLU ÖĞR. GÖR. MUSTAFA EFİLOĞLU KAYNAKLAR KAYNAKLAR İÇERİK MALZEME BİLGİSİ BİRLEŞİMLER- KAYNAKLI BİRLEŞİMLER BİRLEŞİMLER- BULONLU BİRLEŞİMLER ÇEKME ELEMANLARI BASINÇ ELEMANLARI EĞİLME ELEMANLARI 18. Yy da İngiltere

Detaylı

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI Erhan DERİCİ Selhan ACAR Tez Danışmanı Yard. Doç. Dr. Devrim ALKAYA Geotekstil Nedir? İnsan yapısı bir proje, yapı veya sistemin bir parçası olarak temel elemanı,

Detaylı

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER Yapım amacına göre bina sınıflandırması Meskenler-konutlar :Ev,apartman ve villalar Konaklama Binaları: Otel,motel,kamp ve mokamplar Kültür Binaları: Okullar,müzeler,kütüphaneler

Detaylı

Makine Elemanları I. Yorulma Analizi. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Elemanları I. Yorulma Analizi. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Yorulma hasarı Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu (Havai) Uçuşu Tarih: 28 Nisan 1988 Makine elemanlarının

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ZEMİNE ÖZGÜ ORTALAMA TEPKİ SPEKTRUMLARININ AASHTO LRFD (2007 VE 2010) KÖPRÜ TASARIM ŞARTNAMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DEKİ ZEMİNE ÖZGÜ ORTALAMA TEPKİ SPEKTRUMLARININ AASHTO LRFD (2007 VE 2010) KÖPRÜ TASARIM ŞARTNAMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI TÜRKİYE DEKİ ZEMİNE ÖZGÜ ORTALAMA TEPKİ SPEKTRUMLARININ AASHTO LRFD (2007 VE 2010) KÖPRÜ TASARIM ŞARTNAMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İnş. Yük. Müh.

Detaylı

MUKAVEMET FATİH ALİBEYOĞLU

MUKAVEMET FATİH ALİBEYOĞLU MUKAVEMET FATİH ALİBEYOĞLU Rijit Cisimler Mekaniği Statik Dinamik Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği (MUKAVEMET) Akışkanlar Mekaniği STATİK: Dış kuvvetlere maruz kalmasına rağmen durağan halde, yani dengede

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı